Proč taky, když jsou vaření či pečení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč taky, když jsou vaření či pečení."

Transkript

1 Brouků se ve SCIS nebojíme Proč taky, když jsou vaření či pečení. Někteří si při školním Halloweenu na exotické havěti z dílny šéfkuchařů Davida Švejnohy a Milana Václavíka dokonce pochutnávali. Méně odvážnější kuchařskému umění jen přihlíželi. Ale ani jim se hmyz - symbol letošního školního Halloweenu, nevyhnul. Známé i méně známé druhy mohli všichni pozorovat pod mikroskopem. Co se však jídla týče, připravila škola pro své osazenstvo i mnohem konvenčnější pochoutky. Ty první byly spojené s kanadským Dnem díkůvzdání. Krůtu s lahodnou nádivkou a nejrůznější dýňové chody s námi ochutnal dokonce i tým televize Prima, který k nám při této příležitosti zavítal. S jídlem byl spjat i Oktoberfest a ani zde si klasické speciality nenechal ujít žádný z nás. Tedy samozřejmě kromě piva. Nejen z jídla však syt je člověk. Ve vzdělávacím zařízení se očekává i nabídka kvalitní duševní potravy. Tu nám ve formě workshopu na téma Jak neúčelněji řídit vyučovací hodinu přišla z Kanady naservírovat dlouholetá pedagožka Shirley Stiles. O své zkušenosti se s námi přišel podělit i Robert Bartoletti, ředitel The College of New Jersey s School of Education, která do školy Sunny Canadian letos vyslala dvě studentky na dvouměsíční praktikum. Jak se můžete přesvědčit, poslední číslo našeho Newsletteru nabízí opravdu pestrou škálu informací. Při jejich pročítání vám přejeme hodně příjemných chvil. Bugs Don t Scare Us at SCIS! 7(!8 %&'()*+,-.!"#$ 1:6 %1*#2'()* 5/$ /$/*!06#2!+#+!7;<=4 97 /( 340 7;<=9/(#/;/ 6 Especially when they are cooked or fried, like in our course without beer) with some classic Bavarian specialties. Halloween bug cooking show! Not all were thrilled to consume the creepy crawlers. But even those whose palates are a the brain. Our teaching team was presented with an informational Nourishment doesn t come only food form education also feeds bit more conservative had the opportunity to observe and learn seminar about how to manage effective lessons, organized by experienced Canadian teacher, administrator, and advisor Shirley Stiles. new and interesting facts about insects, which were the theme of this year s Halloween celebration. We also welcomed Robert Bartoletti from The College of New So far this fall, we have cooked a lot more than just bugs. One feast Jersey s School of Education, which blessed us with two student was our celebration of Canadian Thanksgiving. Roasted turkey teachers for their two-month practicum. and a variety of pumpkin dishes attracted not only students and As you can see, the year-end issue of our newsletter offers staff, but a film crew from TV Nova, who visited us for the special a wide range of information. We wish those who read it a occasion. The school also celebrated the German Oktoberfest (of pleasant fall season.

2 Muž s velkým M Ron Stiles Příběh neobyčejného muže, jenž pro Českou republiku udělal více než mnozí z rodáků. Svou kariéru odstartoval v kanadské Albertě roku Kanada se však stala pouze odrazovým můstkem v životě našeho Esquire Mana. Následovala Nebraska, Čína a pro svůj život si Ron vybral nakonec Českou republiku. Po úspěšném absolvování univerzity v Albertě chtěl Ron odejít do učitelské praxe. V této době své studium ukončilo tisíce učitelů. V blízkém okolí se však nenalézala žádná pracovní příležitost, a tak se mladý absolvent dostal do indiánské rezervace, jež čítala pouhých 120 obyvatel. Na dva roky strávené společně s původními obyvateli Ameriky vzpomíná Ron velmi rád. Jak sám říká, je veliká čest stát se součástí něčeho, co trvá po mnoho století. Společné soužití s indiány naučilo Rona osvojit si jisté dovednosti a následně je aplikovat i ve svém životě. Jiskra v jeho očích se však rozzáří při detailním popisování tamějších rituálů, kterých se účastnil. Ať už šlo o dýmku míru, nebo kruhový tanec okolo ohně v rytmu místních bubnů. Ne vše, co zde zažil, bylo však podle jeho představ. Velkou část obyvatel rezervace trápil a lkoholismus, který vedl v mnohých případech až ke slepotě postižených. Ron se svými edukativními metodami pokoušel změnit nešvary místní This is the story of an extraordinary expat only had 120 residents. Ron recalls spending who has done more for the Czech Republic than many native citizens. Ron Stiles a great honor to have been part of a culture two years on the reservation, and considers it career began in Alberta, Canada, in 1992; that has existed for many centuries. Living however, Canada was only the launching pad with the Native Americans taught Ron many in his life. After attending the University in important skills which he has been able to Nebraska, he spent several years in China, apply throughout his life. When speaking of before eventually choosing to raise his family the naming rituals, Ron eyes develop a special sparkle. He also fondly recalls smoking in his wife s native Czech Republic. After successfully completing his studies a peace pipe and the round dance around a at the University of Alberta, Ron began his fire to the beat of native drums. A large part teaching career. Jobs were difficult to find of the reservation s population suffered from since many teachers were graduating from alcoholism, which unfortunately even lead to university at the time, so Ron began teaching on a Native American reservation, which used his educational methods to help imcases of blindness among the residents. Ron společnosti. Snažil se místním adolescentům ukázat i lepší život, než nedostudovat a ve velmi raném věku se uvrhnout v posvátný svazek manželský (bohužel často i v rámci příbuzenských vztahů). V roce 1996 jeho život nabral jiný směr. Potkal svou současnou ženu Češku, se kterou má dnes již tři potomky. Jeho partnerka však musela po ukončení svého studijního pobytu na Univerzitě v Edmontonu Kanadu opustit o pár měsíců dříve, a tak se Ron Stiles v červnu roku 1997 přestěhoval za ní do Prahy. V jeho životě následovaly dva roky, které strávil jako učitel na anglických mezinárodních školách v Praze. V listopadu roku 1999 společně se svou ženou odcestoval Ron do Nebrasky. Zde učil na základní škole angličtinu jako cizí jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé. Jeho život to ovšem zcela nenaplňovalo, a tak zvolil ke svému osobnímu rozvoji ještě večerní studium na magisterský titul v oboru Speciální pedagogika. Když celkově shrnu Ronův život v USA, byl zde opravdu činorodý a za své zásluhy si tak vysloužil mnohá ocenění Gratias Agit, jež obdržel od šéfa české diplomacie / ministra zahraničních věcí, Čestné občanství města Lincoln v Nebrasce od primátora města či v neposlední řadě ocenění za přínos pro českou a slovenskou kulturu v USA. Po třech letech, které strávil za hranicemi, se Ron společně se svou manželkou navrátil zpět do Česka. Zde pobýval šest let a vedl katedru speciální pedagogiky na britské mezinárodní škole. V roce 2008 se rozhodl odcestovat do Číny. Tam ho doprovázela nejen manželka, ale i jejich tři děti včetně nejmladšího sedmiměsíčního potomka. Usídlili se ve městě Nanjing a Ron zde pracoval jako koordinátor speciálních vyučovacích metod na mezinárodní škole. Poslední tři roky je Ron Stiles ředitelem mezinárodní školy Sunny Canadian. Jak sám tvrdí, když objevil tuto školu, byla hned ruka v rukávu. Jeho žena se ve škole věnuje všem českým legislativním záležitostem a on těm zbylým, tedy anglickým. Bydlí nedaleko svého zaměstnání v kontaktu s přírodou a do práce chodí nejraději pěšky. Ruchu metropole se raději vyhýbá. To vše je v souladu s tím, že celá rodina je environmentálně založena. Z mého pohledu mohu doplnit snad jen to, že Ron Stiles má nejen obrovské charisma, ale i dobré srdce. Bylo mi ctí se s ním setkat a vyslechnout jeho příběh. Rozhovor s redaktorkou Bauer Media Nikolou Vondráškovou Man with a big M Ron Stiles

3 prove the ills of Native American reservation life. He stressed to the local adolescents that life had better options than dropping out of school at an early age to begin a family, often without the benefit of marriage. Ron s life took a different direction in 1996, when he met his wife, Jitka, a wonderful, beautiful, kind Czech woman, with whom he eventually had three children. Jitka, having completed her studies at the University of Alberta in Edmonton, had to return to the Czech Republic. Ron moved to Prague in 1997, and spent two years teaching English in different international schools in Prague. In November 1999, Ron and his wife moved to Nebraska. Here, he taught English as a Foreign Language to beginning and intermediate Co ho život naučil? elementary students. He also began studying for a master s degree in Special Education during the evenings. Ron s life was full of energy and his efforts brought him many awards, including Gratias Agit, obtained from the Czech Minister of Foreign Affairs, Honorary Citizenship of Lincoln, Nebraska, and awards for efforts benefitting Czech and Slovak culture and heritage in the USA. After three years in Nebraska, Ron and Jitka moved back to the Czech Republic. During this time, Ron led the Department of Special Education at the British International School. In 2008, Ron moved his family, including a seven-month old daughter, to Nanjing, China, where he worked as the Head of Special Needs in Nanjing International School. For the last three years, Ron has been the Director of Sunny Canadian International School. As he says, the school s environment was right up his alley. His wife handles all school matters relating to Czech law, allowing him to focus on curriculum development, particularly English courses. He lives in a neighborhood near the school, which makes it convenient for walking to school. He avoids the busy tourist center of Prague, and prefers to help develop environmental consciousness in his family. From a personal perspective, it is obvious that Ron Stiles has both strong personal charisma and a good heart. Meeting him and hearing his story was an honor. Interview: Bauer Media Editor Nikola Vondrášková What has life taught him? Je generálním ředitelem školy Sunny Canadian International School, ve které se uplatňuje osobní přístup adopted by a Canadian family originally from South Africa. He spent his child- Ron Stiles has led a very unique and active life. At 7 years of age, Ron was k žákům a dbá se spíše na tvorbu vlastních názorů na hood in Canada before exploring the world. základě vlastního zájmu než na tvrdý dril, který je Ron has many interests, 3 of his favorites are learning different languages, experiencing different cultures and travelling the world. These v českém školství stále hodně rozšířen. V sedmi letech ho adoptovala kanadská rodina interests led Ron to teach for 2 years on a First Nations Reservation in původně z jižní Afriky a na základní škole mu byla Canada. Ron continues to admire their wisdom and approach to life and diagnostikována porucha ADHD. nature. He has followed these qualities throughout his life and in the way Zajímá se o různé jazyky, kulturu a cestování. that he runs Sunny Canadian International School. In his spare time, V kanadské Albertě strávil dva roky mezi indiány Ron enjoys writing poetry, he has had two collections of poem published a učil se od nich jejich moudrost a přístup k životu in North America. a přírodě obdivuje dodnes a je mu velmi blízký. Ron met his Czech wife Jitka and moved with her back to the Czech Do Čech se přestěhoval, protože poznal svou Republic. They have 3 children and enjoy travelling with them and exposing současnou manželku. Původně chtěl jet do Francie, them to different cultures. protože francouzsky už uměl. Mají tři děti a vždy ho Ron considers himself a philanthropist. One of the charities that he supports is the Burn Institute at Prague Vinohrady Hospital. A portion of pro- bavilo děti vzdělávat a trávit s nimi čas. Je tak trochu filantropem a jeho charitativní činnost ceeds from school events goes directly to the Burn Institute. Another charity sahá od Ústavu popálenin na Královský ch Vinohradech close to Ron s heart, is helping orphans in Cambodia. Upon visiting Cambodian orphanages, až po sirotky v Kambodži. Nemohl vystát plesnivé, červy prolezlé matrace, na který ch sirotci spali, a tak požádal Ron was appalled by the sleeping conditions of the children. In replace of vedení jakéhosi hotelu, aby mu věnovalo povlečení, moldy, worm eaten mattresses, Ron took it upon himself to ask management které už nepoužívají. of hotels to donate sheets no longer in use. Doufá, že jeho studenti budou schopni vycestovat a studovat vysokou školu podle vlastního vý běru ual approach of education to each child. Student s opinions and interests are As Director of Sunny Canadian International School, Ron applies an individ- v zahraničí, ať už to bude třeba v Austrálii, Kanadě, USA, represented in their learning rather than the hard drill approach of the Czech nebo ve Velké Británii. education system. Under Ron s tutelage, Sunny Canadian International School V SCIS se snaží, aby se její studenti realizovali jako strives to educate students to become responsible citizens who contribute to zodpovědní občané, kteří přispívají k obohacování the enrichment of society and are kind to the environment. Ron is proud that společnosti, jsou šetrní k životnímu prostředí a starají se Sunny Canadian offers the opportunity for it s students to achieve International Baccalaureate status through the Cambridge learning program. It is Ron s o udržitelný ekonomický rozvoj. Čechům WXYZ[\]^_`a[YXbcdef[gchica_jcdchicaklmn nabízí možnost udělat si mezinárodní maturitu prostřednictvím Cambridge. Australia, the UK and the USA. hope that his students will chose to travel and study at universities throughout Je pyšný na to, že je spíš konatelem než pozorovatelem. Proto nikdy ničeho nelituje. that he is a doer rather than an observer and that he has no regrets in life. Ron Stiles is many things. What makes him the most proud about himself is Rád píše poezii a dvě jeho sbírky vyšly v Severní Ron Stiles likes to write poetry and two of his poetry books have been published in the United States. Americe.V Redaktorka Lenka Jarošová Bauer Media

4 Setkání s pedagogickou profesionálkou Shirley Stiles Učitelé SCIS měli jedinečnou příležitost setkat se s profesionálkou v oblasti vzdělávání s paní Mgr. Shirley Stiles, která do SCIS přijela z kanadského Edmontonu. Ta pro ně připravila zajímavý seminář, jehož cílem bylo, aby účastníci pochopili význam využívání konzistentních vzdělávacích postupů ve výuce. Ve své 50tileté pedagogické praxi byla paní Stiles třídní učitelkou, ředitelkou základní i střední školy a školní inspektorkou v Edmontonu. V současné době paní Stiles působí jako odborný poradce v oblasti vzdělávání učitelů a ředitelů škol po celé Kanadě a Spojených státech. Teacher In-service with Education Professional Mrs. Shirley Stiles ˆ Š Œ Ž Œ Š Š SCIS teachers had a unique opportunity to meet a an educational advisor Œˆ ˆ ˆ œœ Œ Ž š œ ž Ÿž to teachers and principals of various schools all over professional in the field of education Mrs. Shirley Stiles from Edmonton, Alberta. Participants left this workshop understanding the importance of teachers using contistent instructional practices across their school. In her career opqrstuvwxysqpz{ }~s{ {yw { { {yƒ ˆ ªŒ œœ Œˆ Œš ˆ Œ Canada and the United States. Teachers at the workshop learned new and interesting information that will be very useful in other pedagogical practices. as an educator, Mrs. Stiles has been a classroom teacher, Social Studies and Student Activities Department Head, counselor, consultant, Elementary and High school Principal, and Assistant Superintendant in the Edmonton Public School System. At this moment Mrs. Stiles acts as

5 Oslava kanadského svátku Dne díkůvzdání nejen s Kanadskou obchodní komorou Každý rok SCIS slaví tradiční kanadský svátek Den díkůvzdání tím, že si připomíná historii těchto významných událostí, kdy evropští osadníci díky pomoci původních obyvatel (tzv. First Nations People), kteří je naučili pěstovat obilí a lovit ryby, přežili svůj první rok v drsném Novém světě. Tento svátek je úzce spojen s evropským svátkem dožínky. Kanaďané a jejich přátelé ho slaví po celém světě. Děkují především za dobrou úrodu a hojnost v uplynulém roce. Svátek díkůvzdání si připomínají především naši rodilí mluvčí z různých anglicky hovořících zemí a dělí se svými žáky o to, jak tento svátek slaví ve své rodné zemi či konkrétně u nich doma. Naše školní jídelna nabízí každoročně tento den svým žákům a zaměstnancům tradiční jídlo, a to pečeného krocana, během oběda ve škole. Děti mají možnost ochutnat s krocanem i typickou nádivku, dýňovou polévku či dýňový koláč. Již tradiční se také stala spolupráce s Kanadskou obchodní komorou během slavnostní večeře v hotelu Corinthia, kde učitelé Sunny Canadian International School podporují tuto rodinnou oslavu v tzv. Babysitting corner a organizují různé hry a další aktivity pro děti všech věkových kategorií v dětském koutku. Od roku 1957 připadá svátek Thanksgiving Day v Kanadě na druhé pondělí v říjnu. Foto: Miguel Alonso Photography Celebration of Canadian Thanksgiving not only with Canadian Chamber of Commerce Each year SCIS celebrates the traditional Canadian Thanksgiving holiday by studying the history behind the event: when European settlers required the kindness of the First Nations Peoples, who taught them to plant corn and fish so they could survive their first year in the harsh new world. Closely connected to the harvest festivals of Europe, Canadians and friends of Canada across the world, celebrate Thanksgiving and give thanks for a good harvest and other fortunes in the past year. We provide our students the traditional meal of roasted turkey during lunch at school, with all the trimmings, and teachers of Sunny Canadian International School support the Canadian Chamber of Commerce at the Corinthia Hotel Prague by organizing a variety of games for children of all ages in the Children s Corner. It is an enjoyable event with delicious Thanksgiving menu inspired «±²³ µ ¹º» ¼½ µ³¾ ¼½ µ ÀÁ ÐÎÉÎÅÑÍÉÒÓÎÔÌËÎÍÕÖÌÅÎ ËÈÅ ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ by original Canadian recipes. Since 1957 Thanksgiving Day has been a holiday in Canada on the second Monday of October.

6 Canada Days Dopoledne v angličtině se zaměřením na Kanadu Již druhým rokem pořádá SCIS pro žáky z jiných škol projektové dny zaměřené na poznávání Kanady a výuky v anglickém jazyce. Projektové Kanadské dny se skládají z následujících částí: Interaktivní přednáška o Kanadě, jejich zvycích, obyvatelích přednášku vede kanadský rodilý mluvčí Perličky z Kanady a následný zábavný kvíz o Kanadě Aktivní účast ve vyučování na druhém stupni vedeném v angličtině rodilým mluvčím (zkušení středoškolští pedagogové matematiky, fyziky, chemie, biologie, občanské výchovy, anglického jazyka) Prohlídka školy Tato akce se setkala vloni s velkým zájmem a prohloubila spolupráci s okolními školami. Žáci, kteří školu navštívili, získali novou motivaci k výuce jazyků a povědomí o naší škole a vznikajícím gymnáziu. Canada Days English Mornings with a Canadian Twist For the second year, SCIS is opening their doors to students from other schools for project days focused on Canada and learning English. The Canada Days project consists of the following parts: Interactive lecture about Canada, their habits, people etc. with a Canadian native English speaker Interesting information from ØÙÚÛÜÝÞßàáâÜÚÙãäåæçÜèäéêäâàëäåäéêäâìíîï Canada and fun fact quiz Active participation in lessons with native speakers (high school teachers of mathematics, physics, chemistry, biology, social studies, English) School tour This event generated lots of interest last year and bolstered our cooperation with neighboring schools. Visiting õü ø students gained motivation for English language learning as well as a üü ðñòóôõö ñøñùúûõüýþÿ ù ûòðõûøû ñ üõû þ ÿ ø òóû ò ò û welcoming introduction to our school

7 Sunny Canadian a výborná spolupráce s College of New Jersey v USA V říjnovém zpravodaji z loňského roku jsem oznámil naše plány zapojit se do programu Global Student, který nabízí College of New Jersey, a přivítat studenty ze zahraničí, budoucí učitele, aby pomohli předávat zkušenosti nabyté ve vzdělávání dětem v SCIS. Od srpna započala vzájemně prospěšná spolupráce, kdy jsme přivítali Veronicu Krawiec a Nicole Florio do našeho týmu učitelů. Obě studentky po zahajovacím týdnu začaly pracovat se svými kolegy Beth Hunt v Red Eagles a Kathryn Anderson ve 3. ročníku. Poslední dva zářijové dny Bob Bartoletti, ředitel úřadu pro Podporu vzdělávání učitelů a globální pedagogické praxe v New Jersey, přijel osobně zhodnotit naši spolupráci. Byl velmi spokojen s hodinami, které dívky předvedly, a také s bezproblémovou koordinací v pracovních týmech. Napsal: Nicole a Veronica absolvovaly vstup do SCIS vynikajícím způsobem. Byly nesmírně nadšené vřelým přivítáním zaměstnanci školy a měly pocit, jako by už dávno byly součástí týmu. Nemohly své spolupracující učitele, koordinátory jejich každodenní praxe, dostatečně vynachválit. Jak paní Hunt, tak paní Anderson svým osobním přístupem zajistily, aby se Nicole i Veronika cítily rovnocennými partnery. Plné dva měsíce si užívaly setkávání se svými studenty a velmi se jim samozřejmě také zalíbila Praha. Srpnový zaměstnanecký teambuilding a přípravný týden (tzv. Welcome Week) byly pro ně zcela výjimečnou zkušeností, které významně pomohly k jejich účinnému začlenění do týmu. Co na všechny udělalo velký dojem, byla vyspělost a pocit silné zodpovědnosti obou dívek. Měli jsme stejný pocit zapadly do SCIS a každodenního školního života výjimečně dobře. Jsme hrdí na úspěch tohoto prvního roku spolupráce se studenty ze Spojených států a těšíme se na další pokračování v příštích letech. Sunny Canadian a výborná spolupráce s College of New Jersey v USA In the October Newsletter of last year I announced our plans to cooperate with the Global Student Teaching programme offered by the College of New Jersey, and to welcome international student teachers to help to deliver high quality educational experiences for your children. Since August we have enjoyed a mutually beneficial relationship, at which time we welcomed Veronica Krawiec and Nicole Florio to our teambuilding for teachers, followed by welcome week when they began working with their cooperating teachers, Beth Hunt in Red Eagles and Kathryn Anderson in Grade 3. Just last week Bob Bartoletti, the Director of the Office of Support for Teacher Education Programs and Global Student Teaching in New Jersey came to evaluate our cooperation and was very pleased with the lessons the girls were delivering and the seamless coordination between the teaching teams. He wrote, Nicole and Veronica have made an excellent transition to SCIS. They have raved about how welcoming your faculty and staff have been and they already feel as though they are truly part of your staff. They cannot say enough good things about their cooperating!"#$%& $%'()* teachers, who have made Nicole and Veronica feel important and have treated them as colleagues. They have enjoyed meeting the students and they are enjoying Prague. The Welcome Week staff induction and teambuilding camp were exceptional for them and it contributed to their effective transition to the school. We have all been very impressed with the maturity and commitment of both Veronika and Nicole, and feel the same - that they have fit into SCIS school life +,-./ exceptionally well. We are proud of the success of :;6<4365=>4-6?30- this first year working with Global Student Teachers from the College of New Jersey, and look forward continuing in the years ahead.

8 Co je Remebrance Day a proč nosíme mák? K anada byla vždy známá svým mírumilovným obyvatelstvem, pestrou kulturou, krásnou přírodou a také svým vlastenectvím. Sunny Canadian International School, spolu s jinými národy Společenství národů, slaví 11. listopadu Den válečných veteránů tak, jak tento svátek ustanovil král Jiří V. v roce První světová válka skončila v 11 hodin, 11. den v 11. měsíci v roce Každý rok v tento den v 11 hodin Kanaďané tradičně drží 2 minuty ticha na památku všech lidí, kteří byli zabiti v první světové válce a ve všech následujících válkách od té doby. Většina lidí zastaví svá auta, zastaví se uprostřed ulice nebo supermarketu, přeruší činnost, kterou dělají. I my také na 2 minuty přerušíme naše vyučování. Vlčí máky se staly symbolem vzpomínek na ty, kteří ztratili své životy ve válkách, a lidé jejich veřejným nošením na oděvu vyjadřují, že nezapomínají. Ve Wikipedii se dočteme: Symbol makového květu v tomto významnému dni souvisí s kanadským vojenským lékařem Johnem McCraem a jeho básní In Flanders Fields (Na polích ve Flandrech). Mák byl vybrán, protože především mák kvetl v době nejhorších bojů ve Flandrech během první světové války. Jeho rudá barva je symbolem velkého válečného krveprolití. Na polích ve Flandrech Na polích ve Flandrech divoké máky rostou, tam mezi kříži, řada za řadou. Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svoji píseň řvou. My už však nevstanem a je to možná zdání, že včera ještě žili jsme a byli milováni. Teď jenom tiše ležíme na polích flanderských. Náš boj však zase jiní převezmou. Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, What is Remembrance Day and Why Do We Wear Poppies? Canada has always been known for its peaceful people, vibrant culture, and beautiful countryside. But even more that, Canada is known for its patriotism. Along with other commonwealth nations, Sunny Canadian International School celebrates Remembrance Day on November11th, as dedicated by King George V in In 1918, World War I (the Great War) ended at 11 am on the 11th day of the 11th month. Every year on this day at 11 am, Canadians traditionally pause for a 2 minute silence to remember all the people who were killed in the First World War and in all the wars since then. Most people stop their cars, stand still in the middle of a street or supermarket, stop what they are doing - and we also stop our lessons. Poppies have become a symbol of our remembrance of those who lost their lives in wars and people wear them to show that they are remembering. According to Wikipedia: The poppy s significance to Remembrance Day is a result of Canadian military physician John McCrae s poem In Flanders Fields. The poppy emblem was chosen because of the poppies that bloomed across some of the worst battlefields of Flanders in World War I, their red colour an appropriate symbol for bloodshed of trench warfare. SCIS supports a charity called the Poppy Appeal, set up by the Royal British Legion to raise money for people whose lives have been affected by war. If you want to show your support, you can buy a poppy at our reception and wear it on your clothes. XYZ[\]^_`abcd ec^czfb^ghcia`cbjkazcl`]z

9 Budoucí školáci - Zápis 2015 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vapříštím školním roce nastane pro vaše dítě (ale vlastně pro celou rodinu) úplně nové životní období. Váš potomek nastoupí do školy. Vstup do základní školy je důležitým momentem nejen v životě malého dítěte, ale i pro jeho okolí. Hodně rodičů se domnívá, že zápisem vše začíná, ale to je omyl. Příprava na školu se odehrává mnohem dříve a dítě se na vstup do základní školy připravuje již od narození Škola přináší nové, vyšší nároky na osobnost malého školáka. Dítě začíná plnit další ze životních rolí, které v sobě nese disciplinovanost, soustavnou a organizovanou práci. Bude třeba vůle, trpělivost, soustředění, vytrvalost a touha po dobrém výsledku, po úspěchu. Ta by měla být základní motivací pro školní docházku. Dalším předpokladem úspěšného vstupu do školy je odolnost potomka, jeho schopnost přizpůsobit se nárokům, které přechod z hravého dětského období do světa povinností obnáší. Větší úskalí nastává ve schopnosti dítěte být samostatné, podřídit se určité disciplíně a dennímu pořádku, zodpovídat za sebe, obléci se a postarat se o své věci. Při zápisu se posuzuje školní zralost a úroveň připravenosti budoucího prvňáčka. Sleduje se jeho schopnost komunikovat, kvalita mluveného projevu, schopnost udržet tužku, poznávat barvy, tvary a další základní dovednosti důležité pro bezproblémový vstup do školy. Pokud Vaše dítě navštěvuje pravidelně mateřskou školu, většinu těchto intelektuálních dovedností zvládne. Ve školním roce 2014/2015 se zápis do prvních tříd koná v SCIS v termínech: 18. ledna 2015 (neděle, od 9:00 hodin do 17:00 hodin) 19. ledna 2015 (pondělí, od 13:30 hodin do 17:00 hodin). Kritéria k přijetí dětí k plnění povinné školní docházky: školní zralost úroveň anglického jazyka žáci naší MŠ (jsou k nám přijímáni i žáci z jiných škol) termín podání přihlášky k zápisu K zápisu je třeba se přihlásit. Na základě odevzdané přihlášky pozveme přihlášené děti k zápisu na konkrétní čas. Přihlášky a informace k Zápisu 2015 naleznete na webových stránkách školy Informace k organizaci a průběhu zápisu dětí do prvních tříd obdrží rodiče a všichni další zájemci na naší společné schůzce dne od 16:00 hodin. Těšíme se na Vás! Almost 1st Graders - Enrollment 2015 Next fall, your child and the whole family will enter a new phase of life. Your evaluated. Further, we assess a student s and level of preparedness for Grade 1 is little one will finally go off to school. ability to communicate, quality of speech, Starting elementary school is not only ability to hold a pencil, and identification an important moment in the life of a child, of colors, shapes and other basic skills necessary but also his or her parents. Many parents for smooth entry into school. believe that the first step in this process If your child attends a regular kindergarten, is school enrollment, but preparation for he or she will likely be able to handle school actually begins much earlier. In fact, these intellectual tasks. your child has been preparing for elementary Enrollment for SCIS Grade 1 in school since the day he/she was born! 2014/2015 will take place: School means new personal and intellectual January 18, 2015 (Sunday, from 9:00 pm challenges. Children begin to fol- to 5:00 pm) low discipline rules, procedures, systems January 19, 2015 (Monday, from 1:30 pm and study habits. They learn patience, to 5:00 pm). concentration, perseverance and motivation The admissions criteria includes: for success. This is the goal of formal school readiness schooling. level of English language A prerequisite for successful entry into attendance at SCIS kindergarten (students school is the ability to adapt during the from other KGs are also accepted) transition from playful preschool into the date of application for enrollment world of elementary mnopqrstuvwqonxyz{ q}y~ywu yzy~yw ƒ school duties. This requires a child s independence and conforing. After forms are submitted, parents Enrollment application must be in writmation to daily routine, as well as responsibility for actions, clothing, and belongings. a specific time slot. Application forms and and children will be invited to school for During enrollment, school readiness other information about 2015 enrollment can be found on the school website www. sunnycanadian.cz. For further information about Grade 1 enrollment, please join us for a parent meeting on November 27, 2014 at 4:00 pm. We look forward to seeing you. ˆ Š ˆ Š Œ ŽŠ Œ Š š œ žÿ Ž ŸŒ Ÿ ŒŸ ŠŽ

10 Jmenování vedoucích předmětových komisí Jak škola roste, zvyšuje se počet a aktivity učitelů jednotlivých předmětů. Logickým důsledkem je oficiální ustanovení vedoucích předmětových komisí, aby koordinovali v rámci svých skupin oborové pedagogy. Tito učitelé jsou specialisté ve svých oborech. Mezi jejich povinnosti a pravomoce patří: Mentoring a vedení členů skupiny, včetně hospitací Koordinace externích aktivit v rámci skupiny (Cambridge English, Cambridge International, TOEFL Junior, Genius Logicus, olympiády, soutěže atd.) Péče o akademickou úroveň předmětu a jeho materiální vybavení Naplňování českého a anglického kurikula v rámci oborů Vedoucí předmětových komisí : Vedoucí předmětové komise českého jazyka: Ivana Skálová Vedoucí předmětové komise ELL: Carrie Brown Vedoucí předmětové komise francouzského jazyka: Michaela Kašparová Vedoucí předmětové komise německého jazyka: Andrea Koch Vedoucí předmětové komise matematiky: Petr Todorov Vedoucí předmětové komise science: Barbora Svátková Vedoucí předmětové komise humanitních věd: Petr Barranikov Vedoucí předmětové komise tělesné výchovy: Michal Sváček Vedoucí předmětové komise výtvarné výchovy: Lauren Barta Gratulujeme předsedům předmětových komisí a přejeme jim hodně úspěchů v jejich činnosti. Ocenění žáků za Letní čtení v angličtině a zkoušky KET a PET Během polední ceremonie ve čtvrtek 25. září získali nejúspěšnější studenti, kteří se zúčastnili Letního čtení, ocenění za své úsilí. Tito studenti přes léto přečetli knihy v angličtině, zaznamenali počet stránek a odevzdali protokol během prvního školního dne. Oceněnými žáky byli: Yuliya Lovginenko (4.B) Anthony Stiles (4.A) Sofia Ema Novotná (4.B) Rovněž byli oceněni studenti, kteří úspěšně složili testy KET a PET během května Studenti obdrželi certifikát. Blahopřejeme! Lunchtime Ceremony for Cambridge English and Summer Reading Elementary and High School Department Heads Named As our school grows, so do the responsibilities of our teachers. A logical consequence is the creation of Heads of Department to provide direction within their respective subject areas. These leaders were identified by management as specialists in their fields of study, some of whom have already naturally grown into a role of leadership as their departments expand. Among other duties, department heads will be in charge of the following: Mentor and lead members of department, including teacher observations Coordinate external exams relevant to department (Cambridge English, Cambridge International, TOEFL Junior, Genius Logicus, Olympiads, etc.) Monitor and maintain academic resources and equipment Lead mapping of English and Czech curricula within department Congratulations and thanks to the following department heads, who will undoubtedly provide structure and vision to their academic areas. Head of Art: Lauren Barta Head of Czech: Ivana Skálová Head of English Language Learning: Carrie Brown Head of French: Michaela Kašparová Head of German: Andrea Koch Head of Humanities: Petr Barranikov Head of Mathematics: Petr Todorov Head of Physical Education: Michal Sváček Head of Science: Barbora Svátková Students who participated in the summer reading challenge earned prizes for their efforts in a lunchtime ceremony on Thursday, September 25. These students read English books over the summer, recorded the number of pages, and returned the log on the first day of school. Award winners were: Yuliya Lovginenko (4.B) Anthony ª«±² ª ³ µ ¹º ²» µ ¹º ²¼½¾ Stiles (4.A) Sofia Ema Novotna (4.B) Also recognized were those students who successfully passed the Key English Test (KET) and Preliminary English Test (PET) for Schools in May Students received a certificate. Congratulations!! ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÇÂË ÌÍËÆÎÏÐÑÒÓÔÇÕÖÆÇ ÇÏÂÉÅÒÁ ÖØÐÍËÆÎÕÖÅÙ ÚÖØÇÈÂÖÒØÖÏÅ ÛÉÂÜÒÁ ÖËÝÞÆÎÕÖÇË

11 Školská rada na SCIS / SCIS School Board Základní dokument českého školství Školský zákon č. 561/2004 Sb. obsahuje povinnost školy spolupracovat s rodiči svých žáků prostřednictvím školské rady. V paragrafu 167 a 168 Školského zákona naleznete podmínky fungování školské rady i oblasti, které spadají pod její dohled a kontrolu. Školská rada na SCIS je tvořena šesti členy. Dva z nich jsou zvoleni zřizovatelem školy, dva jsou vybráni pedagogickým sborem a dva zástupce si volí rodiče žáků školy. Školská rada se schází minimálně dvakrát za rok. Schvaluje školský řád, výroční zprávu, pravidla hodnocení, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, tlumočí názory rodičů, naslouchá důvodům rozhodnutí, a představuje tak užitečný pohled z druhé strany výchovně vzdělávacího procesu. Na základě zkušeností z letošních voleb, také jistě díky tomu, jak narůstá počet Sunny žáků a rodin, se objevila potřeba seznámit se blíže s jednotlivými členy školské rady. Jana Zbirovská, zástupkyně pro gymnázium, třídní učitelka 9. třídy, matka dvou žáků (8. třída a gymnázium): Výchova a vzdělávání je pro mě obousměrný proces, na kterém se podílí učitelé-profesionálové a rodiče žáka. Ti všichni s ním tráví mnoho hodin denně a mohou si vzájemně pomáhat sdílením zkušeností, informací a sladěním výchovného i vzdělávacího procesu, vždy jednoznačně ve prospěch dítěte. Magdalena Jiříková, metodik prevence, třídní učitelka 5. třídy: Na činnosti školní rady si cením toho, že nám skýtá možnost se několikrát do roka sejít a nahlédnout na problémy vzdělávání i chování očima rodičů i učitelů. Pro nás, zástupce školní strany, je nesmírně cenný pohled z domácího zákulisí, tedy co se děje doma po příchodu ze školy, a domnívám se, že rodičům můžeme lépe přiblížit některé detaily či pojmy tak, aby bylo zřejmé, jak škola funguje. Alena Malčánková, matka dvou žáků (1. a 5. třída): Obě mé děti tráví většinu svého času v SCIS. A protože předpokládám, že to tak zůstane i do budoucna, přijala jsem nabídku stát se členem školské rady. Zajímá mě vše, co se kolem školy děje, od vzdělávacího programu po volnočasové aktivity dětí, a jsem ráda, že i my rodiče máme možnost vyjádřit se k tomu, jakým způsobem jsou naše děti ve škole vzdělávány a vychovávány. Zuzana Chumanová, matka dvou žáků (2. a 4. třída): Byla jsem oslovena a nenašla jsem žádný důvod, proč odmítnout. Co se týká školy, zajímá mne úplně vše. Petra Kabíčková, matka žáka (9. třída): Pro práci ve školské radě jsem se rozhodla poté, kdy jsem poznala, co vše škola jako Sunny přináší, zvlášť když jsem měla možnost prožít osnovy klasických škol, neboť starší syn již vystudoval. Zajímá mě mimo jiné pomoc potřebným a chci se podílet na dalším rozvoji školy. Kateřina Kocourková, matka dvou žáků (4. a 9. třída): Nabídka stát se členkou školské rady přišla zvenčí. Zajímám se o dění ve škole a jsem ráda, že se na něm mohu podílet a mohu tlumočit podněty od ostatních rodičů. Based on Czech Education Law no. 561/2004 Sb., all schools are Alena Malčánková mother of two students (Grades 1 and 5): obliged to collaborate with parents of their students through an Both my children spend most of their time in SCIS. And because I established School Board. The SCIS School Board is made up of assume that it will remain that way in the future, I accepted the offer to six members. Two are chosen by the school owner, two by the teaching become a member of the School Board. I am interested in everything staff, and two through parents votes. that is happening around the school, the educational program and The School Board meets at least twice per a year. They approve another activities for children, and I am glad that we parents have the the school regulations, the annual report, the school curriculum, and opportunity to provide input into how our children are educated and grading policy, listening to the reasons for each decision and representing brought up at school. the view of the other side of the educational process. Zuzana Chumanová, mother of two students (Grades 2 and 4): I Based on this year s elections, as well as the growing was approached and found no reason to refuse. I am interested number of new Sunny students and families, in everything about school life. we would like to introduce the members of Petra Kabíčková, mother of a student the School Board. (Grade 9): In joining the school board, I Jana Zbirovská, Deputy for high decided that I would like to know how a school, Grade 9 class teacher, mother school like Sunny works, especially since I of two students (Grade 8 and high had the opportunity to experience a school school). Education is a two-way process, with a classic curriculum from which our in which teachers and parents of older son graduated. the students both contribute. Both parties I am very interested in helping people and spend many hours a day with a child and can want to contribute to the future development of help each other by sharing experiences, information the school. ü ÿ øùúûüýþøÿø and aligning the educational process, always unambiguously in Kateřina Kocourková, mother of two students (Grades 4 and 9): favor of the child. The offer to become Magdalena Jiříková, school counsellor, Grade 5.A class teacher: The school board gives us the opportunity to meet several times a year and look at learning and behavior problems through the eyes of parents and ßàáâãäåæçèéãáàêëìíîãïëðñëéçòëìëðñëéóôõö ù ü ÿ ø ü ÿùú ùù ü a member of the School Board came, and because I am interested in what happens at school, I m glad I can contribute to it and convey suggestions from other parents. teachers. For us, representative school parties, it is extremely valuable to look behind the scenes into the home environment, i.e. what happens before and after school. For parents, I think it can sometimes better illuminate details or concepts behind how the school works.

12 Další třída je interaktivní Zavádění IT technologií do výuky je trend, bez něhož si moderní školu nedokážeme přestavit. Ve většině případů je to však záležitost finančně náročná, jak pro státní, tak i pro soukromé školy. Velmi nás tedy potěšilo, když z iniciativy rodičů loňské 1. A vzešel návrh zafinancovat koupi interaktivní tabule. Během prázdnin byly doladěny veškeré potřebné kroky, a tak 1. září 2014 vstupovali současní druháci do třídy, kde je vítala rozsvícená plocha jejich nové tabule. Jak se učí interaktivně, může přiblížit i odbornice, která má s tímto The introduction of IT into the classroom is a trend without which a modern school cannot function. In most cases, however, it is a costly affair for both state-owned and private schools to implement. We are therefore pleased to announce the initiative of last year s 1A parents to finance the purchase of an interactive whiteboard. During the holidays all the necessary steps were fine tuned, and by September 1, 2014 the interactive whiteboard had arrived in the current 2A class where it received a warm welcome. Someone who has a lot of interactive teaching experience to share is class teacher Mgr. Misha Heroutová: As most of you know, a SMART Board interactive whiteboard is a large interactive surface on which you write, draw, or make notes directly with your fingers or special tools. Its operation is very simple. You can transfer images directly onto the board, when you connect it to a computer that is equipped with the appropriate software. For me as a teacher, an interactive w h i t e - board is!"#$%&'()*&+,&$"-&'&+,&$./01 způsobem výuky bohaté zkušenosti třídní učitelka Mgr. Míša Heroutová. Jak už většina z vás ví, interaktivní tabule SMART Board je velká interaktivní plocha, na kterou píšete, kreslíte či si děláte poznámky přímo prstem nebo popisovačem. Její ovládání je velmi jednoduché. Lze přenést obraz rovnou na tabuli, když ji propojíte s počítačem, který je vybaven příslušným softwarem. Pro mě jako pro učitele je interaktivní tabule velkým přínosem. Během hodin můžeme jakoukoli otázku podpořit obrazem, ukázkou, videem nebo hudbou. Máme zakoupené i licence do českého jazyka, matematiky a prvouky. Proto děti mohou ve výuce plnit úlohy nejen do učebnic, ale i interaktivně přesouvat objekty, přepisovat slova a zakreslovat řešení na tabuli. Jsem velmi nadšená z této pomůcky, kterou nám rodiče dopřáli. Vážení a milí rodiče, velmi Vám všem děkujeme za zvýšení standardu výuky, které jste svým velkorysým darem umožnili. Vážíme si toho, že jste své finance vložili do naší školy, a tím dali učitelům a managementu důvěru, že Vaše vynaložené prostředky budou využity efektivně a smysluplně. An Additional Smart Board in our School a great benefit. During lessons we can display images of any questions, demos, videos, or music. We have also purchased licenses in the Czech language, mathematics and natural science. Therefore, children may play their role in learning not only through textbooks, but also by interactively moving, rewriting and drawing the solution on the interactive whiteboard. I am very excited about this generous gift from the parents. Dear parents, thank you very much for all your efforts to increase the standard of teaching, made possible by your generous donation. We appreciate that you have put your money into our school, and please have confidence that your money spent will be used effectively and meaningfully by teachers and management.ně. VWLD:;G7BMPTSX:79>:8 F8?N5CDEF:OP BACDEFGH3IJ:KLD:;:BM SD74:TS QL9:<8L39LF7;R?8NCD

13 Koncem září vyjeli žáci druhého stupně a gymnázia na exkurzi do Polska. Cílem byly koncentrační tábor Osvětim, historické město Krakov a solné doly ve Věličce. Nejhlubší zážitky si všichni odnesli z naší první zastávky v Osvětimi a v likvidačním táboře Březinka. Během konfrontace s historickými daty, tunami předmětů, které zbyly po zavražděných lidech, a ponurými prostorami cítili všichni vážnost a smutek. David napsal: Byla to opravdu, ale opravdu lekce pro všechny. Všechny ty myšlenky a smíšené pocity byly na ostatních opravdu znát. Nikomu zde nebylo do smíchu. Ostříhané vlasy, rozlámané brýle, fotografie, kresby, portréty a tak dále. Za sebe mohu napsat, že jsem do té doby nevěřil, že by se s lidmi dalo zacházet hůře než s věcmi. Na závěr jsem si mohl jen oddychnout, že se toto netýká naší generace (doufám, že ani týkat nebude) a že mám takový život, jaký mám. At the end of September, second stage and people could be treated worse than things. In high school took a multiple-day field trip conclusion, I left relieved that this tragedy did to Poland. The main destinations of the trip not occur during our generation (hopefully it were Auschwitz concentration camp, the never will) and grateful for the life that I have. historic city of Krakow and the Wieliczka salt The next morning was devoted to sightseeing mines. around Krakow. We saw Krakow s All participants were deeply affected by fire-breathing dragon, toured two important the visit to Auschwitz and Birkenau. Coming cathedrals, and ate in the charming city center face to face with the haunted spaces and thousands restaurants. In the afternoon, we traveled of items left behind by the victims left 300 meters underground to the Wieliczka everyone feeling somber and serious. David salt mines, classified as a UNESCO treasure wrote: It was YZ[\]^_`abc][Zdefgh]iejkecalefejkecmnop a huge lesson for all of us. There thanks to its unique atmosphere. We were were tons of mixed thoughts and feelings. Not surprised to learn all the things that can be one person laughed. Clippings of hair, broken made from salt! After hours underground, we glasses, photographs, drawings, portraits... emerged with a boost of energy from breathing the salty air, and finally made our way Personally, I previously never believed that Exkurze žáků druhého stupně a gymnázia do Polska Dopoledne následujícího dne bylo věnováno prohlídce nejznámějších krakovských pamětihodností. Viděli jsme, jak krakovský drak chrlí oheň, prohlédli jsme si dvě nejvýznamnější katedrály a na oběd jsme se rozešli do restaurací v centru. Odpoledne už jsme se nacházeli 300 metrů pod zemí ve Věličce. Solné doly jsou zařazeny mezi památky UNESCO a skutečně si to díky své jedinečné atmosféře zaslouží. Všechny zaujalo, co všechno se ze soli dá vytvořit. Hodiny pod zemí uběhly jako voda a my, posíleni dýcháním zdravého slaného vzduchu, jsme se na sklonku dne vydali zpátky do Čech. Své zážitky z exkurze potom žáci zpracovali jednak ve formě pracovního listu, který byl připraven vyučujícími dějepisu a zeměpisu, jednak ve formě článku. Celou akci pro nás připravila cestovní agentura pro školy Pragotour Plus, které patří pochvala za profesionalitu a perfektně připravený program. Second Stage and High School Students Travel to Poland back to Bohemia. Students reflected on their experiences during this excursion in assignments prepared by their history and geography teachers, as well as writing an article. A special thanks goes to the school travel v} Šy ƒšœ qrstuvwxryrz{ v}~ z ƒ y st sˆs agency Pragotour Plus, which prepared the Žsqv yž rˆ }v trip with the utmost professionalism. Ž }}ˆ

14 IT z Googlu prezentovali ve SCIS projekt Web Ranger Google Recruits Web Rangers IT specialists from the company Google presented a lecture titled Web Rangers for SCIS students on Wednesday morning, October 10. As the name suggests, the topic of the lecture was internet and internet safety - cybergrooming and sexting. The specialists led an interactive discussion, offered tips, and showed interesting videos. ro žáky tříd a pro studenty P gymnázia začal jeden říjnový školní den přednáškou s názvem Web Rangers. Upozorňovala především na nástrahy plynoucí z uživatelství internetových či mobilních sociálních sítí a nabídla žákům řešení, jak se v budoucnu vyvarovat negativních vlivů, jakými jsou například cybergrooming či sexting. Přednáška byla nabitá informacemi a žáci ocenili především zajímavá videa. ²¾ÅÄ ½¾ Åý ² Ä Æ ÇÄ ½½µÈ½É Ê µµ½ ²ÂÇÈËÇ À¼½µ»Á ½ ¹¼Ã ¾ Ä ±²³ ²µ ² ¹º»¼½¾ š œ ž Ÿ žœ ž ª«

15 Vědecký jarmark Letos se žáci 2. stupně naší školy podívali na Vědecký jarmark, který se konal 10. září v Dejvicích. V areálu vysokých škol ČVUT byly umístěny stánky s prezentací vysokých škol a firem. Žáci se setkali se zajímavými pokusy, z nichž řadu si mohli sami vyzkoušet nebo zhlédnout. Např. postavili co největší molekulu z novinového papíru, řídili bezpilotní vrtulník, vyrobili si vlastní gumové medvídky, zjistili, jak na České zemědělské univerzitě zkoumají potřebu krmiva pro domácí zvířata, jaké vozidlo postavili studenti Českého vysokého učení technického, podívali se pod kapotu a do dveří auta, viděli, jak vzniká chemické světlo nebo suchý led. Také se dozvěděli, jak správně hospodařit s energií nebo platit kreditní kartou. Po návratu do školy ztvárnili své největší zážitky na plakátech, které pak umístili na školní nástěnku. Science Fair ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖÐÎÍ ØÙÚÛÐÜØÝÞØÖÔßØÙØÝÞØÖàáâã This year, SCIS second stage students attended the CVUT Science Fair in Dejvice on Held on the university campus, stalls were presented by universities and companies. Students had the chance to see interesting experiments, and even participate in a few themselves. For example, they built a large molecule using newspaper, flew a remote controlled helicopter, made their own gummy bears, and discovered how the Czech Agricultural University examines pet food. They saw an F1 vehicle built by the students of the Czech Technical University, peering under the hood and into the Skoda car door to see how everything works. They witnessed chemical light through dry ice. They even learned how to properly manage power or pay by credit card. Upon their return to school, they summarized their äåæçèéêëìíìîïêðñòó experiences in the form of posters, which were proudly displayed on our bulletin ôõéêöðëì øùúûüöìîïöý board.

16 Pozvánka na bezplatný dětský kemp s výukou bruslení Milí rodiče dětí ve věku 5 12 let, Hokejový klub Jesenice v součinnosti s OU Jesenice pořádá v sobotu od hod. na Zimním stadionu ve Velkých Popovicích dětský kemp s výukou brusslení. Pod dohledem zkušených trenérů se nejmenší děti budou učit bruslit pomocí malých držátek. Ti starší si mohou zkusit dát gól opravdovému brankáři ve výstroji. Pořadatelé nebrání vstupu na led rodičům, kteří si budou chtít se svými dětmi zabruslit. Akce je plně hrazena z dotace, kterou hokejový klub obdržel od OU Jesenice. Tímto 9%8%++ 7 '!(! / (!**!#!1!*08%++ )*+,-#.- Vás všechny $*8)!"#$%& ( srdečně zveme a děkujeme panu Svobodovi z HC Jesenice za pozvání. Naše škola se účastní podzimního kola projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. V období od 6. října do 11. listopadu budou mít žáci i studenti možnost přečíst si aktuální výtisk MF DNES, noviny využijeme ve výuce českého jazyka a společenských věd. Každý mladý čtenář také může vyjádřit svůj názor na vybrané téma v deníku MF DNES i na portále idnes. Invitation for Free Ice Skating Lessons D ear parents of children aged 5-12 years, Hockey Club Jesenice, in conjunction with the Jesenice Municipality, is organizing ice skating lessons on Saturday, November 15th, 2014 at the Ice Stadium in Velke Popovice (from 12:45 pm). Under the supervision of experienced trainers the youngest children will learn to skate with small handlebars giving them needed support. The older children can try to shoot goals against a real goal-keeper dressed in real hockey gear. The organizers welcome parents on the ice as well if they wish to skate with their children. The event is fully funded from a Jesenice Municipality grant. You are hereby cordially invited. We are thankful to Mr. Svoboda of HC Jesenice for his kind invitation. þÿ ÿ Students Read and Write Newspaper Articles Sunny Canadian Int e r n a t i o n a l School is happy to participate in project MF Dnes: Students Read and Write Newspapers. From October 6 to November 11, students will become familiar with newspapers. Then, every young reader will be able to write his/ her opinion about current events in the MF D N E S $%& $%&*:48!;4<+=2# >?!.-5 n e w s p a - per and on the website idnes.

17 Výsledky soutěže Logická olympiáda Žáci naší školy se pravidelně účastní několika okresních a celostátních soutěží. Letos si jako první mohli vyzkoušet řešení Logické olympiády. Nominační kolo probíhalo online na počítačích, kdy žáci po dobu 30 minut vybírali odpověď na 25 logických úloh nejen z matematiky. Úlohy jsou velmi náročné, zvláště pro nižší ročníky 1. i 2. stupně. Velmi si proto ceníme odvahy našich prvňáčků, kteří se přihlásili a zkusili si řešení úloh. Některým se dokonce povedlo umístit se před staršími spolužáky z prvního stupně. Do soutěže se zapojilo celkem řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 1862 řešitelů z 1. 5.třídy. V této obrovské konkurenci se na prvních třech místech umístili tito žáci z 1. stupně: 1. místo Oliver Škařupa z 5. B, v kraji na místě, celkově na místě 2. místo Nikita Zinčenko z 5. B a Lucie Chumanová z 2. B, v kraji na místě, celkově na místě 3. místo Jakub Oliva z 5. B, v kraji na místě, celkově na místě místo Eliška Bílková z 5.A a Jiří Malčánek z 5.A 7. místo Jan Strnad z 5.A 8. místo Elisa Hofmannová ze 4.A 9. místo Milan Jonscher z 5.A 10. místo Oskar Novák z 5.B Studenti z druhého stupně a gymnázia se zapojili do soutěže všichni. V této kategorii bojovalo celkem řešitelů, na krajské úrovni jich bylo Nejlépe uspěli ti nejzkušenější, tedy žáci 9. třídy. 1. místo Jan Chyba, v kraji na , celkově na místě. 2. místo David Kabíček, v kraji , celkově na místě. 3. místo Robert Gruber, v kraji , celkově na místě. 4. místo Filip Musil z 9. ročníku, 5. místo Mateo Resca ze 7. ročníku, 6. místo Irena Kochová ze 6. A, 7. místo Jakub Fialka z 8. ročníku, 9. místo Ondřej Knap ze 7. ročníku, 9. místo Frederic Boulay ze 7. ročníku, 10. místo Lukáš Kocourek z 9. ročníku. Všem vítězům srdečně blahopřejeme. Results of Competitions Logical Olympics Our students regularly participate in several district and national competitions. This year we decided to take part in the the mentioned competition. A total of problem-solvers par- All students from second stage and high school participated in Logic Olympics. The first round was online. Students ticipated, including the 2137 in the 2.nd stage and Gymnasium had 30 minutes to answer 25 logic based questions in from the Stredocesky district. multiple subjects. The tasks were very challenging Congratulations to the top three students from for the lower grades, especially Grades 1 and 2. the 2nd sdtage and Gymnasium: We are very proud of our courageous firstgraders 1st place - Jan Chyba from 9 placed 319- who logged on to give it a try. Some 335 in the region, overall even managed to score higher than their 2nd place - David Kabíček from 9 placed older classmates. A total of 11,525 problemsolvers in the region, overall participated, including the 1862 in 3rd place - Robert Gruber from 9 placed Grades 1-5 from the Stredocesky district in the region, overall. Congratulations to the top three students 4th place Filip Musil from 9, 5th place from first stage: Mateo Resca from 7, 6th place Irena Ko- 1st place - Oliver Škařupa 5B placed 186- chová from 6A, 7th place Jakub Fialka 197 in the region, overall from 8, 8th place Ondřej Knap from 7, 9th 2nd place - Nikita Zinčenko of 5B and Lucie Chumanová of 2.B placed in the re- Lukáš place Frederic Boulay from 7, 10th place YZ[\]^_`abacd_efgh gion, overall 3rd place - Jakub Oliva from 5B placed in the region, overall. 4th Kristýna Švábová from 4.A ABCDEFGHIJKECBLMNOPEQMRSMKITMNMRSMKUVWX ij^_ke`almnopqkacdkr Kocourek from 9. 5th and 6th Eliška Bílková from 5.A and Jiří Malčánek from 5.A 7th Jan Strnad from 5.A 8th Elisa Hofmannová from 4.A 9th Milan Jonscher from 5.A 10th Oskar Novák from 5.B

18 Školní poradenské pracoviště Dvoučlenný tým, psycholožka Tereza Slunečková a metodik prevence/výchovný poradce Magdalena Jiříková nyní tvoří skupinku Školního poradenského pracoviště. Tak jako doposud se paní psycholožka soustředí na děti s SPU, pro něž vytváří individuální plány a seznamuje vyučující s vhodnými didaktickými postupy, které by měly těmto dětem pomoci překonat bariéru způsobenou jejich individuální poruchou. Dále se soustředí na talentované děti, u předškoláků sleduje školní zralost a novým prvkem její práce jsou řečové cviky určené dětem s problémy logopedického charakteru. Tak jako doposud je stále člověkem, za nímž je možno zajít a probrat osobní problémy vyplývající ze studia či mezilidských vztahů. Řeší i vzkazy, které se objevují ve schránce důvěry. Na poli prevence se letos podařilo propojit se se sdružením Okamžik, které kromě mnoha jiných činností organizuje pro školy lektorské návštěvy nevidomých se psem. Děti se v rámci Týdne zdraví seznámily se životem nevidomých, zjistily ke svému překvapení, že jedinou odlišností je nemožnost řídit auto, ale jinak nevidomí zvládají paletu denních aktivit, a to díky svým skvěle vycvičeným psům. Věděl by někdo z vás, zda je správné se chovat k vodicímu psu v postroji důvěrně, tj. hladit, dávat pamlsky apod.? Takový pes, má-li vodicí postroj s pevným vodítkem, ví, že je v práci a že se nemá dát ničím vyrušovat, aby mu to nepřekáželo při výkonu. Dále se uskutečnila dlouho plánovaná návštěva lektorů společnosti Google.cz kteří informovali žáky ročníku o zájmové skupině Web Rangers. Mladí lidé ve věku od 13 do 15 let se stuvwxyz{ }wut~ wƒ }{ } ˆ Š mohou přihlásit a pod vedením zkušených tutorů vytvořit projekt, jenž bude ladit např. s politikou bezpečnosti na internetu apod. Pokud bude projekt kvalitní, nic nebrání mladým technickým talentům představit svou prezentaci např. až v Senátu. Beseda na dané téma ladila i s prevencí na poli internetové bezpečnosti a kyberšikany. Dále se od října 2014 široce rozvine spolupráce s Cestou integrace z Říčan. Doposud jsme využívali nabídky tohoto sdružení pro účely dopravní výchovy, nyní se ovšem objevila nabídka v rámci evropského grantu, a to na širší nabídku preventivních programů určených ročníkům. Každý ročník projde 3 nebo 4 bloky, každý v rozsahu 2-3 hodin. Dvě akce budou zaměřeny na zdravý životní styl, tzn. mezilidské vztahy, zamezování šikaně, toleranci, ovšem i správný příjem potravy či vznik různých závislostí. Dále se program soustředí na zdravotní výchovu a dopravní výchovu. Výsadní postavení má 4. ročník, jenž ke standardnímu programu přidává ještě dvě praktická cvičení na dopravním hřišti a skládání zkoušek na cyklistický řidičák. Na ostatní programy budou lektorky Cesty integrace docházet dětmi do školy, pedagog bude vždy prevenci přítomen a nám zbývá pouze popřát celé akci hodně zdaru. První ročníky se naučí vytvářet Chartu třídní úmluvy, která stojí na klíčovém poznatku, a to, že většina konfliktů vyplývá ze zlého slova, nevhodného gesta a nešetrného přístupu k ostatním. Kdykoli později je možno se na třídní úmluvu odkázat. Druhé ročníku jsou už zkušenější, ale na jejich vztazích je třeba pracovat, proto děti pracují na projektu Ostrovy každý má svůj vlastní a učí se navzájem nacházet na své ostrovy cestu. Třetí a čtvrté ročníky se učí řešit konflikty metodou DRAK a vypadá to, že jí přišly na chuť. Ve vyšších ročnících je třeba soustavně řešit vztahy mezi dětmi, míru vhodnosti chování, ohleduplnost, studijní nároky a mnoho jiných aspektů. Devátý ročník stojí před první důležitou životní otázkou co bude dále? Žáci jsou ve věku, kdy již vyrůstají z polodětských fantazií a začínají mít pevnější představu o své budoucnosti. Proto pro ně připravujeme blok kariérového poradenství, kdy na základě dotazníku definujeme profesní zaměření studenta a vyhledáváme vhodnou školu. Desátý ročník čili první ročník gymnázia se musí naučit jednak spolu vycházet, jednak získat návyk na odlišné studijní tempo. Kromě těchto pevných bodů je třeba počítat i s intervencemi do těch tříd, které se vlivem studijního stresu či osobních konfliktů dostaly do nepříjemné situace. Tehdy musí obě členky Poradenského pracoviště velmi bystře naslouchat i nejjemnějším signálům a rozhodnout se pro vhodné řešení. Věřme tedy, že letošní školní rok přinese dětem mnoho důležitých informací Œ Ž š œ ž ze sféry life skills. Ÿ œ š Œœ œž Œœœ œ œž ª œ Ž

19 School Counselling in SCIS Atwo member team, psychologist Tereza Slunečková and with our larger preventative pro- by an EU grant. We connected this guidance counsellor Magdalena Jiříková, represent the School Each grade will spend three or four gram for students in Grades 4-9. Counselling team. blocks, or 2-3 hours, in lectures In the past, the school psychologist has focused on children with fic education, and health educa- focused on healthy life style, traf- special learning needs, preparing tion. Grade 4 has an extra session individual learning plans and sharing methods with teachers. This and obtaining a licence. Tutors will of outdoor bicycle training, testing, helps children to overcome individual challenges. Next, she began to will assist. come to school, and class teachers concentrate on gifted and talented Grade 1 established a class agreement to prevent negative language children as well as checking school readiness in pre-first kindergarten and physical conflicts. Grade 2 is classes. Now, speech therapy training has become a part of her work. their teamwork, so they are working experienced, but they must improve She remains the right person to contact in an emergency and always re- solve their conflicts using the meth- on Project Island. Grades 3 and 4 sponds with confidence. od DRAK. Upper grades continue to In the area of guidance counselling, we have established coopera- improve their teamwork, behaviour, tion with the group Okamžik. This group organizes school tutoring provided by blind people with a guide dog. During Health Week, children experienced the world of blindness. It surprised them that apart from driving a car, all other activities are possible for blind people, especially thanks guide dogs. Did you know that it is forbidden to touch or feed a guide dog when he is in his uniform? Another session was a lecture by Google.cz about the project Web Rangers for students from Grades Young people aged can register and prepare a presentation connected to internet safety. Projects of the highest quality will be chosen to be and presented to Parliament. This discussion about internet safety was integrated with our ongoing prevention of cyberbullying. From October, «±²³ µ ¹º» ¼½ µ³¾ ¼½ µ ÀÁ we will develop a larger cooperation with the group Cesta Integrace from Říčany. So far, they have provided us with traffic education, which is now sponsored tolerance, learning, and many other qualities. Grade 9 will begin to tackle their first life question what career will they choose? Students will develop more certainty about their future with a special course on career exploration. High school students in Grade 10 will learn how to cooperate and develop effective study skills. Beyond these regular trainings, we will continue to visit classes to intervene in special circumstances. Both members of the school counselling team listen, identify class problems, and help students develop a solution. Let s hope that this school year will teach children many important life skills.

20 Teambuilding našich gymnazistů Vletošním roce poprvé vyjeli žáci 1. ročníku našeho gymnázia na teambuilding. Kdo zná naše gymnazisty, možná se podiví, proč pro tak malou třídu dělat teambuilding? Malé třídy jsou často složitější na sladění mezilidských vztahů než velké kolektivy o několika desítkách žáků. This semester, for the first time when the students from highschool had teambuilding. Why it is necessary to organize teambuilding for such a small class? Often, it is more difficult to create harmonious relationships in a small class than in a large group of several dozen students. And so one sunny September day, our high school students visited beautiful Vrtbovská garden under the supervision and leadership of school psychologist and counsellor to try to learn more about each other and learn to rely on each other. They reflected on the differences between elementary and and high school: yet another step towards adulthood and greater freedom, but on the other hand greater obligations. ÛÜÝÞßàáâÜãÜäåæàçèéêë äëéìíîêïãðñýþæìýòýîàçóïôãëõæíôö ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÇÅÄÎÏÐÑÒÇÓÏÔÕÏÍËÖÏÐÏÔÕÏÍ ØÙÚ æøýûàæãøæîüòùçàúæûüýøüççò A tak jednoho slunečného zářijového dne vyrazili gymnazisté do krásné Vrtbovské zahrady a pod vedením školní metodičky prevence a psycholožky si vyzkoušeli, jak už se vzájemně znají a jak se na sebe mohou spolehnout. Zamýšleli se i nad změnou, kterou přechod ze základní školy na gymnázium přinesl: je to další krok k dospělosti a větší svobodě, ale na druhou stranu omezení a povinnosti. Středa byla ve znamení památek a geocashingu. Po poklidném obědě na břehu Berounky vyrazili gymnazisté se zástupkyní ředitele na Karlštejn. Třídní učitel Mgr. Petr Barannikov se bohužel z důvodu nemoci nemohl cesty zúčastnit, ale připravil svým žákům krásný pracovní list, díky němuž jim neunikly žádné významné body jejich putování. Prohlídka hradu vedená výborným průvodcem znamenala pro žáky i jejich doprovod skutečný zážitek a zasvěcený výklad v kapli sv. Kříže se stal zlatým hřebem celého programu. Jací jsou tedy naši noví gymnazisté? Jsou to rozumní, příjemní a spolehliví mladí lidé, kteří chodí po světě s otevřenýma očima. Teambuilding for new High School Students Wednesday was devoted to visiting historical monuments and geocaching with the high school vice principal. After an enjoyable lunch in Beroun, students explored Karlstejn. Class teacher Mgr. Petr Barannikov unfortunately could not attend the trip due to illness, but he prepared worksheets so students would not miss any important points along their journey. A guided tour of the castle was an excellent experience, and the visit to chapel sv. Kříž was the best part of the day. What are our new students like? They are sensible, friendly, and reliable young people with wide eyes focused on the future.

21 Žáci SCIS prožili adrenalinovou paintballovovou sobotu P aintbal je jedním z nejvyhledávanějších adrenalinových sportů, který se hraje v 35 zemích světa. Příležitost zahrát si tuto hru plnou napětí, adrenalinu a hlavně zábavy měli také žáci SCIS, kteří o účast projevili velký zájem. Žáci SCIS se tak v sobotu ráno sešli v lese u Hlubočinky, kde na ně čekali profesionální trenéři s veškerým vybavením pro hru. Ti nejdříve žáky seznámili s pravidly o bezpečnosti, na kterou kladli velký důraz. Děti se dozvěděly, že musí mít stále na hlavě masku pro ochranu obličeje a očí, a naučily se, jak bezpečně pracovat se zbraní. Poté děti čekal výcvik a následně už všemi očekávaná hra v terénu. Hra rozvíjí rychlost, postřeh, schopnost rychle se rozhodovat a v neposlední řadě týmovou spolupráci. Klíčem k úspěchu je totiž správná taktika. Žáci SCIS si hru moc užili a projevili zájem o pokračování v dalších víkendech. SCIS Students Hit the Paintball Fields Paintball is one of the world s most popular extreme sports, played in 35 different countries. SCIS students had the opportunity to learn this adrenaline- and fun-filled game on Saturday morning They met in the forest near the village Hlubočinka, where professional trainers were waiting for them with all the necessary equipment. Trainers explained the safety rules and how to properly use the weapons. Paintball helps to develop speed, reflexes, decision-making ability, and finally teamwork. Top strategy is also a key to success. Children really enjoyed the game and are already looking forward to the next competition. ()"&*$& $%&"'!"# þÿ ÿ

22 SCIS žáci se účastnili klání ve známé hře Rummikub Učitelé matematiky vybrali 13 dětí z celé školy, které měly příležitost zahrát si originální a celosvětově známou společenskou hru s názvem Rummikub pod vedením profesionálky Radany Srncové z klubu Síť DDM v Praze 2. Hra rozvíjí matematické schopnosti, strategické a logické myšlení a v neposlední řadě kreativitu. Přestože je založena na matematice, je k vítězství potřeba i trocha štěstíčka. Zájemci, kteří by si chtěli hru si vyzkoušet, se mohou obrátit na své třídní učitele. Jednou za dva roky se koná mistrovství světa. Naše žáky čeká teprve školní kolo, ale věříme, že v budoucnu budou třeba na prvních příčkách celosvětových žebříčků. SCIS Students Receive Professional Rummikub Training Mathematics teachers selected 13 students from the entire school to have the opportunity to play the world-famous logic and social game Rummikub with professional Srncová Radana (DDM, Prague 2). The game develops math skills, strategic thinking, and creativity. While the game is based on mathematics, a little luck doesn t hurt. The World Championship is held every two years. Our students will start at the sectional competition, but we hope this special preparation will propel our students CDEFGHIJKLMNJMOP to the top of the leaderboards. UVIHOHIHSWCKQKDSE CKQKRSEKJIHOHIT

23 Děti a učitelé SCIS uctili Den díkůvzdání slavnostním obědem Děti SCIS a učitelé SCIS si pochutnali na slavnostním obědě při příležitosti oslav Dne díkůvzdání. Podávala se pečená krůta s nádivkou, s bramborovýmu knedlíčky, dýňovým rizotem a bramborovou kaší. Nechyběla také tradiční dýňová polévka. Děti nejvíce ocenily dýňový koláč jako dezert. Festive Lunch Gets SCIS in the Thanksgiving Day Spirit SCIS children and teachers enjoyed a festive lunch in celebration of Canadian Thanksgiving Day. The menu included roasted turkey with potatoes, pumpkin puree, and risotto. A crowd favorite was the traditional pumpkin soup. Children especially appreciated the pumpkin cake for dessert. XYZ[\]^_`ab\ZYcdefg\hdijdb`kdedijdblmno ƒ ƒˆ Š Œ ~ z{ { ~ z{ {}~ { ƒ { ƒ pqrstuvwxyt

24 Nově nabízené kroužky se úspěšně rozběhly Zaujmout starší děti z druhého stupně odpoledním kroužkem není snadné, proto máme radost, jak pěkně se rozběhl kroužek Longboard, který je určen právě žákům od 4. tříd. Základní postoj, brždění a zatáčení už většině dětí nedělá problém a přecházejí na náročnější cvičení. Minule jsme dělali různá cvičení na rovnováhu na longbordu jsme se pokoušeli udělat holubičku, nebo třeba tančit, říká Máša, žákyně z 5.A. Děti mají také možnost zapůjčit si longboard na víkend, popř. odkoupit použitý longboard, který si v kroužku vyzkoušely a vyhovoval jim. Budeme se těšit na duben, kdy se kroužek po zimě opět rozběhne. Také kroužek Mažoretky už navštěvuje 9 holčiček. Velkou radost měly z nových hůlek a často jsou o přestávkách vidět na školní chodbě, jak poctivě cviky s hůlkou trénují. My všichni se už můžeme těšit na Vánoční trhy, kdy se nám mladé mažoretky poprvé představí se svým vystoupením. Očekávaně se obrovskému úspěchu se těší Star dance s Honzou Onderem a Lucií Hunčárovou, a to nejen mezi dětmi z mateřské a základní školy, ale i na večerní latině s maminkami. Oba dva jsou nejen výtečnými tanečníky, ale prokázali i výjimečné pedagogické a hlavně bavičské schopnosti. V neposlední řadě stojí za zmínku nově nabízený kroužek Věda nás baví pod vedením občanského sdružení Věda nás baví. Máme plastový talířek, dáme do něho vodu, potom na hladinu vody opatrně položíme kancelářské sponky a nakonec přilejeme jar a v tu chvíli se sponky potopí. Tím jsme si ukazovali povrchové napětí, říká Kája ze 2.B. We are pleased with the success of our new extra course for second stage students - Longboarding. Students have quickly mastered braking and turning, and now they ll start with more sophisticated maneuvers. Last time we practiced special balance exercises, like different gymnastics or dancing on the longboard, says Maša, student from 5.A. Children can borrow longboards for the weekend and even buy used longboards which they test during the course. We are looking forward to the course s continuation in April. The new extra course Majorette Popular New Extra Courses has attracted 9 girls. They love their new batons, and you can often see them practicing during breaks. We re all looking forward to the Christmas markets where we ll see their first public perfomance. The much-anticipated Star Dance extra course is popular not only among kindergarten and elementary school students but also among moms, with its evening Latin Dancing course. Honza Onder and Lucie Hunčárová are not only excellent dancers but brilliant educators and entertainers. Finally, it is worth mentioning the Ž š œ žšÿ š š šÿ š excitement around new extra course Science with Fun. During one experiment, we filled a plastic plate with water, then we carefully placed a paperclip on the water surface and added detergent. The paperclip sank. We learned about surface tension, ³ µ µ «µ ² µ¹ ª«±²ª says Kája from 2.B. ³ µ µµ±³ µ ² µ º «

25 Televize Nova a její tým Snídaně s Novou si vybrala Sunny Canadian International School pro svůj nový projekt Profese. Tento projekt seznamuje diváky s náplní práce v nejrůznějších povoláních. V Sunny Canadian se natáčela profese učitel na bilingvní škole. Moderátor si tak mohl vyzkoušet v průběhu celého dopoledne práci učitele v anglické třídě školky, učitele v bilingvní základní škole, učitele tělocviku, poradit našim nejstarším dětem s výběrem povolání, promluvit si s majitelkou školy či pomoci dětem při svačině v jídelně školy. Natáčení probíhalo ve velmi příjemné a veselé atmosféře, všichni zúčastnění si ho moc užili a my jsme rádi, že jsme pomocí šesti vstupů mohli diváka trošku seznámit s touto krásnou a respekt si zasluhující profesí, nebo spíše životním posláním. Pořad lze zhlédnout na následujícím linku: youtube/1v3ajwrp3hg TV Nova mapuje práci bilingvního učitele na SCIS TV Nova Puts the Spotlight on SCIS Bilingual Program TV Nova and its Breakfast English class, and Physical Education. The mod- with Nova production team chose Sunny Canadian erator discussed plans for International School the future with our oldest for their new TV project children, spoke with the Professions. This project school owner, and helped highlights various occupations, children with their snacks and Sunny Canadian s in the dining room. The expose featured teaching at a atmosphere around the bilingual school. Therefore, school on the filiming throughout the morning»¼½¾ ÀÁÂÃÄÅ ½¼ÆÇÈÉÊ ËÇÌÍÇÅÃÎÇÈÇÌÍÇÅÏÐÑÒ the day was pleasant, cheerful, and buzzing with en- moderator got a taste of different types of teaching at ergy. Thanks to this project, TV Nova viewers got our school: circle time in the Kindergarten, Elementary a peek into this the high- ly demanding and rewarding profession of teaching. TV shot on the link below åæùøßøùøãçóûáûôãõ ÓÛáÛâãÕÛÚÙØßØÙä ÓÔÕÖ ØÙÚÛÜÝÞÚÝßà

26 Halloween Ať žije hmyz! Tak to byla hmyzí bomba! Sunny Canadian uspořádala pořádnou Halloweenskou party všech červů, brouků, pavouků, housenek, švábů a celé říše hmyzu, která se konala snad ve všech prostorách školy a školky, a to dne 23. října 2014 od 17:00 do 19:00 hodin. Děti si užily řadu zábavných, ale i vzdělávacích halloweenských disciplín. V jídelně pro ně bylo připraveno nejen tradiční halloweenské občerstvení, ale také kuchyně hmyzem zpestřená, kde na vlastní nebezpečí skoro všichni s nadšením a odvahou ochutnávali skvělé hmyzí speciality připravené nejznámějšími hmyzími kuchaři. Na programu pak byla řada hmyzích disciplín jako například výstava živého hmyzu, světluščino disco, hmyzí mikroskopování, výstava velkoformátových fotografií, šplh po pavoučích sítích, kobylčiny skákací boty a mnoho dalšího. Trick and Treat!!!! Na tenhle Halloween jistě nikdy nezapomeneme. A moc nás potěšilo, že se za námi přijel podívat i štáb televize Prima, který z této úžasné akce připravil reportáž. Prohlédnout si ji lze na: Halloween 2014 Long Live Insects! What a night! Sunny Canadian once again organized a Halloween Insect Party throughout the entire school on October 23rd, 2014 from 5:00 to 7:00 p.m. Children enjoyed a variety of entertaining and educational activities and competitions. Traditional Halloween refreshments were served in the dining room, along with an extra special Insects Menu prepared by well-known chefs. Almost all children, teachers and parents summoned up enough courage to taste different types of bugs. The program offered number of insect activities, such as an exhibition of live insects, firefly disco, insects under microscopes, large close-up photos of insects, spider s net, grasshopper jumping shoes and many others. Trick or Treat! Boo! This Halloween party was unforgettable. We were pleased to welcome TV Prima as a special guest, and we re looking forward to relive the party on television. You can find it on the link below. èéêëìíîïðñòìêéóôõö ìøôùúôòðûôõôùúôòüýþÿ

27 Jsou věci, které jsou zjevné a na první pohled viditelné, ale i takové, které se těžko popisují, těžko se pro ně hledají slova, ale my je nějak vnímáme, cítíme. Záleží na nás, jestli se jimi dál zabýváme, anebo je necháme být. Moc mě potěšilo, když za mnou přišla maminka Daníka J. s tím, že by chtěla poděkovat učitelům ze třídy YD. Pan učitel Tomáš věnoval mému synovi zvýšenou péči, a pomohl nám tak odhalit jeho zdravotní handicap, za což bych mu ráda poděkovala víc, než jen mezi čtyřma očima, řekla mi v kanceláři paní Mgr. Jelínková a požádala mě, zdali bych jí s tím nějak nemohla pomoci. Jelikož to zařídit mohu, rozhodla jsem se Tomáše ocenit veřejně v našem Newsletteru. Daník k nám nastoupil v loňském lednu po změně školky a velmi brzy si učitelé všimli, že něco není v pořádku, že se s ním něco děje. Stranil se dětí, špatně komunikoval a nechápal zadávané pokyny. Pan učitel Tomáš se na něj víc zaměřil, pozoroval jeho projevy a také byl první, kdo rodiče na něco upozornil a kdo s nimi nejvíc komunikoval. Po mnoha krůčcích a mnoha vyšetřeních, ale především pozorování, byla u chlapce diagnostikována dočasná nedoslýchavost. Ošetřující lékař velmi hodnotil práci učitelů, protože se jim přes toto omezení podařilo Daníka zapojit mezi ostatní děti. Přestože z velké části jen odezírá, naučil se svým způsobem komunikovat, výsledkem čehož sociálně nestrádá. I v tomto případě se potvrdilo, že o tom podstatném rozhodují zdánlivé maličkosti, které mohou ve svém důsledku zásadně změnit lidský život. Čeho si všímáme -./ G.>A2CHEC:2>I.J2KC.>J.;EB!"#$%!&'!(!"!&'!)*+, What Do we Notice There are things that are obvious and visible at first sight, but also those that are hard to describe and hard to find words for, but we somehow perceive them anyway. It is up to us to continue to deal with them, or let them be. I was very pleased when the mother of one of our student s, Daník Jelínek s, came to ask me if I can forwald thank you to the teachers of the Yellow Duck s class and especially appreciated the work of the Czech homeroom teacher Tomáš. I am glad to forward the message and I even decided to write about it in this article. Daník joined us last January after changing kindergartens and soon teachers noticed that something was not right, that something was going on with him. He was a shy child, poorly communicated and did not understand the instructions he received. Tomáš, his teacher, was more focused on him, watched him during activities and also was the first to draw attention to some of his observations and discussed them with the parents. After many steps and many investigations, there was a diagnosis - temporary hearing loss. Because Danik successfully joined a social group, the doctor praised the teachers work, because even though Danik could lip-read and learned to communicate in his own way, he did not suffer socially. In this case, it was confirmed that significant decisions about seemingly unimportant things can actually prove to be very crucial.

28 Jak rostou dýně? Na začátku října jsme společně s Orange Tigers, Red Eagles a Brown Bears navštívili dýňovou farmu. Výlet souvisel s naším tématem podzimní sklizně a byl naší první velkou exkurzí v tomto školním roce. Měli jsme možnost seznámit se s různými druhy dýní a vidět, jak vyrostly. Děti nadšeně chodily zahradou a ukazovaly na všechny velké dýně, které nacházely. Také jsme zažili dobrodružství v kukuřičném bludišti a museli jsme si najít cestu ven. Bezkonkurenční oblibě se přesto nakonec těšila domácí zvířata. Možnost hladit si domácí králíky, krmit kozy a kuřata děti očarovala. Tyto typy výletů jsou velmi důležité pro rozvoj dětí, neboť jim dávají možnost učit se v novém prostředí a získat praktické zkušenosti z jevů, o kterých mluvíme ve školce. Děti měly příležitost k posílení svých pozorovacích schopností, utváření nových poznatků a rozvoji řečových dovedností během toho, jak jsme si vyprávěli o všem, co jsme viděli, jak na farmě, tak i ve třídě. Nejdůležitější ale zůstává fakt, že tento den byl opravdu pro všechny moc zábavný. Fun at the farm In the beginning of October, the Green Frogs along with the Orange Tigers, Red Eagles and Brown Bears visited a local pumpkin farm. This related to our Autumn and harvest theme and was our first big field trip of the school year. We had the opportunity to learn about different types of pumpkin and how they grew. The kids were really excited to walk through the garden and point out all of the large pumpkins that they could find. We also got to go into a corn maze and had to find our own way out. The favourite part for the kids though was the animals. They had a chance to pet rabbits and feed goats and chickens which they found very entertaining. These types of excursions are very important for a child s education as it gives them a chance to learn in a new setting and get hands on experience of the things that they are learning about. They had the opportunity to strengthen their observation skills as we were talking about everything we saw both at the farm and then reflecting back in the classroom but most importantly it was a really fun day out for all of us. LMNOPQRSTUVPNMWXYZ[P\X]^XVT_XYX]^XV`abc defgeheijkelmnon pqrstguevwxyz{te }t~ yestrleve t~j pqrstguevwxyz{te }t~

29 Projděme tím! Adaptační Fáze Několik prvních týdnů v mateřské školce může být poněkud náročných, jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Rodiče často pronásledují obavy, jak může jeho dítě zvládnut celé dopoledne, v některých případech i celý den, bez přítomnosti rodiče. Jejich dvouleté či tříleté dítě-batole se může obávat, zda se jeho maminka či tatínek pro něho vůbec vrátí. Každopádně, toto přechodné období nemusí nutně být tak obtížné pro rodiče nebo pro jeho dítě. Zde se nabízí několik námětů, jak tuto přechodovou fázi ulehčit. Rodiče budou cítit méně obav, zůstanouli spolu se svým dítětem několik prvních dnů docházky ve třídě. Toto umožní jejich maličkému dítěti mít dostatek času adaptovat se na nové prostředí a současně to nabízí také rodiči možnost sledovat, jak jejich dítě interaguje se svými učiteli a se svými spolužáky. Velmi důležitá je i komunikace mezi rodičem a učitelem, která také napomáhá usnadnit adaptační fázi jak pro dítě, tak i pro samotného rodiče. Rodič, který kladně přijal fakt, že jeho dítě započalo docházku do školy, může často vidět i pozitivní kladný přístup ve svém dítěti, neboť děti tohoto věku často odrážejí vnitřní pocity a přístup svých rodičů. Přesto, že tento přirozený proces nebude pro všechny v něm zainteresované účastníky nikdy zcela snadný, výše zmíněné náměty a stejně tak i čas samotný, pomohou zmíněnou adaptační fází snáze projít. ƒ ˆ Š Œ Ž š The first couple of weeks of Pre-Kindergarten can be quite challenging for both parents and toddlers. Parents often worry about how their little one will cope without them for half or even, in some cases, the whole day. Often times, their two or three year old toddlers wonder when mummy or daddy will return for them. However, this transition doesn t have to be very difficult for the parent or their toddler. The following are some suggestions to make this transition easier. Parents can ease some of their fears by staying with their toddler in his/her class for the first few days of school. Let s go Through it! Adaptation Phase This gives their toddler time to adjust to their new environment and gives the parents the opportunity to observe how their little one interacts with their teachers and classmates. Parents should also communicate with their toddler s teachers as this is essential to ease the adaptation phase for both parent and toddler. A parent who has a positive and cheerful attitude about their toddler attending school will often have a toddler that reflects the same attitude, since children this age often reflect the attitudes of their parents. While this process will always be a difficult, œ žÿ one for all involved, with the above-mentioned œ ª«suggestions Ÿ and time, everything will eventually fall into place. ± œ ²³± µ ±³ ¹ ª«Ÿ

30 Brown Bears Bring Nature Indoors! Brown Bears pozorovali přírodu V posledních několika týdnech jsme se ve výuce v naší třídě Brown Bears zaměřili z velké části na přírodu obklopující nás a naši školu v období babího léta a na podzim plný barev. Jeden zářijový den jsme se připojili ke třídě Red Eagles a podnikli jsme s nimi procházku do Průhonického parku, kde děti během hry sbíraly nejrůznější přírodniny. Z přírodních materiálů jsme později vytvořili tabulku s čísly, která se stala výzdobou naší třídy. Tato dekorace je zajímavým doplňkem a zároveň propojením počítání s výukou o přírodě a životním prostředí. Mnohé přírodní materiály jsme si pro případ nepřízně počasí nasbírali také do třídy, kde jsme s nimi poté pracovali na zajímavých výtvarných projektech. Barevné podzimní listy jsme malovali a technikou vyrývání jsme obkreslovali celý jejich povrch. Některé z nich jsme také zalaminovali pro jejich další možné použití v centrech. Dalším způsobem práce s listy bylo vytváření jejich reliéfu do ručně vyrobeného solného těsta. Všechny tyto aktivity a pozorování změn v přírodě dětem umožnilo lépe pochopit obtížnou tematiku střídání ročního období, padání listí, změny barev a dalších znaků charakteristických pro tuto dobu. Pečlivé pozorování přírody nám také otevírá cestu, jak se s dětmi více přiblížit k následujícímu důležitému tématu recyklace a ochrany naší planety. Momentálně se snažíme o vytvoření centra přírodních materiálů, které nám pomůže propojit různé vzdělávací činnosti a cíle zábavnou a smysluplnou formou. ÒÓÔÕÖ ÖØÙØÚÖÛÜÝÞßÙÖØ àáùâýãäöåæçèéúýöóßýü åêüôèãëüöåöø Ýãìíë º»¼½¾ ÀÁÂÃľ¼»ÅÆÇÈɾÊÆËÌÆÄÂÍÆÇÆËÌÆÄÎÏÐÑ àáùâýãäöåæçèéúýöóßýü For the past few weeks, the Brown Bears have focused most of their lessons on nature surrounding their school. They joined the Red Eagles to the Pruhonice forest for a scavenger hunt and they put together a numbers board with their findings. This was a great way to learn counting while learning about our environment. Even when it s not possible to go outdoors, it s always possible to bring nature indoors! We took advantage of the seasons changing and we collected leaves, which we incorporated into many of our lessons and art projects. We made leaf rubbings, and even laminated some of the leaves to use in our nature center. We made art with leaves as well as leaf moulds made out of flour and salt! Our students have become familiar with the four seasons and the reason leaves change colors and,eventually, fall off of trees. It is really important for young learners to observe the environment and its changes. It is by being aware that we can teach them why we recycle and how to take care of the planet. We are currently working on a nature discovery center to be set up in our classroom as we are always looking for ways to incorporate the outdoors into our learning. It s so much more fun and meaningful.

31 Zdravý motorický vývoj ve třídě Orange Tigers Dovednost jemné motoriky souvisí se schopností manipulovat s malými předměty. K tomu můžeme využívat hry s menšími předměty, hry s kostkami různých velikostí, stříhání nůžkami, kreslení apod. Jsou čtyři nezbytné základy pro dobrý vývoj motoriky dětí: Ovládání postoje: svaly páteře a ramen pomáhají dětem sedět rovně a stabilizují paže tak, aby mohly být ruka a prsty volné k pohybu. Činnosti, které pomáhají těmto svalům, jsou lezení, přiměřené postrkování, tahání či přetahování. Dotykové vnímání: schopnost vývoje hmatových aktivit je základem pro jemnou motoriku. Nedostatečné dotykové vnímání se projevuje tím, že dětem často padají věci z rukou nebo mají pevné až křečovité držení tužky, či tlak na tužku je přehnaný. Ruka a svaly prstů: k procvičování dochází při manipulaci s předměty, ať se jedná o kostky, malý míček, či tužku. Tyto a další předměty se vyskytují v každodenním životě a jejich uchopování je velice podstatné ke správnému vývoji psaní. Svaly rukou musí být trénované a zároveň spolupracující. Koordinovaně potřebují pracovat zvláště tři prsty palec, ukazováček, prostředníček. Jedná se o tzv. trojitý úchop. Dvoustranná koordinace: toto je schopnost používat správně obě strany těla. Je nezbytné, aby levá a pravá strana ruce, nohy pracovaly společně a i vědomě. Tato koordinační činnost trvale provází život každého jedince, například zavazování tkaniček, používání příboru, držení papíru jednou rukou, zatímco druhá ruka stříhá, nebo držení pravítka, zatímco druhá ruka kreslí čáru. Učitelé v Orange Tigers třídě vycházejí z těchto kritérií, sledují děti při činnostech a analyzují, jaký mají žáci úchop a jakým způsobem pracují s tužkou či pastelkou. Zjišťují, co je silnou a co slabou stránkou žáka, které aktivity a procvičování je prospěšné, aby byl podporován kladný vývoj jeho jemné motoriky. Těšíme se na další školní rok se žáky. Chceme jim pomáhat a podporovat je ve všech směrech, nejen pouze při zlepšování jemné motoriky.!"# $%& $"'()./ & *+!',+îïðñòóôõö øòðïùúûüýòþúÿ () ' úøö úûúÿ úø Fine motor skills refers to the ability to use the fingers to control and manipulate small objects successfully. This includes: playing with small blocks, cutting with scissors, and writing with a pencil. One of our goals in the Orange Tiger classroom is to develop and promote proper fine motor control in order to be ready for the first grade. There are four essential bases for good fine motor development: Fine Motor Development in the Orange Tigers Classroom Postural control the bigger muscles of the shoulders and trunk that help a child sit upright and stabilize the arm so that the fingers are free to move. Activities include: climbing, pushing, and pulling. Touch perception is the ability to adequately process tactile actions when performing fine motor skills. A child who is clumsy or often drops small items from the hands or grasps the pencil tightly often has poor touch perception. Hand and finger muscles in order to control a pencil and develop good handwriting skills, a child s hand muscles must be strong and work well together in a coordinated way. In particular, with these three fingers: the thumb, index, and middle finger the tripod grip. Bilateral coordination This is the ability to use the two sides of the body well together. It is necessary for the left and right hands to work well together for many fine motor activities: tying a shoelace, using a knife and fork, holding a piece of paper with one hand while cutting with the other, or holding down a ruler while drawing a line. Based on these criteria, the Orange Tiger teachers will observe and analyze how the students hold and write with a pencil, what his or her strengths and weaknesses are, and what activities and exercises will be beneficial in promoting good fine motor development. We look forward to helping your child throughout the school year so that we may celebrate continuous improvement and also, how you, as parents, can nurture your child s fine motor skill development.

32 Yellow Ducks poznávali džungli Yellow Ducks Venture to the Jungle The Yellow Ducks took a field trip to the zoo, which was very fun and educational. The zoo gave us a great opportunity to review animals we have already learned about and the resources to learn about new ones. When visiting different enclosures, the Yellow Ducks got so excited when it was an animal they knew, and had so much fun answering questions about the animal (what color is it, how many of them were there, etc). This particular field trip also allowed us to TUNSVOWXYZ[HVQ\]VR HIJKLMNOPQRS practice personal responsibility because students were expected to walk, not run, and were also in charge of their own backpacks, jackets and belongings. The kids did a great job being ambas- ^I `^VSVRaIb TUNSVOcQWXYZ[HVQ\]VR sadors for SCIS. The Yellow Ducks also enjoyed recalling the different animals and re-enacting them later in the day, when we had returned to school. The zoo offered so many opportunities for the kids to practice their English vocab while also allowing them to learn new vocab and be around nature and wildlife. V azáří jsme navštívili pražskou ZOO, a děti si tak mohly procvičit svoji slovní zásobu, dozvědět se mnoho zajímavých infomací a setkat se i s novými exotickými zvířaty. Při prozkoumávání různých částí ZOO jsme dětem kladli otázky, kde jsme, co nás obklopuje a jakou mají jednotlivá zvířata barvu, kolik jich je atd. Výlet nám umožnil procvičit s nimi také samostatnost a zodpovědnost. Děti chodily ve dvojicích, neběhaly a staraly se o své batůžky a bundy, aby je někde nezapomněly, a všichni velmi dobře reprezentovaly SCIS. Později během dne si děti vybavovaly jednotlivá zvířata, kde jsme je v ZOO viděli a co vše je na výletě zaujalo. Návštěva ZOO nám umožnila procvičit s nimi mnoho z jejich anglické slovní zásoby a zároveň být v přírodě a obklopeni exotickými zvířaty.

33 Osm týdnů s Veronikou Po celých osm týdnů jsme v Red Eagles, předškolní třídě, měli to potěšení přivítat u nás Veroniku, studentku pedagogické univerzity v New Yersey, USA. Veronika se zapojila do Globálního studentského programu, ve kterém si mohla zvolit zemi, ve které bude moci po dva měsíce vykonávat učitelskou praxi. Veroniku okouzlila Praha. Praha se ocitla na tomto seznamu úplně poprvé, a i proto se dá hovořit o štěstí, že Sunny Canadian mohla jako první přivítat hned dvě studentky najednou. Veronika se stala na osm týdnů naší třetí paní učitelkou, která si ihned získala oblibu a respekt nejen u dětí, ale i u rodičů. Během této doby v Red Eagles Veronika s námi absolvovala dva výlety, podílela se na organizaci mezitřídních výtvarných projektů, pekla s dětmi dýňové muffiny, učila děti Veselou abecedu i matematiku profesora Hejného, podílela se na vedení Veronica, 8 weeks as a Student Teacher For 8 weeks the Red Eagles Pre-First Class had the pleasure of hosting a student teacher from Teachers College New Jersey in the United States. Veronica was accepted to the Global Student Program and chose Prague as her country of choice. This was the first year that Prague was considered for the teaching program and we are so fortunate that Sunny Canadian had the privilege to host the 2 student teachers. Veronica was very much the 3rd teacher in our classroom gaining the respect of the students and parents. In her time as a teacher in the Red Eagles, Veronica went on 2 field trips, organized art projects with our buddy class, made pumpkin muffins with the kids, taught Jolly Phonics and Hejný Math, helped implement circle time and behavior management, and was overall a intregral part of our classroom. Sadly Veronica,s time has come to end. She will be deeply missed in the Red Eagles and we will not forget the time that she spent with us. We wish her luck as she finishes her final year of University and know that she will have great success wherever she lands. }~ ƒ }~ Œ~ Œ ŠŠ ~ ˆ Š Œ Ž Œ ƒ ~ defghijklmnhfeopqrshtpuvpnlwpqpuvpnxyz{ ˆ Š Œ Ž Œ ƒ ~ ranního kruhu, na výchově a vzdělávání dětí a byla nedílnou a plně integrovanou součástí třídy Red Eagles. Její pobyt v Sunny Canadian bohužel již skončil. Veronika s dětmi strávila krásné chvíle, které se jí zapsaly hluboko do paměti. Děti na ni také stále vzpomínají. Přejeme Veronice hodně štěstí, úspěšné zakončení studia a samé skvělé úspěchy, ať už zakotví kdekoliv na světě.

34 Kolik Purple Dinos má na sobě purpurovou barvu? Purple Dinos zavedli novou interaktiní činnost, která probíhá při ranním kruhu Otázka dne. Každý den je pro děti připravena jedna otázka, která se průběžně mění. Je zaměřena na: budování sebedůvěry procvičování sluchového vnímání učení trpělivosti a naslouchání procvičování jemné motoriky předmatematické dovednosti povědomí o čísle Jedna z našich prvních otázek dne byla otázka Kdo má dnes na oblečení fialovou barvu?. Děti mají možnost vložit svou kartičku se jménem buď do kapsy ano, nebo do kapsy ne. Děti si tím procvičují jemnou motoriku. Posilují také trpělivost a naslouchání kamarádům, protože se střídají u nástěnky a kontrolují správnost odpovědi. Jakmile všechny děti vložily svou kartičku se jménem do kapsy, společně je spočítáme 7 Purple Dinos má fialovou barvu a 6 Purple Dino nemá fialovou barvu. Procvičujeme tím předmatematické dovednosti počítání, třídění, porovnání méně x více x stejně. Tato aktivita se ukázala jako dobrý způsob na zahájení každého dne. Děti přijdou do školy a těší se, jaká nová otázka na ně dnes čeká. Aktivita podporuje u dětí jemnou motoriku, trpělivost, naslouchání druhým, předmatematické dovednosti, a to všechno najednou! How Many Purple Dinos Wear Purple? The Purple Dinos have implemented a new interactive activity in our morning circle time routine called The Question of the Day. The Question of the Day is exactly as it states: each day we ask the students one question that is aimed at building vocabulary building confidence practicing listening skills learning patience and taking turns fine motor skills counting and number awareness. One of our first Question of the Day was Are you wearing purple today?. Children have a choice of placing their name tags in either the yes or no pocket. The children practice their fine motor skills as they place their name tag in their pocket of choice. They also wait patiently and listen carefully to their classmates respond as they take turns coming up to share their answer with the class. Once all the children have placed their name tags we count together to find out how many name tags are in each pocket: 7 š œ žÿ Ÿª «Purple Dinos are wearing purple and 6 Purple Dinos are not wearing purple. This helps us practice our counting skills and to sort the information. The activity has ±²³² µ ¹º»¼½¾ proven to be a successful engaging way to begin the day. The children À½ÁÂú²ÄÅÆÇÈɲÊË arrive to school excited to see what the new question of the day will be. It lets them practice their fine motor skills, patience, listening skills and counting skills all at once! r. À½ÁÂú²ÄÅÆÇÈɲÊË Ìýʽ²¼² ÍÊË º»ÎÌ

35 Broučci hledali na Vyšehradě Šemíka A začal nám nový školní rok. Naši letošní Broučci se sešli z poloviny z loňských a z té druhé půlky z nováčků. Všichni se velmi rychle skamarádili a začali si užívat naše dobrodružství. Počasí v září nám přálo, a tak jsme si naplánovali několik pěkných výletů. Nejlépe se nám vydařil ten na pražský Vyšehrad. Cesta metrem byla pro děti prvním nevšedním zážitkem. Přivítaly nás hradby Vyšehradu a dvě vstupní brány, které jsme odemykali naším kouzelným zaklínadlem. U rotundy svatého Martina jsme si pověděli něco o tvarech staveb, které na Vyšehradě uvidíme a budeme je zkoumat, a pak už hurá na místní krásné hřiště s dřevěnými podobiznami slavných českých knížat. Když jsme si Broučci Explore Vyšehrad dostatečně pohráli, vydali jsme se na procházku po hradbách a pověděli si pověst o Šemíkovi a Horymírovi, o tom, kdo byla kněžna Libuše a co má společného s Prahou. Výhled z hradeb nás uchvátil. V parku jsme si pak zahráli na Šemíka s Horymírem a všichni jsme zdatně přeskočili vyšehradské hradby. A už nás čekala procházka kolem zpívajícího kostela Petra a Pavla, slavného hřbitova Slavína a také záhadné bludiště u purkrabství. To pro některé Broučky bylo úplnou hračkou. Nakonec jsme si ukázali i třetí vyšehradskou bránu a plní zážitků jsme se navraceli do naší sluníčkové školky. Naše dobrodružství tím ale určitě neskončila. Budeme v nich pokračovat a příště se s vámi opět o nějaké podělíme. Princess Libuse and how she is related to Prague. We were really enjoying the view from the walls. Later we went to play at the park Šemík and Horymír. And then we had a walk around the The new school year is here! Half our students are newcomers while the other half are returning students from the last and mysterious maze in burgraviate. Finally, we saw a third singing church çèéêëìíîïðñëò of Peter and Paul, the famous cemetery Slavin óôéõðèëìö øíùúðìñûðï year. Right off the bat, everyone quickly became friends and Vyšehrad gate. A very full day and with so many experiences enjoyed the new adventure. returned to our School. The weather in September was quite nice and we planned a But this is not the end of our adventures. They will continue few nice trips. The best trip was our visit to Vyšehrad in Prague. and we will share íìõðüéýìíïîþõéèîÿò our next time around. We travelled by metro which was very exciting and an extraordinary experience especially for the children at this age. When we went to Vyšehrad castle we were welcomed by two entrance gates that we unlocked by our magical incantation. In the rotunda ÏÐÑÒÓÔÕÖ ØÙÓÑÐÚÛÜÝÞÓßÛàáÛÙ âûüûàáûùãäåæóôéõðèëìö øíùúðìñûðï of St. Martin we were talking about the shapes of Vyšehrad s structure and then we ran to see and enjoy the local playground with beautiful wooden effigies of famous Czech princes. When we played enough, we went for a walk along the Vyšehrad s walls,telling stories about Šemík and Horymír,

36 Dráčci na návštěvě u zvířátek Krásné babí léto nás už několikrát pobídlo k výletům a vycházkám. Během letošního podzimu se nám poštěstilo navštívit pražskou ZOO dokonce dvakrát. Tradičně veselou a dobrodružnou cestu do Troje jsme si tentokrát zpestřili i přívozem přes Vltavu. Při první zářijové návštěvě jsme si důkladně prohlédli celou dolní polovinu areálu, přitom jsme jako detektivové pátrali po zvířatech podle obrázků, všímali si tvarů jejich těl a toho, jak krásně jsou oblečena. Ve školce jsme technikou koláže ze zbytků kůžiček vytvořili krásné želví krunýře. Na Den díkůvzdání jsme jako adoptivní rodiče baziliška zeleného přijali jako poděkování pozvání na Den dětských sponzorů. Tentokrát jsme prošli horní polovinu ZOO. Moc se nám líbil program v amfiteátru Bororo, kde nás zblízka pozdravili káně, lama a prasátko. Dráčci visited Animals On several occasions the Beautiful Indian summer inspired our class to go on several different trips and walks. During this period we had an opportunity to visit the Prague ZOO t ice. Our always funny and adventurous journey to the ZOO became a bit special this time because we took the ferry to cross the river. It was much more fun and the children were very excited. During the first visit in September, we visited the lower part of the Zoo complex. We pretended to be detectives and searched for animals by pictures and also by noticing the shapes of their bodies. Back in the kindergarten we made a collage from the small pieces of cuticles to create a beautiful turtle shell. On Thanksgiving Day, for our second trip to the zoo, we adopted the animal, the green basilisk. This time we went through the upper part of the ZOO. We really liked the program in the amphitheater Bororo, &'()*+,-.)/0)1!"#!$% where we had the opportunity to see and greet the buzzard, llama and small pig. &'(,)2(3 )*+,-.)/0)1 )45!$%

37 Poslat dítě na školu v přírodě, či nikoliv? Pošleme, nebo nepošleme své dítě na školu v přírodě? To je otázka, kterou si jistě mnoho rodičů klade. Pojďme se na to podívat z několika úhlů. Za prvé: dítě se naučí být samostatnější. Škola v přírodě je pro dítě skvělou příležitostí, jak si samostatně poradit s různými činnostmi. Každý den si zkusí ustlat postel, vyčistit si zuby, namazat se opalovacím krémem a oblékne se. I děti, které to nikdy nezkusily, se nechají strhnout snahou ostatních a mohou se z nich stát vyspělejší jedinci, když se ocitnou bez mámy a táty. Často se setkáváme se zkušeností, že dítěti, které stráví pár dní samostatně, po návratu zpět do domácí rutiny už nemusíme spoustu činností připomínat. Za druhé: děti se naučí větší míře spolupráce nejen při výtvarných a dovednostních činnostech, ale při kooperačních aktivitách a hrách. Děti se také během školy v přírodě setkají s dětmi různého věku a z jiných tříd a tím se naučí, jak spolupracovat při úklidu pokoje nebo v celotýdenní tematické soutěži. Učí od druhých i to, jak ostatním pomáhat. Za třetí: během setkávání v jiných skupinách než jen po třídách se vytváří vynikající podmínky k vytvoření nových sociálních vztahů, děti si najdou kamarády jiného věku a budou vystaveny komunikačním situacím, když poznávají nové přátele. Za čtvrté: pobyt v přírodě prospívá dětskému organismu a oproti Praze a jejímu okolí mění možnosti aktivit. Děti budou chodit na výlety, dýchat svěží horský vzduch, zažijí jízdu ve vlaku, rozdělávání ohně a budou vedeny k uvědomění, jak je život člověka závislý na koloběhu přírody. V neposlední řadě se bude rozvíjet jejich cit pro krásu přírody během zkoumání okolí Kořenova. Posledním bodem je uvědomění si maličkostí a samozřejmostí, které dítě očekává, že se dějí automaticky. Dítě, které stráví týden z domova, může zjistit, že není samozřejmostí mít své oblíbené jídlo nebo dovoz na kroužky. Je tu ještě jeden bod, který nesmíme opominout, a tím je stesk. Některé děti mají mimo domov problémy s přizpůsobením, což je v jejich věku normální. Přidali jsme proto návod, jak minimalizovat dětský stres z pobytu mimo domov. Povídejte si s dítětem, co může očekávat. Zdůrazňujte jeho oblíbené aktivity. Prozraďte datum školy v přírodě, abyste se mohli společně těšit, a každý týden najděte nějaké připomenutí, že už se termín blíží. Buďte pozitivní a podporující, vyprávějte mu o svých zážitcích ze školy v přírodě, čímž dítě vedete k dobrému postoji užít si tu vlastní. Připravte a napište pohled na každý den, aby se dítě potěšilo a mělo pocit, že na něj každý den myslíte. Prozraďte, co je nového doma, jak se má jeho zvíře, ale vynechte dramatická nebo příliš emocionální témata. Nesmlouvejte a neslibujte nemožné, protože telefonáty domů nejsou doporučovány, a pokud bude dítě čekat, až zavoláte, tak se bude zbytečně trápit, a slib, že když se dítěti nebude na škole v přírodě líbit, tak ho vyzvednete, v něm může vyvolat pocit falešné jistoty. Pokud se vás dítě bude ptát, co má dělat, když se mu bude stýskat, tak mu připomeňte, že bude se svými kamarády, učiteli, co všechno zábavného ho čeká, výlet do aquaparku nebo na bobovou dráhu. Vždy se soustřeďte na pozitiva. Ať má dítě nějakou vzpomínku na domov. Je v pořádku mu přibalit jeho oblíbeného plyšáka, fotku s rodiči nebo oblíbenou deku. Při vyprávění o škole v přírodě buďte vždy vesele a pozitivně naladěni, připomínejte dítěti, co zábavného ho čeká a co nového se naučí. Dítěti tím otevíráte dveře do světa poznávání přírody, osamostatňování a sbírání zkušeností. To School in Nature or not to School in Nature? To go to school in nature or not, that is the question. There are numerous benefits to sending your child to school in nature. out from their regular circle of friends and learn to connect with other ages. Your child will get to practice social skills and be able to branch First, your child will learn independence. Camp is a great way people in positive ways. for children to learn how to do things on their own. Every day they Fourth, being in the nature is a welcomed change of pace from the practice making their beds, brushing their teeth, putting on their own fast pace of Prague and its suburbs. Hikes in the forest, fresh mountain sun cream, and being responsible for dressing themselves. Remarkably, air, scavenger hunts, train rides, and campfires, offer your child the opportunity even the most dependent children can learn to rely on themselves when to become aware, not only of the interconnection between they spend time away from mom and dad. And one of the benefits of human and nature, but also of a deepening sense of appreciation of the exposing your child to an overnight camp experience is that when he beauty of Korenov and its surrounding areas. or she returns home, you may notice that he tackles some of his daily Last but not least, they learn to appreciate you! It s easy to take parents chores and responsibilities without your constantly having to remind for granted, especially young children who must depend on them. But him. a child who spends a week away at overnight camp may learn to appreciate Secondly, they learn to work together. Not only does our program offer all his parents do for him. The little extras such as making his activities such as arts and crafts, but it also incorporates team building favorite dishes for dinner, or driving him to and from school or an after and fosters a sense of community. While at school in nature your school activity, may suddenly be appreciated. child will learn to work with students of different ages and from other There is one more aspect worth mentioning in regards to school in classes; for example, your child may learn to work together to keep their nature and that is, homesickness. Some children have difficulty adjusting room clean, work together to win a camp-wide competition, or work to to being away from home. This is completely normal. Here is a step- help one another learn new skills. by-step plan for minimizing this natural occurrence: Third, your child will make new friends. In school, proximity of Tell your child what to expect. Be sure to stress the positives. Tell him those in class dictates more or less who they socialize with. However, at or her the exact date of the school in nature far in advance and every school in nature, your child has the opportunity to be in proximity with week that passes review the positive aspects of the camp with your children they do not know, children from other classes and different child. Be enthusiastic and encouraging. Talking with your child about

38 NOPQRSTUVWXRPOYZ[\]R^Z_`ZXVaZ[Z_`ZXbcde jwr gx u ssyœ gwugžjy qrg qyzjž s~l j khw gth ˆgwrq xj qwlƒyqhqw j k u ssy Šwxn g zj gyq lœ nin your own experiences with camps helps empathize with his or her apprehension. Have postcards prepared to send with the teachers to give to your child every day. Frequent letters from home are essential to a successful camp experience. Keep them light and happy, update him or her on home life, pets, etc, but do not write about things he missed or would concern him. Don t Bargain. Because phone calls to your child are not allowed, do not make promises that you will call your child or come and get him from the camp. Instead, if you think your child may get homesick, just remind him or her of all the friends he or she will be there with, the teachers, the activities, the school trips to the aquapark and bobova draha. Again, focus on the positive. Bring something from home. It s fine for your child to bring something with him that reminds him of home. It could be a family photo, a blanket, or a small stuffed animal. Stay positive. It s important to keep the conversation positive when you talk with your child about school in nature. Point out all the fun activities he ll be doing qjrs ƒwxyg trgq s ˆ fghijklmnon pqrstuvjwxyguz{ ssrr}yqwv~ and all the skills he ll be learning. If you keep your tone and conversations positive, your child will learn that school in nature is an experience worth having and an adventure worth experiencing. Pohyb dospělých osob ve škole zamčené vchodové dveře během dne bezpečnostních důvodů je vchod do MŠ i ZŠ od 9 hodin ráno Z do 15 hodin odpoledne uzamčen. Ve výjimečných případech (odvoz dítěte k lékaři apod.) volejte prosím v nepřítomnosti recepčních na následující telefonní čísla: MŠ recepce , ZŠ recepce Due to the school security needs and because of your children s safety the entrance door to Kindergarten and Elementary School will be locked from 9 am to 3 pm. In special cases (i.e. picking up a child for doctor s appointments ) and in case of absence of the receptionists, please call the fol- Zároveň Vás prosíme, abyste se v prostorách školy (např. na recepcích) i na parkovišti zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám společně budete pomáhat zajišťovat bezpečnost Vašich dětí. School security needs main entrance doors locked during the day lowing numbers: telephone Kindergarten reception , Elementary School reception At the same time, we would like to kindly ask you, that you stay on the school premises (i.e. receptions) including the car park only for the minimum amount of time. Thank you for your understanding and for helping us secure safety of your children.

39 Pozvánka rodičům na vánoční benefici pro Guineu We would like to kindly invite you to the Christmas Benefition for Guinea which will take a place on Saturday, December 6, as a part of the African day. The African day is dedicated to important issues of the African continent and also to a developing, cultural and marketing cooperation. Saturday, December 6, 2014 from a.m. to p.m. Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 3, Praha 1 The proceeds wiil support the library in Conakry, which is not only information center, but also educational centre. Jménem občanského sdružení PRO CONTACT si Vás dovolujeme srdečně pozvat na Vánoční benefici pro Guineu, která se uskuteční v rámci Afrického dne věnovaného závažné problematice afrického kontinentu a rozvojové, kulturní a obchodní spolupráci. Akce se koná v sobotu 6. prosince 2014 od hod. do hod. v reprezentačních prostorech Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 3, Praha 1. Program: 1) Představení neziskové organizace pro rozvojovou pomoc Pro-contact, která od roku 2004 zajišťuje v Guineji školní docházku pro 1200 dětí 2) Příběhy a osudy afrických dětí (medailonky). Pásmo o ebole, osvěta a prevence. Knihovna Járy Cimrmana v Conakry a její působení. 3) Hudební vložka 4) Proslov patrona benefičního večera. 5)aDražba uměleckých předmětů: grafické listy a umělecká díla od významných osobností, obrázky malované africkými dětmi, fotografie, archivní vína, knihy a CD, upomínkové předměty. 6) Přátelské posezení účastníků benefice, adoptivních rodičů a pracovníku Pro-contactu při sklence vína Výtěžek benefice je určen na podporu knihovny Járy Cimrmana v Conakry, která slouží nejen jako vzdělávací a informační centrum, ale i jako osvětové středisko, v současné době zaměřené převážně na posílení prevence š œ žÿ ž žœš žÿž žœ před přenosem šířícího se viru Ebola. Africký den s tematickými přednáškami a workshopy bude zahájen ve 12 hod v reprezentačních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 3, Praha 1 ª«±²³ µ ¹ º ³Ì¹ ²«¼Í ¹³Ì¹ ¾ «Ì ½² Ê «¼µ¾ ²¾ µ«ë µåµ«²¾ä ÃÄÅ«ÆÇ ÈÅÉ»µ¼ µ ±²½¾ ÀÁ ÂÁ² Invitation to a Christmas Benefit for Guinea

40 Jak pokračuje přístavba školy Od vydání posledního Newsletteru přístavba školy pokročila a v současné době se již rýsuje hrubý obrys celého komplexu budov. Na pavilonu A, který je nejblíže silnici, se již dokončují vyzdívky vnitřních stěn a betonáž posledního stropu 3. nadzemního patra, společně s dokončováním obednění výtahové šachty a atikou střechy. V prostředním pavilonu B se pracuje na vyzdívkách stěn, montáži ocelové konstrukce tělocvičny a betonáži stropu spojovací chodby mezi objekty. V posledním, nejvzdálenějším pavilonu C, který se nachází nejblíže zahradě školy, se dokončují vnitřní vyzdívky stěn a betonáž atiky střechy. Postup prací na nové budově jde podle plánu, což je zřejmé již pouhým okem. Doufejme, že letošní zima bude ke stavebním pracím přívětivá a stavba nové budovy bude pokračovat v tomto skvělém tempu. SSince the last newsletter, the construction of our new secondary school has progressed to the point where it is now possible to see the entire outline of the building. In Pavilion A, which is closest to the road, we have completed the lining the interior walls and ceiling, casting the third New Building Construction Continues Parkování Prosíme rodiče a návštěvníky školy, aby dodržovali zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., zvláště pak paragraf 27, který stanoví že řidič nesmí stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním. Za neumožnění nerušeného a bezpečného přejití chodci na přechodu nebo za ohrožení chodce jsou řidiči strženy 4 body podle bodového systému hodnocení řidičů a za nedodržení povinnosti zastavit vozidlo před přechodem 3 body. V první řadě se ale jedná o bezpečnost našich dětí, které přes tento přechod denně chodí do školy. Předem děkuji za spolupráci. and final floors and laying the groundwork for elevator shafts and attic roofs. In the central Pavilion B, interior walls continue construction, as well as the installation of steel beams for the sports hall and laying concrete for the bridge between Pavilions B and C. Finally, Pavilion C, closest to the school ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ ØÒÐÏÙÚÛÜÝÒÞÚßàÚØÖáÚÛÚßàÚØâãäå garden, is being finalized with inner walls and attic roof concrete. All construction is progressing according to plan, as you can see daily by the changes and improvements to the structure. Hopefully, winter will be kind to us, and the construction of our new building will continue at a rapid pace. Parking We ask parents and visitors to the school to comply with the Road Traffic Act č.361 / 2000 Coll., Especially Section 27, which states that a driver must not stand on the pedestrian crossing and at a distance of less than 5 meters in front of him. Drivers can be penalized by up to 4 points for failure to allow for uninterrupted and safe crossing for pedestrians crossing or a threat to pedestrians. Above all, though, it is the safety of your children we are concerned about. Thank you in advance for your cooperation. ýïþòÿò õìçöç øùèïøïúûìü æçèéêëìíêîïðñòóô òû ïøï ûì

41 Movember Svoláváme všechny muže, chlapy, učitele, tatínky, dědečky, kteří jsou spřízněni se Sunny Canadian. Chcete zjistit, jak byste vypadali s knírem? Nebo ho už máte? Chcete pomoci výzkumu rakoviny? Chcete změnit svou vizáž a podpořit dobrou věc? Pánové, i pro Vás je tu Movember. Každý listopad se věnuje pozornost této akci, kdy si tisíce gentlemanů v Kanadě, v Čechách, ale i po celém světě nechávají narůst knír. Každý pán s knírem tím vyjadřuje podporu výzkumu a prevenci rakoviny prostaty a pohlavních orgánů a zamýšlí se nad svým zdravím a životním stylem. Další informace získáte na letácích ve vestibulu školy, naváhejte ale navštívit českou stránku, kde se dozvíte víc. <http://cz.movember.com/> Rozhodl jsem se, že se tento rok již tradičně k akci připojím, a potěší mě, když potkám i jiné knírače. During Calling all men in the Sunny Canadian community! Have you ever wanted to grow a moustache, if you haven t got one already? Ever wanted to help find a cure for cancer? Ever wanted to change your appearance, while supporting a good cause? Gentlemen, I give you Movember. November each year, Movember is responsible for the sprouting of moustaches on thousands of men s faces in Canada, the Czech Republic and around the world. The aim of which is to raise vital funds and awareness for men s health, specifically prostate cancer and testicular cancer. Information is available in our vestibules, but please visit the Czech site at <http://cz.movember.com/> I will be participating, but you are not obligated. /%'0$! )'"'*&"+,'-%$'&.!"#$%&'(

42 v IJKLMNO WXY Jak PQ dopadl RSMTO UMVO říjnový PQ RSMTO lxy WX^ WZ[\]] lx^ _`Z\]] WZ`\_] ll`\w] sběr a bcdefghijkhi papíru ``]\]] a mxy `XY Z`\]] mx^ `X^ ll`\_] _XY l_l\_] `vz\]] nw xfdyz{d ofpjkpfqfrstfdkhi Wu]\]] Wum\_] nw ZXY _X^ W]W\]] ZX^ WW_\]] lu\]] [ Z`\]] u W]\]] `W\]] opkr W] _l\]] pi P }NOLQML~O} PQ m`_\l] W \`] RSMTO wa ƒ ˆ^ Š Œ Ž c f khi UMVO lm[\w] PQ Z]\]] RSMTO na œ žÿ ƒˆœ ˆ šœ Z_\]] Zu\]] Z\Z] n ddfyf i khi Z_\]] w ˆ ˆœ Ÿˆ ž œ ^ Ÿ ^Ÿ ^ˆœ ^ Œˆ l]\]] «µ ¹º ¼ ½±¾± ±ºÀÁ º«ª«±²³ Results of Paper Collection October 2014

43 Jak nezapomenout Dovoluji si Vám připomenout, že uplynul termín splatnosti stravného na 1. semestr školního roku 2014/2015. Pokud Vám termín splatnosti unikl, děkujeme Vám, že co nejdříve poukážete částky stravného (8.900,- MŠ, 9.900,- ZŠ 1. stupeň, ,- ZŠ 2. stupeň) na účet číslo /0800 a nezapomenete k platbě uvést variabilní symbol Vašeho dítěte. Pokud jste pozapomněli na platbu školného na 1. semestr 2014/2015, prosíme o urychlenou úhradu na dále uvedené účty: Číslo účtu pro platby školného Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o /0800 školné MŠ. Číslo účtu pro platby školného Sunny Canadian International School Základní škola a Gymnázium, s.r.o. ÛÜÝÞßàáâãäåæçèé êëüáüìüíãîîþïðûïñêëüáüæëáò /0800 óåäáôõöåüõã ïðûï školné ZŠ, stravné MŠ i ZŠ. S díky a pozdravem, Ing. Eva Kopecká Just a kind reminder Dear parents, This is a gentle reminder that the deadline for lunch/snack payments for Semester 1 was September 15, We appreciate your payments for food service at your earliest convenience (8.900,- KG, 9.900,- ES 1st grade, ,- ES 2nd grade) to the bank account No /0800 with your child s variable symbol. Those parents who have not yet paid tuition are kindly asked to do so as soon as possible. Bank account information for Kindergarten: Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s.r.o /0800 Bank account information for Elementary School: Sunny Canadian International School Základní škola a Gymnázium, s.r.o /0800 (tuition for ES, food for ES and KG) Best regards, Ing. Eva Kopecká Žádáme nyní všechny rodiče našich žáků ZŠ, kteří tak dosud neučinili, aby do potvrdili svým podpisem na recepci ZŠ, že se seznámili se zněním školního řádu SCIS. Školní řád a podpisová listina dle tříd je k dispozici na recepci základní školy. Znění našeho školního řádu naleznete též na našich webových stránkách. We ask all parents of elementary school students who have not yet done so to confirm that they have read the SCIS school regulations by submitting their signed äôã Þýõþäå ñ üèýõþäçÿü form to ES reception by School regulations and confirmation forms ïõáýåßï ëæåùôëüæëäáò ãô ýõ åîëõåòåü are available at the reception elementary school. Text of the school regulations can also be found on our website. ÛÜÝÞøáôæåòáùåúæûáôãàè Děkujeme všem rodičům, kteří již přihlásili své děti We thank all the parents, that have already paid for the na zimní ozdravný pobyt s lyžování na Benecku a winter trip to Benecko and we would like you to know, upozorňujeme, že je stále možné se přihlásit a zaplatit ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÇÅÄÎÏÐÑÒÇÓÏÔÕÏÍËÖÏÐÏÔÕÏÍ ØÙÚ that it is still possible to sign up your child for this great zálohu do Doplatek celé částky je do trip. The application form and deposit needs to be payed by Přihlášky jsou k dispozici na obou recepcích. Děkujeme za November 21st and the ballance will be due by december 15th. pochopení The application forms are available for you at both reception desks. Thank you.

44 Důležité kontakty Důležité -/ Important Contacts Contacts Funkce / Position Jméno / Name Tel. Generální ředitel / Director Mgr. Ron Stiles Ředitelka SCIS Mateřská škola, Základní škola a Gymnázium / School Principal Zástupkyně pro 1. stupeň / Vice Principal for Elementary 1st Stage Ing. Jitka S tiles, Ph.D Ing. Bc. Marcela Pejcharová Zástupkyně pro 2. stupeň, Šéfredaktorka SC NL/ Vice Principal for Elementary 2nd Stage, Editor in Chief of the SC NL Zástupkyně pro Gymnázium / Vice Principal for High School Zástupkyně ředitele pro anglická studia / Vice Principal for English Studies Zástupkyně pro MŠ / Vice Principal for Kindergarten PhDr. Andrea Koch PaedDr. Jana Zbirovská Mgr. Kate Powers Libuše Jíšová Ekonom / Economist Ing. Eva Kopecká Marketingová manažerka a manažerka Activities / Marketing and Activities Manager Asistentka Zástupkyně ředitele pro MŠ, recepce ZŠ / Assistant to the Director, Reception of ES _ Mgr. Jitka Hošková Asistentka zástupkyně ředitele pro MŠ a manažerky pro Activities, recepce MŠ / Assistant to the Vice Principal for Kindergarten and Activities Manager, Reception of KG Kuchyň odhlašování stravy / Kitchen and cancelation of meals Mgr. Tereza Kubíčková Miloš Branýš Zuzana Chumanová Magdalena Jiříková Petra Kabíčková Kateřina Kocourková Alena Malčánková Jana Zbirovská Školská rada / School Board

45 Kalendář - důležitá data / Calendar - Important Dates!"#$%&'()#!*+,-.#/+01+)'2+,+01+)3456

46

47 OPQRSTUVWXYSQPZ[\]^S_[`a[YWb[\[`a[Ycdef

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING

CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU A CO JE PŘED NÁMI WHERE WE HAVE BEEN AND WHERE WE ARE GOING CO MÁME ZA SEBOU WHERE WE HAVE BEEN 1. školní den Kanadský den Díkůvzdání Vánoční trhy a vánoční show Louskáček Zápis do 1.

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více