Atraktivní Rusko. Chceme koupit další fi rmu a rozšířit náš byznys, říká Iva Slížková, fi nanční ředitelka a spolumajitelka společnosti Sabris

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Atraktivní Rusko. Chceme koupit další fi rmu a rozšířit náš byznys, říká Iva Slížková, fi nanční ředitelka a spolumajitelka společnosti Sabris"

Transkript

1 KVĚTEN 2013 ČÍSLO Kč 4,32 e-health ve střední a východní Evropě Výdaje někdejších komunistických zemí na IT ve zdravotnictví trvale rostou Supercentrum CERN Ženevský urychlovač částic zpracuje až 200 petabajtů dat Atraktivní Rusko Chceme koupit další fi rmu a rozšířit náš byznys, říká Iva Slížková, fi nanční ředitelka a spolumajitelka společnosti Sabris ISSN

2 Žijeme v informační společnosti a mnozí si možná ani neuvědomují, jak razantním způsobem proměňuje naše životy. Propojené sítě s sebou přinášejí nejen pozitiva, ale i rizika. Klíčovým prvkem, aniž si to vždy plně uvědomujeme, je bezpečná komunikace. Nemůže se někdo jiný přihlásit naším jménem a provádět operace, které ohrozí naši firmu? Nedostane se konkurence k našemu cennému knowhow? MONET+ nabízí spolehlivé řešení ProID+ Zapomeňte na dlouhá krkolomná hesla, která není těžké prolomit. Produkt ProID+ nabízí jednoduché a prověřené zabezpečení vaší firemní IT struktury silnou autentizaci uživatelů, podepisování a šifrování dokumentů. Naše řešení je založené na principu dvoufaktorové autentizace, která je výrazně bezpečnější než běžné heslo. Stačí mít čipovou kartu s digitálním certifikátem a znát čtyřmístný PIN. Na kartě jsou vaše identifikační údaje v bezpečí, data z čipu není možné zkopírovat. Na kartu není možné útočit silou, karta to pozná - heslo se bránit neumí

3 editorial Když zmizí tlačítko Start Již devatenáct let sleduje analytická společnost IDC světové prodeje osobních počítačů. Za celou dobu se globální trh nepropadl tak dramatickým způsobem jako během letošního prvního čtvrtletí. 76,9 milionu prodaných počítačů znamená, že se trh v meziročním srovnání smrskl o bezmála čtrnáct procent, což je o polovinu více, než činily původní odhady, a téměř dvakrát tolik než na konci loňského roku. Procentuálně nejhorší výsledek od roku 1994 má několik možných vysvětlení ekonomickou situací počínaje, konkurencí ze strany tabletů konče. Hlavní vinu tomuto propadu pak analytici připisují novému operačnímu systému Windows 8. Bob O'Donnell, analytik IDC, otevřeně přiznal, že nejenže osmičky prodejům počítačů nepomohly, ale naopak je poškodily. Ještě před půl rokem glorifikované Windows 8 se tak dostávají pod velmi tvrdou kritiku. Uživatelé se prý novému operačnímu systému z dílny Microsoftu záměrně vyhýbají, protože se moderní rozhraní s dlaždicemi ukázalo pro kvanta lidí příliš moderním. Pomyslným hřebíčkem do mlhavé budoucnosti osmiček jakkoliv byl gigant z Redmondu během testování uživateli opakovaně varován pak bylo odebrání tradičního tlačítka Start z domovské obrazovky Windows. Přesto, nebo možná právě proto, Microsoft v nedávných dnech oznámil, že příští rok v dubnu ukončí podporu operačního systému Windows XP. Extrémně populární a téměř dvanáct let starý systém tak začal odpočítávat poslední rok své oficiální existence. Zajímavé je, že si XPéčka v Česku i na celém světě stále drží pozici druhého nejpoužívanějšího operačního systému (po Windows 7). Například v Česku jsou nainstalovány na téměř 28 procentech počítačů, zatímco osmičky mají podíl 4,1 procenta. Aby těch IT konců nebylo málo, Microsoft minulý měsíc uzavřel po třinácti letech komunikační nástroj Windows Live Messenger. Program, který byl jakýmsi průkopníkem on-line chatování, využívalo přes sto milionů lidí. Redmondská korporace však potřebuje vytěžit modernější službu Skype, za kterou zaplatila přes osm miliard dolarů. Otázkou zůstává, zda tento krok v době masivního boomu mobilních zařízení spíše nenahraje různým konkurenčním službám, které na smartphonech či tabletech fungují spolehlivěji než Skype na sesterském systému Windows Phone. Ondřej Hergesell Šéfredaktor, CIO Business World INZERCE

4 petabajtů z CeRN státní správa Urychlovač částic CERN potřebuje obrovské množství dat. Není možné s nimi pracovat na jednom místě, proto CERN sdílí kapacity s jinými počítačovými centry. 10 Přinesou chytré hodinky revoluci? MoBIlIta Osm mýtů o budoucnosti smartwatch. 17 e-health ve střední a východní evropě analýza Výdaje někdejších komunistických zemí na informační technologie ve zdravotnictví nedosahují úrovně západní Evropy, ale trvale rostou. Vloni o 6,3 procenta. 20 IT v bílých pláštích It PRo ZDRaVotnICtVí Efektivní využití nových IT technologií může přinést zdravotnickému zařízení velkou konkurenční výhodu, úsporu nákladů a nové pacienty. I v České republice CIO Business World Květen 2013

5 14 INZERCE 24 Atraktivní Rusko osobnost Rádi bychom koupili další firmu a rozšířili náš byznys, říká Iva Slížková, finanční ředitelka a spolumajitelka ryze české IT společnosti Sabris. 28 Budete v roce 2013 v bezpečí? PŘEHlED Nejnovější trendy v oblasti informační bezpečnosti v Česku a na Slovensku. 32 Vševidoucí oči BEZPEČnost Úloha průmyslových IP kamer byla zpočátku zejména bezpečnostní jako náhrada analogových zařízení v uzavřených televizních okruzích. Mohou ale poskytovat daleko více funkcí a služeb. 36 Ray Tomlinson MaGaZín Portrét tvůrce elektronické pošty a prvního u. Dnes má tento komunikační prostředek přes tři miliardy uživatelů a stále roste. 3

6 sloupek Příležitosti na trhu se softwarem pro zdravotnictví Trh se softwarem pro zdravotnictví nabízí v současné době kdekoliv na světě zajímavé a výrazné příležitosti. Ovšem zatímco se některé softwarové společnosti těší rychlému růstu, jiným se daří hůře, skomírají či dokonce krachují. Úspěch na tomto trhu ovlivňuje mnoho faktorů, dva z nich jsou však obzvláště rozhodující průlomové aplikace, které odstraňují těžkopádné procesy a přinášejí převratné výsledky, a pomoc plnit vytčené cíle organizacím, ve kterých jsou implementovány využívají například možnosti sémantické analýzy volného textu či BI nástroje, které jsou data schopny analyzovat transakčně a v reálném čase, a funkce pro propojené zdravotnictví. Budoucnost zdravotní péče závisí na bezproblémové interoperabilitě jak v rámci jedné organizace, tak na úrovni větších sdružení. Zákazníci stále více požadují aplikace pro propojenou zdravotní péči, při které pracují s velkým množstvím vyvíjejících se standardů pro komunikaci ve zdravotnictví. Průlomové aplikace bohaté na funkce pro propojené zdravotnictví ovšem vyžadují nové, nicméně v tomto oboru již odzkoušené technologie. Takové technologie nebo platformy, které poskytnou vývojářům aplikací pro zdravotnictví výhody, jež na trhu dobře zúročí. Vývojáři zdravotnických aplikací mají dnes v podstatě dvě základní volby: buď si vyberou již hotovou, osvědčenou, robustní, vysoce výkonnou a škálovatelnou platformu, anebo se vydají na náročnou cestu budování a údržby své vlastní platformy, což se podobá tomu, když se staví dům místnost po místnosti. Zefektivnění vývoje a zrychlení přístupu na trh umožní v případě první volby balíčky standardů a profilů, které výrazně sníží nároky na vytváření a údržbu řady rozhraní pro propojenou zdravotní péči a dovolí vývojářům soustředit se na to, aby pro své aplikace a systémy mohli vyvíjet funkce s velkou přidanou hodnotou. Výhodou je pak také možnost rychle přidávat průlomové funkce, které jsou dnešními zdravotnickými organizacemi nejvíce vyhledávány, jako např. vestavěné funkce pro analýzu v reálném čase, pokročilé zpracování nestrukturovaných dat (text, signály) a propojení nemocničních, provozních a finančních aplikací. Nespornou výhodou je volba již zavedených technologií, jež nabízejí širokou škálu nástrojů a které zákazníkům po celém světě usnadňují organizaci, poskytování a financování zdravotní péče. Inspirací budiž západní trhy a USA, kde je trh se zdravotnickými technologiemi plně rozvinutý. Hledejme technologie a platformy, které jsou neomezeně škálovatelné a fungují jak v úsporných řešeních v menších organizacích, tak i v největších a nejsložitějších zdravotnických systémech na světě a které se snadno propojují se současnými aplikacemi. je publikací vydavatelství IDG Czech Republic, a. s., které je podnikem IDG Communications, USA, největšího vydavatele informací z oblastí výpočetní techniky na světě. Šéfre dak tor: Ondřej Hergesell, Re dak ce: Alexander Lichý (ali) Tajemnice redakce: Růžena Holíková, Ved. Inzertního oddělení: Jitka Vyhlídková, Inzertní oddělení: Petr Vopálecký, 126, Helena Hajsterová, 127, Iveta Hančlová, 119, Roman Šlosr 159 Fax: Grafická úprava a předtisková příprava, sazba a zlom: Multimedia atelier, s. r. o., Praha Ja zy ko vá úprava: Dana Štropová Stálí spolupracovníci: Pavel Houser (pah), Jan Kapoun, Pavel Kreuziger, Alexandr Radecký (ale), Čestmír Žák (cz) Vedoucí čísla: Ondřej Hergesell, Uzávěrka čísla: Adresa vydavatelství: IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451, Praha 5; tel: , fax: Internet: Výkonná ředitelka: RNDr. Jana Pelikánová Tisk: Tiskárna Libertas, a. s. Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu vydavatele IDG Czech Republic, a.s. je zakázáno. Tato publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie z kolekcí IDG News Service, IDG Image Bank. Tyto obrázky jsou chráněny copyrightem a použity v souladu s licencí. Periodicita: CIO Business World vychází měsíčně. Cena jednotlivého výtisku: 100 Kč 4,32 Roční předplatné: viz náš inzerát uvnitř čísla Předplatné a reklamace IDG Czech Republic, a. s., Seydlerova 2451, Praha 5; tel.: , , fax , Předplatné v SR: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, Bratislava 3; tel.: , fax: , Distribuce: tel.: , fax: , Ověření tištěného a distribuovaného nákladu provádí ABC ČR, člen IF ABC Evidence podle zákona 477/2001 Sb. u EKO KOM PRAHA Re gi stra ce MK ČR E 8048, ISSN Rozšiřují v ČR Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r.o.; v SR Mediaprint Kapa, a. s., Bratislava. Doručování v systému D+1: Česká pošta, s. p. Příjem materiálů a záruky: Redakce přijímá písemné příspěvky, fotografie, výpisy programů apod. za předpokladu, že autorská práva k nim nejsou vázána na třetí osobu. Souhlas k otištění považuje redakce za automatický. Autor rovněž zaručuje, že jeho materiál nemá reklamní charakter. Výše honoráře je dle dohody. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, redakce nezaručuje jejich otištění. Autor bere na vědomí, že jeho příspěvek může být bezplatně rozšířen v síti periodik IDG. Příspěvky označené jménem autora nevyjadřují bezpodmínečně mínění redakce. Redakce nepřebírá za kontrolu a ověřování materiálů žádnou záruku. Užití firemních značek a názvů výrobků je bez nároku na honorář. Martin Zubek business development manager, InterSystems 4 CIO Business World Květen 2013

7 Experti na servery Thomas Krenn server - Martin Stöckl SHIFTCOM s.r.o Náš obchodní a servisní partner a zástupce v České republice tel.: Ceny jsou kalkulovány na základě kurzu EUR - CZK ze dne (Evropská centrální banka). Nabídky, dodávky a služby Thomas-Krenn.AG jsou zaměřeny výhradně na právnické a podnikající fyzické osoby, více viz vop. Tiskové chyby a změny v cenách a vybavení jsou vyhrazeny. Thomas-Krenn.AG, Speltenbach-Steinäcker 1, D Freyung. Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon a Xeon Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.

8 stalo STALO se Web o veřejných zakázkách i hlídač cen benzínu Alexander Lichý Česká pošta uvádí v život nové služby, které nesouvisí s jejím hlavním byznysem. Na svém serveru bude zveřejňovat ceny benzínu a nafty. Další projekt usnadní především menším a středním firmám přístup k důležitým informacím o tisících veřejných zakázek v hodnotě od 20 tisíc korun. Systém i-zakázky (na doméně www. i-verejnezakazky.cz), který bude především malým a středním podnikatelům poskytovat informace o veřejných zakázkách, pošta připravovala více než rok. Provozovat ho bude ve sdružení se společností Corpus Solutions, jež například uvedla v činnost server justice.cz. Máme tu systém, který sbírá informace z tisíců různých zdrojů od státních institucí přes ministerstva, kraje, města, obce, ale také až po poptávky od lokál- ních zadavatelů. Sledujeme více než 120 oborů. Samozřejmě informujeme o obřích tendrech, ale umíme vyhledat také tisíce malých zakázek. Jejich průměrná hodnota je osmdesát tisíc korun, proto je služba určena zejména malým a středním podnikatelům, říká Tomáš Ječný, vrchní ředitel ICT České pošty, a dodává: Naším cílem je zpřístupnit veřejné zakázky komukoliv. Každý podnikatel nebo živnostník získá za měsíční poplatek 199 korun pří- Arbes zvýšila tržby o 61 procent Český dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, společnost Arbes Technologies, pokračuje ve svém růstu. V roce 2012 dokázala zvýšit celkové výnosy o 61 procent na bezmála 305 milionů korun, 17milionovým ziskem skončilo i hospodaření, což představuje 34procentní nárůst. Valnou většinou se na dobrých výsledcích podílely tržby za vlastní výkony, dosáhly více než 277 milionů korun. Nový hráč na trhu: NF Cloud Na český IT trh přichází nový hráč v oblasti cloudových řešení a virtualizace desktopů. Společnost NF Cloud, dceřiná firma Profinitu, spadá do nadnárodní skupiny New Frontier Holding. NF Cloud se zaměřuje na přínosy virtualizace desktopů, především pak na snižování nákladů na provoz počítačů či umožnění zaměstnancům pracovat na vlastním zařízení ve formě BYOD. Pro své služby používá technologie od firem Citrix, Microsoft, VMware či MobileIron. Huawei vyhrál patentový spor o 4G Po téměř dvou letech vyřešil soud v německém Mannheimu patentový spor dvou obřích technologických čínských firem, Huawei Technologies a ZTE. Soud dal zapravdu společnosti Huawei, která svého konkurenta zažalovala kvůli zneužití některých patentů pro základnové stanice pro sítě čtvrté generace (LTE). V návaznosti na soudní rozhodnutí nesmí ZTE prodávat tato zařízení, další spory obou firem běží ve Francii a Maďarsku. Dashboardy fungují účinně Aplikace pro vizualizaci dat, tedy dashboardy, pomáhají uživatelům přistupovat ke klíčovým informacím potřebným pro zlepšení jejich práce. BI Dashboardy od společnosti idashboards ze skupiny Sybase napomáhají ke zvyšování produktivity firem, snižování nákladů a celkově lepšímu řízení. Například po nasazení do marketingového oddělení nejmenované regionální americké banky se podařilo navýšit objem úvěrů na automobily o 31 procent. Toray využívá QAD od Minervy Český závod japonské společnosti Toray Textiles, který vyrábí polyesterové příze a tkaniny pro airbagy, si vybral ERP systém QAD od společnosti Minerva ČR. Toray se pro nový systém řízení podnikových zdrojů rozhodl v návaznosti na rozšíření portfolia o nový typ výroby a z několika desítek účastníků tendru si vybral oborově zaměřený ERP systém QAD. 6 CIO Business World Květen 2013

9 stup k nejnovějším výběrovým řízením podle oboru činnosti, regionu a dalších kritérií. Novým informačním projektem vnášíme světlo do složitého systému zadávání veřejných zakázek. Vycházíme vstříc podnikatelům a živnostníkům, kterým dokážeme vyhledat přesně ty informace, které pak mohou využít ve svůj prospěch, dodává Tomáš Ječný. Systém Sponzorem rubriky Stalo se je společnost Trask solutions bude fungovat i v off-line verzi, kdy se zájemcům budou informace o veřejných zakázkách doručovat v tištěné podobě do schránky či v elektronické verzi na ovou adresu nebo do datové schránky. Kromě toho Česká pošta spustila monitoring cen benzínu a nafty, který hodlá zveřejňovat na svém webu Sběr dat zajistí armáda doručovatelů České pošty v rámci svých pochůzek, do dvou měsíců by mělo být pokryto zhruba čerpacích stanic z téměř veřejných pump v zemi. SAP nabízí in-memory technologii i pro řízení malých a středních fi rem Alexander Lichý Sergiy Serdyuk Fotolia.com In-memory computing se stává hitem posledních měsíců. Technologie, kdy systém, data i aplikace jsou společně v operační paměti, zrychlují práci o několik řádů. Do praxe se sice in-memory computing začal zavádět již přibližně před dvěma lety, ovšem začátky byly velmi opatrné. Především se zpracovávaly analytické výstupy z dat, která byla primárně pořízena a uložena v tradičních systémech relačních databází. Nyní technologie dospěla do produkčního stadia a je možné realizovat kompletní řešení, kdy systém, aplikace a živá data běží v paměti DRAM. SSD disky se používají pouze na zálohování dat v reálném čase. Řešení SAP Business One postavené na platformě SAP HANA je nejen rychlé a schopné lépe zvládat výzvy spojené s rostoucími objemy dat, ale je také velmi jednoduché, a to i pro ty, kteří s podnikovými informačními technologiemi teprve začínají. To je zvlášť důležité, protože v malých podnicích často jeden člověk musí obsáhnout celou jejich agendu. Zásadním přínosem pro malé firmy je zde skutečnost, že s tímto řešením získají plnohodnotný nástroj business intelligence založený na on-line analýze dat a bez nutnosti složitého vytváření datových skladů, řekl Lubomír Paprčka, channel enablement and solution expert SAP ČR. Verze SAP Business One na SAP HANA nabízí kompletní nástroje pro malé podniky i podnikatele v jediném uživatelském rozhraní. Uživatelům bude pomáhat při všech aspektech řízení společnosti. Novinka umožní firmám výrazně snížit reakční doby díky analýze podnikových dat v reálném čase. Efektivita stoupne i díky nabídce předkonfigurovaných funkcí pro lepší uživatelský komfort. Patří mezi ně okamžité vyhledávání v podnikových datech a možnost rozsáhlé interaktivní provozní analýzy. 7

10 lidé LIDÉ v IT Michal Čupa se vrací z Ruska, nově šéfuje Českým Radiokomunikacím Společnost České Radiokomunikace (ČRa) má od minulého měsíce nového generálního ředitele, Michala Čupu. Zkušený manažer řady telekomunikačních a technologických firem se do Česka vrací po téměř desetiletém působení v Rusku a Ázerbájdžánu. České Radiokomunikace jsou zdravou a stabilní firmou, jejichž nabídka mě natolik oslovila, Foto: Hynek Glos že jsem se rozhodl vrátit zpět do Prahy, řekl Čupa magazínu CIO Business World. Čerstvě třiapadesátiletý manažer do ČRa přichází z pozice prezidenta ruské ICT společnosti IBS DataFort, kde měl na starosti vybudování nové divize podnikající v cloud computingu. Na tuto oblast se chce více zaměřit i v ČRa. Radiokomunikace mají tradičně silnou pozici v oblasti šíření televizního a rozhlasového vysílání, potenciál pro růst vidím především v segmentu datového připojení a ICT služeb včetně cloudových. Rád bych jednotlivé služby propojil, abychom našim klientům mohli poskytnout ucelenou a komplexní nabídku služeb, dodává Čupa. Svou manažerskou kariéru zahájil před více než dvaceti lety v Českém Telecomu, odkud přešel do koncernu TDC Tele- Danmark, pro který zakládal a téměř pět let vedl českého telekomunikačního operátora Contactel. V roce 2004 odešel do Moskvy, kde se stal výkonným ředitelem největšího ruského alternativního operátora Golden Telecom. Poté si na necelý rok odskočil zpět do Prahy, když šéfoval české pobočce společnosti Microsoft, ale brzy vyslyšel vábení východu a přesunul se na post ruského generálního ředitele Microsoftu pro on-line služby. Poté působil v Baku jako šéf ázerbájdžánského operátora Azertelecom a následně vedl společnost Nokia Siemens Networks pro postsovětské země. Trobl šéfuje Doxee ve střední a východní Evropě Společnost Doxee jmenovala Radka Trobla generálním ředitelem pro region střední a východní Evropy. Na starosti bude mít rozvoj obchodní strategie, poboček a portfolia služeb během plánovaného rozšiřování aktivit Doxee v celém regionu. Dvaačtyřicetiletý Trobl má bohaté zkušenosti z českých i nadnárodních firem, dříve například pracoval pro skupinu Erste, firmy Deloitte či Hewlett-Packard. Ve společnosti Consulting ČS zase vedl poradenskou ICT divizi. Svěřený region bude řídit z pražského sídla firmy. Effectix.com nově pod vedením výkonné ředitelky Holnové Česká společnost Effectix.com, zajišťující služby efektivního internetového marketingu, má novou výkonnou ředitelku. Kateřina Holnová nahradila Davida Bauckmanna, dosavadního výkonného ředitele společnosti. Holnová přichází do Effectix.com s více než desetiletými zkušenostmi z oblasti řízení, převážně z telekomunikační branže. Největší část své kariéry strávila v české pobočce mobilního operátora Vodafone, kde byla mimo jiné zodpovědná za prodej a zákaznickou podporu v segmentu středních firem. Honek obchodním ředitelem SAS pro finanční trhy SAS Institute ČR jmenovala Zdeňka Honka novým obchodním ředitelem pro oblast finančních trhů. Má za úkol prodej nových analytických řešení, která umožňují rychlé a vizuálně zřetelné zpracování velkých objemů dat. Honek přichází do SAS Institute z české pobočky Microsoftu, kde zastával pozici obchodního ředitele v divizi služeb, předtím působil rovněž jako obchodní ředitel ve společnosti Creditinfo Solutions. Kromě oblasti prodeje a marketingu byl zodpovědný i za rozvoj slovenské dceřiné firmy. Fujitsu jmenovalo Waltera viceprezidentem pro střední Evropu Jürgen Walter, dlouholetý manažer společnosti Fujitsu Technology Solution, nově zastává funkci senior vice president ve střední Evropě. Současně zůstává členem vedení Fujitsu v regionu CE- MEA&I (Evropa, Střední východ, Afrika a Indie). Ve své předchozí funkci působil Walter jako ředitel celopodnikového vývoje Fujitsu. V minulosti zastával vedoucí pozice u společností Nokia Siemens Networks či Siemens Communications. 8 CIO Business World Květen 2013

11

12 MoBIlIta MOBILITA Přinesou chytré hodinky revoluci? Osm mýtů o budoucnosti smartwatch Mike Elgan Chytré hodinky jsou smartwatch, jsou zařízení, která se (přímo nebo přes smartphone) připojují k internetu a lze na nich spouštět aplikace. V době, kdy Apple začne prodávat dlouho ohlašované chytré hodinky iwatch, bude na tomto novém trhu již poměrně těsno. Financial Times totiž nedávno oznámily, že chytré hodinky vyvíjí i skupina Android v rámci obří korporace Google. To naznačuje, že firma plánuje vypustit vlastní smartwatch brzy, možná ještě letos, a mohla by je dokonce představit už na své konferenci pro vývojáře Google I/O pořádané 15. května. Odborníci, novináři a bloggeři o nové kategorii chytrých zařízení diskutují velmi často. Ale téměř vše, co předpovídají o budoucnosti chytrých hodinek, je špatně. Podívejme se společně na osm největších mýtů o nadcházející revoluci chytrých hodinek. Mýtus číslo 1: Žádná revoluce v chytrých hodinkách nebude. Ve skutečnosti je revoluce téměř jistá. Každý významnější výrobce spotřební elektroniky zkusí prodávat minimálně jeden model a konkurenční boj o vývoj nejatraktivnějších hodinek s nejlepšími funkcemi za nejnižší cenu v kombinaci s novými technologiemi vyústí ve zcela novou kategorii spotřební elektroniky. Robert Lehmann Fotolia.com Mýtus číslo 2: Chytré hodinky neuspějí, protože dnes už přece nikdo hodinky nenosí. Chytré hodinky zatím skutečně nemohou uspět ale ne proto, že je nikdo nenosí. Důvod je mnohem prozaičtější: Zatím nejsou schopny uchvátit spotřebitele potřebnou kombinací funkcí, výkonu a ceny. Ovšem nová generace chytrých hodinek bude tak přesvědčivá, že lidé je začnou ještě rádi opět nosit. Mýtus číslo 3: Chytré hodinky jsou pro lidi, jež jsou příliš líní na to, aby si z kapsy vytáhli telefon. Objevila se domněnka, že chytré hodinky budou existovat jen proto, aby duplikovaly určité funkce smartphonu. Výsledkem toho je, že už dnes jsou chytré hodinky zatracovány jako předražený luxus pro lidi příliš líné na to, aby si z kapsy vytáhli telefon. T a t o domněnka je nesprávná hned ze dvou důvodů. Chytré hodinky sice skutečně budou do určité míry duplikovat funkcionalitu smartphonů, ovšem přinesou také nové funkce a vlastnosti, které je složité předpovídat což se ostatně týká všech nových platforem. Stačí si jen připomenout všechny nepředvídané aplikace a využití pro ipad. Za druhé, rozhodně to nemá nic společného s leností. Kdykoliv nová vymoženost nahradí něco, co už je samo o sobě poměrně jednoduché, vždy to zprvu vypadá extravagantně a zbytečně. Mýtus číslo 4: Chytré hodinky jsou objemné. Takzvané chytré hodinky jsou na světě už několik let. Obecně byly vždy mnohem objemnější než klasické. Kvůli této objemnosti byly pro profesionální účely nepoužitelné. V budoucnu lze ale očekávat zmenšování, a to zejména díky třem technologiím. První z nich je elektronický inkoust monochromatická technologie s relativně nízkým rozlišením, která však 10 CIO Business World Květen 2013

13 Miřte výš s Ness UP! Podpořte svůj business bývá velice tenká a nenáročná na energii (tudíž nevyžaduje velkou objemnou baterii). Druhé řešení představuje zakřivené sklo, zejména technologie Willow Glass od firmy Corning, které je nejenže flexibilní, ale také tenké a lehké. Zakřivené sklo může měnit tvar hodinek, takže i přes velký povrch a spoustu elektroniky budou mít méně hran a rohů tudíž nebudou vypadat tak objemně. Třetí technologií je Bluetooth 4.0, který taktéž potřebuje mnohem méně energie, což se projeví na menší velikosti baterie. Mýtus číslo 5: Chytré hodinky nejsou v módě. INZERCE Revoluce chytrých hodinek se ve skutečnosti stává podskupinou mnohem větší změny revoluce počítačů nošených na těle. V rámci ní můžeme očekávat chytré brýle typu Google Glass i chytré oblečení jako bundy, počítače vestavěné do helem, rukavice, boty Mýtus číslo 6: Apple nevydá chytré hodinky, dokud nebude za dva roky připravena technologie zakřiveného skla. Fáma o očekávaných hodinkách od Applu je spojena s myšlenkou, že společnost musí a bude využívat zakřivené sklo. Takže když firma Corning oznámila, že technologie Willow Glass bude hotová až za dva roky, mnoho lidí z toho vyvodilo, že na ně Apple před vydáním hodinek počká. To je ale chybné uvažování. Pokud by měl nějaký reportér v roce 2006 informaci o tom, že Apple hledá nové možnosti smartphonu s využitím Bluetooth 4.0, chybně by z toho vyvozoval, že bude čekat do té doby, než se Bluetooth 4.0 dostane na trh. Ve skutečnosti se první iphone začal prodávat v roce 2007, ale první iphone s Bluetooth 4.0 až v roce Mýtus číslo 7: Chytré hodinky budete muset nabíjet každý den. Díky technologii Bluetooth 4.0, nízkoenergetickým obrazovkám, moderním Sponzorem rubriky Mobilita je společnost Ness Technologies mobilním procesorům, lepším bateriím a softwaru pro správu předpokládáme, že minimální doba, po kterou většina chytrých hodinek vydrží na jedno nabití, bude jeden týden. Někteří odborníci dokonce předpovídají i celý měsíc. Mýtus číslo 8: Chytré hodinky jsou periferiemi smartphonů. Revoluce chytrých hodinek ještě nezačala, přesto se už hranice mezi elektronickými zařízeními, jako jsou telefony, tablety, notebooky, počítače a televize, stírají. Produkty jako Xbox SmartGlass od Microsoftu či AirPlay Mirroring od Applu umožňují vzájemnou kooperaci a ovládání jednotlivých elektronických produktů. Chytré hodinky bude možné propojit nejen s telefony, ale také s televizemi, palubními deskami aut atd. Navíc vstupujeme do věku chytrých virtuálních asistentů, s nimiž spolupracujeme pomocí hlasu. Koncept chytrých hodinek, které mohou nabídnout mikrofon, internetové připojení a displej, představuje praktické rozhraní pro hovory se Siri, Google Now a dalšími službami virtuálních asistentů. 15. května v Praze Clarion Congress Hotel Chcete inovovat a zefektivnit své IT? Navštivte největší konferenci zaměřenou na cloudové a virtualizační technologie. Zajistěte si místo včasnou registrací na: 11

14 BEZPEČnost BEZPEČNOST Obavy z cíleného malwaru rostou Thor Olavsrud IT profesionálové mají stále větší obavy z cíleného malwaru a úniků dat. Horší však je, že ztrácejí sebedůvěru týkající se svých schopností tyto hrozby identifikovat a zastavit. Obavy IT bezpečnostních profesionálů z cíleného malwaru a úniků dat neustále rostou, zatímco jejich sebedůvěra ve schopnost identifikovat a zastavit pokročilé hrozby klesá. Vyplývá to z nového průzkumu bezpečnostní firmy Bit9, která se na úplném konci loňského roku dotazovala 966 IT a bezpečnostních profesionálů z celého světa pro svůj každoroční průzkum bezpečnosti serverů. Většina respondentů (58 procent) spravovala do 50 serverů, 29 procent mezi stovkou až pětistovkou serverů a 13 procent průměrně dva tisíce serverů. Cílený malware se stal hlavní bezpečnostní výzvou již druhým rokem za sebou, říká Ilana Goddessová, manažerka produktového marketingu společnosti Bit9. Dále poukazuje na to, že 52,4 procenta respondentů (což je meziroční 15procentní nárůst) uvádí cílený malware jako svůj primární zdroj starostí. Celý problém s cíleným malwarem spočívá v tom, že tyto hrozby jsou dokonale zaměřeny přímo na daný subjekt, říká Goddessová. A útočníci se nezastavují. Vytrvají, dokud se nedostanou dovnitř, ať už jim to bude trvat měsíce nebo roky. Antivirové definice zde nebudou fungovat, protože kódy napsané na míru konkrétní společnosti takto analyzovat nelze. Obětí každá čtvrtá firma Goddessová poukazuje na to, že respondenti opětovně identifikovali jako hlavní zdroj svých obav v oblasti bezpečnosti serverů cílený malware a úniky dat, a to kvůli nárůstu těchto útoků v roce Ataky jako Flame, Gauss, mini-flame a trojský kůň Flashback si loni vysloužily významnou pozornost médií. Celkem 25 procent respondentů Bit9 sdělilo, že se stali oběťmi pokročilého malwaru (meziročně osmiprocentní nárůst), 18 procent pak uvedlo, že nevědí, jestli na ně bylo zaútočeno (podle FBI jsou dvě třetiny úniků dat detekovány někým externím). Loňská zpráva z vyšetřování úniků dat od společnosti Verizon zaznamenává, že 94 procent všech zkompromitovaných dat v roce 2012 mělo co do činění se servery (což představuje 18procentní nárůst oproti roku 2011). Goddessová tvrdí, že bezpečnostní profesionálové ztrácejí sebedůvěru v hodnocení své schopnosti zastavit pokročilý malware; 59 procent řeklo, že si více či méně věří, 20 procent sdělilo, že si nevěří (což je skok z 10 pro- lolloj Fotolia.com cent v roce 2011), a 4 procenta dotazovaných si nebylo jistých. Kromě rostoucího využívání Linuxu jako primární serverové platformy se společnosti stále více virtualizují. Třetina respondentů v průzkumu potvrdila, že více než 50 procent jejich serverů je virtuálních. Polovina z nich navíc řekla, že virtuální desktopy již implementovali, nacházejí se právě v procesu nasazení nebo je virtualizace součástí jejich plánů. Když měli respondenti seřadit typy serverů podle rizika, které představují, pouhých 6 procent z nich označilo virtuální servery jako vysoce rizikové. Většina respondentů (66 procent) považovala za nejrizikovější webové servery; 38 procent vnímalo jako vysoce rizikové souborové servery; 34 procent ukázalo na e- mailové servery; 26 procent označilo doménové servery; 14 procent aplikační servery a 11 procent databázové. Podle Ilany Goddessové to může značit, že IT profesionálové hledí špatným směrem. Vždyť nejcennější podnikové informace se nacházejí na souborových serverech (například duševní vlastnictví), v databázích (zákaznické informace) a zvláště v doménových serverech (například hesla, administrativní práva). 12 CIO Business World Květen 2013

15 Služby informační bezpečnosti Analyzujte svá rizika říká v rozhovoru Petr Merkulov Čestmír Žák Petr Merkulov Produktový ředitel Kaspersky Lab Oblast kybernetické bezpečnosti je velmi drahá, a pokud chcete, abyste měli stoprocentně zabezpečenou organizaci, nemůžete na to mít nikdy dost peněz. Jak poznat rozumnou částku pro investice? Upřímně, tuto otázku mi lidé pokládají poslední dobou často. A není to jednoduchá záležitost, protože pro každou společnost existuje velmi specifický recept na to, co by měla dělat. Jedno z extrémních řešení je očividně špatné utratit minimum. V zásadě si myslím, že tvorba bezpečnostní strategie, která by měla mít určité cíle, je v kompetenci CIO organizace. Abyste toho dosáhli, měli byste začít dvěma základními fakty. Jaká je nejcennější věc, kterou mám v organizaci, co je tím, co opravdu potřebuje chránit? Jinými slovy: musíte analyzovat svá rizika. Za druhé se musíte podívat na vektory potenciálních útoků a potom tuto vizi zanalyzovat a zjistit, co vám funguje lépe a co ne. A reálně nejsložitější věcí na tom je, že nejde jenom o problematiku toho, kolik utratím za bezpečnost. Například pokud máte hodně cestujících zaměstnanců a všichni mají notebooky s přístupem k důležitým informacím, budete jistě chtít k jejich ochraně použít šifrování. Podobně je to s mobilními zařízeními, kterých čím více je, zvláště nekontrolovaných, přinesených zaměstnanci v rámci vašeho BYOD programu, tím více pozornosti budete muset věnovat tomu, k čemu mají tyto technologie přístup a jak je zvládat. Není to tak, že jednou zaplatíte za bezpečnost a zapomenete na to. A zvláště pokud se zabezpečení netýká pouze malwaru. Sponzorem rubriky Bezpečnost je ESET SERVICES V současné době se nacházíme v situaci, kdy jsou licence bezpečnostních řešení těsně spjaty se zařízeními. Je podle vás pravděpodobné, že by mohla být v budoucnu licence více propojena spíše s uživatelem či daty? Fakt, že jsou dnešní licence spojeny se zařízeními, dává smysl, je tu však opět určitý posun směrem k flexibilitě oprávnění. V minulosti byste museli náležitě licencovat zvlášť produkty pro počítače a zvlášť pro mobilní zařízení. Nyní už v zásadě nerozlišujeme. Říkáme, že koncový bod je koncový bod. Podle jednoho průzkumu se dnes průměrný počet zařízení, s nimiž manažer denně přichází do styku, pohybuje mezi pěti a sedmi. Navíc se dá očekávat další růstový trend Výzva to je už dnes. Pokud se podíváte zpět, máte společnosti, jako jsme my, které musely vyvinout několik řešení. Za všechny si necháme zaplatit. Dokážete si představit situaci, kdy máte pět zařízení a my bychom pořád museli vyvíjet řešení pro každé z nich a nechat si od vás zaplatit pouze jednou? Myslím, že jde o to, nalézt správnou rovnováhu v tom, jak uživatelé chtějí nakupovat řešení a kolik úsilí musí vyvinout výrobci, aby je postavili. INZERCE 13

16 státní správa Kde se starají o data z urychlovače CERN? Martin Rychlík Při hledání Higgsova bosonu z částicových srážek vznikla obrovská masa experimentálních dat, která je sdílena po celém světě. I v Praze. Z centra Ženevy je to do obce Meyrin kousíček. Naproti konečné autobusu leží obrovská dřevěná koule Glób vědy a inovací. Symbol nejmodernějšího výzkumného centra Evropy má od roku 2004 nastiňovat čtyři hlavní cíle evropského jaderného ústředí: odpovídat na otázky týkající se vesmíru, posouvat technologické hranice, připravovat vědce pro zítřek a sbližovat státy prostřednictvím vědy. Plus přidat ohleduplnost k životnímu prostředí. Takové jsou úkoly Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), jejíž centrála se rozkládá na hranicích Švýcarska a Francie na krásném místě mezi horami a poblíž Ženevského jezera. Často se právě sem upínají zraky nejchytřejších lidí planety, kteří jsou zvědaví na nejnovější poznatky z oblasti jaderné fyziky. Bylo tomu tak i loni 4. července, kdy částicový urychlovač Large Hadron Collider (LHC) přinesl vážné náznaky objevu tajemné částice s vlastnostmi teoreticky předpovězeného Higgsova bosonu. A magazín Science přiřkl Higgsově bosonu první místo v desítce vědeckých událostí roku Kromě 27kilometrového podzemního urychlovače LHC a takzvaných experimentů ATLAS, CMS či ALICE, které proudění částic monitorují, byly k epochálnímu objevu potřeba i analýzy vskutku gigantického množství dat. O jejich kvantitě si lze vlastně jen tak trochu udělat představu v meyrinské budově s číslicí 513. Zde je totiž umístěna počítačová centrála nazvaná CERN Data Center, kterou zaměstnanci zkracují na pouhé DC. 200 petabajtů z urychlovače LHC Jak takové dýsíčko vypadá? Jistě, je obrovské. Sál připomíná supermarket plný skříní s procesory a úložišti. Vždyť jen dva detektory CMS a ATLAS (skoro padesátimetrový snímač, na jehož vývoji pracovali i čeští vědci) by měly generovat data, jež by v netříděné podobě naplnila každou vteřinu 200 tisíc dévédéček. V urychlovači LHC dojde totiž ke čtyřiceti milionům srážek v jedné sekundě! Naštěstí jsou informace sofistikovaně filtrovány, a pracuje se tak jen s odpovídajícím zlomkem. I tak jsou v pětsetřináctce tisíce počítačů a magnetických pásek, z nichž každá dokáže pojmout kvantum dat. V hlavním sále DC, který má metrů čtverečních, dochází k digitální rekonstrukci a archivaci srážek. Právě v červenci 2012, kdy fyzikové jásali nad Higgsovým bosonem, zveřejnilo ústředí CERN, že z 800 bilionů kolizí bylo nasbíráno 200 petabajtů dat. Jen pro srovnání: celý server Megaupload.com obsahoval při zavření FBI asi 28 petabajtů Pracovat s tak obří masou dat na jediném místě by ani nebylo možné počítače v cernovské hale už beztak narážejí na limity s chlazením i elektřinou. 14 CIO Business World Květen 2013

17 Sponzorem rubriky IT ve státní správě je společnost CCV Informační systémy Od roku 2002 proto CERN podporuje grid computing a sdílí kapacity s jinými počítačovými centry. Vědci mají The Worldwide LHC Computing Grid (WL- CG), jenž vytváří síť na čtyřech úrovních, ve více vrstvách, takže k datům z urychlovače má takříkajíc on-line přístup asi osm tisíc fyziků od Ženevy po Perth. Ti vlastně navazují na jiný zdejší vynález, tedy na koncept World Wide Web, který v CERN vymyslel Tim Ber ners-lee již v roce CERN Milníky ženevského CERN 1954 založení evropské organizace pro jaderný výzkum (CeRN) 1957 činnost zahájil první akcelerátor Synchro-cyclotron (SC) 1959 spuštění Proton Synchrotronu (PS) 1968 George Charpak vyvinul částicové detektory (Nobelova cena 1992) 1971 odstartoval Intersecting Storage Rings (ISR), první proton-proton srážeč 1976 zahájení provozu Super Proton Synchrotronu (SPS) 1983 objev intermediálních částic W a Z (Nobelova cena 1984) 1989 spuštěn Large electron Positron (LeP), potvrzena existence tří neutrinů 1990 Tim Berners-Lee vynalezl World Wide Web 1995 první zaznamenání antihydrogenu 1999 zahájení výstavby Large Hadron Collideru (LHC) 2000 vytvoření nové formy hmoty: kvark-gluonové plazmy 2008 spuštění největšího urychlovače LHC 2012 identifikace částice s vlastnostmi avizovaného Higgsova bosonu Pramen: CeRN 15

18 státní správa Tier 0, 1, 2 a 3 po celém světě První úrovní respektive nultou je Tier 0: samotné ženevské Data Center, kam nejprve míří experimentální data z Large Hadron Collideru. Zde se koncentruje asi pětina výkonu celé superpočítačové sítě, DC zajišťuje i základní provoz pro laboratoře a běžné služby. Hrubá data z LHC jsou pak distribuována na Tier 1, která v současnosti sestává z jedenácti počítačových center. Jmenovitě jde o TRI- UMF v Kanadě, KIT v Německu, španělský PIC, francouzský IN2P3, italské INFN, skandinávský komplex Nordic Datagrid, nizozemské NIKHEF/SARA, dále ASGC na Tchaj-wanu, GridPP ve Velké Británii a konečně dvě americké destinace: CMS ve Fermilabu a BNL ATLAS. Na úrovni Tier 2 jde především o univerzitní a výzkumná počítačová pracoviště, která napomáhají sdílení výkonu i dat. Takových center je v síti WLCG asi 140. A konečně na nejnižším levelu, Tier 3, mohou být i jednotlivé počítače nebo centra některých kateder. Síť vede až do pražské akademie věd A protože urychlovač LHC je náročným přístrojem vždyť jde určitě o vůbec nejsložitější zařízení, které kdy člověk vyrobil i k nultému centru v Ženevě se při- INZERCE dává alternativní a rozšířený Tier 0. Je jím Wigner Research Centre for Physics v Budapešti, který nabízí zálohy, kdyby se ve švýcarském Meyrinu něco nepovedlo. Přímo v CERN DC je v současné době osazeno asi 65 tisíc počítačových jader a úložiště na 30 petabajtů, kdežto v Budapešti činí kapacita výkonu 20 tisíc jader a u disků 5,5 petabajtu, uvádí oficiální web. V celosvětové konkurenci nejde o nějak přední počty. Třeba v aktuálním vydání žebříčku světových superpočítačů Top500.org trůní na první příčce počítačová sestava Titan Cray XK7 v americkém Oak Ridge s 560 tisíci jádry. Nejnaplněnější skříně v Česku budou mít brzy výzkumníci v Ostravě, kteří za dvě miliardy korun budují superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4I). V projektu plánujeme využívat asi 40 tisíc jader, šlo by pro Česko skutečně o řádový skok, říká Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské. Centrum, jež má svou kapacitu nabízet k analýzám dopravy či meteorologie, vznikne do roku V tuzemsku k nejvýkonnějším počítačům patří soustava v továrně Škoda Auto, která simuluje virtuální modely pro aerodynamické účely. Ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR instalovali v březnu 2009 systém Dorje, což v tibetštině značí rituální žezlo, který nabídl akademikům reálný efektivní výkon 4,2 teraflopu. Později zde došlo kvůli součinnosti českých fyziků se střediskem CERN k posílení serverů, ale takový hangár počítačů jako v ženevském DC to není. I tak ale servery z Prahy v Tier 2 (více na www. farm.particle.cz) přispěly k hledání tajemného Higgsova bosonu, který tolik uhranul vědecký svět. Autor je redaktorem serveru Česká pozice CERN Připravujeme nový ročník populárního žebříčku nejvýznamnějších ICT společností s výsledky za rok 2012, opět pod hlavičkou měsíčníku CIO Business World. Nezapomeňte vyplnit formulář na Uzávěrka příjmu dotazníků je 10. května 2013 Účast v žebříčku je zdarma, přihlásit se mohou všechny fi rmy podnikající v oboru ICT. Rozhodující kritérium pro umístění v žebříčku představuje obrat fi rmy dosažený v roce Nejde však o soutěž, ale v první řadě o přehled, v němž by žádná významnější fi rma neměla chybět. Ve speciální publikaci, která vyjde v červnu jako příloha měsíčníku CIO Business World, se proto ve zkráceném žebříčku objeví i společnosti, jež se do první stovky nevešly. Tato česko-anglická publikace mapující trh ICT v ČR je žádána našimi čtenáři po celý rok. Partnerem žebříčku je sdružení Czech Top 100, vyhlašovatel prestižního žebříčku stovky nejvýznamnějších firem v ČR. Za redakci se na Vaše odpovědi i případné dotazy těší Ondřej Hergesell 16 CIO Business World Květen 2013

19 analýza ANALÝZA Nástup digitalizace emr a ehr Využití informačních a komunikačních technologií specificky pro účely zdravotní péče se obvykle označuje termínem e-health. Ačkoli hlavní složkou těchto výdajů je hardware, pozornost ministerstev, poskytovatelů péče a dodavatelů zařízení se upírá na aplikace pro správu a řízení. Jejich cílem jsou digitalizace a snadné sdílení informací o pacientech (lékařské zprávy, diagnostická data, recepty) a rozvoj tzv. telemedicíny včetně diagnostiky, konzultací a sledování na dálku v řadě specializovaných lékařských oborů. Jedním z hlavních cílů digitalizace zdravotnictví je bezproblémová výměna lékařských informací o pacientech mezi zdravotnickými zařízeními a jinými dotčenými organizacemi v jedné zemi i přes hranice. Sdílení elektronických lékařských záznamů (EMR) však brání neexise-health ve střední a východní evropě Výdaje někdejších komunistických zemí na informační technologie ve zdravotnictví nedosahují úrovně západní Evropy, ale trvale rostou. Vloni o 6,3 procenta. Nino Giguashvili, Hana Chmelová Podíl zdravotnictví na celkových výdajích na IT ve střední a východní Evropě činí pouhých 1,1 %, avšak tento specifický trh vytrvale roste. Podle mezinárodní analytické a poradenské společnosti IDC vzrostly v roce 2012 výdaje na IT ve zdravotnictví ve střední a východní Evropě o 6,3 % na celkových 866 milionů dolarů. Ačkoli jsou řádově menší než v západní Evropě, perspektiva budoucího růstu je mnohem slibnější. IDC předpovídá na období průměrný roční růst 7,8 %, tedy třikrát rychlejší než na západoevropských trzích (obr. 1). Z hlediska jednotlivých zemí regionu připadal největší podíl výdajů na IT ve zdravotnictví na Rusko, a to přes 40 %. Následovaly Polsko a Česká republika. Na tyto tři země připadají celkově zhruba dvě třetiny regionálních výdajů na IT ve zdravotnictví. Hardware je ve střední a východní Evropě hlavní složkou výdajů na IT ve zdravotnictví od 45 % v ČR po 75 % v Rumunsku. V rozvinutějších zemích, jako jsou Polsko nebo ČR, také IT výdaje ve zdravotnictví představují větší podíl HDP na hlavu než v méně rozvinutých. Alexander Raths Fotolia.com tence standardů a interoperability, jakož i chybějící právní rámec, který by umožnil plnou implementaci konceptu EHR podle definice EU ( sdílené, integrované nebo propojené záznamy všech klinicky relevantních zdravotních a lékařských informací bez ohledu na to, kdy, kde a kým byla data pořízena ). Elektronické sdílení zdravotních záznamů na národní nebo mezistátní úrovni zatím nefunguje snadno, natož hladce ani v západní Evropě. Není divu, že zdravotnická zařízení ve střední a východní Evropě v tomto ohledu mimo své zdi dosud příliš nepokročila a v mnoha případech ani uvnitř nich. Nicméně snaha existuje. Zatím nejrozsáhlejším evropským projektem je epsos v hodnotě 66,5 milionu eur, spolufinancovaný EU a zaváděný ve 47 zdravotnických organizacích ze 23 členských a tří nečlenských zemí. Jeho cílem je umožnit přeshraniční přístup k souhrnným zdravotním záznamům a elektronickým receptům pro účely vyúčtování zdravotního pojištění. Z regionu střední a východní Evropy se jej 17

20 analýza účastní Estonsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Spuštěna byla pilotní fáze projektu epsos, která by měla prokázat, zda je možné zlepšit přeshraniční lékařskou péči pomocí sdílení dat o pacientech v zabezpečeném elektronickém formátu. graf č. 1 Výdaje na IT poskytovateli lékařské péče v Evropě CAGR Systémy pro rentgeny a jiná obrazová data K nejintenzivněji zaváděným informačním řešením ve zdravotnictví patří systémy pro archivaci a sdílení obrazových informací (PACS), které jsou ve střední a východní Evropě poměrně rozšířené. Většina velkých nemocnic v regionu nějaký typ PACS používá, ačkoli většinou jde o uzavřené systémy omezené na radiolograf č. 2 Struktura výdajů na IT ve střední a východní Evropě 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Rumunsko Hardware IT služby Software střední a východní Evropa, CAGR = 7,8 % Bulharsko Zdroj: IDC Health Insights, 2013; *velikost kruhu vyjadřuje výdaje na IT poskytovateli lékařské péče Rusko Polsko Maďarsko západní Evropa, CAGR = 7,8 % Výdaje na IT v r Chorvatsko Slovinsko Slovensko ČR Zdroj: IDC Health Insights, 2013 gická oddělení bez propojení s jinými odděleními či institucemi. Systémy PACS jsou určené ke správě velkých obrazových souborů s radiologickými snímky, např. z počítačové tomografie a magnetické rezonance. Umožňují efektivní přenos a zobrazování dat mezi poskytovateli péče, což přispívá ke zvyšování kvality diagnostiky. Například Fakultní nemocnice Ostrava, jedno z největších státních zdravotních zařízení v zemi, zavedla systém PACS v roce 2010 pro správu nových a archivních snímků. Propojila jím čtyři oddělení (počítačová tomografie, vaskulární intervenční radiologie, mamografie a magnetická rezonance), což výrazně zefektivnilo správu záznamů. Výsledkem byly pohodlný přístup k diagnostickým snímkům a jejich sdílení (např. pro odborné konzultace) a pokles ztrát snímků téměř na 0 % (protože vždy existuje uložený originální snímek). PACS je navíc integrovaný s interním informačním systémem, takže si lékaři mohou zobrazit snímky na přenosných zařízeních iphone a ipad a při vzdáleném připojení do nemocniční sítě přes VPN. V České republice dochází k zapojování nemocničních systémů PACS do celonárodních sítí pro bezpečné sdílení obrazových informací. První dva systémy prokázaly vysokou spolehlivost a odstranily problémy s fyzickou přepravou negativů nebo CD disků (při níž často docházelo ke ztrátě nebo poškození) a později elektronickou poštou (nepohodlný a nezabezpečený přenos). Celonárodní systém epacs propojuje přes 200 zdravotnických zařízení a ročně přenese tisíc obrazových souborů. Provozuje jej Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v Praze s pověřením od ministerstva zdravotnictví. Systém využívá zabezpečené VPN a je dostupný zdarma příjemcům snímků, zatímco jejich původci platí poplatek. Dalším systémem je ReDiMed vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. ReDi- Med dokáže přenášet obrazové soubory a související dokumenty mezi 140 zařízeními v ČR a 33 na Slovensku. Na rozdíl od systému epacs není nutné, aby zdravotnické zařízení bylo vybaveno technologií PACS stačí pouze připojení k internetu. Telemonitoring aneb Doktor na dálku Telemedicínské systémy obecně, a zejména telemonitoring (sledování stavu pacienta na dálku), nejsou ve střední a východní Evropě příliš rozšířené, ačkoli zde probíhá několik úspěšných pilotních projektů. Patří mezi ně například mezinárodní projekt SPES ( Elektronické služby na podporu pacientů ) spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) a testovaný ve čtyřech městech Brně, Vídni, italské Ferraře a Košicích. Projekt testuje možnosti vzdáleného sledování pacientů trpících chronickými chorobami dýchacích cest, demencí, tělesným postižením a sociálním vyloučením. Jednou z hlavních příčin malého rozšíření služeb telemedicíny v regionu je nedostatek financí, avšak na vině je i malá osvěta. Zdravotnický personál ani veřejnost nemají potřebné informace o jejích principech a přínosech. Dalším faktorem omezujícím její rozvoj je obava o ochranu soukromí pacientů, kdy poskytovatelé služeb často nedokážou jasně definovat hranici mezi účelným objemem informací z lékařského hlediska a soukromými informacemi o pacientovi. Potenciální přínosy telemonitoringu při řešení zdravotních problémů zejména u stárnoucích a chronicky nemocných pacientů však postupně přicházejí do povědomí. Podle IDC má telemonitoring ve střední a východní Evropě velký potenciál přispět k řešení mnoha existujících i budoucích problémů zdravotní péče, pokud prvotní projekty nabídnou jednoduchá řešení zaměřená vždy pouze na jednu chorobu nebo zdravotní problém včetně patřičného zaškolení uživatelů. Bariéry rozvoje: Vágní právo, chybějící standardy Hlavní překážky rozvoje IT ve zdravotnictví ve střední a východní Evropě 18 CIO Business World Květen 2013

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

TISK. Firemní tisk: Tlak na úspory pokračuje. Příloha časopisu CIO Business World OD INFRASTRUKTURY K IT SLUŽBÁM

TISK. Firemní tisk: Tlak na úspory pokračuje. Příloha časopisu CIO Business World OD INFRASTRUKTURY K IT SLUŽBÁM Příloha časopisu CIO Business World TISK SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ WWW.BW.CZ WWW.CIO.CZ LEDEN/ÚNOR 2014 OD INFRASTRUKTURY K IT SLUŽBÁM Firemní tisk: Tlak na úspory pokračuje Ucelený informační zdroj pro IT

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

IT je cestou ke zvýšení efektivity (nejen) ve státní správě. egoverment by měl být jako elektronické bankovnictví. Systémy za ním bychom neměli vnímat

IT je cestou ke zvýšení efektivity (nejen) ve státní správě. egoverment by měl být jako elektronické bankovnictví. Systémy za ním bychom neměli vnímat 29. dubna 2015 Praha Information Security & earchiving Conference for a paperless future více info a registrace na www.sefira.cz Averia-67 35.indd 1 4/7/2015 4:03:50 PM duben 2015 uvnitř čísla Kam kráčíš,

Více

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších

Nové datové centrum od TTC. Jedno z největších Kompletní bezpečnost na jednom místě ITis easy aneb naučte se prodávat bezpečnost jako nikdo jiný 6. 8. října 2015, Norimberk Praha 15. 7. 2015 červen / červenec 2015 uvnitř čísla Dvousetprocentní růst

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu

S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu ročník V., S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu Čerstvý sortiment získává stále větší plochu Evropské řetězce: Loňský rok nezklamal, letošek má být veselejší 7 otázek

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Automatizace se bez robotů a pneumatických a hydraulických systémů již neobejde

Automatizace se bez robotů a pneumatických a hydraulických systémů již neobejde TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2014 30 Kč 1 EUR Sibiř, uran a bílí medvědi... Jak by mohl vypadat svět budoucnosti Česko má inovační potenciál, ale potřebuje jasnou strategii...

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Musím být tvrdý, nejvíc

Musím být tvrdý, nejvíc HR forum11/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe vydavatel PartneŘi časopisu téma Učící se společnost Forum Jak se na trhu podepsaly evropské fondy Know how Zákaznický

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO.

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. od 409 900 Kč www.hyundai.cz Říká se, že člověk se rozhoduje buď racionálně, nebo na základě emocí. Že jedna z těchto částí našeho já musí mít vždy navrch. Ve společnosti

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku

České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku ročník V., České právní předpisy jsou novelizovány častěji, než je pro firmy zdrávo. S Bořivojem Líbalem z PwC Legal, o právním prostředí v Česku S nákupy potravin on-line má zkušenost každý pátý Čech

Více