Rozpočet města v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města v roce 2012"

Transkript

1 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu města na rok Oproti předložené poslední verzi návrhu, která byla před zasedáním zveřejněna na úřední desce, došlo v odsouhlaseném rozpočtu jen k několika změnám. Jednou z úprav, která si při hlasování od přítomných zastupitelů získala potřebnou podporu, bylo snížení prostředků vyčleněných na přestavbu MŠ Pastelka z navrhovaných 20 milionů na 18,5 mil. Kč, dále byly o 500 tisíc poníženy předpokládané výdaje na svoz a likvidaci odpadů a to z 35,5 mil. na 35 mil. a tyto prostředky byly přesunuty do rezervy města. V neposlední řadě pak byla z rozpočtu odboru rozvoje města a investic vyškrtnuta také půlmilionová částka na přípravu rekonstrukce mostu v Hrnčířské ulici. Velkou polemiku vyvolala během schvalování rozpočtu rovněž částka vyčleněná na dostavbu cyklostezky Varhany. pokračování na str. 6 Prvním českolipským novorozencem roku 2012 je Michal Nikodym, který se narodil v českolipské porodnici 1. ledna v 9:27 hodin. Šťastnou maminkou, které v úterý 3. ledna k tomuto prvenství přišli do porodnice pogratulovat a předat dárky místostarosta Tomáš Vlček a hejtman Stanislav Eichler, je Klára Nikodymová. Michal po narození vážil 2860 g a měřil 47 cm a v rodině je druhorozeným synem. Foto: E. Markgrafová Zákaz požívání alkoholu a omamných látek na veřejnosti na programu prosincového zasedání zastupitelstva města Česká Lípa bylo také projednání návrhu nové obecně závazné vyhlášky města Česká Lípa o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Cílem vydání vyhlášky je zajistit a chránit pořádek a bezpečnost ve městě. K právní regulaci společensky nežádoucího chování přistoupilo město jednak na základě podnětů ze strany občanů, kteří se na nás často obraceli se stížnostmi a peticemi. Při koncipování vyhlášky a vymezování míst, kde všude bude konzumace alkoholu a jiných drog na veřejném prostranství zakázána, jsme zároveň vycházeli ze zkušeností městské policie, která často podobné problémy řeší, vysvětluje starostka Hana Moudrá. Vyhláška, kterou zastupitelé odsouhlasili, tak specifikuje městská veřejná prostranství, kde není od 15. ledna 2012 konzumace alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek tolerována. Porušení vyhlášky ze strany konzumenta bude posuzováno jako přestupek. Zákaz se tak mimo jiné vztahuje na tato místa: okruh 50 m od škol a školských zařízení okruh 50 m od kulturních zařízení a historických budov okruh 50 m od dětských hřišť a pískovišť, sportovišť a sportovních zařízení okruh 50 m od zdravotnických zařízení okruh 50 m od diskoték, barů, heren a restauračních zařízení okruh 50 m od prodejen potravin všechny zastávky a stanice veřejné hromadné dopravy v okruhu 10 m od odznačení stanice či zastávky všechny městské parky (park v ul. Bulharská, park v ul. 28. října, park u Městského hřbitova, Městský park, park Milady Horákové a Mariánský park) Ve vyhlášce však nechybí ani několik přesně specifikovaných míst, kde byly problémy s pitím alkoholu na veřejném prostranství opakovaně řešeny (např. u domů v Okružní ul. č a 2218, stánek v Okružní ul. včetně vnitrobloku domů čp až 2877 a 2878 a 2890). Vyhláška se naopak nevztahuje na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných před restaurací, cukrárnou a kavárnou, na dny 31. prosince a 1. ledna a na kulturní a společenské akce pořádané nebo spolupořádané městem Česká Lípa pro veřejnost. (Vyhlášku v plném znění najdete na webu města - (red) TÉMA ČÍSLA STRANY 5 9 ZAJÍMAVOST STRANA 12 ANKETA STRANA 11 finance - rozpočet výměna poškozených BanKoveK městská hromadná doprava

2 z radnice a města 02 LEDEN 2012 Sloupek starostky První dny nového roku připomínaly víc předjaří než leden. Vlekaři sice smutně přepočítávali ušlé zisky i za prosinec, ale pro městskou kasu představuje podobné počasí určitou úlevu. Jenomže zima je teprve na začátku a konečnou bilanci, kolik bude stát město letošní zimní údržba, budeme moci udělat teprve v dubnu. Sněhu se určitě ještě dočkáme stejně jako tradičních problémů, které jsou spojeny se zimním počasím. Jak jistě víte, vloni se hodně diskutovalo o přílišném používání soli v kombinaci s inertním materiálem při posypu chodníků. Pro letošní zimní údržbu jsme proto vyčlenili území, kde se jako posyp bude používat pouze čistý písek. Kromě chodníků ve všech parcích je podobnou zkušební zónou celá lokalita Dubice ohraničená ve směru od města Smetanovým nábřežím, Hrnčířskou, Bulharskou a Kozákovou ulicí. Ani na chodnících v tomto území by se při zmírňování závad ve schůdnosti neměla sůl používat. Samozřejmě za předpokladu, že chodníky zůstanou schůdné, což zjistíme teprve ve chvíli, až napadne sníh a bude mrznout. Do nového roku jsme v České Lípě vstoupili také s novou vyhláškou zakazující pití alkoholu a konzumaci jiných drog na veřejném prostranství. Vyhláška tak přesně specifikuje území zákazu. K jejímu přijetí jsme přistoupili na základě zkušeností strážníků městské policie a podnětů, které jste v poslední době kvůli nepříjemnému chování některých konzumentů těchto omamných látek adresovali radnici. Začátkem ledna začal v Městském informačním centru také předprodej vstupenek na reprezentační ples našeho města. Koná se v KD Crystal 27. ledna a jako každoročně byl od prvního dne předprodeje o vstupenky velký zájem, což nás samozřejmě těší. Pro letošní ročník bylo zvoleno tak trochu pohádkové téma Zimního království, kterým nás bude slovem provázet herec Jan Čenský. O hudební doprovod se na hlavním sále postará velký liberecký Big band a v restauraci Duo Stratos. Ve svém lednovém sloupku Vám chci také znovu připomenout, že i pro letošní rok jsou všichni občané s trvalým pobytem v České Lípě osvobozeni od platby poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Ze strany města je to snaha ulevit Vašim rodinným rozpočtům, neboť v době krize jsou napjaté všechny rozpočty veřejné i soukromé. Snad bude letošní rok o něco příznivější a pesimistické odhady ekonomů se nenaplní. Hana Moudrá Městská policie K otevření bytu šestašedesátiletého muže museli přistoupit strážníci Městské policie v České Lípě poté, co ošetřovatelka nahlásila, že uvedený majitel bytu sice z povzdálí komunikuje, ale dveře neotevírá. Po zásahu byl muž nalezen ve špatném zdravotním stavu, a proto byl převezen k lékařskému ošetření. Nejde však o ojedinělý případ. Ročně se tato situace opakuje několikráte. Včasný zákrok a záchrana života je vždy závislá od všímavosti příbuzných, známých, sousedů či ošetřovatelek. Pětice mužů se bude zodpovídat před správním orgánem města pro porušení přestupkového zákona v části na ochranu životního prostředí za nepovolené rozebírání autovraku v ulici Dubická v České Lípě. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. jasně stanovuje pravidla při nakládání s autovraky, které musí být k likvidaci předány určeným osobám s příslušným oprávněním. Na stejném místě a u uvedených osob navíc nejde o první případ. Příslušný zákon dává správnímu orgánu možnost potrestat viníka pokutou do výše ,- Kč. Pod dohledem městského kamerového systému v České Lípě se místní šestadvacetiletý muž vloupal do výlohy jednoho ze zlatnictví v centru města. To, že je po celou dobu sledován pracovníky kamerového systému, patrně vůbec netušil. Hlídky městské a republikové policie si ho krátce po činu vyzvedly v nedalekém baru, odkud byl eskortován Policií ČR k dalšímu šetření. Významné životní jubileum v prosinci oslavili 80 let pan Jan Dokoupil paní Eliška Eclerová pan Miroslav Havlík paní Antonie Jonášová paní Miluška Májová pan Stanislav Michl pan Václav Ruč 85 let pan Alois Baďura pan Jaroslav Frank pan František Lehký 91 let paní Marie Novotná pan Ladislav Soukup 93 let paní Jarmila Suchá Všem jubilantům blahopřejeme.! Zápis do prvních tříd Na všech českolipských základních školách proběhne zápis do prvních ročníků v době od do hodin. Jako každoročně budou na objektech ZŠ i MŠ umístěny informační plakáty, které budou v České Lípě vylepeny i na plakátovacích plochách. Hodiny pro veřejnost Termíny Hodin pro veřejnost, kdy mohou občané České Lípy navštívit představitele města bez předchozího objednání, jsou: (vždy od 16 do 18 hodin) K dispozici bude paní starostka Hana Moudrá i místostarostové Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček. TERMÍNY ZASEDÁNÍ Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa v roce 2012: (vždy od 16 hodin) Zasedání se konají v zasedací místnosti ZM, č. p. 2, náměstí T. G. Masaryka. Historii téměř 120 hostinců, které v České Lípě od 16. století do druhé světové války nabízely své služby, popisuje kniha Pohostinná Česká Lípa. Publikaci v nákladu 500 kusů vydalo město Česká Lípa a autory jsou Jiří Kratochvíl a Jaroslav Panáček, který spolu s místostarostou Tomášem Vlčkem provedl i slavnostní křest, kde mimo jiné prozradil, jak kniha vznikala. Prvotní osnovou se staly poznámky, které Jaroslav Panáček zdědil po svém otci, známém archiváři a historikovi. Spolu s Jiřím Kratochvílem doplnili zajímavé údaje o další poznatky ze své badatelské činnosti. Texty zpestřují i dobové pohlednice a obrázky, které přidávají na atraktivitě celého díla, jež je zajímavou sondou do historie českolipského pohostinství. Kniha je v prodeji v Městském informačním centru, kde si ji koupila už spousta zájemců, takže město začíná uvažovat i o dotisku. Foto: Eva Markgrafová

3 z radnice a města LEDEN Zásady poskytování městských grantů Zásady pro poskytování městských grantů, které budou udělovány v roce 2012 v oblasti kultury, životního prostředí, škol a sportu odsouhlasilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém prosincovém zasedání včetně příslušných tiskopisů pro podání žádostí a pro vyúčtování. Nové znění Zásad poskytování grantů na podporu kulturní činnosti a realizaci kulturních akcí se oproti loňskému roku nijak nemění a zahrnuje tak pouze jedinou úpravu v případě termínů. Ve schváleném rozpočtu města bylo na tyto granty pro rok 2012 vyčleněno 250 tisíc korun. Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2012 stejně jako v loňském roce obsahují jeden termín na podání žádosti o grant. Žadatel může požádat jak o grant na podporu činnosti tak na akci v oblasti životního prostředí. Organizace, jejichž zřizovatelem je město Česká Lípa, nemusí dokládat zřizovací listiny, doklad o jmenování zástupce oprávněného jednat jménem žadatele a smlouvu o zřízení účtu žadatele. Také na tyto granty je v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc korun. V případě Zásad pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu lze za nejzásadnější změnu označit zrušení dvou kategorií a to konkrétně "cílená podpora sportovních kolektivů" (vloni tato kategorie představovala podporu A - týmů fotbalu, atletiky, volejbalu, futsalu a karate) a cílená podpora sportovců jednotlivců. Hlavním důvodem této změny je, že podle sportovního výboru by město mělo v oblasti sportu svoji grantovou podporu směřovat především do kategorie - příspěvky pro sportovní organizace vykazující v členské základně sportovce do 18 let, aby byly podporovány sportovní kluby věnující se dětem a mládeži, kromě této kategorie pak v zásadách zůstaly zachovány i kategorie "příspěvek na mezinárodní reprezentaci, příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města)" a příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká Lípa i mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy. Částečně byly upraveny i kategorie sportovních odvětví, od kterých se odvíjí výpočet částky poskytovaného grantu v kategorii I. (příspěvek dle počtu sportovců do 18 let), tj. upravené přerozdělení podle nákladovosti sportů dle současné situace a předpokládaných výdajů. Konkrétně se jedná např. o přeřazení míčových sportů a kanoistiky do kategorie s vyšším bodovým ohodnocením. Nově byla do zásad sportovních grantů přidána také povinnost příjemců zajistit funkční webové stránky organizace, se znakem města Č. Lípa a jeho uvedením jako sponzora, další informace o činnosti klubu (zveřejňování výsledků, seznamy členů, vedení docházky, fotogalerie), povinnost doložení výkonnostního sportu (zápisy z utkání, výsledkové listiny, oficiální startovní listiny, diplomy). Na sportovní granty by z letošního rozpočtu města mělo být přerozděleno 8 miliónů korun. Zásady pro poskytování školských grantů se oproti roku 2011 mění zejména v oblasti účelu použití poskytnutého grantu a v tiskopisu žádosti byla i pro žadatele, kteří nejsou příspěvkovou organizací zřízenou městem Česká Lípa, odstraněna povinnost předkládat prohlášení k podpoře de minimis. I na tyto granty je v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc korun. Více informací ke grantům včetně platných zásad a tiskopisů najdete na (red) Využití neinvestiční dotace I občané České Lípy vyjadřovali svoji soustrast nad smrtí prvního českého prezidenta Václava Havla. První zapálené svíčky se objevily na morovém sloupu bezprostředně po té, co se v neděli 18. prosince rozletěla smutná zpráva éterem. I Kondolenční listiny, které pro veřejnost k vyjádření soustrasti připravila radnice v Městském informačním centru, se rychle plnily podpisy a vzkazy, jež byly adresovány jednomu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších státníků naší země Václavu Havlovi. Foto: Eva Markgrafová Pojmenováním ulic v nově zainvestované lokalitě U Kola, která je určena k výstavbě rodinných domů, se zabývali na svém prosincovém zasedání českolipští zastupitelé. Pravomoc samosprávy rozhodnout o názvu části obce, ulic a jiných veřejných prostranství Ke dni bylo zřízeno Integrační azylové středisko Česká Lípa. Na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, požádalo město Česká Lípa Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR o příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jeho území. Dotace je účelově určena na úhradu nákladů obce a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí. V roce 2011 byly takto získané příspěvky v celkové výši Kč použity na částečnou úhradu vychází ze zákona o obcích. Potřeba pojmenovat v České Lípě nové části ulic pak vznikla ve chvíli, kdy byla dobudována infrastruktura v lokalitě rodinných domů U Kola. Jedná se tak o pojmenování nových částí ulic, které však navazují na stávající, a proto zastupitelé souhlasili s návrhem, aby z nákladů na údržbu komunikací v našem městě. V prvním čtvrtletí roku 2011 byla dotace ve výši Kč použita na úhradu drobných oprav místních komunikací, ve II. čtvrtletí 2011 byla z dotace ve výši Kč uhrazena oprava chodníku v Eliášově ulici, dotace ve výši Kč byla ve III. čtvrtletí 2011 použita na opravu komunikace v ulici U Střelnice a ve IV. čtvrtletí 2011 byla z dotace ve výši Kč hrazena oprava chodníku v Jiráskově ulici. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Pojmenování ulic v nové lokalitě rodinných domů důvodu přehlednosti byly i nové části pojmenovány podle navazující ulice, což podpořil i výbor pro rozvoj města a památky. Konkrétně jde o ulice:,,u Kola,,,Škrétova,,,Hrubínova,,,Jarní a,,zimní, po kterých budou komunikace v nově vzniklé obytné lokalitě pojmenovány. (ema)

4 z radnice a města / INVESTICE 04 LEDEN 2012 Vyhláška stanovující místa, kde mohou být herny Novou obecně závaznou vyhlášku stanovující místa, na kterých mohou být v České Lípě provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, odsouhlasilo v prosinci českolipské zastupitelstvo. Při přípravě návrhu své nové vyhlášky vycházelo město z novely loterijního zákona, která rozšířila a hlavně upřesnila pravomoc obce, neboť předchozí zákonná úprava nebyla ve výkladu Česká Lípa půjčí svazku peníze na dobudování cyklostezky Město Česká Lípa je od roku 2001 významným a zároveň vedoucím členem dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí - Cyklostezka Varhany", který byl založen za účelem výstavby cyklistické stezky vedoucí po tělese zrušené železniční tratě z ČL do Kamenického Šenova. jednoznačná. Říkala pouze tolik, že obec může obecně závaznou vyhláškou regulovat výherní hrací přístroje, což mimo jiné vyvolalo mediálně známou ústavní stížnost města Chrastavy. Realizace celého projektu byla rozdělena do tří etap. V současné době jsou dokončeny dvě etapy, které zahrnují úsek z České Lípy přes Manušice a Horní Libchavu do Volfartic v celkové délce 8,2 km. Výstavba I. etapy probíhala v období 09/ /2008. Stavba byla uvedena do provozu na konci června V dubnu 2009 byla zahájena realizace II. etapy, která byla dokončena v polovině listopadu 2010 a následně uvedena koncem listopadu do provozu. Na výstavbu obou etap se podařilo získat dotaci, kterou svazku poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Výstavba III. etapy cyklostezky je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou trasu z Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan. I tato etapa je projektována jako veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové délce téměř 8,5 km. V květnu letošního roku uzavřel Svazek obcí Cyklostezka Varhany Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, který umožňuje financovat z dotace až 92,5 % uznatelných nákladů. Podmínkou dotace je však předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů. Svazek obcí kromě mimořádných finančních příspěvků hospodaří Nově pak bylo uzákoněno, jak si obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že sázkové hry, loterie a jiné podobné hry vymezené zákonem mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených vyhláškou, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a pouze s členskými příspěvky jednotlivých obcí. S ohledem na výši členských příspěvků není proto v silách svazku zajistit podmínku předfinancování celého projektu z vlastních zdrojů, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dotaci. Předfinancování projektu tak je možné splnit pouze za předpokladu, že město Česká Lípa, jako hlavní a vedoucí partner projektu, nyní poskytne svazku potřebné finance, které mu po dokončení stavby a vyplacení dotace svazek vrátí, vysvětluje starostka Hana Moudrá, která je zároveň předsedkyní svazku. Během diskuse, kterou kolem půjčky vedli zastupitelé již při schvalování rozpočtu na rok 2012, kam byla tato investice zařazena, zastupitelé z klubu ČSSD navrhovali, aby stavba cyklostezky byla kvůli šetření z letošního městského rozpočtu úplně vyškrtnuta. Většina zastupitelů jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. Z tohoto důvodu bylo třeba změnit i českolipskou vyhlášku z roku V první řadě to znamenalo vymezit, na které typy loterií a her se obecní vyhláška vztahuje. dokončení na str. 17 se však přiklonila k názoru, že cyklostezka je hojně navštěvovaná a oblíbená. Tímto krokem by ale svazek přišel o dotaci a veřejnost o naději, že bude dokončen i její poslední a nejdelší úsek. Jak prohlásil místostarosta Tomáš Vlček, bylo by šílené se domnívat, že svazek později dotaci opět získá a bez dotace už nikdy nebude poslední úsek dokončen. Cyklostezka tak zůstala v rozpočtu města a následně zastupitelé odsouhlasili i podmínky smlouvy o půjčce. Rozpočtované finanční prostředky tak poslouží svazku k tzv. předfinancování stavby III. etapy cyklostezky a po získání dotace z Regionálního operačního programu bude tato převedena do investičního fondu České Lípy, která na její stavbu půjčí svazku peníze. Starostka předpokládá, že k vypsání zakázky na dodavatele stavby by mělo dojit na jaře. (red) Od firmy Pepsi Cola obdrželo město Česká Lípa darem novou autobusovou zastávku v ulici Žitavská. Nový přístřešek, jehož vybudování zajistilo město, je tak v barvách známého výrobce nealkoholických nápojů. Foto: Eva Markgrafová Demolice Pastelky Zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením podlimitní veřejné zakázky na demolici budovy Mateřské školy Pastelka na Svárově stavební firmě DUGOSTAV Dušan Gorol, která městu předložila nejvýhodnější nabídku. Celková cena za demoliční práce, které představují první etapu plánované investice do Pastelky, by tak měla činit ,15 Kč bez DPH, tj ,38 Kč včetně DPH. Pro město jde o cenově příznivou nabídku, neboť, jak poznamenal místostarosta Jiří Kočandrle, předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na ,- Kč včetně DPH a vycházela z oceněného výkazu výměr, který byl součástí zpracované projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující nejenom demolici stávajícího objektu MŠ Pastelka, ale i odstranění stávajících zpevněných ploch a ve spolupráci se správci sítí i zaslepení přípojek umístěných v areálu mateřské školy. Práce by měly proběhnout během zimního období a po demolici by pak měla následovat vlastní stavba nového objektu MŠ, na kterou je v letošním rozpočtu města vyčleněno celkem 18,75 milionu korun. (red)

5 finance - rozpočet LEDEN O letošním rozpočtu města se starostkou Hanou Moudrou Tématem prvního letošního vydání Městských novin jsou finance, neboť podstatnou součást lednového čísla tvoří rozpočet města Česká Lípa pro rok Ten na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo zastupitelstvo, a proto jsme i starostku města Hanu Moudrou požádali o rozhovor zaměřený právě na městské finance a letošní rozpočet. Po komunálních volbách v roce 2010 Vám při přerozdělování kompetencí mezi vás a zvolené místostarosty byla svěřena právě oblast financí, podobně jako v předchozím volebním období. S přípravou městského rozpočtu máte proto už několikaleté zkušenosti. Jak byste hospodaření města charakterizovala? Město se snaží každoročně vyjít, až na mimořádné výjimky, jen s vlastními prostředky. Objem finančních prostředků, se kterými město každoročně hospodaří, se nezvyšuje a proto je samotná tvorba rozpočtu neustálý boj o jejich co nejefektivnější využití. Očekávané příjmy města jsou pro obec životně důležité jako pro každý jiný subjekt. Navíc, vzhledem k tomu, že jde o veřejné prostředky, jejich vynakládání je o to více a důsledněji sledováno a kontrolováno. Ve výdajích města pak nefigurují pouze výdaje na jeho rozvoj, které každoročně občany zajímají asi nejvíce, ale je nutné vynakládat další neméně důležité výdaje, především na služby všem občanům města. Jedná se například o výdaje na provoz veřejného osvětlení, svoz a likvidaci odpadu, městskou dopravu, úklid a údržbu komunikací až po výdaje na provoz příspěvkových organizací, mezi které mimo jiné patří všechny naše základní školy a školky. Teprve pak můžeme vyčlenit prostředky na investice. Jak hospodaření našeho města ovlivňuje krize, která více či méně dopadá na každého z nás? Podstatný objem městských příjmů představují daňové příjmy, které jsou obcím ze zákona o rozpočtovém určení daní přerozdělovány. Pokud tedy budeme hovořit o krizi, tak se tato krize projevila sníženým výběrem daní a následně i sníženým příjmem v našem rozpočtu. Asi nejvíce jsme to pocítili už v roce 2010, kdy jsme museli v průběhu roku několikrát upravovat rozpočet, protože skutečné daňové pří- jmy byly nižší než bylo původně plánováno v rozpočtu, a tudíž jsme museli seškrtat nebo omezit některé plánované výdaje. Určitá obezřetnost při odhadu daňových příjmů se letos projevila už při koncipování rozpočtu na rok Základní konstrukce se však pro letošek ve srovnání s loňským rokem nijak zásadně nezměnila. Pro letošní rok jsou očekávané příjmy města Česká Lípa vyčísleny na cca 513 mil. korun, což je ale o více než sto milionů méně než vloni. To je velký rozdíl. To je sice pravda, ale hlavním důvodem letošního propadu je, že město už nezíská od státu prostředky na financování sociálních služeb, jejichž výkon od Nového roku zajišťuje pro stát Úřad práce ČR. Naše příjmy a následně i výdaje jsou tak nižší o státní účelovou dotaci na tyto služby, jejichž součástí mimo jiné bylo vyplácení různých sociálních dávek, které bude místo města vyplácet českolipský úřad práce. A co letošní plánované výdaje města? Celkový objem výdajů města je rozpočtovaný na cca 575 milionů korun. Z financování, které v rozpočtu rozdíl mezi příjmy a výdaji vyrovnává, pak vyplývá, že schodek pokryjeme z vlastních zdrojů. Tímto zdrojem bude investiční fond města, odkud na základě rozpočtu převedeme do rozpočtu odboru rozvoje města, majetku a investic prostředky na několik investic přesně podle pravidel, která si město pro čerpání z tohoto fondu stanovilo. Konkrétně to je 18,75 milionů korun na rekonstrukci MŠ Pastelka, 5 mil. na Jiráskovo divadlo, 5 mil. na adaptaci KD Crystal, 13 mil. na revitalizaci školního hřiště na Špičáku a 36 mil. na stavbu třetí etapy Cyklostezky Varhany. Ale v případě cyklostezky by se finance měly do fondu z větší části zase vrátit? Ano, protože dobrovolný svazek obcí na tuto etapu obdrží evropskou dotaci. Česká Lípa, která je členem svazku, mu proto nyní na realizaci poskytne prostředky a po vyúčtování dotace se peníze převedou zpátky do fondu. Ráda bych ještě dodala, že do fondu se koncem roku pokaždé vrací také finance, které z něj byly převedeny do rozpočtu ORMI, pokud nebyly v příslušném roce čerpány. To je třeba případ Pastelky, na kterou už vloni byly z fondu prostředky převedeny, ale protože nebyly vloni čerpány, musely být vráceny a nyní budou na Koncem minulého roku začala rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Špičák, na kterou město získalo 7 mil. dotaci od ministerstva financí. Celkové náklady na investici činí cca 20 milionů korun. V letošním rozpočtu města bylo proto na realizaci této stavby vyčleněno zbylých 13 milionů korun. Foto: Eva Markgrafová základě schváleného rozpočtu opět převedeny. Dalším důležitým pravidlem je, že z fondu mohou být financovány pouze investiční akce nad 10 milionů korun. Z fondu jsme tak financovali i novou víceúčelovou halu a stále počítáme s tím, že z něj budeme financovat také divadlo, na které je pro letošek uvolněno zmíněných 5 mil. korun. Kolik prostředků na kontě investičního fondu město má? Ke konci roku po vrácení nevyčerpaných prostředků to bylo cirka 180 milionů korun, takže po odečtení letošního čerpání, které vychází ze schváleného rozpočtu, nám na kontě fondu zůstává kolem 100 milionů. Už jsme se bavili o tom, že krize ovlivnila městské příjmy, ale nakonec si neodpustím otázku, jak jejím dopadům čelíte ve výdajích? Doma se tomu říká šetření a v případě města jde o omezování výdajů, což se dá provádět různě. Nechceme však šetřit na úkor občanů, tj. omezovat rozsah zajišťovaných služeb, což je asi nejdůležitější, ale zároveň i nejtěžší. Většina služeb pro město je zajišťována dodavatelsky, a proto pokračujeme v trendu vypisování nových výběrových řízení na zajištění těchto služeb, kde se snažíme o sjednání výhodnějších podmínek pro město při zachování stejného objemu služeb a prací, abychom snížili provozní výdaje. Nyní například připravujeme soutěž na dodavatele údržby městské zeleně. Vloni jsme ze stejného důvodu uspořádali elektronickou aukci na dodavatele elektřiny a to nejenom pro úřad, ale pro všechny naše příspěvkové organizace. Obdobně bychom chtěli postupovat například i při výběru dodavatele telekomunikačních služeb. Abychom i do budoucna mohli dál pokračovat například v zateplování školních budov, revitalizaci sportovních ploch, v budování dalších cyklostezek atd., nepodceňujeme ani přípravu na další programovací období EU, neboť předpokládáme, že podmínky pro čerpání dotací z fondů Evropské unie budou pro příjemce ještě náročnější. (ema)

6 finance - rozpočet 06 LEDEN 2012 Rozpočet města v roce 2012 Dokončení z titulní strany: Ta však při odděleném hlasování potřebnou podporu získala, a proto v letošních výdajích odboru rozvoje, majetku a investic zůstala (viz článek na str. 4). Neprošel ani návrh, aby se příspěvkové organizaci Sport zkrátil rozpočet o 300 tisíc a tyto prostředky byly vyčleněny na základní potraviny pro chudé. Celý rozpočet, který je hlavním tématem lednového vydání, viz níže. (red) org. jednotka životní prostředí 410 doprava oddělení školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum 907 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ,0 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem výdaje Financování Kladné financování: Využití IF - investice 0 Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem org. jednotka / tř. 1 - daňové příjmy životní prostředí 10 doprava 700 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 0 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku 0 všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 2 - nedaňové příjmy životní prostředí 400 doprava oddělení školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 3 - kapitálové příjmy životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 60 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem org. jednotka / tř. 4 - přijaté transfery životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 0 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 0 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 0 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku 0 všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace 0 Celkem celkem org. jednotka / tř. 5 - provozní výdaje životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum 907 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace Celkem org. jednotka / tř. 6 - investiční výdaje životní prostředí 0 doprava 0 oddělení školství 555 městské informační centrum 0 kultura 0 sport 480 odbor kanceláře tajemníka 0 městská policie 400 mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 ORMI - oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice, územní plán dotace Celkem celkem Odbor životního prostředí

7 finance - rozpočet LEDEN Daňové příjmy (tř. 1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 10 Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy z vydobývacích prostor 400 celkem 410 provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 910 ochrana přírody a krajiny 25 monitorování ovzduší 5 ekologická výchova 12 granty pro ŽP 250 analýzy, rozbory a havárie 10 povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů 30 mimořádné příspěvky zastupitelstva města provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám ostatní provozní náklady DDM Libertin, Škroupovo nám odpisy (závazný ukazatel) DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova ostatní provozní náklady ZUŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) SŠJ 28. října ostatní provozní náklady SŠJ 28. října odpisy (závazný ukazatel) 148 ostatní výdaje školství 43 granty 250 mimořádné příspěvky zastupitelstva města provozní celkem investiční MŠ Arbesova profi myčka do MŠ Arbesova ZŠ Pátova plynový kotel do tělocvičny ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova myčka nádobí do školní jídelny ZŠ Partyzánská elektrický robot + příslušenství 150 investiční celkem 555 celkem Odbor dopravy Městské informační centrum Daňové příjmy (tř. 1) zkoušky odborné způsobilosti 700 Nedaňové příjmy (tř. 2) sankční platby - pokuty celkem provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) 100 zakrytí reklam 50 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Oddělení školství Nedaňové příjmy (tř. 2) odpisy celkem provozní MŠ Arbesova ostatní provozní náklady MŠ Arbesova odpisy (závazný ukazatel) MŠ Sovička, Antonína Sovy provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská ostatní provozní náklady MŠ Pastelka, Svárovská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Šikulka, Moskevská ostatní provozní náklady MŠ Šikulka, Moskevská odpisy (závazný ukazatel) MŠ Severní ostatní provozní náklady MŠ Severní odpisy (závazný ukazatel) MŠ Špičák, Zhořelecká ostatní provozní náklady MŠ Špičák, Zhořelecká odpisy (závazný ukazatel) MŠ Bratří Čapků ostatní provozní náklady MŠ Bratří Čapků odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Pátova ostatní provozní náklady ZŠ Pátova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova ostatní provozní náklady ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Partyzánská ostatní provozní náklady ZŠ Partyzánská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ostatní provozní náklady ZŠ Slovanka, Antonína Sovy odpisy (závazný ukazatel) ZŠ a MŠ Jižní ostatní provozní náklady ZŠ a MŠ Jižní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Školní ostatní provozní náklady ZŠ Školní odpisy (závazný ukazatel) ZŠ 28. října ostatní provozní náklady ZŠ 28. října odpisy (závazný ukazatel) ZŠ Šluknovská ostatní provozní náklady ZŠ Šluknovská odpisy (závazný ukazatel) ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská ostatní provozní náklady celkem 0 provozní Propagace města 60 Městské informační centrum 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 250 Ediční činnost 377 provozní celkem 907 investiční investiční celkem 0 celkem 907 Kultura Nedaňové příjmy (tř. 2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 130 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 392 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 116 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 134 Finanční dar ČET a.s celkem provozní Městská knihovna, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 70 Městská knihovna, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 116 Městská knihovna, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 450 Kultura, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 392 Kultura, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) 930 Lipý, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 100 Lipý, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) 134 Lipý, p. o. - příspěvek na ostatní provozní náklady 500 Malá kultura Kulturní granty 250 Kronika města 50 Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Sport Nedaňové příjmy (tř. 2) Příjem z pronájmu tenisové haly 187 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114

8 finance - rozpočet 08 LEDEN 2012 Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 celkem provozní Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, p. o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty provozní celkem investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač 70 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor 410 investiční celkem 480 celkem Odbor kancelář tajemníka MěÚ celkem 0 provozní materiál spotřební 550 knihy, tisk 200 služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky st. rozp. 200 služby peněžních ústavů 400 školení zefektivnění personálních procesů 350 nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance příspěvek na družební styky 200 cestovné 300 reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty 420 fond RM 430 sociální fond včetně příspěvků, náhrady městské noviny 900 měsíčník Lípa 126 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 10 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Městská policie Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní 600 Kapitálové příjmy (tř. 3) příjmy z prodeje (auta) 60 celkem provozní nákup materiálního vybavení 400 nákup dlouhodobého majetku 200 energie 785 služby a opravy mzdy odvody provozní celkem investiční technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 celkem Mzdy celkem 0 provozní Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Nedaňové příjmy (tř. 2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Splátka půjčky od Most k naději, o. s. 200 celkem 204 provozní Tlumočení neslyšících 5 Akce soc. prevence dětí a mládeže 360 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Sociální granty 250 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 54 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 225 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu 450 provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ORMI - oddělení technické správy majetku Nedaňové příjmy (tř. 2) hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 informační tabule 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu smlouvy zřízení společ. jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 99 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů 200 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 nájemné zahrádky 200 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění Kapitálové příjmy (tř. 3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 372 prodej bytů 700 prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem provozní hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 300 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště 250 správa a provoz parkovišť 150 likvidace autovraků, odtahy 700 údržba a provoz zastávek MHD 400 správa a provoz světelné signalizace 700

9 finance - rozpočet LEDEN drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 700 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 500 pojištění povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 100 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 odměna za třídění odpadu 200 správa údržba městské zeleně (včetně dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště 300 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 400 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy 130 památné stromy 20 propagace dnů evropského dědictví 160 služby pro provoz MěÚ (úklid, údržba, revize, autodoprava) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 granty v oblasti památkové péče 250 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 300 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 služby telekomunikací voda MěÚ 360 teplo dálkové vytápění 240 plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení 350 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 200 náklady po exekuci - likvidace majetku 30 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 250 smlouvy na věcná břemena 10 geometrické plány - zpracování 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 veřejné WC + kašny 420 daň z převodu nemovitostí 500 provoz "N" centra 600 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek 150 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky (ČLT) 100 správa bytů 900 správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 60 provozní celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky, budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd. dopravně správních agend 90 kopírovací stroj multifunkční - odd. dopravně správních agend 150 investiční celkem celkem Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř. 1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky 5 poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP tř. 1 celkem Nedaňové příjmy (tř. 2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku tř. 2 celkem Kapitálové příjmy (tř. 3) tř. 3 celkem 0 Přijaté transfery (tř. 4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti tř. 4 celkem celkem provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích 265 příspěvek - Euroregion Nisa 200 příspěvek - Svazek obcí Varhany 180 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 prevence kriminality - projekty cizí 200 prevence kriminality - projekty vlastní 500 rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění 900 životní pojištění 15 výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů 70 úroky z úvěru - Sportareál provozní celkem investiční investiční celkem 0 celkem ORMI - investice, územní plán dotace celkem 0 provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý 500 Opravy budov městského úřadu 300 Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu 300 Oprava rybníka Žizníkov 500 provozní celkem investiční Územně plánovací dokumentace 900 Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Regenerace sídlišť 500 Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova 750 Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček - I. etapa Židovský památník 500 Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská 0 Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října investiční celkem celkem

10 HISTORIE 10 LEDEN 2012 České peníze Ve škole jsme se učili, že kapitál je svou povahou mezinárodní a to slovo samo se nám mělo také ošklivit. Ale skutečné poznání bylo nakonec jiné, hlubší a více rozměrové. Oba hlavní národy žijící v České Lípě měly své střádaly a lidi potřebující úvěr na bydlení nebo podnikání, méně často jen tak na utrácení. Byla zde Městská spořitelna, jejíž velké jubileum záhy vzpomeneme. Na náměstí stála také Německá kreditka, jejíž heslem bylo německé peníze do německých rukou. O velké peníze a průtoky kapitálu zdejší ekonomikou se staraly pobočky velkých bank ve městě a ty měly vskutku internacionální základ. Národní záměr nutil místní Čechy mít také svůj vlastní peněžní ústav. Příhodné podmínky k jeho založení se objevily až po první světové válce. V roce 1923 vznikla Občanská záložna v České Lípě. Sídlila v dnes již zbořeném domě u Národního domu v Hrnčířské ulici. V roce 1935 se nastěhovala do vlastního domu, moderně řešené nárožní novostavby naproti Tyršovým školám z roku Do záložny vkládali své úspory čeští dělníci, úředníci, státní zaměstnanci a podnikatelé. Po přechodu do vlastních úřadoven se postavil do čela záložny jako ředitel MUDr. Rudolf Cozl, který si za rohem, pár kroků odtud, vybudoval vlastní sanatorium s privátní porodnicí. Dnes je zde českolipská pobočka ADRA. Jeho náměstkem byl českolipský lékárník MrPh. Karel Bažant. Mezi členy představenstva nacházíme dva domácí pány, majitele domů z blízkého okolí Čeňka Horáka a Karla Huňka. Revizory účtů byli Ing. Adolf Hradecký, technický rada Československých státních drah, který byl také členem výboru Českého muzejního spolku. Druhým revizorem byl František Kunc, pokladník okresní nemocenské pojišťovny, znamenitý numismatik, vydavatel časopisu Sběratel a také redaktor měsíčníku Českolipský kraj. V početné dozorčí radě stál v čele Václav Franěk, asistent okresního úřadu, který byl po válce předsedou prvního okresního národního výboru v České Lípě. V představenstvu zasedali i celkem obyčejní lidé, kteří se pílí zmohli jako Josef Černý, mistr obuvnický nebo kadeřník Václav Soukup, který vlastnil dům, sotva pár kroků od záložny. Nechyběl tu ani František Kožnar, dělmistr v železničních dílnách a pozdější hrdina II. odboje. Ústav nebyl velký, měl jen dva úředníky a před 75 lety vykazoval celková aktiva ve výši korun a 65 haléřů. Ladislav Smejkal Z lednového historického kalendáře České Lípy Na úrovni okresu Česká Lípa byly vytvořeny Sdružené komunální stavební podniky, základ pozdějšího Okresního stavebního podniku. Skládal se z několika znárodněných stavebních firem, které byly zaměřeny na údržbu a výstavbu bytů a částečně též pro úpravy a přestavby veřejných prostor. Stavební podnik patřil k nejkritizovanějším firmám Českolipska, protože oplýval všemi nedostatky, jimiž trpělo české stavebnictví od kvality až po rychlost práce V areálu českolipské nemocnice Pod Holým vrchem byl otevřen moderní infekční pavilon. Stavba trvala 126 dnů za účasti 90 dělníků a přišla na 750 tisíc korun Místní tisk přinesl zprávu o zahájení pravidelné autobusové dopravy mezi Českou Lípou a Prahou. Velký autobus značky Praga jezdil jednou týdně. Trasa vedla přes Doksy a Dubou. Jízdenka stála 90 korun a cesta trvala pět hodin Zemřel historik Josef Pekař, jedna z největších osobností české historiografie. Redaktor Bezdězu Josef Maštálko získal po opakovaných prosbách k otištění jeho přednášku pronesenou v Českém rozhlase k výročí 300 let zavraždění Albrechta z Valdštejna Na vyvýšeném místě v ulici U parku (dnes Havlíčkova) byla postavena městská tělocvična Narodil se Josef Vohradský, učitel a menšinový pracovník. Pocházel z Hájů u Příbrami. Do České Lípy přišel v roce 1935 ze Šluknova, kde se zasloužil o založení a rozvoj české školy. Vohradský byl tajemníkem inspektorátu českých škol v České Lípě, jednatelem Českého muzejního spolku a školitelem Sokola. Napsal i několik vlastivědných publikací. Za války byl zapojen do odboje na Klatovsku. Po zatčení byl postaven před nacistický soud. V roce 1943 spáchal těsně před vynesením rozsudku sebevraždu v budově nacistického soudu, známé Strakově akademii v Praze. Ladislav Smejkal Na shromáždění z řad zájemců byl v České Lípě zveřejněn plán výstavby přehrady na Ploučnici u Veselí, nedaleko města. Přehrada měla být budována nákladem 7,8 milionů korun a měla zadržovat 5,1 milionů metrů3 vody. Nádrž měla být rezervoárem pro zavlažování a k účelům energetickým. Výstavba byla spojena s finančními potížemi, a vzhledem k zostřující se politické situaci, nebyla nakonec uskutečněna. Stavba měla být jedním z pokusů o řešení otázky nezaměstnanosti Zemřel císař Rudolf II. Městu potvrdil a obnovil jeho výsady a to listinou ze 16.září 1581 sepsanou v českém jazyce. Uchovává se ve Státním okresním archivu v České Lípě. Marie Vojtíšková napsala knihu Třpyt a stíny města České Lípy v době krále Rudolfa II. Vyšla v roce 1997.

11 anketní lístek LEDEN Průzkum spokojenosti se službami MHD Česká Lípa Vážení cestující, v rámci MHD provádíme průzkum kvality služby. Cílem průzkumu je zjistit Váš osobní názor na služby městské dopravy. Průzkum je anonymní. Připravili jsme pro Vás otázky, u prvních tří prosíme o odpovědi ano/ne u ostatních stačí jen zakroužkovat odpovědi A, B, C nebo D. A zcela spokojeni, B spíše spokojeni, C spíše nespokojeni, D zcela nespokojeni 1. Přáli byste si obnovení linek 204 (Nádraží > Banco > Dlouhá) a 215 (Nádraží > Banco > Na Výsluní) namísto kombinované linky 225 (Nádraží > Banco > Dlouhá > Na Výsluní)? ano / ne 2. Přáli byste si, aby obnovená linka 215 jezdila kolem Kauflandu namísto Banco (tedy Nádraží > Kaufland > Svárov > Na Výsluní?) ano / ne 3. Přáli byste si, aby linka 205 jezdila do Dolní Libchavy jen přes Holý vrch (ne přes Slovanku) a linka 207 jen přes Slovanku (ne přes Holý vrch)? ano / ne 4. Jak jste celkově spokojeni se službami MHD v České Lípě? 5. Jste spokojeni s počtem linek a spojů v pracovní dny? 6. Jste spokojeni s počtem linek a spojů v sobotu a v neděli? 7. Jste spokojeni s přesností a spolehlivostí MHD? 8. Jste spokojeni s informacemi o změnách jízdních řádů? 9. Jste spokojeni s řidiči MHD? 10. Jste spokojeni s poměrem ceny jízdného k nabízeným službám? 11. Jste spokojeni s autobusy, které zajišťují provoz na MHD? 12. Jste spokojeni s čistotou ve vozidlech? 13. Vyhovuje Vám současné trasování linek MHD? 14. Chtěl byste jmenovat další oblast, v které byste uvítal/a zlepšení? A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Vyplněné anketní lístky můžete předat řidičům v autobusech, nebo je osobně odevzdat na těchto místech do 29. února 2012: Městské informační centrum, Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka č. 2 Městské centrum Opuscard, Česká Lípa Tržní 163 středisko BusLine a. s. v České Lípě Poříční 1918 Tarif MAD Česká Lípa od 1. ledna 2012 Druh dopravy Platba Druh jízdenky Základní 15+ Dítě -15 Žák -15 Student osoba 65+ osoba 70+ ZTP/P neintegrovaná v hotovosti jednotlivá přestupní neintegrovaná v hotovosti denní přestupní integrovaná pouze OPUSCARD jednotlivá přestupní integrovaná pouze OPUSCARD denní přestupní integrovaná pouze OPUSCARD sedmidenní integrovaná pouze OPUSCARD třicetidenní integrovaná pouze OPUSCARD kalendářní rok není není není není není 0 0 integrovaná v hotovosti zavazadlo, 5 nebo OPUSCARD pes nepřestupní Platnost jednotlivé jízdenky 45 min. Každá jízdenka nahraná na OPUSCARD se automaticky stává jízdenkou integrovanou pro zónu 2001 Česká Lípa. Zdarma (IDOL): Děti do 6-ti let věku, ZTP, ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, představitelé státní moci Zdarma (Pouze vozidla MAD): jako IDOL a navíc: dětský kočárek s dítětem a 1 doprovod, senátoři a poslanci Parlamentu ČR, soudci Ústavního soudu, strážník městské policie v uniformě, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se spec. výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé

12 zajímavost 12 LEDEN 2012 Téměř všechny poškozené bankovky se nahrazují v plné výši Téměř všechny poškozené bankovky v peněžním oběhu se dle dlouhodobých zkušeností České národní banky řadí mezi takové, za něž při odevzdání v bance náleží okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty. Obchodníci, kteří podnikají jako právnické osoby, musí takové bankovky od zákazníků přijmout, i když je nevracejí zpět do oběhu. Pravidla pro výměnu poškozených bankovek jsou zveřejněna na internetových stránkách České národní banky. Marek Petruš Česká národní Banka Nový zákon o oběhu bankovek a mincí, který platí od července 2011, stávající pravidla pro výměnu poškozených bankovek pro občany a právnické osoby nezměnil. Bankám uložil novou povinnost na přepážkách bezplatně vyměňovat běžně poškozené bankovky. To zákon dříve nenařizoval, poškozené bankovky proto banky mohly vyměňovat v omezeném množství či za úplatu. Principy nakládání s poškozenými bankovkami a mincemi nový zákon jen upřesnil a vyjasnil. I nadále platí, že kvalita českých bankovek je vysoká. Obdobně jako před účinností nového zákona o oběhu bankovek a mincí náleží lidem za poškozené bankovky téměř ve všech případech okamžitá náhrada v plné výši jejich nominální hodnoty, řekl člen bankovní rady Pavel Řežábek, který dohlíží na činnost sekce peněžní a platebního styku ČNB. Dle našich dlouhodobých zkušeností to platí pro devět z deseti poškozených bankovek, u ostatních, slovy zákona nestandardně poškozených bankovek, provádí ČNB jejich odborné posouzení, uvedl. BĚŽNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY Podle zákona o oběhu bankovek a mincí jsou banky na svých přepážkách povinny lidem bezplatně a ihned vyměnit bankovky, které spadají do kategorie běžně poškozených nebo opotřebovaných oběhem. Obchodníci a směnárníci je musí přijímat a nadále zákazníkům nevydávat odvedou je své bance v tržbách, a tím je vyřadí z oběhu. I obchodníkům a směnárníkům musí banky za takto vyřazené bankovky poskytnout náhradu. Bankovky opotřebované oběhem jsou pomačkané nebo zašpiněné. Mezi běžně poškozené se řadí například jednostranně popsané bankovky, dále třeba bankovky roztržené na dvě části, natržené, bankovky s utrženým rohem nebo vyprané bankovky - pokud jsou beze změn viditelných lidským okem a lze určit jejich pravost. Za běžně poškozené bankovky náleží lidem okamžitá náhrada. Bankám, které běžně poškozené bankovky odmítnou vyměnit za bankovky vhodné pro další oběh, může dle zákona o oběhu bankovek a mincí ČNB vyměřit pokutu až 1 milion korun. NESTANDARDNĚ POŠKOZENÉ BANKOVKY Banky mohou zadržet pouze nestandardně poškozené bankovky, ostatní subjekty takové bankovky nemusí převzít. Nestandardně poškozených bankovek je však mezi lidmi menšina a vyznačují se významným poškozením, které vzniklo při mimořádné události, a proto jejich poškození brání jejich dalšímu oběhu. Nestandardně poškozené jsou například ohořelé a zetlelé bankovky, dále třeba bankovky přetržené na více než dva kusy, bankovky zašpiněné biologickým materiálem (nejčastěji krev; nejedná se například o živočišné nebo rostlinné tuky či poškození jinými potravinami nebo nápoji), bankovky obarvené či odbarvené tak, že nelze určit jejich pravost a nelze rozpoznat obrazec a oboustranně pomalované, popsané či potištěné bankovky. Zadrží-li banka nestandardně poškozené bankovky, mohou lidé ČNB požádat o vyplacení náhrady. Žádost o vyplacení náhrady je součástí formuláře (Potvrzení o zadržení bankovek a mincí), který je každá banka povinna při zabavení nestandardně poškozené bankovky s klientem vyplnit. ČNB například poskytla náhradu za zničené bankovky muži, který peníze místo v peněžence uchovával v kapse od kalhot. Ty pak putovaly do pračky i s balíkem pětitisícovek. Vzhledem k velkému poškození bankovek nebyli pracovníci obchodní banky schopni jednoznačně určit jejich pravost a rozpoznat obrazec, bankovky tedy vyhodnotili jako nestandardně poškozené a zaslali je ČNB k posouzení. O náhradu několik desítek tisíc korun ČNB požádali i majitelé rodinného domu, v němž vypukl požár po zkratu elektroinstalace, způsobený nabíječkou od mobilního telefonu. ČNB náhradu i v tomto případě vyplatila. Nový zákon o oběhu bankovek a mincí reaguje na změny v peněžním oběhu. Dříve prakticky veškerá hotovost procházela strojovým zpracováním na pobočkách ČNB, které vytřiďovaly a automaticky nahrazovaly všechny poškozené bankovky. Nyní řada bank zpracovává hotovost sama nebo prostřednictvím bezpečnostních agentur. Část hotovosti už tedy neprochází pobočkami ČNB, ale banky ji rovnou vrací do oběhu. Nový zákon na toto reaguje a stanovuje jasná pravidla pro třídění bankovek, aby bylo zajištěno, že se k lidem bude dostávat kvalitní a nepoškozená hotovost.

13 názory - diskuze - dotazy LEDEN Příspěvky klubů ZM Česká Lípa: Vaše názory a podněty nás zajímají Tato rubrika je standardně věnována prezentaci názorů jednotlivých politických stran zastoupených v zastupitelstvu města. Rádi bychom však tentokrát udělali výjimku a požádali o názor a případné připomínky právě Vás obyvatele České Lípy. V uplynulém roce jsme zprovoznili několik novinek na webových stránkách města, které slouží veřejnosti, aby mohla zaslat své dotazy a připomínky týkající se problematiky města Česká Lípa. Jedná se např. o velmi využívanou rubriku Závady a nedostatky, ve které je možné upozornit na problémová místa, nepořádek, neprovedenou zimní a letní údržbu apod. Dalšími z nových rubrik jsou Protikorupční linka, kde můžete nahlásit případné korupční chování, se kterým jste se setkali, buď veřejné službě nebo představitelům města, a Ostatní dotazy. Veškeré tyto rubriky najdete na titulní stránce městského webu v sekci Dotazy a odpovědi. Řídíme se heslem, že nikdo není dokonalý, a proto budeme i v tomto roce rádi za jakýkoliv i negativní příspěvek, který nám umožní zlepšit služby města pro jeho občany. Přejeme Vám v novém roce 2012 hodně úspěchů a zdraví. Jiří Kočandrle (TOP 09) 1. místostarosta města Veřejně prospěšné práce a veřejná služba - téma do pranice Půl roku jsem poukazoval na to, že koncept využívání dlouhodobě nezaměstnaných, osob tzv. na Úřadě práce (ÚP), je špatný, protože se vyznačuje nedůsledností a povrchním přístupem. Za rok 2011 vyčerpal na ÚP systém veřejně prospěšných prací v městě Česká Lípa téměř 3 miliony Kč. K tomu je nutno připočítat náklady na nářadí, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, zajištění zázemí, školení bezpečnosti práce a další. To, že většinu nákladů financoval ÚP, bylo sice výhodné pro rozpočet města, ale lze říci, že velká část těchto peněz byla promrhána neefektivně. Tuto nelichotivou skutečnost netvrdím jen já sám, ale nepřímo ji potvrdila Bc. Novotná, vedoucí technické správy majetku města konstatováním, že likvidace plevelů v městské zeleni není mechanicky zvládnutelná, a proto budou v roce 2012 nasazeny herbicidy. Dovolím si tvrdit, že plevel podél městských komunikací lze mechanicky zlikvidovat a potvrdí to každý zahrádkář, který si je vědom nežádoucích účinků herbicidů. Využívání Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby bylo motivováno i tím, že budeme dlouhodobě nezaměstnané učit pracovním návykům. Je to sice povzbudivé zdůvodnění, ale nejsem takový naivka, abych ho bral vážně. Lidi bud'to pracovat chtějí, nebo nechtějí. Celý život jsem byl v kontaktu s lidmi, kteří se živili vlastníma rukama. Lidi musí dostat jasné pracovní úkoly, musí mít podmínky pro výkon práce (nářadí, pracovní a ochranné pomůcky) a musí být systematicky kontrolováni co do množství a kvality odevzdané práce. Tyto podmínky nejsou pro zadávajícího snadné, jsou namnoze nepříjemné a často i vysloveně konfliktní. A tohle právě byla slabina ze strany města, jakožto zadávajícího. Dělalo to na mne dojem, že město odflinklo zadávací fázi objednané práce a výrazná část nasazených pracovníků odflinkla zbytek. Potom už zbylo jen konstatování ono to nejde. Vedení města to z nepochopitelných důvodů krylo a zahrávalo do ztracena. Moje interpelace z 21. září 2011 byla se zaslepenou zavilostí převálcována a ejhle... Na jednání ZM dne přednesla Mgr. Cibulková, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR v okrese Česká Lípa, nový koncept vy-? zeptali jsme se za vás Jak při nakupování nespadnout do pasti Jak nespadnout do pasti je název publikace, kterou vydalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST provozující i spotřebitelskou poradnu DTestu na tel. čísle Brožura je zdarma k dispozici i na českolipském Městském informačním centru (náměstí T. G. M., čp. 2) a najdete v ní spoustu důležitých rad. Patří mezi ně i následující. Proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům: Vždy, když ve schránce najdete na první pohled lákavou pozvánku na zajímavý výlet spojenou s předváděním zboží, či když u Vašich dveří zazvoní dealer - podomní prodejce, připomeňte si následující skutečnosti: Nabízené zboží je předražené, a to i po započítání všech slev, výher a dárků zdarma. I s jeho kvalitou je to na pováženou. V obchodní síti koupíte kvalitnější výrobky za mnohem příznivější cenu. Mnozí prodejci se ničeho neštítí. Na začátku úsměvy, galantnost, krásné řeči a na konci agrese. Bez skrupulí zamknou dveře předváděcí místnosti, odeberou občanské průkazy, přikážou vypnout mobily, nedovolí odejít na toaletu. Účastníci zájezdů vypovídají i o slovním a fyzickém napadání. Dokud prodejci nebudou mít dostatek podepsaných smluv, nepustí nikoho ze svých spárů. Hrozí vážné riziko, že dodané zboží nebude mít slibované vlastnosti; často proto, že prodejce slibuje zázraky jako vyléčení různých chorob či takřka získání nesmrtelnosti. Přijdete o peníze a často se i na dlouhou dobu zadlužíte. Zájezd nebo zazvonění dealera u dveří Vás připraví o úspory. Pokud podepíšete úvěrovou smlouvu, v konečném důsledku zaplatíte za zboží mnohonásobně více. Z čeho budete platit splátky? Nebudete-li platit, skončíte v rukách exekutora. Zákon chrání často jen na papíře. I když včas odstoupíte od kupní smlouvy a prodejce je povinen vrátit peníze, vyhráno nemáte. Pokud se peněz nedočkáte a pokud je nechcete oželet, musíte se obrátit na soud. Klam versus skutečnost. Pokud jste nestihli odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od podpisu a přesvědčili jste se o nesouladu mezi propagovanými a skutečnými vlastnostmi, máte ještě šanci od smlouvy odstoupit. Bude to ale krkolomná cesta bez záruky na úspěch. Prodejce bude dělat mrtvého brouka a najdete-li odvahu jít k soudu, dostanete se do důkazní nouze. Jak dokážete klam, když v návodu výrobku a ve smlouvě nic z toho, co prodejce říkal a čím vás přesvědčoval, není? užívání veřejných prací, který reflektuje dosavadní zkušenost a výrazně přitvrzuje režim hospodaření s penězi Ministerstva práce a sociálních věcí. Lze říci, že město Česká Lípa promarnilo rok 2011 v tom, aby uplatnilo efektivní využití dlouhodobě nezaměstnaných pro účely zlepšení pořádku a vzhledu v obci. Ing. Jaromír Štrumfa zastupitel za ČSSD Pozvánka na chovatelskou výstavu Zákl. organizace ČSH Česká Lípa I pořádá v sobotu 25. února od 8 do 14 hodin ve výstavní hale ve Staré Lípě prodejní výstavu králíků a soutěžní výstavu chovných samců. Na výstavě bude předvedeno téměř 200 králíků ve více jak 30 plemenech a barevných rázech, z nichž většina bude prodejná. K návštěvě výstavy Vás srdečně zvou členové ZO.

14 kultura 14 LEDEN 2012! program zuš po celý měsíc Výstava žáků z ateliéru Aleny Skokanové (foyer ZUŠ) Přijďte si prohlédnout výtvarné práce žáků ZUŠ, kteří tvoří pod vedením A. Skokanové. středa Koncert klavírního oddělení (17.00 malý sál ZUŠ) Veřejně přístupný koncert žáků klavírního oddělení. čtvrtek Třídní přehrávka P. Hrice a J. Hricové (18.00 foyer ZUŠ) Přijďte si poslechnout žáky ze tříd P. Hrice a sl. Jany Hricové. naše programové tipy Jiráskovo divadlo 22. ledna v Kč N. V. Gogol ŽENITBA Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích. Divadlo Na Jezerce Praha. Hrají: Radek Holub, Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, Věra Kubánková a další. 28. ledna v Kč PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Klasická světová pohádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí k domku Ježibaby a Ježidědka. Pozvánka p. o. Lipý pro rok 2012 Nová sezóna začne v únoru. V CTT bude stále ke zhlédnutí výstava Jakuba Königa Anjel. Po jejím ukončení budou v naší galerijní místnosti instalovány i další, na které se můžete přijít podívat. Z akcí na hradě Lipý se návštěvníci mohou těšit na již tradiční jarní oslavu velikonočních svátků v podobě Pašijových her. Měsíc červen bude věnován dalšímu ročníku Muzejní noci, která premiérově s velkým úspěchem proběhla loni. Konec tohoto měsíce bude již tradičně patřit Městským slavnostem. V září se zapojíme do celorepublikové akce Dny evropského kulturního dědictví a v říjnu do městské oslavy 28. října, kdy se na hradě opékají vuřty. V prosinci uzavřeme rok Vánočním jarmarkem a workshopy v CTT. Nabídku akcí budeme během roku doplňovat a aktualizovat. Doporučujeme Vám proto sledovat naše webové stránky, výlepové plochy ve městě a tisk. Bc. Jiřina Kučerová Ačkoliv je měsíc leden vyhrazen údržbě a úklidu, jsou naši zaměstnanci připraveni po předchozí dohodě prohlídku Centra textilního tisku (CTT) i hradu Lipý pro zájemce zorganizovat. (telefon: ) Program Libertinu - únor so 9-12 hod. OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU Počítačový klub, cena 10 Kč (inf. M. Vasmanská) Keramická dílna, cena 10 Kč + materiál a výpal (inf. M. Hájková) Teraristický koutek 9 12 hod. (inf. P. Benedekt) celý únor BURZA UČEBNIC PRO SŠ Máte doma nějaké nepotřebné učebnice? Přineste je do ICM spolu se jmenným seznamem daných titulů a s požadovanými cenami. (inf. V. Rusínková, Jarní prázdniny s Libertinem Příměstský tábor: keramika, zvířátka, hry, lyžování, běžky, pěší výlety. Každý den od 8 do 15 hod., cena 600,- Kč/týden (inf. Z. Kroupová) Naším snímkem se vracíme do předvánočního času, kdy příspěvková organizace Lipý uspořádala Vánoce na hradě, jejichž součástí se stala i výtvarná dílna v Centru textilního tisku, které brzo oslaví své roční výročí. V těchto dnech zde probíhá lednová odstávka, ale už v únoru se interaktivní expozice znovu otevře veřejnosti. Foto: Eva Markgrafová DÍVČÍ VÁLKA v České Lípě Dívčí válka od Františka Ringo Čecha je jednou z nejúspěšnějších a nejhranějších ze všech divadelních her v České republice. Atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. Českolipští diváci mohou toto představení navštívit už 6. února, kdy bude uvedeno v KD Crystal od 19 hodin. Autor sám o této komedii říká: Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu na míru, jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války v podání Čechova prozatímně osvobozeného divadla pak svědčí naplněné sály po celé naší republice. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David, Jarosla Sypal, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich Maruštík a další. Předprodej vstupenek: pokladna KD Crystal

15 ORGANIZACE / ŠKOLY A MLÁDEŽ LEDEN Vyhlášení Talentu roku 2011 DDM Libertin Česká Lípa ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže Česká Lípa vyhlašuje dvanáctý ročník přehlídky TALENT ROKU Zúčastnit se může každý, kdo dosáhl v roce 2011 úspěchu v zájmové činnosti a reprezentoval Českolipsko. Uchazečům o umístění nesmí být více než 18 let (včetně ročníku 1993). Hodnotit se budou úspěchy v oblasti umění, sportu nebo společenských věd a to v kategorii jednotlivců nebo kolektivu. Uzávěrka je K přihlášce přiložte kopii dokladu o dosaženém úspěchu (diplom, čestné uznání, potvrzení o účasti), popřípadě prezentaci své činnosti (výtvarné dílo, odbornou práci) a krátké povídání o Vaší dosavadní činnosti a úspěších. V případě, že Vám k úspěchu někdo dopomohl, uveďte jméno (trenéra, uči- tele, či jiné osoby, která Vás na danou soutěž připravovala). Hodnocení bude probíhat ve dvou kolech. Vybraní účastníci postoupí do finále, které proběhne dne v Jiráskově divadle v České Lípě. Všichni přihlášení budou o výsledcích semifinále informováni. Finále bude přístupné široké veřejnosti, kde se vybraní budou moci prezentovat. Přihlášky zasílejte poštou, em cz) nebo předejte osobně v DDM Libertin. Získat ji můžete také na našem webu. (www.libertin. cz). Neváhejte a co nejdříve se přihlaste, naučte se své úspěchy zdravě prosazovat! Bližší informace: V. Rusínková - tel , ZŠ Slovanka na mezinárodním plaveckém výcviku ZŠ Slovanka se zúčastnila česko-německého plaveckého kurzu ve Stráži pod Ralskem. Po několika setkáních s koordinátorem spolupráce, panem Prischingem ze soukromé školy Schkola z Německa, jsme byli zapojeni do projektu, který si dal za úkol zdokonalit děti v plavání. Vybrané děti ze tříd 8. A a 8. B naší školy se celý týden staraly o německé děti ze třetích ročníků. Dopoledne jim v bazénu pomáhaly s plaveckým výcvikem a odpoledne spolu hrály hry v tělocvičně a poté vodní pólo v bazénu. Německý i český jazyk, který mají mimochodem německé děti už od první třídy, se procvičoval prakticky celý den. Na závěr dostaly všechny děti diplom za pomoc při výuce. Radost však neměly pouze ze získaných diplomů, ale i z nového přátelství, které obě školy během kurzu navázaly. Jitka Kopřivová Medaili za statečnost a odvahu převzali na českolipské radnici za přítomnosti starostky města dobrovolní hasiči z dobranovského sboru - Martin Witschul a Eduard Soukup. Návrh na jejich ocenění, které jim bylo uděleno Sdružením hasičů ČMS za statečnost projevenou při povodních na Českolipsku, podal Hynek Hnídek, starosta Sboru dobrovolných hasičů Dobranov, a Milan Rákosník, velitel jednotky. I oni byli proto přítomni slavnostnímu předání, kde nechyběla ani starostka českolipského okresního sdružení hašičů ČMS Miroslava Havelková a zástupkyně Sdružení hasičů ČMS Jiřina Brychcí, aby spolu s Hanou Moudrou poděkovali oběma oceněným hasičům. Foto: Eva Markgrafová Do školy na Severu i v sobotu? ZŠ SEVER ČESKÁ LÍPA zve všechny, kteří mají zájem poznat to, v čem je naše škola jiná než ostatní a co nabízí svým žákům, v sobotu 28. ledna 2012 v době od 9:00 14:00 hodin do budovy školy, kde si můžete mimo jiné: zastřílet ve střelnici od 9 do 14 hodin zaplavat v bazénu v budově školy od 10 do 12 hodin zahrát v nové herně HEUREKA poobědvat, občerstvit ve školní jídelně od 11:30 do 13:30 hodin seznámit se s prostředím a učebnami školy vytvořit svůj výrobek z keramiky zasportovat si v našich tělocvičnách zatancovat si country tance a zazpívat si karaoke vyzkoušet si na PC výukové programy a nejen je Naše škola získala osvědčení Škola v pohybu a Aktivní škola, je zapojena do projektu Ovoce do škol a Školní mléko, nabízí svým žákům přes 40 zájmových útvarů, zajišťuje školy v přírodě a lyžařské pobyty, zařazuje do hodin tělesné výchovy povinný plavecký výcvik. Přijďte mezi nás a prožijte spolu s námi sobotu jinak. Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky, ale i na všechny ty, koho naše škola zajímá. Žáci a všichni pracovníci školy na Severu Více informací naleznete na Přijďte k nám na Tyršovku! Hledáte vhodnou školu pro svého budoucího prvňáčka? Potom Vás, děti i rodiče, srdečně zveme k nám na Tyršovku. Zápis do prvních tříd se bude konat v pátek 10. února 2012 od 14 do 18 hodin. K zápisu mohou přijít děti z celé České Lípy i okolí. Chcete se k nám přijít podívat ještě před zápisem? Rádi vás uvítáme v rámci Dní otevřených dveří, které se budou konat 24. a 25. ledna 2012 vždy od 9 do 15 hodin. V těchto dnech si můžete školu nejen prohlédnout, ale také se posadit do lavic a zúčastnit se výuky na 1. stupni a aktivit školní družiny a zájmových kroužků. V úterý 24. ledna 2012 od 16 hodin nabízíme rodičům informační schůzku, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy a představíme vám třídní učitelky budoucích prvních tříd. Co dále nabízíme? Vstřícné a kvalifikované paní učitelky, výuku angličtiny od 1. třídy v dopoledním vyučování, moderní výuku s používáním informačních technologií, práci s počítačem, velký výběr volitelných předmětů a zájmových kroužků, dostatečný počet míst pro umístění ve školní družině a ve školním klubu (v době od 6.30 do hodin). V rámci výuky se v ročnících konají tematické projektové dny. Od nejnižších ročníků se žáci účastní exkurzí, výletů, tematických zájezdů, ozdravných pobytů a lyžařských kurzů. Ve vyšších ročnících pak zahraničních výměnných pobytů a poznávacích zájezdů do německy a anglicky mluvících zemí. Naši žáci dosahují opakovaně výborných výsledků ve sportu, vědomostních soutěžích a olympiádách a velmi úspěšní jsou v přijímacím řízení na střední školy. Den otevřených dveří na Pátovce Základní škola Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace pořádá Den otevřených dveří. Pokud uvažujete, že by právě naše škola byla pro Vaše dítě tou pravou, navštivte nás mezi 14. a 17. hodinou. Seznámíte se s pracovníky školy, zázemím, vyučovacími metodami i aktivitami, které u nás probíhají. Pro školní rok opět přijímáme žáky do 1. ročníku a nabízíme i místa v 6. ročníku. Informace rádi poskytneme osobně na místě, na internetových stránkách školy či na telefonu: Těšíme se na vaši návštěvu.

16 praktické informace a pozvánky 16 LEDEN 2012 STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ORDINAČNÍ HODINY soboty, neděle, svátky 8-12 hodin sobota MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel neděle sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel sobota MUDr. Zdeňka Melmuková Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle neděle MUDr. Jana Maričová Bulharská 823, Česká Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy tel sobota MUDr. Vladimír Henčl Smetanova 372, Nový Bor tel neděle MUDr. Květoslava Boháčová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel Dluhová poradna při finanční tísni středa 25. ledna v případě zájmu o poradenství je nutné se vzhledem k velkému zájmu předem objednat Tel.: Poradenství je každou druhou středu v měsíci poskytováno v prostorách obecního živnostenského úřadu. (Jindřicha z Lipé, č. p. 127, kancelář č. 94) DIOP slouží vážně nemocným Nemocnice informuje: Českolipská nemocnice otevřela zcela nové pracoviště DIOP - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Petr Pokorný tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tel Organizačně se stanice DIOP, která sídlí v prostorách v 7. patře, odkud se už předčasem přemístila do zcela nového prostředí v 5. podlaží jednotka intenzivní péče, začlenila k anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení. Pracoviště se šesti lůžky slouží již od prosince pro lepší přechod indikovaných pacientů z oddělení anesteziologicko - resuscitačního nebo jednotek intenzivní péče na standardní ošetřovatelská lůžka, LDN či do domácí péče. Většinou se tak jedná o pacienty se závažným neurologickým postižením po cévních mozkových příhodách, úrazech centrálního nervového systému, ale i o pacienty s jinými onemocněními. Zdaleka nejčastější je prosba o pomoc se sepsáním návrhu na povolení oddlužení, neboli tzv. osobního bankrotu. V těchto případech pracovníci nejen poradí, ale i zcela bezplatně návrh zájemcům sepíší a doporučí, jak dále postupovat. Dalším palčivým problémem jsou již nařízené či teprve hrozící exekuce. Klienti se dozví jak s exekutorem komunikovat, jak při nařízené exekuci Vyškolený personál se stará o pacienty po stabilizaci kritického stavu, kdy jejich onemocnění již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, časté změny ordinací léků a infuzí, ale je stále nutná zejména intenzivní ošetřovatelská péče, vysvětlila Lenka Caklová, hlavní sestra NsP Česká Lípa. Tím se rozumí zejména péče o dýchací cesty pomocí častého a pravidelného odsávání hlenů, podání vyšší koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu s jeho ohřátím a zvlhčením, aplikaci inhalací, dodala. Nezanedbatelnou součástí péče je i zajištění náležité výživy, neboť většina pacientů DIOPu není ještě schopna dostatečně Obyvatelé Českolipska krotí své dluhy Problémy se splácením, ale i další témata, týkající se nejen předlužení, řeší nyní pracovníci nově otevřené výjezdní pobočky Poradny při finanční tísni o.p.s. v České Lípě. Vždy jednou za čtrnáct dní se otevírají dveře na městském živnostenském úřadu a nejen objednaní zájemci se přicházejí zdarma poradit se svými starostmi. postupovat, případně, je-li ještě čas, jak exekuci předejít. Hned první den své činnosti pomohla Poradna šesti českolipským klientům. Výjimkou nebyl ani muž, který řešil spotřebitelský problém z oblasti občanského práva, konkrétně možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy. Největší zájem však byl o vyhlášení osobního bankrotu, například manželé, kteří jíst a pít, proto budou vyživováni pomocí sondy zavedené do žaludku nebo tenkého střeva. Velmi důležitá je i prevence vzniku proleženin a tromboembolické nemoci, rehabilitační péče pohybového aparátu. Personál se zaměří také na speciální techniky bazální stimulace. Stanice DIOP je vybavena monitory pro nepřetržité sledování vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Nemocnice zde zajistí také aktivní matraci pro každé lůžko, odsávačky, nebulizátory, ventilátor, defibrilátor a EKG. Zajištěna je okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, hematologie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod a anesteziologa, jakož i dostupnost konziliární služby v oborech chirurgie, interna a neurologie. Odběry pupečníkové krve v českolipské porodnici Nemocnice informuje: Porodnice v České Lípě splnila velice přísná legislativní kritéria a prostřednictvím rodinné banky Cord Blood Center CZ, s.r.o. získala povolení k odběrům pupečníkové krve od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Petr Pokorný tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. tel Moderní porodnictví nabízí rodičům široké možnosti, ke kterým odběr pupečníkové krve rozhodně patří. Jsme velmi potěšeni, že ve spolupráci s českolipskou porodnicí můžeme budoucím rodičům tuto možnost nabídnout uvádí Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager rodinné banky Cord Blood Center CZ, s.r.o. Odběry v českolipské porodnici bude zajišťovat rodinná banka Cord Blood Center, která jako první v České republice splnila přísné podmínky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a získala jeho povolení k provádění odběrů a uchovávání pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte. Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se užívají k léčbě závažných onemocnění krvetvorby, obdobně jako kostní dřeň. Lze ji využít k transplantaci mezi sourozenci, pro vlastní potřebu dítěte nebo darovat anonymnímu příjemci. V současné době probíhá velké množství výzkumů a klinických studií zabývajících se dalšími možnostmi využití pupečníkové krve, především v regenerativní medicíně a to mimo jiné u nemocí jako jsou dětská mozková obrna a cukrovka. za poslední roky nashromáždili dluhy za více než půl miliónu korun. Přestože se snažili své závazky řešit, situace jim brzy přerostla přes hlavu a věřitelé s exekutory v zádech, si již na ně začali brousit zuby. V momentě, kdy se dozvěděli o existenci Poradny, neváhali a rozhodli se řešit svoji situaci oddlužením. pokračování na str. 17

17 INZERCE LEDEN Inzerce v Městských novinách S novým formátem Městských novin dochází k následující úpravě rozměrů jednotlivých inzertních formátů: 1/32 strany: mm 1/16 strany: 44 60,5 mm / 90,9 29 mm 1/8 strany: ,7 mm / 184,6 29 mm / 90,9 60,5 mm 1/4 strany: 184,6 60,5 mm / 90,9 123,7 mm 1/2 strany: 90,9 250 mm / 184,6 123,7 mm 1/1 strany: 184,6 250 mm Upozornění pro inzerenty Při předávání podkladů dodržujte stanovené rozměry. Přijímáme pouze jednobarevné inzeráty (ve stupních šedi). Data předávejte nejlépe ve formátu pdf, popřípadě v některém z bitmapových formátů (tiff, jpg, bmp, aj.) v rozlišení minimálně 300 dpi. Příjem inzerce: podatelna MěÚ, přízemí radnice (náměstí T. G. M. čp. 1), telefon: , Adresa: Město Česká Lípa, Hana Effenbergerová, Odbor kancelář tajemníka MěÚ - INZERCE MN, nám. T. G. M. 1, Česká Lípa Vaši inzerci zveřejníme pouze na základě písemné objednávky Kompletní ceník včetně objednávky naleznou na v sekci Městské noviny. Rozvoz po České Lípě ZDARMA Objednávky na otevřeno denně AKCE: PIZZA ZA STOVKU Jakákoli pizza z naší nabídky za 100 Kč mezi 14 až 16 hod Podmínky akční nabídky: pizza bude vyrobena a dodána po objednání (nelze objednat v 15:00 dodání např. na 18. hodinu), v ceně není krabice, platí pro konzumaci na místě, osobní odběr i rozvoz (zdarma), akční nabídka platí dlouhodobě (do odvolání) Na Nivách 3176, Česká Lípa Vyhláška stanovující místa, kde mohou být herny Dokončení ze strany 3 Město využilo možnosti regulace v plném rozsahu a vyhláška se tudíž vztahuje na všechny typy loterií a her, které loterijní zákon připouští. Konkrétně se tak jedná nejenom o výherní hrací přístroje, ale i hry provozované pomocí žetonů s kombinací čísel (Bingo), sázkové hry provozované v hernách (kasinech), loterie provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, centrální loterní systémy s videoloterijními terminály, turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, technická zařízení s řídící jednotkou a třemi herními místy (tzv. triply), ostatní loterie a hry spadající do režimu loterijního zákona. Kromě toho byla také navržena změna samotného seznamu míst, na kterých je v České Lípě možné loterie a sázkové hry provozovat. Tento seznam je tak nedílnou součástí vyhlášky. Zatímco v seznamu předchozí vyhlášky bylo 63 adres, v nové vyhlášce jich je o 15 méně. Počet povolených heren se tak snížil na 48, neboť město do seznamu již nezařadilo místa, kde v době přípravy vyhlášky nebyly žádné loterie nebo sázkové hry provozovány. (red) Obyvatelé Českolipska krotí své dluhy Dokončení ze strany 16 Přesto, že nyní budou pět let žít s nezabavitelným minimem, tento způsob řešení přivítali, neboť jim i tak zůstane více peněz než doposud a především budou moci zase klidně spát. I na další dny své činnosti má Poradna již téměř obsazeno, žádného ze zájemců o pomoc však pracovníci neodmítnou a v případě zájmu s klientem domluví nejbližší možný volný termín. Poradna rovněž navázala spolupráci s ostatními místními sdruženími a úřady, klienty tak v případě potřeby umí nasměrovat na vhodné instituce, které v případě nouze poradí a pomohou PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE téma: BRIGÁDY A DOBROVOLNICTVÍ od 15 hodin v aule obchodní akademie ČL pořádá DDM ve spolupráci se ZaDeM přijďte se informovat o možnostech a podmínkách brigád a dobrovolnictví u nás i ve světě

18 pozvánky / INZERCE 18 LEDEN 2012 Pozvánka Klubu českých turistů Aktuální informace o výletech včetně map na mucl.cz/kalendar/ Za známou i neznámou Českou Lípou 3 Třetí procházka po městě, tentokrát po jeho klasicistních památkách. Dlouhá léta píše Ladislav Smejkal do Městských novin o historii České Lípy. Dnes nás provede našim městem osobně. Turistická veřejnost se na to jistě těší. Procházku začínáme v 10 hodin od vlastivědného muzea. Organizátorkou akce je za turisty A. Machová ( ) Do údolí vzdechů a oddechů Pojeďte s námi do kouzelné, ale málo známé oblasti. Na místo startu se dopravíme: Č. Lípa v 6.35 vlakem do N. Boru a dále autobusem v 7.30 do Cvikova (7.45). Odjezd z Mimoně vlakem na Č. Lípu v Trasa výletu je: Cvikov, Skalní brána, Bičování Krista, Lesní divadlo, zpět (cca 10 km). Výpravu vede J. Dobrovolná ( ). (Návrat ze Cvikova se předpokládá autobusem v do N. Boru (16.10), přípoj v do Č. Lípy (16.50) a posléze v do Mimoně (nebo vlakem v 17.41).) Autobusový zájezd za poklady Romanovců Odjezd od Adély (Děčínská 1414) v 7 hodin. Návrat se předpokládá mezi 17. a 18. hodinou. Program: Návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců - poklady moskevského Kremlu v Císařské konírně na Pražském hradě (vstupenky si kupuje každý samostatně na místě). Při cestě zpět bude podle času ještě prohlídka města Mělník. Výpravu vede K. Jindra. Cena zájezdu 150 Kč pro členy KČT a 170 Kč pro nečleny. Úhrada na Adéle každé úterý od 16 do hodin až do Za zimními ledopády Vypravte se s námi za každoročně jinými Brtnickými ledopády a ledovými jeskyněmi. Odjíždíme z České Lípy Střelnice v 8.38 do Brtníků (9.53) s přestupem v Jedlové a Krásné Lípě. Zpět nebo v anebo lze po dohodě přespat na Vlčí Hoře v chatě KČT. Trasa procházky: Brtníky, Vlčí potok, Kyjovské údolí, Krásná Lípa (~14 km). Výpravu vede R. Kaprál ( ) Za zdoláváním blízkých vrcholů Č. Lípa, Dubice, Mnišská hora, Bořetín, Kozel, Kozly a Stvolínky. Celkem 15 km pěší chůze. Vychází se od centrály KČT (od vily Adély na Děčínské ulici nedaleko vlakového přejezdu na N. Bor) v 9 hodin. Výpravu vede R. Kaprál ( ) Za známou i neznámou Českou Lípou 4 Další procházka po městě, tentokrát po jeho secesních památkách, naším průvodcem bude opět Ladislav Smejkal. Procházku začínáme v 10 hodin od vlastivědného muzea. Organizátorkou akce je za turisty A. Machová ( ). Pozor, nejnovější informace naleznete na nástěnkách KČT umístěných na obou vlakových nádražích a před vilou ADÉLA na Děčínské ulici PŘIJMEME REALITNÍHO MAKLÉŘE! ZKUŠENOSTI VÍTÁNY VOLEJTE EHREALITY: Audit účetní závěrky Daňové poradenství Vedení účetnictví Ing. Iva Bezděková, Č. Lípa, tel ! Připravujeme pro Vás internetovou verzi městských novin Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: Mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: VÝHODNÁ CENA NOVÝCH DOMŮ PŘED DOKONČENÍM! V Radvanci - Maxově nabízíme zateplené rodinné domy 3+kk s obyvatelným podkrovím. IS zavedeny či na pozemku. Dům je před dokončením vnitřních prací dále dle přání zákazníka. Pozemek 953 m 2. Rekreační oblast, v okolí lesy, klid. EHReality: V NOVÉM ROCE V NOVÉ KOUPELNĚ OD NÁS! OD GRAFICKÉHO NÁVRHU PO REALIZACI! PROKOSTAV s.r.o. U Obecního lesa 3175, Č. Lípa tel: , Uhelné sklady Dobranov Prodej Ledvického uhlí, uhelných briket, palivového dřeva (nařezané, naštípané), písky, štěrky, kačírky. Doprava sklápěcími vozidly a hydraulickou rukou, zemní práce, bourací kladivo, vrták. Nabízíme trvalou spolupráci. Tel: KP- real CZ s.r.o. pořádá dne dražbu podnikatelského komplexu v centru České Lípy (2 budovy na pěší zóně, částečně pronajato) Místo dražby: MěÚ ČL v 10 hodin Tržní odhad: Kč Nejnižší podání: Kč Min. příhoz: Kč tel ,

19 INZERCE LEDEN Prostřednictvím grantového projektu k dalším možnostem vzdělávání Vzdělávací společnost ECS Activity, s. r. o, od 1. ledna 2011 realizuje projekt, s názvem: Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/ V rámci projektu jsme proto vytvořili širokou a pestrou nabídku interaktivních pomůcek, modelových situací, didaktických her k tomu navazujících testů, cvičení a metodik jejich používání. Tyto inovativní učební opory jsme lektorům dalšího vzdělávání představili na workshopech pořádaných v České Lípě v měsíci říjen a listopad. Z dotazníků vyplněných účastníky workshopů bylo pilotní ověřování zhodnoceno. Na základě výsledků tohoto šetření v současné době probíhá úprava všech učebních materiálů do finální podoby tak, aby v rámci realizace kurzů naší společností, mimo projekt, byly pro účastníky co nejefektivnější a nejpřínosnější. Realizace projektu se v těchto dnech blíží ke svému zdárnému konci. Za pomoci Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR se dotváří hodnotný inovativní vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání. V následujících pěti letech bude v rámci udržitelnosti projektu tento vzdělávací program realizován naší společností vždy minimálně jednou ročně. Rádi bychom tímto zvedli povědomí u potencionálních účastníků vzdělávacího programu o možnostech hlásit se na kurzy, které byly pilotně ověřeny v rámci realizace projektu. Bližší informace o pořádaných kurzech, naleznete na našich webových stránkách: případně můžete navštívit náš on-line katalog: ECS Activity, s. r. o, je dceřiná společnost společnosti Everesta, s. r. o., která poskytuje poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. Posláním společnosti je pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti. Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. Železničářská 2232, Česká Lípa Tel./fax: , tel.: nabízí ve školním roce 2012/2013 DENNÍ MATURITNÍ STUDIUM 4leté MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A REKLAMA (NOVINKA) BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKA CESTOVNÍ RUCH HOTELNICTVÍ A TURIZMUS Pro žáky některých profilací je netbook zdarma DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 3leté (ukončené maturitou) ŠVP: Ekonomika a obchod DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM 1leté Angličtina Němčina TĚŠÍME SE NA VÁS VE DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: každé pondělí 8:00 17:00 hod. (prohlídka školy, informace o studiu a aktivitách školy)

20 INZERCE 20 LEDEN 2012 Mladší žáci HC Predators vyhráli první část žákovské ligy Mladší žáci v prosinci porazili Jablonec a kolo před koncem první části soutěže zaujali první místo v tabulce s náskokem čtyř bodů. Cílem před začátkem soutěže bylo dostat se do první čtyřky, která má zaručený postup do top skupiny žákovské ligy, ale že postoupíme mezi elitu z první příčky, na to si nikdo netroufal ani pomyslet. Ze dvanácti utkání jsme deset vyhráli, dvakrát jsme odešli poraženi. Skóre 98:30 hovoří samo za sebe, a že za námi v tabulce zůstali Bílí Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav a HC Vlci Jablonec, na to můžeme být právem hrdí. Tyto celky postupují do druhé fáze soutěže, kde se utkají s nejlepší čtveřicí z Hradeckého kraje. Tam zatím situace vypadá na postup HC Dvůr Králové, Stadion Nový Bydžov, TJ Spartak Nové Město a HC VCES Hradec Králové nebo HC Krkonoše (tady ještě není zcela rozhodnuto). Soutěž začíná znovu od nuly, čeká nás 14 těžkých zápasů a snad se nám bude i nadále dařit a podaří se nám dobře umístit. Pozitivní je, že jsme celou soutěž odehráli na tři pětky a že všechny řady předvedly výborné Plavání kojenců v domácnosti - VANIČKOVÁNÍ Pediatři nyní doporučují plavání již od narození v prostředí domova ve vaně, kde se dítě i maminka cítí dobře, jistě a kde se instruktorka přizpůsobí biologickým hodinám dítěte. Začít plavat může dítě již od zahojení pupeční šňůry nebo od ukončeného šestinedělí. Plavání dítěte v plné vaně, napuštěné teplou vodou, je velmi příjemné, neboť miminku připomíná přirozené prostředí z prenatálního období, kdy se cítilo jistě u maminky v bříšku, obklopené teplou plodovou vodou. A právě z těchto poloh vychází plavání kojence ve vodě. Vaničkování je přirozený způsob relaxace. Podporuje chuť k jídlu, prohlubuje spánek, zlepšuje střevní peristaltiku, a tím předchází problémům se zažíváním. Pozitivně ovlivňuje také srdečně cévní systém, příznivě působí i lehké otužování na závěr každé lekce. Především má vaničkování kladný vliv na komplexní psychomotorický vývoj dítěte, na komplexní posílení jeho svalového aparátu a při nácviku k potápění také na zvyšování kapacity plic. Naše instruktorka Johana Římánková má nejenom propracovanou metodiku každé lekce, ale jako odborník maminkám poradí a odpoví na otázky týkající se správného psychomotorického vývoje kojence, laktace a znakování s kojenci. Ozývají se nám i maminky, které se rozhodly využívat vaničkování jako podpůrný prostředek ke cvičení Vojtovou metodou. Plavali jsme s dětmi, které trpí hypotonií, predilací hlavičky, opožděným psychomotorickým vývojem v případě předčasně narozených dětí, nebo s dětmi hodně neklidnými, které málo a špatně spaly. Ukázalo se, že vaničkování na ně mělo příznivý vliv a dětem pomohlo. Nejenom zahraniční výzkumy dokázaly, že děti, kterým rodiče dopřávali možnost relaxace a přirozeného rozvoje ve vodním prostředí co nejdříve, měly lepší školní výsledky než děti, které neplavaly. Vaničkování se během doby, kdy je Sport Česká Lípa nabízí, stalo pilířem našich služeb. Přesvědčila nás o tom i nominace naší instruktorky Johany Římánkové na Ženu regionu My za to děkujeme hlavně vám, spokojeným rodičům. Více informací na nebo tel. č výkony a všichni hráči mají velký podíl na tomto úspěchu. Blahopřejeme i trenérům k dosažení tohoto výsledku. Soupiska: Jeřábek Miloslav, Kořínek Vojtěch, Mikulů Jan, Andrle Vít, Berger Michael, Brandejský Michal, Černý Adam, France Vojtěch, Heptner Jaroslav, Hrdá Natálie, Chňapko Vojtěch, Ivanyuk Alexandr, Knespl Jakub, Máka Michael, Merkout Jan, Nedomlel Ladislav, Paštyka Lukáš, Pípa Daniel, Svoboda Michal, Taran František, Váňa Tomáš, Vaszily Tibor. Hlavní trenér Radek France, asistenti trenéra Stanislav Svoboda a Jan Mikulů, vedoucí třídy Petr Chňapko. Sportareál informuje Lednové HAPPY DAYS Do nového roku s happy days, kdy zaplatíte za 3 hodiny plavání, jako za 1,5 hodiny. A to se vyplatí! S jedničkovým vysvědčením do bazénu levněji! Každé dítko školou povinné, které se na recepci bazénu prokáže vysvědčením se samými jedničkami (stačí kopie), bude plavat o 10 % levněji. I v novém roce 2012 se na Vás a Vaši návštěvu těší kolektiv zaměstnanců. Sport Česká Lípa p.o. uzávěrka únorového čísla Městské noviny měsíčník, ev. č. MK ČR: E Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 IČO Redakce: MÚ, náměstí T. G. M. 1, telefon: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová Komise pro komunikaci s veřejností: předseda Tomáš Hudec pracovní skupina pro MN: Jitka Čížková, Jiří Šubrt Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012 Rozpočet na rok 2012 Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2014 na rok 2014 Schválený usnesením ZM č. 607/2014 dne 22.1.2014 Obsah Název Počet stran Úvod 1 Obsah 1 Sumarizace 2 Sumarizace - příjmy dle tříd 2 Sumarizace - výdaje dle tříd 1 Odbor životního prostředí

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011 Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2010 Rozpočet na rok 2010 Schválený usnesením ZM č.667/09 dne 16.12.2009 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor

Více

rozpočet 2011 k 30.6.2011 v tis.kč

rozpočet 2011 k 30.6.2011 v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2012 - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2012 - ORJ 906 v k 30.6. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) 0 0 0 0 Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 480 480 480 nájemné

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Č.j.: MUCL /9828/ 2015 Č. zveřej. dok.: 01 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2015 n á v r h Vyvěšeno dne: 9.2.2015 Sejmuto dne: 26.2.2015 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Č.j.: MUCL /91953/ 2015 Č. zveřej. dok.: 03 OF 2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2016 n á v r h Vyvěšeno dne: 30.11.2015 Sejmuto dne: 17.12.2015 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit:

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015 ozpočet na rok 25 Schválený usnesením ZM č.6925 dne 25.2.25 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 29.4.25 rozpočet na rok 25 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod úvod Obsah

Více

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021

Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 n á v r h Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Střednědobý rozpočtový výhled 1 vyhled 2017_2021 Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více