Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat s učňovskou školou, proto tam už není ředitel, že je tu málo studentů a kdo ví, zda zde své studium vůbec stávající studenti dokončí, že preventivně utíkají mladí učitelé... Letos v červnu skončil ve funkci ředitele školy Milan Pernický, který odešel do důchodu. Na jeho místo byl vypsán konkurz, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Zřizovatel školy Jihomoravský krajský úřad však žádného kandidáta do této funkce nepotvrdil a koncem října vypsal konkurz nový. Do něj se přihlásili čtyři uchazeči a výběrové řízení má proběhnout 3. prosince tohoto roku. Do doby, než bude jmenován nový ředitel školy, byl vedením gymnázia pověřen Jiří Souchop, který do té doby působil jako zástupce ředitele. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Hasiči z Mikulova změní během několika let své útočiště. Projekt nové zbrojnice je na světě, město pro ni vyčlenilo pozemek, který převedlo na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Stačí vlastně sehnat čtyřicet miliónů korun a může se začít stavět. Stávající mikulovská požární stanice sídlí v památkově chráněné budově, která vznikla za první republiky právě jako zbrojnice. V té době měla jistě vynikající parametry. Po druhé světové válce v ní byli opět hasiči a v osmdesátých letech prodělala dostavbu garáží, opravu fasády a rekonstrukci elektřiny, tlumočí vzpomínky pamětníků velitel mikulovských hasičů Emanuel Vašíček. V současně době však podle něj budova neodpovídá technickým ani hygienickým požadavkům požární stanice. Souhlasí s ním i mikulovský starosta Rostislav Koštial. Budova si prostě zaslouží rekonstrukci. Nemůžeme ji však Nemám žádnou, a to ani neoficiální zprávu z Jihomoravského kraje o tom, že by se mělo naše gymnázium rušit. Domnívám se, že tato fáma, která naši školu mimochodem velmi poškozuje, vznikla pravděpodobně díky tomu, že v prvním výběrovém řízení nebyl vybrán nový ředitel. Lidé si asi proto myslí, že se bude škola slučovat nebo dokonce zavírat. To je ale nesmysl. Pevně věřím, že z druhého konkurzu již nový ředitel vzejde a všem dohadům bude konec, vysvětlil současnou situaci Souchop. Studentů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia nastoupilo letos v Mikulově málo, přestože se jich přihlásilo a bylo přijato daleko víc. Tato situace se však týká všech středních škol na jižní Moravě. Nastoupily slabé ročníky a boj o žáky se vede všude. (pokračování na str. 3) rekonstruovat jako zbrojnici, protože nevyhovuje ani její geografické umístění, poznamenal Koštial s tím, že není dlouhodobě udržitelné, aby hasiči vyjížděli k zásahům z centra. Potřebujeme moderní zbrojnici na periferii. Roste nám tu turistický ruch, očekáváme rychlostní komunikaci R52, záchranáři se nemůžou půl hodiny motat po městě. Proto jsme vyčlenili pozemek u lávky na ulici 28. října, mezi nádražím a silnicí 52, upřesnil starosta. Realizace hotového projektu nové zbrojnice vyjde na čtyřicet miliónů. Udělám všechno pro to, abych je během následujících čtyř let sehnal. Samozřejmě čím dříve, tím lépe, slíbil první muž Mikulova. V souvislosti s plánovaným napojením na rakouskou komunikaci A5 proběhla také jednání o mezinárodní spolupráci s rakouskými záchranáři, kteří mají nejbližší velkou stanici až v Mistelbachu. ds Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči O první adventní neděli 28. listopadu uspořádal Národopisný soubor Pálava adventní koncert s bohatým programem. Nejprve zazpívaly mikulovské folklórní soubory sborově písně Vánoce, vánoce přichází k nám a Došli jsme k vám na koledu. Poté starosta města Rostislav Koštial zapálil na připraveném adventním věnci na pódiu první svíci. Slavnostně naladěné publikum, které zaplnilo celý zámecký sál, starosta Koštial krátce pozdravil: Měl jsem tu čest zapálit první adventní svíci, a tak symbolicky zahájit adventní předvánoční čas čtyř týdnů čekání na Ježíška. Těšíme se všichni a nejvíce naše děti. Svíce a její světlo (pokračování na str. 4) Zemřel mikulovský probošt Stanislav Krátký Dne zemřel probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě, otec Stanislav Krátký. Probošt zemřel v Domě Matky Rosy v Rajhradě u Brna. Se zesnulým se konalo rozloučení v sobotu 20. listopadu v kostele sv. Jana v Mikulově. Probošt Krátký byl uložen do kanovnické hrobky na místním hřbitově. Více na straně 4. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. Z P R A V O D A J M I K U L O V. C Z

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila ukončení nájmu dle nájemní smlouvy o pronájmu nemovitosti v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Republikánské obrany nájemci pan A. Jirásek a paní F. Jirásková, oba bytem Mikulov, smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby v rámci stavby Mikulov ulice Nerudova, prodloužení vodovodu a kanalizace pro pozemky p. č a 3264 v k. ú. Mikulov na Moravě, uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu sportovní haly č. p na pozemku p. č. 1874/3 v k. ú. Mikulov na Moravě s panem Z. Černým. Souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci mezi Základní školou Mikulov, Hraničářů 617 E a DDM Mikulov při zajišťování zájmové činnosti a organizování volného času dětí a mládeže pro školní rok 2010/2011, s realizací plesu tří měst v termínu Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Mikulov záměr pronájmu nemovitostí pozemků p. č. 5022, p. č. 5025, p. č. 5026, p. č. 5028, p. č. 5029, p. č. 5031, p. č. 5032, p. č. 5033, p. č. 5036, p. č. 5037, p. č. 5038, p. č. 5039, p. č. 5040, Rada města projednávala p. č. 5041, p. č. 5042, p. č. 5045, p. č. 5046, p. č. 5049, p. č. 5056, p. č. 5059, p. č. 5070, p. č. 5080, p. č. 5081, p. č. 5082, p. č. 5086, p. č. 5087, p. č. 5093, p. č. 5094, p. č. 5095, p. č. 5100, p. č. 5047, p. č a části pozemků p. č. 5030, p. č. 5034, p. č. 5035, vše v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nebo pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 9159, orná půda o výměře 394 m2 a pozemek p. č. 9160, ostatní plocha o výměře 910 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mušlov. Rozhodla pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 3088/459, p. č.2054/5, p. č. 2054/4, p. č. 2054/3, p. č. 2048, p. č. 2047, p. č. 2049, p. č. 2046, p. č. 2040/1 zahrada o výměře m2 a pozemek p. č. 2054/1 orná půda o výměře 143 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice 28. října panu M. Abbasovi, za účelem zajištění zlepšení kulturnosti prostředí v dané lokalitě. Pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: MUDr. Ivo Koneš, PhDr. Ilona Žišková Vágnerová, Jaroslav Smečka, Vojtěch Příbramský a Marie Babicová. JUDr. Jiří Večeřa tajemník MěÚ Mikulov Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovacích prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: 8. prosince 2010 od 8.15 do Seznam adres dotčených plánovaným výpadkem: Náměstí 25/26, 26/25, 27/24, /28/23, 29/22, 30/21, 31/20. Více informací na sekce aktuality. Děkujeme za pochopení E. ON Česká republika, s. r. o. Hasiči vyjíždějí častěji, méně ale k požárům Mikulovští hasiči mají tento rok našlápnuto k rekordnímu počtu výjezdů za posledních pět let. K 11. listopadu zasahovali už ve sto sedmdesáti šesti případech, to je ve srovnání s loňským rokem o čtyřicet jedna výjezdů víc. A tento rozdíl pravděpodobně do konce prosince ještě o něco naroste. Zvýšení počtu výjezdů osobně přičítám zintenzivnění rekreační činnosti v areálu pavlovského Yachtclubu, odhaduje velitel mikulovské požární stanice Emanuel Vašíček. Podle REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Daniel Kamenár Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška vedených záznamů hasiči stále častěji pomáhají u dopravních nehod, zajišťují technickou pomoc, jako je třeba odstraňování překážek na komunikacích či čerpání vody ze sklepů nebo zachraňují osoby a materiál z vodní hladiny. Požáry v naší činnosti v současné době už nepřevažují, podotkl Vašíček. Mikulovská požární stanice je jednou ze tří poboček Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na Břeclavsku. Do jejího hasebního obvodu spadá celkem šestnáct obcí, tedy všechny obce Mikulovska vyjma Jevišovky a Drnholce. Zprávy o událostech přijímá a vyhodnocuje nejprve Krajské operační středisko v Brně, které na místa následně vysílá jednotky příslušných požárních stanic. Díky tomu vyjíždíme k minimálnímu počtu planých poplachů, pochvaluje si Vašíček. ds 2 Pronájmy městských bytů V prosinci 2010 se uskuteční pronájem: Byt 2+1 o výměře 54,14 m2 na ulici Vídeňská č. o. 2b, č. p. 35 v Mikulově. Připravované pronájmy bytů na leden 2011 Byt 2+1 o výměře 71,69 m2 na Náměstí č. o. 27, č. p. 24 v Mikulově, byt 4+1 o výměře 101,07 m2 na Kostelním náměstí č. o. 7, č. p. 10 v Mikulově. Bližší informace naleznete na úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách v sekci Nabídka městských bytů nebo na Majetkoprávním odboru města Mikulov, tel.: Libuše Kuldová, Majetkoprávní odbor Gymnázium Mikulov zve na den otevřených dveří 8. prosince 2010 Prohlídky školy v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin. Studenti vás provedou školou, podíváte se na práci v odborných učebnách, seznámíte se s historií i současností školy. Výhody pro studenty: Výměnné studijní pobyty na prestižních zahraničních školách, lyžařské kurzy (i snowboard), sportovně-turistické kurzy, vítáme notebooky v hodinách, školní bufet, jídelna s obsluhou, vybavená laboratoři ICT s vysokorychlostním připojením k Internetu... a mnoho dalšího. Jste srdečně zváni! Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6, Mikulov Oznamujeme rodičům žáků základních škol, že od 1. září 2011 nabízíme nový studijní obor M/01 HOTELNICTVÍ Bližší informace podá Mgr. Blanka Večeřová na telefonním čísle Pozvánka na Den otevřených dveří v G-centru Příspěvková organizace G-centrum Mikulov zve občanskou veřejnost na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý, 7. prosince 2010 v době od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin v budově organizace na adrese: Republikánské obrany 945/13, Mikulov (objekt bývalého útvaru PS, za nádražím ČD). Návštěvníci budou seznámeni s nabízenými sociálními službami a prohlédnou si prostory Domova pro seniory, Odlehčovací služby a Domu s pečovatelskou službou. Jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu!

3 Mikulov spřádá plány na vlastní trh Ovoce a zelenina ze zahrádky, včelí med či drobné zvířectvo z eko chovů. I s takovými produkty by se mělo obchodovat na plánovaném trhu v Mikulově. Jakožto zemědělec a bývalý zelinář vnímám, že v Mikulově tržnice s čerstvým zbožím chybí. Všichni jsme pod tlakem trendů moderní kuchyně, která vyžaduje kvalitní suroviny, ale nemáme je kde nakoupit, povzdechl si Rostislav Koštial, starosta Mikulova. Podle něj by otevření trhu zabilo dvě mouchy jednou ranou. Uspokojila by se poptávka po kvalitních surovinách a pěstitelé či chovatelé by dostali příležitost zbavit se svých přebytků. Tato myšlenka má co dělat s filozofií zdravějšího a ekologičtějšího života. Právě proto bychom chtěli klást důraz zejména na eko a bio produkty, vyzdvihl Koštial. Jak říká, drobní zahrádkáři mohou konkurovat obchodním řetězcům právě kvalitou. Není nad to, když zákazník ví, od koho vlastně nakupuje. Mít vlastního dodavatele rajčat, okurek nebo broskví, to je vize, o kterou nám běží, rozvedl Koštial. Aktualizace databáze služeb v cestovním ruchu V současné době Turistické informační centrum Mikulov aktualizuje databázi služeb v cestovním ruchu v turistické oblasti Mikulovsko. Aktualizace databáze je součástí výstupu projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Získané informace budou podkladem pro doplnění centrální databáze služeb v cestovním ruchu, připravovaných tiskovin a aktualizaci webových portálů na turistickou sezónu Žádáme poskytovatele služeb v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických cílů, půjčoven, opraven a úschoven kol, vinoték, vinných sklepů, (dokončení ze str. 1) Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Střední školy v Jihomoravském kraji mají kapacitu patnáct tisíc míst. Ve skutečnosti v nich však studuje jen něco málo přes deset tisíc studentů. Školy jsou tedy z jedné třetiny prázdné, uvedl zastupující ředitel Souchop. O naši školu se do budoucna určitě nebojím. Nejsme továrnou na vzdělávání, snažíme se být spíše školou rodinného typu. S žáky pracujeme individuálně a studenti mají u nás s vyučujícím bližší vztah. Díky programu na prevenci sociálně patologických jevů se nám vyhýbají drogové delikty. Máme bohatou nabídku aktivit ve škole i mimo ni výběr jazyků a volitelných předmětů, spolupráce se školami v zahraničí, nepovinné předměty a mnoho dalšího. Naši studenti byli úspěšní při generálce státních maturit. Podle mého názoru je gymnázium nejlepší možností, jak ostrou státní maturitu dobře zvládnout. Osmdesát pět až devadesát procent našich absolventů je každoročně přijato na vysoké školy. Inspiroval se přitom i v zahraničí. Třeba ve slovenské Galantě, která je partnerským městem Mikulova, totiž podobné trhy fungují už řadu let. V Mikulově se pro ně nabízí dvojí umístění. Buď na jih města, kde je vyšší obchodní potenciál, anebo v centru. Starosta se přiklání k první variantě. V dané lokalitě by se pak vybudovalo zpevněné prostranství se zastřešenými stánky a malým parkovištěm. Samozřejmě je potřeba zmapovat a oslovit také potenciální výrobce, kteří by mohli své produkty na mikulovském trhu nabídnout. A pak už jen stačí, aby se k nim občané naučili chodit nakupovat, míní starosta. Třeba Marie Růžičková z Mikulova ale na takový trh vysloveně čeká. Měl tu být už dávno. Určitě bych tam chodila nakupovat stejně jako všechny moje děti, potvrdila. Že je o místní produkty zájem, dokazuje i sezónní prodejna jablek. Denně jich v Mikulově prodáme až dvě stě dvacet kilo, upřesnila Anna Podbředská, vedoucí popických sadů z PPS Agro Strachotín. ds vinařství, sportovních a wellness zařízení aj.) o sdělení případných změn v kontaktních údajích, rozsahu služeb a jejich cenách, popř. novinkách Turistickému informačnímu centru Mikulov, Náměstí 1, Mikulov, tel./fax: , , Uzávěrka sběru dat je stanovena na tic Realizováno v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Studijní výsledky jsou pro nás jasnou výhodou a devizou, doplnil Souchop. V posledních letech proběhla v budově gymnázia rekonstrukce a modernizace učeben, které jsou vybaveny novým nábytkem a moderními pomůckami. Z prostředků získaných z projektu z Evropské unie byla na špičkovou úroveň zmodernizována počítačová vybavenost a pokračují i další projekty na rozvoj školy. Piaristické gymnázium existuje v Mikulově tři sta osmdesát let, má bohatou nejen historii, ale i současnost. Jsme dobře vybavenou moderní školou, jsme zapojeni do mezinárodních projektů s dalšími školami v zahraničí. Naši studenti jsou úspěšní v olympiádách, soutěžích i v dalším vzdělávání. Nasvědčuje snad něco z toho, že máme být zrušeni? vzkázal všem pochybovačům Jiří Souchop. O budoucnosti mikulovského gymnázia diskutujte na dk 3 Mikulovem se svařákem Turistické informační centrum Mikulov pořádá zimní prohlídky města Mikulova a zpřístupňuje vybrané prohlídkové objekty. Od listopadu 2010 do konce března 2011 můžete zažít také zimní prohlídku města Mikulova se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců vás seznámíme s historií města, zavedeme vás do zámeckého sklepení s obřím sudem a provedeme židovskou čtvrtí. Cena za osobu je 100 Kč. Dle zájmu můžete také navštívit vybrané expozice Regionálního muzea Mikulov, Dietrichsteinskou hrobku, Expozici kostela sv. Václava a kostnici nebo židovský hřbitov. Podrobnější informace a rezervace: TIC Mikulov: tel.: , tic Upozornění podnikatelům Již v létě jsme přinesli informaci o tom, že město Mikulov připravuje ve spolupráci s firmou Daruma, Plzeň umístění nového zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE v dolní části náměstí, jehož součástí bude prostor pro prezentaci služeb v oblasti cestovního ruchu. Další aktivitou města je aktualizace pěti velkoplošných map s plánem města, kterou realizuje firma Rafael-art. Ta ovšem nabízí současně inzerci v kapesní mapě, která však není součástí smlouvy s městem. V poslední době se také množí nabídky obchodních zástupců různých dalších komerčních firem na inzerci v tiskovinách jako jsou např. trhací mapy, katalogy s inzercí nebo průvodce s plánem města. Obchodní zástupci těchto firem se zaštiťují a odkazují na spolupráci s městem Mikulov, tato informace však není pravdivá. Vyzýváme tímto podnikatele k opatrnosti při uzavírání smluv na inzerce a reklamu. Finančních prostředků nemá nikdo dnes nazbyt a je škoda investovat do náhodných projektů. Tyto prostředky vám pak mohou chybět při podpoře kvalitních projektů s patronací města. Soukromé firmy nemusí mít zajištěnu kvalitní distribuci svých propagačních materiálů. U materiálů vydávaných nebo podporovaných městem je kvalitní distribuce zajištěna prostřednictvím regionálních Turistických informačních center, distribucí na veletrzích cestovního ruchu či rozesíláním vybraným cílovým skupinám. O všech propagačních aktivitách města informujeme ve Zpravodaji nebo na internetových stránkách mikulov.cz a zpravodajmikulov.cz. Pokud vás osloví neznámá firma a budete mít pochybnost, zda jde o aktivitu města, je možné si tuto skutečnost ověřit v Turistickém informačním centru, tel.: nebo na Odboru regionálního rozvoje a investic u paní Korandové, tel.: Odbor regionálního rozvoje a investic Kateřina Korandová

4 Stanislav Krátký (* H ) Stanislav Krátký byl brněnský kněz, teolog a vysokoškolský pedagog. Byl pronásledován komunistickým režimem a patřil mezi významné představitele skryté církve. Biskupem Felixem M. Davídkem byl v roce 1968 vysvěcen na biskupa (jeho biskupským heslem je Ad plenitudinem K plnosti). V letech byl proboštem mikulovské kapituly. Narodil se v Zábrdovicích v chudé rodině, jejíž sociální poměry se odrazily i na formování jeho osobnosti. Jeho dětství bylo silně ovlivněno tím, že jeho tatínek hned po první světové válce onemocněl španělskou chřipkou. Vystudoval gymnázium na Legionářské ulici (dnešní třída kapitána Jaroše), mezi jeho spolužáky patřili literární vědec Dušan Jeřábek a dirigent Otakar Trhlík. Díky svým vynikajícím studijním výsledkům obdržel stipendium Radovana Nováka, udělované významným českým literárním vědcem Arne Novákem, se kterým se stýkal až do jeho smrti v roce Na formování jeho osobnosti měla vliv řada vynikajících osobností z řad duchovních a řeholníků (např. Dominik Pecka). Na bohosloveckém semináři v Brně studoval pouze jeden rok, poté byl totálně nasazen. Studia bohosloví však stihl dokončit v řádném termínu. Po svém vysvěcení na kněze 5. července 1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil mimo jiné astronom Jiří Grygar či profesor Květoslav Šipr). Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a vězněn dva roky ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách Brno. V této době se zvláště intenzívně věnoval společně s Felixem Davídkem formaci zájemců o kněžství. Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil v Mutěnicích a poté byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa skryté církve. Ostatně byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V Brně organizoval tajné teologické studium.v roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Patřil mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel od roku 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a byl hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mu v roce 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje za jeho přínos výchově mládeže a za jeho osobní statečnost v období komunismu. Než přijde Ježíšek aneb advent v Mikulově nejen pro děti Čekání na Ježíška se vůbec nemusí táhnout jako med do vánočních perníčků. Zvlášť pro toho, kdo si v kalendáři označí neděli 5. prosince. Ten den totiž v 17 hodin dorazí na mikulovské Náměstí Mikuláš, aby všem dětem nadělil sladké balíčky. Nebudou chybět ani jeho pomocníci čerti a andělé. Na své si přijdou i mlsné jazýčky ratolestí a jejich doprovodů. Proudem bude téct čertovské pití, méně otrlým nabídne mikulášské menu nebeské nápoje a komu vyhládne, může si u ohýnku opéct ďábelský špekáček. Za mikulášského veselí se rozzáří vánoční strom a otevřou se také dveře Městské galerie. V 16 hodin tam bude zahájena výstava Hračky a panenky za posledních 50 let, která potrvá až do 22. prosince. Vstup na ni je zdarma. Své dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete psát na nebo je můžete zanechat na podatelně Městského úřadu. Další adventní víkend bude ve znamení vánočního jarmarku s řemeslným tržištěm a bohatým kulturním program. Radost se bude rozdávat tentokrát v sobotu 11. prosince od 10 hodin. Vánoce pod radnicí lákají třeba na loutkové divadlo, promítání a soutěže pro děti. Ty budou moci svá psaníčka pro Ježíška vhodit do zvláštní schránky. Náměstím budou znít dobové koledy i vánoční a lidové písně z celého světa, ukázky hry na didgeridoo a další hudební nástroje, recitál keltských písní a k vidění bude betlém se živými zvířátky. Vystoupí mimo jiné žáci ze Základní umělecké školy v Mikulově, soubory Pálavěnka, Palavánek i Pálava. Vstup je pro všechny volný. ds Vinárna U hroznu pořádá tradiční zvěřinové speciality, ve dnech 3. až Podáváme srnčí, kančí, jelení, zajíce aj. objednávat se můžete na tel.: nebo (dokončení ze str. 1) Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči symbolizuje naději, rád bych Vám proto popřál, ať se vám splní všechna vaše přání a naděje. Slavnostní koncert pokračoval vystoupením nejmenších muzikantů, zpěváčků a tanečníků. Svá pásma koled, vánočních písní a poeticky ztvárněných vánočních zvyků předvedly dětské národopisné soubory Palavěnka a Palavánek za doprovodu malé cimbálové muziky Základní umělecké školy v Mikulově a cimbálové muziky Kolík. Členové národopisného souboru Pálava pak sehráli Pastýřskou hru doprovázenou vánočními lidovými písněmi. Koncert vyvrcholil vystoupením Pálavských seniorů, ale návštěvníky čekalo ještě milé překvapení. Členové NS Pálava objevili po letech ve svém skladu starý cimbál, který byl zakoupen současnou předsedkyní spolku Zlatislavou Krůzovou v roce 1977 od legendárního horňáckého primáše Jožky Kubíka a který byl používán až do roku Cimbál je nyní bohužel ve stavu, kdy se pro hudební účely už nedá použít, ale pro jeho historickou hodnotu a původ se členové NS Pálava rozhodli věnovat jej občanskému sdružení Futrál z Velké nad Veličkou. Cimbál si přímo na koncertě přišla převzít Martina Venclová z OS Futrál: Horňácko je bohatý folklórní kraj a my se snažíme zviditelňovat jeho historii pořádáním přednášek, výtvarných dílen, koncertů a výstav. Moc děkujeme za tento vzácný dar. Bude prozatím umístěn na obecním úřadě ve výstavní síni a pevně věřím, že se brzy stane základním kamenem nově vznikajícího muzea horňáckého folklóru. Jako hosté pak předvedli své mistrovské umění muzikanti z cimbálové muziky bratří Kubíků s primášem Martinem Hrbáčem, který se učil právě u Jožky Kubíka. Tečkou za výjimečným koncertem, jehož záznam pořizovala i Česká televize Brno, byl sborový zpěv koledy narodil se Kristus Pán, kterou si zazpívali všichni účinkující. Koncert se konal pod záštitou města Mikulova a regionálního muzea Mikulov. dk Přijďte se zaposlouchat do etnické hudby Ve čtvrtek 16. prosince v 19 hodin vystoupí v mikulovském kinoklubu Trio de Janeiro. Kapela začala fungovat v roce 2004 v Litomyšli jako komorní trio interpretující lidovou hudbu odlišných etnik. Během roku 2005 se trio rozšířilo o další tři členy. Zájem o světové rytmy a melodie v kombinaci s jazzem, funkem a latinou se ukázal více než plodný a posluchačsky vděčný, jak se potvrdilo vítězstvím soutěže Colours Talents Kapela má za sebou koncerty ve všech možných klubech i na festivalech po všech koutek republiky. A jak se uvádí v jedné z recenzí na koncert Tria naživo ze sebe dokáží vytrhat všechno. Podobnou show plnou latinskoamerických rytmů a funkové energie u nás nikdo jiný nenabízí. dk

5 sobota v hodin Program Městského kina LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI vstupné 75 Kč historický, dobrodružný / přístupný od 15 let / 108 min. / Slovensko, Polsko Režie: Mariana Čengel Solčanská Hrají: Marko Igonda (SK), Radoslav Brzobohatý (CZ), Vladimír Javorský (CZ), Pawel Malaszynski (PL), Alexander Domogarov (RUS) Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou. Podle staré legendy kdysi dávno žil v klášteře ztraceném v horách znalec tisíce věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající stroj podle ztracené knihy Leonarda da Vinci a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá. pátek v hodin HABERMANNŮV MLÝN vstupné 70 Kč drama / přístupné od 12 let / 104 min. / ČR Režie: Juraj Herz Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Ben Beder Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. sobota v hodin RESIDENT EVIL: AFTERLIFE vstupné 65 Kč akční sci-fi / přístupný od 15 let / 97 min. / Velká Británie, USA, Německo / titulky Režie: Paul W. S. Anderson Hrají: Milla Jovovich, Boris Kodjoe, Ali Larter, Wentworth Miller, Sienna Guillory Čtvrtá filmová adaptace podle stejnojmenné hry od firmy Capcom. Jde, jak už název napovídá, o svět po apokalypse. T-virus už zpustošil celý svět a přeměnil lidi na zombie. Alice pokračuje a snaží se nalezené přeživší dovést do bezpečí. Pomoci se jí rozhodne i starý přítel. Vyrážejí do Los Angeles, které, jak záhy zjistí, je plné zombie. Čeká je boj o přežití v pasti způsobené společností Umbrella. neděle v hodin POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU vstupné 65 Kč fantasy / přístupný / 104 min. / USA 2010 / český dabing Režie: M. Night Shyamalan Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti porobení, nebo totální vyhlazení, respektive vypálení. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Cestopisná přednáška Správa CHKO, začátek od 19 hodin Fotografiemi i doprovodným slovem nás Jan Miklín zavede do jižní Ameriky: Chile, Bolívie a Peru. Čtvrtek Od adventu k Hromnicím Zámek Mikulov, začátek v 17 hodin Beseda spojená s ukázkou Pálavských seniorů Draní peří. Pátek Všechnopartička Městské kino, začátek v Zábavný pořad Karla Šípa s Josefem Náhlovským. Přesunuto z 5. listopadu. Vstupné v předprodeji (v kanceláři Mikulovské rozvojové v budově městského kina do ) 190 Kč, na místě 240 Kč. Sobota Mikuláš na Zámečku Hotel Zámeček, začátek v 17 hodin Mikuláš, čert a anděl budou rozdávat v areálu Hotelu Zámeček Mikulov sladkou odměnu hodným dětem. Mikulášské speciality pro děti. Mikulášská řízená degustace vín. Zdarma čertovská ovarová polévka, ohnivý kotlíkový svařáček. Neděle Mikulášská nadílka Náměstí, začátek v Příchod Mikuláše, rej čertů a rozsvícení vánočního stromu. Více na straně 4. Neděle Hračky a panenky za posledních 50 let Městská galerie, začátek v 16 hodin Město Mikulov zve v adventním čase na výstavu starých hraček. Výstava potrvá od do , kromě pondělí. Vánoční show 2010 Čtvrtek s Michalem Nesvadbou Kino, začátek v 16 hodin Tradiční vánoční pořad pro děti. Vstupné: 150 Kč dospělý, 90 Kč děti. Dítě v doprovodu rodiče bez nároku na sedadlo zdarma.vstupenky v předprodeji v kanceláři Mikulovské rozvojové (budova Městského kina), Pavlína Janderková, tel: Sobota Vánoce pod radnicí Náměstí, začátek v 10 hodin Vánoční jarmark s řemeslným tržištěm a kulturním programem. Více na straně 4. Neděle Adventní čtení Eat Art Gallery, začátek v 16 hodin Eat art gallery zve každou adventní neděli na předvánoční předčítání, vyprávění a posezení. Středa Výchovný koncert NS Pálava Městské kino, začátek v 8 hodin Vystoupení národopisného souboru Pálava. Středa Vánoční koncert Nástupní sál zámku, začátek v 18 hodin Společný koncert Komorního orchestru ZUŠ Mikulov s pěveckým sborem gymnázia Gaudium. Čtvrtek Koncert Trio de Janeiro Kinoklub, začátek v 19 hodin Jazz, funk, latin, world music, orchestra. Vstupné na místě 80 korun, občerstvení zajištěno. Více na straně 4. 5 Změna programu vyhrazena!

6 Kosmetický salón Andrea Janíčková Sedlec 265, objednávky: Dárkové poukazy v jakékoliv hodnotě - hloubkové čištění a buněčná obnova pleti 320 Kč - relaxační masky, masáž obličeje a dekoltu 190 Kč - liftingová masáž obličeje 100 Kč - thajská mikromasáž očního okolí 80 Kč Akce Hotelu Drnholec *** Prosinec Mikulášské menu Objednávky stolu prosíme na tel.: nebo na recepci. Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Prodej BJ ,42 m2, po částečné rekonstrukci v cihlovém domě. Cena Kč. Výměna bytu 3+1 v OV po celkové rekonstrukci (80m2 byt+20m2 sklep) v tichém prostředí za rodinný dům ze zahrádkou s možností oprav. Bližší informace v RK Nabídka nemovitostí: Historický dům 5+1 se sklepem v centru města (ul. Alfonse Muchy) cena: Kč (k jednání) RD 4+1 v Mikulově, 223 m2. Cena: Kč (k jednání) RD 4+1 v centru Mikulova, s krásným výhledem, 610 m2. Cena: Kč Hotel v Drnholci, 2423 m2. Cena: Info v RK BYT 3+1 v historickém centru Mikulova, 104 m2. Cena: Kč Sklep s nástavbou Jevišovka, 303 m2. Cena: Kč Tel.: MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Tel.: ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ ŘAS!! Do konce roku sleva 20% na nanesení základního setu řas. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů * depilace voskem FINANČNÍ POMOC!!! Zbavíme Vás dluhů podle zákona a zaplatíte jen 30% svých závazků. Zastaví se exekuce, vymáhání, soudní řízení, penále a pokuty. Volejte: pro pobočku Mikulov, Hustopeče a Břeclav 6 Výroba studené kuchyně Pořádáte narozeniny, párty, rodinnou oslavu a nechcete mít práci a starosti, co hostům nabídnout? Vyrobíme pro vás studené mísy, chlebíčky, bagety, jednohubky, zeleninové saláty, ovocné mísy atd. Přijímáme objednávky na vánoce a Silvestra. Objednávky: Moravcová Michaela tel.: , AXA pojišťovna a.s. povinné ručení dle výkonu příklad: FABIA 1,9 SDI 1.800,- OCTAVIA 1,9 TDI 2.160,- u smluv s výročím leden 2011 auta do 49 kw 1.620,- auta do 59 kw 1.800,- volejte

7 BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem kontejnerová Avie odvoz suti, dovoz štěrku mobil: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: POLEDNÍ MENU SN Z, CO M ŽEŠ 80,-K HOTEL GALANT**** KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN VOLNÝ VÝB R Z P TI HLAVNÍCH JÍDEL FORMOU BUFETU * V CEN I POLÉVKA A ZELENINOVÝ SALÁT * KÁVA SE ZÁKUSKEM ZA BEZKONKUREN NÍ CENU 19,- K * DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST VE DVO E HOTELU * OTEVÍRACÍ DOBA 10,30-16,00 HOD Řádková inzerce Cvičení na vibrační plošině vhodné pro každého bez rozdílu věku vede ke snížení hmotnosti, zlepšení ohebnosti, zvýšení fyzické kondice, tvarování postavy a redukci celulitidy, zvýšení hustoty kostní tkáně, zlepšení kvality pleti. Objednejte si bezplatnou zkušební lekci v M-studiu na Pavlovské na telefonu Prodám Škoda Felicia, r. v. 1997, přestavba na LPG, tažné zařízení + zimní gumy. Dobrý stav Pronajmu nebytové prostory na Zdravotním středisku v Mikulově, Piaristů 26 o výměře 24 m2 a 15 m2. MUDr. Miroslav Fobl, Prodám byt 3+1 v Mikulově na sídlišti. 2NP/4. Nová kuchyň a plast.okna. Cena dohodou. Tel.: Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Mikulově. Tel.: Prodám levně televizor uhl. 60 cm s novým set-top-boxem na digitální příjem. Dále akvaristovi daruji rybičky a rostliny. Hevera, 22.dubna 19, Mikulov, tel Koupím garáž na ulici Větrná, příp. v nejbližším okolí. Tel.: Máte dost předvánočního shonu? Nově otevřerný salón K+K na ulici Pavlovská nabízí kosmetické procedury, manikúru, zábaly rukou, těla a kadeřnické služby. Jedinečná příležitost: Zkrášlení sama sebe-relaxace Poznámka pro pány: Myslíte, že se Vás to netýká? Omyl. Máte skvělou šanci dát své partnerce krásný a vítaný dárek nabízíme dárkové poukazy. Na Vaši návštěvu se těší Petra: , Bára: , Jana: !!! OTEVÍRÁME !!! T ŠÍME SE NA VÁS V PROSTORÁCH NOVÉ (U RECEPCE, VCHOD Z MLÝNSKÉ ULICE) AKTUÁLNÍ NABÍDKA NA MLÝNSKÁ 2, MIKULOV , HOSP DKY Vánoce pod radnicí 11. prosince 2010 Vážení stánkaři, řemeslníci, keramici, výtvarníci Nabízíme možnost zúčastnit se akce Vánoce pod radnicí v Mikulově spojenou s tradičním předvánočním prodejem drobných uměleckých předmětů (keramiky, skla, šperků, textilních výrobků, hraček atd.). Součástí akce bude bohatý kulturní program na mikulovském náměstí. Uvítáme také ukázky řemesel, prodej vhodného občerstvení, horké kaštany, punče, svařáky, čaje Pokud budete mít o účast zájem, kontaktujte nás prosím: Sylva Chludilová, produkční; Mikulovská rozvojová s. r. o., Náměstí 158/1, Mikulov, tel: , mobil: , 7

8 HRANIČÁŘI NA EXKURZI V OSVĚTIMI Žáci z 2. stupně ZŠ Hraničářů se 1. listopadu vydali na exkurzi do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Po porážce Polska v září 1939 bylo město Osvětim s přilehlými obcemi začleněno do třetí říše. Zároveň jej nacisté přejmenovali na Auschwitz. Rozkaz vybudovat na tomto místě tábor byl vydán v dubnu 1940 a jeho velitelem byl jmenován Rudolf Höss. Po dobu pěti let vyvolával tábor Auschwitz pocit strachu mezi obyvatelstvem zemí okupovaných nacisty za druhé světové války. Tábory v Osvětimi a Březince jsou jako památková rezervace zpřístupněny návštěvníkům. Když jsme prošli branou s cynickým nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje), kterou denně procházeli do práce a po více než deseti hodinách se vraceli vězni, ocitli jsme se ve velkém vězení s ostnatými dráty na každém kroku. Všichni jsme pozorně poslouchali každé slovo našeho velmi milého průvodce a přemítali, jak strašné to muselo být. Tato exkurze pro nás byla silným sugestivním zážitkem, který nelze jen tak vymazat z paměti. žáci ZŠ Hraničářů PODZIMNÍ HRÁTKY Žáci Základní školy, Školní 1 v Mikulově a uživatelé Denního stacionáře Mikulov prožili ve dnech od 1. do 5. listopadu týden PODZIMNÍCH HRÁTEK. Byly pro ně připraveny různé hry, soutěže, hádanky s obrázky, výtvarné a pohybové aktivity s podzimní tématikou. Hrátky byly zaměřeny na podporu a rozvoj všech smyslů a rozumových schopností. Poznávali, pojmenovávali, ochutnávali ovoce a zeleninu, ale i připravený jablkový koláč, čichali k různým druhům bylinek a podzimních květin, třídili přírodní materiál (např. kaštany, žaludy, ořechy, apod.). Také si společně zahráli pohádku O veliké řepě, vylovili Informace z mikulovských škol rybník s magnetickými rybičkami, ztvárnili podzimní strom s otisky barevných listů. Nechyběl ani papírový drak, který se vznášel na velké barevné plachtě. O velmi příjemnou atmosféru se také postarali zaměstnanci stacionáře, kteří děti doprovázeli na různé hudební nástroje při zpěvu a tancích tématicky zaměřených. Na závěr celého týdne se děti vydaly na školní zahradu, prohlédly si zde podzimní zahrádku, barevné stromy a keře. Odměnou jim byla připravená stezka s hledáním podzimního pokladu a všichni zúčastnění si odnesli ovoce z pokladu a zasloužený pochvalný list. Kolektiv pracovníků ZŠ, Mikulov, Školní 1 NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT NA GYMNÁZIU MIKULOV V letošním roce bylo mikulovské gymnázium úspěšné v žádosti o grant pro mezinárodní projekt MSLS, programu Comenius partnerství škol pod Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která vznikla díky nové generaci programu LLP (Program celoživotního učení). Náš projekt MAKING SCIENCE LOOK SIMPLE, na kterém spolupracujeme s dalšími školami z Portugalska, Španělska, Velké Británie, Rumunska, Turecka a Německa, má za úkol přiblížit žákům matematiku a vědecké obory jako je fyzika, biologie, chemie, geologie a zeměpis tak, aby se jich tolik neobávali. Důležité je především propojení těchto vyučovacích předmětů s praxí. V říjnu proběhla první partnerská schůzka ve Španělském Puerto Real, kde se koordinátoři a vyučující z jednotlivých škol dohodli na podrobnějším plánu projektu, který bude trvat do roku Studenti v průběhu září sami vymýšleli logo tohoto projektu. Přestože práce našich studentů byly velmi nápadité, nezvítězilo logo z České republiky, ale z Rumunska. V současné době probíhá výzkum mapující porozumění učivu přírodovědných předmětů a matematiky u našich studentů, kde se sami studenti vyslovují učivu, které se jim v jednotlivých předmětech zdá obtížné a těžko pochopitelné. Na základě tohoto výzkumu se pak studenti zapojí do projektů, které by jim měly učivo lépe objasnit. Studenti by měli i sami navrhovat cesty ke zlepšení. Rovněž využití Moodle může umožnit lepší chápání poznatků. Důraz je kladen i na spolupráci mezi studenty nejen jedné školy, ale všech zúčastněných škol. Studenti se budou na partnerských schůzkách nejen zabývat otázkami přírodních věd a matematiky, ale určitě si procvičí angličtinu, která je komunikačním jazykem. A také poznají kulturu dané země, naučí se lépe spolupracovat a získají i nové přátele. První schůzka, na které se studenti našeho gymnázia mohou podělit o získané poznatky a porovnat je s poznatky škol z ostatních zemí, proběhne v únoru příštího roku v Leicesteru ve Velké Británii. Daniela Hasníková, koordinátor projektu Klub seniorů informuje Měsíce říjen a listopad byly pro členy Senior klubu při MěÚ Mikulov opravdu hektické. Zásluhou bývalého vedení města jsme dostali novou kuchyň, byly vymalovány prostory klubu a provedena nová výzdoba. Poděkování patří všem členům Senior klubu, členům pěveckého sboru, děvčatům v kuchyni a všem, kteří se podíleli na úklidu. Tyto práce trvaly několik dní. Za velmi pěknou a vkusnou výzdobu Poděkování Členové radioklubu v Mikulově tímto děkují panu Pavlu Čechovi z firmy Netserv, dřívějšímu členovi Radioklubu, za bezplatnou instalaci a provoz internetu pro členy Radioklubu Mikulov. Jiří Sekereš, vedoucí Radioklubu nově vymalovaných prostor si zaslouží poděkování paní Tichá z mikulovského gymnázia, Jarmila Spilková, Alfréd Dostál Miroslav Kolouch a mnoho dalších. Všem, kteří se podíleli na zkrášlení prostor klubu moc děkujeme a jejich práce si vážíme. I přesto, kolik jsme měli práce v Senior klubu, uskutečnila se řada pěkných akcí. Ve dnech 19. října a 9. listopadu se členové Senior klubu zúčastnili zájezdu do termálních lázní v Laa an der Thaya v Rakousku. Každé pondělí se pravidelně koná babinec. Této akce se zúčastňuje okolo dvaceti seniorek. Každé úterý odpoledne se schází osmnáctičlenný pěvecký sbor a připravuje kulturní program na velké akce a jiná vystoupení. Dne 24. listopadu se v senior klubu konaly již tradiční Kateřinské hody. pěvecký sbor připravil pěkný a vtipný kulturní program. Mezi přítomnými účinkujícími nechyběl ani starosta (sekretář senátora Jana Hajdy Ludvík 8 Jankovič) a starostová (paní doktorka Gráfová), stárci a stárkové. Inu, zkrátka hody jak se patří. K tanci a poslechu hrál tradičně Rytmik z Dolních Kounic. Vhod přišlo i chutné a stylové pohoštění. Za zdárný průběh akce děkujeme, všem, kteří se na její přípravě podíleli. Mgr. Libuše Danielová AKCE KLUBU SENIORŮ ve 14 hodin v Senior klubu Vánoční posezení u stromečku, kulturní program. děti z MŠ Habánská a pěvecký sbor při KS ve 14 hodin v G-centru Vystoupení s kulturním programem Vánoce, vánoce přicházejí ve 13 hodin v Senior klubu Silvestrovská zábava aneb rozloučení s rokem 2010, program, hudba Srdečně zveme členy i příznivce! Mgr. Libuše Danielová

9 Dražba vinných unikátů pomohla dětem Přes dvě stě dvacet tisíc korun. Tolik se vydražilo na čtvrté Charitativní aukci archivních vín a výtvarných děl dětí z denního stacionáře v Mikulově, kterou uspořádalo občanské sdružení Biliculum. Peníze poputují na dofinancování automobilu pro svoz dětí do stacionáře. Zámecký sál v Mikulově zaplnily ve čtvrtek 18. listopadu desítky dražitelů. A spojovalo je jediné chtěli podpořit Biliculum, které pomáhá handicapovaným dětem a jejich rodinám. Do aukce šlo na čtyřicet vín. Nabízeli jsme desítky let stará vína, skutečné rarity, které se běžně neprodávají. Vinaři nám je darovali sponzorsky a o některé láhve byl skutečně velký boj, poznamenal Petr Malásek, ředitel Bilicula, které v Mikulově provozuje denní stacionář. Bonusem PIŠKVORÁK 2010 V měsíci listopadu pořádá již tradičně Dům dětí a mládeže v Mikulově školní kola soutěže PIŠKVORÁK. Piškvorky jsou stará podlavicová hra, kde musíte zapojit hlavně logické myšlení. Touto hrou se bavili již naši rodiče a prarodiče. Dokonce nyní v Břeclavi proběhlo oblastní kolo této soutěže pro střední školy. Trápila je malá účast. To my jsme letos zaznamenali velký zájem. Školních kol se zúčastnilo celkem sto šestnáct dětí. Mezi nejlepší hráče v těchto kategoriích patřili: Čech Tadeáš, ZŠ Pavlovská (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Míček Lukáš, ZŠ Pavlovská (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her, Langr Andrej, ZŠ Valtická (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Kolomazníková Hana, ZŠ Valtická (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her, Čevelík Vít, ZŠ Hraničářů (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Minaříková Karolína, ZŠ Hraničářů (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her. Pozvánku do celoměstského finále O PIŠKVO- RÁKA ROKU 2010 obdrželo celkem šedesát tři dětí, které se utkaly v sobotu 27. listopadu v sále DDM. Jak se dařilo těmto soutěžícím, si můžete přečíst na našich webových stránkách a v příštím čísle Zpravodaje města Mikulov. Dům dětí a mládeže Mikulov každého z dražených vín byl výrobek od dětí jako třeba ručně vyšívaný polštářek, zástěra s chňapkami, věšák, ručně tkaná šála nebo obrázek. Povedlo se mi vydražit láhev vína, které je stejně staré jako já a stejně mladé jako moje žena, usmíval se Tomáš Hlavenka z Mikulova s tím, že radost mu udělal i výrobek od dětí. Myslím, že je to naprosto skvělá příležitost, jak podpořit sdružení, které pomáhá potřebným, zdůraznil smysl akce. Ta byla navíc pojatá i jako společenský večer. K poslechu hrála cimbálová muzika Kasanica, představil se pěvecký sbor z mikulovského gymnázia Gaudium i děti z Denního stacionáře Mikulov. Všichni vystoupili bez nároku na honorář, raut nám sponzorsky připravila Restaurace pod radnicí a stejně jako v předešlých letech bychom se neobešli bez podpory Regionálního muzea. Velké poděkování patří rovněž všem dražitelům i zaměstnancům sdružení, kteří mají s dětmi velkou trpělivost. Na některých výrobcích s nimi totiž pracovali i dva roky, vyzdvihl Malásek. Nakonec se tak podařilo získat přes dvě stě dvacet tisíc korun, které sdružení použije na dofinancování devítimístného vozidla pro přepravu uživatelů mikulovského stacionáře. ds Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , PROSINEC V DDM ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ (pátek) od hodin, sál DDM Pro naše nejmenší jsme připravili mikulášskou nadílku se zábavným programem. Balíčky (se jmenovkou) pro děti je možno odevzdat před akcí. O PUTOVNÍ PÁLKU (pondělí) od hodin, DDM Turnaj ve stolním tenisu, registrace patnáct minut před začátkem turnaje. Kategorie 8 10 let od hodin, kategorie let od hodin. S sebou sportovní obuv, oblečení. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY (středa) od 10 hodin, DDM Výroba netradičních vánočních dárků, cena 30 Kč. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY NA DOMEČKU ( čtvrtek) od hodin, DDM Pečení perníku, výroba netradičních vánočních přání a ozdob z pedigu. Určeno pro děti i dospělé, příspěvek na materiál 30 Kč. VÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU (středa) od hodin, tělocvična Gymnázia Startovné 100 Kč za družstvo, přihlášky do em nebo tel , Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011! 9 Navštivte stánek CEV na vánočních trzích Milí čekatelé na mikulášskou a vánoční nadílku, zveme Vás všechny na mikulovské náměstí ve dnech 5. a 11. prosince, kde Vám naše centrum ekologické výchovy nabídne ke koupi vynikající dobrůtky ve fair trade, ale také bio kvalitě. Zúčastníme se totiž s našim stánkem městských mikulášských oslav i vánočních trhů Vánoce pod radnicí. Kdo tedy neodolá a naplánuje si koupi kakaa, kávy, čokolády či čaje, ovocných tyčinek nebo bonbónů, ať přijde ke vchodu do naší ekoporadny, v budově CHKO Pálava. Tam Vás přivítáme s otevřenou náručí, dobrou náladou a plným stolem. Jestli bude, a to si pište, že bude, zima, navaříme pro Vás do kotle něco teplého, sladkého a alkoholického, pro děťátka spíš bylinkového a citrónového. No uvažte, že náš stánek nemůžete obejít bez povšimnutí! Těšíme se na Vás. Eva Řezáčová, CEV Pálava V CEV se učili vyrábět adventní věnce Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově v sobotu 20. listopadu provoněla nefalšovaná předvánoční nálada. Konal se tam rukodělný kurz, ve kterém se účastnice naučily, jak si vyrobit pěkný adventní věnec podle svých představ. Pod vedením lektorky Marty Součkové si osm frekventantek kurzu vlastnoručně vyrobilo adventní věnce k zavěšení na dveře nebo stolní se svícemi. Lektorka Součková radila, jak věnec správně vyvázat, aby se nerozpadl, byl souměrný a také poradila, jak si ho i nazdobit. Věnce účastnice tvořily z připravených slaměných kulatých korpusů, na které pomocí tenkého drátu postupně připevňovaly větvičky krušpánku, tisu, cypřiše, túje nebo břečťanu. Zelené věnce pak zdobily pomocí lepicích pistolí přinesenými ozdobami, pestrobarevnými stuhami a svícemi. Věnec jsem si vyrobila a nazdobila celý sama, jen při jeho konečné úpravě mi pomohla paní lektroka, komentovala výsledek svého snažení Sylva Šulová z Mikulova. Šikovné ruce některých účastnic zvládly během sobotního dopoledne vytvořit i dva nebo tři věnce. Vlastnoručně vyrobené dekorace si pak spokojeně odnášely domů. dk Marta Součková (vlevo) a Sylva Šulová se svým adventním věncem

10 V kinoklubu zazářila hvězda bluesového nebe V rámci mezinárodního bluesového festivalu Blues Alive vystoupil 18. listopadu v mikulovském kinoklubu Gary Lucas kytarista, kterého americký časopis Rolling Stone nazval zázrakem moderní kytary a jehož britský magazín Classic Rock zařadil mezi sto nejlepších žijících kytaristů. DS: Kdo pro Vás objevil krásu blues? GL: Objevil jsem ji sám, když jsem slyšel mého prvního a jediného učitele hry na kytaru, vlastně jsem bral lekce jenom měsíc, když mi bylo devět, hrát jednu bluesovou pasáž. DS: Co to s Vámi udělalo? GL: Cítil jsem mrazení a řekl jsem: zahrajte to znovu! No a pak taky, když jsem v roce 1957 slyšel Itty Bitty Pretty One, bluesovou extatickou r&b skladbu od Thurstona Harrise. Ta mě uchvátila natolik, že jsem v ten moment věděl, že se chci dostat na dřeň téhle oduševnělé hudby plné emocí, že se chci dostat k jádru blues. DS: Tohle stačilo, abyste propadl blues? GL: Samozřejmě jsem ještě studoval mistry Roberta Johnsona, vyjícího vlka, bahnitou vodu a mého oblíbence Skipa Jamese. Jen proto, že jsem o nich četl, ale nikdy jsem je nehrál, jsem sháněl jejich nahrávky a stal se tak závislý na celý život. DS: Hrají muži blues jinak než ženy? GL: No, myslím že ne. Myslím, že blues je mezinárodní vyjádření stavu člověka s veškerou bolestí i radostí, kterou má v srdci. Slyšel jsem úžasné hráčky, a kdybyste je slyšela a měla zavřené oči, nepoznala byste, jestli jde o ženy nebo muže. Vepřo knedlo zelo: lahůdka i pro bránici Nenaplněné touhy po herecké kariéře, na krku kravín a dvě sestry. Najednou přijde šance dostat se z holínek, modrých vytahaných tepláků s gumičkou a malé moravské vesnice do velkého světa. O tom je komedie Vepřo knedlo zelo aneb Tři sestry a Pepan, kterou do Mikulova dovezlo divadlo MALÉhRY. V mikulovském kinosálu bučely v sobotu 20. listopadu krávy a hledišti vládl smích. Na jevišti totiž excelovali Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská, Josef Polášek, J. Barin Tichý a mikulovská rodačka Barbora Seidlová. Představení, které vzniklo ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky, je ryze autorské. Vnímám divadlo jako odraz doby, ve které žijeme. Proto si hry píšeme sami. Inspirací jsou nám příběhy lidí kolem nás, někdy i našich blízkých DS: Možná proto, že se v hudbě příliš nevyznám... GL: Podle mě pohlaví, rasa ani náboženské vyznání skutečně nevytváří podstatné rozdíly v tom, jak hrajete blues. Není to nutně mužská nebo černá hudba, je to hudba všech barev duhy. DS: Co Vás spojuje s Českou republikou? Slyšela jsem, že máte české kořeny GL: Je to tak. Můj dědeček z otcovy strany přišel z Čech do Ameriky kolem roku 1916, tenkrát přátel. Ti si pak před námi dávají pozor na jazyk, prozradila Seidlová. Na pódiu se dokonce objevil nábytek po její babičce z Mikulova i část její garderoby. Ve hře Knedlo vepřo zelo je zakódován pokus o duchovní nadhled. Třeba symbol anděla, kráva s křídly, která se vznáší nad kravínem. Je ale otázka, jestli osazenstvo kravína skutečně povznese, naznačuje Seidlová. Podle herců nezáleží, zda hrají pro městské nebo venkovské publikum. Rozdíl ve vnímání bývá spíš v jednotlivých krajích nebo na Slovensku. Docela nás překvapili diváci v jižních Čechách, kteří na moravský slang reagovali naprosto nadšeně, shodli se. ds Piškvorák roku 2010 Celoměstské kolo turnaje v piškvorkách zaznamenalo rekord zúčastnilo se ho čtyřicet pět dětí ze základních škol v Mikulově. Soutěž o Piškvoráka roku 2010, které proběhlo 27. listopadu na DDM zná své vítěze. Vzhledem k rovnosti bodů byla v kategorii třída udělena tři druhá místa. Velké poděkování patří ing. Karlu Jurkovi za pomoc při organizování celoměstského kola piškvorek. 10 ještě s příjmením Lichtenstein, které na Ellis Island (přistěhovalecká stanice pro imigranty pozn. DS) změnili na příjmení Lucas. DS: Proč vlastně? GL: To netuším, možná si mysleli, že původní zní moc cize nebo evropsky. Nicméně si myslím, že kdo ta příjmení měnil, odvedl skutečně dobrou práci. Lichtenstein totiž znamená něco jako kámen světla, jako diamant nebo žhavé uhlí. A jméno Lucas také odkazuje ke světlu. Rád si proto myslím, že když hraju, tak vydávám vášeň a světlo. DS: U nás tak zřejmě nejste poprvé... GL: Skutečně ne. Vzpomínám si třeba, že jsem v devadesátých letech hrál ve Snídani s Novou. Ptali se mě tenkrát, jestli mám modrou krev. Naráželi na příjmení mého dědečka. Mně to ale tak překvapilo, že jsem jen řekl, ne, pokaždé, když se holím a pořežu se, moje krev je vždycky červená, ne modrá. DS: Novináři a kritici o Vás píšou v superlativech, máte na to nějaký recept? GL: To ne. Je jistě vážně milé, že mají rádi moji práci, ale víte co, dělám, co dělám, a kdyby se jim to nelíbilo, je to taky okey. Vždycky jsem měl v úmyslu udělat svou hudbou v první řadě radost sobě, a doufal jsem, že pokud jsem s výsledkem spokojený, pak můžu věřit, že někde mohou být stejně smýšlející lidé, kteří by si to taky mohli užívat, ne jenom kritici! Člověk doufá ve velké publikum, a já si nemyslím, že to, co dělám, je skutečně tak neobvyklé. DS: To je celý Gary Lucas. On si nepotřebuje hrát na hvězdu. On hvězda je. I když skromná. ds Virtuosi di Mikulov zvou na Rybovu českou mši vánoční Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte se potěšit českou vánoční klasikou. Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov letos opět uvádí tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Zveme zpěváky z řad veřejnosti, kteří toto dílo znají a rádi si je zazpívají, ke spoluúčasti na jeho provedení. Secvičné zkoušky proběhnou 7. a 14. prosince v 19 hodin na mikulovském gymnáziu. Slavnostní vánoční koncert se uskuteční v neděli 19. prosince v 18 hodin v konferenčním sále hotelu GALANT. Lístky budou k dostání v předprodeji v kanceláři TIC od začátku prosince. Virtuosi di Mikulov Piškvoráky roku 2010 s plným počtem získaných bodů jsou: Tadeáš Čech, Jan Kocáb a Darina Nováková. Blahopřejeme. Výsledky kategorie třída 1. Tadeáš Čech, 2. Vít Ševelík, 3. David Křižák Kategorie třída 1. Jan Kocáb, 2. Lubor Čech, Denis Hájek, Hana Kolomazníková Kategorie třída 1. Darina Nováková, 2. Tereza Vajdíková, 3. Marika Vajdíková DDM Mikulov

11 Tenisový turnaj ve čtyřhrách Memoriál Ladislava Fišery Tento již tradiční turnaj proběhl dne 25. září 2010 na kurtech Tenisového oddílu Mikulov. Pod lampou odkrývali moudra Toltéků V mikulovském Kinoklubu se ve čtvrtek 23. listopadu konalo setkání z cyklu Večery pod lampou tentokrát zaměřené na umění sebemotivace. Večerem provázela Jana Kazíková, pedagožka z Valtic, která se zabývá vzděláváním dospělých a koučováním, tj. poradenstvím týkajícím se osobního růstu v soukromé i profesní sféře. Za tlumeného světla lampy odhalovala přítomným moudrosti starých Toltéků a vycházela přitom z knihy Čtyři dohody od Miguela Ruize. Nehřešte slovem. Tak zní první dohoda. Važme proto slova, která řekneme sami sobě nebo našemu okolí. I zdánlivě neškodná poznámka může mít dalekosáhlé následky. Když jste v ráži, pak popisujte svoje emoce, ale neútočte na druhé. Ve slově je obrovská síla, když jej vypustíme, nelze vzít zpět, rozvedla Kazíková. Navázala přitom druhou dohodou, která nabádá člověka, aby si nebral nic osobně. Neneseme odpovědnost za to, co činí druzí. Cokoliv si o vás někdo pr článek Charitativní vánoční jarmark v Galantu Na konci září, kdy jsme u pohárku vína hodnotili uplynulou letní sezónu a vinobraní, jsme se myšlenkami a nápady na nadcházející období dostali k ideji Vánočního jarmarku v Galantu. Každý přidal svou trošku do mlýna, každý vyslovil to, co má na předvánoční atmosféře rád, vzpomínky z dětství, co mu nejvíc chutná, co kde zajímavého viděl, až jsme nakonec jako pejsek a kočička upekli náš opravdový Vánoční jarmark. Protože se Galant hrdě hlásí k pálavskému regionu, byla naše volba jasná chceme nabízet kvalitní domácí produkty z Pálavy, na které už se trochu pozapomnělo nebo je přebila moderní plastová cingrlátka současných trhovců. A tak na stylovém jarmarku pod rozsvíceným vánočním stromem, s živým betlémem za zády a za zvuků koled ochutnáte kromě jiného pečené kaštany, čerstvě pražené sladké i slané ořechy, na ohni pečené brambory a klobásky, svařák pro dospělé a voňavý čaj pro děti. Z nabídky trhovců můžeme jmenovat např. jehněčí produkty v biokvalitě, čerstvé i nakládané ovčí sýry, domácí marmelády, cukroví, ale také domácí paštiky, Soutěžilo se v kategorii do devadesáti let (součet věku obou hráčů), od devadesáti do sto dvaceeti let a letošní novinkou byla kategorie nad sto dvacet let. V poslední kategorii bylo přihlášeno šest dvojic, což dokazuje, že tenis lze opravdu hrát i v seniorském věku. Výsledky turnaje: kategorie do devadesáti let 1. Čížek, Sýkora, 2. Oleš, Bielik, 3. Bindzar, Vrbka, kategorie od devadesáti do sto dvaceti let 1. Vlasák, Lípa, 2. Pisarovič, Mrkvica, 3. Šilinek, Martinec, kategorie nad 1sto dvacet let 1. Hlaváč, Volařík, 2. Šlampa, Selucký, 3. Novák, Prokeš. TOM myslí, pak to nevypovídá nic o vás, ale o něm samém, zdůraznila koučka. Podle třetí dohody si lidé nemají vytvářet domněnky. Dennodenně se domníváme, že okolí ví, kdo jsme, co potřebujeme, co čekáme. Ale nemusí to tak být. Vždycky je lepší se ptát než si vytvářet domněnky. Nebojme se proto říkat nepochopil jsem, nerozuměl jsem, neumím nebo nevím, vyzvala. Poslední z dohod odkazuje na to, aby člověk dělal vše, jak nejlépe dovede. Podle Kazíkové však nelze toltécké dohody praktikovat ze dne na den. Důležité je, abychom si chyby a nedostatky uvědomili, začali s nimi pracovat a neopakovali je, vyzdvihla. Příště by se ráda zaměřila na meditaci a práci se sebou samým. Další kurz, který se plánuje na leden, si nenechá ujít ani Marie Vyhnalíková z Mikulova. Setkání se mi totiž moc líbilo, bylo učenlivé, cílené, inspirující a pravdivé. Opravdu mě to naplnilo, nechala se slyšet. ds kachní jatýrka v sádle a produkty z ryb, které mohou být netradičním, ale o to chutnějším dárkem. Dokonalou vánoční atmosféru dotvoří vůně chvojí, adventních věnců a jmelí, které budou také, spolu s ručně malovanými vánočními ozdobami a ručně řezanými betlémy, naše trhy nabízet. Protože Vánoce jsou odjakživa spojené s dárky, dobrými skutky a charitou, chtěli jsme i my, aby náš vánoční strom byl stromem splněných přání. Proto jsme ke spolupráci oslovili ředitelku dětského domova v Mikulově paní Solaříkovou, abychom i dětem, které v životě neměly takové štěstí a nemohou Vánoce trávit se svými nejbližšími v kruhu rodinném, udělali radost a splnili jim to jejich vánoční přání. Po celou dobu Vánočního jarmarku v Galantu tak budete moci přispět do pokladničky splněných přání, či zakoupit produkty, z jejichž prodeje část výdělku poputuje k dětem. Budeme moc rádi, když nám i Vy pomůžete rozzářit čtyřiadvacet párů dětských očích přesně o tolik opuštěných dětí se totiž dětský domov Mikulově stará. Každý prosincový víkend máme nachystán zábavný program pro děti 4. a samozřejmě 11 Ligové zápasy florbalistů Jihomoravská liga starších žáků měla na programu další dvě ligová kola. Mikulovští změřili nejdříve své síly s Lanžhotem, který dokázali přehrát těsně 2:1, v dalším utkání se Znojmem pak remizovali 3:3. Mikulov se drží uprostřed dvanáctičlenné tabulky soutěže. FRC Akce místní organizace Svazu důchodců na rok 2011 Budeme pokračovat v zavedených aktivitách a překvapíme také novinkami. Ve střednědobém horizontu je třeba zajistit zájezd, který pořádáme ve spolupráci s cestovní agenturou junior v Břeclavi. ta nám poskytne i průvodce. Ideální by bylo obsadit všech čtyřicet míst, která jsou v autobuse k dispozici. Agentura se sice sama pokusí místa zaplnit, ale pokud by se autobus nezaplnil, musel by se zájezd zrušit. proto je nutné začít s přípravou se značným předstihem, aby agentura mohla zájezd zařadit do plánu na rok Pro nás to znamená definitivní rozhodnutí do poloviny prosince. Při výletu do předvánoční Vídně se na mnohé nedostalo, proto připravujeme na úterý 24. května 2011 další zahraniční zájezd a to opět do Rakouska. Na programu bude i Vídeň, ale také vodopády Myrafälle a sirné lázně v Badenu. Půjde o jednodenní zájezd v ceně 450 Kč. Pokud budete chtít navštívit obě atrakce, vstupné na vodopády je 1,6 Euro a do lázní na dvě hodiny 8,8 Euro. Na zájezd se můžete hlásit již nyní, nejpozději však do předvánočního posezení 8. prosince. Je nutno složit zálohu alespoň 50 Kč, zbytek bude splatný do konce ledna Informujte se na tel: nebo , Drahomíra Vlčková, pod Strání 7. Výbor místní organizace Svazu důchodců ČR nebude chybět Mikuláš, čert a anděl se sladkostmi pro hodné děti, budeme malovat perníčky a vyrábět vánoční přáníčka a také si přečteme o svaté Barboře; 11. a budeme vyrábět vánoční ozdoby a řetězy, budeme si předvádět a povídat o vánočních zvycích a přečteme si o svaté Lucii; 18. a budeme vyrábět voňavé svícny a vybarvovat si vánoční omalovánky. Těšit se na Vás budeme vždy v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin pak Vánoční jarmark vyvrcholí velkým vánočním koncertem pěveckého sboru Virtousi di Mikulov. Pokud byste kromě domácké a komorní atmosféry našeho Vánočního jarmarku přeci jen zatoužili po shonu a atmosféře velkoměsta, záplavě světel a vánočních vůní, zveme Vás tímto do Vídně. Každou sobotu v 9 hodin ráno bude z hotelu Galant vypraven autobus, který Vás za 299 Kč/os.odveze do centra Vídně na tradiční vánoční trhy a večer zase zpět do Mikulova. Nikdo tak nebude ošizen o glühwein či vánoční punč, bez kterých to prostě není ono! Bližší informace na nebo tel:

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Rakousko Salzburg Advent v Salzburgu 4. prosince 2010 Cena 990,-/os. Cena zahrnuje: dopravu autobusem (nástupní místo Mikulov), průvodce Příplatky: komplexní pojištění 30Kč VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYNĚ NA MÍRU Montáž plovoucích podlah Dveře a zárubně Truhlářství Gregorovič Mikulov Tel.: VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov NOVĚ CUKR 50kg FILTRAČNÍ MATERIÁLY LÁHVE ZÁTKY Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 15. prosince 2010 Distribuce prosince 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 7. prosince 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Daniel Kamenár tel.: Příjem objednávek inzerce: Mgr. Daniel Kamenár, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 1. prosince 2010

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Zážitkový víkend pro dva

Zážitkový víkend pro dva Více informací k akcím podává Infocentrum Relax v podhůří Beskyd Náměstí 40, Štramberk Tel./fax 556 801 935 infocentrum@relaxvpodhuri.cz nebo sl. Simona Grznárová, produkční (tel. 602 206 936) Zážitkový

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna

Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Svatební obřad na Zámku Karlova Koruna Termíny svatebních obřadů pro rok 2016 Zimní svatba v zámecké oranžerii: 22.ledna 23.ledna 19.února 20.února 25.března 26.března Svatební sezóna v plném proudu, aneb

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více