Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat s učňovskou školou, proto tam už není ředitel, že je tu málo studentů a kdo ví, zda zde své studium vůbec stávající studenti dokončí, že preventivně utíkají mladí učitelé... Letos v červnu skončil ve funkci ředitele školy Milan Pernický, který odešel do důchodu. Na jeho místo byl vypsán konkurz, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Zřizovatel školy Jihomoravský krajský úřad však žádného kandidáta do této funkce nepotvrdil a koncem října vypsal konkurz nový. Do něj se přihlásili čtyři uchazeči a výběrové řízení má proběhnout 3. prosince tohoto roku. Do doby, než bude jmenován nový ředitel školy, byl vedením gymnázia pověřen Jiří Souchop, který do té doby působil jako zástupce ředitele. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Hasiči z Mikulova změní během několika let své útočiště. Projekt nové zbrojnice je na světě, město pro ni vyčlenilo pozemek, který převedlo na Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Stačí vlastně sehnat čtyřicet miliónů korun a může se začít stavět. Stávající mikulovská požární stanice sídlí v památkově chráněné budově, která vznikla za první republiky právě jako zbrojnice. V té době měla jistě vynikající parametry. Po druhé světové válce v ní byli opět hasiči a v osmdesátých letech prodělala dostavbu garáží, opravu fasády a rekonstrukci elektřiny, tlumočí vzpomínky pamětníků velitel mikulovských hasičů Emanuel Vašíček. V současně době však podle něj budova neodpovídá technickým ani hygienickým požadavkům požární stanice. Souhlasí s ním i mikulovský starosta Rostislav Koštial. Budova si prostě zaslouží rekonstrukci. Nemůžeme ji však Nemám žádnou, a to ani neoficiální zprávu z Jihomoravského kraje o tom, že by se mělo naše gymnázium rušit. Domnívám se, že tato fáma, která naši školu mimochodem velmi poškozuje, vznikla pravděpodobně díky tomu, že v prvním výběrovém řízení nebyl vybrán nový ředitel. Lidé si asi proto myslí, že se bude škola slučovat nebo dokonce zavírat. To je ale nesmysl. Pevně věřím, že z druhého konkurzu již nový ředitel vzejde a všem dohadům bude konec, vysvětlil současnou situaci Souchop. Studentů do 1. ročníku čtyřletého gymnázia nastoupilo letos v Mikulově málo, přestože se jich přihlásilo a bylo přijato daleko víc. Tato situace se však týká všech středních škol na jižní Moravě. Nastoupily slabé ročníky a boj o žáky se vede všude. (pokračování na str. 3) rekonstruovat jako zbrojnici, protože nevyhovuje ani její geografické umístění, poznamenal Koštial s tím, že není dlouhodobě udržitelné, aby hasiči vyjížděli k zásahům z centra. Potřebujeme moderní zbrojnici na periferii. Roste nám tu turistický ruch, očekáváme rychlostní komunikaci R52, záchranáři se nemůžou půl hodiny motat po městě. Proto jsme vyčlenili pozemek u lávky na ulici 28. října, mezi nádražím a silnicí 52, upřesnil starosta. Realizace hotového projektu nové zbrojnice vyjde na čtyřicet miliónů. Udělám všechno pro to, abych je během následujících čtyř let sehnal. Samozřejmě čím dříve, tím lépe, slíbil první muž Mikulova. V souvislosti s plánovaným napojením na rakouskou komunikaci A5 proběhla také jednání o mezinárodní spolupráci s rakouskými záchranáři, kteří mají nejbližší velkou stanici až v Mistelbachu. ds Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči O první adventní neděli 28. listopadu uspořádal Národopisný soubor Pálava adventní koncert s bohatým programem. Nejprve zazpívaly mikulovské folklórní soubory sborově písně Vánoce, vánoce přichází k nám a Došli jsme k vám na koledu. Poté starosta města Rostislav Koštial zapálil na připraveném adventním věnci na pódiu první svíci. Slavnostně naladěné publikum, které zaplnilo celý zámecký sál, starosta Koštial krátce pozdravil: Měl jsem tu čest zapálit první adventní svíci, a tak symbolicky zahájit adventní předvánoční čas čtyř týdnů čekání na Ježíška. Těšíme se všichni a nejvíce naše děti. Svíce a její světlo (pokračování na str. 4) Zemřel mikulovský probošt Stanislav Krátký Dne zemřel probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě, otec Stanislav Krátký. Probošt zemřel v Domě Matky Rosy v Rajhradě u Brna. Se zesnulým se konalo rozloučení v sobotu 20. listopadu v kostele sv. Jana v Mikulově. Probošt Krátký byl uložen do kanovnické hrobky na místním hřbitově. Více na straně 4. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. Z P R A V O D A J M I K U L O V. C Z

2 Rada Města na svém jednání dne Schválila ukončení nájmu dle nájemní smlouvy o pronájmu nemovitosti v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Republikánské obrany nájemci pan A. Jirásek a paní F. Jirásková, oba bytem Mikulov, smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby v rámci stavby Mikulov ulice Nerudova, prodloužení vodovodu a kanalizace pro pozemky p. č a 3264 v k. ú. Mikulov na Moravě, uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu sportovní haly č. p na pozemku p. č. 1874/3 v k. ú. Mikulov na Moravě s panem Z. Černým. Souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci mezi Základní školou Mikulov, Hraničářů 617 E a DDM Mikulov při zajišťování zájmové činnosti a organizování volného času dětí a mládeže pro školní rok 2010/2011, s realizací plesu tří měst v termínu Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Mikulov záměr pronájmu nemovitostí pozemků p. č. 5022, p. č. 5025, p. č. 5026, p. č. 5028, p. č. 5029, p. č. 5031, p. č. 5032, p. č. 5033, p. č. 5036, p. č. 5037, p. č. 5038, p. č. 5039, p. č. 5040, Rada města projednávala p. č. 5041, p. č. 5042, p. č. 5045, p. č. 5046, p. č. 5049, p. č. 5056, p. č. 5059, p. č. 5070, p. č. 5080, p. č. 5081, p. č. 5082, p. č. 5086, p. č. 5087, p. č. 5093, p. č. 5094, p. č. 5095, p. č. 5100, p. č. 5047, p. č a části pozemků p. č. 5030, p. č. 5034, p. č. 5035, vše v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nebo pronajmout nemovitosti pozemek p. č. 9159, orná půda o výměře 394 m2 a pozemek p. č. 9160, ostatní plocha o výměře 910 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mušlov. Rozhodla pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 3088/459, p. č.2054/5, p. č. 2054/4, p. č. 2054/3, p. č. 2048, p. č. 2047, p. č. 2049, p. č. 2046, p. č. 2040/1 zahrada o výměře m2 a pozemek p. č. 2054/1 orná půda o výměře 143 m2, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice 28. října panu M. Abbasovi, za účelem zajištění zlepšení kulturnosti prostředí v dané lokalitě. Pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: MUDr. Ivo Koneš, PhDr. Ilona Žišková Vágnerová, Jaroslav Smečka, Vojtěch Příbramský a Marie Babicová. JUDr. Jiří Večeřa tajemník MěÚ Mikulov Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovacích prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: 8. prosince 2010 od 8.15 do Seznam adres dotčených plánovaným výpadkem: Náměstí 25/26, 26/25, 27/24, /28/23, 29/22, 30/21, 31/20. Více informací na sekce aktuality. Děkujeme za pochopení E. ON Česká republika, s. r. o. Hasiči vyjíždějí častěji, méně ale k požárům Mikulovští hasiči mají tento rok našlápnuto k rekordnímu počtu výjezdů za posledních pět let. K 11. listopadu zasahovali už ve sto sedmdesáti šesti případech, to je ve srovnání s loňským rokem o čtyřicet jedna výjezdů víc. A tento rozdíl pravděpodobně do konce prosince ještě o něco naroste. Zvýšení počtu výjezdů osobně přičítám zintenzivnění rekreační činnosti v areálu pavlovského Yachtclubu, odhaduje velitel mikulovské požární stanice Emanuel Vašíček. Podle REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Daniel Kamenár Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška vedených záznamů hasiči stále častěji pomáhají u dopravních nehod, zajišťují technickou pomoc, jako je třeba odstraňování překážek na komunikacích či čerpání vody ze sklepů nebo zachraňují osoby a materiál z vodní hladiny. Požáry v naší činnosti v současné době už nepřevažují, podotkl Vašíček. Mikulovská požární stanice je jednou ze tří poboček Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na Břeclavsku. Do jejího hasebního obvodu spadá celkem šestnáct obcí, tedy všechny obce Mikulovska vyjma Jevišovky a Drnholce. Zprávy o událostech přijímá a vyhodnocuje nejprve Krajské operační středisko v Brně, které na místa následně vysílá jednotky příslušných požárních stanic. Díky tomu vyjíždíme k minimálnímu počtu planých poplachů, pochvaluje si Vašíček. ds 2 Pronájmy městských bytů V prosinci 2010 se uskuteční pronájem: Byt 2+1 o výměře 54,14 m2 na ulici Vídeňská č. o. 2b, č. p. 35 v Mikulově. Připravované pronájmy bytů na leden 2011 Byt 2+1 o výměře 71,69 m2 na Náměstí č. o. 27, č. p. 24 v Mikulově, byt 4+1 o výměře 101,07 m2 na Kostelním náměstí č. o. 7, č. p. 10 v Mikulově. Bližší informace naleznete na úřední desce MěÚ Mikulov a webových stránkách v sekci Nabídka městských bytů nebo na Majetkoprávním odboru města Mikulov, tel.: Libuše Kuldová, Majetkoprávní odbor Gymnázium Mikulov zve na den otevřených dveří 8. prosince 2010 Prohlídky školy v 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin. Studenti vás provedou školou, podíváte se na práci v odborných učebnách, seznámíte se s historií i současností školy. Výhody pro studenty: Výměnné studijní pobyty na prestižních zahraničních školách, lyžařské kurzy (i snowboard), sportovně-turistické kurzy, vítáme notebooky v hodinách, školní bufet, jídelna s obsluhou, vybavená laboratoři ICT s vysokorychlostním připojením k Internetu... a mnoho dalšího. Jste srdečně zváni! Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6, Mikulov Oznamujeme rodičům žáků základních škol, že od 1. září 2011 nabízíme nový studijní obor M/01 HOTELNICTVÍ Bližší informace podá Mgr. Blanka Večeřová na telefonním čísle Pozvánka na Den otevřených dveří v G-centru Příspěvková organizace G-centrum Mikulov zve občanskou veřejnost na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý, 7. prosince 2010 v době od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin v budově organizace na adrese: Republikánské obrany 945/13, Mikulov (objekt bývalého útvaru PS, za nádražím ČD). Návštěvníci budou seznámeni s nabízenými sociálními službami a prohlédnou si prostory Domova pro seniory, Odlehčovací služby a Domu s pečovatelskou službou. Jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu!

3 Mikulov spřádá plány na vlastní trh Ovoce a zelenina ze zahrádky, včelí med či drobné zvířectvo z eko chovů. I s takovými produkty by se mělo obchodovat na plánovaném trhu v Mikulově. Jakožto zemědělec a bývalý zelinář vnímám, že v Mikulově tržnice s čerstvým zbožím chybí. Všichni jsme pod tlakem trendů moderní kuchyně, která vyžaduje kvalitní suroviny, ale nemáme je kde nakoupit, povzdechl si Rostislav Koštial, starosta Mikulova. Podle něj by otevření trhu zabilo dvě mouchy jednou ranou. Uspokojila by se poptávka po kvalitních surovinách a pěstitelé či chovatelé by dostali příležitost zbavit se svých přebytků. Tato myšlenka má co dělat s filozofií zdravějšího a ekologičtějšího života. Právě proto bychom chtěli klást důraz zejména na eko a bio produkty, vyzdvihl Koštial. Jak říká, drobní zahrádkáři mohou konkurovat obchodním řetězcům právě kvalitou. Není nad to, když zákazník ví, od koho vlastně nakupuje. Mít vlastního dodavatele rajčat, okurek nebo broskví, to je vize, o kterou nám běží, rozvedl Koštial. Aktualizace databáze služeb v cestovním ruchu V současné době Turistické informační centrum Mikulov aktualizuje databázi služeb v cestovním ruchu v turistické oblasti Mikulovsko. Aktualizace databáze je součástí výstupu projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Získané informace budou podkladem pro doplnění centrální databáze služeb v cestovním ruchu, připravovaných tiskovin a aktualizaci webových portálů na turistickou sezónu Žádáme poskytovatele služeb v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení, turistických cílů, půjčoven, opraven a úschoven kol, vinoték, vinných sklepů, (dokončení ze str. 1) Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Střední školy v Jihomoravském kraji mají kapacitu patnáct tisíc míst. Ve skutečnosti v nich však studuje jen něco málo přes deset tisíc studentů. Školy jsou tedy z jedné třetiny prázdné, uvedl zastupující ředitel Souchop. O naši školu se do budoucna určitě nebojím. Nejsme továrnou na vzdělávání, snažíme se být spíše školou rodinného typu. S žáky pracujeme individuálně a studenti mají u nás s vyučujícím bližší vztah. Díky programu na prevenci sociálně patologických jevů se nám vyhýbají drogové delikty. Máme bohatou nabídku aktivit ve škole i mimo ni výběr jazyků a volitelných předmětů, spolupráce se školami v zahraničí, nepovinné předměty a mnoho dalšího. Naši studenti byli úspěšní při generálce státních maturit. Podle mého názoru je gymnázium nejlepší možností, jak ostrou státní maturitu dobře zvládnout. Osmdesát pět až devadesát procent našich absolventů je každoročně přijato na vysoké školy. Inspiroval se přitom i v zahraničí. Třeba ve slovenské Galantě, která je partnerským městem Mikulova, totiž podobné trhy fungují už řadu let. V Mikulově se pro ně nabízí dvojí umístění. Buď na jih města, kde je vyšší obchodní potenciál, anebo v centru. Starosta se přiklání k první variantě. V dané lokalitě by se pak vybudovalo zpevněné prostranství se zastřešenými stánky a malým parkovištěm. Samozřejmě je potřeba zmapovat a oslovit také potenciální výrobce, kteří by mohli své produkty na mikulovském trhu nabídnout. A pak už jen stačí, aby se k nim občané naučili chodit nakupovat, míní starosta. Třeba Marie Růžičková z Mikulova ale na takový trh vysloveně čeká. Měl tu být už dávno. Určitě bych tam chodila nakupovat stejně jako všechny moje děti, potvrdila. Že je o místní produkty zájem, dokazuje i sezónní prodejna jablek. Denně jich v Mikulově prodáme až dvě stě dvacet kilo, upřesnila Anna Podbředská, vedoucí popických sadů z PPS Agro Strachotín. ds vinařství, sportovních a wellness zařízení aj.) o sdělení případných změn v kontaktních údajích, rozsahu služeb a jejich cenách, popř. novinkách Turistickému informačnímu centru Mikulov, Náměstí 1, Mikulov, tel./fax: , , Uzávěrka sběru dat je stanovena na tic Realizováno v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Studijní výsledky jsou pro nás jasnou výhodou a devizou, doplnil Souchop. V posledních letech proběhla v budově gymnázia rekonstrukce a modernizace učeben, které jsou vybaveny novým nábytkem a moderními pomůckami. Z prostředků získaných z projektu z Evropské unie byla na špičkovou úroveň zmodernizována počítačová vybavenost a pokračují i další projekty na rozvoj školy. Piaristické gymnázium existuje v Mikulově tři sta osmdesát let, má bohatou nejen historii, ale i současnost. Jsme dobře vybavenou moderní školou, jsme zapojeni do mezinárodních projektů s dalšími školami v zahraničí. Naši studenti jsou úspěšní v olympiádách, soutěžích i v dalším vzdělávání. Nasvědčuje snad něco z toho, že máme být zrušeni? vzkázal všem pochybovačům Jiří Souchop. O budoucnosti mikulovského gymnázia diskutujte na dk 3 Mikulovem se svařákem Turistické informační centrum Mikulov pořádá zimní prohlídky města Mikulova a zpřístupňuje vybrané prohlídkové objekty. Od listopadu 2010 do konce března 2011 můžete zažít také zimní prohlídku města Mikulova se šálkem svařeného vína. Za doprovodu místních průvodců vás seznámíme s historií města, zavedeme vás do zámeckého sklepení s obřím sudem a provedeme židovskou čtvrtí. Cena za osobu je 100 Kč. Dle zájmu můžete také navštívit vybrané expozice Regionálního muzea Mikulov, Dietrichsteinskou hrobku, Expozici kostela sv. Václava a kostnici nebo židovský hřbitov. Podrobnější informace a rezervace: TIC Mikulov: tel.: , tic Upozornění podnikatelům Již v létě jsme přinesli informaci o tom, že město Mikulov připravuje ve spolupráci s firmou Daruma, Plzeň umístění nového zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE v dolní části náměstí, jehož součástí bude prostor pro prezentaci služeb v oblasti cestovního ruchu. Další aktivitou města je aktualizace pěti velkoplošných map s plánem města, kterou realizuje firma Rafael-art. Ta ovšem nabízí současně inzerci v kapesní mapě, která však není součástí smlouvy s městem. V poslední době se také množí nabídky obchodních zástupců různých dalších komerčních firem na inzerci v tiskovinách jako jsou např. trhací mapy, katalogy s inzercí nebo průvodce s plánem města. Obchodní zástupci těchto firem se zaštiťují a odkazují na spolupráci s městem Mikulov, tato informace však není pravdivá. Vyzýváme tímto podnikatele k opatrnosti při uzavírání smluv na inzerce a reklamu. Finančních prostředků nemá nikdo dnes nazbyt a je škoda investovat do náhodných projektů. Tyto prostředky vám pak mohou chybět při podpoře kvalitních projektů s patronací města. Soukromé firmy nemusí mít zajištěnu kvalitní distribuci svých propagačních materiálů. U materiálů vydávaných nebo podporovaných městem je kvalitní distribuce zajištěna prostřednictvím regionálních Turistických informačních center, distribucí na veletrzích cestovního ruchu či rozesíláním vybraným cílovým skupinám. O všech propagačních aktivitách města informujeme ve Zpravodaji nebo na internetových stránkách mikulov.cz a zpravodajmikulov.cz. Pokud vás osloví neznámá firma a budete mít pochybnost, zda jde o aktivitu města, je možné si tuto skutečnost ověřit v Turistickém informačním centru, tel.: nebo na Odboru regionálního rozvoje a investic u paní Korandové, tel.: Odbor regionálního rozvoje a investic Kateřina Korandová

4 Stanislav Krátký (* H ) Stanislav Krátký byl brněnský kněz, teolog a vysokoškolský pedagog. Byl pronásledován komunistickým režimem a patřil mezi významné představitele skryté církve. Biskupem Felixem M. Davídkem byl v roce 1968 vysvěcen na biskupa (jeho biskupským heslem je Ad plenitudinem K plnosti). V letech byl proboštem mikulovské kapituly. Narodil se v Zábrdovicích v chudé rodině, jejíž sociální poměry se odrazily i na formování jeho osobnosti. Jeho dětství bylo silně ovlivněno tím, že jeho tatínek hned po první světové válce onemocněl španělskou chřipkou. Vystudoval gymnázium na Legionářské ulici (dnešní třída kapitána Jaroše), mezi jeho spolužáky patřili literární vědec Dušan Jeřábek a dirigent Otakar Trhlík. Díky svým vynikajícím studijním výsledkům obdržel stipendium Radovana Nováka, udělované významným českým literárním vědcem Arne Novákem, se kterým se stýkal až do jeho smrti v roce Na formování jeho osobnosti měla vliv řada vynikajících osobností z řad duchovních a řeholníků (např. Dominik Pecka). Na bohosloveckém semináři v Brně studoval pouze jeden rok, poté byl totálně nasazen. Studia bohosloví však stihl dokončit v řádném termínu. Po svém vysvěcení na kněze 5. července 1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil mimo jiné astronom Jiří Grygar či profesor Květoslav Šipr). Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a vězněn dva roky ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách Brno. V této době se zvláště intenzívně věnoval společně s Felixem Davídkem formaci zájemců o kněžství. Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil v Mutěnicích a poté byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa skryté církve. Ostatně byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V Brně organizoval tajné teologické studium.v roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Patřil mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel od roku 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a byl hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mu v roce 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje za jeho přínos výchově mládeže a za jeho osobní statečnost v období komunismu. Než přijde Ježíšek aneb advent v Mikulově nejen pro děti Čekání na Ježíška se vůbec nemusí táhnout jako med do vánočních perníčků. Zvlášť pro toho, kdo si v kalendáři označí neděli 5. prosince. Ten den totiž v 17 hodin dorazí na mikulovské Náměstí Mikuláš, aby všem dětem nadělil sladké balíčky. Nebudou chybět ani jeho pomocníci čerti a andělé. Na své si přijdou i mlsné jazýčky ratolestí a jejich doprovodů. Proudem bude téct čertovské pití, méně otrlým nabídne mikulášské menu nebeské nápoje a komu vyhládne, může si u ohýnku opéct ďábelský špekáček. Za mikulášského veselí se rozzáří vánoční strom a otevřou se také dveře Městské galerie. V 16 hodin tam bude zahájena výstava Hračky a panenky za posledních 50 let, která potrvá až do 22. prosince. Vstup na ni je zdarma. Své dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete psát na nebo je můžete zanechat na podatelně Městského úřadu. Další adventní víkend bude ve znamení vánočního jarmarku s řemeslným tržištěm a bohatým kulturním program. Radost se bude rozdávat tentokrát v sobotu 11. prosince od 10 hodin. Vánoce pod radnicí lákají třeba na loutkové divadlo, promítání a soutěže pro děti. Ty budou moci svá psaníčka pro Ježíška vhodit do zvláštní schránky. Náměstím budou znít dobové koledy i vánoční a lidové písně z celého světa, ukázky hry na didgeridoo a další hudební nástroje, recitál keltských písní a k vidění bude betlém se živými zvířátky. Vystoupí mimo jiné žáci ze Základní umělecké školy v Mikulově, soubory Pálavěnka, Palavánek i Pálava. Vstup je pro všechny volný. ds Vinárna U hroznu pořádá tradiční zvěřinové speciality, ve dnech 3. až Podáváme srnčí, kančí, jelení, zajíce aj. objednávat se můžete na tel.: nebo (dokončení ze str. 1) Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči symbolizuje naději, rád bych Vám proto popřál, ať se vám splní všechna vaše přání a naděje. Slavnostní koncert pokračoval vystoupením nejmenších muzikantů, zpěváčků a tanečníků. Svá pásma koled, vánočních písní a poeticky ztvárněných vánočních zvyků předvedly dětské národopisné soubory Palavěnka a Palavánek za doprovodu malé cimbálové muziky Základní umělecké školy v Mikulově a cimbálové muziky Kolík. Členové národopisného souboru Pálava pak sehráli Pastýřskou hru doprovázenou vánočními lidovými písněmi. Koncert vyvrcholil vystoupením Pálavských seniorů, ale návštěvníky čekalo ještě milé překvapení. Členové NS Pálava objevili po letech ve svém skladu starý cimbál, který byl zakoupen současnou předsedkyní spolku Zlatislavou Krůzovou v roce 1977 od legendárního horňáckého primáše Jožky Kubíka a který byl používán až do roku Cimbál je nyní bohužel ve stavu, kdy se pro hudební účely už nedá použít, ale pro jeho historickou hodnotu a původ se členové NS Pálava rozhodli věnovat jej občanskému sdružení Futrál z Velké nad Veličkou. Cimbál si přímo na koncertě přišla převzít Martina Venclová z OS Futrál: Horňácko je bohatý folklórní kraj a my se snažíme zviditelňovat jeho historii pořádáním přednášek, výtvarných dílen, koncertů a výstav. Moc děkujeme za tento vzácný dar. Bude prozatím umístěn na obecním úřadě ve výstavní síni a pevně věřím, že se brzy stane základním kamenem nově vznikajícího muzea horňáckého folklóru. Jako hosté pak předvedli své mistrovské umění muzikanti z cimbálové muziky bratří Kubíků s primášem Martinem Hrbáčem, který se učil právě u Jožky Kubíka. Tečkou za výjimečným koncertem, jehož záznam pořizovala i Česká televize Brno, byl sborový zpěv koledy narodil se Kristus Pán, kterou si zazpívali všichni účinkující. Koncert se konal pod záštitou města Mikulova a regionálního muzea Mikulov. dk Přijďte se zaposlouchat do etnické hudby Ve čtvrtek 16. prosince v 19 hodin vystoupí v mikulovském kinoklubu Trio de Janeiro. Kapela začala fungovat v roce 2004 v Litomyšli jako komorní trio interpretující lidovou hudbu odlišných etnik. Během roku 2005 se trio rozšířilo o další tři členy. Zájem o světové rytmy a melodie v kombinaci s jazzem, funkem a latinou se ukázal více než plodný a posluchačsky vděčný, jak se potvrdilo vítězstvím soutěže Colours Talents Kapela má za sebou koncerty ve všech možných klubech i na festivalech po všech koutek republiky. A jak se uvádí v jedné z recenzí na koncert Tria naživo ze sebe dokáží vytrhat všechno. Podobnou show plnou latinskoamerických rytmů a funkové energie u nás nikdo jiný nenabízí. dk

5 sobota v hodin Program Městského kina LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI vstupné 75 Kč historický, dobrodružný / přístupný od 15 let / 108 min. / Slovensko, Polsko Režie: Mariana Čengel Solčanská Hrají: Marko Igonda (SK), Radoslav Brzobohatý (CZ), Vladimír Javorský (CZ), Pawel Malaszynski (PL), Alexander Domogarov (RUS) Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou. Podle staré legendy kdysi dávno žil v klášteře ztraceném v horách znalec tisíce věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající stroj podle ztracené knihy Leonarda da Vinci a jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá. pátek v hodin HABERMANNŮV MLÝN vstupné 70 Kč drama / přístupné od 12 let / 104 min. / ČR Režie: Juraj Herz Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Ben Beder Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. sobota v hodin RESIDENT EVIL: AFTERLIFE vstupné 65 Kč akční sci-fi / přístupný od 15 let / 97 min. / Velká Británie, USA, Německo / titulky Režie: Paul W. S. Anderson Hrají: Milla Jovovich, Boris Kodjoe, Ali Larter, Wentworth Miller, Sienna Guillory Čtvrtá filmová adaptace podle stejnojmenné hry od firmy Capcom. Jde, jak už název napovídá, o svět po apokalypse. T-virus už zpustošil celý svět a přeměnil lidi na zombie. Alice pokračuje a snaží se nalezené přeživší dovést do bezpečí. Pomoci se jí rozhodne i starý přítel. Vyrážejí do Los Angeles, které, jak záhy zjistí, je plné zombie. Čeká je boj o přežití v pasti způsobené společností Umbrella. neděle v hodin POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU vstupné 65 Kč fantasy / přístupný / 104 min. / USA 2010 / český dabing Režie: M. Night Shyamalan Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti porobení, nebo totální vyhlazení, respektive vypálení. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Cestopisná přednáška Správa CHKO, začátek od 19 hodin Fotografiemi i doprovodným slovem nás Jan Miklín zavede do jižní Ameriky: Chile, Bolívie a Peru. Čtvrtek Od adventu k Hromnicím Zámek Mikulov, začátek v 17 hodin Beseda spojená s ukázkou Pálavských seniorů Draní peří. Pátek Všechnopartička Městské kino, začátek v Zábavný pořad Karla Šípa s Josefem Náhlovským. Přesunuto z 5. listopadu. Vstupné v předprodeji (v kanceláři Mikulovské rozvojové v budově městského kina do ) 190 Kč, na místě 240 Kč. Sobota Mikuláš na Zámečku Hotel Zámeček, začátek v 17 hodin Mikuláš, čert a anděl budou rozdávat v areálu Hotelu Zámeček Mikulov sladkou odměnu hodným dětem. Mikulášské speciality pro děti. Mikulášská řízená degustace vín. Zdarma čertovská ovarová polévka, ohnivý kotlíkový svařáček. Neděle Mikulášská nadílka Náměstí, začátek v Příchod Mikuláše, rej čertů a rozsvícení vánočního stromu. Více na straně 4. Neděle Hračky a panenky za posledních 50 let Městská galerie, začátek v 16 hodin Město Mikulov zve v adventním čase na výstavu starých hraček. Výstava potrvá od do , kromě pondělí. Vánoční show 2010 Čtvrtek s Michalem Nesvadbou Kino, začátek v 16 hodin Tradiční vánoční pořad pro děti. Vstupné: 150 Kč dospělý, 90 Kč děti. Dítě v doprovodu rodiče bez nároku na sedadlo zdarma.vstupenky v předprodeji v kanceláři Mikulovské rozvojové (budova Městského kina), Pavlína Janderková, tel: Sobota Vánoce pod radnicí Náměstí, začátek v 10 hodin Vánoční jarmark s řemeslným tržištěm a kulturním programem. Více na straně 4. Neděle Adventní čtení Eat Art Gallery, začátek v 16 hodin Eat art gallery zve každou adventní neděli na předvánoční předčítání, vyprávění a posezení. Středa Výchovný koncert NS Pálava Městské kino, začátek v 8 hodin Vystoupení národopisného souboru Pálava. Středa Vánoční koncert Nástupní sál zámku, začátek v 18 hodin Společný koncert Komorního orchestru ZUŠ Mikulov s pěveckým sborem gymnázia Gaudium. Čtvrtek Koncert Trio de Janeiro Kinoklub, začátek v 19 hodin Jazz, funk, latin, world music, orchestra. Vstupné na místě 80 korun, občerstvení zajištěno. Více na straně 4. 5 Změna programu vyhrazena!

6 Kosmetický salón Andrea Janíčková Sedlec 265, objednávky: Dárkové poukazy v jakékoliv hodnotě - hloubkové čištění a buněčná obnova pleti 320 Kč - relaxační masky, masáž obličeje a dekoltu 190 Kč - liftingová masáž obličeje 100 Kč - thajská mikromasáž očního okolí 80 Kč Akce Hotelu Drnholec *** Prosinec Mikulášské menu Objednávky stolu prosíme na tel.: nebo na recepci. Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Prodej BJ ,42 m2, po částečné rekonstrukci v cihlovém domě. Cena Kč. Výměna bytu 3+1 v OV po celkové rekonstrukci (80m2 byt+20m2 sklep) v tichém prostředí za rodinný dům ze zahrádkou s možností oprav. Bližší informace v RK Nabídka nemovitostí: Historický dům 5+1 se sklepem v centru města (ul. Alfonse Muchy) cena: Kč (k jednání) RD 4+1 v Mikulově, 223 m2. Cena: Kč (k jednání) RD 4+1 v centru Mikulova, s krásným výhledem, 610 m2. Cena: Kč Hotel v Drnholci, 2423 m2. Cena: Info v RK BYT 3+1 v historickém centru Mikulova, 104 m2. Cena: Kč Sklep s nástavbou Jevišovka, 303 m2. Cena: Kč Tel.: MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Tel.: ROZŠIŘUJEME NABÍDKU O PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ ŘAS!! Do konce roku sleva 20% na nanesení základního setu řas. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů * depilace voskem FINANČNÍ POMOC!!! Zbavíme Vás dluhů podle zákona a zaplatíte jen 30% svých závazků. Zastaví se exekuce, vymáhání, soudní řízení, penále a pokuty. Volejte: pro pobočku Mikulov, Hustopeče a Břeclav 6 Výroba studené kuchyně Pořádáte narozeniny, párty, rodinnou oslavu a nechcete mít práci a starosti, co hostům nabídnout? Vyrobíme pro vás studené mísy, chlebíčky, bagety, jednohubky, zeleninové saláty, ovocné mísy atd. Přijímáme objednávky na vánoce a Silvestra. Objednávky: Moravcová Michaela tel.: , AXA pojišťovna a.s. povinné ručení dle výkonu příklad: FABIA 1,9 SDI 1.800,- OCTAVIA 1,9 TDI 2.160,- u smluv s výročím leden 2011 auta do 49 kw 1.620,- auta do 59 kw 1.800,- volejte

7 BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem kontejnerová Avie odvoz suti, dovoz štěrku mobil: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: POLEDNÍ MENU SN Z, CO M ŽEŠ 80,-K HOTEL GALANT**** KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN VOLNÝ VÝB R Z P TI HLAVNÍCH JÍDEL FORMOU BUFETU * V CEN I POLÉVKA A ZELENINOVÝ SALÁT * KÁVA SE ZÁKUSKEM ZA BEZKONKUREN NÍ CENU 19,- K * DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST VE DVO E HOTELU * OTEVÍRACÍ DOBA 10,30-16,00 HOD Řádková inzerce Cvičení na vibrační plošině vhodné pro každého bez rozdílu věku vede ke snížení hmotnosti, zlepšení ohebnosti, zvýšení fyzické kondice, tvarování postavy a redukci celulitidy, zvýšení hustoty kostní tkáně, zlepšení kvality pleti. Objednejte si bezplatnou zkušební lekci v M-studiu na Pavlovské na telefonu Prodám Škoda Felicia, r. v. 1997, přestavba na LPG, tažné zařízení + zimní gumy. Dobrý stav Pronajmu nebytové prostory na Zdravotním středisku v Mikulově, Piaristů 26 o výměře 24 m2 a 15 m2. MUDr. Miroslav Fobl, Prodám byt 3+1 v Mikulově na sídlišti. 2NP/4. Nová kuchyň a plast.okna. Cena dohodou. Tel.: Pronajmu byt 2+1 a 1+1 v Mikulově. Tel.: Prodám levně televizor uhl. 60 cm s novým set-top-boxem na digitální příjem. Dále akvaristovi daruji rybičky a rostliny. Hevera, 22.dubna 19, Mikulov, tel Koupím garáž na ulici Větrná, příp. v nejbližším okolí. Tel.: Máte dost předvánočního shonu? Nově otevřerný salón K+K na ulici Pavlovská nabízí kosmetické procedury, manikúru, zábaly rukou, těla a kadeřnické služby. Jedinečná příležitost: Zkrášlení sama sebe-relaxace Poznámka pro pány: Myslíte, že se Vás to netýká? Omyl. Máte skvělou šanci dát své partnerce krásný a vítaný dárek nabízíme dárkové poukazy. Na Vaši návštěvu se těší Petra: , Bára: , Jana: !!! OTEVÍRÁME !!! T ŠÍME SE NA VÁS V PROSTORÁCH NOVÉ (U RECEPCE, VCHOD Z MLÝNSKÉ ULICE) AKTUÁLNÍ NABÍDKA NA MLÝNSKÁ 2, MIKULOV , HOSP DKY Vánoce pod radnicí 11. prosince 2010 Vážení stánkaři, řemeslníci, keramici, výtvarníci Nabízíme možnost zúčastnit se akce Vánoce pod radnicí v Mikulově spojenou s tradičním předvánočním prodejem drobných uměleckých předmětů (keramiky, skla, šperků, textilních výrobků, hraček atd.). Součástí akce bude bohatý kulturní program na mikulovském náměstí. Uvítáme také ukázky řemesel, prodej vhodného občerstvení, horké kaštany, punče, svařáky, čaje Pokud budete mít o účast zájem, kontaktujte nás prosím: Sylva Chludilová, produkční; Mikulovská rozvojová s. r. o., Náměstí 158/1, Mikulov, tel: , mobil: , 7

8 HRANIČÁŘI NA EXKURZI V OSVĚTIMI Žáci z 2. stupně ZŠ Hraničářů se 1. listopadu vydali na exkurzi do koncentračního tábora v polské Osvětimi. Po porážce Polska v září 1939 bylo město Osvětim s přilehlými obcemi začleněno do třetí říše. Zároveň jej nacisté přejmenovali na Auschwitz. Rozkaz vybudovat na tomto místě tábor byl vydán v dubnu 1940 a jeho velitelem byl jmenován Rudolf Höss. Po dobu pěti let vyvolával tábor Auschwitz pocit strachu mezi obyvatelstvem zemí okupovaných nacisty za druhé světové války. Tábory v Osvětimi a Březince jsou jako památková rezervace zpřístupněny návštěvníkům. Když jsme prošli branou s cynickým nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje), kterou denně procházeli do práce a po více než deseti hodinách se vraceli vězni, ocitli jsme se ve velkém vězení s ostnatými dráty na každém kroku. Všichni jsme pozorně poslouchali každé slovo našeho velmi milého průvodce a přemítali, jak strašné to muselo být. Tato exkurze pro nás byla silným sugestivním zážitkem, který nelze jen tak vymazat z paměti. žáci ZŠ Hraničářů PODZIMNÍ HRÁTKY Žáci Základní školy, Školní 1 v Mikulově a uživatelé Denního stacionáře Mikulov prožili ve dnech od 1. do 5. listopadu týden PODZIMNÍCH HRÁTEK. Byly pro ně připraveny různé hry, soutěže, hádanky s obrázky, výtvarné a pohybové aktivity s podzimní tématikou. Hrátky byly zaměřeny na podporu a rozvoj všech smyslů a rozumových schopností. Poznávali, pojmenovávali, ochutnávali ovoce a zeleninu, ale i připravený jablkový koláč, čichali k různým druhům bylinek a podzimních květin, třídili přírodní materiál (např. kaštany, žaludy, ořechy, apod.). Také si společně zahráli pohádku O veliké řepě, vylovili Informace z mikulovských škol rybník s magnetickými rybičkami, ztvárnili podzimní strom s otisky barevných listů. Nechyběl ani papírový drak, který se vznášel na velké barevné plachtě. O velmi příjemnou atmosféru se také postarali zaměstnanci stacionáře, kteří děti doprovázeli na různé hudební nástroje při zpěvu a tancích tématicky zaměřených. Na závěr celého týdne se děti vydaly na školní zahradu, prohlédly si zde podzimní zahrádku, barevné stromy a keře. Odměnou jim byla připravená stezka s hledáním podzimního pokladu a všichni zúčastnění si odnesli ovoce z pokladu a zasloužený pochvalný list. Kolektiv pracovníků ZŠ, Mikulov, Školní 1 NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT NA GYMNÁZIU MIKULOV V letošním roce bylo mikulovské gymnázium úspěšné v žádosti o grant pro mezinárodní projekt MSLS, programu Comenius partnerství škol pod Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která vznikla díky nové generaci programu LLP (Program celoživotního učení). Náš projekt MAKING SCIENCE LOOK SIMPLE, na kterém spolupracujeme s dalšími školami z Portugalska, Španělska, Velké Británie, Rumunska, Turecka a Německa, má za úkol přiblížit žákům matematiku a vědecké obory jako je fyzika, biologie, chemie, geologie a zeměpis tak, aby se jich tolik neobávali. Důležité je především propojení těchto vyučovacích předmětů s praxí. V říjnu proběhla první partnerská schůzka ve Španělském Puerto Real, kde se koordinátoři a vyučující z jednotlivých škol dohodli na podrobnějším plánu projektu, který bude trvat do roku Studenti v průběhu září sami vymýšleli logo tohoto projektu. Přestože práce našich studentů byly velmi nápadité, nezvítězilo logo z České republiky, ale z Rumunska. V současné době probíhá výzkum mapující porozumění učivu přírodovědných předmětů a matematiky u našich studentů, kde se sami studenti vyslovují učivu, které se jim v jednotlivých předmětech zdá obtížné a těžko pochopitelné. Na základě tohoto výzkumu se pak studenti zapojí do projektů, které by jim měly učivo lépe objasnit. Studenti by měli i sami navrhovat cesty ke zlepšení. Rovněž využití Moodle může umožnit lepší chápání poznatků. Důraz je kladen i na spolupráci mezi studenty nejen jedné školy, ale všech zúčastněných škol. Studenti se budou na partnerských schůzkách nejen zabývat otázkami přírodních věd a matematiky, ale určitě si procvičí angličtinu, která je komunikačním jazykem. A také poznají kulturu dané země, naučí se lépe spolupracovat a získají i nové přátele. První schůzka, na které se studenti našeho gymnázia mohou podělit o získané poznatky a porovnat je s poznatky škol z ostatních zemí, proběhne v únoru příštího roku v Leicesteru ve Velké Británii. Daniela Hasníková, koordinátor projektu Klub seniorů informuje Měsíce říjen a listopad byly pro členy Senior klubu při MěÚ Mikulov opravdu hektické. Zásluhou bývalého vedení města jsme dostali novou kuchyň, byly vymalovány prostory klubu a provedena nová výzdoba. Poděkování patří všem členům Senior klubu, členům pěveckého sboru, děvčatům v kuchyni a všem, kteří se podíleli na úklidu. Tyto práce trvaly několik dní. Za velmi pěknou a vkusnou výzdobu Poděkování Členové radioklubu v Mikulově tímto děkují panu Pavlu Čechovi z firmy Netserv, dřívějšímu členovi Radioklubu, za bezplatnou instalaci a provoz internetu pro členy Radioklubu Mikulov. Jiří Sekereš, vedoucí Radioklubu nově vymalovaných prostor si zaslouží poděkování paní Tichá z mikulovského gymnázia, Jarmila Spilková, Alfréd Dostál Miroslav Kolouch a mnoho dalších. Všem, kteří se podíleli na zkrášlení prostor klubu moc děkujeme a jejich práce si vážíme. I přesto, kolik jsme měli práce v Senior klubu, uskutečnila se řada pěkných akcí. Ve dnech 19. října a 9. listopadu se členové Senior klubu zúčastnili zájezdu do termálních lázní v Laa an der Thaya v Rakousku. Každé pondělí se pravidelně koná babinec. Této akce se zúčastňuje okolo dvaceti seniorek. Každé úterý odpoledne se schází osmnáctičlenný pěvecký sbor a připravuje kulturní program na velké akce a jiná vystoupení. Dne 24. listopadu se v senior klubu konaly již tradiční Kateřinské hody. pěvecký sbor připravil pěkný a vtipný kulturní program. Mezi přítomnými účinkujícími nechyběl ani starosta (sekretář senátora Jana Hajdy Ludvík 8 Jankovič) a starostová (paní doktorka Gráfová), stárci a stárkové. Inu, zkrátka hody jak se patří. K tanci a poslechu hrál tradičně Rytmik z Dolních Kounic. Vhod přišlo i chutné a stylové pohoštění. Za zdárný průběh akce děkujeme, všem, kteří se na její přípravě podíleli. Mgr. Libuše Danielová AKCE KLUBU SENIORŮ ve 14 hodin v Senior klubu Vánoční posezení u stromečku, kulturní program. děti z MŠ Habánská a pěvecký sbor při KS ve 14 hodin v G-centru Vystoupení s kulturním programem Vánoce, vánoce přicházejí ve 13 hodin v Senior klubu Silvestrovská zábava aneb rozloučení s rokem 2010, program, hudba Srdečně zveme členy i příznivce! Mgr. Libuše Danielová

9 Dražba vinných unikátů pomohla dětem Přes dvě stě dvacet tisíc korun. Tolik se vydražilo na čtvrté Charitativní aukci archivních vín a výtvarných děl dětí z denního stacionáře v Mikulově, kterou uspořádalo občanské sdružení Biliculum. Peníze poputují na dofinancování automobilu pro svoz dětí do stacionáře. Zámecký sál v Mikulově zaplnily ve čtvrtek 18. listopadu desítky dražitelů. A spojovalo je jediné chtěli podpořit Biliculum, které pomáhá handicapovaným dětem a jejich rodinám. Do aukce šlo na čtyřicet vín. Nabízeli jsme desítky let stará vína, skutečné rarity, které se běžně neprodávají. Vinaři nám je darovali sponzorsky a o některé láhve byl skutečně velký boj, poznamenal Petr Malásek, ředitel Bilicula, které v Mikulově provozuje denní stacionář. Bonusem PIŠKVORÁK 2010 V měsíci listopadu pořádá již tradičně Dům dětí a mládeže v Mikulově školní kola soutěže PIŠKVORÁK. Piškvorky jsou stará podlavicová hra, kde musíte zapojit hlavně logické myšlení. Touto hrou se bavili již naši rodiče a prarodiče. Dokonce nyní v Břeclavi proběhlo oblastní kolo této soutěže pro střední školy. Trápila je malá účast. To my jsme letos zaznamenali velký zájem. Školních kol se zúčastnilo celkem sto šestnáct dětí. Mezi nejlepší hráče v těchto kategoriích patřili: Čech Tadeáš, ZŠ Pavlovská (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Míček Lukáš, ZŠ Pavlovská (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her, Langr Andrej, ZŠ Valtická (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Kolomazníková Hana, ZŠ Valtická (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her, Čevelík Vít, ZŠ Hraničářů (1. 2.třída) 5 bodů z pěti her, Minaříková Karolína, ZŠ Hraničářů (3. 5.třída) 5 bodů z pěti her. Pozvánku do celoměstského finále O PIŠKVO- RÁKA ROKU 2010 obdrželo celkem šedesát tři dětí, které se utkaly v sobotu 27. listopadu v sále DDM. Jak se dařilo těmto soutěžícím, si můžete přečíst na našich webových stránkách a v příštím čísle Zpravodaje města Mikulov. Dům dětí a mládeže Mikulov každého z dražených vín byl výrobek od dětí jako třeba ručně vyšívaný polštářek, zástěra s chňapkami, věšák, ručně tkaná šála nebo obrázek. Povedlo se mi vydražit láhev vína, které je stejně staré jako já a stejně mladé jako moje žena, usmíval se Tomáš Hlavenka z Mikulova s tím, že radost mu udělal i výrobek od dětí. Myslím, že je to naprosto skvělá příležitost, jak podpořit sdružení, které pomáhá potřebným, zdůraznil smysl akce. Ta byla navíc pojatá i jako společenský večer. K poslechu hrála cimbálová muzika Kasanica, představil se pěvecký sbor z mikulovského gymnázia Gaudium i děti z Denního stacionáře Mikulov. Všichni vystoupili bez nároku na honorář, raut nám sponzorsky připravila Restaurace pod radnicí a stejně jako v předešlých letech bychom se neobešli bez podpory Regionálního muzea. Velké poděkování patří rovněž všem dražitelům i zaměstnancům sdružení, kteří mají s dětmi velkou trpělivost. Na některých výrobcích s nimi totiž pracovali i dva roky, vyzdvihl Malásek. Nakonec se tak podařilo získat přes dvě stě dvacet tisíc korun, které sdružení použije na dofinancování devítimístného vozidla pro přepravu uživatelů mikulovského stacionáře. ds Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , PROSINEC V DDM ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ (pátek) od hodin, sál DDM Pro naše nejmenší jsme připravili mikulášskou nadílku se zábavným programem. Balíčky (se jmenovkou) pro děti je možno odevzdat před akcí. O PUTOVNÍ PÁLKU (pondělí) od hodin, DDM Turnaj ve stolním tenisu, registrace patnáct minut před začátkem turnaje. Kategorie 8 10 let od hodin, kategorie let od hodin. S sebou sportovní obuv, oblečení. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY (středa) od 10 hodin, DDM Výroba netradičních vánočních dárků, cena 30 Kč. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY NA DOMEČKU ( čtvrtek) od hodin, DDM Pečení perníku, výroba netradičních vánočních přání a ozdob z pedigu. Určeno pro děti i dospělé, příspěvek na materiál 30 Kč. VÁNOČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU (středa) od hodin, tělocvična Gymnázia Startovné 100 Kč za družstvo, přihlášky do em nebo tel , Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011! 9 Navštivte stánek CEV na vánočních trzích Milí čekatelé na mikulášskou a vánoční nadílku, zveme Vás všechny na mikulovské náměstí ve dnech 5. a 11. prosince, kde Vám naše centrum ekologické výchovy nabídne ke koupi vynikající dobrůtky ve fair trade, ale také bio kvalitě. Zúčastníme se totiž s našim stánkem městských mikulášských oslav i vánočních trhů Vánoce pod radnicí. Kdo tedy neodolá a naplánuje si koupi kakaa, kávy, čokolády či čaje, ovocných tyčinek nebo bonbónů, ať přijde ke vchodu do naší ekoporadny, v budově CHKO Pálava. Tam Vás přivítáme s otevřenou náručí, dobrou náladou a plným stolem. Jestli bude, a to si pište, že bude, zima, navaříme pro Vás do kotle něco teplého, sladkého a alkoholického, pro děťátka spíš bylinkového a citrónového. No uvažte, že náš stánek nemůžete obejít bez povšimnutí! Těšíme se na Vás. Eva Řezáčová, CEV Pálava V CEV se učili vyrábět adventní věnce Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově v sobotu 20. listopadu provoněla nefalšovaná předvánoční nálada. Konal se tam rukodělný kurz, ve kterém se účastnice naučily, jak si vyrobit pěkný adventní věnec podle svých představ. Pod vedením lektorky Marty Součkové si osm frekventantek kurzu vlastnoručně vyrobilo adventní věnce k zavěšení na dveře nebo stolní se svícemi. Lektorka Součková radila, jak věnec správně vyvázat, aby se nerozpadl, byl souměrný a také poradila, jak si ho i nazdobit. Věnce účastnice tvořily z připravených slaměných kulatých korpusů, na které pomocí tenkého drátu postupně připevňovaly větvičky krušpánku, tisu, cypřiše, túje nebo břečťanu. Zelené věnce pak zdobily pomocí lepicích pistolí přinesenými ozdobami, pestrobarevnými stuhami a svícemi. Věnec jsem si vyrobila a nazdobila celý sama, jen při jeho konečné úpravě mi pomohla paní lektroka, komentovala výsledek svého snažení Sylva Šulová z Mikulova. Šikovné ruce některých účastnic zvládly během sobotního dopoledne vytvořit i dva nebo tři věnce. Vlastnoručně vyrobené dekorace si pak spokojeně odnášely domů. dk Marta Součková (vlevo) a Sylva Šulová se svým adventním věncem

10 V kinoklubu zazářila hvězda bluesového nebe V rámci mezinárodního bluesového festivalu Blues Alive vystoupil 18. listopadu v mikulovském kinoklubu Gary Lucas kytarista, kterého americký časopis Rolling Stone nazval zázrakem moderní kytary a jehož britský magazín Classic Rock zařadil mezi sto nejlepších žijících kytaristů. DS: Kdo pro Vás objevil krásu blues? GL: Objevil jsem ji sám, když jsem slyšel mého prvního a jediného učitele hry na kytaru, vlastně jsem bral lekce jenom měsíc, když mi bylo devět, hrát jednu bluesovou pasáž. DS: Co to s Vámi udělalo? GL: Cítil jsem mrazení a řekl jsem: zahrajte to znovu! No a pak taky, když jsem v roce 1957 slyšel Itty Bitty Pretty One, bluesovou extatickou r&b skladbu od Thurstona Harrise. Ta mě uchvátila natolik, že jsem v ten moment věděl, že se chci dostat na dřeň téhle oduševnělé hudby plné emocí, že se chci dostat k jádru blues. DS: Tohle stačilo, abyste propadl blues? GL: Samozřejmě jsem ještě studoval mistry Roberta Johnsona, vyjícího vlka, bahnitou vodu a mého oblíbence Skipa Jamese. Jen proto, že jsem o nich četl, ale nikdy jsem je nehrál, jsem sháněl jejich nahrávky a stal se tak závislý na celý život. DS: Hrají muži blues jinak než ženy? GL: No, myslím že ne. Myslím, že blues je mezinárodní vyjádření stavu člověka s veškerou bolestí i radostí, kterou má v srdci. Slyšel jsem úžasné hráčky, a kdybyste je slyšela a měla zavřené oči, nepoznala byste, jestli jde o ženy nebo muže. Vepřo knedlo zelo: lahůdka i pro bránici Nenaplněné touhy po herecké kariéře, na krku kravín a dvě sestry. Najednou přijde šance dostat se z holínek, modrých vytahaných tepláků s gumičkou a malé moravské vesnice do velkého světa. O tom je komedie Vepřo knedlo zelo aneb Tři sestry a Pepan, kterou do Mikulova dovezlo divadlo MALÉhRY. V mikulovském kinosálu bučely v sobotu 20. listopadu krávy a hledišti vládl smích. Na jevišti totiž excelovali Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská, Josef Polášek, J. Barin Tichý a mikulovská rodačka Barbora Seidlová. Představení, které vzniklo ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky, je ryze autorské. Vnímám divadlo jako odraz doby, ve které žijeme. Proto si hry píšeme sami. Inspirací jsou nám příběhy lidí kolem nás, někdy i našich blízkých DS: Možná proto, že se v hudbě příliš nevyznám... GL: Podle mě pohlaví, rasa ani náboženské vyznání skutečně nevytváří podstatné rozdíly v tom, jak hrajete blues. Není to nutně mužská nebo černá hudba, je to hudba všech barev duhy. DS: Co Vás spojuje s Českou republikou? Slyšela jsem, že máte české kořeny GL: Je to tak. Můj dědeček z otcovy strany přišel z Čech do Ameriky kolem roku 1916, tenkrát přátel. Ti si pak před námi dávají pozor na jazyk, prozradila Seidlová. Na pódiu se dokonce objevil nábytek po její babičce z Mikulova i část její garderoby. Ve hře Knedlo vepřo zelo je zakódován pokus o duchovní nadhled. Třeba symbol anděla, kráva s křídly, která se vznáší nad kravínem. Je ale otázka, jestli osazenstvo kravína skutečně povznese, naznačuje Seidlová. Podle herců nezáleží, zda hrají pro městské nebo venkovské publikum. Rozdíl ve vnímání bývá spíš v jednotlivých krajích nebo na Slovensku. Docela nás překvapili diváci v jižních Čechách, kteří na moravský slang reagovali naprosto nadšeně, shodli se. ds Piškvorák roku 2010 Celoměstské kolo turnaje v piškvorkách zaznamenalo rekord zúčastnilo se ho čtyřicet pět dětí ze základních škol v Mikulově. Soutěž o Piškvoráka roku 2010, které proběhlo 27. listopadu na DDM zná své vítěze. Vzhledem k rovnosti bodů byla v kategorii třída udělena tři druhá místa. Velké poděkování patří ing. Karlu Jurkovi za pomoc při organizování celoměstského kola piškvorek. 10 ještě s příjmením Lichtenstein, které na Ellis Island (přistěhovalecká stanice pro imigranty pozn. DS) změnili na příjmení Lucas. DS: Proč vlastně? GL: To netuším, možná si mysleli, že původní zní moc cize nebo evropsky. Nicméně si myslím, že kdo ta příjmení měnil, odvedl skutečně dobrou práci. Lichtenstein totiž znamená něco jako kámen světla, jako diamant nebo žhavé uhlí. A jméno Lucas také odkazuje ke světlu. Rád si proto myslím, že když hraju, tak vydávám vášeň a světlo. DS: U nás tak zřejmě nejste poprvé... GL: Skutečně ne. Vzpomínám si třeba, že jsem v devadesátých letech hrál ve Snídani s Novou. Ptali se mě tenkrát, jestli mám modrou krev. Naráželi na příjmení mého dědečka. Mně to ale tak překvapilo, že jsem jen řekl, ne, pokaždé, když se holím a pořežu se, moje krev je vždycky červená, ne modrá. DS: Novináři a kritici o Vás píšou v superlativech, máte na to nějaký recept? GL: To ne. Je jistě vážně milé, že mají rádi moji práci, ale víte co, dělám, co dělám, a kdyby se jim to nelíbilo, je to taky okey. Vždycky jsem měl v úmyslu udělat svou hudbou v první řadě radost sobě, a doufal jsem, že pokud jsem s výsledkem spokojený, pak můžu věřit, že někde mohou být stejně smýšlející lidé, kteří by si to taky mohli užívat, ne jenom kritici! Člověk doufá ve velké publikum, a já si nemyslím, že to, co dělám, je skutečně tak neobvyklé. DS: To je celý Gary Lucas. On si nepotřebuje hrát na hvězdu. On hvězda je. I když skromná. ds Virtuosi di Mikulov zvou na Rybovu českou mši vánoční Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte se potěšit českou vánoční klasikou. Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov letos opět uvádí tradiční Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Zveme zpěváky z řad veřejnosti, kteří toto dílo znají a rádi si je zazpívají, ke spoluúčasti na jeho provedení. Secvičné zkoušky proběhnou 7. a 14. prosince v 19 hodin na mikulovském gymnáziu. Slavnostní vánoční koncert se uskuteční v neděli 19. prosince v 18 hodin v konferenčním sále hotelu GALANT. Lístky budou k dostání v předprodeji v kanceláři TIC od začátku prosince. Virtuosi di Mikulov Piškvoráky roku 2010 s plným počtem získaných bodů jsou: Tadeáš Čech, Jan Kocáb a Darina Nováková. Blahopřejeme. Výsledky kategorie třída 1. Tadeáš Čech, 2. Vít Ševelík, 3. David Křižák Kategorie třída 1. Jan Kocáb, 2. Lubor Čech, Denis Hájek, Hana Kolomazníková Kategorie třída 1. Darina Nováková, 2. Tereza Vajdíková, 3. Marika Vajdíková DDM Mikulov

11 Tenisový turnaj ve čtyřhrách Memoriál Ladislava Fišery Tento již tradiční turnaj proběhl dne 25. září 2010 na kurtech Tenisového oddílu Mikulov. Pod lampou odkrývali moudra Toltéků V mikulovském Kinoklubu se ve čtvrtek 23. listopadu konalo setkání z cyklu Večery pod lampou tentokrát zaměřené na umění sebemotivace. Večerem provázela Jana Kazíková, pedagožka z Valtic, která se zabývá vzděláváním dospělých a koučováním, tj. poradenstvím týkajícím se osobního růstu v soukromé i profesní sféře. Za tlumeného světla lampy odhalovala přítomným moudrosti starých Toltéků a vycházela přitom z knihy Čtyři dohody od Miguela Ruize. Nehřešte slovem. Tak zní první dohoda. Važme proto slova, která řekneme sami sobě nebo našemu okolí. I zdánlivě neškodná poznámka může mít dalekosáhlé následky. Když jste v ráži, pak popisujte svoje emoce, ale neútočte na druhé. Ve slově je obrovská síla, když jej vypustíme, nelze vzít zpět, rozvedla Kazíková. Navázala přitom druhou dohodou, která nabádá člověka, aby si nebral nic osobně. Neneseme odpovědnost za to, co činí druzí. Cokoliv si o vás někdo pr článek Charitativní vánoční jarmark v Galantu Na konci září, kdy jsme u pohárku vína hodnotili uplynulou letní sezónu a vinobraní, jsme se myšlenkami a nápady na nadcházející období dostali k ideji Vánočního jarmarku v Galantu. Každý přidal svou trošku do mlýna, každý vyslovil to, co má na předvánoční atmosféře rád, vzpomínky z dětství, co mu nejvíc chutná, co kde zajímavého viděl, až jsme nakonec jako pejsek a kočička upekli náš opravdový Vánoční jarmark. Protože se Galant hrdě hlásí k pálavskému regionu, byla naše volba jasná chceme nabízet kvalitní domácí produkty z Pálavy, na které už se trochu pozapomnělo nebo je přebila moderní plastová cingrlátka současných trhovců. A tak na stylovém jarmarku pod rozsvíceným vánočním stromem, s živým betlémem za zády a za zvuků koled ochutnáte kromě jiného pečené kaštany, čerstvě pražené sladké i slané ořechy, na ohni pečené brambory a klobásky, svařák pro dospělé a voňavý čaj pro děti. Z nabídky trhovců můžeme jmenovat např. jehněčí produkty v biokvalitě, čerstvé i nakládané ovčí sýry, domácí marmelády, cukroví, ale také domácí paštiky, Soutěžilo se v kategorii do devadesáti let (součet věku obou hráčů), od devadesáti do sto dvaceeti let a letošní novinkou byla kategorie nad sto dvacet let. V poslední kategorii bylo přihlášeno šest dvojic, což dokazuje, že tenis lze opravdu hrát i v seniorském věku. Výsledky turnaje: kategorie do devadesáti let 1. Čížek, Sýkora, 2. Oleš, Bielik, 3. Bindzar, Vrbka, kategorie od devadesáti do sto dvaceti let 1. Vlasák, Lípa, 2. Pisarovič, Mrkvica, 3. Šilinek, Martinec, kategorie nad 1sto dvacet let 1. Hlaváč, Volařík, 2. Šlampa, Selucký, 3. Novák, Prokeš. TOM myslí, pak to nevypovídá nic o vás, ale o něm samém, zdůraznila koučka. Podle třetí dohody si lidé nemají vytvářet domněnky. Dennodenně se domníváme, že okolí ví, kdo jsme, co potřebujeme, co čekáme. Ale nemusí to tak být. Vždycky je lepší se ptát než si vytvářet domněnky. Nebojme se proto říkat nepochopil jsem, nerozuměl jsem, neumím nebo nevím, vyzvala. Poslední z dohod odkazuje na to, aby člověk dělal vše, jak nejlépe dovede. Podle Kazíkové však nelze toltécké dohody praktikovat ze dne na den. Důležité je, abychom si chyby a nedostatky uvědomili, začali s nimi pracovat a neopakovali je, vyzdvihla. Příště by se ráda zaměřila na meditaci a práci se sebou samým. Další kurz, který se plánuje na leden, si nenechá ujít ani Marie Vyhnalíková z Mikulova. Setkání se mi totiž moc líbilo, bylo učenlivé, cílené, inspirující a pravdivé. Opravdu mě to naplnilo, nechala se slyšet. ds kachní jatýrka v sádle a produkty z ryb, které mohou být netradičním, ale o to chutnějším dárkem. Dokonalou vánoční atmosféru dotvoří vůně chvojí, adventních věnců a jmelí, které budou také, spolu s ručně malovanými vánočními ozdobami a ručně řezanými betlémy, naše trhy nabízet. Protože Vánoce jsou odjakživa spojené s dárky, dobrými skutky a charitou, chtěli jsme i my, aby náš vánoční strom byl stromem splněných přání. Proto jsme ke spolupráci oslovili ředitelku dětského domova v Mikulově paní Solaříkovou, abychom i dětem, které v životě neměly takové štěstí a nemohou Vánoce trávit se svými nejbližšími v kruhu rodinném, udělali radost a splnili jim to jejich vánoční přání. Po celou dobu Vánočního jarmarku v Galantu tak budete moci přispět do pokladničky splněných přání, či zakoupit produkty, z jejichž prodeje část výdělku poputuje k dětem. Budeme moc rádi, když nám i Vy pomůžete rozzářit čtyřiadvacet párů dětských očích přesně o tolik opuštěných dětí se totiž dětský domov Mikulově stará. Každý prosincový víkend máme nachystán zábavný program pro děti 4. a samozřejmě 11 Ligové zápasy florbalistů Jihomoravská liga starších žáků měla na programu další dvě ligová kola. Mikulovští změřili nejdříve své síly s Lanžhotem, který dokázali přehrát těsně 2:1, v dalším utkání se Znojmem pak remizovali 3:3. Mikulov se drží uprostřed dvanáctičlenné tabulky soutěže. FRC Akce místní organizace Svazu důchodců na rok 2011 Budeme pokračovat v zavedených aktivitách a překvapíme také novinkami. Ve střednědobém horizontu je třeba zajistit zájezd, který pořádáme ve spolupráci s cestovní agenturou junior v Břeclavi. ta nám poskytne i průvodce. Ideální by bylo obsadit všech čtyřicet míst, která jsou v autobuse k dispozici. Agentura se sice sama pokusí místa zaplnit, ale pokud by se autobus nezaplnil, musel by se zájezd zrušit. proto je nutné začít s přípravou se značným předstihem, aby agentura mohla zájezd zařadit do plánu na rok Pro nás to znamená definitivní rozhodnutí do poloviny prosince. Při výletu do předvánoční Vídně se na mnohé nedostalo, proto připravujeme na úterý 24. května 2011 další zahraniční zájezd a to opět do Rakouska. Na programu bude i Vídeň, ale také vodopády Myrafälle a sirné lázně v Badenu. Půjde o jednodenní zájezd v ceně 450 Kč. Pokud budete chtít navštívit obě atrakce, vstupné na vodopády je 1,6 Euro a do lázní na dvě hodiny 8,8 Euro. Na zájezd se můžete hlásit již nyní, nejpozději však do předvánočního posezení 8. prosince. Je nutno složit zálohu alespoň 50 Kč, zbytek bude splatný do konce ledna Informujte se na tel: nebo , Drahomíra Vlčková, pod Strání 7. Výbor místní organizace Svazu důchodců ČR nebude chybět Mikuláš, čert a anděl se sladkostmi pro hodné děti, budeme malovat perníčky a vyrábět vánoční přáníčka a také si přečteme o svaté Barboře; 11. a budeme vyrábět vánoční ozdoby a řetězy, budeme si předvádět a povídat o vánočních zvycích a přečteme si o svaté Lucii; 18. a budeme vyrábět voňavé svícny a vybarvovat si vánoční omalovánky. Těšit se na Vás budeme vždy v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin pak Vánoční jarmark vyvrcholí velkým vánočním koncertem pěveckého sboru Virtousi di Mikulov. Pokud byste kromě domácké a komorní atmosféry našeho Vánočního jarmarku přeci jen zatoužili po shonu a atmosféře velkoměsta, záplavě světel a vánočních vůní, zveme Vás tímto do Vídně. Každou sobotu v 9 hodin ráno bude z hotelu Galant vypraven autobus, který Vás za 299 Kč/os.odveze do centra Vídně na tradiční vánoční trhy a večer zase zpět do Mikulova. Nikdo tak nebude ošizen o glühwein či vánoční punč, bez kterých to prostě není ono! Bližší informace na nebo tel:

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Rakousko Salzburg Advent v Salzburgu 4. prosince 2010 Cena 990,-/os. Cena zahrnuje: dopravu autobusem (nástupní místo Mikulov), průvodce Příplatky: komplexní pojištění 30Kč VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYNĚ NA MÍRU Montáž plovoucích podlah Dveře a zárubně Truhlářství Gregorovič Mikulov Tel.: VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov NOVĚ CUKR 50kg FILTRAČNÍ MATERIÁLY LÁHVE ZÁTKY Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 15. prosince 2010 Distribuce prosince 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 7. prosince 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktor: Mgr. Daniel Kamenár tel.: Příjem objednávek inzerce: Mgr. Daniel Kamenár, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 1. prosince 2010

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ

ZA ZÁŽITKY DO REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VÍTEJTE U NÁS JSOU: PROGRAM V HLAVNÍ ROLI TURISTA INCOMING A PODPORA REGIONŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Termín konání 14. května 2009 Místo konání SVŠE Znojmo Zahájení konference 9:00 Registrace účastníků od 8:00 Uzávěrka přihlášek 10. května 2009 Registrační poplatek 550 Kč* Večeře speciální

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více