cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10"

Transkript

1 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert Buty, místních kapel a DJ s v areálu zahrady městského kulturního centra. A já s nimi musím souhlasit. Často jsem slýchávala řeči o tom, že ve Fulneku lidi na kulturu nechodí, že je těžké přilákat je na jakýkoliv připravovaný program. Není to až tak docela pravda, stačí se pouze trefit do jejich gusta, vytvořit atraktivní nabídku, předložit něco výjimečného. Nenabízet kvantitu, nýbrž kvalitu. A to se tentokrát povedlo zaměstnancům MKCF, kteří spojili své síly s pracovní skupinou Music for Fulnek složenou z lidí působících v hudební branži, aby společně zorganizovali festival Fulnečka Celá akce se nesla v duchu připomenutí 120. v ýročí založení lokální dráhy Suchdol nad Odrou Fulnek, a tak se pódium stalo hlavním nádražím, kiosky s občerstvením pro změnu nádražními bufety, oblečení organizátorů připomínalo drážní personál. Po šesté hodině uposlechli mnozí z účastníků hlášení moderátora-průvodčího a přesunuli se na skutečné fulnecké nádraží, kde byla k vidění historická parní lokomotiva a přehlídka vozidel zorganizovaná místními hasiči. Mé poděkování patří všem, kteří se na akci organizačně podíleli a také sponzorům firmám VVMIPSO, Pars Komponenty, Nordic Steel, CNC Sourfrez a ZZS Heryán, bez jejichž pomoci by bylo uskutečnění této akce složitější. z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, na světě nejsou bohužel jen radostné události, jak dokazuje například nedávná tragédie, která se dotkla srdcí snad všech hokejových fanoušků. V podobných krizových situacích jsou zapotřebí lidé, kteří mají odvahu udělat něco výjimečného pro ostatní, vydat kus sebe pro jiné. Troufám si říci, že mezi tyto lidi patří také p. František Bouda z Jerlochovic, který před nedávnem převzal významné ocenění pro dárce krve zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů. Pevně věřím, že v pondělí 3. října budu mít příležitost poděkovat nejen p. Boudovi, ale i dalším našim spoluobčanům Radimu Střílkovi z Děrného a Vladanu Dolanskému z Jerlochovic, kteří obdrželi zlatou medaili v roce 2009, p. Janě Šťastné z Děrného, Marku Plhalovi z Fulneku, Petru Štillnerovi z Pohořílek, kteří obdrželi dokonce Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů v roce Velmi si cením jejich hluboce lidského postoje. A nyní mi dovolte, abych vás v krátkosti informovala o některých akcích a událostech z uplynulého měsíce: K byla z funkce vedoucí MKCF odvolána p. Bc. Věra Čatkosová a od byla do této funkce jmenována p. Mgr. Pavlína Tvardková. Pracovně právní vztah s p. Čatkosovou byl řešen v souladu se zákoníkem práce. Dopoledne jsme v památníku J. A. Komenského se sborem pro občanské záležitosti slavnostně přivítali naše prvňáčky. Odpoledne proběhlo jednání se společností KP projekt Ostrava ve věci zpracování marketingové studie k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové. Ve večerních hodinách jsme se setkali v muzeu v Suchdole nad Odrou s potomky J. A. Komenského p. Ullou Weissovou, její dcerou a vnučkou, (Pokračování na straně 2) Foto: Potomek J. A. Komenského Ulla Weissová rozená Jäschkeová, její dcera, vnučka, manžel. Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

2 Komentář (Pokračování ze strany 1) které následující den navštívily město Fulnek, prohlédly si památník J. A. Komenského a podepsaly se do pamětní knihy města. Dne jsme absolvovali jednání s vlastníkem pozemku pod chodníkem v Jerlochovicích ve věci opravy chodníku od mostku po objekt v jeho vlastnictví (bývalou školu). Vzhledem k tomu, že je třeba nejprve řešit vybudování opěrné zídky, nebude v tomto úseku oprava chodníku zatím provedena. Ve dnech jsme se zúčastnili slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví v Žatci. Dne natáčela ve Fulneku polská televize dokument mapující místa pobytu, památníky a muzea, vztahující se k osobnosti Učitele národů na Moravě. Natáčení se zúčastnil i ředitel lešenského muzea Mgr. Witold Omieczyński a známý komeniolog PhDr. František Hýbl. Dne proběhlo výběrové řízení na získání nejvýhodnější nabídky na dodávky el. energie a plynu. Milí spoluobčané, přeji vám všem krásné babí léto plné nevšedních zážitků. Bc. Jana Mocová, starostka Pozvání na veřejné schůze s občany Vedení města Fulnek zve všechny občany na veřejné schůze, které se budou konat v měsíci říjnu. Program jednání: 1. Plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až Různé Datum Čas Obec Místo konání Dolejší Kunčice Budova osadního výboru Vlkovice Hasičská zbrojnice Jerlochovice Hasičská zbrojnice Fulnek, Jestřábí Velká zasedací místnost MěÚ Fulnek Stachovice Hasičská zbrojnice Pohořílky Auto bar Lukavec Hostinec U Jindřicha Jílovec Budova osadního výboru Děrné Budova osadního výboru Z jednání Zastupitelstva Vážení občané, Zastupitelstvo města Fulneku po projednání na svém 6. plánovaném zasedání konaném dne vzalo na vědomí plán investičních akcí a oprav většího rozsahu města Fulneku na roky 2011 až 2015, zprávu o finančním hospodaření města za 1. pololetí r vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Fulneku a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. schválilo změnu rozpočtu města Fulneku rozpočtovým opatřením č. 9/2011, po kterém činí: příjmy ,51 Kč, výdaje ,51 Kč, financování ,00 Kč, změnu závazného ukazatele příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ T.G.M. Fulnek odvod z investičního fondu tvořeného odpisy hmotného majetku, a to ve výši Kč. rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 mandátní smlouvy se společností KP projekt s.r.o., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ: , k projektu Stavební úpravy Knurrův dům na ul. Sborové č.p. 81, Fulnek, zveřejnit záměr odprodat část pozemku parc. č. 884 ost.pl. ost.kom. o výměře cca 28 m 2 v k.ú. Stachovice, minimální cena 70 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1653/7 trvalý travní porost o výměře 998 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, minimální cena 20 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 461 zast.pl. a nádvoří dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 461/2 o výměře 202 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 200 Kč/m 2, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 200 zahrada o výměře 590 m 2 a pozemku parc. č. 201 orná půda o výměře 295 m 2 v k.ú. Fulnek, minimální cena 40 Kč/m 2, neprodat část pozemku parc. č. 1646/1 orná půda o výměře cca 170 m 2 v k.ú. Fulnek, prodat část pozemku parc. č. 1531/1 zast. pl. a nádvoří, a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1531/3 o výměře 53 m 2 v k.ú. Fulnek, společnosti INKAZ s.r.o., Veleslavínova 1022/4, Ostrava Moravská Ostrava, IČ , za celkovou cenu Kč, tj. 200 Kč/ m 2, prodat část pozemku parc. č. 53/1 ost. pl. jiná pl., a to dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 53/12 o výměře 163 m 2 v k.ú. Pohořílky u Kujav, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, prodat část pozemku parc. č. 1363/3 trvalý travní porost o výměře 117 m 2 a část pozemku parc. č ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m 2, dle geometrického plánu č /2011 pozemek parc. č. 1363/7 trvalý travní porost o výměře 118 m 2 v k.ú. Lukavec u Bílovce, za celkovou cenu Kč, tj. 20 Kč/m 2, bezúplatně nabýt od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , pozemky parc. č. 924/8 ost.pl. silnice o výměře 1089 m 2, parc. č. 960/1 ost.pl. zeleň o výměře 15 m 2, parc. č. 960/6 ost.pl. zeleň o výměře 2 m 2 v k.ú. Jerlochovice a pozemek parc. č. 1280/8 ost.pl. zeleň o výměře 433 m 2 v k.ú. Fulnek, nenabýt bezúplatně pozemky v k.ú. Jerlochovice parc. č. 910/2 ost. pl. jiná pl. o výměře 964 m 2, parc. č. 910/3 ost. pl. jiná pl. o výměře 1524 m 2, parc. č. 910/4 ost. pl. jiná pl. o výměře 658 m 2, parc. č. 910/5 ost. pl. jiná pl. o výměře 1059 m 2, parc. č. 910/6 ost. pl. jiná pl. o výměře 3528 m 2, parc. č. 912/29 ost. pl. ost. kom. o výměře 13 m 2, parc. č. 912/32 ost. pl. ost. kom. o výměře 36 m 2, parc. č. 912/33 ost. pl. ost. kom. o výměře 174 m 2, z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nevykoupit pozemky parc. č. 585/4 ost. pl. nepl. půda o výměře 903 m 2, parc. č. 586 ost.pl. jiná pl. o výměře 489 m 2, parc. č. 746/1 ost.pl. silnice o výměře 223 m 2 parc. č. 1280/9 ost.pl. zeleň. o výměře 35 m 2 parc. č. 1280/13 ost., pl. ost.kom. o výměře 43 m 2, parc. č. 1294/7 ost. pl. silnice o výměře 75 m 2 parc. č. 1314/4 ost.pl. zeleň. o výměře 175 m 2 parc. č. 1314/5 ost. pl.,, jiná pl. o výměře 53 m 2 parc. č. 1280/13, 2

3 ost.pl. ost.kom. o výměře 279 m 2 parc., č. 1718/3 ost.pl. silnice o výměře 178 m 2 še v k.ú. Fulnek o celkové výměře v 2453 m 2 od společnosti KYTHIRA s.r.o., Ostrava, vykoupit pozemek parc. č. 101 ost. pl. manip.pl. o výměře 738 m 2 v k.ú. Jerlochovice, za cenu Kč, tj. 50 Kč/m 2, vykoupit pozemek parc. č. 659, lesní pozemek o výměře 4681 m 2 a pozemek parc. č. 667, lesní pozemek o výměře 5431 m 2 v k.ú. Děrné, za celkovou cenu Kč, vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok 2012, termín pro podání žádostí , zveřejnit záměr prodeje bytu č. 2 o velikosti 1+1 v domě čp. 307 na ul. Palackého ve Fulneku, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 254/6676 na společných částech budovy čp. 307 a pozemku parc. č. 933, vše v k.ú. Fulnek za minimální cenu Kč, Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek (FRB) Zastupitelstvo města Fulneku schválilo na svém zasedání dne vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Fulnek na rok V rámci tohoto výběrového řízení mohou žádat občané či právnické osoby, vlastnící rodinný dům, bytový dům či byt na území města Fulneku včetně místních částí, o tyto druhy půjček. poř. číslo účel půjčky zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 609 ost.pl jiná plocha o výměře 1186 m 2 v k.ú. Moravské Vlkovice s tím, že k pozemku bude zřízeno věcné břemeno uložení vodovodního řadu a kanalizace, minimální cena 30 Kč/m 2, souhlasilo s přijetím daru úseku bývalé silnice I/47 cca od km 86,900 až do km 87,050 a cca od km 87,200 do km 87,500 včetně vlastnictvích práv k pozemkům v k.ú. Děrné od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, IČ , a to po vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o vyřazení předmětných úseků silnice I/47 ze silnic I. tříd. Úplná znění usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města jsou uveřejněna na webových stránkách města Bc. Jana Mocová, starostka lhůta splat. v letech úrok v % p.a. max. výše půjčky v tis. Kč 1 obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let /dům 2 obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let /byt, 60/dům 3 zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let /byt, 60/dům 4 výměna výplní otvorů (oken, dveří) u domu staršího 10 let /byt, 100/dům 5 izolace domu staršího 10 let /dům 6 zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu a při výstavbě nového domu /dům 7 zřízení plynového nebo elektrického topení včetně přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /byt, 60/dům 8 výměna elektroinstalace u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 9 výměna ústředního vytápění (rozvody, otopná tělesa) u domu staršího 10 let /byt, 40/dům 10 vestavba bytu do půdního prostoru /dům 11 zřízení kanalizační, vodovodní nebo plynové přípojky ve stávajícím domě nebo při výstavbě nového domu /dům Termín podání žádostí je od do s tím, že půjčky bude možno čerpat od do konce roku Tiskopisy a další informace je možno získat na Městském úřadě ve Fulneku v kanceláři č. 53 u Ing. Goldové nebo na webových stránkách nebo tel Ing. Danuše Goldová, odbor finanční Oprava chodníků a komunikací V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 217D117DT č. 1 došlo v letošním roce na území města k provedení oprav komunikací a chodníkových těles, včetně řešení (v rámci daných možností) lepšího odvádění srážkových vod, dále vyčištění dešťových kanalizací, vyčištění lapačů splavenin a opravy příčných odvodňovačů. Opravy byly provedeny v lokalitách ulic Kostelní, Cechovní a ulice Kledenského (za domy čp ). Ing. Radka Krištofová, vedoucí odboru IŽP 3

4 Psi odchycení na území města Fulnek Informace o odchycených psech vám podají Technické služby města Fulnek, p. o., Bílovecká 532, Fulnek , tel.: Zateplení MŠ Jerlochovice V měsíci září bylo dokončeno zateplení objektu MŠ Jerlochovice a zavedení ekologického způsobu vytápění, na jehož částečné financování získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Akce byla dokončena ve stanoveném termínu. Těsně před dokončením celé akce bylo zjištěno, že radiátory jsou v havarijním stavu, a proto bylo nutné tuto situaci urychleně řešit. Město a ZŠ a MŠ T. G. Masaryka uvolnily finanční prostředky na tento neplánovaný výdaj ve výši 362 tis. Kč. Na dovybavení tříd však již finance nezbyly. Touto cestou chci poděkovat zaměstnancům MŠ Jerlochovice, kteří z vlastní iniciativy oslovili sponzory a získali tak finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a nové poličky na hračky. Velký dík patří sponzorům firmě VVM IPSO, Patriku Zlámalovi, VM Transport, Moravská nástrojárna, Pavlu a Zdeňku Koubovým. Bc. Jana Mocová, starostka Záměr prodeje bytové jednotky MĚSTO FULNEK zastoupené Správou majetku města Fulneku zveřejňuje záměr prodeje. Bytové jednotky č. 2 o vel. 1+1, o ploše 25,40 m 2 v bytovém domě č.p. 307 na ulici Palackého ve Fulneku se součástmi a příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem ve výši 254/6676 na společných částech domu č.p. 307 a spoluvlastnickým podílem na pozemku 254/6676, parc. č. 933 zastavěná plocha o výměře 887 m 2 v k.ú. Fulnek. Bytová jednotka č. 2. Jedná se o byt 1+1 umístěný v přízemí budovy o celkové podlahové výměře 25,40 m 2 (kuchyň 9,8 m 2, pokoj 9,8 m 2, předsíň 2,50m 2, koupelna + WC 3,30 m 2 ). Vybavení bytové jednotky je umyvadlo, baterie, vana, WC mísa s nádrží, ohřev teplé užitkové vody je zajištěn el. bojlerem. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl 254/6676 na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Minimální nabídková cena bytové jednotky se součástmi a příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu je vyhlašovatelem stanovena na Kč. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Kritéria pro posuzování nabídek jsou vyhlašovatelem stanovena takto: a) nejvyšší nabídnutá kupní cena b) zájemce složí na odkoupení bytové jednotky kauci ve výši Kč na účet č /0800 města Fulneku. Kauce bude neúspěšným zájemcům vrácena do 1 měsíce po podpisu kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší nabídkou. Při odstoupení od schváleného odprodeje v Zastupitelstvu města Fulneku zůstává kauce ve prospěch města Fulnek. Uzávěrka nabídkového řízení je stanovena do v hod. Vyhodnocení nabídkového řízení proběhne za těchto podmínek: 1. Za doručené žádosti bez uvedení ceny se pokládají všechny žádosti, které budou v den a hodinu uzávěrky nabídkového řízení doručeny poštou nebo osobně na Správu majetku města Fulneku, ul. 1. máje 214, Fulnek. Na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. 2. Nabídky včetně ceny přinesou zájemci na odkoupení bytu dne v 15:00 hod. k jednání Rady města Fulneku v zalepené obálce označené v levém horním rohu zřetelně slovy: Soutěž Palackého čp. 307/2, Fulnek a doklad o provedené úhradě kauce ve výši Kč na účet města Fulneku. 3. Jednání Rady města se uskuteční v budově Městského úřadu v I. poschodí v zasedací místnosti. Pozvánky k jednání již nebudou zasílány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ukončit nabídkové řízení i bez vyhlášení vítězné nabídky. Kupní smlouva s vítězným zájemcem bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Kupní cena bude vítězným zájemcem uhrazena v plné výši před podpisem kupní smlouvy. Koupě bytu bude podmíněna závazkem kupujícího dodržet stávající účel užívání. Všichni zájemci budou písemně vyrozuměni o výsledku nabídkového řízení. Prohlídka bytové jednotky bude po dohodě umožněna zájemcům dne od 15:00 do 15:30 hod. Bližší informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Ing. Oldřich Chromý, Správa majetku města Fulneku p.o., 1. máje 214, Fulnek, tel.: Ve Fulneku dne Ing. Oldřich Chromý, vedoucí organizace A ještě jednou Suchý poldr Jerlochovice Vzhledem k tomu, že se i nadále vede mnoho diskuzí na téma výstavba suchého poldru v Jerlochovicích za cca 50 mil. Kč, dovoluji si v krátkosti celou situaci ještě jednou objasnit. Tak, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje, pokračují práce na dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům pro výstavbu suchého poldru. V minulosti byl zvolen nešťastný způsob zadání zpracování projektové dokumentace součástí nebyl požadavek na zajištění souhlasu vlastníků projektantem. Projekt pro územní řízení byl zpracován a městem uhrazen ve výši 300 tis. Kč, ale pro územní řízení scházely souhlasy některých vlastníků (v současné době nelze dořešit, protože právně neexistují). Bez dořešení majetkoprávních vztahů ke všem pozemkům pod plánovanou 4

5 stavbou a zátopou o výměře cca 60 tis. m 2, které je třeba k vydání jak územního, tak stavebního povolení, nedá město projektantovi pokyn ke zpracování dalších fází dokumentace za 420 tis. Kč. Důvod je zcela logický pokud se nepodaří uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, popř. smlouvu o budoucí kupní smlouvě za cenu v čase a místě obvyklou, byť jen s jedním vlastníkem pozemku, není možné podat žádost o dotaci a následně akci realizovat. Projektová dokumentace za 720 tis. Kč by tak skončila v šuplíku. Bc. Jana Mocová, starostka V Jílovci se nezahálí Dne 20. srpna 2011 jsme jako každým rokem uskutečnili v naší obci sportovní odpoledne s prázdninovým rozloučením. Pro děti bylo připraveno hodně soutěží, závodů a her. Soutěží se zúčastnily děti větší i menší. Nechyběla tradiční jízda na kole přes překážky, skákání v pytli a jiné. Pro zpestření odpoledne byly připraveny i soutěže, kde soutěžili rodiče s dětmi. Nechyběla ani jízda na koni. Nálada byla výborná, bavili se všichni malí, velcí i dospělí. Vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží a předávání medailí a cen bylo spontánní a vítězové byli provázeni velkým potleskem. Malou pozornost dostaly i děti, které soutěžily a neumístily se na předních místech. Osadní výbor děkuje sboru dobrovolných hasičů v Jílovci za finanční příspěvek na zaplacení skákacího hradu, na který se vždy děti těší. Počasí bylo pěkné, takže žízeň měli malí i velcí a o párečky a grilované klobásy byl velký zájem. Opět jsme dokázali, že když se spojí síly členů osadního výboru a sboru dobrovolných hasičů z Jílovce, stojí to za to. Marie Šichorová, za osadní výbor Dny evropského dědictví Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Poděkování za zpřístupnění památek na území našeho města patří partnerům: Muzeu Novojičínska, p. o., Římskokatolické farnosti ve Fulneku, Městskému kulturnímu centru Fulnek, p. o., a občanskému sdružení Comenius Fulnek. Nemalý dík patří i našim občanům farníkům Ř ímskokatolické církve a občanům z řad fulneckých seniorů, kteří zajistili dohled v jednotlivých zpřístupněných objektech a odborný výklad, který byl návštěvníky pozitivně hodnocen. Vedení města Česko-polské dny kultury Ve dnech 26. a 27. srpna proběhly Česko-polské dny kultury ve Fulneku, na které jsme získali dotaci z mikroprojektu MŠ Jerlochovice děkuje sponzorům V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci mateřské školy v Jerlochovicích. Budova je plynofikována, zateplená, má nová okna a opravenou střechu. Kvůli dodatečné výměně všech radiátorů se muselo otevření školky odložit na 5. září. Děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a pochopení. Jelikož podlahová krytina ve třídě I. oddělení byla natolik poškozena a nevzhledná, oslovili jsme prostřednictvím paní Němcové (předsedkyně Klubu přátel naší školy) fa VVM IPSO s.r.o. a díky jejich rychlému a štědrému finančnímu daru a také díky ochotě a vstřícnosti p. Patrika Zlámala, který nám v tak krátkém termínu krytinu položil, nastoupily děti do hezké a útulné třídy. A nejen to, s pomocí formou sponzorských darů přišli i fa VM Transport paní. Dagmar Velíková, fa Moravská nástrojárna p. Petra Mořkovského a fa Pavla a Zdenka Koubových, díky nim budou mít děti i nové poličky a skříňky na hračky, o které jsme odstraněním obložení třídy přišli. Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává, tentokrát jsme to tak cítili. Za rychlou a štědrou pomoc našim sponzorům děkujeme. Za MŠ Jerlochovice Jana Jurošková Euroregionu Silesia v rámci Evropské unie Evropský fond pro regionální rozvoj Překračujeme hranice. Důvodem uspořádání akce Česko-polské dny kultury bylo rozšířit spolupráci v kultuře, sportu a umělecké činnosti mezi Polskem a Českem. Díky tomuto projektu vznikla velmi pěkná spolupráce mezi kulturními domy Fulneku a Niedobczyc. Pozvání na Česko-polské dny kultury přijala partnerská města Téglaš z Maďarska a Ljutomer ze Slovinska. Po dobu dvou dnů byla připravena ochutnávka polské kuchyně v restauraci MKCF. Česko-polské dny kultury byly zahájeny v pátek, kdy proběhly dva miniturnaje, (Pokračování na straně 6) 5

6 Polská televize natáčela ve Fulneku Ve dnech září navštívili naši republiku Mgr. Witold Omieczyński a Waldemar Wladarczak, ředitelé Oblastního muzea a televize z polského Lešna, které v 17. století téměř čtvrt století poskytlo politický azyl J. A. Komenskému a jeho souvěrcům. Průvodcem a odborným poradcem jim byl PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel Komenského muzea v Přerově. Cílem jejich zájmu bylo natočit dva dvacetiminutové televizní pořady o muzejích, majících bezprostřední vztah k Učiteli národů ve Fulneku, Praze, Přerově a v Uherském Brodě. Pochopitelně, že středem jejich zájmu bylo seznámit polskou veřejnost nejen s expozicemi těchto muzeí, uměleckými a architektonickými skvosty, zdobící tato města, ale i se vzácnými sbírkovými předměty, vztahujícími se k Jednotě českobratrské a ke Komenskému. Pochvalně se vyjádřili k městu Fulneku, barokní perle Moravského Kravařska, k Památníku, pomníkům Jana Amose Komenského i ke kouzelné krajině, ve které město Fulnek leží. Po poledni byli přijati paní starostkou města Bc. Janou Mocovou, která je srdečně přijala a věnovala jim publikaci Pocta Fulneku J. A. Komenskému, které vydalo město Fulnek v roce Další jejich cesta směřovala do Tylovic u Rožnova pod Radhoštěm k akademickému sochaři Igoru Kitzbergerovi, který se věnuje ve své umělecké tvorbě osobě J. A. Komenského již od svých studentských let. Svůj vztah ke Komenskému vyjádřil umělec i v osmiminutovém vyprávění před kamerou. Součástí těchto dvou televizních pořadů bude i vysvětlení některých nejasností v životě i tvorbě tohoto nejsvětovějšího Čecha. Tímto počinem polských kulturních pracovníků se nepochybně osvětlí některé negativní postoje Poláků ke Komenskému a upevní se vzájemné přátelské vztahy obou národů. V závěru roku bude televizní pořad přeložen i do českého jazyka a věřím, že na další besedě či přednášce bude prezentován i široké veřejnosti. Bc. Pavlína Vráblová Česko-polské (Pokračování ze strany 5) a to ve stolním tenise, který se odehrál v prostorách TJ Fulnek, a dále v bowlingu v restauraci Ha-Long, kde si změřili své síly hráči Fulneku a polských Niedobczyc. V podvečer proběhla vernisáž výstavy Česko-polské kulturní památky fotoskupin K4 z Orlové a Forum objektivne z Niedobczyc. Na základě této aktivity vznikl stolní kalendář pro rok 2012 s názvem Česko-polské kulturní památky. V sobotu během hlavního programu se vystřídaly kapely a mažoretky z Česka i Polska, proběhl program pro děti a taneční vystoupení fulneckého wellness centra Relaxko. Hlavní hvězdou večera se stala Markéta Konvičková, která představila své hity ze svého nového alba a sklidila tak obrovský úspěch mezi nadšenými diváky. Po jejím koncertu vystoupili 4ET, Enter, kapela TNT a Wagant, kteří tuto akci zakončili. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a rovněž sponzorům. Sponzoři akce: Radegast, Ernestyn Janeta Ohlédnutí: Na jaře loňského roku vznikla spolupráce Městského kulturního centra Fulnek s polským kulturním domem Niedobczyce. V květnu proběhla část projektu na polské straně v Niedobczycích, kde vystoupily naše kapely Crash Drums, Spálovský Dixileand, Windy. V červnu se dechový orchestr Děrničanka pod vedením kapelníka Antonína Šindlera spolu s mažoretkami In Sport Line z Vítkova pod vedením paní Věry Folovské a Marie Potočárové zúčastnil Mezinárodního dechového orchestru Zlatá Lira Rybnik Na tomto festivalu se mažoretky umístily na 1. místě v kategorii mladších. Na podzim se v rámci projektu Česko polské dny kultury uskuteční na polské straně v Niedobczycích výstava fotoskupiny K4 z Orlové. Bc. Věra Čatkosová Potomci Jana Amose Komenského navštívili Suchdol nad Odrou i Fulnek Ve dnech září 2011 navštívila Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou a město Fulnek vzácná návštěva z německého Hamburku manželé Weisovi s dcerou a vnučkou. Paní Ulla Weis, rozená Jäschke, je potomek Učitele národů z desáté větve (generace) Jana Amose Komenského. Je všeobecně známo, že potomci Komenského z přímé větve dcery Komenského Alžběty a Petra Figuluse dnes žijí na nejrůznějších místech v Německu a také ve Spojených státech amerických pod nejrůznějšími příjmeními, neboť všichni jsou pokračovateli rodu po přeslici. (Jediný syn Komenského Daniel, narozený v roce 1646, zemřel při námořní katastrofě 1. května 1696.) V USA žijí Kallikové, v Německu pak Fischerové, Jablonští, Jäschkeové, Langeové, Schmidmayerové, Weisové, Wolenhauptové a Zahnové. Poslední potomek J. A. Komenského na našem území, nadlesní Franz Wollenhaupt, působil v Hranicích na Moravě a zemřel 6

7 na odpočinku v Jeseníku Frývaldově v roce 1934, kde byl také pochován na místním hřbitově. Povoláním byli většinou duchovní, lékaři nebo lesníci. I manžel paní Ully je emeritní duchovní českobratrské církve, dcera Anja hraje na violu ve stuttgartském symfonickém orchestru a vnučka by po dokončení střední školy chtěla studovat medicínu a stát se lékařkou. Na besedě v suchdolském muzeu, za přítomnosti zdejšího starosty Ing. Richarda Ehlera, fulnecké starostky Bc. Jany Mocové, emeritního ředitele Komenského muzea v Přerově PhDr. Františka Hýbla, zástupců občanského sdružení Comenius Fulnek a dalších hostů živě diskutovali o svém pohnutém životě, zvláště pak o problémech, které se vyskytly v průběhu druhé světové války a po jejím skončení, i o svých dalších plánech. V pátek si se zájmem prohlédli pamětihodnosti perly Moravského Kravařska, města Fulnek, včetně Památníku Jana Amose Komenského, kde byli přivítání vedením Muzea Novojičínska. Poděkování patří především panu Danielu Říčanovi z Historicko-vlastivědné společnosti Moravian v Suchdole nad Odrou, který toto milé setkání zorganizoval. Rodinou paní Ully Weiss byla návštěva obce Suchdol nad Odrou i města Fulneku velmi pozitivně hodnocena. Obě strany si odnesly mnoho nových poznatků, navázaly se velmi přátelské vztahy. Bc. Pavlína Vráblová, Fulnek Vítání nového školního roku V pátek 9. září 2011 pořádal Aktiv rodičů a učitelé 1. stupně ZŠ JAK ve Fulneku Vítání nového školního roku. Akce proběhla na hřišti ZŠ JAK. Celkem bylo 13 disciplín. Každý z účastníků dostal kartičku, se kterou obcházel jednotlivá stanoviště, a za splněné úkoly získával razítka. Soutěže byly senzační, např. skákání v pytli, žonglování s míči do kruhů, běh v gumácích, házení desetníků do hrnku, slalom s florbalovou hokejkou, střelba ze vzduchovky atd. Na vybrání různých cen jsme museli nasbírat hodně razítek, se kterými jsme utíkali do obchodu, kde jsme si mohli vybrat cenu. Byli mezi námi i takoví borci, kteří nasbírali 60 razítek a dostali plyšáka. Sportovní den se nám všem líbil. Užili jsme si legraci a originálně jsme přivítali nový školní rok. Chtěli bychom poděkovat všem maminkám z Aktivu rodičů a učitelům, kteří toto odpoledne pro nás společně připravili, a sponzorům paní Liberdové, ČS, MěÚ Fulnek (grant Školní tradice), bez kterých bychom nemohli navštívit obchod s hodnotnými cenami. Kamila Vlachová, Tobiáš Hrnčíř, 5. B, a učitelé ZŠ JAK Na dopravním hřišti V pondělí 12. září 2011 jsme poprvé navštívili dopravní hřiště v Odrách. Přivítal nás pan Křenek a zopakoval si s námi důležitá pravidla silničního provozu v nové učebně. A už nás čekalo dopravní hřiště. Sluníčko nám pěkně hřálo a my jezdili na kolech a koloběžkách. Vyzkoušeli jsme si nebezpečné situace v dopravním provozu na vlastní kůži. Nakonec pan Křenek pustil světla na semaforech, paní učitelky nás vozily v elektromobilech a my si vyzkoušeli opravdový provoz. Byl to moc pěkný den. Žáci III. A, ZŠ Komenského ve Fulneku Fulnečka 2011 Na jaře letošního roku vznikla hudební skupina Muzick for Fulnek, která se skládá ze zaměstnanců MKCF a hudebníků fulneckých kapel, kteří se do této skupiny zapojili. Plánem skupiny Muzick for Fulnek bylo vytvoření celodenní hudební produkce. Díky oslavě 120letého výročí železniční tratě vznikla celodenní akce pod názvem Fulnečka 2011, která zároveň nahradila původní přehlídku Fulneckých kapel. Členové z Muzick for Fulnek vytvořili k Fulnečce webové stránky, na které byly vloženy veškeré informace ohledně akce i 120letého výročí železniční tratě. Akce Fulnečka 2011 proběhla v sobotu v zahradě Městského kulturního centra ve Fulneku. Rozjezd byl naplánován na 13:00 hodin, kdy se začali objevovat první návštěvníci. Pro děti byly nachystány dětské atrakce malování na tvář, hrnčířský kruh, nafukovací hrad se skluzavkou a trampolína. Pro dospělé se zde nacházely čtyři vlakové stanice hlavní nádraží, kde hráli kapely, DJ s stan, stanice napajedla pro žíznivé a nádražní bufet pro hladové. Vše bylo pojato v nádražáckém stylu, jak názvy, tak ceníky, dokonce i moderátor se stal panem průvodčím. V průběhu dne zahrály kapely Free Time, Občan Karas, Sertéz Influenze, Bluesquare, Noah Ellenwood, Buty, HC3 a Jednoduše. Největší ohlas měla kapela Buty, na kterou se přišlo podívat nejvíce lidí. V DJ s stanu nám zahráli Little, Muotak, Enže, Peclo, Old-Vasha, High Voltage, X-Morph, Sayko. Celý den jezdil v pravidelném spoji na trase Suchdol n/o Fulnek historický motorový vůz M 131. V 18:15 hodin přijel na fulnecké vlakové nádraží historický vlak vedený parní lokomotivou. Historický vlak si mohl každý zájemce prohlédnout a svézt se při jeho zpáteční cestě do Suchdolu n/o. Na fulneckém nádraží představil Sbor dobrovolných hasičů z Fulneku svou stařičkou, krásně renovovanou hasičskou stříkačku taženou koňmi. Přípravy byly náročné, ale vše bylo zvládnuto dokonale, což se projevilo na hladkém průběhu akce. Počasí nám celou dobu přálo, což se projevilo tím, že k nám zavítalo přibližně tisíc návštěvníků. Děkuji všem, kteří tuto akci navštívili, a těm, kteří se na ní podíleli. Hlavní poděkování patří také sponzorům a to: VVM IPSO,s.r.o., Pars Komponenty, s.r.o., Nordic Steel, s.r.o., CNC Soufrez, s.r.o. a ZZS Heryán. MKCF, p.o. (fotografie z akce na straně 18, 19) 7

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více