Další základní školu nechceme, shodli se zastupitelé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další základní školu nechceme, shodli se zastupitelé"

Transkript

1 Se zimní výbavou v prosinci Dva označené úseky v mikroregionu Čtěte na straně 2 Bořivoj Drtina Rožnovský průkopník vzduchoplavby Čtěte na straně 3!!!! Obec Valašská Bystřice získala dotace na rozvoj cestovního ruchu 110 let tělovýchovné jednoty v Zubří Nově zrekonstruovaná Sokolovna v Horní Bečvě Broučkiáda aneb amatérský muzikál Čtěte na str. 5-8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 22 ROČNÍK XVIII 6. LISTOPADU 2008 CENA 6 Kč Další základní školu nechceme, shodli se zastupitelé Snaha ředitelky soukromé Střední školy cestovního ruchu (SŠCR) Naděždy Pavlíkové o založení další rožnovské základní školy zaměřené na jazykovou výuku přišla vniveč. Pavlíková plánovala zahájit výuku na druhém stupni základního školství, po několika letech pak chtěla začít s výukou žáků od první třídy. Zastupitelé však její žádost o zápis nové školy do rejstříku škol a školských zařízení nedoporučili. Zastupitelstvo se mělo žádostí SŠCR původně zabývat již na svém zářijovém zasedání. Tehdy však bod z jednání stáhli, protože ředitelka školy Naděžda Pavlíková se z jednání omluvila. Mezitím se v tisku objevily informace, které si Pavlíková interpretovala tak, že základní škola ve městě v žádném případě nebude. Nechápu, proč jsem zde vůbec zvána, abych něco vysvětlovala, když stanovisko obce je již dávno známo a bylo otištěno v regionálním týdeníku 9. září, řekla zastupitelům Pavlíková. Neodpovídám za to, co noviny napíšou. Žádné takové usnesení! Zpozaroha V bance čerty rádi Po delší době jsem navštívil místní pobočku svého bankovního ústavu, abych o něco navýšil své finanční rezervy prostřednictvím kontokorentního účtu. Řešení to bylo prozíravé, týden na to udeřila globální ekonomická krize, a tak dneska by mi banka nemusela půjčit ani floka. Moje banka se kromě finanční krize musí potýkat také s architektonicko-funkcionalistickou krizí. Pobočka byla rekonstruována, což mě zaskočilo. V místě, kde se dřív věci ohledně účtů řešily, je nyní pokladna. Pokecat se svým bankéřem si teď můžete u dvou stolíků. Když jsou oba bankovní úředníci zaneprázdnění (což se stalo, když jsem tam byl), je pro vás připravena provizorní čekárnička v podobě tří židlí. Čekárna je od stolu, kde se každý vyznává z dluhů a prosí o další půjčku, vzdálena sotva dva metry, aniž by byla jakkoli akusticky nebo vizuálně oddělena nějakou přepážkou. V bance vládlo hrobové ticho. Situaci nezachránila ani úřednice, která se s klientem snažila mluvit šeptem. Ale znáte to. Když člověk slyší šepot, o to více se snaží poslouchat. Protože co je šeptem Já se vážně bránil a snažil se přemýšlet o jiných věcech, ale mezitím jsem vyzvěděl, kolik pán vydělává, že má tři půjčky a chtěl by využít institut konsolidace půjček, aby platil méně a k tomu chce ještě další půjčku, protože staví dům. Obnažení až na dřeň. Jak nakonec pán dopadl, už ani nevím, já osobně bych si ale místo, kde mi rádi půjčí, takto nepředstavoval. Lukáš Martinek, šéfredaktor nebylo. Stanovisko k tomuto bodu zaujmeme až dnes, uklidnil ředitelku Pavlíkovou v úvodu rozpravy starosta města Jaroslav Kubín. Pavlíková se snažila zastupitelům vysvětlit důležitost takové školy v Rožnově zejména z pohledu jazykové připravenosti žáků. Ta dnes nepředstavuje pouze doménu cestovního ruchu a filozofických fakult, ale stává se každodenní potřebou pro všechny profese. Jedním dechem dodala, že žáci přicházející na střední školy z rožnovských základních škol jsou nedostatečně jazykově vybaveni. Proti tomuto vyjádření se zvedla vlna nevole u přítomných ředitelek místních základních škol. Zastupitelstvu stanovisko ředitelek přetlumočila ředitelka ZŠ Pod Skalkou Zuzana Absolonová. Její názor podpořil také odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu, který ve své důvodové zprávě ústy jejího vedoucího Dušana Vrážela zhodnotil jazykovou výuku jako plně dostačující. Školy dosáhly při výuce jazyků i celou Všesvatský jarmark oslavil 90. výročí vzniku ČSR V letních měsících se konalo veřejné jednání s občany. Jeho předmětem byla plánovaná revitalizace náměstí Míru. Zástupci města nastínili zúčastněným občanům prostřednictvím studie možnou podobu náměstí, k němuž se přítomní, v drtivé většině z řad obyvatel náměstí, vyjadřovali. Ze dvanácti zaprezentovaných lidí bylo sedm pracovníky městského úřadu. Přítomných občanů bylo tedy pět. To je, jak se domnívám, nereprezentativní vzorek, nechala se slyšet místostarostka města Markéta Blinková. Připomínky občanů byly Místostarosta Alois Vychodil pokládá společně se starostou Jaroslavem Kubínem kytici k Masarykově pomníku na náměstí. Foto: L. Martinek přesto zpracovány a radní se jimi na svém zasedání zabývali. Na základě připomínek vypracoval architekt města společně s odborem projektového řízení ke všem připomínkám stanovisko tak, aby bylo jasné, které z připomínek občanů je možné do projektu zapracovat a které jsou nezapracovatelné a nepoužitelné, sdělila Blinková. Mezi nejčastější připomínky občanů patřil požadavek na snížení počtu parkovacích míst. Někteří obyvatelé dokonce požadovali, aby plánované parkoviště v těchto místech sloužilo jen V průmyslovém areálu v současné době územní plán provozování základního školství neumožňuje. Foto: L. Martinek jim, podotkl rožnovský místostarosta Alois Vychodil. Připomínky se však netýkaly zdaleka jen parkování. Připomínek bylo celkem devět, z toho ve čtyřech případech s nimi architekt souhlasil, informoval Vychodil. Mezi schválené připomínky patří osázení neopadavými stromy tak, aby bránily hluku a prachu a zároveň nebránily rozvodům v zemi, dále srovnání chodníků se vstupy do obchodů tak, aby náměstí bylo bezbariérové. Z ulice Bayerova se stane jednosměrná ulice. V neposlední řadě bude posouzena předimenzovanost veřejného osvětlení. Masarykovo náměstí bylo v pátek 31. října plné slunce a barev. Výzdobu náměstí připravili žáci ZŠ 5. května. K dobré pohodě vyhrávala Záhořanka. Své umění předvedly mažoretky Základní školy Záhumení. Pro děti byl po oba dny zdarma kolotoč a motomanéž, které pronajalo město Rožnov. Firma Gastro darovala koláče. A v pátek večer hrál na náměstí rožnovský umělec Roland Santé své Andělské pohlazení. Úderem desáté hodiny přivítal a pozdravil všechny přítomné starosta města JUDr. Jaroslav Kubín. Už tradičně se scházíme na Všesvatském jarmarku, řekl. Jím letos vrcholí oslavy devadesátého výročí založení Československé republiky. Přítomné také pozdravil duchovní správce rožnovské farnosti P. Jiří Polášek. Při příležitosti svátku Všech svatých chci popřát všem požehnané svátky, také vedení města, které organizuje tuto milou akci. Je to významný den farnosti i celého Rožnova, protože krásný rožnovský kostel je zasvěcen Všem svatým. V tyto dny myslíme také na naše zemřelé. Chci popřát všem, kteří vykonávají nějakou službu v tomto městě i v tomto státě, prostě kdekoliv, aby to dělali s láskou a ochotně. Aby uměli naslouchat druhým a pomáhat. A to ke společnému dobru. Hlavní projev k 90. výročí vzniku Československé republiky přednesl vážený rožnovský občan PhDr. Jaroslav Štika, CSc. Uplynulo devadesát let od vzniku Masarykova Československa, jedenasedmdesát let od Masarykova úmrtí. (Pokračování na straně 2) Radní se zabývali připomínkami obyvatel k náměstí Míru Tyto přínosné připomínky jsme schválili a budou do projektu zapracovány. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. V příštím roce by se tak revitalizace měla realizovat, dodala Blinková. Občané naopak neuspěli se snahou zachránit keře a travnaté plochy před poštou a strom v parčíku. Zřejmě nezabrání ani umístění laviček a soudobé plastiky v parčíku, stejně tak se jim nepodařilo přesvědčit představitele města o nutnosti umístit mezi poštu a domy č. p a 1003 přechody pro chodce. -lum- BABÍMU LÉTU SMUTNĚ UŽ ZVONÍ, PŘIJÍŽDÍ MARTIN NA BÍLÉM KONI řadu úspěchů na regionálních a okresních kolech jazykových olympiád. Řada žáků ze základních škol pokračuje ve studiu na bilingválním gymnáziu v Čadci, kde je vyučovacím jazykem angličtina, sdělil Vrážel. Pavlíkové příliš nenahrával ani fakt, že by základní školu ráda otevřela v lokalitě průmyslového areálu na Horních Pasekách. Odbor výstavby a územního plánování se striktně postavil proti snaze umístit do těchto míst základní školství. Po dohodě s dotčenými orgány, a to hlavně s hygienou, bylo stanoveno, že v těchto místech se bude jednat o učňovské a středoškolské a vyšší školství. Lokalita není vhodná pro základní školství, informovala vedoucí odboru Lenka Vojkůvková s tím, že v případě, že zastupitelé zápis do rejstříku škol doporučí, bude potřeba zažádat o změnu územního plánu, která by však pro tyto plochy byla velmi problematická. Již v roce 2006 navíc zastupitelé schválili dokument Optimalizace školství, který si klade za cíl stabilizovat síť základních škol na území města Rožnova. Dokument vychází z demografických prognóz. Jeho schválením zastupitelé rozhodli, že základní vzdělávání na území města bude poskytováno současnou sítí šesti základních škol a jedním víceletým gymnáziem. Bez zrušení některé ze současných škol nemáme prostor na to, aby vznikla další soukromá základní škola, upozornila Libuše Rousová, která se na tvorbě dokumentu coby tehdejší místostarostka přímo podílela. Pokud tomu město není příznivě nakloněno, obrátíme se na jiná města, kde tento náš projekt podporu najde, uzavřela Pavlíková. -lum-

2 STRANA 2 Ředitelství silnic Zlínského kraje zveřejnilo na konci minulého týdne tři úseky, kde budou mít řidiči pravděpodobně nutnost v zimních měsících použít na svém autě zimní výbavu. Úseky byly vytipovány po společné schůzce pracovníků Ředitelství silnic Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR a Krajského úřadu ve Zlíně. Všechny tři úseky leží v bývalém okrese Vsetín. Jedná se o silnici II/487 z Velkých Karlovic ve směru na Makov po státní hranici a dále o silnice vedoucí z Prostřední Bečvy: silnice II/481 z Prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic a silnice III/4837 z Prostřední Bečvy na Pustevny. ZPRAVODAJSTVÍ Všesvatský jarmark oslavil 90. výročí vzniku ČSR (Pokračování ze strany 1) Jsou jeho ideje stále platné také v současné moderní společnosti? My, kteří se k odkazu TGM hlásíme, si myslíme, že určitě ano. Tu máme na mysli především hodnoty mravní, které Masaryk upřednostnil před hlediskem materialistickým. K Masarykem vyznávaným hodnotám patří rasová, národnostní i sociální tolerance, potřeba vzdělání a vždy na pravdě setrvání. Návrat k těmto hodnotám by v naší společnosti nebyl krokem zpátky, Rožnovské IC už se rýsuje Jeho umístění je plánováno do části prostor bývalého tržiště, nyní parkoviště, u Pionýrské ulice. Tam by měl vzniknout třípatrový dům. V přízemí bude umístěno Informační centrum, další dvě podlaží budou využita pro expozici Muzea Tesly a dětského IQ centra. I když tato lokalita není přímo v centru města, jedná se o nejvhodnější plochu z těch, které jsme posuzovali, řekl Ing. Jan Kučera, vedoucí odboru projektového řízení městského úřadu. Je to plocha mezi náměstím a Valašským muzeem, což jsou dvě hlavní zdejší atraktivity. Provoz Informačního centra budou zajišťovat dva pracovníci. Návštěvníci budou mít k dispozici nejrůznější publikace, mapy, upomínkové předměty a Sociálně terapeutické dílny z Dolních Pasek získaly dotaci z ministerstva kultury určenou pro projekt vydávání časopisu. Klienti Domova Kamarád v rámci terapeutických programů kreativního psaní a arteterapie tvoří literární práce i ilustrace, ve kterých se odráží jejich názory na různé životní situace i společenské problémy. Cílem projektu je s touto tvorbou seznámit veřejnost formou tištěné brožury, ve které další doplňkový sortiment. Počítá se i s prostorem pro občerstvení zákazníků. Celá budova bude bezbariérová, vybavena výtahem do všech tří pater. Idea je taková, aby turisté, kteří do města přicházejí, dostali informace, které požadují. Cílem je přilákat do města nové návštěvníky, pak také prodloužit jejich pobyt. Náklady na vybudování IC vyplynou ze studie, která bude vypracována, uvažujeme i s využitím prostředků z EU. Předpokládaný termín výstavby rok V mikroregionu Rožnovsko je další IC na Horní Bečvě. Jedná se o samostatné IC, ale předpokládáme úzkou spolupráci a provázanost, dodal Ing. Jan Kučera. -sb- V kraji se zimní výbavou na třech úsecích, dva z nich jsou v Prostřední Bečvě Značka Zimní výbava. Rozhodli jsme se zatím pro tři silnice v kopcovitých částech okresu Vsetín. Jde o návrhy, které předložíme místně příslušným silničním správním úřadům a které tedy ještě nejsou definitivní. Silniční správní úřady mohou zvažovat ještě další hlediska a dospět k vlastnímu - i odlišnému - rozhodnutí, uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Značky na vybraných úsecích by měly být rozmístěny do začátku prosince, což je podle ŘSZK z hlediska obvyklých klimatických podmínek v regionu časově dostačující. V jiných krajích však řidiči mohou na řekl PhDr. Štika. K Masarykově pomníku pak kladli věnce zástupci rožnovské radnice, Sokola, Svazu bojovníků za svobodu, Českého červeného kříže a Masarykovy společnosti. Za zmínku určitě stojí i připomenutí, že právě před osmdesáti lety navštívil prezident Masaryk Rožnov. Rožnované ho přivítali na náměstí s velikou slávou a k jeho poctě nacvičili čtyřhlasně Kde domov můj, ale jejich dojetí bylo tak velké, že nakonec dozpívali jednohlasně. -sb- Svoz bioodpadu na podzim nebude Pokud jste na své zahradě shromáždili například velké množství spadaného listí a doufáte, že se jej zbavíte při likvidaci bioodpadu, který v jarních a podzimních měsících organizuje město Rožnov, pak pro vás nemáme dobrou zprávu. Město vám s listím, větvemi ani trávou nepomůže. Bohužel, v letošním roce nebude probíhat podzimní svoz bioodpadu. Svoz bioodpadu se provádí pravidelně vždy v měsíci dubnu. V podzimním období pouze pokud v daném roce vybudou finanční prostředky. Ty jsou pro letošní rok vyčerpány, informovala Lenka Němcová, z odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově. Pro občany tak není v tuto chvíli vymezena žádná plocha, která by byla určena pro shromažďování biologického odpadu. Pokud nekompostujete, řešení přesto existuje. Občané mají možnost bioodpad odvážet do sběrného dvora na nábřeží Dukelských hrdinů, sdělila Němcová. Občanům, kteří se pokusí neoprávněně založit skládku mimo vyhrazená místa, hrozí postih. Vystavují se riziku, že věc bude klasifikována jako neoprávněné založení skládky, a viníku hrozí možnost uložení pokuty až do výše Kč. -lum- Hasiči s požárem bojovali 16 hodin Za nezvyklou záři nad nočním Rožnovem označil ředitel rožnovských městských strážníků Daniel Vašut požár rodinného domu v Tylovicích. Požár byl nahlášen před jedenadvacátou hodinou 22. října. Na místo nejdříve vyjela jednotka hasičů z povolání města Rožnova pod Radhoštěm se dvěma cisternami, které následně posílily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Valašského Meziříčí, Prostřední Bečvy, Horní Bečvy, Zašové, Hutiska-Solance a Zlína. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k velmi rozsáhlému požáru rodinného domu a přilehlých hospodářských budov, uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ivo Mitáček. V domě v době požáru pobývali tři lidé. Z horního patra rodinného domu unikli dva lidé, z přízemí pak majitel domu. Na místo jako první dorazili rožnovští hasiči. Velitel zhodnotil situaci a okamžitě si nechal povolat další posilující jednotky hasičů z blízkého okolí, sdělil Mitáček. Požár postupně zasáhl celý zastavěný hospodářský komplex a rodinný dům. Hasiči se svou činností snažili před požárem ochránit blízký rodinný dům. Hasiči se snažili zachránit i část věcí, které před plameny vynášeli z budov. Podařilo se tak například včas vynést několik tlakových nádob na plyn, které byly postupně ochlazovány. Po dvou hodinách intenzivního hašení se propadly požárem poškozené střechy nad hospodářským stavením, přiblížil Mitáček. Situaci výrazně komplikoval také fakt, že v místě požáru neměli hasiči dostatek vody k hašení. K dispozici měly jednotky čtyři cisterny, které kyvadlově dopravovaly na místo vodu z městských hydrantů. K výrazným zdravotním újmám naštěstí nedošlo. Při požáru a zásahu se udělalo nevolno jednomu dobrovolnému hasiči, který se pravděpodobně nadýchal zplodin, informoval Mitáček. K újmě nepřišla ani hospodářská zvířata. Majitel je stačil ještě před příjezdem budou publikovány práce lidí se zdravotním postižením doplněné o jejich kresby, přiblížila podstatu projektu ředitelka Domova Kamarád Věra Krajčová. Od listopadu bude každý z klientů individuálně pod vedením vyškoleného terapeuta zpracovávat rozličná témata. Ať už v podobě psané nebo výtvarné. Ve svých pracích se budou vyjadřovat k věcem, které cítí jako důležité, které je trápí, nebo Hospodářské stavení kompletně vyhořelo. hasičů z místa požárů vyvést. Hašení komplikovalo také velké množství hořícího sena, které se nedalo rozhrabávat k účinnějšímu hašení. Požár byl zlikvidován po více než 16 hodinách hasicích prací. Podle vyšetřování požár vznikl závadou na komínovém tělese. Majitel způsobenou škodu bezprostředně po požáru odhadl na přibližně milion korun. -lum- Foto: HZS ZK Domov Kamarád vydá sborník prací klientů naopak těší, doplnila Krajčová. Samotnému vydání tištěné brožury bude předcházet výstava prací a beseda pro základní školy. Krajčová si od ní slibuje, že u mladých lidí vzbudí zájem o tuto problematiku. Vydání brožury je naplánováno na příští rok. Její součástí bude také CD. Ne všechny osoby se zdravotním postižením jsou z důvodu svého postižení, např. slabozrakost, zhoršená motorika horních končetin a podobně, schopny číst běžný text, nebo nejsou schopny číst vůbec. CD, na kterém bude text nejen v písemné podobě, ale i čtený, zajistí dostupnost i pro tyto skupiny našich spoluobčanů, vysvětlila Krajčová. Výše dotace, kterou Domov Kamarád obdržel, je zhruba 170 tisíc korun. To představuje sedmdesát procent z celkových nákladů, které si tvorba projektu vyžádá. -lum- značky narazit už od 1. listopadu, kdy jsou pro řidiče závazné. Povinnost mít zimní výbavu na úsecích označených značkou platí až do 30. dubna. Značka upozorňuje řidiče vozidel, že jejich osobní auta do hmotnosti 3,5 tuny musí mít hloubku vzorku nejméně čtyři milimetry na všech čtyřech kolech. Vozidla nad 3,5 tuny mají předepsaný dezén šest milimetrů na hnané nápravě. Pokud řidič tuto povinnost nesplní, hrozí mu za tento přestupek až dvoutisícová pokuta a ztráta jednoho bodu v evidenci řidiče. -lum- Placená inzerce SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 Omluva Ivo Jelínkovi V minulém vydání Spektra Rožnovska jsme v těchto místech otiskli článek Rada města v novém: tři radní rezignovali, kde jsme jednou větou podružně informovali o situaci před odebráním licence jednomu ze dvou krátce vedle sebe existujících MS ODS. Jak nás informoval pan Ivo Jelínek, pokud bychom trvali na užití slova frakce, měli bychom takto označit současnou uznanou MS ODS. TV Beskyd získala popáté Kafku OKO DRAVCE V kině Panorama od úterý do středy v a ve hodin Před textem k dnešnímu tipu Oko dravce bych rád upozornil na stranu 11. tohoto vydání Spektra, kde se můžete dočíst o velmi zajímavé akci v našem kině. 10. listopadu totiž kino Panorama promítá ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a k vidění budou čtyři zajímavé zahraniční dokumenty. Shia LaBeouf je bezpochyby největším hereckým objevem posledních dvou let. Steven Spielberg jej označil za nového Toma Hankse a rovnou mu dal roli ve čtvrtém pokračování Indiana Jonese. Úplně prvním filmem, kterým Shia prorazil, byla ale Disturbia tvůrce D. J. Carusa. V Oku dravce se tito dva opět setkali, aby nám zase přinesli film se špionážní tematikou. Tentokrát se však nejedná o sousedské špehování, nýbrž o událost na celostátní úrovni, jejíž nitky vedou až do samotného Pentagonu. Jerry Shaw (Shia LaBeouf) je nikdo, pracuje jako obsluha na kopírce, má neustálé finanční potíže a jeho život nikam nesměřuje. Jednoho dne se dozví, že mu zemřel bratr, a po návratu z pohřbu se mu jeho život převrátí vzhůru nohama. Z bankomatu mu začnou pršet peníze a doma najde 68 % Frakci v pravém slova smyslu totiž založil současný předseda MS ODS Alois Vychodil, který se chtěl se svou skupinou odtrhnout a zaregistrovat se jako MS ODS I. Za nepřesnou dokreslující informaci, která však nebyla podstatou článku o novém složení rady města, se panu Ivo Jelínkovi i všem, kterých se věc dotkla, omlouváme. Redakce Spektra Rožnovska Redakční tým TV Beskyd, kterou je možné sledovat také na INFOkanále kabelového rozvodu města Rožnov, má důvod k radosti. Ze dvanáctého ročníku soutěže tvorby regionálních stanic a studií si totiž odvezlo nejvyšší ocenění v kategorii Zpravodajství. Je to již popáté v řadě, kdy mezi zpravodajskými relacemi nenašla TV Beskyd přemožitele. Také letos jsme přihlásili do soutěže jedno z vydání zpravodajského pořadu Region, uvedla jednatelka a ředitelka TV Beskyd s.r.o. Daniela Čunková a pokračovala: Letos byla atmosféra o to napjatější, že jsme jeli obhajovat 1. místo ve zpravodajství už počtvrté. Ocenění v soutěži je o to cennější, že přehlídky se zúčastnilo velké množství regionálních televizí z celé republiky včetně Slovenska. Odborná porota si jejich zpravodajské relace vyžádala předem k prostudování. Ty pak byly prezentovány i na přehlídce, přiblížila Čunková. Za místní televizí se umístily TV Ostrov a Kabelová televize Přerov. V odborné porotě zasedli mj. Jan Tuna, zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky TV Prima nebo Roman Svoboda, moderátor a reportér kriminalistického pořadu Na stopě. -lum- spoustu beden zbraní, výbušnin, tajných vojenských materiálů a cizích pasů na své jméno. V ten moment mu na mobil zavolá neznámá žena, která jej varuje před zatčením od agentů FBI. Jerry hlas neuposlechne, je zatčen a odvezen k výslechu. Z něj se mu podaří díky ženskému hlasu utéct a začíná zběsilá honička mezi ním a agenty, která trvá prakticky po celý zbytek filmu. Musím ale dodat, že se jedná o honičku velmi nápaditou, která netíhne ke stereotypu, a to především díky onomu, jakoby všemocnému, ženskému hlasu, který Jerryho naviguje a pomáhá mu překonat všechny překážky, které zároveň hází pod nohy agentům. Mnohým tento snímek připomene Matrix, někomu možná Nepřítele státu, každopádně všichni fanoušci obou filmů by si Oko dravce neměli nechat ujít. Společný totiž není jen námět, ale i vynikající herecké obsazení. Po boku LaBeoufa se ve snímku objeví i oscarový Billy Bob Thornton jako jeden z agentů nebo Rosario Dawson v roli jeho kolegyně. Všem, kteří se na filmu podíleli, ať už hercům, režisérovi nebo scénáristům, se podařil vytvořit nadprůměrný akční thriller, který vás nenechá ani na pět minut vydechnout. Hodnocení 80 % Lukáš Perutka, filmový fanoušek a publicista-amatér 71 %

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 TÉMA, NÁZORY* STRANA 3 Neznámý rodák 100 let od narození průkopníka čs. vzduchoplavby Bořivoj Drtina, důstojník československé armády, balonový pilot, odborník a nadšený propagátor vzduchoplavby, se narodil dne 21. října 1908 v rodině právníka Václava Drtiny v Rožnově pod Radhoštěm. Již od mládí se toužil stát vojenským pilotem, avšak kvůli přísným zdravotním testům spojeným s tímto povoláním se jeho sen záhy rozplynul. A tak, když se v roce 1926 stal frekventantem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, nenavštěvoval kurzy pro budoucí vojenské piloty, jak si kdysi přál, nýbrž kurzy pro příslušníky dělostřelectva. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek v roce 1928 opouštěl akademii s hodností poručíka. Ve stejném roce také absolvoval jednoroční aplikační školu dělostřelectva v Olomouci a nedlouho poté byl jako důstojník přidělen k 109. dělostřeleckému pluku do Bratislavy. O čtyři roky později, tedy roku 1933, se mu jeho sen létat splnil alespoň částečně, když jako jeden z prvních absolvoval kurz pro pozorovatele balonů pořádaný československou armádou v Milovicích. Následujícího roku se stal příslušníkem I. balonové roty, jež byla tehdy 3. oddílem 331. dělostřeleckého pluku. V květnu roku 1934 byl jako jeden z mála vyslán na základě rozhodnutí hl. štábu Ministerstva národní obrany ČSR do Francie, kde se zúčastnil kurzu francouzské armády pro pozorovatele s balony, který byl realizován na École militaire et ď application de ľ Armée de l air ve Versailles v době od konce května do poloviny července téhož roku. Po absolvování výše zmíněného kurzu a úspěšném složení závěrečných zkoušek obdržel Bořivoj Drtina dne 11. července 1934 diplom, Bořivoj Drtina s vojáky u koše pozorovacího balonu. Pozorovací balon u hangáru v Příbrami. který ho opravňoval k létání s pozorovacími balony francouzské armády. Přežil svou smrt Krátce po svém návratu z Francie získal Bořivoj Drtina pilotní osvědčení jak pro volný, tak pro řiditelný balon. Roku 1937 byl jmenován velitelem I. balonové roty v Milovicích a později v Příbrami. V průběhu druhé poloviny 30. let se vedle desítek vojenských plaveb zúčastnil také řady sportovních akcí, především tehdy velmi populárních honeb za balonem. Od plaveb balonem Bořivoje Drtinu neodradil ani dramatický let a následná havárie u obce Vrbátky nedaleko Prostějova dne 8. července 1936, kdy se během cvičného letu spolu s npor. J. Vychodilem dostal s řiditelným balonem do bouře a krupobití. Překvapení letci nebyli schopni zmrzlýma rukama provést normální přistání. Navíc do kovových částí balonu třikrát uhodil blesk, a ten se následně poloprázdný zřítil. Oba vzduchoplavci, stejně jako další členové posádky tento hrozivě vypadající pád naštěstí přežili. Přesto můžeme v pozůstalosti Bořivoje Drtiny nalézt kondolenční telegram k jeho smrti odeslaný pplk. Františkem Procházkou Drtinově rodině, neboť v prvních zprávách týkajících se této nehody označili českoslovenští novináři Bořivoje Drtinu za umírajícího, někteří dokonce za mrtvého. Nešťastná padesátá léta Za okupace, po rozpuštění československé armády, umožnil letecký odborník a dlouholetý pracovník Technického muzea (dnes NTM) Ing. Vladimír Karmazín Bořivoji Drtinovi práci pro tuto instituci. Seznámil jej také s advokátem JUDr. Rudolfem Rumplesem, tehdejším jediným sportovním pilotem balonů u nás, pro něhož Bořivoj Drtina v následujících dvou letech překládal drobné články, ale i větší práce týkající se balonového létání. Vznikly však i mnohé původní studie, které dodnes čekají na své vydání, mj. podrobně zpracované dějiny slavného mezinárodního balonového závodu o pohár Gordona-Bennetta či soubor statí mapující počátky balonového sportu v Čechách, trefně nazvaný Naši v balonu. Spolu s JUDr. Rudolfem Rumplesem, Ing. Vladimírem Karmazínem a akademickým Drtina u gondoly řiditelného balonu s motorem. malířem Kamilem Lhotákem vedl Bořivoj Drtina během těchto neveselých let rovněž řadu diskusí o balonovém sportu, při nichž mj. plánovali jeho znovuvzkříšení po skončení války. Vše však nakonec dopadlo jinak, než jak si Bořivoj Drtina spolu s ostatními výše zmíněnými během válečných let plánoval. Rudolf Rumples zemřel již v roce 1941, Ing. Karmazín se 3 roky po skončení války stal obětí leteckého neštěstí a ani pro Bořivoje Drtinu nebyla padesátá léta právě těmi nejšťastnějšími. V roce 1949 byl v hodnosti majora propuštěn z armády a začal se živit jako stavební dělník. Již následujícího roku byl zatčen a na základě zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky odsouzen k odnětí svobody na 8 měsíců. Ačkoliv byl v roce 1956 rozsudkem nejvyššího soudu v plném rozsahu zproštěn viny, do armády se již nevrátil a i v následujících letech se živil jako stavební dělník. Láska k balonům a balonovému sportu mu však zůstala, a protože již nemohl aktivně létat, sledoval vývoj tohoto sportu v zahraničí (v Čechách navzdory přání mnohých nadšenců nebyla tradice balonového létání obnovena ani deset let po skončení války) alespoň teoreticky. Vzkříšení balonového sportu V šedesátých letech mohlo být v důsledku celkového uvolňování napětí na politické a společenské scéně přistoupeno i v oblasti balonového sportu od teorie k praxi. Výsledkem snah celé jedné generace balonářů se v roce 1965 stalo založení Balonklubu Praha. Téměř po třiceti letech tak vznikla tolik potřebná organizační základna, s jejíž pomocí se nakonec podařilo balonový sport v Čechách vzkřísit. Bořivoj Drtina u takto významné akce pochopitelně nemohl chybět. Pomáhal s vytvořením stanov této nové organizace a pravidelně se také účastnil jejích schůzí. Vzhledem ke svým rozsáhlým znalostem a zkušenostem v oblasti balonového létání se v roce 1968 stal jedním z členů Balonového odboru při Českém národním Aeroklubu, který měl být vrcholným řídícím orgánem nově vznikajícího balonového sportu u nás. V květnu téhož roku se v Příbrami z pověření Státní letecké inspekce (SLI) zúčastnil jako inspektor zkušebního letu prvního československého poválečného plynového balonu Praga 68. Se SLI spolupracoval i v následujících 3 letech, kdy jako zkušební komisař předmětů Aerostatika a mechanika letu a Technika a provoz letu prověřoval znalosti našich prvních pilotů volných balonů. Až do své smrti se aktivně účastnil řady akcí Letecké sekce při NTM, jejímž byl členem, a neúnavně propagoval balonové létání především v celé řadě článků uveřejněných v nejrůznějších periodikách, neodmítal však ani spolupráci s Československým rozhlasem a televizí. Tento neprávem pozapomenutý průkopník a nadšený propagátor vzduchoplavby a balonového sportu v českých zemích zemřel v Praze dne 25. června roku R. Kmochová, V. Lacina Fotografie byly poskytnuty s laskavým svolením Národního technického muzea Mediální vendeta po rožnovsku Patřím k zakladatelům novin Spektrum Rožnovska, které vznikly počátkem roku 1991, a sleduji se zájmem jejich vývoj a přeměny. Ze skromného čtyřstránkového čtrnáctideníku vznikly postupem doby plnohodnotné noviny, které jsou skutečným spektrem oblasti Rožnovska. Svým technickým provedením, členěním rubrik a internetovým archivem můžou soupeřit bez obav s ostatními regionálními tiskovinami. V jejich obsahu jsou však věci, které mne nutí, abych se k nim vyjádřil. Nenápadně umístěná hvězdička v záhlaví rubriky Téma, názory poukazující na alibistické prohlášení redakce, činí však z ní v řadě případů tribunu pro vyřizování osobních účtů a pavlačovou drbnu. Obzvláště se v tomto činí obě frakce dřívější ODS, politické strany, které řada občanů v minulých komunálních volbách dala svůj hlas. Korunu těmto střetům dodal v minulém čísle pan Faldýn s útokem nejen na své oponenty, ale i na ministra Nečase. Připomíná mi zhrzeného manžela, kterého odkopla manželka a ten jí to dává vyžrat veřejným popisem dřívějších intimních postelových scén. Od dřívějšího předsedy ODS by se dalo očekávat více slušnosti a politického nadhledu. V této souvislosti je mi záhadou funkce tzv. městské mediální rady. Podle mého názoru ve výše uvedené rubrice by měly převažovat názory občanů, různých politických stran, občanských sdružení apod. Za poslední rok však tuto rubriku většinou obsadily frakční spory jedné strany. Nejenže navzájem soupeřící protivníci si sundali rukavice, ale na ruce si nasadili i ocelové boxery. A většina čtenářů Spektra, které to už nejen unavuje, ale se jim to dokonce protiví, na tuto mediální vendetu musí přihlížet. Co dělá mediální rada, když se touto situací nezabývá, nebo dokonce pod rouškou svobody tisku, dává od tohoto problému ruce pryč? Každá svoboda končí tam, kde omezuje svobodu jiného. A pokud se na jednom místě časopisu vyskytuje nekonečná série článků představitelů dvou frakcí jedné politické strany vzájemně se osobně a nikoliv koncepčně nevybíravě napadajících, potom je omezena svoboda občanů na výběr ze širokého spektra objektivních informací. Proč nevznikne nějaký morální kodex sestavený touto radou, který by tyto excesy omezil? Nebo je lepší pozice mrtvého brouka a čekat než se soupeřící zájmové skupiny samy utlučou? Řídit se pravidlem neříkám tak, ani tak, ale na má slova dojde? Čím jiným by se měla taková komise přednostně zabývat než stanovením pravidel pro taková mediální střetnutí. A určitě se dají tato pravidla vymyslet tak, aby skutečnou svobodu tisku neohrožovala. J. Trhlík Inzerce Karel a ostatní Bylo kolem 9. hodiny večer. Po silnici kolem projíždí auto s houkačkou a majáčkem. Pro nás, obyvatele domků u silnice na Hutisko, nic neobvyklého. Když ale houkání a blikání neustávalo, nezbylo mně než přerušit spaní u televize a jít se podívat ven, co se děje. Když jsem vyšel před chalupu a uviděl jsem další hasičskou cisternu, jak se stáčí na most přes Hážovku a šplhá nahoru na kopec, věděl jsem, že je moc zle. Nad stavením na kopci stoupal sloup dýmu a mezi stromy bylo vidět probleskovat plameny požáru. Na most najížděly další cisterny, na silnici se zastavovala auta a jejich zvědavé osádky šly pozorovat divadlo předváděné ohnivým živlem. Nemám katastrofické filmy rád a pohled na neštěstí, při kterém nemohu nijak přispět pomocí, mne děsí. Přesto mně zvědavost nedala, oblékl jsem se a šel se poptat alespoň k mostu, co se děje. Protože osádky požárních aut měly dost starostí s tím, jak se stočit na most a vyhnout se ostatním, neměl nikdo z nich dost času ani nálady na povídání. V potoce vrčelo plovoucí čerpadlo a u něj něco kutil zmáčený člověk. Po chvíli, když se mu podařilo vyškrábat se po břehu potoka, Vážení občané, na zastupitelstvu města Rožnov pod Radh. dne na samém závěru vysvětloval zastupitel a úředník městského úřadu svoji údajnou spolupráci s StB před rokem 1989 za komunismu. Kdo ale vysvětlí nám i vám likvidaci 40 členů bývalého místního sdružení ODS zastupiteli a vedením města za ODS Rožnov p. R. 1, za pomoci ODS oblasti a vedení ODS v Praze, v dnešní demokratické společnosti v roce Co je potom lepší? Také jim to voliči u voleb do KZ dobře spočítali a doufám, že i spočítají i v roce 2010 ve jsem v něm poznal velitele rožnovských hasičů Karla (Janouška, pozn. red.). Co pohledáváš v potoce? Jako velitel máš být na kopci a řídit hašení, dal jsem nemístnými otázkami průchod svojí zvědavosti. Karel mně odpověděl s klidem člověka, který už ledaco zažil a nedá se vyvést z míry: Na kopci je jich už dost, všichni vědí, co mají dělat a já jsem užitečnější tady. A odešel připojit hadici od čerpadla k další prázdné cisterně, která se od ohně vrátila. Protože jsem zde nebyl nic platný, šel jsem raději domů. Ještě dlouho do noci přivážely cisterny vodu, aby zdolaly požár. A až těsně před ránem ztichlo čerpadlo, kterým Karel naplnil poslední cisternu, co zůstala s několika hasiči jako hlídka na požářišti. Do rána jsem toho moc nenaspal a přemýšlel o tom, že je dobře, když ještě žijí lidé, kteří jsou schopni a ochotni pomáhat druhým v neštěstí. Jsem přesvědčen, že kromě svých profesních znalostí a obětavosti dávají do svého poslání i kus svého srdce. Je o to více zarážející, že jejich práce je mnohdy nedoceněna a někteří lidé jim ještě staví zbytečné překážky. Proto jim moc děkuji, že přesto všecko vůbec existují. J. Surý Čisté svědomí volbách do městského zastupitelstva. Já osobně budu připomínat celé dva roky, dokud tito lidé nezmizí z radnice. Jsou tam i díky mé osobě a v tomto případě čisté svědomí nemám. Budu dále předávat své zkušenosti o praktikách, které se dějí v ODS. Nelze se smířit s nespravedlností, když jste se ničím neprovinili a máte svědomí čisté. Dnes už vím, v jak špatné společnosti jsem byla. Z toho plyne ponaučení, že za pravdu se bojuje v každém režimu, ale ne vždy se vítězí. Zdraví vás stálá dopisovatelka O. Tobolová *Publikované názory jsou nevyžádané a nevyjadřují stanovisko redakce. Jestliže bylo uveřejněno sdělení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

4 STRANA 4 Jak kovářská voda z rožnovské kovárny Na sklepě léčila Kováři byli v minulosti nejen fortelní chlapi a zdatní řemeslníci, ale také ranhojiči. Tahání zubů a pouštění žilou bylo nejobvyklejší činností. Kovářská voda pomáhala od kurdějů a při bolení zubů. Kováři uměli také léčit zaříkáváním. Uhranutého koně bylo dobře protáhnout katím okem, kůň byl hned veselejší a s chutí žral. Ale zaříkávačem se stal jen kovář, který v době od Nového roku do svatého Jiří dvěma prsty pravé ruky zamáčknul krtka. Pak mohl třeba i vyléčit uřknutého koně podle receptu: Chyť kocoura pitomého, potop ho do kádě s vodou, pak jím smej koně uřknutého. Pro klisnu vem kočku. Jak je to s čáry a zaříkáváním v prastaré rožnovské kovárně Na sklepě, kde geneze kovářů Holubů sahá až do roku 1823? U kovářské výhně a kovadliny tady dnes kraluje umělecký kovář Vladislav Holub. Na čáry moc nevěřím, ale také v dnešní době se přihodí neuvěřitelná věc, řekl umělecký kovář Vladislav Holub. Letos v dubnu navštívili mou kovárnu manželé s tím, že jejich dcerka má ekzém a bradavice, které se dermatologovi ani po delší době nedaří vyléčit. Léčitel, kterého navštívili, jim poradil omývání rukou kovářskou vodou. Představa, že by k léčbě použili vodu pro kalení žhavého železa, která se v kádi léta nevyměňuje, jen po odpaření doplňuje vodou dešťovou, mne trochu vyděsila. Já bych si v ní ani ruce nenamočil. Ale trvali na svém. Tak jsem jim navrhl, ať si přinesou vlastní nádobu, kbelík jsem naplnil vodou ze studny a v ní po několik dnů zamáčel veškerou žhavou ocel, kterou jsem při své práci potřeboval zchladit. Jen co si manželé vodu odnesli, pustil jsem podivnou zakázku z hlavy a na všechno zapomněl. Ale příběh má pokračování. V pondělí 6. října se zmíněná paní Základní škola Pod Skalkou vymalovala radnici Základní škola Pod Skalkou byla budována v roce 1964 a v následujícím roce slavnostně zahájen první školní rok. Po dobudování v roce 1972 patřila škola mezi největší v okrese Vsetín. V sedmi pavilonech je 19 učeben, několik odborných pracoven a multimediální učebna. Ke škole patří sportovní areál a tělocvična. V posledních letech škola spolupracuje se školou v Berlíně. Svým heslem navazujeme na dobrou tradici školy, žijeme dneškem, připravujeme děti pro život tady dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Žáci jsou úspěšní při přijímacím řízení na střední školy, také dosahují celé řady úspěchů v okresních, krajských, celorepublikových a také v mezinárodních soutěžích. Výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Pod Skalkou připravil T klub kulturní agentura ve spolupráci se ZŠ Pod Skalkou a s Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm. Vernisáže se kromě žáků a učitelů školy zúčastnila také její ředitelka Zuzana Absolonová, za radnici starosta JUDr. Jaroslav Kubín a místostarostka Markéta Blinková, ředitelka T klubu kulturní agentura paní Lenka Vičarová, akademický malíř Luděk Majer a početná veřejnost. zastavila v kovárně zase. Tentokrát kovářskou vodu nechtěla, ale přišla mi poděkovat. Jejich PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 dcerce se asi po měsíci používání kovářské vody ekzém i bradavice úplně ztratily. Kdybych sám nebyl aktérem tohoto příběhu, nevěřil bych. A pak, že kovářské čáry jsou jen řeči do větru. -sb- Lidé 28. říjen ctí, myslí si Kubín Rozhovor se starostou města JUDr. Jaroslavem Kubínem u příležitosti státního svátku 28. října, Dne vzniku samostatného československého státu a dne oslav 90 let existence samostatného československého státu. Slováci se od tohoto data distancují, i když do roku 1918 de facto jako národ neexistovali. Je to z našeho pohledu skutečně trošku zvláštní, a řekl bych, že i politováníhodné. Protože tak, jak si tento den připomíná národ český, měl by si ho připomínat i národ slovenský, protože do ustavení Československé republiky identita slovenského národa skutečně neexistovala. Slováci byli v područí Uher. Domnívám se, že si tuto skutečnost Slováci časem uvědomí. A i když pro ně nebude 28. říjen státním svátkem, bude to jeden z významných dnů. Je to jedna strana mince naší společně historie. A je mi to líto. Dnes víme, že bez našich legií by nebylo republiky. Legionáři po návratu do vlasti pak ještě bojovali a umírali za Slovensko, aby se vymanilo z područí Uher. Naši legionáři měli při vzniku Československa nezastupitelnou roli. Ze čtyřiceti tisíc jich na různých bojištích mnoho padlo. A mnozí položili životy i za sebeurčení Slovenska. 28. října okna našich domovů příliš nehýřila praporky. Je to důsledek současné politiky? Nemyslím si, že to má se současnou politikou až tak moc společného. Spíše se domnívám, že se stále jedná o reakci na to, jak bylo u nás v minulosti zvykem v těchto věcech lidem něco nařídit, nebo přinejmenším doporučit. Takže v současné svobodě osobního projevu má málokdo vlajku vyvěšenou. I tak se domnívám, že lidé tento den ctí, vnímají jako národní svátek, že stále mají pocit vlastenectví. To, že při tom nejsou vlajky, je taková naše zvláštnost. Ze zahájení výstavy. Pohlazení Zahajovací koncert 23. sezony Kruhu přátel hudby v Rožnově p. R. Pavlína Senić - zpěv, Lada Jirásková Bartočová - klavír. Koncert připravila T klub - kulturní agentura. Foto: P. Hon Umělecký kovář Vladislav Holub. Jsme ve sjednocené Evropě, po čemž jsme dlouho toužili, neztratíme se v ní? Je zde rozdílný pohled na Evropskou unii. Já osobně nejsem zastáncem federativního uspořádání Evropské unie. Protože si myslím, že v rámci federativního státu by docházelo nejen k jakémusi rozmělňování, ale možná i k rozpouštění národní identity. Právě proto, jak se domnívám, bychom si měli v rámci parlamentní demokracie zachovat co nejvíce národních zvyků, co nejvíce národních principů a také co nejvíce pravomocí, abychom nebyli velkými národy opět pohlceni. Řekl bych, a teď hovořím sám za sebe, že zastávám stanovisko prezidenta Klause, který je v těchto věcech velice opatrný a obezřetný. V tomto směru s ním plně souhlasím. Jak by se po devadesáti letech díval Masaryk na své dědictví? Víme dobře, že Masaryk na přelomu 19. a 20. století nebyl Foto: J. Žitníková Foto: R. Sobotka pro samostatnost České republiky, přesněji Česka, ale prosazoval samostatnost zemí Koruny české v rámci Rakousko-Uherska. O tu bojoval. Názor změnil na začátku první světové války, kdy se ukázala cesta vybudovat, samozřejmě se souhlasem spojenců, samostatný stát. Podstatnou roli právě tehdy sehrály naše legie. Nic z toho nelze z historického kontextu vytrhnout. Ani posuzovat události roku 1918 současnými měřítky. Před devadesáti lety dělal Masaryk pro naše národy to nejlepší, tak jak to tenkrát viděl. Nic mu nelze vyčítat. Ale jsme o devadesát let dále. V současné době přichází určitá integrace, což je světový trend. Dnes už tady, podle mne, nevládne politika ani ideologie, ale ekonomika, která vše řídí. A to je jediný a vlastně celý princip naší současnosti. Za rozhovor poděkoval Richard Sobotka Chodby městského úřadu ožily barvami, řekla místostarostka Markéta Blinková. Všichni návštěvníci úřadu jsou nadšeni, když vidí krásné práce dětí. Při každé této výstavě je vidět kus jiné práce, kus jiné tvořivosti, zkušenost učitelů, kteří výtvarnou výchovu na školách učí. Pokaždé se tady objeví něco nového, což je inspirující pro všechny ostatní. O tom, že tyto výstavy jsou úspěšné, svědčí i to, že jsou prostory Galerie Na Radnici zadané až do roku Věřím, že také všechny další výstavy budou stejně krásné, jako ta dnešní Základní školy Pod Skalkou. Výstava je přehlídkou těch nejzajímavějších prací naší školy, které děti vytvořily v hodinách výtvarné výchovy, nebo ve volitelném předmětu užité výtvarné činnosti, kde se učí ještě další různé zajímavé výtvarné techniky, uvedla ředitelka školy Absolonová. Tato pěkná výstava je především výsledkem celoroční skvělé práce učitelů výtvarníků. Jsem velice ráda, že právě v předvánoční době budou stěny radnice zdobit práce právě našich žáků. Pestrou a zajímavou výstavu mohou návštěvníci rožnovské Radnice zhlédnout až do 6. ledna sb- Ukrutně šťastni v kině Panorama Ve čtvrtek 20. listopadu bude v rámci Filmového klubu v rožnovském kině Panorama promítnut film dánského režiséra Henrika Rubena Genze Ukrutně šťastni, který nás přesvědčí, že se ve skandinávských státech běžně natáčí výtečné filmy s minimálními náklady. Stačí si jen připomenout norský film Kurz negativního myšlení, který byl nedávno uveden i v rožnovském Filmovém klubu. Kvalita filmu Ukrutně šťastni se potvrdila i na letošním karlovarském filmovém festivalu, kde mu byla udělena hlavní cena. Žánrově je tento film asi nejblíže westernu. Jeho groteskně hororová atmosféra však připomíná tvorbu bratří Coenů. Jeho hrdinou je muž s temnou minulostí, který přichází do města s temnou přítomností a nejspíš i s temnou budoucností. V. Čich Putování po Velké neboli Hrubé Lhotě Horská ves Velká, dříve také Hrubá Lhota, prvně uváděna roku 1411, se nachází asi 9 km od Valašského Meziříčí v Hostýnskovsetínské hornatině mezi Vrchhůrou (691,9 m) a Ostrým vrchem (672 m). Historik Eduard Domluvil ( ), který od roku 1873 vyučoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí náboženství, ale věnoval se také muzejnictví, historii a národopisu, o této obci v knize Valašsko-Meziříčský okres z roku 1914 mimo jiné zaznamenal: Je to dědina valašského rázu. Domy vesměs ze dřeva se rozkládají po obou stranách ráztoky, jíž tvoří Dědinský potok. Obec nemá návsí a ani Evangelický sbor Velká Lhota. ulic s vlastním jménem a užívá jen názvy Horní a Dolní konec. Památnou budovou jest evangelíkům sbor, jediný dřevěný na Meziříčsku, postavený r Obyvatelé Velké Lhoty se živili domácím průmyslem, zhotovovali táčky a metly, ale také krásně řezané a perletí vykládané fajfky. Evangelický sbor ve Velké Lhotě existuje už 225 let a má zajímavou historii. Zámožní střítežští evangelíci Dolňané chtěli postavit sbor ve Stříteži, ale Vršané, větev velkolhotská, si postavili sbor svůj. Sice chudě ze dřeva, bez věže a bez varhan, sami měli příbytky ještě nuznější, ale opatřili jej na dvou stranách ochozem a střechou mansardovou. Horalé lhotští sboru svého ač nezdobného pro jeho památnost si váží, neb byl vystavěn od předků silami vlastními, zaznamenal E. Domluvil. Ke sboru ve Velké Lhotě přináleželi evangelíci z okresu Meziříčského a Rožnovského, ale také evangelíci ze Starých Hamer nad Frýdlantem. Prvním farářem byl Jan Karafiát ( ), který hned po nástupu začal ve sboru zavádět přísnou kázeň. Jako evangelický kněz působil na Velké Lhotě v letech Podnes je čtenářům malým i velkým znám jako autor půvabné knížky Broučci. Putování po zdejších minihorách, které máme téměř na dosah, poskytuje krásné výhledy po celé Rožnovské brázdě. -sb- Nový panel vyzdvihuje rožnovskou přírodu Ochránci přírody Radhošť ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy dokončili novou tabuli o přírodě Rožnova. Pokud půjdete cestou z města kolem Společenského domu k zelené lávce přes řeku Bečvu, minete nový naučný panel o přírodě Rožnova, který má za úkol poukázat na krásu, rozmanitost a jedinečnost zdejší přírody. Místní občan i návštěvník města tady může spatřit pestrý výběr rostlinných i živočišných druhů, které zde žijí. Mezi nejzajímavější patří rys ostrovid, skrytý tvor našich lesů. Cesty vydry říční vedou pod rožnovskými mosty, kde ji s trochou štěstí můžeme i spatřit. Během léta vykvétá spousta druhů vzácných orchidejí, které zdobí nejen louky, ale i řadu zahrad obyvatel města. Panel je doplňkem unikátní publikace o rožnovské přírodě, která vznikla v dílně Českého svazu ochránců přírody Radhošť v roce Je vyroben ze smrkového dřeva s tradičním šindelem a ozdobnými věžičkami. Vzhledem tak zapadá do valašské řemeslné dílny. Na jeho přípravě se podílel také oddíl mladých ochránců přírody Ledňáčci, který pomáhal s výměnou tabule. Tyto děti se tak zapojily do dění ve svém městě a tím předávají myšlenku ochrany přírody dalším generacím. M. Šulgan, V. Děrdová Instalace informačního panelu. Foto: M. Šulgan

5 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 STRANA 5 " Klub seniorů další kilometry na kontě Turisté z Dolní Bečvy nezahálejí a aktivně se věnují svému zdraví. Za pouhý jeden měsíc se vydali do mnoha koutů svého blízkého okolí. Je zapotřebí nabrat trochu sil. Túra na Radhošť Státní svátek jsme oslavili túrou na Radhošť. Z Pusteven jsme nešli kolem sochy Radegasta, ale severním úbočím po stezce zvané Pohádka. Celou cestu nás provázela mlha. V naší lyžařské chatě jsme se občerstvili a kolem chaty Mír přešli na Pavlovu lúku, kde je zvonička se zvonem z roku Túru jsme ukončili v bistru U lucerny. Túra po Dolní Bečvě Doslova babí léto nás provázelo túrou pod úbočím Radhoště. Prošli jsme kolem rekreačních středisek Rozpité, Chata Mír, Orbita i Bučina. Všechny již mají po sezoně. Lesy hýřily množstvím barev, spadlé listí šustilo pod nohama. V polovině túry jsme překonali letošní čtyřstý km. Túry, spíše procházky po našem okolí, se zúčastnilo 19 osob. Túra Hutisko - Prostřední Bečva - Dolní Bečva Foto: OÚ Dolní Bečva Túrou po blízkém okolí nás provázelo příjemné sluníčko, které zvýrazňovalo fantastické barvy podzimní přírody. Jeden z nejkrásnějších pohledů na údolí Bečvy a hlavně na masiv Radhoště je právě ze Skalíkova kopce. Určitě i Vás zaujmou fotografie nádherné valašské přírody. Nádherné počasí požitek z výšlapu umocnilo. Foto: OÚ Dolní Bečva Túra na Portáš a Kohútku Na oblíbenou túru jsme si museli přivstat, abychom se autobusem dostali až do Vranče. Po nové cestě jsme vyšli na Portáš a odtud na Kohútku. Bohužel opar značně ovlivnil dohlednost, takže tentokrát jsme byli ochuzeni o nádherný výhled na Beskydy, který od hotelu je. Po hřebenu jsme pokračovali na Kyčeru a odtud málo používanou trasou do Huslenek. Připsali jsme si 15 km. Túra z Mořkova do Rožnova p.r Začátek túry - výstup z Mořkova na Trojačku - poznamenal drobný déšť. Na hřebenu Veřovických vrchů byla mlha, dohlednost malá. Pod Krátkou jsme odbočili na Zubří. Tam bylo v restauraci občerstvení a přidali jsme ještě prohlídku výstavy miniatur. Po 15 km jsme skončili v Rožnově p.r. -red- DOLNÍ BEČVA Historie jedné plakety vzpomínka na významný den Příběh jedné plakety vydává svědectví o tom, jak také před rokem 1990 ctili lidé svou vlast a v jaké úctě měli zakladatele Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Plaketu za minulého režimu tajně zhotovil jeden zaměstnanec kopřivnické slévárny, řekl pan Radko Linhart z Dolní Bečvy, kterému se plaketa dostala do rukou. Je na ní zpodobněn Masaryk coby kovář, což bylo jeho původní řemeslo, jak na kovadlině vykovává symboly Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, navzájem propojené v jednu demokratickou a pokrokovou zemi svobodné Československo. Letos jsme si 28. října připomněli devadesát let od vzniku republiky Československé. Už ne v podobě, v jakou ji Masaryk ukoval, a zdaleka ne tak nadšeně, jak tomu bývalo v minulosti. -sb- Plaketa s masarykovskou tematikou tajně zhotovená za minulého režimu. Foto: R. Sobotka " PROSTŘEDNÍ BEČVA Hubertova jízda na Díly jeden krásný podzimní den s koňmi Po náročných letních soutěžích, kdy ze sebe koně vydali maximum, nastává období odpočinku a s blížící se zimou jsou i akce, pořádané JK Valašsko ve znamení pohody, klidu a zábavy. Toho důkazem je právě Hubertova jízda, která se uskutečnila v neděli a byla určena dětem a mladým členům jezdeckého klubu. JK Valašsko v čele s Irenou Dulavovou se rozhodl, že vytáhne své koně ze stájí a provětrá je vyjížďkou na Díly. Jelikož koní bylo 18 a jezdců 26, museli se v jízdě spravedlivě vystřídat. Jako na přehlídce v řadě za sebou koně zlehka stoupali do kopce a To je krasavec. Vzhůru na Díly. Foto: I. Dulavová ku, teplé a slunečné a to celou jízdu ještě více umocnilo. Po dvou hodinách strávených na Dílech se opět koně se svými jezdci pomalu chystali k sestupu do nížin Prostřední Bečvy. Závěr celého dne byl vskutku netradiční. Děti měly za úkol ulovit králíka ověšeného sladkostmi. Poté mástři, vedoucí vyjížďky, provedli zhodnocení jednotlivých jezdců a ti byli za své prohřešky potrestáni drobnými úkoly, například museli předvést, jak řehtá poník. Králíka zpodobnil jeden ze členů JK Valašsko. Ač se chvílemi zdálo, že se chytit nenechá, sil mu Foto: I. Dulavová nakonec rychle ubylo. K žádnému úrazu ani pádu zhruba za dvě hodiny byli v cíli naštěstí nedošlo, akce se velmi u hospůdky na Dílech, kde na zdařila, tak doufejme, že 22. listopadu tomu nebude jinak. všechny čekalo bohaté občerstvení. Počasí bylo jako na objednáv- Š. Trčková Vítejte mezi námi V zasedací síni Obecního úřadu Prostřední Bečva se 12. října 2008 letos již potřetí sešli rodiče se svými dětmi. Celý program zahájil Jan Blinka a paní Alice Uhlářová představila oslavence. Nejmladší občánky slavnostně přivítal starosta obce Ing. František Juřík. Svým vystoupením tuto malou slavnost zpestřily děti z mateřské školy střed. Písničky a básničky přednesli Martin Meciga, Barbora Petřeková a Ondřej Cholevik. Na vítání bylo pozváno pět dětí s rodiči. Zúčastnily se pouze tři rodiny. Novými občánky, kteří přišli na slavnostní přivítání, jsou: Lucie Petřeková, Tereza Smočková, Vojtěch Jurečka. Ještě jednou jim přejeme šťastné vykročení do života. Zpravodaj obce Občánci se svými rodiči. Foto: OÚ Prostřední Bečva

6 STRANA 6 " REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 HORNÍ BEČVA Muzikálová broučkiáda spousta práce, ale výsledek stojí za to V posledních letech se muzikály poměrně hodně rozšířily. Dramaturgové a scénáristé mají plné ruce práce. Jen co se opona jedné premiéry zatáhne, další muzikál už je téměř na světě. Někteří tvrdí, že už je přemuzikálováno. Avšak přivést na svět dobrý amatérský muzikál, kde hlavní roli nehraje ani Lucie Bílá, ani Václav Noid Bárta, ale několik desítek dětí ze základní školy, není jednoduchá Na pódiu se to broučky a motýly jen hemžilo. Foto: Š. Trčková záležitost. Již pátým rokem se o to pokusily paní učitelky Dana Křištofová a Dana Gužíková ze Základní školy Horní Bečva. I když na přípravu textů k písním, hudby, scénáře a choreografie měly necelé dva měsíce, hravě se s tím popraly. Dana Křištofová měla na starosti scénář a hereckou část a Dita Gužíková s dětmi nacvičila pěveckou stránku vystoupení. V muzikálu tradičně vystupují děti z pěveckého sboru, který funguje při ZŠ již sedmým rokem. A jak vypadal děj příběhu? Hlavní postavou byla ošklivá malá housenka, která se jako kouzlem proměnila v krásného motýla s růžovými křídly. Byl tak krásný, že pro samou krásu neviděl nic jiného než sebe samotného. Další postavou byl brouček, který si liboval v nepořádku a špíně. Jednoho dne se rozhodl odejít od rodičů a vydat se do světa. Za nějaký čas se potkal s krásným, ale namyšleným motýlem, do kterého se zakoukal natolik, že byl ochotný se i umýt. Ale to nestačilo. Motýl byl stále zaslepený svou krásou a o nějakém broukovi nechtěl ani slyšet, jeho představy o budoucím partnerovi byly zdaleka jiné. To broučka velmi mrzelo, byl zarmoucen. Nepozorný motýl ale náhle doplatil na svou namyšlenost a chytil se do pasti pavouka, nikdo mu nechtěl pomoci, až brouček, kterého tak neměl rád. Motýla vysvobodil od jisté smrti. Motýl rázem pochopil, že krása není to, co hýbe světem. O divadelních schopnostech a pěveckém talentu dětí nebylo pochyb. Výtěžek z dobrovolného vstupu použijí děti na další potřeby do svého sboru. Š. Trčková Nově zrekonstruovaná sokolovna V sobotu dne ve hod. proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor sokolovny. Rekonstrukce proběhla v rozsahu kompletní výměny vodovodního potrubí včetně rozvodu pro hydranty, nového vybudování topení včetně plynové kotelny, nově vybudovaných rozvodů elektrické energie včetně podhledového osvětlení, stavební úpravy a taky všechny prostory dostaly nový kabát v podobě barevné malby. Slavnostní otevření zahájil sekretář klubu Karel Sekyra, který jménem výboru TJ Sokol Horní Bečva přivítal všechny přítomné včetně hostů, kterými byli starosta obce Mgr. Ondryáš, Ing. Mužátko, pan Vladimír Ondruch a paní Jana Poláchová. V krátkém úvodu poděkoval všem přítomným, vyzdvihl jmenovitě některé přítomné a to - p. Miroslava Křištofa, p. Vladimíra Třeštíka, pí. Zdenku Bártkovou, pí. Anežku Juříkovou a pí. Blanku Randovou za spoustu a spoustu hodin, které odpracovali v rámci této rekonstrukce. Dále poděkoval p. Emilu Randovi, který všechny prostory vymaloval barevnými odstíny. Na závěr sekretář poděkoval obecnímu úřadu za finanční pomoc, díky níž se mohla rekonstrukce sokolovny provést. Poté promluvil starosta obce Mgr. Ondryáš, který na závěr přestřihl slavnostní pásku. Dovolím si ale v této zprávě Přestřižení slavnostní pásky starostou obce Oldřichem Ondryášem. Foto: OÚ Horní Bečva vyzvednout ještě několik jmen. Musím jménem výboru TJ poděkovat panu Matouši Ondruchovi, který prováděl rekonstrukci vody, topení a kotelny. Dále panu Stanislavu Martinákovi, který poskytl krásné vstupní dveře do prostoru bufetu a v neposlední řadě všem ostatním, kteří pomohli brigádnicky, někteří radou, jiní se přičinili, ale hlavně všem těm, kterým není lhostejný osud sportu na Horní Bečvě. Zrekonstruované prostory jsou dnes vybaveny na úrovni, kterou často nevidíme ani v daleko větších klubech, než je ten náš. Tohle všechno ocení naši malí fotbalisté, kteří za svými soupeři jezdí po celém kraji a srovnávají to, co jim poskytuje zázemí u nás na Horní Bečvě a co je kde jinde. Výbor TJ bude rád, když kdokoliv z občanů obce se přijde podívat na to, co se podařilo vybudovat. Opravdu toho není málo a ti, kteří se toho zúčastnili z toho mají upřímnou radost. K. Sekyra " HUTISKO - SOLANEC Čarták kousek ze Soláně Dnes už není Čarták černá krčma nízká, jak ho poznal a psal o něm básník a publicista M. Kurt. Ať se to líbí, nebo nelíbí, slouží dnešním návštěvníkům. Kříž a jasany jsou však tam, kde byly už kdysi dávno. Jsou svědky historie staré valašské hospody. Na začátku 18. století tady stála čarda, jakési strážní stanoviště portášů. Když už ho nebylo třeba, postavila hraběnka Kinská na Soláni hospodu. Ta třikrát vyhořela a nikdo ji nechtěl do pronájmu. Až Josef Vašut z Velkých Karlovic a po něm jeho bratr Jura, který hospodu koupil. Začalo období rozkvětu Čartáku. Kolem vedla cesta z Rožnova pod Radhoštěm do Velkých Karlovic. Zastavovala tu jízdní pošta a zastavovali se i lidé, kteří šli do města na jarmak. Pak se objevovali první turisté. Zašli do hospody a dostali to, co právě bylo, třeba krajíc domácího chleba a hrnek kyšky. Také s noclehem to bylo jednoduché. Kde bylo místo, tam se ustlalo. Třeba na zemi. Když neměli příchozí peníze, dostali na vybranou. Nakreslit do pamětní knihy pěkný obrázek, složit básničku, nebo jít naštípat dříví, nařezat sečku pro dobytek. Možností bylo dost. Rodina Vašutova měla ráda kolem sebe hodně lidí. Jura Vašut, majitel hospody, také gazdoval, aby nebyl závislý jenom na výdělku z jejího provozu. Jurova žena Celestýna uměla dobře vyprávět. Ráda vzpomínala na dětství, které pohostinství s bohatou minulostí Pohostinství Čarták. prožila na nedalekém Solanci - V léští. A kolik uměla písniček! Až do vysokého věku nevěděla, co je skleróza. Čarták byl taky jakousi první galerií. Gazda měl rád obrazy. Byly rozvěšené všude. Pamětní kniha, kterou založil malíř Jan Kobzáň, je doslova vyšperkovaná jmény významných osobností. A kolik se tam ještě nepodepsalo! Nejvíce talentu ukázala čtyřka soláňských výtvarníků, už jmenovaný Jan Kobzáň, pak František Podešva, Alois Schneiderka a Karel Hofman. Jaroslav Křička do ní vepsal i úryvky svých nových hudebních skladeb. Do čartácké kroniky se nemohli zapsat, protože ještě nebyla založena, třeba Svatopluk Čech, který psal o kráse a tvrdosti valašského kraje do Národních listů. Čarták - Sedlo. Karel Jaromír Erben zařadil do knihy národních pohádek pověst s názvem Karlovské jezero a v Kytici se objevila balada Poklad, rovněž z těchto míst. Vítězslav Novák poslouchal písničky a zapisoval si je podobně jako Leoš Janáček. Ve verších Jiřího Mahena se objevil název Soláně s přívlastkem odraziště bohů. Petr Bezruč a Jarmila Glazarová znali dobře Soláň i Čarták, stejně jako významní čeští herci Jaroslav Vojta, Terezie Brzková, Marie Vášová a mnoho dalších. Ti všichni poseděli, mnozí z nich často sedávali na Čartáku. Po smrti gazdy Vašuta zdědila hospodu se vším všudy jeho nejmladší dcera Jindřiška. Přestala šenkovat. Přesto na Čarták přicházely spousty lidí, kteří ho poznali už dříve, nebo i ti, kteří se o něm doslechli z vyprávění a chtěli ho poznat. Už to nebylo slavné, ale bylo. Nakonec Jindřiška musela všechno prodat, protože neměla peníze na opravu rozlehlých budov. Z Čartáku se stalo rekreační zařízení, které bylo později prodáno a pak ještě jednou změnilo majitele. Až tedy do třetice nabere s vámi, jeho návštěvníky, dech a stane se důstojným nástupcem starého Čartáku. -red- Požár lesa v Hutisku - Solanci V místní části Poskla došlo k požáru lesa. Na místo události byla povolána JSDH Hutisko- Solanec a JSDH Horní Bečva. V době příjezdu JSDH Horní Bečva byli na místě události již místní hasiči, kteří prováděli lokalizaci požáru jedním C proudem vedeného z hasičského vozu. Jednotka dále provedla Pánové v akci. Lukov Hutisko Solanec 2:1 Bez sedmi hráčů základního kádru neuspělo Hutisko na půdě Lukova a podalo opravdu dušičkový výkon. Znatelná na herním projevu byla hlavně absence Malého, Luďka Poruby a Robina Křenka. Hutisko se tak porážkou připravilo o úspěšné hodnocení podzimních vystoupení. V 20. minutě šli domácí do vedení, kdy po skrumáži natažení jednoho proudu vysokotlaké vody vedeného z vozu a společně byla provedena likvidace požáru. Po příjezdu jednotky JSDH Horní Bečva bylo provedeno doplnění cisterny JSDH Hutisko Solanec vodou. Zásah byl ukončen v podvečerních hodinách. ZHS Rožnov pod Radhoštěm Aktuality z fotbalu přelobovali špatně postaveného hostujícího brankáře Horáka 1 : 0. V 55. minutě se poprvé a naposled připomněl kanonýr Maruchnič, který se nepáral po rohu s odraženým míčem - 1:1. V 74. minutě rozhodli pro sebe průměrné utkání domácí, kdy Poledník nepokryl centrujícího hráče a byla z toho druhá branka v Horákově síti - 2:1. OÚ Hutisko - Solanec

7 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 STRANA 7 " VALAŠSKÁ BYSTŘICE Obec získala dotace na rozvoj cestovního ruchu Realizace dvou projektů, na které se obci podařilo úspěšně získat finanční prostředky, na sebe nenechá dlouho čekat. Jedná se o projekty s názvem Sportovně rekreační areál a Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Vsetínskými vrchy. Před 14 dny jsme obdrželi dopis, kde nám bylo sděleno, že záměry byly schváleny. Máme stanovenou lhůtu 66 pracovních dnů na to, abychom doložili další nezbytné doklady. Například k vybudování běžeckých stop je V blízkosti Společenského domu U Pernických bude v budoucnu postaven amfiteátr. zapotřebí vyřídit ohlášení na stavební úřad. Také musíme doložit výpisy z katastru vlastníků pozemků a tak dále, řekl starosta obce Miroslav Martinek. Sportovně rekreační areál zahrnuje tenisovou stěnu, hřiště pro plážový volejbal a prolézačky pro děti. Na zastupitelstvu jsme dlouho řešili oplocení hřiště pro plážový volejbal. Bez něj by ale nebylo možné udržet sportoviště ve slušném stavu. Celý areál bude doplněn chodníčky, lavičkami a zelení, uvedl starosta. Náklady tohoto projektu mají dosáhnout ,- Kč, z toho dětský park včetně hracích prvků 1 086,- mil. Kč. Náklady spojené s projektem Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku činí zhruba ,- Kč. Peníze na dotaci budou poskytnuty z Regionálního operačního programu střední Morava a jsou určeny na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu na území Rožnovska. Žádost je velmi detailní, stanovený je zejména přesný časový harmonogram. Projekt Sportovně rekreační areál by měl být hotový zhruba v průběhu letní sezony. Co se týče běžeckých stop, tak není možné tento záměr stihnout do letošní zimy, ale během února příštího roku bychom mohli pořídit rolbu a do léta udělat úpravy na cestách. Příští zimu již bude vše hotové, upřesnil starosta. Nositelem projektu je sice obec Valašská Bystřice, ale jeho význam je regionální. Platí to zejména pro trasu Tanečnice Díly, která je vedena po hranici obce s Hutiskem-Solancem a Rožnovem pod Radhoštěm a je hojně využívána turisty směřující do Rožnova. V těsné blízkosti Společenského domu U Pernických vzroste zbrusu nový amfiteátr. Tento projekt nespadá do projektů předchozích. Je to společný projektový záměr se slovenskou obcí Vavrišovo. Máme již hotový projekt a podali jsme žádost o dotaci z fondu na přeshraniční spolupráci, uvedl starosta. I když se obci podařilo získat dostatek financí na svůj rozvoj, s jednou žádostí neuspěla. Jednalo se o Turistické vycházkové okruhy na Búřov, Humenec a Díly Kyčery. Je to velká škoda, protože záměr považuji za velmi kvalitní a zajímavý. Pokusíme se podle připomínek opravit jednotlivé body a s žádostí uspět během příštího roku, dodal starosta. Š. Trčková Ze šachových polí královská hra má své zázemí téměř všude I ženy se do hry angažují. Soustředěnost je nezbytnou součástí šachu. Foto: OÚ Valašská Bystřice Foto: OÚ Valašská Bystřice Šachový oddíl TJ Sokol Valašská Bystřice uspořádal v neděli 5. října 2008 v sále Společenského domu U Pernických 2. ročník turnaje v rapid šachu. Akce se zúčastnilo celkem 22 hráčů (5 žáků) z 6 oddílů a také přilákal za šachovnici několik místních neregistrovaných šachistů. Účast byla v porovnání s loňským rokem přibližně stejná, zato mezi účastníky byli dva špičkoví hráči: mistr FM Josef Obšivač, a dokonce i mezinárodní mistr IM Richard Biolek. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 9 kol s časovým limitem 2x 15 minut na partii. Vítězem turnaje se stal bez ztráty bodu host z Grygova Richard Biolek, na druhém místě se překvapivě umístil (díky pomocnému hodnocení) domácí hráč Petr Růčka, třetí skončil obhájce loňského prvenství Josef Obšivač. Nejlepším žákem se stal Štěpán Morávek z Karolinky před domácími hráči Tomášem Krhutkem a Jiřím Křenkem. Turnaj bezezbytku splnil svůj účel, rozšířil členskou základnu oddílu o další tři hráče, a co je potěšitelné, dva z nich jsou z řad mládeže. P. Růčka " ZUBŘÍ Zuberské muzeum Petrohrad přitáhlo návštěvníky výstava při příležitosti 110. výročí tělovýchovné činnosti v Zubří Na výstavu zavítal i Lubomír Vaculín. Foto: Š. Trčková Mimořádná událost se uskutečnila ve čtvrtek v zuberském muzeu Petrohrad. Tu si nenechali ujít především ti, kdo měli, či mají se sportem v Zubří co do činění. Na výstavě nechyběl ani starosta města Ing. Lubomír Vaculín, který svými slovy sesumarizoval sportovní dění za celé dlouhé období 110 let a kladně zhodnotil výstavu, již připravila a zorganizovala Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří. Kromě fotografií, na kterých návštěvníci poznali nejen sami sebe, ale i své kamarády, či příbuzné, byly vystaveny velmi vzácné trofeje z vyhraných turnajů, či zápasů, a také tiskopisy, jež zachycují významné momenty jednotlivých sportovních oddílů. Asi nejbohatší činnou minulost zanechal Sokol Zubří, který byl vůbec první tělovýchovnou jednotou v Zubří. Už před 110 lety nebyl osud mladé generace občanům lhostejný. V kronice Sokola se píše: Mládež zuberská byla zanedbaná, ponechaná sama sobě, zmítaná vášněmi a náruživostmi, jako jsou pitky, karty, nezřízený a nemravný život. Takto vnímal život mládeže v Zubří učitel Karel Jaromír Obrátil. Veškerá činnost začala ochotnickým divadlem. Po vzniku tělovýchovné organizace Orel, která sdružovala křesťanskou mládež a DTJ dělnická tělovýchovná jednota, patřila další léta házené a Vzácné trofeje. fotbalu. V roce 1992 se házená osamostatnila pod názvem HC Zubří a v roce 1997 pak kopaná pod názvem FC Zubří. V roce 2006 oslavila zuberská házená 80. výročí. Od založení házené v Zubří dosáhla spousta házenkářů titulů nejvyšších mistrů a přeborníků jak Československé, tak později České republiky. Účastnili se jak evropských, tak světových šampionátů, kdy hrdě reprezentovali svou vlast. Za zmínku stojí činnost moderní gymnastiky, která pamatuje již rok K největším úspěchům první generace patří titul Přeborníka ČSR pro rok 1973 a četná vítězství v krajských soutěžích. Letos na jaře provázela gymnastky velmi úspěšná sezona. Dvě družstva v kategorii 8-10 let a let se stala Mistryněmi v estetické skupinové gymnastice pro rok Nejmladší družstvo v kategorii 8 let a mladší na tomto Mistrovství vybojovalo bronzovou medaili. Dalšími sportovními oddíly, které zdobily nástěnky v prostorách Petrohradu, byly lyžařský oddíl, stolní tenis, klub českých turistů, šachový oddíl, tenisový oddíl, TJ Lesana Staré Zubří a také alternativní sporty. Celou atmosféru podtrhlo příjemné pohoštění frgály a skleničkou dobrého vína. Š. Trčková Foto: Š. Trčková Město Zubří se rozloučilo s Ing. Ferdinandem Šíchou Jeho nenadálý odchod 22. října 2008 ve věku 75 let zarmoutil rodinu a rozesmutněl všechny, kteří se v městě Zubří zabývali kulturou. Ferdu Šíchu znali také Rožnované, především Tesláci. V Rožnově vystudoval Střední elektrotechnickou školu, při zaměstnání pak inženýrství na Vysoké technické škole. V Tesle pracoval až do důchodu. I když se narodil v Praze - Modřanech (30. srpna 1933), Valašsko se mu stalo domovem na dlouhých 56 let; z toho v Zubří 52 let, tam založil rodinu, vychoval dvě dcery a těšil se čtyřmi vnoučaty. Lásku k divadlu a kultuře zdědil po otci, nadšeném ochotnickém divadelníkovi, který Ferdu už v raném dětství přivedl na divadelní prkna. V Rožnově, a zvláště v Zubří, se Ferda Šícha zapojil do kulturního dění jako režisér i herec ochotnického divadla. Vedl pěvecký sbor. V Zubří působil jako komentátor kulturních akcí i sportovního dění. Zasloužil se také o vznik Zuberských novin. Jejich prvé číslo vyšlo v září 1992, dlouhé roky působil jako šéfredaktor. I přes počáteční nejistotu byl o ně zájem velký. Velmi nás potěšilo hodnocení Zuberských novin odborníkem nejpovolanějším doc. PhDr. Jaroslavem Bartoškou, CSc. z katedry žurnalistiky Palackého univerzity Olomouc, řekl Ing. Ferdinand Šícha v roce 1996, kdy si Zuberské noviny připomínaly pětiletou existenci. Během semináře vydavatelů a zpravodajů obcí hodnotil z asi 15 vydávaných obecních novin a zpravodajů právě Zuberské noviny jako nejlepší. Byl to člověk s lidským cítěním, Ferdinand Šícha. vážený a uznávaný pro své nesporné kvality a ušlechtilé vlastnosti, řekla při smutečním loučení paní Věrka Machová. Člověk vstřícný a ochotný pomáhat všude, kde mohl uplatnit svůj talent a schopnosti. Ing. Ferdinand Šícha žil intenzivně téměř až do posledních dnů svého života. Jeho neuvěřitelně nenadálý odchod všechny překvapil a citelně zasáhl. -sb- POZVÁNKA NA další pokračování Akademie 3. věku s názvem 10 podob Radhoště, přednáší PhDr. Daniel Drápala. Klub Zubří velký sál hodin

8 STRANA 8 REGIONY SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 " VIDČE Děti i dospělí se aktivně zapojují Videčtí tarokáři nezahálejí a bohatý program pořádaný komisí pro školství, mládež, volný čas, sport a SPV Průvod broučků s lampiony pořádáme společně už od roku 2003 a letos proběhl v pátek 24. října. Vždy se jedná o krátké připomenutí výročí republiky, soutěž o nejkrásnější kostýmy broučků a pak je dětem promítnut v místním kině film. Letos probíhal průvod obdobně jako každý rok. Na prostranství u Fabiánů na horním konci obce se shromáždilo velké množství lidí, ale především dětí. Ty byly pohoštěny různými sladkostmi našich sponzorů a dospělí speciálním Broučkovým nápojem, za což děkujeme firmě Fabián a synové. Po setmění se vydal průvod bočními ulicemi obce na pochod směrem ke kinu. Tentokrát děti velmi spěchaly, protože se nemohly dočkat nové pohádky. V kině vítaly děti organizátorky, které rozdávaly pěkné Berušky nebo malé balonky. Po krátkém vzpomenutí 90. výročí Československa byly vyhodnoceny tři nápadité kostýmy a jejich majitelé byli odměněni dárkem. Tentokrát jsme vyhodnotili nejmenší děti a ty měly ohromnou radost. Byly to Adélka Bařinová, Natálka Fojtíková a Barunka Švajdová. Poté následovalo promítnutí české pohádky Nejkrásnější hádanka. Jako organizátoři jsme měli strach, jak celá akce dopadne, protože videčské kino je bez funkčního topení a filmové promítače rok nepromítaly. Nakonec však všechno dobře dopadlo, neboť nejsme organizátorskými začátečníky. Zásluhou dovednosti a ochoty pana Jaromíra Mičkala bylo v kině teplo, takže nebyl ani zájem o čaj, který navařil pan Pavelka a pan Nejúspěšnější hráči. Liška. Nenastal žádný zádrhel a všichni diváci, kteří naplnili kino tak, že doslova praskalo ve švech, byli velmi spokojeni. Turnaj amatérských párů proběhl v sobotu 25. října. Letos překvapila slabší účast mužů, takže poslední pár tvořily dvě ženy. Hrálo se od ranních hodin, a to dvouhry a čtyřhry a body se pak sčítaly vylosovaným dvojicím. Absolutními vítězi se stali Martina Frňková a Radim Cáb. Na druhém místě skončil pár Jitka Macečková a Václav Bláha a třetí místo obsadili Miroslava Kubišová a Jaroslav Fuksa. Nejstarší účastnicí byla sedmdesátiletá paní Anka Kubišová, která pravidelně trénuje každý pátek spolu s dalšími ženami, kterým se stolní Foto: M. Švajdová tenis v poslední době zalíbil. Turnaj ve stolním tenisu se hrál v hale na Sahaře, kde k téměř novým stolům přibyly ještě tzv. tenisové ohrádky, které oddělují hrací prostory kolem jednotlivých stolů a zamezují zakutálení míčků. Ty byly zakoupeny z peněz získaných SPV Vidče z grantu Nadace děti, kultura a sport. Turnaj probíhal v pohodě nejen zásluhou hlavních organizátorů Fr. Kubjáta a St. Kubiše, ale i zásluhou bohatého občerstvení a následně vítězných pohárů, diplomů a hodnotných cen. Účastníci i organizátoři se už těší na vánoční turnaj amatérů jednotlivců, a to od žáků až po dospělé. M. Švajdová Hodový tarokový turnaj letos uspořádali již třetí tarokový turnaj, tentokráte hodový. Není divu, že se hráči z blízkého okolí pravidelně scházejí, vždyť na Moravě jsou taroky oblíbené už od nepaměti. V Čechách se prakticky nehrály vůbec, až vlivem studentů z Moravy se začaly prosazovat hlavně v Praze v rámci vysokoškolských kolejí. V minulém století hráčů ubývalo a pomalu začala tato malá hazardní hra zanikat. Nakonec bylo úsilí zbývajících tarokářů korunováno úspěchem a hra si opět získala širší oblibu. Do Vidče se ve svátek vzniku samostatného československého státu sešlo v pohostinství U Hanáčků 16 hráčů, což je o něco méně v porovnání z předchozím turnajem. Náročnost celého turnaje to ale nijak neovlivnilo. Hráči měli velkou motivaci dosáhnout úspěchu. Putovní pohár, který symbolizuje krále tarokového turnaje, je tou největší odměnou pro toho, který uhraje v rámci vylicitované hry co nejvíce bodů. V tomto turnaji se o něj zasloužil Václav Hromada se svými 529 body, hned za ním skončil Marcel Pernický s 482 body a na třetí pozici s 440 body skončil Bronislav Jurča. Pánům a nejen těm nejúspěšnějším patří velká gratulace. Š. Trčková Děti měly z ocenění velkou radost. Foto: M. Švajdová Předání putovního poháru vítězi. Foto: M. Pernický Sranda musí být. I touto větou by se dala nazvat hra, při níž se účastníci dokázali opravdu velmi pobavit. Jinými slovy člověk by nevěřil, kolik ohebných póz lze při nohejbalu vytvořit. Stačí mít trochu motivaci, odkopnout míč za každou cenu a vtipná figura je na světě. V sobotu se uskutečnil první ročník Hovaria Cupu na počest nejdéle sloužícího velitele SDH v jeho 109leté historii, Leopolda Mikundy, kterému nikdo neřekl jinak než přezdívkou HOVAREK. Turnaj proběhl v příjemném prostředí na nově otevřeném kurtu u Stanislava Slováka za nádherného počasí ve skvělém obsazení. Pokud se na to pan Stanislav někde z hůry díval, určitě se mu to líbilo. Po krásných bojích, doprovázených palbou smíchu se vítězem prvního ročníku stalo družstvo ve složení Staňa Slovák, Radek Porubský a Petr Klust. -red- " VIGANTICE Hovaria Cup 2008 aneb Memoriál Leoše Mikundy Smeč na saku. Foto: SDH Vigantice SCHŮZKY MH HASIČŮ Ve čtvrtek začnou schůzky MH SDH Vigantice v tělocvičně ZŠ Vigantice. Schůzky budou probíhat pravidelně každý čtvrtek od hodin do hodin. SDH Vigantice " ZAŠOVÁ Draci na nebesa vzlétli Ještě v sobotu to s počasím plné parádě se svými ať už podomácku vyrobenými nebo koupe- vypadalo beznadějně. Lilo jako z konve, a tak nejednoho nými draky a my ostatní jsme je z nás jisto jistě napadlo, jak že pak se zájmem mohli pozorovat to s letošní Drakiádou vlastně na blankytně modré obloze. dopadne? Bude, nebo nebude? Jeden z draků si dokonce řekl,,,sláva! řekli si určitě všichni, kteří se na letošní 5. ročník nám na stromě, kde zůstal po že dnes lítat nebude a usídlil se Drakiády těšili, když se na obloze ukázalo sluníčko. Počasí se děti připravena malá podzimní zbytek klání. Jako vždy byla pro umoudřilo a Drakiáda, která se olympiáda, kde děti za každý již jako tradičně konala na Černém kopečku, mohla začít. kartičku a tu pak v baru,,u splněný úkol dostaly razítko na Jeden dráček se trochu zamotal. Všichni zúčastnění se ukázali v dráčka vyměnily za perníkovou Foto: P. Borovička dračí medaili a malé občerstvení. Rodiče se zde mohli posilnit červeným svařeným vínem a ti menší z nás čajem. Celým dnem nás opět provázel pan Ing. Petr Borovička. Dorazila za námi také paní Bohunka Bumbalová, která Drakiádu zpestřila svým originálním převlekem a nabídla nám výborné sušené brusinky. Porota jako každý rok bedlivě pozorovala a hodnotila vznášející se draky a v hod. bylo rozhodnuto. Za své létající krasavce dostaly děti ceny v podobě polštářků s večerníčkovými postavičkami. Ani ostatní děti ale nepřišly zkrátka, všechny byly odměněny dřevěnými razítky ve tvaru zvířátek. Letošní Drakiáda se tedy opět vydařila a my si ji všichni pěkně užili. Zvláštní poděkování patří dětem ze ZŠ Zašová za pomoc při soutěžích a všem, co tuto akci uspořádali. Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a těšíme se na Vaši účast v příštím roce. Tradiční drakiáda. Foto: OÚ Zašová L. Indráková

9 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 SPOLEČNOST STRANA 9 ZŠ Koryčanské Paseky v novém kabátě Poetický večer v knihovně Nikoliv 1. září, jak je již léta tradicí, ale až ve čtvrtek 30. října začal na ZŠ Koryčanských Pasekách slavnostně nový školní rok 2008/2009. Důvodem mimořádného časového posunu byla komplexní rekonstrukce budovy a zařízení školy. Z původně plánované pouhé rekonstrukce školní jídelny, financované z plánovaných prostředků městského rozpočtu, se nakonec konala komplexní oprava a modernizace celé školní budovy a jejího vybavení, na kterou se podařilo zajistit účelovou investiční dotaci z centrálních republikových zdrojů. Žáci a učitelé dostali do všech tříd a místností nová okna, moderní technologické vybavení školní kuchyně, opravenou tělocvičnu i školní družinu. Nově zateplené budově s barvami hýřící fasádou vévodí výrazný oranžový znak Sluníčkové školy pro radostné učení. Aby nevznikl dojem, že žáci měli vlastně po celou dobu září a října prodloužené školní prázdniny! Výuka žáků provizorně probíhala a to v prostorách ZŠ 5. května, ZŠ Videčská a odpolední družiny pak v prostorách Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel. Toto dočasné provizorium kladlo zcela mimořádné nároky na učitele, V reálu nová fasáda školy hýří barvami. Foto: ZŠ Koryč. Paseky správní zaměstnance, žáky, ale i jejich rodiče. I touto cestou jim děkuji za překonání složitého období. Využívám dnes příležitosti i k osobnímu poděkování ředitelům škol, již nám poskytli dočasný azyl, rodičům za pomoc při úklidu, vedení MÚ za osobní pomoc při nelehkém procesu realizace celé akce a rovněž dodavateli, který investiční akci ve zkráceném termínu realizoval - firmě RADEKOV, s.r.o. Je až dojímavé a povzbuzující vidět na dětech nepředstírané překvapení, zářící úsměvy a upřímnou radost z tohoto krásného dárečku. Všechny dostaly na památku pohlednici s naší novou školou a dohodly se, že ji pošlou tomu, koho mají nejradši. R. Máchová Docela radostná bilance Dne pro zdravý pohyb Letošní největší akce Zdravého Rožnova občanského sdružení měla poněkud změněný název oproti předešlým ročníkům a sice Den pro zdravý pohyb. V rámci projektu Zdravý rok 2008 při menších akcích jsme nabízeli možnosti poučit se např. jak zdravě připravovat stravu, seznámit se s možnostmi různých masáží na Rožnovsku, zjistit, co obnáší naše psychické zdraví a jak všechno se vším souvisí. Zdravý pohyb do této mozaiky neodmyslitelně zapadá. Proto mu byl věnován celý den 25. října jako vždy v prostorách zemědělské školy díky jejímu vstřícnému vedení. Už od rána měli možnost hlavně ti aktivnější rozpohybovat svá těla, odpoledne následovaly přednášky, opět cvičení, ukázky různých masáží. Vše s myšlenkou na udržení svého těla v kondici vzhledem k svému věku. Vysoce odborní byli jak cvičitelé, tak přednášející lékaři. Nechyběly jako každý rok ochutnávky racionální stravy připravené studentkami zemědělské školy, členkami Klubu Senior, Zdravého Rožnova a připojil se letos i Svaz diabetiků. Závěr patřil bubnům a hře na didgeridoo s regenerujícím účinkem jak pro návštěvníky, tak pro obětavé pořadatele. Návštěvníků bylo hojně po celý den, o všechna cvičení byl velký zájem, o přednášky také. Ačkoli masáže měly být jen vedlejší doprovodnou aktivitou, maséři byli po celou dobu v obležení a skutečně obětavě pracovali několik hodin. Stejně tak měřiči tlaku, cukru, osteoporózy. Zajímavý je např. výsledek Dýňová slavnost v ZŠ Záhumení V pátek podvečer 24. října proběhla na zahradě ZŠ Záhumení Dýňová slavnost, která byla završením celoškolního projektu Veselé dýňování. Součástí projektu byla soutěž ve vyřezávání dýní. Děti se spolu se svými rodiči aktivně zapojily, celkem se sešlo přes sedmdesát nádherných dýní. Téma dýní oživilo hodiny českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, prvouky a přírodovědy. V nepovinném předmětu Informatika vyhledávali žáci zajímavosti o dýních, obrázky dýní a vytvářeli plakáty na Dýňovou slavnost. Nejstarší žáci si připravili pro své mladší spolužáky soutěžní podvečer. Děti procházely tratí a na stanovištích zodpovídaly jednoduché otázky. V cíli je čekala sladká odměna. Kromě soutěžení si děti s rodiči opékaly kousky dýní nebo špekáčky. Po setmění se nejmladší vydali na procházku s rozsvícenými lampiony dýňovou cestičkou, která vedla kolem školy a byla lemovaná zářícími dýněmi. Na závěr slavnosti čekalo na děti překvapení v podobě světelných fontán. Navzdory chladnému sychravému počasí byla účast na slavnosti veliká. Odměnou pro měření řídnutí kostí: Celkem 30 návštěvníků využilo možnosti veliké slevy měření (větší část hradil pořadatel). Byly zachyceny 3 rozvinuté osteoporózy a 7 počínajících. Radostné bylo však zjištění, že ostatních 20 proměřených osob středního a staršího věku měly kosti v pořádku. Stejně dobré je to i s velkou skupinou zájemců, kteří si nechali změřit cukr v krvi. Většina vykazovala uspokojivé výsledky. Nezbývá než dodat, že přibývá lidí, kteří si uvědomují, že mají své zdraví skutečně ve svých rukou. Informace ke zdravému životnímu stylu poskytované ZR již 8 let tedy nejsou přinášeny zbůhdarma. A to je pro nás pořadatele ze Zdravého Rožnova i pro další ochotné členy neziskových organizací Městské knihovny, Klubu Senior, Svazu diabetiků, Domova srdce, Iskérky, ČČK i hostitelské školy nejlepší odměnou za naši snahu. Dík také dětem ZŠ Pod Skalkou, které nám zpříjemnily prostor svou půvabnou výzdobou s ekologickou tematikou. Přispěl k tomu samozřejmě i dobře postavený projekt našeho sdružení, který si získal finanční podporu jak města Rožnova, tak Ministerstva kultury ČR. A co nabízíme příště? Čtvrtek13. listopadu od 16 do 19 hodin se v podkroví Městské knihovny na téma ENERGIE ZDRAVÍ A NAŠE BUDOUC- NOST můžete setkat s MUDr. M. Smrčkovou, dozvědět se od M. Křenka jak využívat potenciálů vlastní životní energie a závěrem si zarelaxovat. Jste zváni. J. Mikulášková Normální je pomáhat Ne každý chce trávit odpoledne u televizní obrazovky. Protože na naši školu chodí šikovné děti, které se dokáží zabavit i jiným způsobem, připravili jsme pro ně zajímavé a zábavné odpoledne. Dvanáct rodičů a čtrnáct dětí se ve čtvrtek 23. října 2008 zúčastnilo tvořivého odpoledne s keramikou. Společnými silami si vyrobili originální stínidlo na svíčku. Během dvou hodin se všichni účastníci ponořili do práce s takovým zápalem, že nebylo jisté, kdo je více zaujatý uměleckou tvorbou maminky Městská knihovna již drahnou řádku let věnuje měsíc listopad básníkům. Po dvaceti letech poetických výstav druhým rokem otevíráme prostor pro předčítání veršů všem, kteří mají nutkání psát a pro svou tvorbu nemají jiného uplatnění, nežli vlastní potěšení, či svých nejbližších přátel. V páteční podvečer 14. listopadu od 18 hodin v podkroví knihovny můžete před veřejností své verše předvést, odrecitovat, zazpívat Knihovna pořádá večer nazvaný Otevřeno poezii. Tento večer je poloimprovizovaný, takže s koncem otevřeným. Zahájí jej paní Jarmila Kubalcová, která představí svoji básnickou sbírku Láska je krásná věc. Jarmila Kubalcová, občanským jménem Jarmila Pohlová se narodila v Hukvaldech. Bydlela v Ostravě, kde absolvovala základní, střední a vysokou školu. Krátce pracovala v Praze, než se přestěhovala do Rožnova pod Radhoštěm, kde zakotvila. Zde vyrostly její dvě děti, zde pracovala ve výpočetním středisku Tesly, po revoluci pak v soukromé softwarové společnosti. Svůj volný čas věnovala výchově dětí, aktivnímu provozování sportu v oddíle badmintonu, organizační práci pro oddíl alpského lyžování a ve výboru místní tělovýchovné jednoty. Nyní žije a pracuje v Ostravě, ale Rožnov pod Radhoštěm jí přirostl k srdci. Jsme rádi, že přijala nabídku knihovny a představí své básnické sbírky. Poezii a povídky píše posledních pět let. V nakladatelství Alisa se představila v almanaších Současná poezie 2007, Erotická poezie, Současná poezie 2009 a v tomto nakladatelství také vydala svoji první básnickou sbírku Láska je krásná věc. Získala ocenění v polské mezinárodní literární soutěži. Milým hostem bude také Vladimír Kostiha, spisovatel, překladatel a vydavatel nekomerčních knih nakladatelství Alisa. A pak už bude otevřeno všem, kteří přijdou a básně přinesou. Přijďte Inspirovat se a prezentovat své verše můžete na stránkách knihovny pod záložkou Otevřeno poezii. M. Slížková Tvořivé odpoledne na ZŠ 5. května Děti měly tvořivé odpoledne. Foto: ZŠ 5. května nebo jejich děti? Naši keramici nebyli omezováni žádnými přesnými vzory, takže vznikla řada jedinečných výtvorů podle fantazie a umu každého týmu. Při zábavné práci utíkal čas velmi rychle, a tak poslední části svícnů jsme dodělávali, když už se za okny objevila tma. Pro veliký zájem ze strany dětí i rodičů jsme tuto akci zopakovali i ve čtvrtek 30. října, kdy tvořila stínidla další skupina keramiků, která byla složena opět ze 12 rodičů a 14 dětí. Z. Pechalová Děti si novou zahradu užívají. Foto: MŠ 1. máje Při zdobení dýní se projevila fantazie nejen dětí, ale i rodičů. Foto: ZŠ Záhumení V sobotu 18. října pořádalo Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm výlet za poznáním podzimní přírody Pulčínských skal. Akce se zúčastnilo 19 dětí z ekologických kroužků v Domečku a ze ZŠ Koryčanské Paseky. Za slunečného počasí se naše skupina vydala do největšího skalního města v Beskydech a zároveň si každý mohl užívat nádherného babího léta. Po cestě jsme poznávali různé zajímavosti z přírody a naučili se také rozeznat některé druhy stromů podle jejich barev. Javory byly všechny byly zářící oči těch nejmladších. P. Přikrylová S velkým přispěním NADACE Děti Kultura Sport se nám úspěšně daří rekonstruovat naši školní zahradu v MŠ 1. máje 1153, detašované pracoviště MŠ 1. máje 864. Nové hřiště s umělým povrchem, korfbalové koše, altánek, šplhací sestava, průlezka a pohyblivý můstek jsou první fází v plánované úpravě. V příštím období bychom rádi vybavili prostor zahrady o další Babím létem po Pulčínských skalách V Pulčínských skalách. Foto: SVČ vhodné nářadí, doplnili zeleň a zařídili zahradním nábytkem altánek. Děti zahradu často a rády využívají a věříme, že nové prostředí bude pro všechny ještě podnětnější, atraktivnější a lákavější. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají realizovat naše představy. Děti a učitelky z MŠ 1. máje 864 zbarveny do oranžové či žluté barvy, buky měly rezavý nádech a lípy se zlatavě leskly. Na vršku skal nás vítr zanesl do dávné historie, jako by před námi stál kamenný hrad a vyprávěl tajemné pověsti. Na trampském tábořišti mohly nejen děti obdivovat krásu vyřezávaných valašských totemů se zvířecími motivy z přírody Beskyd. Poté jsme zamířili do místního informačního centra a cestu zakončili v kultovní trampské hospůdce u Willyho s krásným výhledem na CHKO Bílé Karpaty a Vizovické vrchy z místní terasy. M. Šulgan

10 STRANA 10 Koncepce sportu pozvánka na veřejné slyšení Inzerce Vážení spoluobčané, město Rožnov pod Radhoštěm má zájem na vytváření příhodných podmínek pro další rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území a to zejména pro děti a mládež. V současné době se proto zpracovává koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu, jejíž součástí bude i systémové zajištění provozu tělovýchovných zařízení. Výsledkem práce na koncepci by mělo být stanovení priorit při rozvoji tělovýchovy a sportu na území města, při péči o talentovanou mládež, při modernizaci a rozšiřování materiálně technické základny sportu, při zabezpečení provozu a údržby sportovních zařízení a pro financování tělovýchovy a sportu z prostředků města. V současnosti má komise pro tělovýchovu a sport rozpracovány základní okruhy koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu, se kterými by chtěla seznámit širokou sportovní veřejnost. Zveme proto všechny sportovní zájemce a další občany na veřejné slyšení, které se bude uvedenou problematikou INFORMACE, INZERCE SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 zabývat. Cílem tohoto slyšení je kromě seznámení veřejnosti s chystanými kroky na podporu rozvoje sportu na území města i získání názorů veřejnosti na variantní návrhy řešení a získání dalších poznatků a připomínek, které se mohou zahrnout do připravované koncepce. Veřejné slyšení se uskuteční dne 12. listopadu v hodin ve velké zasedací místnosti v budově městského úřadu na Masarykově náměstí. M. Blinková, místostarostka města Inzerce Anketa mapující zájem občanů o jednotlivé druhy sportů Jedním z předpokladů pro objektivní zpracování koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu na území města je i znalost zájmu občanů o jednotlivé druhy sportovních činností, do kterých by se chtěli aktivně zapojit. Zjištěné údaje by nám měly sloužit jako jeden z dílčích podkladů pro připravované řešení financování tělovýchovy a sportu z prostředků města a pří podpoře města rozvojovým programům v oblasti tělovýchovy a sportu, které mohou být hrazené ze státního rozpočtu, popřípadě jiných zdrojů a v období do roku 2013 také z fondů EU. Z uvedených důvodů si dovolujeme požádat členy sportovních oddílů, rodiče sportujících dětí a mládeže, neorganizované a rekreační sportovce a všechny ostatní občany města o zapojení do této ankety a vybrání 3 sportovních aktivit z připraveného přehledu uvedeného na anketním lístku, o které máte největší zájem a jejichž rozvoj byste na území města rádi podporovali. Vyplněný anketní lístek je možno do 25. listopadu 2008 odevzdat na Informačním centru města v budově městského úřadu na Masarykově náměstí nebo na podatelně v budově Štefánia Palackého 480 a na podatelně v budově Letenská Anketní lístek lze také vyplnit na webových stránkách města v sekci Anketa. D. Vrážel, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu ANKETNÍ LÍSTEK - oblíbené sportovní aktivity Z připraveného přehledu druhů sportu a volnočasových aktivit vyberte maximálně 3 nejoblíbenější aktivity, jejichž rozvoj byste na území města podporovali, a označte je X SEZNAM SPORTOVNÍCH AKTIVIT 1. Aerobik 27. Lyžování alpské (sjezdové) 2. Aikido 28. Lyžování klasické (běhy, skoky) 3. Badminton 29. Minigolf 4. Basketbal 30. Motosport 5. Biatlon 31. Orientační běh 6. Body styling 32. Paintball 7. Bowling 33. Paragliding 8. Bruslení (mimo hokej) 34. Plavání 9. Cyklistika - horská kola 35. Rekreační cvičení - sport pro všechny 10. Cyklistika silniční 36. Ricochet 11. Florbal 37. Skateboard 12. Fotbal 38. Softball - baseball 13. Golf 39. Spinning 14. Gymnastika moderní 40. Squash 15. Gymnastika sportovní 41. Stolní tenis 16. Házená 42. Střelba 17. Horolezectví 43. Šachy 18. Jezdectví 44. Šipky 19. Jóga 45. Tanec 20. Judo 46. Tenis 21. Karate - kobudo 47. Trampolíny 22. Kiteboarding 48. Turistika - pěší 23. Koloběžky 49. Turistika - horská 24. Kulturistika 50. Turistika - cyklo 25. Lanové dráhy (Gibonpark) 51. Volejbal 26. Lední hokej 52. X-bunge Jiná sportovní aktivita neuvedena v přehledu Jméno:*) *) nepovinné údaje Věk:*) Pro vánoční stromek? S celou rodinou a vlastnoručně uřezat! Ve Stříteži n. B. nedaleko farmy JZD se již od roku 1998 nachází plantáž vánočních stromečků, kterou založila firma Radhošťtrans Rožnov. Vysazují zde sazenice jehličnatých dřevin určené vyloženě pro tento jediný účel vánoční výzdoby. Stromky jedle kavkazské se mohou pochlubit původem z Kavkazu, jejich semínka se vozí také z Turecka, Ruska nebo Gruzie. Z nich se pak pěstují sazenice, které se ve Stříteži vysazují. Od vysazení sazenice se první stromečky dají řezat v pěti letech. Pro své zelenáče na Vánoce si mohou lidé na plantáž chodit od počátku prosince prakticky až do Štědrého dne od 8.00 do hodin. Pro zájemce budou nachystané již nařezané stromečky, ze kterých si budou moci vybrat. Pokud přijede například celá rodinka s dětmi o víkendu, dostanou pilku a budou si moci z vyznačených stromků sami vyhlédnout a uřezat, potvrzuje ředitel společnosti Ivan Stejskal. Cenově se budou stromky pohybovat na velmi příznivé hladině - od 350 do 600 korun za 1,5 m až 3 m vysoký stromek, což je zhruba polovina ceny, za kterou se dá stejný stromek koupit ve městě. Na plantáži máme rovněž doprovodný prodej větviček chvojí a jmelí, dřevěných stojanů, zákazníkům na přání ofrézujeme silný kmínek stromku a stromeček i zabalíme do síťoviny, říká správce plantáže Ing. Pliska. Firma rovněž sadí stromečky do plastových kontejnerů. To znamená, že si pak stromeček mohou majitelé po Vánocích vysadit na zahradě a mít ho na více použití. Na plantáži naleznete jedli kavkazskou, smrk stříbrný, kanadskou jedli douglasku či jedli ojíněnou. Plantáž samotná vyžaduje celoroční péči likvidování travního porostu mezi stromky, stříhání a tvarování stromků. Firma Radhošťtrans je jedním ze zakladatelů Sdružení pěstitelů vánočních stromků, které čítá přes 50 členů z celé republiky. Pořádají různé poznávací exkurze a zájezdy do ciziny. Od Dánska, přes Německo až po Rakousko se vánoční stromky na plantážích pěstují řadu desetiletí, takže Střítežští sbírají zkušenosti i od svých zahraničních kolegů. Stromky na plantáži určené k těžbě jsou opatřeny červenými, oranžovými a žlutými štítky, které značí první jakost a stromky se slevou a také deklarují, že byl stromek vypěstován na plantáži vánočních stromků. Velká výhoda těchto stromků je, že tak brzo neopadají, a když už něco opadne, tak se nic nezabodává do koberce. Jehlice jsou jemné na omak, což jistě ocení všichni, kteří vánoční stromeček zdobí. Mám vyzkoušeno, že do 20. ledna vydrží úplně bez problémů. Pro stromeček doporučuji přijít nejlépe kolem Mikuláše a nenechávat to na poslední chvíli. Stromeček totiž velkým teplotním šokem například den před Štědrým večerem hodně trpí a vypadá pak přeschle, radí pan Stejskal. Na ploše sedmi hektarů na své budoucí majitele čeká kolem padesáti tisíc stromků všech velikostí od sazenic po 3 m výšky. Někteří rádoby ochránci životního prostředí propagují umělé vánoční stromky. Ale to je nesmysl, protože kolik energie se spotřebuje při jeho výrobě a i ten umělý stromek má svoji životnost a pak je to odpad umělá hmota zatěžující životní prostředí. Tyto stromečky jsou pěstované vyloženě za daným účelem na zemědělské půdě (je to alternativní zemědělská činnost) a životní prostředí se tím nezatěžuje vůbec právě naopak jsou pěkným krajinotvorným prvkem, spotřebovávají kysličník uhličitý a do ovzduší vypouštějí čistý kyslík, dodává ředitel společnosti.

11 VOLNÝ ČAS SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 STRANA 11 T klub - kulturní agentura Tel , Do úterý Sobota VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ - stálá expozice - výstava otevřena dle otevírací doby MěÚ - Galerie Na Letné PODSKALKA DNES výstava hodin Galerie Na Radnici SLET BUBENÍKŮ hodin Společenský dům ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM hodin T klub Kino Panorama Tel KOZÍ PŘÍBĚH hodin DISASTER MOVIE hodin OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA OKO DRAVCE a hodin FILMOVÝ KLUB NEJEN PRO STŘEDOŠKOLÁKY - ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH hodin VESMÍRNÍ OPIČÁCI hodin NESTYDA hodin Tipy pro příští dny SLET BUBENÍKŮ Sobota 8. listopadu hodin Společenský dům Slet bubeníků v roce 2008 je zaměřen na setkání 2 hudebních stylů - evropská klasika versus japonská tradice. Jednoduše řečeno - na jednom pódiu se setkají hráči na klasické bicí nástroje, používané především v oblastech vážné hudby a rodilí japonští hudebníci, znalí stylu hry na tradiční japonské bubny a perkuse. Hlavní roli Sletu bubeníků 2008 obstará japonský buben taiko. Vstupné v předprodeji: 130,- Kč, na místě: 160,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá v T klubu, Hudebninách a knihkupectvích Lukas a Librex (bývalá Plejáda). Více na OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA Pondělí 10. listopadu od hodin - kino Panorama Ve dnech proběhl v Jihlavě již 12. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a rožnovské kino Panorama vám přináší jeho ozvěny. Celkem byla pečlivě vybrána čtveřice zahraničních dokumentů, které se budou promítat v jediný den, a to v pondělí od hodin hodin Dálniční svět Filmová cesta Martina Hanse Schmitta kolem světa omotaného dálniční sítí, jejímž základním východiskem je představa lidské evoluce provázené schopností člověka zmocňovat se prostoru kolem sebe. Německo, 2007, Režie: Martin Hans Schmitt, Délka: 81 minut hodin Otevřít po mé smrti Koláž obrazů z rodinného filmového archivu a magnetofonových nahrávek představující obraz rodinné (ne)pohody, ale také obecnou výpověď o jedné epoše v dějinách USA, konvencích a Úterý Pátek Úterý Čtvrtek Úterý KINO PRO DĚTI - PŮLNOČNÍ PŘÍHODA hodin TROPICKÁ BOUŘE hodin MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE hodin FILMOVÝ KLUB UKRUTNĚ ŠŤASTNI hodin Klub seniorů Tel KOPCE NAD VIDČEM 8.15 hodin - aut.stan. č 16 NÁKUPNÍ ZÁJEZD POLSKÝ TĚŠÍN 6.00 hodin - aut. nádraží PRÁVNÍ PORADNA JUDR. MILANA MATULY hodin kancelář KS ČAJ O PÁTÉ taneční odpoledne pro seniory hodin - Společenský dům KRÁTKÁ VYCHÁZKA podél Bečvy do Zubří 9.00 hodin 0. km (schůdky do parku) SCHŮZE DŮVĚRNÍKŮ hodin - Domov pro seniory KOLEM ROŽNOVA 9.00 hodin kino Panorama skrupulích šedesátých let. USA, 2007, Režie: Morgan Dews, Délka: 76 minut hodin Generace 68 Muzika byla zázrakem, sex byl bezpečnou zábavou a flower power zaplavovala svět. A přesto v New Yorku propukají rasové nepokoje, Martin Luther King klesá po smrtících výstřelech, americké jednotky se přesouvají do Vietnamu a do Prahy vjíždějí sovětské tanky Francie, 2008, Režie: Simon Brook, Délka: 53 minut hodin Krev válek Působivá dokumentární epopej tragických tří desetiletí dvacátého století a soupeření dvou států Hitlerova Německa a Stalinova Sovětského svazu. Pečlivě vybrané archivní záběry vytvářejí syntézu třiceti let evropských dějin, poznamenaných nepřátelstvím dvou mužů. Španělsko, 2007, Režie: Iván García, Délka: 114 minut Vstupné na jeden film 30,- Kč, celodenní 100,- Kč. Více na K2 CESTA DO TRAMTÁRIE Čtvrtek 13. listopadu hodin Společenský dům Videoprezentace Libora Uhra z úspěšného výstupu na vrchol K2 v rámci expedice K2 Ostrava Vstupné na místě: 99,- Kč Základní umělecká škola Tel Pondělí - pátek Úterý Pátek Středisko volného času Tel Pondělí Pondělí pátek KONCERT STOPA Pátek 14. listopadu hodin - klub RAMPA na Lázu Vystoupí rožnovská rocková skupina STOPA. Vstup zdarma!!! KONCERT Slet bubeníků bývá každoročně velmi pestrý. 16. VÝSTAVA NA CHODBÁCH stálá expozice hodin - ZUŠ KONCERT hodin koncertní sál ZUŠ PERFECT DAY AND NIGHT RED PARTY - děti, mládež, veřejnost hodin Společenský dům ZASEDÁNÍ ROŽNOVSKÉHO PARLAMENTU hodin - SVČ MINIŠKOLA POHYBOVÉ VÝCHO- VY - děti, mládež, veřejnost a hodin sál SVČ DĚTSKÝ AEROBIK I. - ŠK, děti hodin ZŠ 5. května CO JSEM DĚLAL O PRÁZD- NINÁCH - vernisáž výstavy dětských výtvarných prací, ocenění autorů vítězných prací hodin sál SVČ CO JSEM DĚLAL O PRÁZD- NINÁCH - výstava dětských výtvarných prací hodin galerie SVČ ZIMA NA VALAŠSKU - vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež Úterý 18. listopadu hodin koncertní sál ZUŠ Vystoupí David Nečas - housle, Gabriela Kořístková - viola, Miroslav Navrátil klavír. V programu zazní skladby J. Brahmse, N. Paganiniho, B. Smetany a B. Martinů. David Nečas housle Po absolutoriu na Konzervatoři v Ostravě ve třídě Luďka Capa pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě docenta Jindřicha Pazdery, kde absolvoval v roce Po ukončení studia rozvíjí svou profesionální kariéru ve dvou rovinách - koncertní a pedagogické. V koncertní činnosti se věnuje převážně komorní hudbě a to jak duu s klavírem, tak i jiným komorním seskupením - např. triu a smyčcovému kvartetu. Jako student se zúčastnil mistrovských kurzů v německém Pommersfeldenu a s komorním orchestrem pod patronací sira Yehudi Menuhina koncertoval ve Francii. Po ukončení studia Čtvrtek Pátek úterý Pátek 7. - sobota Čtvrtek Čtvrtek Pátek Úterý Čtvrtek VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍCNŮ A AROMALAMP hodin keramická dílna SVČ Městská knihovna Tel BESKYDY PETRA ŠIGUTA - výstava fotografií dle otevírací doby MěK - podkroví XIII. PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY VALAŠSKÝM KRÁLOVSTVÍM - výstava fotografií dle otevírací doby MěK - chodby TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A QI GONG přednáška hodin - podkroví S-klub: LISTOPAD PATŘÍ BÁSNÍKŮM - ZA JAROSLAVEM SEIFERTEM hodin - podkroví ENERGIE ZDRAVÍ A NAŠE BUDOUCNOST - přednáška hodin - podkroví OTEVŘENO POEZII hodin - podkroví S TAROTEM ŽIVOTEM - s Gabrielou Střítežskou hodin - podkroví FILMEM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ Kdo z nás je normální - ŠTĚSTÍ hodin - podkroví SPEKTRUM ROŽNOVSKA HLEDÁ KAMELOTY! byl dvě sezony členem České filharmonie. Gabriela Kořístková - viola Po absolutoriu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě u Dušana Ondrušky pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii muzických umění v Brně ve třídě profesora Karla Procházky. JAMU absolvovala letos na jaře sólovým recitálem. Již během studia získala řadu zkušeností např. na stáži na Hochschule für Musik K. M. von Weber v Drážďanech u prof. MgA. Vladimíra Bukače (člen Talichova kvarteta) nebo na česko-francouzských mistrovských kurzech v Telči, a také jako člen řady významných českých orchestrů (Janáčkova filharmonie, Brněnská filharmonie atd.) V dnešní době působí v Brněnské filharmonii, Moravském divadle i v řadě jiných komorních seskupení. Miroslav Navrátil klavír Vystudoval klavír ve třídě prof. R. Melmuky na Konzervatoři v Praze, kterou absolvoval v roce Od roku 1995 působí v souboru Bach Collegium Praha jako cembalista a varhaník. V letech byl členem Ensemble Martinů. Věnuje se komorní hře a spolupracuje s operními pěvci Národního divadla v Praze a Státní opery Praha. ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM 19. listopadu hodin T klub Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o hudbě, politice, zajímavých lidech, odpovídá na dotazy a hraje skladby na přání. Vstupné v předprodeji: 70,- Kč, na místě: 80,- Kč, studenti: 50,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 5. listopadu v T klubu a v knihkupectvích Lukas a Librex (bývalá Plejáda). PRODEJ! Pianino zn. PETROF model K 114 3a, výrobní č , rok výroby 1983, bílý polomat, výborný stav, málo používané. Tel.: ! Prodám učebnice ročníku vysoké školy strojnické. Tel.: ! Prodám obývací stěnu 1,2 m výška, 4 m délka, cena Kč. Dále prodám sedací soupravu, stůl + 2 křesla za 800 Kč. Dětské sjezdové lyže 9-12 let, cena 350 Kč. Tel.: ! Prodám el. motor 220 V/180 W, 900 ot., cena 200 Kč. Prodám mince ČSR, 1. republika - 20 ks (10 Kč, 20 Kč + jubilej.). Tel.: , ! Prodám skleněné demižony 35 a 50 litrů. Polyetylenové uzavíratelné nádoby 50 a 40 litrů. Dřevěný sud na kvas 100 litrů. Tel.: , ! Prodám ovocné stromky Rubín a Bohemia roubované na semenáčcích po 50 Kč. Tel.: , ! Prodám zachovalý chladící salátový pult. Cena dohodou. Tel.: ! Prodám 7 palet (420 ks) nových superizolačních cihel Porothem 44 SI s velkou slevou. Je možné i menší množství, můžeme zajistit odvoz, popřípadě i naložení a vyložení. Tel.: ! Prodám curvingové lyže Racer kruk, 167 cm, radius 17 m. Cena dohodou, nevhodný dárek. Tel.: ! Prodám dvě válendy se zánovními matracemi, kompletní dílo Aloise Jiráska v jednotné vazbě a stereokotoučky z celého světa. Levně. Tel.: ! Prodám plotové sloupky, umělý kámen, vzor řádek, 23 ks, nepoužité. Vnitřní dveře mahagon 60 cm, 2 ks, cena dohodou. Tel.: ! Prodám levně čalouněnou rozklád. pohovku 180 x 80 cm (spací plocha 160 x 190 cm), cena dohodou. Tel.: ! Prodám autosedačku pro děti 9-36 kg, vlastní pětibodové a výškově nastav. pásy, měkké polstrování, odnímatelná záda, nová zabalená se zárukou, fixmax, měkce polstrovaná, evropská homologace ECE R44/04. Velice pěkná. Cena Kč. Tel.: ! Prodám veškeré nářadí pro zahradkáře a elektrickou troubu. Levně. Tel.: ! Prodám keramický hrnec s poklicí na zelí 20 l a i větší množství jablkovice. Tel.: , ! Prodám svářečku CO 2 Kuhtreiber kit 155, v provozu 3 měsíce, cena Kč. Tel.: ! Prodám exkluzivní ratanovou sedací soupravu pro vaši pergolu či zahradu. Kvalitní, dešti odolný ratan, alu konstrukce. 8 různě sestavitelných dílů, originálně zabaleno. Barva černá, včetně bílých polštářů (povlak možno prát). Tel.: RŮZNÉ! Vyučuji francouzštinu a angličtinu, začátečníky i pokročilé. Možná je i příprava k maturitě, tel.: ! Doučím, připravím ke zkouškám z matematiky. Tel.: ! Vážení studenti všech věkových kategorií, zvu Vás na hodiny angličtiny, pokud je i Vaším cílem dobrá znalost tohoto jazyka, ozvěte se na tel.: (I skupinky po čtyřech). I m looking forward to you! Přijd te i Vy... Malý oznamovatel NEMOVITOSTI! Prodám byty v OV v Rožnově: 2+1 na ulici 1. máje. Příjemná lokalita blízko centra, přízemí, panel. Cena: ,- Kč. Cihlový 1+1 na ulici Revoluční, krásná a klidná lokalita u Bečvy, 2. patro. Cena: ,- Kč (Oba byty bez balkonu, při rychlém jednání sleva.) Tel.: ! Prodám jižně situovaný byt 4+1 s vestavěnými skříněmi, novou kuch. linkou, rek. jádrem, dřevěnými dveřmi. Dohoda jistá, nutno vidět. Tel.: ! Prodám dr. 3+1 v Kopřivnici, možnost převodu do os. vl., 80 m 2, slunný, dobře řešený, velká koupelna, plast. okna, zavedený internet. Tel.: AUTO-MOTO! Kdo nabídne autovrak na náhradní díly za odvoz? Tel.: ! Prodám VW Golf II, 1,8 66 kw, r.v. 90., 3dv., zachovalá karoserie, platná STK, drobné závady. Cena do Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: ! Nabízím Opel Vectra 2,0i 16V CDX; 12/1996; 260 tis. km; plná výbava - automat. klimatizace, vše v elektrice, airbagy, tempomat, ABS, TCP, imobilizér, alarm, palub. počítač Kč. Tel.: ! Prodám odhlášený, pojízdný automobil Škoda 1100MB. Dobrý motor a různé i nové díly. Cena Kč. Tel.: , ! Prodám auto Kia Sephia 1,6GTX, 59 kw, r. v. 1996, centrální zamykání, 4x el. okna, el. zrcátka, posilovač řízení, MP3 rádio, sedan, modrozelená metalíza, STK do 2/09, cena ,- Kč. Tel KOUPÍM! Koupím lehké cestovní kolo i vyřazené. Na náhradní díly. Třeba Favorit, Eska apod. Dámské i pánské. Tel.: , ZAMĚSTNÁNÍ! Hledáme instruktory lyžování a snowboardingu pro nadcházející zimní sezonu, pro zájemce bez licence zajistíme školení. Místo výkonu - Horní Bečva. Zn.: mzda od 100 Kč/hod. Věk od 17 let. Tel.: , PLACENÁ INZERCE! Expres půjčky tisíc, RPSN 23,12. Podnikatelé, OSVČ, důchodci, rentiéři, zaměstnanci. Vyplácení exekucí. Volejte kdykoli, tel.: , DARUJI! Daruji za odvoz čalouněnou rozkládací pohovku. Rozměr 180 x 80 cm, po rozložení 160 x 190 cm (možno i jen 80 x 190 cm). Tel.: ! Prosíme o darování zachovalého hlubokého kočárku pro potřebnou maminku. Poradna pro ženy a dívky, Zemědělská 500, Rožnov p. Radh. Tel./záz.: , ! Za odvoz daruji suť (hlína+ kamínky), vhodné na zarovnání terénu, zasypání. K vidění na Dolní Bečvě. Tel.: Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahraženy dalšími. V případě jiného požadavku kontaktujte písemně redakci SR.

12 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 22/2008 SK Spartak Hulín - TJ Rožnov 0 : 3 (8:25, 22:25, 14:25) a 0 : 3 (6:25, 14:25, 10:25) V 8. a 9. kole krajského přeboru hrály naše volejbalistky s nejslabším celkem v soutěži. Poměrně snadná obě vítězství nám přiblížila Petra Mičolová: Soupeřky mají mladičké hráčky, které nejsou dostatečně vyhrané, a podle toho to vypadalo i na palubovce. V průběhu obou střetnutí jsme měly možnost vyzkoušet různé herní varianty, každý set jsme hrály v jiné sestavě, měly jsme možnost do utkání zapojit celou lavičku. Hra byla velmi jednoznačná, bohužel pro oko diváka řekla bych až nudná. Hráčky Hulína měly problémy se prosadit jak v obranné, tak i útočné hře, rovněž se jim nedařila ani hra v poli a to mnohdy vedlo až k desetibodovému zisku při jednom postavení a utkání se tím pro nás stávalo velmi nezáživným. Nastoupily jsme se Šimkovou a Veselou na nahrávce, Jelínkovou, Indrákovou a Mičolovou na smeči, Baierovou, Mikulenkovou a Palátovou na bloku. Na universálu hrála Mičolová, na liberu Bělíková. TJ Rožnov SKV Hošťálková 3 : 1 (27:25, 26:24, 13:25, 25:21) a 2 : 3 (20:25, 20:25, 25:19, 25:14, 13:15) Teprve v 9. a 10. kole krajského přeboru hrály naše hráčky poprvé v domácím prostředí. K zápasům se jich tentokrát sešlo pouze sedm. Na nahrávce byla Šimková, na universálu Mičolová, na bloku Baierová s Palátovou a na smeči Jelínková s Markétou Indrákovou. První dva sety úvodního utkání získala rožnovská děvčata po boji a s notnou dávkou štěstí. Zatímco v 1. setu dlouho vedly a nepovedl se jim závěr, ve 2. setu od počátku prohrávaly, ale velkou bojovností, ve které nejvíc vynikala Šimková, se jim podařilo beznadějný stav 20:24 ještě otočit. 3. set pojaly domácí hráčky odpočinkově a příliš Hošťálkové nevzdorovaly. Až 4. set byl asi podle jejich představ. Z 0:3 rychle vyrovnaly na 3:3 a potom už protivníka do vedení nepustily a za 18 minut mohly slavit první výhru. A jaký byl druhý zápas z pohledu kapitánky Petry Mičolové? Ten byl pro nás mnohem více SPORT Volejbalistky hrály poprvé doma fyzicky i psychicky náročný. Hráčky Hošťálkové hrály oproti prvnímu utkání mnohem lépe. Řekla bych, že výsledek tohoto utkání rozhodla především jejich blokařka, přes kterou jsme se nedokázaly prosadit a která byla nejlepší na hřišti. V prvních dvou setech jsme si vždy soupeřky nechaly utéct na rozdíl několika bodů, které se nám již nepodařilo stáhnout. Od počátku 3. setu jsme se opět dostaly do herní pohody a podařilo se nám vyhrát nejen ten, ale i 4. set. 5. zkrácený set jsme začaly lépe a chtěly jsme ho vyhrát, bohužel se nám opět podařilo několik nevynucených chyb, především v koncovce a utkání jsme nakonec prohrály. J. Piska Zisk bodu stačí na předposlední místo Touha trenéra mužů pana Rybenského po dalších bodových ziscích se v závěru sezony nesplnila. Prohra na hřišti čtvrtých Morkovic a pouze remíza doma s pátým celkem tabulky je málo. Tomu také odpovídá umístění na 15. místě. K poslednímu utkání podzimu jedou Rožnováci do Hluku. Tento klub je v tabulce krajského přeboru na 4. místě. Uspějí naši mladí hráči? Starší dorostence zastihl závěr sezony v dobré formě. Šňůra výher měla za následek postup v tabulce až na 4. místo. Stejným způsobem si vedou i jejich mladší kolegové. Starší žáci hrají v Rožnově nejvyšší soutěž divizi. Po třinácti kolech jsou na pěkném 10. místě, o 2 body nad sestupovým pásmem. Mladší žáci si v divizi vedou skvěle a v tabulce jsou třetí! To čekal jen málokdo. FC Morkovice 1.VFC Rožnov p. R. 2 : 0 (2:0) Zápas 12. kola krajského přeboru nám přiblížil trenér rožnovských fotbalistů pan Lubomír Rybenský: Po velmi povedeném utkání proti Viganticím jsme vstupovali na půdě favorita k zápasu s tím, že chceme svojí bojovností a zvýšeným sebevědomím ukázat, jak naše výkonnost postupně stoupá vzhůru. Průběh zápasu potvrdil, že předchozí výkony nebyly dílem náhody, ale opravdu rostoucí kvalitou a sehraností našeho mladičkého týmu. Z domácích byla cítit veliká sebedůvěra, která ovšem v prvních minutách rychle opadla. I když se snažili naše hráče technicky přehrávat, nedokázali se vyrovnat s jejich Minulý měsíc zahájili sezonu hokejisté. Muži a junioři hrají krajský přebor, dorostenci rovněž, ovšem pod hlavičkou Kopřivnice B. Proč? Nedostatek mladších a starších žáků vedl funkcionáře už loni k tomu, že spojili své síly s Kopřivnicí. Aby hráči 8. a 9. tříd mohli mít bojovností a nasazením. Výsledkem byla pro diváky velmi atraktivní podívaná, plná soubojů a gólových příležitostí. Bohužel, nedokázali jsme v pokutovém území důsledně pokrýt všechny hráče a dlouze vhazovaný aut propadl až k volnému Černému, který otevřel skóre. 1:0. Domácí nabyli dojmu, že teď půjde vše samo, ale hrubě se spletli. Hosté si po rychlých brejcích vypracovávali jednu gólovou šanci za druhou. Své šance však postupně promarnili Balejík, Kalod, Winter, Maléř. Když už se zdálo, že bychom mohli vyrovnat, udeřili domácí. Winter zbrkle odkopl míč přímo na soupeře, který vyslal kolmicí ke zteči opět Černého. Ten nezaváhal a poslal domácí do kabin s dvoubrankovým vedením. Nutno dodat, že to byla třetí šance domácích oproti zhruba sedmé hostí. Tak krutý fotbal může být. Druhá půle začala stejně, jako skončila první. Naši dřeli do úmoru a domácí hráče chvílemi doslova zavřeli na jejich polovině. Postupně si znovu vypracovávali jednu šanci za druhou, ale svatyně Veselého, jako by byla zakletá. Morkovice hrozily jen z brejků. Rožnovští se za každou cenu snažili změnit nepříznivé skóre, a když se jim to do konce zápasu nepovedlo, šťastné vítězství slavili domácí. Sestava 1. VFC: Sypták - Žitník, Bortl, Karban, Jurča - Winter, Lukáš Maléř, Melichařík, Jakub Maléř - Balejík, Kalod. Střídali: Basel, Kubáň, Bolcek, Strkáč a Ryl. 1. VFC Rožnov p. R. FC RAK Provodov 1 : 1 (1:1) V předposledním kole krajského přeboru a v posledním hraném doma za umělého osvětlení měli domácí fotbalisté za úkol získat další body do tabulky, nejlépe všechny tři. Proč se jim to povedlo jen částečně, má několik důvodů. Předně to byla častá okénka v obraně, která soupeř naštěstí potrestal pouze jednou a to v závěru poločasu, kdy se k tyči trefil Gargulák. Útočníkům se nedařilo dostávat se do koncovky, i když předčili protihráče rychlostí. Bohužel tentokrát chyběla přesná včasná finální přihrávka. A tak naši hráči museli vzít zavděk 1. minutou, kdy se přímo z rohu trefil Winter, který byl po celou první půli asi naším nejlepším hráčem. Hýřil aktivitou, žádný míč pro něj nebyl ztracený. Ve 28. minutě připravil Kalod šanci Balejíkovi, ale tomu se míč zapletl mezi nohy. Po změně stran ve 47. minutě zlikvidoval příležitost hostů brankář Sypták. Rožnov v útoku moc nebezpečný nebyl a do vyložené šance se dostal jen jednou. V 87. minutě vymyslel pěknou útočnou akci Balejík. Šikovně na pravé straně uvolnil Melichaříka, ale jeho křížnou střelu u vzdálenější tyče minuli dva naši útočníci. Trenér Rybenský po zápase ocenil výkon svých svěřenců, že dokázali se soupeřem držet krok a nepropadli především hráči v záloze. Výsledek označil za spravedlivý. Sestava našich: Sypták - Žitník, Bortl, Karban, Šimek - Winter, Lukáš Maléř, Melichařík, Jakub Maléř Zprávy z rožnovského ledního hokeje střídavý start za dorostence, musí dorost hrát jako Kopřivnice B. A jak si zatím v soutěžích naši hokejisté vedou? Muži v prvním utkání překvapivě porazili Horní Benešov 6:4, bohužel současně přišli o kapitána Šotka, který po srážce Kalod (88. min. - Dibelka), Balejík. 1. VFC Rožnov p. R. - FS Napajedla 5 : 0 (3:0) Starší dorostenci zapomněli na prohry z úvodu sezony a po šňůře bodových zisků stoupají tabulkou krajského přeboru nezadržitelně vzhůru! Také zápas 12. kola měl podobný scénář jako ty předešlé. Stálou převahu vyjádřili domácí i dostatečným počtem branek. O ty se podělili Kubáň 3x, Jakub Maléř a Vašek1x. 1. VFC Rožnov p. R. - FS Napajedla 1 : 0 (1:0) Také mladší dorostenci ve stejné soutěži vyhráli, i když po vyrovnaném boji. Štěstí tentokrát stálo na jejich straně. Jedinou branku utkání dal Horváth. TJ Sokol Podlesí - 1.VFC Rožnov p. R. 0 : 2 (0:0) Starší dorostenci odehráli poslední 13. kolo podzimní části krajského přeboru na hřišti v Podlesí. Utkání na těžkém terénu přineslo zajímavý fotbal a zasloužené vítězství hostů. O branky se podělili Kadlec a Vašek. TJ Sokol Podlesí - 1.VFC Rožnov p. R. 0 : 1 (0:0) Rovněž mladší dorostenci ve stejné soutěži naplno bodovali. Ve vyrovnaném utkání zvítězili šťastnější hosté, když se o jediný úspěch po přestávce postaral Cabák. J. Piska s obráncem leží v nemocnici s pochroumanou páteří. V dalším zápase prohráli doma s vedoucí Kopřivnicí 2:3 a ve 3. kole remizovali 4:4 po urputném boji na ledě Frýdku-Místku. Ve 4. kole měli volný los a v dalším utrpěli debakl 3:9 s HC Krnov, kterému dokázali vzdorovat jen 1. třetinu. Naposledy prohráli naši hráči ve Studénce těsně 3:4. Junioři v soutěži paběrkují. Na svém kontě mají 2 remízy a 2 prohry. Dorostenci bojují o špici tabulky s bilancí 6 výher, 2 remízy a 2 prohry. J. Piska KAM ZA SPORTEM LEDNÍ HOKEJ HC R. p. R. Sobota zimní stadion Bučiska 9.30 ml. žáci HC Kopřivnice HC Vsetín, žákovská liga 6. a 7. tříd 12. kolo muži HC Rožnov p. R. HC Karviná, krajský přebor 7. kolo. Neděle zimní stadion Bučiska dorost HC Kopřivnice B HC Uničov, krajský přebor 11. kolo. Neděle zimní stadion Bučiska přípravka HC Rožnov p. R. HC Uničov, krajský přebor 6. kolo junioři HC Rožnov p. R. HC Uherský Brod, krajský přebor 11. kolo. VOLEJBAL TJ ROŽNOV p. R. Sobota hala SŠZePř a TJ Rožnov p. R. TJ Holešov, krajský přebor 11. a 12. kolo. Sobota hala SŠZePř a TJ Rožnov p. R. VK Austin Vsetín, krajský přebor 13. a 14. kolo. HÁZENÁ TJ ROŽNOV p. R. Sobota hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky 8.30 turnaj minižáků za účasti TJ Rožnov - oddíl házené představuje svá družstva, v nichž se házené aktivně věnují děti ze základních škol v Rožnově pod Radhoštěm. Oddíl házené se může pochlubit nejvyšším počtem sportující mládeže z rožnovských základních škol ze všech sportů v Rožnově. Tomuto vysokému počtu přispívá především existence oficiálních sportovních tříd házené při ZŠ Pod Skalkou, STRANA 12 A i B týmů Rožnova p. R., Vsetína, Frýdku-Místku a Polanky n. O., SML 5. kolo muži TJ Rožnov p. R. DTJ Polanka n. O. B, SML 9. kolo. Sobota hala SŠIEŘ Koryčanské Paseky muži TJ Rožnov p. R. Lokomotiva Suchdol n. O., SML 10. kolo st. dorost TJ Rožnov p. R. SK Velká Bystřice, 2. liga 10. kolo. STOLNÍ TENIS TJ R. p. R. Sobota Sokolovna muži TJ Rožnov p. R. Omya Jeseník B, 3. liga 6. kolo muži TJ Rožnov p. R. B KST Dolní Němčí C, krajská soutěž I. tř. 6. kolo. Neděle Sokolovna 8.00 muži TJ Rožnov p. R. D TJ Valašské Meziříčí B, regionální přebor 6. kolo muži TJ Rožnov p. R. Pramet Šumperk, 3. liga 7. kolo muži TJ Rožnov B Jiskra Otrokovice B, krajská soutěž I. tř. 7. kolo. HÁZENÁ ZUBŘÍ Sobota hala v Zubří muži HC Gumárny Zubří Lokomotiva Plzeň, extraliga 10. kolo. Rožnovská házená ve fotografiích Nahoře zleva: trenér Stanislav Trčka, Ondřej Válek, Tomáš Erben, Adam Měrka, Adam Fuska, Martin Kotrle (br.), Marek Divín (br.), Marek Vylíčil, Jakub Křenek, Martin Paťava, trenér Miloslav Janošek. Sedící zleva: Stanislav Trčka, Tomáš Grochol, Vojtěch Kolář, Karel Kozák, Ondřej Pohořelský, Hugo Fac, David Navrátil, Dominik Rára, Matouš Korčák, Dominik Papež. Vpředu klečí zleva: Tomáš Růčka, Filip Škrobák, Lukáš Turza, Patrik Kučera. Vpředu leží: Jakub Fabián. Foto: HC Rožnov jejichž fungování odsouhlasilo město Rožnov společně s dalšími státními organizacemi v roce Počet aktivně sportujících žáků členů oddílu házené je jen na této základní škole šedesát. Malé házenkáře si prohlédněte v naší malé fotogalerii. Dnes Vám představujeme družstva minižáků A a B pro sezonu 2008/2009. D. Dvořáková SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává T klub - kulturní agentura Rožnov p. R., Adresa redakce: Spektrum Rožnovska, Zemědělská 592, Rožnov p. R., tel.: , , tel./fax: , šéfredaktor Lukáš Martinek - tel.: , redaktorka pro mikroregion Šárka Trčková - tel.: , externí redaktoři Richard Sobotka a Jiří Piska. Grafická úprava a sazba: TKA - Renáta Koňaříková. Tiskne GRAFIA NOVA, R. p. R., Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem a společnost PNS, a. s., informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u MK ČR E Podávání novinových zásilek povoleno OSP v Ostravě č. j.: 2927/92-P/1 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Služba v redakci po - pá a hodin. Bližší informace najdete na Číslo odevzdáno k tisku Uzávěrka příštího čísla SR je do hodin.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Popisy staveb. Od roku 2000 má naše škola keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a malou pecí.

Popisy staveb. Od roku 2000 má naše škola keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a malou pecí. ZŠ Videčská Mapa Popisy staveb ZŠ Pod Skalkou je klasická pavilonová škola. Postavena byla v roce 1966. V sedmdesátých letech byla dokonce největší školou v okrese Vsetín. Měla tehdy až 1200 žáků. Při

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice.

5) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Ambrůzovi Víceměřice. Zasedání obecního zastupitelstva č.j. 1/2010 dne 29.1.2010 PROGRAM 1) Zahájení a přivítání přítomných členů obecního zastupitelstva, určení zapisovatele a ověřovatelů. 2) Návrh na schválení a doplnění

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více