YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland"

Transkript

1 Záruka firmy YAMAHA pro Evropský hospodářský prostor a pro Švýcarsko Vážená zákaznice, vážený zákazníku, srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy Yamaha. Doufáme, že budete s tímto výrobkem velmi spokojeni. Když by však měl přece jen nastat nepravděpodobný případ a Váš výrobek Yamaha by potřeboval záruční servis, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, a nebo na autorizované servisní centrum firmy Yamaha. Protože Yamaha provozuje kompletní záruční servis v celém Evropském hospodářském prostoru (a ve Švýcarsku), můžete se obrátit i na svého nejbližšího prodejce výrobků Yamaha (který je oprávněn věnovat se Vámi zakoupenému typu výrobku). Na naší internetové stránce (europe.yamaha.com/warranty/) najdete všechny podrobnosti. Když byste však měli těžkosti, obraťte se prosím na zastoupení firmy Yamaha ve Vaší zemi (přečtěte si stranu 25 tohoto záručního listu). * Evropský hospodářský prostor tvoří členské státy Evropské unie: (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) a Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Vaše záruka Yamaha zaručuje, že výrobek je v časovém období do 2 let od originálního data nákupu nezávadný, co se týká jeho vyhotovení a materiálu. Záruční doba pro akustická piana a akustické části piana Silent anebo piana Disklavier je od originálního data nákupu prodloužená na 5 let. Yamaha se zavazuje podle níže uvedených stanovených podmínek chybný výrobek (anebo jeho části) bezplatně (platí pro díly a práci!) opravit nebo vyměnit (toto rozhodnutí přísluší výhradně firmě Yamaha). Yamaha si vyhrazuje právo vyměnit výrobek za podobný výrobek, co se týká typu nebo ceny a stavu, pokud by se adekvátní model už nevyráběl nebo když by byla oprava považována za nerentabilní. Podmínky: 1. K vadnému výrobku MUSÍ být přiložená originální faktura nebo originální doklad o koupi (doklad musí obsahovat datum koupě, kód výrobku a jméno prodejce) a rovněž popis závady. Při absenci jednoznačného potvrzení o koupi si firma Yamaha vyhrazuje právo odmítnout bezplatný servis a vrátit výrobek na náklady zákazníka. 2. Výrobek musí být zakoupený u prodejce z Evropského hospodářského prostoru a nebo ze Švýcarska. 3. Na výrobku nesmí být vykonané jakékoliv úpravy kromě těch, které byly písemně schváleny firmou Yamaha. 4. Následovně je ze záruky vyloučené: a. Pravidelná údržba a oprava nebo výměna opotřebovaných dílů. b. Škody způsobené: 1. samotným zákazníkem nebo vykonání oprav třetí neautorizovanou osobou; 2. neodborným zabalením nebo neodbornou manipulací během přepravy od zákazníka. Všimněte si prosím že zodpovědnost za odborné zabalení výrobku dopravovaného na opravu je na tom, komu se výrobek vrací zpět; 3. neodborným použitím - není omezené jen na (a) použití výrobku na jiné než normální účely nebo zacházení, které je v protikladu s pokyny firmy Yamaha o správné manipulaci, údržbě nebo uskladnění, (b) a na instalaci nebo použití výrobku jiným způsobem, jaký je pro tento výrobek z hlediska technického a bezpečnostního standardu dané země, v které se výrobek používá, přiměřený; 4. nehodou, zásahem blesku, povodní, požárem, nevhodnou ventilací, vytečením baterie nebo každým jiným důvodem, který firma Yamaha nemůže ovlivnit; 5. nefekty na daném systému, ke kterému je tento výrobek připojený, nebo inkompatibilitou s výrobky jiného výrobce; 6. Použitím jiného výrobku, který do Evropského hospodářského prostoru nebo do Švýcarska není dovážený firmou Yamaha, pokud tento výrobek neodpovídá technickému a nebo bezpečnostnímu standardu dané země, v které se výrobek používá, a nebo když neodpovídá standartizované specifikaci výrobků pro výrobky od firmy Yamaha, které jsou používané v Evropském hospodářském prostoru anebo ve Švýcarsku. 5. Pokud jsou rozdíly v záručních podmínkách mezi tou zemí, v které byl výrobek zakoupený, a mezi tou, v které se výrobek používá, nacházejí uplatnění záruční podmínky té země, v které se výrobek používá. 6. Yamaha nemůže být vázána odpovědností za jakékoliv ztráty a škody, či už přímo, v důsledcích a nebo jinak, až na opravu nebo náhradu výrobku. 7. Zálohujte prosím jakákoliv osobní nastavení a údaje, aby firma Yamaha nemohla být volána k zodpovědnosti za jakékoliv změny nebo ztrátu takových údajů. 8. Tato záruka neovlivňuje ani zákonná spotřebitelská práva vzhledem k platným a použitelným zákonů jednotlivých zemí, ani spotřebitelská práva vůči prodejci, která vznikají na základě kupní smlouvy.

2 YAMAHA Guarantee for the European Economic Area (EEA)* and Switzerland Dear Customer, Thank you for having chosen a Yamaha product. We hope you will be very satisfied with it. In the unlikely event that your Yamaha product needs guarantee service, please contact (or take the product to) the dealer from whom it was purchased or to an authorised Yamaha Service Centre. As Yamaha operates a full, pan-eea* (and Switzerland) warranty service you may alternatively contact (or take the product to) your nearest Yamaha dealer (who is authorised to sell the type of product you have purchased). You can find full details on our website (europe.yamaha.com/ warranty/). If you experience any difficulty please contactthe Yamaha representative office in your country (see pages 25, 26 & 27 in this guarantee). * European Economic Area consists of members of the European Union (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, & United Kingdom) and Iceland, Norway and Liechtenstein. Your Guarantee Yamaha guarantees the product to be free from defects in workmanship or materials for a period of 2 years from the date of the original purchase. In the case of Acoustic Pianos or the acoustic parts of Silent or Disklavier Pianos, this guarantee period is extended to 5 years from the date of original purchase. Yamaha undertakes, subject to the conditions listed below, to have the faulty product (or any part(s)) repaired or replaced (at Yamaha s discretion) without any charge for parts or labour. Yamaha reserves the right to replace a product with that of a similar kind and/or value and condition, where a model has been discontinued or is considered uneconomic to repair. Conditions: 1. The original invoice or sales receipt (showing date of purchase, product code and dealer s name) MUST accompany the defective product, along with a statement detailing the fault. In the absence of this clear proof of purchase, Yamaha reserve the right to refuse to provide free of charge service and the product may be returned at the customer s expense. 2. The product must have been purchased from a supplier within the European Economic Area or Switzerland. 3. The product must not have been the subject of any modifications or alterations, unless authorised in writing by Yamaha. 4. The following are excluded from this guarantee: a. Periodic maintenance and repair or replacement of parts due to normal wear and tear. b. Damage resulting from: 1. Repair done by the customer himself or by an unauthorised third party; 2. Inadequate packaging or mishandling, when the product is in transit from the customer. Please note that it is the returner s responsibility to ensure the product is adequately packaged when returning the product for repair. 3. Misuse, including but not limited to (a) failure to use the product for its normal purpose or in accordance with Yamaha s instructions on the proper use, maintenance and storage, and (b) installation or use of the product in a manner inconsistent with the technical or safety standards in force in the country where it is used. 4. Accidents, lightning, water, fire, improper ventilation, battery leakage or any cause beyond Yamaha s control. 5. Defects of the system into which this product is incorporated and/or incompatibility with third party products. 6. Use of a product imported into the EEA* and/or Switzerland, not by Yamaha, where that product does not conform to the technical or safety standards of the country of use and/or to the standard specification of a product sold by Yamaha in the EEA and/or Switzerland. 5. Where the guarantee differs between the country of purchase and the country of use of the product, the guarantee of the country of use shall apply. 6. Yamaha may not be held responsible for any losses or damages, whether direct, consequential or otherwise, save for the repair or replacement of the product. 7. Please backup any custom settings or data, as Yamaha may not be held responsible for any alteration or loss to such settings or data. 8. This guarantee does not affect the consumer s statutory rights under applicable national laws in force, nor the consumer s rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

3 AUSTRIA Branch Austria BELGIUM BULGARIA Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: Fax: CYPRUS NAKAS Music Cyprus Ltd. 31C Nikis Ave., 1086 Nicosia Tel: +357 (0) Fax: +357 (0) CZECH REPUBLIC DENMARK, Tyskland filial Denmark Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark Tel: +45 (0) Fax: +45 (0) ESTONIA FINLAND (For Musical Instrument) F - Musiikki OY Kaisaniemenkatu 7, PL Helsinki, Finland Tel: +358 (0) Fax: +358 (0) (For Pro Audio) Germany Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) FRANCE 7 rue Ambroise Croizat, Zone d activités Pariest, Croissy-Beaubourg, France (B.P. 70, Marne la Vallée Cedex 2 France-Adresse postale) Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) GERMANY Siemensstr D Rellingen, b. Hamburg, Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) GREECE PH. Nakas S.A.Music House/Service 19 KM Leoforos Lavriou Peania / Attiki, Greece Tel: +30 (0) Fax: +30 (0) HUNGARY 25

4 ICELAND (For Musical Instrument) HLJODFAERAHUSID EHF Sidumula Reykjavik, Iceland Tel: +354 (0) Fax: +354 (0) (For Pro Audio) Germany Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) IRELAND (REPUBLIC OF IRELAND) (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom Tel: +353 (0) Fax: +44 (0) ITALY, Branch Italy Viale Italia 88, Lainate (Milano), Italy Tel: +39 (0) Fax: +39 (0) LATVIA LIECHTENSTEIN, Branch Switzerland Seefeldstrasse 94, CH-8008 Zürich, Switzerland Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA Olimpus Music Ltd. The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida MSD06 Tel: +356 (0) Fax: +356 (0) NETHERLANDS NORWAY Germany Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, Norway Tel: +47 (0) Fax: +47 (0) POLAND YAMAHA Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce WARSZAWA/POLSKA 26

5 PORTUGAL Ibérica, Sucursal en España Ctra.de la Coruna Km. 17,200, Las Rozas (Madrid), Spain Tel: +34 (0) Fax: +34 (0) ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN Ibérica, Sucursal en España Ctra.de la Coruna Km. 17,200, Las Rozas (Madrid), Spain Tel: +34 (0) Fax: +34 (0) SWEDEN Germany Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) SWITZERLAND, Branch Switzerland Seefeldstrasse 94, CH-8008 Zürich, Switzerland Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) UNITED KINGDOM (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) YMERJ1 27

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Září 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 idt ISO 9001:2008 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 idt ISO 9001:2008, Corrected version

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

CV-7428nS Quick Installation Guide

CV-7428nS Quick Installation Guide CV-7428nS Quick Installation Guide 09-2012 / v1.0 1 Začínáme Předtím, než začnete tento bezdrátový bridge používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual)

S3-03. S3-03_Dodavatelský manuál (Supplier Quality Manual) Dodavatelský manuál / Supplier Quality Manual 1/20 Procesní instrukce č.: Process instruction no.: Název procesní instrukce: Process instruction name: S3-03 Dodavatelský manuál Supplier Quality Manual

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-418-875-11(1) (GB-CZ-SK) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referenční příručka Referenčná príručka GB CZ SK 2012 Sony Corporation (1) BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více