ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE. JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE. JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009"

Transkript

1 Pavel Prudký Milan Lošťák 17. aktualizované vydání Petr Pelech 14. aktualizované vydání 1. vydání daně z příjmů rezervy pro zjištění základu daně z příjmů daň z přidané hodnoty spotřební daně ekologické daně daň z elektřiny, pevných paliv a plynů o povinném značení lihu daň silniční daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daň z nemovitostí správa daní a poplatků přehled smluv o zamezení dvojího zdanění Marta Ženíšková Jan Přib 3. aktualizované vydání Eva Ambrusová Eva Šromová 1. vydání ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK IX / Vaše knihkupectví nakladatelství odborné literatury JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 novinky v elektronickém podání příklady zdanění tuzemských i zahraničních příjmů praktické tipy a rady edice daně M. Lošťák, P. Prudký Publikace seznamuje s novinkami a se všemi informacemi potřebnými pro správné vyplnění tiskopisu přiznání i jeho příloh. Komentář zákona o daních z příjmů i jednotlivých částí tiskopisu přiznání doprovázejí konkrétní příklady. prosinec 2009, brož., 296 str. 319 Kč DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ k s přehledy změn S účinností od dochází k celé Daňové zákony v úplném znění k s přehledy změn edice daně 89 Kč doporučená cena řadě důležitých změn daňové legislativy, např. zákonem č. 362/2009 Sb. (změny zákona o dani z nemovitostí, o daních z příjmů a DPH), a především změn zákona o DPH od novelou č. 489/2009 Sb. leden 2010, sešit A4, 200 str. 89 Kč Karmelitánské nakladatelství novinky v distribuci ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009 P. Pelech Příručka podává podrobný výklad a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování vycházejícího ze zdanění odvozeného z tzv. superhrubých mezd. Uvádí praktické použití jednotlivých odpočtů a kromě výkladové části a příkladů obsahuje řadu zodpovězených dotazů. prosinec 2009, brož., 248 str. 259 Kč TRESTNÍ ZÁKONÍK A TRESTNÍ ŘÁD úplné znění k V novém trestním zákoníku došlo k podstatným legislativním změnám (snížení hranice trestní odpovědnosti na 14 let, o zvýšení sazeb za trestné činy a další). Součástí publikace je i trestní řád. Právní předpisy jsou zveřejněny v úplném znění bez komentáře. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009 ZÁKONÍK PRÁCE 2010 STRUČNÝ KOMENTÁŘ možnosti řešení a jejich meze Jaroslav Jakubka (sešitové vydání) Zákoník práce stručný komentář možnosti řešení a jejich meze edice daně J. Jakubka Úplné aktuální znění zákoníku práce k Komentář se zabývá především výkladovými pravidly a problémy při vzájemném působení flexibility zaměstnání a ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. leden 2010, sešit B5, 144 str. Trestní zákoník a trestní řád úplné znění k zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 99 Kč TABULKY DANĚ Z PŘÍJMŮ fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2010 Praktická příručka obsahuje vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění po reformě veřejných financí a s úpravami pro rok 2010, dále tabulky pro výpočet srážkové daně a stanovení hrubé odměny u dohody o provedení práce z čistého příjmu a další. prosinec 2009, brož., 96 str. 129 Kč Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Přehled nezdanitelných částí základu daně Přehled slev na dani Daňové zvýhodnění na dítě Vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Tabulka pro výpočet měsíčních záloh Tabulka pro výpočet srážkové daně Tabulka pro výpočet srážkové daně a stanovení hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod o provedení práce Tabulka pro výpočet celoroční daňové povinnosti edice daně ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ s komentářem a příklady od Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od včetně přehledu nemocenského pojištění OSVČ náhrady mzdy edice práce mzdy pojištění J. Přib, M. Ženíšková Příručka obsahuje výklad a příklady k jednotlivým ustanovením zákona o nemocenském pojištění, včetně povinností zaměstnavatelů, stejně jako postup při výpočtu náhrady mzdy a zásady pojištění OSVČ. leden 2010, brož., 264 str. VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ od A do Z 2010 E. Ambrusová, E. Šromová Publikace se věnuje vyvlastňovacímu řízení podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, a jeho odchylkám od správního řádu a všemu, co s tím souvisí, tj. postupu úřadu při zřizování staveb na cizích pozemcích a při zajišťování přístupu ke stavbám i při vyřizování stížností a podnětů s tím spojených. 259 Kč Vyvlastňovací řízení od A do Z podrobné příklady a postupy zákon o vyvlastňování výňatky ze souvisejících právních předpisů prosinec 2009, brož., 424 str. 289 Kč edice právo prosinec 2009, brož., 232 str. 289 Kč edice právo ROSTEMESKNIHOU.CZ WWW. telefon: fax: obsahují daňový řád Daňové zákony 2010 úplná znění platná k ; H. Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k Předností je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma, zvýrazněny jsou i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků MF ČR, kteří se podílejí na přípravě zákonů. Nejprodávanější daňová publikace v ČR! formát: cm, 280 stran, 89 Kč Novinky z nakladatelství GRADA

2 EDIČNÍ PLÁN pololetí 20 let ROZHOVORY HRY A CVIČENÍ Günther Beyer Trénink koncentrace Test koncentrace, pětiúrovňový soubor cvičení ke zlepšení soustředění, uvolňovací techniky pro osvěžení pozornosti ad. brož., 160 s., 235 Kč Zdeněk Šimanovský Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší děti (4 9 let) Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro starší děti (10 18 let) Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro děti a mládež (komplet 2 DVD) Multimediální zpracování knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve formě názorných videosekvencí. 1 DVD 420 Kč, komplet 2 DVD 740 Kč Eva Schneiderová Jazykové hry a hříčky Zábavné úkoly a hry k procvičování slovní zásoby. brož., 112 s., asi 189 Kč Radek Pelánek Zážitkové výukové programy Inspirace pro pedagogy a instruktory zážitkových akcí. brož., 144 s., asi 209 Kč VÝCHOVA 3 8 Jana Doležalová Rozvoj grafomotoriky v projektech Metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností, náměty činností a příklady dobré praxe. brož., 144 s., 215 Kč Jiří Nevěčný, Alena Nevěčná Matesova abeceda Pracovní listy na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen čes ké abecedy, hádanky, cvičení pro rozvoj logického myšlení aj. brož., 72 s., asi 149 Kč Iva Hennová Angličtina pro předškoláky Kniha nabízí metodické rady, ukázky a řadu her a činností. brož., 160 s., asi 215 Kč Eva Štanclová Pohádky a hry z kouzelné skříně Dvacet originálních pohádek s klasickými postavami doplňují říkadla, hry a úkoly k rozvoji kompetencí. brož., 160 s., asi 235 Kč Eva Cílková Hrajeme pohádky z celého světa Scénáře pohádkových her pro děti od 5 do 11 let a metodická doporučení. brož., 144 s., asi 199 Kč Petr Kukal, Jan Vinduška Hovory a hrátky se zvyky a svátky Padesát námětů na využití tradičních i novodobých svátků a zvyků k všestrannému rozvoji dětí ve věku 5 8 let. brož., 120 s., asi 199 Kč Ladislava Horová Ve školce je bezva Kniha plná písniček, her, pohybových improvizací, hádanek a kres lení na motivy čtyř ročních období a důležitých událostí roku. brož., 128 s., asi 179 Kč PSYCHOLOGIE Pavel Hartl, Helena Hartlová Velký psychologický slovník Stav současné psychologie, psychoterapie a psychiatrie ve stovkách hesel. váz., 800s., asi 1285 Kč Bess H. Marcus, LeighAnn H. Forsyth Psychologie aktivního způsobu života Experimentálně ověřené metody, které lidem pomáhají překonat sedavý způsob života. váz., 224 s., asi 369 Kč Zbyněk Vybíral, Jan Roubal (eds.) Současná psychoterapie Kniha mapuje podobu psychoterapie a proměnu jejích hlavních přístupů v současnosti. váz., 600 s., asi 755 Kč PEDAGOGIKA Viktor Lechta a kol. Základy inkluzivní pedagogiky Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. váz., 400 s., asi 599 Kč Jiřina Stang, Šárka Miková Osobnostní typologie u dětí Aspekty typologie osobnosti MBTI, kazuistiky dětí, příčiny problémů a způsoby řešení a prevence. brož., 208 s., 285 Kč Marie Beníčková Muzikoterapie a specifické poruchy učení Metodické postupy a cvičení doplňují kazuistiky, ukázky terapeutických setkání, zásobník technik a zpěvník písní. brož., 192 s., asi 299 Kč Jane Fraser (ed.) Účinná terapie koktavosti Souhrn nejnovějších poznatků z oblasti terapie koktavosti u dětí, dospívajících i dospělých. brož., 120 s., asi 215 Kč Miroslav Vosmik, Lucie Bělohlávková Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole Možnosti a nejčastější úskalí integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra na ZŠ a SŠ. brož., 216 s., asi 265 Kč Christine Preißmann Život s Aspergerovým syndromem Autorka s diagnózou Aspergerův syndrom popisuje průběh psychoterapie a rozkrývá speciální potřeby klientů. brož., 144 s., asi 235 Kč POLITOLOGIE Marek Skovajsa, Dana Moree (eds.) Občanský sektor Teorie občanského sektoru, základy ekonomiky i právního ukot vení neziskového sektoru. váz., 304 s., asi 425 Kč MÉDIA Jakub Končelík a kol. Dějiny českých médií 20. století Nejdůležitější oblasti oboru z hlediska dějin cen zury, legislativy, tisku, televize, rozhlasu a dalších médií. brož., 168 s., 265 Kč Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská Metody výzkumu médií Zásady komerčního i akademického výzkumu médií a metodic ké postupy, které jsou rozebrány na příkladech z českých médií. brož., 200 s., asi 279 Kč KULTUROLOGIE/ ANTROPOLOGIE Tim Edwards (ed.) Přehled kulturální sociologie Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. váz., 360 s., asi 555 Kč Václav Soukup Antropologie Přehled nejvýznamnějších antropo lo gických koncepcí kultury a trendů v sociální a kulturní antropologii. váz., 312 s., asi 425 Kč Pavla Hájková Jaromír Štětina Brutalita moci Nová kniha rozhovorů mapuje především posledních šest let života Jaromíra Štětiny. Základní otázkou, kterou se v knize zabývá, je brutalita moci, násilí, ovládání druhých. váz., 208 s., asi 299 Kč Milena M. Marešová Karel Hvížďala Interviewer K. Hvížďala ve svých rozhovorech zůstává v pozadí za těmi, které zpovídá. Tentokrát se odkrývá jako přemýšlivý člověk, který záběrem svého vědění směřuje proti trendu dnešní doby s její orientací na povrchnost. váz., 312 s., asi 399 Kč SPEKTRUM Donald M. Marcus Důvěra v nevědomí Reflexe klíčových momentů psychoanalýzy ze strany terapeuta i klientky. brož., 128 s., asi 219 Kč John Bowlby Vazba Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. brož., 368 s., asi 639 Kč GRAFICKÉ ÚVODY DO STUDIA Nigel C. Benson, Piero Psychiatrie Kniha v podobě komiksu mapuje historii oboru a základních osm diagnóz mentálních onemocnění. brož., 184 s., asi 269 Kč SPIRITUALITA Paul Watzlawick Úvod do neštěstí Kultovní kniha amerického psychologa čtenáři ukáže, v kolika disciplínách aspiruje na nešťastníka a jak se v nich zdokonalit. váz., 96 s., asi 185 Kč Eugen Drewermann Stopy spásy Blízkost a odpuštění potřeba každého člověka, aby mohl žít se sebou v pokoji. váz., 120 s., asi 209 Kč ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÍ Olivier Hauck Překonejte komplex méněcennosti Rady, jak čelit komplexu méněcennosti, uvolnit emoce, překonat úzkost a přijímat lépe sebe sama. brož., 112 s, asi 195 Kč Frank Naumann Umění sympatie Sebevědomá cesta k tomu, jak být oblíbeným. Sympatie totiž představuje sociální dovednost, které je možné se naučit. brož., 232 s., asi 285 Kč Kathrin Passig, Sascha Lobo Odložím to na zítra Jak se naučit zvládat nedostatek času a zorganizovat si život bez zbytečného organizování. brož., 198 s., asi 299 Kč Stanley Keleman Ztělesněná zkušenost Kelemanova teorie umožňuje rozpoznat jednotlivé vzorce somatického distresu a pracovat s nimi. brož., 120 s., asi 229 Kč Trevor Powell Poškození mozku Seznámení se somatickými, kognitivními, psychickými a sociálními problémy, které se objevují po poranění mozku. brož., 216 s., asi 355 Kč Christian Gay Bipolární porucha Rady pro rodiny a blízké osob s maniodepresivními stavy. brož., 136 s., asi 229 Kč BELETRIE PRO DĚTI/HRY/TVOŘIVOST Miroslav Krejča, Tereza Jelenová Putování vodníků od rybníka k rybníku Pohádky líčí nevšední zážitky dvou vodníků na jejich cestách po jižních Čechách. váz., 96 s., asi 225 Kč Daniela Krolupperová Zákeřné keře Pohádkový příběh seznámí děti s nejběžnějšími jedovatými rostlinami. váz., 64 s., asi 185 Kč Eva Horáková Zvířátka Pohádky pro první čtení odpovídají i požadavkům výuky tzv. genetické metody čtení. váz., 64 s., asi 185 Kč Romana Suchá Dovádivé básničky pro kluky a holčičky Knížka jednoduchých básniček s hříčkou je určena pro dovádění ve dvojicích dospělý a dítě, nebo dvě děti i dětské skupiny. váz., 96 s., asi 215 Kč Markéta Hrubínová Co mi povíš, Matěji? Hravá cvičení motoriky jazyka a grafomotoriky a rady, jak podpořit vývoj řeči dítěte předškolního věku. brož., 136 s., asi 245 Kč Zuzana Pospíšilová Veršovaná encyklopedie Přes 550 hesel básniček, které dětem zprostředkují významy slov a pojmů světa kolem nás. váz., 200 s., asi 335 Kč Alena Isabella Grimmichová Kouzlení s hedvábím Náměty na netradiční a velmi působivé techniky dekorování a zpracování hedvábí. brož., 144 s., asi 329 Kč RÁDCI PRO RODIČE Ivana Fitznerová Máme dítě s handicapem Jak najít adekvátní péči, komunikovat s lékaři a překonat těžkosti ve vztazích v rodině. brož., 160 s., asi 249 Kč Michael Carr-Gregg, Erin Shale Puberťáci a adolescenti Kniha provází rodiče jednotlivými oblastmi výchovy teenagerů a uvádí i svědectví rodičů a mladých lidí. brož., 200 s., asi 255 Kč SOCIÁLNÍ PRÁCE Igor Tomeš Úvod do teorie a metodologie sociální politiky Základní pojmy oboru, geneze sociálních institucí a nástrojů, modely a sociální systémy v Evropě ad. váz., 440 s., asi 635 Kč Josef Slowík Komunikace s lidmi s postižením Rady, jak překročit bariéry mezi tzv. společenskou většinou a lid mi s handicapem. brož., 168 s., asi 249 Kč Hana Janečková, Marie Vacková Reminiscence Popis základních reminiscenčních technik při práci se seniory. brož., 136 s., asi 265 Kč Helena Kuberová Didaktika ošetřovatelství Komplexní učebnice definuje základní pojmy a aplikuje didaktické koncepty, metody, formy a prostředky pro potřeby oboru. brož., 216 s., asi 325 Kč Hynek Jůn Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví Strategie práce s klienty s problémovým chováním. brož., 152 s., asi 199 Kč Drahomír Ševčík, Ludmila Čírtková Domácí násilí Popis příčin a důsledků domácího násilí i možnosti intervence. brož., 200 s., asi 295 Kč EKOLOGIE Richard B. Primack, Pavel Kindlmann, Jana Jersáková Úvod do biologie ochrany přírody Ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. váz., 352 s., 615 Kč Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, tel , Knihkupectví Portál: Jindřišská 30, Praha 1; Klapkova 2, Praha 8; Dominikánské nám. 8, Brno; Prokopova 19, Plzeň Internetový obchod:

3 NAKLADATELSTVÍ ODBORNÉ PRÁVNICKÉ A EKONOMICKÉ LITERATURY C. H. BECK doporučuje tituly k novému Trestnímu zákoníku P. Šámal a kol. Komentář Trestní zákoník V lednu minulého roku přijatý nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. a v souvislosti s ním i tzv. změnový zákon č. 41/2009 Sb., novelizující další základní trestně právní normy, především pak trestní řád, se staly dostatečným důvodem pro přípravu nového komentáře reagujícího na klíčovou reformu českého trestního práva. Před autorským kolektivem vedeným hlavním garantem této reformy, profesorem Pavlem Šámalem, stál obtížný úkol na jedné straně reagovat dostatečně rychle, aby se odborná právnická veřejnost mohla s novou úpravou alespoň v minimálním časovém předstihu seznámit, na druhé straně splnit očekávání spojovaná vždy s kvalitním, systematicky a pečlivě provázaným výkladem jednotlivých trestně právních ustanovení, z nichž mnohá se v trestním zákoně z roku 1961 vůbec nevyskytovala. Nadto si autorský tým předsevzal zpracovat svůj výklad na úrovni Velkého komentáře, což jinými slovy znamená, doplnit standardní analytický výklad jednotlivých paragrafů obecně teoretickými východisky osvětlujícími souvislosti, podstatu a funkce jednotlivých trestněprávních institutů. Zda se tyto náročné úkoly autorskému kolektivu podařilo naplnit v míře, kterou čtenáři Velkých komentářů od tohoto typu publikací očekávají, již posoudí jiní než samotní autoři. Velký komentář k novému trestnímu zákoníku, vydávaný tradičně ve dvou dílech, z nichž prvý je věnován obecné části a druhý zvláštní části, nabízí pozornému čtenáři logicky provázaný a systematicky koncipovaný výklad každého paragrafu, souvisejících trestněprávních ustanovení a dalších právních předpisů, přehled judikatury, kterou lze při aplikaci konkrétního ustanovení použít navzdory faktu, že vznikla za působnosti trestního zákona z roku 1961, a excerpci dostupné tuzemské literatury. Samozřejmostí jsou marginální odkazy a důkladně zpraco vaný věcný rejstřík, který pomůže čtenáři v orientaci a usnadní rychlé vyhledání řešeného problému. Ač obvykle lze doporučit komentáře z oblasti trestního práva především specialistům působícím v rámci tohoto právního odvětví, představuje tentokráte vydání Velkého komentáře k novému trestnímu zákoníku výzvu pro každého právníka, bez ohledu na jeho specializaci, neboť dříve či později si bude muset každý právník znalost základních trestněprávních norem potřebovat osvojit. Proto lze doporučit tento klíčový komentář celé odborné právnické veřejnosti, včetně souvisejících profesí (policie, probační a mediační služba, vězeňská služba) a samozřejmě též studentům právnických fakult. vyšel Vázané s přebalem, 2500 stran prodejní cena kompletu (díl I., II) 3980 Kč, obj. číslo EVK5 datum vydání koncem února 2010 Připravujeme k vydání v únoru 2010 D. Prouza Trestní zákoník s judikaturou Vázané, cena dle rozsahu obj. číslo EZJ8 Úplné znění textu zákona: Nový trestní zákoník. Trestní řád. Přestupky, právní stav ke dni brožované, 544 stran, 162 Kč obj. číslo TZ158 Všechny publikace C. H. Beck i z dalších odborných nakladatelství můžete objednat se slevou 5 % v eshopu na Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17, Praha 1 tel.: , , fax: ,

4 Vážení a milí čtenáři! Vlednu si mimo jiné připomínáme významná výročí dvou osobností, na něž jsme dodnes pyšní. Nevím, zda se znali a či se někdy setkali osobně, nepátral jsem po tom, ale je to dost pravděpodobné: Karel Čapek jistě mohl navštívit v Národním divadle některé představení, v němž zpívala Ema Destinnová; Destinnová mohla vidět v divadle nějakou Čapkovu hru nebo číst jeho knihy; mohli se setkat na nějaké společenské akci po premiéře Ema Destinnová se narodila 26. února 1878 a zemřela před 80 lety, 28. ledna Po studiích o ni tady nikdo nestál a několik divadel včetně Národního ji odmítlo; v roce 1898 však úspěšně debutovala ve Dvorní opeře v Berlíně. V roce 1901 už zpívala na festivalu v Bayreuthu, kam ji pozvala vdova po Wagnerovi Cosima, aby zde zpívala Sentu v Bludném Holanďanovi. Následovaly další světové scény (Londýn, Vídeň, Paříž, Budapešť či Brusel), v roce 1908 i Metropolitní opera v New Yorku, kde pak odehrála více než 300 představení. V pražském Národním divadle vystoupila poprvé v roce 1901 a zpívala zde čtyřiaosmdesátkrát. Měla obrovský repertoár český i světový (78 rolí), spolupracovala s Gustavem Mahlerem, uctíval ji Arturo Toscanini, zbožňoval ji Enrico Caruso. Giacomo Puccini pro ni a pro Carusa napsal operu Děvče ze Západu (premiéra v Met v roce 1910). Byla skutečnou divou i vlastenkou, což se za první světové války nelíbilo rakouským úřadům (známe to z Krejčíkova fi lmu Božská Ema). Věnovala se i psaní (např. román Ve stínu modré růže) a komponování. A naštěstí se nám zachovalo i mnoho nahrávek, takže její umění můžeme obdivovat i dnes. Karel Čapek se narodil před 120 lety 9. ledna 1890 a zemřel 25. prosince Byl dramatikem, básníkem, překladatelem, prozaikem, publicistou, novinářem i divadelním režisérem. Byl prvním českým dramatikem uvedeným na Broadwayi: slavná hra R.U.R. zde měla premiéru 9. října 1922 a dosáhla 184 představení; znovu byla uvedena v roce 1942 a dále se na Broadwayi hrály hry Ze života hmyzu ( a 1948), Věc Makropulos (1926 a 1957) a Matka (1939). Dnes se ve světě s velkým úspěchem setkává i Janáčkova opera podle hry Věc Makropulos. Stále rádi čteme jeho knihy, povídky či romány: Krakatit, Továrna na Absolutno, Válka s mloky, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Povídky z jedné a z druhé kapsy či Hovory s T.G.M. a další. Není mnoho Čechů, které by znal a uznával celý svět oni dva mezi ně určitě patří. MILAN ŠILHAN časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře Číslo 1 2 / ročník IX / vychází Vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. Šéfredaktor a bibliografie: Milan Šilhan Sekretariát: Šárka Harantová Inzerce: Martina Hostomská, tel.: Adresa redakce a příjem inzerce: Klementinum 190, Praha 1, tel./fax: , tel.: , Poštovní adresa: SČKN, P. O. Box 177, Praha 1 Grafický návrh: Tomáš Didunyk Produkce: NLN, s. r. o. Tisk: Česká Unigrafie, a.s. Distribuce: Pemic, a. s., Beta-Dobrovský, Karmelitánské nakladatelství, Autodoprava Milan Meduna, Postservis. Evidenční číslo MK ČR E ISSN Doporučená cena 2 Kč, 1,25 USD, 1,10 EUR Informace z knižního oboru najdete na Pozvání na výstavu Příběh planety Země L idé se odjakživa ptali, jak vznikla naše modrá planeta, jak byla stvořena? Básnicky o tom psal například Ovidius v Proměnách: Než bylo moře a země a nebe, jež nad vším se klene, / příroda na celém světě jen jedinou podobu měla, / jejíž jméno byl chaos: změť surová, bez ladu skladu, / nic než beztvará hmota. Do výstavy Příběh planety Země (je otevřena do 6. července 2010) v Národním muzeu v Praze vstupujeme také jeho chaotickým vznikem, který doprovází hluk třesku, zemětřesení, tekoucí láva, a my tak máme možnost vrátit se o tři a půl miliardy let zpátky. U Ovidia tvůrčí světový duch a bůh pak skončil ten zápas... Ať to byl kdokoli z bohů, jenž utřídil směsici hmoty tím, že ji rozťal a rozťatou urovnal do článků světa, do tvaru veliké koule on uhnětl zemi, aby tak ze všech stran měla podobu úplně stejnou. Na výstavě se z hlučného chaosu dostaneme rovnou do idyly pestrého života v mořích až po život, který vystoupil na souš. Je tu přehlídka celého ekosystému i s deštným pralesem a gigantickými tvory, jako byla obrovitá stonožka, a na druhé straně s kostrou dinosaura rodu Amargasaura. A mezi tím mnoho kamenů se stopami nejrůznějších živočichů, z nichž je nám nejsympatičtější trilobit, protože ho objevil v barrandovských stráních geolog Joachim Barrande. Ale k našemu údivu je podobných živočichů mnoho a my si uvědomíme, jak dlouhá byla cesta od počátku života na Zemi až k prapředku člověka. A tak se tu nakonec sejdeme se slavnou Lucy, nejkompletnější kostrou (jejím odlitkem) rodu Australopithecus, která dostala jméno podle neméně slavné písně Baetles Lucy on the Sky with Diamonds. Je to úžasná podívaná, procházka a velký opravdický zážitek, jako bychom byli svědky všech těch velikých proměn, jaké Země prodělala za miliardy let ve svém celku i v každé maličkosti. Na televizních obrazovkách vám odborníci budou vyprávět příběhy svých vědních oborů, aby celkový obraz doplnili svými konkrétními nálezy a zkušenostmi. A až pak projdete celou tou dálavou času a prostoru, sejdete do přízemí historické budovy Národního muzea, kde najdete meteorit Muonionalusta vážící tunu, který prožil 800 až 900 let, a je symbolem spojení Země s Vesmírem. Jeho nálezce Jiří Šimek ho prý přivezl do České republiky teprve před třemi lety. Tak dlouhý a krátký čas je na této pozoruhodné výstavě! MILENA NYKLOVÁ

5 Literatura na stanici Český rozhlas 2 Praha Český rozhlas 2 Praha, Vinohradská 12, Praha 2 tel.: , Program na období od do Každý všední den ve 22:05 četba na pokračování: Stanislav Rejthar: Dobří vojáci padli Vladimír Páral: Katapult Každou neděli v 10:30 rodinný seriál Život je pes: Část devadesátá první Žena roku Část devadesátá druhá Bilance Každou neděli rozhlasová hra ve 20:05 hodin: Ignát Herrmann: Kapustův případ (Švec a knejp) Pohádky a hry po 13:00 hodině: Martina Drijverová: Faustův dům (hra) Markéta Zinnerová: Halíbela a drak z Drákotína (pohádka) Eduard Bass: Cirkus Humberto (1/10) (hra) Božena Němcová, František Pavlíček: Čertův švagr (pohádka) Nedělní povídky v 15:30 hodin: Josef Knap: U Panny Marie Sněžné Egon Erwin Kisch: O Solnohradu a divadle Podrobný program na Literatura na stanici Český rozhlas 3 Vltava Český rozhlas 3 Vltava, Vinohradská 12, Praha 2 tel.: , Denně literární pořady četby na pokračování, memoáry, poezie, próza MODERNÍ POVÍDKA Kenzaburó Óe: Lidská ovce, v 16:00 Petr Pazdera Payne: Dopis zemřelému, v 16:00 OSUDY: Mojmír Horyna Desetidílné rozhlasové vzpomínky historika umění, každý všední den v 11:30 KLASICKÁ POVÍDKA N. V. Gogol: Kočár, v 11:30 Arthur Omre: Ztracený kůň, v 11:30 Nejbritštější ze všech detektivů Slavné případy Sherlocka Holmese a dr. Watsona. Rozhlasové dramatizace povídek A. C. Doyla, každý čtvrtek ve 20:00 Norman Mailer: Duch děvky Závěrečná část desetidílné dramatizace románu, v 10:30 Alexandr Dumas: Královna Margot První část dvanáctidílného seriálu, v 10:30 William Shakespeare: Sonety V anglickém originále a v českém překladu s komentářem Martina Hilského, každý všední den ve 13:30 BRITSKÝ ROK Deset britských minut, každý všední den ve 12:50 Podrobný program na 5

6 Nový ročník Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů přijímá přihlášky na Cenu Jiřího Ortena Tato prestižní literární cena se udílí mladému autorovi prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než 30 let. Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku Termín uzávěrky všech nominací je 31. leden Přihlášená díla je třeba v pěti výtiscích spolu s přihláškou zaslat poštou na adresu: Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN (Klementinum 190, Praha 1). Nový laureát Ceny Jiřího Ortena bude vyhlášen během veletrhu Svět knihy Praha Nový ročník cen Magnesia Litera Občanské sdružení Litera vyhlašuje devátý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Nakladatelé, autoři, organizace i fyzické osoby mohou přihlašovat knihy vyšlé v roce 2009 do sedmi kategorií. Přihláška s přesnými podmínkami soutěže je ke stažení na Ceny Magnesia Litera budou vyhlášeny v neděli 18. dubna ve Stavovském divadle v přímém přenosu České televize, slavnostním ceremoniálem bude opět provázet Anna Geislerová, která předtím (počínaje 15. březnem) v krátkých televizních spotech představí také všechny nominované knihy a jejich autory. Nominace budou vyhlášeny počátkem března. Granty a stipendia NČLF 2010 Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií v roce 2010, a to z vlastních prostředků i z výnosu prostředků Nadačního investičního fondu z předcházejícího roku. Veškeré informace včetně formulářů a uzávěrky podání žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách nadace: event. v sídle Nadace Český literární fond. Kniha závislost na celý život Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Svět knihy zahajují v rámci projektu Rosteme s knihou novou kampaň zaměřenou na podporu četby. Obyvatelstvo naší republiky mělo vždy tradičně dobrý vztah k literatuře. Projekt Závislost na celý život chce tuto kulturní vazbu obnovit a přitáhnout pozornost nejširší veřejnosti k četbě jako k zábavné, aktivní a svým způsobem tvůrčí činnosti. Kampaň si klade za cíl oživit co největší nárůst povědomí o vydávaných knižních titulech a zdůraznit, že četba je i v dnešní digitální době atraktivní způsob, jak trávit čas. Pilotním projektem kampaně je spot umístěný na internetu. Desetiminutový film se skládá z živých vstupů známých lidí a z animovaných předělových sekvencí. Na otázky typu Jakou roli pro vás hraje kniha?, Už vás někdy kniha zachránila?, Na čem ujíždíte? a podobně odpovídá šest známých osobností (Michal Viewegh, Aneta Langerová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Josef Rakoncaj, Márdi). Kampaň Závislost na celý život běží na FaceBooku, Streamu, YouTube a dalších webových stránkách nakladatelů a distributorů. Kampaň Závislost na celý život bude seriálovým způsobem aktualizována o nové osobnosti i autorské animace. Scénář kampaně vytvořil Emil Hakl, kamera: Tereza Reichová, animace: Josef Jelínek. Skupina XXVI v Příchovicích Už po šestadvacáté se o víkendu 27. až 29. listopadu 2009 sešli členové literární skupiny XXVI. Ve skupině jsou křesťanští básníci a prozaici, ale i lidé stojící mimo církve a náboženství. Křižovatka Příchovice je centrum mládeže, ale tady, na faře, jsou vítáni všichni, však nejstaršímu účastníku je 70 let. Příchovické setkání je příkladem, kterak se katolická církev nebrání jakýmkoli aktivitám, které obohacují kulturně i duchovně. Právě tak, jako podporuje konání ekumenické. Setkání skupiny začalo v pátek večer ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně v Desné, kde bylo první autorské čtení. Každý z přítomných autorů měl k dispozici svých pět minut. Zněla většinou poezie nebo krátké útvary prozaické. Pan farář Ivan Peschka se ukázal být jako vždy dobrým hostitelem, měl připravený čaj. Tuším, že s rumem. V sobotu pak byly hlavní náplní kuloáry, které probíhaly částečně, jak tomu bývalo i u řeckých fi losofů, za chůze. Někteří došli až na Malou Jizerku pod Bukovec, některé autory zlákala pohostinnost hospod bližších. Téma diskuzí bylo rozličné, zajisté však převládaly řeči o psaní, vydávání, autorských čteních a vzhledem k dlouhé historii i vzpomínání. Hlavní náplní akce však bylo sobotní čtení na faře v Příchovicích večer. Nešlo však jen o čtení. Petr Pazdera Payne, nejen literát, přivezl malířský triptych Od muže k ženě. Soňa Fišerová kouzelné fotografi e pohlednice s poetickými náměty. Píšící sochař Petr Veselý ukázal svůj návrh plastiky Obětem násilí. Multižánrovou náplň setkání dokumentovala i skutečnost, že tu zněly básně vážné i nevážné, dokonce i zpívané. Próza povídková i filosofující. Úžasná směs, konfrontace tvorby. Další odraz pro kuloáry. Kolik že se tu domluvilo vystoupení, vydání, ilustrací či jiné spolupráce? Setkávání, diskuze, čtení vzájemné, čtení veřejné. Potkání výtvarna, muziky i psaní. To byly, už po šestadvacáté, Příchovice Text a foto: BOHUMÍR PROCHÁZKA 6

7 Král vín České republiky Rozhovor s Brankem Černým Branko Černý objevil svět vín prostřednictvím jeho konzumace. Z ní postupně vyrůstal koníček vzdělávání na různých degustacích a studování odborných encyklopedií, až se postupně koníček prolnul do profese. Dnes se profiluje jako nezávislý publicista a prezentér vín, organizuje degustace, večírky, společenská i firemní setkání. Vína doporučoval a pokrmy hodnotil i v pořadu Tescoma Prima vařečka. Je spoluautorem pěti knih s vinařskou tematikou. velmi oblíbená a vyhledávaná pražská vinařská událost. Oba košty navštívilo na pět set milovníků vín. Během prvního koštu knihu pokřtili B. Štěpánová, P. Černocká, M. Parová, V. Freimanová, J. Rosák, Z. Zelenka, V. Harapes, J. Cimický a J. Svěcený. Kniha byla, za účasti vítězného vinaře Bronislava Vajbara, pokřtěna Championem soutěže Veltlínským zeleným ledovým. Jste zároveň držitelem degustátorského osvědčení podle mezinárodních norem ISO a certifikátu Dietní poradce, jste členem pražského konvinia mezinárodní asociace Slow Food a členem Asociace sommelierů České republiky. Jak dlouho vám trvalo, než jste se stal profesionálním sommeliérem? Myslím, že můj záběr je širší. Začínal jsem skutečně u sommeliérství tedy prezentace vína. Možná že již tehdy jsem více než ostatní kolegové přemýšlel o pokrmech a jejich snoubení s víny. Proto jsem se vydal širší cestou vinařské, či chcete-li gastronomické publicistiky. Sommeliérem se můžete stát za několik dnů (i takové kurzy u nás probíhají), profesionálním tehdy, pokud se touto prací dokážete uživit. Ale dobrým sommeliérem se člověk stává celý profesní život. Od roku 2006 pracujete na zásadním projektu Malé encyklopedie českých a moravských vín. V říjnu vyšla kniha Král vín České republiky Pojďme si nejdřív popovídat o tom, jak vzniklo čtvrté pokračování pravidelně se opakujícího největšího vinařského projektu v České republice Projekt je skutečně rozsáhlý a v podstatě nekončící. První přípravné práce pro nový ročník zahajujeme v září minulého roku. Od ledna komunikujeme s vinaři, nejdříve o vinařstvích, později i o konkrétních vínech. Následuje cesta křížem krážem vinařskými oblastmi spojená s návštěvou vinařů, fotografováním a rozhovory. Od června potom sbíráme vína do soutěže, letos jich bylo přes tisíc. V srpnu potom odborná komise pod mým vedením všechna vína ohodnotí. Následuje finalizace textů, DTP a tiskárna. Během tohoto procesu posbíráme téměř tři tisíce vzorků vín určených pro Královské košty a na začátku září předáme na Reprezentačním vinařském koštu vinařům diplomy a ceny Křest knihy Král vín České republiky 2009 byl opravdu stěžejní vinařskou událostí. Jak probíhal křest? Kdo knihu pokřtil? Křest knihy byl součástí Královských koštů v Praze v Národním domě na Smíchově. K naší velké radosti se z této přehlídky všech medailových vín stala V knize jsou přehledně řazeny kontakty, fotografie a zevrubné popisy sto šedesáti dvou českých a moravských vinařství s více než tisíci analyticky popsanými a ohodnocenými víny. Pro koho je kniha určena? Kniha je určena jednak pro milovníky vín, kterým by měla usnadnit orientaci ve vínech na našem trhu a poskytnout přímé spojení na vinaře, a pochopitelně je určena i profesionálům vinotéčníkům a sommeliérům, neboť i oni by měli intenzivně sledovat vše nové ve svém oboru. Jak vlastně vznikl váš nápad a pak realizace soutěže Král vín? Nejprve přišel nápad na vydávání knihy encyklopedického typu, která by každoročně mapovala náš trh. Protože jsem však nechtěl vína hodnotit nějakými nejasnými a nepřehlednými cestami, založil jsem oficiální soutěž vín. Možná i proto, že je jediná u nás hodnocená přímo do počítačů nebo proto, že zveme ty nejlepší degustátory, či jen proto, že je vše velmi transparentní, získala soutěž od prvního ročníku statut nominační soutěže do Salonu vín České republiky a zároveň velkou důvěru mezi vinaři, které si moc vážím. Shromažďování všech podkladů k vydání knihy byla určitě obtížná práce. Jak dlouho jste na knize pracoval? Nelze oddělit práci na minulých ročnících, proto mohu s klidným svědomím říci: pět let. Vaše kniha by určitě neměla chybět v knihovně žádného odborníka ani milovníka vín. Co byste čtenářům knihy přál? Každodenní radostné setkání s vynikajícím českým či moravským vínem. Říká se, že dobrá kniha byla vždy nejlepším přítelem člověka. U řady dobrých knih si jejich nadšený čtenář otevřel i láhev dobrého vína, ale knihy s vinařskou tematikou spojují zábavu i poučení se světem vín a vinařství. U knihy Branka Černého to platí dvojnásob. VĚRA HLOUŠKOVÁ 7

8 Fernando Pessoa DOPISY PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A MAGIE Přeložila Pavla Lidmilová, 258 Kč Fikce, mystifikace a paradoxy vyznačují literární dílo Portugalce Fernanda Pessoy publikované až na výjimky teprve po autorově smrti. Sám o sobě tvrdil, že umělecky umí pouze lhát, ale náš výbor z několika okruhů Pessoovy korespondence z let jej chce ukázat z jiné stránky než jen jako tvůrce roztříštěného ve slavných básnických a prozaických heteronymech a jako někoho, kdo nikdy nebyl, totiž jako člověka zajímavého a mnohdy pohnutého osudu. Dopisy ze tří období a tří sfér jeho života přestupují nejistou hranici lži a pravdy a vytvářejí poutavé příběhy, prožité v prvních desetiletích 20. století. Gallus Anonymus KRONIKA A ČINY POLSKÝCH KNÍŽAT A VLÁDCŮ Přeložil Josef Foerster, 268 Kč Gallus Anonymus je autorem první polské kroniky, která vznikla mezi léty , tj. nedlouho před Kosmovou kronikou. Její autor není blíže znám. Zřejmě byl členem kanceláře Boleslava Křivoústého. Pozdějšího přízviska se mu dostalo pro jeho předpokládaný francouzský původ. Dílo rozčleněné do tří knih líčí dějiny polského státu od jeho počátků v 8. století a vládu Piastovců až k roku 1113, do doby Boleslava III. Křivoústého, jehož chtěl autor svým dílem zvlášť oslavit. Jedná se o velmi cenný pramen nejen k nejranějším polským dějinám, který poskytuje i řadu důležitých údajů k celému středoevropskému regionu. Fax: VÍTA NEJEDLÉHO 15, PRAHA 3, TEL./FAX: Paul Collier MILIARDA NEJCHUDŠÍCH Profesor ekonomie P. Collier nabízí nový pohled na řešení světové chudoby. Na základě přesných ekonomických analýz a dat ukazuje zcela novou strategii k odstranění stávajících pastí, zahrnující aktivity v právní, ekonomické, v krajní podobě i vojenské oblasti. Váz., 224 s., 268 Kč Ethan Canin AMERIKO, AMERIKO Ameriko, Ameriko je velký americký román ze 70. let 20. století, za vlády prezidenta Nixona. Příběh o pravdě a lži, skromnosti a aroganci, odvaze a zbabělosti, jenž podrobně mapuje prezidentskou kampaň, ale zároveň zůstává zcela nadčasovým. Váz., 432 s., 388 Kč Peter Tremayne MODLITBA ZA ZATRACENCE Po roce a dni skončilo Fidelmě s Eadulfem manželství na zkoušku a rozhodli se uzavřít trvalý svazek. Ne všichni však s tím souhlasí. Nejbojovněji vystupuje opat Ultán. Když ho najdou zavražděného, musí se svatba odložit a Fidelma s Eadulfem se ujímají vyšetřování. Váz., 312 s., 278 Kč VYŠEHRAD - EXPEDICE, Bellova 352, Praha 10, tel./fax: , PŘI NÁKUPU NA - SLEVA 15 % N AKLADATELSTVÍ A RGO Milíčova Praha 3 Žižkov Tel.: KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ Kostelní Vydří Dačice telefon: N OVIN KY Dominik Duka, Milan Badal BÍLÁ KNIHA CÍRKVE S ČERNOU KAPITOLOU 20 let svobody Pokus o pohled místní církve na vlastní život a působení v uplynulém období. Brož., 110 str., 139Kč Aleš Palán, Jan Paulas ČLOVĚK MUSÍ HOŘETI Bohumil Vít Tajovský v rozhovoru s Alešem Palánem a Janem Paulasem Druhé vydání knižního rozhovoru s želivským opatem. Váz., 466 str., 390 Kč Hélene Monginová RODIČE TEREZIE Z LISIEUX Jací vlastně byli a jaká byla jejich životní cesta? Co vnesli do života svých dětí? Brož., 143 str., 179 Kč Novinky Karmelitánského nakladatelství na adrese: Vybrané tipy z knih distribuovaných KNA: Kontakty na naše knihkupectví a distribuční místa:

9 Knihkupci nabízejí k titulů DUCHOVNÍ NAUKY BIBLE Jeruzalémská bible Edit. J. Brož. Ilustr. V. Sokol. Z franc. přel. D. Halasová, F. X. Halas, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, Praha: Krystal OP, 2009, Bible, 1. vyd., 2229 s., váz. 650 Kč (standardní vyd.), váz Kč (výpravné vyd.) Česká verze Jeruzalémské bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Standardní vydání. ISBN Standardní vydání: (Karmelitánské nakladatelství), (Krystal OP), Výpravné vydání: (Karmelitánské nakladatelství), (Krystal OP) TS 00 KŘESŤANSTVÍ CIKRLE, Vojtěch Pastýřské listy Edit. M. Jandlová, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 1. vyd., 137 s., brož. Pastýřské listy, dopisy, homilie a tematické texty z let 1990 až ISBN TS 00 HÄRING, Bernhard V bezpečí a svoboden Brno: Barrister & Principal, 2009, 1. vyd., 160 s., váz. 245 Kč Cesta k lidštější pastoraci rozvedených a znovu sezdaných se tematicky týká oblastí, v nichž český čtenář dlouho postrádal dialog, alternativní výklad problematiky, promýšlení možností, otevřenost. ISBN TS 00 VERMES, Geza Ježíšovo narození. Historie a legenda Z angl. přel. A. Plzák, Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 249 Kč Ježíšovo narození tvoří jádro křesťanské tradice. Ale jaká skutečnost je základem všeobecně známého křesťanského vyprávění? Kde končí historie a začíná legenda? ISBN TS 00 NÁBOŽENSTVÍ MROWIECOVÁ, Katia a kol. Bůh Jahve Alláh. Vše, co nás zajímá o křesťanství, judaismu a islámu Praha: Garamond, 2009, 1. vyd., 190 s., váz. 249 Kč Bohatě ilustrovaná knížka pro dospívající mládež i dospělé odpovídá na nejčastěji kladené otázky týkající se tří světových monoteistických náboženství. ISBN TS 00 SPIRITUALITA VACEK, Jiří Přehled stezky Praha: Krutina Vacek, 2009, 1. vyd., 288 s., váz. 260 Kč Autor podává praxi stezky k Bohu od jejího nastoupení až k jejím nejvyšším stupňům, jimiž jsou jednota a spása. ISBN TS 00 TEOLOGIE Teologie v utkání s pluralitou náboženství. Přínos Vladímíra Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků Edit. K. Brichcínová, K. Skalický, F. Štěch, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, Teologie, 1. vyd., 271 s., brož. 200 Kč Sborník o přínosu V. Boublíka v přístupech a hodnoceních jeho žáků. ISBN TS EKONOMIKA DANĚ AMBROŽ, Jan Daň z příjmů a účetní závěrka. Daně pro každého Praha: Koršach, 2009, Daně pro každého, 1. vyd., 152 s., váz. 260 Kč Autor připravil čtivý výklad, návody, jak lze zvládnout stanovení daňové povinnosti k dani z příjmů při sestavování účetní závěrky. ISBN TS 01 EKONOMIE LIŠKA, Václav a kol. Ekonomie pro techniky Praha: Professional Publishing, 2009, 3. dopl. vyd., 156 s., váz. 188 Kč Kniha o základech a principech ekonomie pro neekonomy (Poptávka a nabídka, Náklady, příjmy a zisk, Konkurence, Výrobní faktory a cena, Trh práce a mzda, Úroková míra atd.). ISBN TS 01 MANAGEMENT NĚMEČEK, Petr; ZICH, Robert Základy podnikového managementu Brno: NC Publishing, 2009, Trivia, 1. vyd., 143 s., váz. 229 Kč Publikace je přehledným studijním materiálem pro kurzy zabývající se obecným managementem. Přináší všechna hlavní témata, která jsou vstupenkou do studia této disciplíny. ISBN TS 01 SOUČEK, Zdeněk Firma 21. století. Předstihněme nejlepší!!! Praha: Professional Publishing, 2009, 2. vyd., 260 s., váz. 288 Kč Kniha pro manažery českých firem obsahuje 22 rad, jak obstát v současné rozkolísané ekonomice a udržet konkurenční schopnost firmy. ISBN TS 01 WHITMORE, John Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování Z angl. přel. A. Lisa, Praha: Management Press, 2009, 3. dopl. a přeprac. vyd., 248 s., váz. 340 Kč Kniha objasňuje přínos koučování pro uvolňování lidského potenciálu a zvyšování individuální výkonnosti, zkoumá dynamiku rozvoje týmu a rozebírá problematiku koučování v podmínkách globalizace. ISBN TS 01 MARKETING BUREŠ, Ivan 10 zlatých pravidel prodeje. Prodávat je snazší než dávat Praha: Management Press, 2009, 8. vyd., 144 s., váz. 260 Kč Základní principy efektivního prodeje autor ilustruje na příkladech z vlastní prodejní a marketingové praxe v Severní Americe i v Evropě. ISBN TS 01 POJIŠŤOVNICTVÍ BÖHM, Arnošt Pojištění pohledávek v mezinárodním obchodě Praha: Professional Publishing, 2009, 1. vyd., 152 s., váz. 188 Kč Kniha přináší mnoho praktických rad z oblasti úvěrového pojištění, financování vývozu se státní podporou a pojištění krátkodobých pohledávek proti komerčním rizikům v ČR. ISBN TS SPOLEČENSKÉ VĚDY; OSVĚTA ARCHEOLOGIE MANGEL, Tomáš Laténská pohřebiště v horním Polabí Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2009, 1. vyd., 60 s., brož. 120 Kč Publikace zpřístupňuje nezveřejněné informace a archeologický materiál pocházející např. z pohřebišť v Holohlavech, Hořenicích, Předměřicích n. L. či Svobodných Dvorů. ISBN TS 02 PEŠKA, Jaroslav Protoúnětické pohřebiště z Pavlova Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, 2009, 1. vyd., 439 s., váz. 491 Kč V rámci záchranných archeologických výzkumů na stavbě vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji patřil plošný odkryv na lokalitě Pavlov v trati Horní pole k těm nejrozsáhlejším. Probíhal v letech 1982 až ISBN TS 02 DIPLOMACIE VESELÝ, Zdeněk a kol. Diplomacie v měnícím se světě Praha: Professional Publishing, 2009, 1. vyd., 196 s., váz. 198 Kč Kniha se zabývá současnou diplomacií (diplomacie ve výzkumu mezinárodních vztahů, mezinárodněprávní rámec diplomacie, preventivní diplomacie a konkrétní projevy diplomacie v rámci EU). ISBN TS 02 ENCYKLOPEDIE MOC, Jiří Seriály od A do Z. Lexikon českých seriálů Praha: Česká televize Edice ČT, 2009, 1. vyd., 296 s., váz. 399 Kč Lexikon původní české seriálové tvorby je prvním svého druhu. Zahrnuje 235 původních českých seriálů natočených od roku 1959 až do současnosti. ISBN TS 02 PÁNEK, Jaroslav Akademická encyklopedie českých dějin A C Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, 1. vyd., 384 s., váz. 750 Kč Jednotlivá hesla encyklopedie jsou zaměřena na události, instituce a procesy, na obecné pojmy, organizační struktury, myšlenkové proudy a kulturní směry. ISBN TS 02 ETIKA HÁLA, Vlastimil Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích Praha: Filosofia, 2009, Filosofie a sociální vědy, 1. vyd., 300 s., váz. 150 Kč Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilozofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. ISBN TS 02 FILOZOFIE ADORNO, Theodor W. Schéma masové struktury Edit. M. Hauser. Z něm. přel. M. Hauser, M. Váňa, Praha: Oikoymenh, 2009, Oikúmené Malá řada, 1. vyd., 62 s., brož. 98 Kč Stať lze považovat za shrnutí Adornovy kritiky masové kultury. Čtenář v ní nalezne Adornovu diagnózu základních prvků masové kultury: reklamy, filmu, rozhlasu, hudby. ISBN TS 02 Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi. Z turínského palimpsestu Edit. J. Klouda, V. Němec. Z řec. přel. V. Němec, F. Karfík, Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna antické tradice, 1. vyd., 328 s., váz. 378 Kč Komentované řecko-české vydání Komentáře k Platónovu Parmenidovi od neznámého pozdně antického (patrně novoplatónského) autora, který se zlomkovitě dochoval na turínském palimpsestu. ISBN TS 02 ARENDTOVÁ, Hannah Vita activa. O činném životě Edit. J. Vít, A. Havlíček. Z něm. přel. V. Němec, Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna novověké tradice a současnosti, 2. vyd., 431 s., váz. 488 Kč Spis pojednává o základních formách lidské činnosti, které jsou zároveň základními podmínkami, za nichž je člověku dán život na zemi: práce, zhotovování a jednání. ISBN TS 02 Commentarius in I IX capitula tractatus De universalibus Iohannis Wyclif Stephano de Palecz ascriptus Edit. I. Müller, Praha: Filosofia, 2009, 1. vyd., 320 s., váz. 240 Kč Edice latinského komentáře (pravděpodobně napsaného Štěpánem z Pálče) k Wyclifovu dílu De universalibus. Latinský text s anglickým a českým úvodem. ISBN TS 02 Filosofický slovník Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, Universum, 1. vyd., 360 s., váz. 399 Kč Praktický a přehledně uspořádaný průvodce po světě filozofie obsahuje 2240 abecedně seřazených hesel. ISBN TS 02 HENRICH, Dieter Základní struktury filosofie moderní doby Edit. A. Havlíček. Z něm. přel. M. Havelka, J. Karásek, I. Chvatík, Praha: Oikoymenh, 2009, Oikúmené Malá řada, 1. vyd., 71 s., brož. 98 Kč Autor se v přednášce, později přepracované do stati, pokouší o alternativní výklad novověku z hobbesovského pojmu zachování (conservatio sui) jako o alternativu k heideggerovskému sebevědomí. ISBN TS 02 HUSSERL, Edmund Logická zkoumání I. Prolegomena k čisté logice Z něm. přel. K. S. Montagová, F. Karfík, Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna novověké tradice a současnosti, 1. vyd., 234 s., váz. 258 Kč Dílo, jímž byly položeny základy fenomenologie. První část představuje odmítnutí psychologismu v logice, tj. ztotožnění logických a psychologických zákonů myšlení, a dokazuje protismyslnost jeho skeptických a relativistických důsledků. ISBN TS 02 ISIDOR ZE SEVILLY Etymologiae XI Z lat. přel. B. Kocánová, H. Šedinová, L. Blechová-Čelebic, Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna středověké tradice, 1. vyd., 225 s., váz. 258 Kč Obsah 11. knihy je antropologický. Autor specifikuje jednotlivé vnější a vnitřní orgány, jež tvoří standardní stavbu lidského těla ad. ISBN TS 02 ISIDOR ZE SEVILLY Etymologiae XIX XX Z lat. přel. I. Adámková a kol., Praha: Oikoymenh, 2009, Knihovna středověké tradice, 1. vyd., 386 s., váz. 398 Kč Rozsáhlé encyklopedické dílo završují 19. a 20. kniha, které mají asi nejpestřejší obsah (význam a původ zhruba 1000 výrazů, které měly přiblížit svět různých řemesel, předmětů a činností). ISBN TS 02 KUNEŠ, Jan; VRABEC, Martin a kol. Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek Praha: Filosofia, 2009, 1. vyd., 416 s., váz. 330 Kč Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk je sice součástí světa a je na něj odkázán, že však svět je zde jako svět teprve a pouze s člověkem. ISBN TS 02 LÉVINAS, Emannuel Existence a ten, kdo existuje 9

10 Edit. J. Sokol. Z franc. přel. P. Daniš, Praha: Oikoymenh, 2009, Oikúmené, 2. vyd., 85 s., brož. 138 Kč Jádrem Lévinasovy filozofie je etika, která vychází ze zkušenosti setkání s tváří. Kniha uvádí do tohoto myšlení analýzou běžných životních situací, kde se ukazuje vnitřní bohatství lidské existence. ISBN TS 02 RITTER, Martin Filosofie jazyka Waltera Benjamina Praha: Filosofia, 2009, 1. vyd., 282 s., váz. 259 Kč Původní monografie uvádějící do myšlení německého filozofa a literárního kritika W. Benjamina prostřednictvím interpretace jeho filozofie jazyka. ISBN TS 02 The Bohemian Reformation and Religious Practice 7. Filosofický časopis: Supplementum I Edit. Z. V. David, D. R. Holeton, Praha: Filosofia, 2009, 1. vyd., 230 s., váz. 199 Kč Další svazek tradiční řady, mapující problematiku české reformace jakožto významné součásti dějin evropského myšlení v teologickém, politickém a kulturním kontextu. ISBN TS 02 HISTORIE BARAN, Ivo a kol. Slovanské historické studie 34 Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, 1. vyd., 208 s., brož. 419 Kč Tři studie věnované politickým a hospodářským otázkám vývoje střední, východní a jihovýchodní Evropy s důrazem na vztahy meziválečné ČSR s okolními zeměmi ad. ISBN TS 02 BAŠTECKÁ, Lydia Náchod Praha: Paseka, 2009, Zmizelé Čechy, 1. vyd., 64 s., váz. 249 Kč Autorka představuje nedochované památky a jiné stavby města Náchod a jeho bezprostředního okolí. Odborný úvod seznamuje s dějinami města a celkovým historickým pozadím. ISBN TS 02 BLÁHOVÁ, Kateřina České dějepisectví v dialogu s Evropou ( ) Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 196 s., váz. 220 Kč Studie o emancipaci české historiografie a literární historie, jež se od 80. let 19. století vymaňovaly z područí obrozenského romantismu především prostřednictvím kontaktů s moderní evropskou vědou. ISBN TS 02 DEJMEK, Jindřich Kamil Krofta Diplomatický deník Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, 1. vyd., 436 s., váz. 450 Kč Kniha přináší kritické vydání rukopisného deníku historika a diplomata z prvních let poté, co z podnětu prezidenta Masaryka vstoupil do rodící se československé diplomatické služby. ISBN TS 02 HOPPE, Jiří Opozice 68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara Praha: Prostor, 2009, Obzor, 1. vyd., 392 s., váz. 480 Kč Autor se zaměřil na tři významné společensko-politické aktivity občanů, které v roce 1968 směřovaly proti mocenskému monopolu komunistické strany a k obnově pluralitní demokracie. ISBN TS 02 JÁNSKÝ, Jiří Hroznatovci a páni z Gutštejna Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2009, 1. vyd., 568 s., brož. 315 Kč Kniha přibližuje dějiny rozvětveného rodu Hroznatovců, k jehož nejvýznamnějším větvím patřili také páni z Gutštejna a hrabata z Vrtby. Doplněno rodokmeny, heraldikou a fotografiemi. ISBN TS 02 KISSINGER, Henry Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a otázka míru Z angl. přel. Z. Hron, Praha: Prostor, 2009, Obzor, 1. vyd., 416 s., váz. 480 Kč Historická fakta jsou pro Kissingera především podnětem k přemýšlení, jehož cílem je porozumět událostem i jejich protagonistům. ISBN TS 02 KLÍMA, Jan Namibie Praha: Libri, 2009, 1. vyd., 128 s., brož. 170 Kč Namibie je příkladem úspěšného afrického státu, který přeměnil poučení z vlastní konfliktní historie v klidné soužití různých ras a etnik. ISBN TS 02 KOPECKÝ, René V ulicích starého Damašku Praha: Dar Ibn Rushd, 2009, 1. vyd., 136 s., váz. 180 Kč Starý Damašek je místo, které je nejstarším nepřetržitě obydleným hlavním městem na světě. Autor se věnuje nejen stavebním a uměleckým památkám, ale i mnoha významným osobnostem. ISBN TS 02 MALÝ, Tomáš Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století Brno: Matice moravská, 2009, Knižnice Matice moravské, sv. 24, 1. vyd., 352 s., brož. Studie je pokusem o zachycení vybraných aspektů spojených s raně novověkou koncepcí umírání a zbožnosti. ISBN TS 02 PINKEROVÁ, Linda Botswana Praha: Libri, 2009, 1. vyd., 120 s., brož. 150 Kč U nás nepříliš známá země, která se do povědomí českého čtenáře dostala především díky nemoci AIDS. Její dějiny ale nebyly tak nudné, jak se může na první pohled zdát. ISBN TS 02 POSPÍŠIL, Aleš Zmizelá Kutná Hora Praha: Paseka, 2009, Zmizelé Čechy, 1. vyd., 168 s., váz. 329 Kč Bývalé královské horní město Kutná Hora společně s cisterciáckým klášterem v Sedlci patří k nejpůsobivějším historickým sídlům Evropy. ISBN TS 02 PROCHÁZKA, Zdeněk Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku. Glasindustrie im Böhmischen Wald Tauser und Tachauer Land. Místopis skláren, brusíren a leštíren. Eine Topographie der Glas, Schleif und Polierwerke Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2009, 1. vyd., 288 s., váz. 460 Kč Kniha popisuje historii a pozůstatky téměř 70 skláren pracujících na území Českého lesa a další desítky brusíren a leštíren, které pracovaly na potocích hraničního hvozdu. ISBN TS 02 RAŠKA, Francis D. Opuštění bojovníci. Historie Rady svobodného Československa Praha: Academia, 2009, Novověk, 1. vyd., 290 s., váz. 330 Kč Kniha pojednává o nejvýznamnější československé exilové organizaci v USA po komunistickém převratu v Československu v roce ISBN TS 02 ROUX, Jean-Paul Král. Mýty a symboly Z franc. přel. I. Kozelská, Praha: Argo, 2009, Historické myšlení, 1. vyd., 363 s., váz. 398 Kč Autor zkoumá nejrůznější aspekty role panovníka jako univerzální postavy v mýtech a náboženských systémech všech civilizací. ISBN TS 02 SUK, Jiří Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) Praha: Prostor, 2009, Obzor, 2. vyd., 520 s., váz. 580 Kč Kniha pojednává o československé listopadové revoluci roku 1989 syntetickým způsobem, na základě důkladného studia, s kritickým nadhledem a současně i citem pro dramatičnost látky. ISBN TS 02 UHLÍŘ, Dušan Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Poslední láska kněžny Zaháňské Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 164 s., váz. 249 Kč Kníže Felix Lichnovský prožil krátký a bouřlivý život. Jedněmi hýčkán, druhými nenáviděn se stal ve své době ztělesněním militantního konzervatismu. Velký zlom v jeho životě přineslo seznámení s bohatou kněžnou Dorotou Zaháňskou. ISBN TS 02 VOJÁČEK, Milan a kol. Marie Červinková-Riegrová Zápisky I ( ) Praha: Národní archiv, Dolní Břežany: Scriptorium, 2009, 1. vyd., 711 s., brož. 498 Kč Zápisky jsou sice plodem autorčina grafomanství, ale také jedinečným pramenem pro studium dějin české společnosti 2. poloviny 19. století. ISBN (Národní archiv), (Skriptorium) TS 02 VONDRA, Roman Osobnosti české historie Praha: Aleš Skřivan ml., 2009, 1. vyd., 756 s., váz. 595 Kč Publikace obsahuje 75 portrétů významných osobností českých dějin. ISBN TS 02 VYKOUK, Jaroslav Kladenský tulák. Pověsti, příběhy a zajímavosti o původu jmen čtvrtí, částí města a místních lokalit v Kladně Kladno: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2009, 1. vyd., 181 s., váz. 170 Kč Autor zpracoval 120 místních a pomístních jmen z území dnešního města Kladna a popsal jejich vznik a historii míst, k nimž se tato jména vážou. ISBN TS 02 KULTURNÍ DĚJINY DOUŠEK, Roman Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz ( ). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 290 s., brož. 325 Kč Kniha prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejích sociálních struktur přes hmotnou kulturu a rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu světu dobových vesničanů. ISBN TS 02 LOGIKA SVOBODA, Vladimír; PEREGRIN, Jaroslav Od jazyka k logice. Filozofický úvod do moderní logiky Praha: Academia, 2009, Galileo, 1. vyd., 434 s., váz. 350 Kč Kniha je určena především těm čtenářům, které zajímá, co je logika a k čemu něco na pohled tak komplikovaného, jako je moderní logika se všemi svými složitými umělými jazyky a kalkuly, může sloužit. ISBN TS 02 MÉDIA GOLDBERG, Bernard Arogance Z angl. přel. K. Cenkerová, Praha: Ideál, 2009, 1. vyd., 352 s., váz. 330 Kč Pokračování bestselleru Jak novináři manipulují, plné příběhů o reportérech ze zpravodajských organizací, kteří více dbají na svou politickou korektnost než na objektivitu reportáží. ISBN TS 02 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara Masová média Praha: Portál, 2009, Média, 1. vyd., 416 s., brož. 539 Kč Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v ČR nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. ISBN TS 02 OBRAZOVÉ PRŮVODCE Země Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2. vyd., 520 s., váz Kč Výpravný obrazový průvodce zachycuje drama, sílu a krásu procesů utvářejících Zemi a bere čtenáře na cestu od podmořských hlubin po deštné lesy přes pohoří světa i vyprahlé pouště. ISBN TS 02 PEDAGOGIKA; DIDAKTIKA HANŠPACHOVÁ, Jana; KŘÍŽOVÁ, Zdeňka Angličtina v říkadlech Ilustr. P. Koubská, Praha: Portál, 2009, Výchova 3 8, 1. vyd., 152 s., brož. 245 Kč Zařazování pohybových her s říkadly má při výuce cizím jazykům mnoho jedinečných výhod. V době, kdy se malé dítě začíná nejvíce pohybovat, dochází zároveň k největšímu rozvoji řeči. Příloha CD. ISBN TS 02 HEJNÝ, Milan; KUŘINA, František Dítě, škola, matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování Praha: Portál, 2009, Pedagogická praxe, 2. aktual. vyd., 240 s., brož. 299 Kč Autoři představují moderní pohled na podstatu vyučování, který zachycuje soudobé světové trendy v pedagogice i psychologii. ISBN TS 02 HELUS, Zdeněk Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče Praha: Portál, 2009, Pedagogická praxe, 2. přeprac. a rozšíř vyd., 288 s., brož. 349 Kč Autor ukazuje historické kořeny potřeby obratu k dítěti a analyzuje i současné podmínky života mladé generace, které představují jak vývojové šance, tak i rizika. ISBN TS 02 MÁLKOVÁ, Gabriela Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se Praha: Portál, 2009, Pedagogika, 1. vyd., 120 s., brož. 215 Kč Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. ISBN TS 02 Pedagogická encyklopedie Edit. J. Průcha, Praha: Portál, 2009, Pedagogika, 1. vyd., 936 s., váz Kč První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému ad. ISBN TS 02 POLITIKA SOKOL, Petr; MÁTL, Ondřej a kol. EKR se představuje Praha: Jalna, 2009, 1. vyd., 184 s., váz. 200 Kč 10

11 Politická publikace o působení evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu. ISBN TS 02 POLITOLOGIE GONĚC, Vladimír An Eastern Schuman Plan? Project of Central European Coal and Steel Community and Political Community (1953) Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 168 s., brož. Vnitřní kořeny procesu ekonomické a politické integrace ve střední Evropě. Konfrontace západoevropských inspirací a středoevropských kořenů u činitelů československého, polského a maďarského exilu po ISBN TS 02 PEČÍNKA, Pavel Romské strany a politici v Evropě Brno: Doplněk, 2009, Studijní texty, 1. vyd., 196 s., váz. 165 Kč Autor zachycuje spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů k romské menšině a přibližuje základnu možné romské politiky. Líčí první spolky, politické strany a některé romské politiky. ISBN TS 02 PRAGENSIE ASSMANN, Jan Nepomuk Pražské maličkosti Praha: Krásná paní, 2009, 1. vyd., 80 s., váz. 149 Kč Autor, šlechtic tělem i duší, zná nejen kde, ale i proč. Jeho pražské maličkosti jsou velké svou pamětí a majestátem. ISBN TS 02 Kniha o Slivenci a Holyni Edit. D. Broncová. Fot. D. Broncová a kol., Praha: Milpo Media, 2009, 1. vyd., 208 s., váz. 350 Kč První obsáhlá, komplexně pojatá kniha o městské části Praha-Slivenec. Zajímavosti o historii, přírodě, dopravě ad. Bohatá fotografická dokumentace. ISBN TS 02 STEHLÍKOVÁ, Markéta; KEJŘ, Jindřich Praha, historická metropole. Prague, a Historical Metropolis Praha: Nakladatelství V ráji, 2009, 1. vyd., 24 s. Skládačka s fotografiemi a textem. V angličtině. ISBN TS 02 PRÁVO Trestní zákoník a trestní řád 2010 Olomouc: Anag, 2009, 1. vyd., 424 s., brož. 289 Kč Publikace pojednává o novém trestním zákoně, ve kterém došlo k podstatným legislativním změnám. Součástí je i trestní řád. Právní předpisy jsou zveřejněny v úplném znění bez komentáře. ISBN TS 02 PRŮVODCE KAŠING, Petr Ostravské hřbitovy aneb Zahrady věčnosti nejsou vždy věčné Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., 60 s., brož. 55 Kč Ostrava je v současnosti tvořena 23 obvody a téměř na každém z nich se nachází nebo se v minulosti nacházel hřbitov. ISBN TS 02 PŘÍRUČKY HEATH, Chip; HEATH, Dan Jak zaujmout hned napoprvé Z angl. přel. M. Dohnalová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 280 s., váz. 249 Kč Autoři zábavnou formou a pomocí nepřeberného množství příkladů z praxe dokumentují, jaké náležitosti musí prezentace myšlenky splňovat. ISBN TS 02 ÜHLINGER, Claude; TSCHUI, Marlyse Když někdo blízký pije. Rady pro rodiny osob závislých na alkoholu Z franc. přel. Š. Belisová, Praha: Portál, 2009, 1. vyd., 144 s., brož. 195 Kč Kniha je určena rodinným příslušníkům osob, které se potýkají se závislostí na alkoholu, také lidem jim blízkým a lidem z jejich okolí. ISBN TS 02 PSYCHOLOGIE BRAFMANOVI, Ori a Rom Houpačka. Proč se chováme iracionálně? Z angl. přel. R. Plouharová, Praha: Dokořán, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 250 Kč Autoři na mnoha příkladech ze světa financí, sportu, politiky i každodenního života odhalují, že naše chování často řídí skryté síly, které nás svádějí k iracionálním činům. ISBN TS 02 DRAAISMA, Douwe Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. O autobiografické paměti Z nizozem. přel. R. Pellar, Praha: Academia, 2009, Galileo, 1. vyd., 306 s., váz. 295 Kč Autobiografická paměť má své vlastní tajemné zákony. Proč nezaznamená takřka nic z událostí z doby před naším třetím nebo čtvrtým rokem? Proč se v ní urážky zapisují vždy nesmazatelným inkoustem? ISBN TS 02 NANN WINTER, Deborah du; KOGER, Susan M. Psychologie environmentálních problémů Z angl. přel. J. Foltýn, Praha: Portál, 2009, Psychologie, 1. vyd., 296 s., brož. 515 Kč Kniha propojuje psychologické poznatky s tématy ochrany přírody a životního prostředí. Autorky aplikují poznatky základních psychologických směrů na téma soudobých environmentálních problémů a rizik. ISBN TS 02 SOUDKOVÁ, Miluše Významné postavy americké psychologie Brno: Doplněk, 2009, Psychologická edice, 1. vyd., 184 s., váz. 249 Kč Kniha je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do základů, na nichž se rozvíjejí různá odvětví moderní psychologie. Zahrnuje jak postavy klasické psychologie, tak i současníky. ISBN TS 02 RÁDCI PRO RODIČE MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, Michaela Rodina a práce jak je sladit a nezbláznit se Praha: Portál, 2009, Rádci pro rodiče a vychovatele, 1. vyd., 160 s., brož. 199 Kč Kniha se věnuje problematice skloubení rodinného a profesního života, která se v poslední době stává čím dál více diskutovanou a populární. ISBN TS 02 SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj Z angl. přel. H. Kašparovská, Praha: Portál, 2009, Rádci pro rodiče a vychovatele, 3. vyd., 272 s., brož. 297 Kč Autor předkládá rodičům řadu podnětů k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, jak je motivovat k dobrým výkonům apod. ISBN TS 02 SBORNÍKY DVOŘÁK, Leoš a kol. Dílny Heuréky 2008 Praha: Prometheus, 2009, 1. vyd., 152 s., brož. Sborník konference projektu Heuréka, Náchod 26. až Příspěvky jsou zdrojem poučení a dobrou inspirací pro učitele fyziky. ISBN TS 02 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny Edit. K. Lepilová, Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., brož. 100 Kč Sborník příspěvků k tematice postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny na rok ISBN TS 02 Kulatý stůl Den Evropy. Sborník referátů VŠMVV Praha Praha: Professional Publishing, 2009, 1. vyd., 92 s., váz. 98 Kč Sborník příspěvků o problematice Evropy a EU, přednesených v rámci vědecké konference na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. ISBN TS 02 Porta Bohemica. Sborník historických prací 5 Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2009, 1. vyd., 210 s., váz. Historický sborník Státního oblastního archivu v Litoměřicích. ISBN TS 02 REDEM Management ve výzkumných a vývojových organizacích II. část Edit. J. Štefan, Ostrava: Marq, 2009, 1. vyd., 24 s., váz. 50 Kč Druhý díl sborníku konference zachycuje další názory a řešení současného stavu výzkumu, vývoje a inovací v období hospodářské deprese. ISBN TS 02 REDEM Sborník 9. konference Management ve výzkumných a vývojových organizacích Edit. J. Štefan, Ostrava: Marq, 2009, 1. vyd., 79 s., váz. 150 Kč Sborník konference zachycuje názory a řešení zástupců některých výzkumných a vývojových organizací v ČR současného stavu výzkumu, vývoje a inovací v období hospodářské deprese. ISBN TS 02 Vladimír Čermák, člověk filozof, soudce Edit. J. Baroš, Brno: Masarykova univerzita, 2009, Pocta osobnostem, 1. vyd., 292 s., váz. 440 Kč Publikace si klade za cíl přiblížit V. Čermáka nejen jako filozofa, politologa a soudce, ale také jako velkého člověka, který své zásady nejen hlásal, ale také prakticky uskutečňoval. ISBN TS 02 SPOLEČNOST MALÁ, Drahomíra Vězeňství po česku II aneb Jak to Kula ve vězeňství koulí Blansko: Duha Press, 2009, 1. vyd., 104 s., váz. 99 Kč Lidé většinou netuší, co se ve věznicích děje, jaký je Vězeňská služba ČR kolos, jak je náročné jej zvládnout. Přitom nás všechny vězeňství stojí nemalé peníze... ISBN TS 02 STUDIE ŠPELDA, Daniel Proměny historiografie vědy Praha: Filosofia, 2009, 1. vyd., 346 s., váz. 225 Kč Autor popisuje metodologické proměny vědeckého oboru, který se zabývá zkoumáním dějin vědy historiografie vědy. ISBN TS 02 ZETOCHA, Karel Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika Brno: Barrister & Principal, 2009, 1. vyd., 244 s., brož. 295 Kč Kniha představuje ucelený přehled transformace zpravodajských služeb bývalého komunistického Československa na zpravodajské služby demokratického státu v 90. letech 20. století. ISBN TS MATEMATICKÉ A PŘÍRODNÍ VĚDY ASTRONOMIE Astronomica. Galaxie. Planety. Hvězdy. Mapy souhvězdí. Výzkum vesmíru Edit. J. Heller. Z angl. přel. J. Rozehnal a kol., Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 576 s., váz Kč Nedocenitelný průvodce napsaný poutavou a přístupnou formou. Vyčerpávající informace o všech planetách sluneční soustavy, trpasličích planetách, významných hvězdách a dalších nebeských tělesech. ISBN TS 03 BIOLOGIE TAUTZ, Jürgen Fenomenální včely. Biologie včelstva jako superorganizmu Z něm. přel. O. Matyásková, Praha: Brázda, 2009, 1. vyd., 288 s., váz. 380 Kč Známé i nejnovější pohledy na život včel. Včelstvo se představuje jako superorganizmus s vlastnostmi typickými např. pro savce a současně vlastnostmi jednobuňečných organizmů. Množství originálních fotografií. ISBN TS 03 GENETIKA SNUSTAD, Peter D.; SIMMONS, Michael J. Genetika Z angl. přel. J. Relichová a kol., Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 894 s., váz Kč Cílem bylo vytvořit takový text, jenž by byl využitelný pro různé typy kurzů. České vydání obsahuje nový překlad Mendelovy objevné práce z roku 1866 Pokusy s hybridy rostlin. ISBN TS 03 GEOLOGIE; MINERALOGIE Annual Report 2008 Czech Geological Survey Edit. P. Maděra, C. Halls, Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 40 s., brož. Přehledná zpráva za rok 2008 v angličtině. ISBN TS 03 BARNET, Ivan a kol. Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 45 s., brož. Směrnice definuje obsah a postup sestavování mapy a je závazná pro všechny subjekty, které se na tvorbě map podílejí v rámci ČGS. ISBN TS 03 BUDIL, Petr; MAREK, Jaroslav; ŠARIČ, Radko Trilobiti raci z kamene. Pocta českým skalníkům Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 78 s., brož. 168 Kč Publikace je věnována bohaté tradici českých lidových pojmenování trilobitů a jiných zkamenělin, které vymysleli tzv. skalníci, placení v 19. století J. Barrandem a dalšími badateli za sběr fosílií do jejich sbírek. ISBN TS 03 Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM z konference Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 10 s., brož. Sborník abstrakt a CD-ROM z konference pořádané v Bruntále 29. a ISBN TS 03 SIDORÍNOVÁ, Tamara Devadesát let České geologické služby Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 15 s., brož. 35 Kč Soubor 15 fotografií z historie České geologické služby. ISBN TS 03 11

12 Výroční zpráva 2008 Česká geologická služba Edit. P. Maděra, Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 40 s., brož. Přehledná zpráva za rok ISBN TS 03 Zprávy o geologických výzkumech v roce Geoscience Research Reports for 2008 Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 290 s., brož. 390 Kč V tradičních tematických kapitolách přináší sborník nejnovější výsledky výzkumů z pestré palety oborů věd o Zemi. ISBN TS 03 MATEMATIKA CALDA, Emil Poetické prostory Praha: Prometheus, 2009, 1. vyd., 44 s., brož. 44 Kč Sbírka svérázným způsobem ztvárňuje matematické pojmy a fyzikální jevy. ISBN TS 03 KUŘINA, František a kol. Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 338 s., váz. 360 Kč Kniha obsahuje celou řadu zajímavých důsledků a vlastností matematických zákonitostí z oblasti elementární matematiky, kterým škola nevěnuje vůbec pozornost, i když jsou až překvapivě jednoduché a samozřejmé. ISBN TS 03 STEWART, Ian Jak rozkrájet dort a další matematické záhady Z angl. přel. L. Pick, Praha: Dokořán, 2009, Aliter, 1. vyd., 256 s., váz. 298 Kč Matematika v autorově podání se stává zábavnou, dokonale srozumitelnou a přístupnou kterékoli zvídavé duši bez potřeby nějaké předchozí přípravy nebo vzdělání matematické povahy. ISBN TS 03 PŘÍRODA Sedmdesát velkých záhad světa přírody. Odhalování tajemství naší planety Z angl. přel. D. Čížková a kol., Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 304 s., váz. 799 Kč Kniha se zabývá počátky naší planety a života na ní, myšlenkou evoluce a příslušnými důkazy, biogeografií a přírodními prostředími na Zemi, rostlinami a živočichy, chováním zvířat i budoucností. ISBN TS 03 SBORNÍKY Krása, krajina, příroda II. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí Edit. K. Stibral, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 170 s., váz. Kolektivní monografie se zabývá různými otázkami spojenými s estetikou přírody. ISBN TS 03 VÝZKUM PETÁKOVÁ, Zdeňka O smyslu vědy Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 80 s., brož. 149 Kč Monografický text exaktním způsobem soustřeďuje argumenty pro vysvětlení významu vědy pro současnou společnost. ISBN TS ZEMĚDĚLSTVÍ CHOVATELSTVÍ GLENDELL, Greg Škola pro papoušky Z angl. přel. L. Moudrý, Praha: Brázda, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 295 Kč Rady odborníka na chování ptáků, jak správně pečovat o papouška jako společníka v domácím prostředí. Postup při výcviku, překonávání problematického chování křik, škubání peří, agresivita. ISBN TS 04 KOTHE, Hans 250 druhů akvarijních ryb Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč Příručka přináší výběr oblíbených a dostupných druhů akvarijních ryb, informace o jejich původu, vzhledu, potravních nárocích, rozmnožování a péči. ISBN TS 04 PIVOVARNICTVÍ NOVÁKOVÁ, Jolana; RICHTER, František Pivo jako křen. Domácí vaření piva a vše o pivu Praha: Radioservis, 2009, 1. vyd., 136 s., váz. 199 Kč Autor odpovídá na vše, co jste o pivu chtěli vědět, ale báli jste se zeptat. Bohatá obrazová dokumentace. ISBN TS 04 ZAHRÁDKÁŘI PIRC, Helmut Řez stromů a keřů Z něm. přel. K. Heytmánková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 360 s., váz. 499 Kč Řez a tvarování patří k základním dovednostem, které by měl dobrý zahrádkář ovládat. Přiměřeným řezem se dřeviny nejen rozvíjejí a bujně kvetou, ale dosahují i bohaté úrody ovoce. ISBN TS TECHNICKÉ VĚDY DOPRAVA 1000 kolejových vozidel Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 336 s., váz. 649 Kč Pozoruhodná příručka pro milovníky dopravních prostředků zahrnuje na tisíc kolejových vozidel všech dob a typů. ISBN TS 05 OPAVA, Jaroslav Energetické aspekty vysokorychlostního železničního provozu. Habilitační přednáška 22/09 ČVUT, 2009, 1. vyd., 27 s., brož. Zkušenosti s více než 40 let trvajícím provozem vysokorychlostních železnic ve světě dokazují, že tento dopravní subsystém je řešením ekologické a energeticky efektivní dopravy, která může úspěšně konkurovat dopravě letecké. ISBN TS 05 INFORMATIKA; INFORMAČNÍ SYSTÉMY PÁTA, Petr Systémy pro snímání vědeckotechnických obrazových dat. Habilitační přednáška 23/09 ČVUT, 2009, 1. vyd., 22 s., brož. Prezentace se zabývá problematikou systemů pro snímání vědeckotechnických obrazových dat, která jsou zpracovávána specifickými algoritmy. ISBN TS 05 LETECTVÍ CHODIL, Jiří Bojové legendy Curtiss P-36, Hawk 75 Praha: Jan Vašut, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 199 Kč Legenda bojišť čtyř kontinentů. Vždy spolehlivý, vždy výkonný. Hrdina mnoha bitev, svědek velkých vítězství i trpkých porážek. ISBN TS 05 MOTOCYKLY CORBETTA, Luigi Legendární motocykly Z angl. přel. M. Talián, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 300 s., váz. 799 Kč Fotografie a popisy motocyklů, u kterých se snoubí technologie, umění, krása a dobrodružství od designových experimentů až po modely na každý den. ISBN TS 05 VOŠALÍK, Jan Přehled motocyklů Jawa. Sériové cestovní motocykly Praha: Jalna, 2009, 1. vyd., 224 s., váz. 290 Kč Publikace přináší ucelený přehled produkčních sériových cestovních motocyklů zn. Jawa. Každý typ doprovází vyobrazení a základní technická specifikace. ISBN TS 05 RUČNÍ PRÁCE BRAHOVÁ, Marie Kouzelné drobnosti Náchod: Nakladatelství, zásilková služba, 2009, 1. vyd., 36 s., brož. 49 Kč Nápady na zhotovení drobných dárků a dekorací ze snadno dostupných materiálů malých květináčků, korkových zátek apod. A poprvé i nová technika enkaustika. ISBN TS 05 BRAHOVÁ, Marie Vánoce s oříšky Náchod: Nakladatelství, zásilková služba, 2009, 1. vyd., 36 s., brož. 49 Kč Vánoční ozdoby a dekorace vytvořené z ořechových skořápek vlašských a kokosových ořechů, doplněné papírovými vystřihovánkami a mechem. ISBN TS 05 BRAHOVÁ, Marie Vánoční háčkování 2 Náchod: Nakladatelství, zásilková služba, 2009, 1. vyd., 36 s., brož. 49 Kč Háčkované drobnosti pro období adventu a Vánoc. ISBN TS 05 Encyklopedie ručních prací Z angl. přel. I. Nuhlíčková, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 3. přeprac. vyd., 320 s., váz. 449 Kč Základní i náročné techniky, popis stehů a oček a více než 50 návrhů modelů pro zájemce o ruční práce začátečníky, pokročilé i profesionály. ISBN TS 05 SBORNÍKY SOJKOVÁ, Kateřina; RŮŽIČKA, Jan; HÁJEK, Petr Workshop W Sborník příspěvků ČVUT, 2009, 1. vyd., 104 s., brož. Sborník obsahuje příspěvky z workshopu pořádaného v rámci činnosti doktorského grantu 103/09/H095 GA ČR Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel. ISBN TS 05 STAVEBNICTVÍ TOMEK, Aleš Mezinárodní dodavatelské systémy staveb řízení rizik. Habilitační přednáška 24/09 ČVUT, 2009, 1. vyd., 28 s., brož. Přednáška osvětluje oblasti a problémy typické pro mezinárodní stavební business. Rozebírá rizika kontraktu spojená se zvoleným dodavatelským systémem. ISBN TS 05 TECHNOLOGIE NĚMEČEK, Jiří Principy nanoindentace na heterogenních systémech. Habilitační přednáška 21/09 ČVUT, 2009, 1. vyd., 27 s., brož. Mezi nejužitečnější nástroje mikromechanické analýzy lze počítat i nanoindentaci, která může být využita pro analýzu nehomogenních látek. ISBN TS 05 VODO HOSPODÁŘ- STVÍ; ODPADNÍ VODY MATOUŠEK, Václav Proudění hydrosměsí v potrubích a pohyb splavenin v korytech. Profesorská přednáška 21/09 ČVUT, 2009, 1. vyd., 33 s., brož. V publikaci jsou pojednány procesy a mechanismy řídící transport hrubozrnných částic v proudící kapalině za podmínky vysokého smykového napětí působícího na zrnité dno v tlakových potrubích a otevřených korytech. ISBN TS 05 TOMAN, Michal a kol. Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství ČVUT, 2009, 1. vyd., 254 s., brož. 237 Kč Publikace se zaměřuje na aplikace moderních informačních a znalostních technologií ve vodním hospodářství. ISBN TS 05 ZBRANĚ PROTIVA, Jiří Palaše habsburské monarchie. Pallasche der Habsburgermonarchie Praha: MAC, 2009, 1. vyd., 196 s., váz. 799 Kč Pro sběratele a milovníky chladných zbraní habsburské monarchie jsou palaše jednou z nejzajímavějších, nejkrásnějších, ale také nejtajuplnější oblastí. V knize je představeno 115 exemplářů. ISBN TS 05 ZPRACOVÁNÍ KOVŮ JURČI, Peter Nástrojové oceli ledeburitického typu ČVUT, 2009, 1. vyd., 221 s., brož. 224 Kč Publikace je zaměřena na skupinu vysokolegovaných nástrojových ocelí ledeburitického typu. ISBN TS ZDRAVOTNICTVÍ CVIČENÍ WELLEROVÁ, Stella Záda bez bolesti Z angl. přel. K. Orlová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 259 Kč Vyberte si z široké nabídky řešení a léčebných postupů. Prakticky zaměřená kniha vás vybaví potřebnými informacemi, které vám umožní aktivně se zapojit do péče o záda. ISBN TS 08 KUCHAŘKY DOLEŽAL, Vladimír Myslivec a rybář v kuchyni Ilustr. M. Martenek, České Budějovice: Dona, 2009, 4. vyd., 200 s., brož. 195 Kč Více než 300 originálních receptů na přípravu zvěřiny a ryb, které autor zaznamenal z velké části mezi profesionálními a amatérskými myslivci a rybáři. ISBN TS 08 DUSYOVÁ, Tanja Brunch a bufet Snídaně, svačinky a malé obědy nejen pro hosty Z něm. přel. E. Štumpf, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, Pro chytré hospodyňky, 1. vyd., 128 s., váz. 199 Kč Více než 80 osvědčených receptů pro 6 až 20 porcí v podobě přepychové snídaně nebo brunche nám pomůže naplánovat teplé a studené občerstvení dopředu. ISBN TS 08 HORECKÁ, Zdenka; HORECKÝ, Vladimír Domácí těstoviny a jídla z nich Ostrava: Knižní expres, 2009, 1. vyd., 296 s., váz. 359 Kč Velká, celobarevná kuchařka. Moderně pojatá, každý recept je vyobrazen na celostránkové fotografií. ISBN TS 08 12

13 LUCQUE, Riccardo Bravo, šéfe! Riccardo Lucque vaří italskou kuchyni (+ DVD) Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 64 s., váz. 229 Kč Je nebývale tichý, skromný a trpělivý. Má za sebou zkušenosti z prvotřídních restaurací v Evropě i USA. Riccardo vaří 9 italských specialit na přiloženém DVD. ISBN TS 08 ŠTĚPNIČKA, Miloš Rybí receptář Miloše Štěpničky Ilustr. L. Hulínský, České Budějovice: Dona, 2009, 3. vyd., 168 s., váz. 125 Kč Autor přináší vyčerpávající rady, jak v kuchyni zpracovat sladkovodní a mořské ryby, a nabízí zajímavé recepty na přípravu ryb a mořských živočichů. ISBN TS 08 WILHELM, Jiří Výkrmná dieta profesora Wilhelma. Praktická rukověť alternativní výživy (Surrealistická kuchařka) Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 160 s., váz. 169 Kč Kuchařka spočívá na nejnovějších vědeckých poznatcích a současně se opírá o historické prameny. Její hlavní myšlenkou je, že jenom dieta výživná může být také zdravá. Obsahuje 100 receptů na zdraví a životní spokojenost. ISBN TS 08 PSYCHIATRIE Osoba a existence. Z perspektivy fenomenologickoantropologické psychiatrie ( ) Edit. J. Vojvodík, J. Hrdlička, Brno: Host, 2009, Teoretická knihovna, 1. vyd., 472 s., brož. 299 Kč Antologie přináší 15 reprezentativních studií stoupenců fenomenologicko-antropologické psychiatrie (Binswanger, Minkowski, Minkowská, Straus, Eye, von Gebsattel, Held, Racamier, van den Berg, Tellenbach). ISBN TS 08 SBORNÍKY Flow Cytometry & Genomics: Application of flow cytometry and genomics approach in monoclonal gammopathies. Immunotherapy of cancer: Peptide vaccines. Mesenchymal stromal cells. 4th Myeloma and 2nd Immunotherapy Workshop 14 15/10/2009 Brno, Czech Republic Edit. R. Hájek, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 36 s., brož. Sborník obsahuje abstrakta z přednášek a shrnutí postupů pro flowcytometrickou analýzu monoklonálních gamapatií, včetně grafické části. ISBN TS 08 ZDRAVOTNICKÉ PŘÍRUČKY JELÍNKOVÁ, Jana; KRIVOŠÍKOVÁ, Mária; ŠAJTAROVÁ, Ludmila Ergoterapie Praha: Portál, 2009, 1. vyd., 272 s., brož. 359 Kč Ergoterapie je obor léčebné rehabilitace, jež pomáhá pacientům řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné. ISBN TS 08 VÁVROVÁ, Věra; BARTOŠOVÁ, Jana a kol. Cystická fibróza. Příručka pro nemocné a jejich rodiče Praha: Professional Publishing, 2009, 2. vyd., 168 s., váz. 188 Kč Kniha především pro rodiče dětí nemocných cystickou fibrózou přináší mnoho praktických rad a návodů, jak pečovat o nemocné a jak jim pomáhat žít plnohodnotný život. ISBN TS 08 ŽIVOTOSPRÁVA ANDĚLOVÁ, Šárka; ANDĚL, Alois Učebnice hubnutí Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 199 Kč Učebnice hubnutí, dietologie, vhodná strava a životní styl, wellnes. ISBN TS 08 STRATEN, Michael van Jak zhubnout do malých večerních Z angl. přel. M. Schubertová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 112 s., váz. 199 Kč Dieta pro dámy, speciální smokingová dieta pro muže a nakonec dieta pro zoufalé. Knížka odmítá tablety, dietní koktejly a soustředí se na skutečně fungující akční plán. ISBN TS UMĚNÍ; HUDBA ARCHITEKTURA KRATOCHVÍL, Petr a kol. Velké dějiny zemí Koruny české Architektura Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 728 s., váz. 890 Kč Kniha navazuje na ediční řadu Velkých dějin zemí Koruny české, snaží se však v jednom svazku podat celkový vývoj jednoho oboru architektury od raně středověkých počátků po současnost. ISBN TS 09 DESIGN Nové pařížské interiéry Edit. J. Heller, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 300 s., váz. 999 Kč Interiéry, které jsou v knize zobrazeny, přímo hýří novými nápady, originálními překvapeními a patří k tomu nejlepšímu, co nám přináší design 21. století. ISBN TS 09 DIVADLO HAVLÍČKOVÁ, Margita Profesionální divadlo v královském městě Brně Brno: JAMU, 2009, Acta musicologica et theatrologica, 1. vyd., 223 s., brož. 170 Kč Autorka mapuje 65 let trvající etapu barokní divadelní kultury v moravském zemském městě Brně, která dosud zůstávala stranou pozornosti novodobých divadelních historiků. ISBN TS 09 FILM D AGOSTINI, Paolo Legendární filmy Předml. F. Zeffirelli. Z angl. přel. I. Hejlíčková, J. Hanzlík, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 600 s., váz Kč Kniha není ani encyklopedií, ani katalogem, nicméně poskytuje panoramatický pohled na dějiny filmu a zaobírá se všemi komponenty sedmého umění. ISBN TS 09 FLEISCHER, Jan To by mohl být film Praha: AMU, 2009, 1. vyd., 224 s., váz. 349 Kč Knížka o scenáristice, ale také o životě, konkrétně o dospívání v socialistickém Československu. Scenáristika se zde pojednává jako proces transformace životní zkušenosti ve sdělitelné dílo. ISBN TS 09 PŁAŻEWSKI, Jerzy Dějiny filmu Edit. K. Tabery. Z pol. přel. K. Tabery a kol., Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 906 s., váz Kč Dějiny nejrozšířenějšího druhu umění z pohledu nestora polské filmové kritiky s bohatým fotografickým materiálem. ISBN TS 09 PŘÁDNÁ, Stanislava Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty Brno: Host, 2009, 1. vyd., 378 s., váz. 299 Kč Monografie o filmovém režisérovi M. Formanovi se pokouší podat komplexní náhled na tvorbu tohoto významného tvůrce a to jak v kontextu české, tak americké kultury. ISBN TS 09 FOTOGRAFIE PTÁČEK, Josef; HORA- HOŘEJŠ, Petr Země krásná Fot. J. Ptáček, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 336 s., váz Kč Kniha nevšedních pohledů na českou kulturní historickou krajinu fotografa J. Ptáčka, doplněných zasvěcenými texty spisovatele, scenáristy a publicisty P. Hory-Hořejše. ISBN TS 09 RYSOVÁ, Hana; PUTNA, Martin C. Svatá země. Dvě tisíciletí křesťanského putování: kameny a příběhy Fot. H. Rysová, Praha: Dokořán, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 250 Kč Fotografie H. Rysové ze Svaté země upomínají bezděky na původní význam slova fotografie : fós je světlo, grafein malovat tedy malovat světlem. ISBN TS 09 SOURALOVÁ, Veronika Fotografové musí být šílení aneb Cesta do Arménie a Náhorního Karabachu 2009 Praha: Iron & Steel Group, 2009, 1. vyd., 84 s., váz. 220 Kč Autorka pokračuje v zápiscích ze svého deníku a představuje společně s dalšími účastníky výpravy své fotografie. ISBN TS 09 The Best Photographers V Praha: Iron & Steel Group, 2009, The Best Photographers, 1. vyd., 196 s., váz. 420 Kč Pátá kolekce portfolií 15 fotografů z celého světa (např. Ara Güler, Roman Sejkot, Virgilio Bardossi, Riccardo Busi, Uli Steiger, Lubomír Schmida, Maggie Taylor, Helena Kadlčíková aj.). ISBN TS 09 KATALOG K VÝSTAVĚ BERÁNKOVÁ, Helena Josef Šíma ( ). Kreslíř a fotograf Brno: Moravské zemské muzeum, 2009, Za poznáním do muzea, 1. vyd., 72 s., brož. 140 Kč Publikace ke stejnojmenné výstavě, zpřístupněné od začátku prosince v brněnském Paláci šlechtičen. ISBN TS 09 Ladislav Zívr výběr ze sochařské tvorby Edit. J. Sůva, T. Rybička, Hradec Králové: Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2009, 1. vyd., brož. Katalog k výstavě ke 100. výročí umělcova narození. ISBN TS 09 NEKULOVÁ, Helena Náchodský výtvarný podzim 26. přehlídka umění regionu. Seznam vystavených prací Náchod: Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2009, 1. vyd., 11 s., brož. 20 Kč Seznam vystavených prací s údaji o výtvarnících k výstavě regionálních umělců. ISBN TS 09 POLÁKOVÁ, Zdena; JELÍNKOVÁ, Eva Za dlouhých zimních večerů Ilustr. P. Vykoupilová, Brno: Moravské zemské muzeum, 2009, 1. vyd., 20 s., brož. Katalog k výstavě, která přibližuje dětem život a obyčeje našich předků, zejména v čase adventním, vánočním a novoročním. ISBN TS 09 RAŽNOK, Jan; ZÁTOPEK, Radim Hans Ledwinka. Od Praesidenta do Síně slávy Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., 68 s., váz. 200 Kč Katalog výstavy H. Ledwinky. ISBN TS 09 ŠTĚPANOVIČOVÁ, Zuzana Slunce Orientu. Čeští malíři ilustrují orientální literaturu Liberec: Oblastní galerie v Liberci, Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2009, 1. vyd., 29 s., brož. 59 Kč Katalog ke stejnojmenné výstavě ilustrací konané v Liberci od do a v Chebu od do Obsahuje text, životopisné údaje a ilustrace zúčastněných autorů. ISBN (Oblastní galerie v Liberci), (Galerie výtvarného umění v Chebu) TS 09 LIDOVÉ UMĚNÍ A ŘEMESLA VÁCLAVÍK, Antonín Textil v lidové tvorbě. Lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě Luhačovice: Atelier IM, 2009, 2. rozšíř. vyd., 382 s., váz. 400 Kč V díle je shrnuta autorova badatelská práce z lidového textilu, které bylo původně vydáno v roce 1956 v Praze v nakladatelství ARTIA (s přispěním J. Orla) a určeno jen pro reprezentaci v cizině. ISBN TS 09 OBRAZOVÉ PUBLIKACE Umění východní Asie Edit. J. Heller. Z něm. přel. V. Čadský, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 740 s., váz Kč Architektonické komplexy, malířství, umělecké řemeslo a předměty denní potřeby, sochařství, tanec, kaligrafie a poezie tvoří pestrobarevnou mozaiku fascinující kultury východní a jihovýchodní Asie. ISBN TS 09 PAMÁTKY KIBIC, Karel; KUČA, Karel; ŠKABRADA, Jiří a kol. Péče o architektonické dědictví. Sborník, 3. díl. Urbanismus historických sídel a historické stavební konstrukce a materiály Překl. S. Kasíková, M. Solař, Praha: Idea servis, 2009, Památková péče, 1. vyd., 432 s., brož. 549 Kč Sborníková publikace je věnována vývoji urbanismu městských a venkovských sídel, památkovým rezervacím, zónám a ochranným pásmům z různých pohledů. ISBN TS 09 PROCHÁZKA, Zdeněk Příběhy vepsané do kamene díl II (Geschichten in Stein geschrieben Teil II.) aneb Putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 390 Kč Druhý díl přináší opět popis drobných kamenných památek okresu Domažlice a Tachov. ISBN TS 09 SOUKUP, Vladimír; DAVID, Petr 1000 hradů, zámků a tvrzí Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 384 s., váz. 649 Kč Publikace obsahuje výběr nejvýznamnějších, nejcennějších a nejvyhledávanějších památek ČR. ISBN TS 09 POHLEDNICE ŠPAČEK, Petr Tak to bylo na Ústecku. Střekov, Sebuzín, Brná nad Labem, Svádov, Vaňov, Hostovice, Tuchomyšl, Předlice, Všebořice, Bukov, Skorotice, Božtěšice, Stříbrníky, Dobětice, Neštěmice a Mojžíř na starých pohlednicích a fotografiích 13

14 Ústí nad Labem: Město Ústí nad Labem, 2009, 1. vyd., 272 s., váz. Album reprodukcí dobových pohlednic a fotografií s rozsáhlými popisy z městských částí a obcí na katastru města Ústí nad Labem. ISBN TS 09 UŽITÉ UMĚNÍ HANUS, Radek; HANUSOVÁ, Irena Drahé kameny z pohledu restaurátora a klenotníka Praha: Granit, 2009, 1. vyd., 60 s., váz. 120 Kč Autoři shrnuli doporučení vycházející z dlouholetých zkušeností a experimentů se šperkovými kameny. Kniha obsahuje nejčastější využití a místo výskytu jednotlivých drahých kamenů. ISBN TS 09 VÝTVARNÉ UMĚNÍ ČMERDA, Lumír Farář od sv. Mikuláše Praha: Nakladatelství V ráji, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. Kniha o dlouholeté výtvarné činnosti L. Čmerdy. ISBN TS 09 ČMERDA, Lumír Pastor of St. Nicholas Praha: Nakladatelství V ráji, 2009, 1. vyd., 212 s., váz. Kniha o dlouholeté výtvarné činnosti L. Čmerdy. V angličtině. ISBN TS 09 CHARLESOVÁ, V.; DÖPP, H. J.; THOMAS, J. A geniálních erotických děl Z angl. přel. L. Maříková, J. Gallupová, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 540 s., váz. 599 Kč V knize bylo poprvé shromážděno 1000 autentických vyobrazení erotického umění v průřezu několika staletí a civilizací, demonstrujících evoluci tohoto žánru. ISBN TS 09 KESSNER, Robert Cesta do duše měst Praha: Pragoline, 2009, 1. vyd., 80 s., váz. 249 Kč Každý obraz je doplněn textem osobnosti, která vyjádří svůj vztah k městu. Texty jsou ve třech jazycích, neboť kniha je určena také cizincům. ISBN TS 09 Orbis Artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka Edit. J. Kroupa, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 848 s., brož. 350 Kč Ve sborníku jsou zařazeny studie z těchto oblastí: teorie a metodologie umění, raně novověké a moderní malířství, znalectví, kresba a grafika, programy umělecké výzdoby a slavností, architektura a sběratelství. ISBN TS 09 PAPA, Rodolfo Život umělce: Caravaggio Z ital. přel. K. Křížová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 160 s., váz. 249 Kč Bohatá obrazová publikace přináší souhrnný pohled na Michelangela Merisiho, známého pod jménem Caravaggio, slavného italského malíře období baroka. ISBN TS UČEBNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ JAZYK KOSOVÁ, Jaroslava; BABUŠOVÁ, Gabriela Český jazyk 3 pro ZŠ příručka učitele Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 180 s., váz. 299 Kč Příručka učitele je součástí uceleného souboru textů pro výuku českého jazyka pro 3. ročník ZŠ. ISBN TS 10 HISTORIE PARKAN, František a kol. Dějepis Nejnovější dějiny pro základní školy pro sluchově postižené Praha: Septima, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 262 Kč Učebnice mapuje období našich a evropských dějin od 1. světové války do současnosti. ISBN TS 10 MATEMATIKA BINTEROVÁ, Helena; FUCHS, Eduard; TLUSTÝ, Pavel Matematika 8 pro ZŠ a VG Příručka učitele Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 200 s., váz. 349 Kč Příručka učitele je nedílnou součástí učebnic. Jsou v ní formulovány cíle jednotlivých tematických celků, obsahuje metodické poznámky a komentáře k práci s učivem ad. ISBN TS 10 BLAŽKOVÁ, Božena; GUNDZOVÁ, Zdenka Pracovní sešit k Počtům pro střední stupeň speciální školy 3 Praha: Septima, 2009, 3. vyd., 48 s., váz. 50 Kč Pracovní sešit je součástí ucelené řady a slouží k procvičování probíraného učiva. ISBN TS 10 PŘÍRODOPIS SKÝBOVÁ, Jana; TEODORIDIS, Vasilis Přírodopis Země, naše planeta. Učebnice pro základní školy pro sluchově postižené Praha: Septima, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 277 Kč Obsahem učebnice jsou geologické vědy a vědy o Zemi, geologický vývoj a stavba území ČR, základy ekologie a životního prostředí, ochrana přírody. ISBN TS 10 STŘEDNÍ ŠKOLY ODĚVNICTVÍ HEGEROVÁ, Pavla Technologie výroby oděvů pro odborná učiliště Praha: Septima, 2009, 1. vyd., 172 s., váz. 340 Kč Učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Šití oděvů. Obsah tvoří technologie výroby dámských oděvů. ISBN TS SPORT A TĚLOVÝCHOVA CVIČENÍ; POSILOVÁNÍ SCHUHN, J.; TRUNZ-CARLISI, E. Bodystyling po čtyřicítce Praha: Jan Vašut, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 199 Kč Ladnou postavu můžete mít celý život. To, co šlo dříve jaksi samo, vyžaduje nyní komplexní přístup. S jeho pomocí krása nebolí. ISBN TS JAZYKOVĚDA; LITERÁRNÍ VĚDY JAZYKOVÉ SLOVNÍKY FEIFIČOVÁ, Magdaléna; NĚMEC, Vladimír Slovensko-český a česko- -slovenský slovník na cesty Dobřichovice: Kava-Pech, 2009, 3. dopl. vyd., 192 s., váz. 138 Kč Slovník, který pomůže vyvarovat se zbytečným jazykovým nedorozuměním mezi Slováky a Čechy. Jde pouze o slovník rozdílných výrazů, což umožňuje zachovat kapesní formát vhodný pro cestování. ISBN TS 12 MATÚŠOVÁ, Jana a kol. Slovník pomístních jmen v Čechách V (Bra Buc) Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 196 s., brož. 150 Kč Pomístní jména jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. ISBN TS 12 JAZYKOVÉ UČEBNICE CLARKE, David; WESSELS, Dieter Write It Right! Učebnice + CD Plzeň: Fraus, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 349 Kč Moderní pohled na anglickou obchodní korespondenci. ISBN TS 12 JAZYKOVĚDA NĚMEC, Igor Práce z historické jazykovědy Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 514 s., váz. 295 Kč Výbor z časopiseckých studií a článků předního badatele v oboru historické jazykovědy, významného českého lexikologa, hlavního tvůrce ojedinělé koncepce velkého Staročeského slovníku. ISBN TS 12 Rozhovory s českými lingvisty II Edit. J. Chromý, E. Lehečková, Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč Druhých deset interview s významnými českými jazykovědci. Každému ze zpovídaných kladou otázky dva mladší kolegové či studenti lingvistických oborů. ISBN TS 12 LITERÁRNÍ HISTORIE Ta fakulta bude rudá! Katedra české literatury Filozofické fakulty Karlovy univerzity očima pamětníků a dokumentů Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 728 s., brož. 299 Kč Cílem publikace je připomenout dějiny Katedry české literatury FF UK v Praze od jejího založení na konci 40. let 20. století až do 80. let. ISBN TS 12 URZIDIL, Johannes Goethe v Čechách Z něm. přel. V. Dudková, Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009, 1. vyd., 504 s., váz. 449 Kč Kniha česko-německého autora je dosud patrně nejcelistvějším zpracováním tématu vztahu J. W. Goetha k Čechám a významným příspěvkem k dějinám česko-německých kulturních vztahů. ISBN TS 12 LITERÁRNÍ STUDIE BAUER, Michal Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 604 s., váz. 449 Kč Kniha přibližuje konstituování ideologicko-estetické normy v české literatuře na přelomu 40. a 50. let minulého století. Sleduje strategie moci i strategie obrany vůči normativnímu mocenskému přístupu. ISBN TS 12 BRABEC, Jiří Panství ideologie a moc literatury Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 320 s., brož. 289 Kč Kniha je výborem z Brabcových studií, přednášek, konferenčních příspěvků a bohaté tvorby publicistické, a to z období posledních 20 let. ISBN TS 12 ČINÁTLOVÁ, Blanka Příběh těla. Úvod do literární anatomie Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009, 1. vyd., 224 s., brož. 249 Kč Studie komparativního zaměření se zabývá způsoby ztvárnění a využití těla a tělesnosti ve světové literatuře a kultuře od starověku až po soudobou popkulturu. ISBN TS 12 DVOŘÁK, Miloš Inflace slova v našem věku Ilustr. J. Majcherová, Praha: Cherm, 2009, 1. vyd., 368 s., váz. 280 Kč Kniha obsahuje literárněvědné studie, recenze a další články, které byly čtenářům dosud dostupné pouze v časopisech a sbornících. ISBN TS 12 MLSOVÁ, Nella I já jsem byl v Itálii Obraz Itálie ve vybraných textech českých autorů Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 328 s., váz. 279 Kč Publikace se soustředí na to, jak je v české próze reflektována a zobrazována Itálie. Jde především o texty vzniklé ve 20. století, ale nejsou opomenuty ani prózy 19. století. ISBN TS 12 Srdce a smrt. Antologie brněnské Literární skupiny Edit. V. Broučková, Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 276 s., brož. 225 Kč Antologie přináší dosud nejobsáhlejší pohled na díla autorů Literární skupiny (Z. Kalista, S. Kadlec, A. M. Píša, J. Wolker ad.) a vedle historického připomenutí tvorby tohoto typu slouží i jako živý materiál ilustrující autorčiny teoretické závěry. ISBN TS 12 SBORNÍKY Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-european Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages. 28 September 1 October 2008, Brno Edit. K. Loudová, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 374 s., váz. 329 Kč Příspěvky byly předneseny na mezinárodní konferenci organizované Střediskem pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při Ústavu klasických studií FF MU. ISBN TS 12 V Macurových botách. Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference Edit. S. Fedrová, A. Jedličková, Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 396 s., váz. 250 Kč Sborník příspěvků ze studentské literárněvědné konference. ISBN TS KRÁSNÁ LITERATURA AFORISMY; RČENÍ; CITÁTY COELHO, Paulo Láska vybrané citáty Z portug. přel. P. Lidmilová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 239 Kč Inspirativní výbor citátů z děl P. Coelha je tentokrát zaměřený na originální, půvabně vyjádřené a hluboce pravdivé myšlenky o lásce v mnoha jejích podobách. ISBN TS 13 ANTOLOGIE Dvacet let svobody aneb Demokracie není samozřejmost. Výběr soutěžních esejů Edit. M. Belko, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1. vyd., 115 s., brož. Publikace je složena ze 30 esejů studentů SŠ, které v soutěži postoupily do finálového kola. ISBN TS 13 Kde se země provinila. Almanach Severočeského 14

15 klubu spisovatelů v Ústí nad Labem Edit. V. Bartošková, P. Koukal, L. Muška, Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2009, 1. vyd., 99 s., váz. 100 Kč Almanach vytvořený z básnických i prozaických příspěvků 35 autorů. ISBN TS 13 Nejlepší české básně Edit. K. Šiktanc, K. Piorecký, Brno: Host, 2009, 1. vyd., 136 s., brož. 177 Kč Neskromným cílem antologie je dokázat, že to s poezií dnes není zase tak zlé, jak někteří publicisté a kritici tvrdí. ISBN TS 13 AUTOBIOGRAFIE GIRARDOTOVÁ, Annie Horká krev. Odchody a návraty Z franc. přel. I. Kozelská, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč Nejpopulárnější francouzská herečka v knize svým nenapodobitelným stylem, jemuž nechybí ani ironie a nadhled, poprvé hovoří o životě plném emocí a vyznává se ze své lásky k filmu a herecké profesi. ISBN TS 13 JESSOPOVÁ, Carolyn; PALMEROVÁ, Laura Mormonka Z angl. přel. A. Fraisová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 488 s., váz. 349 Kč Carolyn pochází z šesti generací polygamistů, i její rodiče byli součástí fundamentalistické větve sekty oficiálně známé jako Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. V roce 2003 se jí podařilo i s dětmi ze sekty uniknout. ISBN TS 13 PIPER, Don; MURPHEY, Cecil 90 minut v nebi. Pravdivý příběh života a smrti Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 239 Kč Cestou domů z církevní konference naboural do vozu Dona Pipera tahač s návěsem a celý jej zdemoloval. Podle lékařů byl Don na místě mrtev. Za 90 minut po nehodě se však zázrakem probral zpět k životu... ISBN TS 13 WELZL, Jan Eskymo Welzl. Paměti českého polárního lovce a zlatokopa Edit. M. Huvar, Brumovice: Carpe diem, 2009, 2. vyd., 254 s., váz. 350 Kč Titul vychází nově i s původními, dnes již poeticky archaickými fotografiemi, a chce tak znovu oživit co nejautentičtější obraz autora prostřednictvím svébytných vyprávěnek jeho dobrodružství na dalekém Severu. ISBN TS 13 BIBLIOFILIE CÍLEK, Václav Cestou z Margecau Dosl. Z. Pavelka, J. Souček. Ilustr. H. Wernischová, Praha: Bonaventura, 2009, Eva, sv. 26, 1. vyd., 76 s., brož Kč Výběr textů s dominantní Prahou magickou. ISBN TS 13 ČAPEK, Karel Případ továrny na absolutno Předml. K. Čapek. Dosl. J. Hraše, Praha: Bonaventura, 2009, Z Karla Čapka, sv. 1, 1. vyd., 120 s., brož. 500 Kč Kapitoly z románu-fejetonu z roku ISBN TS 13 HRUBÝ, Josef Modř nebeská Dosl. J. Hrubý. Ilustr. V. Suchánek, Praha: Bonaventura, 2009, Do kapsy, sv. 6, 1. vyd., 40 s., brož. 800 Kč Sbírka básní současného žijícího básníka v bibliofilském vydání na japonský způsob. ISBN TS 13 KLÍMA, Ladislav Slavná Nemesis Ilustr. M. Smolík, Pardubice: Gordia, 2009, zde 1. vyd., 164 s., brož Kč Bibliofilské vydání jednoho z vrcholů beletristické tvorby originálního českého filozofa a spisovatele. ISBN TS 13 STRÁNSKÝ, Jiří Koně Ilustr. M. Forman, Praha: Bonaventura, 2009, Eva, sv. 27, 1. vyd., 88 s., brož Kč Příběh o spojenecké akci z 2. světové války, který předznamenává romány Zdivočelá země a Aukce. ISBN TS 13 BIOGRAFIE GOTT, Karel; DROTÁROVÁ, Zuzana Karel Gott. Legenda. Život v obrazech a datech Praha: Česká televize Edice ČT, 2009, 1. vyd., 96 s., váz Kč Autorka shromáždila množství informací o umělcových úspěších, koncertech i filmových rolích a na závěr přikládá diskografii. K. Gott uvedená fakta a fotografie komentuje a připojuje své osobní vzpomínky a vyznání. ISBN TS 13 KUBÍK, Lubomír Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara Praha: Prostor, 2009, 1. vyd., 336 s., váz. 350 Kč Autor zachycuje románovou formou životní osudy a především tvorbu a publicistickou činnost J. Foglara, a to zejména ve 30. a 40. letech 20. století. ISBN TS 13 KUNA, Milan Václav Talich. Šťastný i hořký úděl dirigenta Praha: Academia, 2009, Historie, 1. vyd., 1194 s., váz. 595 Kč První obsáhlá a důkladná monografie věnovaná jedné z největších osobností české hudby, dirigentu V. Talichovi. ISBN TS 13 LEIGHOVÁ, Wendy Poslední tanec Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009, 1. vyd., 208 s., váz. 249 Kč Lidský a otevřený portrét filmové hvězdy Patricka Swayzeho hlavního hrdiny filmů Hříšný tanec a Duch. ISBN TS 13 LEVISOVÁ, Fiona Yves Saint Laurent Praha: Garamond, 2009, 1. vyd., 188 s., váz. 279 Kč Slavný módní návrhář s předstihem definoval naše dnešní představy na moderní život a vytvořil model současné ženy. V osobním životě se potýkal s depresemi, alkoholem a drogami. ISBN TS 13 MARTIN, Gerald Gabriel García Márquez: Život Z angl. přel. V. Medek, Praha: Euromedia Group Odeon, 2009, 1. vyd., 688 s., váz. 499 Kč Márquezův vůbec první autorizovaný životopis z pera profesora pittsburské univerzity. Dílo vznikalo celých 18 let, autor podnikl na 300 rozhovorů s členy jeho rodiny, spisovateli i politiky. ISBN TS 13 CESTOPISY KAISER, Vladimír Pole plné hvězd. Pěšky z Ústí nad Labem do Santiaga de Compostela a pak ještě dál až na konec světa Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2010, 1. vyd., 439 s., váz. 340 Kč Osobitý cestopis archiváře, který se vydal na pouť od domu do Santiaga de Compostela. V knize líčí zajímavé krajinářské, kulinářské a samozřejmě i lidské a spirituální zážitky. ISBN TS 13 PAVLOSKOVÁ, Karin Magická Antarktida. Tam, kde končí sny Praha: Mladá fronta, 2009, Lidé a země, 1. vyd., 280 s., váz. 349 Kč Pod rouškou cestopisného charakteru knihy čtenáře provází psychologické vykreslení jednotlivých postav a vývoj mezilidských vztahů na palubě lodi na výpravě do Antarktidy. ISBN TS 13 ZIKMUND, M.; HANZELKA, J.; STINGL, M. a kol. Tamtamy času. Nová Guinea. Svět, o kterém jsme si mysleli, že už neexistuje Brno: Jota, 2009, Cestopisy, 2. vyd., 328 s., váz Kč Kniha je uložena v dárkové kazetě z přírodního materiálu. Součástí balení je přírodní kalendář a vonné tyčinky. Kniha obsahuje více než 300 barevných fotografií. ISBN TS 13 ČESKÁ KLASIKA WINTER, Zikmund Povídky Brno: Host, 2009, Česká knižnice, 1. vyd., 412 s., váz. 299 Kč Výbor představuje 5 novelistických povídek: Krátký jeho svět, Proti pánům, Vojačka, Peklo, Panečnice. Wintrův realismus zde přechází do poloh až naturalistických či expresivních. ISBN TS 13 ZEYER, Julius Vyšehrad. Troje paměti Víta Choráze Brno: Host, 2009, Česká knižnice, 1. vyd., 312 s., váz. 289 Kč Dvě díla z autorovy veršované epiky zastupující počátky i závěr básníkovy tvorby a zároveň polohu výpravně epickou i intimní. ISBN TS 13 DETEKTIVKY; KRIMI BRAUN, Lilian Jackson Kočka, která měla 60 vousků Z angl. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2010, Kočičí krimi, 1. vyd., 192 s., váz. 239 Kč Celé Moose County je na nohou kvůli ohromnému dědictví starých zámožných rodin. Pouze Koko ví, co se stalo, nechce však nic prozradit. Jim Qwilleran si myslí, že je to tím, že Koko má více vousků než obyčejné kočky... ISBN TS 13 CORNWELLOVÁ, Patricia Bez rizika Z angl. přel. L. Uhlířová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč Win Garano má další případ. Jeho nadřízená Monique Lamontová si ho opět vyžádala, aby za pomoci moderních forenzních vyšetřovacích metod vyřešil vraždu starou více než 40 let. ISBN TS 13 CHRISTIE, Agatha Muž v hnědém obleku Z angl. přel. J. Klenková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2., zde 1. vyd., 264 s., váz. 219 Kč Anne Beddingfeldová, mladá a inteligentní žena se smyslem pro dobrodružství, se po skonu svého otce ocitne v tíživé situaci a přemýšlí, jak naložit se životem. Osud však rozhodne za ni... ISBN TS 13 LEHTOLAINEN, Leena Ostrov s majákem Ilustr. J. Fišer. Z fin. přel. J. Hanušová, Havlíčkův Brod: Hejkal, 2009, 1. vyd., 304 s., váz. 268 Kč Na ostrově nedaleko Helsinek je nalezena mrtvola mladého muže, někdejšího milence policejní komisařky Marii Kalliové. Rok po nalezení první mrtvoly se na ostrově objevuje další mrtvý... ISBN TS 13 NIEDL, František Pohled šelmy Brno: Moba, 2010, 1. vyd., 240 s., váz. 259 Kč Do Čech se po dvaceti letech vrací záhadný Michal Dabert. Jeho oficiálním posláním je zřízení pobočky nadnárodní bezpečnostní agentury v Praze. Ale je to hlavní a jediný důvod jeho pobytu v Praze? ISBN TS 13 PHILIPS, Stella Tajemství tří Z angl. přel. R. Žaludová, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 184 s., váz. 249 Kč Pobřežní letovisko Dolph Hill přitahovalo jen pár sezonních návštěvníků i ve svých nejlepších časech. Pak se však v opuštěném bungalovu na pláži a navíc po sezóně ubytuje tajemný Peter Markland a stojaté vody trochu rozvíří... ISBN TS 13 ROTTOVÁ, Inna Vidiny popletené tlumočnice Brno: Moba, 2010, Původní česká detektivka, 1. vyd., 232 s., váz. 239 Kč Tchyně majitele soukromé detektivní kanceláře Jana Brodská řeší záhadu mrtvého muže, kterého ve svém hotelovém pokoji objevila tlumočnice Renata Gruberová a který pak beze stopy zmizel... ISBN TS 13 VAŠÍČEK, Arnošt Návrat Strážce duší Praha: Česká televize Edice ČT, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 269 Kč Beletristické zpracování nových dílů televizního seriálu přináší 4 napínavé kriminální příběhy. Jejich hrdinové se pokoušejí nejen odhalit pachatele, ale i rozluštit velké otazníky českých dějin. ISBN TS 13 DIVADELNÍ HRY BRECHT, Bertolt Matka Kuráž a její děti. Kronika z třicetileté války Z něm. přel. R. Vápeník, Praha: Artur, 2009, D, sv. 63, zde 1. vyd., 120 s., brož. Příběh markytánky, zvané Matka Kuráž, a jejích dětí, pro které třicetiletá válka znamená život, ale zároveň i smrt. Až do samého konce hry Kuráž nepochopí, že válka je jejím nepřítelem. ISBN TS 13 KLICPERA, Václav Kliment Zlý jelen Praha: Artur, 2009, D, sv. 64, zde 1. vyd., 94 s., brož. Půvabnou komedii z mysliveckého prostředí, na jejímž počátku je zastřelen zlý jelen domnělými pytláky, na konci radostné veselí a příprava na dvě svatby, situuje její autor do hraběcí obory v historickém roce ISBN TS 13 ESEJE; ÚVAHY BROCH, Hermann Román mýtus kýč. Eseje Edit. M. Kundera. Uspoř. P. Šimák. Z něm. přel. N. Macurová, Praha: Dauphin, 2009, Studie, sv. 18, 1. vyd., 272 s., brož. 328 Kč Výbor 7 nejvýznačnějších esejů z díla rakouského spisovatele ve výboru M. Kundery. Ústředním bodem autorových úvah jsou otázky etiky a duchovního vývoje lidstva či možnosti literárního ztvárnění totality rozpadajícího se světa. ISBN TS 13 GRUŠA, Jiří Česko návod k použití Brno: Barrister & Principal, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 275 Kč Autor s vervou naplnil svazek svými originálními úvahami o českých a moravských hrdinech, prototypech, legendárních postavách a místech, mýtech a předsudcích. ISBN TS 13 KÁRNET, Jiří Posmrtný deník. Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 124 s., váz. 169 Kč Základ Kárnetovy eseje vznikl jako odpověď na dvě anketní otázky V. Havla, které tazatel položil některým exulantům v New Yorku v roce 1968: Chtěl byste přijet do Prahy na návštěvu? Chtěl byste se tam vrátit natrvalo? ISBN TS 13 MANGUEL, Alberto Knihovna v noci Z angl. přel. O. Trávníčková, Brno: Host, 2009, 1. vyd., 365 s., váz. 389 Kč Kniha je pozváním do světa, kde knihy jsou jak požitkem, tak i nezbytností, osudem i potěšením, sladkým pocitem, když celý svět zmizí a zůstanou jen slova na popsané stránce. ISBN TS 13 HISTORICKÉ ROMÁNY GERWALD, Mattias Prorokova milenka 15

16 Z něm. přel. I. Führmann Vízdalová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 584 s., váz. 349 Kč Mekka a Medína v letech 622 až 656. Příběh ženy, která jako jediná hrála kdy v islámu důležitou roli. Áiša je považována za nejkrásnější a nejvzdělanější dívku Orientu a na první pohled okouzlí i proroka Muhammada. ISBN TS 13 GORDON, Noah Ranhojič Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 3. vyd., 680 s., váz. 349 Kč Rozsáhlý román se odehrává v 11. století. Líčí bouřlivý příběh nadaného léčitele, který bojoval s nemocemi v primitivních podmínkách středověké Anglie a Persie a poznal nádheru zlatého věku arabské a židovské civilizace. ISBN TS 13 KÖRNEROVÁ, Hana Marie Pán hor 3 Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 3., zde 1. vyd., 400 s., váz. 269 Kč Rozsáhlá historicko-romantická sága mapuje osudy šesti generací šlechtického rodu de Braie od roku ISBN TS 13 LINDSEYOVÁ, Johanna Dáma a námořník Z angl. přel. D. Pavelčíková, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 288 s., váz. 239 Kč Američanka Katey Tylerová opouští po matčině smrti rodné město. Chce cestovat po Evropě a konečně zažít nějaké dobrodružství. V Londýně se pak stane svědkem i obětí únosu... ISBN TS 13 MONALDIOVÁ, Rita; SORTI, Francesco Salaí má pochyby Z ital. přel. A. Flemrová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 400 s., váz. 299 Kč Historický thriller je situován do Říma počátku 16. století. Salaí, adoptivní syn a žák Leonarda da Vinci, se spolu se svým otcem octne na stopě velkému spiknutí na nejvyšší mocenské a církevní úrovni... ISBN TS 13 NEFF, Vladimír Sňatky z rozumu Praha: BB/art, 2010, zde 1. vyd., 336 s., váz. 199 Kč Vstupní svazek pětidílné rodové ságy Bornů a Nedobylů je znamenitým reliéfem Prahy 50. let 19. století, ztuha střežené Vídní, jejíž světáckost výrazně kontrastuje s ospalostí českého provinčního města. ISBN TS 13 RESCH, Erwin Vzpoura Z něm. přel. B. Králíková, Brno: Moba, 2010, Historický román, 1. vyd., 272 s., váz. 269 Kč Srpen John Quentin je povýšen na velitele královského námořnictva. Nyní musí znovu prokázat své schopnosti, když po boku Malťanů bojuje proti francouzským okupantům. ISBN TS 13 SARDOU, Romain Zbav nás od zlého Z franc. přel. D. Navrátilová, Praha: Argo, 2009, 1. vyd., 353 s., váz. 298 Kč Zima Kancléř Artemidoros de Broca zdržuje volbu papeže. Oddíl mužů v černém unáší děti se zvláštními schopnostmi. Nepohodlní kardinálové umírají. Otec Aba, farář z vesnice Cantimpré, pátrá po svém osmiletém synovi... ISBN TS 13 THORNE, Laura Láska v nebezpečí Z angl. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2010, Historický milostný román, 1. vyd., 256 s., váz. 249 Kč Helen, krásná dcera lorda Waterhouse, přímo hoří láskou a už se nemůže dočkat svatebního dne. Budoucí štěstí však záhy zkalí cosi hrozného... ISBN TS 13 HORORY DARK, Jason Pomsta z onoho světa Z něm. přel. J. Povolná, Brno: Moba, 2010, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Johna Sinclaira vzbudí v noci nečekaná návštěva. Jeho magický kříž vyzařuje nazelenalé světlo, takže je zřejmé, že John má co dělat s nadpřirozenými silami Aibonu, tajemnou říší druidů... ISBN TS 13 DARK, Jason Spukovo zrcadlo Z něm. přel. J. Povolná, Brno: Moba, 2010, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Spukovi, mocnému démonovi ze skupiny Velkých starých, se podařilo ukořistit Kostku zla. Chystá se otevřít zrcadlové brány do jiných dimenzí a vypustit smrtící monstra ISBN TS 13 DARK, Jason Vůdce nemrtvých Z něm. přel. J. Povolná, Brno: Moba, 2010, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Na pomníku padlých vojáků se objeví tajemný ovál zrcadla, který je zároveň bránou do jiné dimenze Příšera načerpala poslední zbytky sil a je připravena opustit hrob. ISBN TS 13 KING, Stephen Noční směna Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009, 2., zde 1. vyd., 350 s., váz. 289 Kč Vydejte se s nekorunovaným králem světového hororu na cestu nejtemnějšími zákoutími lidské duše, kde zpoza každého rohu může vykouknout cosi velmi, velmi ošklivého ISBN TS 13 STOKER, Dacre; HOLT, Ian Drákula Nesmrtelný Praha: Albatros Media, 2009, Plus, 1. vyd., 504 s., váz. 399 Kč Volné pokračování klasického Drákuly Brama Stokera. Setkáváme se v něm s většinou postav, které už známe, ale ukazuje se, že všechno bylo tak trochu jinak ISBN TS 13 HUMOR PAASILINNA, Arto Syn boha hromovládce Ilustr. J. Slíva. Z fin. přel. J. P. Velkoborský, Havlíčkův Brod: Hejkal, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 239 Kč Hrdinou knihy je Rutja, syn Ukka hromovládce, nejvyššího pohanského boha starých Finů. Rutja je seslán na zem, aby odvedl Finy z bludné cesty křesťanství a vrátil jim víru ve veselé staré bohy. ISBN TS 13 RAK, Pavel Kreslený humor. Desegnita Humuro. Cartoon Humour. Humor mit dem Zeichenstift Ilustr. P. Rak, Dobřichovice: Kava-Pech, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 138 Kč Knížka inteligentního kresleného humoru známého humoristy a kreslíře. Vhodný dárek pro tuzemské i zahraniční přátele texty vtipů jsou přeloženy do angličtiny, němčiny a esperanta. ISBN TS 13 ŠMÍD, Zdeněk Předposlední trubadúr Ilustr. M. Vydrová, Praha: Olympia, 2009, 2., zde 1. vyd., 216 s., váz. 249 Kč Potulný pěvec, odsouzený k věčnému bloudění, provází čtenáře starými hrady aneb humorná parafráze na staré české pověsti a legendy. ISBN TS 13 KOMIKSY KAFKA, Franz Proměna Ilustr. V. Gatarik, Praha: Garamond, 2009, 1. vyd., 107 s., váz. 299 Kč Komiksové zpracování Kafkovy povídky, v níž se Řehoř Samsa promění za noc v nestvůrný hmyz. ISBN TS 13 KALVODA, Mike a kol. SE7DM Ilustr. D. Seidman a kol. Z angl. přel. D. Záleský, Praha: Comics Centrum, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 777 Kč, brož. 389 Kč Obžerství, lakota, lenost, smilstvo, pýcha, závist a hněv 7 smrtelných hříchů ze známého filmu, který inspiroval neobvyklý projekt: 7 tvůrčích týmů vytvořilo 7 příběhů na motivy jednotlivých hříchů. ISBN (váz.), (brož.) TS 13 MIGNOLA, Mike Hellboy #6. Podivná místa Z angl. přel. J. Kantůrek, Praha: Comics Centrum, 2009, 1. vyd., 152 s., váz. 599 Kč, brož. 299 Kč Dva na sebe navazující příběhy Třetí přání a Ostrov, které jsou doplněné epilogem, skicářem a alternativním úvodem příběhu Ostrov. ISBN (váz.), (brož.) TS 13 MILLER, Frank Sin City Město hříchu #4. Ten žlutej parchant Z angl. přel. R. Klíčník, Praha: Comics Centrum, 2009, 2. vyd., 240 s., váz. 499 Kč, brož. 249 Kč Byl to jeho poslední den ve službě. Policistu Johna Hartigena ale dohnal jeden z jeho posledních případů a zavedl ho do přístavu, kde pedofilní syn radního Roarka věznil jedenáctiletou holčičku... ISBN (váz.), (brož.) TS 13 SAUDEK, Kája; MACOUREK, Miloš Muriel a oranžová smrt Praha: Albatros Media, 2009, Plus, 1. vyd., 160 s., váz. 499 Kč Čtyřicet let čekalo na své vydání vrcholné dílo klasika českého komiksu K. Saudka. Rozsáhlý a velkoryse pojatý komiks po svém reflektuje invazi sovětských vojsk do Československa v roce ISBN TS 13 TALBOT, Bryan Grandville Z angl. přel. J. Kantůrek, Praha: Comics Centrum, 2009, 1. vyd., 104 s., váz. 599 Kč, brož. 299 Kč Kdo zabil Raymonda Leigh-Vydru? Jaké tajemství odhalil tento kulturní atašé ambasády Britské socialistické republiky v Paříži? Musíte si v Grandville opravdu dávat pozor, kam šlapete? ISBN (váz.), (brož.) TS 13 LEGENDY; MÝTY; POVĚSTI BUDINSKÝ, Libor O zubaté vagíně a králi penisů. Hodně hambaté pohádky pro dospělé a dospívající Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 88 s., váz. 159 Kč Unikátní soubor 40 pohádek a mýtů ze všech kontinentů se točí stále kolem jednoho tématu lidské sexuality. ISBN TS 13 LITERATURA FAKTU BANDINI, Ditte a Giovanni Kniha upírů Z něm. přel. D. Hoangová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 228 s., váz. 259 Kč Autoři pátrali po upírovi, této záhadné bytosti. Sledovali jeho proměnu v průběhu času od původního až k modernímu psychickému upírovi. ISBN TS 13 Četnický pes Alto Praha: Pragoline, 2009, 1. vyd., 112 s., váz. 149 Kč Kniha popisuje více než pětileté soužití strážmistra R. Votruby s jeho vlastním služebním psem německým ovčákem Alto, úspěchy i nezdary této dvojice v boji proti rušitelům zákonů. ISBN TS 13 DLOUHÝ, Michal; VÁVRA, Vladimír Četník Josef Bojas Praha: Pragoline, 2009, 1. vyd., 64 s., brož. 89 Kč Fakta o tom, kdo byl četník Josef Bojas, podle kterého je v Praze 8 Kobylisích pojmenovaná ulice. ISBN TS 13 DRBOHLAV, Jan; ANDĚL, Pavel 500 Nocí s Andělem. Ohlédnutí za fantastickým hudebním mejdanem Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 299 Kč Kniha nabízí nejlepší příhody z natáčení a kromě výjimečných událostí, které se před očima diváků v pořadu seběhly, poodhaluje také věci, které se staly v zákulisí. ISBN TS 13 FIGES, Orlando Šeptem. Soukromý život ve Stalinově Rusku Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009, 1. vyd., 656 s., váz. 699 Kč Přesvědčivá, zasvěcená a přitom dojemná kniha líčí skutečný život milionů Rusů za Stalinovy tyranie, uprostřed nedůvěry, strachu, morálních kompromisů a zrazování. ISBN TS 13 NOVELY GRASS, Günter Kočka a myš Edit. J. Stromšík. Z něm. přel. Z. Sekal, Brno: Atlantis, 2009, 3. revid. vyd., 144 s., váz. 210 Kč Novela z roku 1961 je druhým dílem a svorníkem Grassovy Gdaňské trilogie, jejíž krajní pilíře tvoří velké romány Plechový bubínek (1959) a Psí roky (1963). ISBN TS 13 LUSTIG, Arnošt Láska a tělo Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 216 s., váz. 269 Kč V nové knize se A. Lustig pokusil o konečné zúčtování s tématy, která poznamenávají celou jeho tvorbu nepochopitelností nacistické myšlenky na vyhlazení Židů a láskou k životu a ke všemu tělesnému. ISBN TS 13 WILDE, Oscar Zločin lorda Artura Savila Ilustr. P. Růt. Z angl. přel. J. Z. Novák, Praha: Dokořán, 2009, Netopýr, 1. vyd., 104 s., váz. 245 Kč Kniha vyšla poprvé v roce 1891, tři z textů sbírky vyšly již dříve časopisecky, titulní povídka byla naopak dopsána až pro knižní vydání. ISBN TS 13 POEZIE ČAPEK, Karel Hořké slunce. Z francouzské poezie nové doby Edit. M. Turečková. Ilustr. Z. Křikavová, Praha: Dokořán, 2009, Mocca, 1. vyd., 96 s., váz. 135 Kč Čapkovy překlady moderních francouzských básníků byly výjimečně kladně přijaty už v době svého prvního otištění. Autor svými básnickými překlady nastavil pomyslnou poetickou laťku velmi vysoko. ISBN TS 13 DYK, Viktor Anarchist Edit. V. Justl. Ilustr. P. Piekar, Praha: Euromedia Group Odeon, 2009, Skvosty poezie, sv. 21, 1. vyd., 128 s., váz. 159 Kč Český básník a prozik, dramatik i publicista patří k významným představitelům literatury počátku 20. století. Knížka je výborem z jeho básnické tvorby. ISBN TS 13 Gurbum aneb Sto tisíc písní jógina Milaräpy Z tibet. přel. J. Kolmaš, Praha: Academia, 2009, Orient, 1. vyd., 642 s., váz. 495 Kč Dílo psané archaickým jazykem, poznamenaným četnými kolokvialismy a nářečními prvky, svou tradiční básnickou formou rytmizované prózy tvoří růženec příběhů z Milaräpova života. ISBN TS 13 HEJÁTKO, Pavel J. V prachu dvaceti let... Fot. P. Timurová, Ústí nad Orlicí: Oftis, 2009, 1. vyd., 40 s., váz. 70 Kč Verše, které přesně s odstupem 20 let popisují formou 40 samostatných bezejmenných básní dobu listopadu ISBN TS 13 CHANIN, Semjon Nezvládnuté pohyby Z ruš. přel. L. Bělunková, Praha: Akropolis, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 149 Kč S. Chanin je básník naprosto svébytného rukopisu, dobře obeznámený s historií ruské poezie. ISBN TS 13 16

17 KOCIÁN, K. R. Srdcem prožité Ostrava: Repronis, 2009, 1. vyd., 122 s., váz. 159 Kč Sbírka básní doplněná fotografiemi. ISBN TS 13 MORGENSTERN, Christian Zbornaplaz aneb Adolf Born a Christian Morgenstern Ilustr. A. Born. Z něm. přel. J. Hiršal, Praha: Slovart, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 499 Kč Malíř a ilustrátor A. Born si touto knihou splnil svůj celoživotní sen ilustrovat svého oblíbeného autora Ch. Morgensterna, jenž inspiroval k tvorbě také nesčetné množství českých básníků a překladatelů. ISBN TS 13 ODEHNAL, Ivo Brněnská pasáž Ilustr. M. Kysucká, Brno: Doplněk, 2009, Regiony, 1. vyd., 96 s., váz. 165 Kč Básníkova nová sbírka, extrakt toho nejlepšího z jeho dosavadní tvorby, představuje bezprostřední reflexi jeho vztahu k Brnu a zároveň poctu městu, v němž autor prožil přes 50 let svého života. ISBN TS 13 PROKOPOVÁ, Ivana Poskládaná slova Praha: Jalna, 2009, 1. vyd., 60 s., váz. 150 Kč Sbírka 22 básní o obyčejných věcech okolo nás. Neřeší závažné problémy, přináší pohodu pro rodinu a přátele. Vhodná i pro školní přednes. ISBN TS 13 ŠRUT, Pavel Nejkrásnější bývají na útěku Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 100 s., váz. 190 Kč Výbor těží, s výjimkou prvotiny, ze všech autorových dosud vydaných sbírek básní i z jeho nových rukopisů. ISBN TS 13 VILLON, François Já u pramene jsem a žízní hynu Edit. M. Turečková. Ilustr. P. Růt. Z franc. přel. O. Fischer, Praha: Dokořán, 2009, Mocca, 1. vyd., 112 s., váz. 135 Kč Bohém, básník a bouřlivák Villon se ve svých básních vypořádává se životem, ukazuje marnost všeho lásky, umění a zejména majetku. Obsahem knížky je tzv. Malý testament a 7 nezařazených básní. ISBN TS 13 POPULÁRNĚ NAUČNÁ CUMMINS, Joseph Velcí protivníci v dějinách Z angl. přel. J. Jašová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 368 s., váz. 549 Kč Kniha zachycuje osudy proslulých mocných rivalů, odkrývá vývoj jejich mnohdy celoživotního nepřátelství, zachycuje okamžiky, kdy se z politického boje stala osobní záležitost. ISBN TS 13 JANOŠTÍKOVÁ, Běla Jenom pár hadříků Praha: Běla Janoštíková vlastním nákladem, 2010, 1. vyd., 112 s. Knížka o šatech a lidech přináší drobná, svěží pojednání na téma historie a současnosti módy a oděvu. ISBN TS 13 SCHREIER, Pavel Příběhy z dějin našich drah. Kapitoly z historie českých železnic do roku 1918 Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 208 s., váz. 499 Kč Kniha za pomoci mnoha unikátních ilustrací a fotografií představuje proces zrodu prvních železničních tratí na našem území. ISBN TS 13 POVÍDKY BLASKO, Bedřich Mystifikace, satiry a jiné povídky Ilustr. M. Hubičková, Praha: Balt-East, 2009, 1. vyd., 94 s., váz. 140 Kč Knížka rozestírá pestrou paletu příběhů rozdílného obsahu, rozsahu i formy. Střídají se humorné náměty s vážnými. ISBN TS 13 GRMOLEC, Zdeněk Vymítání anděla Brno: Host, 2009, 1. vyd., 236 s., brož. 239 Kč Autorský výbor byť z malé části už tiskem vydaných prací je v případě Z. Grmolce plně oprávněný a pro řadu čtenářů, kteří si oblíbili českou beletrii, bude jistě příjemným překvapením. ISBN TS 13 KUREISHI, Hanif Láska ve smutné době Z angl. přel. M. Knápková, Praha: Dokořán, 2009, Moderní světová próza, 1. vyd., 216 s., váz. 265 Kč Hrdinové všech 10 příběhů mají mládí většinou úspěšně za sebou a nejsou si jistí, co by mělo následovat a tak hledají únik v drogách, sexu či náboženství. ISBN TS 13 PRÓZA CERHA, Vladimír Zoo-obchod U Kolouška Ilustr. V. Cerha, Praha: Balt-East, 2009, 1. vyd., 134 s., váz. 150 Kč Ze života malého města převzatý napínavý příběh, rozvíjející se v polistopadové době nadějí i pádů. ISBN TS 13 ČAPEK, Karel Apokryfy Ilustr. M. Palla, Praha: Dokořán, 2009, Netopýr, zde 1. vyd., 160 s., váz. 245 Kč Čapkovy apokryfy patří k textům, které k nám stále promlouvají současným hlasem. Čapek je příležitostně psal v průběhu celé své literární dráhy, a představují tedy určitý průřez tématy, jimiž se zabýval. ISBN TS 13 LABSKÝ, Viktor Milníky mimo civilizaci Brumovice: Carpe diem, 2009, 1. vyd., 344 s., váz. 299 Kč Soubor 8 povídek a novel je volným pokračováním knihy Rozcestí mimo civilizaci (2007). Také zde autor uplatňuje své cestovatelské zkušenosti a sklony k dobrodružství. ISBN TS 13 SVATOŠOVÁ, Edita Budu zářit Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 136 s., váz. 200 Kč Pojítkem mezi dvěma příběhy několika lesbicky orientovaných žen odehrávajícími se na přelomu režimů v Čechách je postava Idy, ženy alkoholika, jejíž život se začne plynule propojovat s Darjiným... ISBN TS 13 ŽILÁK, Karel Pusinka Brno: Jota, 2009, Beletrie, 2. vyd., 176 s., váz. 198 Kč Velice drsný a napínavý příběh ze současnosti: drogy, podsvětí, sexuální násilí, vražda Osudový propletenec zpočátku zdánlivě nesouvisejících postav vede nejen do pekel, ale také k nečekanému prozření ISBN TS 13 PŘÍBĚHY BOUZEK, Ota Lovecké slasti, myslivecké strasti Ilustr. O. Bouzek, Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 190 s., váz. 219 Kč Z bezedné studnice svých celoživotních lesáckých zážitků vybral autor příběhy psané životem, veselé, směšné, trapné a kuriozní, které strhují svou pravdivostí. ISBN TS 13 KRAUS, Jindřich Kraťasy Praha: Pragoline, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 130 Kč Kraťasy ze života lidí nejsou jenom příběhy pro pobavení a pro poučení, ale ukazují různorodost myšlení lidí, jejich vyjadřování a přenášení myšlenek pro ostatní. ISBN TS 13 SCHRAMM, Karin Láska na první haf! Nejromantičtější příběhy z říše zvířat Praha: Jan Vašut, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 149 Kč Když někoho potká láska tedy ta opravdová láska je téměř nemožné se ubránit. A to platí jak pro lidi, tak pro zvířata... ISBN TS 13 TABÁŠEK, Arnošt Moře plné srnců Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2. vyd., 136 s., váz. 189 Kč Námětem i stylem vyprávění navazuje autor na úspěšný Revír mého srdce. Tentokrát se na svých loveckých výpravách toulá revíry na Horňácku, Valašsku, kolem Sázavy či pod Pálavou nedaleko Mikulova. ISBN TS 13 UHROVÁ, Eva Ženy, které uměly myslet i bez manžela Praha: Krásná paní, 2009, 1. vyd., 80 s., váz. 149 Kč Autorka umí s noblesou (a lapidárně) vyprávět příběhy žen, jež svým životem a prací obrátily ženský a český svět vzhůru nohama. ISBN TS 13 WALLRAFEN, Jutta Packu na to! Nejúžasnější zvířecí příběhy Praha: Jan Vašut, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 149 Kč Láska, přátelství, věrnost i proradnost a zrada to všechno patří jen k lidem. Nebo ne? ISBN TS 13 WIGNEYOVÁ, Tessa; EYERSOVÁ, Kerrie; PARKER, Gordon Putování s černým psem Z angl. přel. A. Fraisová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 248 s., váz. 239 Kč Deprese je nemoc jako každá jiná, ale hloubka utrpení, které při ní člověk zažívá, se dá změřit jen velmi těžce. Alespoň přibližně ho dokáže vystihnout pouze vyprávění těch, kteří do té bezedné propasti sami zavítali. ISBN TS 13 REPORTÁŽE GARTON ASH, Timothy Rok zázraků. Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze Z angl. přel. M. Drozd, Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 140 s., váz. 229 Kč Svazek reportáží světoznámého britského historika, politologa a publicisty představuje jedinečné zachycení převratných událostí roku ISBN TS 13 ŠVIHLÍK, František Humoresky za kamerou deník Praha: Pragoline, 2009, 1. vyd., 168 s., váz. 169 Kč Autor zachytil reportážní zkratkou veselé i méně radostné události kolem natáčení Četnických humoresek a přibližuje tak čtenáři zajímavou formou herce a převážnou část štábu. ISBN TS 13 ROMANTIKA ANDRÉE, Michaela Neopouštěj mě, Angeliko! Z něm. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2010, Dětská sestra Angelika, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Sandra žije sama s malou dcerou Marei, která má vrozenou vadu srdce. Když se její zdravotní stav výrazně zhorší, musí nutně na transplantaci. Sandra se sbližuje s Mareiným ošetřujícím lékařem... ISBN TS 13 BIANCA-MARIA Za jedné hvězdné noci Z něm. přel. E. Osinová, Brno: Moba, 2010, Zlatá růže, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Princezna Carina se zamiluje do sympatického hraběte Falka. Náhle však musí Falko neodkladně odjet kvůli naléhavé rodinné záležitosti. A tehdy vycítí svou šanci baron Timo, který po princezně také touží... ISBN TS 13 BIRKNER-MAHLEROVÁ, Friede Tajná dohoda Z něm. přel. L. Lacinová, Brno: Moba, 2010, FBM, 1. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Když si před dávnými lety hraběnka Arto vybrala zámek Efeuburg jako své sídlo, vůbec netušila, kolik lidských osudů bude toto místo přitahovat... ISBN TS 13 COURTHS-MAHLEROVÁ, Hedwiga Princezna Lolo Z něm. přel. L. Lacinová, Brno: Moba, 2010, HCM, 1. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Princ Joachim ze Schwarzenfelsu je závětí zemřelého otce svého nejlepšího přítele postaven před životní rozhodnutí: Uzavřením sňatku s princeznou Lokandií z Wengersteinu se stane pánem rozsáhlého majetku. ISBN TS 13 Den pravdy Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2010, Dr. Stefan Frank, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Když malá dcera doktorky Kellerové onemocní leukémií, je to pro všechny velký šok. Další přichází, když rozbor krve ukáže, že její bývalý manžel nemůže být otcem malé Liliany. ISBN TS 13 HEIMOVÁ, Heide Jedna a jeden jsou tři Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2010, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Nová vesnická učitelka Martina cítí už od prvního okamžiku antipatie vůči hlídači krav, který se jí vysmál. Pake se ale ve třídě setká se svým žákem Vilémem, synem hraběte, který je nápadně podobný onomu hlídači... ISBN TS 13 MAYBACHOVÁ, Viola Buď statečná, Leontino! Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, Zámecký román, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Leontina se jednoho dne dozví, že onemocněla smrtelnou chorobou. Zachránit by ji mohla jedině kostní dřeň od vhodného dárce. Ale spolu s ubývajícími silami klesá i její naděje, že se někdo takový najde... ISBN TS 13 STEPHAN, Sabine Polibky na zámku Z něm. přel. E. Osinová, Brno: Moba, 2010, Šlechtické romance, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Alexander von Reinhard chce koupit neprosperující zámecký hotel a přeměnit jej ve své soukromé sídlo. Má však nepříjemný pocit, že mu stávající majitel něco tají, a tak se vydává do hotelu inkognito... ISBN TS 13 TREUBERGOVÁ, Maria Začalo to u moře Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2010, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Mladé dívce koupající se v jezeře zmizí ze břehu šaty a vůbec netuší, že je to začátek milostného příběhu se šťastným koncem. Její cesta však nebude snadná. ISBN TS 13 VANDENBERGOVÁ, Patricia A zase ta Angelina Z něm. přel. J. Povolná, Brno: Moba, 2010, Dr. Norden, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Rodiče Nordenovi vychovali ze svých dětí zodpovědné a rozumné mladé lidi. Proto i ony mohou pomoci svým kamarádům, když se dostanou do úzkých. ISBN TS 13 VANDENBERGOVÁ, Patricia Beze stopy Z něm. přel. D. Dvořáková, Brno: Moba, 2010, Dr. Norden, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Od té doby, co byla unesena několikaměsíční Louisa, se život Nataši obrátil naruby. Místo aby žila, už jen přežívá. A tak dělá již jen služku svému despotickému muži a nevlastním dětem... ISBN TS 13 17

18 ROMÁNY ADAMSOVÁ, Poppy Chování nočních motýlů Z angl. přel. D. Petrů, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 304 s., váz. 259 Kč Ginny, osamělá stará žena, dožívá v rozlehlém chátrajícím viktoriánském domě. Když se k ní po 47 letech nečekaně vrací mladší sestra Vivien, je Ginny nucena zrekapitolovat svůj život... ISBN TS 13 BAJAJA, Antonín Na krásné modré Dřevnici Brno: Host, 2009, Česká próza, 1. vyd., 376 s., váz. 299 Kč Konec starých časů ve Zlíně. I tak by se mohl jmenovat nový román A. Bajaji. Nebo také moravský Amarcord vzpomínání na dětství těsně po válce... ISBN TS 13 BARNES, Julian Žádný důvod k obavám Dosl. P. Matoušek. Z angl. přel. P. Fantys, Praha: Euromedia Group Odeon, 2009, Světová knihovna, sv. 88, 1. vyd., 264 s., váz. 289 Kč Přední britský prozaik rozpráví ve svém jedenáctém románu o smrti a umírání. Ovšem tak, že se spíše zasmějeme, než abychom zoufali nad vlastní konečností. Rozhodně se není čeho obávat, vzkazuje touto knihou autor! ISBN TS 13 BRABCOVÁ, Eva Momentálně mladá Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 180 s., váz. 250 Kč Matylda je manželkou, maminkou a dokonce i čerstvou babičkou. Především je však ženou, která nenaříká nad tím, jak jí život, a zejména manžel hází klacky pod nohy. ISBN TS 13 BRUCKNER, Pascal Můj malý manžel Z franc. přel. D. Melanová, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 249 Kč Léon a Solange tvoří nerovný pár, co se vzhledu, hlavně výšky týče. On, znamenitý lékař a vyhledávaný odborník, ona, úspěšná zubní lékařka. On měří 166 cm, ona je o dobrých 20 cm vyšší... ISBN TS 13 ČÁLKOVÁ, Alena Jak potrestat školníka Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2009, 1. vyd., 200 s., váz. 159 Kč Zamilovaný školník, schopný vyznat svou lásku doslova před celým národem, je už jen další kapkou k tomu, aby učitelka Lída začala propadat zoufalství... ISBN TS 13 DUTEURTRE, Benoît Holčička a cigareta Z franc. přel. R. Ostrá, Brno: Atlantis, 2009, 1. vyd., 152 s., váz. 199 Kč Čtyřicátník, zaměstnaný na magistrátě, si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní show... ISBN TS 13 EISNER, Petr Milující sestra Praha: Knihovnice.cz, 2009, 1. vyd., 172 s., váz. 279 Kč Osudový příběh dvou osiřelých sester vrcholí na konci 20. let minulého století v americkém St. Louis, kde vedle pobuřujícího jazzu vládne také neskrývaný rasismus a sešněrované společenské konvence. ISBN TS 13 FORMANOVÁ, Martina Skladatelka voňavého prádla Praha: Eroika, 2009, zde 1. vyd., 188 s., váz. 250 Kč Byla mladá a atraktivní a věřila, že svět jí leží u nohou. Jejímu kouzlu podlehl i ten, po němž toužily tisíce žen. Karel Gott. Jenomže život má k pohádkám o princích na bílém koni setsakramentsky daleko... ISBN TS 13 FORMANOVÁ, Martina Ten sen Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 208 s., váz. 250 Kč Strhující příběh o cestě za splněním tajných snů a následných pádech dolů, o lásce i nenávisti, o tajemstvích, která v sobě všichni nosíme, o bezohlednosti i obětavosti. ISBN TS 13 GÖTZOVÁ, Blanka Vrány Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 168 s., váz. 280 Kč Lukáš a Liliana jsou přátelé z nejvěrnějších. Zatímco Liliana řeší vcelku běžnou lásku, Lukáš se svou samotou a odtržením se od světa vyrovnává s faktem, že je homosexuál. Objekt jeho zájmu je stejný s Lilianiným... ISBN TS 13 GROFFOVÁ, Lauren Příšery templetonské Z angl. přel. T. Kačer, Brno: Host, 2009, Překladová próza, 1. vyd., 486 s., váz. 339 Kč Hlavní osu příběhu tvoří pátrání hrdinky po jejím biologickém otci. Mladá vědkyně se z osobních důvodů vrací do rodného města Templeton ve státě New York. Musí se vyrovnat s novou životní situací a konfrontovat se se svou matkou. ISBN TS 13 HOEG, Peter Tichá dívka Z dán. přel. H. Březinová, Praha: Argo, 2009, 1. vyd., 425 s., váz. 368 Kč Cirkusový klaun Kašpar Krone je obdařen neslýchaně vnímavým sluchem a plane vášní pro hudbu, paradoxně však hledá ticho. Je mu 42 let, nemá děti, žije sám a navíc jako nomád. ISBN TS 13 McCARTHY, Cormac Dítě Boží Z angl. přel. B. Grygová, Praha: Argo, 2009, AAA, 1. vyd., 185 s., váz. 258 Kč Hlavním protagonistou je Lester Ballard, vrah a nekrofil, kterého společnost vyloučila ze svého středu a který žije v podzemním labyrintu jeskyní se svými trofejemi plyšáky z poutích a s rozkládajícími se mrtvolami svých obětí. ISBN TS 13 McGOWANOVÁ, Kathleen Kniha lásky Z angl. přel. J. Jašová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 480 s., váz. 289 Kč V strhujícím románu autorka sleduje stopy Knihy lásky, údajně napsané samotným Ježíšem. Po tomto záhadném evangeliu pátrá americká novinářka Maureen Paschalová. ISBN TS 13 MEYRINK, Gustav Zelená tvář Z něm. přel. E. Pátková, Praha: Argo, 2009, 5. vyd., 203 s., váz. 258 Kč Mystický román odehrávající se v Holandsku. ISBN TS 13 MYRONOVÁ, Vicki Dewey Z angl. přel. L. Johnová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 320 s., váz. 259 Kč Jedno zimní ráno jde Vicki, vedoucí malé iowské knihovny, vybrat ze schránky vrácené knihy a objeví v ní na kost promrzlé kotě, které tam někdo předešlou noc vhodil. Kocourek se stane trvalým inventářem knihovny... ISBN TS 13 PAVIĆ, Milorad Vnitřní strana větru Ze srb. přel. S. Sýkorová, Praha: Mladá fronta, 2009, Moderní světová próza, 1. vyd., 152 s., váz. 239 Kč Héra a Leander jsou podle legendy milenci, jejichž odloučení zruší teprve smrt. Pavićův Leander je starý mnich ze 17. století a Héra mladá studentka chemie a hudebnice, která žije v Bělehradu na konci 20. století... ISBN TS 13 PEŠKOVÁ, Kateřina Sbohem, Ameriko Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 132 s., váz. 200 Kč Osmadvacetiletý Petr Horáček zkouší štěstí v Americe. Jako pracovník sociální péče obětavým způsobem zachrání život jednomu starému klientovi. Stane se hrdinou, ale jeho odvážný čin spustí lavinu nepříjemných událostí. ISBN TS 13 PROCHÁZKOVÁ, Lenka Smolná kniha Praha: Eroika, 2009, 4., zde 1. vyd., 364 s., váz. 400 Kč Smolná kniha patří ke stěžejním dílům L. Procházkové. Jedná se o tzv. klíčový román, v němž autentické postavy vystupují pod krycími jmény. ISBN TS 13 RAIS, Karel Václav Kalibův zločin Brno: Moba, 2010, zde 1. vyd., 224 s., váz. 199 Kč Tragický příběh nešťastného manželství Vojtěcha Kaliby dobráka, který, ačkoli je sám obětí, je dohnán ke zločinu a jeho o mnoho let mladší ženy Karly. ISBN TS 13 REGENER, Sven Ještě jedno, pane Lehmanne Z něm. přel. J. Zoubková, Brno: Doplněk, 2009, Současná evropská próza, 1. vyd., 216 s., váz. 280 Kč Autor nás přivádí během podzimu 1989 do berlínské bohémské čtvrti Kreuzberg, kde jeho hlavní hrdina pracuje v hospodě. Jde o svébytný vývojový román plný vtipných a filozofujících dialogů. ISBN TS 13 ROTH, Philip Lidská skvrna Z angl. přel. J. Hanuš, Praha: Mladá fronta, 2009, 2., zde 1. vyd., 424 s., váz. 329 Kč Strhující příběh univerzitního profesora sraženého jediným drobným přeřeknutím z vrcholu životní dráhy do propasti ponížení a zostuzení je nesporně jedním z největších amerických románů 20. století. ISBN TS 13 SHAFFEROVÁ, Mary Ann; BARROWSOVÁ, Annie Spolek přátel krásné literatury a koláče z bramborových slupek Z angl. přel. M. Káňová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 264 s., váz. 249 Kč Je krátce po 2. světové válce a Juliet Ashtonová se rozhlíží po námětu na novou knihu. Náhodou se prostřednictvím korespondence s jedním z jeho členů dozvídá o zajímavém spolku, který založili obyvatelé ostrova Guernsey. ISBN TS 13 STRÁNSKÝ, Jiří Oblouk. Tržiště příběhů několika rodů a jejich generací i jejich přátel a nepřátel Ilustr. J. Exnar, Havlíčkův Brod: Hejkal, 2009, 1. vyd., 232 s., váz. 269 Kč Román vypráví o osudech několika generací dvou českých rodů, s jejichž svobodomyslností, podnikavostí a šlechtictvím ducha se nemohla smířit ani nacistická, ani komunistická totalita. ISBN TS 13 TAJOVSKÁ, Iva Pavučiny touhy Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 192 s., váz. 280 Kč Jana je přitažlivá žena, která touží po dítěti a nekomplikované lásce. Klára se vyrovnává se vztahem k bývalému manželovi i dětem. Anna obtížně hledá své místo ve světě za zdmi kláštera. ISBN TS 13 TRUEBA, David Čtyři kamarádi Ze špan. přel. D. Škodová, Praha: Paseka, 2009, 1. vyd., 260 s., váz. 269 Kč Playboy Claudio, tlouštík Blas, sexuální štvanec Raúl a intelektuál Sólo se vydávají na velkou prázdninovou cestu po Španělsku. Jejich představy se jim ale rozplynou před očima, kdykoliv se k nim jen trochu přiblíží. ISBN TS 13 WOOD, Patricia Výhra Z angl. přel. D. Čápová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 304 s., váz. 269 Kč Dvaatřicetiletý Jerry L. Crandall, vypravěč a zároveň hrdina příběhu, je mírně mentálně handicapovaný, a svět kolem sebe proto vnímá naivníma očima a popisuje ho s bezelstnou upřímností. ISBN TS 13 WOOLFOVÁ, Virginia Orlando Z angl. přel. K. Hilská, Praha: Euromedia Group Odeon, 2009, 4. vyd., 192 s., váz. 229 Kč Příběh anglického šlechtice Orlanda začíná za vlády královny Alžběty I. Orlando na sebe bere podobu muže i ženy, jeho (anebo její) život ubíhá v rozmezí mezi 16 až 30 lety věku. Je to fantastické putování napříč staletími... ISBN TS 13 YATES, Richard Velikonoční průvod Z angl. přel. M. Kopicová, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 200 s., váz. 249 Kč Už jako malá děvčátka se od sebe Sarah a Emily hodně lišily. Vzdálenost mezi oběma ženami postupně narůstá až do chvíle, kdy k jejich vzájemnému vztahu naposledy přitáhne pozornost tragická událost. ISBN TS 13 ZUSAK, Markus Zlodějka knih Z angl. přel. V. Penkala, Praha: Argo, 2009, 1. vyd., 529 s., váz. 358 Kč Silný, jímavý a neobyčejně čtivý příběh se odehrává v Německu za 2. světové války. Jeho vypravěčem je Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou... ISBN TS 13 ROMÁNY PRO ŽENY BAGSHAWE, Louise Vášeň Z angl. přel. K. Cardová, Praha: BB/art, 2010, 1. vyd., 328 s., váz. 249 Kč Strhující četba v sobě spojuje prvky napínavého a milostného románu a rozvíjí zajímavý dramatický milostný příběh. ISBN TS 13 BIRKNER-MAHLEROVÁ, Frieda Dáma z hotelu Grand Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, Romány pro ženy, 1. vyd., 224 s., váz. 229 Kč Je to osud, nebo náhoda, že Martin Bruckner spatří Elvíru Freyovou, svoji přítelkyni z mládí, zrovna v okamžiku, kdy za záhadných okolností zmizí jeho žena Luisa? ISBN TS 13 KLEYPAS, Lisa Vše pro lásku! Z angl. přel. J. Vlčková, Ostrava: Domino, 2009, Romantika, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč Rafe Bowman, bratr dvou čekanek a syn úspěšného amerického průmyslníka, by velice rád převzal vládu nad evropskými podniky svého otce. Svérázný starý pán si ovšem klade jako podmínku, že se syn ožení s anglickou aristokratkou. ISBN TS 13 McDONALDOVÁ, Betty Co život dal a vzal Z angl. přel. E. Marxová, Praha: Argo, 2009, 12. vyd., 697 s., váz. 378 Kč Kdokoli může dělat cokoli, Morová rána a Dusím se ve vlastní sťávě v jednom svazku. ISBN TS 13 McDONALDOVÁ, Betty Vejce a já Z angl. přel. E. Marxová, Praha: Argo, 2009, 16. vyd., 273 s., váz. 289 Kč Slavný autobiografický román popisuje se značným odlehčením život na slepičí farmě v civilizací nedotčeném, panenském koutě severozápadní Ameriky. ISBN TS 13 MEDEIROS, Teresa Nespoutané myšlenky Z angl. přel. K. Rigerová, Ostrava: Domino, 2009, Romantika, 1. vyd., 256 s., váz. 199 Kč 18

19 Pamela Darbyová potřebuje sehnat muže, statného horala s urostlým tělem. Nechce ho však pro sebe, nýbrž pro vévodu z Warricku, který se zoufale snaží nalézt svého dávno ztraceného syna... ISBN TS 13 ROZHOVORY BRAHOVÁ, Marie Daniel Bambas Povídání za oponou Náchod: Nakladatelství, zásilková služba, 2009, 1. vyd., 36 s., brož. 49 Kč Povídání s oblíbeným hercem ze seriálu VKV o životě, práci a zájmech s množstvím dosud nepublikovaných fotografií. ISBN TS 13 DANÍČKOVÁ, Sylva Skrytá poselství vědy. Rozhovor s vědci Praha: Academia, 2009, 1. vyd., 362 s., váz. 295 Kč Osobitý souhrn rozhovorů s představiteli české vědecké obce, který nabízí široké čtenářské veřejnosti pohled na vědecké bádání v oblasti humanitních i přírodovědných či sociálních disciplín. ISBN TS 13 STARÁ, Anna Životy hudbě zasvěcené. Rozhovory s profesionálními hudebníky z Litoměřicka Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2009, 1. vyd., váz. 200 Kč Do podoby knihy převedený seriál rozhovorů s 20 hudebníky, který vycházel v roce 2005 v Deníku Litoměřicka. ISBN TS 13 VEJVODA, Jiří Károlyi Život se slepou bohyní Ilustr. J. Sochovský, Praha: Havlíček Brain Team, 2009, 1. vyd., 112 s., váz. 250 Kč Zkušenosti, postřehy a prožitky z dlouholeté práce šéfa fotbalové disciplinárky shrnuje v elegantní knížce formou rozhovorů a úvah publicista J. Vejvoda. ISBN TS 13 SCI-FI; FANTASY ABERCROMBIE, Joe Až budou viset Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 496 s., brož. 279 Kč Druhá kniha temné fantasy z trilogie První zákon. ISBN TS 13 ABERCROMBIE, Joe Poslední argument králů Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 592 s., brož. 349 Kč Třetí kniha fantasy trilogie První zákon. ISBN TS 13 ABNETT, Dan Nekropole Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 328 s., brož. 239 Kč Třetí kniha ze série Gauntovi Duchové z cyklu Warhammer ISBN TS 13 ABNETT, Dan; LEE, Mike Žnec duší Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 296 s., brož. 229 Kč Třetí kniha o Malusovi Temné čepeli z cyklu temné fantasy Warhammer. ISBN TS 13 ASHER, Neal Pradorský měsíc Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 184 s., brož. 199 Kč Science fiction ze světa Řádu, z časů, které předcházely událostem kolem agenta Cormaka a těm na planetě Spatterjay. ISBN TS 13 ASIMOV, Isaac Nadace a Říše Z angl. přel. V. Janiš, Praha: Argo, Praha: Triton, 2009, 3. vyd., 241 s., váz. 298 Kč Proroctví Hariho Seldona se naplnilo. Nastal Pád. Kdysi mohutná galaktická Říše se rozpadla a jejím troskám teď vládne poslední císař Kleon II. Nadace však důsledně plní Seldonův původní plán... ISBN (Argo), (Triton) TS 13 BÖHMERT, Frank Země pod jezerem Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba, 2010, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s., brož. 59 Kč Výzkumná skupina v čele s Perry Rhodanem se vydává hledat druhou Mediální hlídku. Měla by se nacházet pod centrálním jezerem v Kimte, což vyvolává obavu, že celé město bude zničeno. ISBN TS 13 CLARKOVÁ, Susanna Dámy z Grace Adieu a jiné povídky Ilustr. C. Vess. Z angl. přel. V. Janiš, Praha: Argo, 2009, 1. vyd., 221 s., váz. 279 Kč Sbírka povídek, které čtenáře zavádějí hluboko do světa Férie a ten nikdy není tak daleko, jak si myslíme. Autorka se proslavila světovým bestsellerem Jonathan Strange a pan Norrell. ISBN TS 13 GAIMAN, Neil Anansiho chlapci Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 2. vyd., 304 s., brož. 269 Kč Fantasy, ve které se dozvíte, odkud pocházejí bohové a jak přežít vlastní rodinu. ISBN TS 13 GREEN, Simon R. Démoni jsou věční Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 432 s., brož. 249 Kč Druhá kniha z fantasy cyklu Tajná historie. ISBN TS 13 GREEN, Simon R. Prostě jen další soudný den Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 232 s., brož. 199 Kč Devátá kniha o Johnu Taylorovi z fantasy cyklu Noční strana. ISBN TS 13 HALDEMAN, Joe Věčná válka Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 2. přeprac. vyd., 264 s., brož. 269 Kč Klasická science fiction z prostředí galaktického konfliktu. ISBN TS 13 HOFFMAN, Paul Levá ruka boží Z angl. přel. P. Medek, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 416 s., váz. 349 Kč Cale je jedním z tisíců chlapců, kterých se zmocnili fanatičtí a krutí vykupitelé a v naprosté izolaci je připravují na válku proti rouhačským antagonistům... První část trilogie. ISBN TS 13 LIGHTNER, Lee Synové Fenrisu Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 312 s., brož. 249 Kč Pátá kniha o Ragnarovi Černé hřívě z cyklu Warhammer ISBN TS 13 LIGHTNER, Lee Vlčí čest Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 344 s., brož. 249 Kč Šestá kniha o Ragnarovi Černé hřívě z cyklu Warhammer ISBN TS 13 LONG, Nathan Valnirova zhouba Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 264 s., brož. 209 Kč První kniha ze série Černá srdce z cyklu temné fantasy Warhammer. ISBN TS 13 LONG, Nathan Zabíječ elfů Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 312 s., brož. 249 Kč Desátá kniha o Gotrekovi a Felixovi z cyklu temné fantasy Warhammer. ISBN TS 13 LONG, Nathan Zlomené kopí Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 264 s., brož. 209 Kč Druhá kniha ze série Černá srdce z cyklu temné fantasy Warhammer. ISBN TS 13 LUKJANĚNKO, Sergej Lord z planety Země Z ruš. přel. P. Weigel, E. Bůžková, Praha: Argo, Praha: Triton, 2009, 1. vyd., 533 s., brož. 298 Kč Může se stát, že odvážný mladík zachrání v parku holčičku před dotěrnou partou chuligánů. A po čase se ukáže, že se jednalo o princeznu vzdálené hvězdné soustavy, která ho požádá o pomoc... ISBN (Argo), (Triton) TS 13 LUMLEY, Brian Nekroskop XII: Prznitelé Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 480 s., brož. 289 Kč Druhá kniha trilogie Pobočka E z cyklu Nekroskop. ISBN TS 13 REEVE, Philip Pekelné vynálezy Z angl. přel. O. Bártová, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 328 s., váz. 339 Kč Třetí díl Kronik hladových měst se odehrává 16 let poté, co se Tom s Hester usadili v Anchorage ve Vinlandu, kde se jim narodila dcera Wren. Wren se nechá zlákat vidinou dobrodružství a z Anchorage odjede... ISBN TS 13 TOLKIEN, J. R. R. Nedokončené příběhy Númenoru a Středozemě Z angl. přel. S. Pošustová-Menšíková, Praha: Argo, 2009, 2. vyd., 458 s., váz. 398 Kč Nedokončené příběhy jsou důležitým pramenem poznání světa Tolkienových knih obsahují množství důležitých poznatků, které se autorovi podařilo o Středozemi odhalit. ISBN TS 13 WEBER, David Za každou cenu Frenštát p. R.: Polaris, 2009, 1. vyd., 880 s., brož. 359 Kč Válečná science fiction ze série o Honor Harringtonové. ISBN TS 13 SPISY BORGES, Jorge Luis Spisy I Fikce, Alef Ze špan. přel. K. Uhlíř, Praha: Argo, 2009, takto 1. vyd., 385 s., váz. 358 Kč Povídky Spisů I pocházejí z Borgesových prvních povídkových sbírek a patří k jeho nejznámějším dílům. ISBN TS 13 BORGES, Jorge Luis Spisy II Brodiova zpráva, Kniha z písku, Shakespearova paměť Ze špan. přel. J. Forbelský, F. Vrhel, M. Machová, Praha: Argo, 2009, takto 1. vyd., 297 s., váz. 298 Kč Ve druhém svazku jsou zahrnuty Borgesovy pozdní povídkové knihy z let 1970 a 1975 a posmrtně vydaný soubor Shakespearova paměť, jehož titulní povídka zde vychází česky poprvé. ISBN TS 13 SVĚTOVÁ KLASIKA DANTE, Alighieri Božská komedie Z ital. přel., pozn. a dosl. V. Mikeš, Praha: Academia, 2009, Europa, takto 1. vyd., 642 s., váz. 495 Kč Po trojím vydání první části Pekla nyní V. Mikeš předkládá čtenářům poprvé svůj nový, úplný překlad celé Božské komedie. ISBN TS 13 THRILLERY BALDACCI, David Chytrému napověz Z angl. přel. M. Hausner, Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 424 s., váz. 389 Kč Když agent tajné služby Sean poodhalí tajemství laboratoře, která se zabývá podivnými věcmi, a výcvikového kempu elitních jednotek CIA, ocitne se v ohrožení života on sám i jeho partnerka Michelle. ISBN TS 13 COOK, Robin Mutace Z angl. přel. J. Kostelecký, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 2. vyd., 256 s., váz. 239 Kč V Michiganu porodí Mary Millmanová coby náhradní matka zdravého chlapce. Jeho skutečnými rodiči jsou doktor Viktor Frank, výzkumník v oboru genetiky, a jeho žena Marsha, zabývající se psychiatrií... ISBN TS 13 DEAVER, Jeffery Kříže u cesty Z angl. přel. J. Kobělka, Ostrava: Domino, 2009, Napětí, 1. vyd., 456 s., váz. 299 Kč Montereyský poloostrov zaplavil strach. U silnic se začaly objevovat kříže nikoli ovšem jako pomníčky obětí nehod, ale jako zlověstná znamení z rukou vraha. Co kříž, to jeden člověk... ISBN TS 13 FLYNN, Vince Radikální opatření Z angl. přel. M. Prokop, Praha: BB/art, 2010, 1. vyd., 352 s., váz. 249 Kč Thrillery, jejichž hlavním hrdinou je protiteroristický agent Mitch Rapp, popisují uzavřený svět neohrožených mužů a žen, riskujících životy v tajné válce, kterou musejí tajit dokonce i před vlastními politickými vůdci. ISBN TS 13 KHOURY, Raymond Znamení Z angl. přel. Z. Pernicová, Ostrava: Domino, 2009, Napětí, 1. vyd., 456 s., váz. 299 Kč U pobřeží Antarktidy filmuje televizní štáb rozpad obřího ledovce. Vtom se na nebi rozzáří neznámý symbol. Co znamená? A jak je možné, že stejný symbol maluje na stěny své jeskyně kněz-poustevník hluboko v egyptské poušti? ISBN TS 13 LEHANE, Dennis Prokletý ostrov Z angl. přel. J. Florian, Praha: Olympia, 2009, 1. vyd., 340 s., váz. 349 Kč Píše se rok 1954 a vykonavatel federálního soudu Teddy Daniels s kolegou Chuckem Aulem přijíždějí na ostrov, kde sídlí nemocnice pro duševně choré zločince, z níž zmizela několikanásobná vražedkyně... ISBN TS 13 RICHTEROVÁ, Kateřina Jednadvacet magnólií aneb O lásce a jiných násilích. Romantický thriller ze současnosti Praha: Eroika, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 200 Kč Veronika žila obyčejný, šťastný život až do dne, kdy si jiná žena najala nájemného vraha, aby ji zabil. V hlavních rolích: láska, nenávist, korupce i odvaha, to vše namícháno v napínavém koktejlu ze současnosti. ISBN TS 13 SLAUGHTER, Karin Genesis Z angl. přel. H. Čapková, Ostrava: Domino, 2009, Napětí, 1. vyd., 424 s., váz. 269 Kč Bývalá soudní patoložka Sára Lintonová se přestěhovala, aby zapomněla na tragickou minulost a začala nový život. To se jí daří, dokud do nemocnice nepřivezou těžce zraněnou ženu, která se stala obětí sadistického šílence. ISBN TS 13 VZPOMÍNKY ALDA, Alan Co jsem zaslechl, když jsem mluvil sám.. Z angl. přel. A. Fraisová, Praha: Euromedia Group Ikar, 2009, 1. vyd., 256 s., váz. 249 Kč S inteligentním vtipem, ironií a nadhledem si slavný herec připomíná přelomové chvíle a věci, které zaslechl, když mluvil sám k sobě a nejen k sobě, ale také k jiným. ISBN TS 13 ČECH, Jan Vzpomínky z druhého kopce Praha: Jalna, 2009, 1. vyd., 256 s., váz. 270 Kč Autor nás zavede do svého milovaného Smíchova, do dob, kdy se ve spisovatelově hlavě začaly zachytávat první vzpomínky. ISBN TS 13 SATTRAN, Vladimír Vzpomínky z Café Barrande Praha: Česká geologická služba, 2009, 1. vyd., 86 s., brož. 168 Kč 19

20 Kniha zachycuje vzpomínky autora na význačné osobnosti české geologie. ISBN TS 13 WESTERNY HAYES, Rex Patrola seržanta Leeho Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2010, Western-Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Pohraničí Divokého západu hemžící se bandami krvelačných Siouxů není promenádou pro nezkušené absolventy důstojnických škol... ISBN TS 13 HAYES, Rex Život za Noru Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2010, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Ben Isbell, bývalý honák, je zatažen do nepříjemných záležitostí. Muži, které považoval za přátele, na něj hodili vraždu a zapletli ho do únosu krásné Nory Freemanové. ISBN TS 13 KIRBY, John Kat z Duranga Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2010, Colorado Western, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Do Palmita se po dvou letech vrátil Matt Lewis, který jako kapitán konfederační armády nechal u zdejšího hřbitova zastřelit zajaté nepřátelské vojáky. Od té doby trpěl výčitkami svědomí... ISBN TS 13 KIRBY, John Tajný trumf Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2010, Colorado Western, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Luke McKinney, odsouzený za přepadení banky a za vraždu, do poslední chvíle nevěřil, že bude oběšen. Jen on sám totiž věděl, kde jsou uloupené peníze ukryty... ISBN TS 13 LANE, Lex Bez centu v kapse Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2010, Western-Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Když Wes Britten, přezdívaný Tygr, vyrazí do Laramie na pomoc starému příteli Nickovi, čeká ho tu nejedno překvapení. Nicka již neshledá mezi živými a celé město je ovládáno pistolníky Marka Orda... ISBN TS 13 SLADE, Jack Bažina nenávisti Z něm. přel. B. Hutník, Brno: Moba, 2010, Jack Slade, 1. vyd., 50 s., brož. 37 Kč Na ostrůvku uprostřed bažin si vybudovali sídlo bandité, vedeni svůdnou a chlípnou Angelique Lagrangerovou. Při jednom přepadení dostavníku jim padl do rukou i John Chandler, mimořádně schopný hráč pokeru a pistolník ISBN TS 13 UNGER, G. F. Most do pekel Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Amos Radigan žil dlouhou dobu v přesvědčení, že je jeho bratr Bill mrtvý. V podstatě až do té doby, než ho navštívila Billova snoubenka, která mu sdělila, že je Bill neprávem umístěn do káznice El Toro. ISBN TS 13 UNGER, G. F. Osamělá cesta Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Jake Galloway původně patřil ke skupině Ringa Tyburna a jemu podobných. Společně kradli koně, pronajímali své kolty a živili se tímto nezákonným způsobem. Jake však potkal krásnou Nancy a stal se pak šerifem... ISBN TS 13 UNGER, G. F. Propast Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Dva znepřátelené rody neznají vzájemného slitování. Přesto je sjednocuje nenávist k Bretu Cameronovi, zástupci šerifa v Basin City ISBN TS 13 UNGER, G. F. Stopy smrti Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2010, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 37 Kč Kapitán Kendale spolu s tlupou psanců a tuláků v sedlech jako komando smrti v Arizoně ISBN TS LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ KOMIKSY ANDERSEN, Hans Christian Kreslené pohádky Z franc. přel. R. Podaný, Praha: Albatros Media, 2009, CooBoo, 1. vyd., 64 s., váz. 169 Kč Pět slavných pohádek z Andersenovy tvorby v komiksovém zpracování. ISBN TS 14 LEPORELA MILER, Zdeněk Krtek a kalhotky Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 7. vyd., 12 s., 79 Kč Krtek si ušije s pomocí dalších zvířátek nádherné kalhotky. ISBN TS 14 MILER, Zdeněk Krtek a potopa Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 5. vyd., 12 s., 79 Kč Leporelo pro děti s půvabnými ilustracemi o krtkovi a jeho přátelích. ISBN TS 14 ŽÁČEK, Jiří O odvážném autíčku Ilustr. J. Petrová, Praha: Albatros Media, 2009, Albatros, 1. vyd., 12 s., 89 Kč Leporelo pro kluky a všechny malé cestovatele! Hravé verše doprovázejí půvabné obrázky. ISBN TS 14 POEZIE Nebe peklo Ráj. Tyglík české poezie pro děti 20. století Edit. P. Šrámek, Praha: Albatros Media, 2009, Albatros, 1. vyd., 280 s., váz. 399 Kč Reprezentativní antologie si klade za cíl ukázat dětskému a potažmo i dospělému čtenáři, že poezie není pouze čítanková záležitost, kterou se má člověk učit nazpaměť ve škole. ISBN TS 14 POHÁDKY BAAR, Jindřich Šimon Chodské pohádky 2 Ilustr. M. Kocmánek, Brumovice: Carpe diem, 2009, 1. vyd., 152 s., váz. 250 Kč Pohádky J. Š. Baara patří stále k nejoblíbenější četbě dětských, ale pro svou lidovou jadrnost i dospělých čtenářů s dětskou duší. ISBN TS 14 BEŠŤÁKOVÁ, Eva; JEŽKOVÁ, Dagmar Písmenkové pohádky Ilustr. D. Ježková, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 56 s., váz. 139 Kč Jednoduché pohádky plné fantazie pro začínající čtenáře, každá je zaměřená na rozpoznání jednoho písmenka v abecedě. ISBN TS 14 BOBEK, Miroslav; ŠEFRNOVÁ, Tereza Gorilla Fairy Tales. Gorilí pohádky Praha: Radioservis, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 299 Kč Gorilí pohádky v angličtině. ISBN TS 14 KVÍZ, František Poslední čert Pohádky Českosaského Švýcarska Praha: Granit, 2009, 1. vyd., 104 s., váz. 229 Kč Vyprávění, historky i příběhy částí lidských osudů se přenášely z člověka na člověka, od vesnice k městům. Každý něco přidal, každý něco přibarvil... ISBN TS 14 Neptáček Brno: Barrister & Principal, 2009, 1. vyd., 32 s., váz. 245 Kč Výchovná veršovaná pohádka pro nejmenší o zlobivém ptáčkovi, který se nakonec polepší. ISBN TS 14 SKALA, Martina Medvídek Kuma. Nevšední putování Arktidou Praha: Mladá fronta, 2009, 1. vyd., 96 s., váz. 269 Kč Pohádkový příběh o medvídkovi, jehož rodiče se rozešli. Otec, polární medvěd, se vrátil do své ledové říše a medvědice grizzly vychovala Kumu sama. ISBN TS 14 POPULÁRNĚ NAUČNÁ LIGHTBURN, Jana Angličtina s Jů a Hele 3 Ilustr. S. Holý, M. Axamitová, Praha: Česká televize Edice ČT, 2009, 1. vyd., 76 s., brož. 249 Kč Poslední ze tří netradičních učebnic angličtiny je opět koncipována do scének s obrázky. Každý den má část anglickou, anglicko-český slovníček a odpovídající část českou. ISBN TS 14 MODÉRÉ, Armelle Můj první anglicko-český slovník vět Ze špan. přel. M. Kadlecová, Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 169 Kč Děti, které otevřou tuto kouzelnou knížku, se naučí víc než jen jednotlivá slovíčka nové řeči. Naučí se zároveň rozumět celým větám a používat je. ISBN TS 14 PRO DĚTI FRANCKOVÁ, Zuzana Lucka, Bambulín a tři taťkové Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 124 s., váz. 189 Kč Prožít léto s rodiči je jistě pěkné, ale strávit týden v dřevěném srubu uprostřed divočiny, bez starostlivých maminek, to je teprve něco... ISBN TS 14 KARAFIÁT, Jan Broučci Ilustr. M. Nenutil, Ostrava: Knižní expres, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 229 Kč Kniha pojednává o životě svatojánských broučků. Působivý příběh malého Broučka, jeho maminky, tatínka, kmotříčka a Janinky. ISBN TS 14 KŘIVÁNEK, Rostislav Uspávačky skřítka Zamhouřílka Brno: Barrister & Principal, 2009, 1. vyd., 56 s., váz. 245 Kč Nejste si jisti, jaké jméno vybrat pro své dítě? Vyzkoušejte si je v básničce! Uspávačky, z nichž každá je věnována jednomu jménu, mohou být inspirací, jaké jméno by mělo znít vaším dětským pokojem... ISBN TS 14 PTÁČKOVÁ, Jindřiška Zapište si za uši Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 120 s., váz. 279 Kč Bohatě ilustrovaný špalíček volně propojených veselých říkadel, krátkých úkolů, písniček, pohádek, pořekadel, rčení a úsloví. ISBN TS 14 SEKORA, Ondřej Ferda v mraveništi Praha: Euromedia Group Knižní klub, 2009, 1. vyd., 80 s., váz. 169 Kč Ferda se po ztroskotání své lodi vrací do rodného mraveniště a tam se vrhne do vymýšlení všelijakých zlepšováků, ať už při lovu divokých mšic nebo čištění chodeb mraveniště. ISBN TS 14 ST. JOHN, Patricia Poklady pod sněhem Ilustr. J. Kučera. Z angl. přel. P. Vizina, Praha: Samuel, 2009, 3. vyd., 208 s., váz. 219 Kč Je možné změnit minulost a odpustit druhým? Mohou se z nepřátel stát blízcí kamarádi? Čeká vás cesta nebezpečným horským průsmykem i radost z nečekaných setkání. ISBN TS 14 TOMAN, Marek Můj Golem Ilustr. H. Puchová, Praha: Argo, 2009, 1. vyd., 169 s., váz. 248 Kč Kniha pro děti a jejich rodiče vypráví originálním způsobem známý příběh rabína, který stvořil Golema. ISBN TS 14 PRO DÍVKY FRANCKOVÁ, Zuzana Krůček od propasti Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 189 Kč Patnáctiletá Nela neprožívá právě příjemné období. Po rozvodu rodičů se sice zbavila věčných hádek, ale pro změnu zjistila, že gymnázium, na které musela z donucení nastoupit, jí vůbec nevyhovuje... ISBN TS 14 GABRIELOVÁ-MAKOLIOVÁ, Petra Láska z konce světa Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 144 s., váz. 199 Kč Příběh šestnáctileté Jany, která namísto vytouženého prázdninového vandru se třídou odjíždí na dovolenou s rodiči a bratrem Jakubem do malé vesnice Černovice... ISBN TS 14 HOLEČKOVÁ, Marcela Léto s Danielou Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 189 Kč Sedmnáctiletá Daniela se na prázdninové plány se svou nejlepší kamarádkou těšila celý školní rok, jenže rodiče rozhodnou jinak. Vytoužená povolenka se nekoná... ISBN TS 14 LÁZNIČKOVÁ, Petra Čerstvě plnoletá Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 160 s., váz. 199 Kč Tereza je jedináček. Hodně sebevědomá, trochu rozmazlená, má ráda, když věci běží podle toho, jak ona chce. Momentálně ovšem neprožívá příznivé období... ISBN TS 14 MYRACLEOVÁ, Lauren Jedenáct. Neobyčejný deník obyčejné holky Brno: Jota, 2009, Pro děti a mládež, 1. vyd., 192 s., váz. 198 Kč Viki je vtipná, citlivá, svébytná a hlavně v březnu oslavila 11 let! A právě v den 11. narozenin se pro nás otevírají stránky poutavého Viktorčina deníku. ISBN TS 14 STÍNIL, Luděk Chci si Tě vzít Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 189 Kč Příběh mladé zamilované dvojice Petra a Hedviky. Oba se zrovna probouzejí do svatebního dne, aniž by tušili, že na ně čeká všechno, jen ne příjemné svatební zážitky... ISBN TS 14 PRO MLÁDEŽ KAWULOKOVÁ, Jana; STÍNIL, Luděk Rozbité vánoční sny Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 200 s., váz. 199 Kč Robin a Standa si naivně plánovali klidné Vánoce strávené doma a hlavně bez rodičů. Jejich plány ale rázně rozmetá jediná smska: jejich dívky, dvojčata Gábina a Irena, je totiž pozvou na horskou chatu... ISBN TS 14 SVOBODOVÁ, Vlasta Souboj s osudem Praha: Erika, 2009, 1. vyd., 128 s., váz. 189 Kč Zdeněk Straka byl od malička smolař. Drobný, hubený, bojácný a ke všemu dyslektik. Takové děti bývají terčem posměchu a šikany. Z otloukánka však vyrostl štíhlý a pohyblivý kluk, který závodil ve společenských tancích... ISBN TS 14 PŘÍBĚHY HOFMAN, Ota Pan Tau a tisíc zázraků Ilustr. J. Šalamoun, Praha: Argo, 2009, 7. vyd., 189 s., váz. 298 Kč Legendární postavu Pana Tau zná snad každé dítě a každý dospělý. Tento kouzelný pán s buřinkou a dešt- 20

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 7-8/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Akademický atlas českých dějin / Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- xxviii, 559 s. -- cze ISBN 978-80-200-2182-3

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika Výběr z nových knih 10/2010 pedagogika 1. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová Praha : Portál, 2010 -- 135 s. -- čeština. ISBN

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika

Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika Výběr z nových knih 6/2011 pedagogika 1. Angličtina : otázky & odpovědi : nejen k maturitě / Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv Dubicko : INFOA, 2008 -- 231 s. :. -- angličtina. ISBN 978-80-7240-489-6 (brož.)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 4/2013 ostatní společenskovědní obory 1. 77 výletů po stopách Starých pověstí českých / Věra a Veronika Škvárovy - - Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013 -- 191 s. -- čeština. ISBN 978-80-242-3926-2

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková budkova@knihovna-se.cz Informační vzdělávání uživatelů Havlíčkův Brod 25. 4. 2012 Informační vzdělávání x besedy IV je systém lekcí

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2014 ostatní společenskovědní obory 1. Dávat a brát : skrytá dynamika úspěchu / Adam Grant ; [překlad Zdeněk Mužík] -- 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014 -- 311 s. -- cze ISBN 978-80-265-0133-6

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2014/2015 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2014/2015 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více