Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem"

Transkript

1 34/, p Rdiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 L1 zlomenin, kde přední sloupec yl rekonstruován logenním difyzárním tiiálním štěpem Mid-term Rdiogrphic Results in Th12 nd L1 Frctures fter Anterior Column Reconstruction with Tiil Shft Bone Allogrft P. Wendsche 1, J. Kočiš 1, J. Chmelová 2, M. Kell 1, V. Sturs 1 1 Úrzová nemocnice v Brně 2 Oddělení rdiologie zorzovcí metody Městské nemocnice Ostrv Astrct PURPOSE OF THE STUDY Frozen tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips were used for nterior column reconstruction in Th12 nd L1 frctures. The im of this retrospective study ws to evlute the five-yer results of the tretment on the sis of rdiogrphic findings. MATERIAL AND METHODS Twenty-six ptients treted in 2005 nd 2006 for isolted Th12 or L1 frctures, with no neurologicl deficit, were evluted. In ll ptients, the spine ws stilised from n isolted nterior pproch or through comined posterior nd nterior pproch, nd ngle-stle implnts were used. On rdiogrphic exmintion the loss of correction nd lterl compression of the segment involved were mesured on stndrd X-ry views. Dt on one union t grft-one interfces were otined from spirl CT scns. For ssessment of the stge of one heling, scle of % ws estlished, nd ech ptient ws evluted y two independent rdiologists. Bsed on the verge results, one union ws defined s non-union, 0 24 %; incomplete union, %; complete union, %. RESULTS The verge loss of correction mesured y Beck s method ws 0.77 degree. In four ptients, the lterl compression ngle deteriorted on the verge y 1.1 degree (rnge, ) during the tretment. The proximl grft-one interfce showed complete union in 19 ptients (73 %), nd the distl interfce ws completely heled in 20 ptients (77 %). Incomplete one union t the proximl nd the distl interfce ws found in seven (27 %) nd six (23 %) ptients, respectively. Nonunion ws not recorded. No complictions occurred. CONCLUSIONS The use of tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips resulted in stle reconstruction of the nterior column of the thorcolumr spine which showed low loss of correction nd good one union. Key words: trnspediculr spinl stilistion, video-ssisted thorcoscopic pproch, loss of correction, spinl fusion surgery, comined pproch for thorcolumr frctures. Úvod Nestilní thorkolumální zlomeniny s význmnou kompresí ortlového těl ývjí léčeny většinou operčně. Cílem chirurgické intervence je docílení iomechnicky stilní rekonstrukce předního sloupce. K tomuto výsledku vedou různé metody: izolovný přední (nterolterální) přístup, izolovný posterior přístup s různými technikmi rekonstrukce předního sloupce, neo kominovný přístup (1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 38 41, 43, 44, 45). Jedno z kritérií stilního segmentálního hojení je kostní spojení (fúze) mezi zrněným sousedním ortlem (sousedními ortli). Tto retrospektivní studie vyšetřuje efektivitu použití logenních kostních štěpů difýzy tiie k zránění ztráty korekce rekonstruovného předního sloupce evluuje rozsh fúze mezi štěpem těly ortlů.

2 35/ Mteriál metodik V letech 2005 (n = 16) 2006 (n = 10) jsme použili u 26 pcientů se zlomeninou Th12 neo L1 logenní kostní štěpy z difýzy tiie pro rekonstrukci předního sloupce porněné páteře. 15 pcientů yli muži, 11 ženy. Průměrný věk v doě operce yl 48,4 let (rozpětí 22 do 70 let). Kritéri pro zřzení do studie yl: () izolovná zlomenin Th12 neo L1 ez neurologického deficitu () typ A neo typ B zlomeniny dle Mgerleho klsifikce (30) s význmnou kompresí těl ortle. Chirurgický protokol Zlomeniny typu B yly vždy stilizovány kominovným přístupem (n = 8), typu A ovykle izolovným předním přístupem (n = 17). V jednom přípdě yl použit kominovný přístup. Přípd yl předoperčně omylem klsifikován jko zlomenin typu B. U kominovných přístupů yl vždy první zdní trnspedikulární stilizce. Použity yly různé úhlově stilní šrou-tyč-šrou systémy pro přední přístup. Aplikce kostních štěpů pro dorzolterální fúzi použit neyl. Intervl mezi zdním předním výkonem činil 4 6 dní. Pro přední proceduru yl vytvořen 7 10cm thorkotomie nd porněným úsekem ez dlších pomocných portů (44). Po preprci porněného úseku v hrudní dutině yly šrouy plikovány do oou sousedních ortlů v přípdě dvousegmentální rekonstrukce (or. 1) neo do horního nezrněného ortle do distální nepostižené části ortle zlomeného v přípdě monosegmentální rekonstrukce (or. 2). Tříštivá část porněného ortle yl vyjmut stejně jko chrupvčitá část sousedního ortle (ortlů). Úsek yl distrhován logenní štěp n míru plikován. Vnitřní část difyzárního štěpu yl vyplněn utologními kostními štěpy z odstrněné části porněného ortlového těl. Jiným způsoem utologní štěpy plikovány neyly. Štěp y zjištěn kompletizcí stilizčního systému. Bylo-li předem stilizováno zezdu, použili jsme Or. 1. Pooperční rtg snímky ukzují isegmentání rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu logenním kostním štěpem kovovým implntátem,.p. projekce, lterální projekce. Or..2. Pooperční rtg snímky ukzují monosegmentlní rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu použitím distální části porněného ortle pro plikci šrouů,.p. projekce, lterální projekce.

3 36/ při předním přístupu z úsporných důvodů již jen jednoduchý šrou- -tyč-šrou systém (or. 3), (součást systému Expedium R,1 ). Jednlo-li se nopk o izolovný přední přístup, stilizovli jsme vždy úhlově stilním implntátem (Modul Anterior Compression System R2 ) (or. 1, 2). Páteřní knál revidujeme pro dekompresi míchy v přípdě neurologického poškození. Tito pcienti zřzeni do této studie nejsou. Pokždé distrhujeme instrumentovný úsek spoléháme n re-lignment kostního hojení. Or. 3. Pooperční rtg snímky ukzují oě procedury: zdním trnspedikulárním přístupem překlenujeme dv pohyové segmenty, předním trnstorkálním pk jen jeden segment,.p. projekce, lterální projekce. Studijní protokol Pro vyhodnocení výsledků yly použité následující rdiologické metody: () stndrdní rtg v oční projekci před opercí (úrzové), ezprostředně po operci ěhem vyšetření pro tuto studii n jře roku 2011 (mximální follow-up). N těchto snímcích yl 1 DePuy (Johnson&Johnson, USA) 2 B. Brun (Aesculp), Německo T 1. Rdiologické výsledky Rdiologické výsledky pcient operce zhlomenin klsifikce přístup segmenty GDW- (Beck) lterální komprese úrz poop follow-up ztrát úrz poop follow-up L1 B1.2(A3.1) kom isegm -6,5 0,3 0, , L1 A 3.2 přední monosegm -4,1 0,1 0,1 0 0,7 0,9 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí 0,1 chyí chyí 0, L1 A.3.1 přední monosegm -10,6-5 -8,4 3, , L1 A 2.3 přední isegm 18 17,9 17,9 0 0,6 1,9 1, TH12 A 2.3 přední isegm chyl chyí -4,3 chyí chyí 0, L1 A 3.2 přední monosegm -4,4 0,1 0,2 0 1,7 5, TH12 A 2.2 přední isegm -7 3,4 3,5 0 2,6 1,4 1, L1 A 2.2 přední monosegm -1,2 9 7,9 1,1-1,5 1,7 1, L1 B1.2 kom isegm -4,1 2,2 2,3 0 chyí 2,3 2,4 (A1.2) L1 A 3.2 přední monosegm -2,7 0, ,3 2, L1 A 3.2 přední monosegm -5,2-3 -3,4 0,4 0 0,8 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí 1,4 1,4 0 chyí 0, Th12 A 2.3 přední isegm -13,9 0,3 0,3 0 1,5 1,6 1, Th12 A 2.3 kom isegm -3,3 6,2 5,7 0,5 20,7 7,7 8, Th12 B1.2 kom isegm chyí 2,4-0,2 2,6 chyí 2,1 2,9 (A2.3) Th12 A 3.2 přední monosegm chyí 5,6 5,3 0,3 chyí 0,5 0, L1 B1.2 kom isegm -4,7 4,2 4,1 0,1 2,1 0,6 0,5 (A3.1) L1 A 2.3 přední isegm -4,4-0,4-6,5 6,1 0,1 0, L1 B1.2 kom monosegm -4,1-0,4-0,4 0 0,2 0,4 0,5 (A3.1) L1 A 3.2 přední isegm chyí chyí 2 chyí chyí L1 B1.2 kom monosegm -20,9 0,1 0,1 0 1,9 1,8 1,8 (A1.2) L 1 A 3.2 přední monosegm -8,4-1 -3,4 2,4 2,4 0,1 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí -19,1, chyí chyí Th12 B1.2 kom isegm -21,5 0,1 0 0, (A1.2) L1 B1.2 kom isegm -13,8 3,2 3 0,2 1,8 1,7 1,4 (A2.3) n = 26 n =

4 37/ β Or. 4. Měření Beckov úhlu (GDW) n lterální rtg projekci, schemtické znázornění měření, lterální rtg snímek ukzuje digitální zložení čáry k měření uhlů 1. 1 Pomocí softwre X-Vision T. 2. Rdiologická evluce hojení kostních štěpů pomocí spirálního CT Rdiologická evluce (spirální CT) hojení štěpů Pcient 1. rdiolog 2. rdiolog průměr hojení % hojení % hojení % prox dist prox dist prox dist geometricky měřen 3 Beckův úhel GDW 4 (3), (or. 4), () stndrdní rtg v.p. projekci pro měření lterální komprese, (c) spirální CT přes olsti štěpů pro evluci rozshu kostního hojení (fúze) v kontktních zónách ( interfce ). Proximální distální kontktní zóny yly virtuálně rozděleny n kvdrnty, což dovolilo klsifikovt kostní hojení n 4 rozshy (25 %, 50 %, 75 neo 100 %). Tto evluce yl proveden dvěm rdiology z různých prcovišť průměr oou hodnocení yl použití ke stnovení rozshu kostního hojení (do 24 % nezhojeno, % částečně zhojeno % zhojeno ). Zdní implntát při kominovném přístupu odstrňujeme po kostním hojení štěpu ( měsíc). U všech pcientů uvedených v této studii yl zdní stilizční mteriál již dříve extrhován. Výsledky Výsledky geometrického měření úhlů ztráty korekce, lterální komprese spirálního CT pro stnovení rozshu fúze jsou shrnuty v tulkách 1, 2 2. Je ptrné, že průměrný úhel ztráty korekce v nšem souoru měří 0,77 (n = 22). Ve 4 přípdech k měření nedošlo z důvodu ztráty pooperční rtg dokumentce. Vyřdíme-li nejhorší výsledek ( worse cse, pc. č. 18) činí průměrná ztrát 0,55. Vezmeme-li v potz přirozenou nepřesnost náčrtu čr do elektronického orzu (předpokládáme 0,3 ), 17 přípdů (77,3 %) ylo ez ztráty korekce. Úhel lterální komprese se zhoršil ve 4 z 22 přípdů (18,2 %), přičemž v jednom přípdě měřil 5,5. Průměr činil 1,1 (0,7 5,5 ). CT vyšetření přes celou reu štěpů mohlo ýt provedeno u všech 26 pcientů (t. 2). Klsifikce kompletně zhojeno yl stnoven u 19 pcientů (73 %), částečné hojení u 7 pcientů (27 %), (t. 2, 3). U žádného pcient neylo nlezeno nezhojeno (t. 3). Pouze 3 Použitím softwre X-Vision 4 GDW (německý výrz: Grund-Deckpltten- -Winkel, úhel mezi dolní krycí plochou horního sousedního ortle dolní krycí plochou porněného neo distálního dolního ortle

5 38/ Diskuse Or. 5. Sgitální řez spirálního CT skrz loštěp, který ukzuje kostní integrci jk v proximální, tk distální hrniční zóně (order zone). u 3 pcientů (11,5 %) yl štěp klsifikován proximálně i distálně jko částečně zhojen. Dislokce štěpu neo jiné komplikce týkjící se štěpů či implntátů neyly v tomto souoru pcientů nlezeny. Konzervtivní terpie zlomenin thorkolumálního přechodu s význmnou kompresí ortlového těl je limitován (33, 46). V retrospektivní multicentrické studii evluovli Reinhold et l. (33) u 43 pcientů se stilními konzervtivně léčenými zlomeninmi po průměrnou dou sledování 16,3 roků ztrátu korekce (kyfotizci) 5,2. Několik let poté evluovli ztrátu korekce u různých terpeutických skupin: konzervtivně 8,5, po kominovné dorzoventrální stilizci 6,1 (35). Při srovnání mezi kominovným operčním přístupem izolovným zdním, měřili u kominovné stilizce signifikntně menší ztrátu korekce (12, 20, 25). Při izolovné zdní stilizci ez rekonstrukce předního sloupce následuje ztrát korekce, což může vést k lomu šrouů (or. 6). Weninger et l. (44) nšli v souoru 104 zlomenin Th11-L2 po konzervtivní léčě ztrátu korekce 12,5. Görler (21) referuje o ztrátě korekce 2,4 rok po implntci expnziilního předního implntátu. Pro rekonstrukci předního sloupce je fúze nezytná (8, 19, 22). I přesto, že utologní kostní štěpy mjí lepší iologické vlstnosti (19), pro jejích nedosttek používáme štěpy logenní. O použití difyzárních utologních štěpů fiuly referováno ylo (40). Málo referencí je o použití logenních štěpů (13, 17). Nopk mnoho utorů referuje o výsledcích po náhrdách těl ortlů (expnziilními klíckmi ), (8, 21, 23, 34, 41). Jiné pulikce ve kterých je referováno o použití difyzárních kortikálních štěpů vyplněných utologními spongiózními kousky nlezeny neyly. Oděr, skldování distriuce štěpů podléhá legisltivním předpisům, provádí je tkáňová nk. Ehrler et l. (17) uvádí, že T. 2. Střední hodnoty kostního hojení v hrničních zónách (order zone), hodnoceno dvěm nezávislými rdiology T. 3. Výsledky kostního hojení logenních štěpů Kompletně Částečně zhojeno Nezhojeno Proximálně 19 (73 %) 7 (27 %) 0 Distlně 20 (77 %) 6 (23 %) 0

6 39/ c Or. 6. Zlomenin L1 (typ B), která yl stilizován zdním, trnspedikulárním přístupem. Insuficietní rekonstrukce předního sloupce plikcí iokermických grnul v Dniuxové technice lterální rtg snímek před opercí lterální rtg snímek pooperční c po 3 měsících není ptrná kostní konsolidce d rok po operci ptrná kyfotizce ez konsolidce předního sloupce - pedikulární šrouy se lámou z únvy mteriálu. d při dodržování stndrdních legisltivních předpisů je riziko přenosu nemocí mlé. Gzdg et l. (19) nopk poukzují n riziko přenosu HIV infekce při použití čerstvých štěpů. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům (vysoká ztrát korekce) při použití logenních kortikospongiózních štěpů (4), preferujeme logenní difyzární (kortikální) štěpy. Bridwell spol. použili kortikospongiózní stěpy s dorými výsledky, všk v chirurgii skolióz (7). Ulmr et l. (42) diskutují shodu opkovného měření verterálních segmentálních úhlů (Co) stejnými rozdílnými vyšetřovteli (inter- nd intr-oserver reliility). Co původně nvrhl vlstní metodu měření úhlů u skolióz. N nšem prcovišti jsme se rozhodli k měření používt metodu dle Beck (3) tk, jko mnozí utoři v německy mluvicích zemích (cit.u 21 29). Quint et l. (32) vyvinuli počítčem podpořený progrm pro stndrdní rtg projekce, který nevyžduje zvláštní vyvení osoního počítče. Stndrdní rtg snímky nemohou exktně determinovt rozsh fúze po použití kostních štěpů (6, 16, 24, 26, 29, 31). Různí utoři doporučují detekci fúze CT vyšetřením (6, 24, 26, 36, 37). Kritéri fúze jsou všk diskutován kontroverzně (31). Ve dvou studiích (6, 31) yl nlezen nízká korelce (68 % 69 %) mezi rtg vyšetřením předpokládnou fúzí peroperčním nálezem. Vccro spol. nopk uvádí, že ve 20 % přípdů peroperčně nlezená fúze yl lepší než yl podle rtg předpokládán. Příčinnou může ýt dle utorů inkompletní minerlizce kostí (43). Měření v centrální části klícek neo difyzárních kostí, jko v nšem přípdě, je prolemtické (11). Orázky 7-d ukzují denzitu 5 uvnitř štěpu ve třech projekcích: () ve frontální rekonstrukci, () v sgitální rekonstrukci (c) (d) v řezech proximálních distálních hrničních zón (order zones). Lng et l. (28) uvádí 3dimenzionální vyšetření. Rozhodli jsme se pro 2dimenzionální vyšetření spirálním CT, stndrdním protokolem 5 měřená softwrem X-Vision

7 40/ c d e Or. 7. Zorzení spirálního CT skrz štěp znázorňuje měření kostní (pcient č.6) frontální rovin, sgitální rovin, c horizontální řez proximální kontktní zóny, d střed štěpu, e horizontální řez distální kontktní zóny. c Or. 8. Pokud štěp není koplnárně plikován, nemůže nstt kompletní hojení, pooperční lterální rtg snímek ukzuje, že štěp neyl přesně koplnárně zložen pooperční.p. projekce ukzuje šptnou polohu štěpu c CT orázek po 5 letech ukzuje, že štěp distálně není doře příhojen.

8 41/ pro všechny pcienty. Výsledky pk yly vyhodnoceny dvěm nezávislými rdiology n různých prcovištích. Podle společného protokolu rozdělili o hodnotitelé proximální i distální plochu hrniční zóny virtuálně n 4 kvdrnty klsifikovli rozsh hojení do skupin: žádné, 25, 50, 75 neo 100 % zhojeno. Velmi nízké (25 %) procento hojení ylo stnoveno jedním hodnotitelem - distální ploch u pcient č.18 ( worse- -cse or. 8c). Pokud se všk díváme n pooperční rtg snímky (or. 8, ) je ptrné, že při přítomnosti premoridní skoliózy neyl štěp distálně ideálně zložen, neměl totiž kontkt po celém ojemu. U pornění typu A3.3 (30) ývjí porněné oě ploténky. U těchto zlomenin musí ýt odstrněn nejen tříštívá zón porněného ortle, le i chrupvčité krycí plochy oou sousedních ortlů tk, y došlo ke kostnímu hojení se štěpem (or. 1). Nopk u pornění typu A1.3 lze použít distální část porněného ortle pro inzerci šrouů, oětujeme tím pouze jeden pohyový segment (or. 2). V přípdě kominovného přístupu se zvdí pedikulární šrouy nd pod porněným ortlem (imoilizce dvou pohyových segmentů). Po čsném odstrnění zdního stilizčního systému zůstává vzdu jeden pohyový segment (zprvidl distální) zchován (or. 3). Přední implntáty neodstrňujeme. Funkční vyhodnocení výsledků, jk doporučuje Chfetz (24) jsme neprováděli. Závěr Tto studie dokzuje, že logenními difyzárními tiiálními kostními štěpy pro rekonstrukci předního páteřního sloupce u zlomenin Th12 L1 jsme docílili doré výsledky s velmi nízkou ztrátou korekce (0,77 ) po dou 5 let sledování. Spirálním CT vyšetřením jsme nšli vysoké procento kompletního kostního hojení (proximálně 73 %, distálně 77 %). Nezhojení (méně než 25 % zhojení plochy štěpu) jsme nekonsttovli v žádném přípdě. Litertur 1. Acost, F. L, Buckley, J. M., Xu, Z., Lotz, J. C., Ames, C. P.: Biomechnicl comprison of three fixtion techniques for unstle thorcolumr urst frctures. Lortory investigtions. Spine, 8: , Bence, T., Schreier, U., Grupp, T., Steinhuser, E., Mittelmeier W.: Two column lesions in the thorcolumr junction: nterior, posterior or comined pproch? A comprtive iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J.,16: , Beck, E.: Röntgenolgische Messmethoden ei Wirelrüchen. Hefte Unfllheilkd., 108: 36 37, Bilik, A., Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Pš, L.: Přední spondylodéz kortikospongiózními štěpy při kominovném přístupu u Th-L zlomenin. Rozhl. Chir.,11: , Blttert. T., Jrvers, J. S., Schmidt, C., Riesner, H. J., Josten, C.: Anterior column reconstruction in thorcolumr injuries utilizing computer-ssisted nvigtion system. Eur. J. Trum Emerg. S., 37: , Blumenthl, S. L., Gill, K.: Cn lumr spine rdiogrphs ccurtely determine fusion in postopertive ptients? Correltion of routine rdiogrphs with second surgicl look t lumr fusion. Spine, 18: , Bridwell, K. H., Lenke, L. G., Mc Enery K. W., Bldus, C., Blnke, K.: Anterior fresh frozen structurl llogrft in the thorcic nd lumr spine. Spine, 20: , Briem, D., Rüger, J. M., Linhrt, W.: Einheilung utologer Trnsplntte nch dorsoventrler Instrumentierung instiler Frkturen der thorkolumlen Wirelsäule. Unfllchirurg, 106: , Briem, D., Linhrt, W., Lehmnn, W., Bullinger, M., Schoder, V., Meenen, N. M., Windolf, J., Rueger, J. M.: Untersuchungen der Leensqulität nch dorsoventrler Stilisierung von Wirelkörperfrkturen des thorkolumlen Üergnges. Unfllchirurg,106: Brodke, D. S., Gollogly, S., Bchus, K. N., Mohr, R., Nguyen, B. K.: Anterior thorcolumr instrumenttion: Stiffness nd lod spring chrcteristics of plte nd rod systems. Spine, 28: , Brodsky, A. E., Kovlsky, E. S., Khli MA.: Correltion of rdiologic ssessment of lumr spine fusion with surgicl explortion. Spine, 16 (Suppl 6): , Bühren, V.: Verletzungen der Brust-und Lendenwirelsäule. Unfllchirurg, 106: Crdens, R. J., Jvlkr, V., Ptil, S., Gonzles- -Cruz, J., Odgen, A., Mukherjee, D., Nnd, A.: Comprison of llogrft one nd titnium cges for verter ody replcement in the thorcolumr spine: A iomechnicl study. Oper. Neurosurg., 66: , Dniux H.: Trnspedikuläre Reposition und Spongiosplstik ei Wirelkörperrüchen. Unfllchirurg, 89: , Disch, A. C., Knop, C., Schser, K. D., Bluth, M., Schmoelz, W.: Angulr stle nterior plting following thorcolumr corpectomy revels superior segmentl stility compred to conventionl polyxil plte fixtion. Spine, 33: , Eck, K. R., Lenke, L. G., Bridwell, K. H., Gilul, L. A., Lshgri, C. J., Riew, K. D.: Rdiogrphic ssessments of nterior titnium mesh cges. J. Spinl Disord.,13: , Ehrler, D., Vccro, A.: The use of llogrft one in lumr spine Surgery. Clin. Orthop. Relt. R., 371: 38 45, Fro, F. D., White, K. K., Ahn, J. S., Ok, R. S., Mhr, A. T., Bw, M., Frnsworth, C. L., Grdin, S. R., Newton, P. O.: Biomechnicl nlysis of nterior instrumenttion for lumr corpectomy. Spine, 28: E468-E471, GzdG, A. R., Lne, J. M., Glser, D., Foerster, R. A.: Alterntives to utogenous one grft: Efficcy nd indictions. J. Am. Acd. Orthop. Surg., 3: 1 8, Gonschorek, O., Spiegl, U., Weiss, T., Pätzold, R., Huck, S., Bühren, V.: Rekonstruktion der ventrlen Säule nch thorkolumlen Wirelsäulenverletzungen. Unfllchirurg, 114: 26 34, Görler, T.: Rdiologische 1-Jhres-Ergenisse der ventrlen Spondylodese ei Frkturen der BWS/LWS mit expndierrem Cge. Dissert. Berlin, Hmer, A. J., Strchn, J. R., Blfl, M. M., Iotson, C. J., Stockley, I., Elson, R. A.: Biomechnicl properties of corticl llogrft one using new method of one strength mesurement: comprison of fresh, fresh-frozen nd irrdited one. J. Bone Jt Surg., 78-B: , Hung, P., Gupt, M. C., Srigul-Klijn, N., Hzelwood, S.: Two in vivo surgicl pproches for lumr corpectomy using llogrft nd metllic implnt: A controlled clinicl nd iomechnicl study. Spine J. 6: , Chfetz, N., Cnn, C. E., Morfi, J. M., Steinch, L. S., Goldert, H. I.: Pseudrthrosis following lumr fusion: detection y direct coronl CT scnning. Rdiology, 162: , Josten, C., Ktscher, S., Gonschorek, O.: Therpiekonzepte ei Frkturen des thorkolumlen Üergnges und der Lendenwirelsäule. Orthopde, 34: , 2005.

9 42/ 26. Knt, A. P., Dum, W. J., Den, S. M., Uchid, T.: Evlution of lumr spine fusion. Plin rdiogrphs versus direct surgicl explortion nd oservtion. Spine, 20: , Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Bilik, A., Veselý, R., Černohousová, I.: Méně invzivní retropleurální-retroperitoneální přístup k torkolumální páteři. Act Chir. orthop. Trum. čech., 76: , Lng, T. F.: Quntittive computed tomogrphy. Rdiol. Clin. North Am., 48: , Ludwig, P.: Retrospektive Evlution von opertiv versorgten Brust-und Lendenwirelsäulenfrkturen. Dissert. Freiurg i. Br., Mgerl, F., Aei, M., Gertzein, S. D.: A comprehensive clssifiction of thorcic nd lumr spine injuries. Eur. Spine J., 3: , McAfee, P. C., Boden, S. D., Brntign, J. W.: Symposium: A criticl discrepncy nd criteri of successful rthrodesis following interody spinl fusion. Spine, 26: , Quint, D. J., Tuite, G. F., Stern, J. D., Dorn, S. E., Ppdopoulus, S. M., Mc Gillicuddy, J. E., Lundquist, C. A. : Computer-ssisted mesurement of lumr spine rdiogrphes. Acd. Rdiol., 4: , 1997.Reinhold, M., Knop, C., Lnge, U., Bstion, L., Bluth, M.: Nichtopertive Behndlung von Verletzungen der thorkolumlen Wirelsäule. Klinische Spätergenisse nch 16 Jhren. Unfllchirurg, 106: , Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil II: Opertion und röntgenologische Befunde. Unfllchirurg, 112: Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil III: Nchuntersuchungen. Unfllchirurg, 112: Rothmnn, S. L., Glenn, W. V.: CT evlution of interody fusion. Clin. Orthop., 193: 47 56, Sndhu, H. S., Boden, S. D.: Biologic enhncement of spinl fusion. Orthop. Clin. N. Am., 29: , Schmoelz, W., Schser, K. D., Knop, C., Bluth, M., Disch, A. C.: Extent of corpectomy determines primry stility following isolted nterior reconstruction in thorcolumr frcture model. Clin. Biomech., 25: 16 20, Schreier, U., Bence, T., Grupp, T., Steinhuser, E., Mückley, T., Mittelmeier, W., Beisse, R.: Is single nterolterl screw plte fixtion sufficient for the tretment of spinl frctures in the thorcolumr junction? A iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J., 14: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Axil compression force mesurement cting cross the strut grft in thorcolumr instrumenttion testing. Clin. Biomech., 18: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Srkr, M., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Biomechnicl in vitro comprison of different mono- nd isegmentl nterior procedures with regrd to the strtegy for frcture stilistion using minimlly invsive techniques. Eur. Spine J., 5: 82 89, Ulmr, B., Gühring, M., Schmälzle, T., Weise, K., Bdke, A., Brunner, A.: Inter-nd intr-oserver reliility of the Co ngle in the mesurement of verterl, locl nd segmentl kyphosis of trumtic lumr spine frctures in the lterl X-ry. Arch. Orthop. Trum S., 130: , Vccro, A. R., Cirello, J.: The use of llogrft one nd cges in frctures cervicl, thorcic nd lumr spine. Clin. Orthop. Relt. R., 394:19 26, Wendsche, P., Mužik, V., Kočiš, J.: The less invsive, videossisted nterior pproch in the tretment of thorcolumr frctures. Mid-term results. Eur. J. Trum (Suppl.1), 30: 343, Wendsche, P., Kočiš, J., Zelniček, P.: Spinl injuries. Outcomes fter urgent decompression nd erly stiliztion. Eur. J. Emerg. Surg. Int. Cre, 20: 19 22, Weninger, P., Schultz, A., Hertz, H.: Conservtive mngement of thorcolumr nd lumr spine compression nd urst frctures: functionl nd rdiogrphic outcomes in 136 cses treted y closed reduction nd csting. Arch. Orthop. Trum S., 129: , Korespondující utor: Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Úrzová nemocnice v Brně Ponávk Brno E-mil:

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu

Komplikace operačního léčení zlomenin pánevního kruhu 208/, p. 208 215 Komplikce operčního léčení zlomenin pánevního kruhu Complictions Associted with Surgicl Tretment of Pelvic Ring Frctures T. Pvelk, M. Slášek, D. Weisová Klinik ortopedie trumtologie pohyového

Více

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu 273/, p. 273 277 Význm lrokpsulárního vlu při refixci Bnkrtovy léze pomocí Mitek implntátu The Role of Cpsulolrl Complex in Bnkrt Lesion Repir Using Mitek Anchors R. HOLIBKA, M. PACH, R. KALINA Ortopedická

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN V. Válek, M. Mechl SOUHRN Cysty ledvin ptří mezi jedny z nejčstějších nálezů při ultrzvukovém vyšetření (USG) či vyšetření ledvin řich výpočetní tomogrfií

Více

Účinnost aplikace granulí xenogenního materiálu při otevřeném sinus-liftu klinické a histologické zhodnocení

Účinnost aplikace granulí xenogenního materiálu při otevřeném sinus-liftu klinické a histologické zhodnocení Účinnost plikce grnulí xenogenního mteriálu při otevřeném sinus-liftu klinické histologické zhodnocení Myron Nevins, DDS 1, Mrcelo Cmelo, DDS 2, Nicol De Angelis, DDS 3, Jmes J. Hnrtty, DDS 4, Whn G. Khng,

Více

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií

F- FDG PET/ CT v diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu: srovnání s 99m Tc- MIBI scintigrafií PŮVODNÍ PRÁCE F- FDG PET/ CT v dignostice mnohočetného myelomu monoklonální gmptie nejistého význmu: srovnání s Tc- MIBI scintigrfií F- FDG PET/ CT nd Tc- MIBI Scintigrphy in Evlution of Ptients with Multiple

Více

u časných stadií karcinomů děložního hrdla

u časných stadií karcinomů děložního hrdla 39 Fertilitu zchovávjící postupy u čsných stdií krcinomů děložního hrdl Lukáš Rob 1, Helen Robová 1, Mrek Plut 1, Petr Škp 1 Gynekologicko-porodnická klinik,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Ústv

Více

dlahy plates MEDIN, a.s. NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY

dlahy plates MEDIN, a.s. NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY dlhy pltes MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 53 DLHY PLTES DLHY FIXČNÍ FIXTION PLTES 55 DLHY SE ZMENŠENOU PLOCHOU DOTEKU LIMITED CONTCT PLTES 56 DLHY

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014.

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014. or et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů Evropské krdiologické společnosti pro dignostiku léču onemocnění

Více

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY DOPADAJÍCÍ SLUNEČNÍ RADIACE NA LOKALITĚ BÍLÝ KŘÍŽ Rožnovský, J., Litschmnn, T. (ed): Seminář Mikroklim porostů, rno, 26. řezn 2003, SPEKTRÁLNÍ CHRKTERISTIKY DOPDJÍCÍ SLUNEČNÍ RDICE N LOKLITĚ ÍLÝ KŘÍŽ Mrtin Nvrátil 1, Vldimír Špund 2 1 Ktedr fyziky, Ostrvská

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace. Připraven Českou kardiologickou společností

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro nekardiální operace. Připraven Českou kardiologickou společností or et Vs Aville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučených postupů Evropské krdiologické společnosti pro nekrdiální operce.

Více

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC

KOMPONENTY. Řada stykačů typu SEC KOMPONENTY Řd stykčů typu SE Všeoecné informce Stykč SE je výroek určený pro mimořádně náročný provoz. Je nvržen tk, y ostál i v nejnáročnějších plikcích z hledisk prcovního prostředí výkonu poždovném

Více

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350

Aplikace plazmového hořáku na kotel PG350 Aplikce plzmového hořáku n kotel PG350 P. Kočvrová, M.Kozuková, VŠB-TU OSTRAVA V článku je prezentován princip plzmové technologie porovnání rychlostí směsi n vstupu do splovcí komory n geometrii s vířivým

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním hřebem MEDIN

Tibiotalokalkaneální artrodéza retrográdním hřebem MEDIN 400/, p. 400 406 Tibiotloklkneální rtrodéz retrográdním hřebem MEDIN Tibio-Tlo-Clcnel Arthrodesis with the Retrogrde Intrmedullry Nil MEDIN Práce je věnovná Prof. MUDr. Antonínu Sosnovi, DrSc. k jeho význmnému

Více

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY

ABSTRACT ÚVOD MATERIÁL A METODY Leugner, Jurásek, Mrtincová: Porovnání růstu mtečných stromů horských populcí smrku ztepilého (Pice ies (L) KARST) jejich vegettivních potomstev vyszených v různých podmínkách POROVNÁNÍ RŮSTU MATEČNÝCH

Více

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část

STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE. IVAN ŠVEC a, MARIE HRUŠKOVÁ a a ONDŘEJ JIRSA b. Experimentální část VYUŽITÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD PRO SLEDOVÁNÍ JAKOSTNÍHO PROFILU KOMERČNÍ PŠENICE IVAN ŠVEC, MARIE HRUŠKOVÁ ONDŘEJ JIRSA b Ústv chemie technologie schridů, Vysoká škol chemicko-technologická

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY

SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY SECUNORM 590 NÁVOD ČESKY CZ SRDEČNĚ VÁM BLAHOPŘEJEME KE KOUPI ŘEZACÍHO NOŽE SECUNORM 590. Rozhodl/ jste se pro koupi vysoce hodnotného řezcího nástroje od společnosti MARTOR KG - výroce z německého Solingenu.

Více

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008

Měření objektů pozorovaných v průběhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 Technické novinky 79 Měření ojektů pozorovných v průěhu endoskopického vyšetření systémem FOTOM 2008 doc. Ing. Lčezr Ličev, CSc. 1 2, 3, 4, MUDr. Ondřej Urn, Ph.D. 1 Ktedr informtiky FEI, VŠB TU Ostrv

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu

Při výpočtu obsahu takto omezených rovinných oblastí mohou nastat následující základní případy : , osou x a přímkami. spojitá na intervalu Geometrické plikce určitého integrálu Osh rovinné olsti Je-li ploch ohrničen křivkou f () osou Při výpočtu oshu tkto omezených rovinných olstí mohou nstt následující zákldní přípd : Nechť funkce f () je

Více

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty

Větvené mazací systémy a jejich proudové poměry tribologicko-hydraulické aspekty OBHAJOBA DISETAČNÍ PÁCE Větvené mzcí systémy jejich proudové poměry triologicko-hydrulické spekty PhD student: Ing. Antonín Dvořák Školitel: Doc. NDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. Ústv konstruování VUT- BNO

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Šrouby kostní bone screws

Šrouby kostní bone screws Šrouby kostní bone screws MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 9 Šrouby kostní one Screws ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS 11 ŠROUY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL ONE

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ ANGULARLY STABLE PLATES

DLAHY ÚHLOVĚ STABILNÍ ANGULARLY STABLE PLATES C DLHY ÚHLOVĚ STBILNÍ NGULRLY STBLE PLTES NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII / INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY C.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2

potravinárstvo Martina Ošťádalová 1, Vladimír Pažout 1, Ivan Straka 2 potrvinárstvo ZMĚNY OBSAHU CHLOROFYLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY KOMERČNÍCH ČAJŮ CHANGES IN CHLOROPHYLLS CONTENT DURING THE TECHNOLOGICAL PREPARATION OF COMMERCIAL TEAS Mrtin Ošťádlová 1, Vldimír

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE

SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE SYNTÉZA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si METODOU REAKTIVNÍ SINTRACE PAVEL NOVÁK, DALIBOR VOJTĚCH, JAN ŠERÁK, JIŘÍ KUBÁSEK, FILIP PRŮŠA, VÍTĚZSLAV KNOTEK, ALENA MICHALCOVÁ MICHAL NOVÁK Ústv kovových

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Prostá kostěná fúze versus instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz

Prostá kostěná fúze versus instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz 180/, p. 180 184 Prostá kostěná fúze versus instrumentovaná hemivertebrektomie v operační léčbě kongenitálních skolióz Simple Bony Fusion or Instrumented Hemivertebra Excision in the Surgical Treatment

Více

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení.

Půjdu do kina Bude pršet Zajímavý film. Jedině poslední řádek tabulky vyhovuje splnění podmínky úvodního tvrzení. 4. Booleov lger Booleov lger yl nvržen v polovině 9. století mtemtikem Georgem Boolem, tehdy nikoliv k návrhu digitálníh ovodů, nýrž jko mtemtikou disiplínu k formuli logikého myšlení. Jko příkld použijeme

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám. registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/

Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám. registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Výukový mtriál yl zprcován v rámci projektu OPVK 1.5 EU peníze školám registrční číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.1026 Autor: Mgr. Vldimír Mikel zprcováno: 7.12.2012 ročník (oor) temtická olst Předmět

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno Veletrh nápdů učitelů fyziky 18 Fyzik cyklist JAN VÁLEK, PETR SLÁDEK Ktedr fyziky, chemie odorného vzdělávání, Pedgogická fkult, Msrykov univerzit, Poříčí 7, 603 00 Brno Astrkt Jízdní kolo spojuje mnoho

Více

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících.

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících. 4.4. Sinová vět Předpokldy Trigonometrie řešení úloh o trojúhelnííh. Prktiké využití změřování měření vzdáleností, tringulční síť Tringulční síť je prolém měřit vzdálenosti dvou odů v krjině změříme velmi

Více

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř

KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř KLASIFIKACE PORANĚNÍ PÁTEŘE thorakolumbální páteř J. Little, J. Foukal, J. Procházková Radiologická klinika FN Brno a LF MU Rozdělení poranění páteře Poranění horní krční páteře C0-C2 tradiční dělení Fraktury

Více

Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety

Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety 238/, p. 238 242 Vzth tvru kromi ruptury rotátorové mnžety Reltionship of Acromil Morphology nd Rottor Cuff Ters D. MUSIL 1, P. SADOVSKÝ 1,M. ROST 2, J. STEHLÍK 1, L. FILIP 1 1 Ortopedické oddělení Nemocnice

Více

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály.

Integrály definované za těchto předpokladů nazýváme vlastní integrály. Mtemtik II.5. Nevlstní integrály.5. Nevlstní integrály Cíle V této kpitole poněkud rozšíříme definii Riemnnov určitého integrálu i n přípdy, kdy je integrční oor neohrničený (tj. (, >,

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1.

Zpětný výpočet součinitele. v klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření 3 4/2013. 2. Popis simulované kruhové rozrážky. 1. Zpětný výpočet součinitele očního tlku v klidu v rněnském jílu n zákldě konvergenčních měření Josef Rott, Dvid Mšín V článku se věnujeme stnovení součinitele očního tlku v klidu v překonsolidovném jílu

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí Stvení sttik 1.ročník klářského studi Nosné stvení konstrukce Výpočet rekcí Reálné ztížení nosných stveních konstrukcí Prut geometrický popis vnější vzy nehynost silové ztížení složky rekcí Ktedr stvení

Více

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem

2. Funkční řady Studijní text. V předcházející kapitole jsme uvažovali řady, jejichž členy byla reálná čísla. Nyní se budeme zabývat studiem 2. Funkční řd Studijní text 2. Funkční řd V předcházející kpitole jsme uvžovli řd, jejichž člen bl reálná čísl. Nní se budeme zbývt studiem obecnějšího přípdu, kd člen řd tvoří reálné funkce. Definice

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázi zákldní vzdělávání Jroslv Švrček kolektiv Rámcový vzdělávcí progrm pro zákldní vzdělávání Vzdělávcí oblst: Mtemtik její plikce Temtický okruh: Nestndrdní plikční

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

PRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY

PRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY PRVIDELNÉ MNOHOĚNY Vlst Chmelíková, Luboš Morvec MFF UK 007 1 Úvod ento text byl vytvořen s cílem inspirovt učitele středních škol k zčlenění témtu prvidelné mnohostěny do hodin mtemtiky, neboť při výuce

Více

dlahy úhlově stabilní AngulArly stable plates

dlahy úhlově stabilní AngulArly stable plates dlhy úhlově stbilní ngulrly stble pltes c MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 85 C Dlahy úhlově stabilní ngularly Stable Plates ŠROUBY KOSTNÍ UZMYKTELNÉ

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu

Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Zlomeniny hrudní a bederní páteře- konzervativní a chirurgická léčba,volba optimálního přístupu Michael Mrůzek Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: doc. MUDr Radim Lipina Ph.D 64 spinálních poranění/

Více

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor

Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor Dtmining AA (Above Averge) kvntifikátor Jn Burin Lbortory of Intelligent Systems, Fculty of Informtics nd Sttistics, University of Economics, W. Churchill Sq. 4, 13067 Prgue, Czech Republic, burinj@vse.cz

Více

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu Okruhy oporučená litertur písemné přijímí zkoušky - oor Přístroje metoy pro iomeiínu speiiká část testu Mtemtik v rozshu klářského stui ooru Biomeiínský tehnik (BMT) n FBMI: A Diereniální počet unkí jené

Více

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 Návod k elektroinstlci 2-žilového kelu mezi ovládcí jednotkou motorem Veďte kel od ovládcí jednotky k oknu. Poznámk: Následujte tulku pro výěr správné velikosti kelu. Pro zpojení k motoru: Následujte návod

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy postupy: Kpcit uložená energie Peter Dourmshkin MIT 6, překld: Jn Pcák (7) Osh 4. KAPACITA A ULOŽENÁ ENERGIE 4.1 ÚKOLY 4. ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ

Více

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

55/2011 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 55/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. březn 2011 o činnostech zdrvotnických prcovníků jiných odborných prcovníků Ministerstvo zdrvotnictví stnoví podle 90 odst. 2 písm. e) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Pánevní C-svorka. Nástroj pro emergentní stabilizaci nestabilních poranění a zlomenin pánevního kruhu ( zranění typu C ).

Pánevní C-svorka. Nástroj pro emergentní stabilizaci nestabilních poranění a zlomenin pánevního kruhu ( zranění typu C ). Pánevní C-svorka. Nástroj pro emergentní stabilizaci nestabilních poranění a zlomenin pánevního kruhu ( zranění typu C ). Technický návod Nástroje a implantáty schválené nadací AO Foundation Obsah Úvod

Více

Obsah rovinného obrazce

Obsah rovinného obrazce Osh rovinného orzce Nejjednodušší plikcí určitého integrálu je výpočet oshu rovinného orzce. Zčneme větou. Vět : Je-li funkce f spojitá nezáporná n n orázku níže roven f ( ) d. ;, je osh rovinného orzce

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromžďovt, pojmout zchycovt Potruní systémy 132 Potruní systémy Nerezové hrdlové potruí ACO PIPE Úvod Zákldní informce Klíčové vlstnosti 134 135 Rovné potruí Rovné potruí s hrdlem Rovné potruí

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

10. Suffixové stromy 1 2014-01-23

10. Suffixové stromy 1 2014-01-23 10. Suffixové stromy V této kpitole popíšeme jednu pozoruhodnou dtovou strukturu, pomocí níž dokážeme prolémy týkjící se řetězců převádět n grfové prolémy řešit je tk v lineárním čse. Řetězce, trie suffixové

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

Ověření technologie stromy u silnic

Ověření technologie stromy u silnic Ověření technologie stromy u silnic Dtum relizce pokusu: vegetční sezón 211 Řešitel: Symiom, s.r.o; Správ údrž silnic Prduického krje Metodik: Ve spolupráci se Správou údržou silnic Prduického krje yly

Více

Zlomeniny pánve u starých lidí

Zlomeniny pánve u starých lidí Zlomeniny pánve u starých lidí TOC KN Liberec a.s. Mikulov 3.4.9.2014 Zlomeniny pánve u starých lidí Léčba zlomenin pánve a acetabula. Džupa V.,Pavelka T., Taller S.et al.galen 2013 Surgical management

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Doporučené postupy ES týkjící se dietu, predietu krdiovskulárních onemocnění, vytvořené

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY NÁSTROJE PRO DIAGNOSTIKU SPEKTROMETRU S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM DANIELA ŠVEJCAROVÁ MIROSLAV FIŠERA Ústv chemie technologie ochrny životního prostředí, Fkult chemická,

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie uchování testikulárního spermtu štiky oecné Registrční číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/13.00447 1 Příjemce dotce: Název neo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav

Měření rozlišovací schopnosti optických soustav F Měření rozlišovcí schopnosti optických soustv Úkoly :. Měření rozlišovcí schopnosti fotogrfických objektivů v závislosti n clonovém čísle. Měření hloubky ostrosti fotogrfických objektivů v závislosti

Více

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII / INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY.0.1 MEDIN, a.s. Vlachovická 619 Nové Město na Moravě CZ 592 31 Czech Republic IČO 43378030 DIČ CZ43378030

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Ryba L., Chaloupka R. Masarykova Univerzita Lékařská fakulta Ortopedická klinika FN Brno přednosta: doc. MUDr. Martin Repko Ph.D.

Ryba L., Chaloupka R. Masarykova Univerzita Lékařská fakulta Ortopedická klinika FN Brno přednosta: doc. MUDr. Martin Repko Ph.D. , Chaloupka R. Masarykova Univerzita Lékařská fakulta Ortopedická klinika FN Brno přednosta: doc. MUDr. Martin Repko Ph.D. DEGENERACE fyziologický jev začíná již kolem 30 let věku nemusí být klinické potíže

Více