Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem"

Transkript

1 34/, p Rdiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 L1 zlomenin, kde přední sloupec yl rekonstruován logenním difyzárním tiiálním štěpem Mid-term Rdiogrphic Results in Th12 nd L1 Frctures fter Anterior Column Reconstruction with Tiil Shft Bone Allogrft P. Wendsche 1, J. Kočiš 1, J. Chmelová 2, M. Kell 1, V. Sturs 1 1 Úrzová nemocnice v Brně 2 Oddělení rdiologie zorzovcí metody Městské nemocnice Ostrv Astrct PURPOSE OF THE STUDY Frozen tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips were used for nterior column reconstruction in Th12 nd L1 frctures. The im of this retrospective study ws to evlute the five-yer results of the tretment on the sis of rdiogrphic findings. MATERIAL AND METHODS Twenty-six ptients treted in 2005 nd 2006 for isolted Th12 or L1 frctures, with no neurologicl deficit, were evluted. In ll ptients, the spine ws stilised from n isolted nterior pproch or through comined posterior nd nterior pproch, nd ngle-stle implnts were used. On rdiogrphic exmintion the loss of correction nd lterl compression of the segment involved were mesured on stndrd X-ry views. Dt on one union t grft-one interfces were otined from spirl CT scns. For ssessment of the stge of one heling, scle of % ws estlished, nd ech ptient ws evluted y two independent rdiologists. Bsed on the verge results, one union ws defined s non-union, 0 24 %; incomplete union, %; complete union, %. RESULTS The verge loss of correction mesured y Beck s method ws 0.77 degree. In four ptients, the lterl compression ngle deteriorted on the verge y 1.1 degree (rnge, ) during the tretment. The proximl grft-one interfce showed complete union in 19 ptients (73 %), nd the distl interfce ws completely heled in 20 ptients (77 %). Incomplete one union t the proximl nd the distl interfce ws found in seven (27 %) nd six (23 %) ptients, respectively. Nonunion ws not recorded. No complictions occurred. CONCLUSIONS The use of tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips resulted in stle reconstruction of the nterior column of the thorcolumr spine which showed low loss of correction nd good one union. Key words: trnspediculr spinl stilistion, video-ssisted thorcoscopic pproch, loss of correction, spinl fusion surgery, comined pproch for thorcolumr frctures. Úvod Nestilní thorkolumální zlomeniny s význmnou kompresí ortlového těl ývjí léčeny většinou operčně. Cílem chirurgické intervence je docílení iomechnicky stilní rekonstrukce předního sloupce. K tomuto výsledku vedou různé metody: izolovný přední (nterolterální) přístup, izolovný posterior přístup s různými technikmi rekonstrukce předního sloupce, neo kominovný přístup (1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 38 41, 43, 44, 45). Jedno z kritérií stilního segmentálního hojení je kostní spojení (fúze) mezi zrněným sousedním ortlem (sousedními ortli). Tto retrospektivní studie vyšetřuje efektivitu použití logenních kostních štěpů difýzy tiie k zránění ztráty korekce rekonstruovného předního sloupce evluuje rozsh fúze mezi štěpem těly ortlů.

2 35/ Mteriál metodik V letech 2005 (n = 16) 2006 (n = 10) jsme použili u 26 pcientů se zlomeninou Th12 neo L1 logenní kostní štěpy z difýzy tiie pro rekonstrukci předního sloupce porněné páteře. 15 pcientů yli muži, 11 ženy. Průměrný věk v doě operce yl 48,4 let (rozpětí 22 do 70 let). Kritéri pro zřzení do studie yl: () izolovná zlomenin Th12 neo L1 ez neurologického deficitu () typ A neo typ B zlomeniny dle Mgerleho klsifikce (30) s význmnou kompresí těl ortle. Chirurgický protokol Zlomeniny typu B yly vždy stilizovány kominovným přístupem (n = 8), typu A ovykle izolovným předním přístupem (n = 17). V jednom přípdě yl použit kominovný přístup. Přípd yl předoperčně omylem klsifikován jko zlomenin typu B. U kominovných přístupů yl vždy první zdní trnspedikulární stilizce. Použity yly různé úhlově stilní šrou-tyč-šrou systémy pro přední přístup. Aplikce kostních štěpů pro dorzolterální fúzi použit neyl. Intervl mezi zdním předním výkonem činil 4 6 dní. Pro přední proceduru yl vytvořen 7 10cm thorkotomie nd porněným úsekem ez dlších pomocných portů (44). Po preprci porněného úseku v hrudní dutině yly šrouy plikovány do oou sousedních ortlů v přípdě dvousegmentální rekonstrukce (or. 1) neo do horního nezrněného ortle do distální nepostižené části ortle zlomeného v přípdě monosegmentální rekonstrukce (or. 2). Tříštivá část porněného ortle yl vyjmut stejně jko chrupvčitá část sousedního ortle (ortlů). Úsek yl distrhován logenní štěp n míru plikován. Vnitřní část difyzárního štěpu yl vyplněn utologními kostními štěpy z odstrněné části porněného ortlového těl. Jiným způsoem utologní štěpy plikovány neyly. Štěp y zjištěn kompletizcí stilizčního systému. Bylo-li předem stilizováno zezdu, použili jsme Or. 1. Pooperční rtg snímky ukzují isegmentání rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu logenním kostním štěpem kovovým implntátem,.p. projekce, lterální projekce. Or..2. Pooperční rtg snímky ukzují monosegmentlní rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu použitím distální části porněného ortle pro plikci šrouů,.p. projekce, lterální projekce.

3 36/ při předním přístupu z úsporných důvodů již jen jednoduchý šrou- -tyč-šrou systém (or. 3), (součást systému Expedium R,1 ). Jednlo-li se nopk o izolovný přední přístup, stilizovli jsme vždy úhlově stilním implntátem (Modul Anterior Compression System R2 ) (or. 1, 2). Páteřní knál revidujeme pro dekompresi míchy v přípdě neurologického poškození. Tito pcienti zřzeni do této studie nejsou. Pokždé distrhujeme instrumentovný úsek spoléháme n re-lignment kostního hojení. Or. 3. Pooperční rtg snímky ukzují oě procedury: zdním trnspedikulárním přístupem překlenujeme dv pohyové segmenty, předním trnstorkálním pk jen jeden segment,.p. projekce, lterální projekce. Studijní protokol Pro vyhodnocení výsledků yly použité následující rdiologické metody: () stndrdní rtg v oční projekci před opercí (úrzové), ezprostředně po operci ěhem vyšetření pro tuto studii n jře roku 2011 (mximální follow-up). N těchto snímcích yl 1 DePuy (Johnson&Johnson, USA) 2 B. Brun (Aesculp), Německo T 1. Rdiologické výsledky Rdiologické výsledky pcient operce zhlomenin klsifikce přístup segmenty GDW- (Beck) lterální komprese úrz poop follow-up ztrát úrz poop follow-up L1 B1.2(A3.1) kom isegm -6,5 0,3 0, , L1 A 3.2 přední monosegm -4,1 0,1 0,1 0 0,7 0,9 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí 0,1 chyí chyí 0, L1 A.3.1 přední monosegm -10,6-5 -8,4 3, , L1 A 2.3 přední isegm 18 17,9 17,9 0 0,6 1,9 1, TH12 A 2.3 přední isegm chyl chyí -4,3 chyí chyí 0, L1 A 3.2 přední monosegm -4,4 0,1 0,2 0 1,7 5, TH12 A 2.2 přední isegm -7 3,4 3,5 0 2,6 1,4 1, L1 A 2.2 přední monosegm -1,2 9 7,9 1,1-1,5 1,7 1, L1 B1.2 kom isegm -4,1 2,2 2,3 0 chyí 2,3 2,4 (A1.2) L1 A 3.2 přední monosegm -2,7 0, ,3 2, L1 A 3.2 přední monosegm -5,2-3 -3,4 0,4 0 0,8 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí 1,4 1,4 0 chyí 0, Th12 A 2.3 přední isegm -13,9 0,3 0,3 0 1,5 1,6 1, Th12 A 2.3 kom isegm -3,3 6,2 5,7 0,5 20,7 7,7 8, Th12 B1.2 kom isegm chyí 2,4-0,2 2,6 chyí 2,1 2,9 (A2.3) Th12 A 3.2 přední monosegm chyí 5,6 5,3 0,3 chyí 0,5 0, L1 B1.2 kom isegm -4,7 4,2 4,1 0,1 2,1 0,6 0,5 (A3.1) L1 A 2.3 přední isegm -4,4-0,4-6,5 6,1 0,1 0, L1 B1.2 kom monosegm -4,1-0,4-0,4 0 0,2 0,4 0,5 (A3.1) L1 A 3.2 přední isegm chyí chyí 2 chyí chyí L1 B1.2 kom monosegm -20,9 0,1 0,1 0 1,9 1,8 1,8 (A1.2) L 1 A 3.2 přední monosegm -8,4-1 -3,4 2,4 2,4 0,1 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí -19,1, chyí chyí Th12 B1.2 kom isegm -21,5 0,1 0 0, (A1.2) L1 B1.2 kom isegm -13,8 3,2 3 0,2 1,8 1,7 1,4 (A2.3) n = 26 n =

4 37/ β Or. 4. Měření Beckov úhlu (GDW) n lterální rtg projekci, schemtické znázornění měření, lterální rtg snímek ukzuje digitální zložení čáry k měření uhlů 1. 1 Pomocí softwre X-Vision T. 2. Rdiologická evluce hojení kostních štěpů pomocí spirálního CT Rdiologická evluce (spirální CT) hojení štěpů Pcient 1. rdiolog 2. rdiolog průměr hojení % hojení % hojení % prox dist prox dist prox dist geometricky měřen 3 Beckův úhel GDW 4 (3), (or. 4), () stndrdní rtg v.p. projekci pro měření lterální komprese, (c) spirální CT přes olsti štěpů pro evluci rozshu kostního hojení (fúze) v kontktních zónách ( interfce ). Proximální distální kontktní zóny yly virtuálně rozděleny n kvdrnty, což dovolilo klsifikovt kostní hojení n 4 rozshy (25 %, 50 %, 75 neo 100 %). Tto evluce yl proveden dvěm rdiology z různých prcovišť průměr oou hodnocení yl použití ke stnovení rozshu kostního hojení (do 24 % nezhojeno, % částečně zhojeno % zhojeno ). Zdní implntát při kominovném přístupu odstrňujeme po kostním hojení štěpu ( měsíc). U všech pcientů uvedených v této studii yl zdní stilizční mteriál již dříve extrhován. Výsledky Výsledky geometrického měření úhlů ztráty korekce, lterální komprese spirálního CT pro stnovení rozshu fúze jsou shrnuty v tulkách 1, 2 2. Je ptrné, že průměrný úhel ztráty korekce v nšem souoru měří 0,77 (n = 22). Ve 4 přípdech k měření nedošlo z důvodu ztráty pooperční rtg dokumentce. Vyřdíme-li nejhorší výsledek ( worse cse, pc. č. 18) činí průměrná ztrát 0,55. Vezmeme-li v potz přirozenou nepřesnost náčrtu čr do elektronického orzu (předpokládáme 0,3 ), 17 přípdů (77,3 %) ylo ez ztráty korekce. Úhel lterální komprese se zhoršil ve 4 z 22 přípdů (18,2 %), přičemž v jednom přípdě měřil 5,5. Průměr činil 1,1 (0,7 5,5 ). CT vyšetření přes celou reu štěpů mohlo ýt provedeno u všech 26 pcientů (t. 2). Klsifikce kompletně zhojeno yl stnoven u 19 pcientů (73 %), částečné hojení u 7 pcientů (27 %), (t. 2, 3). U žádného pcient neylo nlezeno nezhojeno (t. 3). Pouze 3 Použitím softwre X-Vision 4 GDW (německý výrz: Grund-Deckpltten- -Winkel, úhel mezi dolní krycí plochou horního sousedního ortle dolní krycí plochou porněného neo distálního dolního ortle

5 38/ Diskuse Or. 5. Sgitální řez spirálního CT skrz loštěp, který ukzuje kostní integrci jk v proximální, tk distální hrniční zóně (order zone). u 3 pcientů (11,5 %) yl štěp klsifikován proximálně i distálně jko částečně zhojen. Dislokce štěpu neo jiné komplikce týkjící se štěpů či implntátů neyly v tomto souoru pcientů nlezeny. Konzervtivní terpie zlomenin thorkolumálního přechodu s význmnou kompresí ortlového těl je limitován (33, 46). V retrospektivní multicentrické studii evluovli Reinhold et l. (33) u 43 pcientů se stilními konzervtivně léčenými zlomeninmi po průměrnou dou sledování 16,3 roků ztrátu korekce (kyfotizci) 5,2. Několik let poté evluovli ztrátu korekce u různých terpeutických skupin: konzervtivně 8,5, po kominovné dorzoventrální stilizci 6,1 (35). Při srovnání mezi kominovným operčním přístupem izolovným zdním, měřili u kominovné stilizce signifikntně menší ztrátu korekce (12, 20, 25). Při izolovné zdní stilizci ez rekonstrukce předního sloupce následuje ztrát korekce, což může vést k lomu šrouů (or. 6). Weninger et l. (44) nšli v souoru 104 zlomenin Th11-L2 po konzervtivní léčě ztrátu korekce 12,5. Görler (21) referuje o ztrátě korekce 2,4 rok po implntci expnziilního předního implntátu. Pro rekonstrukci předního sloupce je fúze nezytná (8, 19, 22). I přesto, že utologní kostní štěpy mjí lepší iologické vlstnosti (19), pro jejích nedosttek používáme štěpy logenní. O použití difyzárních utologních štěpů fiuly referováno ylo (40). Málo referencí je o použití logenních štěpů (13, 17). Nopk mnoho utorů referuje o výsledcích po náhrdách těl ortlů (expnziilními klíckmi ), (8, 21, 23, 34, 41). Jiné pulikce ve kterých je referováno o použití difyzárních kortikálních štěpů vyplněných utologními spongiózními kousky nlezeny neyly. Oděr, skldování distriuce štěpů podléhá legisltivním předpisům, provádí je tkáňová nk. Ehrler et l. (17) uvádí, že T. 2. Střední hodnoty kostního hojení v hrničních zónách (order zone), hodnoceno dvěm nezávislými rdiology T. 3. Výsledky kostního hojení logenních štěpů Kompletně Částečně zhojeno Nezhojeno Proximálně 19 (73 %) 7 (27 %) 0 Distlně 20 (77 %) 6 (23 %) 0

6 39/ c Or. 6. Zlomenin L1 (typ B), která yl stilizován zdním, trnspedikulárním přístupem. Insuficietní rekonstrukce předního sloupce plikcí iokermických grnul v Dniuxové technice lterální rtg snímek před opercí lterální rtg snímek pooperční c po 3 měsících není ptrná kostní konsolidce d rok po operci ptrná kyfotizce ez konsolidce předního sloupce - pedikulární šrouy se lámou z únvy mteriálu. d při dodržování stndrdních legisltivních předpisů je riziko přenosu nemocí mlé. Gzdg et l. (19) nopk poukzují n riziko přenosu HIV infekce při použití čerstvých štěpů. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům (vysoká ztrát korekce) při použití logenních kortikospongiózních štěpů (4), preferujeme logenní difyzární (kortikální) štěpy. Bridwell spol. použili kortikospongiózní stěpy s dorými výsledky, všk v chirurgii skolióz (7). Ulmr et l. (42) diskutují shodu opkovného měření verterálních segmentálních úhlů (Co) stejnými rozdílnými vyšetřovteli (inter- nd intr-oserver reliility). Co původně nvrhl vlstní metodu měření úhlů u skolióz. N nšem prcovišti jsme se rozhodli k měření používt metodu dle Beck (3) tk, jko mnozí utoři v německy mluvicích zemích (cit.u 21 29). Quint et l. (32) vyvinuli počítčem podpořený progrm pro stndrdní rtg projekce, který nevyžduje zvláštní vyvení osoního počítče. Stndrdní rtg snímky nemohou exktně determinovt rozsh fúze po použití kostních štěpů (6, 16, 24, 26, 29, 31). Různí utoři doporučují detekci fúze CT vyšetřením (6, 24, 26, 36, 37). Kritéri fúze jsou všk diskutován kontroverzně (31). Ve dvou studiích (6, 31) yl nlezen nízká korelce (68 % 69 %) mezi rtg vyšetřením předpokládnou fúzí peroperčním nálezem. Vccro spol. nopk uvádí, že ve 20 % přípdů peroperčně nlezená fúze yl lepší než yl podle rtg předpokládán. Příčinnou může ýt dle utorů inkompletní minerlizce kostí (43). Měření v centrální části klícek neo difyzárních kostí, jko v nšem přípdě, je prolemtické (11). Orázky 7-d ukzují denzitu 5 uvnitř štěpu ve třech projekcích: () ve frontální rekonstrukci, () v sgitální rekonstrukci (c) (d) v řezech proximálních distálních hrničních zón (order zones). Lng et l. (28) uvádí 3dimenzionální vyšetření. Rozhodli jsme se pro 2dimenzionální vyšetření spirálním CT, stndrdním protokolem 5 měřená softwrem X-Vision

7 40/ c d e Or. 7. Zorzení spirálního CT skrz štěp znázorňuje měření kostní (pcient č.6) frontální rovin, sgitální rovin, c horizontální řez proximální kontktní zóny, d střed štěpu, e horizontální řez distální kontktní zóny. c Or. 8. Pokud štěp není koplnárně plikován, nemůže nstt kompletní hojení, pooperční lterální rtg snímek ukzuje, že štěp neyl přesně koplnárně zložen pooperční.p. projekce ukzuje šptnou polohu štěpu c CT orázek po 5 letech ukzuje, že štěp distálně není doře příhojen.

8 41/ pro všechny pcienty. Výsledky pk yly vyhodnoceny dvěm nezávislými rdiology n různých prcovištích. Podle společného protokolu rozdělili o hodnotitelé proximální i distální plochu hrniční zóny virtuálně n 4 kvdrnty klsifikovli rozsh hojení do skupin: žádné, 25, 50, 75 neo 100 % zhojeno. Velmi nízké (25 %) procento hojení ylo stnoveno jedním hodnotitelem - distální ploch u pcient č.18 ( worse- -cse or. 8c). Pokud se všk díváme n pooperční rtg snímky (or. 8, ) je ptrné, že při přítomnosti premoridní skoliózy neyl štěp distálně ideálně zložen, neměl totiž kontkt po celém ojemu. U pornění typu A3.3 (30) ývjí porněné oě ploténky. U těchto zlomenin musí ýt odstrněn nejen tříštívá zón porněného ortle, le i chrupvčité krycí plochy oou sousedních ortlů tk, y došlo ke kostnímu hojení se štěpem (or. 1). Nopk u pornění typu A1.3 lze použít distální část porněného ortle pro inzerci šrouů, oětujeme tím pouze jeden pohyový segment (or. 2). V přípdě kominovného přístupu se zvdí pedikulární šrouy nd pod porněným ortlem (imoilizce dvou pohyových segmentů). Po čsném odstrnění zdního stilizčního systému zůstává vzdu jeden pohyový segment (zprvidl distální) zchován (or. 3). Přední implntáty neodstrňujeme. Funkční vyhodnocení výsledků, jk doporučuje Chfetz (24) jsme neprováděli. Závěr Tto studie dokzuje, že logenními difyzárními tiiálními kostními štěpy pro rekonstrukci předního páteřního sloupce u zlomenin Th12 L1 jsme docílili doré výsledky s velmi nízkou ztrátou korekce (0,77 ) po dou 5 let sledování. Spirálním CT vyšetřením jsme nšli vysoké procento kompletního kostního hojení (proximálně 73 %, distálně 77 %). Nezhojení (méně než 25 % zhojení plochy štěpu) jsme nekonsttovli v žádném přípdě. Litertur 1. Acost, F. L, Buckley, J. M., Xu, Z., Lotz, J. C., Ames, C. P.: Biomechnicl comprison of three fixtion techniques for unstle thorcolumr urst frctures. Lortory investigtions. Spine, 8: , Bence, T., Schreier, U., Grupp, T., Steinhuser, E., Mittelmeier W.: Two column lesions in the thorcolumr junction: nterior, posterior or comined pproch? A comprtive iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J.,16: , Beck, E.: Röntgenolgische Messmethoden ei Wirelrüchen. Hefte Unfllheilkd., 108: 36 37, Bilik, A., Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Pš, L.: Přední spondylodéz kortikospongiózními štěpy při kominovném přístupu u Th-L zlomenin. Rozhl. Chir.,11: , Blttert. T., Jrvers, J. S., Schmidt, C., Riesner, H. J., Josten, C.: Anterior column reconstruction in thorcolumr injuries utilizing computer-ssisted nvigtion system. Eur. J. Trum Emerg. S., 37: , Blumenthl, S. L., Gill, K.: Cn lumr spine rdiogrphs ccurtely determine fusion in postopertive ptients? Correltion of routine rdiogrphs with second surgicl look t lumr fusion. Spine, 18: , Bridwell, K. H., Lenke, L. G., Mc Enery K. W., Bldus, C., Blnke, K.: Anterior fresh frozen structurl llogrft in the thorcic nd lumr spine. Spine, 20: , Briem, D., Rüger, J. M., Linhrt, W.: Einheilung utologer Trnsplntte nch dorsoventrler Instrumentierung instiler Frkturen der thorkolumlen Wirelsäule. Unfllchirurg, 106: , Briem, D., Linhrt, W., Lehmnn, W., Bullinger, M., Schoder, V., Meenen, N. M., Windolf, J., Rueger, J. M.: Untersuchungen der Leensqulität nch dorsoventrler Stilisierung von Wirelkörperfrkturen des thorkolumlen Üergnges. Unfllchirurg,106: Brodke, D. S., Gollogly, S., Bchus, K. N., Mohr, R., Nguyen, B. K.: Anterior thorcolumr instrumenttion: Stiffness nd lod spring chrcteristics of plte nd rod systems. Spine, 28: , Brodsky, A. E., Kovlsky, E. S., Khli MA.: Correltion of rdiologic ssessment of lumr spine fusion with surgicl explortion. Spine, 16 (Suppl 6): , Bühren, V.: Verletzungen der Brust-und Lendenwirelsäule. Unfllchirurg, 106: Crdens, R. J., Jvlkr, V., Ptil, S., Gonzles- -Cruz, J., Odgen, A., Mukherjee, D., Nnd, A.: Comprison of llogrft one nd titnium cges for verter ody replcement in the thorcolumr spine: A iomechnicl study. Oper. Neurosurg., 66: , Dniux H.: Trnspedikuläre Reposition und Spongiosplstik ei Wirelkörperrüchen. Unfllchirurg, 89: , Disch, A. C., Knop, C., Schser, K. D., Bluth, M., Schmoelz, W.: Angulr stle nterior plting following thorcolumr corpectomy revels superior segmentl stility compred to conventionl polyxil plte fixtion. Spine, 33: , Eck, K. R., Lenke, L. G., Bridwell, K. H., Gilul, L. A., Lshgri, C. J., Riew, K. D.: Rdiogrphic ssessments of nterior titnium mesh cges. J. Spinl Disord.,13: , Ehrler, D., Vccro, A.: The use of llogrft one in lumr spine Surgery. Clin. Orthop. Relt. R., 371: 38 45, Fro, F. D., White, K. K., Ahn, J. S., Ok, R. S., Mhr, A. T., Bw, M., Frnsworth, C. L., Grdin, S. R., Newton, P. O.: Biomechnicl nlysis of nterior instrumenttion for lumr corpectomy. Spine, 28: E468-E471, GzdG, A. R., Lne, J. M., Glser, D., Foerster, R. A.: Alterntives to utogenous one grft: Efficcy nd indictions. J. Am. Acd. Orthop. Surg., 3: 1 8, Gonschorek, O., Spiegl, U., Weiss, T., Pätzold, R., Huck, S., Bühren, V.: Rekonstruktion der ventrlen Säule nch thorkolumlen Wirelsäulenverletzungen. Unfllchirurg, 114: 26 34, Görler, T.: Rdiologische 1-Jhres-Ergenisse der ventrlen Spondylodese ei Frkturen der BWS/LWS mit expndierrem Cge. Dissert. Berlin, Hmer, A. J., Strchn, J. R., Blfl, M. M., Iotson, C. J., Stockley, I., Elson, R. A.: Biomechnicl properties of corticl llogrft one using new method of one strength mesurement: comprison of fresh, fresh-frozen nd irrdited one. J. Bone Jt Surg., 78-B: , Hung, P., Gupt, M. C., Srigul-Klijn, N., Hzelwood, S.: Two in vivo surgicl pproches for lumr corpectomy using llogrft nd metllic implnt: A controlled clinicl nd iomechnicl study. Spine J. 6: , Chfetz, N., Cnn, C. E., Morfi, J. M., Steinch, L. S., Goldert, H. I.: Pseudrthrosis following lumr fusion: detection y direct coronl CT scnning. Rdiology, 162: , Josten, C., Ktscher, S., Gonschorek, O.: Therpiekonzepte ei Frkturen des thorkolumlen Üergnges und der Lendenwirelsäule. Orthopde, 34: , 2005.

9 42/ 26. Knt, A. P., Dum, W. J., Den, S. M., Uchid, T.: Evlution of lumr spine fusion. Plin rdiogrphs versus direct surgicl explortion nd oservtion. Spine, 20: , Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Bilik, A., Veselý, R., Černohousová, I.: Méně invzivní retropleurální-retroperitoneální přístup k torkolumální páteři. Act Chir. orthop. Trum. čech., 76: , Lng, T. F.: Quntittive computed tomogrphy. Rdiol. Clin. North Am., 48: , Ludwig, P.: Retrospektive Evlution von opertiv versorgten Brust-und Lendenwirelsäulenfrkturen. Dissert. Freiurg i. Br., Mgerl, F., Aei, M., Gertzein, S. D.: A comprehensive clssifiction of thorcic nd lumr spine injuries. Eur. Spine J., 3: , McAfee, P. C., Boden, S. D., Brntign, J. W.: Symposium: A criticl discrepncy nd criteri of successful rthrodesis following interody spinl fusion. Spine, 26: , Quint, D. J., Tuite, G. F., Stern, J. D., Dorn, S. E., Ppdopoulus, S. M., Mc Gillicuddy, J. E., Lundquist, C. A. : Computer-ssisted mesurement of lumr spine rdiogrphes. Acd. Rdiol., 4: , 1997.Reinhold, M., Knop, C., Lnge, U., Bstion, L., Bluth, M.: Nichtopertive Behndlung von Verletzungen der thorkolumlen Wirelsäule. Klinische Spätergenisse nch 16 Jhren. Unfllchirurg, 106: , Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil II: Opertion und röntgenologische Befunde. Unfllchirurg, 112: Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil III: Nchuntersuchungen. Unfllchirurg, 112: Rothmnn, S. L., Glenn, W. V.: CT evlution of interody fusion. Clin. Orthop., 193: 47 56, Sndhu, H. S., Boden, S. D.: Biologic enhncement of spinl fusion. Orthop. Clin. N. Am., 29: , Schmoelz, W., Schser, K. D., Knop, C., Bluth, M., Disch, A. C.: Extent of corpectomy determines primry stility following isolted nterior reconstruction in thorcolumr frcture model. Clin. Biomech., 25: 16 20, Schreier, U., Bence, T., Grupp, T., Steinhuser, E., Mückley, T., Mittelmeier, W., Beisse, R.: Is single nterolterl screw plte fixtion sufficient for the tretment of spinl frctures in the thorcolumr junction? A iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J., 14: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Axil compression force mesurement cting cross the strut grft in thorcolumr instrumenttion testing. Clin. Biomech., 18: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Srkr, M., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Biomechnicl in vitro comprison of different mono- nd isegmentl nterior procedures with regrd to the strtegy for frcture stilistion using minimlly invsive techniques. Eur. Spine J., 5: 82 89, Ulmr, B., Gühring, M., Schmälzle, T., Weise, K., Bdke, A., Brunner, A.: Inter-nd intr-oserver reliility of the Co ngle in the mesurement of verterl, locl nd segmentl kyphosis of trumtic lumr spine frctures in the lterl X-ry. Arch. Orthop. Trum S., 130: , Vccro, A. R., Cirello, J.: The use of llogrft one nd cges in frctures cervicl, thorcic nd lumr spine. Clin. Orthop. Relt. R., 394:19 26, Wendsche, P., Mužik, V., Kočiš, J.: The less invsive, videossisted nterior pproch in the tretment of thorcolumr frctures. Mid-term results. Eur. J. Trum (Suppl.1), 30: 343, Wendsche, P., Kočiš, J., Zelniček, P.: Spinl injuries. Outcomes fter urgent decompression nd erly stiliztion. Eur. J. Emerg. Surg. Int. Cre, 20: 19 22, Weninger, P., Schultz, A., Hertz, H.: Conservtive mngement of thorcolumr nd lumr spine compression nd urst frctures: functionl nd rdiogrphic outcomes in 136 cses treted y closed reduction nd csting. Arch. Orthop. Trum S., 129: , Korespondující utor: Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Úrzová nemocnice v Brně Ponávk Brno E-mil:

Technologie. Rozteč řádků (m)

Technologie. Rozteč řádků (m) Prktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrny půdy proti erozi Ing. Václv Brnt, Ph.D., Ing. Petr Zárnský, Ing. Michel Škeříková, Dr. Ing. Jn Pivec, Doc. Ing. Miln Kroulík, Ph.D., Ing.

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí

Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 16 21. Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí Malina P. 1, Novotný D. 2, Krumpholcová

Více

Setřesná hustota [g cm 3 ]

Setřesná hustota [g cm 3 ] VYUŽITÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE PRO STUDIUM MECHANISMŮ MÍSENÍ PRÁŠKOVÝCH SMĚSÍ PETR DOLEŽEL a JAN MUSELÍK Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého

Více

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous

CT angiography and percutaneous embolization of anomalous Anomálně odstupující bronchiální tepna jako zdroj masivní hemoptýzy CT diagnostika a endovaskulární léčba CT angiography and percutaneous embolization of anomalous bronchial artery in patient with massive

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce

Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce Cerebral venous thrombosis in the users of hormonal contraceptives Souhrn Cerebrální venózní trombóza (CVT) představuje nebezpečné onemocnění

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Z pomedzia neurológie 37 Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod Mgr. Lucie Augustini 1, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 2 1 Rehabilitační oddělení NsP Nový Jičín 2 Klinika anesteziologie,

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů

Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Z N O V U U P E V N Ě N Í & D O S T A V B A Z L O M E N Ý C H H O R N Í C H V E L K Ý C H Ř E Z Á K Ů Irfan Ahmad, BDS The Ridgeway Dental Surgery 173 The Ridgeway North Harrow Middlesex, HA2 7DF UK www.irfanahmadtrds.co.uk

Více

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT

ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 SILVIE KUČEROVÁ, TOMÁŠ MATTERN, PŘEMYSL ŠTYCH, ZDENĚK KUČERA ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT KUČEROVÁ, S., MATTERN,

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte elektromyografická technika

2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte elektromyografická technika Prehľadové články 31 2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte elektromyografická technika MUDr. Eduard Minks 1, MUDr. Ivica Husárová 1, Anna Hlučková 1, MUDr. Hana Streitová

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více