Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 a L1 zlomenin, kde přední sloupec byl rekonstruován alogenním diafyzárním tibiálním štěpem"

Transkript

1 34/, p Rdiologické středně-dlouhé výsledky u Th12 L1 zlomenin, kde přední sloupec yl rekonstruován logenním difyzárním tiiálním štěpem Mid-term Rdiogrphic Results in Th12 nd L1 Frctures fter Anterior Column Reconstruction with Tiil Shft Bone Allogrft P. Wendsche 1, J. Kočiš 1, J. Chmelová 2, M. Kell 1, V. Sturs 1 1 Úrzová nemocnice v Brně 2 Oddělení rdiologie zorzovcí metody Městské nemocnice Ostrv Astrct PURPOSE OF THE STUDY Frozen tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips were used for nterior column reconstruction in Th12 nd L1 frctures. The im of this retrospective study ws to evlute the five-yer results of the tretment on the sis of rdiogrphic findings. MATERIAL AND METHODS Twenty-six ptients treted in 2005 nd 2006 for isolted Th12 or L1 frctures, with no neurologicl deficit, were evluted. In ll ptients, the spine ws stilised from n isolted nterior pproch or through comined posterior nd nterior pproch, nd ngle-stle implnts were used. On rdiogrphic exmintion the loss of correction nd lterl compression of the segment involved were mesured on stndrd X-ry views. Dt on one union t grft-one interfces were otined from spirl CT scns. For ssessment of the stge of one heling, scle of % ws estlished, nd ech ptient ws evluted y two independent rdiologists. Bsed on the verge results, one union ws defined s non-union, 0 24 %; incomplete union, %; complete union, %. RESULTS The verge loss of correction mesured y Beck s method ws 0.77 degree. In four ptients, the lterl compression ngle deteriorted on the verge y 1.1 degree (rnge, ) during the tretment. The proximl grft-one interfce showed complete union in 19 ptients (73 %), nd the distl interfce ws completely heled in 20 ptients (77 %). Incomplete one union t the proximl nd the distl interfce ws found in seven (27 %) nd six (23 %) ptients, respectively. Nonunion ws not recorded. No complictions occurred. CONCLUSIONS The use of tiil shft one llogrfts filled with utologous cncellous one chips resulted in stle reconstruction of the nterior column of the thorcolumr spine which showed low loss of correction nd good one union. Key words: trnspediculr spinl stilistion, video-ssisted thorcoscopic pproch, loss of correction, spinl fusion surgery, comined pproch for thorcolumr frctures. Úvod Nestilní thorkolumální zlomeniny s význmnou kompresí ortlového těl ývjí léčeny většinou operčně. Cílem chirurgické intervence je docílení iomechnicky stilní rekonstrukce předního sloupce. K tomuto výsledku vedou různé metody: izolovný přední (nterolterální) přístup, izolovný posterior přístup s různými technikmi rekonstrukce předního sloupce, neo kominovný přístup (1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 38 41, 43, 44, 45). Jedno z kritérií stilního segmentálního hojení je kostní spojení (fúze) mezi zrněným sousedním ortlem (sousedními ortli). Tto retrospektivní studie vyšetřuje efektivitu použití logenních kostních štěpů difýzy tiie k zránění ztráty korekce rekonstruovného předního sloupce evluuje rozsh fúze mezi štěpem těly ortlů.

2 35/ Mteriál metodik V letech 2005 (n = 16) 2006 (n = 10) jsme použili u 26 pcientů se zlomeninou Th12 neo L1 logenní kostní štěpy z difýzy tiie pro rekonstrukci předního sloupce porněné páteře. 15 pcientů yli muži, 11 ženy. Průměrný věk v doě operce yl 48,4 let (rozpětí 22 do 70 let). Kritéri pro zřzení do studie yl: () izolovná zlomenin Th12 neo L1 ez neurologického deficitu () typ A neo typ B zlomeniny dle Mgerleho klsifikce (30) s význmnou kompresí těl ortle. Chirurgický protokol Zlomeniny typu B yly vždy stilizovány kominovným přístupem (n = 8), typu A ovykle izolovným předním přístupem (n = 17). V jednom přípdě yl použit kominovný přístup. Přípd yl předoperčně omylem klsifikován jko zlomenin typu B. U kominovných přístupů yl vždy první zdní trnspedikulární stilizce. Použity yly různé úhlově stilní šrou-tyč-šrou systémy pro přední přístup. Aplikce kostních štěpů pro dorzolterální fúzi použit neyl. Intervl mezi zdním předním výkonem činil 4 6 dní. Pro přední proceduru yl vytvořen 7 10cm thorkotomie nd porněným úsekem ez dlších pomocných portů (44). Po preprci porněného úseku v hrudní dutině yly šrouy plikovány do oou sousedních ortlů v přípdě dvousegmentální rekonstrukce (or. 1) neo do horního nezrněného ortle do distální nepostižené části ortle zlomeného v přípdě monosegmentální rekonstrukce (or. 2). Tříštivá část porněného ortle yl vyjmut stejně jko chrupvčitá část sousedního ortle (ortlů). Úsek yl distrhován logenní štěp n míru plikován. Vnitřní část difyzárního štěpu yl vyplněn utologními kostními štěpy z odstrněné části porněného ortlového těl. Jiným způsoem utologní štěpy plikovány neyly. Štěp y zjištěn kompletizcí stilizčního systému. Bylo-li předem stilizováno zezdu, použili jsme Or. 1. Pooperční rtg snímky ukzují isegmentání rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu logenním kostním štěpem kovovým implntátem,.p. projekce, lterální projekce. Or..2. Pooperční rtg snímky ukzují monosegmentlní rekonstrukci předního sloupce pomocí izolovného předního přístupu použitím distální části porněného ortle pro plikci šrouů,.p. projekce, lterální projekce.

3 36/ při předním přístupu z úsporných důvodů již jen jednoduchý šrou- -tyč-šrou systém (or. 3), (součást systému Expedium R,1 ). Jednlo-li se nopk o izolovný přední přístup, stilizovli jsme vždy úhlově stilním implntátem (Modul Anterior Compression System R2 ) (or. 1, 2). Páteřní knál revidujeme pro dekompresi míchy v přípdě neurologického poškození. Tito pcienti zřzeni do této studie nejsou. Pokždé distrhujeme instrumentovný úsek spoléháme n re-lignment kostního hojení. Or. 3. Pooperční rtg snímky ukzují oě procedury: zdním trnspedikulárním přístupem překlenujeme dv pohyové segmenty, předním trnstorkálním pk jen jeden segment,.p. projekce, lterální projekce. Studijní protokol Pro vyhodnocení výsledků yly použité následující rdiologické metody: () stndrdní rtg v oční projekci před opercí (úrzové), ezprostředně po operci ěhem vyšetření pro tuto studii n jře roku 2011 (mximální follow-up). N těchto snímcích yl 1 DePuy (Johnson&Johnson, USA) 2 B. Brun (Aesculp), Německo T 1. Rdiologické výsledky Rdiologické výsledky pcient operce zhlomenin klsifikce přístup segmenty GDW- (Beck) lterální komprese úrz poop follow-up ztrát úrz poop follow-up L1 B1.2(A3.1) kom isegm -6,5 0,3 0, , L1 A 3.2 přední monosegm -4,1 0,1 0,1 0 0,7 0,9 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí 0,1 chyí chyí 0, L1 A.3.1 přední monosegm -10,6-5 -8,4 3, , L1 A 2.3 přední isegm 18 17,9 17,9 0 0,6 1,9 1, TH12 A 2.3 přední isegm chyl chyí -4,3 chyí chyí 0, L1 A 3.2 přední monosegm -4,4 0,1 0,2 0 1,7 5, TH12 A 2.2 přední isegm -7 3,4 3,5 0 2,6 1,4 1, L1 A 2.2 přední monosegm -1,2 9 7,9 1,1-1,5 1,7 1, L1 B1.2 kom isegm -4,1 2,2 2,3 0 chyí 2,3 2,4 (A1.2) L1 A 3.2 přední monosegm -2,7 0, ,3 2, L1 A 3.2 přední monosegm -5,2-3 -3,4 0,4 0 0,8 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí 1,4 1,4 0 chyí 0, Th12 A 2.3 přední isegm -13,9 0,3 0,3 0 1,5 1,6 1, Th12 A 2.3 kom isegm -3,3 6,2 5,7 0,5 20,7 7,7 8, Th12 B1.2 kom isegm chyí 2,4-0,2 2,6 chyí 2,1 2,9 (A2.3) Th12 A 3.2 přední monosegm chyí 5,6 5,3 0,3 chyí 0,5 0, L1 B1.2 kom isegm -4,7 4,2 4,1 0,1 2,1 0,6 0,5 (A3.1) L1 A 2.3 přední isegm -4,4-0,4-6,5 6,1 0,1 0, L1 B1.2 kom monosegm -4,1-0,4-0,4 0 0,2 0,4 0,5 (A3.1) L1 A 3.2 přední isegm chyí chyí 2 chyí chyí L1 B1.2 kom monosegm -20,9 0,1 0,1 0 1,9 1,8 1,8 (A1.2) L 1 A 3.2 přední monosegm -8,4-1 -3,4 2,4 2,4 0,1 0, L1 A 3.2 přední monosegm chyí chyí -19,1, chyí chyí Th12 B1.2 kom isegm -21,5 0,1 0 0, (A1.2) L1 B1.2 kom isegm -13,8 3,2 3 0,2 1,8 1,7 1,4 (A2.3) n = 26 n =

4 37/ β Or. 4. Měření Beckov úhlu (GDW) n lterální rtg projekci, schemtické znázornění měření, lterální rtg snímek ukzuje digitální zložení čáry k měření uhlů 1. 1 Pomocí softwre X-Vision T. 2. Rdiologická evluce hojení kostních štěpů pomocí spirálního CT Rdiologická evluce (spirální CT) hojení štěpů Pcient 1. rdiolog 2. rdiolog průměr hojení % hojení % hojení % prox dist prox dist prox dist geometricky měřen 3 Beckův úhel GDW 4 (3), (or. 4), () stndrdní rtg v.p. projekci pro měření lterální komprese, (c) spirální CT přes olsti štěpů pro evluci rozshu kostního hojení (fúze) v kontktních zónách ( interfce ). Proximální distální kontktní zóny yly virtuálně rozděleny n kvdrnty, což dovolilo klsifikovt kostní hojení n 4 rozshy (25 %, 50 %, 75 neo 100 %). Tto evluce yl proveden dvěm rdiology z různých prcovišť průměr oou hodnocení yl použití ke stnovení rozshu kostního hojení (do 24 % nezhojeno, % částečně zhojeno % zhojeno ). Zdní implntát při kominovném přístupu odstrňujeme po kostním hojení štěpu ( měsíc). U všech pcientů uvedených v této studii yl zdní stilizční mteriál již dříve extrhován. Výsledky Výsledky geometrického měření úhlů ztráty korekce, lterální komprese spirálního CT pro stnovení rozshu fúze jsou shrnuty v tulkách 1, 2 2. Je ptrné, že průměrný úhel ztráty korekce v nšem souoru měří 0,77 (n = 22). Ve 4 přípdech k měření nedošlo z důvodu ztráty pooperční rtg dokumentce. Vyřdíme-li nejhorší výsledek ( worse cse, pc. č. 18) činí průměrná ztrát 0,55. Vezmeme-li v potz přirozenou nepřesnost náčrtu čr do elektronického orzu (předpokládáme 0,3 ), 17 přípdů (77,3 %) ylo ez ztráty korekce. Úhel lterální komprese se zhoršil ve 4 z 22 přípdů (18,2 %), přičemž v jednom přípdě měřil 5,5. Průměr činil 1,1 (0,7 5,5 ). CT vyšetření přes celou reu štěpů mohlo ýt provedeno u všech 26 pcientů (t. 2). Klsifikce kompletně zhojeno yl stnoven u 19 pcientů (73 %), částečné hojení u 7 pcientů (27 %), (t. 2, 3). U žádného pcient neylo nlezeno nezhojeno (t. 3). Pouze 3 Použitím softwre X-Vision 4 GDW (německý výrz: Grund-Deckpltten- -Winkel, úhel mezi dolní krycí plochou horního sousedního ortle dolní krycí plochou porněného neo distálního dolního ortle

5 38/ Diskuse Or. 5. Sgitální řez spirálního CT skrz loštěp, který ukzuje kostní integrci jk v proximální, tk distální hrniční zóně (order zone). u 3 pcientů (11,5 %) yl štěp klsifikován proximálně i distálně jko částečně zhojen. Dislokce štěpu neo jiné komplikce týkjící se štěpů či implntátů neyly v tomto souoru pcientů nlezeny. Konzervtivní terpie zlomenin thorkolumálního přechodu s význmnou kompresí ortlového těl je limitován (33, 46). V retrospektivní multicentrické studii evluovli Reinhold et l. (33) u 43 pcientů se stilními konzervtivně léčenými zlomeninmi po průměrnou dou sledování 16,3 roků ztrátu korekce (kyfotizci) 5,2. Několik let poté evluovli ztrátu korekce u různých terpeutických skupin: konzervtivně 8,5, po kominovné dorzoventrální stilizci 6,1 (35). Při srovnání mezi kominovným operčním přístupem izolovným zdním, měřili u kominovné stilizce signifikntně menší ztrátu korekce (12, 20, 25). Při izolovné zdní stilizci ez rekonstrukce předního sloupce následuje ztrát korekce, což může vést k lomu šrouů (or. 6). Weninger et l. (44) nšli v souoru 104 zlomenin Th11-L2 po konzervtivní léčě ztrátu korekce 12,5. Görler (21) referuje o ztrátě korekce 2,4 rok po implntci expnziilního předního implntátu. Pro rekonstrukci předního sloupce je fúze nezytná (8, 19, 22). I přesto, že utologní kostní štěpy mjí lepší iologické vlstnosti (19), pro jejích nedosttek používáme štěpy logenní. O použití difyzárních utologních štěpů fiuly referováno ylo (40). Málo referencí je o použití logenních štěpů (13, 17). Nopk mnoho utorů referuje o výsledcích po náhrdách těl ortlů (expnziilními klíckmi ), (8, 21, 23, 34, 41). Jiné pulikce ve kterých je referováno o použití difyzárních kortikálních štěpů vyplněných utologními spongiózními kousky nlezeny neyly. Oděr, skldování distriuce štěpů podléhá legisltivním předpisům, provádí je tkáňová nk. Ehrler et l. (17) uvádí, že T. 2. Střední hodnoty kostního hojení v hrničních zónách (order zone), hodnoceno dvěm nezávislými rdiology T. 3. Výsledky kostního hojení logenních štěpů Kompletně Částečně zhojeno Nezhojeno Proximálně 19 (73 %) 7 (27 %) 0 Distlně 20 (77 %) 6 (23 %) 0

6 39/ c Or. 6. Zlomenin L1 (typ B), která yl stilizován zdním, trnspedikulárním přístupem. Insuficietní rekonstrukce předního sloupce plikcí iokermických grnul v Dniuxové technice lterální rtg snímek před opercí lterální rtg snímek pooperční c po 3 měsících není ptrná kostní konsolidce d rok po operci ptrná kyfotizce ez konsolidce předního sloupce - pedikulární šrouy se lámou z únvy mteriálu. d při dodržování stndrdních legisltivních předpisů je riziko přenosu nemocí mlé. Gzdg et l. (19) nopk poukzují n riziko přenosu HIV infekce při použití čerstvých štěpů. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům (vysoká ztrát korekce) při použití logenních kortikospongiózních štěpů (4), preferujeme logenní difyzární (kortikální) štěpy. Bridwell spol. použili kortikospongiózní stěpy s dorými výsledky, všk v chirurgii skolióz (7). Ulmr et l. (42) diskutují shodu opkovného měření verterálních segmentálních úhlů (Co) stejnými rozdílnými vyšetřovteli (inter- nd intr-oserver reliility). Co původně nvrhl vlstní metodu měření úhlů u skolióz. N nšem prcovišti jsme se rozhodli k měření používt metodu dle Beck (3) tk, jko mnozí utoři v německy mluvicích zemích (cit.u 21 29). Quint et l. (32) vyvinuli počítčem podpořený progrm pro stndrdní rtg projekce, který nevyžduje zvláštní vyvení osoního počítče. Stndrdní rtg snímky nemohou exktně determinovt rozsh fúze po použití kostních štěpů (6, 16, 24, 26, 29, 31). Různí utoři doporučují detekci fúze CT vyšetřením (6, 24, 26, 36, 37). Kritéri fúze jsou všk diskutován kontroverzně (31). Ve dvou studiích (6, 31) yl nlezen nízká korelce (68 % 69 %) mezi rtg vyšetřením předpokládnou fúzí peroperčním nálezem. Vccro spol. nopk uvádí, že ve 20 % přípdů peroperčně nlezená fúze yl lepší než yl podle rtg předpokládán. Příčinnou může ýt dle utorů inkompletní minerlizce kostí (43). Měření v centrální části klícek neo difyzárních kostí, jko v nšem přípdě, je prolemtické (11). Orázky 7-d ukzují denzitu 5 uvnitř štěpu ve třech projekcích: () ve frontální rekonstrukci, () v sgitální rekonstrukci (c) (d) v řezech proximálních distálních hrničních zón (order zones). Lng et l. (28) uvádí 3dimenzionální vyšetření. Rozhodli jsme se pro 2dimenzionální vyšetření spirálním CT, stndrdním protokolem 5 měřená softwrem X-Vision

7 40/ c d e Or. 7. Zorzení spirálního CT skrz štěp znázorňuje měření kostní (pcient č.6) frontální rovin, sgitální rovin, c horizontální řez proximální kontktní zóny, d střed štěpu, e horizontální řez distální kontktní zóny. c Or. 8. Pokud štěp není koplnárně plikován, nemůže nstt kompletní hojení, pooperční lterální rtg snímek ukzuje, že štěp neyl přesně koplnárně zložen pooperční.p. projekce ukzuje šptnou polohu štěpu c CT orázek po 5 letech ukzuje, že štěp distálně není doře příhojen.

8 41/ pro všechny pcienty. Výsledky pk yly vyhodnoceny dvěm nezávislými rdiology n různých prcovištích. Podle společného protokolu rozdělili o hodnotitelé proximální i distální plochu hrniční zóny virtuálně n 4 kvdrnty klsifikovli rozsh hojení do skupin: žádné, 25, 50, 75 neo 100 % zhojeno. Velmi nízké (25 %) procento hojení ylo stnoveno jedním hodnotitelem - distální ploch u pcient č.18 ( worse- -cse or. 8c). Pokud se všk díváme n pooperční rtg snímky (or. 8, ) je ptrné, že při přítomnosti premoridní skoliózy neyl štěp distálně ideálně zložen, neměl totiž kontkt po celém ojemu. U pornění typu A3.3 (30) ývjí porněné oě ploténky. U těchto zlomenin musí ýt odstrněn nejen tříštívá zón porněného ortle, le i chrupvčité krycí plochy oou sousedních ortlů tk, y došlo ke kostnímu hojení se štěpem (or. 1). Nopk u pornění typu A1.3 lze použít distální část porněného ortle pro inzerci šrouů, oětujeme tím pouze jeden pohyový segment (or. 2). V přípdě kominovného přístupu se zvdí pedikulární šrouy nd pod porněným ortlem (imoilizce dvou pohyových segmentů). Po čsném odstrnění zdního stilizčního systému zůstává vzdu jeden pohyový segment (zprvidl distální) zchován (or. 3). Přední implntáty neodstrňujeme. Funkční vyhodnocení výsledků, jk doporučuje Chfetz (24) jsme neprováděli. Závěr Tto studie dokzuje, že logenními difyzárními tiiálními kostními štěpy pro rekonstrukci předního páteřního sloupce u zlomenin Th12 L1 jsme docílili doré výsledky s velmi nízkou ztrátou korekce (0,77 ) po dou 5 let sledování. Spirálním CT vyšetřením jsme nšli vysoké procento kompletního kostního hojení (proximálně 73 %, distálně 77 %). Nezhojení (méně než 25 % zhojení plochy štěpu) jsme nekonsttovli v žádném přípdě. Litertur 1. Acost, F. L, Buckley, J. M., Xu, Z., Lotz, J. C., Ames, C. P.: Biomechnicl comprison of three fixtion techniques for unstle thorcolumr urst frctures. Lortory investigtions. Spine, 8: , Bence, T., Schreier, U., Grupp, T., Steinhuser, E., Mittelmeier W.: Two column lesions in the thorcolumr junction: nterior, posterior or comined pproch? A comprtive iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J.,16: , Beck, E.: Röntgenolgische Messmethoden ei Wirelrüchen. Hefte Unfllheilkd., 108: 36 37, Bilik, A., Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Pš, L.: Přední spondylodéz kortikospongiózními štěpy při kominovném přístupu u Th-L zlomenin. Rozhl. Chir.,11: , Blttert. T., Jrvers, J. S., Schmidt, C., Riesner, H. J., Josten, C.: Anterior column reconstruction in thorcolumr injuries utilizing computer-ssisted nvigtion system. Eur. J. Trum Emerg. S., 37: , Blumenthl, S. L., Gill, K.: Cn lumr spine rdiogrphs ccurtely determine fusion in postopertive ptients? Correltion of routine rdiogrphs with second surgicl look t lumr fusion. Spine, 18: , Bridwell, K. H., Lenke, L. G., Mc Enery K. W., Bldus, C., Blnke, K.: Anterior fresh frozen structurl llogrft in the thorcic nd lumr spine. Spine, 20: , Briem, D., Rüger, J. M., Linhrt, W.: Einheilung utologer Trnsplntte nch dorsoventrler Instrumentierung instiler Frkturen der thorkolumlen Wirelsäule. Unfllchirurg, 106: , Briem, D., Linhrt, W., Lehmnn, W., Bullinger, M., Schoder, V., Meenen, N. M., Windolf, J., Rueger, J. M.: Untersuchungen der Leensqulität nch dorsoventrler Stilisierung von Wirelkörperfrkturen des thorkolumlen Üergnges. Unfllchirurg,106: Brodke, D. S., Gollogly, S., Bchus, K. N., Mohr, R., Nguyen, B. K.: Anterior thorcolumr instrumenttion: Stiffness nd lod spring chrcteristics of plte nd rod systems. Spine, 28: , Brodsky, A. E., Kovlsky, E. S., Khli MA.: Correltion of rdiologic ssessment of lumr spine fusion with surgicl explortion. Spine, 16 (Suppl 6): , Bühren, V.: Verletzungen der Brust-und Lendenwirelsäule. Unfllchirurg, 106: Crdens, R. J., Jvlkr, V., Ptil, S., Gonzles- -Cruz, J., Odgen, A., Mukherjee, D., Nnd, A.: Comprison of llogrft one nd titnium cges for verter ody replcement in the thorcolumr spine: A iomechnicl study. Oper. Neurosurg., 66: , Dniux H.: Trnspedikuläre Reposition und Spongiosplstik ei Wirelkörperrüchen. Unfllchirurg, 89: , Disch, A. C., Knop, C., Schser, K. D., Bluth, M., Schmoelz, W.: Angulr stle nterior plting following thorcolumr corpectomy revels superior segmentl stility compred to conventionl polyxil plte fixtion. Spine, 33: , Eck, K. R., Lenke, L. G., Bridwell, K. H., Gilul, L. A., Lshgri, C. J., Riew, K. D.: Rdiogrphic ssessments of nterior titnium mesh cges. J. Spinl Disord.,13: , Ehrler, D., Vccro, A.: The use of llogrft one in lumr spine Surgery. Clin. Orthop. Relt. R., 371: 38 45, Fro, F. D., White, K. K., Ahn, J. S., Ok, R. S., Mhr, A. T., Bw, M., Frnsworth, C. L., Grdin, S. R., Newton, P. O.: Biomechnicl nlysis of nterior instrumenttion for lumr corpectomy. Spine, 28: E468-E471, GzdG, A. R., Lne, J. M., Glser, D., Foerster, R. A.: Alterntives to utogenous one grft: Efficcy nd indictions. J. Am. Acd. Orthop. Surg., 3: 1 8, Gonschorek, O., Spiegl, U., Weiss, T., Pätzold, R., Huck, S., Bühren, V.: Rekonstruktion der ventrlen Säule nch thorkolumlen Wirelsäulenverletzungen. Unfllchirurg, 114: 26 34, Görler, T.: Rdiologische 1-Jhres-Ergenisse der ventrlen Spondylodese ei Frkturen der BWS/LWS mit expndierrem Cge. Dissert. Berlin, Hmer, A. J., Strchn, J. R., Blfl, M. M., Iotson, C. J., Stockley, I., Elson, R. A.: Biomechnicl properties of corticl llogrft one using new method of one strength mesurement: comprison of fresh, fresh-frozen nd irrdited one. J. Bone Jt Surg., 78-B: , Hung, P., Gupt, M. C., Srigul-Klijn, N., Hzelwood, S.: Two in vivo surgicl pproches for lumr corpectomy using llogrft nd metllic implnt: A controlled clinicl nd iomechnicl study. Spine J. 6: , Chfetz, N., Cnn, C. E., Morfi, J. M., Steinch, L. S., Goldert, H. I.: Pseudrthrosis following lumr fusion: detection y direct coronl CT scnning. Rdiology, 162: , Josten, C., Ktscher, S., Gonschorek, O.: Therpiekonzepte ei Frkturen des thorkolumlen Üergnges und der Lendenwirelsäule. Orthopde, 34: , 2005.

9 42/ 26. Knt, A. P., Dum, W. J., Den, S. M., Uchid, T.: Evlution of lumr spine fusion. Plin rdiogrphs versus direct surgicl explortion nd oservtion. Spine, 20: , Kočiš, J., Wendsche, P., Mužik, V., Bilik, A., Veselý, R., Černohousová, I.: Méně invzivní retropleurální-retroperitoneální přístup k torkolumální páteři. Act Chir. orthop. Trum. čech., 76: , Lng, T. F.: Quntittive computed tomogrphy. Rdiol. Clin. North Am., 48: , Ludwig, P.: Retrospektive Evlution von opertiv versorgten Brust-und Lendenwirelsäulenfrkturen. Dissert. Freiurg i. Br., Mgerl, F., Aei, M., Gertzein, S. D.: A comprehensive clssifiction of thorcic nd lumr spine injuries. Eur. Spine J., 3: , McAfee, P. C., Boden, S. D., Brntign, J. W.: Symposium: A criticl discrepncy nd criteri of successful rthrodesis following interody spinl fusion. Spine, 26: , Quint, D. J., Tuite, G. F., Stern, J. D., Dorn, S. E., Ppdopoulus, S. M., Mc Gillicuddy, J. E., Lundquist, C. A. : Computer-ssisted mesurement of lumr spine rdiogrphes. Acd. Rdiol., 4: , 1997.Reinhold, M., Knop, C., Lnge, U., Bstion, L., Bluth, M.: Nichtopertive Behndlung von Verletzungen der thorkolumlen Wirelsäule. Klinische Spätergenisse nch 16 Jhren. Unfllchirurg, 106: , Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil II: Opertion und röntgenologische Befunde. Unfllchirurg, 112: Reinhold, M., Knop, C., Beisse, R., Audite, L., Kndzior, F., Piznis, A., Prnz, R., Gercek, E., Schultheiss, M., Weckch, A.: Opertive Behndlung trumtischer Frkturen der Brust-und Lendenwirelsäule. Teil III: Nchuntersuchungen. Unfllchirurg, 112: Rothmnn, S. L., Glenn, W. V.: CT evlution of interody fusion. Clin. Orthop., 193: 47 56, Sndhu, H. S., Boden, S. D.: Biologic enhncement of spinl fusion. Orthop. Clin. N. Am., 29: , Schmoelz, W., Schser, K. D., Knop, C., Bluth, M., Disch, A. C.: Extent of corpectomy determines primry stility following isolted nterior reconstruction in thorcolumr frcture model. Clin. Biomech., 25: 16 20, Schreier, U., Bence, T., Grupp, T., Steinhuser, E., Mückley, T., Mittelmeier, W., Beisse, R.: Is single nterolterl screw plte fixtion sufficient for the tretment of spinl frctures in the thorcolumr junction? A iomechnicl in vitro investigtion. Eur. Spine J., 14: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Axil compression force mesurement cting cross the strut grft in thorcolumr instrumenttion testing. Clin. Biomech., 18: , Schultheiss, M., Hrtwig, E., Srkr, M., Kinzl, L., Cles, L., Wilke, H. J.: Biomechnicl in vitro comprison of different mono- nd isegmentl nterior procedures with regrd to the strtegy for frcture stilistion using minimlly invsive techniques. Eur. Spine J., 5: 82 89, Ulmr, B., Gühring, M., Schmälzle, T., Weise, K., Bdke, A., Brunner, A.: Inter-nd intr-oserver reliility of the Co ngle in the mesurement of verterl, locl nd segmentl kyphosis of trumtic lumr spine frctures in the lterl X-ry. Arch. Orthop. Trum S., 130: , Vccro, A. R., Cirello, J.: The use of llogrft one nd cges in frctures cervicl, thorcic nd lumr spine. Clin. Orthop. Relt. R., 394:19 26, Wendsche, P., Mužik, V., Kočiš, J.: The less invsive, videossisted nterior pproch in the tretment of thorcolumr frctures. Mid-term results. Eur. J. Trum (Suppl.1), 30: 343, Wendsche, P., Kočiš, J., Zelniček, P.: Spinl injuries. Outcomes fter urgent decompression nd erly stiliztion. Eur. J. Emerg. Surg. Int. Cre, 20: 19 22, Weninger, P., Schultz, A., Hertz, H.: Conservtive mngement of thorcolumr nd lumr spine compression nd urst frctures: functionl nd rdiogrphic outcomes in 136 cses treted y closed reduction nd csting. Arch. Orthop. Trum S., 129: , Korespondující utor: Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. Úrzová nemocnice v Brně Ponávk Brno E-mil:

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu

Význam labrokapsulárního valu při refixaci Bankartovy léze pomocí Mitek implantátu 273/, p. 273 277 Význm lrokpsulárního vlu při refixci Bnkrtovy léze pomocí Mitek implntátu The Role of Cpsulolrl Complex in Bnkrt Lesion Repir Using Mitek Anchors R. HOLIBKA, M. PACH, R. KALINA Ortopedická

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

u časných stadií karcinomů děložního hrdla

u časných stadií karcinomů děložního hrdla 39 Fertilitu zchovávjící postupy u čsných stdií krcinomů děložního hrdl Lukáš Rob 1, Helen Robová 1, Mrek Plut 1, Petr Škp 1 Gynekologicko-porodnická klinik,. LF FN v Motole, Univerzit Krlov v Prze Ústv

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky

Výzkumná zpráva pro Lesy České republiky Alrechtová kol: Výzkumná zpráv pro LČR, 2. etp 1 Výzkumná zpráv pro Lesy České repuliky Hodnocení vývoje zdrvotního stvu vyrných stnovišť v Krušnohoří od roku 1998 Etp II: 1) Anlýz mkroskopických mrkerů

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

Regulace f v propojených soustavách

Regulace f v propojených soustavách Regulce f v propojených soustvách Zopkování principu primární sekundární regulce f v izolovné soustvě si ukážeme obr.,kde je znázorněn S Slovenské Republiky. Modře jsou vyznčeny bloky, které jsou zřzeny

Více

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0

Komplexní čísla. Pojem komplexní číslo zavedeme při řešení rovnice: x 2 + 1 = 0 Komplexní čísl Pojem komplexní číslo zvedeme př řešení rovnce: x 0 x 0 x - x Odmocnn ze záporného čísl reálně neexstuje. Z toho důvodu se oor reálných čísel rozšíří o dlší číslo : Všechny dlší odmocnny

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME

Využití shlukové analýzy a metody hlavních komponent při identifikaci faktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME Trendy ekonomiky mngementu / Trends Economics nd Mngement Využití shlukové nlýzy metody hlvních komponent při identifikci fktorů ovlivňující přijetí IFRS pro SME The Use of Cluster Anlysis nd Principl

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem objemu rotačního tělesa. .. Ojem rotčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí určitého integrálu výpočtem ojemu rotčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si prostudovli zvedení pojmu určitý integrál (kpitol.).

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Nástrčné tvarovky 167

Nástrčné tvarovky 167 Nástrčné tvrovky Nástrčné tvrovky 167 Nástrčné tvrovky Přehled produktů Tectite Sprint je nerozeírtelný systém ideální pro rychlé efektivní tepelně odolné spojení. Díky jednoduchému systému spojování

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

Human papillomavirus v urologii

Human papillomavirus v urologii 320 Přehledové články Humn ppillomvirus v urologii MUDr. Ivn Kolomo, FEBU 1, MUDr. Jroslv Porš 2, MUDr. Mrtin Poršová 3, MUDr. Richrd Pišt 3, MUDr. Přemysl Gruský 3, MUDr. Jiří Poněšický 1, MUDr. Slvomír

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY. MARIE STAŇKOVÁ a, PETER ONDRA b a PETR KURKA a. Experimentální část MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY INTOXIKACÍ ANTIDEPRESIVY MARIE STAŇKOVÁ, PETER ONDRA b PETR KURKA Ústv soudního lékřství FN Ostrv, 17. listopdu 1790, 708 52 Ostrv-Porub, b Ústv soudního lékřství FN Olomouc, Hněvotínská

Více

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie

Psychologická metodologie. NMgr. obor Psychologie Pržská vysoká škol psychosociálních studií, s.r.o. Temtické okruhy ke státní mgisterské zkoušce Psychologická metodologie NMgr. oor Psychologie 1 Vědecká teorie vědecká metod Vědecké vysvětlení, vědecký

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku

Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Zhodnocení správnosti uložení centrálních žilních katétrů (CŽK) pomocí RTG hrudníku Autoři: Niedobová E., Zemčáková A., Školitelé: Štětka

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek

Staveništní malty a suché maltové směsi při obnově památek Společnost pro technologie ochrny pmátek Národní technické muzeum Stveništní mlty suché mltové směsi při onově pmátek odorný seminář 18. dun 2013 Národní technické muzeum Kostelní 42, Prh 7 1 Stveništní

Více

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa

Cor et Vasa. Available online at www.sciencedirect.com. journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa or et Vs ville online t www.sciencedirect.com journl homepge: www.elsevier.com/locte/crvs Doporučení pro Guidelines Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/evropské krdiologické společnosti

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls184943/2010 a příloha k sp.zn.sukls44956/2010 Příloh č. 2 k rozhodnutí o změně registrce sp.zn. sukls184943/2010 příloh k sp.zn.sukls44956/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biclutmide Bluefish 50 mg pothovné tblety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

CT základy vyšetření, indikace, kontraindikace, možnosti, praktické zkušenosti

CT základy vyšetření, indikace, kontraindikace, možnosti, praktické zkušenosti 90 Lortoř vyšetření CT zákly vyšetření, inike, kontrinike, možnosti, prktiké zkušenosti MUDr. Věr Peterová, CS. Rioignostiká klinik 1. LF UK VFN, Prh Vyšetření pomoí výpočetní tomogrfie (CT) je zloženo

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu):

5. Konstrukce trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 5. Konstruke trojúhelníků Konstruke trojúhelníků podle vět sss, sus, usu, Ssu (ssu): 1. Nrýsuj trojúhelník ABC, je-li dáno: AB = 7,6 m, BC = 4,2 m, AC = 5,6 m Řešení: Pro strny trojúhelníku musí pltit

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

stabilizace páteře spine stabilization

stabilizace páteře spine stabilization stbilizce páteře spine stbiliztion j NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 245 J Stabilizace páteře Spine Stabilization IMPLNTÁTY PRO VDS VDK SYSTÉM OPERCE PÁTEŘE IMPLNTS

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částk 3 Vydáno: 20. KVĚTNA 2009 Cen: 101 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ THE INTERNAL QUALITY OF POTATOES IN RELATION TO FERTILIZATION USING CONTROLLED SIMULATION OF MECHANICAL DAMAGE

Více

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM

ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM ZATÍŽENÍ KRUHOVÝCH ŠACHET PROSTOROVÝM ZEMNÍM TLAKEM Ing. Michl Sedláček, Ph.D. ko-k s.r.o., Thákurov 7, Prh 6 Sptil erth pressure on circulr shft The pper present method for estimtion sptil erth pressure

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1.1 Numerické integrování

1.1 Numerické integrování 1.1 Numerické integrování 1.1.1 Úvodní úvhy Nším cílem bude přibližný numerický výpočet určitého integrálu I = f(x)dx. (1.1) Je-li znám k integrovné funkci f primitivní funkce F (F (x) = f(x)), můžeme

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Chromozomy obshují mnoho genů pokud nejsou rozděleny crossing-overem, pk lely přítomné n mnoh lokusech kždého homologního chromozomu segregují jko jednotk během gmetogeneze. Rekombinntní gmety jsou důsledkem

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře

Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře 54/, p. 54 59 Vertebroplastika a kyfoplastika metoda léčby osteoporotických zlomenin páteře Vertebroplasty and Kyphoplasty Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures J. VČELÁK, L. TÓTH, M. ŠLÉGL, R.

Více

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420. Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šblony Mendelov střední škol, Nový Jičín NÁZEV MATERIÁLU: Trojúhelník zákldní pozntky Autor: Mgr. Břetislv Mcek Rok vydání: 2014 Tento projekt je spolufinncován

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více