Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získejte svobodu. zpět podnikatelskou. Mimobankovní financování podnikových nákupů"

Transkript

1 Získejte svobodu zpět podnikatelskou Mimobankovní financování podnikových nákupů 1

2 2

3 Obsah Co je finetrading strana 4 Proč finetrading strana 6 Financování zboží strana 7 Financování exportu strana 10 Financování skladu strana 12 Finetrading v praxi strana 14 3

4 Co je finetrading? Finetrading je mimobankovní finanční služba pro společnosti, které potřebují nakupovat zboží nebo suroviny, aby mohly vyrábět nebo poskytovat své služby. Finetradingová společnost zde vystupuje jako obchodní mezičlánek a financuje dohodnuté nákupy. Předfinancování firemních nákupů z mimobankovních zdrojů Dnešní situace na trhu vyžaduje, aby společnost pro své výdajové položky vždy našla optimální zdroj financování. Mít k dispozici kvalitní a rychlé zdroje financování může být v dnešním globalizovaném světě obchodu klíčovou konkurenční výhodou. Toto platí především pro firmy střední velikosti, jejichž konkurenční výhodou je zejména flexibilita, tedy schopnost přizpůsobit se nové tržní situaci. Jak optimálně financovat Vaši společnost? Pro dlouhodobé i krátkodobé financování existuje řada možností. Zatímco dlouhodobé financování lze většinou vyřešit pomocí bankovních produktů, u financování zásob jsou banky často zdrženlivější. Finetrading je pro krátkodobé financování optimální alternativou. Finetrading je mimobankovním instrumentem, který vám umožní flexibilně předfinancovávat zboží, dovoz surovin ze zahraničí nebo zboží na skladě. 4

5 5

6 6

7 Proč finetrading? Zvyšte množství likvidních prostředků vaší společnosti a zároveň snižte vázanost vašeho kapitálu v oblastech, které nejsou příliš ziskové. Finetrading je finanční instrument, jenž se například ve Velké Británii osvědčil jako účinný nástroj alternativního financování. Deutsche Finetrading AG nabízí tento produkt evropským společnostem, které jsou aktivní ve vnitrostátním i mezinárodním obchodě. Zájem o finetrading je především u firem střední velikosti značný. Ve srovnání s mnohými jinými formami financování je finetrading pro všechny zúčastněné přehledný, srozumitelný a nebyrokratický. Princip je jednoduchý. Jako obvykle si dohodnete podmínky obchodu s vaším dodavatelem. Na rozdíl od běžného obchodu vstoupí při uzavření smlouvy do obchodního vztahu Deutsche Finetrading AG jako obchodník. DFT koupí zboží na předem přesně určený časový úsek, který může být dlouhý až 6 měsíců u spotřebního zboží a až 12 měsíců u investičních celků. Deutsche Finetrading AG zaplatí fakturu dodavateli okamžitě. Vy ale máte možnost plně využít definovanou lhůtu splatnosti. Tímto způsobem zlepšíte likviditu vaší firmy a snížíte vázanost vašeho kapitálu v oblastech, které nejsou příliš ziskové. Zároveň se tím zlepší vaše vyjednávací pozice vůči dodavatelům a za určitých okolností můžete prosadit lepší cenové podmínky samotného obchodu. Finetrading má význam především tam, kde se bankovní domy k předmětu financování staví zdrženlivě. Sem patří zejména mezifinancování zásob, exportních obchodů nebo jiné nákupy zboží. Deutsche Finetrading AG vnímá své služby jako ideální doplněk k nástrojům, které nabízí např. banky a spořitelny. 7

8 Financování zboží? Finetrading nezávislý, rychlý, šetří firemní pokladnu 1 obchodní jednání, objednávka, dodávka zboží a kontrola dodavatel přímé zaplacení 2 po dodání zboží DFT zaplacení po až 3 120ti dnech odběratel Mezi lhůtou splatnosti a Just in Time Finetrading umí u vnitrostátního zbožového obchodu sladit zájmy dodavatelů a odběratelů. Dodavatel má obvykle zájem na tom, aby pohledávka byla rychle zaplacena. Kupující má na druhé straně zájem na tom, aby lhůta splatnosti byla co nejdelší. Deutsche Finetrading AG vstupuje se svou nabídkou do obchodu jako subjekt, který tyto protikladné zájmy obou partnerů dokáže uspokojit. U financování zboží se Deutsche Finetrading AG jako obchodník postará o okamžité zaplacení pohledávky. Kupující přitom může zcela využít definované lhůty splatnosti. Deutsche Finetrading AG nabízí v zásadě lhůty splatnosti až 6 měsíců u spotřebního zboží a až 12 měsíců u investičních celků. Díky tomu se oba obchodní partneři mohou ve svém vztahu soustředit pouze na to, co je pro ně podstatné. 8

9 Šest jednoduchých kroků k financování zbožových nákupů Poradenství Odsouhlasíte si Vaše nákupní potřeby s DFT. DFT případ přezkoumá. Rámcová smlouva Odsouhlasíte smlouvu a podepsanou nám ji zašlete. DFT též smlouvu podepíše. Posouzení obchodu Dodáte nám podklady k posouzení bonity a konkrétního ochodu. DFT podklady posoudí a zažádá o pojištění úvěru. Schválení DFT Vám sdělí Vaše individuální podmínky obchodu. DFT Vám potvrdí obchodní limit pro nákupy zboží. Informovat dodavatele Vysvětlíte dodavateli roli DFT v obchodě. Dodavatel může mít zpětné otázky na Vás nebo na DFT. Další využívání. zbožové a hotovostní toky 9

10 Finacování exportu V zahraničním obchodě - jednoduše a spolehlivě S narůstající globalizací stále nabývá na významu obchod se zahraničními partnery. Obchodní vztahy s partnery roztroušenými po celém světě přinášejí mnoho výhod. Tyto vazby ale mnohdy představují nové výzvy pro firmu jako takovou. Deutsche Fintrading AG se stará o to, abyste mohli být klidní ve všech otázkách týkající se finančního vypořádání. Máte možnost dodávat své výrobky zahraničním partnerům v Evropě, Asii nebo Latinské Americe? Požadují po vás noví zahraniční partneři delší lhůty splatnosti, které jim nechcete z provozních důvodů poskytnout? 10

11 Deutsche Finetrading AG umí sladit zájmy obou obchodních partnerů. Vy si domluvíte jako obvykle podmínky obchodu. My zaplatíme vaši fakturu okamžitě po odeslání zboží a vašemu partnerovi vyměříme dohodnutou lhůtu splatnosti. V rámci našeho rozsáhlého pojištění úvěrových rizik převezmeme veškerá rizika výpadku plateb. Díky tomuto se můžete při vašich zahraničních obchodních aktivitách koncentrovat plně na podstatu samotného obchodu. V otázce finančního vypořádání jsme zde my, finanční partner na vaší straně. 11

12 Financování skladu Finetrading a Váš konsignační sklad dodavatel okamžitý nákup 1 zboží 2 dodání do konsignačního skladu peníze 3 (refinancování) DFT odebrání zboží po 4 max. 120ti dnech 5 náš refinancující partner zpětné zaplacení odběratel Zvýšit likviditu, snížit angažovatnost vlastního kapitálu Sklad náhradních dílů váže váš kapitál a ohrožuje vaši likviditu. Chcete-li si ovšem udržet klienty a zakázky, pak je určitá zásoba náhradních dílů nepostradatelnou součástí podnikové strategie. Finetrading nabízí možnost, jak tuto službu pro vaše klienty zajišťovat do budoucna, aniž je přitom ohrožena finanční flexibilita vašeho podniku. Postup je jednoduchý. Jako obvykle vedete dál svá jednání s vašimi dodavateli a zákazníky. Nově ovšem vstupuje do procesu společnost Deutsche Finetrading AG jako obchodní mezičlánek. Deutsche Finetrading AG nakoupí náhradní díly, které v budoucnu též dodá vašim zákazníkům. To vám otevírá nové možnosti pro další podnikatelské aktivity. Používejte svůj vlastní kapitál tam, kde dosáhnete jeho největšího zhodnocení. 12

13 Šest jednoduchých kroků k financování Vašich skladových zásob finetradingem Poradenství Odsouhlasíte si podmínky skladové optimalizace s DFT. DFT posoudí případ a přezkoumá smluvní podmínky konsignačního skladu. Schválení Dodáte podklady pro posouzení obchodního případu a bonity. DFT posoudí daný případ a zažádá pro oba partnery o pojištění Start DFT, Vy a odběratel se navzájem informují o procesu dodávání zboží a plateb Smlouvy Podpis rámcové smlouvy Finetrading. Podpis smlouvy o dodávkách a odběru zboží. Schválení DFT obdrží od refinancující instituce povolení k prodeji pohledávky. DFT Vám potvrdí Váš limit pro provoz konsignačního skladu. Opakované využití zbožové a hotovostní toky 13

14 Finetrading v praxi Finetrading upevňuje vaše domácí i mezinárodní obchodní vztahy! Deutsche Finetrading AG vnímá svou obchodní činnost především jako individuální službu a nabízí řešení šitá na míru vašim požadavkům. Několik příkladů z praxe Využití nových exportních možností Český výrobce chladicích nápojových boxů má možnost dodávat své výrobky do teplých zemí jižní Evropy a do Latinské Ameriky. Výrobce má ovšem obavy dodávat novým, pro něho neznámým obchodním partnerům a poskytovat jim dodavatelské úvěry. Zapojení společnosti DFT mu umožní plně se soustředit na svou hlavní činnost, tedy na výrobu chladicích boxů. Deutsche Finetrading AG uhradí faktury dodavatele okamžitě při odeslání zboží a zcela převezme rizika spojená s výpadkem plateb u odběratelů. Nákup surovin Krátkodobě se vám naskytne možnost pořízení surovin za výhodných podmínek. Tohoto cenového výkyvu můžete využít ve váš prospěch a předfinancovat nákup prostřednictvím společnosti Deutsche Finetrading AG. Tím šetříte likvidní prostředky vaší společnosti, minimalizujete náklady vázané skladem a tím, že využíváte nejpříznivější chvíli pro nákup, zvyšujete váš výnos. 14

15 Chytré financování konsignačního skladu Provozem konsignačního skladu zajišťujete, aby váš klient měl rychle a stále k dispozici potřebné náhradní díly. Ovšem provoz tohoto skladu váže vaše likvidní prostředky a omezuje tak možnosti vaší firmy. Obchodní jednání s dodavateli vedete jako obvykle sami. Novinkou je, že Deutsche Finetrading AG profinancuje nákupy zboží jako obchodní mezičlánek a uvolní tak likvidní prostředky pro vaše hlavní aktivity. Financování mezinárodního obchodu Český výrobce chce své stroje vyvážet do Ruska. Ruský dovozce akceptuje kupní smlouvu pouze v případě, že lhůta splatnosti bude 6 měsíců. Deutsche Finetrading AG převezme financování obchodu, zaplatí českému vývozci bezprostředně po odeslání zboží a vyměří ruskému dovozci odpovídající lhůtu splatnosti. Deutsche Finetrading AG navíc převezme veškerá finanční rizika s tímto spojená. 15

16 Kontaktní adresa Česká republika: Na Sadech 4/ České Budějovice Tel: Centrála Německo: Am Kanal Ladbergen Tel: +49 (0) Fax: +49 (0)

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Mezinárodní faktoring

Mezinárodní faktoring Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Seminární práce Téma: Mezinárodní faktoring Předmět: Základy práva mezinárodního obchodu Vyučující: Mgr. Valdhans Studijní obor: Právo a podnikání Zpracoval:

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro živnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost INTERNETOVÝ OBCHOD Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

MALOOBCHOD PROVOZOVANÝ MIMO ŘÁDNÉ

MALOOBCHOD PROVOZOVANÝ MIMO ŘÁDNÉ Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost MALOOBCHOD PROVOZOVANÝ MIMO ŘÁDNÉ PROVOZOVNY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM

Více

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2 Obvyklé otázky k předpisům o obalech Verze 6.2 Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu? Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více