Certified Acquisition Manager

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certified Acquisition Manager"

Transkript

1 Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ: Oceňování podniku krok za krokem Začátek: říjen 2010 NOVĚ s doplňkovým workshopem

2 Mgr. Olga Cechlová certifikat.indd :55:15 Management Využití IT Accounting Finance Controlling Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Projektový manažer Detailní informace včetně podrobných obsahů jednotlivých stupňů vzdělávacího cyklu a lektorského vedení Vám rádi zašleme. Ing. Michaela Volfová Tel.: +420/ Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifi kační autoritou International Education Society (IES), od které absolventi celého cyklu získávají certifi kát. CERTIFIKÁT Certi ied Acquisition Manager Ing. Jan Novák výborn Curriculum cyklu Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně Modul I Akvizice a oceňování firem v praxi Workshop Oceňování podniku krok za krokem Certifikát Modul II Proces due diligence a příprava poakviziční integrace Vážené dámy a pánové, ráda bych Vám představila ucelený specializovaný program zabývající se problematikou akvizic a oceňování firem, který jsme pro Vás připravili ve spolupráci s pečlivě vybranými manažery z renomovaných firem. Nově jsme do cyklu na základě velkého zájmu účastníků přidali doplňkový workshop Oceňování podniku krok za krokem. Věřím, že Vás naše nabídka osloví. Věnujte jí, prosím, několik minut, jistě se Vám to vyplatí. Za celý tým Controller-Institutu se na setkání těší Cíle cyklu Cyklus se skládá ze dvou odborných seminářů, jejichž cílem je komplexně pokrýt problematiku fúzí a akvizic, od strategie a plánování akvizice, přes vlastní proces fúze či akvizice až po následnou integraci. Nově jsme do cyklu zařadili prakticky zaměřený workshop, kde si účastníci oceňování podniku procvičí na příkladech. Know-how je předáváno formou konkrétních příkladů z praxe úspěšných firem. Cyklus je určen pro: členy představenstev, generální a finanční ředitele ekonomické a controllingové ředitele manažery z oblasti strategie a podnikového plánování, odborníky z oblasti M&A a ostatní manažery, kteří si chtějí prohloubit znalosti v této oblasti či načerpat nové poznatky Požadavky na účastníky Podmínkou pro získání Certifikátu cyklu Acquisition Manager a certifikátu IES je absolvovat oba moduly i doplňkový workshop a úspěšně ukončit cyklus vypracováním samostatné závěrečné práce k vybranému tématu. Bonus pro účastníky Účastníci celého cyklu získají speciální slevu 10 % z ceny celého cyklu. Certifikáty Po úspěšném ukončení cyklu získává účastník dva uznávané certifikáty: Certifikát Controller-Institutu Certifikát International Education Society 2

3 Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Modul I Termín konání: Účastnický poplatek: Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Lektoři: Ing. Pavel Janík ČEZ, a. s. Ing. Petr Studnička Patria Corporate Finance, a. s. Ing. Milan Včeliš Private Equity Management a. s. Workshop Termín konání Účastnický poplatek: Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Lektor: Ing. Milan Včeliš Private Equity Management a. s. Akvizice a oceňování firem v praxi Důvody pro akvizici, hledání synergií Identifikace atraktivních akvizičních cílů Zjišťování možných synergií a příprava akvizičního plánu Role stran v transakci Strategie kupujících a prodávajících zjištění max. a min. hodnoty a kupní ceny Desatero přípravy na prodej/nákup firmy Případové studie ČEZ Výnosové metody faktory úspěchu diskontovaného cash flow Hledání diskontní míry v ČR diskontní míra a typ investora Problémy při využívání diskontovaného cash flow Zjišťování volného cash flow a terminal value Kapitalizování čistých výnosů srovnání s DCF Praktické příklady metod pro oceňování podniků a jejich porovnání Ocenění jednotlivých složek podnikového majetku Účetní ocenění vlastního kapitálu a oceňování jednotlivých aktiv a závazků Likvidační hodnota vs. substanční hodnota Moderní metody oceňování podniků pomocí EVA a MVA Tržní přidaná hodnota (MVA) a odměňování na bázi EVA Speciál: Jak správně ocenit nehmotný majetek Faktory ovlivňující ocenění složek nehmotného majetku, právní aspekty Metody oceňování značek, patentů, licencí a práv Jaká je hodnota obchodního nápadu? Jak oceňovat kvality managementu a know-how zaměstnanců? Zvláštní problémy oceňování Venture kapitál a nejistota prognózování u inovativních podniků Specifika koupě firmy z důvodů insolvence Leveraged By Out (LBO) hranice a rizika Modul I Jak si vytvořit argumentační základy pro výhodné transakce Fúze a akvizice představují komplexní proces, při kterém se firma snaží co nejvíce omezit potenciální rizika, která s sebou jednání o prodeji či nákupu firmy přináší. Cílem semináře je získání přehledu o současných trendech a metodách oceňování podniků a jak jednat v procesu rozhodování o fúzi či akvizici. Oceňování podniku krok za krokem Během prakticky zaměřeného workshopu si účastníci vyzkouší oceňování podniku ve dvou základních situacích, tj. M&A a/nebo začínající projekty (venture capital); ocenění jednotlivých vrstev hodnoty podniku s důrazem na enterprise value; rozdělení hodnoty podniku mezi různé typy poskytovatelů kapitálu v závislosti na nesení rizik; využívání veřejně dostupných informačních zdrojů potřebných pro oceňování a také prezentaci výsledků ocenění. Oceňování podniku ve dvou základních situacích, tj. M&A Začínající projekty (venture capital) Ocenění jednotlivých vrstev hodnoty podniku Enterprise value Vliv daňových úspor Vliv financování Vliv velikosti podniku resp. jeho marketability Rozdělení hodnoty podniku mezi různé typy poskytovatelů kapitálu v závislosti na nesení rizik: Perspektiva poskytovatele seniorního úvěru Perspektiva poskytovatele juniorního úvěru (mezzanine) Perspektiva equity-investora Využívání veřejně dostupných informačních zdrojů potřebných pro oceňování (Damodaran). Prezentace výsledků ocenění. Workshop 3

4 Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Termín konání: Účastnický poplatek: Členové CAFIN: Kč + 20 % DPH Ostatní: Kč + 20 % DPH Lektoři: Ing. Martin Mašát, CFA KPMG Česká republika, s. r. o. Ing. Pavel Tichý JITONA a. s. Ing. Josef Nečesal, MBA DHL Information Services (Europe) s. r. o. Proces due diligence a příprava poakviziční integrace Role financí při eliminaci rizik a zhodnocení synergií Uzavřená akvizice nebo prodej podniku představuje náročnou fázi, kdy je nutné rychle a správně se rozhodnout pro další integraci, restrukturalizaci a konsolidaci. Cílem semináře je zjistit, jaké faktory ovlivní úspěšnost due diligence a naučit se, jak postupovat při integraci a konsolidaci akvírovaných podniků. Úspěšné due diligence funkce, průběh a rizikové faktory přípravy nákupu a prodeje Optimální příprava definice, cíle, první otázky, zkoumané oblasti a sestavení týmu Identifikace možných narušitelů, rizik, argumentační techniky, varianty kupní smlouvy Předpoklady a průběh due diligence prodávajících a kupujících od A do Z Cílová společnost pod drobnohledem Data room due diligence analýza a hodnocení databáze získávaných dat Detailní analýza rizikových oblastí: Finanční a obchodní transakční procesy a finanční situace Daně odkrytí daňových rizik Právní právní ochrana živnosti a kritické smluvní vztahy Nemovitosti: nájemní smlouvy a staré závazky IT hardware, software a licence Operativa rozpoznání potenciálů zlepšení a zamezení ztrátám z nedorozumění Hlavní dokumenty a reporting due diligence; využití výsledků due diligence Odvození obchodního plánu, scénáře, dokumentace a Executive Summary Koordinace procesu a příprava transakce: minimalizace rizik a hledání cenového optima Praktický příklad projektu due diligence od A do Z Využití výstupů z due diligence pro argumentaci / úpravy finální ceny Včasná příprava poakviziční integrace nastavení a strukturování systému Zvládnutí důsledků změn v představenstvu a managementu společnosti Postupné sladění strategie, procesů, kultury a lidských zdrojů skupiny Zlepšení transparentnosti skupiny vůči okolí a komunikace dovnitř společnosti Dopady případných změn do obchodních vztahů, obchodní značky popř. finanční stabilizace a restrukturalizace společností Faktory úspěšného plánu integrace očima CFO Sjednocení výkaznictví, rozpočtování, controllingu a účetních procesů Koordinace celého systému plánování, reportingu a vazba na motivaci Konsolidovaný reporting, sjednocení IS/IT, komunikační systém Sloučení toků dat a systémů Případová studie: JITONA Modul II Nejdůležitější kroky po provedené akvizici okamžitá, krátkodobá a dlouhodobá opatření Interní zvládnutí akvizice nastavení a strukturování systému 4

5 Lektoři Názory účastníků: Setkání se zajímavými lidmi, sdílení informací a zkušeností, příjemná atmosféra. Velmi užitečné přednášky především z praxe. Doporučuji. Ing. Renata Smutná, fi nanční ředitelka, Global Payments Europe, s. r. o. Informace předávány ucelenou formou s poměrně detailním popisem a fantastickým komentářem přednášejících. Ing. Jiří Vodák, MBA, manažer projektu, BONATRANS GROUP a. s. Celý seminář hodnotím velmi pozitivně: úroveň přednášejících, poznatky z praxe, nové impulzy, splnil moje očekávání. Ing. Libuše Weinfurtová, vedoucí útvaru fi nančních investic, Metrostav a. s. Ing. Pavel Janík, ČEZ, a. s. Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, pracoval jako Project Manager ve společnosti ŠKODA POWER, kde realizoval energetické projekty v latinské Americe a Evropě. Poté působil na pozici Business Development Managera pro skupinu firem PRAMACOM a vykonával funkci jednatele ve společnosti MEOPTA SYSTEMS s. r. o. Od roku 2007 je členem týmu fúzí a akvizic společnosti ČEZ, a. s. a vede M&A transakce především na území Ruské Federace, Srbska a Slovenska. Ing. Martin Mašát, CFA, KPMG Česká republika, s. r. o. Absolvoval VŠE v Praze, Fakultu financí a účetnictví a studium Executive MBA na University of Bristol a Ecole Nationale des Ponts et Chausees. V roce 2007 získal titul CFA (Chartered Financial Analyst). Je rovněž členem Komory daňových poradců. V roce 1993 nastoupil do KPMG Česká republika, s.r.o. kde od roku 2001 působí v oddělení Finančního poradenství. Od roku 2007 zastává pozici ředitele oddělení Finančního poradenství pro Transakční služby. Má rozsáhlé zkušenosti se zakázkami due diligence, fúzí a akvizic a s oceňováním. Ing. Josef Nečesal, MBA, DHL Information Services (Europe) s. r. o. Pracoval v řadě tuzemských i zahraničních společností jako finanční ředitel. Od roku 1997 působil v DHL International jako finanční ředitel, v roce 2003 se stal členem představenstva a CFO v DHL Express, se zodpovědností mj. za finanční i právní fúzi společností DHL, DANZAS a DPEE. Od roku 2004 zastával pozici CFO pro region Evropy v nově založené společnosti DHL Informational Services, kde měl přímou zodpovědnost za vybudování všech finančních funkcí vč. office managementu, nákupu, právních odd. a dalších podpůrných útvarů. Od roku 2005 je zodpovědný za veškeré finanční záležitosti a konsolidaci všech IT útvarů v Evropě (900 entit). V současné době má jako European IT CFO na starosti integraci IT ve všech zemích EU pod DHL Information Services s. r. o. Ing. Petr Studnička, Patria Corporate Finance, a. s. Pracuje jako Associate Director v oddělení firemních financí od července Před nástupem do Patrie pracoval 5 let v účetní a poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers v oddělení auditorských a poradenských služeb. Kromě vedení auditových zakázek zejména v oblasti finančních institucí a real estate spolupracoval také s oddělením firemních financí PricewaterhouseCoopers na projektech v oblasti akvizicí, oceňování podniků, investičních fondů a úvěrových portfolií. Ing. Pavel Tichý, JITONA a. s. V letech pracoval jako finanční ředitel v obchodní a výrobní společnosti. Od roku 2003 působil jako ředitel závodů aliance JITONA- Tusculum, kde od června 2005 zastává funkci finančního ředitele. Ing. Milan Včeliš, Private Equity Management a. s. V období 1993 až 1999 působil na top pozicích, zejména finančních, ve významných průmyslových podnicích v ČR se zahraniční účastí (Laufen, Kingspan). V letech 1999 až 2005 pracoval ve finanční skupině PPF, kde mj. zodpovídal za vývoj a implementaci controllingu projektů v holdingu, byl součástí týmu, který prováděl corporate governance a řízení mezinárodních projektů, a v posledních dvou letech byl ředitelem valuace a analýz a podílel se na přípravě investičních rozhodnutí v oblasti private-equity. Od roku 2006 se naplno věnuje venture-kapitálovým investicím s kvalifikovanými private-equity investory. Od roku 1997 je lektorem a trenérem v oblasti podnikových financí, strategie a marketingu. E-learningové kurzy Jedinečné know-how Vám předáváme formou živých e-kurzů, které respektují Vaše individuální potřeby a časové možnosti pro Vaše další vzdělávání. Co je controlling Kalkulace nákladů a výkonů Podnikové plánování Kalkulace nákladů a sestavení výsledovky Controlling nákladových středisek Krycí příspěvky a controlling prodeje Analýzy výsledku hospodaření Investiční kalkulace Budgeting/rozpočtování Strategické plánování Řízení s pomocí ukazatelů Activity Based Costing Více informací Vám poskytne: Ing. Irena Valenčíková Tel.: +420/ Target Costing a životní cykly produktů EVA a Value Based Management AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE SUPPLIER BANKY DISTRIBUCE FMCG POJIŠŤOVNY SLUŽBY 5

6 Přihláška Kontakt Controller-Institut, Contrast Consulting Praha spol. s r. o. Vladimírova 12 Praha Tel.: +420/ Místo konání Školicí centrum Controller-Institutu Vladimírova 12/233 Praha 4 - Nusle Obchodní podmínky: Počet účastníků je omezen. Přijímáme jen písemné přihlášky. Přednost budou mít účastníci, kteří se přihlásí dříve. Přihlášky jsou závazné a při stornování účtujeme manipulační poplatek ve výši Kč. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu. Sezimova Otakarova Táborská Na Zámecké Ctiradova Nuselská Vlastislavova Controller-Institut Svatoslavova Přihláška a informace Ano, tímto se závazně přihlašuji na seminář: Modul I: Akvizice a oceňování firem v praxi Workshop: Akvizice a oceňování firem v praxi Modul II: Proces due diligence a příprava poakviziční integrace Celý cyklus: Přihláška přes internet: Účastnický poplatek Modul Cena pro členy CAFIN* Ceny v tabulce jsou bez 20% DPH. * Informace na Souhlasím se zasílám informací o nabídce vzdělávacích akcí Controller-Institutu. Prosíme, označte svou volbu. Cena pro nečleny Modul I: Kč Kč Workshop: Kč Kč Modul II: Kč Kč Sleva na celý cyklus 10% Cena za celý cyklus (po slevě) Kč Kč Kč Kč Fakturační údaje Firma Kontaktní osoba Ulice Město Vaše údaje Firma Jméno, příjmení Pozice Ulice Město Telefon E Mail DIČ Datum, podpis PSČ PSČ Fax 6

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Nástroje moderního finančního řízení v praxi Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Výroční zpráva. Air Bank a.s.

Výroční zpráva. Air Bank a.s. Výroční zpráva Air Bank a.s. za rok 2012 Obsah 1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI AIR BANK A.S.... 3 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 3 PROFIL AIR BANK... 6 3.1 ZÁKLADNÍ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006

PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 PROGRAM 1. den / Čtvrtek, 19. října 2006 09.00 12.30 10.30 11.00 12.30 13.30 13.30 17.00 15.00 15.30 SPOLEČNÝ PROGRAM Koncept Business Navigation Ing. Václav Houser, výkonný ředitel, INEKON SYSTEMS Zkušenosti

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více