Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokoly a Internet. Miloš Hrdý. 19. listopadu 2007"

Transkript

1 Protokoly a Internet Miloš Hrdý 19. listopadu 2007

2 Obsah 1 Pojmy 2 2 Protokoly Odeslání zprávy Protokol IP Protokoly vyšších vrstev TCP UDP ARP RARP ICMP IGMP FTP, TFTP HTTP, HTTPS Telnet POP SMTP IMAP RPC/XDR DNS BOOTP DHCP Internet Trocha historie Co je Internet? Jak to funguje? Server Co vlastně Internet nabízí? Služby Neviditelný web (Invisible web) Velikost invisible web Jaké typy dokumentů se v rámci invisible web vyskytují? Proč jsou stránky neviditelné? Postup při vyhledávání na internetu Ověřování informací Použité zdroje 13 Seznam tabulek 1 Seznam nejznámějších portů Popis adresy cs.felk.cvut.cz/webis Seznam obrázků 1 Rozdělení rodiny TCP/IP protokolů do vrstev Souvislost TCP/IP s modelem ISO/OSI Proces odesílání zprávy Struktura IP protokolu Struktura TCP protokolu

3 1 Pojmy URL Uniform Resource Locator, jednoznačná identifikace zdroje v Internetu. Formát: protokol://host:čísloportu/cesta/soubor Měla by obsahovat jen základní informace o odkazu (bez odkazů na místo v dokumentu a s počátečním příklad: URI Uniform Resource Identifier, představuje klasický odkaz se vším všudy (i s odkazy na místo v dokumentu a počátečním příklad: URN Uniform Resource Name, moc se nepoužívá, ale určitě má svůj specifický význam obsahuje jen strohé informace o odkazu bez příkladem může být: simko-cz.com/dokument.html#kotva Packet Elementární datová jednotka procházející přes síť. Datagram Elementární datová jednotka, datový balíček odesílaný zdrojovým počítačem. Datagram lze chápat jako ekvivalent packetu. Podle jiné terminologie se muže datagram skládat z jednoho nebo více packetů. My budeme datagram chápat jako ekvivalent packetu. Port Na jednom počítači lze provozovat několik programů, které poskytují své služby. Aby se rozlišilo na kterou službu program přistupuje musí být nějak rozlišeny. A to takzvaným portem (16bitové číslo, tj. maximálně může být najednou spuštěno portů. Porty jsou rozděleny do tří skupin: (dobře) známé porty (anglicky well known ports) porty v rozsahu ; vyhrazené pro nejběžnější služby, registrované porty v rozsahu , použití portu by se mělo registrovat u ICANN 1, dynamické a soukromé porty v rozsahu , vyhrazené pro dynamické přidělování a soukromé využití, Seznam známých a registrovaných portů je v tab. 1 na str.3. Socket IP adresa + port SSL Secure Sockets Layer, (doslova vrstva bezpečných socketů) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. Vyhledávač internetový vyhledávač je stránka, určená k vyhledávání hlavně dalších stránek, ale také souborů (např. obrázků, nebo audia) na Internetu. Toto jsou jen základní pojmy, více jich najdete například v [10]. 2 Protokoly Rozdělení rodiny TCP/IP protokolů do vrstev je na obr. 1 na str Odeslání zprávy Je názorně vyobrazeno na obr. 3 na str.4. 1 ICANN vyslovuj aj ken Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 2

4 Číslo TCP UDP Služba 0 tcp udp Rezervováno, nepoužívá se 13 tcp udp DAYTIME protocol 20 tcp udp FTP (data) 21 tcp udp FTP (příkazy) 22 tcp udp SSH (Secure Shell) 23 tcp udp Telnet 25 tcp udp SMTP 37 tcp udp TIME protocol 53 tcp udp DNS 67 udp BOOTP (server), DHCP 68 udp BOOTP (klient), DHCP 69 udp TFTP 80 tcp HTTP 110 tcp POP3 115 tcp SFTP(FTP relace přes SSH) 143 tcp udp IMAP 443 tcp udp HTTPS 3306 tcp MySQL 5222 tcp Jabber 5223 tcp Jabber, SSL Tab. 1: Seznam nejznámějších portů, více v [7] Obr. 1: Rozdělení rodiny TCP/IP protokolů do vrstev Pro srovnání s ISO/OSI modelem na obr. 2. aplikaèní TCP/IP transportní síová vrstva síového rozhraní (fyzická) ISO/OSI aplikaèní prezentaèní relaèní transportní síová linková fyzická Obr. 2: Souvislost TCP/IP s modelem ISO/OSI 3

5 INTERNET SÍŤOVÉ PROTOKOLY Proces odesílání zprávy vrstva aplikační transportní síťová linková datagram IP hlavička rámec Ethernet hlav. IP hlavička zpráva data vyslaná z aplikace paket (segment) TCP hlavička data TCP hlavička data TCP hlavička data Obr. 3: Proces odesílání zprávy 2.2 Protokol IP Aleš Krejčí BU01_PR04.ppt IP Internet Protocol, základní přenosový protokol Internetu, struktura IP protokolu viz obr. 4. Protokoly vyšších vrstev na něm staví, každé síťové rozhraní má jednu IP adresu, obsahuje adresu zdroje a cíle, adresa má 4 byte (u IP protokolu verze 4), packet se dělí na, hlavičku (min 20 byte), Tělo (max 216 byte), nezaručuje doručení packetů, Nezaručuje pořadí doručení packetů. Obr. 4: Struktura IP protokolu 2.3 Protokoly vyšších vrstev TCP TCP Transmission Control Protocol, struktura viz obr. 5. Zavádí porty (16 bit). Aplikace poslouchá na IP adrese a TCP portu, vytváří virtuální okruhy, 4

6 zaručuje doručení data, v případě ztráty packetu, zaručuje pořadí doručení packetů, Je základním protokolem pro většinu aplikací. Vhodný pro aplikace, kde je třeba zajistit správné a kompletní doručení dat. Obr. 5: Struktura TCP protokolu UDP UDP User Datagram Protocol, Zavádí porty (16 bit). Stejný princip jako u TCP, ale čísla portů UDP a TCP jsou nezávislá, nezaručuje doručení dat, nezaručuje pořadí, vhodný pro aplikace typu video streaming, voice over IP. Vhodný pro aplikace, které jsou orientované na datový tok a nesmějí čekat na vyřešení problémů. Příkladem jsou streaming zvuku a videa ARP ARP Address Resolution Protocol Převádí 32 bitovou IP adresu na 48 bitovou MAC adresu RARP RARP Reverse Address Resolution Protocol Naopak převádí MAC adresu na IP adresu. Tento protokol používají bezdiskové pracovní stanice, které neznají svojí IP adresu ICMP ICMP Internet Control Message Protocol Používá se k signalizaci chyb a různých nestandardních situací (ale pouze potřebám signalizace, ICMP sám nezajišťuje jejich nápravu). 5

7 2.3.6 IGMP IGMP Internet Group Management Protocol Podporující tzv. skupinové vysílání (multicasting) FTP, TFTP FTP/TFTP File Transfer Protocol/Trivial FTP Slouží k přenosu souborů mezi počítači spojenými do sítě. TFTP je jednoduší varianta k FTP HTTP, HTTPS HTTP/HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Slouží k přístupu na www stránky. HTTPS je zabezpečený (šifrovaný) přenos www stránek Telnet Telnet Telecommunication Network Vytváří terminálový provoz. Můžeme pracovat se vzdáleným počítačem stejně jako bychom seděli u terminálu bezprostředně k němu připojeném. Protože komunikace probíhá nešifrovaně představuje jeho používání bezpečnostní riziko. Náhradou za Telnet je SSH (Secure Shell) který komunikuje šifrovaně POP3 POP3 Post Office Protocol Slouží k přijímání elektronické pošty poštovním klientem SMTP SMTP Simple Mail Transfer Protocol Slouží k odesílání elektronické pošty poštovním klientem IMAP IMAP Internet Message Access Protocol, je protokol pro přístup k ovým schránkám. Na rozdíl od protokolu POP3 je optimalizován pro práci v dlouhodobě připojeném režimu, kdy zprávy zůstávají uloženy na serveru průběžně se stahují, když jsou potřeba. Rozdíly zahrnují podporu pro práci více připojených klientů zároveň, uchovávání stavů zpráv na serveru, podporu více složek a prohledávání zpráv na straně serveru RPC/XDR RPC/XDR Remote Procedure Call/eXternal Data Representation standard Vzdálené volání procedur. Používá se při požadavku provést výpočet programu na jiném počítači než kde jsou uložená data DNS Domain Name System (Service, Server) celosvětově distribuovaná databáze jmen, překládá textově zapsaná jména na IP adresy, systém domén a subdomén, např.: cs.felk.cvut.cz, tečková notace, 6

8 case insensitiv (nerozlišuje velká a malá písmena) BOOTP BOOTP Bootstrap Protocol Slouží k nastavování síťových parametrů s pomocí serveru bez zásahu uživatele. To umožňuje centralizovanou správu síťových adres, bez nutnosti vytvářet na každém počítači v síti konfigurační soubor. Klient komunikuje na UDP portu 68, server naslouchá na UDP portu DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Používá se pro automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti. Je rozšířením staršího BOOTP 3 Internet 3.1 Trocha historie Před 32 lety poslal jeden americký profesor ze svého počítače kolegovi na jeho počítač slovo LOG, což znamená připojit. Vzápětí bylo spojením přerušeno a počítač se zhroutil. Tím odstartovala éra Internetu. 3.2 Co je Internet? Internet je celosvětová počítačová síť velice podobná té, kterou známe ze školy či zaměstnání, jen trochu rozsáhlejší. Počítače jsou propojeny kabely nebo i bezdrátově. Díky tomu je možné komunikovat, předávat informace a data komukoli na světě, pokud to výslovně nezakáže. (není příjemné zjistit, že se vám někdo prohrabuje osobními daty). K tomuto účelu existuje mnoho ochranných systémů. Původně byl Internet vyvíjen americkou armádou za účelem rychlejší komunikace v případě jaderné války. Až později vznikla myšlenka celosvětového systému volně přístupných dat. 3.3 Jak to funguje? Snadno. Každý počítač má svou specifickou adresu. Žádný jiný počítač nemůže mít stejnou adresu. Fyzická adresa MAC 2, 6bytové číslo (byty oddělené dvojtečkou nebo pomlčkou), např ab nebo 01:23:45:67:89:ab IP adresa, 4bytové číslo (byty oddělené tečkami), např Fyzickou adresu lze podle ní zjistit pomocí ARP 3. Doménová adresa, skládá se z textových řetězců (domény) oddělených tečkami, např. cs.felk.cvut.cz. IP adresu lze z ní získat pomocí DNS 4. Popis adresy viz tab. 2. Veškerá data se do PC dostávají prostřednictvím serverů, velmi výkonných počítačů, které obsahují, mimo jiné, databázi adres počítačů a data na ně rozesílají. Z toho vyplývá, že k Internetu je připojeno více druhů počítačů. Ať už jde o jeden exemplář z rozsáhlé sítě nějakého podniku nebo mazlíčka čekajícího 2 MAC Media Access Control 3 ARP address resolution protocol 4 DNS DNS Domain Name Server (Service) 7

9 text cs felk cvut cz webis popis doména 4. úrovně (označení serveru) doména 3. úrovně doména 2. úrovně doména 1. úrovně adresář na serveru Tab. 2: Popis adresy cs.felk.cvut.cz/webis Domény nejvyšší (1.) úrovně obvykle korespondují s dvouznakovým ASCII kódem země: cz Česká republika, sk Slovensko, at Rakousko, de Německo, us USA... Dle oblasti působení dané instituce: edu vzdělávací instituce, com komerční organizace, org nekomerční organizace, gov instituce státní správy, mil armádní instituce, net organizace provozující počítačové sítě apod. a Pokud na konci adresy není žádný konkrétní soubor např. cs.felk.cvut.cz/webis/events/292.html, ale jen cs.felk.cvut.cz/webis/events/, tak záleží na nastavení serveru: např. vrátí soubor index.htm nebo index.html nebo index.php... a pokud neexistuje ani jedna možnost, tak vrátí seznam souborů a adresářů. a v obýváku až jeho pán přijde z práce a připojí ho. Žádný z těchto PC nemusí být neustále zapnutý ani trvale připojený k Internetu. Jinak je to ovšem se servery, které tvoří páteř celého Internetu. 3.4 Server Servery musí být v chodu neustále a trvale připojeny. Serverů je mnoho druhů: webový server především v síti Internet poskytuje WWW stránky souborový server slouží např. v podnikové síti jako centrální úložiště dat (dokumentů) databázový server slouží jako úložiště strukturovaných dat (databází), umožňuje provádět vyhledávání tiskový server zpřístupňuje ostatním uživatelům sítě služby tiskárny faxový server proxy server zprostředkovává ostatním uživatelům sítě přístup do sítě jiné (např. Internet) aplikační server počítač specializovaný na provoz nějaké aplikace herní server nabízí hraní her s více hráči (multiplayer) Jeden server (jeden stroj) může kombinovat více funkcí. 3.5 Co vlastně Internet nabízí? Především obrovské, nepřeberné množství informací. Ať už toužíte po adrese na mapě, odjezdu vlaků, prodejně elektroniky, životopisu vašeho oblíbeného zpěváka nebo tisíci dalších věcí, najde vždy cokoli si vymyslíte. Připojením ke službě chat si můžete živě povídat s mnoha jinými lidmi z celého světa. Další 8

10 možností Internetu je . Oproti klasické poště má řadu výhod. Je rychlá. Na druhý konec světa putuje zpráva slabou minutu. Můžete do ní vložit obrázek, hudbu, krátký filmeček a to vše za cenu místního hovoru. Problémem však je její utajení. Prochází několika jinými počítači, kde by si mohl nudící se slídil přečíst všechno co jste napsali. V neposlední řadě na Internetu narazíte na www 5 neboli web, což znamená pavučina. Jsou to vlastně stránky obsahující text a obrázky. Je to jednoduché, pěkné a hlavně funkční. 3.6 Služby Všechny služby jsou založeny na modelu klient server. Klient zahajuje komunikaci, žádá službu. Server poskytuje služby na žádost klienta. Některé služby: i. FTP přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem ii. Telnet terminálové spojení se vzdáleným počítačem iii. WWW přenos hypertextových multimediálních dokumentů iv. Elektronická pošta v. Elektronická konference mailing list vi. Diskusní skupiny news 3.7 Neviditelný web (Invisible web) Problematika Invisible web byla poprvé otevřena v roce 1994, kdy doktorka Jill Ellsworth poprvé tohoto termínu užila k označení materiálu na internetu, který je neviditelný pro běžné vyhledávací stroje. Invisible web (také označovaný jako deep web se tedy používá jako označení pro dokumenty v prostředí www, které jsou obtížně vyhledatelné. Jejich opakem je tzv. visible web, (nebo také surface web), který označuje běžně dostupné stránky. Označení stránek jako viditelných nebo neviditelných je často problematické. Některé vyhledávače mohou najít pouze zlomek informací z prezentace nebo vstupní bránu k databázi, ale další obsah již nemohou prohledat. Proto jsou některé stránky, jejichž obsah není plně možné prohledat označována jako stránky neviditelné Velikost invisible web Velikost visible webu se dá podle Michaela Bergmana odhadovat přibližně na 2,5 miliardy dokumentů. Velikost invisible webu autor na základě studie odhaduje jako přibližně 400 až 550 větší než velikost stránek viditelných. Veškeré tyto údaje jsou pouze přibližné odhady na základě různých studií. Přesnou velikost viditelného i neviditelného webu nebude patrně možné určit nikdy Jaké typy dokumentů se v rámci invisible web vyskytují? Dokumenty v rámci invisible web jsou často označovány jako hodnotnější než dokumenty z webu viditelného. Důvodem jsou specializované typy dokumentů a to především: 1. databáze patrně nejhodnotnějším typem dokumentů jsou databáze. Jedná se o databáze určené odborné i laické veřejnosti. Velká část databází pochází z akademického prostředí nebo z oblasti odborných profesních organizací. 5 www World Wide Web 9

11 2. Adresáře, specializované vyhledávače především specializované zdroje je často obtížné lokalizovat. Adresáře a vyhledávače se specializují na jeden nebo několik málo oborů pro který hledají specializované stránky. Nejrozšířenější jsou adresáře a vyhledávače pro oblast ekonomiky. 3. Dokumenty v jiných formátech v prostředí internetu se již nevyskytují pouze stránky ve formátu HTML. Čím dál častější jsou dokumenty v jiných standardizovaných formátech především PDF (Portable Document Format) a PS (Postscript). V těchto formátech se často publikují různé výzkumné zprávy a studie, příspěvky z konferencí, oficiální zprávy a další významné dokumenty Proč jsou stránky neviditelné? Vezmeme-li v potaz velikost služby www, je jasné, že není možné zachytit veškeré existující dokumenty. Důvodem je nízké pokrytí stránek vyhledávači. Vzhledem k množství existujících www stránek (cca 2,5 mld.) nemohou vyhledávače pokrýt veškeré stránky. Exponenciální růst stránek (cca 7,3 milionu nových stránek za den) zaručuje, že pokrytí tohoto prostoru se v budoucnu bude spíše zmenšovat než zvětšovat. Dynamika vývoje v prostředí www (tj. rychlý nárust dokumentů a jejich krátká životnost) také značně komplikují aktuálnost nabízených informací. Problémy vyhledávačů můžeme ještě blíže specifikovat: 1. zvláštní typy dokumentů, které vyhledávače neumí prohledávat Formáty jiného formátu než HTML jsou pro většinu vyhledávačů nečitelné. Některé formáty (PDF, Postscript) některé vyhledávače sice umí prohledávat (např. AltaVista PDF, Google PDF, PS) ale jiné jsou zatím velmi tvrdým oříškem (formáty Macromedia Flash, skriptovací jazyky apod.). Za tohoto stavu není možné získat úplné informace, které se na stránkách vyskytují. 2. Tzv. samotáři stránky, které nemají odkazy na jiné a na které také není odkaz Dnes se již tento problém vyskytuje méně často, ale pořád přetrvává. Na některé stránky neexistují odkazy z jiných stránek, které by je umožňovaly nalézt. To se týká i celých prezentací. Vyhledávač zpravidla sleduje různé odkazy ze stránek a tak nacházejí další stránky, které pak registrují ve své databázi. Stránky, na které nejsou odkazy, pak mohou být (ale také nemusí) nalezeny vyhledávačem. 3. Dynamicky generované stránky Některé stránky vytvářejí svůj obsah teprve na základě požadavku uživatele. Tyto tzv. dynamické stránky jsou psány různými programovými a skriptovacími jazyky, které na základě vložených dat stránku vytvářejí. Každá takto vytvořená stránka je unikátní a již pravděpodobně nedojde k dalšímu zobrazení stránky ve stejné podobě. Typickým příkladem jsou různé databáze (dotazy v databázích), výpisy z ceníků nebo různé kalkulátory (konverze měn, výpočet tělesného tuku atd.). Takto generované stránky mají navíc ještě dynamicky generovanou adresu např..../cv.asp?pid=25152&ui, která je platná pouze pro tuto operaci a dále nebude platná. 4. Omezená přístupová práva ke stránkám Každá stránka může vyhledávači zakázat aby ji zaindexoval (zaregistroval). Pokud budou tyto pokyny zápsány v hlavičce stránky, každý vyhledávač, který na stránku narazí, nebude stránku zapisovat a ihned ji opustí. Tato možnost byla vytvořena pro stránky, které nemají veřejný charakter a tvůrce nemá zájem na jejich zveřejnění. Další překážkou pro vyhledávače mohou být kódované 10

12 stránky, kde je pro přístup vyžadováno heslo. Obsah, který se tak skrývá pod zakódovanými stránkami nemůže být prohledán anebo prohledán a zaindexován je, ale uživatel k němu nemá přístup. 3.8 Postup při vyhledávání na internetu 1. Vymezte problematiku, která vás zajímá. Proč máte hledat, k čemu informaci použijete, čeho chcete dosáhnout. Formulujte slovy, co chcete zjistit, např.: Jaký zákon se týká nebezpečných odpadů. 2. Určete časový horizont informace. Chcete informaci aktuální, starší nebo ověřené informace 3. Jaký má být charakter informace. Populárně-naučná, vědecká... Komu je výsledek hledání určen laik, výzkumník 4. Zjistěte si odbornou terminologii. Použijte referenční zdroje daného oboru. Jde-li o oblast, ve které se nevyznáte poraďte se s někým, kdo zná terminologii. 5. Rozložte dotaz na klíčová slova. Sepište klíčová slova pro pozdější kombinování za pomocí vyhledávacích operátor 6, např.: zákon, odpady, Česká republika 6. Vyberte vhodné vyhledávače k vyhledání. Použijte jich několik, každý může najít unikátní dokumenty. 7. Sestavte dotaz pomocí klíčových slov a operátorů. 8. Hledání. Za pomocí nápovědy vyhledávače sestavte dotaz. Nepoužívejte příliš komplikovaný dotaz. 9. Hodnocení výsledků. Kolik dokumentů bylo nalezeno (velké množství příliš obecný dotaz, žádný příliš komplikovaný dotaz nebo špatná klíčová slova). Pokud neodpovídají nalezené dokumenty dotazu, tak byla pravděpodobně zvolena nevhodná terminologie. 10. Zpřesněte dotaz, Prostudujte specializovaná pole vyhledávače. Zkuste přeformulovat dotaz pomocí jiných operátorů. 6 operátory: AND(&,+), OR (), NOT (!,, ), NEAR (např do 10 slov od 1. termínu) 11

13 3.9 Ověřování informací Pokud se vám podařilo něco najít nebo i získat odjinud, měli byste si to ověřit: Kdo? Co? Kde? Kdy? Jak? Proč? Kdo je autorem, je autor uveden? Je k dispozici kontakt na autora? ( , pracoviště, adresa) Kde autor pracuje? (odborné pracoviště, univerzita) Z jaké pozice autor píše? (oficiální stanovisko, soukromý názor) O jaký druh materiálu se jedná? (reklamní materiál, vědecká práce, zveřejněný výzkum, soukromé stránky) Uvádí autor důkazy pro svá tvrzení? Obsahuje dokument odkazy na prameny, ze kterých autor čerpal? Kde je dokument umístěn? (stránky univerzity, volný www prostor) V jaké doméně je dokument umístěn? (komerční.com... viz text pod tab. 2 na str. 8) Dá se zjistit vlastník? Je dokument součástí oficiální prezentace? Jsou uvedena data zveřejnění/poslední aktualizace? Je uvedena platnost údajů k určitému datu? Formát dokumentu? (HTML, ps, pdf) Je dokument objektivní nebo tendenčně zaměřený (zaujatý)? Nakolik bezchybný dokument je? Jsou zde stylistické, gramatické chyby? Jsou uváděné informace ověřeny z několika zdrojů? Komu je dokument určen? (osvětová a popularizační nebo odborná práce) Proč o dané problematice autor píše? Jaké odborné předpoklady má autor k psaní na toto téma? (pracoviště, kvalifikace) 12

14 Použité zdroje [1] [2] ppt [3] sluzby.ppt [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] html [12] 13

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

LAN - lokální síť (Local Area Network).

LAN - lokální síť (Local Area Network). Vzájemné propojení počítačů mezi sebou lze realizovat různými způsoby. Nejjednodušší způsob představuje přímé propojení dvojic počítačů samostatným datovým okruhem. Společnosti si instalují počítačové

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Historie a současnost Internetu a jeho základní služby Historie

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet jak data a programy tak i technické prostředky: data zprávy

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet jak data a programy tak i technické prostředky: data zprávy 11. Práce v síti 11.1. Co je to počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak, aby mohly navzájem komunikovat a sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn WWW a HTTP WWW je systäm HTTP serverů, kterä uchovçvajé hypertextovä dokumenty (strçnky) a umožňujé k nim přéstup. Činnost WWW je založena na hypertextovàch odkazech tj. textech směřujécé na jinä hypertextovä

Více

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005

Počítačové sítě II. 14. Transportní vrstva: TCP a UDP. Miroslav Spousta, 2005 Počítačové sítě II 14. Transportní vrstva: TCP a UDP Miroslav Spousta, 2005 1 Transportní vrstva přítomná v ISO/OSI i TCP/IP zodpovědná za rozšíření vlastností, které požadují vyšší vrstvy (aplikační)

Více

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3...

Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... Elektronická pošta Elektronická pošta... 3 Historie... 3 Technické principy... 3 Komunikační protokoly... 3 MBOX... 4 Maildir... 4 Jak funguje e-mail... 5 POP3... 5 IMAP... 6 Výhody a nevýhody IMAP...

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 Program úloha jmenných služeb informace ve jmenných službách jmenné služby X.500 DNS ostatní Jan Kubr - X36PKO 2 4/2007 Úloha jmenných služeb specializovaná

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference

Ing. Jitka Dařbujanová. E-mail, SSL, News, elektronické konference Ing. Jitka Dařbujanová E-mail, SSL, News, elektronické konference Elementární služba s dlouhou historií Původně určena pro přenášení pouze textových ASCII zpráv poté rozšíření MIME Pro příjem pošty potřebujete

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace

Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace Semestrální práce CC3 TCP/IP transport a aplikace Datum: 23.3. 2007 Vypracoval: Aleš Skopal, Radek Žilka Obsah TCP/IP... 2 Historie a vývoj of TCP/IP... 3 Filosofie TCP/IP... 3 Aplikační vrstva...3 Transportní

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP

Ing. Jitka Dařbujanová. TCP/IP, telnet, SSH, FTP Ing. Jitka Dařbujanová TCP/IP, telnet, SSH, FTP Globální systém pro propojení počítačových sítí, který k tomuto využívá sadu protokolů TCP/IP Síť mnoha různých sítí propojených metalickými, optickými kabely,

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz

HTTP protokol. HTTP protokol - úvod. Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol Zpracoval : Petr Novotný novotny0@students.zcu.cz HTTP protokol - úvod zkratka z Hyper-Text Transfer Protocol možnost přenášet jakákoliv data (soubor, obrázek, výsledek dotazu) obvykle provozován

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11

Obsah PODĚKOVÁNÍ...11 PODĚKOVÁNÍ..........................................11 ÚVOD.................................................13 Cíle knihy............................................. 13 Koncepce a přístup.....................................

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013

Úvod do analýzy. Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz. Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 počítačových sítí Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. prosince 2013 Základní pojmy z počítačových sítí Základní pojmy Protokol popisuje

Více

volných zdrojích Internet Web 2.0

volných zdrojích Internet Web 2.0 Základy vyhledávání ve volných zdrojích Internet Základy rešer eršníčinnosti Web 2.0 Co nás n s dnes čeká? Internet vznik a vývoj, služby Internet jako zdroj informací vyhledávac vací nástroje, vyhledávac

Více

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY

HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY HARDWARE SOFTWARE PRINCIPY ÚVOD SOFTWARE, HARDWARE BEZPEČNOST, KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ SÍTĚ, INTERNET WORD, EXCEL, POWER POINT INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE VS E-GOVERNMENT DATOVÉ SCHRÁNKY data PAMĚTI data data PAMĚTI

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Spouštění a konfigurace služeb. Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00

Spouštění a konfigurace služeb. Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00 Spouštění a konfigurace služeb Přednáška OSY2 verze 13.11. 8:00 Služby Též zvané servery WWW (Apache) Poštovní server (Postfix, Sendmail) FTP Databázový (MySQL, PostgreSQL) SSH DNS DHCP X server (XDM,

Více

Historie internetu. Historie internetu

Historie internetu. Historie internetu Historie internetu Historie internetu Internet Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Historie doba předinternetová 1969: ARPANET (Advanced Research

Více

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa

QoS na L2/L3/L4. Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa QoS na L2/L3/L4 Brno, 28.05.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Data Hlas Video House Multiservice switch

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012

Displej DT20-6. Update firmware řadiče. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2012_10_10 10. 10. 2012 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Ing. Jan Tupý TM 2012_10_10 10. 10. 2012 OSC, a. s. tel: +420 (5) 416 43 111 Staňkova 557/18a fax: +420 (5) 416 43 109 602

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

LAN/RS-Port (VERZE 2)

LAN/RS-Port (VERZE 2) LAN/RS-Port (VERZE 2) Datový převodník ze sítě ETHERNET 10/100Mbit na sériovou linku RS232, RS422, RS485 s galvanickým oddělením Charakteristika Převodník LAN/RS-Port slouží k připojení zařízení komunikujících

Více

Převodník Ethernet RS485 s Modbus RTU / TCP routerem

Převodník Ethernet RS485 s Modbus RTU / TCP routerem M035 Převodník RS485 s Modbus RTU / TCP routerem Shrnutí Použití Funkce M035 je převodník rozhraní RS485 na 10/100 Mbit, tzv. terminal server. Obsahuje i funkci pro převod telegramů protokolu Modbus RTU

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Počítačové sítě. 30.11.2004 20:06 1 z 29

Počítačové sítě. 30.11.2004 20:06 1 z 29 Počítačové sítě 30.11.2004 20:06 1 z 29 Obsah Úvod Historie počítačových sítí Definice základních pojmů síťové problematiky Počítačová síť Topologie sítí Komunikace v počítačové síti Model propojování

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára

Historie, současnost a vývoj do budoucnosti. 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára Historie, současnost a vývoj do budoucnosti 1.5.2009 Anna Biernátová, Jan Faltys, Petr Kotek, Pavel Pokorný, Jan Šára První počítačová síť Návrh v roce 1966-1969 Defense Advanced Research Projects Agency

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ MĚSTSKÝ ÚŘAD Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky VALAŠSKÉ KLOBOUKY VNITŘNÍ POKYN Č. 3/2004 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. ÚČEL Směrnice Provozní řád počítačové sítě stanovuje pravidla pro užívání

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Metody řešení problémů v architektuře počítačových sítí s použitím síťového analyzátoru Wireshark Miloslav Holý Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení

Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Europen 18.5. 2009, Praděd Benefity a úskalí plošného souvislého sledování IP provozu na bázi toků při řešení bezpečnostních hlášení Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah požadavky plynoucí

Více

NÁVRH APLIKACE PRO SPRÁVU TENKÝCH KLIENTŮ

NÁVRH APLIKACE PRO SPRÁVU TENKÝCH KLIENTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH APLIKACE PRO SPRÁVU TENKÝCH KLIENTŮ

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace Osnova přednášky Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí Pavel Balda ZČU v Plzni, FAV, KKY Motivace a historie Vrstvení protokolů referenční model ISO-OSI Rodina protokolů TCP/IP Formáty

Více