Eastern European Owner s Manual

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eastern European Owner s Manual"

Transkript

1 Eastern European Owner s Manual

2 Česky Návod k použití Přilba, kterou máte ve svých rukou, je konstruována z lehké tvrzené polystyrénové hmoty tak, aby její pevnost odpovídala požadovaným normám evropského standardu EN Je určena výhradně pro tyto sportovní účely: cyklistika, skateboard, jízda na kolečkových bruslích. Nelze ji použít pro jízdu na motocyklu, mopedu apod. Přilba je konstruována tak, aby absorbovala energii z jednoho většího nárazu. Je-li vystavena silnému, prudkému nárazu nebo stlačení, měla by být vyřazena a zničena. Ačkoli není poškození patrné, nebezpečí se může skrývat v neviditelné trhlině. Kromě toho doporučujeme, vzhledem k omezené životnosti přilby, její výměnu po třech letech od data koupě nebo v případě, že Vám již dobře nepadne. Pozor na ostré špičaté předměty, které by mohly proniknout skrz pěnovou hmotu přilby. Nikdy neprovádějte změny, úpravy nebo výměnu originálních dílů přilby. Povoleny jsou jen díly doporučené firmou Giro. Nepovolenou úpravou se ruší záruka. Některé druhy přileb jsou dodávány s odnímatelným štítkem. Způsob upevnění štítku nepoškozuje materiál samotné přilby. Štítek nechrání přilbu před vlivy nárazu nebo stlačením a nemá vliv na bezpečnostní funkci přilby. Přilba není schopna chránit svého nositele za každých okolností. Žádná přilba nemůže chránit nositele před nehodou, pádem nebo srážkou s motorovým vozidlem. Je třeba si uvědomit, že i náraz ve velmi malé rychlosti může způsobit vážné zranění a ohrožení Vašeho života. Tato přilba je konstruována na ochranu hlavy (nechrání ty její části, které nejsou přilbou pokryté) a nemůže Vás chránit před poraněním šíje, páteře a obdobnými zraněními, která mohou být způsobena nehodou při jízdě na kole. Tato přilba by neměla být používána dětmi při lezení na skály, stromy nebo podobných hrách, při kterých existuje riziko uškrcení na řemíncích přilby. Buďte vždy opatrní a nehodám se snažte předcházet. Při jízdě na kole dodržujte dopravní předpisy a v terénu přizpůsobte jízdu svým schopnostem, zejména jedete-li sami. 8

3 Výběr správné velikosti přilby Přilba může dobře chránit pouze v případě, že sedí dobře na hlavě. Vyzkoušejte a vyberte mezi velikostmi tu, kterou můžete bezpečně upevnit a která je Vám pohodlná. Pokud je velikost Vaší hlavy mezi dvěma velikostmi přilby, vyberte tu, která Vás nikde netlačí. Je-li přilba větší, můžete použít náhradní vycpávky, kterými upravíte velikost obvodu přilby. Jestliže Vám přilba dobře pasuje, můžete se spolehnout, že Vám při pádu nebo nehodě nesklouzne z hlavy. Česky obrázek 1 Správně Špatně Jak seřídit upínací řemínky Pozici přilby upravte tak, aby úroveň přední hrany byla vodorovně v úrovni zadní části. Přilba by neměla být posunuta do týla a odkrývat tak čelo (obrázek 1). Otevřete západku průchodky Tri Loc (obrázek 3), čímž se uvolní řemínky a umožní nastavení správného poměru napětí předního a zadního řemínku. Upravte upevňovací řemínky tak, aby byla plastová průchodka Tri Loc spojující přední a zadní řemínky umístěna mírně pod a před Vaším uchem (obrázek 2). Zaklapněte západku průchodky a stejným postupem seřiďte i druhou stranu. Dále uvolněte protažení řemínků ve sponě pod bradou a upravte jejich délku tak, aby držely přilbu pevně a zároveň Vás neškrtily. Volné konce řemínků zajistěte pryžovým kroužkem proti posunutí. Potřesením hlavou vyzkoušejte, zda přilba drží ve stejné pozici a neklouže z hlavy. Jestliže se posouvá směrem do čela, je třeba zvýšit napětí zadních řemínků. V opačném případě povolte zadní a utáhněte přední řemínky. 9

4 Česky obrázek 2 obrázek 3 Jak přilbu udržovat Vysoké teploty mohou poškodit materiál, ze kterého je přilba vyrobena. Může dojít k deformaci nebo k roztavení skeletu. Nenechávejte přilbu v letních měsících uvnitř automobilu, ani ji nesušte na radiátoru topení. Na poškození teplem se nevztahuje záruka! Umývání provádějte jen vodou s mýdlem, používejte molitanovou houbu nebo jemný hadřík. Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující čpavek nebo alkohol, mohou poškodit strukturu materiálu přilby. Jak seřídit Giro upínací systémy Přilby Giro využívají k lepšímu držení a stabilitě na hlavě patentované upínací systémy rozdělené podle kvalitativních kategorií přileb na Mini Loc, Roc Loc nebo Acu Dial. Než vyrazíte na vyjížďku, měli byste vyzkoušet nastavení upínacího systému stejně jako u každé nové části výstroje. Seřízení jednotlivých upínacích systémů provedete následovně: Mini Loc U Mini Loc otočte kolečkem po směru hodinových ručiček, čímž upínací systém stáhnete. Napětí u Mini Loc povolíte otočením kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 4). Upínací systém by měl těsně přiléhat, ale neměl by nepříjemně svírat hlavu. Roc Loc 3 U Roc Loc 3 opatrně odtrhněte konec čelenky upevněný ve skeletu přilby. Na vnitřní straně helmy v oblasti spánků naleznete tři otvory zpevněné plastovými vložkami. Podle potřeby zvolte jeden z otvorů a konec čelenky s výstupkem do něj zacvakněte zpátky (obrázek 5). Totéž udělejte na druhé straně přilby, aby čelenka byla upevněna souměrně. obrázek 4 obrázek 5 10

5 U systému Roc Loc 3 najdete patentovaný mechanismus, umožňující snadné nastavení napětí čelenky. Základní nastavení napětí čelenky provedete podle výše uvedeného návodu s mechanismem v roztažené poloze. Předpětí může být menší, protože konečné doladění provedete s přilbou na hlavě stažením mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí povolíte tak, že nadzvednete prsty obou rukou oba mechanismy, aby se ozubený pásek mohl volně vysunout ven (obrázek 7). Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za jízdy na kole. Česky Roc Loc 4 U Roc Loc 4 najdete patentovaný mechanismus, umožňující snadné nastavení napětí čelenky. Seřízení provedete s přilbou na hlavě stažením mechanismů proti sobě (obrázek 6). Napětí povolíte zatlačením obou mechanismů směrem ven (obrázek 7). Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za jízdy na kole. Výškové nastavení Systémy Roc Loc 3 a Roc Loc 4 jsou vybaveny výškovou nastavitelností ve třech polohách. V místě zátylku probíhá plastový držák ve tvaru obráceného V mezi skeletem přilby a čelenkou. Tento držák je sestaven ze dvou částí, které jsou vzájemně propojeny a v místě propojení je lze mírným tlakem posouvat do třech poloh (obrázek 8). Vyzkoušejte, která poloha Vám nejlépe vyhovuje a dbejte, aby obě strany byly výškově ve stejné poloze. obrázek 6 obrázek 7 obrázek 8 Acu Dial Seřízení systému Acu Dial provedete následovně: Systém Acu Dial umožňuje snadné nastavení čelenky. Najděte tlačítko na horní části upínacího systému Acu Dial, který se nachází na zátylku Vaší hlavy (obrázek 9). Stiskněte tlačítko a otočte kolečkem po směru hodinových ručiček, čímž upínací systém stáhnete. Napětí u Acu Dial povolíte stisknutím tlačítka a otočením kolečka proti směru hodinových ručiček (obrázek 10). Upínací sys- 11

6 Česky tém by měl těsně přiléhat, ale neměl by nepříjemně svírat hlavu. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje provádět tyto úkony za jízdy na kole. obrázek 9 obrázek 10 Mini Loc, Roc Loc a Acu Dial jsou konstruovány pro vylepšení stability a fixace přilby na hlavě, avšak nejsou náhradou za upínací řemínky. Nepokoušejte se odmontovat upínací systém z Vaší přilby, tím by došlo k poškození přilby i upínacího systému a nárok na záruku by zanikl. Před jízdou vždy překontrolujte správné seřízení Vašeho upínacího systému. Přilby se štítkem Některé přilby jsou vybaveny odnímatelným štítkem. Při jeho demontáži postupujte následovně: Odnímatelný štítek Vycvakněte konce štítku z otvorů a odstraňte jej z přilby. Při montáži štítek na přilbě vycentrujte, a poté zatlačte výstupky (A) na štítku do otvorů (B) na přilbě (obrázek 11). VAROVÁNÍ: Nesnažte se demontovat štítek tažením za jeho střední část. Můžete tak poškodit štítek i přilbu. A B obrázek 11 obrázek 12 POV štítek Štítek POV (Point of View) lze nastavit v úhlu 15 stupňů ve svislém směru. Jednoduše nastavte úhel štítku pohybem nahoru nebo dolů (obrázek 12). Demontáž a výměna štítku viz kapitola Odnímatelný 12

7 štítek výše. Štítek u integrálních přileb Štítek je upevněn na přilbě třemi šrouby. Při demontáži štítku povolte šrouby a odstraňte jej z přilby. Nový štítek upevněte šrouby, které jsou součástí balení. Neutahujte šrouby příliš, mohli byste strhnout závit. Povolte střední šroub a nastavte úhel štítku pohybem nahoru nebo dolů. Šrouby utáhněte. Štítek Vám nesmí překážet ve výhledu. Česky Výměnný program Giro V případě, že dojde k pádu nebo nehodě při jízdě na kole a poškodíte Vaši přilbu Giro do té míry, že její další používání je riskantní z hlediska bezpečnosti, můžete kontaktovat firmu Progress Cycle, a. s., která zastupuje firmu Giro, a požádat o výměnu přilby za novou v rámci tzv. Výměnného programu Giro (Crash Replacement Program). Program se vztahuje na dobu do tří let od data koupě. Firma poskytuje slevu až 40% z ceny přilby, která byla poškozena. Sleva bude vypočtena z prodejní ceny této přilby a bude odečtena z ceny nové přilby, kterou si vyberete. V případě, že chcete využít Výměnného programu Giro, postupujte následovně: Majitel poškozenou přilbu zašle poštou nebo předá osobně firmě Progress Cycle, a. s. (Logistic Park Tulipán 1371, Hostivice). Formou čestného prohlášení přiloží popis události, jak k nehodě nebo pádu došlo. Dále je nutné přiložit kopii dokladu o koupi s uvedeným datem koupě a cenou přilby. Firma Progress Cycle, a. s. prověří oprávněnost požadavku na výměnu poškozené přilby a předá nebo zašle přilbu novou. Záruka Firma Giro poskytuje záruku na vady materiálové nebo výrobní po dobu dvou let od data koupě pro prvního majitele přilby. Záruku nelze uplatňovat na vady způsobené mechanickým poškozením, hrubým a nevhodným zacházením, opotřebením, neodbornou opravou nebo aplikací jiných než originálních doplňků. Dále, jestliže je přilba poškozena teplem nebo působením látek, které narušují strukturu materiálu přilby. 13

8 Česky Jestliže naleznete na přilbě materiálovou nebo výrobní vadu v době do dvou let od data koupě, kontaktujte prodejce, u kterého jste přilbu zakoupili. Ten rozhodne po dohodě se zástupcem Giro firmou Progress Cycle, a. s., zda bude přilba v zákonné době opravena nebo vyměněna za novou. Navrženo firmou Giro Sport Design, Santa Cruz, Kalifornie. Vyrobeno v Číně. Je-li přilba opatřena značkou CPSC, vyhovuje základním bezpečnostním požadavkům Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků. Je-li přilba opatřena značkou CE, vyhovuje bezpečnostním požadavkům normy EN 1078 Evropské komise pro standardizaci. 14

9 United States Giro 380 Encinal Street Santa Cruz, CA. U.S.A Tel: Fax Europe Giro Ireland, Ltd. River House, St. Mary s Road Newcastle West County Limerick, Ireland Tel: Fax Worldwide To find a current distributor in your region or territory, please visit us online at or contact either the US or European Offices listed above. Notified Body: TUV RHEINLAND GMBH AM GRAUEN STEIN D COLOGNE GERMANY Notified Body No Giro Bike Eastern European Owner s Manual Part#

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Uživatelská příručka pro majitele kola

Uživatelská příručka pro majitele kola Uživatelská příručka pro majitele kola 9. vydání, 2007 Tato příručka je v souladu se směrnicemi EN 14764, 14765, 14766 a 14781 DŮLEŽITÁ INFORMACE: Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti,

Více

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO

Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO Návod k použití Koloběžka vybavená dodatečně pomocným elektrickým pohonem typ EK - CROSCO POVYS s. r. o., Rokytnice 440, 751 04 Rokytnice Tento návod k použití je nutné považovat za součást koloběžky vybavené

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

Jak si vybrat přilbu a správně ji nosit

Jak si vybrat přilbu a správně ji nosit Gratulujeme k zakoupení vaší nové přilby LS2. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Naleznete v nich informace, které zajistí Váši maximální ochranu a dlouhou životnost přilby. Naše produkty

Více

Uživatelský návod a informace o záruce

Uživatelský návod a informace o záruce Uživatelský návod a informace o záruce Výrobce jízdních kol Koncepce b Twin navrhuje a vyvíjí řady výrobků, které jsou vhodné pro všechna použití. Je to víceoborový tým, jehož vášní jsou profesionální

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA Casa Med II Se systémem řízení DEWERT Úvod Všechna polohovací lůžka společnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena s pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015 Plastová okna a dveře 1 Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015 Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup plastových oken a dveří od firmy Okna Macek

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6

Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj. www.garudan.cz MA-6 Návod k použití pro průmyslový vyšívací stroj MA-6 ANITA B s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 516 452 751 tel: +420 516 454 774, +420 516 453 496 e-mail: info@anita.cz Anita

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více