Vyhoďte manažery! Případová studie. Zdroj: Gary Hamel, Harvard Business Review

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhoďte manažery! Případová studie. Zdroj: Gary Hamel, Harvard Business Review"

Transkript

1 Vyhoďte manažery! Případová studie Zdroj: Gary Hamel, Harvard Business Review Pod tímto expresivním titulkem uveřejnil nedávno na prestižním místě měsíčník Harvard Business Review rozsáhlý článek jednoho z nejvýznamnějších současných ekonomů Gary Hamela. Článek byl celý věnován společnosti Morning Star, výrobci produktů z rajčat. Čím si tento producent kečupů, protlaků a suga zasloužil takovou pozornost? Zlikvidoval management. Tedy ne doslova a ne kompletně. Spíše se mu podařilo dosáhnout stavu, kdy manažery jsou všichni zaměstnanci firmy. Na začátku tohoto experimentu byla jednoduchá úvaha: Manažerská hierarchie je nesmírně nákladná záležitost. Malá organizace může mít jednoho manažera a deset zaměstnanců, v organizaci se sto tisíci lidmi bude při stejné míře kontroly manažerů. A kromě toho další zaměstananci ve funkcích s managementem spjatých finance, HR, plánování. Pokud vycházíme z toho, že manažer vydělává trojnásobek průměrného platu ve firmě, představují mzdové náklady třetinu všech peněz na platy. Manažerská hierarchie také výrazně zvyšuje riziko velkého debaklu při rozhodování. Čím je rozhodnutí závažnější, tím méně lidí do něj může mluvit, a jakmile někdo získá absolutní moc, je jen otázka času, kdy dojde ke katastrofě. Kromě toho manažeři s nejvyššími pravomocemi jsou ti, kteří jsou nejvíce vzdáleni reálnému byznysu. Složitá organizace znamená rovněž komplikovanější a zdlouhavější procesy, čímž jednak dochází k rozbřednutí odpovědnosti, jednak se prudce zvyšuje pravděpodobnost toho, že někdo z nekompetentnosti nebo i ze závisti pohřbí nové, svěží nápady. A konečně jsou to náklady, které Hamel nazval náklady na tyranii. Hieratická struktura zbavuje vlivu a motivace pracovníky na nižších pozicích, kteří si sice mohou jako soukromé osoby koupit dům za dolarů, ale v práci nesmějí rozhodnout ani o nákupu židle za stovku. "Všichni jsme zajatci známého," říká Hamel. "Mnohé věci - první iphone, záhadný svět J. K. Rowlingové, oblek Lady Gaga z hovězí roštěnky - to vše bylo těžké si představit, než jsme se s tím setkali. A stejné je to s organizací."

2 JAK SE ZBAVIT MANAGEMENTU Morning Star je firma, kde nikdo nemá šéfa. Kde si zaměstanci vyjednávají své odpovědnosti s kolegy. Každý zde může utrácet firemní peníze. Každý si odpovídá za opatření nástrojů, které potřebuje k práci. Neexistují funkce a služební postup. I rozhodnutí o odměňování jsou věcí dohody s kolegy. Nejde při tom vůbec o malý podnik. Čtyři stovky pracovníků zde ročně dosahuje více než 700 milionů dolarů v tržbách. A firma je ve svém oboru světovou jedničkou na trhu. Tento excentrický, ale účinný podnikatelský model vychází z jediného principu: svobody. Lidé jsou vedeni tím, co opravdu chtějí, nejsou nikam tlačeni násilím. Vedení firmy vychází z premisy, že pokud vám někdo pořád říká, co máte dělat, nejste člověk, ale stroj. Jak ovšem za těchto okolností dosáhnout toho, aby se svoboda nezměnila v anarchii? V první řadě lidé potřebují informace. Vedení firmy proto dbá, aby každý pracovník měl k dispozici informace potřebné pro přijetí správných rozhodnutí. Neexistují utajené informace. Každý zaměstnanec uzavírá s kolegy každoročně tzv. "dohody o spolupráci". Ty obsahují metriky umožňující měřit, do jaké míry se danému pracovníkovi daří koordinace s požadavky kolegů. Navzájem si platí za zdroje a vzhledem k tomu, že dvakrát měsíčně je zveřeňován detailní účetní výkaz, je okamžitě vidět neočekávané navýšení nákladů. Zaměstnanci mají právo svobodně nakládat s firemními financemi, musejí však zároveň mít business case, který obsahuje návratnost investic a čistý zisk. Zvláště v případě větších investic se předpokládá konzultace s kolegy. Nikdo nemá pravomoc zabít něčí nápad. Spíše než jako soudci působí zkušení členové týmu jako koučové. JAK SE ZBAVIT KOLEGŮ A když někdo zneužívá svobodu, trvale podává podprůměrné výkony, nebo je prostě nesnášenlivý? Spory se řeší podobně jako v obchodním světě: vyjednáváním nebo před porotou. Pokud se dva zaměstnanci nejsou schopni domluvit mezi sebou, přichází čas interního mediátora, kterému oba věří. Pokud ani jeho řešení není pro obě strany akceptovatelní, schází se panel šesti spolupracovníků, aby pomohl spor urovnat. Teprve poté, co i tato možnost selže, rozhodne prezident firmy. Taková situace ovšem nastává velice zřídka.

3 Je- li něčí pracovní morálka opravdu hodně špatná, může negociační proces skončit výpovědí, nicméně osud zaměstnance nikdy neleží v rukou výhradně jednoho rozmarného šéfa. V prosinci dostane každý zpětnou vazbu od kolegů, se kterými má uzavřenou dohodu, a v lednu musí každá obchodní jednotka obhájit své obchodní výsledky. Jednotky jsou pak seřazeny podle výkonu - ty, které se umístily poslední, mají problém do budoucna získat ostatní ke spolupráci. V únoru probíhají strategické mí- tingy, kdy každá jednotka prezentuje plán na příští rok. Ostatní mohou investovat do nejslibnějších strategií s použitím virtuální měny. Jednotka, která nedokázala zaujmout a získat dostatek virtuálních peněz, bude pod intenzivním tlakem. Zajímavá je mzdová politika. Každý pracovník vytvoří sebeposudek - do- kument hodnotící to, jak se zhostil úkolů a cílů, které si vytyčil ve smlouvě, jak je na tom s návratností investic a ostatními metrikami. Je zvolen lokální mzdový výbor (celkem jich je osm). Ten posudky ověří, připojí další příspěvky daného zaměstnance a nastaví individuální úroveň odměn. Důležité je, že všichni vědí, že když získají výhodu na úkor kolegy nebo nesplní slib, poškodí to ve výsledku je samotné. Primárně poklesem zisku firmy, druhotně ztrátou reputace. HIERARCHIE ZDOLA Nelze tedy říci, že v Morning Star vůbec neexistuje hierarchie - existuje, je to však hierarchie vlivu, která je budována zdola. Ve většině firem pracovníci nestoupají, jsou jmenováni zhora. Klíčové pozice jsou obvykle získávány na základě politikaření, nikoliv kompetence. Manažeři ztrácejí svou moc teprve tehdy, když je vyhodí - do té doby mohou firmě škodit. Samozřejmě, že model Morning Star se nehodí pro každou firmu, je to však v každém případě zajímavý a velmi odvážný nápad k zamyšlení. VÝHODY SELFMANAGEMENTU Nižší náklady Když nemáte management, omezíte náklady na pracovníka a mzdové náklady. Tyto prostředky lze využít na zvýšení platů ostatních pracovníků a na podporu růstu firmy. Vyšší kolegialita

4 Zákeřnosti, politikaření a patolízalství výrazně poklesnou v momentě, kdy nelze soutěžit o povýšení. Vyšší loajalita Málo pracovníků odchází ke konkurenci, dokonce i sezónní pracovníci cítí sounáležitost s firmou. Zvýšení kvalifikace Každý je zodpovědný za kvalitu své práce, takže zaměstnanci jsou nuceni investovat do rozvoje svých schopností. Kvalitnější rozhodování Přesunutím rozhodování dolů, do předních linií dochází k jeho zrychlení a zvýšení kvality. Vyšší flexibilita Zaměstnanci reagují rychle, tvoří týmy, které řeší nastalé problémy a experimentují s novými myšlenkami a nápady NEVÝHODY SELFMANAGEMENTU Náročnější přizpůsobování Selfmanagement se nehodí pro každého. Ti, kteří celý život pracoval v hierarchických organizacích, mohou mít s tímto stylem řízení problémy. Zodpovědnost Pokud pracovníci nedokáží dostatečně jasně sdělit své výhrady těm, kteří nesplňují očekávání, může se selfmanagement stát spiknutím průměrných. Delší adaptační proces Chce to čas. Noví zaměstnanci potřebují rok i více, než se stanou plně funkční součástí systému. Problém osobního růstu

5 Bez možnosti funkčního postupu je pro zaměstnance těžké objektivně vykázat kvalifikační růst, což je problém ve chvíli, kdy chce změnit zaměstnavatele. FIRMY BEZ ŠÉFŮ I další americké společnosti přecházejí na model "bez managementu". Například firma Valve, výrobce počítačových videoher, pracuje na základě plošné hierarchie. Bývalí zaměstnanci Microsoftu Gabe Newell a Mike Harington, kteří Valve proslavili především hrou Half- Life, svým zaměstnancům nechávají nevídaný prostor. Komunikují s nimi přímo, bez šéfů oddělení. Zaměstnanci rozhodují kolektivně, což na jedné straně porady poněkud protahuje, na druhou stranu jsou pracovníci takto mnohem více motivováni. Podle Terri Kellyho, ředitele další firmy s podobnou hierarchií, W. L. Gore, mají za těchto okolností lidé mnohem větší zájem na úspěchu společnosti. Firma Ciplex, která patří mezi 500 nejrychleji rostoucích amerických firem, rovněž vychází z toho, že jednotlivci nepotřebují vedení. Jak říká zakladatel společnosti Ilya Pozin: "Když odstraníte ve firmě vertikální hierarchii, okamžitě se zvýší produktivita." Jakmile se z lidí stane tvůrčí tým, dokáží se navzájem motivovat i řídit. Odměňování se neodvíjí od pozice v hierarchii, ale od odvedeného výkonu. Týmy také kolektivně rozhodují o tom, kdo bude přijat, a stejně tak funguje i propouštění. Vedoucí svou autoritu uplatňuje pouze tehdy, dostane- li se tým do potíží. Ne však tím, že direktivně rozhodne, ale spíše pomáhá týmu hledat optimální řešení. Slabé místo tohoto systému je především v tom, že bez šéfů je někdy těžké ukázat na někoho prstem a říci, že odvádí špatnou práci. Příklad Valve a dalších firem už zaujal i velké společnosti. Například nadnárodní gigant General Electric se snaží dělit výrobu do menších provozů s málo zaměstnanci. Fenoménem firem s plošnou hierarchií se zabývali výzkumníci z University of Iowa a texaské A&M University. Zjistili, že tvůrčí týmy bez vedoucích cítí velkou spoluodpovědnost. Jednotliví zaměstnanci si nezištně pomáhají a zastupují se bez nároku na ocenění okolí. Gary Hamel byl jedním z mála, kdo předvídal současnou ekonomickou krizi, varoval před ní a uvědomoval si její dalekosáhlé důsledky.

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra podnikání a oceňování Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hotový Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora,

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

H3 Týmová spolupráce

H3 Týmová spolupráce Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H3 Týmová spolupráce V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců profi profi Jazykový trh Fa přináší nejen prestiž na a peníze, novém začátku? ale i zajímavé podněty pro praxi! HR poradenství červen / 2014 Talent & financemanagement 1/2014 Hodnocení zaměstnanců Jaký

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

SBORNÍK BEST PRACTICES

SBORNÍK BEST PRACTICES Etika podnikání a podniková kultura č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 SBORNÍK BEST PRACTICES Sborník dobrých zkušeností účastníků projektu s uplatňováním etiky podnikání v podmínkách MSP Tento projekt

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Nakupujte ve firmě dobře

Nakupujte ve firmě dobře Nakupujte ve firmě dobře Úvod, aneb o čem to celé je je to návod pro lidi činu, kteří chtějí něco změnit a zlepšit. V tomto případě nákup ve firmě. Pokud chcete něco hezkého ke čtení, ale k akci se reálně

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Měření efektivity implementace změny firemní kultury

Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Měření efektivity implementace změny firemní kultury Bakalářská práce Autor: Váchal Jan Management malého a středního podnikání Vedoucí práce:

Více