Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm. Semestrální práce předmětu HPB596"

Transkript

1 Projekt vybudování nestátního rehabilitačního střediska s akupunkturním pracovištěm Semestrální práce předmětu HPB596 Petr Houska

2 Obsah. Motivace, cíle, dekompozice projektu Smart analýza cílů Fáze projektu Definice činností Graf logického sledu činností CPM graf Kompetenční matice Rozpočet s grafickým vymezením Tabulka rozpočtu Graf taxativního čerpání Graf kumulativního čerpání Závěr, přínosy projektu...

3 . Motivace, cíle, dekompozice projektu Projekt si klade za cíl vybudovat nestátní zdravotnické zařízení na území České republiky. V současném systému zdravotnictví mají malá soukromá zařízení největší šanci na podnikatelský úspěch, obzvlášť pokud se jedná o oblast rehabilitace, kde je přímá úhrada pacientem/klientem běžná. Rozšíření rehabilitačního zařízení o alternativní přístup k medicíně, například o pracoviště akupunkturisty, je dalším plusem pro životaschopnost podniku. Všeobecné povědomí české veřejnosti o nutnosti pravidelného cvičení, masáží a jiné péče o vlastní tělo je velice nízké. Akupunktura je mezi odbornou veřejností stále považována za cosi obskurního, ačkoliv jako jedna z mála z tzv. alternativních metod již má v ruce několik klinických studií dokazujících její účinky na zdraví člověka. Tento projekt by přispěl k rozšíření znalosti týkající se potřeby péče o vlastní tělo a k rozšíření působnosti akupunktury.. Smart analýza cílů Specific: konkrétním cílem projektu je vybudování fungujícího nestátního zdravotnického zařízení na území ČR Measurable: měřitelnou položkou jsou výnosy/náklady zařízení, splácení investice Assignable: úkoly při zakládání střediska budou rozčleněny a jednotlivé části delegovány na členy projektového týmu, budoucí vedoucí zaměstnance střediska, čímž se zvýší jejich motivace Realistic: vzhledem k množství vznikajících podobných zařízení je cíl dosažitelný, poptávka stále převyšuje nabídku podobných zařízení Time-bound: časové ohraničení zajišťuje požadavek o návratnost investice do 0-ti let a uvedení do testovacího provozu do roku. Fáze projektu Projekt lze časově rozdělit na následující fáze: A Příprava B C D E F G H Analýza trhu a poptávky v dané lokalitě Zajištění investorů a finančních prostředků Zajištění prostor Nábor zaměstnanců Marketing Zkušební provoz Otevření

4 . Definice činností kód činnost předchozí činnost následná činnost A Vytipování lidí na projektový tým start A A Nábor projektového týmu A A3,5 A3 Vytipování iniciálního investora A A4 A4 Oslovení iniciálního investora A3 B A5 Návštěva obdobných zařízení A B 4 B Sestavení dotazníku pro analýzu poptávky A B B Nábor lidí pro provedení primárního průzkumu B B3 B3 Provedení primárního průzkumu B B4 B4 Analýza, vyhodnocení sebraných dat B3 B5 B5 Tvorba variant rozsahu služeb B4 B6 B6 Výpočet vstupních nákladů dle varianty B5 B7 B7 Výběr nejvhodnější varianty B6 C C Vytipování dalších investorů B7 C C Porada s investory ohledně navrhovaných variant C C3 C3 Výběr nejvhodnější kombinace investor-varianta C D D Vytipování vhodné lokality C3 D D Výběr nejvhodnější nabídky ke koupi/pronájmu D D3 D3 Zajištění pronájmu či koupě nemovitosti D D4,6 D4 Zjištění nutných hygienických/právních norem D3 D5 D5 Obstarání potřebných povolení D4 D8 8 D6 Vytipování stavební firmy D3 D7 D7 Oslovení stavební firmy D6 D8 D8 Rekonstrukce prostor D5,7 D9,0,,3 4 D9 Zajištění smluv na dodávku plynu, elektřiny, telefonu D8 D4 D0 Vytipování dodavatele rehabilitačních nástrojů D8 D D Vybavení prostor nástroji D0 D4 4 D Vybavení prostor nábytkem D8 D4 D3 Vybavení prostor IT a dalším techn. zázemím D8 D4 D4 Kontrola vybavení D9,0,,3 E, F, G E Vytipování pracovních sil na zbylá vedoucí místa D4 E E Nábor pracovních sil E E3 E3 Zaškolení pracovních sil E G F Vytipování vhodných reklamních kanálů D4 F F Provedení marketingu F G 4 počet týdnů

5 G Sestavení formuláře na hodnocení testovacího provozu D4 G G Určení podmínek testovacího provozu G, F, E3 G3 G3 Testovací provoz G G4 G4 Vyhodnocení testovacího provozu G3 H H Otevření ostrého provozu G4 H H Vyhodnocení ostrého provozu H konec 4

6 3. Graf logického sledu činností S A/ A/ A3/ A4/ B/ B3/ B4/ B5/ B6/ B7/ C/ C/ A5/4 B/ C3/ D/ D/ D3/ D4/ D5/8 D6/ D7/ D8/4 D9/ D0/ D/4 D4/ D/ D3/ E/ E/ E3/ G/ G3/ G4/ H/ H/4 K F/ F/4 G/

7 4. CPM graf A A A3 3 A4 5 B 6 B3 7 B4 8 B5 9 B6 0 B7 C C S A B C D 5 D D D D D D D4 D D7 D D D 4 D E E E G G G H H 4 K F G F 4 Kritická cesta vede přes uzly:,,4,5,6,7,8,9,0,,,3,4,5,6,7,8,0,,,3,4,7,8,9,30,3,3

8 5. Kompetenční matice zkratka kompetence zkratka osoba s schvalovací vp vedoucí projektu r řídící ii iniciální investor p přímá odpovědnost vua vedoucí úseku akupunktury n nepřímá odpovědnost vur vedoucí úseku rehabilitace ep externí poradce pr public relations is informatik/statistik p pracovník p pracovník do dodavatel kód činnost vp ii vua vur ep pr is p p do A Vytipování lidí na projektový tým r,p n A Nábor projektového týmu (-5 lidí) r,p n A3 Vytipování iniciálního investora r p p A4 Oslovení iniciálního investora r,p n n A5 Návštěva obdobných zařízení r p p n p B Sestavení dotazníku pro analýzu poptávky r p B Nábor lidí pro provedení primárního průzkumu r s n p B3 Provedení primárního průzkumu s r p p B4 Analýza, vyhodnocení sebraných dat s r,p n n B5 Tvorba variant rozsahu služeb r s p p B6 Výpočet vstupních nákladů dle varianty n n B7 Výběr nejvhodnější varianty r s p p n C Vytipování dalších investorů r p p C Porada s investory ohledně navrhovaných variant C3 Výběr nejvhodnější kombinace investor-varianta r s p p n D Vytipování vhodné lokality r s p p n D Výběr nejvhodnější nabídky ke koupi/pronájmu r D3 Zajištění pronájmu či koupě nemovitosti r s p D4 Zjištění nutných hygienických/právních norem r p D5 Obstarání potřebných povolení r p p D6 Vytipování stavební firmy r s p p n D7 Oslovení stavební firmy r n n p s

9 D8 Rekonstrukce prostor r s n n n p D9 Zajištění smluv na dodávku plynu, elektřiny, telefonu r s n n p D0 Vytipování dodavatele rehabilitačních nástrojů r n n p D Vybavení prostor nástroji r s n n p D Vybavení prostor nábytkem r s n n p D3 Vybavení prostor IT a dalším techn. zázemím r s n p D4 Kontrola vybavení r p p n E Vytipování pracovních sil na zbylá vedoucí místa r s p p n E Nábor pracovních sil r n n E3 Zaškolení pracovních sil r p p n F Vytipování vhodných reklamních kanálů r F Provedení marketingu s G Sestavení formuláře na hodnocení testovacího provozu G Určení podmínek testovacího provozu r s p p n G3 Testovací provoz r p p n n G4 Vyhodnocení testovacího provozu n r,p H Otevření ostrého provozu r p p n n H Vyhodnocení ostrého provozu n r,p s r,p

10 6. Rozpočet s grafickým vymezením 6. Tabulka rozpočtu Maximální náklady při použití varianty s koupí nemovitosti. Období jsou rozdělena po 4 týdnech. období čerpání kód činnosti využití náklady A5 cestovné 0000 B zaplacení formuláře 000 B organizace náboru B3 provedení primárního průzkumu 5000 B4 zhodnocení sebraných dat D3 koupě nemovitosti D5 poplatky úřadům D8 rekonstrukce nemovitosti D nákup rehabilitačních přístrojů D nákup nábytku D3 nákup IT a technického zázemí E zorganizování náboru pracovníků 5000 F platba reklamy G zaplacení formuláře G4 vyhodnocení testovacího provozu 000 H vyhodnocení ostrého provozu 000 celkem

11 6. Graf taxativního čerpání taxativní čerpání období 6.3 Graf kumulativního čerpání kumulativní čerpání období

12 7. Závěr, přínosy projektu Kombinace akupunktura a rehabilitace je v současné době jedna z nejžádanějších oblastí v oblasti komerčního poskytování zdravotních služeb. Pozitiva pro klienty zařízení jsou nesporná, za zmínku stojí příjemné strávení volného času, zlepšení zdravotního stavu a zlepšení výkonnosti a mnoho dalšího. Pro danou lokalitu je přínosem ta skutečnost, že při zlepšení celkového zdravotního stavu a rozšíření povědomí o nutnosti péče o vlastní tělo dojde k silnějšímu uvědomnění obyvatel a následnou větší péči rodinu, okolí ve kterém žijí a mezilidské vztahy. Projekt bude přínosem i pro stát, neboť prevence zdravotních obtíží je dle některých výpočtů až 00x levnější než následné řešení obtíží již v plném průběhu. Dojde tedy ke snížení objemu čerpané lékařské péče. Kromě toho, mnoho rehabilitačních a akupunkturních technik je v současné době prováděno na přímou úhradu pacientem/klientem.

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Projekt a projektové řízení pro manažery

Projekt a projektové řízení pro manažery Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. Projekt a projektové řízení pro manažery školení pro společnost ARR Agentura regionálního rozvoje

Více

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb

Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Koncepce rozvoje Integrované střední školy Cheb Sestavena vedením školy 10/2012 OBSAH Obsah... 2 1. úvodní část... 4 2. Teoretické vyučování... 5 2.1. Materiální podmínky... 5 2.2. Personální zabezpečení

Více

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany Roční zpráva o realizaci projektu ZRS Podpora trojstranných

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ ANALYSIS OF EMPLOYEE

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Projektové řízení PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji

Více