MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o."

Transkript

1 MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

2

3 MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs. Armády Ústí nad Orlicí

4 MEDICUS 3 Komfort Dostala se vám do rukou příručka k programu MEDICUS 3 Komfort firmy CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus. Těší nás, že jste nám zakoupením programu dali Vaši důvěru a jsme přesvědčeni, že Vám můžeme představit jeden z nejlepších programů vhodných pro lékaře různých odborností. Naše programy neustále reagují na změny ve zdravotnictví a v legislativě a i díky tomu přibývají další spokojení uživatelé. Věříme, že i Vy budete jedním z nich. Verze: Březen 2012 Tato verze manuálu neprošla jazykovou korekturou.

5 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., divize Lékařský software Medicus, je součástí holdingu společností sdružených v akciové společnosti CompuGroup. Společnost CompuGroup poskytuje programová a komunikační řešení pro zdravotnická zařízení a jejich servisní organizace v Rakousku, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Saudské Arábii, Litvě, Malajsii, Norsku, Polsku, Slovensku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku a Turecku.

6

7 Obsah Kapitola 1 Úvod Hardwarové požadavky Použité formátování Základní ovládání programu 13 Kapitola 2 Základní nastavení programu Uživatelé Zdravotnické zařízení Smluvní pojišťovny Hodnota bodu a kapitace Vzhled Velikost písma Ikony - Panel nástrojů Dostupné položky v menu programu Informace o pacientovi 22 Kapitola 3 Kartotéka Vyhledávání pacienta Zobrazení sloupců Možnosti zobrazení Filtr 29 Kapitola 4 Práce s pacientem Karta pacienta Identifikace pacienta Dekurs (Ambulantní karta) Styly textu Šablona dekursu Diagnóza Přednastavené texty - Fráze Automaticky vkládané texty - Přepisy Kopie staršího dekursu do dnešního Zobrazení dekursů ostatních uživatelů Upozornění při zavírání karty Vykazování výkonů Ambulantní doklad (A) Nastavení tlačítek výkonů Vykázání léčiva (ZULP) Poukaz na vyšetření/ošetření (P) Nepravidelná péče (N) 48 7

8 4.7 Vyúčtování cest lékaře (C) Kontroly při zadávání výkonů Rozmezí data Nepovolené kombinace výkonů Povolené četnosti výkonů Kontrola výkonů dle věku Sledovaná vyšetření Lékařské zprávy Lékařská zpráva z aktuálního dekursu Lékařská zpráva z více dekursů Lékařská zpráva bez přepisů Anamnéza Šablona anamnézy 4.11 Recepty Tisk Posun tiskové sestavy Oprava tiskové sestavy Přímý tisk sestavy Magistraliter, Receptář Očkování (Pediatr) Definice očkování Pořízení očkování Automatické vykázání výkonu (pro pokročilé) Očkovací látky Očkování a modul Sklad Prohlídky Definice prohlídek Pořízení prohlídky Přehled provedených prohlídek Přehled příštích prohlídek Prohlídky Pediatr Definice pediatrických prohlídek Použití pediatrických prohlídek Přehled provedených pediatrických prohlídek Přehled příštích pediatrických prohlídek Dispenzarizace Definice dispenzárních skupin Použití dispenzárních skupin Jiné vyšetření Výška a váha Tlak a puls Žádanky Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

9 Kapitola 5 Práce s programem 5.1 Dávky Číslování faktur Tvorba dávek Opravné dávky Vyhledání a vrácení dokladů Vyhledání a vrácení dávek Sestavy 5.4 Zálohování Kapitola 6 Nadstavbové funkce programu Rejstřík

10

11 Kapitola 1 Úvod 11

12 MEDICUS 3 Komfort 1 Úvod 1.1 Hardwarové požadavky Minimální konfigurace uživatelského počítače: procesor AMD Sempron nebo Intel Celeron (Dual-Core) operační paměť (RAM) 2GB pevný disk (HDD) 80 GB monitor 19" s rozlišením min 1024 x 768 klávesnice, myš mechanika DVD USB flash disk 4GB (pro zálohování) připojení k internetu laserová tiskárna operační systém Windows XP SP3 Doporučená konfigurace uživatelského počítače: procesor AMD Athlon II nebo Intel Pentium Dual-Core operační paměť (RAM) 4GB pevný disk (HDD) 500 GB monitor 24" s rozlišením minimálně 1920 x 1080 klávesnice, myš mechanika DVD USB flash disk 4GB (pro zálohování) připojení k internetu laserová tiskárna operační systém Windows 7 Doporučená konfigurace SERVEROVÉHO počítače: Bude-li s programem Medicus 3 současně pracovat 6 až 20 uživatelů, doporučujeme následující hardware pro serverový počítač: procesor Intel Core I3 / Intel XEON minimální paměť 8 GB minimální HDD 500 GB operační systém Windows 2008 server nebo Linux Bude-li s programem současně pracovat více než 20 uživatelů, doporučujeme následující hardware pro serverový počítač: procesor Intel XEON minimální paměť 8 GB minimální HDD 1 TB 12

13 Hardwarové požadavky operační systém Windows 2008 server nebo Linux Hardwarové nároky na server budou obecně záležet na počtu uživatelů, kteří v jednom okamžiku přistupují do databáze (mají spuštěn program Medicus 3), dalších službách (programech), které na serveru budou spuštěny a na způsobu připojení uživatelů na daný server. U serverového počítače doporučujeme zapojení více HDD do patřičného RAID pole. 1.2 Použité formátování Pro větší přehlednost je v manuálu použito následující formátování textu. Menu programu Pojišťovna > Dávky nebo Konfigurace > Očkování Tlačítko [OK] nebo [Storno] Okno "Kartotéka" nebo "Dávky" Záložka /Dekurs/ nebo /Recepty/ Klávesová zkratka >F4< nebo >Insert< Pole (buňka) {Datum} nebo {Výkon} Zaškrtávací pole Muž nebo Žena Výběrové pole Vše nebo Vybrané 1.3 Základní ovládání programu Celý program se ovládá pomocí základních funkcí. Funkce Ikona Klávesová zkratka Popis Přidat nový záznam Přidá záznam do aktivního formuláře. Smazat aktivní záznam Smaže aktivní záznam. Před smazáním je vždy zobrazen dotaz zda skutečně chcete záznam smazat. + Editovat záznam Edituje / opravuje uložený záznam. Uložit záznam Uloží aktuální záznam. Zrušit změny Zruší přidávání aktuální záznamu / změny v aktuálním záznamu. 13

14 MEDICUS 3 Komfort Tisk Zobrazit číselník + Tisk aktuálního formuláře. Vyvolá číselník. Příklady použití: Přidat záznam - tato funkce slouží pro přidání nového záznamu v aktivním formuláři. V kartotéce přidání pacienta, v očkování pro přidání nového očkování pacientovi, v prohlídkách založení nové prohlídky pacientovi atd. U některých oken program automaticky předpokládá, že chcete přidat záznam a proto po otevření nový záznam automaticky nabízejí (dekurs, recept, výkon atd.). Smazat záznam - tato funkce smaže vybraný záznam v aktuálním formuláři. V kartotéce nabídne vyřazení karty pacienta nebo jeho trvalé smazání, v dokladu smazání výkonu, v receptech předepsaný lék atd. Editovat záznam - tímto se odemkne uložený záznam pro možnost opravy. V kartě pacienta jméno, pojišťovna, ve starším dekursu text, v dokladu datum, diagnóza atd. Uložit záznam - uloží aktuální záznam - text v dekursu, výkony v dokladu pacienta atd. Pokud záznam uložen není, pak se při zavírání vybraného okna zobrazí dotaz zda chcete záznam uložit. Program je také možné nastavit na automatické ukládání. Zrušit změny - zruší aktuální přidávaný záznam. V případě psaní nového léku na recept, výkonu do dokladu, zakládání nové karty pacienta atd. lze toto zadávání přerušit. Není nutné záznam uložit a pak jej následně smazat. Tisk - nabídne tisk zobrazeného formuláře. V kartotéce seznam pacientů, adresy pacientů na dopisy, v dekursu dnešní záznam, vybrané záznamy, předepsané léky na recept atd. Zobrazit číselník - existuje-li pro vyplňované pole číselník, pak jej lze zobrazit a vybrat položku z číselníku. Při předepisování léku číselník hromadně vyráběných léčivých přípravků, v dekursu v poli Dg. číselník diagnóz, v dokladu pacienta číselník smluvních výkonů atd. Číselník lze vyvolat také dvojklikem do vybraného pole. Poznámka: Tyto a další užitečné funkce lze vyvolat vždy v aktivním formuláři pravým tlačítkem myši. 14

15 Kapitola 2 Základní nastavení programu 15

16 MEDICUS 3 Komfort 2 Základní nastavení programu Veškeré nastavení programu kromě číselníků naleznete v menu pod volbou Konfigurace. 2.1 Uživatelé Konfigurace > Uživatelé Slouží k přidávání, odebírání nebo editaci uživatelů, kteří budou s programem pracovat. Dříve, než se uživatel definovaný v tomto formuláři bude moci do programu přihlásit a pracovat s ním, je třeba jej přiřadit na pracoviště v "organizační struktuře". Poznámka: Každý uživatel může mít nastaven jiný vzhled programu, jinou velikost písma, jiné ikony v horním panelu nástrojů, jiná přístupová práva atd. 16

17 Uživatelé 2.2 Zdravotnické zařízení Konfigurace > Organizační struktura Princip organizační struktury: Zdravotnické zařízení je definováno názvem, číslem IČ (dříve IČO) a IČZ (identifikační číslo zařízení pro pojišťovny). V tomto ZZ je jedno či více pracovišť, které jsou definovány odborností a IČP (identifikační číslo pracoviště). Na tato pracoviště se přihlašují jednotliví uživatelé. Přihlášený uživatel pro svou práci přebírá IČP z pracoviště, pod kterým je přihlášen. Pro zde zadané ZZ je třeba nastavit, se kterými pojišťovnami má smlouvu a které výkony může daným pojišťovnám vykázat. K tomu slouží okno "Smluvní pracoviště". 17

18 MEDICUS 3 Komfort 2.3 Smluvní pojišťovny Konfigurace > Smluvní pracoviště Princip Smluvních pracovišť: Seznam pojišťoven, se kterými má zdravotnické zařízení smlouvu je zobrazen na záložce /Pojišťovna/. Na záložce /Pracoviště/ je v horní polovině okna seznam pracovišť s jejich IČP a odborností a těmto pracovištím jsou v dolní polovině okna definovány výkony, které lze za zvolené pracoviště vykázat dané pojišťovně. 18

19 Smluvní pojišťovny Pro každou pojišťovnu má ZZ nasmlouvánu určitou částku za jeden bod, popř. kapitační paušál za jednoho pacienta. Toto lze nastavit v okně "Hodnota bodu a kapitace". 2.4 Hodnota bodu a kapitace Pojišťovna > Číselníky > Hodnota bodu a kapitace V tomto formuláři lze každé pojišťovně nastavit hodnotu bodu či kapitační paušál. V případě více odborností s různou hodnotou bodu je nutné založit záznam pro každou pojišťovnu a odbornost zvlášť. 19

20 MEDICUS 3 Komfort 2.5 Vzhled Velikost písma Programu lze nastavit různou velikost výchozího písma a písma editačních prvků. Volbou Konfigurace - Nastavení si zobrazte okno "Nastavení programu". Kliknutím na ikonku si rozbalte menu Nastavení uživatele. Dole vyberte Vzhled. V pravé části okna se zobrazí možnosti vzhledu programu. Zde je možné nastavit velikost písma. Měřítko písma v editorech - tímto měřítkem lze ovlivnit velikost zobrazení textu při psaní v editorech (tj. delší texty jako dekurs, lékařská zpráva atd.). Např. nastavím měřítko 140%. Text v dekursu je napsán velikostí písma 10, ale na obrazovce je zobrazen velikostí 14. Je tedy lépe čitelný, ale pro tisk se použije velikost 10. Poznámka: Okno "Nastavení programu" je rozděleno na 3 sekce. Změny globálního nastavení se projeví u všech uživatelů, kteří program používají. Nastavení počítače se váže k počítači, na kterém je program nainstalován. Nastavení uživatele se týká pouze konkrétního uživatele. 20

21 Vzhled Ikony - Panel nástrojů Každý uživatel si může do panelu nástrojů přidat ikony funkcí programu, které často používá. Panel nástrojů vypadá takto: Pokud chcete přidat či odebrat ikonu proveďte volbou Konfigurace > Panely nástrojů > Panely > Upravit. Zobrazí se okno "Úprava panelů nástrojů" se seznamem všech funkcí dostupných v programu rozdělených v levé části do kategorií. Kliknutím levým tlačítkem myši vyberte kategorii. V pravé části se zobrazí funkce dostupné pod zvolenou kategorií. Levým tlačítkem myši vyberte požadovanou funkci, tlačítko držte a ikonu přesuňte na požadované místo. Ikonu lze umístit pouze do panelu nástrojů (zobrazí se kurzor ve tvaru čtverce). Pokud je zobrazen kurzor nelze ikonu na zvolené místo vložit. Ikonu z panelu nástrojů odeberete tak, že na ni kliknete levým tlačítkem myši, tlačítko držíte a ikonu vytáhnete pryč z panelu nástrojů. Jestli si uděláte v ikonách nepořádek, tak volbou Konfigurace > Panely nástrojů > Šablony > Výchozí stav lze ikony dostat do výchozího stavu. 21

22 MEDICUS 3 Komfort Dostupné položky v menu programu Typ pracoviště zobrazuje či schovává funkce v menu programu. Např. v programu je definováno cca 40 žádanek. Pro lepší přehlednost si můžete nechat zobrazené pouze ty, které budete používat. Volbou Konfigurace > Typ pracoviště si zobrazte okno "Typ pracoviště". V levé části okna se automaticky označí pracoviště, pod kterým jste přihlášeni. V pravé části si pomocí ikony rozbalte sekci Žádanky a v ní si zrušením zatržítka vyberte žádanky, které budete chtít v menu schovat. Okno Typ pracoviště zavřete a odsouhlaste uložení změn. Poznámka: Pokud chcete schovat v menu programu např. Sestavy jen pro některé uživatele programu, pak nepoužívejte Typ pracoviště, ale přístupová práva (volba Konfigurace > Přístupová práva) Informace o pacientovi Informace o pacientovi je lišta pod panelem nástrojů s ikonami, ve které jsou po celou dobu práce s pacientem zobrazeny základní údaje pacienta. Lišta je ve výchozím stavu zobrazena. Pokud ji při práci s pacientem nevidíte (je nutné mít spuštěnou kartotéku) pak zvolte Okno > Informace o pacientovi. Úpravu zobrazených informací provedete tak, že si na lištu kliknete pravým tlačítkem myši a 22

23 Vzhled v kontextovém menu zvolíte Nastavit. V zobrazeném okně můžete pomocí šipek vpravo nastavit pořadí zobrazení. Editací jednotlivých položek lze nastavit, zda má být položka zobrazena (Aktiv.), šířku vybraného pole, barvu písma či pozadí. Provedené změny uložte a potvrďte tlačítkem [OK]. 23

24

25 Kapitola 3 Kartotéka 25

26 MEDICUS 3 Komfort 3 Kartotéka Kartotéku zobrazíte ikonou nebo volbou Ambulance > Kartotéka Kartotéka může být setříděna podle příjmení, rodného čísla nebo pojišťovny. Název sloupce, podle kterého je kartotéka setříděna, je zobrazen červenou barvou. Chceteli kartotéku setřídit podle rodného čísla, klikněte na název sloupce Rodné číslo. 3.1 Vyhledávání pacienta Vyhledávání v kartotéce je možné podle jména nebo rodného čísla. Klikněte kamkoli do kartotéky a začněte na klávesnici psát příjmení. Nad sloupcem příjmení se zobrazí žlutý rámeček se zobrazením vyhledávaného jména. Napište třeba jen část nebo celé příjmení pro nalezení pacienta. Je možné napsat příjmení mezeru jméno např. "novák jan". Není nutné začínat psát velkými písmeny. 26

27 Vyhledávání pacienta V případě, kdy hledaný pacient v kartotéce není, je vyhledávací pole podbarveno červenou barvou. Stejným způsobem funguje i vyhledávání podle rodného čísla. 3.2 Zobrazení sloupců Šířka sloupců - sloupcům kartotéky lze libovolně měnit šířku. Najeďte kurzorem myši mezi názvy sloupců, kurzor myši se změní viz. obrázek poté stiskněte levé tlačítko myši, držte jej a pohybem myši vlevo nebo vpravo upravte šířku sloupce. Pořadí sloupců - klikněte levým tlačítkem myši na název sloupce (zobrazí se svislá tučná čára mezi sloupci ), tlačítko držte a pohybem myši vlevo nebo vpravo přesuňte sloupce do libovolné pozice. Přidání sloupce - kdekoli v kartotéce klikněte pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte volbu Sloupce. 27

28 MEDICUS 3 Komfort Zobrazí se okno "Zobrazení sloupců". V levé části jsou sloupce, které se dají do kartotéky přidat, v pravé části jsou sloupce, které jsou již v kartotéce zobrazené. Vyberte požadovaný sloupec a pomocí ikony přesuňte sloupce do zobrazených. Tlačítkem [OK] tuto změnu potvrďte. Po přidání sloupce je zpravidla nutné upravit šířku posledního sloupce tak, aby se nově přidaný sloupec zobrazil. Výchozí nastavení - v případě, kdy si ve sloupcích uděláte nepořádek a budete se chtít vrátit do výchozího nastavení, tak klikněte levým tlačítkem myši na ikonu před názvem okna "Kartotéka" a vyberte volbu Výchozí nastavení. Tlačítkem [OK] potvrďte informaci, že bude použito výchozí nastavení. Okno kartotéky uzavřete a znovu spusťte. Poznámka: Tato funkce platí pro všechna okna v programu. 3.3 Možnosti zobrazení Tlačítka v horní části kartotéky: Zobrazí všechny pacienty všech uživatelů. Zobrazí pouze Vaše registrované pacienty nebo pacienty, u kterých jste Vy jako ošetřující lékař. Zobrazí pacienty objednané na dnešní den. 28

29 Možnosti zobrazení Zobrazí vyřazené pacienty. Zobrazí seznam dnes otevřených karet pacientů. Tento seznam se po ukončení programu smaže. Seznam ošetřených pacientů v kterýkoli den lze zobrazit volbou Ambulance > Ambulantní návštěvy. Umožní přidat pacienta do fronty. Seznam pacientů ve frontě lze zobrazit volbou Ambulance > Pacienti ve frontě. 3.4 Filtr Seznam pacientů v kartotéce lze filtrovat podle přednastavených hodnot. V pravém horním rohu kartotéky klikněte na tlačítko [Panel] pro zobrazení filtru. Zatržením vyberte volbu, podle které chcete provést filtr. Ve spodní části okna zvolte hodnotu filtru. Např. chceme zobrazit pouze pacienty z pojišťovny

30 MEDICUS 3 Komfort Poté klikněte na ikonu (Filtrovat seznam pacientů). V kartotéce se zobrazí pacienti pouze od pojišťovny 111. Stejným tlačítkem filtr opět vypnete a tlačítkem [Panel] opět možnost filtru schováte. 30

31 Kapitola 4 Práce s pacientem 31

32 MEDICUS 3 Komfort 4 Práce s pacientem Program umožňuje otevřít více oken najednou např. Kartotéka, Karta pacienta Abel, Karta pacienta Brůna, Ambulantní doklad pacienta atd. Seznam všech otevřených oken lze zobrazit volbou Okno. 4.1 Karta pacienta Karta pacienta zobrazuje v jednom okně na různých záložkách záznamy pacienta např. identifikace, dekurs, recepty atd. Není tak nutné pro každou funkci otevírat a následně zavírat nové okno. Identifikace pacienta v samostatném okně Identifikace pacienta na kartě pacienta Volbou Konfigurace > Nastavení: Nastavení uživatele - Ambulance lze zatržení zvolit Používat kartu pacienta. Změna pořadí záložek 32

33 Karta pacienta Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli na záložky. V kontextovém menu zvolte Pořadí záložek... Zobrazí se okno "Záložky", ve kterém mocí šipek změníte pořadí. Přidání/odebrání záložek Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoli na záložky. V kontextovém menu zvolte Nastavit zobrazení záložek (po nastavení je třeba kartu zavřít a znova otevřít). Zobrazí se okno "Typ pracoviště" na pozici Karta pacienta. Zatržením vyberte, které záložky chcete zobrazit/schovat. 33

34 MEDICUS 3 Komfort 4.2 Identifikace pacienta Ikona nebo volba Ambulance > Identifikace. Zde se vyplňují/mění osobní údaje pacienta (jméno, rodné číslo, bydliště, pojišťovna pacienta atd.). Pokud chcete pacienta zaregistrovat, je nutné mu nejdříve vyplnit pojišťovnu. Poté na záložce /Registrace/ přidáte nový záznam o registraci a záznam uložíte. 4.3 Dekurs (Ambulantní karta) Ikona 34 nebo volba Ambulance > Ambulantní karta.

35 Dekurs (Ambulantní karta) Ambulantní karta slouží pro zapisování a tisk denních záznamů pacienta, které si lékař zakládá do karty pacienta. Záznamy jsou zobrazeny chronologicky za sebou. Zapsaný dekurs se tiskne pomocí ikony. Na výběr je více tiskových sestav. Záznam s hlavičkou vždy začíná od horního okraje papíru. Při vytištění dekursu si program pamatuje, kde na papíře skončil a při dalším tisku dekursu pacienta při použití sestavy bez hlavičky automaticky pokračuje v tisku tam, kde posledně skončil. 35

36 MEDICUS 3 Komfort Tento posun lze kdykoli před potvrzením tisku změnit. V případě, kdy má pacient definovánu medikaci (myšleno dlouhodobě užívané léky ne recepty) a vy chcete tyto léky přidat k tisku dekursu zvolte sestavu s medikací. Sestava Lékařská zpráva automaticky založí z dnešního dekursu lékařskou zprávu, kterou nabídne k vytištění. Tato zpráva nemusí obsahovat určité informace např. vykázané výkony, předepsané léky atd. (více u popisu lékařských zpráv). Následující návod slouží pro pokročilejší uživatele. V dekursu je možné použít formátování textu, tzn. text může být tučný, větší, menší, jinou barvou atd. Text lze změnit buď jednorázově pomocí Nástrojové lišty v záhlaví okna nebo si lze definovat různé styly textu. 36

37 Dekurs (Ambulantní karta) Styly textu Konfigurace > Styly textu Definici těchto stylů lze použít nejen v dekursu, ale i v lékařských zprávách, v anamnéze, prohlídkách atd Šablona dekursu Konfigurace > Šablona záznamu Nový dekurs pacienta může být buď úplně prázdný, nebo může obsahovat libovolný 37

38 MEDICUS 3 Komfort předepsaný text. V případě použití záložky /Šablona pracoviště/ je vzor dekursu společný pro celé pracoviště. Pokud by na stejném pracovišti chtělo více uživatelů používat různou šablonu, pak si ji definují na záložce /Šablona uživatele/. Poznámka: V případě, kdy otevřete dekurs pacienta, ve kterém už vidíte vloženou šablonu, ale do textu nic nezapíšete, pak se dekurs neuloží! Stačí ale zapsat jakýkoli znak, třeba jen mezeru a pak se pacientovi dekurs uloží Diagnóza Diagnóza se vyplňuje k aktuálnímu dekursu v poli {Dg.:} První je hlavní, další tři jsou ostatní. Jestliže chcete vypnout povinnost vyplnit základní dg. v dekursu proveďte volbu Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení - Ambulance. Zde zrušte volbu Vyžadovat vyplnění základní diagnózy. Doporučujeme však tuto volbu ponechat zatrženou a základní dg. vyplňovat. Diagnóza, která se zde vyplní, se automaticky použije jako dg. k výkonům v dokladu pacienta a urychluje tak práci při zadávání výkonů pomocí tlačítek. Stálé dg. pacienta se sledují v Anamnéze, volba Ambulance > Anamnéza Přednastavené texty - Fráze Fráze slouží pro vkládání často se opakujících textů. Přidání či úpravu frází provedete volbou Konfigurace > Fráze. 38

39 Dekurs (Ambulantní karta) Fráze mohou být pro přehlednost rozděleny do různých skupin. Pokud budete mít frází jen pár, pak stačí založit pouze jednu skupinu. Do této skupiny se poté přidávají jednotlivé fráze. Fráze může být libovolně dlouhý text, který lze pomocí nástrojové lišty nebo stylů textu formátovat. Použití frází V dekursu (nebo v jiném textovém poli) si klikněte kurzorem myši do místa, kam chcete vložit frázi. Klávesovou zkratkou >F9< si vyvolejte okno "Fráze". Klikněte myší na požadovanou frázi a tlačítkem [OK] frázi vložte. Poznámka: Fráze lze také vkládat pomocí klávesových zkratek. Tyto zkratky se definují přímo při editaci fráze v konfiguracích. K frázím je možné přiřadit výkony. Při vložení fráze do dekursu se pak automaticky tyto výkony pořídí do dokladu pacienta. 39

40 MEDICUS 3 Komfort Automaticky vkládané texty - Přepisy Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení - Přepisy Přepisy jsou texty, které se automaticky zapíší do dekursu po provedení určité akce v programu např. vykázání výkonu, předepsání léku atd. Přepisy vypadají takto Vlastnosti přepisů Přepisy se vkládají vždy na konec dekursu. Přepisy fungují jako odkazy. Kliknutím na ně se např. otevře ambulantní doklad pacienta přímo na vybraném výkonu. Pokud se rozhodnete např. vykázaný výkon pacientovi smazat, pak se automaticky smaže i přepis. Poznámka: Některé funkce programu umožňují tlačítkem jednorázový přepis informací do dekursu nebo jejich automatický přepis, který však není definován v konfiguracích. Např. Vyšetření > Výška a váha. 40

41 Dekurs (Ambulantní karta) Kopie staršího dekursu do dnešního V celém programu lze pro kopírování textu použít klasické klávesové zkratky >Ctrl+C< a >Ctrl+V<. Pro usnadnění zkopírování celého staršího dekursu do dnešního lze využít postranní ikony v okně dekursu. Klikněte kamkoli kurzorem myši do staršího dekursu (není třeba text nijak označovat). V pravé části okna klikněte na ikonu zobrazí se dotaz Tlačítko [Přepsat] smaže veškerý text v dnešním dekursu a nahradí ho textem ze staršího. Tlačítko [Doplnit] původní text v dnešním dekursu zachová a starší text připíše Zobrazení dekursů ostatních uživatelů V případě většího zdravotnického zařízení může uživatel chtít vidět pouze dekursy, které zapsal sám nebo které byly pořízeny pouze na jeho pracovišti. V pravé části dekursu klikněte na ikonu dat".. Zobrazí se okno "Nastavení zobrazení 41

42 MEDICUS 3 Komfort Zatržením vyberte, které záznamy chcete zobrazit. Poznámka: V případě, kdy chcete ostatním uživatelům zakázat editovat vaše záznamy, použijte volbu Konfigurace > Přístupová práva Upozornění při zavírání karty Když zavíráte kartu pacienta, program vás může upozornit na to, že jste pacientovi ještě tento den nevykázali žádný výkon nebo že jste pacientovi nevykázali regulační poplatek. Kontrola na vykázání výkonu. Volba Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení Ambulance zatrhněte Kontrolovat vykázání výkonů. Kontrola na vykázání poplatku. Volba Konfigurace > Nastavení: Nastavení uživatele - Regulační poplatky zatrhněte Kontrolovat vykázání poplatku při zavírání ambulantní karty. 4.4 Vykazování výkonů Pro vykazování výkonů se používají různé typy dokladů (Ambulantní, Poukaz na vyšetření/ošetření atd.). Vykázané výkony pacienta jsou v dokladu vidět do doby, než je provedeno vyúčtování pojišťovnám. V tu chvíli se doklad označí jako vyúčtovaný, při42

43 Vykazování výkonů dělí se mu číslo a přesune se do archívu. Historii všech výkonů (vykázaných i nevykázaných) vybraného pacienta zobrazíte ikonou nebo volbou Pojišťovna > Vykázané výkony a léčiva Ambulantní doklad (A) Ikona nebo volba Pojišťovna > Pořízení > Ambulantní výkony. Hlavička dokladu jako rodné číslo, pojišťovna, IČP atd. se vyplní automaticky, pouze pokud chybí v dekursu diagnóza, je třeba ji v poli {Základní dg:} vyplnit. Vypište kód výkonu např Pro další záznam stiskněte na klávesnici šipku dolu nebo klávesou Enter projeďte jednotlivá pole až na další řádek. Zapisování výkonů je možné urychlit pomocí tlačítek. Tlačítka Tlačítka slouží pro usnadnění zadávání výkonů. Tlačítka znamenají šablonu práce, která je ve formě tlačítka zobrazena na dokladu pro snadnější vykázání výkonu. Šablona práce může být složena z více výkonů o různém počtu i se zvlášť účtovaným léčivem (ZULP). Jedním tlačítkem je možné vykázat jeden i více výkonů najedou Nastavení tlačítek výkonů V ambulantním dokladu stiskněte nahoře vpravo tlačítko [Tlačítka] pro zobrazení pravého panelu s tlačítky. 43

44 MEDICUS 3 Komfort Kliknutím na nápis zobrazte okno "Konfigurace tlačítek šablon výkonů". Tlačítkem [Nová šablona] si zobrazte okno "Nová šablona prací". 44

45 Vykazování výkonů Do pole {Kód výkonu} zapište kód výkonu, který chcete definovat jako tlačítko a klikněte na tlačítko [Přidat]. Následně klikněte dole na tlačítko [OK] pro návrat do okna "Konfigurace tlačítek šablon výkonů". Zde můžete znovu kliknout na tlačítko [Nová šablona] a opakovaným postupem přidat další výkon. Až budete mít všechny požadované kódy zadány, tak v okně "Konfigurace tlačítek šablon výkonů" klikněte na tlačítko [Uložit] a následně na tlačítko [Zavřít]. Tím se dostanete zpět do ambulantního dokladu, který bude doplněn o vámi definovaná tlačítka. 45

46 MEDICUS 3 Komfort Okno Konfigurace tlačítek šablon výkonů Pokud jsou již nějaká tlačítka definována, okno "Konfigurace tlačítek šablon výkonů" vyvoláte tak, že si kdekoli v pravém panelu s tlačítky kliknete pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolíte Konfigurace tlačítek. Levá část okna slouží k definici kdo a na kterém typu dokladu tlačítka vidí. Tlačítka se mohou vázat pouze na jednoho uživatele, na pracoviště nebo je vidí všichni v závislosti, na které záložce zatrhnete doklad pro jejich zobrazení. Uprostřed okna jsou dostupné šablony prací a v pravé části tlačítka dostupná (viditelná) na dokladu Vykázání léčiva (ZULP) Aby bylo možné vykázat léčivo, je nutné, aby v tento den existoval výkon v dokladu (bez výkonu nelze léčivo vykázat). Po zadání výkonu doklad uložte. Tím se nahoře v dokladu zpřístupní tlačítko. Kliknutím na něj se otevře okno "Zvlášť 46

47 Vykazování výkonů účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky". Zde do pole {Kód} napište požadovaný kód léčiva. Tlačítka pro vykázání kódu léčiva nejsou. Je možné použít funkci Frekventované nebo jednomu tlačítku nastavit vykázání výkonu i léčiva současně. 4.5 Poukaz na vyšetření/ošetření (P) Ikona nebo volba Pojišťovna > Pořízení > Poukaz na vyšetření/ošetření. V hlavičce dokladu (díl A) vyplňte IČP a odbornost požadujícího lékaře. Vše ostatní je stejné jako v Ambulantním dokladu. Tlačítka pro vykázání výkonů mohou být stejná jako na A dokladu. 47

48 MEDICUS 3 Komfort 4.6 Nepravidelná péče (N) Ikona nebo volba Pojišťovna > Pořízení > Nepravidelná péče. Doklad nepravidelné péče je společný pro všechny pacienty stejné pojišťovny. 4.7 Vyúčtování cest lékaře (C) Ikona nebo volba Pojišťovna > Pořízení > Vyúčtování cest lékaře. V případě, že máte nasmlouvány pro pojišťovny stejné kódy (typy) dopravy, slouží pro tyto pojišťovny a pacienty jeden společný doklad (cesťák), kam se cesty průběžně zapisují. Pokud má některá z pojišťoven jiný kód dopravy, pak pro ni založte nový doklad. Změna typu kódu dopravy volba Pojišťovna > Číselníky > Kódy dopravy. 4.8 Kontroly při zadávání výkonů Slouží k tomu, aby uživatele pouze upozornily nebo mu přímo zakázaly pořídit výkon, který neprošel kontrolou. Proveďte volbu Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení - Pojišťovna. Zatrhněte volbu Umožnit pořízení výkonu nebo výrobku, který 48

49 Kontroly při zadávání výkonů neprojde kontrolou v případě, kdy chcete být pouze upozorněni avšak budete moci i přesto výkon vykázat Rozmezí data Je období do minulosti/budoucnosti, ve kterém je povoleno v programu pořídit výkon. Nastavuje se volbou Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení - Pojišťovna. Nové nastavení se projeví až při příštím spuštění programu. Na tuto funkci se nevztahuje volba Umožnit pořízení výkonu nebo výrobku, který neprojde kontrolou. V případě, kdy chcete rychle vykázat výkon v minulosti/budoucnosti, který nespadá do povoleného rozmezí, proveďte volbu Konfigurace > Dnešní datum a nastavte požadované datum vykazovaného výkonu. Poté výkon vykažte a datum nastavte zpět na aktuální. Funkce dnešní datum změní pouze datum v programu. Program poté ve všech formulářích nabízí nastavené fiktivní datum. Při příštím spuštění programu se vždy použije datum aktuální. 49

50 MEDICUS 3 Komfort Nepovolené kombinace výkonů Pojišťovna > Číselníky > Nepovolené kombinace výkonů V tomto okně se definují kombinace výkonů, které nemohou být vykázány společně. Např. v jeden den nelze společně vykázat kódy 01021, 01022, atd. Tlačítkem [Výchozí data] je možné naplnit číselník obecně platnými definicemi. Tlačítko [Zruš vše] naopak celý číselník vyprázdní Povolené četnosti výkonů Pojišťovna > Číselníky > Povolené četnosti výkonů 50

51 Kontroly při zadávání výkonů Zde se nastavuje jednotlivým kódům, kolikrát lze pacientovi daný kód vykázat za zvolené období. Např. kód má nastaveno, že lze vykázat pouze 1x za 1 rok. Pokud jej vykážete pak stejný kód stejnému pacientovi je možné vykázat až Pole {Kal.} znamená kalendářní období. V případě, kdy by kód měl zatrženu volbu Kal. znamenalo by to, že kód lze pacientovi vykázat 1x za 1 kalendářní rok. V případě vykázání by mohl být tento kód znovu vykázán již Tuto kontrolu lze vázat i na věk pacienta. Tlačítkem [Výchozí data] je možné naplnit číselník obecně platnými definicemi. Tlačítko [Zruš vše] naopak celý číselník vyprázdní Kontrola výkonů dle věku Pojišťovna > Číselníky > Kontrola výkonů dle věku V tomto číselníku se nastavují kódům věková omezení. Např. kód lze vykázat pouze dítěti do šesti let věku. Tlačítkem [Výchozí data] je možné naplnit číselník obecně platnými definicemi. Tlačítko [Zruš vše] naopak celý číselník vyprázdní. 51

52 MEDICUS 3 Komfort Sledovaná vyšetření Pojišťovna > Číselníky > Sledovaná vyšetření Tuto funkci nelze nazývat kontrolou, ale navazuje na předchozí funkce. Jedná se o programem cílené sledování výkonů, které lze pacientovi vykázat např. pouze jen jednou za rok. V případě, že pacient již má nárok na provedení a vykázání určitého výkonu je na to uživatel upozorněn buď vyskakujícím oknem (Konfigurace > Nastavení zobrazení informací záložka /Upozornění/) nebo zobrazením tohoto údaje v liště informací o pacientovi. 4.9 Lékařské zprávy Slouží pro rychlou tvorbu lékařských zpráv. Zprávu lze vytvořit buď přímo z aktuálního dekursu nebo zvolením více položek, které se mají do zprávy zahrnout Lékařská zpráva z aktuálního dekursu Tato funkce automaticky vytvoří lékařskou zprávu z vybraného dekursu. Ve vybraném dekursu pacienta klikněte na tlačítko [Tisk] a zvolte sestavu Lékařská zpráva. 52

53 Lékařské zprávy Tím se automaticky otevře okno "Lékařské zprávy" s již vytvořenou zprávou. Této zprávě lze zatržením zvolit Tisk včetně anamnézy. Tlačítkem [Tisk] poté vytisknete lékařskou zprávu s textem vybraného dekursu a to buď s anamnézou nebo bez ní. 53

54 MEDICUS 3 Komfort Lékařská zpráva z více dekursů Ikona nebo volba Ambulance > Lékařské zprávy. Výběr záznamů v levé části okna slouží k filtru seznamu dostupných záznamů pod ním. Zvolením období od do se ve spodní části okna nabídnou pouze dekursy atd. spadající pouze do zvoleného období. Zatržením vyberte záznamy, které chcete zahrnout do zprávy. Tlačítkem [Zařadit do zprávy] poté z vybraných záznamů vytvoříte zprávu. Před vytištěním lze ještě text zprávy libovolně upravit. Pro vložení dalších informací o pacientovi klikněte ve zprávě pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte Vložit 54

55 Lékařské zprávy zde vyberte požadované informace pro vložení Lékařská zpráva bez přepisů Text vložený do lékařské zprávy z dekursu se ve výchozím nastavení programu přenese včetně přepisů. Zvolte Konfigurace > Nastavení: Nastavení uživatele - Lékařské zprávy. V pravé části okna vyberte, které přepisy se mají do lékařských zpráv přenášet. Toto nastavení se projeví až při dalším spuštění programu. 55

56 MEDICUS 3 Komfort 4.10 Anamnéza Ikona nebo volba Ambulance > Anamnéza. Slouží pro zapsání anamnézy pacienta, jeho alergií a také pro sledování stálých diagnóz. V případě provedení jakékoli změny se původní záznamy uloží do historie. Tu si lze zobrazit výběrem data v pravém horním rohu. Poznámka: Na záložce /Další/ lze přes pravé tlačítko myši přidávat další vámi požadované sledované položky Šablona anamnézy Podobně jako dekurs, i anamnéza může mít svou šablonu. Volba Konfigurace > Šablona anamnézy. 56

57 Recepty 4.11 Recepty Ikona nebo volba Ambulance > Recepty. Slouží pro evidenci předepsaných léků pacienta a tisk receptů. Nový lék zapíšete tak, že v poli {Název} začnete psát název léku, např. aspirin a pak dáte klávesu Enter. Automaticky se otevře číselník Hromadně vyráběných léčivých přípravků již na léku Aspirin. Vyberte požadovanou variantu léku a klávesou Enter nebo tlačítkem [Vybrat] potvrďte výběr. K léku dopište počet balení {Exp. orig.} a dávkování {D.S.}. Nyní lze za57

58 MEDICUS 3 Komfort psaný recept vytisknout. Poznámka: Dlouhodobě užívané léky můžete sledovat v okně Medikace Tisk Klikněte na tlačítko [Tisk]. V případě, kdy existuje více sestav na výběr, se zobrazí okno "Výběr sestav k tisku". V našem případě budeme vždy chtít používat pouze Recept A. Možnost více sestav u tisku receptu využije především větší ZZ. V zobrazeném okně tedy klikněte kamkoli pravým tlačítkem myši. V zobrazeném kontextovém menu zvolte Nastavit. Zobrazí se okno "Nastavení zobrazení sestav". Dvojitou šipkou vlevo přesuňte všechny sestavy z pravé části (Zobrazené sestavy) do 58

59 Recepty levé části (Skryté sestavy). Poté klikněte na Recept A a jednoduchou šipkou vpravo jej přesuňte opět mezi Zobrazené sestavy. Toto potvrďte tlačítkem [OK]. Zobrazí se okno "Přiřazení provedených změn". Zvolte Všem a pokračujte tlačítkem [OK]. Zobrazí se okno "Výběr sestav k tisku", ve kterém je pouze jedna sestava Recept A. Toto okno zavřete. Pokud je teď v nabídce pouze jedna sestava, tak se nabídka nebude zobrazovat. V případě, kdy by jste chtěli přesto nabídku zobrazit stiskněte na klávesnici levý Shift, držte jej a klikněte na tlačítko [Tisk]. 59

60 MEDICUS 3 Komfort Jsme zpátky v okně s recepty, kde znovu klikněte na tlačítko [Tisk]. Zobrazí se následující okno: V poli výběr sestavy zvolte možnost Recept VZP-10/2009 a zatržením zvolte výběr. Nyní můžete tlačítkem [Tisk] zkusit recept vytisknout. Uložit Posun tiskové sestavy Naprostá většina uživatelů vkládá recepty do tiskárny na střed. Je tedy nutné nastavit posun tisku celého receptu tak, aby se správně vytiskl. Kdekoli v zobrazeném okně klikněte pravým tlačítkem myši, v kontextovém menu zvolte Posun sestavy. 60

61 Recepty Zadejte v milimetrech posun sestavy X je kladné vpravo, záporné vlevo Y je kladné dolu, záporné nahoru Potvrďte tlačítkem [OK]. Hodnoty posunu na obrázku jsou pouze informativní. Recept zkuste vytisknout, v případě nepřesnosti celou akci opakujte. Recept by měl sedět ve všech položkách. V případě, kdy je více méně všechno dobře, pouze jedna či dvě položky je třeba posunout, je nutné tiskovou sestavu opravit Oprava tiskové sestavy Klikněte na tlačítko [Oprava]. 61

62 MEDICUS 3 Komfort Na položku, kterou chcete posunout, klikněte levým tlačítkem myši, tlačítko držte a tažením položku přesuňte. Pro jemný posun lze v záhlaví okna využít číselné zadání pozice položky. Nejdříve si v záhlaví okna změňte měrnou jednotku z 0,01 inch na 0,1 mm. Poté klikněte na položku, kterou chcete přesunout a změňte hodnoty L nebo H. hodnota L je vzdálenost od levého okraje, hodnota H je vzdálenost od horního okraje. Po přesunu položek okno opravy zavřete. Zobrazí se dotaz 62

63 Recepty Vyberte [Ano]. Napište nové jméno tiskové sestavy. Potvrďte tlačítkem [OK]. Zvolte Všem a pokračujte tlačítkem [OK]. Následně nově vytvořené sestavě zatržením zvolte spuštění nabízela tato sestava. Uložit výběr, aby se při příštím Upravenou tiskovou sestavu zkuste vytisknout. V případě potřeby celou akci opakujte. Postup pro tisk uvedený v tomto návodu platí pro všechny tisky v celém programu. 63

64 MEDICUS 3 Komfort Přímý tisk sestavy Funkce Přímý tisk urychluje tisk tím, že před tiskem nezobrazuje okno s možností prohlížení, opravy, výběru sestavy atd. Tato funkce lze aktivovat v okně před tiskem tlačítkem [Přímý tisk] a týká se vždy jen vybrané tiskové sestavy. Jak zobrazit okno, když je nastavený přímý tisk 1) na klávesnici stiskněte a držte klávesu levý Shift a myší klikněte na ikonu tisku tím se okno zobrazí, přímý tisk je stále zapnutý nebo 2) zvolte Konfigurace > Přímý tisk sestav a v zobrazeném okně vyhledejte požadovanou sestavu, u té zrušte zatržení a okno zavřete Magistraliter, Receptář Pro zapsání magistraliteru klikněte v pravém horním rohu na tlačítko [Detail]. V pravé části okna se zobrazí detail receptu. Do prázdného pole {Recept} vypište název a složení magistraliteru. 64

65 Recepty Takto zapsaný lék lze uložit do receptáře. Magistraliter uložte a klikněte na tlačítko [Receptář]. Vyberte záložku /Vše/ a nahoře stiskněte tlačítko [Doplň]. Tím se lék zařadí do receptáře a lze jej použít pro libovolného pacienta. Místo vyvolání číselníku si otevřete okno "Receptář", dle názvu lék vyhledáte a klávesou Enter nebo tlačítkem [Vyber] lék použijete. Do receptáře lze tímto způsobem doplnit i často používané léky vč. dávkování. 65

66 MEDICUS 3 Komfort 4.12 Očkování (Pediatr) Očkování na kartě pacienta slouží k zobrazení historie provedeného očkování, k zadávání nového očkování a ke sledování data příštího očkování Definice očkování Konfigurace > Očkování V tomto okně lze mazat, upravovat či přidávat nové očkování. V poli {T/P} se volí, zda je očkování periodické (P) nebo termínové (T). V závislosti na tomto nastavení se v záhlaví okna zobrazuje buď tlačítko [Perioda] nebo [Termíny]. V případě speciálního očkování je v poli T/P zobrazeno S. Perioda - tímto tlačítkem se volí perioda (např. 10 let). Při provedení očkování se z dané periody automaticky spočítá datum příštího očkování. Termíny - toto očkování je buď v pevně stanovený věk pacienta např. v 15-ti měsících nebo je provedeno první očkování a v závislosti na něm je ve vzdálenosti např. 2 měsíců další. Generuj - při změně periody/termínu očkování se tímto spustí přepočet data příštího očkování. 66

67 Očkování (Pediatr) Pořízení očkování Ikona nebo volba Ambulance > Očkování. Přidejte nový záznam, zvolte typ očkování, v případě potřeby doplňte šarži a datum expirace Automatické vykázání výkonu (pro pokročilé) Toto nastavení slouží pro pokročilé uživatele. Při pořízení nového záznamu o provedeném očkování program umožňuje na základě předdefinované šablony práce automaticky pořídit výkon i léčivo do dokladu pacienta a v případě, že máte zakoupen modul Sklad tak i automatické odepsání léčiva ze skladu. Proveďte volbou Konfigurace > Očkování pro zobrazení okna "Definice očkování". 67

68 MEDICUS 3 Komfort Ve výše uvedeném okně je pro vzorový příklad vybráno očkování proti tetanu, které má v posledním sloupci přiřazenu šablonu pro automatické vykázání výkonu a léčiva s názvem Očkování. Tato šablona práce je již neplatná a proto ji upravíme. Vybraný řádek rozeditujte a označte si v posledním sloupci {Šablona} šablonu s názvem Očkování. Vyvolejte si číselník šablon. Zobrazí se okno "Šablony prací". Vidíme, že původní přiřazená šablona nabízí k vykázání kód Toto již neplatí, a proto si zde musíme založit novou šablonu práce, které následně nastavíme výkon a léčivo. Založení nové šablony práce Přidejte nový záznam Skupiny Očkování, kterému vypište jakýkoli kód (např. 1) a jakýkoli název (např. tetanus). 68

69 Očkování (Pediatr) Poté si klikněte do pravé části okna (Výkony a léčiva), kde přidejte řádek. Pole pojišťovna zůstane prázdné, skupinu zvolte V (tj. výkon) a kód zadejte Přidejte další řádek, pole pojišťovna nechte prázdné, skupinu zvolte 1 (tj. hromadně vyráběné léčivé přípravky) a kód zadejte (tj. kód léčiva tetavax), množství zůstává 1. Zadaný řádek uložte. Tuto nově založenou šablonu práce tlačítkem [Vyber] přiřadíme k očkování tetanu. Tímto máme k očkování tetanu nově přiřazenou šablonu práce s názvem tetanus, která při pořízení očkování automaticky do dokladu pacienta pořídí výkon a léčivo Stejným postupem lze nastavit šablony pro různé typy očkovacích látek. 69

70 MEDICUS 3 Komfort Poznámka: Nastavení lze provést i tak, že si nejprve volbou Konfigurace > Šablony prací zobrazíte okno Šablony prací, kde se nadefinujete jednotlivé šablony a v druhém kroku si zobrazíte volbou Konfigurace > Očkování okno Definice očkování, kde předem definované šablony přiřadíte jednotlivým očkováním Očkovací látky V následující tabulce platné ke dni je seznam aktuálních očkovacích látek s požadovaným kódem výkonu, diagnózou a léčivem v požadovaném množství. Očkovací lát- Kód výka konu Dg. ZULP = kód SUKL Hodnota ZULP Použité Poznámka množství OL dle balení Infanrix-Hexa 2105 Z ,1 Infanrix 2105 Z ,1 Priorix 2105 Z PriorixTetra 2100 Z 274 ( ) hradí rodič Bostrix-Polio 2105 Z Engerix-B Z ,04 Twinrixped Z 246 ( ) hradí rodič Tetavax 2105 Z Boostrix 2100 Z 235 ( ) hradí rodič ZULP nevykazovat* Adacel 2100 Z235 ( ) hradí rodič ZULP nevykazovat* Prevenar Z Zdravotní indikace Prevenar Z Kč 1 Doplatek 485 Kč Synflorix 2148 Z Kč 1 Bez doplatku InfanrixHib 2105 Z Rozložené očkování** ImovaxPolio 2105 Z Rozložené očkování** Hiberix 2105 Z Rozložené očkování** D.T.Vax 2105 Z ,1 Rozložené očkování** ZULP nevykazovat* ZULP nevykazovat* 1 * vykazovat pouze v případě smluvního ujednání se ZP **nižší kombinace hrazených OL Očkování a modul Sklad V případě, že máte zakoupen modul Sklad, pak si ověřte, zda máte na kartách skladových položek povolenu volbu Automaticky odepisovat. 70

71 Očkování (Pediatr) Tato funkce založí vazbu mezi skladovou položkou a kódem léčiva definovaným v šablonách prací a zajistí automatické odepsání léčiva při pořízení očkování s přiřazenou šablonou práce. 71

72 MEDICUS 3 Komfort 4.13 Prohlídky Slouží k zobrazení historie provedených prohlídek, k zadávání nových prohlídek a k zobrazení data příští prohlídky. Před prvním použitím prohlídek je nutné si je nadefinovat Definice prohlídek Konfigurace > Prohlídky V tomto okně lze přidat novou prohlídku nebo upravit nastavení již existujících prohlídek. Jestliže už byla prohlídka použita u některého pacienta, nelze ji smazat. Text prohlídky - každá prohlídka může mít šablonu textu, který se při provedení prohlídky u pacienta použije. Přepis - zatržením volby Přepis se při opakovaném provedení prohlídky pacientovi nepoužije výchozí text prohlídky, ale text z prohlídky minulé. Měřené veličiny - zatržením vyberte veličiny (výška, váha atd.), které se budou u dané prohlídky sledovat. Šablona (pro pokročilé uživatele) - vyberte šablonu práce (výkony), které se mají automaticky vykázat při provedení prohlídky. Princip je stejný jako u Očkování. 72

73 Prohlídky Další měřené veličiny - tímto tlačítkem je možné nastavit další hodnoty, které se budou u pacienta při dané prohlídce sledovat. Měřená hodnota může být buď číslo nebo text. Perioda - tímto tlačítkem se volí perioda prohlídky (např. 1 rok a 10 měsíců). Při provedení prohlídky se z dané periody automaticky spočítá datum příští prohlídky. Generuj - při změně periody prohlídky se tímto spustí přepočet data příští prohlídky. Zde definované prohlídky se poté přiřazují jednotlivým pacientům Pořízení prohlídky Ikona nebo volba Vyšetření > Prohlídky. Přidejte novou prohlídku, zvolte typ, doplňte měřené veličiny a upravte text prohlídky. Tlačítkem [Vložit] lze do textu prohlídky vložit další údaje o pacientovi. Tlačítkem [Do dekursu] lze případně text prohlídky vložit do dekursu. Automatické vkládání textu prohlídky do dekursu se definuje v Přepisech. 73

74 MEDICUS 3 Komfort Přehled provedených prohlídek Sestavy > Přehledy pacientů > Přehled provedených prohlídek Pomocí této sestavy lze zobrazit/vytisknout seznam provedených prohlídek za zvolené období Přehled příštích prohlídek Sestavy > Přehled prohlídek Pomocí této sestavy lze zobrazit/vytisknout seznam příštích prohlídek za zvolené období. 74

75 Prohlídky Pediatr 4.14 Prohlídky Pediatr Slouží k zobrazení historie provedených pediatrických prohlídek, k zadávání nových prohlídek a k zobrazení plánovaných termínů příštích prohlídek. Před prvním použitím pediatrických prohlídek je vhodné si je upravit Definice pediatrických prohlídek Konfigurace > Pediatrické prohlídky V programu jsou již přednastavené vzory prohlídek. Upravte si je dle potřeby. Jestliže už byla prohlídka použita u některého pacienta, nelze ji smazat. Text prohlídky - každá prohlídka má svou šablonu textu, která se při provedení prohlídky u pacienta použije. Přepis - zatržením volby Přepis se při opakovaném provedení prohlídky pacientovi nepoužije výchozí text prohlídky, ale text z prohlídky minulé. Měřené veličiny - zatržením vyberte veličiny (výška, váha atd.), které se budou u dané prohlídky sledovat. Šablona (pro pokročilé uživatele) - vyberte šablonu práce (výkony), které se mají automaticky vykázat při provedení prohlídky. Princip je stejný jako u Očkování. 75

76 MEDICUS 3 Komfort Další měřené veličiny - tímto tlačítkem je možné nastavit další hodnoty, které se budou u pacienta při dané prohlídce sledovat. Měřená hodnota může být buď číslo nebo text. Termín - tímto tlačítkem se volí termín prohlídky (např. 10 měsíců). Termíny prohlídek jsou tímto pevně dány. Generuj - při změně termínu prohlídky se tímto spustí přepočet data příští prohlídky Použití pediatrických prohlídek Ikona nebo volba Vyšetření > Pediatrické prohlídky. V závislosti na věku pacienta, při založení karty pacienta v kartotéce, se při spuštění pediatrických prohlídek zobrazí pouze prohlídky budoucí. V případě potřeby je možné si předchozí prohlídky vygenerovat. U tlačítka [Generuj příští prohlídky] klikněte na malou šipku dolů pro zobrazení kontextového menu, v něm zvolte Generuj všechny prohlídky. 76

77 Prohlídky Pediatr U každé prohlídky je již automaticky vygenerovaný termín příští prohlídky. Plánovanou prohlídku pořídíte tak, že ji rozeditujete, zadáte měřené veličiny a zapíšete text prohlídky. Tlačítkem [Vložit] lze do textu prohlídky vložit další údaje o pacientovi. Tlačítkem [Do dekursu] lze případně text prohlídky vložit do dekursu. Automatické vkládání textu prohlídky do dekursu se definuje v Přepisech. Ze zadaných hodnot je možné zobrazit graf, pro jejich zobrazení stiskněte tlačítko [Grafy]. 77

78 MEDICUS 3 Komfort Přehled provedených pediatrických prohlídek Sestavy > Přehledy pacientů > Přehled provedených prohlídek Pomocí této sestavy lze zobrazit/vytisknout seznam provedených pediatrických prohlídek za zvolené období Přehled příštích pediatrických prohlídek Sestavy > Přehled prohlídek Pomocí této sestavy lze zobrazit/vytisknout seznam příštích pediatrických prohlídek za zvolené období. 78

79 Dispenzarizace 4.15 Dispenzarizace Pacienty lze zařazovat do libovolně definovatelných dispenzárních skupin Definice dispenzárních skupin Konfigurace > Dispenzární skupiny V tomto okně lze přidávat, upravovat nebo mazat dispenzární skupiny. V případě, kdy budete chtít smazat dispenzární skupinu, ve které jsou pacienti, budete vyzváni zda mají být pacienti přesunuti do jiné skupiny (sloučí se) nebo zda pacienty ze skupiny vymazat. Dispenzární skupiny mohou mít pravidelnou periodickou prohlídku. 79

80 MEDICUS 3 Komfort Použití dispenzárních skupin Ikona nebo volba Vyšetření > Dispenzarizace. V tomto okně lze: přidat pacienta do dispenzární skupiny, vyřadit pacienta z disp. skupiny (nebo jej smazat), sledovat periodické prohlídky v rámci disp. skupiny Jiné vyšetření Vyšetření > Jiné vyšetření. V tomto okně lze zadávat jakékoli jiné vyšetření provedené pacientovi. 80

81 Výška a váha 4.17 Výška a váha Ikona nebo volba Vyšetření > Výška a váha. V tomto okně naleznete ucelený vývoj výšky a váhy pacienta. Záznamy se přidávají klasickým způsobem, ale zároveň se sem automaticky přenášejí i hodnoty o výšce a váze zadané v jiných oknech programu např. v anamnéze nebo prohlídkách. 81

82 MEDICUS 3 Komfort 4.18 Tlak a puls Ikona nebo volba Vyšetření > Tlak a puls. V tomto okně naleznete ucelený vývoj tlaku a pulsu pacienta. Záznamy se přidávají klasickým způsobem, ale zároveň se sem automaticky přenášejí i hodnoty o tlaku a pulsu zadané v jiných oknech programu např. v anamnéze nebo prohlídkách Žádanky V programu je dostupných cca 40 druhů žádanek. Většinu z nich lze tisknout včetně pozadí na prázdný papír. Používáním žádanek v programu získáte přehled o tom, kolik jste jich za dané období vystavili, kolik žádanek a kterých jste vystavili danému pacientovi atd Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku Ambulance > Žádanky > Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku 82

83 Žádanky Vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko [Tisk]. Vyberte sestavu Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (první strana). V okně před samotným tiskem lze vybrat sestavu, která vytiskne pouze text do formuláře žádanky nebo sestavu, která vytiskne žádanku vč. pozadí na prázdný papír Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (formulář). 83

84 MEDICUS 3 Komfort Tlačítkem [Tisk] žádanku vytiskněte. Poznámka: Více informací o nastavení tisku naleznete u Receptů. 84

85 Kapitola 5 Práce s programem 85

86 MEDICUS 3 Komfort 5 Práce s programem 5.1 Dávky Dávky se tvoří pouze pro nevyúčtované doklady. Číslování dávek a dokladů není nutné nikde nastavovat, provádí se automaticky. Princip tvorby dávek Po zadání rozmezí data se vytvoří seznam všech dostupných dávek pro všechny pojišťovny. Uživatel postupně jednotlivé dávky ukládá, případně tiskne průvodky a faktury a odesílá na portály pojišťoven Číslování faktur Před tvorbou dávek je nutné mít jasno v číslování faktur. Program buďto faktury čísluje automaticky nebo si čísla faktur zadává uživatel ručně při tvorbě faktury. Ruční číslování Zvolte Konfigurace > Nastavení: Globální nastavení - Pojišťovna. Zrušte volbu Používat automatickou číselnou řadu faktur. Automatické číslování Číselná řada faktur má ve výchozím stavu tvar , tzn. první dvě čísla jsou rok, další čtyři čísla znamenají pořadové číslo faktury v letošním roce. Pokud toto chcete změnit, je nutné upravit číselnou řadu. Následující nastavení slouží pro pokročilé uživatele Zobrazení funkce řady zvolte Konfigurace > Typ pracoviště, vyhledejte Konfigurace - Řady zatržením je vyberte. Záznam uložte a okno zavřete. Úprava řady Zvolte Konfigurace > Řady 86

87 Dávky Editujete typ řady FA (faktura), ve spodní části okna je možné faktuře upravit/odebrat zvolené (zobrazené) položky nebo jí nějakou přidat z dostupných. 87

88 MEDICUS 3 Komfort Tvorba dávek Pojišťovna > Dávky. Zvolte vytvořit dávky za období a případně upravte rozmezí data. Ve spodní části okna můžete zrušit zařazení pojišťoven do tvorby dávek. Standardně zůstává vše zatrženo, protože pokud pro některou pojišťovnu neexistuje žádný doklad, v seznamu dostupných dávek se nezobrazí. Pokračujte kliknutím na tlačítko 88. Zobrazí se seznam dostupných dávek.

89 Dávky Klikněte na tlačítko [Kontrola]. Proběhne kontrola celého seznamu dostupných dávek. Po jejím dokončení se zobrazí informační okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko [OK]. 89

90 MEDICUS 3 Komfort Dle obrázků výše program upozornil na starší nevyúčtované doklady. Tato informace není pro tvorbu dávek nijak podstatná. V případě potřeby je možné kliknutím na konkrétní řádek (psaný modrým textem) příslušný doklad otevřít a popř. ihned opravit. Okno kontroly dávek zavřete. Před tvorbou dávek pamatujte Pokud chcete ukládat dávky na diskety ujistěte se, zda máte vpravo dole zatrženu volbu ukládat na výměnné médium a vybránu disketu A:\ Volba ukládat dávky s dotazem na cíl. adresář - ještě před samotným uložením dávky se zobrazí okno, ve kterém je možné nastavit, kam se dávka uloží (Plocha, disk C:\ atd.). Jednotlivé dávky lze ikonou rozbalit a zobrazit jejich obsah. Lze také zobrazit, otevřít a editovat jednotlivé doklady. 90

91 Dávky Nyní můžeme začít dávky ukládat. Je označena první pojišťovna. Vzhledem k odbornosti 001 se nabízejí nejdříve přihlášky registrovaných pacientů. Vložte disketu do počítače a klikněte na tlačítko [Uložit dávky]. Jestliže disketa není prázdná zobrazí se dotaz, zda ji chcete smazat. 91

92 MEDICUS 3 Komfort Pokračujte tlačítkem [Ano]. Dávka se uloží na disketu (uslyšíte charakteristický zvuk při ukládání na disketu). První ikona (disketa) je označena červeným zatržítkem. Po uložení dávky se zpřístupní tlačítko [Průvodka]. Jestliže se jedná o přihlášky, tlačítko [Faktura] není dostupné. V případě potřeby vytiskněte průvodku (Průvodní list diskety). Pokud máte k dispozici elektronický podpis, klikněte na tlačítko [Portál] pro otevření webové stránky pojišťovny, kde můžete dávku odeslat. Kromě pojišťovny VZP je možné dávky elektronicky odeslat přímo z programu tlačítkem [Odeslat dávky]. Chcete-li zkontrolovat, zda je dávka skutečně na disketě zvolte Pojišťovna > Prohlížení diskety. Zkontrolujte, zda se na disketě nachází soubor KDAVKA.xxx s dnešním datem změny. Okno zavřete. Vyjměte disketu a vložte novou. V seznamu dávek označte druhý řádek a klikněte na tlačítko [Uložit dávky]. Případné 92

93 Dávky smazání diskety odsouhlaste. Nyní máme k dispozici Průvodku i Fakturu. Pokud chcete vytiskněte Průvodku. Klikněte na tlačítko [Faktura]. Pokud nepoužíváte automatickou číselnou řadu faktur, dopište číslo faktury. Tlačítkem [Tisk] fakturu vytiskněte. Druhá ikona (faktura) je nyní označena červeným zatržítkem. Nyní můžete opět dávky odeslat elektronicky na portál ZP. Disketu vyjměte a pokračujte dalším řádkem. Takto postupně uložte všechny 93

94 MEDICUS 3 Komfort dostupné dávky. Pouze kapitační faktura V případě, kdy existuje pouze kapitační faktura bez výkonů, není tlačítko [Uložit dávky] dostupné. Klikněte na tlačítko [Faktura] pro vytvoření faktury. Opakované uložení dávky Tlačítko [Uložit dávky] již není po uložení dávky dostupné. V případě, kdy by jste chtěli dávku uložit znovu je to možné. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek pojišťovny, jejíž dávku chcete znovu uložit a v kontextovém menu zvolte Uložit dávky (opakovaně). 5.2 Opravné dávky Veškeré vyúčtované doklady jsou uzamčeny, tzn. lze je prohlížet, ale nelze v nich dělat změny. Jestliže pojišťovna z jakéhokoli důvodu doklad vrátila, je nutné tento doklad v archívu vyúčtování najít, vrátit (změnit na nevyúčtovaný), provést opravu, kvůli které byl pojišťovnou vrácen a znovu vyúčtovat. 94

95 Opravné dávky Vyhledání a vrácení dokladů Pojišťovna > Archív > Vyúčtování (celkový přehled) Ve stromové struktuře je výchozím stavu řazení IČZ - Pojišťovna - Rok. V jednotlivých letech je poté vidět seznam disket (vyúčtování). V disketách jsou pak dávky a v nich doklady. Ve sloupcích je vidět ke každé dávce typ dávky, období od / do za které byla vytvořena, počet dokladů v dávce, Min - nejnižší číslo dokladu, Max - nejvyšší číslo dokladu, D/P - dávka tvořená na disketu či na papír a Char - charakter dávky (původní / opravná). Najděte požadovanou pojišťovnu, rok, disketu a dávku, kterou si ikonkou rozbalte pro zobrazení jednotlivých dokladů. U každého dokladu je vidět číslo dokladu a v závorce rodné číslo pacienta. Pokud víte číslo dokladu je jeho nalezení snadné. Pokud víte pouze rodné číslo, pak si myší klikněte na dávku, ve které budete vyhledávat (doklady v dávce musí být zobrazeny), napište rodné číslo včetně lomítka a dejte klávesu Enter. 95

96 MEDICUS 3 Komfort Nalezený doklad bude označen. Tento doklad lze tlačítkem [Vybrat] zobrazit, případně tlačítkem [Vrátit] lze vrátit mezi nevyúčtované. Klikněte na tlačítko [Vrátit]. Zobrazí se okno "Vrácení dokladu z archívu". 96

97 Opravné dávky Doklad je možné vrátit jako původní - číslo, které má teď bude odebráno a při tvorbě dávky mu bude přiděleno nové opravný - číslo dokladu bude zachováno, doklad bude při tvorbě dávek automaticky zařazen do opravné dávky Pozor - jestliže to není skutečně požadavek pojišťovny, z praxe nedoporučujeme vrátit doklad s číslem v opravné dávce. Dávku vraťte jako původní bez čísla a při tvorbě dávky, před jejím uložením, vpravo dole zatržením zvolte opravná disketa. Pokud byl doklad vrácen z důvodu jiné pojišťovny pacienta, zatrhněte a vyberte novou pojišťovnu. Změnit poj. Pokud budete chtít na dokladu po jeho vrácení dělat změny (opravit rodné číslo, odebrat výkon atd.) zatržením zvolte Zobrazit doklad ve formuláři. Tímto se po vrácení z archívu doklad ihned otevře. Zvolte požadované nastavení a pokračujte tlačítkem [OK]. Zobrazí se informace o vrácení dokladu, pokračujte tlačítkem [OK]. Pokud jste si nechali doklad zobrazit, doklad bude otevřen a můžete provést požadované opravy. Takto pokračujte pro všechny vrácené doklady všech pojišťoven. Poté můžete opravené doklady znovu vyúčtovat volbou Pojišťovna > Dávky. Při tvorbě dávek zadejte období data takové, ve kterém se nacházejí opravené doklady. 97

98 MEDICUS 3 Komfort Vyhledání a vrácení dávek Pojišťovna > Archív > Vyúčtování (celkový přehled) Jsme ve stejném okně jako při vyhledávání dokladů. Vyhledejte požadované vyúčtování (disketu či konkrétní dávku). Toto vyúčtování si označte a klikněte na tlačítko [Vrátit]. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. Pokračujte tlačítkem [OK]. 98

99 Opravné dávky Tímto je vybrané vyúčtování vráceno a je možné jej znovu vyúčtovat. Pozor - Pokud chcete dávku pouze uložit znovu, např. disketa nebyla čitelná, není nutné dávku vracet a tvořit znovu. Stačí vyhledané vyúčtování tlačítkem [Vybrat] zobrazit a dávku uložit znovu. 5.3 Sestavy Pomocí sestav získáte kompletní přehled o všech záznamech, které si v programu vedete, např. vykázané výkony nebo léčiva (podrobně nebo souhrnně) předepsané léky četnost výkonů četnost diagnóz náklady na léčbu přehled regulačních poplatků roční statistiky a mnoho dalších Denní přehledy zobrazují podrobně informace za zvolené období (které si zadáte). Souhrnné přehledy zobrazují informace jako celkové součty. Zvolte Sestavy > Přehled výkonů. 99

100 MEDICUS 3 Komfort Zadejte datum od / do. Tlačítkem [Náhled] se můžete na sestavu před tiskem podívat. Jestliže do pole pojišťovna zadáte např. 111, pak se zobrazí sestava pouze za vybranou pojišťovnu. Pokud zůstane pole pojišťovna prázdné, pak se sestava zobrazí za všechny pojišťovny dohromady. Pokud vyberete určitého lékaře, pak se zobrazí výkony zapsané pouze tímto lékařem, pokud toto pole zůstane prázdné, pak se zobrazí výkony zadané všemi uživateli programu atd. 100

101 Sestavy 5.4 Zálohování Nástroje > Správa databáze. Před spuštěním zálohování připojte USB flash disk. Klikněte na tlačítko [Záloha]. Vyčkejte na dokončení zálohy na pevný disk. Poté se zobrazí okno, kde se zvolí, kam se má uložit kopie zálohy. 101

102 MEDICUS 3 Komfort Vyberte připojený flash disk (výměnné disky jsou pojmenovány jako Disketa) a klikněte na tlačítko [OK] a vyčkejte na vytvoření kopie zálohy na flash disk. Takto uloženou zálohu je možné kdykoli načíst. Volba Nástroje > Správa databáze, tlačítko [Načti kopii]. 102

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

www.software-hotel.cz

www.software-hotel.cz Stojíme na Vaší straně www.software-hotel.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL SW REZERVACE A RECEPCE verze 13.0 Hotline SW Rezervace a Recepce +420 603 230 055 Hotline registrační pokladny a pokladní systémy +420 603

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 Skeleton Software 2006 I ESO - Elektronická správa oddílu Obsah Kapitola I Úcel a využití 4 Kapitola II

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Lite Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT LITE. Příručka uživatele 1 / 52 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 1 / 52 JAZZ RESTAURANT LITE Příručka uživatele 2008-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant Lite pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více