AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ"

Transkript

1 ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí a jeho podstaté prvky, palivo a palubě atd., jsou vyjádřey v JAR-OPS 3 v jedotkách hmotosti kg. Avšak ve většiě schváleých Letových příruček a ostatích provozích dokumetech, tato možství jsou ozačováa jako váha weight, v souladu s běžým jazykem. V SI soustavě je ale jako váha ozačováa síla a e hmotost. Jelikož používáí výrazu váha weight evyvolává žádé potíže v deím zacházeí s vrtulíky, používáí tohoto výrazu v provozích aplikacích a publikacích je i adále přijatelé. [Amdt. 3, ] IEM OPS 3.605e Hustota paliva Viz JAR-OPS 3.605e 1 Provozovatel může používat ormalizovaých hodot hustoty paliva staoveých v Provozí příručce ke staoveí hmotosti paliva a palubě, jestliže skutečá hustota paliva eí záma. Takové ormalizovaé hodoty by měly být založey a běžých měřeích hustoty paliva pro příslušá letiště ebo oblasti. Typické hodoty hustoty paliva jsou: a. Bezi palivo pístových motorů - 0,71 b. Palivo proudových motorů [JET A1 ]JP 1[] - 0,79 c. Palivo proudových motorů [JET B ]JP 4[] - 0,76 d. Olej - 0,88 [Amdt. 5, ] IEM k Dodatku 1 JAR-OPS 3.605, pododstavec aiii Přesost vážícího zařízeí Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605, pododstavec aiii 1 Hmotost vrtulíku, která se používá ke staoveí jeho provozí hmotosti bez paliva a polohy těžiště, musí být staovea přesě. Protože se používá určitý model vážícího zařízeí pro prví a pravidelé vážeí vrtulíků začě odlišých tříd hmotosti, elze uvést jedo jedié kriterium přesosti pro vážící zařízeí. Přesost vážeí se pokládá za vyhovující, jestliže jsou splěa jedotlivými váhami použitého vážícího zařízeí tato kriteria přesosti : a. Pro zatížeí váhy pod 000 kg - přesost ± 1%; b. Pro zatížeí váhy od 000 kg do 0 000kg - přesost ± 0 kg; a c. Pro zatížeí váhy přes kg - přesost ± 0,1% IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.605, pododstavec d Meze polohy těžiště Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.605, pododstavec d 1 V části Letové příručky Omezeí jsou přesě staovey předí a zadí meze polohy těžiště. Tyto meze zabezpečují, aby byla splěa kriteria pro stabilitu a řízeí po celou dobu letu. Provozovatel by měl zabezpečit, aby tyto meze byly dodržováy staoveím provozích postupů ebo obálky poloh těžiště, která kompezuje odchylky a chyby uvedeé íže: 1.1 Odchylky skutečého těžiště při hmotosti prázdého vrtulíku ebo pohotovostí hmotosti od vyhlášeých hodot, apříklad vlivem chyb vážeí, ezapočteých modifikací a/ebo změ vybaveí. 1. Odchylky rozložeí paliva v ádržích od použitelého programu. Vydáo JAA: Amedmet 5 - J - 1

2 JAR-OPS 3 ČÁST 1.3 Odchylky rozložeí zavazadel a ákladu v růzých prostorech od předpokládaého rozložeí ákladu, stejě jako epřesosti ve skutečých hmotostech zavazadel a ákladu. 1.4 Odchylky skutečého přiděleí sedadel cestujícím od přiděleí sedadel předpokládaého při zpracováváí dokumetace hmotosti a vyvážeí. Viz Pozámka. 1.5 Odchylky skutečého těžiště ákladu a cestujících v jedotlivých ákladových prostorech ebo částech kabiy od ormálě předpokládaé středí polohy. 1.6 Odchylky těžiště způsobeé použitím předepsaého postupu čerpáí paliva pokud již ejsou zahruty v mezích staoveých při certifikaci. 1.7 Odchylky způsobeé za letu pohyby palubích průvodčích, vybaveí bufetu a cestujících. Pozámka: Velké chyby těžiště mohou vzikout, je-li povolea volá volba sedadel volost cestujícího vybrat si při vstupu do vrtulíku libovolé sedadlo. Ačkoliv lze ve většiě případů očekávat přiměřeě rovoměré podélé obsazeí sedadel, eistuje riziko etrémí volby předích ebo zadích sedadel, způsobující začě velké a epřijatelé chyby těžiště za předpokladu, že se výpočet těžiště provádí a základě uvažovaého rovoměrého rozděleí. K ejvětším chybám může dojít při zhruba 50% využití kapacity, jestliže jsou cestující soustředěi buď do předí ebo zadí poloviy kabiy. Statistické rozbory ukazují, že ebezpečí takového etrémího obsazeí sedadel, epřízivě ovlivňujícího těžiště, je ejvětší u malých vrtulíků. AMC OPS 3.60a Hmotost cestujícího staoveá ústí výpovědí Viz JAR-OPS 3.60 a 1 Jestliže je dotazová každý cestující vrtulíku s méě ež 6 sedadly pro cestující a jeho/její hmotost váhu, měla by být přidáváa staoveá kostata k zahrutí oblečeí. Tato kostata by měla být určea provozovatelem a základě studií týkajících se jeho kokrétích tratí, atd. a eměla by být meší ež 4 kg. Persoál by měl při ástupu cestujících a tomto základě odhadout hmotost sděleou cestujícím, a hmotost oblečeí, aby zkotroloval, že je přiměřeá. Takový persoál by měl být vyškole v odhadováí těchto hmotostí. IEM OPS 3.60h Statistické vyhodocováí údajů hmotosti cestujících a zavazadel Viz JAR-OPS 3.60h 1 Velikost vzorku viz též Dodatek 1 k JAR-OPS 3.60h 1.1 Pro výpočet požadovaé velikosti vzorku je ezbyté odhadout směrodatou odchylku a základě směrodatých odchylek vypočítaých pro podobý soubor údajů ebo pro předběžé průzkumy. Přesost odhadu vzorku se vypočítá pro 95% spolehlivost ebo "výzamost", to zameá, že skutečá hodota bude s pravděpodobostí 95% ležet v přesě vymezeém rozsahu jistoty kolem odhadovaé hodoty. Tato hodota směrodaté odchylky se rověž použije pro výpočet ormalizovaé hmotosti cestujícího. 1. V důsledku toho je uto rozlišovat tři případy pro parametry rozděleí hmotosti, tj. pro středí hodotu a směrodatou odchylku: a. μ, s = skutečé hodoty průměré hmotosti cestujících a směrodatá odchylka, které jsou ezámé a které je uto odhadovat vážeím vzorků cestujících. b. μ, s = apriorí odhady průměré hmotosti cestujících a směrodatá odchylka, tj. hodoty, které jsou výsledkem dřívějšího průzkumu a které jsou potřebé ke staoveí aktuálí velikosti vzorku. c.,s = odhady aktuálích skutečých hodot μ a s, vypočítaých ze vzorku. Velikost vzorku lze pak vypočítat s použitím tohoto vzorce: Amedmet 3 Vydáo JAA: J -

3 ČÁST JAR-OPS 3 μ e r 1, 96 σ 100 kde: = počet cestujících, který má být zváže velikost vzorku e r = povoleé relativí rozpětí jistoty přesost pro odhad μ podle viz rověž rovici v odstavci 3. Pozámka: Povoleé relativí rozpětí jistoty určuje přesost, které má být dosažeo při odhadováí skutečé středí hodoty. Například, jestliže se avrhe odhadout skutečou středí hodotu s přesostí ± 1% pak e r ve shora uvedeém vzorci bude rovo 1. 1,96 = hodota z Gaussova rozděleí pro 95% úroveň výsledého itervalu jistoty. Výpočet průměré hmotosti a směrodaté odchylky. Jestliže je vzorek cestujících pro vážeí vybírá áhodě pak středí hodota vzorku je epředpojatý odhad skutečé průměré hmotosti μ souboru..1 Aritmetická středí hodota vzorku j = = 1 j kde: j = hodoty hmotosti jedotlivých cestujících jedotek vzorkováí.. Směrodatá odchylka s = j= 1 j 1 kde: j - = odchylka jedotlivé hodoty od středí hodoty vzorku. 3 Kotrola přesosti středí hodoty vzorku. Přesost rozpětí jistoty, kterou lze připsat středí hodotě vzorku jako ukazatel skutečé středí hodoty, je fukcí směrodaté odchylky vzorku a je uto ji kotrolovat po vyhodoceí vzorku. Provede se to s použitím vzorce: e r = 1, 96 s 100 % Vydáo JAA: Amedmet 3 - J - 3

4 JAR-OPS 3 ČÁST přičemž e r by emělo překročit 1% pro průměrou hmotost dospělých a % pro průměrou hmotost mužů a/ebo že. Výsledek tohoto výpočtu dává relativí přesost odhadu μ a úrovi 95% výzamosti. To zameá, že s pravděpodobostí 95% je skutečá průměrá hmotost μ v itervalu: ± 196, s 4 Příklad určeí požadovaé velikosti vzorku a průměré hmotosti cestujícího 4.1 Úvod. Hodoty ormalizovaé hmotosti cestujících pro účely staoveí hmotosti a vyvážeí vyžadují provést programy vážeí cestujících. Dále uvedeý příklad ukazuje jedotlivé kroky uté pro určeí velikosti vzorku a vyhodoceí údajů vzorku. Jsou uvedey hlavě pro ty, kteří ejsou zběhlí ve statistických výpočtech. Všechy číselé hodoty hmotosti používaé v příkladě jsou zcela smyšleé. 4. Určeí požadovaé velikosti vzorku. K výpočtu požadovaé velikosti vzorku potřebujeme odhady ormalizovaé průměré hmotosti cestujících a směrodatou odchylku. K tomuto účelu lze použít apriorí odhady z dřívějších průzkumů. Pokud takové odhady ejsou k disposici je uto provést vážeí malého reprezetativího vzorku asi 100 cestujících, aby bylo možo vypočíst požadovaé hodoty. Uvedeý počet byl uvažová pro teto příklad. Krok 1: Odhadovaá průměrá hmotost cestujícího Krok : Odhadovaá směrodatá odchylka j kg j j - j ,9 1 79,9 +9,3 86,49 68,1 68,1 -,5 6,5 3 77,9 3 77,9 +7,3 53,9 4 74,5 4 74,5 +3,9 15,1 5 54,1 5 54,1-16,5 7,5 6 6, 6 6, -8,4 70, ,3 7 89,3 +18,7 349, , ,7 +38,1 1451, , 85 63, -7,4 54, , ,4-4,8 3, ,6 j= 1 j μ = = = 86 = 70,6 kg , ,40 j= 1, j σ = σ = 34683, σ = 0, 0 kg 1 Amedmet 3 Vydáo JAA: J - 4

5 ČÁST JAR-OPS 3 Krok 3: Požadovaá velikost vzorku. Požadovaý počet cestujících, který má být zváže by měl být takový, aby rozpětí jistoty e r epřekročilo 1%, jak je staoveo v odstavci 3. 1, 96 σ 100 e r μ 1, 96 0, , Výsledek ukazuje, že musí být zvážeo ejméě 3145 cestujících k dosažeí požadovaé přesosti. Jestliže by byla zvolea % pro e r, pak výsledek by byl 786. Krok 4: Po určeí požadovaé velikosti vzorku má být zpracová plá vážeí cestujících, jak je staoveo v Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h. 4.3 Staoveí průměré hmotosti cestujícího Krok 1: Po shromážděí požadovaého počtu hodot hmotostí cestujících lze vypočítat průměrou hmotost cestujícího. Pro teto příklad se uvažovalo, že bylo zvážeo 3180 cestujících. Součet jedotlivých hmotostí je , kg. = j = 31186, kg j= 1 j 31186, = = kg 3180 = 7, 7kg Krok : Výpočet směrodaté odchylky. Pro výpočet směrodaté odchylky se použije metoda uvedeá v odstavci 4., krok. j = , 0 Vydáo JAA: Amedmet 3 - J - 5

6 JAR-OPS 3 ČÁST s = j 1 s = , s = 15, 31kg Krok 3: Výpočet přesosti středí hodoty vzorku. e r = 196, s 100 % 1, 96 15, e r = % , 7 e r = 0, 73% Krok 4: Výpočet rozpětí jistoty středí hodoty vzorku. ± s 196, 196, 1531, ± kg ,7± 0,5 kg Výsledkem tohoto výpočtu je, že skutečá středí hodota pro všechy cestující se achází s pravděpodobostí 95% v rozmezí 7, kg až 73, kg. Amedmet 3 Vydáo JAA: J - 6

7 ČÁST JAR-OPS 3 AMC k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h, pododstavec c4 Směrice pro průzkumy vážeí cestujících Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.60h, pododstavec c4 1 Provozovatelé sažící se získat oprávěí používat ormalizovaé hmotosti cestujících, lišící se od hmotostí předepsaých Tabulkami 1 a v JAR-OPS 3.60, a podobých tratích ebo sítích tratí, mohou sloučit své průzkumy vážeí do společého fodu za předpokladu, že: a. Úřad předem schválil společý průzkum; b. Postupy průzkumu a ásledující statistický rozbor splňují kriteria Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h; a c. výsledky jedotlivých provozovatelů, zúčastěých a společém průzkumu, by avíc měly být uvedey samostatě k výsledkům společých průzkumů, aby ověřovaly platost výsledků společých průzkumů. IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h Směrice pro průzkumy vážeí cestujících Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.60h 1 Teto IEM shruje jedotlivé prvky průzkumů vážeí a poskytuje vysvětlující a výkladové iformace. Iformace pro Úřad. Provozovatel by měl iformovat Úřad o účelu průzkumu vážeí cestujících, vysvětlit všeobecě plá průzkumu a získat předem oprávěí pokračovat viz JAR-OPS 3.60h. 3 Podrobý plá průzkumu 3.1 Provozovatel by měl staovit a předložit Úřadu ke schváleí podrobý plá průzkumu vážeí, který je plě reprezetativí pro daý provoz, tj. uvažovaá síť ebo trať by měla zahrovat vážeí přiměřeého počtu cestujících JAR-OPS 3.60h. 3. Reprezetativí plá průzkumu zameá plá vážeí přesě vymezeý místy vážeí, daty a čísly liek, které poskytují přiměřeý obraz letového řádu provozovatele a/ebo oblasti provozu viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.60h, pododstavec a Nejmeší počet cestujících, který má být zváže, je ejvětší z dále uvedeých počtů viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.60h, pododstavec a: a. Počet vyplývající z obecého požadavku, aby vzorek byl reprezetativí pro celkový provoz, v ěmž budou výsledky uplatňováy; to bude často rozhodujícím požadavkem; ebo b. Počet vyplývající ze statistického požadavku, přesě vymezujícího přesost výsledých středích hodot, která by měla být alespoň % pro ormalizovaé hmotosti mužů a že a 1 % pro ormalizovaé hmotosti všech dospělých, jsou-li použitelé. Požadovaou velikost vzorku lze odhadout a základě zkušebího vzorku alespoň 100 cestujících ebo z předchozích průzkumů. Jestliže rozbor výsledků průzkumu ukazuje, že ebyly splěy požadavky přesosti středích hodot ormalizovaé hmotosti u mužů ebo že ebo všech dospělých, měl by být zváže podle potřeby dodatečý počet reprezetativích cestujících, ke splěí statistických požadavků. 3.4 Rověž se požaduje ejmeší velikost vzorku 000 cestujících mužů a že, aby se vyloučily ereálě malé vzorky, vyjma pro malé vrtulíky, kde se považují meší počty za přijatelé s přihlédutím k břemei velkého počtu letů, u ichž by mělo být prováděo vážeí k pokrytí 000 cestujících. 4 Provedeí programu vážeí Vydáo JAA: Amedmet 3 - J - 7

8 JAR-OPS 3 ČÁST 4.1 Na počátku programu vážeí je důležité vzít a vědomí a v úvahu požadavky údajů zprávy o průzkumu vážeí viz odstavec 7 íže. 4. Program vážeí by měl být provádě, pokud je to proveditelé, v souladu se staoveým pláem průzkumu. 4.3 Cestující a vše co mají u sebe by se mělo zvážit co ejblíže místu astupováí do vrtulíku a měla by se zapsat hmotost, stejě jako kategorie cestujících muž/žea/dítě. 5 Rozbor výsledků průzkumu vážeí 5.1 Údaje průzkumu vážeí by měly být podrobey rozboru, jak je vysvětleo v IEM OPS 3.60h. K pochopeí podstaty rozdílů a let, trať, atd., by se teto rozbor měl provádět v ěkolika etapách, tj. podle letů, tratí, oblastí, směrováí k/od, atd. Výzamé odchylky od pláu průzkumu vážeí by měly být vysvětley stejě jako jejich možý vlivy a výsledky. 6 Výsledky průzkumu vážeí 6.1 Výsledky průzkumu vážeí by měly být shruty. Závěry a všechy avrhovaé odchylky od publikovaých ormalizovaých hmotostí by měly být zdůvoděy. Výsledky průzkumu vážeí cestujících jsou průměré hmotosti cestujících, včetě jejich příručích zavazadel, které by mohly vést k ávrhům upravit ormalizovaé hodoty hmotosti, uvedeé v Tabulkách 1, a 3 v JAR-OPS Tyto průměré hodoty, zaokrouhleé a ejbližší celé číslo, mohou být v zásadě používáy jako ormalizovaé hodoty hmotostí mužů a že ve vrtulících s 0 a více sedadly pro cestující, jak je staoveo v Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h, pododstavec c. Vlivem kolísáí skutečých hmotostí cestujících se také měí celkové zatížeí a statistický rozbor ukazuje, že riziko výzamého přetížeí se stává epřijatelým pro vrtulíky s méě ež 0 sedadly. To je příčiou přídavků hmotostí cestujících v malých vrtulících. 6. Průměré hmotosti mužů a že se liší asi o 15 kg ebo více a vlivem ejistot v kolísáí poměru muži/žey je kolísáí celkového zatížeí cestujícími větší, když se používá ormalizovaých hmotostí dospělých, ež když se používá odděleě ormalizovaých hmotostí mužů a že. Statistický rozbor ukazuje, že používáí ormalizovaých hodot hmotosti všech dospělých by se mělo omezit a vrtulíky s 30 a více sedadly pro cestující. 6.3 Normalizovaé hodoty hmotosti pro všechy dospělé musí být založey, jak je uvedeo v Dodatku 1 k JAR-OPS 3.60h, a průměrech pro muže a žey, zjištěé ve vzorku, s použitím referečího poměru mužů k žeám 80/0 pro všechy lety. Provozovatel může a základě údajů z jeho programu vážeí ebo průkazu odlišého poměru mužů a že žádat o schváleí odlišého poměru a přesě vymezeých tratích ebo letech. 7 Zpráva o průzkumu vážeí 7.1 Zpráva o průzkumu vážeí, odrážející obsah shora uvedeých odstavců 1-6 by měla být zpracováa v tomto ormalizovaém formátu: ZPRÁVA O PRŮZKUMU VÁŽENÍ 1 Úvod - Cíl a stručý popis průzkumu vážeí. Plá průzkumu vážeí - Zkoumáí vybraých liek, letišť, dat, atd. - Staoveí ejmešího počtu cestujících, který má být váže. Amedmet 3 Vydáo JAA: J - 8

9 ČÁST JAR-OPS 3 - Plá průzkumu. 3 Rozbor a zkoumáí výsledků průzkumu vážeí - Výzamé odchylky od pláu průzkumu pokud se vyskytují. - Kolísáí středích hodot a směrodatých odchylek v síti. - Zkoumáí souhru výsledků. 4 Souhr výsledků a závěry - Hlaví výsledky a závěry. - Navrhovaé odchylky od publikovaých hodot ormalizovaých hmotostí. Příloha 1 Použitelé letí a/ebo zimí letové řády ebo programy letů. Příloha Výsledky vážeí podle letů s uvedeím hmotostí a pohlaví jedotlivých cestujících; středí hodoty a směrodaté odchylky podle letů, podle tratí, podle oblastí a pro celou síť. IEM OPS 3.60i a j Úprava ormalizovaých hmotostí Viz JAR-OPS 3.60i a j 1 JAR-OPS 3.60i a JAR-OPS 3.60j požadují, aby provozovatel idetifikoval a upravil hmotosti cestujících a pověřeých zavazadel v případech, kdy zjistí že výzamé počty cestujících ebo výzamá možství zavazadel jsou podezřelé z překračováí ormalizovaých hodot, jsou-li ormalizovaé hodoty používáy. Teto požadavek se promítá do Provozí příručky, která by měla obsahovat příslušé směrice, zajišťující, že: a. Pracovíci odbavovacích přepážek, provozí pracovíci, palubí průvodčí a pracovíci akládáí ohlásí ebo provedou vhodé opatřeí, jestliže se shledá, že je a palubě výzamé možství cestujících, jejichž hmotosti, včetě příručích zavazadel, podle předpokladu překračují ormalizovaou hmotost cestujícího a/ebo jsou a palubě skupiy cestujících přepravující výjimečě těžká zavazadla apř. vojeský persoál, sportoví družstva; a b. Velitelé letadel věují zvláští pozorost ákladu a jeho rozložeí v malých vrtulících, kde je ebezpečí přetížeí a chyb těžiště ejvětší, a provedou vlastí úpravy. IEM k Dodatku 1 k JAR-OPS 3.65 Dokumetace hmotosti a vyvážeí Viz Dodatek 1 k JAR-OPS 3.65 Poloha těžiště se emusí v dokumetaci hmotosti a vyvážeí uvádět, jestliže je apříklad rozděleí ákladu v souladu s předem vypočteou tabulkou vyvážeí, ebo lze-li prokázat, že při pláovaém provozu může být pro libovolý reálý áklad zabezpečeo správé vyvážeí. Vydáo JAA: Amedmet 3 - J - 9

10 JAR-OPS 3 ČÁST ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amedmet 3 Vydáo JAA: J - 10

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio

T a v n é l e p í c í s y s t é m y. Portfolio T a v é l e p í c í s y s t é m y Potfolio Úvod 1 Tavá lepidla / základí ifomace 6 2 Bühe 12 3 Iteet 16 Tavá lepidla 18 5 Mechaické pistole a tavá lepidla 32 6 Peumatické pistole a tavá lepidla 39 7 Zákl.

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

POZN AMKA K V YPO CTU BAYESOVSKEHO RIZIKA Ales LINKA TU Liberec, KPDM Abstrakt. V teto praci porovame dva bayesovske odhady fukce spolehlivosti v expoecialm rozdele z pohledu bayesovskeho rizika vypo-

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více