EOG. ERG Polysomnografie. spánkové cykly poruchy spánku. Úvod ke cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EOG. ERG Polysomnografie. spánkové cykly poruchy spánku. Úvod ke cvičení"

Transkript

1 EOG Úvod ke cvičení ERG Polysomnografie spánkové cykly poruchy spánku

2 Laboratorní úloha č. 11 Elektrookulogram Cíle úlohy: podstata a snímání EOG základní typy očních pohybů volní a mimovolní fixace při sledování pohybujícího se objektu skokové změny zaměření pohledu (sakadické pohyby při čtení) závislost mezi napětím a změnou úhlu pozorovaného objektu vyhodnocení prostorového pohybu očí detekce změny klasifikace místa bodu

3 Elektrookulogram EOG slouží k měření polohy oka pomocí elektrických potenciálů snímaných povrchovými elektrodami

4 EOG _ 0,4~1 mv + Podstatou potenciálové změny je napěťový rozdíl mezi rohovkou a sítnicí

5 EOG Potenciálová změny vyvolaná pohybem očního bulbu

6 Elektrookulogram EOG slouží k měření polohy oka pomocí elektrických potenciálů snímaných povrchovými elektrodami elektrody zaznamenávají signál generovaný kladným pólem rohovky signál se mění se vzdáleností rohovky od elektrod

7 Laboratorní úloha č. 11 Elektrookulogram 1. Sledování pohybujícího se objektu 2. Čtení textu 3. Změna napětí při úhlovém vychýlení oka 4. Hodnocení prostorového pohybu očí

8 Laboratorní úloha č. 11 Elektrookulogram 1. Sledování pohybujícího se objektu 2. Čtení textu 3. Změna napětí při úhlovém vychýlení oka 4. Hodnocení prostorového pohybu očí eog1 =load('eog_a_kyvadlo.txt'); % fs=200 Hz eog2 =load('eog_b_cteni.txt'); % fs=200 Hz eog3 =load('eog_c_uhly01.txt'); % fs=10 khz eog4_10=load('eog_d_kalibrace02_10k.txt'); % fs=10 khz eog5_10=load('eog_d_kalibrace02_10k_test.txt'); % fs=10 khz

9 Laboratorní úloha č Sledování pohybujícího se objektu Pro snímání EOG signálů v 1. až 3. bodě použijeme zapojení pouze s bipolárním horizontálním svodem + elektroda je u pravého oka elektroda je u levého oka zemnící elektroda je na čele

10 Laboratorní úloha č Sledování pohybujícího se objektu

11 Laboratorní úloha č Sledování pohybujícího se objektu volní a mimovolní fixace při sledování pohybujícího se objektu skokové změny při zaměření pohledu 0.4 sledovani pohybu - simulace > cas [s]

12 Laboratorní úloha č Čtení textu Podzim na starém bělidle V okolí starého bělidla začínalo být smutno a ticho. Les byl světlejší, stráň žloutla, vítr a vlny odnášely chomáče starého listí bůh ví kam. Ozdoba sadu uschována byla v komoře. V zahrádce kvetla astra, měsíčky a umrlčí kvítky. Na louce za splavem růžověly se naháčky a v noci prováděla tam světélka svoje rejdy. Když babička šla s dětmi na procházku, nezapomněli chlapci na papírové draky, které pak na vrchu pouštěli.

13 Laboratorní úloha č Čtení textu > cas [s] specifická struktura očních pohybů při čtení textu sakadické pohyby očí během fixace dochází k analýze vizuálního podnětu mozkem

14 Hodnocení dyslexie - nárůst četnosti sakád - zvýšení počtu regresních sakád - prodloužení doby fixací

15 Laboratorní úloha č Čtení textu Podzim na starém bělidle V okolí starého bělidla začínalo být smutno a ticho. Les byl světlejší, stráň žloutla, vítr a vlny odnášely chomáče starého listí bůh ví kam. Ozdoba sadu uschována byla v komoře. V zahrádce kvetla astra, měsíčky a umrlčí kvítky. Na louce za splavem růžověly se naháčky a v noci prováděla tam světélka svoje rejdy. Když babička šla s dětmi na procházku, nezapomněli chlapc na papírové draky, které pak na vrchu pouštěli.

16 Laboratorní úloha č Čtení textu Podzim na starém bělidle V okolí starého bělidla začínalo být smutno a ticho. Les byl světlejší, stráň žloutla, vítr a vlny odnášely chomáče starého listí bůh ví kam. Ozdoba sadu uschována byla v komoře. V zahrádce kvetla astra, měsíčky a umrlčí kvítky. Na louce za splavem růžověly se naháčky a v noci prováděla tam světélka svoje rejdy. Když babička šla s dětmi na procházku, nezapomněli chlapci na papírové draky, které pak na vrchu pouštěli.

17 Námět na semestrální práci V SOUVISLOSTI S VÝZKUMEM NA CAMBRIDGE UNIVERSITY VYŠLO NAJEVO, ŽE NEZÁLEŽÍ NA POŘADÍ PÍSMEN VE SLOVĚ. JEDINÁ DŮLEŽITÁ VĚC JE, ABY BYLA PRVNÍ A POSLEDNÍ PÍSMENA NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ. ZBYTEK MŮŽE BÝT TOTÁLNÍ SMĚS A TY TO POŘÁD BEZ PROBLÉMŮ PŘEČTEŠ. JE TO PROTO, ŽE LIDSKÝ MOZEK NEĆTE KAŽDÉ PÍSMENO, ALE SLOVO JAKO CELEK. V SUOIVSOLTSI S VZÝKEUMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY BLYA PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ. JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETĆE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.

18 Námět na semestrální práci V SOUVISLOSTI S VÝZKUMEM NA CAMBRIDGE UNIVERSITY VYŠLO NAJEVO, ŽE NEZÁLEŽÍ NA POŘADÍ PÍSMEN VE SLOVĚ. JEDINÁ DŮLEŽITÁ VĚC JE, ABY BYLA PRVNÍ A POSLEDNÍ PÍSMENA NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ. ZBYTEK MŮŽE BÝT TOTÁLNÍ SMĚS A TY TO POŘÁD BEZ PROBLÉMŮ PŘEČTEŠ. JE TO PROTO, ŽE LIDSKÝ MOZEK NEĆTE KAŽDÉ PÍSMENO, ALE SLOVO JAKO CELEK.

19 Námět na semestrální práci V SUOIVSOLTSI S VZÝKEUMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY BLYA PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ. JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK NETĆE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK.

20 Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka + Výchozí pozice sledovaného objektu

21 EOG [mv] Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka > cas [s]

22 Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka -> přibližné vyhodnocení

23 spicka - spicka EOG EOG [mv] Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka > cas [s] > cas [s] -> přibližné vyhodnocení

24 Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka delka_okna=20000; k=1; for start = 1:delka_okna/2:length(eog3)-delka_okna, segm = eog3(start+1:start+delka_okna); min_max(k)=max(segm)-min(segm); k=k+1; end; plot(min_max,'xr') ylabel('spicka - spicka EOG'), xlabel('---> cas [s]') Vztah mezi úhlem a napětím můžeme přibližně vyhodnotit z velikosti napětí špička-špička pro jednotlivé změny úhlů.

25 poradi znacek Laboratorní úloha č Změna napětí při úhlovém vychýlení oka L < > P 60 L < > P celk. uhel [m] [stupne] 10 znacky pohyb oci [stupne]

26 Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí Pro snímání jsou použity horizontální i bipolární svody + elektroda horizontálního svodu je u pravého oka + elektroda vertikálního svodu je nad pravým okem elektroda horizontálního svodu je u levého oka elektroda horizontálního svodu je pod pravým okem zemnící elektrody jsou na čele

27 y ---> [mv] Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí Signály pořídíme ve dvou fázích: učící EOG Pohyb očí při trénovaní fázi: 1, 2, 3, 4, x ---> [mv]

28 y ---> [mv] y ---> [mv] Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí Signály pořídíme ve dvou fázích: učící EOG Pohyb očí při trénovaní fázi: 1, 2, 3, 4, 5 rozpoznávací EOG x ---> [mv] Pohyb očí při rozpoznávací fázi: 1, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 3, 5, 4,

29 stavy detekce ---> EOG [mv] Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí fáze trénování pro stavy 1, 2, 3, 4, 5, Trenovaci faze x y x > cas [s]

30 stavy detekce ---> EOG [mv] Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí fáze rozpoznávání pro stavy 1, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 3, 5, 4, Rozpoznavaci faze x y x > cas [s]

31 Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí % detekce x1=(diff(eog4(:,1))).^2+(diff(eog4(:,2))).^2;

32 Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí function h = vzdal(p,q); h = sqrt(sum( (p(:) - q(:)).^2 )); h N p[ n] q[ n] n 1 2

33 Laboratorní úloha č Hodnocení prostorového pohybu očí % klasifikace for m=1:length(eog4) for k=1:5 d(m,k)=vzdal(vzor(k,:),eog4(m,:)); end; end; [m,n]=min(d'); plot([0:length(eog4)-1]/fs,n,'.')

34 Diagnostické použití EOG hodnocení funkčnosti okohybných svalů

35 Diagnostické použití EOG hodnocení funkčnosti okohybných stavů hodnocení asymetrie

36 Diagnostické použití EOG hodnocení funkčnosti okohybných stavů hodnocení asymetrie polysomnografie

37 Diagnostické použití EOG hodnocení funkčnosti okohybných stavů hodnocení asymetrie polysomnografie psychiatrická a psychofyziologická vyš.

38 Diagnostické použití EOG hodnocení funkčnosti okohybných stavů hodnocení asymetrie polysomnografie psychiatrická a psychofyziologická vyš. charakteristické oční pohyby při čtení

39 Spolupráce s katedrou radioelektroniky Záznam prvních čtyř sekund pozorování

40 EOG 1.obrázek

41 EOG 2.obrázek

42 EOG 4.obrázek

43 Elektroretinogram (ERG) FOTOPICKÝ (čípky, světlo) SKOTOPICKÝ (tyčinky, tma)

44 Elektroretinogram FOTOPICKÝ ERG záblesk B vlna = 125 mv A vlna

45 Elektroretinogram SKOTOPICKÝ ERG A vlna B vlna = 300 mv

46 Tvary normálních ERG vln Fotopický Skotopický

47 Elektroretinogram Dystrofie čípků vs. normální

48 Elektroretinogram Dystrofie tyčinek vs. normální

49 Elektroretinogram Dystrofie tyčinek i čípků vs. normální

50 Elektroretinogram Vrozená šeroslepost negativní vlna při fotopickém i skotopickém testu normální EOG

51 Elektroretinogram Rozštěp sítnice Reduced photopic ERG Hluboká záporná a-vlna, žádná b-vlna

52 Polysomnografie diagnostická metoda při vyšetřování poruch spánku provádí se simultánní záznam mnoha parametrů na základě analýzy dat lze rozlišit fáze spánku a typ poruchy

53 Polysomnografie EEG min. 2 svody (C4-A1 nebo C3-A2) EOG oční pohyby (2 svody) EMG svalstvo brady (1 svod)

54 Polysomnografie EEG min. 2 svody (C4-A1 nebo C3-A2) EOG oční pohyby (2 svody) EMG svalstvo brady (1 svod) EMG svalstvo končetin (1 svody) EKG 1 svod Průtok vzduchu před nosem a ústy 1 svod Pohyby při dýchání (hrudník, břicho) 2 svody Saturace krve O 2 1 svod Poloha těla 1 svod Video, mikrofon

55 Polysomnografie pacient v tmavé zvukotěsné místnosti počet kanálů: 12 až 16 (epilepsie více svodů EEG) doba záznamu: běžně 1 noc (2 noci, 24 hodin), ideál 4 noci placebo, pak natočení vyhodnocení: stand. popis 2 hodiny (detailní 8 hodin)

56 Polysomnografie

57 Historie výzkumu spánku 1929 EEG 1937 cykly spánku 1953 EOG 1957 EMG 1968 vyhodnocovací systém spánku 90.léta uznání spánkové medicíny

58 Historie výzkumu spánku 1929 EEG 1937 cykly spánku 1953 EOG 1957 EMG 1968 vyhodnocovací systém spánku 90.léta uznání spánkové medicíny Význam spánku konzervace energie pokles bazálního metabolismu (hlavně během delta spánku) obnova celého těla CNS

59 Spánkové cykly Bdělost 1.stadium NonREM několik minut 2.stadium NonREM 5 až 15 min. 3.stadium NonREM 4.stadium NonREM 20 až 40 min. REM spánek

60 Polysomnografie - experiment EEG C4-A1 EOG oční pohyby (svod horizontálních pohybů) EMG svalstvo brady (1 svod) EKG EOG artefakt EKG artefakt

61 Polysomnografie - experiment květen 2007, muž 25 let data: 4 x vzorků => 7,77 hodin Nízkovoltážní aktivita EMG.. 1h30min

62 Polysomnografie - experiment

63 Polysomnografie - experiment

64 Polysomnografie - experiment

65 Bdělost EEG: při zavřených očích α aktivita EOG: EMG:

66 Bdělost EEG: při zavřených očích α aktivita EOG: rychlé pohyby očí EMG:

67 Bdělost EEG: při zavřených očích α aktivita EOG: rychlé pohyby očí EMG: tonická aktivita vyšší amplitudy

68 1.stadium NonREM EEG: rozpad α aktivity, převládá θ EOG: EMG:

69 1.stadium NonREM EEG: rozpad α aktivity, převládá θ EOG: pomalé pohyby EMG:

70 1.stadium NonREM EEG: rozpad α aktivity, převládá θ EOG: pomalé pohyby EMG: klesá tonická aktivita

71 2.stadium NonREM EEG: θ aktivita, K-komplexy, vřeténka EOG: EMG:

72 2.stadium NonREM EEG: θ aktivita, K-komplexy, vřeténka EOG: bez pohybu EMG:

73 2.stadium NonREM EEG: θ aktivita, K-komplexy, vřeténka EOG: bez pohybu EMG: mírná tonická aktivita

74 3. a 4. stadium NonREM EEG: δ spánek EOG: EMG:

75 3. a 4. stadium NonREM EEG: δ spánek EOG: bez pohybů (přenáší se δ) EMG:

76 3. a 4. stadium NonREM EEG: δ spánek EOG: bez pohybů (přenáší se δ) EMG: velmi nízká tonická aktivita svalů brady

77 REM spánek EEG: nízkovoltážní desynchronizovaná aktivita EOG: EMG:

78 EEG: nízkovoltážní desynchronizovaná aktivita EOG: nepravidelné rychlé oční pohyby EMG: REM spánek

79 EEG: nízkovoltážní desynchronizovaná aktivita EOG: nepravidelné rychlé oční pohyby EMG: atonie, nepravidelné tonické projevy REM spánek

80 REM spánek EEG: nízkovoltážní desynchronizovaná aktivita EOG: nepravidelné rychlé oční pohyby EMG: atonie, nepravidelné tonické projevy nepravidelný dech a srdce

81 REM spánek EEG: nízkovoltážní desynchronizovaná aktivita EOG: nepravidelné rychlé oční pohyby EMG: atonie, nepravidelné tonické projevy nepravidelný dech a srdce sny, erekce

82 EEG ve spánku

83 EEG ve spánku

84 Spánkové cykly Typický průběh spánku 1.stadium NonREM několik minut 2.stadium NonREM 5 až 15 min. 3.stadium NonREM 4.stadium NonREM 20 až 40 min. k ránu chybí delta spánek REM narůstá v 2. části noci

85 Spánek starších lidí Spánkové cykly

86 Výskyt poruch spánku v populaci

87 Poměr REM a NonREM spánku Analýza

88 Poměr REM a NonREM spánku

89 Délka spánku

90 Syndrom spánkové apnoe snížený svalový tonus zapadávání jazyka uzavírání trubice během spánku zvýšená únava bolesti hlavy postižení oběhového systému Poruchy spánku

91 Syndrom spánkové apnoe snížený svalový tonus zapadávání jazyka uzavírání trubice během spánku zvýšená únava bolesti hlavy postižení oběhového systému Poruchy spánku

92 Syndrom spánkové apnoe snížený svalový tonus zapadávání jazyka uzavírání trubice během spánku zvýšená únava bolesti hlavy postižení oběhového systému Poruchy spánku Syndrom neklidných nohou nepříjemné pocity na končetinách pohyb brání v usnutí až několik hodin

93 Syndrom spánkové apnoe snížený svalový tonus zapadávání jazyka uzavírání trubice během spánku zvýšená únava bolesti hlavy postižení oběhového systému Poruchy spánku Syndrom neklidných nohou nepříjemné pocity na končetinách pohyb brání v usnutí až několik hodin Narkolepsie náhlá, celková, více či méně dokonalá ztráta svalového tonu po emotivní reakci

94 Parasomnie stavy abnormálního chování poruchy probouzecích mechanizmů poruchy přechodu spánek bdění parasomnie spojené s REM spánkem Syndrom spánkové apnoe snížený svalový tonus zapadávání jazyka uzavírání trubice během spánku zvýšená únava bolesti hlavy postižení oběhového systému Poruchy spánku Syndrom neklidných nohou nepříjemné pocity na končetinách pohyb brání v usnutí až několik hodin Narkolepsie náhlá, celková, více či méně dokonalá ztráta svalového tonu po emotivní reakci

95 Polysomnografie 2 0 EKG srdeèní frekvence pohyby hrudníku pri dýchání pohyby bricha pri dýchání prutok vzduchu nosem saturace kyslíkem EMG EOG EGG pritomnost nns, fs=100hz, delka 30s

96 Polysomnografie 2 0 EKG srdeèní frekvence pohyby hrudníku pri dýchání pohyby bricha pri dýchání prutok vzduchu nosem saturace kyslíkem EMG EOG EGG nepritomnost nns, fs=100hz, delka 30s

97 Polysomnografie 2 0 EKG srdeèní frekvence pohyby hrudníku pri dýchání pohyby bricha pri dýchání prutok vzduchu nosem saturace kyslíkem EMG EOG EGG nepritomnost nns, fs=100hz, delka 30s

98 Aktigraf

99 Desatero pro lepší spánek

100 JET LAG

Duševní stabilita z pohledu obecné psychologie

Duševní stabilita z pohledu obecné psychologie Duševní stabilita z pohledu obecné psychologie Ondřej Bezdíček, Ph.D. Ústí nad Orlicí, 16. 12. 2014 Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava?

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava? Co je nervová soustava? NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava řídí všechny funkce organismu od chůze, řeči, řeči, vidění, slyšení a dýchání. Je to síť složená z tisíců cest, které se nazývají nervy. Ty vedou

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

ø. Laboratorní úloha č.11: Elektrookulogram

ø. Laboratorní úloha č.11: Elektrookulogram Laboratorní úloha č.11: Elektrookulogram Úvod: Elektrookulogram (EOG) zaznamenává rozdíl potenciálů mezi elektrodami umístěnými na kůži v blízkosti očí. Signál je generovaný pohybem očního bulbu a mění

Více

Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace

Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace Měření EEG, spánek, hodnocení EEG záznamů a následná vizualizace Václav Gerla, Josef Rieger, Lenka Lhotská, Vladimír Krajča ČVUT, FEL, Katedra kybernetiky, Technická 2, Praha 6 Fakultní nemocnice Na Bulovce,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DETEKCE SPÁNKOVÉ APNOE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ DETEKCE SPÁNKOVÉ APNOE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

EKG-TEPOVÁ FREKV. EMG-TONICKÉ EMG-FAZICKÉ AIR FLOW POHYB HRUDNÍKU ESOFAGEÁLNÍ TLAK CHRÁPÁNÍ KREVNÍ PLYNY-SAT O 2 TĚLESNÁ TEPLOTA KREVNÍ TLAK

EKG-TEPOVÁ FREKV. EMG-TONICKÉ EMG-FAZICKÉ AIR FLOW POHYB HRUDNÍKU ESOFAGEÁLNÍ TLAK CHRÁPÁNÍ KREVNÍ PLYNY-SAT O 2 TĚLESNÁ TEPLOTA KREVNÍ TLAK MORÁŇ PSG-LAB PSG-DOMA MSLT-LAB PG-SAS EEG EOG EKG-TEPOVÁ FREKV. EMG-TONICKÉ EMG-FAZICKÉ AIR FLOW POHYB HRUDNÍKU ESOFAGEÁLNÍ TLAK () CHRÁPÁNÍ KREVNÍ PLYNY-SAT O 2 () POLOHA TĚLA () () TĚLESNÁ TEPLOTA ()

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce. Marcela Pelclová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce. Marcela Pelclová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Bakalářská práce Marcela Pelclová Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Kvalita spánku u dospělé populace

Více

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Biologické signály X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Biologické signály mají původ v živém organismu jsou vyvolány buď samotnými životními projevy

Více

Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů

Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů České Vysoké Učení Technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská Práce Analýza novorozeneckých polysomnografických záznamů Jakub Hrebeňár Vedoucí práce: Doc.Ing. Lenka Lhotská, CSc. Studijní program:

Více

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem BRONISLAV BALEK BALMED, Ivančice Úvod Elektrické signály lidského těla (elektrické biosignály) jsou generovány nervovými a svalovými buňkami a jsou výsledkem

Více

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. Radek Mareček

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. Radek Mareček SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - elektrografické metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu.

Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. Biofyzikální experimenty se systémem ISES aneb snímání biosignálů lidského organismu. 1 SOŠO a SOU Moravský Krumlov Bronislav Balek 1 e-mail: bbalek@seznam.cz ÚVOD Počítačový Inteligentní školní experimentální

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM (EEG) je (grafická) reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných z elektrod umístěných

Více

Rychlokurz Rychločtení

Rychlokurz Rychločtení 1 Rychlokurz Rychločtení Publikace je chráněna autorským právem Václav Posolda 2015 2 Rychločtení Představte si, že byste za stejný čas, ve kterém přečtete jednu knihu, dokázali přečíst ne jednu knihu,

Více

Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava 21. 10. 2013

Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava 21. 10. 2013 Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava 21. 10. 2013 Podstata biologických signálů Signál nosič informace Biosignál signál, který je generovaný živým organismem Rozdělení

Více

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická

diogram III. II. Úvod: Elektrokardiografie elektrod) potenciálu mezi danou a svorkou Amplituda [mv] < 0,25 0,8 1,2 < 0,5 Elektrická Laboratorní úloha č.6: Elektrokardiogram a vektorkardv diogram Úvod: Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stahh srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického

Více

ZPRACOVÁNÍ A KLASIFIKACE SIGNÁLŮ VE SPÁNKOVÉ MEDICÍNĚ

ZPRACOVÁNÍ A KLASIFIKACE SIGNÁLŮ VE SPÁNKOVÉ MEDICÍNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Zesilovače biologických signálů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík, Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie, srdce)

Více

1. ELEKTROMYOGRAM (EMG)

1. ELEKTROMYOGRAM (EMG) 1. ELEKTROMYOGRAM (EMG) 1.1. DEFINICE Elektromyogram je (grafická) reprezentace časové závislosti elektrických potenciálů vznikajících jako důsledek aktivity svalových potenciálů a nesoucí informaci o

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Různé druhy biosignálů

Různé druhy biosignálů Biosignály Obsah přednášky Různé druhy biosignálů (jejich bohatství a čím se liší) Pojem biosignálu (co mají všechny společné) Metodika snímání a záznamu biosignálů Zpracování a vyhodnocování biosignálů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Biosignál přehled, snímání, zpracování, hodnocení

Biosignál přehled, snímání, zpracování, hodnocení Biosignál přehled, snímání, zpracování, hodnocení Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 9. 2011 MICHAL HUPTYCH Katedra kybernetiky, FEL, ČVUT Přehled přednášky Přehled biologických signálů Snímání biologických

Více

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity

Více

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III Příloha C - TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Různé modely, simulátory, trenažéry

Více

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam

Okruhy otázek k atesta ní zkoušce pro obor specializa ního vzd lávání Ošet ovatelská pé e o pacienty ve vybraných klinických oborech se zam Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s neurologickým onemocněním

Více

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN

Poruchy spánku. I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Poruchy spánku I. Příhodová Neurologická kl. 1. LF UK a VFN Definice spánku Periodicky se opakující stav klidu s minimální pohybovou aktivitou v typické poloze, s omezenou reaktivitou na zevní podněty

Více

motorická kůra vestibulární aparát

motorická kůra vestibulární aparát VYŠETŘENÍ VZPŘÍMENÉHO POSTOJE Vzpřímený postoj je typickou vlastností člověka. Je základní podmínkou chůze i ostatních lidských činností. Udržování vzpřímeného postoje se aktivně účastní mnohé systémy

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Druhy smyslového vnímání

Druhy smyslového vnímání Druhy smyslového vnímání Zpracoval: E-mail: Bobr0069@seznam.cz 1 Senzorické procesy a vnímání: Senzorické procesy jsou složkou adaptivní činnosti organismu. V průběhu fylogeneze se vyvinuly smyslové orgány

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity mozku invazivní

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB)

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Informace pro pacienty Čeština Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Co je to močový měchýř? Močový měchýř slouží jako rezervoár pro

Více

Jan Dvořák Bio(elektrické)signály a jejich zpracování

Jan Dvořák Bio(elektrické)signály a jejich zpracování Přednášky z lékařské přístrojové techniky Masarykova univerzita v Brně Biofyzikální centrum 2010 Jan Dvořák Bio(elektrické)signály a jejich zpracování Dále se budeme věnovat pouze elektrickým biosignálům,

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Problematika spánku u hospitalizovaných pacientů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Problematika spánku u hospitalizovaných pacientů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Problematika spánku u hospitalizovaných pacientů Bakalářská práce Autor: Andrea Svobodová Vedoucí práce: Mgr. Radka Červená Jihlava 2013

Více

Poruchy dýchání ve spánku u dětí

Poruchy dýchání ve spánku u dětí Poruchy dýchání ve spánku u dětí Martina Ondrová KDORL FN Brno,LF MU Brno Mezinárodní klasifikace poruch spánku / ICSD 2 / insomnie poruchy dýchání ve spánku hypersomnie centrálního původu poruchy cirkadiálního

Více

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Diagnostické ultrazvukové přístroje Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální princip

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika. IV. VYŠETŘOVACÍ METODY PROKRVENÍ 1.Úvod Prokrvení distálních částí končetin je odrazem mnoha faktorů, lokálních i centrálních. Vyjadřuje poměr práce srdce jako pumpy tj. centrální zásobování krví k arteriovenózním

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Spánková hygiena u seniorů Jana Řebíčková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Spánková hygiena u seniorů Jana Řebíčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Spánková hygiena u seniorů Jana Řebíčková Bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda 6 3 - Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2 Název šablony: Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: Okruh dle RVP: Tematická oblast: Název vzdělávacího materiálu (výstižný popis tématu): Kód vzdělávacího materiálu: Ročník: Datum odučení vzdělávacího materiálu:

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Oblast trupu. Z hlediska délkového proporčního členění dělíme postavy na: snormálně dlouhým trupem délka trupu = 3/8 výšky postavy

Oblast trupu. Z hlediska délkového proporčního členění dělíme postavy na: snormálně dlouhým trupem délka trupu = 3/8 výšky postavy Oblast trupu Trup je tvarově nejsložitější částí lidského těla, závisí na: tvaru a rozměrech hrudního koše, sklonu ramen, tvaru zad, prsních svalů (zvláště u žen). Oblast trupu Z hlediska délkového proporčního

Více

Spánková laboratoř ve FNsP Ostrava. V. Novák, J. Roubec: Klinika dětské neurologie a TRN FNsP Ostrava-Poruba

Spánková laboratoř ve FNsP Ostrava. V. Novák, J. Roubec: Klinika dětské neurologie a TRN FNsP Ostrava-Poruba Spánková laboratoř ve FNsP Ostrava V. Novák, J. Roubec: Klinika dětské neurologie a TRN FNsP Ostrava-Poruba FNsP Ostrava- Poruba Video-EEG laboratoř Od ledna 2003 denní záznamy Od července 2003 noční záznamy

Více

Elektroencefalografie

Elektroencefalografie Elektroencefalografie EEG vzniká součinností neuronů thalamu a kortexu thalamus - funkce generátoru rytmů hlavní zdroj EEG - elektrická aktivita synaptodendritických membrán v povrchních vrstvách kortexu

Více

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení SIMULTÁNNÍ Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace obsažená

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz

Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz Technická 12, 616 00 Brno, Česká Republika http://www.utee.feec.vutbr.cz NÍZKOÚROVŇOVÁ MĚŘENÍ PRO VYHODNOCENÍ VLIVU MAGNETICKÝCH POLÍ NA LIDSKÝ ORGANISMU, JEHO CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ Popis experimentálního

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Internetová hrozba - phishing

Internetová hrozba - phishing Internetová hrozba - phishing Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 14.4.2011, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Nevyžádaná sdělení (spam) Nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní): email, diskuzní fora, návštěvní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Spánek, anestézie, paměťové stopy.

Spánek, anestézie, paměťové stopy. Spánek, anestézie, paměťové stopy. Radomir Čumlivski Orthopaedic Hospital Vienna, Austria Dept. of Anaesthesia 9. Křivánkovy dny Pardubice 2015 Je praktické představovat si účinek celkových anestetik na

Více

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory

NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory NESPAVOST A JINÉ PORUCHY SPÁNKU Pro nelékařské zdravotnické obory Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Claudia Borzová, Neurologicko-psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a kognitivní poruchy,

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Věděli jste, že. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Věděli jste, že. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Věděli jste, že několik zajímavostí o mozku PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek je nejhladovější orgán vlidském těle, nikdy nezapomene úplně všechno, vtíravé melodie jsou vlastně rytmickými kódy, výkonnost

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Občasník ZŠ Krčín číslo 7/2007 Cena 5,- Kč

Občasník ZŠ Krčín číslo 7/2007 Cena 5,- Kč Občasník ZŠ Krčín číslo 7/2007 Cena 5,- Kč Jsme tu opět a tentokrát začínáme dvěma články o jedné akci. Uvnitř čísla najdete spoustu čtení, dnes spíše v duchu zábavném, úsměvném. A jestli se některá ze

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

7. Elektromyografie - EMG.

7. Elektromyografie - EMG. 1 7. Elektromyografie - EMG. Cílem cvičení je seznámit se s elektromyografickým záznamem elektrické aktivity svalu při volní i vyvolané svalové kontrakci, a stanovit rychlost vedení v periferním nervu.

Více

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.

Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval. Biochemie svalu Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval Uspořádání kosterního svalu Stavba kosterního svalu Tlustá filamenta myosin Tenká filamenta Aktin Tropomyosin Troponin Ostatní bílkoviny

Více

Automatická detekce spánkové apnoe

Automatická detekce spánkové apnoe České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Automatická detekce spánkové apnoe Květen 2015 Student: Bc. Jakub Kahoun Vedoucí práce: Ing. Václav Gerla, Ph.D. Prohlášení

Více

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011 Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček 1, Martin Sedlář 2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno zdroj UZ vlnění piezoelektrický efekt rozkmitání měniče pomocí vysokofrekvenčního

Více

Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika. Petr Zlonický

Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika. Petr Zlonický Aktivační metody v průběhu EEG - výhody a rizika Petr Zlonický Aktivační metody - výhody Používají se k vyprovokování, zvýraznění nebo lepšímu definování abnormální aktivity při normálním nebo neprůkazném

Více

BIORYTMY. Rytmicita procesů. Délka periody CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP

BIORYTMY. Rytmicita procesů. Délka periody CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP BIORYTMY EKO/EKŽO EKO/EKZSB Ivan H. Tuf Katedra ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci Modifikace profilu absolventa : rozšíření praktické výuky a molekulárních, evolučních a cytogenetických oborů Rytmicita procesů

Více

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM

AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM AUTONOMNÍ (VEGETATIVNÍ) NERVOVÝ SYSTÉM 1 2 Popis a funkce ANS část nervového systému odpovědná za řízení útrobních tělesných funkcí, které nejsou ovlivňovány vůlí inervuje hladkou svalovinu orgánů, cév,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls133973/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Using of backaveraging in EEG signal analysis DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky. Using of backaveraging in EEG signal analysis DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Použití techniky zpětného průměrování při analýze EEG signálů Using of backaveraging in EEG signal analysis DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Zdravotní důsledky stresu MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Stres reakce na nadměrnou zátěž či ohrožení nepříznivými vlivy Akutní stres (krátkodobý) rychlé zvýšení emoční tenze

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

SELEKTIVNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE

SELEKTIVNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE SELEKTIVNÍ RADIOFREKVENČNÍ TERAPIE obchod@btl.cz www.btlnet.com Všechna práva vyhrazena. Přestože byla vynaložena maximální snaha o poskytnutí přesných a aktuálních informací, společnost nenese zodpovědnost

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Vliv prostředí na kvalitu spánku

Vliv prostředí na kvalitu spánku MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ Vliv prostředí na kvalitu spánku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2013 Eva Mlejnková Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat

Více

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012

sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 sp.zn.: sukls59875/2012 a k sp.zn.: sukls58444/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta BETALMIC 0,5% Oční kapky, roztok Betaxololi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Elektrofyziologie - využití při studiu neuronálních mechanizmů paměti a epilepsie

Elektrofyziologie - využití při studiu neuronálních mechanizmů paměti a epilepsie Elektrofyziologie - využití při studiu neuronálních mechanizmů paměti a epilepsie Záznam elektrické aktivity mozku Buněčné mechanizmy vzniku Principy registrace Základní vlastnosti Experimentální využití

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ...

ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 POZORNOST...16 PAMĚŤ... OBSAH ROZUMOVĚ POZNÁVACÍ(RACIONÁLNĚ-KOGNITIVNÍ) DUŠEVNÍ PROCESY (RPDP)...4 VĚDOMÍ...4 ČITÍ...6 DRUHY POČITKŮ...6 REFLEXNÍ OBLOUK...6 MINIMÁLNÍ PODNĚTY...6 VNÍMÁNÍ (PERCEPCE)...8 VNÍMÁNÍ...8 FUNKCE VNÍMÁNÍ...8

Více

Termoregulace - chlad

Termoregulace - chlad Termoregulace - chlad Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc. Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ Klinika Tl FN Motol E-mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz Cvičení v chladu stoupá popularita nejen zimních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANALÝZA SPÁNKOVÝCH EEG BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANALÝZA SPÁNKOVÝCH EEG BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů

Snímání biologických signálů. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů Snímání biologických signálů A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Snímání biologických signálů problém: převést co nejvěrněji spojitý signál do číslicové podoby

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz EKG PRO SESTRY Eliška Sovová a kol. Motto: Nejhorší je promeškat čas, kdy se můžete bez obav zeptat PROČ GRADA PUBLISHING EKG PRO SESTRY Hlavní autorka:

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Radiofrekvenční záření a nádory hlavy

Radiofrekvenční záření a nádory hlavy Radiofrekvenční záření a nádory hlavy Vítězslav Jiřík Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařská fakulta OU, Ostrava 1 Účel přednášky Současné poznatky o vlivech záření na výskyt nádorových

Více