jasnýcíl NIGHT CONTROL revoluční novinka na slovenském trhu Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl NIGHT CONTROL revoluční novinka na slovenském trhu Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů"

Transkript

1 listopad 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Výsledky společnosti za 3. čtvrtletí Cafeterie, nový systém pro čerpání benefitů Nákupem z kolekce GUMOTEX MATRACE soutěžíte o ceny Náš kolega oceněn prezidentem republiky NIGHT CONTROL revoluční novinka na slovenském trhu

2 Aktuálně Ekonomické výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Hospodářské výsledky Gumotex, a.s. za 3. čtvrtletí vykazují podstatné zlepšení oproti stavu v 1. pololetí. I když se zatím nepodařilo dosáhnout plánovaného objemu tržeb (za tři čtvrtletí vykazujeme plnění jen na 90 % plánu), tak zlepšenou rentabilitou prodeje a zejména systematickým snižováním vnitřních nákladů byl zisk splněn na téměř 96 %. Toto plnění mohlo být ještě lepší, ale bylo do určité míry znehodnoceno nepříznivým kurzem dolaru a zvýšenými náklady na jeho bankovní zajištění. Na tomto zlepšení se podílely zejména vyšší dodávky do USA firmě Select Comfort a také náběh nových projektů pro VW na slunečních clonách. Od října by tyto projekty už měly nastoupat na větší objem, než byl původní předpoklad. Navíc v závěru roku bychom měli zahájit dodávky pro automobilku BMW. U ostatních produktových skupin se udržela standardní úroveň obchodů. historicky nejvyššího objemu prodeje za posledních pět let a i nadále se očekávají vyšší dodávky. Podporou je uvedení člunů v nových barevných kombinacích na trh a také aktivní marketing, podpořený účastí na několika veletrzích. V sektoru záchranných systémů (Rescue Systems) usilují obchodníci o získání větších zakázek zejména pro Slovensko. Očekávají také, že po dořešení problémů s distributorem se rozběhnou znovu dodávky do španělsky mluvících zemí. Strojírna v září vykázala kladná čísla OZ6 Servis postupně zaznamenává obrat k lepším výsledkům. Zlepšení přinesly dva rozhodující faktory. Prvním z nich je přijetí nové obchodnice na Odbor hlavního mechanika, která aktivně oslovila stovky potencionálních zákazníků. Druhým faktorem zlepšení jsou dlouhodobě vytvořené vztahy Odboru hlavního mechanika s firmami a podnikateli v našem regionu. Díky tomu se podařilo získat několik externích zakázek na strojírenské práce a servisní služby a strojírna se v září po několika měsících dostala opět do kladných čísel. Do konce roku by se výsledek měl ještě podstatně změnit. V současné době se hlavní úsilí TOP managementu Gumotex, a.s. zaměřilo na zpracování podnikatelského záměru na rok Jeho příprava probíhá podle harmonogramu a po schválení představenstvem společnosti nás budou čekat nové a náročné cíle. Ing. Vladimír Chmela Skupina AUTO tržby nesplnila, ale překročila plánovaný zisk Skupina AUTO bez započítání výsledku Gumotex Automotive Most, tzn. OZ Autopříslušenství a OZ Tanex Plasty, sice nesplnila plánované tržby za tři čtvrtletí 2013 o zhruba 41 mil. Kč, ale plánovaný zisk překročila o zhruba 3 mil. Kč. Velmi dobré plnění vykázal hlavně OZ5 Tanex, který vykázal zisk cca 7 mil. Kč. OZ Autopříslušenství od měsíce srpna vykazuje rapidní růst výroby slunečních clon pro VW. Přesto zatím trvá předpoklad, celoroční plán 2013 v tržbách splní skupina Auto na 90 %. V zisku management Auto očekává mírné překročení oproti původně očekávaným číslům. Nadále totiž přetrvává recese v automobilovém průmyslu, i když poslední prognózy jsou již příznivější. V současné době se hlavní úsilí obchodníků a managementu Auto zaměřuje na získání nových projektů, které by měly přinést naší firmě profit po roce Pokračuje instalace nové linky na velké pěnové díly pro autosedačky, která by měla být spuštěna do zkušebního provozu v průběhu listopadu a od prosince by mohla produkovat první sériové díly se zcela novými technologickými parametry. Letní objem prodeje člunů je nejvyšší za posledních pět let Na OZ3 Pryže a plasty se oproti 1. pololetí výrazně změnila situace. Dodávky pro našeho největšího zákazníka Select Comfort se postupně dostávají na standardní úroveň. To přineslo podstatné zlepšení ekonomických ukazatelů OZ. Od počátku roku jsou tržby plněny už na 87 %. I když se výpadek dodávek z 1. pololetí už nepodaří vyrovnat, management OZ3 věří, že celková odchylka od plánovaného zisku bude v rozmezí do 5 %. Výrobková skupina nafukovacích člunů dosáhla v letních měsících Nová linka v Tanexu prošla testováním V závodě TANEX PLASTY Jaroměř pokračují rychlým tempem práce na projektu nové linky SPUR. Po dokončení stavebních úprav byla zahájena montáž samotné linky. Veškeré práce probíhají bez zpoždění, podle připraveného harmonogramu. První testování chodu linky proběhlo 28. října a v polovině listopadu je plánovaná první zkouška vypěňování sedáků. K finální přejímce ze strany Gumotexu dojde 27. listopadu. Na celé akci se podílelo dvanáct externích firem. Koordinaci veškerých činností má na starosti realizační tým, který musí zkoordinovat veškeré činnosti tak, aby se začátkem příštího roku rozjela výroba. Na novou výrobu se připravují i samotní zaměstnanci závodu Tanex. První skupina prošla týdenní zaškolovací stáží v břeclavském závodu OZ 2, kde již s obdobnou technologií mají zkušenosti. Monika Hozdová Tanex Jaroměř K nové lince patří nosič formy.

3 Čárové kódy sníží chybovost i náklady V červenci letošního roku byla představenstvem schválena investice na rozšíření informačního systému E1 o systém čárových kódů pro OZ2. Jedná se o typové řešení současného informačního systému DCI+, využívaného na oddělení slunečních clon, který bude následně zrušen. Investice vychází z dlouhodobých požadavků certifikačního auditu a zákazníků automobilového průmyslu na zpětnou dohledatelnost zpracovávaných a vyráběných šarží, na systémové hlídání a dodržování FIFO (vyskladnění materiálu nebo výrobků s nejstarším datem výroby). Potřeba vznikla i u jiných závodů, které potřebují on-line sledovat stav zásob, pohyby materiálu a hotových výrobků, zpětnou dohledatelnost (historii) zpracovávaných a vyráběných šarží nebo hlídat obalové konto. V současné době je toto řešeno pouze na oddělení výroby slunečních clon systémem DCI+, který je propojen s informačním systémem E1. Oba systémy si navzájem vyměňují data, hrozí však chyby v jejich přenášení a tím i chyby v účtování a sledovaných pohybech. Využití začíná již při dodání objednaného materiálu od dodavatele. Na obalové jednotky se po vstupní kontrole přidá etiketa s jedinečným čárovým kódem, který obsahuje číslo a název materiálu, číslo šarže, množství materiálu v obalové jednotce, typ obalové jednotky a datum expirace. Načítáním tohoto čárového kódu pomocí přenosného terminálu (bezdrátové čtečky) jsou do systému zaznamenávány veškeré pohyby materiálu od zaskladnění ve skladu vstupních materiálů až po jeho spotřebování ve výrobě. Díky tomu lze mimo jiné sledovat on-line, kde a v jakém množství se daný materiál nachází, popř. v jaké fázi rozpracovanosti. Současně budou tyto transakce a pohyby zúčtovány v informačním systému E1. Stejným způsobem je sledována a zaznamenávána výroba finálních výrobků a polotovarů od vyrobení až po expedici a generování dodacích listů. Přínosy této investice spočívají především ve sjednocení informačního systému, prokazatelné evidenci pohybů materiálů a výrobků, automatickém účtování, on-line evidenci a sledovatelnosti obalového konta, sjednocení identifikačních štítků (kvalita/sklad). To vše má vliv na snížení chybovosti a vyšší úspěšnost auditovaných procesů. Zlepší se tím práce se zásobami a v porovnání se současným systémem budou nižší i náklady za správu a údržbu informačního systému. Dodavatelem rozšíření informačního systému je firma Algotech a na implementaci za OZ2 se budou podílet především kolegové Milatová, Leciánová a Fröhlich. Podporou za oddělení informačních technologií budou pánové Polach a Němec. Testování systému zahájíme od ledna příštího roku. Michal Bílek vedoucí výroby OZ2 Výstava v Japonsku přinesla nové kontakty Výrobková skupina Gumotex Rescue Systems, která zastřešuje výrobky určené pro složky záchranného systému, průběžně posiluje svoji pozici na mezinárodním trhu a neustále směřuje na trhy nové. Jedním z nejzajímavějších počinů v této oblasti je naše poslední výstava. Prezentovali jsme se v hlavním městě Japonska na veletrhu záchranářského vybavení a hasičské techniky Tokyo International Fire and Safety Exhibition. Veletrh se konal po třech letech, ve dnech od 2. do 5. října. Na tuto výstavu jsme zamířili hned z několika důvodů. Japonsko je ekonomicky silná země, která své záchranné složky pravidelně vybavuje. Jednalo se navíc o první národní výstavu v tomto oboru po předloňském silném zemětřesení a následné vlně tsunami, což se pozitivním způsobem promítlo do návštěvnosti a celkové úrovně veletrhu. Vystavovali jsme spolu se svým partnerem pro japonský trh, kterému jsme byli cenným technickým zázemím. Osobní přítomnost zahraničního dodavatele na stánku místního prostředníka byla Japonci hodno mimořádně kladně. Kromě toho je tato výstava nejvýznamnější v celém regionu a podařilo se nám posbírat kontakty na potenciální partnery pro Koreu, Taiwan, Filipíny a Nový Zéland. Podnikli jsme důležitý krok pro průnik na japonský trh. Čeká nás však ještě spousta práce, a to jak vzhledem k silné konkurenci, tak s přihlédnutím k dalším specifikům tohoto trhu. Svou účastí na veletrhu v Tokiu jsme se však přesvědčili, že výrobky kolekce Gumotex Rescue Systems zde mají potenciál a tato náročná práce jistě přinese své ovoce. Ing. Lenka Beránková Vedoucí stř. prodej - Speciální výroba Pomocí skeneru čárových kódů přijímá Michal Gajdoš nový materiál do skladu polotovarů OZ2. 3

4 Cafeterie výběr benefitů podle vlastního uvážení Počátkem příštího roku dojde ke změnám v oblasti odměňování a benefitů pro zaměstnance Gumotex, a.s. Zatraktivněním bude nový způsob čerpání zaměstnaneckých výhod. Na dotazy odpovídá Petra Dubová, vedoucí odboru mezd. Co se vlastně mění? Změnou, která se dotkne všech zaměstnanců, je zavedení cafeterie (čti kafeterie). Půjde o zcela jiný způsob čerpání některých benefitů. Zatímco dosud šlo o čerpání peněžní formou a také nepeněžní formou realizovanou v tuzemských i zahraničních rekreacích vybraných zaměstnavatelem, nově si budou zaměstnanci sami vybírat a nakupovat přímo služby nebo produkty. Jak to funguje? Cafeterie je moderní internetová aplikace pro správu zaměstnaneckých benefitů. Jedná se o pružný systém, ze kterého si zaměstnanci vybírají podle svého uvážení a s ohledem na výši svého limitu. Cafeterii může zaměstnanec využívat kdekoliv a kdykoliv pomocí zobrazovacího zařízení (počítač, tablet či mobilní telefon) s připojením na internet. Objednávat benefity bude možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a odkudkoliv. Z čeho bude možné vybírat? Každý zaměstnanec Gumotexu bude mít vytvořen svůj vlastní benefitový účet s přihlašovacím jménem a heslem. V rámci účtu si může každý zvolit, které benefity pro něj mají nejvyšší hodnotu. Základem nabídky jsou benefity z oblasti volného času, ze skupin zdraví, sport, kultura, rekreace a vzdělávání. Oblastí, kde lze prostředky utratit je skutečně mnoho, od sportu například formou permanentky do fitness centra, přes wellness služby v podobě masáže, jazykové a jiné vzdělávací kurzy až po nákup v lékárně či optice. Další možností bude cestování jak v tuzemsku, tak v zahraničí a pokud někoho bude zajímat více kultura, tak budou pro něj připraveny lístky do multikin, na divadelní představení či jiné akce. Systém uživateli umožní okamžitý přehled o stavu jeho účtu i o čerpání. A co když není přístup k počítači? Myslíme samozřejmě i na ty zaměstnance, kteří nemají doma, ani v práci přístup k počítači. V areálu společnosti bude možné využít tzv. kiosku. Umístění bude předem zveřejněno a přizpůsobeno potřebám zaměstnanců. Podrobnější informace o cafeterii včetně možných způsobů čerpání prostředků budou upřesněny v komunikační kampani, která bude probíhat v následujících měsících. Stávalo se, že část z nich nebyla spokojena s kvalitou nebo organizací poskytnutých služeb například z důvodu špatné lokality ubytování, malých porcí jídla apod. Z čeho návrh na tuto změnu vychází? Projekt je motivován strategickým záměrem spočívajícím ve zvýšení efektivity systému odměňování a benefitů. Mezi dílčí cíle patří i zajištění vnitřní spravedlnosti v odměňování, daňová optimalizace nákladů na odměňování a posílení vazby odměňování na výkon. Začátkem tohoto roku byl jmenován tým složený ze zástupců všech našich závodů a externího odborníka, který zajišťoval objektivní a nezaujaté posouzení. Jedním z výstupů týmu je právě návrh na zavedení cafeterie a převod části mzdových prostředků vázaných v takzvaném věrnostním do tohoto systému. Brali jste někde inspiraci? Cafeterie se stává mezi firmami čím dál oblíbenější. Z okolních firem můžu jmenovat Moravské naftové doly, Agrotec a.s. v Hustopečích, RWE a další. Chceme být pokrokovou a moderní společností a bylo by určitě škoda zůstat pozadu, nevyužít možností, které tato novinka nabízí. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba 7 hlavních výhod Cafeterie široká nabídka pro všechny zaměstnance výběr podle vlastního uvážení přístup po internetu odkudkoli a kdykoli osvobozeno od daně z příjmů bez povinnosti odvodů pojistného pro zaměstnance i zaměstnavatele možnost úprav a zlepšování systému možnost širšího využití v budoucnu Co je důvodem pro tyto změny? Důvodem je snaha o zlepšení, o přinesení něčeho nového z oblasti moderních trendů do naší společnosti. Považujeme za důležité, aby se zaměstnanci mohli svobodně rozhodnout a aby měli tu příležitost všichni. Tato forma čerpání zaměstnaneckých výhod je navíc daňově výhodnější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Čerpání přes cafeterii je realizováno nepeněžní formou, je osvobozeno od daně z příjmu u zaměstnance a také není zatíženo odvodem pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Přínos pro zaměstnance v porovnání se stávajícím systémem? Největší přínos pro zaměstnance vidím v tom, že každý bude mít příležitost se svobodně rozhodnout, za co utratí přidělené prostředky. Navíc za stávajících podmínek bylo možné uspokojit pouze malou část zaměstnanců. Například systém rekreací zajišťovaných zaměstnavatelem, uspokojil zhruba šedesát zaměstnanců ročně. Petra Dubová - Cafeterii bude možné navštívit odkudkoliv prostřednictvím internetu. 4

5 Unikátní spací systém NIGHT CONTROL dlouhoočekávaná NOVINKA v produktovém portfoliu Dceřiná společnost GUMOTEX MATRACE s.r.o. představila na trhu našich východních sousedů jedinečnou technologickou novinku v produktovém portfoliu GUMOTEX Unikátní spací systém NI- GHT CONTROL. Slovensku se dostalo velké výsady. Je první krajinou v Evropě, kde se na trh uvádí revoluční novinka mezi matracemi NIGHT CONTROL. Pokud je v Americe jeho tradice 20 let stará, na evropském trhu nemá tento produkt obdoby, ba ani konkurenci. Novinkou NIGHT CONTROL chceme oslovit všechny, kteří myslí na své zdraví a hledají řešení, které dokáže lehce a rychle změnit obyčejnou postel na jedinečné místo pro odpočinek a relaxaci. Je všeobecně známé, že spánek a odpočinek je nevyhnutelnou a mimořádně důležitou součástí života. Z dlouholetých zkušeností víme, že kvalita spánku a regenerace má zásadní vliv na zdravotní stav a psychickou pohodu člověka. Proto velmi záleží na výběru kvalitní matrace, především její tuhosti. Vyjímečnost této matrace je unikátní právě v možnosti regulovat její tvrdost a dopřát tak tělu ideální podložku, vhodnou pro všechny druhy relaxace a odpočinku, říká Antonín Dymák, business development manager pro Night Control. Nová prodejna v bratislavském obchodním centru POLUS Zákazníci mají možnost zakoupit si náš unikátní produkt v průběhu roadshow probíhající ve vybraných slovenských městech nebo v naší značkové prodejně v Bratislavě, která reprezentuje vysokou úroveň a prémiové postavení produktu svým nezaměnitelným a originálním designem. Otevření prodejny, které proběhlo v měsíci září formou tiskové konference, se účastnili členové týmu a novináři, kteří si mohli produkt přímo vyzkoušet a seznámit se s jeho jedinečnými výhodami. Mgr. Jana Caltíková manažerka marketingu Pokud cestujete na Slovensko, přijměte pozvání na návštěvu nově otevřené prodejny Night Control v obchodním centru Polus v Bratislavě. Co je NIGHT CONTROL? Ve srovnání s konkurencí, je hlavní jeho předností funkce individuální volby nastavení tuhosti matrace. Kdykoliv, snadno a přesně, podle aktuální potřeby a požadavku uživatele. Díky tomu zajišťuje optimální plnohodnotný spánek s prokazatelnými, klinicky i zákaznicky ověřenými, regeneračními a preventivními účinky na zdravotní obtíže. Prémiový produkt s sebou přináší i nadstandardní podporu, jejíž součástí je kromě rozšířené pětileté záruky také unikátní zákaznický servis a podpora ve formě individuálních dodávek a montáže přímo do domu, oficiální 24-hodinová HELP-LINE anebo možnost 14-denního vyzkoušení matrace. Více o produktu na Redesign a novinky jsme představili v Norimberku Produktová skupina BOATS & OUTDOOR představila novinky pro sezónu 2014 na 11. ročníku globální výstavy pádlovacích sportů a aktivit. Veletrhu Paddle expo v Norimberku se každoročne účastní firmy z celého světa, aby se pochválily produkty pro nadcházející sezónu. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 250 vystavovatelů ze 14 zemí a GUMOTEX nebyl ani tento rok výjimkou. Představili jsme nový mořský kajak Seawave, který měl mezi zákazníky skvělé hodnocení a byl označen za velký posun v rozvoji produktového portfólia. Pozitivní ohlas si odnesla i naše první trojmístná motorová kanoe, která v sortimentu donedávna absentovala. Nové logo a oživení marketingové komunikace na sebe navázalo také redesign stávajícího sortimentu. Komunikaci dominuje jasná zelená, která se promítla i do barvy produktů. Stejně jako je pro naše lodě specifický tvar, chceme, aby se základním specifikem stala i barva, která lodě a čluny oživí. Celý sortiment totiž oslovuje tři různé cílové skupiny, které rozdělujeme na rekreaci, turistiku a divokou vodu, v závislosti od jejich výkonnosti a vybavení. Cílem změn v příštím roce je, aby každá kategorie měla vlastní tvář a hravost. V této souvislosti jsme oživili také marketingovou komunikaci kompletního sortimentu, včetně doplňků a zážitkových prvků. Prodávat už nebudeme jen kvalitní loď, ale také pohodu a čas strávený v přírodě. Největší cílovou skupinou je totiž stále rodina, která ocení, že nafukovací člun nabídne uživatelům větší stabilitu na vodě než klasické laminátové čluny. Nový claim našich lodí bude věta Parťák pro každé dobrodružství, prozrazuje Tomáš Bičák vedoucí odboru prodeje. V průběhu tří dnů veletrhu se uskutečnily desítky jednání. Jednali jsme téměř s třiceti důležitými obchodními partnery, kteří si na náš stánek přiváděli zase své zákazníky z celé Evropy. Všichni ocenili designový posun našich lodí k modernějším trendům a osvěžení stylu značky. Gumotex se prezentoval jako leader evropského trhu nafukovacích lodí a také byl tak vnímán, což bylo zjevné i z toho, že klíčoví distributoři avizovali větší předobjednávky na příští rok v porovnání s rokem letošním, shrnul key account manager Tomáš Gála. Mgr. Jana Caltíková manažerka marketingu

6 VISCO VISCO HR PENA HD PENA Soutěž HD PENA HR PENA PUR PENA 120 kg 120 kg 2 TUHOSŤ kg TUHOSŤ 2 TUHOSŤ 120 kg HR PENA PUR PENA 130 kg 3 TUHOSŤ Doporučte výrobky Gumotex, nakupte v naší prodejně a vyhrajte! Společnost GUMOTEX MATRACE, s.r.o. vyhlašuje od listopadu soutěž o zajímavé ceny Každý zaměstnanec obdržel v listopadu ke své výplatní pásce vytištěnou registrační kartu, kterou využije, pokud se rozhodne zúčastnit nové soutěže. Ta probíhá v termínu od do na podnikové prodejně GUMOTEX LOŽNICE na ulici Jana Palacha 22 v Břeclavi. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci firmy GUMOTEX (včetně agenturních), kteří při zakoupení zboží z kolekce GUMOTEX MATRACE, s.r.o. se zaměstnaneckou slevou 20 % předloží registrační kartu a vlastní docházkovou čipovou kartu. Úplné informace o zboží, na které se vztahuje sleva 20 %, získáte na prodejně. Co je nového v distribuční síti matrací? Pro nadcházející období společnost GUMOTEX MATRACE připravila pro své distributory akční nabídku s cílem podpory prodeje ke konci roku. Akce má přesah do začátku roku Tentokrát se akce pro síť prodejen našich distributorů liší svým obsahem matrací pro slovenské zákazníky. Matrace z akce určené pro ČR pod názvem Nejlepší bestsellery tohoto roku si můžete zakoupit nebo doporučit i vy a zapojit se tak do naší nové soutěže. Společně s obchodními partnery jsme vybrali matrace, které jsou zajímavé svým složením, vlastnostmi a cenou. Vyspěte se do růžova a vyhrajte! Ing. Sylvie Čechová manažerka marketingu Soutěž se vztahuje i na nákup jakéhokoliv Najlepší z najlepších jiného zboží, nebo zboží v akci, (na které není poskytována Matrac Green zaměstnanecká VISCO sleva ve Atraktívny matrac s vrstvou pamäťovej peny s extraktom sójového oleja výši 20 %), hodnota i tohoto zakoupeného zboží se do registrační karty započítá. Do registrační karty bude na prodejně zazna- a extraktom prírodného oleja º unikátne tvarovanie matraca s pamäťovou penou VISCO DRY prispieva k rovnomernému rozloženiu tlaku v jednotlivých matraca je tvarovaná do tzv. telesných partiách ostrovčekov º voľbou tvrdšej (zelená pena) alebo º poťah ALOE PROAKTIV, zips na menána hodnota zakoupeného zboží mäkšej (červená(včetně pena) strany si každý sám DPH) a nákup bude zvolí optimálnu tvrdosť matraca º spodné vlnité tvarovanie zaisťuje potvrzen podpisem, razítkem prodejny optimálnu cirkuláciu vzduchu a datem nákupu. Zaměstnaneckou slevu nelze slučovat s s použitím peny HD natur º poťah ALOE PROACTIV, zips na 4 strany, od možnosť jinou prania na 60 slevovou C 269,90 akcí. 127,70 Při prvním Výška matraca s poťahom cca 17 cm EUR* Rošt rio nákupu a aktivaci této registrační karty obdrží zaměstnanec drobný dárek. º najžiadanejší rošt z 28 lamiel v kaučukových puzdrách a nastaviteľnou tvrdosťou º vlnité tvarovanie do piatich * platí pre nepolohovateľný typ roštu na obrázku Na konci soutěže budou vyhodnoceni anatomických 3 soutěžící s nejvyšším zón zabezpečuje optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri peněžním obratem dosaženým za jadra období trvání této soutěže. Do º stredové spevnenie jadra kaktusovou vyhodnocení postupují pouze ti soutěžící, doskou pre vyššie jejichž nákupní částky zaťaženie º poťah ALOE PROACTIV, zips na 4 v registrační kartě souhlasí s evidencí strany, možnosť vedenou prania na 60 C na prodejně. 239,90 * za celú súpravu V případě stejného peněžního obratu dosaženého více zaměstnanci EUR* montážou. Výška matraca s poťahom cca 17 cm 1+1 matrac zadarmo výška čiel 43 a 93 cm Matrac AnDOrA rozhoduje o pořadí výherců datum, ke kterému bylo tohoto - za nejvyššího obratu dosaženo nejdříve. Z º 4 cm príplatok 10 % Výnimočný sendvičový matrac z pamäťovej peny v kombinácii so studenou penou a PUR penou účasti pamäťovej peny v kombinácii v soutěži s HR penou jsou vyloučeni (studená pena) º výborná prispôsobivosť anatómii zaměstnanci prodejny. Vyhodnocení tela, pocit pozvoľného výsledků provede soutěžní a výrazného ponorenia do matraca komise a výherci budou o své výhře º spodná, vlnito informování tvarovaná do vrstva z kvalitnej, vysokopružnej HR peny Výhry budou předány nejpozději do º poťah LUREX, zips na 4 strany, možnosť na základě předložené registrační karty s odpovídajícími prania na 60 C od Výška matraca s poťahom cca 18 cm 227, EUR záznamy. Přejeme vám hodně štěstí ve hře! 10/2013 Vyspite sa do ružova Matrac KOMBI LUX zadarmo Atraktívny sendvičový matrac s 2 cm kaktusovou doskou Matrac SOYA HArD Vysokopružný matrac z prírodnej HR peny º jadro matraca tvorí kvalitná studená pena (HR pena) a nosná PUR pena º vrchná antidekubitná 7-zónová vrstva 4 strany, možnosť prania na 60 C Výška matraca s poťahom cca: 22 cm º v ponuke je tiež polohovacia verzia roštu RIO HN za cenu 60,90 Posteľ KLeOPATrA Akcia platí na štandardné rozmery matracov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 140 cm, 200 x 160 cm, 200 x 180 cm a roštov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm. Ponuka postelí je platná na rozmery 200 x 160, 200 x 180 cm. Darček v podobe deky Aloe Vera, setu Lakonie, vankúša Thermo dostanete len pre rozmery matracov 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 160 cm, 200 x 180. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyhotovenia a farby tovaru pri zaistení ceny a kvality. Právo na tlačové chyby je vyhradené. Fotografie sú len ilustračné. Uvedené ceny sú maloobchodné (s DPH). Ponuka tovaru je časovo obmedzená na obdobie platnosti letáku alebo do vypredania zásob. Zobrazené ceny a zľavy platia iba pri akciovej ponuke, uvedenej v tomto letáku. Informácie o cenách (atypické, dvojlôžkové rozmery matracov), zľavách a podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na tento leták, sú k dispozícii v predajných sieťach zapojených do akcie. Akcia platí od do odvolania. Váš predajca: od 174,70 EUR 40,90 * Masívna posteľ z kvalitného bukového dreva. Pevnosť a stabilita je zaistená excentrickým kovaním s jednoduchou º povrchová úprava lak, hrúbka bočníc 3 cm, výška bočníc 20 cm, º rozmer postele 200 x 160 cm, 200 x 180 cm º dizajn postele: prírodný buk, alebo morenie (čerešňa, jelša, orech) º možnosť predĺženia dĺžky 210 cm, 220 cm, za príplatok 10 % º možnosť úložného priestoru * bez roštu a matraca pre 200 x 160 cm, 200 x 180 cm Vyspite sa do ružova 299,90 68,84 EUR 299 * 345 EUR Vyspite sa do ružova Výhodné, Inovatívne a s Prekvapením VISCO HD PENA 249,83 149,90 3 RE PENA 130 kg TUHOSŤ Matrac VISCO PLUS + darček ZADARMO paplón ALOE VERA Komfortný matrac sendvičového typu s hrúbkou RE dosky 6 cm º 5-zónová horná vrstva matraca z kvalitnej viskózno-elastickej peny (pamäťová pena) º vlnité tvarovanie zabezpečí optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri jadra º stredové spevnenie jadra RE penou pre vyššie zaťaženie º poťah LUREX, zips na 4 strany, možnosť prania na 60 C Výška matraca s poťahom cca 18 cm od EUR paplón s rozmerom 200 x 135 cm Vyspite sa do ružova 1. 3 denní pobyt v Lázních Lednice pro 2 osoby v hodnotě: Kč 2. Chéque Déjeuner kupóny v hodnotě: Kč 3. anatomický polštář ANATOMIC v hodnotě: 990 Kč Vyspěte se do růžova Matrace LAVINIE Občas se nám v životě naskytne chvíle, kdy se neumíme rozhodnout. Nálada je vrtkavá a pocit pohodlí též. Proto jsme připravili matraci LAVINIE s tvrdší a měkčí stranou pro vaši aktuální náladu. Vlnité tvarování povrchu podporuje prokrvení pokožky a 5 anatomických zón váš komfort. Matraci dodáváme s potahem KWATRO se čtyřstranným zipem a možností praní až na 60 C. PUR PĚNA kg TUHOST TUHOST 3 20 cm Nejlepší bestsellery tohoto roku Kč Kč Vyspite sa do ružova Odpočiňte si na našich nejúspěšnějších matracových titulech od ZÁRUKA 5 LET od * rozměr polštář 90x70 cm, deka 200 x 135 cm Matrace LAKÓNIE + deka a polštář ZDARMA Představujeme vám partnerskou matraci LAKÓNIE s unikátním konstrukčním řešením profilace s použitím VISCO pěny (líná pěna). Matrace tak nabízí příjemný pocit, kde vás nic netlačí a zároveň zaručuje maximální ortopedické vlastnosti. O nosnou část matrace se stará PUR pěna. Pro vysokou kvalitu matrace jsme prodloužili její záruku na 5 let. Součástí matrace je příjemný potah LUREX se čtyřstranným zipem a možností praní až na 60 C. 2 3 PUR PĚNA VISCO 120 kg TUHOST TUHOST 21 cm ZÁRUKA 5 LET 6

7 Akademie Představili jsme plány společnosti a podnikovou Akademii Personalisté, manažeři středních a velkých společností, ale i zástupci vzdělávacích institucí projevili zájem o systém personální práce a právě se rozbíhající podnikovou Akademii akciové společnosti Gumotex. Přes čtyřicet z nich přijelo do Břeclavi za výměnou zkušeností. Manažeři Gumotexu představili ambiciózní cíle jednotlivých závodů, plánované změny v oblasti firemní kultury a také projekt podnikové Akademie, který získal finanční podporu Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky po dobu dvou let. Měli jsme tu čest přivítat například zástupce společností Třinecké železárny, Česká zbrojovka, Hella, Gumárny Zubří, Královopolská Ria, sousední Otis a mnoho dalších. Diskutovalo se téměř od začátku akce a dotazy směřovaly především do oblastí lidských zdrojů a rozvoje zaměstnanců. Zájem byl o systém projektu Akademie, který zahrnuje cílené a měřitelné vzdělávání techniků v jednotlivých výrobních procesech. Účastníci této akce zhlédli i naši produktovou nabídku. Navštívili výrobní linky postelových matrací, člunů a doplňků pro automobilový průmysl. Podniková Akademie, která se již nyní podílí na vnitrofiremní komunikaci, personálním marketingu a získávání alternativních zdrojů na vzdělávání a projekty, má časem prostoupit do několika dalších oblastí. Využili jsme nabídky sdružení personalistů S nabídkou uspořádat tento prestižní mítink přišlo People management forum, největší sdružení personalistů v rámci České republiky. Akci hodnotila ředitelka sdružení Zita Lara. Účastníci setkání dostali příležitost dozvědět se o zajímavých projektech, které HR oddělení Gumotexu realizuje nebo chystá v souvislosti s probíhající změnou firemní kultury. Tato akce se od většiny ostatních lišila svou otevřeností. Hovořilo se jak o pozitivech, tak negativech práce a řešených projektů. Za jedinečnou považuji otevřenou diskuzi generálního ředitele Patrika Vančíka a personálního ředitele Jaroslava Sedláka. Bylo velmi zajímavé sledovat postoje managementu a personalistů, jejich dialog vedoucí ke společnému cíli, kterým je prosperita a konkurenceschopnost podniku. Osobně jsem měla obavy z akce, která zahrnuje prezentaci projektu podpořeného dotací z evropských fondů. Projekty svázané dotačními pravidly bývají obvykle interpretovány nesrozumitelným jazykem. Skutečnost byla úplně jiná. Velmi dobře představený projekt podnikové Akademie vnímám jako opravdu smysluplný. Akce byla ze strany Gumotexu špičkově připravená, hodnotila Zita Lara, ředitelka People management fora podporujícího sdílení zkušeností mezi středními a velkými podniky. Návštěva vzbudila zájem a společnost, kterou paní Lara zastupuje, hodlá podpořit Gumotex dalšími informacemi určenými odborné veřejnosti ve vlastním časopise. Akademie podporuje transfer toho nejlepšího mezi jednotlivými závody společnosti a prosazuje prozměnové chování. Smyslem je, aby změna nebyla chápána jako zátěž, ale naopak jako příležitost. Pavel Kašuba manažer pro podnikovou akademii

8 Bezpečnost práce Jak postupovat při vzniku pracovního úrazu minulém vydání Jasného cíle jsme zveřejnili statistické údaje V k pracovním úrazům. Pokud k pracovnímu úrazu dojde, je samozřejmé, že se v první řadě zajišťuje pomoc postiženému. Občas se však opomíjí některé další požadavky vycházející z našich interních předpisů. Proto přinášíme informace, jak při vzniku úrazu na pracovišti správně postupovat. Povinnosti zaměstnanců Pracovní řád naší společnosti ukládá všem zaměstnancům bezodkladně oznamovat vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz (pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí) a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Povinnosti vedoucích zaměstnanců Poskytnout první pomoc, úraz zaevidovat a dále postupovat dle Traumatologického plánu. Zajistit případné lékařské ošetření, provést zjištění na alkohol nebo jinou návykovou látku. Oznámit úraz vedoucímu bezpečnostnímu technikovi, v případě odpolední či noční směny strážní službě. Bez vážných důvodů neměnit stav pracoviště na místě úrazu! Provést bezodkladné vyšetření příčin pracovního úrazu. V případě pracovní neschopnosti poškozeného nepřesahující 3 kalendářní dny sepsat nejpozději do 5 dnů od vzniku úrazu zápis na určeném formuláři. V případě pracovní neschopnosti nad 3 kalendářní dny sepsat za účasti poškozeného, bezpečnostního technika, svědků a zástupce odborové organizace nejpozději do 5 kalendářních dnů od vzniku úrazu záznam o úrazu. V případě hospitalizace nebo smrti poškozeného v souvislosti s pracovním úrazem neprodleně informovat vedoucího bezpečnostního technika nebo vedoucího Odboru zabezpečení. Základní definice: Pracovní úraz Jedná se o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních povinností. Šetření pracovního úrazu Provádí bezprostředně po úrazu zodpovědný vedoucí zaměstnanec za účasti poškozeného (pokud je to možné), svědků, vedoucího bezpečnostního technika a zástupce odborové organizace, aniž by bez vážných důvodů měnil stav na místě úrazu. Evidence pracovního úrazu Vede vedoucí zaměstnanec (sešit u lékárničky, technologický deník). Centrální evidenci vede vedoucí bezpečnostní technik v knize úrazů. V ní se evidují všechny úrazy i bez pracovní neschopnosti. Zápis o úrazu Sepisuje nejpozději do 3 kalendářních dnů od oznámení úrazu vedoucí zaměstnanec v případě, že pracovní neschopnost po úrazu nepřesáhla 3 kalendářní dny. Záznam o úrazu Sepisuje nejpozději do 5 kalendářních dnů od oznámení úrazu společně vedoucí zaměstnanec a vedoucí bezpečnostní technik za účasti poškozeného (pokud je to možné), svědků a zástupce odborové organizace, pokud pracovní neschopnost přesáhla 3 kalendářní dny. Dojde-li na pracovišti k úrazu zaměstnance cizí firmy je povinen objasnit příčiny vzniku úrazu, zaevidovat ho a oznámit jeho zaměstnavateli. V případě, že dojde k úrazu v souvislosti s dopravní nehodou, ihned hlásit Odboru zabezpečení, nebo strážní službě. Do doby vyšetření dopravní nehody (pokud je to možné) ponechat vozidla ve stavu, jak se nacházela v okamžiku nehody a nepřipustit vyjetí vozidla mimo areál firmy. Každý pracovní úraz projednávat na poradě se zaměstnanci, přijímat opatření s cílem eliminace opakování. Josef Nožička, vedoucí bezpečnostní technik Jiří Malacka, vedoucí Odboru zabezpečení Pravidelný výdej léků pro jednotlivá pracoviště provádí každou středu vedoucí bezpečnostní technik Josef Nožička. 8

9 Gálovi poděkoval prezident Josef Gál, vedoucí správce počítačové sítě naší společnosti, je přes třicet let dobrovolným hasičem. Za dlouholeté úsilí při budování Integrovaného záchranného systému v rámci kraje převzal od hejtmana zlatou medaili. Gratuloval mu i prezident České republiky. Josef Gál je členem jednotky dobrovolných hasičů v Tvrdonicích, kde patnáct let vykonával funkci starosty sdružení čítajícího stovku členů. Od roku 2010 je prvním mužem Okresního sdružení hasičů Břeclav, pod které spadá devětačtyřicet dobrovolných sborů s více jak dvěma tisícovkami členů ve věku od 3 do 94 let. Moje životní záliba začala požárním sportem na střední škole a postupně jsem se tomu začal věnovat se vším všudy. Reprezentoval jsem i dřívější profesionální požární útvar Gumotexu, vzpomíná Josef Gál, který se v současné době pořadatelsky podílí na soutěžích v požárním sportu pro dospělé a mládež. S dětmi se několikrát probojoval do krajského kola a jeho nadšení sdílí celá rodina. Členy sdružení dobrovolných hasičů jsou oba synové a také manželka. Syn Marek se dokázal v požárním sportu prosadit, když v rámci jednotlivců postoupil na mistrovství České republiky. Není to samozřejmě jen o soutěžích, ale hlavně o pomoci lidem. Několikrát do roka vyjíždíme k požárům, zasahujeme při povodních a různých tragických událostech. Zachraňujeme nejen majetkové hodnoty, ale mnohdy také životy lidí i zvířat, dodává Josef Gál, aktivní člen výjezdové jednotky, který pro rozšíření znalostí a možností v této oblasti navštěvuje Univerzitu dobrovolného hasiče. Za jeden z největších úspěchů považuje prosazení nákupu dvou nových zásahových vozidel, což se s ohledem na finanční možnosti menších obcí podaří málokde. Ocenění má naše jednotka už více a mohu říct, že člověka vždy těší poděkování za práci a aktivní nasazení. Zlatá medaile je jednoznačně úspěchem celku, protože bez podpory ostatních bych se k takovému ocenění nikdy nedostal, hodnotí Josef Gál. (pk) Náš kolega mezi počítači, jak ho známe. Josef Gál spolu se synem Markem (horní řada druhý a třetí zleva) jsou členy zásahové jednotky. Audit QMS byl úspěšný V říjnu proběhl dozorový audit QMS (kvality) v odštěpných závodech OZ2 AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ a OZ5 TANEX, PLASTY podle normy ISO/TS Kontrolou tak prošly procesy v Břeclavi i v Jaroměři. Nejprve byly prověřovány postupy vedení, následovalo prověřování dalších procesů a činností. Na závěrečném jednání auditorů byla oznámena jedna vedlejší neshoda v břeclavském závodě (v Jaroměři bez neshody), po jejím vypořádání však nic nebrání doporučení k potvrzení vydaných certifikátů. Toto oznámení je dokladem toho, že dozorový audit proběhl s úspěchem. Je to výborný výsledek, na který můžeme být právem hrdí. Všem zúčastněným patří poděkování za přípravu a vynaložené úsilí. Certifikát QMS podle normy ISO/TS je základním požadavkem zákazníků na dodavatele pro automobilový průmysl. Audity jsou součástí certifikačního řízení v délce trvání tři roky. První audit je vždy certifikační, tzn., že na základě dobrých výsledků je vystaven certifikát. Další dva audity jsou dozorové a probíhají vždy po uplynutí jednoho roku. O co šlo u vedlejší neshody? Vedlejší neshoda se týkala plnění požadavků v oblasti návrhu a vývoje. Konkrétní pokyn se v kroku Prvotní přezkoumání dokumentace odvolával na záznam - formulář, který se ale v praxi nepoužívá. Záznamy o přezkoumání jsou uvedeny v jiném formátu. Podstatné je, že nehrozí žádné riziko dodání neshodných dílů k zákazníkům. Kolik úseků bylo u nás kontrolováno? Plán auditu byl stanoven na všechny oblasti normy a 14 procesů. Podle požadavku normy se musí audit provádět na všech směnách, tedy i na směně noční. Kdo audit provádí? Společnost na provádění auditů musí být akreditována skupinou International Automotive Task Force (IATF), jejímiž členy je devět výrobců automobilů: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault a Volkswagen AG, a pět národních svazů: ANFIA, AIAG, FIEV, SMMT a VDA. GUMOTEX si vybral německou firmu DQS, která je partnerskou firmou české firmě CQS, se kterou je uzavřena smlouva o certifikaci. Na co se auditoři zaměřili: řízení dokumentů a záznamů odpovědnost vedení (politika kvality, cíle kvality, přezkoumání vedením, odpovědnost, pravomoc a komunikace) řízení zdrojů (poskytování zdrojů, lidské zdroje, infrastruktura, pracovní prostředí) plánování realizace produktu (marketing, prodej, logistika) procesy týkající se zákazníka (marketing, prodej, logistika) návrh a vývoj nákup výroba a poskytování služeb (výroba a údržba) řízení monitorovacího a měřícího zařízení (analýza systému měření, kalibrace, ověřování, interní laboratoř, externí laboratoř) měření, analýza a zlepšování (monitorování a měření, řízení neshodného produktu, analýza dat, zlepšování) Ing. Pavel Káňa

10 Ing. Vilém Koutník, CSc., ředitel SPŠ chemická Brno Chemická škola volá po propojení s praxí S novým záměrem těsnějšího propojení školství a praxe přichází Střední průmyslová škola chemická v Brně. Podle ředitele školy Viléma Koutníka musí školství více kopírovat potřeby podniků. Pouze teorie už studentům pro získání pracovního místa nestačí. Proč by měly školy a podniky více spolupracovat? Žáky a studenty je třeba připravit pro reálné potřeby společnosti. Škola musí mít informace o aktuálním rozvoji odbornosti a podobně tomu je i ve všeobecně vzdělávací oblasti. Bez vzájemné spolupráce lze potřebných výsledků dosahovat jen obtížně. Jak si takovou spolupráci představujete? Jde o spolupráci ve vzdělávací vertikále ZŠ SŠ VŠ. Problémem totiž je, že ne vždy mají konkrétní předměty na školách návaznost. Příkladem může být například výuka cizích jazyků. U odborného tématu, jakým je chemie, je smyslem nabídnout žákům základních škol i netradiční, prakticky zaměřenou výuku, kterou nelze na ZŠ realizovat. Zajímavou formou mohou být žáci upozorňováni na bezpečnostní rizika informací získaných z internetu, na nebezpečné vlastnosti běžně dostupného sortimentu drogistické chemie apod. Ve spolupráci bude možné žákům základních škol zpřístupnit prostředí středních a vysokých škol v oblasti chemie a aplikovaných oborů, jakými jsou např. farmacie, plastová a gumárenská chemie, stavební chemie, kosmetika, potravinářství, ekologie a ochrana životního prostředí. Navíc lze realizovat workshopy pro učitele chemie, fyziky, biologie a ekologie. Na těchto setkáních předkládají zástupci škol a odborné praxe nejnovější poznatky s využitím k výuce. Jde také o horizontální spolupráci, kdy by do škol ve větším rozsahu vstupovali zástupci např. z finanční oblasti, advokátní praxe, policie a etiky. Smyslem je informovat o aktuálním stavu společnosti a připravit mladé lidi pro reálné prostředí tak, aby se dovedli orientovat v oblasti odborné, ale i v oblastech běžného života. Větší podpora už na ZŠ? Spolupráce se základními školami je zcela klíčová. Právě tam se často rozhoduje o tom, zda se mladý člověk vydá na cestu studia krásného exaktního oboru, kterým nepochybně chemie je. Smyslem je poskytnout informace a výukové materiály základní škole, nabídnout zprostředkování exkurzí do atraktivních oblastí aplikované chemie, připravit workshopy pro pedagogy a v neposlední řadě i nabídnout zajímavou výuku žákům v teoretické a praktické rovině. Navíc je třeba usilovat o již zmiňovanou návaznost tématiky. Za práci se žáky na základních školách je třeba jejím pedagogům poděkovat. Rád bych uvedl, že máme i první zkušenosti se vstupem chemie již do mateřských škol. Je chemie mezi žáky a studenty oblíbená? Uvádí se, že chemie nepatří mezi oblíbené předměty. Kdo však pochopí její podstatu, význam a možnosti, které lidem může přinést, ten si ji oblíbí. Proto podporujeme spolupráci už se základními školami. Nikdo asi nezpochybní výrazný podíl chemie na kvalitě života člověka (léky, kosmetika, nové materiály, dostatek kvalitních potravin, monitorování kvality složek životního prostředí). V současnosti jde o tématiku např. genetického inženýrství, molekulární biologie, nových plastů se sofistikovanými vlastnostmi a podobně. Smyslem je upozornit na reálný stav možností chemie. Právě populární a jednoduchou formou, s využitím poznatků ve školách a s využitím zkušeností praxe, je třeba mladé lidi na tuto realitu připravit. Pro firmy je to výhoda, ale také zátěž? Ano, to je problém. Škola je povinna zajistit odbornou praxi žákům v požadovaném rozsahu. V případě naší školy se jedná o čtyři týdny praxe v laboratořích či provozech chemicky nebo příbuzně zaměřených firem. Na druhé straně firmy a společnosti nejsou ničím povinovány, ani zvýhodněny. Spolupráce je založena pouze na dobrých vztazích. Jsme si vědomi skutečnosti, že pracovníci firem se věnují našim žákům na úkor svých povinností. Je třeba za to poděkovat. Právě náš nový projekt má přispět k institucionálnímu přístupu. Cílem je zvýšit zainteresovanost všech, kteří přispívají ke vzdělávání mladých lidí. 10

11 Společenská kronika Společenská kronika srpen - září let oslavili: Miloslav Adam, Josef Zapadlo, Marie Podrazilová 60 let oslavili: Ladislav Hübner Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme: 25 let ve firmě: Miroslav Beneš, Dušan Krupica, Jan Helešic 30 let ve firmě: Dagmar Gajdová, Ing. Zdeněk Polach, Libor Vítek, Dagmar Malhocká 35 let ve firmě: Olga Čechová, Stanislav Bartošík, Dana Paulíková, Ing. Josef Děd, Jana Čermáková Nastoupili: Ing. Radomila Ševčíková, Bc. Ludmila Fatěnová, Josef Nosek, Petr Hunkař Střední průmyslová škola chemická poskytuje vzdělání ve třech oborech - aplikovaná chemie, analýza potravin a přírodovědné lyceum. V rámci aplikované chemie se žáci postupně specializují na tři zaměření, a to na analytickou chemii, farmaceutické substance a ochranu životního prostředí. V jakém stadiu je nyní Váš projekt? V současnosti probíhají jednání na všech úrovních, to znamená se zřizovateli škol, se zástupci odborné praxe, s Českou školní inspekcí, ale rovněž tak s finančními kruhy, advokacií, se zástupci církví. Zpracovává se úvodní podkladový materiál, který v podobě stručného pilotního projektu bude v říjnu (proběhlo po uzávěrce poznámka redakce) předložen Rozšířenému poradnímu sboru Střední průmyslové školy chemické v Brně. Co říkáte na současnou nabídku středních a vysokých škol obecně? Vzdělávací nabídka středních i vysokých škol je výrazně vyšší, než celková poptávka. V současné době maturuje zhruba osmdesát procent populačního ročníku a vysoké procento maturantů následně odchází studovat vysoké školy. Jaká je úspěšnost přijetí na VŠ u vašich studentů? Již dlouhodobě se jedná zhruba o 80-85% úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy. Co je ale důležité, tak uplatnění po ukončení studia. Podle informací ze strany vysokých škol i samotných absolventů je o ně ze strany odborné praxe zájem. Pracovní poměr ukončili: Ing. Věra Buzovská, Ing. Michal Goliáš, Soňa Hladíková, Ladislava Hrušková, Lenka Andresová, Bc. Josef Pilipčinec, Pavel Bahník Do důchodu odešly: Ludmila Ondrášková, Ludmila Zobačová, Marie Ševčíková, Eva Tučková Na mateřskou dovolenou nastoupily: Renata Trčková, Ludmila Drobiličová Po mateřské dovolené nastoupily: Ing. Martina Konečná, Ing. Martina Vymyslická Významné jubileum oslavili naši senioři: 60 let: Alena Bravencová, Zdeňka Ličmanová, Štěpánka Kománková, Ludmila Kovaříková, Anna Stancová 65 let: Božena Štětková, František Sítek, Marie Zvědělíková, Eva Nováková, Božena Morávková, Helena Nešporová, Naďa Padalíková, Jan Balga, Milada Šmídová 70 let: František Bařina, Božena Nešporová, Pavel Novák, Ing. Ladislav Kryštof, Růžena Anthová, Marie Jungová, Jindřich Grůza, Anna Meissnerová, Zdenka Cyprisová, Věra Bartošová 75 let: Anna Řezníčková, František Šulák, Miloslava Ciprysová, Jindřich Jakůbek, Terezie Morávková, Ludmila Mikuličová 80 let: Anna Bartolšicová, Věra Lukešová, Helena Salajková, Marie Čapková Kolik absolventů vaší střední školy míří po maturitě do praxe a jaké mají uplatnění? V současné době odchází více jak 80 % maturantů studovat vysokou školu. Z těch 20 %, kteří nevstupují do VŠ sektoru, je ještě malý podíl těch, kteří se rozhodnou pro odchod do zahraničí, nebo pro studium jazyků či VOŠ, nebo absolvování kurzů. Do praxe odchází asi 10 % našich absolventů, kteří jistě mají co nabídnout. Jedním z partnerů SPŠ chemické v Brně je akciová společnost Gumotex, která žákům školy umožňuje praxe a exkurze. Zástupci naší společnosti vstupují i do výuky a podílí se na tvorbě školních programů. Gumotex má také členství v Rozšířeném poradním sboru této školy. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba 85 let: František Macháček, Ludmila Benešová 90 let: Božena Štvrtecká Zemřeli naši bývalí kolegové: František Souček (1921), Ivo Tuček (1943) Jana Černotová personální úsek

12 Podporujeme Trenérská výměna u fotbalové devatenáctky V průběhu října došlo u družstva starších dorostenců fotbalového klubu MSK Břeclav k trenérské výměně. Petr Maléř, který nastartoval podzimní část sezóny s devatenáctkou MSK tak, že se dostala do klidného středu tabulky na osmou příčku, odešel do Příbrami, kde bude dělat asistenta trenéru Čuhelovi u prvoligového celku mužů. Na jeho místo přišel Jiří Pecha. Je to další trenér, který většinu svých zkušeností s prací s mládeží získal ve Zbrojovce Brno a těží i ze své bohaté aktivní sportovní činnosti. Jeho úkolem je navázat na úspěšnou práci trenéra Maléře, dotvořit z mladých fotbalistů tým, který chodí na hřiště rád, fotbalem se baví a dokáže odvést kus poctivého výkonu při dosažení odpovídajících sportovních výsledků. Před novým trenérem Jiřím Pechou stojí nelehký úkol navázat na dobré výsledky. Pět utkání, pět hladkých vítězství Stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex, obhájkyně mistrovského titulu, vstoupily do extraligy rozhodným způsobem. Po zahřívacím kole, v němž v domácím prostředí porazily s nadhledem SKST Vlašim 6:3, Slavoj Praha 6:1 a Sokol Praha Nusle 6:0, přešly úspěšně i přes další překážku. V Hluku, kde obvykle vyhrávají až po vyrovnaném boji, dokázaly uhrát jednoznačně vypovídající výsledek 6:2 a stejným výsledkem skončilo i jejich páté utkání ve Frýdlantu nad Ostravicí proti třetímu nejlepšímu celku ČR. Lví podíl na těchto úspěších má dvojice Vivien Ellö a Ganna Gaponova. Na místě povinné hráčky české národnosti družstvo doplňuje Veronika Tušlová. Společně se svým tradičním rivalem SKST Mart Hodonín tak zůstávají ženy MSK na čele extraligové tabulky bez ztráty bodu. Gumotex kdysi vyrobil i motorky. Nesly název HYKATI V minulém čísle jsme zveřejnili rozhovor s bývalým zaměstnancem Kamilem Hrušeckým, který v současné době podporuje svého vnuka, úspěšného závodníka na malé motorce minibike. Spousta z nás ale netuší, že pan Hrušecký s bratrem a dalšími zaměstnanci byli iniciátoři výroby vlastních závodních motorek přímo v Gumotexu. To je už dávná historie, ale vzpomínky zůstaly a jsou nevymazatelné. Vzpomínám na první závod v roce 1961 v Holešově. Měl jsem tenkrát před vojnou. Když jsem získal třetí místo, nemohl jsem tomu uvěřit. Byla to důležitá motivace do další motocyklové kariéry, vzpomíná pan Hrušecký na začátky, kdy ho stroje na dvou kolech uchvátily. V roce 1969 se s kolegy začali zamýšlet nad tím, že by si sestrojili vlastní motorky. Společně s bratrem Tiborem a Hynkem Pavlíčkem, který taktéž závodil, jsme se dohodli, že bychom si mohli postavit své stroje. Důležité bylo zajištění dobrého technického potenciálu, který v tom období měl odbor hlavního mechanika v Gumotexu. Přesto, že Gumotex byl zaměřen do úplně jiné oblasti, strojírna byla tak perfektně vybavena, že mohla s přehledem konkurovat strojírenským podnikům. A to nemluvím o vynikající odbornosti pracovníků. Plán se začal měnit ve skutečnost, popisuje pan Hrušecký. Koncem října 1970 byla zpracována technická dokumentace, v listopadu vyrobeny modely a následně odlity motorové díly v Metře Blansko. V lednu 1971 začaly houževnaté práce na soustruzích, frézách, bruskách, odvažovačkách včetně kalírny. Práce byly sledovány vedoucím odboru hlavního mechanika i samotným ředitelem podniku. Tato podpora byla možná proto, že v tomto období byl Automotoklub Břeclav veden pod tehdejším národním podnikem Gumotex, vysvětluje Hrušecký. V neuvěřitelně krátké době byly postaveny dva kompletní motocykly o objemu 125 cm³. Nesly název HYKATI. Název připomíná více exotický nebo japonský název, ale ve skutečnosti to byly počáteční písmena z křestních jmen Hynek, Kamil a Tibor. Nesčetněkrát si nás soupeři dobírali otázkami, zda jsou naše motocykly vyrobeny z pryže. Skutečností však byli hodně překvapeni. V roce 1971 jsme vyjeli k prvnímu závodu na okruhu v Břeclavi. Byl to závod o putovní pohár města Břeclavi, který vlastním, uzavírá s úsměvem pan Hrušecký, který se o pět let později stal mistrem Československa v třídě do 125 cm³, ale to už bylo na východoněmeckém motocyklu značky MZ. Pavel Kašuba Jaroslav Hýbner Hráčky extraligového áčka V. Tušlová a G. Gaponova (uprostřed v dresech) pomáhají i ve výchově zhruba sedmdesáti mladých stolních tenistů. Na fotografii jsou tři hlavní členové závodního týmu, z jejichž křestních jmen vznikl název Hykati. Zleva Tibor Hrušecký, Kamil Hrušecký a první zprava Hynek Pavliš. Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu listopad 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu Akademie řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich

Více

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé červen 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Představujeme společnost Ronson Plastics Výroba matrací pod novým vlastníkem Týmové práce výstupy za 10 milionů Den otevřených dveří - fotoreportáž

Více

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky č e r v e n e c 2 0 1 5 jasný cíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Z otevření nánosovací linky Čárové kódy zefektivní procesy V Jaroměři zahájili výstavbu haly Akademie otevře další ročník Jak

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více