Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter"

Transkript

1 Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000

2 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana 6 Programování všeobecně strana 6 Soubor parametrů senzoru kopírovat a zapamatovat strana 7 V paměti uložené soubory parametrů změnit v přístroji PP000 strana 8 Rychlé programování senzorů strana 10 Sériové programování senzorů strana 10 Dálkové zobrazení, dálkové vyhodnocení, dálkové programování strana 11 Technická data strana 1 Rozměrový výkres strana 1

3 Ovládací a signalizační prvky 1 6 Set 7 Set Nálepka Konektorová zástrčka Konektorová zástrčka Šroubové pouzdro Při použití PP000 jako dálkového zobrazení mohou být tímto dokumentovány senzorově specifické zobrazovací jednotky a násobící faktory Připojení pro elektrické napájení a výstupní signály PP000 Přípoj pro propojení se senzorem EPS. Montážní prvek pro sponovou montáž Propojovací kabel Kabel pro přípojní senzoru EPS na PP000 7-segmentové Zobrazení měřené hodnoty, bodů zobrazení menu, parametrů a hodnot parametrů x LED červená Signalizace spínacího stavu; svítí jestliže výstup I / II senzoru je propojen Nastavovací tlačítko Volba bodů menu a potvrzení hodnot parametrů Nastavovací tlačítko Nastavení hodnot parametrů (spojitě Set trvalým stlačením; krokově jednotlivými stlačeními)

4 Použití z hlediska určení senzor EPS L+ OU OU1 L- výměna dat PP000 je programovací a zobrazovací přístroj pro senzory EPS (EPS = snadno programovatelné senzory). napájí senzor napájecím napětím, rozpoznává typ, měřící rozsah a aktuální soubor parametrů senzoru, čte aktuální měřenou hodnotu a zobrazuje ji na displeji, přejímá všechny vyhodnocovací funkce senzoru, umožňuje provádět změnu aktuálních parametrů senzoru. Přístroj může být napojen na senzor přechodně nebo trvale. Provozní možnosti Paměť programu Dálkové zobrazení Zobrazení aktuálního systémového tlaku (bar, mbar, PSI, MPa nebo kpa) pomocí displeje LED. Signalizace vyhodnocovacích signálů pomocí LEDdiod,signalizujících spínací stav ( strana 11). Dálkové vyhodnocení Vyslání až dvou výstupních signálů, v souladu s použitým senzorem a nastavenou výstupní konfigurací ( strana 11). Programování / dálkové programování senzoru Parametry mohou být nastaveny před montáži a uvedením senzoru do provozu, nebo během běžícího provozu ( strana 11). PP000 disponuje pracovní pamětí (zobrazení na displeji: nr0) a třemi pevnými pamětmi s opětně proveditelným zápisem (nr1, nr, nr). Tím máme k dispozici následující možnosti: Kopírování a ukládání souboru parametrů senzoru do paměti Načtení aktuálních hodnot parametrů senzoru a trvalé uložení do paměti ( strana 7). Změnit v PP000 v paměti uložené soubory parametrů Nahrát v paměti uložený soubor do pracovní paměti, změnit jej a znovu uložit ( strana 8). Rychlé programování / seriové programování senzorů V paměti uložený soubor parametrů přenést do senzoru: rychlá konfigurace senzoru před provozem / během provozu / sériovým programováním libovolného množství senzorů ( strana 10). 4

5 Set Montáž Jsou možné dva způsoby montáže 1 A B A Upevněte přístroj pomocí montážní spony (A) (zvláštní příslušenství nutno objednat zvlášť; objednací číslo E10077). Upevněte přístroj v montážním držáku (A). Průměr otvoru: 18,5 mm - 0 mm. -uvolněte šroubové pouzdro (B), -zastrčte přístroj do otvoru, -našroubujte pouzdro a utáhněte je. Elektrické připojení Přístroj může být instalován pouze odbornými pracovníky z elektrotechnického oboru. Postupujte podle národních a mezinárodních předpisů pro zřizování elektrotechnických zařízení. PP000 je provozována Elektrické napájení podle EN50178, SELV, mimo zařízení PELV PP000 je provozován při běžícím zařízení PP00 je pevně propojen vodii K elektrickému napájené použijte příslušný síťový zdroj napájení (odpovídající napěťovému rozsahu připojeného senzoru EPS). Propojte PP000, senzor a zařízení pouze pomocí konektorového propojení! Nerozpojujte konektorové propojení pokud je toto pod napětím! Uveďte zařízení do stavu bez napětí dříve než připojíte PP000. Napojení výstupů při provozu za běžícího zařízení se řídí podle senzoru ( Návod k obsluze pro senzor). Barvy žil u kabelových konektorů ifm: 1 = BN (hnědá) = WH = (bílá) = BU (modrá) 4 = BK (černá) 4 1 Pin 1 / BN Pin / WH Pin 4 / BK Pin / BU L+ OU OU1 L- 4 1 senzor EPS Výstupní signál senzoru OU1 je přenášen protokolem EPS do PP000. Aby bylo zabráněno ovlivnění funkce v důsledku rušivých napětí, doporučuje se při větších vzdálenostech mezi senzorem a PP000 použití stíněného kabelu. 5

6 Programování všeobecně Během provozu pracujete se dvěma druhy bodů menu: parametry specifické z hlediska senzoru body menu pro akce PP000 Parametry specifické z hlediska senzoru Tyto parametry určují měřící a vyhodnocovací chování senzoru. Vysvětlení k těmto parametrům naleznete v návodech pro obsluhu příslušného senzoru. Body menu pro akce PP000 SEL Sto Snd = select (zvolit): aktivuje pevnou paměť (aktivní pouze když je senzor připojen). = store (uložit do paměti): zapamatuje soubor parametrů v přístroji PP000 = send (vysílat): přenese soubor parametrů uložených v paměti PP000 do senzoru Body menu Sto a Snd jsou vloženy do sledu senzorově specifických parametrů ( Návod k obsluze senzoru) Programovací proces 1 Stlačit tlačítko : zvolit body menu / parametry. Stlačit tlačítko Set : nastavit hodnoty parametrů / provést akci. Stlačit tlačítko : potvrdit nastavení. Pro všechna nastavení platí: Pokud nebude po dobu 15 s stlačeno žádné tlačítko, přeskočí program zpět do předchozí roviny menu. Jestliže nebyly změny hodnot parametrů potvrzeny, zůstávají platné předchozí hodnoty. Změníte-li parametry během provozu při běžícím zařízení, bude jejich funkčnost ovlivněna. Přesvědčte se o tom, zda nedošlo k chybným funkcím v zařízení. Uzamčení / odemčení Pomocí PP000 je možno senzor elektronicky uzamknout, takže je tím zabráněno neúmyslným chybovým zadáním. Stlačte v módu Run po dobu 10 s obě nastavovací tlačítka. Jakmile zobrazení zhasne je přístroj uzamčen nebo odemčen. Stav při dodání: neuzamčen. U uzamčeného přístroje se objeví signalizace Loc, jestliže bude proveden pokus změnit hodnoty parametrů. 6

7 Soubor parametrů zkopírovat a uložit do paměti parametr senzor EPS Po připojení senzoru bude jeho soubor parametrů uložen do pracovní paměti PP000. Soubor parametrů zůstane v pracovní paměti přístroje PP000 také tehdy, kdy bude napájecí napětí přerušeno. Paměť bude přepsána pouze tehdy když připojíte nový senzor. Pomocí paměťového procesu (Sto) bude soubor parametrů uložen do zvolené pevné paměti (nr1, nr nebo nr). 1 Připojte senzor Aktuální senzorová data jsou k dispozici v PP000. Aktuální měřena hodnota se objeví na displeji. Pokud není senzor namontován v zařízení, objeví se hodnota 0. Stlačte tlačítko až se na displeji objeví Sto Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví nr,blikající po dobu 5 s, pak budou postupně zobrazeny pevné paměti, které jsou k dispozici* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka.) 4 Jakmile bude zobrazena požadovaná pevná paměť, stlačte krátce tlačítko (= potvrzení). Na displeji se objeví Sto krátkodobě blikající. Jakmile Sto přestane blikat, je zvolený soubor parametrů trvale zapamatován. ENGLISH Za 15 s bude opět zobrazena aktuální měřena hodnota. * K dispozici jsou pevné paměti: nr1, nr, nr. 7

8 V PP000 uložené soubory parametrů změnit 1 U tohoto postupu nebude žádný senzor připojen nr0 nr1 nr nr nr0 nr1 nr nr nr0 nr1 nr nr Proveďte následující kroky: Volbou pevné paměti (SEL) nahrajete příslušný soubor parametrů z pevné paměti (nr1, nr nebo nr) do pracovní paměti (nr0). Část 1 / pracovní kroky 1 - Pracovní paměť obdrží posledně načtený senzorový datový soubor. Data v pracovní paměti budou přepsána, jestliže - bude připojen nový senzor, nebo - bude pomocí SEL vybrán ke zpracování jiný soubor. Pomocí programovacího procesu změňte soubor parametrů v pracovní paměti. Část / pracovní kroky 4-7 Pomocí programovacího procesu (Sto) uložte změněný soubor parametrů do pevné paměti (nr1, nr nebo nr). Stávající soubor parametrů na tomto paměťovém místě bude přepsán. Část / pracovní kroky 8-10 Část 1: uložit soubor parametrů do pracovní paměti SEL 1 Zapněte napájecí napětí Bod menu SEL (volba paměťového místa) se objeví na displeji. Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví nr0, blikající po dobu 5 s. pak budou postupně zobrazeny pevné paměti, které jsou k dispozici* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka). Jakmile bude zobrazena požadovaná pevná paměť, stlačte krátce tlačítko (= potvrzení). Zvolený soubor parametrů je v pracovní paměti a může být zpracováván. * K dispozici jsou pevné paměti: nr1, nr, nr. 8

9 V PP000 uložené soubory parametrů změnit Část : změnit soubor parametrů 4 Stlačte tlačítko do doby až se objeví požadovaný parametr Změnit další parametry: začněte opět krokem 4. Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví 5 s blikající aktuální hodnota parametru, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka). Stlačte krátce tlačítko (= potvrzení). Parametr bude nově zobrazen; nová hodnota parametru bude uložena do pracovní paměti. Soubor parametrů uložit do paměti: soubor parametrů můžete uložit kdykoliv ( část ). Část : změněný soubor parametrů uložit do paměti Sto *Snížit hodnotu: nechejte zobrazení běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět u minimální nastavovací hodnoty. 8 9 Stlačte tlačítko do doby až se na displeji objeví Sto - Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví nr blikající 5 s pak budou postupně zobrazovány pevné paměti, které jsou k dispozici* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka). 10 Jakmile bude zobrazena požadovaná pevná paměť, stlačte krátce tlačítko (= potvrzení). Na displeji se objeví krátkodobě blikající Sto. Jakmile Sto přestane blikat, je zvolený soubor parametrů trvale zapamatován. Za 15 s bude zobrazen SEL *K dispozici jsou pevné paměti: nr1, nr, nr. **Přerušení: pokud nechcete soubor dat uložit do paměti, nestlačujte tlačítko, ale počkejte 15 s. Přístroj opustí bod menu a zobrazí opět SEL. 9

10 Rychlé programování / sériové programování senzorů parametr senzor EPS Snd Vysílacím procesem bude zvolený soubor parametrů uložen do senzoru. Nové parametry budou bezprostředně účinné. 1 Stlačte tlačítko do doby až se objeví Snd. Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví nr blikající 5 s pak budou blikavě po sobě zobrazovány pevné paměti, které jsou k dispozici* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka). Jakmile bude zobrazena požadovaná pevná paměť, stlačte krátce tlačítko Na displeji se objeví Snd blikající 1s, pak opět aktivní pevná paměť (blikající). Pokud nebude signalizováno žádné chybové hlášení, byl přenos souboru parametrů úspěšný. 4 Konfigurovat další senzory: připojte nový senzor a stlačte krátce tlačítko. Aktivní soubor parametrů můžete vysílat libovolně často. Ukončit proces: 1. stlačte tlačítko Set, až se na displeji objeví End. pak stlačte krátce tlačítko. *K dispozici jsou pevné paměti: nr1, nr, nr. Chybová hlášení StE = Senzor type Error (soubor parametrů nepřísluší typu / měřící rozsah senzoru IOE = Input Output Error (přenos dat byl porušen) Chybové hlášení bude zobrazeno s; pak je Snd opět aktivní. Menu Snd slouží pouze k přenosu souboru parametrů, které jsou uloženy v pevných pamětech. 10

11 Dálkové zobrazení, dálkové vyhodnocení, dálkové programování senzor EPS L+ OU OU1 L- výměna dat Pokud bude senzor spojen s PP000: bude napájen napájecím napětím z PP000 bude spojitě přenášet svá data do tohoto přístroje (měřené hodnoty, vyhodnocovací signály a nastavení parametrů). Změny hodnot parametrů v PP000 budou po potvrzení uloženy do senzoru. Budou bezprostředně účinné. Dálkové zobrazení / měřená hodnota Připojte senzor Aktuální senzorová data jsou k dispozici v PP000. Aktuální měřena hodnota se objeví na displeji. Dálková signalizace/ nastavení senzoru (Prověření nastavení senzoru) 1 Stlačte tlačítko do doby až se na displeji objeví požadovaný parametr. Stlačte krátce tlačítko Set. Bude zobrazena aktuální hodnota parametru pak se objeví opět parametr Vyčtení dalších parametrů Konfigurovat další senzory: Začněte opět krokem 1. Ukončit vyčtení: Čekejte 15 s, nebo stlačte tlačítko, až se opět objeví aktuální měřená hodnota. Dálkové vyhodnocení Výstupní signály senzoru budou k dispozici na výstupu PP000. Výstupní signál OU bude přenášen přímo na OU přístroje PP000. Výstupní signál OU1 bude přenášen protokolem EPS do PP000 a bude vyslán na OU1. Obrázek připojení naleznete v Návodu pro obsluhu senzoru. 11

12 Dálkové zobrazení, dálkové vyhodnocení, dálkové programování Dálkové programování Senzorové parametry změnit přímo pomocí programovacího módu. Informace k nastavitelným parametrům naleznete v Návodu pro obsluhu příslušného senzoru. 1 Stlačte tlačítko do doby až se na displeji objeví požadovaný parametr. Stlačte tlačítko Set a přidržte je. Na displeji se objeví 5 s blikající aktuální hodnota parametru, pak bude zvyšována* (krokově jednotlivými stlačeními nebo spojitě přidržením tlačítka). Stlačte krátce tlačítko (= potvrzení). Parametr bude nově zobrazen ; nová hodnota parametru bude účinná. 4 Změnit další parametry: Začněte opět krokem 1. Ukončit programování: Čekejte 15 s, nebo stlačte tlačítko, až se opět objeví aktuální měřená hodnota. Neaktivovat menu Snd *Snížit hodnotu: nechejte zobrazení běžet až k maximální nastavovací hodnotě. Pak začne průběh opět u minimální nastavovací hodnoty. Nastavte zobrazovací jednotku (bar, PSI, Pa) dříve než nastavíte spínací meze a meze pro analogové hodnoty.tím zabráníte chybám zaokrouhlení při vnitřním přepočítávání na jiné jednotky a získáte přesně požadované hodnoty. Každá změna parametru bude po potvrzení (krok ) uložena přímo do senzoru a bude okamžitě účinná. Až budou všechny požadované parametry nastaveny, bude programovací proces ukončen. Menu Snd nesmí být aktivováno. Soubor parametrů přenášený pomocí Snd do senzoru by nastavení, která jste pomocí programovacího menu provedl, opět přepsal. Uložení do paměti pomocí Sto je možné Soubor parametrů, nastavený pomocí programovacího menu je uložen v senzoru a rovněž v pracovní paměti PP000. Proto může být pomocí menu Sto pevně uložen do paměti. ( strana 7) Pokud změníte parametry během provozu, bude funkčnost zařízení ovlivněna. Přesvědčte se o tom, zda nedošlo v zařízení k chybné funkci. 1

13 Technická data Napájecí napětí [V]...10,8...0 DC Proudová zatížitelnost [ma] odolnost proti zkratu - taktovaná; odolnost proti přepólování a přetížení Napěťový úbytek [V]...< Proudový odběr [ma]... < 60 Napájecí napětí pro senzory EPS [V]...U B = 1,5 Přípravná zpožďovací doba.[s]... 1,5 Reakční doba pro další postoupení senzorového analogového signálu v Run-módu [ms]...ou1 < 50 / OU = 0 Materiál krytu......v4a (1.4404); EPDM/X (Santoprene); PC (Copolymer); PBTP (Pocan); FPM (Viton) Druh ochrany......ip 67 Ochranná třída...iii (SELV; PELV) Izolační odpor [MΩ]... >100 (500 V DC) Odolnost proti rázům [g]...50 (DIN/IEC ms) Odolnost proti vibracím [g]...0 (DIN / IEC 68--6, Hz) Okolní teplota [ C] Skladovací teplota [ C] EMC Elmg. kompatibilita EN ESD:... 4 / 15 kv EN VF ozářeno: V/m EN VF imp. rušení:... kv EN VF vazba vedením: V Rozměrový výkres ENGLISH 100 M1x1 1 = displej = programovací tlačítko = závit M18 x,

14 14

Návod k obsluze Hlídač proudění SI1010 SI1011

Návod k obsluze Hlídač proudění SI1010 SI1011 Návod k obsluze R Hlídač proudění I00 I0 Číslo dokumentu 70880/0 0/05 Krátká instruktáž Instalace ontáž strana 6, elektrické připojení strana 8. Vyvážení (nastavení) Zapněte napájecí napětí. Po asi 5 s

Více

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02

Návod k obsluze. Elektronický hladinový senzor LK7 / LK0. číslo dokumentu: 701593/05 06/02 Návod k obsluze R Elektronický hladinový senzor LK7 / LK číslo dokumentu: 7593/5 6/2 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana 5 Rozměrový výkres strana 5 Použití z hlediska určení strana 6 Druhy provozu

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010

Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Návod k obsluze Optický hladinový senzor O1D300 704453 / 00 01 / 2010 Obsah 1 Poznámka4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Použitá varovná upozornění 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Použití z hlediska určení6 3.1 Oblast

Více

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku

SITRANS P ZD. Návod k použití. Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku SITRANS P ZD Návod k použití Převodník tlaku SITRANS P ZD (7MF1580) pro měření tlaku a absolutního tlaku Technický popis 1 1.1 Rozsah použití Obrázek 1 SITRANS P snímač tlaku, řada ZD Měřící snímač řady

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

DMX DUO Návod k obsluze

DMX DUO Návod k obsluze DMX DUO Návod k obsluze Ovládací prvky (Str. 4) 1. Vypínač Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. V dolní poloze je zařízení vypnuté, v horní poloze je zařízení zapnuté. 2. LED diody časovače FX Zobrazují

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

Návod k obsluze GRIP Outdoor E-LVT

Návod k obsluze GRIP Outdoor E-LVT Návod k obsluze GRIP Outdoor E-LVT Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vysoce vyspělého elektronického Gripu. Model E-LVT s funkcí Power Bank je odolný vůči stříkající vodě, prachu,

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26

Návod k obsluze Elektronický tlakový senzor PM26 Návod k obsluze R Elektronický tlakový senzor PM6 číslo dokumentu: 70956/00 0/05 Obsah Použití z hlediska určení.......................................strana Použití ve stavu při dodání.....................................strana

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500

Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Návod k použití pro termostat SALUS, model RT500 Telefon: Prodejní oddělení: +420 532 150 355 Technické oddělení: +420 541 634 355 Thermo-control CZ s.r.o. Ječná 29a 621 00, Brno, ČR Distributor pro ČR

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Průmyslový tlakový spínač

Průmyslový tlakový spínač Průmyslový tlakový Spínač pro hydrauliku keramický tlustovrstvý senzor 1 nebo 2 spínací výstupy jednoduché nastavení pomocí adapteru nebo kofigurátoru jmenovité rozsahy od 0... 2 bar do 0... 400 bar Elektronický

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu

ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise. Návod na obsluhu ISDN telefony AVAYA 1408 / 1416 připojené na Integral Enterprise Návod na obsluhu 2 Obsah str.: Důležitá upozornění a informace. 4 Seznamte se s Vaším telefonem Přehled funkcí a tlačítek telefonů ; Signální

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL Feuerwehrschlüsseldepot SD 04.1 KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL VDS NR. G 198044 Art.Nr.: B11900 Obsah 1.0 Všeobecně stránka 2 2.0 Rozměry stránka 3 3.0 Technická data stránka 3 4.0 Konstrukce

Více

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa 5 362 Centrála M-Bus OZW10 Centrála M-Bus OZW10 slouží k dálkovému odečtu údajů, obsluze a sledování systému M-Bus s měřiči spotřeb a regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN1434-3. Použití Centrála

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min

Novinka-V- Elektromagnetické ventily VMPA1 2.5. snadná výměna ventilu. průtok až do 360 l/min snadná výměna ventilu průtok až do 360 l/min také jako modulární multifunkční ventilový terminál až pro 64 ventilů 2005/07 - změny vyhrazeny výrobky 2006/2007 2/-1 hlavní údaje Inovační Variabilní Bezpečný

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3...

Návod k obsluze. Elektronický. hladinový senzor LK 3... Návod k obsluze Elektronický hladinový senzor LK 3... 701614/04-06/02 Obsah Ovládací a signalizační prvky 5 Rozměrový výkres 5 Použití z hlediska určení 6 Druhy provozu 7 Montáž 8 Elektrické připojení

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k instalaci a seřízení Plovákový snímač výšky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-138K (ZSK02)

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-138K (ZSK02) NÁVOD K OBSLUZE Detektor SE-138K (ZSK02) DETEKTOR SE-138K typ přístroje TECHNICKÉ PARAMETRY SE-138K detekované plyny Hořlavé a výbušné plyny rozsah měření 0-20% DMV maximální zátěž detektoru 30% DMV kalibrovaného

Více

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANA 954 Anemometr pro měření rychlosti a směru větru v horizontální rovině, popis - návod k obsluze - 1 - OBSAH 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 2 2 MĚŘICÍ

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74

Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 1 Návod k použití Ob.j.č. 76 27 74 Přístroj Supertooth II využívá radiových vln o frekvenci 2,4 GHz pro spojení s mobilními telefony (které jsou vybaveny funkcí BlueTooth ) do vzdálenosti cca 10 m pro

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě

EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě EM271 Dvojitý třífázový elektroměr a analyzátor sítě Návod k použití OBSAH: 1) Upozornění str. 2 2) Rozměrový výkres a montážní otvor v panelu str. 2 3) Přestavba z panelové verze na DIN str. 3 4) Montáž

Více

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01

Posizione logo. Stručný návod MB17 / MB22. LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 Posizione logo Stručný návod LINA MB 901 11 CZ - Rev. 01 MB17 / MB22 Symboly Symboly umístěné na přístroji nebo používané v tomto návodu: VÝSTRAHA! Riziko zranění POZOR! Prevence vzniku škod Všeobecná

Více

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V

TTT-9V. Uživatelská příručka. Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V Elektronická bateriová programovací jednotka řízení závlahy TTT-9V TTT-9V Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady TTT-9 Obsah Použití zařízení Princip

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k instalaci. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. 22 1000 32 88 07 08.2011 Obsah Úvod Strana Nejdříve si přečtěte... 3 Všeobecné pokyny a informace / bezpečnostní informace...

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

Vyhlédání závady u zařízení MiNi S-MMS

Vyhlédání závady u zařízení MiNi S-MMS Chybové kódy MiNi S-MMS česky Strana 3 Vyhlédání závady u MiNi S-MMS Přes kabelový (RBC-AMT31E) 1. Upozornění na výskyt V případě detekce nějaké se na displeji zobrazí odpovídající chybový kód a číslo

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Návod k obsluze Kapacitní senzory

Návod k obsluze Kapacitní senzory Návod k obsluze Kapacitní senzory KF 7002/01 12/2007 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Použití z hlediska určení... Montáž....1 Upozornění pro vazební a nevazební montáž... Elektrické připojení... 5.1 Obsazení

Více

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421

ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 ZG/ZP-201 ZG/ZP-601 ZG/ZP-401/421 Kanálové zesilovače pro STA/TKR Kanálové zesilovače ZG/ZP jsou vysoce selektivní a výkonné zesilovače určené pro zesílení digitálního a analogového TV/FM signálu. Jsou

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

EMS 58 Automat na prodej času

EMS 58 Automat na prodej času JITOJA spol. s r.o. Zvonařská 1310 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel.: 00420 257920850 EMS 58 Automat na prodej času Pokyny k obsluze a popis automatu Výrobek firmy BECKMANN GmbH Beckmann GmbH Brandstraße

Více

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení Označení řadiče: XEC900-0-0-GB-XX IPS970-0-0-GB-XX IMPROX EC II 1. TECHNICKÁ DATA 1.1. Pracovní prostředí Plastová krabička... (XEC900) Napájecí zdroj... (IPS970) 1.2. Napájení ImproX (EC II ) eternetový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů

NÁVOD K OBSLUZE. Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů NÁVOD K OBSLUZE Přepínací zařízení audio/video se 4 vstupy a 2 výstupy, s automatickým přiřazením vstupů AUTO SEARCH A / V SELECTOR Obj. č.: 35 08 37 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 MINIPAN digital panel meters, temperature- and mains controlling, special purpose instruments for customer requirements www.ziehl.com Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 Krátký popis Teplotní relé

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KAPOTOVÉ PRŮCHOZÍ MYČKY MODELY: AD 90 AD 120 AD 120B AD 120C AD 120HY 1 Instalace myčky s odpadovým čerpadlem Obr. 1 E - Elektrický přívod A - Přívod

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY PH-SB30 CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY prvek systému PocketHome předává požadovanou teplotu vybraným prvkům na dobu od 30 minut do 24 hodin vhodné jako odchodové

Více

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. EW98 Návod k použití Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím

Více

DT-9130. Zkoušečka napětí

DT-9130. Zkoušečka napětí DT-9130 Zkoušečka napětí 1. Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly (viz str.1 v orig návodu) Možné nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více