bude nejprve vyúčtována na úroky a nakonec na cenu letu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bude nejprve vyúčtována na úroky a nakonec na cenu letu."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pořadatele Condor Všeobecné obchodní a přepravní podmínky pořadatele Condor Flugdienst 1. Oblast použití Tyto všeobecné obchodní a přepravní podmínky (VOP) pro smlouvy pro leteckou přepravu, které jsou uzavřeny mezi Vámi Condorem a u nichž je Condor leteckým přepravcem. Condor provedl s jinými leteckými společnostmi smlouvy, na jejichž základě je Condor uveden v kolonce přepravce Vaší letenky jako letecký přepravce, ačkoliv může být přeprava provedena jinou leteckou společností. Pokud je Condor popř. jeho airline code (DE) uveden jako letecký přepravce, podléhá přeprava těmto VOP. Pokud by měla být přeprava provedena jinou leteckou společností, budeme Vás o tom co nejdříve informovat. V případě náhrady letadla jiné letecké společnosti budeme nasazovat pouze takové letecké společnosti, které odpovídají našemu bezpečnostnímu standartu a které byly schváleny Spolkovým úřadem pro leteckou dopravu nebo odpovídajícím příslušným evropským Úřadem pro leteckou dopravu. 2. Platba a cena letu 2.1. Platba Ceny, potvrzené rezervací, platí pouze pro přepravu od skutečného odletového místa do místa určení pro osoby, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace a pro uvedené doby letu. Platba je splatná u rezervace v plné výši. Platba celkové ceny letu je možná při rezervaci v cestovní kanceláři, u telefonické rezervace nebo rezervace přes naše internetové stránky kreditní kartou (Eurocard/MasterCard, VISA, American Express) nebo vrubopisem. Protože je při rezervaci cena splatná v plné výši, bude odečtení z Vaší kreditní karty popř. zaplacení ceny letu provedeno okamžitě a současně budou zaslány přepravní podklady. Při platbě kreditní kartou účtuje Condor poplatek za rezervaci ve výši 8 EUR. Platba vrubopisem je možná pouze pro zákazníky peněžního institutu, sídlícího v Německu u rezervace nejpozději do 1 dne před odletem, přičemž rezervující musí být identický s majitelem účtu. Condor si vyhrazuje právo, pro některé lety vyloučit z technických důvodů určité platební možnosti. V případě chybějící nebo nevčasné platby (zpoždění platby), jsme oprávněni, připočítat si úroky za zpoždění. V případě zpětného vyúčtování na základě Vámi chybně sdělených údajů nebo chybného krytí, je Condor oprávněn, požadovat paušály za zpětné vyúčtování. V případě zpětného vrubopisu před termínem odletu činí paušály 7,50 EUR za rezervaci, za platbu u přepážky na letišti činí paušály 22,50 EUR za rezervaci, v případě vrubopisu po termínu odletu činí paušály 26 EUR za rezervaci, pokud nám nedokážete, že nám zpětným vyúčtováním nevznikly žádné nebo nižší náklady. Pokud nebude platba ceny letu v důsledku zpoždění provedena, pak je Condor oprávněn, přepravní smlouvu vypovědět a požadovat náhradu škod dle pravidel pro odstoupení příslušné rezervace (viz níže). Další stanovení lhůty není nutné, pokud se odlet bezprostředně blíží a není proto stanovení lhůty již proveditelné. V tomto případě může Condor smlouvu okamžitě vypovědět a může odmítnout přepravu. Vámi provedené dílčí platby existujícího požadavku budou nejprve vyúčtovány na starší pohledávku. Platba, která je nedostatečná pro platbu na vymazání pohledávky, bude nejprve vyúčtována na úroky a nakonec na cenu letu. 2.2 Cena letu Platí výkony a ceny, potvrzené při rezervaci. Změny ceny letu po uzavření smlouvy v případě změny nákladů na pohonné hmoty, změnu zavedení specifických poplatků letecké přepravy (daně, poplatky, příspěvky, zvláštní poplatky nebo ostatní specifické poplatky za určité výkony), stejně jako specifické úplaty nebo emisní certifikační poplatky jsou přípustné pouze tehdy, pokud jsou mezi uzavřením smlouvy a termínem cesty více než čtyři měsíce, pokud Vás o nich neprodleně informoval a změna nebyl v době uzavření smlouvy pro Condor předvídatelná. Doplňková zátěž bude provedena jako navýšení, vztahující se na výše jmenované náklady, poplatky a úplaty dalším zatížením cestujícího tímto obnosem. 3. Rezervace míst k sezení a rezervace zvláštních výkonů 3.1. Rezervace míst k sezení Místa k sezení se mohou rezervovat do 2 pracovních dnů ( 48 hodin) před odletem. Zpracování rezervace míst k sezení se provede za úhradu. Tento servis je jen možný u letů od Condor s Condor Airline Code (DE) a s letadlem od Condor. Náklady na krátké a středně dlouhé trasy činí za osobu a cestu 10 EUR. Náklady za lety na dlouhé trasy činí pro osobu a cestu 15 EUR. Pro trasy krátkých a středních letů nabízíme také rezervaci míst k sezení u nouzového východu. Tato místa s extra místem pro nohy je možné zarezervovat pro krátké a středně-dlouhé lety za 20 EUR pro osobu. Musíme upozornit na to, že následující okruh lidí, podmíněný bezpečnostními předpisy, nesmí sedět u nouzového východu-řada pro výstup (XL-seats): miminka a děti do 12-ti let, budoucí matky, osoby, které s sebou v kabině převáží zvířata, tělesně a/nebo duševně postižení lidé, osoby, které jsou kvůli svým tělesným rozměrům, nemoci nebo kvůli věku omezeny v pohybu. Rezervací místa k sezení u nouzového východu stvrzujete, že výše uvedená kritéria pro Vás a pro Vám rezervované osoby neplatí. Kromě toho musíte být připraveni, být palubnímu personálu v případě nouze nápomocni. To předpokládá, že budete rozumět pokynům posádky v německém nebo v anglickém jazyce. Pokud by tomu tak nebylo, je Condor oprávněn, přidělit dané osobě jiné místo k sezení, aniž by náležel nárok na náhradu rezervačních nákladů. Pokud by nebylo přidělení jiného místa k sezení po vyčerpání všech možností možné, má Condor právo, celkově přepravu odmítnout. Rezervace míst k sezení a náklady jsou platné od posledního německého letiště až do prvního zahraničního letiště a naopak. Prosíme o pochopení, že místa v první řadě nemohou být rezervována předem, protože jsou vyhrazena pro rodiny s malými dětmi pod 2 roky.. Děti ve věku 2-11 let platí za rezervaci místa k sezení tarif pro dospělé. Doporučujeme včasné přihlášení rezervace místa k sezení nejpozději 48 hodin před odletem. Rezervaci můžete provést také po Vaší rezervaci nebo v případě paušální cesty u nás. Pro hosty Condor Comfort Class a Premium Economy Class jsou rezervace v ceně a jsou nabízeny bez dodatečných poplatků Rezervace zvláštních výkonů Můžete si u Condor rezervovat mnoho dalších zvláštních výkonů, jako např. přepravu sportovních a speciálních zavazadel, premium-menu a speciální jídla. V případě změny rezervace nebo odhlášení zvláštního výkonu je Condor oprávněn, požadovat za rezervovaný zvláštní výkon popř. za provedenou rezervaci poplatek za zpracování ve výši 10 EUR. Platba zvláštních výkonů bude provedena přímo u rezervace kreditní kartou nebo elektronickým vrubopisem Premium menu & speciální jídla Namísto regulérního palubního servisu nabízíme na našich zahraničních letech výběr zvláštních jídel naše premium menu. Tato jsou nabízena za 7 EUR (krátké trasy) 10 EUR (střední trasy) a 15 EUR (dlouhé trasy) za osobu a cestu. Kromě toho je možné, objednat si následující speciální menu za výše uvedené ceny pro osobu a pro cestu:vegetariánské, diabetické, bez glutenu, muslimské, košer jídlo a dětská jídla. Objednávka může být provedena přímo u rezervace nebo včas, nejpozději ale 48 hodin před odletem, přes Vaši cestovní kancelář nebo naše servisní centrum Travel Xtra Balíček Travel Xtra může být dodatečně rezervován výhradně k rezervacím Condor-pouze let a obsahuje bezplatnou rezervaci míst k sezení (kromě XL-míst), o 10 kg těžší volná zavazadla, Rail & Fly za cenu 23 EUR za osobu a cestu. Travel Xtra nemůže být dodatečně rezervován, pokud je rezervace letu rezervována pouze jako let nebo rezervace paušální cesty přes pořadatele cesty. Objednávka může být provedena přímo u rezervace nebo včas, nejpozději ale 48 hodin před odletem, přes Vaši cestovní kancelář nebo naše servisní centrum. V online-části je produkt Travel Xtra prodáván výhradně přes německou internetovou prezenci. Ceny Travel Xtra: Travel Xtra krátké trasy: 39 EUR za cestu pro osobu Travel Xtra střední trasy: 49 EUR za cestu pro osobu Vygenerováno dne :29:48. strana 1

2 Travel Xtra dlouhé trasy trasy: 59 EUR za cestu pro osobu Travel Xtra informace o cenách 4. Letenka Condor provede dohodnutý přepravní výkon pouze pro pasažéra, uvedeného na letence nebo jiném přepravním průkazu, přičemž pasažér musí svou identitu prokázat platným průkazem. Úplné křestní jméno a příjmení pasažéra musí souhlasit. Přepravní průkazy nejsou přenosné. Pokud necestujete s elektronickou letenkou, vzniká nárok na přepravu pouze po předložení přepravního průkazu, vystaveného na jméno pasažéra ve spojení s platným dokladem totožnosti. Zajistěte, prosím, v rámci rezervace, aby Vaše jméno a jméno případných spolucestujících bezpodmínečně souhlasilo se zápisem v dokladu totožnosti. 5. Nenastoupení, změna rezervace, náhradní osoby Za níže upravených podmínek máte kdykoliv právo, před nástupem na let od přepravní smlouvy odstoupit. Ve Vašem vlastním zájmu a pro zabránění nedorozumění Vám doporučujeme naléhavě prohlásit toto písemně s uvedením čísla smlouvy. Nenastoupení na let námi bude hodnoceno stejně jako odstoupení. Rozhodující pro dobu sdělení odstoupení od přepravy je doručení tohoto prohlášení k nám a popř. našim smluvním partnerům v obvyklých úředních hodinách. V případě odstoupení jsme oprávněni, požadovat dohodnutou provizi. Necháme si ale započíst to, co jsme následkem zrušení smlouvy na nákladech ušetřili nebo získali jiným využitím. Nám náležející odškodnění se řídí dle ceny přepravy bez daní a poplatků. Pro zvláštní rezervace a rezervace míst k sezení platí odlišná pravidla pro odškodnění. Paušály jsou zaokrouhleny na celá eura. Máte právo nám dokázat, že nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda. Servisní poplatky, požadované od nás u rezervace, nemohou být navráceny. Definice typu trasy: krátké a střední trasy do 5 hodin letu Dlouhé trasy od 5 hodin letu 5.2. Poplatky za odstoupení Flex-tarif (Basis-tarif s Flex Relax nebo tarifní znak N ) Do 29. dne před nástupem na první leteckou cestu Krátké a střední trasy 30EUR za osobu a cestu Dlouhé trasy 60 EUR za osobu a trasu Od 28. dne do 24. hodin před nástupem na první leteckou cestu, stejně jako v případě storna po předchozí rezervaci od 28. dne před nástupem na první leteckou cestu. Krátké a střední trasy 30 EUR za osobu a cestu včetně 25% ceny letu a stejně tak rezervovaného Flex-relax Dlouhé trasy 60 EUR za osobu a cestu včetně 25% ceny letu a Příp. rezervovaného Flex-relax. Od 24. hodin před nástupem na první letovou trasu není náhrada možná. Po nastoupení na let není v případě nenastoupení na zpáteční let náhrada možná. Basis-tarif (tarifní znak SPO a akční-tarif (tarifní značka LM ) V případě storna popř. při nenastoupení do tarifů basis-tarif a akční-tarif není náhrada ceny letu možná. V případě odstoupení od přepravy je třeba eventuelně již vystavené letenky navrátit, protože jinak budeme muset účtovat celou cenu Změny rezervace před nástupem na první letovou trasu Změny rezervace jsou možné pouze během stejné sezóny (letní sezóna / zimní sezóna během jednoho roku) a při dodržení původního typu trasy. Změny rezervace z původně vyšších tarifních letů na nižší tarifní lety jsou možné pouze po dodržení původní ceny letu. Pří změně rezervace na vyšší tarifní let je cenový rozdíl do vyšší ceny letu třeba doplatit do doby změny rezervace (denní aktuální ceny letu) a je ihned splatný. Pokud budou z Vaší strany provedeny po rezervaci, ale ještě před nástupem na první letovou trasu, změny ohledně termínu, cíle nebo odletového letiště, účtujeme paušály za změnu rezervace za každého účastníka. Podkladem pro vyúčtování jsou cena letu, poplatky jsou zaokrouhleny na celá Eura. V každém případě změny rezervace obnáší paušály za změnu rezervace: Flex-tarif (Basis-tarif s Flex-relax nebo tarifní značkou N ) - žádný poplatek za změnu rezervace až za 3 změny rezervace do 24 hodin před nástupem na první letovou trasu - od 4. změny rezervace platí paušály za změnu rezervace Basis-tarifu - od 24. hod. před nástupem na první letovou trasu nebo po dni odletu není změna rezervace možná Basis-tarif (tarifní značka SPO ) - 30 EUR za osobu a cestu do 24. hod před nástupem na první letovou trasu na krátké a střední trasy (do 5. hod. doby letu); děti pod 2. roky bezplatně EUR za osobu a cestu do 24. hod. před nástupem na první letovou trasu pro dlouhé trasy (od 5. hod. doby letu); děti pod 2. roky bezplatně. - Od 24. hod. před nástupem na první letovou trasu nebo po dni odletu není změna rezervace možná. Akční.tarif (tarifní značka LM ) Není možná žádná změna rezervace Změny rezervace po nastoupení na první letovou trasu Po nástupu na let nejsou změny v akčním tarifu možné. Pro rezervace na Basis-tarif a na Basis-tarif s Flex-relax je změna původně rezervovaného zpátečního letu možná s výhradou úředního povolení do 24. hodin před původně rezervovaným zpátečním letem u volně disponibilních míst nebo té stejné nebo vyšší tarifní třídy během stejné sezóny (letní- /zimní sezóna stejného roku). Vznikají eventuelní tarifní rozdíly, stejně jako paušály za změnu rezervace ve výši 30 EUR u krátkých a středních tras popř. ve výši 60 EUR za osobu pro dlouhé trasy. Vyrovnání poplatků za změnu rezervace a eventuelní vzniklé tarifní rozdíly je možné u změny rezervace po nástupu na první letovou trasu výhradně kreditní kartou nebo bankovním inkasem z německého konta Náhradní osoby Pro akční-tarif není změna jména nebo jmenování náhradní osoby možné. U rezervace na Flex-tarif nebo Basis-tarif je jmenování náhradní osoby v rámci rezervovaného tarifu přípustné do 24. hod. před začátkem letu pro celý přepravní výkon. Dodatečná změna bankovních nebo kreditních dat není v souvislosti se změnou jména možná. Smluvní partner a náhradní osoba ručí jako spoludlužníci za přepravní náklady. Připadají následující paušály za změnu jména: Flex-tarif (Basis-tarif s Flex relax nebo tarifní značkou N ) -žádná změna jména až do 3. změn rezervace do 24. hodin před nástupem na první letovou trasu - od 4. změny rezervace platí paušály za změnu jména Basis-tarifu - od 24. hodin před nástupem na první letovou trasu nebo po dni odletu není změn jména možná Basis-tarif (tarifní značka SPO ) - 30 EUR za osobu a cestu do 24. hodin před nástupem na první letovou trasu pro krátké a střední trasy (do 5. hodin doby letu); děti pod 2. roky bezplatně EUR za osobu a cestu do 24. hod. před nástupem na první letovou trasu pro dlouhé trasy (od 5. hod. doby letu); děti pod 2. roky bezplatně. - Od 24. hod. před nástupem na první letovou trasu nebo po dni odletu není změna rezervace možná. Akční-tarif (tarifní značka LM ) Není možná změna jména. Můžeme odmítnout změnu osoby pasažéra, pokud tato nedostačuje zvláštním požadavkům v souvislosti s letem a s rezervací místa k sezení nebo odporuje zákonným předpisům nebo úředním nařízením. V případě přivážecích a odvážecích letů, které jsou prováděny jiným leteckým přepravcem je možné z technických důvodů provést změnu jména nebo jmenování náhradní osoby do 4. dnů před smluvně dohodnutým dnem odletu. Přání na změnu ohledně jména nebo ohledně náhradní osoby, které by měly být provedeny méně než 4. dny před plánovaným termínem odletu, nemohou být provedeny. V takovém případě je možné pouze storno za výše uvedených stornovacích podmínek, stejně jako nová rezervace za platnou cenu letu. 6. Storno aktualizace, storno zvláštních výkonů 6.1. Storno aktualizace Výše uvedené poplatky za storno a změnu rezervace platí pouze pro čistou cenu Vygenerováno dne :29:48. strana 2

3 přepravy. Za storno aktualizace v Premium Economy Class a Condor Comfort Class platí různé podmínky pro storno a změnu rezervace. Tyto podmínky se vztahují výhradně na cenu přepravy ve vyšší rezervační kategorii Comfort Class V případě storna do 24. hodin před smluvně předpokládaným letem nebo zpátečním letem činí poplatky 50% ceny aktualizace. V případě změny rezervace do 24. hodin před smluvně předpokládaným začátkem letu činí náklady 10% ceny aktualizace. V den odletu už není storno ani změna rezervace možná. V případě storna rezervace Vaší Comfort Class se budeme snažit, dosáhnout jiného využití. Máte právo nám prokázat, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda Premium Economy Class V případě storna do 24. hodin před smluvně předpokládaným letem nebo zpátečním letem činí poplatky 50% ceny aktualizace. V případě změny rezervace do 24. hodin před smluvně předpokládaným začátkem letu činí náklady 10% ceny aktualizace. V den odletu už nejsou změny rezervace a storno možné. V případě storna Vaší rezervace Premium Economy Class se budeme snažit, dosáhnout jiného využití. Máte právo nám prokázat, že nám nevznikla žádná nebo podstatně nižší škoda Storno zvláštních výkonů U Condoru si můžete rezervovat mnoho dalších zvláštních výkonů, jako např. přepravu sportovních a zvláštních zavazadel, premium menu a speciální pokrmy. V případě změny rezervace nebo odhlášení zvláštního výkonu je Condor oprávněn, požadovat za rezervovaný speciální výkon popř. provedenou rezervaci manipulační poplatek ve výši 10 EUR. 7. Ztráta letenky Při ztrátě letenky si účtujeme za vystavení nových podkladů manipulační poplatek ve výši 50 EUR za letenku. Za již zařízené uložení letenek, které jsou ve stejný den stornovány, jsme oprávněni účtovat si 50 EUR za letenku. 8. Včasný příchod na letiště Uzavírací doba pro přijetí, která je pro Vás rozhodující, se řídí dle vzdálenosti rezervovaného letu popř. dle příslušného odletového letiště. Doba příjmu je definována jako námi stanovená doba, ve kterou se musíte dostavit na naši odbavovací přepážku. Dbejte, prosím níže uvedených dob příjmu u Vašeho plánu cesty. Aby bylo umožněno bezproblémové odbavení a včasný odlet, doporučujeme Vám naléhavě, dodržet níže uvedené doby, protože v případě opožděného dostavení se k check-inu jsme oprávněni, Vaši rezervaci škrtnout a přepravu zamítnout. Za eventuelní škody a náklady, které Vám z nedodržení této povinnosti vzniknou, neručíme. Dohodneme se s Vámi, že se dostavíte k odbavovací přepážce během níže uvedené doby (doby přijetí): u krátkých a středních tras 90 minut před dobou odletu, uvedenou na letence, u dlouhých tras 120 minut před dobou odletu, uvedenou na letence a u letů do USA/Kanady 180 minut před dobou odletu, uvedenou na letence. V případě rezervace Comfort Class se dostavte k odbavovací přepážce nejpozději 60 minut před dobou odletu, uvedenou na letence. Pro všechny naše pasažéry platí, nezávisle na rezervované třídě, že musí mít nejpozději 45 minut před dobou odletu, uvedenou na letence palubní kartu a musí mít uzavřeny ověřovací formality. Na základě platných bezpečnostních ustanovení a kontroly osob a zavazadel upozorňujeme na to, že se musíte bezprostředně po kontrole zdržovat u vchodu, uvedeného na palubním lístku, musíte zde být do doby vyvolání Vašeho letu. Musíte se dostavit nejpozději do doby, uvedené při odbavování ke vstupu k nástupu na Vámi rezervovaný a zkontrolovaný let, protože jsme jinak oprávněni Vaši rezervaci stornovat a přepravu Vám zamítnout, aby tím bylo zabráněno zpoždění nástupu a zpoždění letu. Za škody a náklady, které Vám tím eventuelně vzniknou, neneseme žádnou záruku. 9. Chování pasažéra Pokud je Vaše chování během kontroly nebo během nástupu nebo na palubě takové, že tím vzniká z Vaší strany nebezpečí pro letadlo nebo pro osoby nebo předměty na palubě, že omezujete posádku při vykonávání její služby nebo neuposlechnete-li nařízení posádky včetně nařízení, týkajících se zákazu kouření nebo užívání drog nebo způsobíte-li druhým cestujícím letadlem nebo posádce nepříjemnosti nebo škody, tak si vyhrazujeme právo provést opatření k zabránění tohoto chování, a to může též znamenat spoutání cestujícího. To platí také pro případ, že jsme Vás v rámci našeho povinného zvážení před rezervací písemně informovali o tom, že Vás od doby písemné zprávy na našich letech již nebudeme přepravovat, protože jste v předchozích letech porušili výše uvedená pravidla chování a proto je Vaše přeprava pro nás neúnosná. 10. Omezení popř. zamítnutí přepravy pasažéra nebo zavazadla Condor může odmítnout přepravu nebo další přepravu pasažéra nebo jeho zavazadel nebo předčasně vyúčtovat, pokud je porušen jeden nebo více níže uvedených bodů: U pasažéra Přeprava porušuje platné právo, platná ustanovení nebo opatřením země odletu nebo cílové země nebo země, přes kterou se přelétá; přeprava ohrožuje bezpečnost, řád nebo zdraví ostatních cestujících nebo členů posádky nebo představuje neúnosnou zátěž pro přepravu; pokud s sebou vezete zbraně jakéhokoliv druhu, zvláště střelné, sečné nebo bodné, stejně jako rozprašovače, které se používají k útoku nebo obraně, munice a výbušné látky, předměty, které dle svého vzhledu nebo označení vzbuzují dojem, že se jedná o zbraně, munici nebo výbušné látky, pak nám je musíte před nástupem ukázat. Přeprava takových předmětů je přípustná pouze tehdy, pokud jsou přepravovány dle odpovídajících ustanovení o přepravě nebezpečného nákladu jako zboží nebo odevzdané zavazadlo. To neplatí pro zaměstnance policie, kteří mají při výkonu služby povinnost nosit zbraně. Ti musí svoje zbraně odevzdat během letu odpovědnému veliteli letadla; duševní nebo psychický stav, včetně omezení alkoholem nebo drogami, který představuje nebezpečí nebo riziko pro samotného pasažéra nebo pro ostatní pasažéry, pro posádku nebo pro věci; pokud odmítnete bezpečnostní prohlídku Vaší osoby nebo Vašeho zavazadla; pokud nebyla zaplacena platná cena letu, splatné daně nebo přirážky, také za předcházející lety; pokud s sebou nevezete všechny podklady, nutné pro vstup a vycestování do cílové země a/nebo pro zpáteční cestu do Spolkové republiky Německo, pokud nevlastníte platné cestovní dokumenty popř. pokud Vaše cestovní dokumenty během letu zničíte nebo pokud odmítnete předání posádce oproti potvrzení i přes výzvu; pokud potřebujete kvůli onemocnění nebo postižení nebo z jiných důvodů zvláštní péči, kterou jste nám ale nenahlásili nejméně 48. hodin před Vaším letem; kvůli bezpečnostním opatřením během posledních 4. týdnů před plánovaným datem porodu v rámci těhotenství. Upozorňujeme na to, že letecká přeprava od 36. týdne těhotenství představuje podstatné riziko pro těhotnou a pro dítě. Infekční nemoci (např. otevřená TBC, infekční hepatitida, plané neštovice, atd.) jsou jak u pasažérů, kteří jsou během letu odkázáni na používání tlakovzdušného nebo elektrického přístroje a současně na zásobení kyslíkem. U zavazadel - U předmětů v zavazadlech, které mohou ohrožovat letadlo, osoby nebo předměty na palubě letadla, pokud jsou uvedeny v Pravidlech o nebezpečných nákladech ICAO a de IATA, jsou dostupné u nás nebo u našich zplnomocněných agentů. - K ním patří především výbušné látky, munice, ohňostroje, světelné rakety, plyny, hořlavé, nehořlavé, hluboce zmrazené a jedovaté, vznětlivé tekuté látky (např. campingový plyn, aerosol, náplně do zapalovačů), barvy a ředidla, vznětlivé pevné látky (např. zápalky) a jiné vznětlivé materiály (např. také zapalovače). - látky, které mají sklon ke samovznícení, látky, které při kontaktu s vodou vytvářejí hořlavé plyny, okysličující látky jako bělící prášek nebo peroxid, jedovaté látky a zárodky nemocí, stejně jako radioaktivní materiály. - žíraviny (např. rtuť, také v teploměrech), kyseliny (zásady, baterie, plněné tekutinou), magnetizující látky, tekuté látky jakéhokoliv druhu a nebezpečné zboží, které je uvedeno v IATA- Pravidlech o nebezpečných nákladech. - Předměty, jejichž přeprava je zakázána dle předpisů státu, z nějž se odlétá, do nějž se přilétá nebo přes nějž se přelétá. - Předměty, které jsou nevhodné k přepravě z důvodu nebezpečnosti nebo nejistoty ohledně jejich váhy, velikosti nebo druhu, stejně jako kvůli jejich zhoubnosti, křehkosti nebo zvláštní citlivosti. Bližší údaje obdržíte u nás nebo u našich zplnomocněných agentů. Pokud by Vaše zavazadlo obsahovalo výše uvedené předměty a pokud budou tyto předměty objeveny v zavazadle během bezpečnostní kontroly, pak musí být tyto předměty ze zavazadla odstraněny. Proto musí být Vaše zavazadlo otevřeno a ohrožující Vygenerováno dne :29:48. strana 3

4 předmět odstraněn. Ručení za odebraný předmět Condor nepřebírá. Kromě toho Vám musím Condor připočítat náklady, vzniklé za odebrání a eventuelní úschovu. Za eventuelní škody, které vzniknou na zavazadle a jeho obsahu jeho otevřením a za jeho odebráním, nepřebíráme žádnou záruku. 11. Přeprava zvířat na letech Condoru Z bezpečnostních důvodů můžeme akceptovat pouze zvířata s potvrzenou rezervací, která cestují v doprovodu rezervovaného pasažéra. Zvířecí pas je bezpodmínečnou povinností. Kdo chce s domácími zvířaty cestovat do zahraničí, potřebuje pro to modrý EU-průkaz domácích zvířat. Jméno majitele, které je uvedeno ve zvířecím pase, musí souhlasit se jménem pasažéra. Modrý EU-průkaz domácích zvířat. Platí ve všech 27 státech Evropské unie a atestuje, že je zvíře očkováno proti vzteklině. Dbejte, prosím, toho, že pro některé cíle platí zvláštní ustanovení. Pokyny k tomu obdržíte na velvyslanectví dané země. Zvířata smí být přepravována pouze ve schránkách, které odpovídají požadavkům IATA Life Animals Regulation. Zvíře musí být umístěno tak, aby stálo vzpřímeně, aniž by se hlava nebo uši dotýkaly stropu klece. Musí mít možnost otočit se a uložit se v přirozené poloze. Nádoby na vodu a potravu musí být k dispozici. Klec musí být stabilní a čistá, musí mít vodotěsnou podlahu a uvnitř musí být vyložena savým materiálem. Dbejte prosím toho, že přeprava zvířat může být u kontroly odmítnuta, pokud je nádoba příliš malá nebo nevhodná. Poslední rozhodnutí o tom, zda bude zvíře přepraveno v odpovídající nádobě, nepřísluší našemu kontrolnímu personálu, ale odpovědnému zmocněnci pro ochranu zvířat příslušného letiště. Nemocná nebo zraněná zvířata, mláďata, která ještě nebyla oddělena od matky, stejně jako psi a kočky, které během přepravy pravděpodobně porodí, nebo ta, která vrhla před méně než 48. hodinami před plánovanou přepravou, jsou z přepravy vyloučena. Na základě nařízení (ES( 998/03 přepravujeme psy a kočky v rámci EU teprve od věku 4. měsíců a do nevypsaných zemí třetího světa teprve od 7. měsíců. Zvířata, která jsou zklidněna medikamenty, musí při komunikaci s naším personálem popř. pověřencem pro ochranu zvířat, reagovat. Bojoví psi následujících ras jsou z přepravy vyloučeni: Pitbull-terier, americký pitbull, americký staffordshire, staffordshire bullterier, americký buldok, argentinská doga, brazilská fila, kangal (karabaš), kavkazský owtscharka, mastiff, mastino napolitano. Při nedodržení výše uvedených přepravních podmínek jsme oprávněni, zamítnout přepravu zvířete. Za eventuelně vzniklé škody nebo za bezprostřední škody nemůžeme být odpovědni. Pokud Vy nebo další spolucestující z tohoto důvodu upustíte od přepravy, nemůže být ceny letu navrácena. Veškeré nutné dovozní nebo zdravotní papíry atd. musí vždy obstarat sám cestující. Upozorňujeme na to, že u letů do a z Dubaje a Sharjahu, nesmí být přepravována žádná zvířata, ani v kabině, ani v přepravní místnosti. Za přepravu domácích zvířat v kabině nebo v přepravní místnosti si účtujeme paušální poplatky. Ohlašovací povinnosti: Ohlašovací povinnost pro zvířata v přepravním prostoru činí 48 hodin před odletem, ohlašovací povinnost pro zvířata v kabině činí 8 hodin před odletem. V případě využití svážecích a rozvážecích letů platí pro celou trasu podmínky první vykonávající letecké společnosti. Je možné, převážet v kabině kočku nebo psa. Pokud není překročen přípustný, omezený počet zvířat v kabině, přepravíme rádi na pasažéra jednoho psa nebo jednu kočku do hmotnosti 6 kg včetně tašky. Prosíme o pochopení, že v zájmu všech pasažérů povolíme pouze omezený počet malých zvířat v kabině a že zvíře musí během celého letu stát v uzavřené nádobě na zemi. Rozměry nádoby (prodyšné a vodu propustné, uzavíratelné k dostání v obchodech pro zvířata) nesmí přesáhnout rozměry příručního zavazadla 55 x 40 x 20 cm). Mějte, prosím, pochopení pro to, že ptáky a zajíce, stejně jako jiné hlodavce nemůžeme bohužel přepravovat v kabině pro pasažéry. Tato zvířata budou přepravována v transportních boxech v nákladním prostoru. Přeprava myší, krys, křečků a morčat je v kabině pro pasažéry je vyloučena jak v kabině, tak i v nákladním prostoru. Pokud si s sebou berete v rámci ochrany zvířat psy a kočky do Německa ze zahraničí, musí cestující potvrdit svým podpisem, že bere na vědomí přepravní podmínky. Z bezpečnostních důvodů povolujeme ochráncům zvířat přepravu maximálně jednoho zvířete v kabině nebo v nákladním prostoru. Také v tomto případě připadají výše jmenované paušály za zpracování. Platí směrnice pro povinnost zvířecího pasu, pasažér musí být v EU-zvířecím pase zapsán jako majitel. Přeprava slepeckých nebo doprovodných psů v kabině je bezplatná. Předpokladem pro to je předchozí oznámení minimálně 48 hodin před plánovaným letem, naše potvrzení oznámení a lékařské potvrzení. Mějte, prosím, pochopení, že v kabině mohou být přepravování maximálně dva slepečtí nebo doprovodní psi Děti, cestující samy a přeprava malých dětí a osob s omezenou mobilitou Děti, cestující samy (UM) Děti ve věku 5 11 let mohou s Condorem cestovat také samy. Přihlášení servisu UM je možné do 8. hodin před odletem a představuje intenzivní péči od doby registrace na zemi. Současně nejpozději ale 48. hodin před odletem provedeme bezplatnou rezervaci. Upozorňujeme na to, že rezervace místa k sezení u svážecích a rozvážecích letů jiných leteckých společností je buď zpoplatněná nebo není možná. Děti, které cestují samy, zaplatí plnou cenu letu včetně servisního poplatku ve výši 30,- EUR za cestu. Pokud spolu cestují dvě děti bez doprovodu, připadá na každé dítě UM-poplatek ve výši 30,- EUR na dítě a na cestu, druhé dítě ale zaplatí potom sníženou dětskou cenu. Na odletovém letišti potřebujeme úplné údaje (jméno, adresu, telefonní číslo) doprovázející nebo vyzvedávající osoby až do předání popř. převzetí UM. Pokud by doprovázející osoba /osoby nebyla / nebyly rodiči UM, pak je při odevzdání a u vyzvednutí u registrace nutná plná moc. Ta je ale nutná pouze tehdy, pokud doprovázející osoba / osoby nesouhlasí s osobami, uvedenými v rezervaci. Doprovázející osoby / osoby musí být identifikovatelná platným občanským průkazem s fotografií. Naši letoví průvodci převezmou potom na palubě péči. Prosíme o pochopení, že děti před ukončením 5. let musí cestovat v době letu vždy v doprovodu rodičů nebo se sourozenci od 16. let nebo jiných osob od 18. let. Existuje přihlašovací povinnost pro děti, které cestují samy, ve věku od 5. do 11. let. Neexistuje ohlašovací povinnost pro děti ve věku 5 11 let, které cestují samy. S mladistvými do 16. let nakládáme na výslovné přání rodičů jako s dětmi, které cestují samy Přeprava malých dětí a dětí Pro případ, že je dítě až do dovršení 12. let doprovázeno pouze jedním z rodičů, může být pro zabránění nedorozuměním a komplikacím rozumné, předložit písemné potvrzení druhého rodiče o oprávnění k provedení letu / letů s doprovázejícím rodičem. Na dospělého může být přepraveno maximálně jedno malé dítě před dovršením 2. roku bez nároku na místo k sezení. Druhé malé dítě pod 2. roky může být dospělým doprovázeno na žádost pouze tehdy, pokud pro další dítě bude regulérně rezervováno místo k sezení. Upozornění: Malé dítě musí být rezervováno a vyúčtováno jako dítě (2-11 let) pokud mezitím malé dítě dosáhne před zpátečním letem 2. let. Jako zvláštní servis pro rodiny s dětmi pod 2. roky nabízí Condor bezpoplatkovou rezervaci míst k sezení předem. Rezervace míst k sezení pro rodiny s malými dětmi pod 2. roky, skládající se ze dvou dospělých, nejméně jednoho dítěte a spolucestujících sourozenců ve věku 2-11 let, je bezplatná. Po včasném přihlášení do 48. hodin před plánovaným odletem má Condor na palubě k dispozici pro malé děti do ca 6. měsíců a/nebo maximálně 8 kg základnovou síť/dětské koše. Upozorňujeme ale na to, že tento servis na svážecích a rozvážecích letech nemůže být u jiných leteckých společností k dispozici Osoby s omezenou pohyblivostí Condor nabízí postiženým lidem a pasažérům s omezenou mobilitou co možná největší podporu na letištích a během letu. Pomoc a podpora jsou bezplatné. Potřebné je předčasné přihlášení nejméně 48. hodin před plánovaným letem a potvrzení ze strany Condoru. Pokud není pasažér kvůli tělesné nebo duševní vadě schopen, se během letu sám obstarat a je odkázán na stálou péči a pomoc, může být přeprava provedena pouze společně s doprovodnou osobou, která zaplatila plnou cenu letu. Pasažérům s čerstvými zlomeninami kostí se doporučuje upustit kvůli zvýšeným zdravotním rizikům od letecké přepravy během 48. hodin po zlomení kosti. Důrazně upozorňujeme na zdravotní rizika, jako jsou např. nebezpečí trombózy, poruchy prokrvení, otoky, atd. V každém případě potřebují pasažéři se sádrou během prvních sedmi dnů po zlomení kosti lékařské Vygenerováno dne :29:48. strana 4

5 potvrzení, které potvrdí schopnost letu, a sádrový obvaz musí být podle délky otevřen. 13. Předpisy o zavazadlech V rámci letecké přepravy si s sebou můžete vzít určitý rozsah zavazadel jako volná zavazadla. Hranice volných zavazadel vyplývají z údajů na letence, popř. z rozpisu, který je základem Vaší nabídky pro uzavření smlouvy o letecké přepravě. Přeprava zavazadel přes hranici volných zavazadel, stejně jako přeprava volných zavazadel, je zpoplatněná. U registrace jsou namátkově prováděny kontroly Vašich zavazadel. Upozorňujeme na to, že výše uvedené předměty se nesmějí nacházet v odevzdaných nebo v příručních zavazadlech. Dodatečně upozorňujeme na to, že se v příručních zavazadlech nesmějí nacházet špičaté a ostré předměty, jako např. nůž, nůžky nebo obsah manikúry nebo podobně. Takové předměty patří do odevzdaného zavazadla. Při využití svážecích a rozvážecích letů jiných leteckých společností k letům Condoru platí pro celou trasu svozu a rozvozu Všeobecné přepravní podmínky a pravidla o zavazadlech prováděcí letecké společnosti. Pokud jste si na cestě s Condorem rezervovali zvláštní výkony nebo jste přihlásili zvláštní zavazadla, platí tato rezervace pouze na trasách, prováděných Condorem. To stejné platí pro výhody na základě rezervace na našich Comfort- nebo Premium Economy Class Příruční zavazadla Na palubu si sebou můžete bezplatně vzít příruční zavazadlo o maximální váze 6 kg. Dále je přípustné, vzít si s sebou na palubu malou kabelku, laptop včetně tašky, deštník a potřebné hole. Pokud je překročena přípustná nejvyšší váha, jsme oprávněni, požadovat za nadbytečná zavazadla přirážku. Rozměry příručních zavazadel nesmí překročit rozměry 55 x 40 x 20. Pokud je přípustná nejvyšší povolená hmotnost překročena, popř. přípustné rozměry, pak jsme oprávněni požadovat za nadměrné zavazadlo příplatek. Palubní personál je z bezpečnostních důvodů oprávněn k tomu, zadržet nepřípustná zavazadla v úložném prostoru. V případě nedodržení omezení váhy a rozměrů neručíme za cenné předměty a křehké předměty v odevzdaných příručních zavazadlech. V každém případě se musí příruční zavazadlo vejít před Vaše přední sedadlo nebo do zavazadlových přihrádek. Pokud Vaše příruční zavazadlo tyto předpoklady nesplňuje nebo pokud neodpovídá bezpečnostním požadavkům, pak musí být přepraveno jako odevzdané zavazadlo. Předměty, které potom nejsou vhodné pro přepravu v nákladním prostoru (např. citlivé hudební nástroje), jsou pro přepravu v kabině přijaty jen tehdy, pokud nám jsou předem ohlášeny a byly z naší strany k přepravě přijaty. V takovém případě je přeprava takového zvláštního zavazadla zpoplatněna. Dle nařízení EU 1546/2006 si s sebou můžete vzít do příručního zavazadla na všech letech, které startují z Evropy (také na zahraniční lety) tekutiny, tlakové nádoby (např. spreje), pasty, tělová mléka a jiné gelové substance pouze do maximálního množství 100 ml pro balení. Rozhodující je vytištěné množství a ne stav náplně. Jednotlivé nádoby se musí kompletně vejít do uzavíratelného, transparentního plastového sáčku s maximálním objemem 1 l a jsou při bezpečnostní kontrole kontrolovány. Pro pasažéra je povolen pouze jeden sáček. Pro léky a stravu pro děti platí zvláštní pravidla. Různé státy, nenáležící k EU, vydala stejná nebo podobná nařízení. Bližší informace obdrží pasažéři u nás nebo u našich zplnomocněných agentů Nadbytečná zavazadla Pokud je překročena Vaším příručním zavazadlem nejvyšší váha, určená pro let a pro příruční zavazadlo popř. celková váha, pak jsme oprávněni, požadovat náklady za nadměrná zavazadla. Náklady za nadměrná zavazadla pro odlety od činí u krátkých a středních letů (např. Baleáry, Turecko, Řecko, Kanárské ostrovy, Egypt, Madeira, Maroko, Kypr) pro leteckou trasu a pro kg 10 EUR. Za dálkové trasy (např. Keňa, Srí Lanka, Sal, Kapverdské ostrovy, Thajsko, Karibik, Mexiko, USA) činí náklady za nadměrná zavazadla pro leteckou trasu a pro kg 20 EUR. Pro případ, že zavazadla zanecháte u check-in nebo u vchodu, nepřejímáme za ně žádnou zodpovědnost. Pokud vzniknou Vámi zanechaným zavazadlem popř. jeho opatrováním nebo odstraněním náklady, nesete tyto náklady Vy Dětské autosedačky na palubě Condoru Přeprava zvláštních a sportovních zavazadel Přeprava zvláštních a ostatních sportovních zavazadel je zpoplatněna Přeprava zvláštních zavazadel a sportovního náčiní je možná pouze v pro ně vhodném balení popř. v transportních schránkách. Každé sportovní náčiní musí být zabaleno a odevzdáno zvlášť, to znamená odděleně od Vašeho odevzdaného cestovního zavazadla. Jinak bude celé zavazadlo vyúčtováno za aktuální nadzavazadlové poplatky, které mohou být vyšší než paušální poplatky za zvláštní a sportovní náčiní. Spolupracovníci u checkin si vyhrazují právo, zabalená zvláštní a sportovní zavazadla namátkově překontrolovat a transport při nedodržení předpisů popřípadě odmítnout. Upozorňujeme na to, že ve sportovním zavazadle nesmějí být žádné jiné předměty než ty, které se počítají bezprostředně k výkonu sportu, zvláště žádné oblečení. Pro přepravu kanoí a kajaků potřebujeme prohlášení o zřeknutí se postihu. Dbejte, prosím, toho, že zvláštní zavazadla a sportovní zavazadla musí být ohlášena. Ohlášení je možné pouze do 8 hod. před odletem. Nahlášení zvláštních zavazadel není nutné pro dětské kočárky, dětské skládací kočárky, dětské postýlky a dětské autosedačky, pokud tyto nemají být používány na palubě. Dále nemusí být ohlášeny slunečníky a vícezavazadla v kufru nad 20 kg nad povolené množství. Kvůli zvýšené časové náročnosti u registrace zvláštních a sportovních zavazadel Vás prosíme, aby jste se dostavili k přepážce check-in nejpozději 120 minut (u letů do USA a Kanady 180 minut) před plánovaným odletem.poplatky za přepravu zvláštních a sportovních zavazadel, stejně jako vícezavazadel, je třeba zaplatit při přihlášení kreditní kartou nebo vrubopisem, nejpozději ale u registrace. Dodatečná platba není možná. Při využití svážecích a rozvážecích letů jiných leteckých společností platí pro celou letovou trasu podmínky první vykonávající letecké společnosti. Naléhavě doporučujeme, informovat se v takovém případě předem u příslušné letecké společnosti V odevzdaných zavazadlech se nesmí nacházet: peníze v hotovosti, šperky, cenné kovy, kamery, mobilní telefony, elektronické přístroje (např. laptopy nebo počítače), citlivé optické pomůcky, obchodní papíry, vzorky, cenné umělecké předměty s tržní hodnotou nad 300 EUR, předměty, podléhající zkáze nebo křehké předměty, pasy a jiné doklady totožnosti, nutné léky, stejně jako cenné věci v hodnotě nad 300 EUR (rozhodující je nová hodnota), pokud neslouží k ošacení. Za poškození nebo ztrátu předmětů, které jsou obsaženy oproti výše uvedeným ustanovením v odevzdaném zavazadle, Condor dle pravidel článku 20 Montrealské dohody neručí. To platí také pro následné škody a nepřímé škody, které mohou vzniknout z transportu takových předmětů v odevzdaném zavazadle. 14. Ručení a lhůta k žalobě Pro ručení Condoru, stejně jako ostatních společností, které přepravu provádějí, platí vždy jejich přepravní podmínky. Přeprava podléhá dohodě ze dne pro sjednocení určitých předpisů o přepravě v mezinárodním leteckém provozu (Montrealská dohoda), stejně jako nařízení ES 2027/97 ve znění, změněném nařízením (ES) č. 889/02. Montrealská dohoda upravuje a omezuje ručení Condoru za smrt nebo poškození života, stejně jako ztrátu nebo poškození zavazadel nebo za zpoždění. Dle Montrealské dohody je ručení omezeno následovně: Neexistují žádné nejvyšší obnosy za ručení u ručení za smrt nebo poškození života pasažérů. U škod do zvláštního práva čerpání (SZR) pasažérů (ca EUR) pro pasažéra nám zůstává právo prokázat, že poškozený si škodu způsobil zcela nebo částečně svým zaviněním. Do té míry jsme od ručení (článek 20 MU) osvobozeni. Za z toho vzniklou škodu Condor neručí tehdy, pokud prokážeme, že se škoda nevztahuje k protiprávnímu a zaviněnému jednání nebo zanedbání z naší strany nebo ze strany námi pověřených osob nebo výhradně na protiprávním a zaviněném jednání nebo zanedbání třetí osobou (článek 21 MU). Condor platí zálohu pro krytí bezprostředních ekonomických potřeb oprávněných žadatelů. Při zničení, ztrátě, také částečné ztrátě, poškození nebo zpoždění odevzdaných zavazadel na SZR (ca EUR). Pokud přesáhne hodnota Vašich odevzdaných zavazadel tuto částku, pak musíte leteckého přepravce při odbavení informovat nebo před cestou zajistit, aby bylo zavazadlo plně pojištěno. Pojištění není zahrnuto v ceně přepravy. Naléhavě doporučujeme, uzavřít pojištění v případě odstoupení a pro případ ztráty nebo poškození cestovních zavazadel. Vygenerováno dne :29:48. strana 5

6 Rádi Vám zprostředkujeme takové pojištění našeho pojišťovacího partnera Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, München Nejsme pověřeni likvidací škod. U zpoždění letecké dopravy cestujícího na EUR. (ca EUR). Poškození, ztrátu, také částečnou ztrátu nebo poškození cestovních zavazadel nám musíte sdělit písemně co možná nejdříve. V případě poškození, ztráty, také částečné ztráty, je nutné nahlášení škody na letišti; bude Vám vystaveno tzv. PIR. Pokud bude odevzdané zavazadlo přijato bez PIR při expedici, pak se bude předpokládat na důkaz opaku, že jsme Vám odevzdaná zavazadla dodali nepoškozená a úplná. Škrábance, malé boule a odřeniny nepředstavují žádné škody na odevzdaném zavazadle, ale projevy obvyklého opotřebení. Zajistěte, prosím, aby Vaše zavazadla dostačovala nárokům v rámci leteckého provozu a zvláště dostatečnou ochranu před pronikající vlhkostí. Omezení ručení neplatí, pokud Condor způsobil škodu úmyslně nebo nedbale. Při poškození nebo částečné ztrátě odevzdaného zavazadla nám musí dojít písemné sdělení neprodleně, nejpozději ale během 7 dnů, u zpoždění cestovního zavazadla během 21. dnů poté, co Vám bylo Vaše zavazadlo dáno k dispozici. Rozhodující je doba zaslání písemného sdělení. Vydání PIR nezachovává výše uvedené lhůty. Pokud byla škoda způsobena společným zaviněním poškozeného, pak nalézají využití normy použitelného práva ohledně vyloučení nebo snížení povinnosti náhrady u spolupůsobícího zavinění poškozeného. To platí stejně, pokud poškozený nesplní svoji povinnost snížení škody a omezení škody. Condor neručí za škody, které vzniknou dodržením státních předpisů nebo tím, že jste nesplnil povinnosti, vyplývající z těchto předpisů. Předpisy Montrealské dohody zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčeny. Žaloba na náhradu škod může být podána pouze během promlčecí lhůty 2 let. Lhůta zažíná v den, ve kterém letadlo přiletělo na místo určení nebo ve kterém mělo přiletět nebo ve který byla doprava přerušena. 15. Letové plány, zpoždění a škrtnutí letů / změny letů, práva pasažérů Zveřejněné doby letů se mohou mezi datem zveřejnění a datem rezervace popř. letu změnit. Condor se bude snažit, omezit změny v dobách letu na nejnižší míru a informovat Vás co možná nejdříve Condor je oprávněn, změnit letadlo a přepravu převést zcela nebo jen částečně na třetí osobu, přičemž je Condor i nadále odpovědný za rezervovanou přepravu. Pokud nám sdělíte kontaktní adresu, budeme Vás o eventuelních změnách přepravy co možná nejrychleji informovat V případě neoprávněně zamítnuté přepravy a škrtnutí letu poskytneme v případě zákonných předpokladů výkony dle nařízení Evropského společenství (ES) 261/04. V případě zpoždění od nás obdržíte předpokládané zaopatřovací výkony. Upozornění dle ES-nařízení 261/2004 Práva pasažérů V případě neprovedení přepravy kvůli přerezervování, anulování letu a zpoždění nejméně 2 hodiny Vám přísluší práva dle výše uvedeného nařízení. Tato upozornění jsou nutná, neznamenají ale žádný základ nároků pro náhradu škod a nemohou být použita pro výklad ustanovení o ručení Montrealské dohody. Práva z ustanovení platí tehdy, pokud máte potvrzenou rezervaci pro konkrétní let, dostavili jste se v uvedenou dobu nebo pokud nebylo uvedeno nejpozději 45. minut před plánovanou dobou odletu k odbavení a rezervovali jste si let za veřejně známý tarif. V případě zpoždění více než 2 hodiny u letů do 1500 km, více než 3 hodiny mezi 1500 a 3500 km a více než 4 hodiny nad 3500 km, máte nárok na opatřovací výkony ve formě nápojů a stravy, odpovídající rezervované přepravní třídě a v závislosti na době čekání, 2 telefonáty nebo faxy nebo y a nocleh v hotelu, pokud se let bude konat až další den po plánované přepravě. Pokud by se let měl poskytnutím opatřovacích výkonů dále zdržet, pak Vám nárok nevzniká. U zpoždění více než 5 hodin máte právo od přepravy odstoupit a nechat si navrátit náklady na letenku během 7 dní, pokud je účel cesty zpožděním zmeškán a popř. zpáteční dopravu do výchozího bodu v nejbližší době. V případě přerezervování máte právo na opatřovací výkony. Kromě toho Vám nabídneme jinou přepravu k cílovému letišti za srovnatelných podmínek. Pokud od přepravy upustíte, máte nárok na náhradu nákladů na letenku. V každém případě máte nárok na vyrovnání, závislé na letové vzdálenosti. U letů o letové vzdálenosti do 1500 km činí vyrovnání 250 EUR pro pasažéra, u letové vzdálenosti mezi 1500 a 3500 km 400 EUR a u vzdálenosti více než 3500 km 600 EUR. Můžete si zvolit mezi platbou v hotovosti a leteckým poukazem. Pokud Vám nabídneme alternativní let do cílového letiště a příjezd neproběhne dle vzdálenosti později než za 2, 3 popř. 4 hodiny, sníží se vyrovnávací platba o 50%. Nárok na výše uvedené výkony odpadá, pokud Vám byla přeprava důvodně dle dosavadních a ještě následujících ustanovení zamítnuta. V případě anulování plánovaného letu máte ta stejná práva na opatřovací a vyrovnávací výkon, stejně jako náhradu nákladů na letenku, jako v případě neprovedené přepravy za uvedených předpokladů. Nárok na výše uvedená práva odpadá, pokud je třeba anulování vyvodit z neobvyklé okolnosti, které nebylo možno i přes provedení všech únosných okolností zabránit. Nárok na vyrovnávací výkon dále odpadá, pokud Vás nejméně 14. dní před plánovaným odletem informujeme o zrušení letu, popř. mezi 14. a 7. dny před plánovaným odletem, pokud se odlet opozdí ne o více než 2 a přílet ne o více než 4 hodiny, popř. méně než 7. dní před plánovaným odletem, pokud se odlet zdrží ne o více než 1 a přílet ne o více než 2 hodiny. Condor je oprávněn prohlásit, že budou připočteny platby za vyrovnání na nároky na náhradu škod, ať již z jakéhokoli právního důvodu. 16. Elektronické přístroje, povinnost připoutat se, nekuřácké lety, cestovní dokumenty, porušení příjezdových ustanovení a právní následky Elektronické přístroje Nepovolený provoz elektronických přístrojů na palubě, např. mobilních telefonů, laptopů, CDpřehrávačů, elektronických her a přístrojů s vysílací funkcí a vysílaček je zakázáno a může být trestné. Výjimku z toho tvoří sluchátka a kardiostimulátory. Dbejte, prosím pokynů palubního personálu.. Pokud si nejste jisti, zda je povolen provoz Vámi vezeného přístroje, obraťte se, prosím, stejně tak na palubní personál Povinnost připoutat se Dbejte, prosím, pro vlastní bezpečnost toho, že během celého letu platí povinnost připoutat se v době, kdy se nacházíte na Vašem sedadle. Je třeba dbát striktně pokynů palubního personálu Nekuřácké lety Všechny lety Condoru jsou nekuřácké lety. Kouření je zakázáno ve všech částech letadla a během celého pobytu na palubě. Porušení zákazu kouření povede okamžitě k upozornění a může mít za následek přerušení letu. Z toho vzniklé náklady nesete v každém případě Vy Cestovní dokumenty Jste povinni a podléhá Vaší vlastní odpovědnosti, obstarat si vstupní a výstupní doklady a víza, nutná pro Vaši cestu a dbát všech předpisů států, které se přelétají nebo do nichž se přilétá nebo se z nich odlétá; to stejné platí pro naše příslušná nařízení a pokyny. Neručíme za následky, které Vám vzniknou, pokud zanedbáte opatření si nutných papírů nebo z nerespektování v úvahu přicházejících předpisů nebo pokynů. Jste povinni předložit před nástupem na let vstupní a výstupní papíry, zdravotní vysvědčení a ostatní listiny, které jsou předepsány v úvahu přicházejícími státy a povolit nám zhotovení kopií těchto dokumentů. Vyhrazujeme si právo, vyloučit Vás z přepravy, pokud nebudete dbát rozhodných přepisů a pokud budou Vaše dokumenty neúplné. Neručíme za škody nebo náklady, které Vám vzniknou z toho, že nebudete dbát těchto ustanovení Porušení vstupních nařízení a právní následky Pokud je Vám zamítnut vstup do země, pak jste povinni, zaplatit pokutu, která je nám příslušnou zemí udělena. Dále jste povinni, zaplatit aplikovatelnou cenu letu, pokud Vás na nařízení úřadu budeme muset dopravit na místo odeslání nebo na jiné místo, protože do země nemůžete přicestovat (země tranzitu nebo země určení). Můžeme použít Vámi zaplacené finance za nevyužitou přepravu nebo Vaše prostředky, nacházející se v našem vlastnictví, pro platbu této ceny letu. Cena letu, zaplacená za přepravu do místa odmítnutí nebo vyhoštění, nebude navrácena. Pokud budeme nuceni zaplatit nebo složit pokuty nebo penále nebo ostatní výdaje, protože jste nerespektovali předpisy daného státu ohledně vstupu a transferu nebo že nemáte potřebné dokumenty, stanovené v těchto předpisech, pak jste povinni, Vygenerováno dne :29:48. strana 6

7 uhradit nám na požádání zaplacené a složené obnosy a provedené výdaje. Jsme oprávněni, použít pro krytí takových výdajů peněžité prostředky, nacházející se ve Vašem vlastnictví. Výše pokuty a penále je v každé zemi jiná a může dalece přesahovat cenu letu. Dbejte naléhavě ve Vašem vlastním zájmu na dodržení vstupních ustanovení. 17. Ochrana dat Souhlasíte s tím, že poskytnete Condoru Vaše osobní údaje k následujícím účelů: provedení rezervace letu, popř. získání dodatečných výkonů, provedení vstupních formalit, stejně jako zprostředkování takových dat příslušným úřadům v souvislosti s provedením Vašeho letu. Zplnomocňujete Condor k tomu, aby předal tato data ke splnění výše uvedených účelů vlastním kancelářím, zplnomocněným agentům tuzemským i zahraničním úřadům, jiným leteckým společnostem, stejně jako ostatním vykonavatelům služeb. V rámci péče o zákazníky využíváme také pomoci podnikatelů - externích služeb. Jejich spolupracovníci podléhají samozřejmě těm stejným, přísným ustanovením na ochranu dat, jako naši vlastní. V ostatním odkazujeme na naše informace k ochraně dat. 18. Pojištění Pojišťovací výkony, zvláště pojištění nákladů na odstoupení v případě storna, není zahrnuto v ceně. Naléhavě doporučujeme uzavřít při rezervaci takové pojištění. V případě pojistného případu je nutné okamžité písemné ohlášení škody.condor není pověřen regulací škod. Adresa našeho pojistitele zní: Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, München 19. Upozornění dle přílohy k dopravnímu řádu (ES) 2027/9 ve znění dopravního řádu (ES) 889/02 Toto upozornění je nutné dle dopravního řádu (ES) 889/02, nepředstavuje ale v žádném případě podklad nároků na eventuelní nároky na náhradu škod, nemohou jím být tak vyložena ustanovení Montrealské dohody. Protože jsme ze zákona povinni ke sdělení tohoto upozornění, není toto součástí přepravní smlouvy mezi Vámi a Condorem. Ručení leteckých přepravců za pasažéry a jejich cestovní zavazadla Tato upozornění shrnují pravidla ručení, která jsou používána leteckými přepravci společnosti dle právních předpisů společnosti a dle Montrealské dohody Náhrada škod v případě smrti nebo poškození zdraví Neexistují žádné nejvyšší částky pro ručení v případě smrti nebo poškození zdraví pasažérů. Pro škody na zdraví až do výše SRZ nemůže letecký podnik vznést námitky proti požadavkům na náhradu škod. Požadavkům, jdoucím přes tento obnos, může letecký podnik zabránit důkazem, že nejednal ani nedbale, ani jinak vinně Zaplacení zálohy Pokud pasažér zemře nebo je zraněn, musí letecký podnik poskytnout během 15. dnů po stanovení osoby, oprávněné k náhradě škody zálohu, aby byly pokryty bezprostřední ekonomické potřeby. V případě smrti obnáší tato záloha ne méně než SZR Zpoždění v přepravě pasažérů Letecký podnik ručí za škody, vzniklé zpožděním při přepravě pasažérů, pouze tehdy ne, pokud provedl všechna možná únosná opatření ke snížení škody nebo pokud bylo provedení těchto opatření nemožné. Ručení za škody při zpoždění při přepravě pasažérů je omezeno na SZR. Možné ručení dle nařízení (ES) 261/04 tím zůstává nedotčeno Zpoždění při přepravě cestovních zavazadel Letecký podnik ručí za škody, vzniklé zpožděním při přepravě zavazadel, pouze tehdy ne, pokud provedl všechna možná únosná opatření ke snížení škody nebo pokud bylo provedení těchto opatření nemožné. Ručení za škody při zpoždění při přepravě zavazadel je omezeno na SZR Zničení, ztráta nebo poškození cestovních zavazadel Letecký podnik ručí za zničení, ztrátu nebo poškození cestovních zavazadel až do výše SZR. U odevzdaných zavazadel existuje ručení, nezávislé na míře zavinění, pokud cestovní zavazadla nebyla již předtím poškozena. U neodevzdaných zavazadel ručí letecký podnik pouze za zaviněné chování Vyšší hranice ručení za cestovní zavazadla Vyšší hranice ručení platí, pokud pasažér odevzdá nejpozději u odbavení zvláštní prohlášení a zaplatí přirážku Reklamace u cestovních zavazadel Při poškození, zpoždění, ztrátě nebo zničení cestovních zavazadel, musí pasažér provést co možná nejdříve písemné oznámení leteckému podniku. Při poškození odevzdaných zavazadel musí pasažér během 7 dnů, při zpoždění během 21 dnů poté, co mu byla dána k dispozici, písemné ohlášení Ručení smluvního a provádějícího leteckého přepravce Pokud provádějící letecký podnik není identický se smluvním leteckým přepravcem, pak může pasažér směřovat svoje oznámení nebo nároky na náhradu škod na oba podniky. Pokud je na letence uvedeno jméno a kód leteckého přepravce, pak je tento onen, který uzavírá smlouvu Lhůta k podání žaloby Soudní žaloby na náhradu škod musí být podány během 2 let, počínaje dnem příletu letadla nebo dnem, ve kterém mělo letadlo přiletět. Tato ustanovení se zakládají na Montrealské dohodě ze dne , která byla změněna v Evropském společenství dopravním řádem (ES) 2027/97 ve znění, změněném dopravním řádem (ES) 889/02 a národními právními předpisy členských států. 20. Rozhodné právo a sídlo soudu Rozhodné právo Přepravní smlouvy s Condorem, stejně jako VOP podléhají německému právu Sídlo soudu Sídlem soudu pro žaloby pasažérů, které jsou obchodníky ve smyslu Občanského zákoníku, je Kelsterbach. Tato dohoda o sídle soudu neplatí pro nároky dle Montrealské dohody nebo dopravního řádu (ES) 261/ Rail & Fly Jízdenky na vlak Rail&Fly mohou být rezervovány pouze ve spojení s letem Condor, rezervované přes prodej jednotlivých míst, buď v cestovní kanceláři, pod nebo přes naše servisní centrum Condor. Condor je pouze zprostředkovatelem přepravních výkonů Německých drah a.s. a nepřejímá žádnou zodpovědnost. Jízdenka na vlak opravňuje k jízdě ve všech vlacích a na všech trasách Německých drah a.s. druhé třídy včetně spojení ICE. Jízdenky na vlak mohou být použity jeden den před datem odletu, v den odletu, v den návratu, stejně jako jeden den poté. Při volbě vlakového spojení je třeba dbát na to, že toto spojení představuje bezprostřední trasu od Vašeho bydliště k odletovému letišti. Upozorňujeme na to, že nelze zcela vyloučit zpoždění v provozu Německých drah a.s. na základě vnějších okolností. Proto byste měli vlaková spojení volit tak, abyste se dostavili do prostoru check-in nejpozději 120 minut (u letů do USA a Kanady 180 min.). Za včasný příjezd na odletové letiště jste odpovědni sami. Pro přepravu Německými drahami a.s (Rail&Fly) platí přepravní podmínky pro osobní dopravu Německých drah a.s. Stornování jízdenek na vlak (Rail&Fly) je možné bezplatně do 24. hodin před plánovaným odletem. Poté není stornování možné, také ne pro jízdenky na vlak pro cestu zpět. Pro stornování a včasnost je nutné, abyste nám zaslali vydané jízdenky na vlak v originálu písemně zpět, rozhodující pro dobu stornování je doručení k nám. Náhrada za přepravu od Německých drah a.s. vybíráme z pověření Německých drah a.s. my. V části online se produkt Rail & Fly prodává výhradně přes německou internetovou prezenci. Condor letecké služby a.s. Am Grünen Weg Kelsterbach Německo Stav: 14. září 2011, změny vyhrazeny Smluvní text se po uzavření Vaší smlouvy automaticky neukládá. Můžete si zde ale stáhnout a uložit naše aktuální Všeobecné obchodní a přepravní podmínky /VOP. Vygenerováno dne :29:48. strana 7

8 Aktuální smluvní text Všeobecné obchodní a přepravní podmínky (VOP) (pdf-soubor, ca 150 KB) Přeloženo z originálu cestovní agenturou NaCesty.cz s.r.o. Prosíme, mějte na mysli, že překlad má informační charakter a je platný k 11/2011. V případě jakýchkoli reklamací a sporů vyplývají vzájemná práva a povinnosti stran z originálního znění obchodních podmínek pořadatele 9FECA24ADE9A58.content02 Copyright 2015, NaCesty.cz Vygenerováno dne :29:48. strana 8

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012)

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 1

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012)

Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Poplatky v letecké přepravě ZIMA 2012-2013 (platí pro všechny lety od 1. 11. 2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 15 kg* 1 5 kg**

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34759. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE LETENEK Air Service Brno, s.r.o. Letiště Brno-Tuřany 904/1, 627 00 Brno PRODEJ A REZERVACE LETENEK Phone: +420 545 521 175-6 E-mail: letenky@letenkybrno.info Web: http://www.letenkybrno.info

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky stěhování

Obchodní podmínky stěhování Obchodní podmínky stěhování Tyto Obchodní podmínky (dále také jen Podmínky nebo OP ) upravují vztahy mezi objednatelem (dále také zákazník ) a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost

Vaše práva. v letecké dopravě. Příručka pro cestující. Jak vybrat. Co dělat při. vhodný tarif leteckou společnost Příručka pro cestující Vaše práva v letecké dopravě Evropské spotřebitelské centrum ČR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 366 155 esc@coi.cz, www.coi.cz/esc Leták vydalo Evropské spotřebitelské

Více

Obchodní podmínky. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. Základní ustanovení Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Josef Frýbort F. X. Šaldy 5301/25 586 01 Jihlava IČO: 69719403 s platností od 16.3.2011 Nejsem plátce DPH Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

POKYNY A ODBAVENÍ KLIENTA

POKYNY A ODBAVENÍ KLIENTA Odbavení klienta - rez. číslo: 1505279 - Tomáš Michalčík, Roosveltova 119, 77900 Olomouc POKYNY A ODBAVENÍ KLIENTA Milí klienti, děkujeme Vám, že jste si vybrali zájezd pořádaný cestovní kanceláří ALEXANDRIA.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení. Ceny nabízených zájezdů jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Cestovní agentura KOUZELNÁ DOVOLENÁ (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřeny

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

1. Obecná ustanovení. 2. Nabídka - Uzavření smlouvy - Obsah smlouvy. 3. Objem dodávky a služeb. 4. Ceny a platby

1. Obecná ustanovení. 2. Nabídka - Uzavření smlouvy - Obsah smlouvy. 3. Objem dodávky a služeb. 4. Ceny a platby 1. Obecná ustanovení Tyto všeobecné dodací podmínky, stejně jako případná smluvní ujednání jsou základem pro všechny dodávky a služby společnosti koncernu SICK v oblasti výrobní automatizace, tvořené společnostmi

Více

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení: Datum narození: Bytem: Telefon: dále jen zákonný zástupce nebo objednatel za nezletilého

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží:

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: KOMPLETNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatel webových stránek, obchodu a dodavatel zboží: Bc. Vojtěch Tomíček., se sídlem Nad Kajetánkou 27/1458, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 75170221, DIČ: CZ8302220256,

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek Cestovní podmínky CURAÇAO Článek 1. Použitelnost Všeobecných podmínek. Článek 2. Vznik nájemní smlouvy. Článek 3. Zjevné chyby. Článek 4. Odvolání nabídky. Článek 5. Informační povinnost cestujícího. Článek

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o.

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. I. Předmět úpravy Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách

Více

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA

WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA WIZZ AIR HUNGARY LTD. VŠEOBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA 1 Obsah Článek 1. DEFINICE... 5 Článek 2. ROZSAH PŮSOBNOSTI... 8 2.1. Všeobecná ustanovení... 8 2.2. Charterová přeprava...

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika

HUMINI PRODUCT s.r.o. Nový Malín 480, 788 03 Nový Malín, Česká republika OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy na základě zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy na jedné straně je prodávající

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více