AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Autor: Adam Blaha Brno, duben

2 Jméno a příjmení autora: Adam Blaha Název bakalářské práce: Akcie a investování do nich Název práce v angličtině: Stocks and stock investments Katedra: financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová Rok obhajoby: 2010 Anotace Předmětem bakalářské práce Akcie a investování do nich je seznámit čtenáře se světem akcií. Najde zde informace o nejdůležitějších místech, kde se obchoduje s akciemi a jaké jsou s tím spojené náklady. Měla by čtenáři přiblížit proces investování. Poradit, jak se co nejjednodušeji vyhnout chybám a tím i případným ztrátám. Investování není výsadou pouze bohatých a každý člověk by měl své úspory využívat takovým způsobem, aby mu přinášeli co nejvíce užitku. Hlavní důraz je kladen na pochopení rozdílu mezi spekulací a investováním a na pohled na investování jako na formu dlouhodobého ukládání úspor do cenných papírů. Součástí práce je i přehled možných strategií investování a návrh výnosového portfolia. Annotation The goal of the submitted thesis: Stocks and stock investments is to make the reader acquainted with the world of shares. He can find here informations about where to trade the stocks and what are the cosi of it. It should put near view on investment operations. Give advice how to very simply avoid the mistakes and possible loss. Investment is not only for rich people and everybody should use his savings the best way he can to bring him full benfit. The main accent is oriented on the difference between speculation and investment and to take investment as a longterm accumulation of savings into the stocks and bonds. One part of this thesis is an overview of possible strategies and a presentation of high-yield portfolio. Klíčová slova akcie, investování, dividendový výnos, dividenda, investor, spekulace, Keywords stocks, investment, dividend yield, dividend, investor, speculation, 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Akcie a investování do nich vypracoval samostatně pod vedením Ing. Gabriely Oškrdalové a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna

4 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCIE DRUHY AKCIÍ KLASIFIKACE AKCIÍ OCEŇOVÁNÍ AKCIÍ Metody oceňování akcií INVESTOVÁNÍ VÝNOSNOST RIZIKOVOST Druhy rizika LIKVIDITA DIVIDENDY DIVERZIFIKACE INVESTOR VERSUS SPEKULANT VÝHODY A NEVÝHODY INVESTOVÁNÍ DO AKCIÍ OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI BROKEŘI V ČR A SROVNÁNÍ POPLATKŮ Atlantik FT Fio, burzovní společnost a.s., Patria Direct, a.s., Brokerjet České spořitelny, a.s UniCredit Bank INVESTIČNÍ PORTFOLIO VÝBĚR INVESTIČNÍ STRATEGIE INVESTIČNÍ STRATEGIE PODLE DRUHŮ AKTIV Konzervativní strategie Vyvážená strategie Agresivní strategie INVESTIČNÍ STRATEGIE Z HLEDISKA OČEKÁVANÉHO VÝNOSU A PODSTUPOVANÉHO RIZIKA Indexová strategie Výnosová strategie Růstová strategie Aktivní investování NÁVRH PORTFOLIA VZOROVÉ PORTFOLIO Cíl, investiční horizont a volba strategie portfolia Výběr akciových titulů Doporučení pro investora s nízkým příjmem Doporučení pro investora s vysokým příjmem ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

5 5

6 Úvod Tato práce se, jak už název napovídá, zabývá akciemi a investováním. Investování do akcií je v dnešní době jedna z hlavních možností jak zhodnotit kapitál, ale také je to jeden z nejtěžších způsobů, kdy se z investora může stát za krátko velmi bohatý člověk, ale stejně tak rychle může o vše přijít. Investování do akcií je proces náročný na psychiku a mnoho lidí už dohnal k zoufalým činům. Přesto je podle mého názoru ukládání úspor do akcií ve správném poměru s ostatními finančními instrumenty tou nejlepší cestou využití finančních trhů. Také u nás, v České republice, investuje tisíce lidí do různých finančních instrumentů. Sice je to stále mnohem méně, než v ostatních státech, především západní Evropy a Severní Ameriky, kde má investování do akcií mnohem delší tradici, ale přesto v naší republice lze pozorovat rostoucí trend investování do akcií a zvýšený zájem lidí o zhodnocování volných finančních prostředků. Děje se tak především díky rostoucí nabídce investičních možností, které nám nabízejí banky, investiční společnosti a fondy, zvýšenou mírou propagace pomocí médií, reklamy a internetu, a ve velké míře také díky činnosti finančních zprostředkovatelů a poradců. Ti, kteří se rozhodnou investovat, investují buď samostatně pomocí burzovních makléřů, nebo a to mnohem častěji, kolektivně přes účast v různých investičních fondech a životních pojištěních, které jsou pro investora obvykle tou dražší variantou. Další tisíce až miliony lidí mají své dlouhodobé úspory odložené na běžných nebo v lepším případě na spořících a termínovaných účtech. Pro tyto lidi je vidina jistého úroku, i když nižšího až téměř žádného lákavější, než nejistota investování do akciových trhů. V mnohých případech je to také dáno nevědomostí obyvatel a mýtech o složitosti investování obecně. Výnos z investování je sice lákavý, ale riziko je pro mnohé lidi nepřijatelné, což je mnohdy dáno předcházejícími špatnými zkušenostmi s investováním, kterých bylo většinou dosaženo nedodržením původního investičního horizontu a špatným načasováním investice. Spousta drobných investorů psychicky nezvládají výkyvy trhů, a tak se většinou stává, že draze nakupují a levně prodávají bez ohledu na původně vytyčený investiční horizont. Jedinou jistotou na finančních trzích v dlouhodobém horizontu je, že pokud investor investuje své finanční prostředky na horizont v řádech desítek let, tak se kapitálovým trhům nevyhne větší či menší krize. Investování se dá zjednodušeně považovat za hru. Je třeba si uvědomit, že pokud se rozhodneme investovat do akcií, stáváme se součástí takovéto celosvětové hry. Hry, která má sice přesně daná pravidla, ale kterou hraje obrovské množství subjektů a na kterou působí neuvěřitelné množství různých faktorů. A v tom spočívá hlavní úskalí této hry. Je v ní velká míra nejistoty (dějů, procesů) a subjektů, kteří ji každodenně ovlivňují. Z krátkodobého hlediska se dá brát investování do akcií jako hazard. Ne příliš odlišný od rulety nebo sázení na sportovní výsledky. Přesto je tu možnost, jak být úspěšný díky svým schopnostem, než se jen spoléhat na náhodu. Rád bych své přirovnání rozvinul trochu více. Pokud hrajeme nějakou společenskou hru, obvykle si přečteme pravidla, tím se ji naučíme hrát, ale samozřejmě se ji nenaučíme vyhrávat. Výsledek hry bude z části závislý na tom, jak ji budeme hrát, jakou zvolíme strategii. Jelikož má ale každá hra i svůj díl náhody, neznamená 6

7 automaticky, že dobře zvolená strategie povede k úspěchu, ale velmi tím zvýšíme pravděpodobnost dosáhnutí úspěchu. Tedy pokud si chceme zahrát novou hru, je třeba si první zahrát zkušební partii, kdy pochopíme, na jakých principech je hra založena. Po opětovném hraní se už můžeme soustředit na vylepšování strategie vedoucí k úspěchu a minimalizování vlivu náhody. Samozřejmě musíme hrát jinak, pokud nám jde pouze o vítězství a jinak, když máme dosáhnout co nejvyššího skóre. U investování je to stejné. Než přistoupíme k samotné investici, měli bychom si dobře přečíst pravidla, alespoň jednou si to zkusit nanečisto a pak si uvědomit, jestli nám jde pouze o to vyhrát, tedy skončit v plusu (neprohrát, nebýt ve ztrátě) anebo mít nejlepší skóre, tedy dosáhnout vysokého zhodnocení. Podle toho volíme při investování strategii. Stejně tak je to s naším postojem k riziku. Jsou mezi námi jedinci, kteří jsou shovívavější k riziku a klidně zkusí dosáhnout co největšího počtu bodů, i když je to může připravit o vítězství. A naopak jiní, kteří si zakládají především na svojí hře, která se jim osvědčila, která přináší úspěchy a z které se snaží eliminovat vnější vlivy. Je jim jedno jestli vyhrají pouze o bod, to hlavní je výhra. Pokusím se přiblížit investování do akcií na celosvětově velmi rozšířené karetní hře Texas Hold'em poker. Poker, jako hodně karetních her, se hraje o peníze a hru velmi ovlivňuje náhoda. Ta ale hraje roli především z krátkodobého hlediska, kdy se každou chvíli může změnit příznivý vývoj situace, ve které se nacházíme. Stejně tak při investování se může změnit každým dnem vývoj naší investice, ale převážně jde jen o to, nenechat se vyvést z míry i přes chvilkové nezdary. Říká se, že výsledek hry závisí z 30% na náhodě a z 70% na schopnostech hráče. V porovnání s investováním se lze snadněji naučit vítězit v pokeru, jelikož je to hra založená na pravděpodobnosti. Naopak investování je více založené na přehledu a odhadu a schopnosti využívat všech nástrojů, které máme k dispozici. Každopádně asi nejdůležitějším faktorem v obou hrách jsou zkušenosti. Nikdo se nestane dobrým investorem přes noc, stejně jako se nestane dobrým pokerovým hráčem. Abychom se jím stali, je třeba věnovat určité úsilí. Měli bychom číst co možná nejvíce publikací věnované této problematice, sledovat zkušené hráče a učit se od nich a hlavně trénovat, to znamená každodenně se účastnit této hry. Do hry vstupujeme s určitým obnosem peněz, který si sami určíme. Takže je na nás, kolik našich dostupných finančních prostředků dáme do hry. Hra spočívá v tom, že člověk čeká na správnou chvíli, kdy má v ruce silné karty a v tu chvíli se rozhoduje, kolik vloží do hry. Při investování jde v podstatě o to stejné, kdy investovat, kolik investovat a do čeho investovat. A jakou roli hraje náhoda? Jak v pokeru tak při investování neznamená, že když držíme v ruce nejsilnější karty, vyhrajeme, ale ta šance je hodně vysoká, proto můžeme vsadit více. Naopak, pokud máme špatné karty, do hry jít můžeme, ale výsledek je hodně nejistý. Můžeme použít přirovnání u dvou typů hráčů, a to těch, kteří většinou dlouho čekají a hrají pouze na dobré karty a těch, kteří hrají velmi často, a kde je třeba být opravdový mistr, aby člověk překonal náhodný faktor. Poker je hra o rozhodnutí, udělat ve správnou chvíli správný tah. Tou nejdůležitější věcí jak v pokeru, tak v investování, je ale lidská psychika. Dlouhodobě vítězí ti chytří a psychicky odolní. Většina lidí nemá s psychikou problémy, pokud se jim daří, ale jakmile přijde nezdar, může je to hodně ovlivnit. Pokud se jedná o peníze, většina lidí panikaří. Hlavní podmínkou úspěchu v těchto hrách je držet svou psychiku (tím se myslí myšlenky, jednání i chování) stále na stejné úrovni, mít víru v sebe a svoje rozhodnutí a 7

8 nepropadat negativním pocitům, které mohou vyústit až v beznaděj. Říká se tomu zachovat si chladnou hlavu. Toto je hlavní faktor, který rozhoduje o tom, kdo bude úspěšný a kdo nebude. Tato práce tedy bude popisovat svět akcií a investování postupně, jako bychom se seznamovali s novou hrou. Je rozdělena do dvou částí. V první se dozvíte něco o světě akcií. Tato část je pojata hodně obecně. Druhá část bude zaměřena na samotné investování, náklady s ním spojené a volby vhodné investiční strategie. Praktickou částí bude návrh akciového portfolia. Cílem této práce je čtenáře přesvědčit nebo alespoň přimět začít uvažovat o akciích a investování do nich, jako jo velmi výhodném dlouhodobém nástroji na zhodnocení úspor. 8

9 1 Základní charakteristika 1.1 Akcie Akcie je majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurozhodovat o firmě na valné hromadě. Jedná se o dlouhodobý cenný papír, který nemá stanovenou dobu splatnosti. Zakládá právo investora na určitý prospěch nebo majetek a slouží jako důkaz majetkových práv, který lze snadno a efektivně převádět z jednoho vlastníka na druhého. Každá akcie musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, u akcie na jméno i jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcie a datum emise. První možností, jak dosáhnout výnosu z držení akcie je dividenda, což je peněžitý podíl z čistého zisku akciových společností vyplácený akcionářům. Výše dividend na jednu akcii se zpravidla uvádí v absolutní částce nebo v procentech z nominální hodnoty akcie. Další možností jak dosáhnout výnosu z akcií je jejím prodáním na trhu cenných papírů. Zisk nebo ztrátu zde tvoří rozdíl mezi cennou, za kterou jsme akcie nakoupili a cenou, za kterou je prodáváme. Ačkoliv množství peněz vyplacených jako dividendy je neurčité, dá se poměrně dobře předvídat. Částka, za kterou se akcie dá koupit nebo prodat, se však časem značně mění a tím se roční výnosnost stává nepředvídatelnou. Cena jednotlivých akcií je dána střetem poptávky s nabídkou, proto se nedá určit její budoucí hodnota. Jako každá komodita na trhu je i cena akcie tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka. Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, včetně očekávání. Akcie jsou cenné papíry, které dosahují vyšší průměrnou výnosnost, než ostatní cenné papíry, ale mají tendenci obsahovat i vyšší riziko. Vznikají emisí, kdy akciová společnost vydá určitý počet akcií za účelem navýšení svého kapitálu. Je to efektivní mechanismus převodu volných finančních prostředků investorů směrem ke společnostem, které je využijí k rozvoji a růstu společnosti, výměnou za podíl na zisku. Akcie jsou nabízeny na burzách cenných papírů, ale obchoduje se s nimi i na mimoburzovních trzích. Z držby akcií vzniká majiteli kromě majetkového práva na podílu na zisku společnosti i nemajetkové právo podílet se na chodu společnosti, a to na valných hromadách akcionářů, kde se rozhoduje o důležitých otázkách ohledně chodu akciové společnosti, a také právo na likvidačním zůstatku, který zůstane v případě zániku akciové společnosti po uspokojení všech věřitelů, a to v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jeho akcií. 1 Každá akcie znamená obvykle jeden hlas, proto pokud má jeden subjekt více než 50% všech emitovaných akcií, což se nazývá kontrolní balík, může o společnosti rozhodovat sám. Ale aby tímto jednáním nebyli poškozeni i ostatní akcionáři, jsou vydány příslušné zákony na jejich ochranu, tzv. právní ochrana minoritních akcionářů. 2 Uzavřením asociační dohody s EU se náš stát zavázal, že ve svém právním řádu zakotví zásady obsažené ve směrnicích Rady ES vztahující se k minoritním akcionářům a jejich ochraně. Tento svůj závazek stát splnil novelami obchodního 1 VESELÁ Jitka., Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s , ISBN SHARPE W.F., ALEXANDER G.J. Investice, Praha, 1994, s.2-3 ISBN

10 zákoníku provedenými zákonem č. 142/1996 Sb. a především zákonem č. 370/2000 Sb., účinným od Regulaci a dohled nad trhem cenných papírů v České republice zajišťovala Komise pro cenné papíry, která fungovala od dubna 1998 do dubna 2006, kdy došlo ke sloučení pravomocí několika regulatorních orgánů, a tyto pravomoci převzala Česká národní banka, čímž Česká republika přešla k možnosti jednotného regulatorního a dozorového orgánu v rámci centrální banky Druhy akcií Základním druhem akcie jsou tzv. kmenové akcie. Jsou to takové akcie, které opravňují jejich majitele podílet se na řízení akciové společnosti. To znamená, že majitel je oprávněn k hlasování na valné hromadě. Nárok na dividendu má však pouze v případě vytvoření zisku dané akciové společnosti a rozhodnutí valné hromady o rozdělení jeho části na výplatu dividend. Dále existují akcie prioritní, které jejich vlastníku na rozdíl od kmenových akcií nezakládají právo hlasovat na valné hromadě, pokud to není uvedeno ve stanovách společnosti. Zakládají však nárok na přednostní vyplacení dividendy a přednost na podíl z likvidačního zůstatku. Můžou být také spojeny s pevnou dividendou. Prioritními akciemi jsou zpravidla odměňováni zasloužilí zakladatelé společnosti. Třetí a nejméně rozšířené jsou akcie se zvláštními právy, tzv. zlaté akcie, které upravuje zákon č. 92/1991 Sb. Jejich držitelé disponují zvláštními právy při hlasování, např. právo veta nebo více hlasů než by odpovídalo nominální hodnotě akcie. Zaměstnanecké akcie, jak už název napovídá, jsou určeny pouze zaměstnancům dané akciové společnosti. Tyto akcie mohou mít různé výhody, např. jsou jim poskytovány zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, často podle počtu let strávených u akciové společnosti. Někdy bývají i součástí penzijního plánu společnosti. Mají však také jednu velkou nevýhodu, a to že se dají převádět pouze mezi zaměstnanci dané společnosti. Dokonce se nedají ani dědit, v případě úmrtí zaměstnance podnik odkoupí tyto akcie zpět. 4 S těmito akciemi se však setkáme spíše výjimečně. Dále pak dělíme akcie z hlediska podoby a to na akcie listinné, což jsou vlastně fyzické listiny, neboli akcie, které můžeme uchopit do ruky. S tímto druhem akcií se už v dnešní době moc nesetkáváme. Pokud budeme chtít investovat do akcií, spíše narazíme na druhý typ akcií a to akcie zaknihované. Jedná se o akcie zapsané v evidenci. V minulosti byly zapsané v knihách, dnes již jsou uloženy v počítačích. Zaknihované akcie jsou jednodušší formou, která nám zajistí jednodušší manipulaci a spravování našich akcií. Jako doklad o existenci akcií a zároveň potvrzení, že jste jejich vlastníkem, slouží výpis z účtu ve Středisku cenných papírů. To ale bude již brzy nahrazeno Centrálním depozitářem. Vznik centrálního depozitáře, 3 VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s.29, ISBN PIVRNEC Jiří. Dnes akcionářem, zítra boháčem, Praha, Grada 1993,s.17-31, ISBN

11 který sloučí registraci investičních nástrojů a vypořádání obchodů s nimi a nově umožní vícestupňovou evidenci, která je běžná v ostatních evropských zemí, je nutnou podmínkou pro standardizaci českého kapitálového trhu, neboť stávající stav je z dlouhodobého hlediska neefektivní. 5 Poslední dělení je z hlediska formy a to na akcie na jméno a akcie na majitele (doručitele). Akcie na jméno jsou vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Uvádí se na ně i adresa jejich vlastníka. Akciová společnost díky tomu může vést seznam svých akcionářů. V listinné podobě se převádějí rubopisem (tzv. indosamentem), což je uvedení jména a adresy nového vlastníka zpravidla na rubovou stranu akcie, a jejich fyzickým předáním. Pokud se jedná o akci na jméno a zároveň je zde zmínka o převodu rubopisem, říká se těmto akciím akcie na řad. Kromě toho se na akcii musí také uvést datum účinnosti převodu. V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle 21 Zákona o cenných papírech. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti. U akcií na majitele (na doručitele) je vlastníkem ten, kdo je drží ve svých rukou. Držitel akcií je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle 21 Zákona o cenných papírech. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání. Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné Klasifikace akcií Akcie je možné klasifikovat různými způsoby, neboť všechny akcie se nechovají stejně. Základem klasifikace je vztah mezi akciovým rizikem a výnosností. Platí, že čím vyšší je riziko, tím vyšší očekávaná výnosnost. Nejčastěji se používá klasifikace podle sektoru, chování cen akcií a objemu obchodování. Klasifikace podle sektoru vychází z hypotézy, že akcie společností ze stejného sektoru podobně reagují na změnu vnějších podmínek. Hlavní slabostí této metody je, že abstrahuje od různých nákladů a výnosů jednotlivých podniků daného sektoru Klasifikace podle chování cen akcií založena na různém chování akcií na trhu Růstové akcie mají vynikající výnosové možnosti v porovnání s jinými akciemi na trhu s podobnou rizikovou charakteristikou; u růstových akcií se předpokládá dlouhodobý stabilní růst s minimálním nebo žádným přechodným poklesem; může to být například podhodnocená akcie, u které je očekáván růst 5 Internet. In ihned.cz: [online]. Dostupné na WWW: < 6 Internet. In stacho.cz: [online]. Dostupné na WWW: <http://www.stacho.cz/druhy-a-popis-akcii> 11

12 Defenzivní akcie jsou akcie, které budou během všeobecného poklesu trhu vykazovat podstatně lepší výsledky než trh; typickým příkladem mohou být akcie emitované výrobci základního spotřebního zboží Cyklické akcie mají během všeobecného vzestupu trhu lepší výnosy než trh a během poklesu trhu mají horší výnosy než trh; typickým příkladem jsou akcie stavebních společností Spekulační akcie u těchto akcií je vysoká pravděpodobnost nízkých výnosů nebo ztrát a nízká pravděpodobnost vysokých výnosů; typickým příkladem jsou akcie podniků zabývajících se hledáním ropných ložisek Prvotřídní akcie neboli blue chips - tento termín je vypůjčený ze světa pokeru, kde označuje nejhodnotnější karty. Ve světě financí pak neoficiálně označuje akcie těch nejkvalitnějších a nejvíce obchodovaných společností. Prvotřídní akcie jsou relativně drahé a mají tudíž nízkou výnosnost. Jsou to ale velké a důvěryhodné společnosti, které dlouhodobě vykazují růst, zisk a dividendy. Klasifikace podle objemu obchodování - založena na obratu jednotlivých akcií, odráží jejich likviditu a schopnost obchodování Oceňování akcií Na začátku je třeba uvést, že žádná spolehlivá metoda stanovení správné hodnoty akcie neexistuje. Metody oceňování akcií poskytují pouze hrubou představu, kde by asi cena akcie mohla být. Je tomu tak proto, že tyto metody kladou důraz pouze na některé faktory, které ovlivňují cenu akcie, a v žádném případě neberou, a ani nemohou vzít v úvahu všechny významné faktory. Navíc významnost faktorů se v čase mění. Dlouhodobý vývoj cen akcií odráží trendy fundamentálních veličin a) Makroekonomických (HDP, zaměstnanost, inflace, hospodářský cyklus, peněžní zásoba, měnový kurz, státní výdaje, politické faktory) b) Odvětvových (útlum nebo rozmach odvětví, dostupnost surovin, státní regulace, vývoj technologií) c) Individuálních (dosahování zisku, zadlužení, úroveň vedení) Nejdůležitějším parametrem pro oceňování akcií je ale zisk společnosti. 7 JÍLEK Josef. Akciové trhy a investování, Praha, Grada, 2009, s.27-28, ISBN

13 1.4.1 Metody oceňování akcií Akciový trh podléhá náladám nejrůznějšího rázu. Proto je s ní spojená dlouhodobá nejistota. Pokud akciový trh dlouhodobě (několik měsíců) roste (celkově alespoň o 20%), říkáme tomuto trhu býčí. Pokud naopak akciový trh dlouhodobě klesá, nazýváme jej medvědím. Oceňování akcií je možné řešit třemi hlavními metodami. První metoda je založena na různých informacích o společnosti včetně poměru P/E (cena akcie/zisk na jednu akcii) a říká se ji fundamentální analýza. Největším pomocníkem pro investory jsou výroční a čtvrtletní zprávy doplněné informacemi o aktuálním dění v podnicích a o makroekonomickém vývoji v daném oboru. Fundamentální analýza se snaží najít tzv. vnitřní hodnotu akcie. Ta se poté porovnává s tržní cenou. Výsledkem je zjištění, že je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená. Hlavním cílem této analýzy je tedy jaké akcie koupit nebo prodat. Druhá metoda je založena na vývoji cen akcií a objemu obchodování s akciemi v minulosti. Ta se nazývá technická analýza. Cílem této analýzy je zachytit formou grafického znázornění vývoj kurzů akcií a burzovních indexů a následnými rozbory vytvořených grafů zjišťovat budoucí směry jejich dalšího vývoje. Tato analýza je považována spíše za krátkodobou a hodí se spíše při krátkodobých spekulacích než pro dlouhodobé investory. Slouží především ke zjištění kdy akcii koupit nebo prodat. Třetí metoda je založena na odhadu budoucího jednání lidí a jedná se o psychologickou analýzu. Vychází z toho, že investiční rozhodnutí je z velké míry ovlivněno emocemi. Tato analýza se používá také spíše ke spekulativnímu obchodování a má krátkodobý charakter. Většina investorů preferuje jednu z těchto možností, ale lze je také kombinovat. Je však potřeba si uvědomit, že žádná z těchto metod není spolehlivá. Nabídka a poptávka po akciích určité společnosti je obtížně předpověditelná. Na cenu akcií mají obrovský dopad velké obchody institucionálních investorů, kdy poptávka těchto investorů obecně akcie silně nadhodnocuje. 8 8 JÍLEK Josef. Akciové trhy a investování, Praha, Grada, 2009, s.95, ISBN

14 2 Investování Investici je možno chápat jako záměrné obětování jisté dnešní hodnoty (zpravidla přesně určeného množství peněžních prostředků) za účelem získání vyšší hodnoty budoucí. Přitom platí, že zatímco obětování se děje v přítomnosti a je jisté, odměna přichází až v budoucnosti a je vždy nejistá, přičemž pokud vůbec přijde, je její velikost obecně neurčitá. Investice lze realizovat prostřednictvím nákupu různých druhů investičních aktiv, která by podle mínění investorů měla umožnit rozmnožení jejich stávajícího bohatství. K tomu může dojít buď tím, že jejich zakoupením získají nárok na plynoucí z nich cash flow, nebo že ceny těchto aktiv v průběhu času stoupnou a oni je později prodají za cenu vyšší, než za kterou je původně zakoupili. Možná je samozřejmě i kombinace obou těchto přístupů. Pokud se rozhodneme investovat na finančním trhu, musíme u každé uvažované investiční příležitosti zvažovat tři základní investiční faktory, kterými jsou výnosnost, rizikovost a likvidita. Každý investor neustále balancuje v tomto magickém trojúhelníku. Bohužel vysoce likvidní investice, která by za minimálního rizika přinesla vysoký výnos, prakticky neexistuje, takže se každý snaží najít takové možnosti, které vyhoví jeho individuálním požadavkům. Obrázek 1 - Investiční trojúhelník Zdroj: www. investice.own.cz Přitom bere v úvahu zejména délku a cíle své předpokládané investice a vztah k riziku. Právě umístění v tomto trojúhelníku zároveň předznamenává již zmíněné rozdělení investorů do tří základních kategorií: konzervativní, progresivní a dynamický. Podle těchto charakteristik lze také vytvářet investiční portfolio. 9 9 Internet.Ininvestice.own.cz:[online].DostupnénaWWW:<http://investice.own.cz/index.php?str=riziko_a_vyn osnost> 14

15 2.1 Výnosnost Výnosnost finančních investic je investičním kritériem, udávajícím míru zhodnocení peněžních prostředků, vložených do určitého druhu investičního instrumentu (portfolia) za stanovené období. Dílčími aspekty výnosnosti finančních investic jsou především různé druhy příjmů plynoucích z jednotlivých finančních instrumentů, způsob jejich zdanění a vliv inflace. Při investování do akcií se sleduje především dlouhodobá výnosnost minulých let. Tu nám udává změna ceny akcie. Výnosy minulé nám ale nijak nezaručí výnosy budoucí a jsou spíše informačního charakteru. Při odhadu budoucího výnosu bychom měli vycházet především z dat výsledku hospodaření a odhadů budoucího vývoje jak samotné společnosti, do které hodláme investovat, tak i celé ekonomiky. Nedílnou součástí výnosů je i výplata dividend, kterou však nenajdeme u všech společností a proto je důležité se o tuto část výnosu vždy zajímat. Každý investor by si měl v první řadě uvědomit, s jakým cílem do investování vlastně jde, neboli si určit, jaké zhodnocení od investování očekává. Podle toho bude také volit jak svoji strategii, tak i výběr akciových titulů. 2.2 Rizikovost Každá finanční investice bývá vždy spojena s určitou mírou rizika. Rizikovost je možné také chápat jako nejistotu investora spojenou s tím, že se mu nepodaří dosáhnout očekávané výnosnosti. Riziko je nebezpečí, že investor nedosáhne předpokládaného výnosu 10. Čím nižší riziko, tím větší pravděpodobnost dosažení výnosu. Čím je vyšší riziko, tím nižší je pravděpodobnost dosažení předpokládaného výnosu. Riziko vyplývá z nejistých a nepředvídatelných událostí v budoucnosti. Vyplývá z logiky věci, že investoři požadují větší výnos z rizikovější investice. Výnos musí být zvýšený tak, aby právě kompenzoval zvýšené riziko Druhy rizika Investiční praxi je možnost se setkat s mnoha různými druhy rizika. Proto bývá pro investory mnohdy velmi obtížné odhadnout, které konkrétní druhy budou s realizací jednotlivých investičních variant spojeny a jak významně budou ohrožovat očekávané hodnoty jejich výnosnosti. Celkové riziko investování do akcií se dá rozdělit na dvě skupiny a to riziko systematické neboli tržní a riziko nesystematické neboli jedinečné. Systematické riziko je rizikem, které vyplývá z daného ekonomického systému, trhu. Jeho zdrojem jsou faktory a vlivy, které působí sice s různou intenzitou, nicméně na všechny instrumenty, které se na daném trhu obchodují. Investováním do finančních instrumentů pouze v rámci jednoho jediného trhu není možné systematické riziko snížit diverzifikací. 10 HLADÍK René. Trhy cenných papírů : určeno studentům bakalářského studia ekonomických fakult a všem zájemcům o akcie, dluhopisy a burzu. Ústí nad Labem, Reneco, 2003, s.18, ISBN

16 Systematické riziko je spjato s globálními politickými, ekonomickými, sociálními událostmi či změnami v investorských preferencích a vkusu. Jde o stupeň nejistoty, spojený s trhem jako celkem, nezávislý na jednom jediném instrumentu, firmě či investorovi. Vyplývá z celkového vývoje ekonomiky. Systematické riziko je spjato s danou ekonomikou, nelze se mu tedy vyhnout, ledaže bychom investovali do zahraničí. A) Politické riziko působí na výnos změnami v politickém prostředí, které determinuje její ekonomické podmínky. Rozlišujeme domácí politické riziko a politické riziko mezinárodní. Nezanedbatelným aspektem mezinárodního investování je riziko změnových kurzů. Je neodmyslitelně spojeno s investicemi do investičních instrumentů v cizích měnách. Z pohybu devizových kurzů plyne pro investora kladný či záporný devizový výnos, který potom zvyšuje či snižuje celkový výnos investora dosažený z dané investice. B) Ekonomické riziko představuje část variability výnosu spojenou s událostmi ovlivňujícími tržby a zisky firem. Toto riziko je ovlivňováno průběhem hospodářského cyklu daňovými podmínkami, dostupností surovin nebo problémy spojeny s trhem práce. Některé zdroje politického a ekonomického rizika spolu úzce souvisí. C) Riziko pohybu úrokových měr odpovídá stupni nejistoty spojenému s kolísáním úrokových měr. Příčinou kolísání mohou být změny v poptávce a nabídce po penězích. Zásadní úlohu hraje též politika centrální banky a její nastavení základních úrokových sazeb. Úrokové sazby ovlivňují hodnotu cenných papírů inverzně, tedy růst úrokových sazeb snižuje cenu akcií a naopak. D) Riziko inflace plyne ze všeobecných změn cenové hladiny v ekonomice. Při všeobecném poklesu hladiny (při deflaci) příjemci fixních důchodů profitují ovšem při všeobecném růstu cenové hladiny (při inflaci) naopak ztrácejí v reálné hodnotě svého výnosu. Při inflaci rostou firmám náklady, firmy i investoři pociťují vyšší riziko, snižuje se reálná hodnota dividend a zisků. Při vysokých mírách inflace tak mohou nastat i případy, že reálné míry výnosu některých investic mohou být velice nízké dokonce i záporné. Například je-li výnosová míra 5% a inflace 6% ročně, je reálný výnos 1 % (tedy 5%- 6%) 11. E) Riziko nelikvidity vyplývá z celkového legislativního, administrativního a technického uspořádání a fungování trhu, a proto v rámci jedné ekonomiky nemůže být odstraněno diverzifikací. Představuje nebezpečí pro investora, kdy by během tržby cenného papíru nemusel mít po nějakou dobu možnost jej zpětně přeměnit na hotovost za odpovídající cenu a při standardní velikosti transakčních nákladů. Investor musí vzít v úvahu, že s investičním instrumentem obchodovaným na úzkém a mělkém trhu je spojeno vyšší riziko nelikvidity. Naopak nižší riziko likvidity najdeme na širokých trzích tj. na trzích s velkým množstvím účastníků, kteří soustavně zabezpečují nabídku a poptávku. 11 HLADÍK René. Trhy cenných papírů : určeno studentům bakalářského studia ekonomických fakult a všem zájemcům o akcie, dluhopisy a burzu. Ústí nad Labem, Reneco, 2003, s.18, ISBN

17 F) Riziko událostí má svůj původ v neočekávaných událostech, katastrofách a skandálech globálního charakteru (např. teroristické útoky, demise prezidentů či vlád, válečné konflikty nebo přírodní katastrofy). Patří zde také neočekávané, překvapivé a zcela zásadní zprávy ve sdělovacích prostředcích, které mají významný a bezprostřední vliv na hodnotu investice. Tento zdroj rizika může být významně ovlivňován psychologickými motivy, vlivy, náladami a dojmy investorů. Charakter reakce investorů na neočekávanou událost totiž mnohdy závisí zejména na tom, jak bude na tuto událost investorskou veřejností pohlížena, jak bude posouzena, zda jako pozitivní či jako negativní. G) Riziko měnové se týká pouze investic směrovaných do zahraničních cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Jejich výnos může být ovlivňován změnami kurzů mezi měnou tuzemskou a zahraniční. Jedná se o součást tržního neboli nediverzifikovatelného rizika, jež je však možno do jisté míry předvídat a lze se proti němu zajistit. H) Operační riziko je rizikem spočívajícím v lidských pochybeních nebo výpadcích informačních a přenosových systémů respektive i v případných podvodech. I) Riziko burzovních krachů spočívá v poklesu trhu v řádech desítek procent během několika dní nebo týdnů. Toto riziko souvisí s předchozími, jelikož můžou být jeho příčinou. Existují dva druhy burzovních krachů. První, zvaný benigní, je zpravidla brzy překonán obnoveným růstem. Nemá prakticky žádné makroekonomické důsledky. Investor, který benigní krach jednoduše zaspí, neudělá žádnou chybu, a navíc ušetří transakční náklady. Druhý typ, zvaný maligní, je mnohem nebezpečnější. Jejich následky mohou trvat léta nebo dokonce desetiletí. Investor, který se střetne s maligním krachem, udělá nejlépe, když daný trh na mnoho let opustí i za cenu ztrát. Maligní krachy jsou doprovázeny rozsáhlými makro i mikroekonomickými problémy. Předpovídat krachy nelze, existují však diagnostické metody, jak rozpoznat benigní a maligní krach. Nejlepší je vyhnout se trhům, kde hrozí maligní krachy. Jsou to kapitálové trhy s nedostatečnou právní a organizační úpravou, s nedostatečnou úrovní poskytování informací, akciové trhy s vysokou úrovní korupce a trhy, kde je propojen svět obchodu a svět politiky. Významným faktorem je také vysoká míra krátkodobého zadlužení. Velké nebezpečí se skrývá v masivním investování veřejností vypůjčeného kapitálu (pravděpodobně jedna z hlavních příčin vypuknutí Velké krize). S benigními i maligními krachy je třeba počítat i ve 21. století. Jedinečné riziko nevyplývá z ekonomického systému nebo trhu nýbrž je vždy spojeno s určitým instrumentem nebo emitentem. Vhodným výběrem instrumentů do svého portfolia může investor jedinečné riziko z velké části odstranit pomocí diverzifikace, tedy vhodným rozložením investic do různých instrumentů, například do akcií více společností. Jedinečné riziko portfolia je sníženo tehdy, jsou li do portfolia zvoleny instrumenty, které mají negativně, neutrálně či velice slabě pozitivně korelován vzájemný vývoj výnosových měr. A) Podnikatelské riziko je specifické riziko firmy případně určitého odvětví. S ním je spojena nejistota s předpokládanými budoucími výnosy investorů a se schopností emitentů platit dividendy a další druhy příjmů, které investorům náleží. S růstem podnikatelského rizika roste nebezpečí, že investor neobdrží příjmy, které očekává. 17

18 Podnikatelské riziko je úzce spojeno s druhem podnikání. Je tedy zřejmé, že mezi odvětvími je z hlediska podnikatelského rizika diametrální rozdíl. B) Finanční riziko bývá také často označováno jako riziko bankrotu či nesplacení. Úroveň finančního rizika závisí na kapitálové struktuře firmy. V okamžiku kdy je k financování použito cizího kapitálu, vzniká finanční riziko. S růstem podílu dluhu na financování roste i finanční riziko. S růstem finančního rizika proto investoři požadují vyšší výnos. C) Riziko nelikvidity (vázající se ke konkrétnímu instrumentu nebo emitentovi) Čím delší časový horizont a čím vyšší transakční náklady jsou spojeny s konverzí na hotovost, tím méně je daný instrument likvidní. Z obecného hlediska jsou za nejvíce likvidní akcie považovány blue chips. D) Riziko managementu spočívá v možnosti chyb, špatných rozhodnutí a sledování vlastních cílů managementu, což může způsobit snížení hodnoty firmy. Riziko managementu plyne z konfliktů zájmů mezi skutečnými vlastníky společnosti a správci společnosti. Pokud investujeme do jednoho druhu akcie nebo několika málo druhů, pokles nám způsobí vážné starosti. Jedinečné riziko je vysoké. Pokud investujeme do více titulů akcií, jejichž výnos se pohybuje na sobě nezávisle, jedinečné riziko klesá. Stále však existuje riziko celého trhu. To je tržní riziko. Diverzifikovat investice můžeme ovšem dál: investice do dluhopisů, zahraničních cenných papírů, reálné investice atd Likvidita Likvidita je třetím faktorem investiční strategie. Tento pojem se dá vyložit jako rychlost, s jakou je možno finanční instrument bezeztrátově přeměnit zpět v hotové peníze. Za likvidní jsou všeobecně považovány především cenné papíry obchodovatelné na veřejných, sekundárních, nejčastěji pak organizovaných kapitálových trzích. Většinou platí to, že čím větší je emise cenných papírů, tím je ji možno považovat za likvidnější, což ještě navíc umocňuje kvalita burzovního trhu na kterém je cenný papír kótován. Za nejvýznamnější faktor působící na velikost likvidity, lze označit změnu agregátní poptávky. Pokud se agregátní poptávka na příslušném trhu zvyšuje, je tento její nárůst většinou hodnocen pozitivně, jako stoupající důvěra investorů v dobře se rozvíjející ekonomiku. Nesmí se ovšem jednat o její prudké krátkodobé vzestupy vzniklé v důsledku přehnaného optimismu investorů a jejich riskantních a ryze spekulativních nákupů. Naopak jako velmi nebezpečný bývá hodnocen její případný pokles, zejména pokud by se jednalo o pokles dlouhodobý. Nebezpečí tohoto vývoje spočívá v tom, že současně s poklesem agregované poptávky po cenných papírech se zároveň snižuje i jejich likvidita což způsobuje zvyšování jejich rizikovosti a následný pokles jejich tržních cen (kurzů). S klesající likviditou ztrácejí cenné papíry svoji hodnotu. Z toho vyplývá, že čím likvidnější bude jeden druh finančního instrumentu proti nástrojům alternativním, tím více bude pro investory atraktivnější a bude i více poptáván, to platí i naopak. 12 VESELÁ Jitka. Investování na kapitálových trzích, Praha, ASPI, 2007, s , ISBN

19 2.4 Dividendy Podíl na zisku se majiteli akcie vyplácí formou dividend. Ziskovost je pouze možné předvídat, nikoli zaručit a investoři si musí uvědomit, že v případě, že se podnik stane neziskový, potom příjem ve formě dividend může klesnout nebo zcela ustat. Navíc, i když je podnik ziskový, vedení může navrhnout, zadržet zisky za účelem budoucích investic z čehož v dlouhodobém horizontu mohou mít akcionáři prospěch. O tom, zda společnost bude, nebo nebude dividendy vyplácet, rozhoduje valná hromada - zpravidla se tak děje na návrh managementu společnosti. Společně s rozhodným dnem pro výplatu dividendy je na valné hromadě určen i datum splatnosti dividendy, což je termín, od kdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednout. Investoři před koupí akcií zvažují pravděpodobnost dividend a kapitálového výnosu (zvýšení cen akcií). Ceny akcií se mění v závislosti na očekávání budoucích dividend. Jestliže předpovědi ukazují na velký a stálý růst dividend, cena akcií může v reakci na zvýšenou poptávku růst. Jestliže očekáváme snížení dividend, potom ceny akcií klesají. Dividendy jsou důležitou a užitečnou informací. Zpravidla se vyplácejí ročně, pololetně, či čtvrtletně snížené o srážkovou daň (pokud existuje). Výše dividendy je otázkou subjektivního rozhodnutí o rozdělení zisku, tedy návrhu vedení podniku a hlasování akcionářů na valné hromadě. Obecně lze za projev dobrého vztahu k akcionářům považovat dividendu ve výši nejméně třetiny čistého zisku. I když prvotním zájmem investorů byla snaha podílet se na ziscích společností, dnešní investoři již dávají menší důraz na dividendy a větší pozornost věnují růstu cen akcií. Pokud se jedná o cenné papíry, které jsou vedeny na majetkovém účtu investora v SCP, jsou dividendy vypláceny přímo jeho majiteli, který je vlastníkem v rozhodný den pro nárok na dividendu. Schválení dividendy a odsouhlasení podmínek výplaty dividend podléhá rozhodnutí valné hromady společnosti. Nejčastější způsob výplaty je hotovostní výběr v pobočkové síti banky, která byla výplatou dividendy pověřena, či poštovní poukázkou. Oznámení o výplatě dividendy bankou, respektive poštovní poukázka jsou zasílány na adresu uvedenou v registru SCP. Zahraniční dividendy připisují obchodníci s cennými papíry svým klientům na obchodní účet poté, co je obdrží. Dividenda je připsána v hrubé výši a zároveň s jejím připsáním je provedeno zúčtování srážky daně z dividend. Z pohledu investora není až tak důležitá absolutní výše dividendy, ale spíše její výše vzhledem k tržní ceně akcie vyjádřená v procentech. To se nazývá dividendový výnos a můžeme ho vypočítat pomocí vzorce DY = (hrubá dividenda / tržní cena akcie) * Internet.Inwww.akcie.cz:[online].DostupnénaWWW:< > 19

20 2.5 Diverzifikace Základ prospěšnosti diverzifikace je obsažen v úsloví: Nesázet vše na jednu kartu. Držba více druhů investičních aktiv neboli diverzifikace snižuje totiž rizikovost jejich tržby. Například současnou tržbou tzv. cyklických a anticyklických akcií je možno velmi podstatně eliminovat jejich rizikovost, spočívající v aspektu vývoje ekonomiky v rámci jednotlivých fází hospodářského cyklu. Z uvedeného vyplývá, že je možno všeobecně považovat za vhodné skládat investiční portfolio, z takových druhů finančních instrumentů, jejichž vlastnosti jsou vzájemně odlišné. Pro úspěšné a méně rizikové investování je důležité vytvořit vhodně diverzifikované portfolio, které bude zahrnovat různé cenné papíry z různých oborů. Za optimální se doporučuje vlastnit cca. 20 cenných papírů z různých oblastí (např. nové technologie, elektronika, potravinářství, služby, obchodní domy, aerolinie). Důležité je, aby se jednalo o odlišné obchodní oblasti. V závislosti na fázi ekonomiky se některým oborům daří lépe než jiným. Pokud vytvoříte portfolio, které zahrnuje cenné papíry z mnoha hospodářských oblastí, neměl by Vás ohrozit pád jednoho odvětví a neměl by Váš zisk klesnout do hlubokého podprůměru. Např. ti co investovali před rokem 2000 všechen svůj kapitál pouze do oborů tzv. nových technologií, mohli prodělat téměř vše. Další možností diverzifikace je nákup cenných papírů z různých regionů nebo nákup přímo různých druhů aktiv - akcie vs. obligace. Cena obligací má sklon růst, když cena akcií klesá (respektive když klesají úrokové sazby). Zde se ale budu dále věnovat pouze akciovým investicím. Ideální výsledek diverzifikace je, že v daném čase hodnota některých nakoupených akcií klesá a hodnota některých roste. Celkově se však celému portfoliu musí dařit. Uměním je najít takové cenné papíry, jejichž ceny nemají tendence růst nebo klesat ve stejné době. Diverzifikované portfolio má menší ztrátovost a vyšší návratnost, ale také menší pravděpodobnost na dosažení velkých nárůstu. Prostě diverzifikované portfolio = průměrné portfolio. Nicméně diverzifikace nevylučuje veškeré riziko, představuje jen nástroj, kterým je ho možné snížit. Pád jedné firmy či jednoho oboru pro Vás prostě nebude katastrofou. 14 Díky diverzifikaci můžeme mít v našem portfoliu i vysoce rizikové tituly, které ale budou tvořit pouze zanedbatelnou část portfolia, tudíž míra rizika se nijak dramaticky nezvedne, ale výrazně tím zvýšíme možnost vyšších výnosů. Jediné úskalí této zásady, spočívá v příliš velké diverzifikaci, která nám již přinese takové náklady, která nás budou stát většinu výnosů. Proto je důležité udržovat míru diverzifikace na přijatelné a příznivé úrovni. 2.6 Investor versus spekulant Při slovu akcie si většina lidí vybaví zběsilé spekulanty, kteří neustále nakupují a prodávají, hledají vhodnou příležitost nebo se snaží odhadnout budoucí vývoj. Dá se říci, že takovýto pohled má k investování velmi daleko. Podle definice Benjamina Grahama: Investice je taková operace, která po důkladné analýze slibuje bezpečné zachování jistiny a odpovídající výnos. Operace, které tyto požadavky nesplňují, jsou spekulacemi. 15 Většina lidí, kteří se snaží pohybovat na kapitálových trzích, se pokládá za investory, ale ve skutečnosti se podle 14 Internet. In Škola investování akcie.miras.cz [online]. [cit ]. Dostupné na WWW <http://www.miras.cz/akcie/skola-04-doporuceni.php > 15 GRAHAM Benjamin. Inteligentní investor, GRADA, 2007,s.35 ISBN

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, FCHT, UPa The article deals in detail with costs of issue of

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více