Stav Unie v roce 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stav Unie v roce 2010"

Transkript

1 SPEECH/10/411 José Manuel Durão Barroso Předseda Evropské komise Stav Unie v roce 2010 Ve Štrasburku dne 7. září 2010

2 Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že mohu před tímto shromážděním přednést první zprávu o stavu Unie. Od nynějška budou zprávy o stavu Unie příležitostí k načrtnutí naší práce na dalších 12 měsíců. Řada rozhodnutí, která v tomto roce přijmeme, bude mít dlouhodobé důsledky. Tato rozhodnutí vymezí takovou Evropu, jakou chceme. Vymezí Evropu příležitostí, kde jedinci s ambicemi dosahují úspěchu a jedinci s potřebami nejsou opomíjeni. Evropu, jež je otevřená světu i svým občanům. Evropu, která je hospodářsky, sociálně i územně soudržná. V průběhu loňského roku čelila Unie v důsledku hospodářské a finanční krize jedné z největších výzev. Došlo k zdůraznění naší vzájemné závislosti a naše solidarita prošla zkouškou jako nikdy předtím. Zhodnotím-li zpětně, jak jsme reagovali, věřím, že jsme ve zkoušce obstáli. Poskytli jsme řadu potřebných odpovědí týkajících se finanční pomoci členským státům, které se ocitly v mimořádné situaci, správy ekonomických záležitostí, finanční regulace, růstu a pracovních míst. A byli jsme schopni vybudovat základnu pro modernizaci našich ekonomik. Evropa dokázala, že se umí postavit a že je třeba s ní počítat. Ukázalo se, že ti, kteří předpovídali úpadek Evropské unie, neměli pravdu. Evropské instituce a členské státy potvrdily svou schopnost vedení. Rád bych vzkázal každému z Evropanů: spolehněte se, že Evropská unie udělá vše, co je třeba, aby zajistila Vaši budoucnost. Dnešní hospodářský výhled v Evropské unii je lepší, než byl před rokem, a to v neposlední řadě díky našemu rozhodnému úsilí. Hospodářská obnova nabírá na tempu, které však není v celé Unii rovnoměrné. V tomto roce bude růst vyšší, než se původně předpokládalo. I když je míra nezaměstnanosti stále příliš vysoká, její nárůst se zastavil. Nejistoty a rizika pochopitelně přetrvávají, v nemalé míře mimo Evropskou unii. Nesmíme podléhat iluzím. Naše práce zdaleka není u konce. Nesmíme usnout na vavřínech. Navýšení rozpočtu sehrálo svoji úlohu v reakci na pokles hospodářské činnosti. Toto řešení však nyní musíme opustit. Udržitelného růstu nedosáhneme bez strukturálních reforem. Musíme využít následujících 12 měsíců k tomu, abychom uspíšili program reformy. Teď je ta pravá chvíle na modernizaci sociálnětržního hospodářství tak, aby obstálo v celosvětové soutěži a reagovalo na demografické výzvy. Teď je ta pravá chvíle správně investovat do naší budoucnosti. Toto je okamžik pravdy. Evropa musí ukázat, že představuje víc než jen 27 odlišných národních řešení. Buď budeme společně plavat, nebo každý zvlášť utoneme. Úspěchu dosáhneme pouze tehdy, pokud ve všech činnostech, ať národních, regionálních, nebo místních, budeme myslet evropsky. Dnes Vás seznámím s tím, jaké jsou podle mého názoru priority naší společné práce v příštím roce. Nemohu se zde věnovat všem záležitostem evropské politiky nebo iniciativám, které zahájíme. Prostřednictvím pana předsedy Buzka Vám zasílám podrobnější programový dokument. 2

3 Unie bude v příštím roce čelit v zásadě pěti hlavním výzvám: - řešit hospodářskou krizi a správu ekonomických záležitostí, - obnovit růst a pracovní místa urychlením reformního programu Evropa 2020, - vytvořit prostor svobody, práva a bezpečnosti, - zahájit jednání o moderním rozpočtu EU a - zvýšit náš význam na celosvětové scéně. Dovolte mi, abych začal s hospodářskou krizí a správou ekonomických záležitostí. Když na začátku tohoto roku členové eurozóny a samotné euro potřebovali naši pomoc, jednali jsme rozhodně. Náležitě jsme se poučili. Dosahujeme nyní významného pokroku, pokud jde o správu ekonomických záležitostí. V květnu a červnu Komise předložila své podněty. Vaše sněmovna i pracovní skupina pod vedením předsedy Evropské rady je přijaly velmi pozitivně. Jsou základem pro dosahování konsensu. Nejnaléhavější legislativní návrhy předložíme 29. září, abychom využili ten správný okamžik. Neudržitelné rozpočty nás činí zranitelnými. Dluhy a schodky vedou ke střídání konjunktury a krize. A ohrožují síť sociálního zajištění. Peníze vynaložené na dluhovou službu jsou penězi, které nemohou být určeny na sociální blaho. Nemohou být využity ani v rámci přípravy na náklady související se stárnutím obyvatelstva. Zadlužená generace představuje neudržitelný národ. Naše návrhy posílí Pakt o stabilitě a růstu tím, že zpřísní dohled a posílí vymáhání. Zvláště v eurozóně musíme reagovat na závažné makroekonomické nerovnováhy. Připravili jsme proto již dříve návrhy, které usnadní odhalování bublin na trzích s aktivy, nedostatečné konkurenceschopnosti a dalších zdrojů nerovnováhy. Vidím nyní ochotu vlád souhlasit s přísnějším dohledem, jejž doprovázejí pobídky k dodržování právních předpisů a včasnější sankce. Komise posílí svou úlohu nezávislého rozhodčího a orgánu, který vymáhá tato nová pravidla. Měnová unie bude mít svůj odraz ve skutečné hospodářské unii. Budou-li reformy prováděny způsobem, který navrhujeme, zaručujeme také dlouhodobou stabilitu eura. A to je klíčem k našemu hospodářskému úspěchu. K dosažení hospodářského růstu, potřebujeme rovněž silný a zdravý finanční sektor. Sektor, který slouží reálné ekonomice. Sektor, který se pyšní náležitou regulací s náležitým dohledem. Přijali jsme opatření, která pomohou zvýšit transparentnost bank. Dnes jsme na tom lépe než před rokem. Ze zveřejnění výsledků zátěžových testů vyplynulo, že by banky měly být nyní schopny si navzájem půjčovat, a prostředky na úvěry tak mohou proudit k evropským občanům i podnikům. Navrhli jsme, aby úspory občanů byly chráněny až do výše EUR. Navrhneme zákaz nezákonného nekrytého krátkého prodeje. Budeme se zabývat swapy úvěrového selhání. Již skončily doby, kdy bylo možné vsadit na to, že někomu jinému shoří dům. Trváme i nadále na tom, aby banky (a nikoli daňoví poplatníci) musely předem pokrýt náklady, které představuje riziko jejich selhání. Připravujeme právní předpisy, které zakáží bonusy za rychlé výnosy, z nichž se zítra stanou velké ztráty. V rámci tohoto přístupu jsem zastáncem danění finančních aktivit a příslušné návrhy předložíme v průběhu podzimu. 3

4 Dobrá zpráva je, že bylo dosaženo politické dohody ohledně balíčku o finančním dohledu. Návrh Komise, který vychází z Larosièrovy zprávy, nám poskytne účinný evropský systém dohledu. Rád bych Parlamentu poděkoval za konstruktivní přístup, který v této záležitosti zaujal, a věřím, že návrh s konečnou platností schválí tento měsíc. Pokročíme i v oblasti regulace. Brzy budete mít před sebou iniciativy ohledně derivátů, další opatření v oblasti ratingových agentur a rámec pro řešení problémů v bankovním sektoru a pro krizové řízení. Naším cílem je, aby finanční sektor byl do konce roku 2011 zreformován. Zdravé veřejné finance a odpovědné finanční trhy nám poskytují důvěru ekonomickou sílu pro udržitelný růst. Musíme už přestat diskutovat o tom, zda chceme fiskální konsolidaci, nebo růst. Můžeme mít obojí. zdravé veřejné finance jsou prostředkem k dosažení jediného cíle: růstu pro pracovní místa. Naším cílem je růst, udržitelný růst, růst podporující začlenění. To je zastřešující priorita. Do této priority musíme investovat. Evropa 2020 začíná nyní. Musíme předsunout a urychlit ty reformy z našeho programu, jež nejvíce podporují růst. To by mohlo do roku 2020 zvýšit míru růstu o více než třetinu. Musíme se zaměřit na tři priority: zvýšit zaměstnanost, posílit konkurenceschopnost našich podniků a prohloubit jednotný trh. Dovolte mi, abych začal s lidmi a pracovními místy. Od roku 2008 ztratilo zaměstnání více než 6,3 milionu lidí. Každý z nich by měl mít šanci znovu pracovní místo získat. Evropská míra zaměstnanosti v průměru představuje 69 % osob ve věku mezi 20 a 64 lety. Shodli jsme se na tom, že do roku 2020 by se míra zaměstnanosti měla zvýšit na 75 % a v rámci pracovních sil by mělo být především více žen a starších pracovníků. Většina pravomocí týkajících se politiky zaměstnanosti zůstává na členských státech. Nebudeme však stát stranou. Chci takovou Evropskou unii, která pomáhá svým občanům využívat nové příležitosti. A chci také Unii, která je sociální a vstřícná začlenění. Přesně taková Evropa bude, pokud členské státy, evropské instituce a sociální partneři budou pokračovat v plnění našeho společného programu reforem. Ústředním bodem tohoto programu by měly být dovednosti a pracovní místa a investice do celoživotního učení. Reformy by se měly zaměřit na uvolňování růstového potenciálu jednotného trhu, aby se vybudoval silnější jednotný trh pro pracovní místa. Příležitosti tu jsou. Máme velmi vysokou úroveň nezaměstnanosti, ale Evropa má v současnosti 4 miliony volných pracovních míst. Komise v tomto roce předloží návrh týkající se Evropského monitoru volných míst. Bude lidem ukazovat, kde v Evropě jsou pracovní místa a jaké dovednosti se požadují. Předložíme také plány týkající se evropského pasu osobních dovedností. Musíme také řešit problém chudoby a sociálního vyloučení. Musíme zajistit, aby nebyly opomíjeny osoby, které jsou chudobu nejvíce ohroženy. To je předmětem zájmu naší Platformy pro boj proti chudobě. Platforma spojí evropská opatření určená pro nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou např. děti nebo starší osoby. 4

5 Vzhledem k tomu, že čím dál více lidí cestuje do zahraničí, studuje tam nebo pracuje, posílíme rovněž občanská práva osob v zahraničí. Komise se na odstraňování těchto přetrvávajících překážek zaměří již na podzim. Růst musí vycházet z konkurenceschopnosti našich podniků. Měli bychom i nadále usnadňovat fungování našich malých a středních podniků. Poskytují dvě ze tří pracovních míst v soukromém sektoru. Předmětem jejich největších obav jsou inovace a byrokracie. Věnujeme se oběma záležitostem. Před začátkem léta Komise oznámila svůj doposud největší balíček ze sedmého rámcového programu pro výzkum v hodnotě 6,4 miliard EUR. Tyto prostředky budou určeny malým a středním podnikům i vědeckým pracovníkům. Investovat do inovací znamená také podporovat evropské univerzity světové úrovně. Přeji si, aby tyto univerzity přitahovaly nejchytřejší a nejlepší zájemce z Evropy i zbytku světa. Přijmeme iniciativu o modernizaci evropských univerzit. Chci Evropu, jež bude silná na poli vědy, vzdělávání a kultury. Musíme zlepšit evropské výsledky v oblasti inovací, a to nejen na univerzitách. Zlepšení je třeba dosáhnout v rámci celého řetězce od výzkumu po maloobchod, zejména prostřednictvím inovačních partnerství. Potřebujeme Unii inovací. Komise příští měsíc načrtne, jak toho dosáhneme. Další klíčovou zkouškou bude, zda jsou členské státy připraveny přijmout průlomová rozhodnutí ohledně patentů platných v rámci celé Evropské unie. Naši inovátoři ve srovnání se svými konkurenty ve Spojených státech nebo v Japonsku většinou platí desetinásobnou cenu. Náš návrh je na stole. Podstatně bychom tak snížili náklady a zdvojnásobili působnost. Po desetiletích diskusí je nyní zapotřebí přijmout rozhodnutí. Pokročíme i v oblasti byrokracie. Malé a střední podniky omezují regulační překážky. Celkem 71 % generálních ředitelů uvádí, že největší překážkou jejich úspěchu je byrokracie. Komise předložila návrhy, jak ročně ušetřit 38 miliard EUR pro evropské podniky. Stimulace inovací, omezování byrokracie a rozvoj vysoce kvalifikované pracovní síly představují způsoby, jak zajistit, aby evropská výroba měla i nadále světovou úroveň. Prosperující průmyslová základna v Evropě má pro naši budoucnost prvořadý význam. Příští měsíc přijde Komise s novou průmyslovou politikou pro éru globalizace. Máme občany a máme podniky. Jak jedni, tak druzí potřebují otevřený a moderní jednotný trh. Jednotný trh je evropskou největší výhodou, a dostatečně ji nevyužíváme. Musíme ho urychleně prohloubit. Pouze 8 % z 20 milionů evropských malých a středních podniků se podílí na přeshraničním obchodu a ještě méně na přeshraničních investicích. A pokud jde o internet, více než jedna třetina spotřebitelů nemá důvěru k nákupům v zahraničí. Mario Monti na mou žádost vypracoval odbornou zprávu a identifikoval 150 chybějících článků a překážek týkajících se vnitřního trhu. V příštím měsíci předložíme návrh na prohloubení jednotného trhu v komplexním a ambiciózním aktu o jednotném trhu. 5

6 Energie je ústřední hnací silou růstu a hlavní prioritou pro opatření: musíme dokončit vnitřní trh s energiemi, vybudovat a propojit energetické sítě a zajistit energetickou bezpečnost a solidaritu. Je zapotřebí učinit v oblasti energie totéž, co bylo vykonáno v oblasti mobilních telefonů, tj. poskytnout spotřebitelům skutečnou možnost výběru na evropském trhu. Evropa se tak stane skutečným energetickým společenstvím. Je zapotřebí, aby hranice neměly z hlediska potrubí a elektrického vedení žádný význam. Musíme mít infrastrukturu pro sluneční a větrnou energii. Musíme zajistit, aby se v rámci Evropy uplatňoval jednotný standard, tj. aby nabití elektrické autobaterie bylo stejně přirozené jako naplnění nádrže. K realizaci této vize předložíme v příštím roce akční plán pro energetiku, balíček o infrastruktuře a akční plán o energetické účinnosti. Do konce tohoto roku se osobně vypravím do oblasti Kaspického moře, abych propagoval jižní koridor jako prostředek k zajištění bezpečnosti dodávek. Abychom vytvořili Evropu, která účinně využívá zdroje, je zapotřebí pohlížet nad rámec energie. Ve 20. století došlo ve světě k jedinečnému růstu, který intenzivně využíval zdroje. Byli jsme ve 20. století celosvětově svědky čtyřnásobného růstu populace, který doprovázel čtyřicetinásobný růst hospodářské produkce. Ve stejném období jsme však šestnáctinásobně zvýšili spotřebu pevných paliv, pětatřicetinásobně úlovky ryb a devítinásobně spotřebu vody. Emise sloučenin uhlíku se zvýšily sedmnáctinásobně. Znamená to, že hlavní hybnou silou změny musí být předložení balíčku o klimatu a energii. K tomu bude zapotřebí integrovat jednotlivé standardy politiky týkající se změny klimatu, energie, dopravy a životního prostředí do jednotného přístupu k účinnému využívání zdrojů a budoucnosti založené na nízké spotřebě uhlíku. Prozíravý přístup v zemědělském odvětví bude mít zásadní úlohu v rámci evropských opatření reagujících na výzvy, které jsou před námi, jako např. celosvětové zajišťování potravin, ztráta biologické rozmanitosti a udržitelné řízení přírodních zdrojů. To samé platí v případě námořní politiky. Vše, co bylo uvedeno výše, neposílí naši ekonomiku zítra, ale poskytne nové příležitosti již dnes. Počet pracovních míst v ekoprůmyslu se od roku 2000 každoročně zvyšuje o 7 %. Do roku 2020 chci vidět 3 miliony zelených pracovních míst a 3 miliony pracovníků, kteří obsadili zelená pracovní místa a doplňují manuální a administrativní pracovníky. Potřebujeme udržitelný růst a potřebujeme inteligentní růst. V uplynulých 15 letech stály informační a komunikační technologie za polovinou růstu produktivity v Evropě. Tato tendence se pravděpodobně ještě zrychlí. Naše Evropská digitální agenda vytvoří do roku 2020 jednotný digitální trh v hodnotě 4 % HDP celé EU. vše, co děláme, je pro občany Evropy. Základním rozměrem našeho evropského projektu je přesně řečeno vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva. Usilovně pracujeme na provádění stockholmského akčního plánu. Dosáhneme značného pokroku v oblasti azylu a migrace. 6

7 Legální přistěhovalci najdou v Evropě místo, kde se lidské hodnoty respektují a prosazují. Současně zatočíme s využíváním nezákonných přistěhovalců v Evropě a na našich hranicích. Komise předloží nové návrhy týkající se kontroly našich vnějších hranic. Připravíme také strategii vnitřní bezpečnosti, která bude reagovat na hrozby organizované trestné činnosti a terorismu. Evropané zjistí, že jejich základní práva a povinnosti existují, ať již jsou kdekoli. Každý v Evropě musí dodržovat zákony a všechny státy musí dodržovat lidská práva, včetně práv menšin. Rasismus a xenofobie nemají v Evropě místo. Pokud se v souvislosti s těmito citlivými otázkami vyskytne problém, všichni musíme jednat odpovědně. Důrazně vyzývám, abychom nevyvolávali duchy z evropské minulosti. Prostor svobody, volnosti a bezpečnosti bude místem, kde mohou všichni Evropané prosperovat. další výzvou je přijetí budoucího rozpočtu Evropské unie. Příští měsíc předstoupíme s prvními představami Komise ohledně revize rozpočtu. Komise zahájí otevřenou diskusi bez zakázaných témat, aby připravila návrhy právních předpisů, jež budou předloženy v druhém čtvrtletí příštího roku. Naše peníze musíme utrácet tam, kde za ně dostaneme největší hodnotu. A měli bychom je investovat tak, aby produkovaly růst, a přispívaly tak naší evropské agendě. Kvalita výdajů by měla být měřítkem pro nás pro všechny. Důležitá tedy není jen debata o objemu, ale rovněž debata o kvalitě utrácení a investic. Věřím, že Evropa nabízí skutečnou přidanou hodnotu. Proto budu prosazovat ambiciózní rozpočet pro Evropu po roce Věřím, že bychom měli spojit své prostředky při zajišťování našich politických priorit. Nejde o to, utrácet více či méně, ale utrácet rozumněji, vnímat evropský rozpočet ve spojení s rozpočty vnitrostátními. Rozpočet EU není sestavován pro Brusel, je pro lidi, které zastupujete: pro nezaměstnané pracovníky, kteří se rekvalifikují z prostředků Sociálního fondu, pro studenty, kteří se účastní programu Erasmus, pro regiony, které využívají Fond soudržnosti. Energetická propojenost, podpora výzkumu a vývoje jsou zřejmými příklady oblastí, kde za euro utracené na evropské úrovni dostanete víc než za euro utracené na úrovni národní. Některé členské státy se již ztotožňují s tímto způsobem myšlení, dokonce v oblastech, kde mají výlučné pravomoci, jako je obrana. Uznávají, že pokud spojí některé prostředky a činnosti, lze dosáhnout značných úspor. Spojení prostředků na evropské úrovni umožňuje členským státům snížit náklady, vyhnout se překrývání činností a zvýšit návratnost investic. Proto bychom rovněž měli prozkoumat nové zdroje financování velkých evropských projektů v oblasti infrastruktury. Navrhnu například spolu s Evropskou investiční bankou zavedení dluhopisů na projekty EU. Rovněž budeme dále rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru. Musíme se rovněž věnovat, jak už tento Parlament jasně vyjádřil, otázce vlastních zdrojů. Současný systém svírají přísná omezení stojí na nepřeberném množství oprav. Naši občané si zaslouží spravedlivější a účinnější a transparentnější systém. Někteří nebudou s nápady, jež předložíme, souhlasit. Považuji za velmi zvláštní, že někteří je již odmítají, dokonce dříve než se s nimi seznámí. 7

8 Vím, že jednou z otázek, na níž má tento Parlament zájem, je doba trvání příštího rozpočtu. Je více variant. Rád bych projednal desetiletý rámec s přezkumem finančního rozměru v polovině období, po pěti letech varianta pět plus pět. Poskytne nám to možnost dlouhodobějšího plánování a zřetelnější vazbu na mandáty obou našich institucí. Součástí důvěryhodného evropského rozpočtu je samozřejmě důsledné dosahování úspor. Provádím kontrolu administrativních nákladů v rámci Komise a dalších orgánů Společenství, jako jsou agentury. Musíme odstranit veškeré neúčinné nakládání s finančními prostředky. Navážeme na doporučení Účetního dvora, abychom zlepšili naše finanční řízení. poslední výzva, kterou bych se dnes rád zabýval, je posilování našeho významu v celosvětovém měřítku. Když se zabýváme svými každodenními problémy, ztrácíme někdy nadhled a zapomínáme na to, čeho jsme dosáhli. Dosáhli jsme klidného a úspěšného přechodu k Evropské unii, jež se co do velikosti zdvojnásobila a vyjednává další rozšíření. Máme zdravou měnu, euro, jež je jednou z hlavních měn světa. Silné partnerství s našimi sousedy, které nás všechny posiluje. Budeme-li jednat rozhodně pak se nemáme ve 21. století čeho bát. S objevujícími se partnerstvími 21. století by se měla Evropa chopit příležitosti a rozhodnout o své budoucnosti. Jsem velmi zvědav, jakou úlohu bude Unie hrát v celosvětových záležitostech, které odpovídají jejímu ekonomickému vlivu. Naši partneři nás sledují a očekávají od nás, že budeme jednat jako Evropa, nikoli jako 27 individuálních zemí. Nebudeme-li jednat společně, nebude Evropa světovou silou a oni půjdou dál bez nás: bez Evropské unie, ale též bez jejích členských států. Z toho důvodu jsem ve svém politickém směřování hájil názor, aby byla Evropa globálním hráčem, globálním lídrem to je klíčový úkol a zkouška pro naši generaci. Společně s vysokou představitelkou a místopředsedkyní C. Ashtonovou představíme svoji vizi, jak co nejvíce posílit roli Evropy ve světě. A evropská služba pro vnější činnost nás může dovést k našim očekáváním. Vztahy, které budujeme se strategickými partnery, v našem globalizovaném světě určují naši prosperitu. Váha Evropské unie podmiňuje její účinnost na mezinárodní scéně. Na velikosti nyní záleží více než kdy jindy. Dobrým příkladem je boj proti změně klimatu. Kodaň nám ukázala, že ve chvíli, kdy nám ostatní nevyšli vstříc v našich ambicích, ani my sami jsme si nepomohli tím, že jsme nemluvili jedním hlasem. Jednání možná uvízla, ale klima se mění dál. Chci zesílit náš tlak na mezinárodní partnery, aby proměnili svá tisková prohlášení v důvěryhodné závazky snížit emise a aby pokročili s financováním rychlého startu. V následujících dvou měsících proběhnou klíčové vrcholné schůzky se strategickými partnery. Dosáhneme toho více, pokud budeme schopni vypracovat společnou agendu s jasnými definicemi evropských zájmů. Obrovský potenciál například spatřuji v rozvoji transatlantické agendy pro růst a pracovní místa. Svoji váhu již využíváme v G20 fóru, kde klíčoví globální ekonomičtí hráči řeší společné problémy. Až pojedeme s předsedou Hermanem Van Rompuyem v listopadu do Soulu zastupovat Evropskou unii, chceme vidět konkrétní výsledky: Dosáhnout pokroku v celosvětové ekonomické koordinaci. 8

9 Mít stabilnější a odpovědnější finanční trhy a dohodu o reformě mezinárodních finančních institucí; mít účinnější globální finanční záchranné sítě; vidět větší pokrok v rozvojové agendě G20. Budeme na tomto fóru nadále zastávat vedoucí úlohu a úzce spolupracovat s francouzským předsednictvím v G8/G20 v příštím roce. A chceme také dosáhnout podpory pro jednání v Dohá. Obchod podporuje růst a prosperitu. Budeme rovněž plnit dvoustranné a regionální dohody o volném obchodu. Komise v říjnu předloží obnovenou obchodní politiku, která přinese Evropě nové výhody. Otevřenost světu rovněž znamená stát bok po boku rozvojovým zemím, především Africe. Za dva týdny pojedu do New Yorku na schůzku na vysoké úrovni týkající se rozvojových cílů tisíciletí a mám v úmyslu přislíbit s vaší podporou a jménem Evropské unie miliardu eur navíc pro rozvojové cíle tisíciletí. Být globálním hráčem rovněž znamená zastávat naše hodnoty. O lidských právech se nevyjednává. Jsem šokován tím, jak jsou práva žen v řadě zemí porušována. Děsí mě, když se dovídám, že Sakineh Mohammadi Ashtiani byla odsouzena k trestu smrti ukamenováním. To je nevýslovné barbarství. V Evropě odsuzujeme takové jednání, které nemá oporu v žádném morálním ani náboženském kodexu. V souladu s našimi hodnotami rovněž musíme pomoci všem, kteří čelí krizové situaci, kdekoli na světě. Naše humanitární pomoc Pákistánu je nejnovějším příkladem evropské solidarity v akci. Je zářným příkladem toho, že je zapotřebí poskytovat jednotlivé příspěvky Komise a členských států jako skutečně evropský balík pomoci. Členské státy mají helikoptéry; mají týmy civilní ochrany. Musíme je tedy spojit a vytvořit skutečnou evropskou kapacitu reakce na krize. Přesně to Komise navrhne v říjnu. Apeluji na členské státy, aby ukázaly, že berou vážně význam postavení Unie v této oblasti. Dosahujeme pokroku v oblasti společné zahraniční politiky. Nesmíme však podléhat iluzím. Nebudeme mít takové postavení ve světě, jež potřebujeme, aniž bychom měli společnou obrannou politiku. Domnívám se, že nyní nastala doba, kdy je zapotřebí se této otázce věnovat. jsme stále ve fázi, kdy se usazuje nové institucionální zřízení Evropy vytvořené Lisabonskou smlouvou. Skutečný význam má to, co instituce poskytují jednotlivým občanům. Skutečný význam má to, zda Evropa mění jejich každodenní život. Tajemstvím úspěchu Evropy je její jedinečný model Společenství. Více než kdy dříve musí Komise určovat směr politického programu svými vizemi a návrhy. Byl jsem pro zvláštní vztah mezi Komisí a Parlamentem, dvěma příznačnými institucemi Společenství. Snažím se zintenzívnit svoji politickou spolupráci s Vámi. Evropa není jen Brusel nebo Štrasburk. Jsou to naše regiony. Jsou to města, městečka a vesnice, ze kterých pocházíte. Když objíždíte své volební obvody, můžete ukázat na evropské projekty, které jsou tak významné pro místní blahobyt. Jsme nakonec všichni na jedné lodi: evropské orgány, členské státy, regiony. Unie nedosáhne svých cílů v Evropě bez členských států. A členské státy nedosáhnou svých cílů ve světě bez Evropské unie. 9

10 občané Evropy očekávají, že podnikneme potřebné kroky, abychom se dostali z krize. Musíme jim dokázat, že naše společné dnešní úsilí povede k novým pracovním místům, novým investicím a že Evropu dostatečně připraví na budoucnost. Jsem přesvědčen, že Evropa má vše, co je zapotřebí. Dosáhneme výsledků, o které usilujeme. Jedno je jisté: tuto válku nevyhrajeme pesimismem. Vyhrajeme ji důvěrou, silnou společnou vůlí. Dnes jsem Vám načrtl svoji vizi, jak to Evropská unie provede. Zavázal jsem se, že předložím návrhy k vytvoření naší ekonomické unie. Uvedl jsem příklady, jak naši reformní agendu zrychlit. Vysvětlil jsem, jak modernizovat sociálně-tržní ekonomiku, aby se dosáhlo růstu a pracovních míst v inteligentní, udržitelné a otevřené ekonomice prostřednictvím stěžejních iniciativ Evropa Uvedl jsem, jak dosáhnout společné energetické politiky v Evropě. Obhajoval jsem potřebu prostoru svobody, bezpečnosti a práva, v jehož rámci Evropané zjistí, že základní práva a povinnosti existují všude, kam se vydají. Zřetelně jsem uvedl, že Komise bude usilovat o ambiciózní rozpočet. Navrhl jsem vytvořit dluhopisy na projekty EU určené k financování velkých evropských projektů. Oznámil jsem, že jsme posílili naše závazky týkající se rozvojových cílů tisíciletí. Uvedl jsem jasný příklad, proč potřebujeme společnou kapacitu k reakci na krize a též společnou zahraniční a společnou obrannou politiku. A apeloval jsem na evropské vedoucí představitele, aby postupovali společně v zájmu Evropy jako globálního hráče a na obranu evropských zájmů. Jedná se o skutečně transformační, ambiciózní a náročnou agendu. K tomu, aby Evropa uspěla, potřebuje Komise Vaši podporu pro silnější, spravedlivější Evropu v zájmu našich občanů. Děkuji Vám. MEMO/10/393 10

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST

PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 18. 19. ŘÍJNA 2012 EVROPSKÁ KOMISE PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA PRO EVROPSKOU RADU, 18. A 19. ŘÍJNA 2012 Pakt pro růst a

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Přikládáme příspěvek řeckého parlamentu pro meziparlamentní setkání s názvem

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Přikládáme příspěvek řeckého parlamentu pro meziparlamentní setkání s názvem EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 17. 12. 2007 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Příspěvek řeckého parlamentu Přikládáme příspěvek řeckého parlamentu pro meziparlamentní setkání s názvem Hlavní

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

ROZHODNUTÍ. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU)

ROZHODNUTÍ. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU) L 308/46 Úřední věstník Evropské unie 24.11.2010 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (2010/707/EU) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více