Budování zelené společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování zelené společnosti"

Transkript

1 Budování zelené společnosti Vyrovnání se s další velkou převratnou výzvou 21. století Duben 2009 Brandi McManus, Solutions VP, Energy Make the most of your energy SM

2 Obsah I. Stručné shrnutí...3 II. Pušky, kuše a výkonní ředitelé...4 Jaká je příští převratná síla ve světě?...4 Stíhání limitů už jsme tam?...5 III. Proč je těžké rozpoznat převratnou sílu?...7 IV. Posuzování dopadů environmentálních problémů na podnikání...8 Když tomu věnují pozornost banky, my bychom měli též...9 Byznys založený na emocích...9 V. Investování do udržitelnosti: Odstíny zelené...10 Úroveň 1: Základní, neboli ozelenění vašeho života...11 Úroveň 2: Ozelenění kanceláře...12 Úroveň 3: Ozelenění závodu...13 Úroveň 4: Jízda na zelené vlně...15 VI. Buďme čestní: Nebezpečí podvádění neboli greenwashing...16 VII. Jak začít: Budováním vašeho zeleného týmu...17 VIII. Tipy pro dosažení úspěchu...20 IX. Závěr...21

3 Bílá kniha I. Stručné shrnutí Od průmyslové revoluce je naše společnost poháněna stále rostoucím tempem změn v průmyslu a technice. Každou dekádu či dvě jsme svědky nové a převratné události, která mění podniky a vytváří nové příležitosti - namátkou uveďme lokomotivu, elektrickou žárovku, automobil, letadlo, televizi nebo počítač. Největší převratná událost příštích 20 let však nemusí být zrovna kvůli jedinému vynálezu, ale případnou změnou prostředí, které nás obklopuje, tj. důsledkem změny klimatu. To, jak váš podnik reaguje na změny klimatu, vás buď může odlišit od konkurence a umožnit vám zavádět nové a úspěšné výrobky, nebo vás vrhne zpět s důsledkem ztráty zákazníků a eroze vztahů s nimi. Tento článek probere životní prostředí jako převratnou sílu v podnikání, posoudí důsledky nečinnosti a navrhne přínosy proaktivní environmentální politiky. Popíše rostoucí úroveň investic, které by malá firma, podnik nebo průmysl jako celek měly provést, aby reagovaly na tuto výzvu a ukázaly příklad správného podniku. Článek končí konkrétním návodem, který vás povede od dnešního obvyklého podnikání k dlouhodobě udržitelnému přístupu k budování zelené společnosti (to znamená společnosti, šetrné k životnímu prostředí). Po přečtení tohoto dokumentu pochopí vedoucí pracovníci v každém průmyslovém odvětví, jak životní prostředí ovlivňuje jejich podnik, jaké změny musí provést, aby zmírnili negativní dopady, a jak využít podnikatelské příležitosti v tomto novém a vzrušujícím udržitelném světě. Vyrovnání se s další velkou převratnou výzvou 21. století Budování zelené společnosti 3

4 II. Pušky, kuše a výkonní ředitelé V 18. století se válčení navždy změnilo. Romantické rytíře, brnění a dřevce nahradily pušky, dělostřelectvo a pěchota. Vojska začala používat střelný prach jako účinný prostředek pro ničení nepřátel na dálku. I když první pušky nebyly příliš rychlé, měly menší dostřel a přesnost, umožňovaly komukoli stát se efektivním vojákem při minimálním výcviku. Předchozí vojenské jednotky, například lučištníci a rytíři, potřebovali léta výcviku, aby dobře zvládali svoje řemeslo. Tyto převratné změny vedly ke zcela novému přístupu k válečnickému umění. Princ nebo král neboli výkonný ředitel té doby, který rozpoznal tuto převratnou sílu a dokázal ji využít, brzy získal obrovskou výhodu. Převratná změna existuje v každé éře. Posouvá základní síly společnosti, průmyslu a podnikání. V moderních dobách máme mnoho případů průmyslových odvětví, která prošla převratnou změnou: namátkou je možné uvést počítače, telekomunikace, farmaka, noviny a hudební průmysl. 2 Otázka, které dnes výkonní ředitel čelí, nemusí být otázkou života a smrti, ale je životně důležitá pro přežití podniku: Jaká je příští velká převratná změna a kdy by se mělo začít jednat? bohatě odměněni. A jaká je pokuta za nereagování? Boj, selhání a hanebný odchod. Jaká je příští převratná síla na světě? Vedoucí pracovníci v každém odvětví se silně zajímají o to, jaká bude příští velká převratná změna. Přejde společnost na elektronické knihy? Bude v budoucích telekomunikacích převládat volání přes IP? Měly by se vyhodit sbírky CD a mělo by se přejít na digitální nosiče? Jedná se o důležité otázky, které však blednou ve srovnání se skutečnou přicházející změnou. Nápověda k této změně je doslova všude kolem nás - ve vzduchu, pod našima nohama i v naší vodě. Nejdůležitější problém, kterému čelí naše generace, neohrožuje pouze to, jak dnes podnikáme, ale ohrožuje celou naši společnost, ekonomiku a zdraví. Tímto všude přítomným problémem je životní prostředí. Životní prostředí, o které se kdysi zajímali pouze hippies nebo extremisté, se stalo palčivou otázkou pro každého, kdo žije v našem dnešním světě. Historie je přeplněna chybami společností, které neviděly převratnou změnu nebo technologii: Kodak a digitální fotoaparát, BMG a digitální hudba, mikropočítačový průmysl a osobní počítače a vstup firmy Dell do tiskového průmyslu, který ohrozil HP. Táž historie nám naštěstí připomíná úspěchy těch, kdo chtěli jet na vlně převratné změny: Apple a její ipod, General Electric, SAP a Oracle. Ti, kdo rozpoznají příznaky převratné změny, budou 1 Zbraně 18. století. Military Factory, 17. ledna 2008 <http://www.militaryfactory.com/battles/18th_century_warfare.asp>. 2 Berger, Doug. Leading in Times of Disruptive Change. Otevřená konverzace Srpen 2005 <http://www.innovate1st.com/newsletter/august2005/disruptivechange.html>. Growing a Green Corporation 4

5 V publikaci In Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage, autoři píší: V dnešním světě si žádná společnost, ať velká či malá, národní nebo globální, ať ve výrobě nebo ve službách, nemůže dovolit ignorovat otázky životního prostředí. 3 Někdo může rozporovat příčiny změn klimatu a úlohu, kterou sehrává člověk. Z hlediska podnikání však není pochyb o tom, že životní prostředí se rychle stává hybnou silou veřejných, vládních a ekonomických činností v celém světě. Stručně a obrazně řečeno, životní prostředí je novou puškou. Stíhání limitů už jsme tam? Jako vedoucí pracovníci chápeme, že existují limity našeho růstu. Můžeme být omezeni výnosem na počet našich pracovníků. Můžeme prodat pouze tolik výrobků, kolik pro ně v daném čase můžeme nakoupit nebo do nich zabudovat dílů. Den nemá více hodin, závod nemá více lidí a v bance je jen tolik dolarů, kolik tam právě je. Přírodní systémy mají rovněž omezení. Někteří experti odhadují, že každý rok nám planeta zdarma poskytuje služby v hodnotě 33 triliónů dolarů v podobě půdy, pitné vody, dýchatelného vzduchu, regulace škůdců a snesitelného klimatu. Tyto služby se nikdy neobjevují v rozvahách, ale začínají ovlivňovat podniky. V nejhorším případě mohou tyto bezplatné služby omezovat podnikání, tvarovat trhy a ohrožovat Někteří experti odhadují, že každý rok nám planeta zdarma poskytuje služby v hodnotě 33 triliónů dolarů v podobě půdy, pitné vody, dýchatelného vzduchu, regulace škůdců a snesitelného klimatu. naši planetu. Tyto dopady však nejsou okamžité - nevíme časový rámec, kdy se určitý zdroj vyčerpá, stane se příliš drahým nebo zmizí. Vše, co můžeme dělat, je pozorovat indikátory. Některé jednoduché indikátory problémů životního prostředí, které možná již znáte, jsou zákony a předpisy ochrany životního prostředí, politické útoky nevládních organizací, tlak velkých odběratelů na dodavatele, aby byli zelení. Ukazatelem může být i rychlost rozvoje a problém s udržením podílu na trhu v dnešním byznysu. Jedna z nejrychleji rostoucích a nejakutnějších podnikatelských hrozeb souvisejících s životním prostředí přichází od investorů a zainteresovaných stran, které ve stále rostoucím počtu sledují tyto indikátory a kladou těžké otázky ohledně odpovědnosti za životní prostředím. Vedoucí pracovníci, kteří ignorují tyto zainteresované strany, mohou být veřejně skandalizováni, mohou přijít o trhy nebo kariéru a způsobit ztrátu miliónů až miliard dolarů. Nedávno se to stalo přednímu výrobci nealkoholických nápojů, jehož balená voda musela být stažena z britského trhu, protože nesplnila testy kvality předepsané Evropskou 3 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 5

6 unií. 4 Stejná společnost se stala cílem aktivistů v Indii, protože odebírala vodu ve vysychajících oblastech. 5 Navíc v lednu 2006 jedna velká americká univerzita pozastavila nákup výrobků této společnosti, zčásti kvůli ekologických problémům. 6 I když je obtížné změřit plný finanční dopad těchto protestů, společnost utrpěla nevratné poškození své značky ve druhé nejlidnatější zemi světa, která roste tempem 1,5% za rok. V tomto případě se jedná o převratnou změnu. Společnost Apple Computer rovněž obdržela toto hlasité a jasné upozornění, ale reagovala rychle. V roce 2006 se organizace Greenpeace zaměřila na iwaste společnosti Apple prostřednictvím kampaně Green my Apple campaign (Ozeleňte můj Apple). Na jaře roku 2007 vydala Greenpeace příručku k elektronice, ve které seřadila velké společnosti podle jejich snižování toxických chemikálií a elektronického odpadu a kde byla společnost Apple hodnocena na posledním místě. Pro společnost to bylo velmi špatné načasování, protože na trh právě uváděla iphone a zainteresované strany si toho všimly. Americká nejvíce inovativní značka si přece nemůže dovolit útok ekologických aktivistů. Výkonný ředitel Steve Jobs rychle vydal dopis, ve kterém slíbil zelenější Apple. 7 Další důkaz důležitosti tohoto problému se objevil v nejméně pravděpodobném místě. V časopise Sports Illustrated 8 byl publikován článek o změně klimatu, který pojednával o vlivu změny klimatu na sport. I když mnoho čtenářů nazlobil geopolitický záběr tohoto tématu, článek vnesl zajímavý názor do debat o změně klimatu - změna klimatu změní hry, které hrajeme. Mnoho společností se zavedenými značkami a nadnárodních podniků zjišťuje, že zákazníci a zainteresované strany se začínají více zajímat o praktiky v podnikání. Vaši zákazníci a váš konečný součet v rozvaze, to jsou hybné síly klimatických iniciativ a podnikatelské inovace. A to je přesně to, proč je změna klimatu tak převratná. 4 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Coca-Cola in Hot Water: The world s biggest drinks firm tries to fend off its green critics. The Economist, 6. října 2005 <http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id= >. 6 Hoffman, Andrew. Coca-Cola Learns a Tough Lesson About Corporate Sustainability. Grist Magazine, 5. září 2006 <http://www.indiaresource.org/news/2006/2050.html>. 7 Specter, Michael. Big Foot: In measuring carbon emissions, it s easy to confuse morality with science. The New Yorker. 25. února 2008 <http://www.newyorker.com>. 8 Wolff, Alexander. Going, Going Green. Sports Illustrated, úterý 6. března Growing a Green Corporation 6

7 III. Proč je těžké rozpoznat převratnou sílu? Jestliže jsou převratné změny tak výrazné, proč je pro nás tak obtížné je včas rozpoznat? Změna klimatu je prostě poslední v dlouhé řadě převratných změn, které kapitáni průmyslu včas nerozpoznali. Historie je zaplavena příběhy firem, které neviděly přicházející příliv nebo nereagovaly dostatečně rychle nebo prostě selhaly. Uveďme jen jeden příklad: Koncem 90. let minulého století hudební gigant BMG čelil měnící se technologii a přesunu k digitální hudbě. Ve vlnách nových konkurentů, zákazníků a podnikatelů se společnost BMG snažila reorganizovat, aby mohla obsluhovat tuto novou skupinu zákazníků. Může tato převratná technologie změnit způsob, jak lidé nakupují hudební skladby, nebo zmizí? V únoru roku 2007 jsme dostali pádnou odpověď, když itunes prošla žebříčkem Best Buy a stala se druhým největším prodejcem hudebních skladeb za Wal-Martem. CD se stávají minulostí Wal-Martem by se na to měl připravit. Včera to byly CD, dnes je to prostředí. Proč společnosti nejsou schopny rozpoznat přicházející změnu a včas reagovat? Zde jsou tři příčiny, které platí bez ohledu na to, o jakou převratnou změnu se jedná. 1. NESCHOPNOST VIDĚT. Za prvé, mnoho vedoucích pracovníků prostě změnu nevidí. Většina událostí, které mění trh, začíná jako slabé příznaky, které je možné jen stěží rozpoznat. Podnikatelé mohou na určité příležitosti pracovat řadu let a za tu dobu několikrát neúspěšně, než novinka doslova exploduje na scéně, zdánlivě přes noc. Sociální trendy začínají jako drobné záblesky v nákupních zvyklostech, ale jednoho dne se rychle rozšiřují dynamikou, která mění trhy. Není snadné rozpoznat, co přichází. A jak je to s vámi? Máte v podniku útvar, oddělení nebo osobu, jejichž úkolem je sledovat tyto převratné změny? Mají volnost k odhalování možností a příležitostí a provádění analýz potenciálních podnikatelských činností příležitost nebo hrozbu, jak zareagujete? Budete se držet cesty Polaroidu a ztratíte tržní podíl v digitálních fotoaparátech, nebo budete se zápalem sledovat kalkulovaná rizika a užívat si finančních přínosů jako Apple a ipod? 2. NESCHOPNOST JEDNAT. Mnoho podniků rozpoznává převratnou změnu, když vidí, že v době příchodu, stejně tak jak vy můžete vidět problém odpovědnosti za životní prostředí. Rozpoznání balvanu na cestě a zabránění havárii jsou však dvě velmi různé věci. Jakmile je převratná změna identifikována, je důležité začít plánovat. Potřebujete pochopit, zda změny, které přicházejí, zapadnou do vaší hlavní činnosti, nebo budou vyžadovat novou a vyhrazenou organizační jednotku. Environmentálním příkladem může být otázka řízení energie. Je to něco, čím by se mělo zabývat vaše oddělení správy budov, nebo byste tím měli pověřit vaše oddělení pro etické záležitosti nebo finance? Měla by se tato otázka zviditelnit a sledovat? Nebo stačí zabývat se řízením energie v rámci každodenních podnikových činností? 3. NESCHOPNOST PLNIT. Všichni víme, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Dokonce i po identifikování převratné změny a plánování s ohledem na ni musí podnik plány realizovat (plnit). Pro vás jako pro vedoucí podnikové pracovníky může být obtížné provádět změny, převzít nové ideje a jít na nové cestě růstu, přitom jsou to však opravdu jediné věci, které vás udrží ve vaší vedoucí funkci. Zde je několik tipů pro přijetí a realizování převratných změn: Určete někoho do funkce s pravomocí sledovat pokrok, vyhodnocovat úspěšnost a v případě potřeby zjednávat nápravu Buďte ochotni vnímat nové způsoby podnikání Buďte ochotni změnit kurz, když se něco neosvědčí A zde je těžká otázka když vás tento útvar, oddělení nebo osoba upozorní na takovou Growing a Green Corporation 7

8 IV. Posuzování dopadů environmentálních problémů na podnikání Identifikace, plánování a realizace změn ve vaší environmentální politice není jednoduchým úkolem. Přesto věcná analýza faktů jasně ukáže, že tato práce je opodstatněná. Následující tabulka představuje seznam hlavních pěti environmentálních problémů a jejich důsledků. Jedná se o negativní motivační faktory pro přebírání environmentální odpovědnosti. Pozitivní motivační faktory mohou být dokonce silnější. Zde je ukázáno jen několik způsobů, jaký přínos může společnost mít ze zabývání se životním prostředím: Vyšší výnosy a tržní podíl díky o přijetí veřejností a trhy o možnému nasazení nových výrobků o odlišení od konkurence o vyšší loajálnosti zákazníků o nabírání špičkových talentů o udržování klíčových zaměstnanců o angažovanosti a podpoře zaměstnanců Nižší náklady na o materiály o energii o vodu o změna výrobků o opětovné použití materiálů o balení o dopravu o likvidaci o hospodaření s odpady o terénní úpravy Nižší riziko o Tržní riziko plnění legislativy a vyvarování se pokutám o Rozvahové riziko závazky, pojistné ztráty, hodnota majetku, financování o Provozní riziko z nebezpečných materiálů, kolísání cen energie o Riziko investičních nákladů z ochrany životního prostředí před znečišťováním Změna klimatu Popis Zvýšení hladiny oceánů, změna rozvržení dešťových srážek, drsnější sucha a povodně, prudší hurikány, nové cesty pro nemoci Důsledky pro podnikání Změny v zemědělství, lázeňství, pojišťovnictví přírodních pohrom, vládní financování, zvýšení rozsahu regulace a legislativy Tabulka 1: Hlavní environmentální problémy 10 a důsledky pro podnikání Energie Výroba energie poškozující prostředí, zvyšování celosvětové potřeby energie, zvyšování cen energií Zvýšení nákladů na řízení provozů a budov, regulace a legislativa, vnímání trhů, vlastní jmění Voda Růst populace a rostoucí ekonomiky v sušších oblastech kladou důraz na kvalitu a kvantitu Společnosti u kterých se ukáže, že používají příliš mnoho vody nebo zhoršují kvalitu, budou vystaveny politickému nátlaku, pobouření veřejnosti, intenzivní regulaci a potenciálním soudním žalobám Biodiverzita a využívání půdy Rostlinstvo a živočišstvo, které zachovává stávající potravinový řetězec Umístění závodů nebo skladů, výzkum rostlin a živočichů prováděný farmaceutickým průmyslem Chemikálie, toxické látky a těžké kovy Chemické látky ve vzduchu a vodě značně ohrožují lidské zdraví v podobě rizika rakoviny nebo vad novorozenců Regulace, náklady na hospodaření s chemickými látkami a jejich likvidací, sledování, právní odpovědnost Growing a Green Corporation 8

9 o Podpora investorů o Vyhnutí se odporu akcionářů o Ochrana značky o Vyšší tržní kapitalizace o Nižší váhový průměr kapitálových nákladů I když se tento dlouhý výčet může podnik od podniku a v jednotlivých průmyslových odvětvích lišit, měli byste se již zamýšlet nad tím, co ve vaší práci, ve výrobku nebo v podniku můžete rychle přezkoumat a posoudit s cílem vyhodnotit dopad na vaši environmentální odpovědnost. Když tomu věnují pozornost banky, my bychom měli též Rok 2007 byl vskutku rokem změny v oblasti environmentální odpovědnosti. Banky v celém světě se snažily jedna druhou překonat v podpoře čisté energie, zmírňování dopadů klimatických změn a v podpoře zelené politiky. Největší evropská banka HSBC se zavázala věnovat v příštích pěti letech ekologickým skupinám100 miliónů dolarů a Bank of America nasměrovala 20 miliard dolarů na projekty zeleného podnikání. Citigroup, aby nezůstala pozadu, se zavázala poskytnout 50 miliard dolarů na investice do snížení emisí skleníkových plynů. 9. V záplavě závazků dotování, financování a podporování udržitelných iniciativ si finanční svět tohoto důležitého trendu povšiml. Neměli byste si všimnout též? Byznys založený na emocích Běžná teorie prodeje říká, že lidé činí logická rozhodnutí z emočních důvodů. Kupujeme auto, protože je logicky potřebujeme, avšak svůj výběr opíráme o emoce o výkon, komfort, krásu. Kdyby do nákupu nebyly zapojeny žádné emoce, všichni bychom mohli jezdit s automobily Logan a neexistovaly by žádné Audi. Životní prostředí je emoční záležitost. Můžete si to otestovat, když toto téma nadnesete na vašem příštím večírku. Někteří lidé se obávají o budoucnost svých dětí nebo o to, jaký dopad bude mít změna klimatu na naši ekonomiku. Jiní se budou trpce podivovat nad tím, jak si můžeme dovolit, aby tato změna nastala, a další budou prostě odmítat, že se něco takového děje. Téměř všichni však v této věci budou vyjadřovat silné pocity. Proto je pro vaši společnost důležité, aby pochopila svoji roli na světě nejen, jak ji vidíte vy, ale jak ji vidí vaše publikum. To vám může být vodítkem k těžkým rozhodnutím, která je třeba učinit, například kam investovat, proč a kolik. Některé projekty, které spadají do sociální odpovědnosti, jako jsou nové výrobky a služby, které podporují environmentální odpovědnost nebo zlepšení energeticky úsporných zařízení, se vyplatí samy o sobě nebo generují výnosy. Jiné projekty jsou nákladově neutrální, například kampaně propagující recyklaci nebo přechod od polystyrenových kelímků na normální kávové šálky. Některé projekty budou vyžadovat investice, které se vrátí v podobě ocenění trhem, odlišení od konkurence a budoucích tržních příležitostí. A nakonec se otevřou zcela nové trhy, služby a možnosti. Příkladem zcela nového trhu vyplývajícího z tlaku na životní prostředí je obchodování s emisemi. Lidé se Richardu Sandorovi, prezidentovi a výkonnému řediteli Chicagské klimatické burzy, nejprve smáli. Sandor navrhl právo nakupovat a prodávat akcie v hodnotě snížených emisí. Někteří lidé dokonce napadali etiku provádění takovýchto stelážových obchodů s životním prostředím způsobem, který může přinášet úroky. Ať je však tento trh etický či nikoli, jen v Evropě představuje 60 miliard dolarů ročně a dále závratně roste Makower, Joel. State of Green Business <http://www.greenbiz.com>. 10 Harris, Josh. Carbon Trading and the Bottom Line. Green CFO Conference. The Barclay Hotel, New York City. 26. března Growing a Green Corporation 9

10 V. Investování do udržitelnosti: Odstíny zelené Takže jste přesvědčeni o tom, jak je pro váš podnik dobré se zelenat nebo dosahovat environmentální udržitelnosti, jak se tento jev často nazývá. Co přesně je udržitelnost a kolik stojí? Udržitelnost je definována jako uspokojování současných potřeb bez snižování možnosti uspokojení potřeb budoucích generací. 11 Když se na to podíváte z filosofie podniku, můžete snadno říct, že byste dnes neměli činit podnikatelské rozhodnutí na úkor vašeho budoucího podnikání (přinejmenším v rámci běžného chodu podniku a podnikatelské etiky). Dlouhodobý udržitelný růst je důležitý, aby společnost mohla budovat úspěšný podnik. Pro zachycení environmentálně udržitelného rozvoje není důležité, aby výkonní ředitelé podobně jako hippies začali objímat stromy, ani nezbytně nemusí přebírat způsob myšlení kladoucí zásady nad zisk. Důležité však je akceptovat vážný dopad životního prostředí na váš podnik. Stephen Schmidheiny, přední aktivista ziskové i neziskové sféry v oblasti udržitelného rozvoje napsal: Když se na environmentální aspekty podíváme v kontextu udržitelného rozvoje, začnou představovat nejen náklady na podnikání, ale rovněž potenciální zdroj konkurenční výhody. Podniky, které tuto koncepci přijmou, mohou efektivně realizovat tyto výhody: efektivnější procesy, zlepšení produktivity, nižší náklady na shodu se zákony a nové strategické tržní příležitosti. Takovéto podniky mohou očekávat bohatou sklizeň výhod nad konkurenty, kteří tyto možnosti neviděli. Společnosti, které se nezmění, mohou čekat jen to, že se stanou zastaralými. 12 K založení případu budování udržitelné společnosti si nejprve musíte položit několik těžkých otázek o tom, co děláte teď a co chcete dělat dál. Například: Splnili jste základní předpoklady : program recyklace a např. konec s používáním polystyrénových kelímků? Je vaše odvětví nebo společnost regulována státem, aby provedla změny ve vašich zařízeních nebo provozech? Je vaše značka vysoce zviditelněna, takže zákazníci nebo akcionáři by mohli zpochybňovat vaši politiku udržitelnosti? Kolik chcete investovat (jestli vůbec), abyste se stali environmentálně odpovědnými? 11 <http://www.epa.gov/sustainability/>. 12 Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development). Growing a Green Corporation 10

11 Následující obrázek vám pomůže zařadit váš podnik do kategorie investic od úrovně 1 do úrovně 4, neboli do odstínů zelené. Úroveň 1: Základní, neboli ozelenění vašeho života Jedná se o nejzákladnější úroveň udržitelnosti. Zde by vás vaše etika a morálka měly vést k provozování správných věcí a vytvoření proaktivního přístupu k udržitelnosti. Na této úrovni jsou zaměstnanci environmentálně uvědomováni, inspirováni a zplnomocněni 13. Aktivně se snaží zapojit se do programů recyklace nebo interního programu úspor energie. Každá kancelář se může aktivně snažit odbourat polystyrénové kelímky přinášením hrnků na kávu. Takováto odvětví může zahrnovat jakýkoliv podnik s kancelářemi nebo výrobní závod se zaměstnanci, kteří se zajímají o životní prostředí. Společnosti v odvětvích, kde existuje silná konkurence na bázi cen, mohou usilovat o Úroveň 1, protože by na ně mohl být vyvíjen silný tlak, aby zahájily iniciativy, které eliminují zvyšování nákladů. Tuto úroveň je možné také popsat jako zmírňování rizik. Základní projekty snižování energetické náročnosti a plnění environmentálních předpisů mohou pomoci společnostem, které jsou na správné straně u zákazníků, vlády a všímavých nevládních organizací. Společnost Dow Europe v experimentu ve svém švýcarském ústředí podpořila rušení adresářů pro rozesílání pošty a umožnila, aby příjemci zpráv mohli sdělit, zda chtějí, aby jim byly informace dále zasílány. To se za šest týdnů projevilo ve snížení toku kancelářského papíru o 30%. Tato společnost rovněž vykázala nárůst produktivity práce, protože lidé se mohli zaměřit pouze na to, co skutečně chtějí přečíst. Společnost AT&T snížila náklady na papírování o Investiční/legislativní úroveň Nízká Vysoká Úroveň 2 Minimální investice Projekty s ROI Otázky etiky/podnikání Proaktivní Příklad: Šetrnější zařízení Úroveň 1 Malé investice Malé riziko žalob u velkých projektů Otázka etiky Proaktivní Příklad: Zelení zaměstnanci Úroveň 4 Vysoká sociální odpovědnost Vysoké riziko žalob Malé riziko tlaku vnějšího trhu kvůli žalobám Otázka etiky/podnikání Proaktivní/Reaktivní Příklad: Šetrné výrobky a služby Úroveň 3 Určité investice Střední riziko žalob Určité riziko tlaku vnějšího trhu Otázka podnikání Reaktivní Příklad: Šetrnější provozní činnosti Tabulka 2: Odstíny zelené Nízké Vysoké Zájem akcionářů/vystavení značky 13 Townsend, Amy. State of Green Business. Pětidílný model k tvorbě enviromentálně zodpovědné společnosti. Schiffer Publishing, Growing a Green Corporation 11

12 15% jednoduchým nastavením kancelářských tiskáren a kopírek na oboustranný tisk. 14 Společnost Johnson & Johnson snížila odpad o 2750 tun obalů a 7600 tun papíru, což představuje roční úsporu 2,8 mil. USD nebo 220 akrů lesa. Tyto úspory byly dosaženy díky používání silnějšího, ale matnějšího papíru a pečlivějšímu navrhování obalů. 15 Společnost Interface, přední výrobce materiálů pro komerční interiéry, realizovala systém pro výrobu koberců v Šanghaji, který vyžadoval, aby kapalina obíhala ve standardní čerpací smyčce. Před zahájením výstavby si jeden inženýr uvědomil, že dvě velmi jednoduché projektové změny mohou snížit potřebný příkon z 95 na 7 koňských sil, to je o 92%. Výstavba přeprojektovaného systému byla levnější, systém neobsahoval žádné nové technologie a ze všech hledisek pracoval lépe. Pouhým zaměřením na udržitelnost tak společnost Interface snížila náklady i riziko. Tato jednoduchá opatření vyžadují minimální nebo žádné investice, přitom však mohou motivovat zaměstnance, zvyšovat produktivitu a snižovat náklady. Úroveň 2: Ozelenění kanceláře Tato následující úroveň udržitelnosti může vyžadovat určité investice, ale pokud je provedena správně, může přinést i určitou návratnost (ROI). Investice mohou být minimální ve srovnání s vyšší spokojeností akcionářů nebo snížením tržního rizika. Podniky zaměřené na Úroveň 2 mohou plánovat využití proaktivního přístupu k udržitelnosti pro získání podílu na trhu nebo získání či udržení špičkových talentů. Úroveň 2 může zahrnovat jakoukoli společnost s lidmi, kteří mají zájem o životní prostředí, ale největší návratnost bývá u velkých kancelářských budov ( tis. čtverečních metrů) nebo u výrobních závodů, které zajímá zisk, ale které nejsou vystaveny velkému tlaku vnějšího trhu na udržitelnost. Kromě toho mohou o tuto úroveň usilovat společnosti s malou tržní silou, které se opírají o velmi velké zákazníky, v případě, že jsou nuceny odpovídat na otázky o svém environmentálním profilu. 16 Tuto úroveň je možné nazvat proaktivní. Přijetím účelných kroků k zlepšení environmentálních snah mohou společnosti snížit náklady a zvýšit svoji pověst u zákazníků a získat právo, aby je nazývali udržitelný podnik. Ozelenění vašich závodů může znamenat mnoho věcí a také má řadu různých úrovní od malých projektů šetření energií přes holistické energetické projekty až po komplexní stavební projekty zahrnující výstavbu, úsporu vody, energetickou účinnost, výběr materiálů a zdrojů a environmentální kvalitu. Zatímco u mnoha projektů, například projektů zvyšování efektivnosti využití energie a vody, se investice vrátí v přijatelné době, některé projekty v oblasti materiálů a výstavby vyžadují investice do budov a jejich vybavení a do zaměstnanců. To nás vrací k otázce ceny sociální odpovědnosti vaší společnosti. Tato tabulka obsahuje některé jednoduché projekty a odhady, které si vyžádaly různé iniciativy. 14 Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro a Joan Magretta. Harvard Business Review on Business and the Environment. (2000). 15 V citovaném díle. 16 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 12

13 Tabulka 3 podává přehled o investicích potřebných pro ozelenění typického závodu. Náklady se budou lišit v závislosti na zvolených položkách a dodavatelích. Navíc seskupování opatření závodu spolu s holistickým přístupem k realizaci zajistí maximální návratnost vašich investic (ROI) a minimalizaci vašich nákladů. Řada vedoucích pracovníků věnuje malou pozornost budovám, neboť představují jen malé procento podnikových nákladů. Je však důležité si uvědomit, že jakákoli úspora energie nebo vody se odrazí přímo na posledním řádku rozvahy a představuje mnohem větší procento zisku. Sociálně uvědomělá společnost Malden Mills, zakladatel Polartecu z Massachusetts, dokončila repas osvětlení skladu, který vedl ke snížení spotřeby energie o 93%, zlepšení viditelnosti a navrátila se za 18 měsíců. 17 Společnost Genzyme, světový leader v oblasti biotechnologií, chtěla, aby její nové ústředí odráželo její poslání - mít pozitivní vliv na život člověka. Projekt ústředí společnosti představuje moderní šetrný objekt napájený obnovitelnými zdroji energie a řízený integrovanými systémy řízení budov, které snižují náklady na provoz, údržbu a energii a zajišťují pro zaměstnance pracovní prostředí s přirozeným osvětlením a čerstvým vzduchem. Toto ústředí (Genzyme Center) bylo oceněno platinovou medailí za vedoucí postavení v navrhování energeticky úsporných a šetrných budov (Leadership in Energy and Environmental Design (LEED ) Americké rady pro šetrné budovy (US Green Building Council), což je organizace, která se zabývá normami pro udržitelné budovy. Návratnost této investice může být měřena vyššími výnosy a oceněním trhu, získáním špičkových talentů a vyšší produktivitou zaměstnanců. 18. Úroveň 3: Ozelenění závodu Úroveň 3 může zahrnovat společnosti s vysoce exponovanou značkou a určitým rizikem odporu Opatření správy budov Měření a monitorování energie Úsporné osvětlení a ovladače Systém řízení energie Přechod na obnovitelný zdroj energie Udržitelné materiály koberce a podlahoviny, nátěry a nábytek Úklid čisticí prostředky, regulace škůdců Zdokonalení vytápění, ventilace a klimatizace nebo přeměna na přírodní zdroj Hospodaření s vodou, sběr dešťových vod Změny v plášti budovy izolace, beton, okna Investiční úroveň Malá prostá návratnost za 6 měsíců Malá prostá návratnost 1 až 2 roky Střední návratnost 3 roky až 5 let Střední 5 až 10% stávajících nákladů Střední až vysoká Střední až vysoká Vysoká prostá návratnost 7 až 10 let Vysoká Vysoká Tabulka 3: Zlepšení budov pro úspory energie a investiční úroveň Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro a Joan Magretta. Harvard Business Review on Business and the Environment. (2000). 18 Genzyme Center. 2. května 2008 <http://www.tac.com/>. Growing a Green Corporation 13

14 trhu. Tyto podniky mohou hledat určité investiční příležitosti, aby jejich podnikání bylo udržitelné, protože cítí tlak od akcionářů, aby tak učinily, ale neplánují trhu nabízet šetrné výrobky nebo služby. Společnosti na Úrovni 3 mohou být z odvětví s rostoucím potenciálem pro legislativu (např. Intel) a odvětví s extrémně konkurenčními trhy pro talentované lidi (Citigroup, Intel nebo Microsoft ). 19 Činnosti na Úrovni 3 mohou zahrnovat pokročilé energetické projekty pro stavby nebo výrobní objekty, ale rovněž se mohou pohroužit hlouběji do firemní kultury. Společnosti Úrovně 3 integrují udržitelnost do svého poslání. Vzhledem k vysokému vlivu na životní prostředí, vysokému uznávání značky a velké sociální odpovědnosti tyto společnosti zahrnují environmentální plánování do každodenní činností a mohou dokonce měřit svůj pokrok na trojitém dolním řádku rozvahy. Na trojitém dolním řádku se vyjadřuje nejen ekonomický konečný součet, ale také sociální a environmentální dopady. Udržitelné činnosti opouštějí tradiční mantru Redukovat, Znovu použít, Recyklovat (Reduce, Reuse, Recycle - RRR), ale přidávají též Přeprojektovat a Znovu promyslet (Redesign a Re-imagine). Tyto činnosti zahrnují uzavírání výrobních smyček, úpravy dodavatelského řetězce Operace a díly dodavatelů NENÍ NÁŠ PROBLÉM Výroba (montáž a nátěry/ Distribuce dokončování) POZOR! ZKONTROLUJTE TOXICKÉ LÁTKY, EMISE DO OVZDUŠÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY ŹÁDNÉ PRÁVNÍ PROBLÉMY Použití zákazníky NENÍ NÁŠ PROBLÉM Obr. 1: Prostý hodnotový řetězec v automobilovém průmyslu 23 a sledování environmentálního otisku vašich výrobků a služeb od surovin a dodavatelů přes výrobu, distribuci, použití až po konec životnosti. Ocel Hliník Sklo Pryž Látky Interiér Operace dodavatelů (kovovýroba) Energie Skleníkové plyny Toxické látky Odpadní voda Vzduch (TOL) Výroba Distribuce Použití Energie Skleníkové plyny Toxické látky Odpadní voda Vzduch (TOL) Energie Skleníkové plyny Znečišťování ovzduší Skleníkové plyny Toxické látky Konec životnosti Energie Skládky Kontaminace půdy Obr. 2: Rozšířený hodnotový řetězec v automobilovém průmyslu Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 14

15 Tento proces posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment - LCA) umožňuje výrobcům se pravdivě podívat na environmentální dopad svého výrobku a řídit svoje působení na všech úrovních. Výrobce automobilů se tradičně může podívat na životní cyklus výrobku například takto: Jak jsme však již viděli v minulosti, výrobci automobilů mohou cítit důsledky kvůli dodavatelům ve svém hodnotovém řetězci, jak tomu bylo například u problémů Ford Exploreru a pneumatik Goodyear. Pro zvládnutí tohoto procesu je důležité vytvořit rozšířený hodnotový řetězec: S úplným obrázkem hodnotového řetězce by měl být nyní výrobce připraven pokládat některé otázky s cílem zlepšit svůj environmentální profil a navrhnout udržitelné alternativy. Například: 1.Od koho pocházejí materiály? Jaká je environmentální politika dodavatelů? 2.Jaké emise jsou uvolňovány během zpracování nebo výroby? 3.Kolik benzínu výrobek spotřebuje během životnosti? Jaké jsou náklady a jaký je dopad na uživatele? 4.Jaké emise budou uvolňovány? Bude uživatel pokutován? 5.Co se stane, když je auto odvezeno na skládku? Je možné něco recyklovat? Britská automobilka Land Rover se zasazuje o životní prostředí mnoha způsoby a spolupracuje se Schneider Electric, přední společností v oblasti automatizace budov, na snižování spotřeby energie ve výrobním závodě. Od roku 2001 byla spotřeba energie na jedno vyrobené vozidlo snížena o 28%, spotřeba vody o 13,9% a emise CO2 o 30%. Tyto výsledky se projevily oceněním u zákazníků s uvědomělým přístupem k životnímu prostředí, ve snížení nákladů na jeden automobil a snížení legislativních a tržních rizik. 20. Britský ropný gigant BP se zavázal snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout úspor 1,5 miliard USD díky změnám procesů. Plněním závazků společnosti a podporou zlepšovacích návrhů zaměstnanců společnost BP snížila emise skleníkových plynů, zapojila zaměstnance a měla významný vliv na emise a své podnikání. Úroveň 4: Jízda na zelené vlně Úroveň 4 zahrnuje skutečnou péči o životní prostředí. To vyžaduje, aby společnosti nezpůsobovaly žádné škody a aby napravovaly jakoukoli škodu, kterou již způsobily. Podnik na Úrovni 4 by měl investovat do šetrných výrobků a technologií a uvádět je na trh. Například Toyota nabízí Prius nebo energetické společnosti nabízejí šetrné zdroje energie, jako jsou větrné nebo vodní elektrárny. Tato úroveň zahrnuje skutečné inovace a jedná se o novou hranici udržitelnosti. Předpovídá se, že do ekologicky šetrných výrobků, technologií a podniků budou v nadcházejících letech investovány trilióny dolarů. Společnost General Electric při hledání ekologicky šetrných příležitostí zahrnula do svého sloganu slovo ecomagination (ekofantazie), když zdvojnásobila své investice do šetrných výrobků, zahrnujících vše od úsporných žárovek až po účinnější reaktivní motory. K dalším leaderům tohoto hnutí patří společnosti Johnson & Johnson, DuPont, Sony, Unilever, Nike, Dow a řada dalších. Tyto společnosti značně investují nejen do výrobků šetrných k životnímu prostředí, ale také do ekologicky odpovědné cesty, která sníží jejich finanční a provozní rizika a přidá stupně volnosti pro provozní činnosti, zisk a růst.. 21 Většina společností na Úrovni 4 jsou obvykle společnosti, které by nejvíce ztratily, kdyby nereagovaly na otázky životního prostředí. Tyto společnosti jsou nejen velmi známé a mají velký počet akcionářů, ale mají i významný vliv na životní prostředí. Většina z nich závisí na přírodních zdrojích a podléhá vysokému stupni regulace. I když mohou mít značné zisky z výhod odpovědného přístupu k životnímu prostředí, rovněž nesou vysoké riziko a jsou vystaveny velkému tlaku, pokud by nedělaly vůbec nic. Rovněž to může nebo nemusí být náhoda, že tyto společnosti vezoucí se na zelené vlně významně v tempu růstu překonaly růst trhu v několika po sobě jdoucích letech. 20 Land Rover. 2. května <http://www.tac.com/>. 21 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 15

16 VI. Buďme čestní: Nebezpečí podvádění neboli greenwashing Green wash (grýn, -woš ) sloveso (doslova vymývat zelenou): způsob klamání spotřebitelů ohledně environmentálních praktik určité společnosti nebo ekologických přínosů určitého produktu nebo služby Pokud jste se dočetli až sem a jste připraveni nastoupit cestu environmentální odpovědnosti, je čas nalít si čistého vína. Rostoucí počty spotřebitelů jsou skeptičtí ohledně ekologických výrobků nebo služeb a mají stále větší znalosti o tom, co odpovědnost za životní prostředí skutečně znamená. Nedávný průzkum zkoumal 1018 spotřebních produktů, u kterých bylo uváděno, že jsou ekologické, a zjistil, že toto konstatování bylo u řady z nich nepravdivé nebo zavádějící. V roce 2008 začne Federální obchodní komise USA poprvé v této dekádě přezkoumávat směrnice environmentálního marketingu. 23 Je důležité tyto směrnice dodržovat a seznamovat veřejnost podrobně s příslušnými opatřeními. Vypadá to velice podobně jako snaha o transparentnost v účetnictví spuštěná skandálem v Enronu. Nejlepší politikou, ať se jedná o životní prostředí nebo o finance, je být otevření a čestní, říkat, co hodláte dělat a poté dělat, co jste řekli. Rovněž je důležité propagovat dobrou práci, která se provádí. V roce 2007 pouze kolem 253 společností a něco málo přes 2/3 společností uvedených v žebříčku Fortune 100 publikovalo zprávy o své sociální odpovědnosti. 24 V minulosti byly tyto zprávy široce zaměřeny na zdraví a bezpečnost, avšak postupně začaly zahrnovat dodavatelský řetězec, diverzitu a sociální otázky. Zprávy o sociální odpovědnosti společností (CSR reports) jsou mimořádně užitečným nástrojem pro informování zainteresovaných stran a sdělování pokroku trhu. Opravdu můžeme dosáhnout rozdílu? Zákon o čistém ovzduší z roku 1990 obsahoval snížení oxidu siřičitého (který způsobuje kyselé deště) o deset miliónů tun pod hodnotami roku Kapitáni průmyslu předpovídali, že to může stát deset miliard dolarů ve skutečnosti to stálo pouze jednu. I když jedna miliarda dolarů je stále docela slušná částka, brzy se stane levnější snižovat emise než znečišťovat ovzduší. Tato změna rovněž popohnala milióny investic do technologií s cílem snížit emise. Vyšší ceny a státní regulace zvyšují atraktivitu nejen ochrany přírody, ale také mohou pomoci podnítit investice do ochrany přírody, které jsou i finančně zajímavější. Jednoduchým příkladem jsou ceny energie. Vzhledem k tomu, že cena elektřiny ve Spojených státech v některých oblastech stoupla až na 0,25 USD za 1 kwh, stává se energie z větru, slunce nebo biomasy nákladově efektivnější při současném snížení znečišťování ovzduší. Když si dnes kupujete letenku nebo Happy Meal, hodnota oxidu uhličitého použitého na výrobu těchto produktů se v ceně neodráží. Bude se však někdy odrážet v ceně? 22 The Six Sins of Greenwashing Studie environmentálních žalob na severoamerických spotřebitelských trzích. Listopad Terrachoice Environmental Marketing. 2. května Makower, Joel. State of Green Business <http://www.greenbiz.com/>. 24 V citovaném díle. Growing a Green Corporation 16

17 VII. Jak začít: Budování vašeho zeleného týmu Pro zahájení cesty k environmentální odpovědnosti společnosti je důležité začít otevřenou diskusí o tom, kde jste a kde chcete být. Ne každá společnost bude chtít transformovat svůj obchodní model a začít nabízet automobily šetrné k životnímu prostředí a obnovitelnou energii. Je však možné, že každá společnost může splnit základní podmínky a učinit kroky směrem ke snižování svého dopadu na svět. Zahajte tento proces spolu s týmem pracovníků z různých útvarů vaší organizace, kteří mají určité zaujetí pro ekologicky šetrné produkty nebo nebo pro životního prostředí. Tento tým by měl mít několik velmi důležitých pravidel. Nazývejme ho zeleným týmem. Pravidla zeleného týmu Pravidlo 1: Podpora vrcholového vedení Jeden člen týmu musí být z vrcholového vedení, nejen proto, aby vedení projevilo svůj zájem, ale také proto, aby existoval přímý přístup k vedení a mohla se tak rychle přijímat rozhodnutí. Úkolem tohoto člena týmu je: otevřeně naslouchat nápadům týmu usměrňovat diskusi směrem k realizovatelným plánům stanovit očekávání pro usměrňování týmu a financování Pravidlo 2: Angažovanost Výkonný tým se musí angažovat v přezkoumávání návrhů a objevů týmu se záměrem PODNIKNOUT AKCI. Všichni vaši zaměstnanci budou sledovat akce tohoto týmu a pokud vedení organizace smete každý návrh pod stůl, může to pro morálku přinést více škody než užitku. Zajistěte, aby tento tým měl právo provést skutečnou změnu ve vaší organizaci. Pravidlo 3: Diverzita Další členové týmu by měli být z různých divizí a skupin a různého funkčního zařazení. Mějte jednu osobu z odbytu, provozu, výroby, jakosti, personálního útvaru, účtárny a třeba i recepce! Tyto členy můžete jmenovat, nebo můžete požádat dobrovolníky, abyste do vašeho týmu získali nejzapálenější a nejangažovanější lidi. Pravidlo 4: Velikost Omezte velikost týmu na 10 až 12 lidí. I když se toto číslo u velmi velkých organizací může zdát malé, u velkých týmů je velice obtížné cokoli uskutečnit. AVŠAK i v případě malého týmu je možné, aby zástupce z výroby vytvořil svůj vlastní malý tým ve svém útvaru a do tohoto útvaru přenášel nápady z hlavního týmu. Pravidlo 5: Rozpoutejte kreativitu vašich lidí! Je to vynikající příležitost k zapojení zdrojů, na jejichž získání a udržování společnosti utrácejí miliardy. Podporujte tým, aby přicházel z kreativními návrhy na snížení odpadů a energie nebo zvýšení životnosti výrobků. Jasně si uvědomte, že se nejedná o prosté cvičení úspory nákladů, ale o způsob zvyšování hodnoty vašich výrobků, které mají dopad na naši planetu. Co by měl tento tým dělat? Na první schůzce může tým začít diskusí o 4 úrovních zelených společností, o kterých se pojednávalo v předchozích částech tohoto dokumentu. Představujete dnes Úroveň 1 a chcete se dostat na Úroveň 3? Představujete dnes Growing a Green Corporation 17

18 Úroveň 3 a chcete jen nalézt dosud neodhalené příležitosti? Zajistěte, abyste získali názor každého člena týmu a dívali se tak na věc z perspektivy zaměstnanců. Je možné, že společnost již dělá velmi dobré věci, kterým se dosud nevěnovala pozornost. Uvnitř vaší společnosti. Následující kroky tohoto týmu mohou zabrat určitý čas možná několik měsíců nebo dokonce několik let. O týmu můžete přemýšlet, jako kdybyste se chystali na služební cestu. Nejprve se musíte zamyslet nad tím, kam jdete a co budete potřebovat, až se tam dostanete. Dále musíte naplánovat činnosti pro vaši cestu a vypracovat pro ni rozpočet. Rovněž si musíte položit otázku, co se stane, když se na cestě něco nepovede. Jak seženete pomoc nebo změníte kurs? Vydejme se tedy na cestu zeleného týmu. Za prvé, splňte základní podmínky. Jedná se o oblast, kde by váš tým měl mít spoustu nápadů. Základní podmínky zahrnují programy recyklace a základní opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti. To by mělo zahrnovat základní program environmentální informovanosti pro všechny zaměstnance, aby pochopili dopad svých kroků na životní prostředí. Pro environmentální tip týdne je možné použít intranet nebo společnosti. Vedoucí týmů by měli být vybaveni tak, aby mohli dávat tipy a náměty na pravidelných týdenních poradách. Zaměstnanci by měli být vedeni k tomu, aby tiskli pouze to, co potřebují, a všechny tiskárny by měly být nastaveny na oboustranný tisk. Proveďte s vaším zeleným týmem brainstorming a buďte si jisti, že v rámci této spontánní diskuse se objeví mnoho nápadů. Až vyčerpáte vaše možnosti, zadejte v Google green your business. Když jsem zapojil sílu Google, abych to vyzkoušel, obdržel jsem za 0,08 sekundy přes 33 miliónů výsledků. Za další, začněte se dívat na dlouhou cestu. Na úrovni 2 a 3 zeleného podnikání rovněž existují možnosti, které si můžete zvolit. Tyto příležitosti mohou nebo nemusí vyžadovat investice, ale budou mít největší dopad na váš podnik a environmentální Google na green your business našlo 33 miliónů výsledků za 0,08 sekundy. dopad. Tento krok může zahrnovat mapování hodnotového řetězce vašich výrobků a služeb nebo provedení posouzení životního cyklu. Do nadcházejících procesů můžete zapojit další zaměstnance a experty na procesy, aby mluvili s týmem. Další možností je najmout poradce, aby se podívali na váš podnik, avšak mějte na paměti, že nikdo váš podnik nezná lépe než vy. Spolupracujte s externími odborníky na každou oblast vašeho podnikání s cílem snížit spotřebu energie a provést změny ve výrobě. Přinesou nápady z jiných podniků nebo i od konkurence, které vám pomohou na vaší cestě. Vně společnosti. Po té, co jste se podívali na většinu vašich naléhavých podnikových problémů, nechte váš tým, aby se začal poohlížet po zelené vlně, to je po příležitosti k přeměně vašeho podniku, která existuje na horizontu vašeho odvětví. Ta přijde s novými a vyvíjejícími se standardy ve vašem odvětví, legislativou, konkurenčními výrobky nebo s úplně novými idejemi. Tyto příležitosti mohou zahrnovat učinění z udržitelnosti součást vašeho strategického dlouhodobého plánu. Možná budete muset změnit způsob vašeho výzkumu, vývoje, výroby, prodeje, provozování, instalace a řízení. Nalezení příští vlny vyžaduje, abyste opustili myšlení, kdy se o výrobek přestáváte zajímat, jakmile opustí brány vaší továrny. Snadným místem, kde začít, může být jakákoli oblast, kde se společnost dostala do potíží, nebo kde se do potíží dostala vaše konkurence. Na tyto oblasti veřejného pozdvižení je možné pohlížet jako na příležitosti k přeměně vašeho podniku, zvýšení výnosů a tržního podílu při současném zaměření na dlouhodobou ziskovost. Growing a Green Corporation 18

19 Jedná se o věc, kterou nelze nalézt na Google. Nemůžeme předpovědět příští Prius. Dali jste však dohromady správný tým. Tito lidé znají váš podnik a jsou schopni rozpoznat příležitost. Opusťte váš podnik na den či na dva. Přemýšlejte. Sněte. Představujte si. Mějte plán B. A nakonec vytvořte určité náhradní plány. Něco se vždycky může porouchat. Možná nesplníte váš cíl v oblasti recyklace. Co když vaše zařízení sníží svoji spotřebu energie, ale ceny energie se zdvojnásobí? Zahrňte tyto otázky do vašeho plánování. Opustíte tuto iniciativu nebo zkusíte něco jiného? Budete se ji držet ještě rok a pokusíte se ji zrealizovat? Pokud společnost tyto projekty realizuje, zajistěte, aby si tým i výkonný výbor plně uvědomovaly jejich rub a líc i rizika. Podávání návrhů společnosti Není důležité, zda zelený tým dokončí celý tento proces, než předloží návrhy týmu vedení. Lepší bude, aby provedl prezentaci a dal doporučení po každém z výše uvedených kroků. Prezentace pro každý návrh by měla zahrnovat: jasnou a jednoduchou definici přijímaného opatření (jedna věta nebo méně) kvantifikovatelný přínos, který společnost bude mít z realizace daného opatření spolu s nehmotnými přínosy (spokojenost zaměstnanců, morálka atd.) přehled nákladů programu shrnutí rizik spojených s daným opatřením jak bude dané opatření sledováno, měřeno a hlášeno týmu vedení a zaměstnancům Jak jsme již četli dříve ohledně Úrovní 3 a 4, některé projekty nemusí mít bezprostřední a kvantifikovatelný přínos, nebo jejich přínos může být spojen s větším rizikem (vývoj nových výrobků). Vždy však bude existovat přínos ve smyslu pozitivního vnímání trhu, spokojenosti zaměstnanců, nižšího rizika stížností zákazníků atd. V těchto položkách existuje hodnota pro vedení společnosti a zástupce vedení v týmu v tom může pomoci. Zde je příklad: Opatření: Snížit energetickou náročnost našeho výrobku (nazvěme ho dveřní zarážkou) Přínos: Snížení nákladů na energii o 0,03 USD na jednu dveřní zarážku vedoucí k celkovému zisku společnosti ve výši USD za rok Přehled: Počáteční náklady ve výši USD při ročních úsporách USD znamenají prostou návratnost 3,33 roku. (Pokud se chcete dozvědět, jak vypočítat finanční prospěch pro společnost, přejděte na teachmefinance.com/) Rizika: Zisk mohou snížit rostoucí ceny energie. (Zde byste rovněž měli uvést, o kolik vzrostly ceny energie za několik posledních let a jaký vliv dle vašeho názoru toto riziko může mít) Sledování: Spotřeba energie bude sledována a vykazována čtvrtletně. Další doporučení mohou zahrnovat: Snížení materiálové náročnosti zboží a služeb Snížení rozptylu toxických látek Zvýšit recyklovatelnosti materiálů Maximalizace využívání obnovitelných zdrojů Prodloužení životnosti výrobků Zvýšení intenzity servisu výrobků Oslavujte úspěch! Nejdůležitější činností zeleného týmu je oslavovat úspěch v oblasti životního prostředí. Mělo by se to dít na intranetu společnosti nebo formou informačního zpravodaje pro zaměstnance. Společnost by měla vypracovávat tiskové zprávy nebo dopisy zákazníkům, vysvětlující, co dělá, aby pomohla životnímu prostředí. Tým dosud tvrdě pracoval a společnost musí oslavovat vítězství, aby úspěch přetrval a aby podpořila zaměstnance i samotný tým na cestě k environmentální udržitelnosti společnosti. Growing a Green Corporation 19

20 VIII. Tipy pro dosažení úspěchu Rada 1: Dívejte se na les, ne na stromy Pro environmentální i finanční udržitelnost je důležité mít dlouhodobou strategii. Společnosti mají strategie a investují do činností jako je finanční management, vývoj výrobků atd. Nastal čas zahrnout životní prostředí do dlouhodobého podnikového plánování. Podniky denně utrácejí milióny (nebo miliardy) na řízení zásob, zpracování objednávek a řízení dodavatelského řetězce. Proč nemyslet na přírodní zdroje jako na dodavatelský řetězec, který je možné řídit, a na zásoby, které je možné měřit a sledovat? Rada 2: Zvažujte přínosy proti důsledkům Bylo provedeno mnoho výzkumu s cílem kvantifikovat přínosy a důsledky zdravého přístupu k životnímu prostředí při podnikání. Přínosy zahrnují snížení nákladů a zvýšení výnosů, zatímco důsledky představují konstantní riziko ztráty podniku nebo ztráty dodávek. Rada 3: Nemůžete sledovat to, co neměříte Prvním krokem procesu zlepšování je měření. Při posuzování životního cyklu se hodnotí enviromentální dopad výrobku od surovin až po likvidaci. Můžete vyhodnotit materiál či produkt, který přebíráte, a pochopit, co se s ním děje během výroby, distribuce, využití zákazníkem a likvidace. Pomocí této analýzy může vaše společnost eliminovat odpad a náklady, snížit zásoby a přidat hodnotu vašemu podniku a přitom mít pozitivní vliv na váš environmentální profil. Přechod od bezmyšlenkovitého a nešetrného konání k uvážené ochraně začíná výchovou, změnou zvyklostí a posunem v názorech. Dobrou zprávou je, že tyto změny nejsou obtížné ani drahé. Inteligentní společnosti používají environmentální strategii pro zlepšování, vytváření bohatství a budování konkurenčních výhod. Všichni výkonní ředitelé si dávají pozor na příští velkou inovaci, která změní jejich odvětví. Stejně tak by si ale měli dát pozor na příští velkou environmentální změnu, která zavalí jejich svět. Growing a Green Corporation 20

Budování zelené společnosti

Budování zelené společnosti Budování zelené společnosti Vyrovnání se s další velkou převratnou výzvou 21. století Duben 2009 Brandi McManus, Solutions VP, Energy Make the most of your energy SM Obsah I. Stručné shrnutí...3 II. Pušky,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku TomášLoubal Resins Speciality Business Director 22. září 2011 www.spolchemie.cz 1 Zelená chemie Celosvětový trend ochrany životního prostředí zachovat

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

maximum z vaší energie

maximum z vaší energie Pomáháme me vám získat maximum z vaší energie Úspory energií: krok za krokem reálným provozem Energetické dilema Skutečnost Nutnost Energetická poptávka do r. 2050 Na elektrickou energii do r. 2030 vs

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více