Budování zelené společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budování zelené společnosti"

Transkript

1 Budování zelené společnosti Vyrovnání se s další velkou převratnou výzvou 21. století Duben 2009 Brandi McManus, Solutions VP, Energy Make the most of your energy SM

2 Obsah I. Stručné shrnutí...3 II. Pušky, kuše a výkonní ředitelé...4 Jaká je příští převratná síla ve světě?...4 Stíhání limitů už jsme tam?...5 III. Proč je těžké rozpoznat převratnou sílu?...7 IV. Posuzování dopadů environmentálních problémů na podnikání...8 Když tomu věnují pozornost banky, my bychom měli též...9 Byznys založený na emocích...9 V. Investování do udržitelnosti: Odstíny zelené...10 Úroveň 1: Základní, neboli ozelenění vašeho života...11 Úroveň 2: Ozelenění kanceláře...12 Úroveň 3: Ozelenění závodu...13 Úroveň 4: Jízda na zelené vlně...15 VI. Buďme čestní: Nebezpečí podvádění neboli greenwashing...16 VII. Jak začít: Budováním vašeho zeleného týmu...17 VIII. Tipy pro dosažení úspěchu...20 IX. Závěr...21

3 Bílá kniha I. Stručné shrnutí Od průmyslové revoluce je naše společnost poháněna stále rostoucím tempem změn v průmyslu a technice. Každou dekádu či dvě jsme svědky nové a převratné události, která mění podniky a vytváří nové příležitosti - namátkou uveďme lokomotivu, elektrickou žárovku, automobil, letadlo, televizi nebo počítač. Největší převratná událost příštích 20 let však nemusí být zrovna kvůli jedinému vynálezu, ale případnou změnou prostředí, které nás obklopuje, tj. důsledkem změny klimatu. To, jak váš podnik reaguje na změny klimatu, vás buď může odlišit od konkurence a umožnit vám zavádět nové a úspěšné výrobky, nebo vás vrhne zpět s důsledkem ztráty zákazníků a eroze vztahů s nimi. Tento článek probere životní prostředí jako převratnou sílu v podnikání, posoudí důsledky nečinnosti a navrhne přínosy proaktivní environmentální politiky. Popíše rostoucí úroveň investic, které by malá firma, podnik nebo průmysl jako celek měly provést, aby reagovaly na tuto výzvu a ukázaly příklad správného podniku. Článek končí konkrétním návodem, který vás povede od dnešního obvyklého podnikání k dlouhodobě udržitelnému přístupu k budování zelené společnosti (to znamená společnosti, šetrné k životnímu prostředí). Po přečtení tohoto dokumentu pochopí vedoucí pracovníci v každém průmyslovém odvětví, jak životní prostředí ovlivňuje jejich podnik, jaké změny musí provést, aby zmírnili negativní dopady, a jak využít podnikatelské příležitosti v tomto novém a vzrušujícím udržitelném světě. Vyrovnání se s další velkou převratnou výzvou 21. století Budování zelené společnosti 3

4 II. Pušky, kuše a výkonní ředitelé V 18. století se válčení navždy změnilo. Romantické rytíře, brnění a dřevce nahradily pušky, dělostřelectvo a pěchota. Vojska začala používat střelný prach jako účinný prostředek pro ničení nepřátel na dálku. I když první pušky nebyly příliš rychlé, měly menší dostřel a přesnost, umožňovaly komukoli stát se efektivním vojákem při minimálním výcviku. Předchozí vojenské jednotky, například lučištníci a rytíři, potřebovali léta výcviku, aby dobře zvládali svoje řemeslo. Tyto převratné změny vedly ke zcela novému přístupu k válečnickému umění. Princ nebo král neboli výkonný ředitel té doby, který rozpoznal tuto převratnou sílu a dokázal ji využít, brzy získal obrovskou výhodu. Převratná změna existuje v každé éře. Posouvá základní síly společnosti, průmyslu a podnikání. V moderních dobách máme mnoho případů průmyslových odvětví, která prošla převratnou změnou: namátkou je možné uvést počítače, telekomunikace, farmaka, noviny a hudební průmysl. 2 Otázka, které dnes výkonní ředitel čelí, nemusí být otázkou života a smrti, ale je životně důležitá pro přežití podniku: Jaká je příští velká převratná změna a kdy by se mělo začít jednat? bohatě odměněni. A jaká je pokuta za nereagování? Boj, selhání a hanebný odchod. Jaká je příští převratná síla na světě? Vedoucí pracovníci v každém odvětví se silně zajímají o to, jaká bude příští velká převratná změna. Přejde společnost na elektronické knihy? Bude v budoucích telekomunikacích převládat volání přes IP? Měly by se vyhodit sbírky CD a mělo by se přejít na digitální nosiče? Jedná se o důležité otázky, které však blednou ve srovnání se skutečnou přicházející změnou. Nápověda k této změně je doslova všude kolem nás - ve vzduchu, pod našima nohama i v naší vodě. Nejdůležitější problém, kterému čelí naše generace, neohrožuje pouze to, jak dnes podnikáme, ale ohrožuje celou naši společnost, ekonomiku a zdraví. Tímto všude přítomným problémem je životní prostředí. Životní prostředí, o které se kdysi zajímali pouze hippies nebo extremisté, se stalo palčivou otázkou pro každého, kdo žije v našem dnešním světě. Historie je přeplněna chybami společností, které neviděly převratnou změnu nebo technologii: Kodak a digitální fotoaparát, BMG a digitální hudba, mikropočítačový průmysl a osobní počítače a vstup firmy Dell do tiskového průmyslu, který ohrozil HP. Táž historie nám naštěstí připomíná úspěchy těch, kdo chtěli jet na vlně převratné změny: Apple a její ipod, General Electric, SAP a Oracle. Ti, kdo rozpoznají příznaky převratné změny, budou 1 Zbraně 18. století. Military Factory, 17. ledna 2008 <http://www.militaryfactory.com/battles/18th_century_warfare.asp>. 2 Berger, Doug. Leading in Times of Disruptive Change. Otevřená konverzace Srpen 2005 <http://www.innovate1st.com/newsletter/august2005/disruptivechange.html>. Growing a Green Corporation 4

5 V publikaci In Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage, autoři píší: V dnešním světě si žádná společnost, ať velká či malá, národní nebo globální, ať ve výrobě nebo ve službách, nemůže dovolit ignorovat otázky životního prostředí. 3 Někdo může rozporovat příčiny změn klimatu a úlohu, kterou sehrává člověk. Z hlediska podnikání však není pochyb o tom, že životní prostředí se rychle stává hybnou silou veřejných, vládních a ekonomických činností v celém světě. Stručně a obrazně řečeno, životní prostředí je novou puškou. Stíhání limitů už jsme tam? Jako vedoucí pracovníci chápeme, že existují limity našeho růstu. Můžeme být omezeni výnosem na počet našich pracovníků. Můžeme prodat pouze tolik výrobků, kolik pro ně v daném čase můžeme nakoupit nebo do nich zabudovat dílů. Den nemá více hodin, závod nemá více lidí a v bance je jen tolik dolarů, kolik tam právě je. Přírodní systémy mají rovněž omezení. Někteří experti odhadují, že každý rok nám planeta zdarma poskytuje služby v hodnotě 33 triliónů dolarů v podobě půdy, pitné vody, dýchatelného vzduchu, regulace škůdců a snesitelného klimatu. Tyto služby se nikdy neobjevují v rozvahách, ale začínají ovlivňovat podniky. V nejhorším případě mohou tyto bezplatné služby omezovat podnikání, tvarovat trhy a ohrožovat Někteří experti odhadují, že každý rok nám planeta zdarma poskytuje služby v hodnotě 33 triliónů dolarů v podobě půdy, pitné vody, dýchatelného vzduchu, regulace škůdců a snesitelného klimatu. naši planetu. Tyto dopady však nejsou okamžité - nevíme časový rámec, kdy se určitý zdroj vyčerpá, stane se příliš drahým nebo zmizí. Vše, co můžeme dělat, je pozorovat indikátory. Některé jednoduché indikátory problémů životního prostředí, které možná již znáte, jsou zákony a předpisy ochrany životního prostředí, politické útoky nevládních organizací, tlak velkých odběratelů na dodavatele, aby byli zelení. Ukazatelem může být i rychlost rozvoje a problém s udržením podílu na trhu v dnešním byznysu. Jedna z nejrychleji rostoucích a nejakutnějších podnikatelských hrozeb souvisejících s životním prostředí přichází od investorů a zainteresovaných stran, které ve stále rostoucím počtu sledují tyto indikátory a kladou těžké otázky ohledně odpovědnosti za životní prostředím. Vedoucí pracovníci, kteří ignorují tyto zainteresované strany, mohou být veřejně skandalizováni, mohou přijít o trhy nebo kariéru a způsobit ztrátu miliónů až miliard dolarů. Nedávno se to stalo přednímu výrobci nealkoholických nápojů, jehož balená voda musela být stažena z britského trhu, protože nesplnila testy kvality předepsané Evropskou 3 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 5

6 unií. 4 Stejná společnost se stala cílem aktivistů v Indii, protože odebírala vodu ve vysychajících oblastech. 5 Navíc v lednu 2006 jedna velká americká univerzita pozastavila nákup výrobků této společnosti, zčásti kvůli ekologických problémům. 6 I když je obtížné změřit plný finanční dopad těchto protestů, společnost utrpěla nevratné poškození své značky ve druhé nejlidnatější zemi světa, která roste tempem 1,5% za rok. V tomto případě se jedná o převratnou změnu. Společnost Apple Computer rovněž obdržela toto hlasité a jasné upozornění, ale reagovala rychle. V roce 2006 se organizace Greenpeace zaměřila na iwaste společnosti Apple prostřednictvím kampaně Green my Apple campaign (Ozeleňte můj Apple). Na jaře roku 2007 vydala Greenpeace příručku k elektronice, ve které seřadila velké společnosti podle jejich snižování toxických chemikálií a elektronického odpadu a kde byla společnost Apple hodnocena na posledním místě. Pro společnost to bylo velmi špatné načasování, protože na trh právě uváděla iphone a zainteresované strany si toho všimly. Americká nejvíce inovativní značka si přece nemůže dovolit útok ekologických aktivistů. Výkonný ředitel Steve Jobs rychle vydal dopis, ve kterém slíbil zelenější Apple. 7 Další důkaz důležitosti tohoto problému se objevil v nejméně pravděpodobném místě. V časopise Sports Illustrated 8 byl publikován článek o změně klimatu, který pojednával o vlivu změny klimatu na sport. I když mnoho čtenářů nazlobil geopolitický záběr tohoto tématu, článek vnesl zajímavý názor do debat o změně klimatu - změna klimatu změní hry, které hrajeme. Mnoho společností se zavedenými značkami a nadnárodních podniků zjišťuje, že zákazníci a zainteresované strany se začínají více zajímat o praktiky v podnikání. Vaši zákazníci a váš konečný součet v rozvaze, to jsou hybné síly klimatických iniciativ a podnikatelské inovace. A to je přesně to, proč je změna klimatu tak převratná. 4 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Coca-Cola in Hot Water: The world s biggest drinks firm tries to fend off its green critics. The Economist, 6. října 2005 <http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id= >. 6 Hoffman, Andrew. Coca-Cola Learns a Tough Lesson About Corporate Sustainability. Grist Magazine, 5. září 2006 <http://www.indiaresource.org/news/2006/2050.html>. 7 Specter, Michael. Big Foot: In measuring carbon emissions, it s easy to confuse morality with science. The New Yorker. 25. února 2008 <http://www.newyorker.com>. 8 Wolff, Alexander. Going, Going Green. Sports Illustrated, úterý 6. března Growing a Green Corporation 6

7 III. Proč je těžké rozpoznat převratnou sílu? Jestliže jsou převratné změny tak výrazné, proč je pro nás tak obtížné je včas rozpoznat? Změna klimatu je prostě poslední v dlouhé řadě převratných změn, které kapitáni průmyslu včas nerozpoznali. Historie je zaplavena příběhy firem, které neviděly přicházející příliv nebo nereagovaly dostatečně rychle nebo prostě selhaly. Uveďme jen jeden příklad: Koncem 90. let minulého století hudební gigant BMG čelil měnící se technologii a přesunu k digitální hudbě. Ve vlnách nových konkurentů, zákazníků a podnikatelů se společnost BMG snažila reorganizovat, aby mohla obsluhovat tuto novou skupinu zákazníků. Může tato převratná technologie změnit způsob, jak lidé nakupují hudební skladby, nebo zmizí? V únoru roku 2007 jsme dostali pádnou odpověď, když itunes prošla žebříčkem Best Buy a stala se druhým největším prodejcem hudebních skladeb za Wal-Martem. CD se stávají minulostí Wal-Martem by se na to měl připravit. Včera to byly CD, dnes je to prostředí. Proč společnosti nejsou schopny rozpoznat přicházející změnu a včas reagovat? Zde jsou tři příčiny, které platí bez ohledu na to, o jakou převratnou změnu se jedná. 1. NESCHOPNOST VIDĚT. Za prvé, mnoho vedoucích pracovníků prostě změnu nevidí. Většina událostí, které mění trh, začíná jako slabé příznaky, které je možné jen stěží rozpoznat. Podnikatelé mohou na určité příležitosti pracovat řadu let a za tu dobu několikrát neúspěšně, než novinka doslova exploduje na scéně, zdánlivě přes noc. Sociální trendy začínají jako drobné záblesky v nákupních zvyklostech, ale jednoho dne se rychle rozšiřují dynamikou, která mění trhy. Není snadné rozpoznat, co přichází. A jak je to s vámi? Máte v podniku útvar, oddělení nebo osobu, jejichž úkolem je sledovat tyto převratné změny? Mají volnost k odhalování možností a příležitostí a provádění analýz potenciálních podnikatelských činností příležitost nebo hrozbu, jak zareagujete? Budete se držet cesty Polaroidu a ztratíte tržní podíl v digitálních fotoaparátech, nebo budete se zápalem sledovat kalkulovaná rizika a užívat si finančních přínosů jako Apple a ipod? 2. NESCHOPNOST JEDNAT. Mnoho podniků rozpoznává převratnou změnu, když vidí, že v době příchodu, stejně tak jak vy můžete vidět problém odpovědnosti za životní prostředí. Rozpoznání balvanu na cestě a zabránění havárii jsou však dvě velmi různé věci. Jakmile je převratná změna identifikována, je důležité začít plánovat. Potřebujete pochopit, zda změny, které přicházejí, zapadnou do vaší hlavní činnosti, nebo budou vyžadovat novou a vyhrazenou organizační jednotku. Environmentálním příkladem může být otázka řízení energie. Je to něco, čím by se mělo zabývat vaše oddělení správy budov, nebo byste tím měli pověřit vaše oddělení pro etické záležitosti nebo finance? Měla by se tato otázka zviditelnit a sledovat? Nebo stačí zabývat se řízením energie v rámci každodenních podnikových činností? 3. NESCHOPNOST PLNIT. Všichni víme, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Dokonce i po identifikování převratné změny a plánování s ohledem na ni musí podnik plány realizovat (plnit). Pro vás jako pro vedoucí podnikové pracovníky může být obtížné provádět změny, převzít nové ideje a jít na nové cestě růstu, přitom jsou to však opravdu jediné věci, které vás udrží ve vaší vedoucí funkci. Zde je několik tipů pro přijetí a realizování převratných změn: Určete někoho do funkce s pravomocí sledovat pokrok, vyhodnocovat úspěšnost a v případě potřeby zjednávat nápravu Buďte ochotni vnímat nové způsoby podnikání Buďte ochotni změnit kurz, když se něco neosvědčí A zde je těžká otázka když vás tento útvar, oddělení nebo osoba upozorní na takovou Growing a Green Corporation 7

8 IV. Posuzování dopadů environmentálních problémů na podnikání Identifikace, plánování a realizace změn ve vaší environmentální politice není jednoduchým úkolem. Přesto věcná analýza faktů jasně ukáže, že tato práce je opodstatněná. Následující tabulka představuje seznam hlavních pěti environmentálních problémů a jejich důsledků. Jedná se o negativní motivační faktory pro přebírání environmentální odpovědnosti. Pozitivní motivační faktory mohou být dokonce silnější. Zde je ukázáno jen několik způsobů, jaký přínos může společnost mít ze zabývání se životním prostředím: Vyšší výnosy a tržní podíl díky o přijetí veřejností a trhy o možnému nasazení nových výrobků o odlišení od konkurence o vyšší loajálnosti zákazníků o nabírání špičkových talentů o udržování klíčových zaměstnanců o angažovanosti a podpoře zaměstnanců Nižší náklady na o materiály o energii o vodu o změna výrobků o opětovné použití materiálů o balení o dopravu o likvidaci o hospodaření s odpady o terénní úpravy Nižší riziko o Tržní riziko plnění legislativy a vyvarování se pokutám o Rozvahové riziko závazky, pojistné ztráty, hodnota majetku, financování o Provozní riziko z nebezpečných materiálů, kolísání cen energie o Riziko investičních nákladů z ochrany životního prostředí před znečišťováním Změna klimatu Popis Zvýšení hladiny oceánů, změna rozvržení dešťových srážek, drsnější sucha a povodně, prudší hurikány, nové cesty pro nemoci Důsledky pro podnikání Změny v zemědělství, lázeňství, pojišťovnictví přírodních pohrom, vládní financování, zvýšení rozsahu regulace a legislativy Tabulka 1: Hlavní environmentální problémy 10 a důsledky pro podnikání Energie Výroba energie poškozující prostředí, zvyšování celosvětové potřeby energie, zvyšování cen energií Zvýšení nákladů na řízení provozů a budov, regulace a legislativa, vnímání trhů, vlastní jmění Voda Růst populace a rostoucí ekonomiky v sušších oblastech kladou důraz na kvalitu a kvantitu Společnosti u kterých se ukáže, že používají příliš mnoho vody nebo zhoršují kvalitu, budou vystaveny politickému nátlaku, pobouření veřejnosti, intenzivní regulaci a potenciálním soudním žalobám Biodiverzita a využívání půdy Rostlinstvo a živočišstvo, které zachovává stávající potravinový řetězec Umístění závodů nebo skladů, výzkum rostlin a živočichů prováděný farmaceutickým průmyslem Chemikálie, toxické látky a těžké kovy Chemické látky ve vzduchu a vodě značně ohrožují lidské zdraví v podobě rizika rakoviny nebo vad novorozenců Regulace, náklady na hospodaření s chemickými látkami a jejich likvidací, sledování, právní odpovědnost Growing a Green Corporation 8

9 o Podpora investorů o Vyhnutí se odporu akcionářů o Ochrana značky o Vyšší tržní kapitalizace o Nižší váhový průměr kapitálových nákladů I když se tento dlouhý výčet může podnik od podniku a v jednotlivých průmyslových odvětvích lišit, měli byste se již zamýšlet nad tím, co ve vaší práci, ve výrobku nebo v podniku můžete rychle přezkoumat a posoudit s cílem vyhodnotit dopad na vaši environmentální odpovědnost. Když tomu věnují pozornost banky, my bychom měli též Rok 2007 byl vskutku rokem změny v oblasti environmentální odpovědnosti. Banky v celém světě se snažily jedna druhou překonat v podpoře čisté energie, zmírňování dopadů klimatických změn a v podpoře zelené politiky. Největší evropská banka HSBC se zavázala věnovat v příštích pěti letech ekologickým skupinám100 miliónů dolarů a Bank of America nasměrovala 20 miliard dolarů na projekty zeleného podnikání. Citigroup, aby nezůstala pozadu, se zavázala poskytnout 50 miliard dolarů na investice do snížení emisí skleníkových plynů. 9. V záplavě závazků dotování, financování a podporování udržitelných iniciativ si finanční svět tohoto důležitého trendu povšiml. Neměli byste si všimnout též? Byznys založený na emocích Běžná teorie prodeje říká, že lidé činí logická rozhodnutí z emočních důvodů. Kupujeme auto, protože je logicky potřebujeme, avšak svůj výběr opíráme o emoce o výkon, komfort, krásu. Kdyby do nákupu nebyly zapojeny žádné emoce, všichni bychom mohli jezdit s automobily Logan a neexistovaly by žádné Audi. Životní prostředí je emoční záležitost. Můžete si to otestovat, když toto téma nadnesete na vašem příštím večírku. Někteří lidé se obávají o budoucnost svých dětí nebo o to, jaký dopad bude mít změna klimatu na naši ekonomiku. Jiní se budou trpce podivovat nad tím, jak si můžeme dovolit, aby tato změna nastala, a další budou prostě odmítat, že se něco takového děje. Téměř všichni však v této věci budou vyjadřovat silné pocity. Proto je pro vaši společnost důležité, aby pochopila svoji roli na světě nejen, jak ji vidíte vy, ale jak ji vidí vaše publikum. To vám může být vodítkem k těžkým rozhodnutím, která je třeba učinit, například kam investovat, proč a kolik. Některé projekty, které spadají do sociální odpovědnosti, jako jsou nové výrobky a služby, které podporují environmentální odpovědnost nebo zlepšení energeticky úsporných zařízení, se vyplatí samy o sobě nebo generují výnosy. Jiné projekty jsou nákladově neutrální, například kampaně propagující recyklaci nebo přechod od polystyrenových kelímků na normální kávové šálky. Některé projekty budou vyžadovat investice, které se vrátí v podobě ocenění trhem, odlišení od konkurence a budoucích tržních příležitostí. A nakonec se otevřou zcela nové trhy, služby a možnosti. Příkladem zcela nového trhu vyplývajícího z tlaku na životní prostředí je obchodování s emisemi. Lidé se Richardu Sandorovi, prezidentovi a výkonnému řediteli Chicagské klimatické burzy, nejprve smáli. Sandor navrhl právo nakupovat a prodávat akcie v hodnotě snížených emisí. Někteří lidé dokonce napadali etiku provádění takovýchto stelážových obchodů s životním prostředím způsobem, který může přinášet úroky. Ať je však tento trh etický či nikoli, jen v Evropě představuje 60 miliard dolarů ročně a dále závratně roste Makower, Joel. State of Green Business <http://www.greenbiz.com>. 10 Harris, Josh. Carbon Trading and the Bottom Line. Green CFO Conference. The Barclay Hotel, New York City. 26. března Growing a Green Corporation 9

10 V. Investování do udržitelnosti: Odstíny zelené Takže jste přesvědčeni o tom, jak je pro váš podnik dobré se zelenat nebo dosahovat environmentální udržitelnosti, jak se tento jev často nazývá. Co přesně je udržitelnost a kolik stojí? Udržitelnost je definována jako uspokojování současných potřeb bez snižování možnosti uspokojení potřeb budoucích generací. 11 Když se na to podíváte z filosofie podniku, můžete snadno říct, že byste dnes neměli činit podnikatelské rozhodnutí na úkor vašeho budoucího podnikání (přinejmenším v rámci běžného chodu podniku a podnikatelské etiky). Dlouhodobý udržitelný růst je důležitý, aby společnost mohla budovat úspěšný podnik. Pro zachycení environmentálně udržitelného rozvoje není důležité, aby výkonní ředitelé podobně jako hippies začali objímat stromy, ani nezbytně nemusí přebírat způsob myšlení kladoucí zásady nad zisk. Důležité však je akceptovat vážný dopad životního prostředí na váš podnik. Stephen Schmidheiny, přední aktivista ziskové i neziskové sféry v oblasti udržitelného rozvoje napsal: Když se na environmentální aspekty podíváme v kontextu udržitelného rozvoje, začnou představovat nejen náklady na podnikání, ale rovněž potenciální zdroj konkurenční výhody. Podniky, které tuto koncepci přijmou, mohou efektivně realizovat tyto výhody: efektivnější procesy, zlepšení produktivity, nižší náklady na shodu se zákony a nové strategické tržní příležitosti. Takovéto podniky mohou očekávat bohatou sklizeň výhod nad konkurenty, kteří tyto možnosti neviděli. Společnosti, které se nezmění, mohou čekat jen to, že se stanou zastaralými. 12 K založení případu budování udržitelné společnosti si nejprve musíte položit několik těžkých otázek o tom, co děláte teď a co chcete dělat dál. Například: Splnili jste základní předpoklady : program recyklace a např. konec s používáním polystyrénových kelímků? Je vaše odvětví nebo společnost regulována státem, aby provedla změny ve vašich zařízeních nebo provozech? Je vaše značka vysoce zviditelněna, takže zákazníci nebo akcionáři by mohli zpochybňovat vaši politiku udržitelnosti? Kolik chcete investovat (jestli vůbec), abyste se stali environmentálně odpovědnými? 11 <http://www.epa.gov/sustainability/>. 12 Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development). Growing a Green Corporation 10

11 Následující obrázek vám pomůže zařadit váš podnik do kategorie investic od úrovně 1 do úrovně 4, neboli do odstínů zelené. Úroveň 1: Základní, neboli ozelenění vašeho života Jedná se o nejzákladnější úroveň udržitelnosti. Zde by vás vaše etika a morálka měly vést k provozování správných věcí a vytvoření proaktivního přístupu k udržitelnosti. Na této úrovni jsou zaměstnanci environmentálně uvědomováni, inspirováni a zplnomocněni 13. Aktivně se snaží zapojit se do programů recyklace nebo interního programu úspor energie. Každá kancelář se může aktivně snažit odbourat polystyrénové kelímky přinášením hrnků na kávu. Takováto odvětví může zahrnovat jakýkoliv podnik s kancelářemi nebo výrobní závod se zaměstnanci, kteří se zajímají o životní prostředí. Společnosti v odvětvích, kde existuje silná konkurence na bázi cen, mohou usilovat o Úroveň 1, protože by na ně mohl být vyvíjen silný tlak, aby zahájily iniciativy, které eliminují zvyšování nákladů. Tuto úroveň je možné také popsat jako zmírňování rizik. Základní projekty snižování energetické náročnosti a plnění environmentálních předpisů mohou pomoci společnostem, které jsou na správné straně u zákazníků, vlády a všímavých nevládních organizací. Společnost Dow Europe v experimentu ve svém švýcarském ústředí podpořila rušení adresářů pro rozesílání pošty a umožnila, aby příjemci zpráv mohli sdělit, zda chtějí, aby jim byly informace dále zasílány. To se za šest týdnů projevilo ve snížení toku kancelářského papíru o 30%. Tato společnost rovněž vykázala nárůst produktivity práce, protože lidé se mohli zaměřit pouze na to, co skutečně chtějí přečíst. Společnost AT&T snížila náklady na papírování o Investiční/legislativní úroveň Nízká Vysoká Úroveň 2 Minimální investice Projekty s ROI Otázky etiky/podnikání Proaktivní Příklad: Šetrnější zařízení Úroveň 1 Malé investice Malé riziko žalob u velkých projektů Otázka etiky Proaktivní Příklad: Zelení zaměstnanci Úroveň 4 Vysoká sociální odpovědnost Vysoké riziko žalob Malé riziko tlaku vnějšího trhu kvůli žalobám Otázka etiky/podnikání Proaktivní/Reaktivní Příklad: Šetrné výrobky a služby Úroveň 3 Určité investice Střední riziko žalob Určité riziko tlaku vnějšího trhu Otázka podnikání Reaktivní Příklad: Šetrnější provozní činnosti Tabulka 2: Odstíny zelené Nízké Vysoké Zájem akcionářů/vystavení značky 13 Townsend, Amy. State of Green Business. Pětidílný model k tvorbě enviromentálně zodpovědné společnosti. Schiffer Publishing, Growing a Green Corporation 11

12 15% jednoduchým nastavením kancelářských tiskáren a kopírek na oboustranný tisk. 14 Společnost Johnson & Johnson snížila odpad o 2750 tun obalů a 7600 tun papíru, což představuje roční úsporu 2,8 mil. USD nebo 220 akrů lesa. Tyto úspory byly dosaženy díky používání silnějšího, ale matnějšího papíru a pečlivějšímu navrhování obalů. 15 Společnost Interface, přední výrobce materiálů pro komerční interiéry, realizovala systém pro výrobu koberců v Šanghaji, který vyžadoval, aby kapalina obíhala ve standardní čerpací smyčce. Před zahájením výstavby si jeden inženýr uvědomil, že dvě velmi jednoduché projektové změny mohou snížit potřebný příkon z 95 na 7 koňských sil, to je o 92%. Výstavba přeprojektovaného systému byla levnější, systém neobsahoval žádné nové technologie a ze všech hledisek pracoval lépe. Pouhým zaměřením na udržitelnost tak společnost Interface snížila náklady i riziko. Tato jednoduchá opatření vyžadují minimální nebo žádné investice, přitom však mohou motivovat zaměstnance, zvyšovat produktivitu a snižovat náklady. Úroveň 2: Ozelenění kanceláře Tato následující úroveň udržitelnosti může vyžadovat určité investice, ale pokud je provedena správně, může přinést i určitou návratnost (ROI). Investice mohou být minimální ve srovnání s vyšší spokojeností akcionářů nebo snížením tržního rizika. Podniky zaměřené na Úroveň 2 mohou plánovat využití proaktivního přístupu k udržitelnosti pro získání podílu na trhu nebo získání či udržení špičkových talentů. Úroveň 2 může zahrnovat jakoukoli společnost s lidmi, kteří mají zájem o životní prostředí, ale největší návratnost bývá u velkých kancelářských budov ( tis. čtverečních metrů) nebo u výrobních závodů, které zajímá zisk, ale které nejsou vystaveny velkému tlaku vnějšího trhu na udržitelnost. Kromě toho mohou o tuto úroveň usilovat společnosti s malou tržní silou, které se opírají o velmi velké zákazníky, v případě, že jsou nuceny odpovídat na otázky o svém environmentálním profilu. 16 Tuto úroveň je možné nazvat proaktivní. Přijetím účelných kroků k zlepšení environmentálních snah mohou společnosti snížit náklady a zvýšit svoji pověst u zákazníků a získat právo, aby je nazývali udržitelný podnik. Ozelenění vašich závodů může znamenat mnoho věcí a také má řadu různých úrovní od malých projektů šetření energií přes holistické energetické projekty až po komplexní stavební projekty zahrnující výstavbu, úsporu vody, energetickou účinnost, výběr materiálů a zdrojů a environmentální kvalitu. Zatímco u mnoha projektů, například projektů zvyšování efektivnosti využití energie a vody, se investice vrátí v přijatelné době, některé projekty v oblasti materiálů a výstavby vyžadují investice do budov a jejich vybavení a do zaměstnanců. To nás vrací k otázce ceny sociální odpovědnosti vaší společnosti. Tato tabulka obsahuje některé jednoduché projekty a odhady, které si vyžádaly různé iniciativy. 14 Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro a Joan Magretta. Harvard Business Review on Business and the Environment. (2000). 15 V citovaném díle. 16 Esty Daniel a Andrew Winston. Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value and Build Competitive Advantage. 1. vydání. Univerzita Yale, 9. října Growing a Green Corporation 12

13 Tabulka 3 podává přehled o investicích potřebných pro ozelenění typického závodu. Náklady se budou lišit v závislosti na zvolených položkách a dodavatelích. Navíc seskupování opatření závodu spolu s holistickým přístupem k realizaci zajistí maximální návratnost vašich investic (ROI) a minimalizaci vašich nákladů. Řada vedoucích pracovníků věnuje malou pozornost budovám, neboť představují jen malé procento podnikových nákladů. Je však důležité si uvědomit, že jakákoli úspora energie nebo vody se odrazí přímo na posledním řádku rozvahy a představuje mnohem větší procento zisku. Sociálně uvědomělá společnost Malden Mills, zakladatel Polartecu z Massachusetts, dokončila repas osvětlení skladu, který vedl ke snížení spotřeby energie o 93%, zlepšení viditelnosti a navrátila se za 18 měsíců. 17 Společnost Genzyme, světový leader v oblasti biotechnologií, chtěla, aby její nové ústředí odráželo její poslání - mít pozitivní vliv na život člověka. Projekt ústředí společnosti představuje moderní šetrný objekt napájený obnovitelnými zdroji energie a řízený integrovanými systémy řízení budov, které snižují náklady na provoz, údržbu a energii a zajišťují pro zaměstnance pracovní prostředí s přirozeným osvětlením a čerstvým vzduchem. Toto ústředí (Genzyme Center) bylo oceněno platinovou medailí za vedoucí postavení v navrhování energeticky úsporných a šetrných budov (Leadership in Energy and Environmental Design (LEED ) Americké rady pro šetrné budovy (US Green Building Council), což je organizace, která se zabývá normami pro udržitelné budovy. Návratnost této investice může být měřena vyššími výnosy a oceněním trhu, získáním špičkových talentů a vyšší produktivitou zaměstnanců. 18. Úroveň 3: Ozelenění závodu Úroveň 3 může zahrnovat společnosti s vysoce exponovanou značkou a určitým rizikem odporu Opatření správy budov Měření a monitorování energie Úsporné osvětlení a ovladače Systém řízení energie Přechod na obnovitelný zdroj energie Udržitelné materiály koberce a podlahoviny, nátěry a nábytek Úklid čisticí prostředky, regulace škůdců Zdokonalení vytápění, ventilace a klimatizace nebo přeměna na přírodní zdroj Hospodaření s vodou, sběr dešťových vod Změny v plášti budovy izolace, beton, okna Investiční úroveň Malá prostá návratnost za 6 měsíců Malá prostá návratnost 1 až 2 roky Střední návratnost 3 roky až 5 let Střední 5 až 10% stávajících nákladů Střední až vysoká Střední až vysoká Vysoká prostá návratnost 7 až 10 let Vysoká Vysoká Tabulka 3: Zlepšení budov pro úspory energie a investiční úroveň Lovins, Amory, Hunter Lovins, Paul Hawken, Forest Reinhardt, Robert Shapiro a Joan Magretta. Harvard Business Review on Business and the Environment. (2000). 18 Genzyme Center. 2. května 2008 <http://www.tac.com/>. Growing a Green Corporation 13

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Manuál hodnocení inovační výkonnosti

Manuál hodnocení inovační výkonnosti I v I I Projekt INOINFRA přispěje k rozvoji inovační infrastruktury VUT v Brně. Projekt s názvem INOINFRA je realizován na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a jeho hlavním cílem je vytvořit podmínky k intenzivnější

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2009 Bc. Petra Krohová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2009 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce: Hodnocení společenské odpovědnosti

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

30 návrhů Asociace Energy Cities

30 návrhů Asociace Energy Cities Evropská asociace místních samospráv plánujících svou energetickou budoucnost 30 návrhů Asociace Energy Cities k procesu energetické transformace měst a obcí Projekt Udržitelný rozvoj v Euroregionu Beskydy

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více