NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ"

Transkript

1 Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice tel DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? Před několika staletími zaplavila hrstka věřících z Moravy nejrůznější místa na zemi evangeliem o Ježíši Kristu. Je možné na tyto kořeny navázat? Je možné, aby česká církev opět výrazněji promluvila do světové misie? Najdou se lidé, kteří budou ochotni obětovat své životy a překročit hranice naší země a vlastního pohodlí pro velké poslání?

2 ANKETA K TÉMATU Jakou si myslíte, že by česká církev mohla sehrát roli na poli zahraniční misie v následujících 3 letech? Lukáš Targosz Element Hradec Králové České církvi a misii pomůže to, když misijní organizace naučí místní sbory pracovat v jiné kultuře a tím prakticky zničí samy sebe, protože jich nebude potřeba. Petr Bartoš AC Břeclav Mohu jen říct, co bych si přál. Přál bych si, aby byla misie významnější než doposud a aby se v budoucnu mohla vyrovnat moravským bratřím. Myslím si, že by se mohla významně posunout dopředu, pokud nějakým způsobem povstane církev v novém zápalu. Muselo by se něco stát v myslích a srdcích nás křesťanů. Jsem vděčný za to, co je, ale přál bych si, aby to bylo ještě dál. Olga Moldanová AC Kolín Mezi prioritní úkoly církve v této věci patří učinit z misie záležitost, která se týká všech členů ne jen některých. Nejprve je potřeba nastartovat misijní myšlení, protože misie není zodpovědností jen misionářů, ale celého sboru. Radek Smetana AC vzdělávání Nejsem si jist, že mohu mluvit za celou českou církev, ale co se naší, Apoštolské, týče, ta je v tomto ohledu činná dlouhodobě a věřím, že v takovém trendu bude nadále úspěšně pokračovat. Zuzana Kaczmarczyková Wycliffe ČR Myslím si, že by česká církev a místní sbory měly vysílat své lidi, Čechy, na misijní pole a ti se tam pak mohou stát užiteční ve svých darech. Dosud jsem se ve své praxi setkala s názory, že jsou v misijní práci užiteční, a to nejen prakticky (zlaté české ruce), ale i intelektuálně. V tom je síla nás Čechů. Domorodci na misijním poli navíc poznají, že jsme jiní než američtí misionáři, se kterými se setkávají ponejvíce. Z mezinárodní zkušenosti služby Wycliffe je práce misionářů z východní Evropy hodnocena jako velice přínosná. Jiří Unger ČEA Věřím, že česká církev by měla kapacitu vyslat několik desítek dalších misionářů do dlouhodobé misie, pokud bude systematicky pracovat s povoláními lidí a pokud se zlepší kvalita finančního správcovství ve sborech. Stále budou ale významnou roli hrát krátkodobé misijní výjezdy a větší pozornost by se měla věnovat i tentmakerům lidem, kteří odjíždějí dlouhodobě pracovat do zahraničí a mají přitom jasno i ve svém misijním poslání. Martin Huňát CBH Chomutov Myslím, že by bylo dobré motivovat a vyslat mládež na misijní výjezdy, kde by je potřebovali, aby na daném místě prakticky pomohli. To by bylo dobré jak pro zahraničí, tak i pro nás. Druhá věc, která mě napadá, je spřátelit se s místním sborem v zahraničí a stát se partnery, se kterými budeme vzájemně spolupracovat. Dokonce bych řekl, že bych tomu dal i přednost před spoluprací s misijní organizací, pokud se v zahraničí najde vhodný místní sbor. Petr Horáček Nadace MP Nepředpokládám, že by sehrávala jinou roli, nežli standardní. Mám za to, že někteří prorocky obdarovaní lidé se shodují na tom, že Bůh připravuje probuzení v Evropě a jedno z center bude právě v Čechách. Pokud je toto tvrzení pravdivé, pak by v zahraniční misii česká církev sehrála roli větší než standardní, a to zejména v Evropě. Například někteří proroci z Polska mají zjevení, že probuzení začne u nás. Proto se modlí konkrétně za Česko. Marek Prosner KS Klatovy Předně bych řekl, že se česká církev v posledních 20 letech posunula ve vysílání misionářů. Byli jsme příjemci misie a nyní ji již sami organizujeme, to je velmi pozitivní. Jsem vděčný, že jsou naši, tedy čeští misionáři v různých koutech světa. Mojí nadějí je, že se misionáři nebudou muset vracet z misijního pole, ale budou misii v daných místech ještě více rozšiřovat. Doufám, že se Pán dotkne srdcí mladých lidí, kteří na ni půjdou. Věřím, že když misii poskytujeme, budeme sklízet i zde doma. Informační zpravodaj Nadačního fondu Nehemia o evangelizaci a misii NEHEMIA INFO Ročník 11 číslo 44 Duben červen 2013 Redaktor David Říman Překlady Jiřina Jírová, Jarmila Kováčová Jazyková korektura Renáta Ochmanová Grafika Vladimír Ochman Foto obálky Benjamin Wojnar Adresa redakce Nehemia Info Selská Havířov Bludovice Česká republika Telefon Mobil ředitel Web Facebook facebook.com/nehemiacz Flickr NehemiaCZ 2

3 EVROPSKÁ LETNIČNÍ MISIE PEM PŘEDSTAVUJE VIZI 2020 Letniční církve v Evropě se musí vrátit zpět ke svým kořenům Celosvětové letniční hnutí bylo započato jako hnutí misijní. Takový letniční příval zažili v Azusa Street v Los Angeles před téměř sto lety a rychle se šířil na všechny kontinenty skrze služebníky zmocněné Duchem Svatým k tomu, aby zachraňovali ztracené. To je také klíčem k růstu letničního hnutí v posledních desetiletích, kdy se těžiště živého křesťanství přesunulo na jižní polokouli. Jako evropské letniční církve musíme tyto kořeny znovu najít. PEM (Letniční evropská misie) se tímto tématem nechala inspirovat při plánování strategie do roku Jaké jsou naše cíle? 3000 misionářů v roce 2020 Podle statistiky PEM mají evropské letniční církve na misii kolem 1700 misionářů v přibližně 100 zemích. Aby bylo dosaženo stanoveného cíle, to jest 3000 misionářů, musí být povoláno a vysláno nejméně 1300 dalších. Ve skutečnosti je však třeba počítat s vyšším číslem, protože někteří ze stávajících misionářů svoje mise do té doby ukončí. Ježíš nás vyzývá, abychom se modlili za více dělníků vyslaných na žeň. Každá církev by se tedy měla ptát sama sebe: Modlíme se dělníky? Pokud by každý letniční sbor podporoval alespoň jednoho misionáře, měli bychom jich v roce 2020 mnohem víc, než je stanovený cíl Není to něco, co by sám Pán Ježíš toužil vidět? Tím pravým důvodem vylití Ducha Svatého bylo učinit nás svědky od Jeruzaléma až po sám konec země. Jsme skutečnými letničními křesťany, pokud náš sbor nevysílá misionáře? 7000 krátkodobých týmů Nejlepší cestou, jak motivovat k misii, je účast v krátkodobých misijních týmech. Statistika o počtu takových týmů, které jsou ročně poslány evropskými letničními církvemi, neexistuje, ale těch, které jsou v současnosti evidovány, není ani Od roku 2006 organizace PEM, PEF a PEFY, pobočka mládeže PEF, pořádaly akce v největších evropských městech. Tento druh aktivní pomoci měl svoje vyvrcholení během konference IN2011 v Maďarsku a po ní. Týmy mladých lidí evangelizovaly v ulicích a v budapešťských parcích stejně jako i v jiných městech a zasáhly tisíce lidí. Přímo na ulicích byli lidé uzdravováni a mnoho z nich vydalo svoje životy Pánu Ježíši. Výsledkem bylo 40 nově pokřtěných v letničních sborech v Budapešti. Lidé, kteří se účastní misie, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé, potřebují trénink. V Evropě je k dispozici jen pár nových kurzů a jen ve velmi málo zemích jsou organizovány letničními sbory. To byl důvod, proč PEM začala takové kurzy před několika lety nabízet. Tento 3týdenní edukační program je otevřen pro všechny věřící, kterým leží misie na srdci a kteří byli svým sborem pro toto studium doporučeni. Informace jsou k dispozici na webu PEM: Je to výsledek spolupráce navázané s CTS (Continental Theological Seminary) v Bruselu. Zasáhnout 200 doposud nezasažených Na celém světě je okolo skupin lidí, ale více než 6000 z nich nebylo stále ještě zasaženo evangeliem. Organizace PEM povzbuzuje všechny letniční misie ve spolupráci s místními církvemi, aby se zaměřily alespoň na 200 z nich. Aby bylo cíle snadněji dosaženo, PEM pozvala Stefana a Helgu Rossovy, misionáře z Německa, aby sloužili v koordinačním týmu PEM a v kanceláři byli pro evangelizaci těchto skupin k dispozici. Rossovi začali na tomto projektu nezasažených skupin v roce 2012 pracovat. Tohoto cíle, zasáhnout 200 nových nezasažených skupin, nemůže být dosaženo bez silné modlitební podpory přímluvců Tajemství úspěšného misijního hnutí je v modlitbě, jako příklad můžeme zmínit Moravské bratry. Moravští bratři se po dobu více než 100 let modlili v modlitebním řetězci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Před 300 lety tak byli schopni ovlivnit téměř celý svět. Každá misie, krátkodobá nebo dlouhodobá, musí být podporována týmem modlitebníků. PEM touží po tom, aby každá misie měla nejméně 10 svých přímluvců. Pokud tedy hovoříme o 3000 dlouhodobých a 7000 krátkodobých misiích vyslaných evropskými letničními sbory, každá z nich s deseti modlitebníky, dostaneme se k číslu Tito lidé budou potřebovat informace, zázemí, které může poskytnout právě misijní organizace. PEM bude takovýto servis také poskytovat. Je rovněž velmi důležité uvědomit si, že mnoho nových misijních pracovníků bude pracovat mezi doposud nezasaženými skupinami. Cíle zasáhnout ty, kteří ještě evangelium neslyšeli, se nedá dosáhnout jinak než za silné modlitební podpory, a tak povoláváme k nadnárodnímu hnutí i místní církve, abychom společně zajistili misijní modlitební týmy. Aby každý v Evropě slyšel do roku 2020 evangelium Z duchovního hlediska je Evropa nejtemnějším kontinentem. V roce 2010 bylo 17,2 % Afričanů evangelikálními křesťany. V Asii je tento podíl 3,5 %, v Latinské Americe 16,7 %, v Severní Americe 26,8 %, v oblasti Pacifiku včetně Austrálie 17,8 %, ale jen 2,5 % v Evropě. Víme, že pokud budeme v naší snaze osamoceni, nejsme schopni oslovit každého Evropana. Každý věřící v Evropě je nezbytný k tomu, aby veškerá populace, každý jednotlivý obyvatel Evropy, dostal šanci do roku 2020 uslyšet evangelium. Musíme se za tento cíl postavit všichni společně tak, aby každý letniční sbor pochopil, jak nezbytně důležité je přijmout fakt, proč jsme zde. Jsme zde kvůli evangelizaci a misii. Znamená to také, že se otevřeme například i svým novým sousedům, kteří se třeba přistěhovali z jiného světadílu. Jsme jako církev a misionáři povoláni milovat přistěhovalce a utečence, kteří u nás začínají svůj nový život. Jsou mezi nimi stovky těch, kteří doposud nebyli evangeliem zasaženi. Organizace PEM je připravena spolupracovat se všemi církvemi a misionáři, kteří projeví zájem duchovně náš kontinent pozvednout. Prvotní zodpovědnost tkví v našich místních sborech. Role PEM je pouze koordinační a podpůrná, a to v oblasti edukace a tréninku dělníků pro tuto službu. Každý sbor by se měl podrobně seznámit se strategií PEM. Jednotlivé postupy a způsoby spolupráce můžete konzultovat se zástupci kanceláře Nehemia, která je dlouholetým členem PEM, a stejně tak je aktivním členem vedení PEM předseda Správní rady NF Nehemia Bohuslav Wojnar. Dr. Arto Hämäläinen předseda PEM MISIJNÍ TÉMA HLEDÁNÍ BOŽÍ VŮLE PRO MISII 3

4 JAK BŮH POVOLÁVÁ DO MISIE? PŘÍBĚH BRATRA GEORGA PŮSOBÍCÍHO VE STŘEDNÍ ASII Narodil jsem se v malém městě v Německu a vyrostl jsem v luteránské rodině. Moji rodiče byli oddaní věřící a chodili jsme pravidelně do kostela. Vzpomínám si, že někdy se konala zvláštní shromáždění na téma misijních aktivit, které náš sbor podporoval; mnoho let se angažoval v Papui Nové Guinei. Pro mě bylo vždycky zajímavé vidět lidi z jiných zemí a kultur a sledovat, jak misionáři těm často velmi chudým lidem pomáhají. Nedovedl jsem si ovšem představit, že já sám jednou budu misionář. Když mi bylo sedmnáct, dal jsem svůj život Ježíši. Asi o rok později mě pozvali na takový sjezd (nebo tábor) mládeže do Švýcarska; a že jsem zrovna v tu dobu měl prázdniny, rozhodl jsem se, že tam pojedu. Ale nevěděl jsem, že to bylo soustředění pořádané misionáři se silným důrazem na misijní práci. Kdybych to byl věděl, pravděpodobně bych tam nejel. Každý den misionáři vyprávěli o své práci v různých zemích a také to si dodnes pamatuji hodně mluvili o kříži, o Ježíšově oběti, o ceně, kterou platil za naše spasení do hloubky to rozebírali. Začal jsem získávat hlubší zjevení Boží lásky ke mně a k tomuto světu. Ovlivnilo mě to a do mého života vstoupila větší vděčnost za to, co pro mě Ježíš učinil na kříži. Zároveň pro mě začalo být výzvou, když jsem viděl, kolik různých kmenů a národnostních skupin stále žije v naprosté tmě, pod mocí Satana. Ze zpráv misionářů jsme viděli, jak se měnily životy lidí, kterým sloužili, a jak se skrze Boží moc začínaly dít mezi různými domorodými lidmi úžasné věci. Zasáhlo mě to; a vnímal jsem jako výzvu, když jsem slyšel, že na světě je ještě tolik lidí, kteří nikdy neslyšeli o Ježíši. V té chvíli jsem se rozhodl, že se stanu misionářem, jestli mě Bůh může použít. Tato touha byla tím silnější, čím déle mládežnický sjezd trval, a já jsem cítil, že Bůh hledá lidi, kteří by měli zájem sloužit mu uprostřed lidí, kteří ještě neměli možnost slyšet evangelium. Pro mě to bylo, jako bych viděl Boha, který tam stojí a volá nás, tak jak to čteme u Izajáše v šesté kapitole: Slyšel jsem hlas Hospodina, jak volá: Koho pošlu a kdo nám půjde? Slyšel jsem, že je málo misionářů, málo lidí ochotných jít na tato místa, aby řekli lidem o Ježíši, o tom, co pro ně udělal, aby vyprávěli o jeho spasení, o Boží lásce. A já jsem prostě Bohu řekl, že půjdu! Ano, měl jsem pochybnosti, zda mě Bůh vůbec může použít, protože jsem byl krátce věřící. Pořád jsem měl v životě mnoho problémů; být misionářem pro mě znamenalo, že musím být dospělý, zralý křesťan jako ti misionáři, kteří k nám mluvili. Když jsem viděl životy těch odevzdaných Božích mužů a žen, kteří nám na sjezdu sloužili, bylo mi jasné, že nejsem jako oni. Byl jsem stále jen takový mladý křesťan. A udělal jsem pouze to, že jsem prostě dal svůj život Ježíši a řekl: Pane, tady jsem, jsem ochoten jít. Když jsem se ze sjezdu vrátil a řekl u nás na mládeži, že chci být misionářem, moc povzbuzení se mi nedostalo, a dokonce ani v mém sboru ne. Můj sbor se tehdy moc nezabýval ani evangelizací ve svém městě, ani misijní prací v zahraničí. Tohle tam byla jedna z nejposlednějších priorit, a ani mladí lidé ze sboru neměli valný zájem chodit ven do města a získávat ztracené lidi. Tak jsem se i se svou touhou sloužit Pánu a stát se misionářem cítil dost osamělý. Můj kamarád, se kterým jsem bydlel, jednou dostal pozvání na evangelizační tažení s YWAM (Youth with a Mission) a zas to bylo zrovna v době, kdy jsem měl týden prázdnin. Hned jsem věděl, že tam mám jít. Šel jsem a viděl, jak stovky mladých lidí chválí Pána, modlí se spolu, chodí do ulic a kážou evangelium. To mě nadchlo, to jsem ve své mládeži nezažil. Tu jsem se cítil doma věděl jsem, že se nacházím uprostřed stejně smýšlejících lidí. Poté mě Pán svedl dohromady s jinou misijní organizací zvanou Operation Mobilisation. Každý rok jsem s nimi jezdil na výjezdy a zase viděl jsem stovky mladých lidí pocházejících z celé země, jak jedou do měst a oslovují dokonce imigranty z různých zemí. Vždycky s nimi byli i misionáři, aby vyprávěli o své práci, a pak jsme se modlili za nezasažené národy. Tyhle výjezdy udržovaly moji vizi zapálenou a znovu oživovaly ten plamen, který Bůh vložil do mého srdce, když jsem byl na prvním misionářském sjezdu. Také jsem začal číst knihy o misionářích, ty mě velmi inspirovaly; a když se v našem městě objevili nějací misionáři, hned jsem šel za nimi a naslouchal jim. Kdykoli jsem měl učinit nějaké rozhodnutí o své budoucnosti, rozmýšlel jsem se s ohledem na své povolání. Tedy: stal jsem se ošetřovatelem (zdravotním bratrem) a po škole nastoupil v nemocnici na infekční oddělení, protože jsem si myslel, že právě to se mi jednou bude hodit na misijním poli. Když mi ředitel nabídl další dva roky studia, k tomu slušný plat a k tomu ještě navíc zproštění povinnosti absolvovat základní vojenskou službu, byl jsem z toho nadšený. Ale musel jsem tu nabídku odmítnout, protože bych se musel zavázat, že budu v této nemocnici pracovat dalších deset let, a to jsem nemohl udělat. Když se dnes ohlédnu zpátky, tak jsem vlastně neměl nikoho, kdo by mě vedl, a dokonce i v mém sboru mě víc odrazovali než povzbuzovali. Ale Pán mě vedl krok za krokem, a později mě přivedl do sboru, který se následně stal mým domovským sborem a byl ochotný mě vyslat. Pán mě také přivedl k té správné misijní organizaci, k níž jsem se později mohl připojit. Také jsem se vždycky modlil, aby mi Pán dal ženu, která bude mít stejné povolání. Velice jsem se obával, že se zamiluju do dívky, která se mnou nebude chtít jít do Asie. Hodně jsem se modlil, a kdykoli jsem potkal nějakou mladou slečnu, ptal jsem se jí jasně, jaké je její povolání do služby. A když jsem zjistil, že nemá povolání jít na misii, už jsem se o ni nezajímal. Když jsem potkal svou budoucí ženu, hned na našem prvním setkání jsme mluvili o našem povolání a k mému překvapení mi otevřeně sdělila, že má totéž povolání jít jako misionářka do stejné země, kterou mi Pán položil na srdce. A tak nás Bůh ve své věrnosti svedl dohromady a dal mi skvělou ženu. Vzali jsme se a po uplynutí dvou a půl měsíce jsme odjeli do Asie a započali naši misijní cestu, která pokračuje dodnes. Při zmínce o povolání od Boha si spousta lidí myslí, že musí mít něco jako hodně zvláštní povolání, kdyby chtěli jít na misii. Všechno, co můžu říct, je, že Bůh mi dal hlubší pochopení jeho lásky ke mně a ke světu, hlubší pochopení toho, co pro mne Ježíš udělal. Pochopil jsem cenu, kterou zaplatil, jak vykoupil svou drahocennou krví lidi z každého kmene a národa. Pochopil jsem, že na světě je ještě tak mnoho lidí, kteří nevědí o Ježíši vůbec nic, a mou povinností je jít a říct jim to. Cítil jsem, že kdyby to Pán ode mne nechtěl, tak by ke mně promluvil nebo by mě jednoduše zastavil. Ježíš mě vzal jako mladého křesťana, nezkušeného, plného slabostí, vzal mě a vedl, třebaže jsem neměl žádného poradce nebo vedoucího. Vedl mě krok za krokem. Vše, co jsem musel dělat, bylo poslouchat, prosit ho o další krok a On mě vedl. Chtěl bych říci, že i když jsme procházeli mnoha těžkostmi, výzvami, nemocemi, stáli jsme tváří v tvář smrti to není nic ve srovnání s radostí, kterou jsme přijali ve službě uprostřed lidí, ke kterým nás povolal. Je to výsada a my jsme Pánu vděční, že nám dal příležitost pracovat mezi lidmi, kteří evangelium ještě vůbec neznali. Je obrovská radost vidět, jak víc a víc těchto lidí přijímá záchranu a následuje Ježíše. Mojí touhou, stejně jako touhou mé ženy, je sloužit Mu do konce života a nést evangelium těm, kteří ho ještě nikdy neslyšeli. Bůh vám žehnej. Georg 4

5 PROJEKTY (PRACOVNÍ TÝMY) PRAKTICKÉ POMOCI Dokončení misijní chaty v chorvatském Rovinji V loňském roce byla postavena hrubá stavba misijní chaty v Chorvatsku. Stavbu realizoval čtyřčlenný tým pod vedením Stanislava Bocka. Finančně se na této stavbě podílela celá řada dárců. Rozpočet pro dokončení misijní chaty v Chorvatsku Pro rok 2013 byly naplánovány cesty dvou pracovních týmů do Chorvatska. Jeden tým složený ze studentů biblické školy VOŠMT pracoval v Rovinji v březnu na přípravách pro přívod energií a vody. Práce vedl Stanislav Bocek z Českého Těšína. Vnitřní obklad palubky (je třeba dokoupit) Kč Konstrukce příček profil 5 x 10 cm délka 2,5 m 35 kusů Kč Podlaha záklop OSB 12,5 2 desky na sebe Kč Podlaha krytina kromě koupelny Kč Koupelna podlaha a stěny dlažba a obklad Kč Tepelné a zvukové izolace Kč Vybavení koupelny Kč Voda a odpady + bojler Kč Krb a topení a komín Kč Venkovní terasa a zábradlí Kč Kuchyňská linka Kč Přípojky vody a elektřiny Kč CELKEM Kč Cesta druhého týmu je naplánována na podzim tohoto roku a v plánu je finální dokončení chaty. Do Chorvatska pojede opět výprava čtyř stavařů vedených Stanislavem Bockem. Finální rozpočet materiálů na dokončení chaty je Kč. INFORMACE O PROJEKTECH Jsme si vědomi, že jde o velkou částku, ale máme víru, že se potřebné prostředky najdou a projeví se česká štědrost. Dostavbu misijní chaty v Chorvatsku můžete podpořit prostřednictvím NF Nehemia na číslo účtu /0300 s uvedením variabilního symbolu

6 Příležitost pro tým na Ukrajině Na Ukrajinu letos určitě pojedou dva pracovní týmy do Ivanofrankovské oblasti. Zároveň se však v Ivanofrankovské oblasti otevřela další možnost pracovní příležitosti. Na místo je možné vyslat dvou- až pětičlenné týmy v průběhu celého roku. V místě se staví velký sirotčinec a je možné se připojit odbornou i neodbornou prací. Nehemia může pomoci v komunikaci. Zájemci nechť se informují v kanceláři Nehemia na telefonu nebo u. Příležitost pro české týmy v Africe V březnu 2013 navštívili naši pracovníci Leoš Cásek a David Říman Tanzanii a Etiopii za účelem kontroly projektů podpory dětí. Dalším z úkolů byl průzkum pracovních příležitostí pro vyslání pracovních týmů. O výsledcích této cesty a pracovně-misijních možnostech budeme informovat v příštím čísle Nehemia Info. Sledujte videoblog z cesty do Afriky na hledejte NehemiaCZ. Pracovní příležitost v Německu Rádi bychom představili jednu z dalších možností, jak můžeme pomoci praktickým způsobem zahraniční misii, tentokráte zprostředkovaně přes Německo. Jedná se o rekonstrukci staršího rodinného domu v Německu, který má sloužit jako základna pro misijní organizaci SNI (Sulzbach-Rosenberg). V budově budou fungovat kanceláře této misijní organizace a dále školící a ubytovací prostory pro misionáře. Vedoucím SNI je nám dobře známý bratr Georg Taubmann s manželkou Marianne. Koupi tohoto domu považují za zázrak. Na domě je třeba opravit střechu, zateplit plášť domu, přestavět některé dveře a okna, udělat nové rozvody vnitřních sítí, omítky, podlahy, koupelny atd. Velká část přípravných prací již byla provedena. Některé opravy budou dělat německé firmy, ale podstatná část prací by mohla být realizována s naší českou pomocí. Pokud by se našel někdo se zájmem o práci na tomto projektu, může kontaktovat koordinátora pracovních týmů Stanislava Bocka na u Aktuálně z projektu Lidé říkají: Kdo ji chce spatřit, uvidí v chudém svoji duši. Je to o touze pomoci lidem, kteří se ocitli bez vlastního bydlení, rodné země, vytrženi ze svého způsobu života. Tak totiž dosud vypadá nezáviděníhodný osud obyvatel osady Voschod II v Severní Osetii. Za posledních deset let existence vesnice se změnilo jen velmi málo. Do většiny domů doposud není zaveden plyn. Jediný vodovodní zdroj nedokáže zabezpečit vodu pro všechny domy. Úřady nám poskytly pozemek pro křesťanské aktivity v osadě Voschod II Díky štědrosti dárců a misie Nehemia, která zareagovala na utrpení a potřeby lidí z osady, mají teď mnohé rodiny krávy, a tím i možnost života bez bídy. Spolu s tím vzala na sebe naše Severoosetinská misie starost o dvacet rodin. Pomáháme jim zabezpečit jídlo a oblečení. Více než čtyřicet rodin dostalo dřevo na topení ve svých příbytcích. Materiální situace a ano, i morální atmosféra je teď mnohem lepší. Když úřady uviděly úsilí, které projevují věřící lidé, vymezily nám pozemek, abychom na něm mohli postavit kulturně-křesťanské centrum. Do tohoto okamžiku jsme na pozemku za pomoci církve Naděje postavili sportovní hřiště pro děti osady. Naše mládež zde pořádá hry, soutěže a v létě i sportovní tábory. Chlapci i děvčata se také aktivně zapojují do sociální pomoci uprchlíkům. Mládež například naprosto samostatně rozšiřovala humanitární pomoc. Vešli do každého domu a každou rodinu pozvali na koncert křesťanské hudby. Na vymezeném pozemku se chystáme vybudovat křesťanského centrum. V tomto centru se chceme věnovat dětem z problémových rodin a vybudovat počítačovou třídu. Chceme zde také vytvořit prostor pro rehabilitaci dětí s postižením, kterých je v osadě poměrně mnoho. Bude zde také fungovat knihovna a ordinace. Tohle všechno bude možné díky dobrovolníkům z církve a pomocníkům z osady. V současné době vede NF Nehemia jednání se Severoosetinskou misií Miloserdije o možnosti spolupráce na křesťanském centru přímo v osadě Voschod. Založení církve přímo v osadě by zjednodušilo práci s místními lidmi a rozvoj církve. Jednáme tak o možnosti vyslat na Kavkaz stavební tým. Další věcí, o které jednáme, je možnost vyslat do osady misijní tým, který se připojí k místním křesťanům, jež chodí po jednotlivých rodinách. O těchto možnostech vás budeme dále informovat. Pokud byste se rozhodli podpořit vysílání pracovních týmů, použijte prosím číslo účtu /0300 a obecný variabilní symbol pro projekty praktické pomoci číslo

7 KRÁVA DO KAŽDÉ RODINY ze Severní Osetie Plánujeme koupit krávu pro rodinu Zolojevových Rodina Alety a Kachy Zolojevových žije ve Voschodu II již více než 7 let. Tato rodina utekla přímo z gruzínských území v čase ozbrojeného konfliktu. V Gruzii nechali velký dům, rozsáhlé pozemky a usadili se na kousíčku země vyhrazeném od vlády. Aleta s sebou také vzala maminku a své čtyři staré tety, o které se s manželem starali. Jak jen mohli, zařídili se ve stavební buňce, kterou obestavěli překližkovými deskami. Tento provizorní přístřešek má hliněnou podlahu. V čase dešťů a v zimě je dům plný bláta a rozbředlého sněhu. Kacha začal pracovat jako traktorista. Jeho plat je velice malý, okolo 7 tisíc rublů (asi 4500 Kč). Manželé mají 3 děti, které se jim narodily krátce po sobě. Nejstaršímu je teprve deset let. Kvůli příšernému stresu z válečných útrap postupně zemřely všechny čtyři staré tety a maminka zůstala ležet s těžkou nemocí. Této rodině se snažíme pomáhat již 5 let a budeme v tom i nadále pokračovat, dokud nenastane zlepšení. Tento rok jsme rodině pomohli koupit ohřívač, teplé deky a oblečení pro děti. S pomocí školy a misie jsme mohli děti připravit na 1. září do školy. Každou pomoc, kterou přivážíme, očekává rodina s velkým nadšením. Děti se radují zejména, když uvidí mezi nákupem jídla nějaké sladkosti, které na stole nebývají často. Rodina je zapsána v pořadníku na lepší bydlení. Tento pořadník se však už více než 7 let nepohnul ani o píď. Plánujeme koupit rodině krávu, která pro ně bude pomocí ke zlepšení jejich materiální situace. Manžel se mě ptal, kde je můj Bůh Pokaždé když uvidí Ciuri Saakašviliová, jak jí pracovníci Severoosetinské misie přinášejí jídlo, nepřestává děkovat Bohu. Ciuri má 3 děti. Velmi často neví, co jim dá dnes k obědu. Před několika lety museli utéct ze svého domova. Válka je dovedla až do Severní Osetie. Dobrý Bůh je neopustil. Postavili si malý domek, vysadili zahradu. Muži se dlouho nedařilo najít práci, a tak se rodina propadla do bídy. Proto se Ciuri před několika lety obrátila o pomoc na Severoosetinskou misii křesťanského milosrdenství, kde našla účast a pochopení. Od té doby jí pracovníci přinášejí potravinovou pomoc. Sama říká: Pokaždé když už nevím kudy kam a ptám se, co budeme dělat zítra, Bůh odpovídá na mé modlitby a následující den nám přinesou jídlo. Stále znovu se diví: Kdo to tak starostlivě vybírá jídlo? Je tam prakticky všechno, co člověk potřebuje k životu a navíc i sladkosti pro děti, ze kterých se tak radují a které bychom si nikdy nemohli dovolit. Můj manžel se mě vždycky ptal, kde je můj Bůh a jestli opravdu vidí, jak žijeme. Dnes začíná nenápadně číst Bibli, a když přicházejí misionáři, potají vytírá slzy radosti. Sousedi rodinu pozorují a říkají, že je Bůh miluje, a Ciuri jim odpovídá: O tom nepochybujte. Nedávno byla rodina Saakašviliova v církvi, kde jsme pro ně a ostatní rodiny z osady udělali koncert. Po tomto koncertě nás Saakašviliovi požádali, abychom je vozili do církve častěji. Děti dnes chodí do nedělní školy a dospělí se účastní bohoslužeb. Dnes také dělá Ciuri první kroky víry, ale skutečné setkání s Bohem ji teprve čeká. Už teď ale děkuje všem, kteří jí pomáhají procházet všemi těžkostmi, kteří dávají oběti pro dobro druhých lidí. V tom všem ona vidí Boha. Pro pomoc lidem ve vesnici Voschod II použijte prosím číslo účtu /0300, variabilní symbol Peníze budou použity na nákup dalších krav. V tuto chvíli evidujeme na tomto projektu dary ve výši Kč a dar na 3 krávy máme přislíben. K nákupu dalších 6 krav nám tedy v tuto chvíli chybí přibližně jen Kč. Nákup krav je načasován vždy na jaro, které je pro tento nákup nejefektivnější. 7

8 ČASTÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODPORY DĚTÍ V AFRICE V posledních devíti měsících jsme v NF Nehemia intenzivně pracovali na nastavení komunikace a vykazatelnosti s projekty v etiopském Koffele a Jimma. Inspirací nám byla práce s bratřími z Německa, kteří měnili systém komunikace se svými etiopskými projekty před rokem. Tato potřeba vycházela z rozdílů chápání komunikace v kulturním kontextu Afriky a Evropy. Novým nastavením smluv a požadovaných materiálů se komunikace s projekty výrazně zlepšila, i když stav není stále ideální. Následující řádky se týkají reálného očekávání z interakce mezi dárci a projekty. V měsíci březnu tyto projekty osobně navštívíme a jedním z témat jednání bude právě komunikace mezi projektem a dárci. Doufáme, že se podaří vše nastavit tak, aby byli všichni podporovatelé spokojeni. Jaké můžeme očekávat informace o dětech a jak často? Ve smlouvách je nastaveno, že informace o dětech mají být zasílány každých šest měsíců. Zaslání těchto informací je podmínkou odeslání finančních prostředků z NF Nehemia do Afriky. Nově by měl balíček informací obsahovat aktuální fotografii dítěte, formulář s osobními informacemi o dítěti (v anglickém jazyce), školní vysvědčení dítěte (jen jednou ročně) a kresbu dítěte s krátkým pozdravem (v domorodém nebo anglickém jazyce). Může se stát, že dostanu informace se zpožděním? Vždy, když z projektu dorazí balíček s informacemi, musíme všechny materiály roztřídit podle jmen a spárovat je s jednotlivými dárci. V mnoha případech se na podpoře jednoho dítěte podílí více osob. Zde je pak nutné materiály duplikovat, aby mohly být rozeslány všem podporovatelům. Velmi často se stává, že v zásilce informace o některých dětech chybí nebo se objeví děti jiné. Dodání správných informací okamžitě urgujeme a v případě nových dětí žádáme vysvětlení. Obvyklým důvodem bývá výměna podporovaného dítěte. V loňském roce se nám stalo v rámci podpory projektu ve městě Jimma, že se balík s fotkami a dalšími materiály ztratil během poštovní přepravy. Všechny informace tak museli v Jimmě dát dohromady a poslat znovu. Jaké jsou důvody výměny podporovaného dítěte za jiné? Problém občasné fluktuace dětí v projektu nejsme schopni ovlivnit. Nejčastějším důvodem odchodu dítěte z projektu podpory je stěhování rodiny, obvykle za prací nebo z důvodu vypovězení nájmu. Mohou to být také důvody náboženského charakteru nebo opakovaný špatný prospěch dítěte způsobený nepravidelnou docházkou do školy. Dalším důvodem může být zlepšení životní situace v rodině, kdy rodič získá lepší práci, a tím se zvýší rodinný příjem. Výměna dítěte v programu je ale vždy krokem k hospodárnosti vynaložených darů. Rádi bychom v případě výměny podporovaných dětí předali dárcům více komplexních informací, ale zatím se to nedaří, jak bychom si představovali. Budeme se této problematice více věnovat. Je možné posílat podporovaným dětem dárečky? Je nutné si uvědomit, že děti vyrůstají ve velmi chudém prostředí. Děti si jen velmi obtížně vysvětlí, proč jedno dítě dáreček dostane a řada dalších nedostane. To může mezi dětmi vytvářet negativní reakce a obdarované děti se mohou stát v lepším případě terčem posměchu. Po dohodě s partnerskou organizací v Etiopii zasílání dárečků nedoporučujeme. Pokud budete mít další dotazy týkající se podpory dětí, neostýchejte se nás kontaktovat přes kancelář Nehemia. Projekty podpory dětí v Etiopii a Tanzanii můžete podpořit pravidelným darem pro konkrétní dítě nebo jednorázovým darem na účet /0300 s variabilním symbolem 1202 Etiopie Koffele, 1203 Tanzanie Masajové v Loltepes anebo 1204 Etiopie Jimma. 8

9 NALÉHAVÁ PROSBA O POMOC SYRSKÝM UPRCHLÍKŮM bratra Dikrana Salbashiana z Jordánska Dostali jsme druhou urgentní prosbu o pomoc od bratra Dikrana Salbashiana intenzivně pracujícího v Jordánsku a okolních zemích. Většina z nás bude znát tohoto bratra osobně, protože nám sloužil v roce 2009 na konferenci v Českém Těšíně. Bratr Dikran se stará mimo jiné o distribuci finanční i materiální pomoci uprchlíkům ze Sýrie prostřednictvím místních církví. I nejzákladnější potřeby uprchlíků se ale nedaří naplnit ze současné pomoci. Proto se bratr Dikran společně s bratrem Ronem Hibbertem obrací na české církve s prosbou o pomoc. Bratr Dikran nás o situaci informuje: Situaci komplikuje velmi chladné počasí, které na některých místech doprovází záplavy. Místní sbory se plně zapojují do pomoci uprchlíkům a snaží se jim pomoci, jak to jen jde, prakticky i duchovně. Ve městech, kde jsou naše církve, jako například Irbed, Amman, Damascus a Aleppo, distribuujeme stovky potravinových balíčků a dek. Na všechny potřeby to ale zdaleka nestačí. Uprchlíkům také na různých místech promítají film Ježíš. Současná krize v Sýrii má již více než obětí na lidských životech. Nejméně Syřanů je bez trvalého domova a nyní mrznou a hladovějí. V minulém roce jsme na tuto potřebu zaslali Kč, z nich byly nakoupeny deky a potravinové balíčky. Pokud se rozhodnete bratřím v Jordánsku pomoci, pošlete prostředky na číslo účtu NF Nehemia /0300 s variabilním symbolem

10 Misijní výjezdy s bratrem ONDŘEJEM Těm z vás, kteří dlouhodobě sledujete misijní dění a nechcete již dále jen přihlížet, ale toužíte se osobně zúčastnit nějaké misie, byť jen nakrátko, patří tento článek! Plánuji na rok 2013 čtyři desetidenní misijní výjezdy, o kterých dnes něco krátce napíši a ke kterým vás srdečně zvu. PODZIMNÍ VÝJEZD DO ŘECKA Tradičně pojedeme na podzim na přelomu října a listopadu do Řecka mezi uprchlíky. Zájemci, pište předem na mail: LETNÍ VÝJEZD DO ZEMÍ BÝVALÉ JUGOSLÁVIE Pro letní období je zde nabídka misie ve státech bývalé Jugoslávie v červenci a srpnu. Tu využijí i studenti, kteří přemýšlejí o využití období školních prázdnin. Pro více informací pište na mail: PROČ ZROVNA JUGOSLÁVIE? Plně věřím, že právě do této oblasti nás Pán volá: Před časem jsem zaslechl toto volání, proto jsme s týmy podnikli několik cest, které nám o tomto území více odhalily a potvrdily, že zde jako Češi a Slováci máme své místo v misijním poslání: 1. Kulturně i jazykově máme ke slovanským národům, které zde žijí, nejblíže Díky specifické historii tohoto regionu zde dnes žije směs několika národů, které mají různá náboženství, což v minulosti vyvolalo řadu problémů, včetně válečných konfliktů. Tyto problémy a neshody, ale i křivdy dávné i nedávné minulosti ovlivňují místním lidem podmínky života v mnoha ohledech dosud. Kvůli tomu je v podstatě nemožné, aby jeden národ sloužil druhému v oblasti zvěstování evangelia. Nabízí se zde řešení, že by tuto roli mohl sehrát jiný národ, který má historicky čistý štít. Přesně tyto podmínky ze všech evropských národů splňují právě Češi a Slováci nejlépe. Skutečně, kamkoliv jsme na Balkáně doposud přišli, byli jsme všude vřele přijati, ať už jsme se ocitli v jakékoli komunitě! 3. Geografická blízkost i ekonomická situace těchto zemí nám nabízí výhodné podmínky, co se týče náročnosti na finance. Naše misie zde vychází poměrně levně, což umožňuje účast většímu počtu zájemců, ale je to rozhodující i pro následné plánování dlouhodobé spolupráce. 4. Místní skupiny křesťanů, které nepatří ve své zemi k většinové církvi a jsou tak v náboženské společnosti minoritou, jsou považovány za nebezpečné sekty a scházejí se v malém počtu, mnohde tajně. Nemohou působit navenek a je pro ně naprosto nemožné sloužit lidem ze svého národa. Chceme je proto morálně povzbudit svojí návštěvou, ale také jim vtisknout myšlenku služby jiným národům, které se sem také v poslední době dostávají z Orientu. Mohla by tedy i zde vzniknout díky naší pomoci služba imigrantům. 5. Na Balkáně žije ještě z dob Rakouska- Uherska mnoho našich krajanů, kteří se sdružují v národních spolcích. Jsou to lidé, kteří se narodili již zde, mají místní státní příslušnost a mluví místním jazykem, ale udržují si českou či slovenskou identitu, mají zájem o jazyk a současné dění v zemích jejich předků. Naše návštěva může povzbudit i je. Též můžeme připravit křesťanský program a svědčit tak o Kristu. Tito lidé budou vděčni za program v češtině! Věřím, že tyto výjezdy napomohou k tomu, aby se tak misie stala opět o něco dostupnější širším řadám věřících z různých církví, a že bude zase o něco více nabourána rozšířená představa, že misie je jen pro nějaké vybrané či vyvolené duchovní experty. Pojeďte se společně přesvědčit, že tomu tak není a že misionářem se může (byť jen nakrátko) stát každý. Těším se na vás osobně během misijního léta!!! Ondřej Práci bratra Ondřeje můžete podpořit skrze NF Nehemia na číslo účtu /0300 s variabilním symbolem

11 ZAŠTIŤ SIROTKA změň jeho budoucnost Vrámci své služby dětem na Ukrajině jsem měl na začátku února příležitost zúčastnit se dvoudenního východoevropského summitu Zaštiť sirotka změň jeho budoucnost, který pořádala aliance Ukrajina bez sirotků. Summit se konal v hotelu Prezident v Kyjevě a účastnilo se jej přes 500 delegátů z různých zemí Evropy, např. Běloruska, Rumunska, Moldávie aj. Rovněž přijeli pracovníci, pastoři a duchovní z různých sborů a nadací z USA. Z celkového počtu 500 hostů jich bylo více jak 160 takových, kteří adoptovali nebo si vzali do pěstounské péče dítě z dětského domova. Ve východní Evropě žijí stovky tisíc dětí sirotků a dětí, které se nacházejí v těžkých životních situacích, kdy potřebují pomoc. To není jen sociální, ale i duchovní problém, který je velkou výzvou pro církev, která by měla hrát ve věci sirotků klíčovou roli. Je také na církvi, zda budou děti vychovávány v dětských domovech, nebo v milujících rodinách. Jen věřící lidé mohou navíc pomoci každému dítěti poznat nebeského Otce a rozvíjet jeho Bohem daný potenciál. Účelem summitu bylo informovat a sjednotit úsilí církví účinně reagovat na výzvy sociální a duchovní osiřelosti. Konference se zúčastnil také ministr rodiny, mládeže a sportu Jurij Pavlenko. Ten mimo jiné řekl, že v loňském roce na Ukrajině bylo poprvé více dětí adoptováno ( dětí), než bylo dětí ( dětí), které se staly sirotky, ať katastrofou nebo proto, že byli rodiče zbaveni rodičovských práv. Dobrý otec musí být nejdříve dobrým synem Velmi zajímavý byl seminář o síle otcovství, který vedl pastor Alexandr Marčenko. Mluvil o tom, že náš život by měl být příkladem pro naše děti. Každý otec zanechává v životě svého dítěte emocionální, fyzické a duchovní stopy. Jestli chci být dobrým otcem, nejprve musím být dobrým synem. Dobrý otec rozvíjí schopnosti a talent svého dítěte a pomáhá zformovat jeho komplexní charakter. Děti by měly být centrem sklizně, a ne někde na okraji. Na konferenci kázali i nám velmi dobře známý pastor a ředitel dětského domova Gennadij Mochněnko, ředitel Otčího domu Roman Kornyjko a v ruskojazyčném a americkém světě známí pastoři Slavik Radčuk a Alexandr Ševčenko. Konferenci pozdravil i pastor sboru Saddleback Rick Warren. Po summitu jsem se ještě v pátek zúčastnil konference Okno 4/14. Tato konference byla o zasahování dětí ve věku od 4 do 14 let. Konference se účastnilo více než 100 služebníků dětských služeb. Na otázku, kdo z přítomných se obrátil před 17 rokem svého života, zvedlo ruku přibližně 70 % účastníků. Jeden z řečníků, pastor Mikola Savčuk, hovořil o tom, že by se církev měla více zaměřit na děti, a o nezbytnosti srozumitelnosti duchovní služby zaměřené na děti. Část konference byla zaměřena na sdílení zkušeností v malých skupinách. Jednou ze stále opakujících se potřeb byla potřeba mužského, až otcovského vzoru v rodinách a v církvi. Poukazovalo se na problém nezájmu vedení sborů o službu dětem. Tento problém se pojí s nedostatkem prostoru, zázemí pro dětské služby a financí. Osobně jsem problémy ukrajinských bratří porovnával se zkušeností z našeho sboru v Havířově, kde funguje nedělní dětský klub Samuel, dětská chválicí skupina Pramínky živé vody, dva oddíly Royal Rangers, loutkový klub Veselé rukavice, EXIT klub pro mladé, služba mládeži, nízkoprahový klub 3NYTY, pravidelné letní tábory a víkendovky. Náš sbor se zároveň za tyto služby modlí, poskytuje potřebné zázemí a dělá na ně pravidelné sbírky. A nemohu zapomenout na našeho pastora Petra Špoka, který se pravidelně s vedoucími služeb schází a společně se modlí. Když jsem to ve své pracovní skupině na konferenci řekl, byli všichni překvapeni a povzbuzeni z toho, jak jsou děti v našem společenství ve středu zájmu. Konferenci hodnotím jako velmi inspirativní. Měl jsem také možnost si popovídat s řadou pastorů. Seznámil jsem se s bratrem Alexejem z Běloruska, který se svou manželkou adoptoval 9 dětí. Znovu jsem si tak připomněl verš z Markova evangelia 10,14, když Ježíš říká: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží, a také verš z Markova evangelia 9,37: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne Někdy to trvá, než vidíme ovoce naší služby Jak hlavní titulek napovídá, potřebujeme investovat do životů dětí, mít vliv, mít je na zřeteli. Nedávno se se mnou spojil přes internet Igor, který strávil v Otčím domě přibližně 7 let. Dnes je mu 22 let. Když jsem dočasně zaskakoval za vychovatele v Otčím domě, s Igorem jsem takříkajíc bojoval. Každou neděli, když ostatní děti chodily do církve, on tam nikdy nedošel. Těsně před svými 18. narozeninami se však obrátil k Bohu. Potom odešel na střední školu a ubytoval se v domě naší sestry vychovatelky, kde dodnes bydlí. Do církve ale chodí nepravidelně. Nyní mi napsal , kde se ptal na moji práci. Moje odpověď byla, že stále v Otčím domě. Igor mi pak odepsal, že mi moc děkuje za to, co jsem pro něj i ostatní děti udělal. Dokonce teď dostal možnost, aby jel studovat na 2 roky na biblickou školu do Kanady. Někdy ovoce služby vidíme až po několika letech. A pokud to bylo od Boha, určitě to přinese úrodu. Jsem Bohu vděčný za milost, kterou mi dal, že můžu sloužit potřebným. Václav Bednář misionář na Ukrajině OVLIVNIT ŽIVOTY DĚTÍ NA UKRAJINĚ MŮŽEME I MY ČEŠI Pokud byste měli zájem pomoci sirotkům na Ukrajině, zde je několik možností, jak se do této pomoci zapojit: Modlete se za ukrajinské sirotky a děti bez fungující rodiny. Modlete se za ochranu Vaška Bednáře na cestách po Ukrajině, finanční zabezpečení i moudrost ve službě. Můžete finančně podporovat jeho misijní službu mezi dětmi na Ukrajině anebo děti v ukrajinských dětských domovech. Můžete jet v létě sloužit dětem do dětského domova na Ukrajině a s dětmi se spřátelit (informace a přihláška na webových stránkách NF Nehemia). Můžete i adoptovat dítě, a dát mu tak rodinu, což pomůže nejvíce. Tvoje modlitby, zájem a finanční prostředky ovlivňují a mohou proměnit životy dětí. Svým aktivním zájmem měníš budoucnost dítěte. Neprojdi jen tak kolem, otevři oči, dej dítěti naději a změň jeho budoucnost. Práci na Ukrajině můžete podpořit skrze projekt Podpora dětských domovů a práce na ulici s dětmi Ukrajina, číslo účtu NF Nehemia /0300, variabilní symbol Práci misionáře Vaška Bednáře můžete podpořit na číslo účtu NF Nehemia /0300, variabilní symbol Vaška také můžete v případě zájmu o účast na misijním výjezdu kontaktovat na ové adrese 11

12 Tam, kde Romové přicházejí ke Kristu UKRAJINSKÉ MUKAČEVO Počátkem roku 2012 jsme se spolu se Slavojem Raszkou dohodli, že se připojím k jejich misijnímu výjezdu, abych osobně zažil práci mezi Romy na Zakarpatské Ukrajině. Je to projekt, který Nehemia podporuje již řadu let. 29. listopadu se celá naše výprava setkává v brzkých ranních hodinách v Třinci. Je před námi víc než osmihodinová cesta směrem na východ. Do Mukačeva je to sice jen 450 km, ale musíme započítat jízdu mimo dálnice a v neposlední řadě i nezbytně nutné hraniční procedury. Uvědomuji si, jak rychle a rádi jsme je v rámci schengenského prostoru vytěsnili z našich životů. Po krátkém seznámení se s ostatními členy výpravy se společně dáváme do bezpečí Jeho náruče. Do aut ukládáme naše zavazadla a v neposlední řadě ručně pletené ponožky, které zhotovily starší sestry z církve z Dačic a Třince jako svoji podporu této misijní aktivity. Základní škola ve Zbyslavicích uspořádala sbírku hraček pro romské děti v mukačevských osadách, které pak bezpečně vyplnily zbylý prostor v našich autech. Pln očekávání a s velmi mizernou jazykovou výbavou potřebnou do této části Evropy usedám za volant. Vyrážíme směr Mukačevo. ZÁŽITEK S CELNÍM PROCESEM Prvotní kontakt s místní kulturou se dle očekávání odehrává již na hranicích. Pověst a způsoby místních celníků jsou všeobecně známé. Mladý celník velmi pečlivě svým pohledem prozkoumává jak nás, tak i auto. Jeho pohled je neúprosný a vše doslova probodává skrz naskrz. Cítím se, jako bych pašoval nejméně dvě kila heroinu, a přitom vezeme jen plyšáky nebohým dětem. Idi sudy! křičí celník. Zde je vám v okamžiku zcela jasné, kdo je tady pánem. Stále si opakuji: hlavně se neusmívej a tvař se neutrálně. Toto moudro mi bylo vloženo do života před mnoha lety při mé první cestě na Ukrajinu zkušenými světoběžníky. Úsměv je zde chápán jako výsměch. Jsem překvapen sám ze sebe, že po tolika letech cestování a tolika navštívených zemích mi arogance celníků dokáže tak moc hnout žlučí. Zhluboka dýchám chladný vzduch, abych ustál úvodní uvítací nápor. Vítejte na Ukrajině :) NYNÍ VÁS NIKDO NEPŘEPADNE, NEZBIJE ANI NEOKRADE Dorážíme do Mukačeva a úvodní kulturní šok střídá nadšení, kdy nás s širokým úsměvem vřele vítá muž středního věku. Tohle je Michail Balko, hlavní pastor celého hnutí. Jeho neméně laskavá manželka Věra nás láskyplně zve do jejich domu a připravuje nám večeři. U večeře Michail mluví o tom, jak celá práce mezi Romy začala. Ještě jako svobodný se přestěhoval se svým kamarádem do romské osady, kde bydleli v polorozpadlém domku a kázali evangelium svým sousedům. Tento odvážný krok dal vzniknout 17 sborům, které založili v okolních romských osadách. Na Zakarpatí je zhruba 90 takovýchto osad, v nichž žije podle oficiálních statistik Romů. Víc než jedna třetina je dnes díky této práci zasažena evangeliem. V mukačevké romské osadě je hlavní sbor, kde se na bohoslužbě setkává každý týden několik set lidí. K mému údivu, byť jsme na Ukrajině, je zde hlavním jazykem maďarština. Naše první cesta do terénu směřuje k nově vznikajícímu bydlení pro sedm rodin, které byly nejvíce postiženy povodní v roce Obcházíme hrubou stavbu řadového domu, kam by se tyto rodiny měly v brzké době přesunout. Velkým problémem je, že to, co není přivázáno, do rána zmizí, a to doslova. Koordinátor stavby nám ukazuje na místo, kde ještě včera stál komín. Přes noc však zmizel neznámo kam. Je to projekt víry, protože na počátku jsme neměli vůbec žádné peníze, ale dnes dům stojí a má střechu, dodává koordinátor s úsměvem na tváři. Díky štědrosti jednoho dárce z Třince přiváží naše výprava prostředky na nákup oken a dveří. Dalším dílkem do celé mozaiky je elektroinstalace za Kč, izolace stropů za Kč a venkovní omítka za Kč. V průběhu cesty navštěvujeme několik místních církví, kde se setkáváme s nebývalou vřelostí ze strany místních Romů. Na mnohých můžete pozorovat až hmatatelnou vděčnost, kterou projevují vůči Bohu, který změnil jejich životy. Nutnou součástí každé návštěvy je i společné jídlo. Je víc než jasné, že tito lidé toho nemají moc, ale na stůl dávají vždy to nejlepší, co mají. Od jednoho z pastorů, otce deseti dětí, se dozvídáme, že romské děti jsou v ukrajinských školách odsouvány na okraj. Nikdo se jim nechce věnovat, protože potřebují individuální přístup. Ukazuje nám sešit svého syna, kde po třech měsících ve škole nedostal jediný domácí úkol a jeho žákovská knížka zeje prázdnotou úplně. To je důvod, proč se místní vedoucí církve rozhodli u každého sboru založit vlastní školu, kde se malí Romové učí číst, psát a počítat. Platí vlastní učitele a takto mají záruku, že až děti vyjdou devátou třídu, budou mít adekvátní znalosti. Z ukrajinských škol odcházející romské děti ve většině případů neumějí ani pořádně číst a psát. Mikola Lakatoš, místní pastor, mluví o tom, že budoucnost romského národa jasně vidí v dětech, proto je čas do nich investovat. Hrdě nám ukazuje třídy, kde se děti učí. Jedna z posledních návštěv na naší cestě se odehrává u pastora Šoniho Lakatoše. Je to mladý muž, kterému je cca 35 let a za 14 let své práce založil 21 menších společenství v okolí Mukačeva. V průběhu rozhovoru pokládám otázku, v čem vidí změnu na místních Romech. Šoni bez váhání odpovídá, že změny jsou velké. Jeden z konkrétních příkladů je, že když vy bílí procházíte romskými vesnicemi, nikdo vás nepřepadne, nezbije a neokrade. To je možné pouze v těch místech, kde se lidé setkali s evangeliem. A pravdou je, že když jme procházeli osadami, místní nás brali jako něco samozřejmého. Nikdo na nás nepokřikoval a nevykazoval z jejich teritoria. Scenérie, které se vám zde naskytnou, si v mnohém nezadají s africkými slumy. V těchto zeměpisných šířkách je však velkým problémem zima, která už tak těžký život ztrpčuje ještě víc. Stále dokola 12

13 SLUŽBA MEZI ROMY NA SLOVENSKU POHLEDEM ZE ZÁMOŘÍ si opakuji, jak je možné, že v dnešní době mohou lidé takto žít. Domy, které bychom ani domy nenazvali, bosé a polonahé děti pobíhající ve všudypřítomném blátě mezi hromadami odpadků. Poslední večer před odjezdem jsme pozváni na hlavní shromáždění mukačevského sboru. Vcházím do přeplněné modlitebny, kde se tísní několik set lidí, a vnímám silnou Boží přítomnost, která vane celým sálem. Lidé během uctívání nadšeně zpívají a zvedají ruce. Je až neuvěřitelné, že z jednoho bláznivého nápadu žít mezi Romy Bůh dokázal vybudovat tak obrovské dílo. Slavoj Raszka má hlavní kázání a nabádá místní věřící, ať upínají svůj zrak za všech okolností vzhůru. Po shromáždění nám lidé podávají ruce a děkují za naši návštěvu a také mnohaletou pomoc, která se sem dostává především skrze Slavoje Raszku a jeho sbor CB Nová generace v Třinci ve spolupráci s NF Nehemia. Naše společná pomoc je zaměřena na místní vedoucí církve, kterým pomáháme dokrývat jejich mzdu částkou USD. Jelikož jsou místní lidé velmi chudí, nejsou tak schopni financovat své pastory. Většina z nich proto pracuje a ve svém volnu se starají o své církve. Tento příspěvek jim pomáhá uvolnit ruce k Božímu dílu. Naše pomoc směřuje k celkem pěti zakarpatským pastorům, kteří se zde starají o svěřené sbory. Čeká nás dlouhá cesta domů. Osobně odjíždím s vědomím, že práce, kterou zde děláme, není marná. Především proto, že hybatelem je zde On. Leoš Cásek V případě, že se rozhodnete práci na Zakarpatí podpořit svými dary, použijte prosím číslo účtu /0300, var. symbol Svými dary můžete podpořit mzdu místních pastorů nebo dostavbu nového bydlení pro rodiny postižené povodní. Účel prosím specifikujte ve zprávě pro příjemce, buď pastoři, nebo stavba. Vkvětnu roku 2011 jsem byl požádán pastorem Tadeuszem Gaurou, abych jim pomohl se zakládáním sborů v Kojetíně a slovenských Čachticích. Protože znám Tadeusze již řadu let, souhlasil jsem s tím, že se tato věc stala námětem mých modliteb. Modlil jsem se po několik následujících měsíců. Nakonec jsem v září roku 2011 začal vnímat, že Bůh na tuto potřebu odpovídá a říká své: Ano, pomohu Vám. Od té doby jsem do misijní práce v Čachticích zapojen společně s Tadkem Gaurou a misionářem jejich sboru v Bohumíně, romským pastorem Honzou Biharim. Mým hlavním úkolem se stalo napomáhání jejich vizi tím, že jsem zval do Čachtic zahraniční misijní týmy. Kromě toho jsme spolu začali mluvit o dlouhodobém zapojení do zajištění vhodného místa, kde by se mohla v Čachticích scházet místní církev. Později se v naší spolupráci objevila jedna významná potřeba místních romských dětí po lepším vzdělání, než v současnosti dostávají. Romské děti jsou často shledávány jako děti se speciálními potřebami a po dokončení školní docházky jsou nedostatečně připravené pro běžný život. Nezaměstnanost se v romských komunitách pohybuje mezi procenty a tento nedostatek ve vzdělanosti má ochromující účinek. V některých případech děti přicházejí do školy nepřipravené. Měli jsme pocit, že kdybychom mohli pomoci romským rodičům lépe připravovat své děti, může to mít za následek lepší výsledky ve škole a v dlouhodobém horizontu i lepší zaměstnání. V listopadu roku 2012 jsme odstartovali v Kojetíně i Čachticích vzdělávací program pro rodiče Discovery Learning. Musím ještě podotknout, že jsem velmi vděčný za možnost pomáhat bratru Honzovi Biharimu. Jeho láska k lidem a jeho nasazení pro Ježíše jsou úžasnou kombinací. Známy jeho plány, ve kterých se snaží zapojit jednotlivce z Čachtic do sboru, vést je jako mentor a připravovat je jako vedoucí v církvi. Následně se chce posunout do dalších romských osad, aby začal se zakládáním dalších misijních stanic. Bill Howell Misijní službu Honzy Bihariho můžete podpořit jakoukoliv pravidelnou či jednorázovou částkou na účet /0300, variabilní symbol Bill Howell je považován za významného učitele, misijního vedoucího, mentora a autora. Po 27 letech pastorační služby v USA strávil posledních 8 let odbornou přípravou vedoucích v celé Evropě. Úzce spolupracuje s organizací Next Level International (NLI) a jeho současným zaměřením je pomoc s realizací misijní práce mezi Romy. V roce 2003 založil službu HowellConnect se sídlem v USA, která se zaměřuje na koučing a organizační poradenství. Vyučoval také na misijní biblické škole v Africe a trénoval křesťanské vedoucí v Jižní Americe. Bill vystudoval vysokoškolské studium biblických studií a financí. Společně s manželkou Lindou žijí v americké Indianě. Linda slouží jako vedoucí NLI a je zakladatelkou konferencí pro ženy s názvem Emerge. 13

14 KANCELÁŘ NF NEHEMIA OHLÉDNUTÍ ZA MISIJNÍM VÍKENDEM 2013 V PRAZE A ČESKÉM TĚŠÍNĚ Líbila se mi pestrost programu a jsem dojatá, když vidím mladé lidi, kteří chtějí vyjet za hranice svého domova. Zdá se mi, že se to dnes nenosí, a mnoho takových lidí, kteří misii berou vážně, kolem sebe nevidím. Myslím, že bychom měli vzít Ježíšovu výzvu vážně. Jiřina Gina Čunková, Suchdol nad Odrou Na misijním víkendu v Praze jsem byl už podruhé. I letos to pro mě byl skvělý čas. I když jsem nikdy nebyl na misii a ani to v nejbližší době (zatím) neplánuji. Misijní víkend byl pro mě povzbuzením. Rád jsem slyšel mnohá svědectví, vyučování a prezentace misijních organizací. Především se mi líbilo vyučování Bohuše Wojnara. Chtěl bych do budoucna motivovat některé naše mládežníky k účasti na krátkodobém misijním výjezdu. Pavel Černý, Dobruška Tato akce mne velmi obohatila i pobavila. Zároveň mě deptala vidina toho, že žeň je tak velká a dělníků je tak málo. A proto jsem se rozhodla, že budu činit vydané učedníky, dokud sama neodejdu na misii. Jindřiška Římanová, Český Těšín Byl jsem jen dopoledne na Marku Slánském, a protože vedu misijní radu při KS Praha, chtěl jsem jej vidět a slyšet. Marek je pro mě takový zázrak. Znal jsem ho jako studentíka, u kterého by nikdo nepředpokládal, že si jej Bůh bude jednou takto používat. Dělal skrze něj neskutečné věci. Jeho postřehy a misijní zkušenosti byly velmi zajímavé a přitom střízlivé. Líbila se mi jeho vyváženost. Vašek Bednář a jeho prezentace pro mě byla velmi povzbuzující a jeho práce je úžasná. Všichni lidé, kteří prezentovali, se mi zdáli nadšení, ale přitom úplně normální. Prostě vyvážená a dobrá akce. Líbilo. Jaroslav Sloboda, Praha Myslím, že bylo moc dobré dopolední vyučování Marka Slánského o integrální misii, kde byly řečeny jednoduché, ale důležité principy misie. Je potřeba se nejprve seznámit s prostředím, pomoci vyřešit jeho problémy a až následně dělat, co bychom dělat chtěli. Pak bylo dobré odpolední vyučování Bohuše Wojnara, kde hlavní věta, kterou si pamatuji, je, že naše teologie ovlivňuje naše chování. Pokud uvěříme tomu, že není potřeba dělat misii, mohl by návrat k velkému poslání trvat velmi dlouhou dobu. Ota Faldyna, České Budějovice KRÁTKÉ ZPRÁVY 16. a Proběhl další ročník akce Misijní víkend v Praze a Českém Těšíně. Řečníky byli například Marek Slánský, Bohuslav Wojnar, Jaromír Bílý aj V souvislosti se změnami v účetních procesech jsme změnili systém variabilních symbolů. Původní variabilní symboly stále fungují, ale zveřejňovány budou jen symboly podle nového systému Pracovníci NF Nehemia Leoš Cásek a David Říman navštívili Etiopii a Tanzanii za účelem kontroly projektů ČR navštívil pastor a misionář z Černé Hory Pavel Lešťan se svou rodinou a navštívil řadu sborů. NEHEMIA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Máte možnost nás sledovat na sociálních sítích: Facebook facebook.com/nehemiacz Flickr NehemiaCZ MODLITEBNÍ POTŘEBY Moudrost a Boží vedení v rozvoji oblasti krátkodobých misijních výjezdů a pracovních týmů Moudrost pro správní radu ve schvalování podpory projektů Současní misionáři Za povolání a vyslání dalších misionářů do zahraničí Za plánované kontrolní cesty v roce 2013 (Etiopie, Tanzanie, Ukrajina, Slovensko, Balkán aj.) ČESKO BEZ SIROTKŮ V roce 2015 bychom se chtěli připojit ke světové kampani Svět bez sirotků s českou iniciativou s názvem Česko bez sirotků. Iniciátorem tohoto mediálně známého projektu je Gennadij Mochněnko, ředitel dětského domova Pilgrim v Mariupolu na Ukrajině, který navštívil Českou republiku v listopadu minulého roku. Projekt podporuje povědomí o potřebách sirotků. Za hlavní cíl si tato kampaň klade, abychom si uvědomili, že každé dítě potřebuje rodiče a potřebuje vyrůstat ve vlastní rodině. V posledních třech letech tato kampaň proběhla v USA, Něměcku, Rusku a na Ukrajině. O celé iniciativě a přípravách vás budeme postupně informovat. 14

15 PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY NADAČNÍHO FONDU NEHEMIA Bohuslav Wojnar sloužil od dob totality mládeži a v různých formách vzdělávání služebníků církve. Posledních dvacet let je pastorem Křesťanského centra v Českém Těšíně. Kromě jiného je členem výboru Evropské letniční misie PEM. Bohuslav ve své službě klade velký důraz na důležitost biblických základů pro všechno, co děláme a v co věříme. Je ženatý, s manželkou Felicií mají potěšení z tří dětí a dvou vnoučat. Jaromír Bílý bydlí v Novém Jičíně, kde vede misijní stanici Apoštolské církve Třinec. Pracuje jako učitel na základní škole v Kopřivnici. V Nadačním fondu Nehemia pracuje od roku 1993 a řadu let byl jeho předsedou. Aktivně se podílel na rozvoji NF Nehemia a také na misijních aktivitách především v Africe. S manželkou Janou má tři děti. Petr Rattay žije se svou ženou Renatou a třemi dětmi v Břeclavi. Je národním vedoucím projektu Nová generace, který se zaměřuje na evangelizaci na středních i vysokých školách. V místním sboru AC pracuje jako vedoucí mládeže a starší sboru. Je také členem odboru mládeže Apoštolské církve a koordinátorem práce na školách v rámci Evropské letniční mládeže PEFY. Petr Bartoš je starším sboru Apoštolské církve v Břeclavi. V církvi pracuje od roku 1992 jako zástupce biskupa pro misii a evangelizaci, současně také jako ředitel Diakonie Apoštolské církve. S manželkou Jarmilou má tři dospělé děti a tři vnoučata. Jason Morrison a jeho maželka Andrea se aktivně podílejí na činnosti v Apoštolské církvi jako misionáři již dvanáct let. Než se vydali na misijní pole, vedli evangelistický program zvaný Sidewalk Sunday ve svém rodném městě (Lafayette, USA). Na tom samém místě sloužil Jason, který je ordinovaným pastorem americké Assemblies of God, více než deset let dětem a mládeži. Jason a Andrea jsou manželi již více než patnáct let. Petr Ministr Je zakladatelem a národním ředitelem mezinárodní organizace Teen Challenge v České republice, která je součástí Apoštolské církve. Je také ředitelem Teen Challenge v Izraeli a pastorem Sboru otevřených dveří na Praze 3. Petr je více než dvacet pět let šťastně ženatý a má tři děti. Pavel Vimr je ženatý, je otcem tří dětí a od roku 1991 se živí podnikáním v oblasti služeb a výroby. Je starším sboru Apoštolské církve v Chomutově a své povolání vnímá ve službě podnikatelům a manželským párům. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem. Olga Moldanová je vdaná za Martina Moldana, biskupa Apoštolské církve. Mají spolu tři děti. Dlouhodobě působila ve sboru Apoštolské církve ve Varnsdorfu. Nyní se svou rodinou žije v Kolíně, kde se také aktivně podílí na službě svého muže. Yvona Bubanová pracuje na VOŠ misijní a teologické v Kolíně jako vedoucí odborné praxe a duchovní poradce studentů. Je vdaná za Milana Bubana, mají tři děti. Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY NF NEHEMIA Rozhodnutím správní rady byla ukončena podpora projektu Koblihy pro Kolumbii. Pro zlepšení organizační struktury NF Nehemia rezignovali na členství ve správní radě Leoš Cásek, David Říman, Jiří Šrom a Jiří Hanák. Leoš Cásek zůstává nadále ředitelem NF Nehemia. Rozhodnutím správní rady byla ukončena podpora projektu Romové pro Krista. Správní rada schválila návrh změn statutu NF Nehemia. Projekt Misie smíření se transformuje na projekt Misionář mezi Romy na Slovensku Jan Bihari. CO PLÁNUJEME A NA ČEM PRACUJEME Stále se nám ještě nepodařilo dokončit systém rozesílání informačních ů. Doufáme, že vše bude fungovat od poloviny tohoto roku. Jednáme s misií Miloserdije v Severní Osetii o možnosti vyslání pracovního týmu a také misijního týmu na pomoc místním rodinám. Jednáme o možnosti připojit se k projektu Svět bez sirotků v roce Pro zlepšení vnitřního účetnictví jsme změnili systém variabilních symbolů. Aktuální variabilní symboly můžete najít v tomto čísle časopisu a jejich kompletní výpis najdete na webu Pracujeme na systému vysílání krátkodobých misionářů, týmů praktické pomoci a dlouhodobých misionářů. Připravujeme dokončení aktualizace statutu organizace na setkání nové správní rady. Společně s misionářem bratrem Ondřejem připravujeme nabídku materiálů pro cizince jako letáky, knihy a DVD v mnoha jazycích. V případě zájmu kontaktujte naši kancelář. 15

16 Projekty Nehemia Upozornění na změnu systému variabilních symbolů Velmi usilujeme o to, aby práce NF Nehemia rostla a přinášeli jsme změny do lidských životů v ještě větší míře. Z toho důvodu jsme přepracovali systém variabilních symbolů, a připravili jej tak na potenciální růst počtu projektů. Zachovali jsme systém čtyřčíselných symbolů. První číslo vyjadřuje druh projektu, druhé číslo domovský kontinent projektu a další dvě hodnoty pořadové číslo projektu. Pokud je to možné, prosíme vás o změnu nastavení variabilních symbolů u vašich trvalých příkazů. Zajistili jsme, že pokud uvedete variabilní symbol podle staršího systému, najde si tato platba správný projekt. V případě, že máte zájem podpořit rozvoj určité oblasti projektů, použijte obecný variabilní symbol oblasti s prvním číslem a třemi nulami. ČESKÁ REPUBLIKA Pro podporu projektů NF Nehemia prosím použijte účet: ČSOB /0300 a variabilní symboly k nim přiřazené. SLOVENSKO Finanční prostředky je možné darovat přímým vkladem na každé pobočce ČSOB na Slovensku na číslo účtu /0300 Seznam poboček na Můžete využít také darování on-line na našich stránkách Variabilní symboly číslo účtu / Humanitární projekty 1001 Fond náhlé pomoci 1002 Aktuální humanitární sbírka 1003 Lékařská pomoc dětem 1101 Kavkaz Kráva do každé rodiny 1120 Ukrajina dětské domovy 1202 Děti Etiopie Koffele 1203 Děti Tanzanie Masajové 1204 Děti Etiopie Jimma 1210 Děti Súdán Mercy School Marsouk 1301 Severní Korea pekárna 2000 Misionáři 2101 Ukrajina, Balkán Václav Bednář 2102 ČR (cizinci) Ondřej 2103 Chorvatsko Dohnalovi 2104 Slovensko Jan Bihari 2302 Persie 2501 Austrálie Thomas a Marcela Hemphillovi 3000 Projekty praktické pomoci 3101 Chorvatsko dokončení misijní chaty 3301 Izrael obnova lesů na Karmelu 5000 Podpora národních církví a pastorů 5101 Ukrajina pastor Pavel Golub 5102 Ukrajina pastor Michail Balko 5103 Ukrajina pastor Konstantin Melnik 5104 Černá Hora Pavel Lešťan 5201 Etiopie evangelisté TFM 5301 Čína Bible pro Čínu Z D E M Ů Ž E B Ý T V A Š E R E K L A M A CENTRUM POJIŠTĚNÍ, ODBORNÍCI NA VAŠÍ STRANĚ Správa projektů a provoz organizace 6004 Neurčené dary 6200 Správa a podpora projektů 6300 Provoz kanceláře 6410 Mzdy a dotace na mzdy 6411 Mzda David Říman 6412 Mzda Leoš Cásek 6413 Mzda Danuše Bednářová 8000 Projekty servisní podpory 8201 Časopis Nehemia Info 8202 Publikace a překlady knih o misii Adresa distribuce: NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia Selská 29, Havířov Bludovice tel ředitel: Stěhujete-li se nebo máte-li změněnou adresu, dejte nám prosím včas vědět a napište nám svou starou i novou adresu, abychom vám mohli i nadále zasílat Nehemia Info.

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2008. Výnosy sbírky byly následující: Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy Jaro 2009 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N.

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 9 / 2014 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 26 ÚVODNÍK BOŽÍ PŘÍTOMNOST JE PRO MNE DOBRÁ Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi ho nádherou

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 9/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK CÍTÍM SE ŠPATNĚ Byla mi dána veškerá pravomoc... Jděte a čiňte učedníky ze všech národů... učte je zachovávat všechno, co jsem vám

Více

Je to už doba jedné generace, co

Je to už doba jedné generace, co Úvodní slovo Mezigenerační vděčnost Je to už doba jedné generace, co jako jezuité můžeme od roku 1990 opět svobodně působit a sloužit. Uplynulé dvacetiletí s sebou přinášelo postupnou výměnu jezuitských

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 3/2013 červenec / júl Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum TÉMA: DUCH SPOLEČENSTVÍ VÝZNAM MÍSTNÍHO SBORU PRO MISII (diskuse farářů a teologů - L.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více