Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost"

Transkript

1 Hutní výrobky z Podbrezové do Evropy Str. 4 Vlakem do nitra sopky Str. 8 L e d e n I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Nástěnka Zajímavosti Zajímavý program Talenti ČD Cargo Strana 3 Komunikace je důležitá i v provozu Strana 4 Odstartovalo školení informačních systémů Strana 5 Stavebnice Merkur okouzlila několik generací Srana 6 Přeji nám dobré zprávy Začátek nového roku je příležitostí nejen k bilancování, ale i k úvahám o výhledech do budoucna. Myslím, že ukončený rok 2011 lze charakterizovat stručně a přitom výstižně jako nelehké období plné výrazných změn, hledání úspor a boje s krizí. Dobrá nálada vzniká jen v důsledku dobrých zpráv, říká jedna ze známých filmových replik. A těch vloni opravdu mnoho nebylo. Přesto si z uplynulého roku odnáším pozitivní pocity. Hlavně proto, že jsem obklopen výborným týmem spolupracovníků, kteří perfektně fungují i v nelehkých dobách. A za to Vám, vážení zaměstnanci společnosti ČD Cargo, velmi děkuji. Musím ovšem také zdůraznit, že pohled do denního tisku jasně napovídá, že boj s ekonomickou krizí ještě zdaleka není vyhrán. Rozhodně nás nečeká snadný rok. ČD Cargo má přesto na příští období postaven velmi ambiciózní podnikatelský plán. Jsme největší český železniční nákladní dopravce s výraznými evropskými ambicemi. Naším cílem musí být na prvním místě toto své postavení udržet a dále posilovat. Věřím, že právě s Vaší pomocí se nám to určitě podaří. Úspěšné vykročení do nového roku a spoustu dobrých zpráv nám všem přeje Gustav Slamečka, předseda představenstva Vyšší cena za dopravní cestu Od ledna 2012 se zvyšuje poplatek za železniční dopravní cestu, který se promítne do hospodaření všech nákladních dopravců včetně společnosti ČD Cargo. Kromě navýšení sazby za kilometr o 2,3 procenta končí i sleva nabízená Správou železniční dopravní cesty, která dosahovala v průměru devíti procent. Ve srovnání s loňským rokem se tedy dopravcům zvýší v tomto ohledu náklady nejméně o deset procent. Zdražení pocítí nejvíce ti dopravci, kteří jezdí s dieselovými lokomotivami po elektrifikovaných tratích. Společnost ČD Cargo odhaduje, že se jí z tohoto důvodu zvýší náklady přibližně o 125 milionů korun za rok. Návrhy novoročních přání tentokrát vymýšlely pro společnost ČD Cargo děti ze Sdružení pěstounských rodin v Brně. Představujeme vám dnes, vážení čtenáři, ten, který zvítězil a také se objevil na oficiální firemní péefce. Autorem novoročenky je dvanáctiletý Filip Krajíček, kterému zároveň k tomuto úspěchu blahopřejeme. Žofínské fórum na téma železnice Již 123. Žofínské fórum, tentokrát na téma Železnice a dopravní infrastruktura/konkurenceschopnost a příležitost pro soukromý sektor, se uskutečnilo 10. listopadu 2011 v prostorách paláce Žofín v Praze pod záštitou Hospodářské komory ČR. Přítomni byli přední představitelé státní i soukromé sféry, kteří diskutovali především nad klíčovým problémem z hlediska konkurenceschopnosti železnice, kterým je skutečnost, že železniční doprava je mimořádně nákladným dopravním systémem. Na jednání vystoupil také ministr dopravy Ing. Pavel Dobeš, nejvyšší představitelé SŽDC, Českých drah, Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI i předseda představenstva LEO Express, a. s. K hlavním referátům patřil také projev předsedy představenstva Nový grafikon vlakové dopravy pro nákladní dopravu dopravce ČD Cargo vstoupil v platnost 11. prosince Lze konstatovat, že v souhrnu nedochází oproti poslední změně (k 5. září 2011) předchozího grafikonu 2010/11 k výrazným úpravám. V novém grafikonu se počítá s plánem dálkové nákladní dopravy v redukovaných vlakových kilometrech ve výši vlkm/den, což odpovídá hrubých tunových kilometrů, a s plánem pravidelného svozu a rozvozu místní zátěže v objemu vlkm/den, tedy hrtkm/den. Ve srovnání s poslední změnou tak dochází v dálkové dopravě k poklesu, a to na rozdíl od svozu a rozvozu místní zátěže, ČD Cargo Ing. Gustava Slamečky, MBA. Jak Ing. Slamečka zdůraznil, v České republice je třeba vybudovat silného nadnárodního dopravce, který by byl schopen dosáhnout i na zakázky nasmlouvané přímo v přístavech. Je však třeba investovat do interoperabilních lokomotiv. Pokud by přetrvávalo jejich přepřahání na hranicích, byla by to velká překážka, snižující konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy. Společnost ČD Cargo dnes zaměstnává přes zaměstnanců. Svým zákazníkům již nabídla několik zajímavých projektů, zvyšujících kvalitu služeb, především sledujících návaznost železniční dopravy na silniční s co nejnižším počtem překážek na straně zákazníka. Zlepšení se týkají kombinované dopravy, rozšiřování kapacity terminálů, tvorby speciálních ucelených vlaků atd. Uvedl, že nákladní doprava má odlišné kde byl zaznamenán mírný nárůst. V novém grafikonu vlakové dopravy zůstávají všechny nadstandardní produkty společnosti, tj. Instradované zásilky, vlaky Termincargo, systémové vlaky, kombinovaná přeprava aj. Počítá se zároveň s vyčleněním části kapacity některých vlakotvorných stanic pro potřeby vybraných zákazníků ČD Carga, jako je například automobilka TPCA Kolín nebo ŠKODA Auto Mladá Boleslav. První plánovaná změna nového GVD se předpokládá 13. února Děkuji touto cestou všem zaměstnancům ČD Cargo, kteří se podíleli na přípravě a zpracování služebních a jiných pomůcek GVD 2011/12, za jejich odpovědný přístup. Jan Cimmermann požadavky na infrastrukturu, zejména pak na koridorové tratě, ve srovnání s dopravou osobní. Potřebuje vyšší únosnost svršku (traťová třída D4), větší průjezdný profil pro kombinovanou dopravu P/C 78/402 a odstranění pomalých jízd např. na nezabezpečených přejezdech na vedlejších tratích. V seřaďovacích stanicích se neobejde bez dostatečné kapacity nejen směrových kolejí, ale i kolejí pro shromažďování zásilek v systémových vlacích (ADRIA). Nedostatečná kapacita některých tratí může být nejen překážkou rozvoje nákladní dopravy, ale i příčinou kolizních situací s osobní dopravou. Tato problematika se týká zejména železničních tratí se silnou příměstskou dopravou (např. v okolí Prahy je to přetížený úsek Praha Beroun), dále je to trať Častolovice Solnice, kde se v Solnici nachází jeden z výrobních závodů automobilky Škoda. Společnou investicí zde byla vybudována moderní přesuvna pro nakládku automobilů, ale potřeby ČD Cargo kolidují s požadavkem kraje na zajištění základní dopravní obslužnosti. V Lípě nad Dřevnicí je zase umístěn kontejnerový terminál společnosti METRANS, ale na trati Otrokovice Vizovice je omezen noční provoz a velká frekvence osobních vlaků koliduje s potřebami zákazníka ČD Cargo. Jak zaznělo v rámci Žofínského fóra, státní i soukromí železniční dopravci mají shodné zájmy a priority, jako je vytvoření rovných podmínek podnikání mezi operátory, uživateli a státem, vytvoření rovných podmínek ve vztahu k silniční dopravě a jasná strategie pro infrastrukturu. Především investice do infrastruktury ne vždy odpovídají potřebám trhu a neexistuje jednotná strategie jejího rozvoje. Nový grafikon vlakové dopravy vstoupil v platnost -red-

2 2 Aktuality Leden2012 Konference ACRI: Šetřit se musí s rozvahou Obsahem jednání výročního zasedání Asociace železničního průmyslu (ACRI) byl mj. věcný záměr zákona o provozování dráhy a drážní dopravy, který by měl nahradit současný zákon o drahách z roku 1994, dále reakce na rozhodnutí evropských orgánů ve vztahu k revizi prvního železničního balíčku a také rozvoj transevropských železničních koridorů, stav liberalizace české železnice a další okruhy rozvoje této ekologické dopravy. Na jednání ACRI, které se uskutečnilo 24. listopadu 2011, vystoupil také člen představenstva společnosti ČD Cargo Ing. Jan Vlasák, který se této funkce ujal v červnu loňského roku. Ve svém příspěvku představil především strategické plány naší firmy do budoucna. Při této příležitosti jsme se ho zeptali: Podnikatelský plán ČD Cargo je postaven velmi ambiciózně. Můžete představit jeho základní záměry? Nezastírám, že plán je ambiciózní, ale náš cíl ani jiný být nemůže, pokud chceme uspět i z pohledu Evropy a neztratit svou pozici na trhu. Pro rok 2012 očekáváme tržby ve výši téměř 15 miliard korun, po kolejích chceme přepravit více než 77,5 milionu tun zboží všeho druhu. Pokud se vše podaří jak má, a věřte, že spolu se všemi zaměstnanci ČD Cargo pro to uděláme maximum, tak výsledek našeho hospodaření by měl na konci roku být zhruba +371 milionů korun. Rád bych připomněl, že zatímco rok 2010 jsme skončili ve ztrátě, ten loňský již končil s vyrovnanou bilancí. Předpoklad kladného hospodářského výsledku v objemu stamilionů korun pro rok 2012 je tak celkem logickým krokem. Kam budou směřovat investice v roce 2012, resp. v jaké výši? Objem investic bychom chtěli zachovat ve výši 2 miliardy 889 milionů korun. Chtěl bych zdůraznit, že tyto prostředky budou cíleně sledovat potřeby našich zákazníků. Jednoduše řečeno, budeme investovat jen tam, kde budeme vidět možnosti perspektivních obchodních příležitostí. Máme naplánováno jak pořízení nových vozů, tak i modernizaci a rekonstrukci těch stávajících. Finance samozřejmě potečou i do hnacích vozidel nebo úprav a výstavby logistických center. Jaké si kladete obchodní cíle? Všichni víme, že tuzemský dopravní trh je omezený a máme-li uspět v konkurenci velkých evropských hráčů, je potřeba rozšířit naši působnost a expandovat. A to jak v nabídce našich služeb, tak samozřejmě i v územní působnosti. Nejde jen o již avizovaný zájem Carga o slovenské či polské partnery, ale i čistě naše vlastní aktivity. Získáváme tak například licence k provozování drážní dopravy v sousedních státech, například v Polsku jsme tento proces završili získáním bezpečnostních certifikátů ostatně Cargovák o tom podrobně informoval. Navazujeme také spolupráci s místními dopravci jako v případě Slovenska. Nutnou technickou podmínkou je pak z pozice provozu průběžné pořizování interoperabilních lokomotiv s možností realizovat přepravy po celé trase bez přepřahání. Budoucnost není ale jen o expanzi. Musíme se zaměřit i na efektivitu a profitabilitu stávajícího systému. Hledáme proto technologické úspory, obchodní modely, jak například zajistit svozy a rozvozy nákladními automobily a nabídnout tak zákazníkům model přepravy doslova od dveří ke dveřím. Samozřejmě že také optimalizujeme počet našich nakládkových míst. Těch máme nyní po republice více než tisíc. Šetříme náklady provozní i personální. Úsporné vládní programy dolehnou jistě i na ČD Cargo S nižšími rozpočty a objemy financí se samozřejmě potýká celý resort dopravy, včetně naší konkurence, a také Ministerstvo dopravy i SŽDC. V některých regionech se ruší nejen jednotlivé spoje, ale dokonce i celé tratě. Zvláště rušení tratí je ale pro nás, tedy nákladní dopravu, velmi problémové. Znamená to totiž omezení možností se do daných lokalit vůbec dostat a to bohužel i do budoucna! Pokud do dané lokality nepovede železniční trať, přicházíme o dané území jednou provždy. Zároveň dochází k rušení podnikových vleček, nakládkových míst, odstavných kolejí atd. To vše sice šetří provozní náklady, nicméně komplikuje to nákladní dopravu jako celek. Jsem přesvědčen, že všechny tyto kroky by se měly velmi pečlivě zvažovat, a to právě v souvislosti s dlouhodobějším výhledem smyslem nemohou být jen krátkodobé úspory! V budoucnu by se totiž tyto kroky mohly České republice prodražit. Z tohoto pohledu by se především výrazně zkomplikovaly snahy dostat zboží z přetížených silnic na mnohem ekologičtější koleje. Duel zaměstnanců společností ČD Cargo a AWT Výběrová přednáška pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera, která byla koncipována jako duel absolventů, kteří svoji studijní dráhu ukončili na Univerzitě Pardubice, se uskutečnila ve středu 7. prosince. Na snímku Ing. Jan Vlasák na konferenci ACRI (vpravo s mikrofonem) Za společnost ČD Cargo se přednášky zúčastnila Jana Mlkvá, vedoucí Skupiny regionálního obchodu, která tak měla jedinečnou příležitost přiblížit studentům aspekty provozování železniční nákladní dopravy v podmínkách České republiky. Byla to pro mě výzva. Duel proti zástupci společnosti AWT, našeho konkurenta na dopravním trhu, jsem nemohla odmítnout, říká Jana Mlkvá. Přistupovala jsem k tomu velmi zodpovědně, rozhodnuta smést konkurenci dobrými argumenty na celé čáře a také vyvrátit domněnky studentů o zastaralých postupech a strukturách národního dopravce. Obě vystupující strany přednesly studentům obecné prezentace o svých firmách, postavené na základních ukazatelích. Už toto nahrálo do karet společnosti ČD Cargo, která ve všech aspektech dopravce AWT překonala. Prezentace ČD Cargo se dále věnovala novým projektům a budoucím plánům, aby i na praktických příkladech bylo možné mladé generaci ukázat flexibilitu a konkurenceschopnost dopravce ČD Cargo. -red- Po jednotlivých vystoupeních zástupců dopravců následovala část věnovaná dotazům studentů. Dle slov Jany Mlkvé byli studenti velmi aktivní, dotazy byly konstruktivní, věcné a na dobré odborné úrovni, což bylo pro ni velmi příjemným zjištěním. Konečná bilance a hodnocení studentů byly největší odměnou pro zástupce ČD Cargo. Velký potlesk a následná žádost o účast na dalších výběrových přednáškách ukázaly zájem mladé generace o budoucnost železniční nákladní dopravy a naší společnosti ČD Cargo. -red- PTÁTE SE NÁS Mám i od nového jízdního řádu s režijkou nárok na zlevněnou místenku v pendolinu? Eva Hubáčková, Olomouc Společnost ČD Cargo v této záležitosti obdržela prostřednictvím informačního systému zaměstnaneckých jízdních výhod následující upozornění, potvrzené i Odborem odměňování a benefitů GŘ ČD. S účinností od se zlevněná cena místenky na SC již nevztahuje ke slevě (logu) Rail plus na In-kartě, ale k platné zákaznické aplikaci IN 25, IN 50, IN 100, IN senior nebo IN business. Držitel aplikace železniční průkazka na zaměstnanecké kartě nemá na zlevněnou cenu místenky nárok. Sleva Rail plus tedy již nezakládá nárok na nákup zlevněných místenek, ale i nadále bude sloužit pro nákup zlevněných jízdních dokladů pro cesty do zahraničí. Pokud jste si do své zaměstnanecké In-karty dokoupili Rail plus za 900 Kč, zbývá vám více než měsíc platnosti a nebudete ho již využívat, máte v termínu do možnost požádat o vyplacení částečného návratku za nevyužité dny. Výpočet návratku bude vždy proveden k datu V případě, že se takto rozhodnete, zašlete písemnou žádost s uvedením jména, příjmení, čísla karty a čísla účtu, na který si přejete návratek poslat, na adresu: Generální ředitelství ČD, a. s., odbor 28 produktů a obchodu, nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, a obálku viditelně označte nápisem Rail plus. Na vaši žádost nebude písemně odpovídáno, vypočtený návratek vám bude přímo poukázán na číslo účtu uvedené ve vaší žádosti. Karty se žádostí nezasílejte. Věra Drncová, Odbor lidských zdrojů 3 otázky pro... systémového specialistu Skupiny regionálního obchodu Milana Křepelku Jste zaměstnancem Skupiny regionálního obchodu, jejíž členy jsme už v naší rubrice představili. Na rozdíl od ostatních však nemáte na starosti žádný územní obvod. Můžete stručně vysvětlit, čím se především zabýváte? Máte pravdu, ve Skupině regionálního obchodu nemám přidělen žádný obvod. Řeším průřezově přepravní problematiku vozových zásilek pro všechny ostatní komodity. Abych mohl řešit záležitosti ze svého oboru působnosti v celosíťovém měřítku, k tomu musím být vybaven znalostmi z oblasti přepravní i dopravní, které vycházejí nejen z mé profesní odbornosti, ale i ze znalosti provozní technologie provozních jednotek a provozních pracovišť. V této souvislosti musím zdůraznit, že po stránce finančního urovnání přeprav se mi velmi dobře spolupracuje s pracovníky OPT Olomouc. Jaká je tedy vaše hlavní pracovní náplň? Mým hlavním úkolem je především zpracovávat smlouvy po stránce cenové a organizační pro České dráhy, a. s. - kromě přepravného se řeší zabezpečení přeprav propagačních jízd, které pořádají České dráhy. Jedná se například o přepravy kinematovlaků, preventivních vlaků a realizaci dalších akcí, organizovaných zejména krajskými centry osobní dopravy. Zpracovávám také přepravní smlouvy pro DPOV Přerov, Správu železniční dopravní cesty a Traťovou strojní společnost Hradec Králové. Může se zdát, že to vše jsou trochu atypické činnosti pro zaměstnance ČD Cargo, ale i takové úkoly má naše Skupina regionálního obchodu na starosti. Významně se podílíme na spolupráci při zajišťování vojenských přeprav po stránce cenové, dále na přípravě mezinárodních přeprav, a to nejen pro Armádu České republiky, ale i ostatní armády v rámci NATO. V roce 2011 se jednalo hlavně o přepravy při ukončení mise AČR v Kosovu. Podílel jsem se i na zajištění přeprav Slovenské armády při průvozu ze Slovenska do Německa a zpět. Tuto přepravu jsme získali pouze proto, že jsme mohli naplnit předpoklad využití deseti doprovodných osobních vozů, které jsou ve vlastnictví ČD Cargo. V případě, že by ČD Cargo nebylo schopno přistavit osobní doprovodné vozy, přeprava by jela po dopravní cestě přes Rakousko. V neposlední řadě se také zabývám projednáváním smluv po stránce cenové u přeprav jaderného paliva a také České pošty. Jste optimistou do budoucna? Železniční doprava je objektivně velmi perspektivní přepravou do budoucna, je bezpečná, ekologická a dokáže přepravovat velké objemy najednou na velké vzdálenosti. Každý, kdo si uvědomuje, jaká je v současné době situace v silniční dopravě, musí být, stejně jako já, z hlediska rozvoje železnice velkým optimistou. Irena Pospíšilová

3 Aktuality Leden 2012 Talenti ČD Cargo - program plný zajímavých možností Loňským prosincem skončil pilotní program pro zaměstnance zařazené do rozvojového programu Talenti ČD Cargo. V prostorách generálního ředitelství se uskutečnila 7. prosince závěrečná prezentace účastníků tohoto pilotního dvouletého programu se zástupci vedení společnosti v čele s předsedou představenstva Gustavem Slamečkou. Devět přítomných účastníků představilo sedm projektů, které nabízely zajímavé návrhy, jak společnost ČD Cargo posunout v konkurenčním boji o krok vpřed. Projekty vycházely z vlastních zkušeností zaměstnanců. V mnoha případech byly kriticky zaměřeny do vlastních řad naší společnosti, což pozitivně vnímalo celé vedení. V programu Talenti ČD Cargo bylo zapojeno celkem jedenáct zaměstnanců společnosti. Na závěrečné prezentaci se však neobjevily dvě účastnice - zatímco Lucii Kliegrovou (O8) příjemně tíží mateřské povinnosti, Jana Mlkvá (O6) v den prezentace zastupovala ČD Cargo v Duelu absolventů Univerzity Pardubice, kde stanula v diskusním panelu proti absolventovi působícímu v současné době v konkurenční společnosti AWT. Různá témata, pozitivní přínos Každý z účastníků měl možnost po dobu patnácti minut prezentovat návrhy, jak společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky nebo jak zdokonalit postupy na provozní nebo centrální úrovni. Vedení společnosti zastupovali členové představenstva. Kromě jeho předsedy Gustava Slamečky byli přítomni také Sonny Sonnberger a Jan Vlasák. Zúčastnili se i ředitelé odborů Tomáš Honomichl, Jiří Witiska, Mariolla Wróbel, Pavel Nohava, Ivo Veselý, Lada Hlaváčková a Slavoj Halbrštát (pro ten den zastoupil Bohumila Kratochvíla). Vedení ocenilo především snahu zaměstnanců o originální, kritický pohled na konkrétní problémy společnosti. Jeho členy zajímaly jak projekty zaměřené na detailní řešení jednoho konkrétního problému, tak projekty komplexního řešení rozsáhlé problematiky. Otázek ke každému tématu tudíž nebylo málo. Prezentace mě velice zaujaly. Všichni již máme na základě vlastních zkušeností vytvořen svůj názor na konkrétní činnosti ČD Cargo a je vždy dobré tento svůj pohled srovnávat s každým, kdo má o danou problematiku zájem, konstatoval v závěru Jiří Witiska. Zaměstnanci při svých prezentacích totiž našli velkou míru odvahy a před celým vedením se pokusili o střelbu do vlastních řad a tím upozornit na problémy, jejichž řešením by se společnosti ušetřily nemalé finanční prostředky, zjednodušily by se činnosti a optimalizoval chod společnosti. Pokud bychom se o jednotlivých projektech měli rozepisovat hlouběji, bylo by nutné minimálně polovinu tohoto čísla věnovat právě talentům. Za vděk tak musíte vzít, vážení čtenáři, alespoň přehledem témat, jež jsou obsahem tohoto článku. V příštích číslech se vám pokusíme každé téma představit krátkou reportáží. Co znamená program Talenti ČD Cargo Program je ve společnosti realizován v souladu s usnesením představenstva ČD Cargo č. 564/2010 a navazuje na proces hodnocení zaměstnanců. Dvouletý program je určen vybraným zaměstnancům centrálního vedení společnosti, kteří jsou nominováni za jednotlivé odbory. Prostřednictvím elektronického testování kompetencí osobnostního potenciálu došlo v prvním kole k výběru zaměstnanců, kteří poté mohli absolvovat dvouletý program. Na počátku všech rozvojových aktivit bylo jednodenní Development centrum, které pomohlo účastníkům programu odhalit nedostatky v jejich Půlstoletí generálního zastoupení ve Vídni Generální zastoupení ČD Cargo ve Vídni uspořádalo začátkem prosince loňského roku u příležitosti svého výročí - 50 let existence, setkání s obchodními partnery. Obsahem této mimořádné akce, které se zúčastnilo na 80 pozvaných hostů, nebyla jen samotná oslava, ale i bilancování roku 2011, ohlédnutí za úspěšnou spoluprací s dalšími evropskými přepravci a představení plánů na rok O významu akce svědčí i fakt, že mezi přítomnými hosty nechyběli zástupci Rail Cargo Austria, Slovinských železnic, DB Schenker, Trenitalia nebo SNCF. Konference se zúčastnili také partneři z významných spedičních firem Rakouska, Itálie, Švýcarska nebo Slovinska. Pozvání přijal i velvyslanec ČR ve Vídni Jan Koukal. Zastoupení bývalých Československých státních drah v rakouské metropoli vzniklo 1. září 1961, popsal začátky šéf této pobočky Petr Kousal, který stojí v čele generálního zastoupení od roku Tenkrát mělo spíše reprezentativní charakter. Po vzniku samostatné společnosti ČD Cargo pak generální zastoupení přešlo pod tuto dceřinou společnost Českých drah. Naše zastoupení bylo dříve jen v povědomí rakouských drah. Za těch padesát let se však naše prestiž výrazně zvedla. Generální zastoupení ve Vídni za rok Prezentované projekty Elektronická archivace faktur (Gabriela Kovářová, Jiří Havlan - O2) Zefektivnění provozního hospodaření s lokomotivami pomocí ekonomického tlaku (Richard Jech - O12) Komplexní procesní model ČD Cargo, a. s. (Jiří Koukol - O10) Připravenost vlaku k odjezdu, vybavení kolejových hnacích vozidel notebookem (Leoš Minář - O11) Přínos pronájmů nákladních železničních vozů u ČD Cargo (Jan Renáč - O14) Řízení energetiky ve společnosti ČD Cargo, a. s. (Jan Štrunc, Ľubomír Novák - O3) Zkvalitnění přístavby vozů k nakládce (Radim Zálešák O11) pracovním jednání. Díky komplexní analýze hned na startu celého programu tak bylo možné nabídnout skupinové nebo individuální kurzy, které komplexně umožnily rozvoj především v těch oblastech, které se ukázaly jako slabé stránky účastníků. Program v roce 2012 se opětovně spustí V polovině roku 2012 bude program spuštěn pro novou skupinu zaměstnanců. Ředitelé jednotlivých jednotek organizační struktury budou moci nominovat zaměstnance do 18. dubna Dušan Pouzar Jana Nováková 2011 přepravilo zhruba 300 mil. tun zboží, a to i přesto, že například významnou přepravu aut z Polska do Itálie nebo přepravu uhlí z Polska do Rakouska zabezpečují oproti roku 2010 již externí dopravci. Mezi významné akce uplynulého roku patří například přeprava trub na plynovod GAZELA do ČR. Jejich převoz na pokračování plynovodu v Polsku se bude realizovat i v roce Jakub Ptačinský Přejí nám děti Šikovnost a výtvarná nápaditost určitě nechybí dětem z Dětského domova se školou Sedlec-Prčice, nad nimiž má společnost ČD Cargo dlouholetý patronát. Děti spolu se zaměstnanci domova zaslali naší firmě krásné, vlastnoručně vyrobené přáníčko. Všem zaměstnancům Carga přejí příjemné prožití vánočních svátků a pohodu v novém roce. A my jejich slova rádi tlumočíme i na stránkách Cargováku. AKTUÁLNĚ z EVROPSKÉ UNIE EU: Investice 31 miliard eur do dopravní infrastruktury Celkem 31,7 miliardy eur bude Evropská komise investovat do Transevropských dopravních sítí v letech 2014 až Kolem 80 procent těchto prostředků má jít do nově definované klíčové sítě TEN, jež má být dobudována do roku Podle EK je v drážní oblasti EU sedm různých kolejových rozchodů, přitom jen 20 velkých letišť a 35 nejdůležitějších námořních přístavů je napojeno na železnici. Dopravní komisař S. Kallas potvrdil při prezentaci nového vůdčího směru pro TEN koncem října 2011 v Bruselu, že nová klíčová síť má napojit 83 přístavů a 37 letišť na drážní a silniční síť. Za tím účelem se uskuteční 35 velkých přeshraničních projektů. Klíčová síť bude doplněna obsáhlou sítí přivaděčů na regionální a národní úrovni. Z námořních přístavů v sousední SRN je jich do klíčové sítě zahrnuto celkem šest: Brémy, Bremerhaven, Hamburk, Rostock, Lübeck a Wilhelmshaven. -CBC- 3 Modernizace parku kolejových vozidel společnosti ČD Cargo Setkání managementu společnosti ČD Cargo s obchodními partnery ve Špindlerově Mlýně, uskutečněné v listopadu loňského roku, mělo mezi jeho účastníky velmi příznivou odezvu. O jeho obsahu jsme vás podrobněji informovali v minulém vydání Cargováku. K zajímavým vystoupením na konferenci patřila prezentace na téma Modernizace hnacích vozidel ČD Cargo a legislativní změny ve vztahu k železničním kolejovým vozidlům. Uvedl ji ředitel Odboru údržby a oprav kolejových vozidel Ing. Zdeněk Štěpánek. Seznámil přítomné hosty především se Hybridní lokomotiva umožňuje provoz z naftového motoru i z elektrické sítě 25 kv 50 Hz. současným stavem modernizace hnacích vozidel a s výhledem na rok ČD Cargo má ve svém portfoliu více než 970 lokomotiv s průměrným stářím 32 let. V souladu se svou strategií pokročilo v modernizacích hnacích vozidel s cílem zvýšit jejich provozní spolehlivost a bezpečnost, šetřit provozní náklady, zkvalitnit pracovní podmínky obsluhy a snížit emisní zátěž pro životní prostředí. Po dokončení modernizací 30 lokomotiv řady byly modernizovány další prototypy určené ke zkouškám a provoznímu ověření. Po schválení úprav Drážním úřadem pro běžný provoz se bude v tomto programu pokračovat i v roce Smyslem modernizace lokomotiv ř. 163 na bylo rozšířit jejich použitelnost o tratě s napájecím systémem 25 kv 50 Hz, umožnit jejich provoz na Slovensku a v Maďarsku, zvýšit výkon o 15 %. Na lokomotivách je nový řídicí systém (regulace prostřednictvím IGBT tranzistorů), možnost rekuperačního brzdění, je samozřejmě prodloužena i životnost těchto lokomotiv a zvýšen komfort obsluhy. V rámci modernizace lokomotiv 742 na byl dosazen nový hnací agregát motor CAT 3508 C a alternátor Siemens 1FC Zvýšil se trakční výkon a maximální rychlost až na 100 km/h. Byly dosazeny elektrodynamické a doplňkové brzdy, zaveden nový řídící a diagnostický systém, automatická regulace rychlosti. Kabina strojvedoucího byla uspořádána věžově a kapota snížena. Samotné lokomotivy řady 742 byly upraveny snížením představku a úpravou kabiny, aby se zlepšil výhled pro strojvedoucího. Lokomotiva byla osazena novým ovládacím pultem, elektronickým rychloměrem a elektricky ovládanou brzdou. K vybavení patří i mycí kout, klimatizace, odhlučnění atd. Modernizovaly se také lokomotivy 708 na řadu a lokomotivy řady 210 se přestavily na hybridní 218 tato řada nyní umožňuje provoz z naftového motoru i z elektrické sítě 25 kv 50 Hz. Lokomotiva nyní může bez problémů zajíždět na neelektrifikované vlečky z elektrifikované trati. Pro rok 2012 jsou připraveny další projekty: dosazení zařízení pro měření spotřeby el. energie na všechna hnací vozidla el. trakce a pro měření spotřeby nafty na hnací vozidla v dieselové trakci. Na lokomotivy budou postupně dosazovány radiostanice GSM-R. ČD Cargo si pořídí nové vícesystémové interoperabilní lokomotivy a bude pokračovat v modernizaci dalších hnacích vozidel. Technické specifikace pro interoperabilitu jsou základní normou pro železniční dopravce, pokud chtějí obstát v konkurenci na dopravním trhu. Ve Špindlerově Mlýně byla tomuto tématu věnována značná pozornost. Respektování požadavků interoperability je nezbytnou podmínkou spolufinancování obnovy vozidel z fondů EU. -red-

4 4 Provoz Leden 2012 Komunikace je důležitá i v provozu Obsluha nošovické železniční vlečky automobilky Hyundai v podhůří Beskyd vychází z potřeb korejského zákazníka. Společnost ČD Cargo ji zajišťuje v tzv. režimu nepravidelné obsluhy. Vlastní organizaci obslužných prací na vlečce má na starosti zaměstnanec provozního pracoviště ČD Cargo Ostrava Kunčice ve funkci nádražního. Od zahájení provozu železniční vlečky HMMC (Hyundai Motor Manufacturing Czech) se zde můžeme například setkat s nádražním Jiřím Včolkem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení posunu a provozní práce. Po vzniku společnosti ČD Cargo působil dva měsíce v Dětmarovicích na vlakových dispozicích, dva měsíce v Ostravě Svinově u vozové služby a manipulací s vozy. O práci na vlečce HMMC v Nošovicích se ucházel od konce roku V obvodu provozního pracoviště Ostrava Kunčice se pak podrobně seznámil se všemi pracovišti ve Frýdku-Místku, v Havířově, Ostravě Kunčicích u 1. i 2.posunu a na vlečce Paskov. V profesi nádražního železniční vlečky automobilky Hyundai v Nošovicích je od února Během loňského srpna zacvičoval havířovské vedoucí posunu pro obsluhu vlečky nového kontejnerového terminálu Metrans v Šenově. Od září 2011 spustila automobilka HMMC Nošovice výrobu na tři směny, což se samozřejmě promítlo i do vlastního provozu na vlečce. Denně na ni ráno vstupuje jeden kontejnerový vlak a najíždějí soupravy prázdných speciálních vozů pro přepravu automobilů. Každý den vlečku opouští kontejnerový vlak s prázdnými kontejnery a jedna až dvě soupravy vozů s automobily. Nádražní musí obsluhu vlečky sladit s potřebami automobilky a možnostmi železničního provozu v žst. Frýdek-Místek v dobách mezi jízdami osobních vlaků. Baví mě to. Musím přemýšlet, abych se vyvaroval zbytečných úkonů a nevznikl zmetek nebo škoda. Řídíme se podle příjezdů zátěže pro automobilku, podle potřeby a podle nasmlouvaných přístaveb s přepravci, vysvětluje nádražní Včolek a pokračuje: Vlečku můžeme obsluhovat každou hodinu vždy po odjezdu osobního vlaku na Český Těšín. Když se opozdí manipulace a propásne čas obsluhy, tak musím hodinu počkat. Ta hodina pak vždy chybí na konci směny, takže nemohu večer říci - mám padla, jdu domů. Prostě se to zapinkalo a musí se to dodělat. Nádraží ve Frýdku-Místku je pro účely ČD Cargo malé a krátké, vjezd je povolen pouze na čtvrtou kolej, která je pro autovlaky krátká. Proto se musí obsluha dělat úvraťově dvěma hnacími vozidly. Vlak vjede do stanice, vyvěsí se vlaková lokomotiva a její funkci přebírá postrková lokomotiva, která s vlakem pokračuje do Ostravy Kunčic. Jak ale Jiří Včolek dodává, vždy záleží na domluvě. Komunikaci mezi korejskou stranou a Cargem zajišťuje konzultant Petr Braš z firmy Raillex, která je prostředníkem mezi ČD Cargem a HMMC. Je bývalý výpravčí, zná dopravní problematiku. Právě proto také nejčastěji naráží na korejskou mentalitu. Korejci totiž požadují okamžité plnění svých požadavků, což někdy kvůli provozní situaci ve stanici nelze splnit, takže občas, ač velmi neradi, musí vyslechnout informaci, že to půjde až za hodinu nebo za dvě. Korejská mentalita mi nevadí. Jsme tu od toho, abychom poskytovali požadované služby. Pro nás je také velmi důležité, abychom měli včas veškerou dokumentaci na odvoz zátěže, aby autovlaky mohly pokračovat podle nasmlouvaných tras do Německa nebo přes Rakousko a Slovinsko do koperského přístavu. Pro mě osobně je ale zcela zásadní, že mám ve svém rozhodování ve funkci plnou oporu v našem vedení, říká Jiří Včolek. Podle vedoucího provozního pracoviště Ostrava Kunčice Jiřího Procházky jde v tomto případě o naprosto univerzálního a velmi zkušeného zaměstnance. Podle potřeby, třeba při výlukách, je schopen nastoupit na kterékoliv místo vedoucího posunu v obvodu. Vzájemný vztah jsme založili na důvěře, říká vedoucí provozního pracoviště. Pro úplnost dodejme, že nádražní nošovické vlečky sjednává jízdy vlaků s výpravčím v Dobré u Frýdku-Místku, staví výhybky na vlečce, vybírá vozy, sepisuje soupis vozů a zadává příslušné údaje do informačního systému. Dále řídí práci u posunu ve Frýdku-Místku, je vedoucím směny na frýdecko-místecké straně a organizuje práci tří posunek. Text a foto: Ivan Skulina Přepravujeme hutní výrobky do Evropy z Železáren Podbrezová Slovenské Železárny Podbrezová se řadí k nejstarším hutnickým společnostem ve středoevropském prostoru, neboť již v šestnáctém století byly na horním toku řeky Hron zpracovávány železné rudy a rudy dalších barevných kovů, na něž byl tento region mimořádně bohatý. Vznik firmy v její dnešní podobě přímo souvisí s rozmachem železniční dopravy v devatenáctém století. Rozhodnutí o jejím založení padlo v roce 1840 a již v témže roce byla zahájena výstavba závodu na výrobu kolejnic pro celé tehdejší habsburské Rakousko. Výroba byla zahájena roku 1851 a prvním sortimentem byly kromě kolejnic plechy a tyčové železo; zajímavostí též je, že v přímé souvislosti s železárnami byla v roce 1896 vybudována jediná normálněrozchodná ozubnicová trať na dnešním Slovensku, dráha Tisovec Pohronská Polhora. V roce 1930, po vybudování Mannesmannovy válcovny, byla zahájena i výroba ocelových rour. Společnost se neustále rozšiřovala a zdokonalovala. Postupně se stala významným evropským producentem bezešvých rour válcovaných za tepla, bezešvých rour tahaných za studena, přesných svařovaných rour, rourových polotvarů, svařovaných rour velkých průměrů a tvarovek. V roce 1992 byl tehdejší státní podnik transformován na akciovou společnost a dále modernizován. Dnes je dodavatelem řešení pro automobilový průmysl, energetiku, strojírenství a též je výrobcem konstrukcí a rozvodů. Firma provozuje závody nejen na Slovensku, ale i v České republice a ve Španělsku a prodeje realizuje v padesáti zemích světa přes vlastní prodejní a marketingovou síť. Významná část těchto prodejů je v evropském měřítku realizována železnicí, a to vozovými zásilkami, mířícími z Podbrezové do řady zahraničních železničních stanic. Nemalou část těchto přeprav zajišťuje i ČD Cargo, a to jak pro příjemce v České republice, tak i v Polsku a západní Evropě. V posledních letech činí objem přeprav hutních výrobků ze Železáren Podbrezová, realizovaných ČD Cargo, zhruba tun. Kromě obvyklých destinací v České republice, Polsku, Německu a Španělsku se příležitostně uskutečňují i přepravy do jiných zemí. Tak tomu bylo i počátkem listopadu 2011, kdy byly přes české území mezi Horní Lidčí a Děčínem přepraveny dva vozy Res, ložené hutními polotovary z Podbrezové do belgického přístavu Antverpy. Zásilka vyžadovala ochranu před povětrnostními vlivy, byla proto kryta speciální plachtou. ČD Cargo se i této méně obvyklé zakázky úspěšně zhostilo. Text a foto: Martin Boháč Snímek zachycuje jeden z vozů s hutními polotovary, řazených v relačním vlaku ČD Cargo, při průjezdu pardubickým hlavním nádražím večer 11. listopadu ČD fórum v Bratislavě pojedenácté Na Velvyslanectví ČR v Bratislavě se 6. prosince 2011 uskutečnilo XI. ČD fórum pod vedením Generálního zastoupení ČD Cargo na Slovensku. Setkání obchodních partnerů dceřiné společnosti ČD Cargo - Koleje Czeskie - se uskutečnilo 15. prosince v horském středisku v Zakopaném v Polsku. Tradiční setkání v závěru roku se tentokrát spojilo také s příležitostí oslavit páté výročí působení této společnosti na polském trhu. Hosty přivítal jednatel společnosti Koleje Czeskie pan Zbyszek Waclawik, který zhodnotil její pětileté působení v Polsku ve formě s. r. o. Zároveň představil cíle do příštích let s důrazem na rozvoj spediční, přepravní a vozové činnosti. Za českou i polskou stranu pronesl zdravici Karel Kysilka, obchodní rada Ambasády ČR ve Varšavě (pověřený Jeho excelencí ambasadorem Janem Sechterem), dále Dariusz Zimny, honorární konzul ČR v Bydgoszczi, Wojciech Grzonka, předseda představenstva Škoda Polska, Tomáš Kroča, předseda Akci zahájil generální zástupce slovenské pobočky Jiří Vencl, když představil program celého dne. Významné hosty na půdě velvyslanectví pak uvítal ambasador ČR na Slovensku Jakub Karfík. Osobně se celého fóra zúčastnil rovněž předseda představenstva ČD Cargo Gustav Slamečka, který zahájil cyklus odpoledních přednášek svým úvodním slovem. Z řady odborných témat, která během programu zazněla, jmenujme například vystoupení obchodního ředitele ČD Cargo Romana Valloviče nebo ředitele Odboru plánování kapacit Jiřího Witisky, kteří hovořili o specifikách nákladní železniční dopravy obou zemí. Osobní přepravě ve vazbě na cestování po železnici mezi ČR a SR se věnoval ve svém příspěvku náměstek generálního ředitele ČD Antonín Blažek. Veselým a netradičním zakončením představenstva Jerid Polska, a Bartosz Krzemieniewski, předseda představenstva STK. Jménem mateřské firmy ČD Cargo popřál společnosti Koleje Czeskie hodně úspěchů do dalších let obchodní ředitel Roman Vallovič a člen představenstva Jan Vlasák. Koleje Czeskie získávají stále významnější postavení na polském trhu. V roce 2009 společnost obdržela licenci pro nákladní dopravu na polském této akce pak pro všechny přítomné bylo i závěrečné vystoupení, kdy na půdu velvyslanectví zavítal jako překvapení Mikuláš s čertem a andělem. -jpt- Malé překvapení na půdě Velvyslanectví ČR v Bratislavě se odehrálo v režii zástupců společnosti ČD Cargo. Polská společnost oslavila 5. výročí Na snímku společně s Helenou Vondráčkovou Ing. Waclawik a Ing. Vlasák území a v roce 2011 důležité certifikáty A+B, které znamenají zvýšení podílu ČD Cargo na realizaci přeprav zboží v Polsku. Výročního setkání se zúčastnilo více než 150 top manažerů, největších zákazníků a partnerů společnosti Koleje Czeskie. Zlatým hřebem večera se stalo vystoupení české pěvecké hvězdy Heleny Vondráčkové. Ing. Lada Hlaváčková

5 Nástěnka Leden 2012 Odstartovala druhá etapa školení informačních systémů Od ledna 2012 se rozbíhá školení provozních zaměstnanců v používání různých informačních systémů ve společnosti ČD Cargo. O projektu Specifické školení interních lektorů a provozních zaměstnanců - uživatelů informačních systémů ČD Cargo, a. s. jste se již mohli v Cargováku dočíst v souvislosti se školením Aplikačního portálu ČD Cargo. Tato úroveň školení byla ale pouze předzvěstí podstatně rozsáhlejšího bloku, který v sobě zahrnuje školení uživatelů specificky vytvořených systémů, mezi něž patří např. systémy Vlasta, ISOŘ, PRIS nebo CNP. O rozsáhlosti školení vypovídá především počet zaměstnanců, kterých se tato záležitost v období od ledna do září 2012 bude týkat. Během devíti měsíců jich totiž bude proškoleno 1 540, v největší míře v oblasti používání systému PRIS a PDA. Školitelé z řad zaměstnanců ČD Cargo Již v loňském roce se rozběhla školení interních lektorů, kteří byli vybráni z řad zaměstnanců ČD Cargo. Cílem projektu je totiž opět snaha vytvořit ucelený koncept, založený na využití potenciálu a zkušeností našich zaměstnanců. Pro každou ze školených aplikací byli vybráni zástupci, kteří za dané provozní jednotky odpovídají za podporu provozních zaměstnanců při řešení běžných problémů v práci se systémy. Během školení byli interní lektoři seznámeni s největšími komplikacemi, které se během provozu jednotlivých aplikací objevovaly. Vzniklé případové studie byly doplněny rozsáhlým výkladem, který se stal podkladem k vlastnímu školení provozních zaměstnanců. Příklady - základní podstata školení Zaměstnanci se tedy na školeních mohou seznámit s případovými studiemi, zaměřenými na konkrétní problémy v jednotlivých provozních jednotkách. Cílem školení není seznámit se s běžným chodem aplikací. Jsme si plně vědomi toho, že zaměstnanci znají základní funkcionality systémů. Chceme účastníkům hlavně ukázat, kde vznikají nejčastější chyby v obsluze daných aplikací a jak 5 jim předcházet. Tak popsal projekt Ing. Luděk Ehrenberger, který má na starosti vývoj většiny těchto aplikací. Výhodou školení také je, že si zaměstnanci na testovacích verzích mohou vyzkoušet provázanost jednotlivých systémů. Při zadání chybových údajů tak přímo v reálu uvidí, co daná chyba způsobí v dalších systémech. Věříme, že zafunguje nejdůležitější pravidlo a tím je fakt, že na konkrétních příkladech se člověk nejvíce naučí, uvedl Ing. Ehrenberger. Školení je podpořeno z prostředků ESF Celý projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, jmenovitě z výzvy č. 60 EDUCA. Tuto oblast podpory již ČD Cargo využilo v projektu, který se věnoval školení v oblasti předávky a přejímky vozů a zásilek. Mezinárodní zprávy o brzdění (2): Jak se vyplňují údaje v kolonkách Druhý díl dotazů, které zaslal naší redakci strojvedoucí Petr Andráš, se věnuje vlastní zprávě o brzdění a vyplňování údajů do jednotlivých kolonek. Na stránkách měsíčníku Cargovák tak pokračuje seriál z minulého čísla. Chtěl bych vás požádat o zveřejnění problému s mezinárodními zprávami o brzdění (MZOB), který se týká jejich vyplňování tranzitéry. Problém je dlouhodobý a nedaří se jej vyřešit. Po nedávném zavedení strojového zpracování programem PRIS-VLASTA se sice podařilo některé chyby eliminovat, nastává však problém jiný zaplavování zpráv zbytečnostmi. Nejdříve tedy, co se i nadále po mnoha letech vyplňuje špatně, v rozporu s předpisem KvS3-B Možná se mýlím já, ale dle mého názoru tranzitéři stále nevědí, že nové číslo vlaku se při jeho změně nevtěsnává propiskou za to původní do stejné kolonky (1), ale do poznámek (11) ve stylu Z Kolína jako vlak Vyplňování zprávy o brzdění je ovlivňováno lidským faktorem, který v jednotlivých případech selhává. Z tohoto důvodu vznikají chyby. Přijatými opatřeními se snažíme chybám předcházet, nelze je však zcela vyloučit. Výklad IN ČDC KVs3-B-2010 k vyplňování uvedených rubrik: Směrnice nepřipouští přepisování nebo doplňování původního čísla vlaku v rubrice 1 Číslo vlaku zprávy o brzdění. Jestliže lze zprávu o brzdění použít u následujícího vlaku, uvede se podle článku této směrnice nové číslo vlaku do rubriky 11 Poznámky. Směrnice však neuvádí, že by nové číslo vlaku mělo být doplněno o novou výchozí, popřípadě konečnou stanici. Tvar zápisu, uvedený panem Andrášem, není směrnicí KVs3-B-2010 popsán. Je však dobrým zvykem provozních zaměstnanců, který bude zapracován do 1. změny výše jmenované směrnice. Tento údaj je nařízen Přílohou A k vyhlášce UIC 472V a rovněž 37 vyhlášky MD ČR 173/1995 Sb. že datum odjezdu (2) je skutečné datum odjezdu vlaku z výchozí stanice (3), a ne datum, kdy sepisují novou MZOB ve stanici následné. Článek b) směrnice KVs3- -B-2010 uvádí, že rubrika 2 Datum odjezdu se vyplňuje shodně s legendou. Jedná se tudíž o skutečné datum, kdy vlak opouští výchozí stanici. Tento údaj je nařízen Přílohou A k vyhlášce UIC 472V. že jede-li vlak do ciziny, nejsou konečnou stanicí (4) ani Kúty štátná hranica, ani Děčín státní hranice, ale skutečná stanice určení, např. Bremerhaven v oné cizině. Případy nesprávného vyplnění rubriky 4 jsou projednávány na pravidelných jednáních s partnerskými ŽDP. V rubrice 4 Konečná stanice zprávy o brzdění se podle článku c) směrnice KVs3-B-2010 uvádí slovní název skutečné konečné stanice vlaku bez rozdílu, zda se tato stanice nachází na území ČR nebo na území jiného státu. Přesné znění názvů stanic s číselným označením dopravních bodů je pro území ČR uvedeno v předpisech SŽDC SR 70 (Sei) a ČD SR 53 a pro zahraniční stanice v Číselníku služeben databáze FGE podle vyhlášky UIC Číselný kód stanice je nutné uvádět v případech, kdy nelze pouze slovním názvem identifikovat konkrétní dopravní bod. Např. stanice AACHEN má 33 dopravních bodů. Číselníky jsou uvedeny v IS VLASTA v souladu s výše jmenovanými normami. Pokud je v rubrice 4 Konečná stanice uvedena přechodová stanice, která Ilustrační foto: Ivan Skulina není totožná s konečnou stanicí vlaku, musí určený zaměstnanec ověřit platnost údajů uvedených ve zprávě o brzdění pro ještě neprojetou trasu a vystavit novou zprávu o brzdění s uvedením skutečné konečné stanice. Rubrika 4 není uzpůsobena pro dopisování nových údajů. že už se dnes nepíše univerzální hmotnost 87 tun u lokomotiv určitých řad, ale jejich skutečná hmotnost. Článek 240 v) předpisu ČD V15/I, který umožňoval záměnu lokomotiv vyjmenovaných řad na vlaku bez nutnosti vyplňování dalšího řádku rubriky 23 Hmotnost (t) sloupce A Činných hnacích vozidel, pozbyl platnost vydáním výnosu č. j. 881/09-12/1-Lr a do směrnice KVs3-B-2010 nebyl v jakékoliv podobě zapracován. Do rubriky 23 Hmotnost (t) sloupce A Činných hnacích vozidel se vždy uvádí skutečná hmotnost hnacího vozidla. Pokud je na vlaku více činných hnacích vozidel, uvádí se do této rubriky výsledek součtu jejich hmotností. Tento údaj je nařízen Přílohou A k vyhlášce UIC 472V. že se názvy stanic uváděné kdekoliv v MZOB musí psát slovy, a ne číselným kódem Stejným způsobem jako konečná stanice do rubriky 4 Konečná stanice se vyplňuje i výchozí stanice do rubriky 3 Výchozí stanice. U ostatních rubrik sloužících pro zápis stanice směrnice KVs3-B-2010 nenařizuje uvádět číselný kód. Tento kód se tudíž nemusí v jakémkoliv případě uvádět v rubrice 11 Poznámky u místa vykonání jednoduché zkoušky brzdy a u místa uvedeného u odkazu na platný řádek zprávy o brzdění v případě změny sestavy vlaku podle článku KVs3-B-2010 a dále ve sloupci G Stanice u názvu stanice sestavení nebo doplnění zprávy o brzdění. Z výše jmenovaných je vyhláškou MD ČR 173/1995 Sb. nařízeno uvádět název dopravny, ve které byla provedena zkouška brzdy. že když zaškrtnou RID ANO, musí vyplnit i ten zbytek Pokud jsou ve vlaku zařazena vozidla s přepravou nebezpečných věcí, musí být ve zprávě o brzdění v rubrice 65 Nebezpečné věci ve vlaku (RID) označeno zaškrtávací políčko ANO. V tomto případě musí být uvedena čísla vozidel s přepravou nebezpečných věcí v rubrice 66 Číslo vozu s RID, UN čísla přepravovaných nebezpečných věcí v rubrice 67 UN číslo a identifikační čísla nebezpečnosti v rubrice 68 RID číslo označení nebezpečí. V případě, že se v přepravním dokladu v souladu s RID UN číslo neuvádí, ale uvádí se pouze čísla vzorů bezpečnostních značek nebo třída nebezpečných věcí, tak se do rubriky 68 zapíše tento údaj. Pokud při ručním vyplňování zprávy o brzdění při přepravě více nebezpečných různých UN čísel není velikost rubrik 67 a 68 dostačující, zaměstnanec provádějící zápis použije pro zapsání více údajů další přípojný list. Ve zprávě o brzdění se uvede odkaz na tento přípojný list. Při přepravě nebezpečných věcí stejných UN čísel v ucelených vlacích lze při ručním zpracování zprávy o brzdění zapsat údaje v rubrikách 67 a 68 pouze jednou a čísla vozů spojit vůči těmto údajům svorkou. Při použití výpočetní techniky lze upravit počet řádků v jednotlivých rubrikách. že by měli před ÚZB vyplnit i údaje v tabulce 61 druh a místo provedení a vozmistr tam po jejím skončení doplní jen čas ukončení ÚZB a podpis. Rubrika 61 zkouška brzdy slouží pro záznam o provedení úplné zkoušky brzdy. Podle článku a d) směrnice KVs3-B-2010 se do této rubriky uvádí podpis zaměstnance, který vyzkoušel účinkování brzdy na jednotlivých vozidlech vlaku, a čas a datum ukončení zkoušky brzdy. Ostatní položky (místo provedení, těsnost soupravy) se nevyplňují. Při vykonání úplné zkoušky brzdy se místo jejího provedení shoduje s výchozí stanicí vlaku, případně s výchozí stanicí předchozího vlaku, ze kterého byla zpráva o brzdění použita. Název dopravny, kde byla zkouška brzdy provedena, datum provedení zkoušky brzdy a podpisy odborně způsobilých osob, které zkoušku provedly, nařizuje uvádět 37 písmeno a) a g) vyhlášky MD ČR 173/1995 Sb. A na závěr kolonka 63 nejvyšší rychlost soupravy vozů. Nevím, jak byli zaměstnanci tranzit proškoleni, ale to jak zdůvodňují zde uváděné rychlosti, je až zarážející. V naprosté většině stanic tam opisují rychlost podle jízdního řádu. Rychlost ze sešitového jízdního řádu lze opsat pouze v případě, že se jedná o nejvyšší předepsanou rychlost ze všech tabelárních jízdních řádů v dané trase vlaku a to pouze za podmínky, že se v soupravě vlaku nenachází jiné určující faktory, na jejichž základě by byla nejvyšší dosažitelná rychlost vlaku omezena. Tato rychlost je pro konkrétní vlak a celou jeho trasu, včetně úseku na území jiného státu, uvedena v Plánu řadění nákladních vlaků ND. Odpovědi připravuje: Zdeněk Rosický

6 6 Zajímavosti Leden 2012 Historie Co asi Tomáš Baťa netušil Mapa v jízdním řádu je vyznačuje tečkovanou čarou a nazývá je tratě, na nichž je osobní doprava v závazku veřejné služby t. č. zastavena. Dnem 11. prosince 2011 jich opět přibylo; třeba traťové úseky Moravská Třebová Velké Opatovice a Chornice Dzbel. Moravská západní dráha Jak přišel kraj, řečený malá Haná, k těmhle kolejím? Někdejší snahu o ně provázel charakteristický jev: chyběly peníze. Věc již takřka ztracenou zachránila Věhlasný železniční viadukt u Garabit ve Francii, navržený slavným projektantem A. G. Eiffelem, můžete spatřit až do 26. ledna 2012 také v Praze v jejím Muzeu hlavního města. Sedmimetrovou konstrukci střední části mostu postavil ve své stodole ze stavebnice Merkur její sběratel a fanda Jiří Mládek. Trvalo mu to čtyři měsíce, těch stavebnic přitom spotřeboval asi osmdesát, včetně 25 tisíc šroubků s matičkami. Na výstavě Já, Merkur, jejímž partnerem je také společnost ČD Cargo, je v podobných rozměrech k vidění i samotná Eiffelova věž nebo obří ruské kolo (samozřejmě jedna banka z Frankfurtu nad Mohanem, jež se uvolila poskytnout prostředky. Říšský zákon číslo 129 z 11. července 1886 vložil koncesní práva na firmu von Erlangen a synové. Poté byla schválena a záhy poopravena trasa, původně vedoucí z Prostějova přes Plumlov. Na jaře 1889 se začalo se stavbou, to již v režii akciové společnosti Moravská západní dráha neboli MWB, vzniklé v prosinci Dílo šlo rychle: v srpnu téhož roku bylo vše stavebně hotovo a 1. září 1889 společnost předala trať Prostějov Chornice Třebovice veřejnému provozu i s odbočkou Chornice Velké Opatovice. Konečně místní dráha Velké Opatovice Skalice nad Svitavou propojila 17. května 1908 tuto odbočku se současnou tratí 260. Historie ještě mladá: stanice Chornice s osobním vlakem v listopadu Věděli jste, že.. Mezihra: Tomáš Baťa MWB žila svým lokálkovým životem, napomáhala místním průmyslovým i zemědělským aktivitám. Vozila šamotovou hlínu a v čase řepné kampaně tady vládla cukrovka. Tahle skromná dráha upoutala pozornost zlínského velkopodnikatele Bati. Ten se v polovině dvacátých let začal vážně zaobírat myšlenkou na dálkovou železnici Praha Košice v nové poloze mimo Přerov a Bohumín a samozřejmě přes Zlín. Realizaci projektu měly napomoci i koleje MWB. Baťa postupoval systematicky: nejprve skoupil akcie firmy (ta byla stále soukromou dráhou ve státním provozu) a stal se jejím majoritním vlastníkem. Následnou důkladnou přestavbou chtěl pak celé lokálce vtisknout parametry hlavní dráhy. funkční), Wichterleho čočkostroj, pohyblivý model mechanického pavouka či robotické ruky a dokonce i 3D tiskárna. Stavebnice Merkur vznikla v Polici Projektu ale nezjednala pochopení ani propagační kampaň. Stát preferoval unitární železnici, do které koncept soukromé (navíc hlavní) dráhy ani trochu nezapadal. I nadále proto zůstala železnice mezi Třebovicemi a Prostějovem v regionální podobě. nad Metují a má za sebou již více než osmdesátiletou historii. Její tvůrce Jaroslav Vancl jistě netušil, že hračka z tehdejší firmy Inventor obstojí i v kosmickém věku virtuální reality. Jeho zeť František Jirman přišel kolem roku 1930 také s modelem plechového elektrického vláčku. Továrna přežila válku i Vítězný únor. V polistopadové historii firmu Historie trochu starší: jízdenka na historický vlak ze září Toho času zastavena Původně parní lokálkový obraz tady začaly překreslovat motorové osobní vlaky, zavedené na přelomu let 1934/1935. Zvláštní kapitolou v životě MWB byla léta , kdy z celé tratě zbyly protektorátním dráhám jen úseky Prostějov Dzbel a Skalice nad Svitavou Jevíčko. Ostatní připadlo Německé říšské dráze (DR). Historie MWB jakožto soukromé firmy se uzavřela 10. října 1945, kdy byla společnost zestátněna. V závěru roku 1958 převedly ČSD řízení provozu v trati Třebovice Chornice Velké Opatovice do režimu zjednodušené dopravy s centrem v Chornici. O tři roky později se sídlo dirigujícího dispečera přeneslo do Moravské Třebové. Osazení návěstidel, natažení potřebné kabelizace a instalace další techniky zvládlo tehdy Železniční vojsko v rámci cvičení za pouhých 18 hodin. Na podzim roku 1978 se tratě bývalé Moravské západní dráhy rozloučily s parními lokomotivami. O desetiletí později, v září 1989, si pěknými oslavami trať připomenula sté narozeniny. A historik si poznamená: od 11. prosince 2011 osobní doprava toho času zastavena. Kolejovou dopravu tady budou zastupovat pouze nákladní vlaky. Tak tohle asi Tomáš Baťa netušil. Pavel Schreier Historie nejstarší: první emise akcií Moravské západní dráhy z prosince Stavebnice Merkur okouzlila již několik generací zachránil Ing. Jaromír Kříž, který získal objekt v Polici nad Metují restitucí po svém dědovi. A již pozastavenou výrobu během tří let znovu oživil. Od základů se musela vymyslet i konstrukce vláčků, jejichž původní výroba skončila v roce 1968 a nic se z ní nezachovalo. Dnes tato stavebnice patří k nejprodávanějšímu artiklu. A Merkur se v letech stal Hračkou roku. Pokud nestihnete navštívit výstavu v Praze, můžete si kdykoliv zajet do nedávno otevřeného muzea Merkuru v Polici nad Metují a vrátit se tak ve vzpomínkách do svého dětství. Text a foto: Irena Pospíšilová Ze zahraničí RAKOUSKO Dráhy ÖBB chtějí žalovat manažery své nákladní RCA Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) připravují udělení pokut a civilněprávní žaloby proti dřívějším manažerům dceřiného podniku nákladní dopravy Rail Cargo Austria. Podle agenturních zpráv potvrdily ÖBB zprávu v informačním magazínu Format. Jde o manažery dceřiných firem v Rumunsku, Itálii a pravděpodobně v Turecku. ÖBB nechaly vyhotovit tři posudky. Kromě jiného jde o vysoké kupní ceny při přebírání firem, přičemž ve hře má být záměr a nesmyslné realitní aktivity. SLOVINSKO Baltic Rail spojuje Slovinsko s jihem Polska Logistická společnost Baltic Rail loni zahájila pravidelné jízdy kontejnerového vlaku mezi Koperem ve Slovinsku a místem Dobrowa Gornicza v jižním Polsku. Obsluhován je přitom rovněž terminál CCT ve vídeňském přístavu Freudenau. Doba tranzitu se udává 38 hodin. Z počátku se nabízí po jednom odjezdu v každém směru týdně. Za projektem je úsilí přístavu Koper o napojení na střední a východní Evropu. Baltic Rail, která má kanceláře v Talinu a ve zmíněném polském místě, patří do americko-kanadské skupiny Rail World Group se sídlem v Chicagu. Vedle drážního managementu je celosvětově zaměřena na privatizaci drážních zařízení. Dalšími dceřinými podniky jsou soukromí dopravci Rail Polska a Rail World Ukraine. BELGIE Antverpy požadují trať Železný Rýn Výstavba drážní infrastruktury z přístavu Antverpy a zpět do přístavu je nanejvýš naléhavá. Jsme odkázáni na rychlý obrat ve věci Železného Rýna, apeloval prezident městského přístavního podniku Antverpy Marc Van Peel na antverpském přístavním dnu v německém Duisburgu. V železniční dopravě spatřuje Van Peel velké rezervy. Její podíl na dělbě přepravní práce během deseti let stoupl skoro z nuly na 10 procent a měl by se zvýšit do roku 2020 na 15 procent. KANADA Dráha CN a Ray-Mont Logistics tvoří dodavatelský řetězec Kanadská nákladní dráha CN a logistický podnik Ray-Mont Logistics uzavřely v prosinci dohodu o zajišťování dodavatelského řetězce pro export obilí a luštěnin přes Montreal a Vancouver. Podle dohody bude Logistics provozovat příslušné terminály sedm dní v týdnu. V nich se budou zemědělské produkty plnit do pytlů a kontejnerů. Dráha bude zařízení denně obsluhovat s dostatečným množstvím vagonů a kontejnerů. CBC

7 Relax Leden Seriál Zajímavé nákladní vozy Dokončení z minulého čísla Vozy řady Habbins o vlastní váze kg měly únosnost pod C 55,5 tun, ložnou délku/šířku /2750 mm. Tato řada vozů byla některými firmami velmi žádaná (např. Pivovar Praha Smíchov, Kronospan Jihlava, Knauf Počerady, Chemopetrol Litvínov, Papírny Paskov, později i Papírna Štětí). V roce 2001 vyrobila firma OOS Ostrava prototyp vozu Habbillnss řady Délka vozu přes nárazníky mm, ložná délka/šířka /2840 mm. Vlastní váha 30 tun, únosnost vozu pod C 52 tun. Vůz je vybaven 8 zajišťovacími přepážkami. Vývoj výroby vozů řady H v cizině pokračuje, byly postaveny vozy řady Habfis a Hfirrs, schopné jízdy podmořským tunelem nebo trajektem, vozy řady Habis 16 se sníženou podlahou pro přepravu dílů pro automobilky, vozy řady Hccrrss pro přepravu smontovaných automobilů, vozy řady Habikks s tlumicími čelníky nebo řady Habiis 11/2 pro přepravu zboží zvlášť citlivého na nárazy a další speciální vozy - dokonce i izolované vozy řady Hbbillns. Pro ŽSR vyrábí Vagónka Kraljevo (Srbsko) třínápravový patrový krytý dvojvůz pro přepravu osobních automobilů řady Hccerrs. Italské železnice (FS) mají ve svém vozovém parku zařazeny vozy Habbillss, které v prázdném stavu mohou jet rychlostí 140 km/h. Pro ruské a ukrajinské železnice vyrábí Tatravagónka Poprad vozy Habii(ll) nss se zesílenými stěnami a s podvozky Vůz řady Habbiins ÖBB pro nápravový tlak 25t/nápr. Firma VW (AUDI) je vlastníkem šestinápravových třípodvozkových kloubových vozů řady Haimmrs se sníženou podlahou pro přepravu automobilových dílů. Švédská vagónka v roce 2004 vystavovala netradiční dvoudílný vůz řady Hiqqrrs-vw pro přepravu papírenských výrobků. Vůz nemá boční předsuvné stěny, ale boční skládané stěny nahoru výsuvné pomocí elektromotoru 3x230 V z lokomotivy nebo z cizího zdroje. Vozy jsou stavěny na nápravový tlak 25 tun. Použitím nových materiálů se daří snižovat vlastní váhu vozů a přitom zvýšit pevnost předsuvných stěn a tak zabránit případnému vypadnutí zásilky při rozvalení nákladu na bočnice. Vozy jsou označeny řadou a písmeny ii (např. Habbiins). Výrobu vozů zajišťuje firma Bombardier, Vagónka Niesky. Vlastní váha vozů je kg, únosnost 56,1 tun pod C. Pro Německé dráhy vyrobila vagónka vozy řady Habbins 14 o vlastní váze kg, únosnosti kg pod C a ložné délce mm. Pro společnost TransWagon vyrobila vagónka vozy řady Habbiillns s osmi přepážkami o vlastní váze kg, únosnosti pod C kg a ložné délce mm. Vůz je konstruován na nápravový tlak 25 t/nápr. Vůz řady Hbis ÖBB Pro společnost RAILION vyrobila polská vagónka Swidnica S.A. vozy Habbiins 344 o ložné délce mm, vlastní váze kg a únosnosti 55 tun pod C. Švédské dráhy SJ a GC používají vagóny řady 278 0,1,2 901,931,951 o vlastní váze kg, únosnosti pod C kg a ložné délce mm. Na přelomu století došlo v Česku, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku i jinde k boomu různých přestaveb vozů. Z dlouhodobě odstavených vozů řady Gbgs, Gbs a dalších dlouhodobě odstavených krytých vozů rekonstrukcí vznikaly vozy Hbis se dvěma přepážkami se čtyřdílnou boční předsuvnou stěnou (firma VADS), Hbils s bočními kovovými předsuvnými stěnami (Debrecen, MÁV), vozy řady 226 7Hbills761 (VADS), vozy řady Hirrs s plachtovými, popř. umělohmotnými předsuvnými stěnami (ŽOS Vrútky a Trnava) pro ŽSR, pro rakouské železnice bylo ve Vrútkách a v ŽOS Zvolen provedeno na 800 rekonstrukcí vozů řady Gbs na řadu Hbis-tt 293 nebo na dvojvozy řady 292 1Hirrs-tt 325, s plachtovými stěnami pro přepravu dílů pro automobilky. Tyto vozy kopírují a plně využívají průjezdný průřez. Obdobou vozů řady H jsou dvojvozy s předsuvnými bočnicemi a bez střešního nosníku řady a Laais. Jsou využívány v Dánsku, Švédsku, Norsku, Německu i u nás. Zpravidla se jedná o švédské vagóny společnosti Nordwaggon nebo Green Cargo. Délka dvojvozu je mm, ložná délka/ šířka 2x mm / 3030 mm, vlastní váha kg a únosnost pod C 55,5 tun. Vozy řady Laais se občas vykládají i nakládají na naší železniční síti nebo jsou k vidění na tranzitu přes naši republiku. Zde opět můžeme vidět určitou shodu s prototypem vozu Zac III, který zkonstruovali a postavili čeští odborníci. Jedinou omezující věcí u vozů Laais je vítr přesahující 10 m/s to se vůz vozy řady H nesmí otvírat, aby nedošlo k vyvrácení předsuvných stěn prototyp vozu Zac III tento problém neměl. Papírna ve Štětí používala pro nakládku rolí papíru čtyřnápravový vůz Vůz řady Laais SJ řady Sins (DB), o vlastní váze kg, ložné délce/šířce /2 775 mm a únosnosti pod C kg. Rovněž tento vagon nemá střešní nosník a obě předsuvné stěny lze otevřít a vznikne tak otvor pro nakládku jeřábem o délce mm. Do budoucna si lze jen přát, aby se dále snižovala vlastní váha vozů, zrychloval oběh a tím se zvyšovala atraktivita nabídky pro současné i budoucí přepravce na železnici. Je třeba výrazně zkrátit dobu od výroby prototypu do předání vozů do provozu. Naši výrobci železničních vagonů (např. OOS Ostrava, Legios Louny a další) umí vyrobit kvalitní a vysoce efektivní vagony, ale než se dostanou do provozu, předběhnou nás firmy nejen ze západu, ale i z východu a jihu a naše vozy se již v zahraničí neuchytí. Připravuje: Ivan Votava Dokončena nová hala VUZ Novou halu pro přípravu zkoušek HPZ II slavnostně otevřel 16. listopadu 2011 Výzkumný Ústav Železniční, a. s., (VUZ). Hala se nachází ve Zkušebním centru VUZ Velim. Technologicky unikátní hala splňuje ty nejnáročnější požadavky klientů. Zkušební centrum VUZ Velim i díky ní posílí své přední místo mezi obdobnými zkušebními centry v Evropě. Stavba více než 144 m dlouhé a přes 17 m široké haly je navíc zcela ojedinělá i rychlostí, s jakou byla realizována, neboť výstavba byla zvládnuta za pouhé čtyři měsíce! Generální ředitel VUZ Jaroslav Grim před slavnostním pokřtěním nové haly připomněl, že dokončená stavba je součástí dlouhodobější koncepce: V roce 2011 to byl již třetí podobně významný krok - na začátku července byla dokončena rekonstrukce železničního svršku na velkém zkušebním okruhu a v říjnu byla náročným zátěžovým testem ověřena způsobilost okruhu pro rychlost 230 km/h. Těchto parametrů zkušební tratě bylo dosaženo i díky předchozí modernizaci napájecí stanice a rekonstrukci trakčního vedení. Konkrétním přínosem nové haly jsou především rozšířené technologické možnosti, usnadňující a urychlující přípravu vozidel pro jednotlivé zkoušky, a to i v případě zimního období a nepříznivých klimatických podmínek. K těmto účelům slouží špičkové vybavení dvoukolejné haly; jedna kolej je vybavena prohlížecím kanálem, který spolu se speciálními technologiemi umožňuje demontáž komponent umístěných v podvozcích či pod podlahou kolejových vozidel. Pamatováno je také na manipulaci a opravy na střechách vozidel. Pro tyto účely je k dispozici portálový jeřáb o nosnosti pět tun. Podél koleje, vybavené prohlížecím kanálem, je z jedné strany umístěna speciální lávka umožňující přístup a práci na střechách kolejových vozidel. Obě koleje jsou postaveny jako průběžné, pokračující za halu tak, aby bylo možné podle potřeby prodloužit v budoucnu halu až na délku 210 m. Jitka Grůzová Křížovka s vtipem Šel myslivec na lov. Přišel k malé díře, zavolal dovnitř: Hůů!, z díry vyběhl zajíc a myslivec ho zastřelil. Přišel k větší díře, zavolal dovnitř: Hůů!, z díry vylezl medvěd a myslivec ho zastřelil. Přišel k ještě větší díře, zavolal dovnitř: Hůů!, z díry se ozvalo Hůů! a myslivce (viz tajenka). Řešení tajenky z minulého čísla: Jedou muž a žena ve vlaku. Muž dá znenadání ženě balíček. Ta se překvapeně ptá: Co je to? Muž odpoví: Darkov. Žena si balíček chvíli prohlíží a poté mu jej podává zpět. Muž se diví: Co to děláte? Žena odvětí: Vratimov.

8 8 Cargovák Leden 2012 Cestopis Vlakem do nitra největší japonské sopky v pohoří Aso Typický osobní zastávkový vlak v oblasti Aso Aso, nenápadné japonské město ležící v centrální části ostrova Kjúšú, se na první pohled nezdá být pro neznalého turistu nějak výjimečně přitažlivé. Když sem člověk přijede poprvé a rozhlédne se kolem, uvidí jen obvyklý obraz japonského maloměsta plného architektonicky nijak zvlášť zajímavých domků. Na druhý pohled si pak za dobrého počasí všimne, že okolí města lemuje silueta pohoří, které se svým vzhledem příliš neodlišuje od obrazů hor a kopců obklopujících českou kotlinu. Japonský průvodčí převlečený do kovbojského obleku v turistickém vlaku Sopečné kužely v centrální části Aso Jeden z turistických vlaků projíždějící podél národního parku Aso Změna v chápání zajímavosti města Aso a jeho okolí přichází pro turistu teprve ve chvíli, kdy si důkladně přečte turistické průvodce a podívá se na satelitní snímky celého přilehlého regionu. Ten totiž není ničím jiným než obrovskou kotlovitou prohlubní, tzv. kalderou, jež vznikla zřícením vrcholu gigantického sopečného kužele v období přibližně před 90 tisíci lety. Z původního sopečného kužele zůstal zachován jen obvodový pás hor o délce cca 120 kilometrů a jeden z největších sopečných kráterů na světě o rozměrech přibližně 25 x 18 kilometrů zalila voda. Díky přetrvávající vulkanické činnosti a výstupům lávy na zemský povrch však postupně uprostřed jezera vyrostly nové sopečné kužely a vodní hladina byla nahrazena zajímavou krajinou měsíčního vzhledu. Rovinatá část kaldery, kde výrony lávy v průběhu dalších let postupně ustaly, se následně proměnila ve velmi úrodný region. S příchodem moderní lidské civilizace začala být úrodná část kraje využívána pro zemědělství a pastevectví. Celá oblast včetně obvodových hor i nových vnitřních sopečných kuželů dostala od předků místních obyvatel jméno Aso a stejné jméno bylo použito i pro označení správního střediska vybudovaného uprostřed rovinatého dna původní kotliny. V současné době je region vyhlášen za národní park, jehož krásy každoročně obdivují statisíce turistů. Většina z nich míří do centra oblasti, kde stojí nový sopečný masiv s pěti vrcholovými krátery. Ten nejvyšší se jmenuje Taka a dosahuje nadmořské výšky metrů. Daleko zajímavější však je o něco nižší Naka, který je stále velmi aktivní a své návštěvníky vítá sirným kouřem a horkými plyny. Na jeho vrchol rovněž vede lanovka a u úpatí stojí zajímavé sopečné muzeum. Oblast národního parku a pohoří Aso je kromě svých přírodních krás přitažlivá také pro železniční cestovatele, neboť dnem sopečné kaldery a částečně i po úpatí obvodového horstva procházejí dvě atraktivní železniční tratě. Projíždějící vlaky, jež tu používají typický japonský úzký rozchod milimetrů, jsou nejen běžným dopravním prostředkem pro potřeby místních obyvatel, ale také zdrojem nevšedních zážitků pro turisty. Tyto zážitky mají především podobu jedinečných výhledů na zdejší krajinu a její přírodu. Kromě nich se však cestovatel může v tamějších vlacích stát také svědkem téměř divadelních představení, při nichž jsou interiér osobních vozů, obsluhující personál i poskytované služby oděny do podoby amerického divokého západu. Text a foto: Luboš Peřina Bowling o pohár předsedy představenstva V pardubické LUKA bowling herně se 22. listopadu 2011 uskutečnil další ročník bowlingového turnaje O pohár předsedy představenstva ČD Cargo. V průběhu celého dne se mezi sebou utkali jednotlivci i celá družstva. Výsledky mužů 1. Jiří Zuzaňák (SOKV OVA) bodů 2. Stanislav Nosek (PJ CT) bodů 3. Pavel Nádvorník (PJ CT) bodů Výsledky žen 1. Markéta Literová (PJ PHA) bodů 2. Jana Hlavacká (PJ UNL) bodů 3. Renata Němečková (PJ OLC) bodů Výsledky družstev 1. PJ Česká Třebová bodů 2. PJ Olomouc bodů 3. PJ Ostrava bodů Loni se turnaje zúčastnilo devět týmů provozních jednotek, dva týmy SOKV Ostrava a Ústí nad Labem - a jeden tým GŘ. Byla tvořena z šesti mužů a čtyř žen. V příjemné, ale zároveň bojové atmosféře bylo k vidění několik úctyhodných výkonů. Celkové výsledky jednoznačně hovoří ve prospěch mužstva PJ Česká Třebová, které v družstvech obhájilo prvenství. Na druhém místě v družstvech se umístila PJ Olomouc a na třetím PJ Ostrava. Hegemonii PJ Česká Třebová v individuálních výsledcích rozbil pouze Jiří Zuzaňák ze SOKV Ostrava, který zvítězil s průměrným náhozem 191 bodů. Na druhém místě se umístil Stanislav Nosek a na třetím pak Pavel Nádvorník, oba z PJ Česká Třebová. V kategoriích žen se na první místo prosadila zástupkyně PJ Praha, Markéta Literová, která ve čtyřech kolech zaznamenala průměrný nához 157 bodů. Za ní na druhém místě následovala Jana Hlavacká z PJ Ústí nad Labem a na třetím Renata Němečková z PJ Olomouc. Dušan Pouzar Foto měsíce Zimní krajina na obrázku snad ani nevypadá jako fotografie, ale umělecké dílko některého malíře či jako obrázek z pohádky. Takový záběr se vydařil na lesní železnici v Čierném Balogu našemu spolupracovníkovi Pavlu Sládkovi z Havířova. Rádi jsme jej zařadili jako dnešní Foto měsíce. Vydavatel ČD Cargo, a. s. Redakční tým: Odbor komunikace a kanceláře představenstva spolu s odbornými útvary GŘ Sazba a grafická úprava: Médea Creativity, k.s. Adresa redakce: Odbor komunikace a kanceláře představenstva, Jankovcova 1569/2c, Praha 7 Holešovice Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 19835

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Veřejné slyšení na téma: Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, Brno 24.4.2009 ČD Cargo Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

SW podpora dopravcov EVAL

SW podpora dopravcov EVAL Strečno, 22.marec 2012 SW podpora dopravcov EVAL Ing. Slávka Klepková, obchodná riaditeľka, OLTIS s.r.o. Obsah prezentace 1. OLTIS Group (OG) Stručné představení Produktové portfolio 2. EVAL Základní funkcionality

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ DOPRAVNÍCH OBORŮ NA TRHU PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Přehled vybraných firem: - OKD, Doprava, a.s. - DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA, a.s. - ČESKÉ DRÁHY, a.s. - Mittal Steel

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni:

Z á p i s. p. Birke, Ing. Táborský, Ing. Uchytil. Neomluveni: Z á p i s z 9. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 8. 10. 2013 od 9 00 hod. v zasedací místnosti v budově SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE Zkušenosti s podnikáním v Rusku Obsah příspěvku: 1.Představení společnosti Niersberger 2.Proč obchodovat v Rusku 3.Založení společnosti 4.Pracovní síla 5.Stavební trh 1.

Více