str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu str. 2 Jak se zachovat při úniku zemního plynu

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Aktuálně Zemní plyn pod kontrolou VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Jak se zachovat, dojde-li k úniku zemního plynu? Rady, jak se zachovat a mnoho dalších informací z dané problematiky, najdete na stránkách tohoto časopisu. Zemní plyn není jedovatý Nespálený zemní plyn není při nadýchání přímo zdraví škodlivý. Při krátkodobém zhasnutí plamene hořáku proto nehrozí nebezpečí. Stačí jen vypnout sporák a místnost vyvětrat. Zemní plyn není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny především vodní pára a oxid uhličitý. Za určitých okolností se však může při nedokonalém spalování tvořit jedovatý oxid uhelnatý. Může se to stát hlavně tehdy, nemá-li plamen dostatečný přívod vzduchu. Pohotovostní služba 1239 Každý, kdo zaznamená únik plynu nebo pokud bude mít i jen pouhé podezření na únik, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit v kteroukoli denní i noční dobu na linku 1239 Pohotovostní služby plynárenské společnosti. Dispečerovi je nutné nahlásit jméno, adresu, telefonní číslo a především orientační body, podle kterých se pracovníci Pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo úniku. Zásah pohotovosti je bezplatný, a to i tehdy, když se jedná o odběrné plynové zařízení ve vlastnictví zákazníka. Finanční náhradu pohotovost požaduje pouze v případě, kdy dojde k poškození jejího majetku. Léto jako obvykle uteklo neuvěřitelně rychle a nám nezbývá, než se z odpočinkového dovolenkového režimu vrátit plně do práce. Náš tým však ani přes léto nezahálel a důkazem toho je toto, letos druhé číslo Vašeho časopisu. Jsme opravdu rádi, že se našimi čtenáři nově stávají uživatelé zemního plynu i ze západočeského regionu a věříme, že v našem časopise najdou řadu užitečných a praktických informací a tipů. V posledním období nejpalčivější otázka zvýšení cen zemního plynu se stala jedním z našich témat. Dočtete se, jak je cena za zemní plyn počítána a které faktory ovlivňují její výši. Věnujeme se i tématu bezpečnosti, a to v nejširším slova smyslu. Takže se dozvíte nejen co dělat, jestliže dojde k úniku plynu, ale také jaká učinit preventivní opatření ve smyslu správného používání plynových zařízení. Závěr je, jak jste si již zvykli, věnován zajímavostem a zábavě. Nahlédnete tak do zákulisí tvorby našeho televizního spotu, na němž se podíleli odborníci na slovo vzatí, a nechybí pochopitelně ani tradiční křížovka o ceny. Přejeme Vám příjemné počtení a těšíme se na Vaše ohlasy. K těm můžete využít i naše nové webové stránky, které najdete na internetové adrese www. zijemenaplnyplyn.cz. Odorizace Zemní plyn je přírodní plyn, který je lehčí než vzduch a je bez zápachu. Pro jeho bezpečnou distribuci a použití je proto uměle odorizován zapáchavými látkami k snadné identifikaci jeho případných úniků. Odorant je látka, která má svůj typický pronikavý zápach. Odorantů je několik druhů, ale zápach je v podstatě u všech stejný. Odorizace tedy znamená nasycení zemního plynu látkou (či směsí látek) - odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, a to v takovém množství, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl jasně signalizován jeho únik. Odorizace se provádí v odorizačních stanicích na výstupech ze stanic regulačních. Veškerý zemní plyn je tak po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí. Provoz těchto stanic je nepřetržitě sledován dispečinkem. Únik zemního plynu Při zjištění úniku zemního plynu v objektu je kromě zavolání Pohotovostní služby plynárenské společnosti nutné: zhasnout všechny plameny (kotel, sporák), zajistit větrání prostor, aby nedošlo k nahromadění zemního plynu, uzavřít hlavní přívod plynu (HUP), vypnout elektrické spotřebiče, nejlépe vypnutím hlavního přívodu elektrické energie do objektu, a se spotřebiči nemanipulovat (nevytahovat el. zástrčky apod.), nepoužívat drobné el. spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony atd.), nepoužívat otevřený oheň jako např. zápalky či cigarety, nepoužívat výtah, uvědomit policii nebo hasiče v případě, že jde o prostory, které nejsou přístupné. Nejvíce úniků nahlášených na linku 1239 bývají úniky na odběrných zařízeních majitele, na plynoměru a uvnitř budovy. Nejvíce úniků je zaznamenáno ve spojích starých trubek, které jsou šroubované, a proto se dnes používají plynovody svařované. Mgr. Monika Čížková člen Redakční rady OBSAH Zemní plyn pod kontrolou str. 2 Bezpečná instalace plynových kotlů str. 3 Plynové spotřebiče v domácnosti str. 4 Tvorba ceny zemního plynu str. 5 Z regionu str. 6 Kostky jsou vrženy str. 7

3 Hlavní téma Bezpečná instalace plynových kotlů Zemní plyn je přírodní palivo s vysokým energetickým obsahem. Může být využíván bez složitých úprav v téměř surové podobě. Do Vašich kotlů a hořáků proudí zemní plyn přímo ze sítě, nemusíte proto budovat sklady ani zásobníky. Plynové kotle Plynové kotle prošly v uplynulých letech bouřlivým vývojem a na trhu je široká nabídka typů jak klasické, tak moderní konstrukce. Pokud se rozhodnete investovat do nového plynového kotle, je užitečné se podrobně seznámit s nabídkou na trhu a výběr pečlivě zvážit. Zjednodušeně lze říci, že se vyplatí dát přednost úspornějšímu kotli moderní konstrukce před levnějšími typy. Podle prostorových dispozic lze volit mezi kotli stacionárními a závěsnými. Oba druhy jsou již i v provedení turbo - tedy bez odvodu spalin do komína. Pokud máte v úmyslu ohřívat i užitkovou vodu, je vhodné zvolit kotel kombinovaný. Umísťování plynových spotřebičů v bytových prostorech Funkce plynového spotřebiče závisí zásadně na procesu spalování, pro který je nutno přivést spalovací vzduch a při kterém vznikají spaliny. V ustanoveních pro umístění a instalaci plynových spotřebičů se jedná v podstatě o dvě zásady: 1. musí být přivedeno dostatečné množství vzduchu pro spalování, 2. spaliny musejí být spolehlivě odvedeny do venkovního prostoru. Oba požadavky jsou rozhodujícím předpokladem pro bezporuchový a bezpečný provoz plynového spotřebiče. Provedení spotřebičů Plynové spotřebiče se rozdělují do tří základních skupin podle jejich provedení: Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Plynové spotřebiče vyžadují pozornost uživatele a dodržování předpisů při jejich instalaci. Dodržování základních pravidel údržby zvýší bezpečnost provozu. Provedení A Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny odcházejí do téhož prostoru. Typickým příkladem je plynový sporák. U tohoto provedení je nutno zajistit větrání. Provedení B Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny jsou odváděny zařízením pro jejich odvod do venkovního ovzduší (komín, kouřovod). Příkladem jsou právě kotle, topidla, velké průtokové ohřívače. U těchto spotřebičů je nutno zajistit přívod vzduchu. Provedení C Jedná se o spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z venkovního ovzduší přímo nebo komínem a odvádějící spaliny do venkovního ovzduší. Požadavky u tohoto typu provedení jsou minimální, neboť spalovací vzduch i spaliny jsou od prostoru místnosti odděleny. Tyto spotřebiče jsou z hlediska přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin bezproblémové. Spouštění plynového kotle Před otevřením hlavního uzávěru plynu nebo uzávěru před plynoměrem je nutno nejdříve zkontrolovat, zda jsou všechny průchozí uzávěry na plynovodu a před kotlem uzavřeny, a zda jsou také uzavřeny všechny uzávěry na kotli samotném. Plynové kotle se uvádějí do provozu od zdroje plynu ke spotřebiči - tzn. že se uzávěry otevírají po směru toku plynu postupně k plynovému spotřebiči. Je-li plynové zařízení zavzdušněno, je třeba je odvzdušnit. Pokud není kotel vybaven vestavěným zapalovacím zařízením a zapaluje se ručně, platí při jeho uvádění do provozu zásada Nejdříve oheň, potom plyn!. To znamená, že před otevřením uzávěru hořáku a spuštěním kotle musíme mít již připravenou hořící zápalku nebo jiné zapalovadlo k tomu určené. Technický stav plynových spotřebičů Špatný technický stav spotřebičů může být příčinou nedokonalého spalování. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Vhodné podmínky provozu, šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle návodu Vám zajistí dobrý technický stav a nízkou spotřebu. Jednou za rok před topnou sezonou je vhodné nechat plynové spotřebiče zkontrolovat popřípadě seřídit odborným technikem. Kontrola těsnosti plynových zařízení Plynová zařízení je nutno pravidelně (min. 1 x za rok) podrobovat kontrolám těsnosti. Mimo to je kontrolu nutné provést i při každém podezření z unikání plynu. Zařízení se kontroluje především na všech místech podezřelých z úniku plynu a na všech rozebíratelných spojích, jako jsou příruby, závitové spoje, šroubení apod. Zásadně je zakázáno vyhledávat unikání plynu pomocí otevřeného ohně. Osvědčeným, jednoduchým a dostupným prostředkem je nádobka s mýdlovou vodou a štětec. Místa podezřelá z úniku plynu potíráme mýdlovou vodou. Netěsnost se projeví tvořením bublinek nebo pěny v místě úniku. Velké unikání plynu lze snadno zjistit čichem, případně sluchem.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Rady, tipy O plynové spotřebiče se musíme dobře starat Co dělat před topnou sezonou a jak správně používat plynové spotřebiče v domácnosti? Na to jsme se zeptali servisního technika partnerské firmy Gazkomplet, spol. s r.o., pana Jiřího Cízla. Dotazy čtenářů - odpovídá Jiří Cízl Co dělat, když je plamínek na sporáku či v karmě červený? Červený plamínek = nesprávné hoření. Zčervenání nám hlásí, že spotřebič máme v zanedbaném stavu. Jak lze obecně dělit plynové spotřebiče? Plynové spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se zemní plyn spaluje pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, ohřevu užitkové vody, svícení, centrální výroby tepla a pro nejrůznější technologické účely. Podle účelu použití se plynové spotřebiče dělí do skupin a to na spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče), spotřebiče k výrobě tepla, průmyslové plynové spotřebiče, zvláštní spotřebiče, plynové sporáky a vařiče, průtokové a zásobníkové ohřívače užitkové vody a teplovodní a kombinované kotle. V České republice je v současné době v provozu přibližně plynových sporáků a vařičů, průtokových ohřívačů vody a plynových kotlů, a lokálních plynových topidel. Z tohoto počtu je asi 55 % spotřebičů starších 20 let. Vedle nových moderních kotlů s účinností 90 až 93 % jsou v provozu i kotle s účinností 75 až 80 %. Jak bychom měli správně používat domácí spotřebiče? Provoz spotřebičů lze kdykoli jednoduše regulovat a automatizovat. Zemní plyn zajistí celé Vaší rodině to největší možné pohodlí. Teplo získáte jen pouhým zmáčknutím tlačítka nebo otočením knoflíku. Spotřebiče by měl každý používat zejména TECHNICKÉ PARAMETRY Základní tepelně technické parametry všech typů plynových spotřebičů jsou: příkon spotřebiče výkon spotřebiče spotřeba zemního plynu spotřeba spalovacího vzduchu množství spalin, odcházejících ze spotřebiče tepelné ztráty spotřebiče účinnost spotřebiče podle návodu výrobce, k účelu, pro který byl spotřebič vyroben, a za správných podmínek. Když uvádí technik spotřebič do provozu, bezpodmínečnou součástí je seznámení zákazníka s obsluhou tohoto zařízení. Dále má zákazník k dispozici návod, který je součástí dodávky. Zde jsou uvedeny i informace o prohlídce spotřebiče po ročním užívání, což je i podmínka výrobce pro uplatnění záruky. Čeho bychom se měli při používání spotřebičů určitě vyvarovat? Zásadou je zajistit pro spotřebič vhodné provozní podmínky. Dále je nutné šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle pokynů výrobce. Po prvním roce provozu je potřeba spotřebič seřídit, aby měl co nejnižší spotřebu a nezkracovala se mu životnost. Místnost s plynovým spotřebičem by také neměla být kvůli bezpečnosti neprodyšně utěsněna. To platí nejen v kotelnách, ale například i pro plynové spotřebiče v koupelnách či v kuchyni. Co bychom měli udělat před sezonou? Před topnou sezonou by si měl každý nechat udělat prohlídku spotřebiče, případně zajistit jeho seřízení. Tyto služby nejsou finančně náročné a určitě se zákazníkovi vrátí. V neposlední řadě je to i otázka bezpečnosti. Je nějaká novinka na poli domácích plynových spotřebičů, kterou byste doporučil? Naše firma při montážích používá celou řadu spotřebičů. Instalaci nového plynového spotřebiče by měl zákazník konzultovat s odborníkem, protože každý byt či rodinný domek má jiná specifika, a tak je pro něj výhodnější jiný typ. Ne každý kotel bude pracovat efektivně v dané domácnosti. Po dohodě s majitelem, který teprve projektuje či plánuje rozvržení spotřebičů v bytě, můžeme ušít na míru ten nejvýhodnější sporák či plynový kotel. Jinak se nedá říci, že by některý výrobce výrazně překonával možnosti ostatních, nicméně každá značka má něco svého. Červený plamínek nám také napovídá, že dochází ke zvýšení spotřeby zemního plynu. Proto je zapotřebí spotřebič seřídit a vyčistit. Zčervenání plamene může způsobit například prach či jiné nečistoty. Záleží na podmínkách, ve kterých spotřebič pracuje. Proto by se měl každý uživatel řídit návodem výrobce a správně spotřebič používat a provádět pravidelné kontroly. Jednoznačně doporučuji v tomto případě přivolat servisního technika, který Váš spotřebič na zemní plyn odborně vyčistí a seřídí. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o. Zdá se Vám technický stav dnešních spotřebičů dobrý? Dá se říci, že je velice dobrý. Dnešní spotřebiče se nedají v žádném případě srovnat se spotřebiči před deseti lety. Je zde vidět vývoj doby a techniky. Zajímavé je, že přestože se úroveň plynových spotřebičů zvyšuje, cena díky konkurenci tak razantně neroste. V jakých případech bychom měli kontaktovat servisního technika? Rozhodně při pravidelných prohlídkách a při jakékoliv poruše. Existují samozřejmě také drobné úkony, které si může každý udělat sám. Jakmile si ale zákazník není v něčem jistý, měl by technika hned zavolat. Tím nic nepokazí, protože příčinou nedokonalého spalování může být i špatný technický stav spotřebičů. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o.

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Cena zemního plynu V posledním období je velmi diskutována neustále vzrůstající cena zemního plynu. Tento trend je způsoben vývojem kurzu české koruny vůči dolaru a neustále vzrůstající cenou ropných produktů. Téma je to složité, proto jsme se rozhodli pokusit se přiblížit Vám samotnou logiku tvorby ceny zemního plynu a představit faktory, které na její vývoj mají vliv. Cena dodávky zemního plynu Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková. Jde o složku komoditní a složku kapacitní (tzv. stálý měsíční plat). Někdy jsou tyto složky také označovány jako složka práce a složka výkonu. Tato základní struktura ceny je obdobná jak u tzv. chráněných, tak i u tzv. oprávněných zákazníků (viz slovníček pojmů). Ceny pro chráněné zákazníky jsou plně regulovány státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, který je stanovuje čtvrtletně. Ceny pro oprávněné zákazníky jsou regulovány jen v části distribučních a přepravních poplatků. Faktory ovlivňující cenu zemního plynu Cena zemního plynu je určována s měsíční periodou a je závislá na vývoji světových cen černého uhlí a ropných produktů (ropa Brent, těžký topný olej a lehký topný olej). Dále je cena přímo závislá na kurzu české koruny vůči americkému dolaru (dále jen kurzu). Skokové změny ceny ropných produktů jsou tlumeny několikaměsíčním klouzavým průměrem, vliv kurzu se projeví se zhruba měsíčním zpožděním, ale v celém rozsahu. Nepřetržitý růst ceny ropy a ropných produktů a vývoj kurzu české koruny vůči dolaru jsou tudíž faktory, které způsobují nárůst ceny zemního plynu. Vzhledem k prognózám vývoje ceny ropy v příštím období nelze předpokládat stagnaci či pokles cen zemního plynu. SLOVNÍČEK POJMŮ Oprávněný zákazník Od jsou oprávněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr nad 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. velkoodběratelé. Tito zákazníci si mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu. Chráněný zákazník Od jsou chráněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr pod 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. maloodběratelé, domácnosti a také většina velkoodběratelů. Všichni velkoodběratelé a maloodběratelé se již od příštího roku stanou zákazníky oprávněnými, domácnosti pak od Tímto datem bude ukončena liberalizace trhu s plynem. Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Podle 2 odst. 1 bod 10 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad dalším ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu. VÝVOJ CEN ROPY A ROPNÝCH DERIVÁTŮ VÝVOJ KURZU CZK/USD (2005) 350 % 300 % 250 % leden 2002: ropa Brent = 19,5 $/barel lehký TO = 164 $/t 200 % těžký TO = 107 $/t 25,50 25,00 24,50 24,00 23, % 100 % 50 % leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad předpoklad vývoje ropa Brent lehký topný olej těžký topný olej 23,00 22,50 22,00 21, Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Z regionu Jak poznáte odečítače VČP? Pracovníci Východočeské plynárenské, a.s., přicházejí do Vašich domácností odečítat plyn v průběhu celého roku a již ne pouze v období března a dubna tak, jako tomu bylo dříve. Je tedy dobré vědět, jak můžete tyto pracovníky - odečítače rozeznat od různých podomních obchodníků, bytových zlodějů a jiných osob, které si určitě do bytu pustit nechcete. Každý odečítač je vybaven služebním průkazem s fotografií, který je povinen na požádání předložit (v případě pochybností i s občanským průkazem). Odečítač má seznam odběratelů zemního plynu, ve kterém je uvedeno i Vaše jméno, v případě, že je smlouva o odběru plynu sepsána s Vámi. Důležité je i to, že odečítači chodí sami a ne ve skupinách a zajímá je pouze nejkratší cesta k plynoměru a zpět. Rozhodně Vám nebudou nabízet výhru v loterii, výhodný nákup čehokoli a podobně. V žádném případě nebudou vybírat nedoplatky za plyn, nebo mámit drobné, aby Vám mohli vyplatit přeplatek! A hlavně nezvoní pouze na Vás, ale na všechny sousedy, kteří odebírají zemní plyn. Odečítač provádí odečty postupně v celé ulici, nejde nikdy pouze do jednoho domu. Na činžovních domech je vždy předem vyvěšeno oznámení s datem a časem odečtu. Je velmi pravděpodobné, že v tomto termínu proběhnou odečty i v okolních rodinných domech. Fotografie všech našich odečítačů jsou k vidění také na Spotřeba ZP v pásmu kwh/rok Cena za odebraný ZP Kč/kWh Děti z královéhradecké fakultní nemocnice při sledování divadelního představení projektu Veselé léto Ceny zemního plynu od 1. října 2005 Podobně jako se mění ceny benzinu na čerpacích stanicích, mění se také ceny zemního plynu. Obojí je závislé na vývoji ceny ropy a ropných derivátů na světových trzích, kde bohužel dochází k dramatickému růstu cen těchto produktů. U benzinu jsme zvyklí na průběžnou úpravu jeho cen. Nárůst nákupních cen zemního plynu se však projevuje až zpětně, po jednom až dvou čtvrtletích. Energetický regulační úřad odvozuje cenu pro zákazníky VČP z minulého vývoje, a musí ve svých čtvrtletních úpravách reagovat na nárůst nákupních cen zemního plynu, které tvoří více než 85 procent jeho koncové ceny. Vzhledem k nepříznivému vývoji cen ropy a ropných derivátů na světových trzích v průběhu první poloviny roku proto dochází dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. října 2005 u zákazníků VČP k průměrnému navýšení o 17,66 %. CENA ZP PRO ZÁKAZNÍKY VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Přibližná cena za odebraný ZP Kč/m 3 Stálý měsíční plat Kč/měsíc od 0 do , ,43 37 nad do , ,23 55 nad do , , nad , , * Ceny pro kategorii domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1m 3 = 10,5 kwh VČP zpříjemnila léto nejen nemocným dětem Východočeská plynárenská již tradičně podporuje rozmanitou škálu kulturních aktivit. Jednou z nich je i Hudební divadlo dětem, které svými programy baví žáky základních škol. O prázdninách se již čtvrtým rokem snaží Michaela Novozámská, herečka, zpěvačka a autorka dětských pořadů, zpříjemnit prázdniny dětem, které je musí trávit v nemocnicích, stacionářích či dětských domovech, projektem Veselé léto. Jeho jádrem je profesionální divadelní představení, po kterém následuje program pro děti. Herci divadla spolu s dvojicí kouzelníků z Náchoda předvedli letošní Veselé léto celkem na deseti představeních ve východních Čechách. Navštívili malé diváky v dětských domovech v Potštejně, Sedloňově a Broumově, ve fakultní nemocnici a speciálních školkách v Hradci Králové a v Janských Lázních. Další dětské duše potěšili v Nechanicích a dvakrát ve Dvoře Králové. Program všechny děti, jejichž volný čas je v důsledku pobytu v dětském domově, nebo s úrazy a nemocemi v nemocnici odlišný od času ostatních dětí, očividně zaujal a velice potěšil. 02 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 2/2005 Uzávěrka čísla: Východočeské vydání Pro Východočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas a Visual Agency Literatura: Použity úryvky z knihy: Rudolf Novák - Zemní plyn v domácnosti Distribuce: Mediaservis s.r.o., Východočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Kostky jsou vrženy Již v minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o novém kabátě, který dostaly všechny společnosti patřící do skupiny RWE. Až do dubna letošního roku, kdy tato změna proběhla, jste měli možnost značku RWE vídat jen sporadicky. Rozhodli jsme se proto přiblížit vám ji i formou reklamní kampaně. Jsme si jisti, že většina z Vás zaznamenala náš televizní spot, možná ale nevíte, proč je takový, jaký je. Kdo se na jeho tvorbě podílel a co má vlastně říct. Základním kreativním prvkem je modrá kostka. Proč? Kostku jsme zvolili jako pomocný symbol pro její jednoduchou zapamatovatelnost. Kostka, respektive čtverec, je zároveň i základním prvkem veškeré grafiky skupiny RWE. Modrá je dobrá, jsou slova klasika, pro nás je to barva, která dominuje naší komunikaci, proto pochopitelně nemohla chybět ani v reklamě. Důležitým prvkem našeho loga je ruka, proto i v naší kampani je prvek ruky, respektive dlaně dominantní. Symbol ruky ve značce RWE vyjadřuje partnerství jako jednu ze základních hodnot společnosti a zároveň komplexní nabídku produktů a služeb tzv. z jedné ruky, tedy od jednoho subjektu. Prvky jako spolehlivost, jistota, bezpečí se pak prolínají celou reklamní kampaní. Na tvorbě televizního spotu a celé reklamní kampaně se podílel tým odborníků zkušených v reklamní branži. V některém z našich příštích čísel Vám přineseme rozhovor s některým z tvůrců. REKLAMNÍ KAMPAŇ Kreativní návrh kampaně: CrossWorld Červený Advertising, s.r.o. Režie: Filip Renč Autor hudby: Walter Kraft Filmová produkce: Proillusion film, s.r.o. Filip Renč při finalizaci spotu ve střižně Produkční a realizační tým při korekcích spotu

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Najdeš cestu k pokladu? Jména výherců z minulého čísla: Pro volný čas V. Strnadová, Poříčany; B. Čermáková, Kralupy nad Vltavou; J. Ton, Vinařice; M. Králová, Řevnice; A. Chábová, Újezd; M. Bidziliová, Čelákovice; I. Wrzecionka, Praha; E. Koubová, Říčany; M. Klímová, Radošovice; Z. Penc, Tuchlovice; Z. Pletánková, Městec Králové; A. Chovančíková, Mělník; J. Závorová, Mělník; M. Ponertová, Slaný; P. Boháčková, Horní Bezdíkov; E. Suchanová, Brandýsek; O. Králová, Veleliby; H. Černá, Velká Dobrá; J. Svatoš, Nehvizdy; B. Giraumonová, Zeměchy; E. Adamová, Benešov; L. Dudová, Čáslav; B. Brunová, Čáslav; J. Paclt, Velká Dobrá. J. Janovcová, Rychnov nad Kněžnou; D. Kvasničková, Lovčice; D. Vynnyková, Hronov; J. Brůnová, Lázně Bělohrad; Z. Mikeš, Nový Bydžov; J. Kavka, Ohrazenice; J. Sedláčková, Jaroměř; R. Andresová, Třebechovice pod O.; M. Dvorský, Pardubice; J. Voříšek, Chlumec nad Cidlinou; M. Vítová, Kostelec; A. Křenovská, Náchod; A. Michalego, Moravany; H. Dvorská, Hradec Králové; V. Špaček, Chrudim; F. Štefčeková, Třibřichy; V. Hrdina, Chrudim; B. Hašková, Chrudim; I. Vlčková, Hlinsko; E. Černá, Rokytno; A. Jahodková, Valdice; J. Špaček, Dašice; Š. Turčín, Jičín; Z. Marčík, Horní Ředice. M. Lamberská, Provodín; N. Frydrychová, Liberec; V. Lojdová, Rumburk; D. Deutsch, Hoštka; I. Šporerová, Děčín; Z. Jílková, Bílina; J. Brandejsová, Podbořany; P. Doubrava, Ústí nad Labem; Z. Bíbová, Jablonec nad Nisou; J. Kostraba, Lovosice; M. Klimešová, Varnsdorf; J. Bareš, Varnsdorf; M. Výdurková, Louka u Litvínova; J. Adamová, Louny; J. Masopust, Lovosice; A. Balcerová, Varnsdorf; Hájkovi, Česká Lípa; J. Bednář, Útočiště; I. Kučabová, Ústí nad Labem; M. Macková, Rumburk; Š. Nosková, Neštěmice; L. Zavřelová, Velký Šenov; I. Kmitová, Doksy; K. Veselý, Most. P. Petrová, Brno; P. Múčka, Strážnice; P. Chrástek, Uherské Hradiště; J. Janek, Brno; M. Rudická, Kunovice; M. Kříž, Brno; M. Probošt, Kupařovice; M. Vaňková, Rájec-Jestřebí. Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme sporákovým zapalovačem. Slosování správných odpovědí proběhne dne

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Více

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Panda Průtokové ohřívače

Panda Průtokové ohřívače Panda Průtokové ohřívače Panda - průtokové ohřívače Voda patří mezi základní lidské potřeby. Není snad dne, kdybychom se bez ní obešli. Žijeme v 21. století a k němu patří i určitá míra komfortu, tedy

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 6 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Datum: 4.4.2011 Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. Recenzent: Ing. Miroslav Burišin Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Spolupráce s RWE 2012

Spolupráce s RWE 2012 Spolupráce s RWE 2012 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann. Nabídka platná od 20. srpna do 31. prosince 2012. Úvod 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 20. srpna do 31. prosince

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: regulace plynu Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1250_regulace_plynu_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU adresa: Univerzita Karlova v Praze Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1 DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r.o. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: 545 110 141 Fax: 545

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010

Servisní středisko. www.esl.cz 06 / 2010 Servisní středisko www.esl.cz 06 / 2010 Autorizované zastoupení firmy Alfa Laval PROVÁDÍME SERVIS výrobků Alfa Laval deskové výměníky výměníkových stanic plynových kotelen předávací stanice Alfa Laval

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE

VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE PLYNOVç KAMNA ZçSOBNêKOVƒ PRñTOKOVƒ STACIONçRNê KOMBINOVANƒ VELKOKUCHYÅSKƒ KOTLE KOTLE SPOTÛEBI E KRBY 810 ELETTROSIT 820 NOVA 820 NOVA mv 822 NOVA 830 TANDEM

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998 Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla u významných zdrojů Zlínského kraje oproti lokálním plyn. kotelnám a tepelným

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-07-PLYNOVE_SPOTREBICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr Tematická

Více

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle

Vitopend 111-W. Nejvyšší komfort přípravy teplé. vody v rozměrech nástěnného kotle Vitopend 111-W Závěsný plynový kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody, typ WHSB, s modulovaným atmosférickým hořákem pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti. Rozsah tepelného

Více

5. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ

5. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ 5. ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚZEMÍ 5.1 DEFINICE CÍLŮ Při návrhu opatření a rozvojových variant pro řešení energetického hospodářství území kraje jsou respektovány následující potřeby a cíle: zabezpečení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Plynový průtokový ohřívač vody je vybaven pojistkou proti přehřátí vody a hlídačem odtahu spalin. Při špatném odtahu spalin a jejich vracení zpět do místnosti

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA

Vážení zákazníci. Kolektiv společnosti TEKLA 2 Vážení zákazníci Právě se Vám dostává do rukou katalog výrobků společnosti TEKLA. Smyslem našeho snažení od chvíle zrodu první výrobní myšlenky, stejně jako během celého dalšího rozvoje značky TEKLA,

Více

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 Nepřímotopné zásobníky teplé vody unistor VIH R unistor VIH CQ unistor VIH Q VIH CK 70 VIH CB 75 VIH R 120/150/200 pro závěsné a stacionární kotle Výhody velmi rychlý ohřev teplé vody zásobníky jsou vhodné

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02

Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02 Beta Comfort : Popis modelu Karma Beta Comfort 02 Plynové topidlo s temně proskleným čelním panelem. Zvláštní konstrukce hořáku umožňuje vidět po jeho zažehnutí planoucí oheň. Speciální keramická hmota

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Popis modelu Karma Beta Electronic 02

Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Beta Elektronic : Popis modelu Karma Beta Electronic 02 Plynové topidlo o výkonu 2 kw s odtahem spalin přes zeď a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udržována automaticky. Topidlo je vybaveno

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření Identifikace systému vytápění Vlastník nebo provozovatel Adresa Celková podlahová plocha Vytápěná podlahová plocha Stáří budovy Nadmořská

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení )

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) Příloha č. 2 Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě (dále jen Podmínky připojení ) 1. Úvod 1.1. Podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více