str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu str. 2 Jak se zachovat při úniku zemního plynu

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Aktuálně Zemní plyn pod kontrolou VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Jak se zachovat, dojde-li k úniku zemního plynu? Rady, jak se zachovat a mnoho dalších informací z dané problematiky, najdete na stránkách tohoto časopisu. Zemní plyn není jedovatý Nespálený zemní plyn není při nadýchání přímo zdraví škodlivý. Při krátkodobém zhasnutí plamene hořáku proto nehrozí nebezpečí. Stačí jen vypnout sporák a místnost vyvětrat. Zemní plyn není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny především vodní pára a oxid uhličitý. Za určitých okolností se však může při nedokonalém spalování tvořit jedovatý oxid uhelnatý. Může se to stát hlavně tehdy, nemá-li plamen dostatečný přívod vzduchu. Pohotovostní služba 1239 Každý, kdo zaznamená únik plynu nebo pokud bude mít i jen pouhé podezření na únik, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit v kteroukoli denní i noční dobu na linku 1239 Pohotovostní služby plynárenské společnosti. Dispečerovi je nutné nahlásit jméno, adresu, telefonní číslo a především orientační body, podle kterých se pracovníci Pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo úniku. Zásah pohotovosti je bezplatný, a to i tehdy, když se jedná o odběrné plynové zařízení ve vlastnictví zákazníka. Finanční náhradu pohotovost požaduje pouze v případě, kdy dojde k poškození jejího majetku. Léto jako obvykle uteklo neuvěřitelně rychle a nám nezbývá, než se z odpočinkového dovolenkového režimu vrátit plně do práce. Náš tým však ani přes léto nezahálel a důkazem toho je toto, letos druhé číslo Vašeho časopisu. Jsme opravdu rádi, že se našimi čtenáři nově stávají uživatelé zemního plynu i ze západočeského regionu a věříme, že v našem časopise najdou řadu užitečných a praktických informací a tipů. V posledním období nejpalčivější otázka zvýšení cen zemního plynu se stala jedním z našich témat. Dočtete se, jak je cena za zemní plyn počítána a které faktory ovlivňují její výši. Věnujeme se i tématu bezpečnosti, a to v nejširším slova smyslu. Takže se dozvíte nejen co dělat, jestliže dojde k úniku plynu, ale také jaká učinit preventivní opatření ve smyslu správného používání plynových zařízení. Závěr je, jak jste si již zvykli, věnován zajímavostem a zábavě. Nahlédnete tak do zákulisí tvorby našeho televizního spotu, na němž se podíleli odborníci na slovo vzatí, a nechybí pochopitelně ani tradiční křížovka o ceny. Přejeme Vám příjemné počtení a těšíme se na Vaše ohlasy. K těm můžete využít i naše nové webové stránky, které najdete na internetové adrese www. zijemenaplnyplyn.cz. Odorizace Zemní plyn je přírodní plyn, který je lehčí než vzduch a je bez zápachu. Pro jeho bezpečnou distribuci a použití je proto uměle odorizován zapáchavými látkami k snadné identifikaci jeho případných úniků. Odorant je látka, která má svůj typický pronikavý zápach. Odorantů je několik druhů, ale zápach je v podstatě u všech stejný. Odorizace tedy znamená nasycení zemního plynu látkou (či směsí látek) - odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, a to v takovém množství, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl jasně signalizován jeho únik. Odorizace se provádí v odorizačních stanicích na výstupech ze stanic regulačních. Veškerý zemní plyn je tak po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí. Provoz těchto stanic je nepřetržitě sledován dispečinkem. Únik zemního plynu Při zjištění úniku zemního plynu v objektu je kromě zavolání Pohotovostní služby plynárenské společnosti nutné: zhasnout všechny plameny (kotel, sporák), zajistit větrání prostor, aby nedošlo k nahromadění zemního plynu, uzavřít hlavní přívod plynu (HUP), vypnout elektrické spotřebiče, nejlépe vypnutím hlavního přívodu elektrické energie do objektu, a se spotřebiči nemanipulovat (nevytahovat el. zástrčky apod.), nepoužívat drobné el. spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony atd.), nepoužívat otevřený oheň jako např. zápalky či cigarety, nepoužívat výtah, uvědomit policii nebo hasiče v případě, že jde o prostory, které nejsou přístupné. Nejvíce úniků nahlášených na linku 1239 bývají úniky na odběrných zařízeních majitele, na plynoměru a uvnitř budovy. Nejvíce úniků je zaznamenáno ve spojích starých trubek, které jsou šroubované, a proto se dnes používají plynovody svařované. Mgr. Monika Čížková člen Redakční rady OBSAH Zemní plyn pod kontrolou str. 2 Bezpečná instalace plynových kotlů str. 3 Plynové spotřebiče v domácnosti str. 4 Tvorba ceny zemního plynu str. 5 Z regionu str. 6 Kostky jsou vrženy str. 7

3 Hlavní téma Bezpečná instalace plynových kotlů Zemní plyn je přírodní palivo s vysokým energetickým obsahem. Může být využíván bez složitých úprav v téměř surové podobě. Do Vašich kotlů a hořáků proudí zemní plyn přímo ze sítě, nemusíte proto budovat sklady ani zásobníky. Plynové kotle Plynové kotle prošly v uplynulých letech bouřlivým vývojem a na trhu je široká nabídka typů jak klasické, tak moderní konstrukce. Pokud se rozhodnete investovat do nového plynového kotle, je užitečné se podrobně seznámit s nabídkou na trhu a výběr pečlivě zvážit. Zjednodušeně lze říci, že se vyplatí dát přednost úspornějšímu kotli moderní konstrukce před levnějšími typy. Podle prostorových dispozic lze volit mezi kotli stacionárními a závěsnými. Oba druhy jsou již i v provedení turbo - tedy bez odvodu spalin do komína. Pokud máte v úmyslu ohřívat i užitkovou vodu, je vhodné zvolit kotel kombinovaný. Umísťování plynových spotřebičů v bytových prostorech Funkce plynového spotřebiče závisí zásadně na procesu spalování, pro který je nutno přivést spalovací vzduch a při kterém vznikají spaliny. V ustanoveních pro umístění a instalaci plynových spotřebičů se jedná v podstatě o dvě zásady: 1. musí být přivedeno dostatečné množství vzduchu pro spalování, 2. spaliny musejí být spolehlivě odvedeny do venkovního prostoru. Oba požadavky jsou rozhodujícím předpokladem pro bezporuchový a bezpečný provoz plynového spotřebiče. Provedení spotřebičů Plynové spotřebiče se rozdělují do tří základních skupin podle jejich provedení: Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Plynové spotřebiče vyžadují pozornost uživatele a dodržování předpisů při jejich instalaci. Dodržování základních pravidel údržby zvýší bezpečnost provozu. Provedení A Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny odcházejí do téhož prostoru. Typickým příkladem je plynový sporák. U tohoto provedení je nutno zajistit větrání. Provedení B Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny jsou odváděny zařízením pro jejich odvod do venkovního ovzduší (komín, kouřovod). Příkladem jsou právě kotle, topidla, velké průtokové ohřívače. U těchto spotřebičů je nutno zajistit přívod vzduchu. Provedení C Jedná se o spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z venkovního ovzduší přímo nebo komínem a odvádějící spaliny do venkovního ovzduší. Požadavky u tohoto typu provedení jsou minimální, neboť spalovací vzduch i spaliny jsou od prostoru místnosti odděleny. Tyto spotřebiče jsou z hlediska přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin bezproblémové. Spouštění plynového kotle Před otevřením hlavního uzávěru plynu nebo uzávěru před plynoměrem je nutno nejdříve zkontrolovat, zda jsou všechny průchozí uzávěry na plynovodu a před kotlem uzavřeny, a zda jsou také uzavřeny všechny uzávěry na kotli samotném. Plynové kotle se uvádějí do provozu od zdroje plynu ke spotřebiči - tzn. že se uzávěry otevírají po směru toku plynu postupně k plynovému spotřebiči. Je-li plynové zařízení zavzdušněno, je třeba je odvzdušnit. Pokud není kotel vybaven vestavěným zapalovacím zařízením a zapaluje se ručně, platí při jeho uvádění do provozu zásada Nejdříve oheň, potom plyn!. To znamená, že před otevřením uzávěru hořáku a spuštěním kotle musíme mít již připravenou hořící zápalku nebo jiné zapalovadlo k tomu určené. Technický stav plynových spotřebičů Špatný technický stav spotřebičů může být příčinou nedokonalého spalování. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Vhodné podmínky provozu, šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle návodu Vám zajistí dobrý technický stav a nízkou spotřebu. Jednou za rok před topnou sezonou je vhodné nechat plynové spotřebiče zkontrolovat popřípadě seřídit odborným technikem. Kontrola těsnosti plynových zařízení Plynová zařízení je nutno pravidelně (min. 1 x za rok) podrobovat kontrolám těsnosti. Mimo to je kontrolu nutné provést i při každém podezření z unikání plynu. Zařízení se kontroluje především na všech místech podezřelých z úniku plynu a na všech rozebíratelných spojích, jako jsou příruby, závitové spoje, šroubení apod. Zásadně je zakázáno vyhledávat unikání plynu pomocí otevřeného ohně. Osvědčeným, jednoduchým a dostupným prostředkem je nádobka s mýdlovou vodou a štětec. Místa podezřelá z úniku plynu potíráme mýdlovou vodou. Netěsnost se projeví tvořením bublinek nebo pěny v místě úniku. Velké unikání plynu lze snadno zjistit čichem, případně sluchem.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Rady, tipy O plynové spotřebiče se musíme dobře starat Co dělat před topnou sezonou a jak správně používat plynové spotřebiče v domácnosti? Na to jsme se zeptali servisního technika partnerské firmy Gazkomplet, spol. s r.o., pana Jiřího Cízla. Dotazy čtenářů - odpovídá Jiří Cízl Co dělat, když je plamínek na sporáku či v karmě červený? Červený plamínek = nesprávné hoření. Zčervenání nám hlásí, že spotřebič máme v zanedbaném stavu. Jak lze obecně dělit plynové spotřebiče? Plynové spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se zemní plyn spaluje pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, ohřevu užitkové vody, svícení, centrální výroby tepla a pro nejrůznější technologické účely. Podle účelu použití se plynové spotřebiče dělí do skupin a to na spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče), spotřebiče k výrobě tepla, průmyslové plynové spotřebiče, zvláštní spotřebiče, plynové sporáky a vařiče, průtokové a zásobníkové ohřívače užitkové vody a teplovodní a kombinované kotle. V České republice je v současné době v provozu přibližně plynových sporáků a vařičů, průtokových ohřívačů vody a plynových kotlů, a lokálních plynových topidel. Z tohoto počtu je asi 55 % spotřebičů starších 20 let. Vedle nových moderních kotlů s účinností 90 až 93 % jsou v provozu i kotle s účinností 75 až 80 %. Jak bychom měli správně používat domácí spotřebiče? Provoz spotřebičů lze kdykoli jednoduše regulovat a automatizovat. Zemní plyn zajistí celé Vaší rodině to největší možné pohodlí. Teplo získáte jen pouhým zmáčknutím tlačítka nebo otočením knoflíku. Spotřebiče by měl každý používat zejména TECHNICKÉ PARAMETRY Základní tepelně technické parametry všech typů plynových spotřebičů jsou: příkon spotřebiče výkon spotřebiče spotřeba zemního plynu spotřeba spalovacího vzduchu množství spalin, odcházejících ze spotřebiče tepelné ztráty spotřebiče účinnost spotřebiče podle návodu výrobce, k účelu, pro který byl spotřebič vyroben, a za správných podmínek. Když uvádí technik spotřebič do provozu, bezpodmínečnou součástí je seznámení zákazníka s obsluhou tohoto zařízení. Dále má zákazník k dispozici návod, který je součástí dodávky. Zde jsou uvedeny i informace o prohlídce spotřebiče po ročním užívání, což je i podmínka výrobce pro uplatnění záruky. Čeho bychom se měli při používání spotřebičů určitě vyvarovat? Zásadou je zajistit pro spotřebič vhodné provozní podmínky. Dále je nutné šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle pokynů výrobce. Po prvním roce provozu je potřeba spotřebič seřídit, aby měl co nejnižší spotřebu a nezkracovala se mu životnost. Místnost s plynovým spotřebičem by také neměla být kvůli bezpečnosti neprodyšně utěsněna. To platí nejen v kotelnách, ale například i pro plynové spotřebiče v koupelnách či v kuchyni. Co bychom měli udělat před sezonou? Před topnou sezonou by si měl každý nechat udělat prohlídku spotřebiče, případně zajistit jeho seřízení. Tyto služby nejsou finančně náročné a určitě se zákazníkovi vrátí. V neposlední řadě je to i otázka bezpečnosti. Je nějaká novinka na poli domácích plynových spotřebičů, kterou byste doporučil? Naše firma při montážích používá celou řadu spotřebičů. Instalaci nového plynového spotřebiče by měl zákazník konzultovat s odborníkem, protože každý byt či rodinný domek má jiná specifika, a tak je pro něj výhodnější jiný typ. Ne každý kotel bude pracovat efektivně v dané domácnosti. Po dohodě s majitelem, který teprve projektuje či plánuje rozvržení spotřebičů v bytě, můžeme ušít na míru ten nejvýhodnější sporák či plynový kotel. Jinak se nedá říci, že by některý výrobce výrazně překonával možnosti ostatních, nicméně každá značka má něco svého. Červený plamínek nám také napovídá, že dochází ke zvýšení spotřeby zemního plynu. Proto je zapotřebí spotřebič seřídit a vyčistit. Zčervenání plamene může způsobit například prach či jiné nečistoty. Záleží na podmínkách, ve kterých spotřebič pracuje. Proto by se měl každý uživatel řídit návodem výrobce a správně spotřebič používat a provádět pravidelné kontroly. Jednoznačně doporučuji v tomto případě přivolat servisního technika, který Váš spotřebič na zemní plyn odborně vyčistí a seřídí. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o. Zdá se Vám technický stav dnešních spotřebičů dobrý? Dá se říci, že je velice dobrý. Dnešní spotřebiče se nedají v žádném případě srovnat se spotřebiči před deseti lety. Je zde vidět vývoj doby a techniky. Zajímavé je, že přestože se úroveň plynových spotřebičů zvyšuje, cena díky konkurenci tak razantně neroste. V jakých případech bychom měli kontaktovat servisního technika? Rozhodně při pravidelných prohlídkách a při jakékoliv poruše. Existují samozřejmě také drobné úkony, které si může každý udělat sám. Jakmile si ale zákazník není v něčem jistý, měl by technika hned zavolat. Tím nic nepokazí, protože příčinou nedokonalého spalování může být i špatný technický stav spotřebičů. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o.

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Cena zemního plynu V posledním období je velmi diskutována neustále vzrůstající cena zemního plynu. Tento trend je způsoben vývojem kurzu české koruny vůči dolaru a neustále vzrůstající cenou ropných produktů. Téma je to složité, proto jsme se rozhodli pokusit se přiblížit Vám samotnou logiku tvorby ceny zemního plynu a představit faktory, které na její vývoj mají vliv. Cena dodávky zemního plynu Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková. Jde o složku komoditní a složku kapacitní (tzv. stálý měsíční plat). Někdy jsou tyto složky také označovány jako složka práce a složka výkonu. Tato základní struktura ceny je obdobná jak u tzv. chráněných, tak i u tzv. oprávněných zákazníků (viz slovníček pojmů). Ceny pro chráněné zákazníky jsou plně regulovány státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, který je stanovuje čtvrtletně. Ceny pro oprávněné zákazníky jsou regulovány jen v části distribučních a přepravních poplatků. Faktory ovlivňující cenu zemního plynu Cena zemního plynu je určována s měsíční periodou a je závislá na vývoji světových cen černého uhlí a ropných produktů (ropa Brent, těžký topný olej a lehký topný olej). Dále je cena přímo závislá na kurzu české koruny vůči americkému dolaru (dále jen kurzu). Skokové změny ceny ropných produktů jsou tlumeny několikaměsíčním klouzavým průměrem, vliv kurzu se projeví se zhruba měsíčním zpožděním, ale v celém rozsahu. Nepřetržitý růst ceny ropy a ropných produktů a vývoj kurzu české koruny vůči dolaru jsou tudíž faktory, které způsobují nárůst ceny zemního plynu. Vzhledem k prognózám vývoje ceny ropy v příštím období nelze předpokládat stagnaci či pokles cen zemního plynu. SLOVNÍČEK POJMŮ Oprávněný zákazník Od jsou oprávněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr nad 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. velkoodběratelé. Tito zákazníci si mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu. Chráněný zákazník Od jsou chráněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr pod 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. maloodběratelé, domácnosti a také většina velkoodběratelů. Všichni velkoodběratelé a maloodběratelé se již od příštího roku stanou zákazníky oprávněnými, domácnosti pak od Tímto datem bude ukončena liberalizace trhu s plynem. Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Podle 2 odst. 1 bod 10 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad dalším ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu. VÝVOJ CEN ROPY A ROPNÝCH DERIVÁTŮ VÝVOJ KURZU CZK/USD (2005) 350 % 300 % 250 % leden 2002: ropa Brent = 19,5 $/barel lehký TO = 164 $/t 200 % těžký TO = 107 $/t 25,50 25,00 24,50 24,00 23, % 100 % 50 % leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad předpoklad vývoje ropa Brent lehký topný olej těžký topný olej 23,00 22,50 22,00 21, Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Z regionu Jak poznáte odečítače VČP? Pracovníci Východočeské plynárenské, a.s., přicházejí do Vašich domácností odečítat plyn v průběhu celého roku a již ne pouze v období března a dubna tak, jako tomu bylo dříve. Je tedy dobré vědět, jak můžete tyto pracovníky - odečítače rozeznat od různých podomních obchodníků, bytových zlodějů a jiných osob, které si určitě do bytu pustit nechcete. Každý odečítač je vybaven služebním průkazem s fotografií, který je povinen na požádání předložit (v případě pochybností i s občanským průkazem). Odečítač má seznam odběratelů zemního plynu, ve kterém je uvedeno i Vaše jméno, v případě, že je smlouva o odběru plynu sepsána s Vámi. Důležité je i to, že odečítači chodí sami a ne ve skupinách a zajímá je pouze nejkratší cesta k plynoměru a zpět. Rozhodně Vám nebudou nabízet výhru v loterii, výhodný nákup čehokoli a podobně. V žádném případě nebudou vybírat nedoplatky za plyn, nebo mámit drobné, aby Vám mohli vyplatit přeplatek! A hlavně nezvoní pouze na Vás, ale na všechny sousedy, kteří odebírají zemní plyn. Odečítač provádí odečty postupně v celé ulici, nejde nikdy pouze do jednoho domu. Na činžovních domech je vždy předem vyvěšeno oznámení s datem a časem odečtu. Je velmi pravděpodobné, že v tomto termínu proběhnou odečty i v okolních rodinných domech. Fotografie všech našich odečítačů jsou k vidění také na Spotřeba ZP v pásmu kwh/rok Cena za odebraný ZP Kč/kWh Děti z královéhradecké fakultní nemocnice při sledování divadelního představení projektu Veselé léto Ceny zemního plynu od 1. října 2005 Podobně jako se mění ceny benzinu na čerpacích stanicích, mění se také ceny zemního plynu. Obojí je závislé na vývoji ceny ropy a ropných derivátů na světových trzích, kde bohužel dochází k dramatickému růstu cen těchto produktů. U benzinu jsme zvyklí na průběžnou úpravu jeho cen. Nárůst nákupních cen zemního plynu se však projevuje až zpětně, po jednom až dvou čtvrtletích. Energetický regulační úřad odvozuje cenu pro zákazníky VČP z minulého vývoje, a musí ve svých čtvrtletních úpravách reagovat na nárůst nákupních cen zemního plynu, které tvoří více než 85 procent jeho koncové ceny. Vzhledem k nepříznivému vývoji cen ropy a ropných derivátů na světových trzích v průběhu první poloviny roku proto dochází dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. října 2005 u zákazníků VČP k průměrnému navýšení o 17,66 %. CENA ZP PRO ZÁKAZNÍKY VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Přibližná cena za odebraný ZP Kč/m 3 Stálý měsíční plat Kč/měsíc od 0 do , ,43 37 nad do , ,23 55 nad do , , nad , , * Ceny pro kategorii domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1m 3 = 10,5 kwh VČP zpříjemnila léto nejen nemocným dětem Východočeská plynárenská již tradičně podporuje rozmanitou škálu kulturních aktivit. Jednou z nich je i Hudební divadlo dětem, které svými programy baví žáky základních škol. O prázdninách se již čtvrtým rokem snaží Michaela Novozámská, herečka, zpěvačka a autorka dětských pořadů, zpříjemnit prázdniny dětem, které je musí trávit v nemocnicích, stacionářích či dětských domovech, projektem Veselé léto. Jeho jádrem je profesionální divadelní představení, po kterém následuje program pro děti. Herci divadla spolu s dvojicí kouzelníků z Náchoda předvedli letošní Veselé léto celkem na deseti představeních ve východních Čechách. Navštívili malé diváky v dětských domovech v Potštejně, Sedloňově a Broumově, ve fakultní nemocnici a speciálních školkách v Hradci Králové a v Janských Lázních. Další dětské duše potěšili v Nechanicích a dvakrát ve Dvoře Králové. Program všechny děti, jejichž volný čas je v důsledku pobytu v dětském domově, nebo s úrazy a nemocemi v nemocnici odlišný od času ostatních dětí, očividně zaujal a velice potěšil. 02 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 2/2005 Uzávěrka čísla: Východočeské vydání Pro Východočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas a Visual Agency Literatura: Použity úryvky z knihy: Rudolf Novák - Zemní plyn v domácnosti Distribuce: Mediaservis s.r.o., Východočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Kostky jsou vrženy Již v minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o novém kabátě, který dostaly všechny společnosti patřící do skupiny RWE. Až do dubna letošního roku, kdy tato změna proběhla, jste měli možnost značku RWE vídat jen sporadicky. Rozhodli jsme se proto přiblížit vám ji i formou reklamní kampaně. Jsme si jisti, že většina z Vás zaznamenala náš televizní spot, možná ale nevíte, proč je takový, jaký je. Kdo se na jeho tvorbě podílel a co má vlastně říct. Základním kreativním prvkem je modrá kostka. Proč? Kostku jsme zvolili jako pomocný symbol pro její jednoduchou zapamatovatelnost. Kostka, respektive čtverec, je zároveň i základním prvkem veškeré grafiky skupiny RWE. Modrá je dobrá, jsou slova klasika, pro nás je to barva, která dominuje naší komunikaci, proto pochopitelně nemohla chybět ani v reklamě. Důležitým prvkem našeho loga je ruka, proto i v naší kampani je prvek ruky, respektive dlaně dominantní. Symbol ruky ve značce RWE vyjadřuje partnerství jako jednu ze základních hodnot společnosti a zároveň komplexní nabídku produktů a služeb tzv. z jedné ruky, tedy od jednoho subjektu. Prvky jako spolehlivost, jistota, bezpečí se pak prolínají celou reklamní kampaní. Na tvorbě televizního spotu a celé reklamní kampaně se podílel tým odborníků zkušených v reklamní branži. V některém z našich příštích čísel Vám přineseme rozhovor s některým z tvůrců. REKLAMNÍ KAMPAŇ Kreativní návrh kampaně: CrossWorld Červený Advertising, s.r.o. Režie: Filip Renč Autor hudby: Walter Kraft Filmová produkce: Proillusion film, s.r.o. Filip Renč při finalizaci spotu ve střižně Produkční a realizační tým při korekcích spotu

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Najdeš cestu k pokladu? Jména výherců z minulého čísla: Pro volný čas V. Strnadová, Poříčany; B. Čermáková, Kralupy nad Vltavou; J. Ton, Vinařice; M. Králová, Řevnice; A. Chábová, Újezd; M. Bidziliová, Čelákovice; I. Wrzecionka, Praha; E. Koubová, Říčany; M. Klímová, Radošovice; Z. Penc, Tuchlovice; Z. Pletánková, Městec Králové; A. Chovančíková, Mělník; J. Závorová, Mělník; M. Ponertová, Slaný; P. Boháčková, Horní Bezdíkov; E. Suchanová, Brandýsek; O. Králová, Veleliby; H. Černá, Velká Dobrá; J. Svatoš, Nehvizdy; B. Giraumonová, Zeměchy; E. Adamová, Benešov; L. Dudová, Čáslav; B. Brunová, Čáslav; J. Paclt, Velká Dobrá. J. Janovcová, Rychnov nad Kněžnou; D. Kvasničková, Lovčice; D. Vynnyková, Hronov; J. Brůnová, Lázně Bělohrad; Z. Mikeš, Nový Bydžov; J. Kavka, Ohrazenice; J. Sedláčková, Jaroměř; R. Andresová, Třebechovice pod O.; M. Dvorský, Pardubice; J. Voříšek, Chlumec nad Cidlinou; M. Vítová, Kostelec; A. Křenovská, Náchod; A. Michalego, Moravany; H. Dvorská, Hradec Králové; V. Špaček, Chrudim; F. Štefčeková, Třibřichy; V. Hrdina, Chrudim; B. Hašková, Chrudim; I. Vlčková, Hlinsko; E. Černá, Rokytno; A. Jahodková, Valdice; J. Špaček, Dašice; Š. Turčín, Jičín; Z. Marčík, Horní Ředice. M. Lamberská, Provodín; N. Frydrychová, Liberec; V. Lojdová, Rumburk; D. Deutsch, Hoštka; I. Šporerová, Děčín; Z. Jílková, Bílina; J. Brandejsová, Podbořany; P. Doubrava, Ústí nad Labem; Z. Bíbová, Jablonec nad Nisou; J. Kostraba, Lovosice; M. Klimešová, Varnsdorf; J. Bareš, Varnsdorf; M. Výdurková, Louka u Litvínova; J. Adamová, Louny; J. Masopust, Lovosice; A. Balcerová, Varnsdorf; Hájkovi, Česká Lípa; J. Bednář, Útočiště; I. Kučabová, Ústí nad Labem; M. Macková, Rumburk; Š. Nosková, Neštěmice; L. Zavřelová, Velký Šenov; I. Kmitová, Doksy; K. Veselý, Most. P. Petrová, Brno; P. Múčka, Strážnice; P. Chrástek, Uherské Hradiště; J. Janek, Brno; M. Rudická, Kunovice; M. Kříž, Brno; M. Probošt, Kupařovice; M. Vaňková, Rájec-Jestřebí. Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme sporákovým zapalovačem. Slosování správných odpovědí proběhne dne

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Sjednocení Zákaznické linky 840 11 33 55

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz

Více

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2010 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ jedinečný projekt na podporu rozvoje lyžování pokračuje i v roce 2010 Mnoho zajímavých informací nejen

Více

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Podzim 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Využijte nabídku RWE a šetřete energii i své finance Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2013 Doporučujeme: Získejte kvalitní nabídky pro Váš dům zdarma Odpovědi na dotazy ohledně měření vody Neplaťte

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Pitná voda z kohoutku

Pitná voda z kohoutku I R A T G edice E B Rádce E R I Pitná voda z kohoutku TRINK WAS - TRINKWASSER AUS Zdravotní aspekty DEM HAHN vnitřních vodovodů GESUNDHEITLICHE ASPEKTE DER TRINKWASSER-INSTALLATION Informace a tipy pro

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více