str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu str. 2 Jak se zachovat při úniku zemního plynu

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Aktuálně Zemní plyn pod kontrolou VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI Jak se zachovat, dojde-li k úniku zemního plynu? Rady, jak se zachovat a mnoho dalších informací z dané problematiky, najdete na stránkách tohoto časopisu. Zemní plyn není jedovatý Nespálený zemní plyn není při nadýchání přímo zdraví škodlivý. Při krátkodobém zhasnutí plamene hořáku proto nehrozí nebezpečí. Stačí jen vypnout sporák a místnost vyvětrat. Zemní plyn není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny především vodní pára a oxid uhličitý. Za určitých okolností se však může při nedokonalém spalování tvořit jedovatý oxid uhelnatý. Může se to stát hlavně tehdy, nemá-li plamen dostatečný přívod vzduchu. Pohotovostní služba 1239 Každý, kdo zaznamená únik plynu nebo pokud bude mít i jen pouhé podezření na únik, by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit v kteroukoli denní i noční dobu na linku 1239 Pohotovostní služby plynárenské společnosti. Dispečerovi je nutné nahlásit jméno, adresu, telefonní číslo a především orientační body, podle kterých se pracovníci Pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo úniku. Zásah pohotovosti je bezplatný, a to i tehdy, když se jedná o odběrné plynové zařízení ve vlastnictví zákazníka. Finanční náhradu pohotovost požaduje pouze v případě, kdy dojde k poškození jejího majetku. Léto jako obvykle uteklo neuvěřitelně rychle a nám nezbývá, než se z odpočinkového dovolenkového režimu vrátit plně do práce. Náš tým však ani přes léto nezahálel a důkazem toho je toto, letos druhé číslo Vašeho časopisu. Jsme opravdu rádi, že se našimi čtenáři nově stávají uživatelé zemního plynu i ze západočeského regionu a věříme, že v našem časopise najdou řadu užitečných a praktických informací a tipů. V posledním období nejpalčivější otázka zvýšení cen zemního plynu se stala jedním z našich témat. Dočtete se, jak je cena za zemní plyn počítána a které faktory ovlivňují její výši. Věnujeme se i tématu bezpečnosti, a to v nejširším slova smyslu. Takže se dozvíte nejen co dělat, jestliže dojde k úniku plynu, ale také jaká učinit preventivní opatření ve smyslu správného používání plynových zařízení. Závěr je, jak jste si již zvykli, věnován zajímavostem a zábavě. Nahlédnete tak do zákulisí tvorby našeho televizního spotu, na němž se podíleli odborníci na slovo vzatí, a nechybí pochopitelně ani tradiční křížovka o ceny. Přejeme Vám příjemné počtení a těšíme se na Vaše ohlasy. K těm můžete využít i naše nové webové stránky, které najdete na internetové adrese www. zijemenaplnyplyn.cz. Odorizace Zemní plyn je přírodní plyn, který je lehčí než vzduch a je bez zápachu. Pro jeho bezpečnou distribuci a použití je proto uměle odorizován zapáchavými látkami k snadné identifikaci jeho případných úniků. Odorant je látka, která má svůj typický pronikavý zápach. Odorantů je několik druhů, ale zápach je v podstatě u všech stejný. Odorizace tedy znamená nasycení zemního plynu látkou (či směsí látek) - odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, a to v takovém množství, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl jasně signalizován jeho únik. Odorizace se provádí v odorizačních stanicích na výstupech ze stanic regulačních. Veškerý zemní plyn je tak po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí. Provoz těchto stanic je nepřetržitě sledován dispečinkem. Únik zemního plynu Při zjištění úniku zemního plynu v objektu je kromě zavolání Pohotovostní služby plynárenské společnosti nutné: zhasnout všechny plameny (kotel, sporák), zajistit větrání prostor, aby nedošlo k nahromadění zemního plynu, uzavřít hlavní přívod plynu (HUP), vypnout elektrické spotřebiče, nejlépe vypnutím hlavního přívodu elektrické energie do objektu, a se spotřebiči nemanipulovat (nevytahovat el. zástrčky apod.), nepoužívat drobné el. spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony atd.), nepoužívat otevřený oheň jako např. zápalky či cigarety, nepoužívat výtah, uvědomit policii nebo hasiče v případě, že jde o prostory, které nejsou přístupné. Nejvíce úniků nahlášených na linku 1239 bývají úniky na odběrných zařízeních majitele, na plynoměru a uvnitř budovy. Nejvíce úniků je zaznamenáno ve spojích starých trubek, které jsou šroubované, a proto se dnes používají plynovody svařované. Mgr. Monika Čížková člen Redakční rady OBSAH Zemní plyn pod kontrolou str. 2 Bezpečná instalace plynových kotlů str. 3 Plynové spotřebiče v domácnosti str. 4 Tvorba ceny zemního plynu str. 5 Z regionu str. 6 Kostky jsou vrženy str. 7

3 Hlavní téma Bezpečná instalace plynových kotlů Zemní plyn je přírodní palivo s vysokým energetickým obsahem. Může být využíván bez složitých úprav v téměř surové podobě. Do Vašich kotlů a hořáků proudí zemní plyn přímo ze sítě, nemusíte proto budovat sklady ani zásobníky. Plynové kotle Plynové kotle prošly v uplynulých letech bouřlivým vývojem a na trhu je široká nabídka typů jak klasické, tak moderní konstrukce. Pokud se rozhodnete investovat do nového plynového kotle, je užitečné se podrobně seznámit s nabídkou na trhu a výběr pečlivě zvážit. Zjednodušeně lze říci, že se vyplatí dát přednost úspornějšímu kotli moderní konstrukce před levnějšími typy. Podle prostorových dispozic lze volit mezi kotli stacionárními a závěsnými. Oba druhy jsou již i v provedení turbo - tedy bez odvodu spalin do komína. Pokud máte v úmyslu ohřívat i užitkovou vodu, je vhodné zvolit kotel kombinovaný. Umísťování plynových spotřebičů v bytových prostorech Funkce plynového spotřebiče závisí zásadně na procesu spalování, pro který je nutno přivést spalovací vzduch a při kterém vznikají spaliny. V ustanoveních pro umístění a instalaci plynových spotřebičů se jedná v podstatě o dvě zásady: 1. musí být přivedeno dostatečné množství vzduchu pro spalování, 2. spaliny musejí být spolehlivě odvedeny do venkovního prostoru. Oba požadavky jsou rozhodujícím předpokladem pro bezporuchový a bezpečný provoz plynového spotřebiče. Provedení spotřebičů Plynové spotřebiče se rozdělují do tří základních skupin podle jejich provedení: Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Plynové spotřebiče vyžadují pozornost uživatele a dodržování předpisů při jejich instalaci. Dodržování základních pravidel údržby zvýší bezpečnost provozu. Provedení A Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny odcházejí do téhož prostoru. Typickým příkladem je plynový sporák. U tohoto provedení je nutno zajistit větrání. Provedení B Spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z prostoru, kde jsou nainstalovány, přičemž spaliny jsou odváděny zařízením pro jejich odvod do venkovního ovzduší (komín, kouřovod). Příkladem jsou právě kotle, topidla, velké průtokové ohřívače. U těchto spotřebičů je nutno zajistit přívod vzduchu. Provedení C Jedná se o spotřebiče odebírající vzduch ke spalování z venkovního ovzduší přímo nebo komínem a odvádějící spaliny do venkovního ovzduší. Požadavky u tohoto typu provedení jsou minimální, neboť spalovací vzduch i spaliny jsou od prostoru místnosti odděleny. Tyto spotřebiče jsou z hlediska přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin bezproblémové. Spouštění plynového kotle Před otevřením hlavního uzávěru plynu nebo uzávěru před plynoměrem je nutno nejdříve zkontrolovat, zda jsou všechny průchozí uzávěry na plynovodu a před kotlem uzavřeny, a zda jsou také uzavřeny všechny uzávěry na kotli samotném. Plynové kotle se uvádějí do provozu od zdroje plynu ke spotřebiči - tzn. že se uzávěry otevírají po směru toku plynu postupně k plynovému spotřebiči. Je-li plynové zařízení zavzdušněno, je třeba je odvzdušnit. Pokud není kotel vybaven vestavěným zapalovacím zařízením a zapaluje se ručně, platí při jeho uvádění do provozu zásada Nejdříve oheň, potom plyn!. To znamená, že před otevřením uzávěru hořáku a spuštěním kotle musíme mít již připravenou hořící zápalku nebo jiné zapalovadlo k tomu určené. Technický stav plynových spotřebičů Špatný technický stav spotřebičů může být příčinou nedokonalého spalování. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Vhodné podmínky provozu, šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle návodu Vám zajistí dobrý technický stav a nízkou spotřebu. Jednou za rok před topnou sezonou je vhodné nechat plynové spotřebiče zkontrolovat popřípadě seřídit odborným technikem. Kontrola těsnosti plynových zařízení Plynová zařízení je nutno pravidelně (min. 1 x za rok) podrobovat kontrolám těsnosti. Mimo to je kontrolu nutné provést i při každém podezření z unikání plynu. Zařízení se kontroluje především na všech místech podezřelých z úniku plynu a na všech rozebíratelných spojích, jako jsou příruby, závitové spoje, šroubení apod. Zásadně je zakázáno vyhledávat unikání plynu pomocí otevřeného ohně. Osvědčeným, jednoduchým a dostupným prostředkem je nádobka s mýdlovou vodou a štětec. Místa podezřelá z úniku plynu potíráme mýdlovou vodou. Netěsnost se projeví tvořením bublinek nebo pěny v místě úniku. Velké unikání plynu lze snadno zjistit čichem, případně sluchem.

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Rady, tipy O plynové spotřebiče se musíme dobře starat Co dělat před topnou sezonou a jak správně používat plynové spotřebiče v domácnosti? Na to jsme se zeptali servisního technika partnerské firmy Gazkomplet, spol. s r.o., pana Jiřího Cízla. Dotazy čtenářů - odpovídá Jiří Cízl Co dělat, když je plamínek na sporáku či v karmě červený? Červený plamínek = nesprávné hoření. Zčervenání nám hlásí, že spotřebič máme v zanedbaném stavu. Jak lze obecně dělit plynové spotřebiče? Plynové spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se zemní plyn spaluje pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, ohřevu užitkové vody, svícení, centrální výroby tepla a pro nejrůznější technologické účely. Podle účelu použití se plynové spotřebiče dělí do skupin a to na spotřebiče ve službách (komunální spotřebiče), spotřebiče k výrobě tepla, průmyslové plynové spotřebiče, zvláštní spotřebiče, plynové sporáky a vařiče, průtokové a zásobníkové ohřívače užitkové vody a teplovodní a kombinované kotle. V České republice je v současné době v provozu přibližně plynových sporáků a vařičů, průtokových ohřívačů vody a plynových kotlů, a lokálních plynových topidel. Z tohoto počtu je asi 55 % spotřebičů starších 20 let. Vedle nových moderních kotlů s účinností 90 až 93 % jsou v provozu i kotle s účinností 75 až 80 %. Jak bychom měli správně používat domácí spotřebiče? Provoz spotřebičů lze kdykoli jednoduše regulovat a automatizovat. Zemní plyn zajistí celé Vaší rodině to největší možné pohodlí. Teplo získáte jen pouhým zmáčknutím tlačítka nebo otočením knoflíku. Spotřebiče by měl každý používat zejména TECHNICKÉ PARAMETRY Základní tepelně technické parametry všech typů plynových spotřebičů jsou: příkon spotřebiče výkon spotřebiče spotřeba zemního plynu spotřeba spalovacího vzduchu množství spalin, odcházejících ze spotřebiče tepelné ztráty spotřebiče účinnost spotřebiče podle návodu výrobce, k účelu, pro který byl spotřebič vyroben, a za správných podmínek. Když uvádí technik spotřebič do provozu, bezpodmínečnou součástí je seznámení zákazníka s obsluhou tohoto zařízení. Dále má zákazník k dispozici návod, který je součástí dodávky. Zde jsou uvedeny i informace o prohlídce spotřebiče po ročním užívání, což je i podmínka výrobce pro uplatnění záruky. Čeho bychom se měli při používání spotřebičů určitě vyvarovat? Zásadou je zajistit pro spotřebič vhodné provozní podmínky. Dále je nutné šetrné zacházení a užívání spotřebiče dle pokynů výrobce. Po prvním roce provozu je potřeba spotřebič seřídit, aby měl co nejnižší spotřebu a nezkracovala se mu životnost. Místnost s plynovým spotřebičem by také neměla být kvůli bezpečnosti neprodyšně utěsněna. To platí nejen v kotelnách, ale například i pro plynové spotřebiče v koupelnách či v kuchyni. Co bychom měli udělat před sezonou? Před topnou sezonou by si měl každý nechat udělat prohlídku spotřebiče, případně zajistit jeho seřízení. Tyto služby nejsou finančně náročné a určitě se zákazníkovi vrátí. V neposlední řadě je to i otázka bezpečnosti. Je nějaká novinka na poli domácích plynových spotřebičů, kterou byste doporučil? Naše firma při montážích používá celou řadu spotřebičů. Instalaci nového plynového spotřebiče by měl zákazník konzultovat s odborníkem, protože každý byt či rodinný domek má jiná specifika, a tak je pro něj výhodnější jiný typ. Ne každý kotel bude pracovat efektivně v dané domácnosti. Po dohodě s majitelem, který teprve projektuje či plánuje rozvržení spotřebičů v bytě, můžeme ušít na míru ten nejvýhodnější sporák či plynový kotel. Jinak se nedá říci, že by některý výrobce výrazně překonával možnosti ostatních, nicméně každá značka má něco svého. Červený plamínek nám také napovídá, že dochází ke zvýšení spotřeby zemního plynu. Proto je zapotřebí spotřebič seřídit a vyčistit. Zčervenání plamene může způsobit například prach či jiné nečistoty. Záleží na podmínkách, ve kterých spotřebič pracuje. Proto by se měl každý uživatel řídit návodem výrobce a správně spotřebič používat a provádět pravidelné kontroly. Jednoznačně doporučuji v tomto případě přivolat servisního technika, který Váš spotřebič na zemní plyn odborně vyčistí a seřídí. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o. Zdá se Vám technický stav dnešních spotřebičů dobrý? Dá se říci, že je velice dobrý. Dnešní spotřebiče se nedají v žádném případě srovnat se spotřebiči před deseti lety. Je zde vidět vývoj doby a techniky. Zajímavé je, že přestože se úroveň plynových spotřebičů zvyšuje, cena díky konkurenci tak razantně neroste. V jakých případech bychom měli kontaktovat servisního technika? Rozhodně při pravidelných prohlídkách a při jakékoliv poruše. Existují samozřejmě také drobné úkony, které si může každý udělat sám. Jakmile si ale zákazník není v něčem jistý, měl by technika hned zavolat. Tím nic nepokazí, protože příčinou nedokonalého spalování může být i špatný technický stav spotřebičů. Opravy a pravidelné revize nesvěřujte v žádném případě kutilům, pouze odborným firmám. Servisní technik - Jiří Cízl z firmy Gazkomplet, spol. s r.o.

5 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Cena zemního plynu V posledním období je velmi diskutována neustále vzrůstající cena zemního plynu. Tento trend je způsoben vývojem kurzu české koruny vůči dolaru a neustále vzrůstající cenou ropných produktů. Téma je to složité, proto jsme se rozhodli pokusit se přiblížit Vám samotnou logiku tvorby ceny zemního plynu a představit faktory, které na její vývoj mají vliv. Cena dodávky zemního plynu Cena za dodávku zemního plynu je dvousložková. Jde o složku komoditní a složku kapacitní (tzv. stálý měsíční plat). Někdy jsou tyto složky také označovány jako složka práce a složka výkonu. Tato základní struktura ceny je obdobná jak u tzv. chráněných, tak i u tzv. oprávněných zákazníků (viz slovníček pojmů). Ceny pro chráněné zákazníky jsou plně regulovány státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, který je stanovuje čtvrtletně. Ceny pro oprávněné zákazníky jsou regulovány jen v části distribučních a přepravních poplatků. Faktory ovlivňující cenu zemního plynu Cena zemního plynu je určována s měsíční periodou a je závislá na vývoji světových cen černého uhlí a ropných produktů (ropa Brent, těžký topný olej a lehký topný olej). Dále je cena přímo závislá na kurzu české koruny vůči americkému dolaru (dále jen kurzu). Skokové změny ceny ropných produktů jsou tlumeny několikaměsíčním klouzavým průměrem, vliv kurzu se projeví se zhruba měsíčním zpožděním, ale v celém rozsahu. Nepřetržitý růst ceny ropy a ropných produktů a vývoj kurzu české koruny vůči dolaru jsou tudíž faktory, které způsobují nárůst ceny zemního plynu. Vzhledem k prognózám vývoje ceny ropy v příštím období nelze předpokládat stagnaci či pokles cen zemního plynu. SLOVNÍČEK POJMŮ Oprávněný zákazník Od jsou oprávněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr nad 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. velkoodběratelé. Tito zákazníci si mohou vybrat svého dodavatele zemního plynu. Chráněný zákazník Od jsou chráněnými zákazníky všichni zákazníci, kteří měli v roce 2003 odběr pod 15 milionů m 3 na jedno odběrné místo, tzn. maloodběratelé, domácnosti a také většina velkoodběratelů. Všichni velkoodběratelé a maloodběratelé se již od příštího roku stanou zákazníky oprávněnými, domácnosti pak od Tímto datem bude ukončena liberalizace trhu s plynem. Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Podle 2 odst. 1 bod 10 zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Energetický regulační úřad dalším ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu. VÝVOJ CEN ROPY A ROPNÝCH DERIVÁTŮ VÝVOJ KURZU CZK/USD (2005) 350 % 300 % 250 % leden 2002: ropa Brent = 19,5 $/barel lehký TO = 164 $/t 200 % těžký TO = 107 $/t 25,50 25,00 24,50 24,00 23, % 100 % 50 % leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad leden březen květen červenec září listopad předpoklad vývoje ropa Brent lehký topný olej těžký topný olej 23,00 22,50 22,00 21, Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Z regionu Jak poznáte odečítače VČP? Pracovníci Východočeské plynárenské, a.s., přicházejí do Vašich domácností odečítat plyn v průběhu celého roku a již ne pouze v období března a dubna tak, jako tomu bylo dříve. Je tedy dobré vědět, jak můžete tyto pracovníky - odečítače rozeznat od různých podomních obchodníků, bytových zlodějů a jiných osob, které si určitě do bytu pustit nechcete. Každý odečítač je vybaven služebním průkazem s fotografií, který je povinen na požádání předložit (v případě pochybností i s občanským průkazem). Odečítač má seznam odběratelů zemního plynu, ve kterém je uvedeno i Vaše jméno, v případě, že je smlouva o odběru plynu sepsána s Vámi. Důležité je i to, že odečítači chodí sami a ne ve skupinách a zajímá je pouze nejkratší cesta k plynoměru a zpět. Rozhodně Vám nebudou nabízet výhru v loterii, výhodný nákup čehokoli a podobně. V žádném případě nebudou vybírat nedoplatky za plyn, nebo mámit drobné, aby Vám mohli vyplatit přeplatek! A hlavně nezvoní pouze na Vás, ale na všechny sousedy, kteří odebírají zemní plyn. Odečítač provádí odečty postupně v celé ulici, nejde nikdy pouze do jednoho domu. Na činžovních domech je vždy předem vyvěšeno oznámení s datem a časem odečtu. Je velmi pravděpodobné, že v tomto termínu proběhnou odečty i v okolních rodinných domech. Fotografie všech našich odečítačů jsou k vidění také na Spotřeba ZP v pásmu kwh/rok Cena za odebraný ZP Kč/kWh Děti z královéhradecké fakultní nemocnice při sledování divadelního představení projektu Veselé léto Ceny zemního plynu od 1. října 2005 Podobně jako se mění ceny benzinu na čerpacích stanicích, mění se také ceny zemního plynu. Obojí je závislé na vývoji ceny ropy a ropných derivátů na světových trzích, kde bohužel dochází k dramatickému růstu cen těchto produktů. U benzinu jsme zvyklí na průběžnou úpravu jeho cen. Nárůst nákupních cen zemního plynu se však projevuje až zpětně, po jednom až dvou čtvrtletích. Energetický regulační úřad odvozuje cenu pro zákazníky VČP z minulého vývoje, a musí ve svých čtvrtletních úpravách reagovat na nárůst nákupních cen zemního plynu, které tvoří více než 85 procent jeho koncové ceny. Vzhledem k nepříznivému vývoji cen ropy a ropných derivátů na světových trzích v průběhu první poloviny roku proto dochází dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu od 1. října 2005 u zákazníků VČP k průměrnému navýšení o 17,66 %. CENA ZP PRO ZÁKAZNÍKY VÝCHODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ, A.S. Přibližná cena za odebraný ZP Kč/m 3 Stálý měsíční plat Kč/měsíc od 0 do , ,43 37 nad do , ,23 55 nad do , , nad , , * Ceny pro kategorii domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. 1m 3 = 10,5 kwh VČP zpříjemnila léto nejen nemocným dětem Východočeská plynárenská již tradičně podporuje rozmanitou škálu kulturních aktivit. Jednou z nich je i Hudební divadlo dětem, které svými programy baví žáky základních škol. O prázdninách se již čtvrtým rokem snaží Michaela Novozámská, herečka, zpěvačka a autorka dětských pořadů, zpříjemnit prázdniny dětem, které je musí trávit v nemocnicích, stacionářích či dětských domovech, projektem Veselé léto. Jeho jádrem je profesionální divadelní představení, po kterém následuje program pro děti. Herci divadla spolu s dvojicí kouzelníků z Náchoda předvedli letošní Veselé léto celkem na deseti představeních ve východních Čechách. Navštívili malé diváky v dětských domovech v Potštejně, Sedloňově a Broumově, ve fakultní nemocnici a speciálních školkách v Hradci Králové a v Janských Lázních. Další dětské duše potěšili v Nechanicích a dvakrát ve Dvoře Králové. Program všechny děti, jejichž volný čas je v důsledku pobytu v dětském domově, nebo s úrazy a nemocemi v nemocnici odlišný od času ostatních dětí, očividně zaujal a velice potěšil. 02 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 2/2005 Uzávěrka čísla: Východočeské vydání Pro Východočeskou plynárenskou, a. s., vydává: Visual Agency s.r.o. Rantířovská 497, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Alena Petrlíková, STP, a. s., František Kůst, JMP, a. s., Lenka Samková, VČP, a. s., Šárka Dvořáková, SČP, a. s., Alena Srbová, ZČP, a.s., Monika Čížková, RWE Transgas, a. s. Adresa redakce: Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Foto: Archiv JMP, SČP, STP, VČP, ZČP, RWE Transgas a Visual Agency Literatura: Použity úryvky z knihy: Rudolf Novák - Zemní plyn v domácnosti Distribuce: Mediaservis s.r.o., Východočeská plynárenská, a. s. Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Kostky jsou vrženy Již v minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o novém kabátě, který dostaly všechny společnosti patřící do skupiny RWE. Až do dubna letošního roku, kdy tato změna proběhla, jste měli možnost značku RWE vídat jen sporadicky. Rozhodli jsme se proto přiblížit vám ji i formou reklamní kampaně. Jsme si jisti, že většina z Vás zaznamenala náš televizní spot, možná ale nevíte, proč je takový, jaký je. Kdo se na jeho tvorbě podílel a co má vlastně říct. Základním kreativním prvkem je modrá kostka. Proč? Kostku jsme zvolili jako pomocný symbol pro její jednoduchou zapamatovatelnost. Kostka, respektive čtverec, je zároveň i základním prvkem veškeré grafiky skupiny RWE. Modrá je dobrá, jsou slova klasika, pro nás je to barva, která dominuje naší komunikaci, proto pochopitelně nemohla chybět ani v reklamě. Důležitým prvkem našeho loga je ruka, proto i v naší kampani je prvek ruky, respektive dlaně dominantní. Symbol ruky ve značce RWE vyjadřuje partnerství jako jednu ze základních hodnot společnosti a zároveň komplexní nabídku produktů a služeb tzv. z jedné ruky, tedy od jednoho subjektu. Prvky jako spolehlivost, jistota, bezpečí se pak prolínají celou reklamní kampaní. Na tvorbě televizního spotu a celé reklamní kampaně se podílel tým odborníků zkušených v reklamní branži. V některém z našich příštích čísel Vám přineseme rozhovor s některým z tvůrců. REKLAMNÍ KAMPAŇ Kreativní návrh kampaně: CrossWorld Červený Advertising, s.r.o. Režie: Filip Renč Autor hudby: Walter Kraft Filmová produkce: Proillusion film, s.r.o. Filip Renč při finalizaci spotu ve střižně Produkční a realizační tým při korekcích spotu

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim Najdeš cestu k pokladu? Jména výherců z minulého čísla: Pro volný čas V. Strnadová, Poříčany; B. Čermáková, Kralupy nad Vltavou; J. Ton, Vinařice; M. Králová, Řevnice; A. Chábová, Újezd; M. Bidziliová, Čelákovice; I. Wrzecionka, Praha; E. Koubová, Říčany; M. Klímová, Radošovice; Z. Penc, Tuchlovice; Z. Pletánková, Městec Králové; A. Chovančíková, Mělník; J. Závorová, Mělník; M. Ponertová, Slaný; P. Boháčková, Horní Bezdíkov; E. Suchanová, Brandýsek; O. Králová, Veleliby; H. Černá, Velká Dobrá; J. Svatoš, Nehvizdy; B. Giraumonová, Zeměchy; E. Adamová, Benešov; L. Dudová, Čáslav; B. Brunová, Čáslav; J. Paclt, Velká Dobrá. J. Janovcová, Rychnov nad Kněžnou; D. Kvasničková, Lovčice; D. Vynnyková, Hronov; J. Brůnová, Lázně Bělohrad; Z. Mikeš, Nový Bydžov; J. Kavka, Ohrazenice; J. Sedláčková, Jaroměř; R. Andresová, Třebechovice pod O.; M. Dvorský, Pardubice; J. Voříšek, Chlumec nad Cidlinou; M. Vítová, Kostelec; A. Křenovská, Náchod; A. Michalego, Moravany; H. Dvorská, Hradec Králové; V. Špaček, Chrudim; F. Štefčeková, Třibřichy; V. Hrdina, Chrudim; B. Hašková, Chrudim; I. Vlčková, Hlinsko; E. Černá, Rokytno; A. Jahodková, Valdice; J. Špaček, Dašice; Š. Turčín, Jičín; Z. Marčík, Horní Ředice. M. Lamberská, Provodín; N. Frydrychová, Liberec; V. Lojdová, Rumburk; D. Deutsch, Hoštka; I. Šporerová, Děčín; Z. Jílková, Bílina; J. Brandejsová, Podbořany; P. Doubrava, Ústí nad Labem; Z. Bíbová, Jablonec nad Nisou; J. Kostraba, Lovosice; M. Klimešová, Varnsdorf; J. Bareš, Varnsdorf; M. Výdurková, Louka u Litvínova; J. Adamová, Louny; J. Masopust, Lovosice; A. Balcerová, Varnsdorf; Hájkovi, Česká Lípa; J. Bednář, Útočiště; I. Kučabová, Ústí nad Labem; M. Macková, Rumburk; Š. Nosková, Neštěmice; L. Zavřelová, Velký Šenov; I. Kmitová, Doksy; K. Veselý, Most. P. Petrová, Brno; P. Múčka, Strážnice; P. Chrástek, Uherské Hradiště; J. Janek, Brno; M. Rudická, Kunovice; M. Kříž, Brno; M. Probošt, Kupařovice; M. Vaňková, Rájec-Jestřebí. Křížovka o ceny Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava. Sto vylosovaných luštitelů odměníme sporákovým zapalovačem. Slosování správných odpovědí proběhne dne

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-07-PLYNOVE_SPOTREBICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr Tematická

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ Úspory, které stojí za to oslavit www.cz.danfoss.com

Tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ Úspory, které stojí za to oslavit www.cz.danfoss.com UMOŽNÍME VÁM ŽÍT MODERNĚ Tepelné čerpadlo vzduch/voda DHP-AQ Úspory, které stojí za to oslavit www.cz.danfoss.com Teplo, chladno, čisto a s úsporou peněz Představujeme DHP-AQ Hledáte-li jeden z nejúspornějších

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Zdroje tepla. Kotelny

Zdroje tepla. Kotelny Zdroje tepla Kotelny Kotelnou rozumíme samostatnou budovu, stavební objekt, přístavek, místnost, skříň nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden či více kotlů pro ústřední vytápění, ohřev teplé

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody. Teplo pro život

Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody. Teplo pro život Plynové průtokové ohřívače a přímo ohřívané zásobníky vody Teplo pro život Plynové průtokové ohřívače: Vhodné řešení pro každou situaci Příprava teplé vody pomocí průtokových ohřívačů Junkers je úsporné

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. podzim 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. podzim 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. podzim 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. podzim 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Aktuálně Projekt Šetřím energii Skupina

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT KVĚTEN 2010 NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC Využijte skvělé květnové nabídky IVT SLEDUJTE NOVINKY Nová úsporná čerpadla IVT Greenline HE 10 let záruka Do 31. 5. 2010 můžete získat s výraznou slevou nebo se zajímavým

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ROZHOVOR NA TÉMA OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM PŘI PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

ROZHOVOR NA TÉMA OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM PŘI PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ ROZHOVOR NA TÉMA OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM PŘI PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Jiří Buchta, CSc. Předseda sekce plyn ČSTZ České sdružení pro technická zařízení Soudní znalec - technické obory různé se

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP)

S námi budete dostatečně připraveni. Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) S námi budete dostatečně připraveni Stručná příručka o změnách ve vytápěcí technice podle směrnice o ekodesignu (ErP) 02 03 Získejte všechny podstatné informace od firmy Wolf o požadavcích a povinném označování

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat: Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov, v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů dne 23.5.2007,

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více