Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus."

Transkript

1 Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím elektronické ankety ve studentském informačním systému VŠEM od do Celkem se ke dni průzkumu zúčastnilo 2209 studentů VŠEM. Šetření obsahovalo 11 otázek s možnosti zodpovězení pouhých třech otázek a tímto rychlého ukončení šetření (v případě, že se respondenti nechtěli zúčastnit zahraničního pobytu v rámci výměnného programu Erasmus během studia na VŠEM, nic nevěděli o výměnném programu Erasmus, který umožňuje pracovní stáže vysokoškolských studentů ve vybraných firmách v zahraničí, a ani se nehodlali zúčastnit zahraničního pracovního pobytu v rámci výměnného programu Erasmus během studia na VŠEM). 2. Povědomí a zájem o vysokoškolský výměnný program Erasmus První otázka se týkala povědomí studentů o výměnném programu Erasmus umožňujícím mobilitu vysokoškolských studentů (s možnosti odpovědi nebo ). Z celkového počtu jich 1495 (67 %) odpovědělo (přičemž 22 uvedlo a přidalo nějakou připomínku). Celkem 678 studentů (31 %) odpovědělo a 36 (2 % dotazovaných) si buď omylem zvolila obě možnosti, nebo odpověděla jinak (viz graf č.1). Graf č. 1: Povědomí o vysokoškolském výměnném programu Erasmus Povědomí o programu Erasmus 31% ANI, ANI 2% 67% ANI, ANI 1

2 Tabulka č. 1: Deklarovaná chuť zúčastnit se zahraničního pobytu v rámci výměnného programu Erasmus během studia na VŠEM Odpovědi Počet % na celkovém počtu ANI, ANI 0 0 Jen 373 (17 % dotazovaných) odpovědělo na tuto otázku. Zbytek dotazovaných (83 %) tímto deklaroval, že zájem o program vysokoškolské mobility nemá a proto byl povětšinou přesměrován na otázku č Země, doba pobytu a studijní zaměření zahraničních vysokých škol Otázka č. 3 byla kladena za účelem zjistit zájem studentů (kteří odpověděli na předchozí otázku kladně) o země, které by dotyční chtěli navštívit v programu Erasmus. Výsledky jsou uvedené v tabulce č. 2. Tabulka č. 2: Zájem o země v rámci výměnného pobytu v programu Erasmus Země Počet zájemců % na celkovém počtu Velká Británie Španělsko 59 2,7 Itálie 26 1,17 Francie 30 1,3 Švédsko 19 1 Irsko 22 1 Německo 12 0,5 Z tabulky č. 2 jasně vyplývá, že největšímu zájmu se těší Velká Británie následována Španělskem, Itálií a Francií. Příznačné je, že přes 60 uvedlo zájem o USA, Kanadu, zhruba stejný počet lidí uvedl Nový Zéland nebo Austrálii, které do programu Erasmus nespadají. Následující otázka (otázka č. 4) zjišťovala dobu (v měsících), kterou by dotyční chtěli strávit v zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. Výsledky ukazují, že největší zájem mezi studenty je o výměnný pobyt, který by trval 3 měsíce, 6 měsíců nebo 12 měsíců. Toto zjištění může znamenat, že vzhledem 2

3 k pracovním povinnostem, většina není schopná si vzít delší volno i v případě, pokud by měla zájem o pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus. Otázka č. 5 zjišťovala, o jaké zahraniční VŠ (studijní obory a zaměření) by studenti měli zájem v případě, že by se zúčastnili programu Erasmus. Odpovědi na danou otázku se velmi různily, přesto převládajícím trendem byly obory příbuzné oborům nabízeným na VŠEM (ekonomie, management, finance). Tabulka č. 3: Doba v zahraničí v rámci výměnného pobytu v programu Erasmus Počet měsíců Počet dotazovaných % na celkovém počtu 1 4 0, , , , , ,3 3. Povědomí a zájem o program Erasmus umožňující pracovní stáže vysokoškolských studentů ve vybraných firmách v zahraničí Otázka č. 6 se tykala povědomí studentů o výměnném programu Erasmus, který umožňuje pracovní stáže vysokoškolských studentů ve vybraných firmách v zahraničí (s možností odpovědi nebo ). Z celkového počtu 458 (21 %) osob odpovědělo, 1707 studentů (77 %) odpovědělo a 44 (2 % dotazovaných) si buď omylem zvolila obě možnosti, nebo odpověděla jinak (viz graf č.2). V případě, že respondent zvolil možnost, byla mu nabídnuta možnost pokračovat k otázce č. 8. V případě kladné odpovědi byl respondent požádán o zodpovězení otázky, týkající se zdroje informací o možnosti pracovat v zahraničí v rámci programu Erasmus. Tuto otázku zodpovědělo pouhých 13 osob, přičemž nejčastějším uvedeným zdrojem byl internet. 3

4 Graf č. 2: Povědomí studentů o pracovním výměnném programu Erasmus Povědomí o pracovních stážích v programu Erasmus ANI, ANI 2% 21% ANI, ANI 77% Otázka, která následuje (otázka č. 8) je klíčová pro daný dotazník. Táže se totiž respondenta, zda by dotyčná nebo dotyčný chtěl/a absolvovat zahraniční pracovní pobyt v rámci programu Erasmus během studia na VŠEM. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4. Tabulka č. 4: Deklarované chtění zúčastnit se zahraničního pracovního pobytu v rámci výměnného programu Erasmus během studia na VŠEM Odpovědi Počet % na celkovém počtu ANI, ANI 13 0,6 Jak vyplývá z tabulky č. 4, v případě zahraničního pracovního pobytu v rámci výměnného programu Erasmus chuť zúčastnit se stáže vyjádřilo celkem 22 % dotazovaných, což je vyšší (i když nepatrně) počet, než u studijního výměnného programu Erasmus (porovnej s výsledky otázky č. 2 viz tabulka č. 1). Výsledek ukazuje, že jsou patrně vzhledem k profilu studentů VŠEM (studium při práci, kombinované a víkendové studium) pracovní stáže v rámci programu Erasmus mezi studenty potenciálně populárnější. Otázka č. 9 byla pokládána za účelem zjistit zájem studentů (kteří odpověděli na předchozí otázku kladně) o země, do kterých by studenti měli zájem odcestovat v rámci výměnného pracovního pobytu či stáže v programu Erasmus. Výsledky jsou uvedené v tabulce č. 5. 4

5 Ihned se musí podotknout, že odpovědi na tuto otázku jsou hodně podobné odpovědím na otázku č. 3 (viz tabulka č. 2). Mezi zeměmi převládá Velká Británie následovaná Španělskem, Itálií a Francií. Zbytek zemí se vyskytuje zhruba ve stejně zanedbatelném množství. Tabulka č. 5: Zájem o země v rámci pracovního pobytu v programu Erasmus Země Počet zájemců % na celkovém počtu Velká Británie 70 3 Španělsko 44 2 Itálie 22 1 Francie 20 1 Stejně jako u otázky č. 3, řada uvedla, že má zájem o stáž v anglicky mluvících zemích, a to v USA, Austrálii nebo Kanadě. Ostatně zmínka o USA se v odpovědích objevovala velice často. Otázka č. 10 je téměř totožná s otázkou č. 4 (viz výsledky v tabulce č. 3) a táže se, jakou dobu by dotyční chtěli strávit v zahraničí v rámci výměnného pracovního programu Erasmus (v měsících). Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 6. Tabulka č. 6: Doba v zahraničí v rámci pracovní stáže v programu Erasmus Počet měsíců Počet dotazovaných % na celkovém počtu 1 5 0, , , , , , ,7 Dosažené výsledky ukazují, že největšímu potenciálnímu zájmu studentů by se těšily pracovní pobyty trvající 3 měsíce, půl roku anebo rok čili dlouhodobější pobyty. Otázka č. 11 zjišťovala, o jaké obory činnosti by studenti měli zájem v případě, že by se zúčastnili pracovní stáže v programu Erasmus. Sice se nedá jednoznačně říct, jaký obor činnosti převládá (většina uváděla více variant), ale z celkového počtu se jednoznačně rýsují následující obory: administrativa, management, 5

6 marketing, IT, reklama a cestovní ruch (čili oblasti činnosti příbuzné oborům studia vyučovaných na VŠEM). 4. Několik slov závěrem Anketové šetření na VŠEM zjistilo, že až pětina studentů, kteří se zúčastnili tohoto šetření, má zájem o účast na programu Erasmus (ať již studentské výměnné pobyty nebo pracovní stáže). Šetření odhalilo, že zatímco kolem 67 % ví o programu Erasmus, až 77 % dotazovaných netuší o existenci pracovních stáži nabízených v jeho rámci a hrazených z prostředků EU. Výsledky ukazují, že největší zájem jak o studium, tak i o pracovní stáže mezi studenty VŠEM je o Velkou Británii, Španělsko a Itálii. Tyto výsledky poukazují priority zahraniční spolupráce, které by měly být vytyčeny pro příští období. Jednoznačně se jeví jako priorita nutnost rozšířit povědomí mezi studenty o programu Erasmus a zvlášť o pracovní stáže v zahraničí, které se dají z programu financovat. 6

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření

Více

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod Studie MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček Úvod Zaměření analytické studie monitoruje aktivity programu SOCRATES/Erasmus v kontextu využití výsledků a

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Podnikavost studentů UTB

Podnikavost studentů UTB Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: 20. 12. 2011, ve Zlíně Metodika: Šetření bylo

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata

Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata Migrační potenciál po vstupu ČR do EU (výsledky terénního šetření) Jana Vavrečková externí spolupráce: Zdeněk Janata VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru Analýza výsledků dotazníkového šetření žáků základních a středních škol Mgr. Pavlína Šťastnová PhDr. Petra Drahoňovská

Více

Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí

Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí Zvýšení efektivnosti a nové nástroje podpory terciárního vzdělávání Studie pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Červenec

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH ve sledovaném období 1.9.2008 31.12.2008 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb STK Průzkum vedla Andrea Kučerová Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková

Za tým Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Ing. Lucie Jarolímková Práce v zahraničí Tato publikace je součástí třídílné řady brožur o práci, studiu a dobrovolnictví v zahraničí. Jedná se o aktualizované druhé vydání zaměřené na možnosti práce v zahraničí. Při tvorbě

Více