chodily děti hrát a maminky s kočárky si měly kde posedět, v této části města dosud chybělo, potvrdil první náměstek primátora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chodily děti hrát a maminky s kočárky si měly kde posedět, v této části města dosud chybělo, potvrdil první náměstek primátora"

Transkript

1 Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. ZAVÁTÉ VZPOMÍNKY Víte, že na Kladně existovala organizace Národní gardy? Stalo se tak v roce 1937, kdy, jak uvádí dobový tisk, byla ustanovena v zasedací síni Okresního domu (dnes budova Středočeské vědecké knihovny) Národní garda č Přítomni byli: starosta města Karel Kindl, bývalý předseda Národního výboru Dr. Ignác Hajn, zástupce Svazu národních gard, náčelník štábu 1. oblasti Národních gard škpt. Mautner, generální tajemník svazu, npor. Merta, posádkový velitel kladenský pplk. A. Žůrek. Velitelem byl zvolen František Kuchynka, zástupcem Karel Burger. Do výboru byli zvoleni: Jos. Novotný, Stan. Lébr, O. Pašek, F. Kozák, jednatelem F. Tichý, účetním O. Šašek, pokladník A. Pouzar, právními poradci Dr. Sixta a Dr. Fr. Uhlíř. V prvním náboru se našlo sedmdesát mužů, kteří se s nadšením a s nevšední ochotou přihlásili do řad Národní gardy č Jaroslav Vykouk st. K nejvýznamnějším investicím patřila nedávno dokončená rekonstrukce tělocvičny u Základní školy v Norské ulici. Díky ní se mohou zdejší žáci převlékat v nových šatnách nebo se po sportování osprchovat. Důvodem rekonstrukce byl i dosud energeticky náročný provoz budovy, která potřebovala zateplení. V v zimě zde bylo chladno a v létě se tu v horku skoro nedalo dýchat, potvrdil primátor Dan Jiránek. Radost mají určitě iděti ze 7. a 8. základní školy ve Vodárenské ulici. Po letech čekání se dočkaly úpravy prostranství před vchodem do obou budov. Investice za více než 13 milionů korun představuje nejen nové chodníky ze zámkové dlažby, ale také sadové úpravy a nové jsou i stožáry veřejného osvětlení. Novou fasádu mají i domy na některých kladenských sídlištích. Například v Americké ulici se zároveň na domech vyměňovala okna a zateplovala budova. Došlo i na opravy lodžií včetně výměny zábradlí a osazení nových hromosvodů. Zateplení jsme provedli z materiálu z mikrovláken, který má lepší vlastnosti než polystyrenové izolace, vysvětlil ředitel Správy bytového fondu Vojtěch Munzar. Náklady na rekonstrukci jednoho domu představovaly 17 milionů korun. Schválení rekonstrukce zastupitelé podmínili souhlasem nájemníků se zvýšením nájemného o očekávané úspory jejich nákladů na teplo, dodal primátor Dan Jiránek. Úprav se dočkala i dětská hřiště, jedno zcela nové vyrostlo ve Švermově. Místo, kam by si RÍJEN ˇ ZDARMA Kladno investovalo do rekonstrukcí miliony korun Centrum správních agend na náměstí Svobody, rekonstruovaná tělocvična u školy v Norské ulici, opravené prostranství před školami ve Vodárenské ulici, nové parkoviště v Zádušní ulici to je jen několik příkladů investic, které byly financovány z letošního rozpočtu. Kromě toho přišla řada i na opravy desítek chodníků aněkolika ulic ve městě. chodily děti hrát a maminky s kočárky si měly kde posedět, v této části města dosud chybělo, potvrdil první náměstek primátora Miroslav Bernášek. Řidiči mohou využívat také nová parkoviště například v Lacinově nebo Zádušní ulici, kde byl nový prostor premiérově využit také při pořádání oslav svátku sv. Vavřince, patrona kuchařů a cukrářů. Obyvatelé Kladna si nejčastěji stěžují na stav některých ulic a chodníků. Město v poslední době opravilo frézováním například například Mosteckou, Benešovskou ulici na Sítné, ulici Dr. Co je v Kladně nového? Foustky nebo v Kročehlavech Holandskou ulici. Ve Vrchlického ulici v září finišovala výstavba šikmého parkovacího stání pro cca 75 automobilů, které bude po obou stranách jednosměrné ulice od ulice U Tržnice (od pošty) po Dánskou, a zároveň byl opraven chodník před zdravotními stře- Foto: Josef Seifert disky. Opravuje se i ve Švermově, kde by měla být ulice V. Beránka, kde je již kanalizace, hotová do poloviny října. Od července si také mohou obyvatelé Kladna vyřídit většinu agend pod jednou střechou v Centru správních agend na náměstí Svobody. STALO SE Kladno navštívila místostarostka města Aachen Hilde Scheidt (na fotografii uprostřed). V obřadní síni magistrátu se setkala s primátorem Danem Jiránkem. Od července mohou obyvatelé Kladna a okolí využívat nové Centrum správních agend, kde si vyřídí občanský i řidičský průkaz nebo cestovní pas a evidenci vozidel pod jednou střechou. idiči, mířící do centra Kladna mohou auto zaparkovat Řna novém parkovišti v Zádušní ulici, odkud to mají blízko jak na magistrát tak i na pěší zónu Nové barevné fasády domů v Americké ulici jsou vidět zdaleka. Jejich obyvatelé se díky tomu dočkali i výměny oken, oprav lodžií a zateplení fasády. Mezi budoucí školáky zavítal při zahájení školního roku náměstek primátora Antonín Kajgr. V Dětském domově v Kladně- Rozdělově skončila rozsáhlá rekonstrukce. Jak se tam malý obyvatelům daří, se přišli podívat i středočeský hejtman Petr Bendl a 1. náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek. 3x foto: Josef Seifert Žáci Základní školy v Norské ulici mají od loňského roku k dispozici nová hřiště. Postupně došlo i na rekonstrukci zdejšího bazénu a tělocvičny. Koncerty v Zámecké zahradě potěšily malé i velké diváky V ystoupením skupiny 4 TET oficiálně skončila letní sezona v kladenské 2x Foto: Josef Seifert zámecké zahradě. Každá letošní akce v zahradě byla velmi úspěšná. Samozřejmě, že Vposlední době dostaly kladenské děti několik nových hřišť. K nejoblíběnějším patří hřiště v areálu Sletiště. velké plus bylo, že vždy vyšlo počasí, řekl kladenský primátor Dan Jiránek. V květnu odstartoval sérii akcí a koncertů Jarek Nohavica a následovala předprázdninová zábava pro děti Hurá prázdniny. Úplnou novinkou byl červencový jazzový koncert Vzpomínka na Boru Kříže. V srpnu zaplnil zahradu melounový festival v rámci Oslav svátku svatého Vavřince. Posledním velmi úspěšným koncertem bylo již zmíněné vystoupení skupiny 4 TET. K letní sezóně v zámecké zahradě také neodmyslitelně patří představení Středočeského divadla Kladno. Přípravy na příští sezonu v zahradě probíhají již nyní. Žáci a učitelé dvou základních škol ve Vodárenské ulici se v novém školním roce dočkali nového chodníku před budovou, kde nechybí ani lavičky, odpadkové koše a nové veřejné osvětlení. Foto Josef Seifert Předběžně plánujeme vystoupení Marie Rottrové se skupinou Neřež a samozřejmě nebude chybět ani jazz. Přesvědčili jsme se letos, že tento žánr se do prostor zahrady hodí, a chceme tedy vytvořit novou tradici letních jazzových koncertů, upřesnil Jiránek. Příští léto nebudou samozřejmě chybět ani akce pro děti a další koncerty. Do konce letošního roku připravuje Statutární město Kladno ještě na 3. listopadu koncert skupiny J.A.R. ve sportovní hale a tradiční charitativní akci Pohádkový vánoční strom. V rámci vánočních svátků proběhne také koncert v kostele Rybova vánoční mše a tradiční vánoční trhy.

2 Aktuality Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 16. SCHŮZE RADY MĚSTA Rada města a) souhlasila s opravou havarijního stavu dvora ve Vašatově ul. v Kladně na pozemku p.č. 6440/58 dle varianty č. 1 předloženého návrhu; se zveřejněním prodeje: objektu č.p. 219 v ul. Palackého v Kladně - Kročehlavech včetně pozemků p.č a p.č. 2004, k.ú. Kročehlavy (prodej s nájemníkem); objektu č.p. 220 v ul. Palackého v Kladně - Kročehlavech včetně pozemků p.č a p.č. 2000, k.ú. Kročehlavy (prodej s nájemníkem) a objektu č.p. 226 v ul. Palackého v Kladně-Kročehlavech včetně pozemků p.č a p.č. 2008, k.ú. Kročehlavy (prodej s nájemníkem) dle zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 103 na Floriánském nám. v Kladně o výměře cca 127 m 2 pro Institut sociálního rozvoje o.p.s. za cenu 283,- Kč/m 2 /rok + provozní náklady s uzavřením smlouvy na podnájem pronajatých nebytových prostor v objektu č.p na nám. Svobody v Kladně na umístění automatů pro nápoje a balené kusové potraviny pro firmu Jiří Čáp za cenu ,- Kč/rok s podnájmem nebytových prostor v objektu č.p na nám. Svobody v Kladně pro společnost FILM MAKERS, s.r.o., zast. p. M. Kudlou, na dobu určitou od 14. do za cenu ,- Kč s proplacením nákladů na právní zastoupení města a nákladů exekutora dle předloženého návrhu za dlužníka p. J. Bulana z rozpočtu Statutárního města Kladna za předpokladu, že výše této úhrady za jednotlivého dlužníka nepřevýší částku ,- Kč a za podmínky, že uvedeným dlužníkem bude uhrazena původní vymáhaná částka na pokutách s postupem výpovědí bez přivolení soudu z bytů v majetku města dle předloženého návrhu; uložila Ing. V. Munzarovi řediteli SBF Kladno, s.r.o. předložit Radě města návrh smlouvy mezi Statutárním městem Kladnem a advokátní kanceláří Solil, Linke, Richtr & spol., týkající se postupu výpovědí bez přivolení soudu z bytů v majetku města dle souhlasného stanoviska RM se záborem pozemku na nám. Svobody v Kladně pro společnost Diana Fish, spol. s r.o.; prodej rybích specialit v termínu pravidelně každý čtvrtek od 8.00 hod. do hod. b) vzala na vědomí v rámci svého výkonu působnosti valné hromady jediného společníka společnosti Sportovní areály města Kladna, s.r.o., doporučení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Stavba občerstvení In-line v areálu MS Sletiště ; rozhodla: a) o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Stavba občerstvení In-line v areálu MS Sletiště společnosti ARTEA CZ, a.s.; vzala na vědomí předložený dopis společnosti SBF Kladno, s.r.o., týkající se stavebních prací v objektu č.p. 13 na nám. Starosty Pavla v Kladně; uložila Jahodovi ved. Odboru správy majetku MMK, podat informaci o investiční akci Oprava a vybavení divadla Lampion a plnění smlouvy z hlediska termínů a kvality. O uzavření registrovaného partnerství na kladenské radnici je stále velký zájem C Přednáška o geologii Přírodovědnou přednášku Geologie Kladenska připravilo Naučné středisko ekologické výchovy 26. října od 18,30 hodin v kladenském zámku. Přednášet bude Vladimír Žáček, specialista na geologii v okolí Kladna. Výstava představí památné stromy Až do 31. října potrvá v Informačním středisku Budy v Křivoklátě výstava fotografií Památné stromy Kladenska a Křivoklátska. Středisko je otevřeno od úterý do pátku v době od 9.00 do hod a o víkendech v době od do16.00 hod. NA LINCE 156 MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO V e středu se již tradičně sešli žáci sedmých tříd ze čtrnácti kladenských základních škol, aby poměřili své znalosti a schopnosti v šestém ročníku úspěšné soutěže O putovní pohár ředitele Městské policie Kladno. V areálu Sletiště postupně odstartovala všechna družstva a vydala se na trasu lesoparkem Lapák, kde již byla připravena stanoviště s rozmanitými úkoly. Jízda zručnosti na kolech, znalost dopravních předpisů, znalosti o městě Kladně elkem 18 párů už požádalo o registraci na matrice Magistrátu města Kladna. V době, kdy tento zákon nabyl platnosti, jsme očekávali velký zájem, který vlastně trvá až do současné doby. Větší odvahu mají rozhodně muži, evidujeme 13 registrovaných partnerů, ženy se rozhodly vstoupit do registrovaného partnerství pouze 5krát, upřesnil kladenský primátor Dan Jiránek. Vtěchto dnech matrika Magistrátu města Kladna vyřizuje další 4 žádosti o registraci. Velmi očekávaný a také velmi sledovaný zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. nabyl účinnosti dne Podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu lze učinit prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství před 14 matričními úřady v celé České republice, ve Středočeském kraji je to Magistrát města Kladna, a to pro celé území kraje. V Kladně je pak místem prohlášení salonek ve 2. patře radnice, pokud však chtějí partneři učinit prohlášení na jiném místě kraje, lze tak učinit pouze za předpokladu, že jeden z partnerů má trvalé bydliště na území středních Čech. Partneři prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství činí před matrikářem. Dle přání partnerů může být prohlášení neveřejné nebo více či méně slavnostní, včetně např. výměny prstýnků. Přání partnerů jsou zcela respektována. Před vstupem do registrovaného partnerství vyplní partneři dotazník a musí doložit rodný list, platný občanský průkaz/pas/, osvědčení o státním občanství a také, pokud je partner rozvedený, rozsudek s vyznačenou právní mocí. Pokud je partner vdovec, předloží úmrtní list. V domech budou nová okna Rada města souhlasila s realizací zakázky Výměna bytových oken Ukrajinská a uložila Ing. Vojtěchu Munzarovi řediteli SBF Kladno, s.r.o. uzavřít smlouvu o dílo se společností VP trend-plast, s.r.o. na realizaci této akce. a městské policii, poznávání flóry a fauny, šplh na laně, překonání lanové lávky, srážení kuželek hasičskou proudnicí, střelba z paintballové zbraně, hasičské džberovky, poskytování první pomoci. V cíli na kynologickém cvičišti Zvoneček bylo pro děti připraveno malé občerstvení a program, aby se jim lépe čekalo na výsledky soutěže. Děti si mohly opéci špekáčky, zahrát si se strážníky nejrůznější sportovní hry. Kdo měl zájem, mohl své dojmy ze soutěže ztvárnit formou obrázku nebo básničky. Nejpovedenější dílo bylo odměněno malým dárkem. Vyhlášení bylo zahájeno ve 14,00 hod. předáním drobných cen jednotlivcům za nejlepší obrázek a básničku o průběhu soutěže. Cenu útěchy Hasičskou sekyrku převzalo z rukou zástupců hasičů družstvo ze ZŠ ul. Norská za poslední místo. ZŠ z ul. Moskevská získala bronz, KRÁTCE strana 2 Říjen Rada projednala petici Rada města se na svém zasedání zabývala peticí SVD Italská čp , kterou se obyvatelé na vedení města obracejí se žádostí zjednosměrnění a omezení vjezdu nákladních vozidel do Italské ulice ze směru Americké ulice. RM vzala petici na vědomí a uložila primátorovi Ing. Danu Jiránkovi projednat možnost zjednosměrnění dopravního provozu a omezení vjezdu nákladních vozidel v Italské ul. v Kladně- Kročehlavech s Policií ČR. Pochod okolím Kladna Druhý ročník turistického pochodu Okolím Kladna se chystá na 21. října. Trasy 10, 20 a 30 km vedou krásnou podzimní přírodou v okolí Kladna. Pro zájemce je připravena malá přírodovědná soutěž o drobné ceny. Start je u Aquaparku v Kladně, a to u trasy 30 km v době od 8.00 do 8.30, u trasy 20 km v době od 8.00 do 9.30 a 10 km v době od 8.00 do Komise vybere dodavatele Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení na stavební práce na akci Okna, vnější dveře v základních školách a jmenovala hodnotící komisi. Souhlasila se zněním základních údajů zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na tuto akci a dále uložila zahájit zadávací řízení na stavební práce na akci formou otevřeného řízení dle schválených základních údajů zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky. VI. ročník soutěže o Putovní pohár ředitele Městské policie Kladno Strážníci zabránili další šikaně Na dětské hřiště do Švermova byli přivoláni strážníci městské policie rozhořčeným rodičem, který oznámil, že jeho syn a další tři děti byly týrány skupinou jiných dětí. Výrostci jim nejprve sebrali jízdní kola a až po fyzickém týrání klečení na kolenou a pálení zapálenou cigaretou jim byla kola vrácena. Vzhledem k tomu, že jednání této skupiny dětí vykazovalo znaky trestného činu, byla na místo přivolána Policie ČR, která si případ převzala. Zloději kradli měď Radní schválili údržbu hřišť Rada města revokovala část III. svého usnesení č. 249 ze dne , týkající se souhlasu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na rámcovou smlouvu Údržba dětských hřišť, a část IV. svého usnesení č. 249 ze dne týkající se Obřadní síň v Kladně byla jedním z prvních míst, kde bylo za obrovského zájmu médií uzavřeno registrované partnerství dvou mužů Foto: Josef Seifert uložení p. V. Jahodovi vedoucímu odboru IaSM MMK zahájit zadávací řízení na rámcovou smlouvu a souhlasila se zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na rámcovou smlouvu Údržba dětských hřišť a uložila p. V. Jahodovi ved. Odboru IaSM MMK zahájit zadávací řízení na rámcovou smlouvu Údržba dětských hřišť dle schválené zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Výstava je prodloužena Na trojici mužů, kteří se podezřele pohybovali kolem kladenského zámku, upozornil strážníky kolemjdoucí občan. Hlídka se ihned vydala na místo, kde již na dálku spatřila prchající muže s pytlem. Muži utíkali ve směru k Lesíku a náklad, který jim při útěku překážel, museli odhodit. Hlídka okamžitě upozornila radiostanicí na popis mužů a směr útěku. Dále zjistila v igelitovém pytli cca 20 kg měděných klempířských prvků, ukradených z budov muzea a medvědária. Mezitím tito tři běžci doběhli až do ulice Lesík, kde na ně čekalo přivítání ze strany strážníků, kteří již jejich doběh do cíle sledovali. Vzhledem k tomu, že strážníci pojali podezření za spáchání trestného činu, předali tyto maratonce do rukou Policie ČR. Za volantem byl opilý neřidič Operátoři kamerového systému městské policie zaznamenali ve Vrapické ulici podivné chování muže obklopeného skupinou fandů. Muž se pokoušel dobouchat do jedné z restaurací, která již měla po zavírací době. Následně lomcoval ochrannou mříží na dveřích provozovny a závěrem se chopil odpadkového koše, který použil coby beranidlo. V tu chvíli již byla na místě hlídka městské policie, Pro velký zájem byla až do konce listopadu prodloužena v hornickém skanzenu Mayrau výstava fotografií Josefa Seiferta Takové to bylo na šachtě. družstvo ZŠ z ul. Vašatova stříbro a děti z ZŠ ul. Amálská si už popáté odnesly zlaté medaile a putovní pohár ředitele Městské policie Kladno. Všichni, kteří v soutěži neuspěli, obdrželi tašky s drobnými upomínkovými předměty a sladkostmi. Za pomoc při soutěži děkujeme HZS Kladno, OŽP Magistrátu města Kladna, Českému červenému kříži Kladno, Záchranné stanici pro zraněné a handicapované živočichy AVES Kladno, ZKO č. 238 Kladno-Rozdělov za poskytnutí zázemí na jejich cvičišti a firmám Autobazar - autoservis KUPRO a TESÁREK za sponzoring cen pro vítěze. Jiřina Forejtová Tisková mluvčí MP Kladno která běsnění žíznivého zákazníka zarazila. 25letý Petr T. své chování omlouval tím, že je rozčílen, neboť restaurace má již zavřeno a on by ještě něco popil. Strážníci pana Petra nechali způsobený nepořádek uklidit, udělili mu pořádkovou pokutu a závěrem jej i jeho společníky přesvědčili, že již popili dost a měli by se jít domů vyspat. Skupina bujarých osob byla monitorována hlídkou až do místa pobytu. Jaké bylo překvapení strážníků, když o tři hodiny později spatřili vozidlo Š- 105, které zastavilo u benzínky a z místa řidiče a spolujezdce vystoupili aktéři večerního pozdvižení, vyměnili si místa a hodlali pokračovat v jízdě. Ve chvíli, kdy se vozidlo opět dalo do pohybu, strážníci dali pokyn k zastavení vědomi si toho, že oba muži jsou pod vlivem alkoholu. Pan Petr. T. a Martin R. odmítli podrobit se dechové zkoušce, a jak později zjistila přivolaní hlídka PČR, ani jeden z mužů není držitelem řidičského oprávnění. S podezřením na spáchání trestného činu byla celá záležitost předána PČR k dalšímu šetření. Jiřina Forejtová, tisková mluvčí MP Kladno

3 Říjen strana 3 Aktuality Co nám řeklo dotazníkové šetření V období května až července probíhalo dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb. Snaha postihnout všechny skupiny uživatelů vedla k distribuci dotazníků především prostřednictvím členů pracovních skupin, ale i poskytovatelů sociálních služeb, kteří tak oslovovali zejména své klienty. Cílem šetření bylo odpovědět na otázky, které se týkaly jejich spokojenosti s poskytovanými službami, propojené s informovaností o poskytovaných službách. Druhý okruh otázek se týkal tématu chybějících či nedostupných služeb a jejich žádanosti ze strany uživatelů. Návratnost dotazníků z celkového počtu 1000 byla od uživatelů sociálních služeb celkem 302. R espondent se v dotazníku mohl vyjádřit ke třem užívaným službám a zároveň mu byl ponechán prostor, aby se vyjádřil ke službám, které postrádá. V případě nespokojenosti se službou měl možnost sám navrhnout řešení na zlepšení. Z šetření vyplynulo, že mezi nejvíce využívané služby patří poradny, pečovatelská služba, terapeutické služby, domov důchodců, osobní asistence, chráněné bydlení, denní služby pro postižené děti či dospělé, dopravní služby pro imobilní a azylový dům. Jednotlivé tyto služby jsou shrnuty samostatně (viz níže). Obecně se dá říci, že respondenti jsou z větší části s poskytovanými službami spokojeni. 17 % respondentů uvedlo, že některé sociální služby užívali v minulosti. Důvodem pro ukončení užívání této služby je z větší části už nepotřebnost dané služby, ale objevují se i odpovědi, které hovoří o nespokojenosti s poskytovanou službou, špatné dopravní dostupnosti služby, cena nebo samotné zrušení služby. Zhruba polovina respondentů se aktivně zajímá o sociální služby. Nejvíce respondentů se o dané službě dozvědělo u lékaře, od známých, rodiny a někteří byli sami kontaktováni poskytovatelem. Služba, která je pro respondenty nedostupná, nelze jednoznačně určit. Je to velice individuální. Nedostupnost je způsobena např. špatnou dopravní dostupností, finanční nedostupností, zdůvodu nedoporučení lékaře apod. Čtvrtina respondentů postrádá v Kladně některou ze sociálních služeb, ovšem zde může dojít ke zkreslení skutečné situace, protože na vině může být nedostatečná informovanost uživatele o službách na území města Kladna. Mezi postrádanými službami respondenti např. uvedli LDN, jednolůžkové pokoje v domovech důchodců, dietní stravování, hospic Jako nejpalčivější sociální problém ve městě vidí uživatelé mimo jiné: bezbariérovost, bezdomovce, bydlení, domovy důchodců dlouhá čekací doba, málo jednolůžkových pokojů, špatné zacházení se seniory, penziony pro seniory, hospic, nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, nedostatek financí pro sociální oblast, malá informovanost STRUČNÉ SHRNUTÍ NEJČASTĚJI VYUŽÍ- VANÝCH SLUŽEB DLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ: Pečovatelská služba (84 respondentů) Klienti pečovatelské služby jsou ve většině případů s poskytovanými službami spokojeni. Jako důvod nespokojenosti především uvádějí, že služba nerespektuje jejich potřeby, nevyhovující otevírací dobu a cenu služby. Návrhy na řešení těchto problémů jsou následující: personální posílení, noční asistence, lepší skladba obědů, atd. Informace o službě respondenti získali převážně od známých, do rodiny a u lékaře. Část z nich byla sama kontaktována přímo poskytovatelem služby. Osobní asistence (29 respondentů) Více než tři čtvrtiny uživatelů jsou s osobní asistencí spokojeny. Mezi důvody nespokojenosti respondenti uvádějí nenaslouchající pracovníky a místo, kde se služba poskytuje. Návrhem na zlepšení je lepší jednání s klienty. Respondenti se o službě dozvěděli především od známých, od rodiny a u lékaře. Služby si vybírali v 38 % na základě rady od známých, rodiny a v 28 % podle rady odborníka. Poradny (91 respondentů) 67 % respondentů odpovědělo, že je s danou službou více méně spokojeno. Nespokojeno bylo pouze 1 % respondentů, ovšem 32 % tuto otázku nezodpovědělo. Mezi důvody, proč tato služba nevyhovuje, respondenti nejčastěji uvedli špatnou otevírací dobu, místo, kde se služba poskytuje, a nedostatečné informace o službě. Nejvíce respondentů se o službě dozvědělo u lékaře a od známých, rodiny. Domov důchodců (39 respondentů) Nespokojenost se službou uvedlo 8 % respondentů, naproti tomu 85 % respondentů je se službou spokojeno. Informace o službě získali uživatelé především samotným kontaktem od poskytovatele služby, dále pak u lékaře. Služby si vybírali na základě místa bydliště a také si nechali poradit od rodiny či známých. Denní služby pro děti, mládež nebo dospělé osoby s postižením (27 respondentů) Nikdo z dotazovaných neodpověděl, že by byl se službou nespokojen. 74 % odpovědělo na otázku spokojenosti ano a 7 % spíše ano, zbytek respondentů na tuto otázku neodpověděl. Respondenti jsou nespokojeni s tím, že pracovníci nenaslouchají a dále s nedostatečnou informovaností o službě. Mezi návrhy na zlepšení se objevují návrhy, které přímo nereagují na nespokojenost se službou, ale přinášejí zajímavé podněty. Respondenti zde uvedli prodloužení otevírací doby a zlepšení dopravní dostupnosti. Informace o službě získali respondenti především od známých, rodiny, u lékaře, ale také ve škole. Službu si vybírali převážně podle místa bydliště nebo na radu známých a rodiny. Chráněné bydlení (28 uživatelů) Plně spokojeno se službou je 36 % uživatelů, 32 % je spíše spokojeno. Respondentům na službě nevyhovuje např. cena služby a nepřizpůsobení služby jejich potřebám. Návrhem na zlepšení poskytovaných služeb je mimo jiné zlepšit standardní vybavení bytů. O službě se nejvíce respondentů dozvědělo od známých, rodiny a také na úřadech. Rozhodovali se podle rady odborníka a známých, rodiny. Terapeutické služby (55 respondentů) Převážná většina respondentů je se službou spokojena. Mezi důvody nespokojenosti se službou uvedli respondenti následující: místo, kde se služba poskytuje (dopravní dostupnost), nepřizpůsobení jejich potřebám a otevírací dobu. Mezi návrhy na zlepšení se objevily návrhy na poskytnutí dotace a prodloužení otevírací doby do večerních hodin. Polovina respondentů získala informace o službě u lékaře. Část z nich byla sama kontaktována poskytovatelem, případně se o těchto službách dozvěděla prostřednictvím jiného poskytovatele sociálních služeb (léčebna, detoxikační léčba). Více než polovina respondentů si služby vybrala na základě rady odborníka. Dopravní služby pro imobilní (27 respondentů) 48 % respondentů uvedlo, že jsou se službou spokojeni, 7 % odpovědělo spíše ano a 4 % respondentů shodně odpověděli, že jsou se službou nespokojeni a spíše nespokojeni. Jako důvody nespokojenosti uvedli cenu služby, malý počet asistentů během víkendu Informace uživatelé získávají především od známých nebo jsou přímo kontaktováni poskytovatelem. Azylové domy (13 respondentů) 85 % respondentů uvedlo, že je se službou spokojeno, 15 % je spíše spokojeno. Ipřes v podstatě 100% spokojenost se objevila nespokojenost s cenou služby. O službě se respondenti dozvěděli v 77 % na úřadě. Při výběru organizace dalo nejvíce respondentů na radu odborníka 62 %, 15 % uvedlo, že jinde nebylo volné místo. Výstupy a náměty, které vzešly z tohoto dotazníkového šetření, budou využity pro další práci v komunitním plánování sociálních služeb města Kladna. Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření bude zveřejněno na stránkách města Kladna. Centrum pro komunintí práci střední Čechy Z ODBORŮ Odbor dopravy a služeb magistrátu informuje Ve Vrchlického ulici probíhá výstavba šikmého parkovacího stání, které bude po obou stranách jednosměrné ulice od ulice U Tržnice (od pošty) po Dánskou. Zároveň byl opraven chodník před zdravotními středisky. První polovina stavby byla dokončena zhruba do poloviny září tak, aby se dalo využít parkoviště, a druhá cca za 3 týdny. Probíhá rekonstrukce chodníku v Americké ulici před panelovým domem. Oprava chodníku od náměstí Edvarda Beneše po ulici Fibichova. Pokračování opravy chodníku ve Fr. Kloze směrem ke Sletišti. Ve Švermově probíhá kompletní rekonstrukce části ulice V. Beránka. Byly kompletně opraveny povrchy vozovek v ulicích Mostecká, Benešovská, Dr. Foustky, Helsinská, V. Kratochvíla, Holandská, Kleinerova. Zastávky městské dopravy nově O dbor dopravy a služeb se v rámci své činnosti na úseku městské autobusové dopravy snaží i o zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestujících na zastávkách. Vedle rekonstrukce a údržby přístřešků se proto soustředil i na výstavbu nových nástupních hran, které u nízkopodlažních autobusů zcela smazávají výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm, u ostatních autobusů ubírají jeden schod. Současně v případech, kde je to možné, budujeme nástupní hranu za použití speciálně tvarovaných prefabrikátů, které umožňují řidiči co možná nejtěsnější najetí k nástupišti. Foto: Josef Seifert V letošním roce se těchto úprav v rámci rozsáhlých investičních akcí (úprava prostranství před ZŠ ve Vodárenské ulici a výstavba parkoviště v Zádušní ulici ) dočkaly zastávky UHvězdy a Zádušní. Samostatně bude nyní probíhat výstavba dalších pěti nástupišť. Největší změny přitom pocítí motoristé i cestující na zastávce v ul. Dlouhá u pivovaru, kde je realizován zcela ojedinělý, tzv. zátkový typ zastávky, který odpovídá moderním trendům v projektování komunikací. Jeho princip spočívá v tom, že autobus na této zastávce zůstává v jízdním pruhu, přičemž středovým ostrůvkem je znemožněno jeho objetí za ním jedoucími vozidly, a tím ohrožení cestujících přecházejících vozovku. U zastávky Zdravotní středisko směrem z centra města nelze toto vzhledem k frekvenci vozidel provést, bude proto umístěna do zálivu a posunuta směrem ke kruhovému objezdu. Odpadne tak pro chodce velmi nebezpečné vstřícné situování současných zastávek. V ul. Dánská pak pro směr z centra bude nově vybudovaná nástupní hrana na zastávce Okrsek 2, a to těsně po odbočení z ul. Anglická. Prostory současné zastávky budou využity pro parkování osobních vozidel. Pro přiblížení se cílům většiny cestujících bude dále posunuta zastávka v ul. M. Horákové ve směru z centra k obchodnímu domu Tesco a v ul. Dubská oboustranně ke Strojírnám Poldi a učňovské škole. Informace pro zemědělské podnikatele Ž ivnostenský odbor Magistrátu města Kladna, který je pověřen vedením evidence zemědělských podnikatelů, upozorňuje žadatele o zápis do této evidence, že nálezem Ústavního soudu zveřejněným ve Sbírce zákonů č. 409/2006 byla ke dni zrušena podmínka bezúhonnosti zemědělského podnikatele. V současné době tak nemusí žadatel-fyzická osoba a odpovědný zástupce u právnické osoby pro zápis do evidence zemědělského podnikatele předkládat výpis z rejstříku trestů. Ve stejném dokumentu byla ke dni zrušena podmínka odborné způsobilosti. Jana Hejnalová, vedoucí živnostenského odboru MMK Změny v oblasti cestovních dokladů Od 1. září 2006 došlo v oblasti cestovních dokladů ke změnám. Od uvedeného data se občanům starším 5 let vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze v České republice požádat jen u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní pas převzít. V případě občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Kladno tedy pouze v Centru správních agend Magistrátu města Kladna na náměstí Svobody Žádosti o vydání cestovního pasu (i tzv. BLESK pasů) není již možné podávat na matričních úřadech. Při řízení o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a biometrickými údaji je nutná přítomnost žadatele, nelze se nechat zastupovat na základě plné moci. Žádosti o vydání cestovního pasu a fotografie se v tomto případě nepředkládají. Pracovnice oddělení cestovních dokladů po předložení dokladu totožnosti, případně dalších dokladů, pořídí obrazový záznam žadatele. Poté žádost o vydání CP vytiskne, předloží žadateli a po provedení elektronického podpisu budoucího držitele cestovního pasu předloží žadateli ke kontrole. Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1. září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte. Další zásadní změnou je, že se do všech typů cestovních pasů od 1. září 2006 nezapisují děti (občané mladší 15 let). Proto nemá-li dítě svůj cestovní pas a není-li zapsáno v cestovním pasu rodiče, je třeba před cestou do zahraničí zažádat pro něho o vydání cestovního pasu. Zákonný zástupce dítěte kromě rodného listu dítěte (originálu nebo ověřené kopie), fotografie (u dětí do 5 let 2 fotografie), svého platného občanského průkazu předloží osvědčení o státním občanství ČR dítěte. O vydání osvědčení požádá zákonný zástupce (rodič) dítěte na matrice Magistrátu města Kladna, případně na matričním úřadu. Zde vyplní žádost o vydání osvědčení a čestné prohlášení. K žádosti předloží rodný list dítěte, rodný list jednoho z rodičů, svůj platný občanský průkaz, uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč. Krajský úřad zašle vyhotovené osvědčení o st. občanství ČR (vyřízení na krajském úřadu trvá minimálně 14 dní) na matriku Magistrátu města Kladna, případně na matriční úřad, kde si ho žadatel vyzvedne a poté požádá o vydání prvního cestovního pasu pro své dítě, a to na Magistrátu města Kladna, nám. Svobody 1960 (bývalá spořitelna). Výše uvedené náležitosti předloží rodič i v případě, že má dítě ve svém pasu zapsáno a žádá o vydání prvního cest. pasu pro dítě. Pokud dítě již cestovní pas mělo, nepředkládá osvědčení o státním občanství. Od 1. září 2006 došlo rovněž ke změnám správních poplatků za vydání cestovních pasů. U cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. BLESK pasů) došlo ke zkrácení doby platnosti, vydávají se s platností na půl roku. Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji občanům starším 5 let a mladším 15 let 100,- Kč občanům starším 15 let 600,- Kč Tyto cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů. Územní platnost: do všech států světa Časová platnost: občané starší 5 let a mladší 15 let 5 let občané starší 15 let 10 let Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji občanům mladším 5 let 50,- Kč občanům starším 5 let a mladším 15 let 1000,- Kč občanům starším 15 let 1500,- Kč Tyto cestovní pasy se vydávají ve lhůtě do 15 dnů. Územní platnost: do všech států světa Časová platnost: občané mladší 5 let 1 rok občané starší 5 let 1/2 roku Občanovi mladšímu 5 let se vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji, který neobsahuje digitální zpracování fotografie ani podpisu občana. Poslední změnou, ke které od 1. září 2006 dochází, ale která nesouvisí s cestovními doklady, je organizační změna v rámci Magistrátu města Kladna, kdy agendu Potvrzení o žití vyřizuje oddělení evidence obyvatel na nám. Svobody Potvrzení se vydává osobám, které pracovaly nebo pracují v cizině a od daného státu pobírají peněžní dávky. Na závěr chci požádat všechny, kteří žádají o vydání cestovního pasu, o trpělivost při vyřizování jejich žádosti. Vzhledem k tomu, že se žádosti přijímají zcela novým způsobem a součástí řízení je i pořizování obrazového záznamu obličeje žadatele, dochází k prodloužení doby při příjmu žádostí. Bc. Helena Vorlová, vedoucí odd. občanských průkazů a cestovních dokladů

Ve Švermově bude letos nové hřiště

Ve Švermově bude letos nové hřiště Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z KLADENSKÉ MINULOSTI STALO SE Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. KDO (CO) JE PATRIA? U pamětních desek, které byly v posledních

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 24. ÚNOR 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE Městská akciová společnost REGIA má od 1. února nového ředitele pana Ing. Radka Hampla, Ph.D.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 15 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Stavbě obchvatu už soud nebrání Stavbě obchvatu, na kterou netrpělivě čeká celé město, které potřebuje ulevit

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 7 6. DUBEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ZA VĚTŠINOU PROBLÉMŮ NA ŠLUKNOVSKU STOJÍ NEZAMĚSTNANOST Většina lidí na Šluknovsku si myslí, že příčinou nespokojenosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více