číslo 5 květen liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 5 květen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické okénko strana 7 Podnikáček strana 8 Napsali jste nám strana 9 až 11 Ze sportu Proč městská část budovu vlastně kupovala? V roce 2002 byla dokončena nová prodejna Albert a její vlastník, holandská společnost Ahold, zavřela původní prodejnu potravin, dodnes známou jako starý Albert. Když o rok později zjistilo vedení naší obce, že objekt je nabízen veřejně k prodeji a že nejvážnějším zájemcem o koupi je akciová společnost SYNOT, která se zabývá výrobou a provozováním výherních hracích automatů, rozhodla se městská část předejít nejhoršímu a konat. Jednáním s vlastníkem se podařilo odvrátit prodej soukromé osobě a nabýt jej do majetku obce. I když zastupitelé již tehdy upozorňovali, že využití objektu bude pro obec velkou zátěží, riziko, že by uprostřed Lískovce bylo největší kasino v Brně, převážilo. Zastupitelstvo městské části v roce 2004 koupi budovy schválilo za dohodnutou cenu 9 milionů 300 tisíc korun. Následně se zastupitelé zabývali různými variantami možného využití bývalé prodejny. Byl rovněž zpracován statický posudek a studie přestavby stávajícího objektu. Ukázalo se, že konstrukce unese maximálně jednopatrovou nástavbu a celkové náklady na rekonstrukci s jedním patrem bytů se pohybovaly od 40 do 52 milionů korun. Naštěstí se podařilo objekt dočasně pronajmout jako obchod se sportovním zbožím. Z vybraného nájemného se obci vrátila část prostředků, investovaných do nákupu budovy (více než 2 miliony korun). Také se získal čas na kvalitní přípravu projektu. Prověřovaly se možnosti získání dotací na rekonstrukci objektu nebo spolupráce se soukromým investorem. Podmínkou zastupitelů bylo od samého začátku, že zrekonstruovaná budova bude využita pro přesunutí pošty a úřadu městské části do centra obce a že projekt pomůže zlepšit parkování v okolí. V té době již bylo jasné, že státní dotace na výstavbu bytů jsou zastaveny a jiné zdroje na to, aby přestavbu bývalé prodejny provedla městská část sama, nejsou k dispozici. Přestavba soukromým investorem šance pro poštu V roce 2008 se na městskou část obrátili zástupci společnosti COMSA International. Španělská stavební a developerská společnost v té době dokončovala hotel na Šilingrově námětí v Brně a poohlížela se po dalších možnostech, jak v Brně investovat. Předložila zastupitelstvu městské části studii, ve které navrhla stávající objekt zbourat a vybudovat nový objekt se dvěma patry podzemích garáží. V přízemí na úrovni současné prodejny navrhla umístit obchody a služby a nad tím 4 patra bytů. Bylo zcela jasné, že postavit takto velký bytový dům v centru městské části není banalita. Zastupitelé i členové výboru pro rozvoj velmi pečlivě zvažovali všechna pro i proti. Pro přestavbu hovořila chátrající budova, která hyzdí centrum městské části a přitahuje vandaly. Také opravy a zabezpečení proti vniknutí by v budoucnosti zatěžovaly rozpočet městské části. Přínosem by bylo vytvoření dalších parkovacích míst a zlepšení dostupnosti pošty a dalších (pokračování na str. 5) POZVÁNKA NA AKCE MĚSTSKÉ ČÁSTI Jak využít veřejná prostranství v Novém Lískovci? v úterý 7.6. od hod. Zveme Vás na představení koncepce veřejných prostranství dne od hod. v kinosále ZŠ Svážná. Městská část chce, aby veřejná prostranství co nejlépe sloužila obyvatelům Nového Lískovce. Koncepci vám představí odborníci, kteří analyzovali kapacity prostranství z hlediska parkování a z hlediska pobytové kvality, tj. i pro odpočinek a relaxaci. Žel prostor není nafukovací, a proto rádi uslyšíme Váš názor na jeho správné využití. Jak by měl vypadat prostor před Albertem? ve středu dne od 10 do 20 hod. Nepovažujeme prostranství před novým Albertem (a okolí lávky přes P. Křivky) za šťastně řešené. Uvítali jsme možnost spolupráce se studenty Technické university z Vídně, kteří na tomto místě během své týdenní stáže v květnu zpracovávali své návrhy. Jejich práce a Vaše názory na řešení tohoto centrálního prostranství v Novém Lískovci chceme s Vámi sdílet dne od 10 do 20 hod. přímo na místě před supermarketem Albert. Obě akce jsou součástí projektu UrbSpace, který je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje v programu Střední Evropa ( Central Europe ). Koordinátor projektu UrbSpace: Ing. Jan Sponar, ÚMČ Brno-Nový Lískovec, tel.: , KOMISE PRO KULTURU RMČ pořádá v neděli 5. června 2011 v kinosále ZŠ Svážná KINOSÁL: hod.: TUDLE NUDLE V POHÁDCE pohádka pro děti Vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj si pohádku KAMENNÝ VRCH: PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM LESEM pro děti ve věku 3 10 let děti budou v lese plnit různé úkoly a v cíli na ně bude čekat poklad přijďte mezi hod. začátek cesty je u ZŠ Kamínky (aut. zast. Koniklecová) VSTUP PO CELÝ DEN ZDARMA!!!Srdečně zveme děti a rodiče!!!

2 LÍSKÁČEK 5/ ze života naší čtvrti Den Země na ZŠ Svážná Na ZŠ Svážná si žáci připomněli svátek Země celoškolským projektem s ekologickým zaměřením. Žáci prvního stupně měli možnost výběru z deseti různých témat. Dověděli se spoustu nových informací, vyrobili zajímavé výrobky, zasoutěžili si. Prožili příjemné dopoledne v kolektivu žáků z různých tříd naší školy. ŠD Kamínky na návštěvě v botanické zahradě Banánovník, kakaovník, vanilku, kávovník a další exotické rostliny viděly děti ze školní družiny v botanické zahradě. Paní průvodkyně dětem vyprávěla o vzniku zahrady, ale i o rostlinách, které zde mají. Škoda, že největší lákadlo zahrady viktorie královská ještě ani nevyrašila, ale děti ji viděly alespoň na fotografiích. Byl nádherný slunečný den, vše se začalo zelenat i na venkovních záhonech, mnohé kytičky již kvetly a my jsme měli radost, že konečně začalo jaro. Vychovatelky ŠD Tanečníci ze ZŠ Kamínky na tanečním festivalu Již po dvanácté jsme se s dětmi zúčastnily Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních souborů. Letos poprvé se k nám přidaly děti z tanečního kurzu Street dance Terky Hrstkové, která u nás na škole prvním rokem působí. Se svou choreografií První pokus získaly krásné 3. místo. Děvčata z tanečního kroužku školní družiny přivezla stříbrný pohár, ze kterého se také velmi radovala. Všem dětem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Vychovatelky ŠD

3 3 LÍSKÁČEK 5/2011 informace z radnice Rada městské části 5/ schválila: Připomínky a podněty městské části Brno-Nový Lískovec k provozu veřejné dopravy v městě Brně dohodu o provedení stavebních úprav č. 54/2011 v nebytovém prostoru a objektu Čtvrtě 5 uzavřenou mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a nájemcem NIR, spol. s r. o. jednostranné zvýšení nájemného v panelových domech, ve kterých byla provedena komplexní modernizace a zateplení, a to v domech Svážná 3, Svážná 23, Svážná 25, Brno v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o maximálním přírůstku měsíčního nájemného a v souladu sdělením MMR č. 180/2009 Sb. na úroveň sazby 49,75 Kč/m 2 za měsíc, a to od smlouvu o dílo na Vypracování projektové dokumentace technických zařízení budovy ZŠ Svážná mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností ZIA, s.r.o., Dlouhá 2699, Zlín s cenou díla 500 tis. Kč vč. DPH TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do červnového 19. května 2011 do prázdninového 23. června Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č pro přípojky v lesoparku nad ulicí Raisova v Brně-Novém Lískovci neschválila: pronájem dalších společných prostor v suterénu bytového domu Oblá 53 vzala na vědomí: zprávu finančního odboru k provedené státní a veřejnosprávní kontrole a k inspekci provedené Českou školní inspekcí Jihomoravským inspektorátem v ZŠ Brno, Svážná 9 projekt Nový Lískovec Comsa ze dne a dopis společnosti JET IMPERA a. s. ve věci přestavby objektu Kamínky 3, Nový Lískovec Brno ze dne zápis č. 3/2011 komise pro mládež a sport, č. 3/2011 komise školství a prevence kriminality, č. 2/2011 komise informatiky, č. 4/2011 komise majetkové a bytové a redakční rady Lískáčku ze dne souhlasila: s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu nebytového prostoru mezi Mateřskou školou Pomněnky, Brno, Oblá 51 a nájemcem Amax com s.r.o., Křídlovická 42/46, Brno od do s převodem majetku získaného z projektu Bezpečná lokalita bezpečné bydlení ze statutárního města Brna na MČ Brno-Nový Lískovec, za podmínek Předávacího protokolu s výměnou bytů: č. 5, 4+1, Svážná 30 a č. 15, 3+1, Okrouhlá 16; č. 9, 2+1, Oblá 11, č. 28, 3+1, Kamínky 6 a č. 9, 3+1, Dunajská 25; č. 20, 4+1, Svážná 16 a č. 14, 3+1, Rerychova 14 s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 05/05/6 s Brněnským hokejbalovým svazem se změnou stavebníka stavby Komplexní regenerace MŠ a CVČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 51, 51a, 51b, 51c ze statutárního města Brna, městské části Brno-Nový Lískovec, zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části, na statutární město Brno zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna, a se změnou stavebníka stavby Oplocení při MŠ Oblá v Brně- -Novém Lískovci ze statutárního města Brna, městské části Brno-Nový Lískovec, zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části, na statutární město Brno zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem SmB provedla: v rozpočtu roku 2011 změnu dle rozpočtového opatření dle přílohy č. 2 zápisu, kterým se do rozpočtu 2011 zapojují prostředky na položce 4111 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 37 tis. Kč oproti výdajům tř. 5 na 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa ve výši 37 tis. Kč a doporučila ZMČ Brno-Nový Lískovec dodatečně schválit toto rozpočtové opatření vybrala: pro veřejnou zakázku na služby Vypracování projektové dokumentace technických zařízení budovy ZŠ Svážná jako nejvhodnější nabídku společnosti ZIA, s.r.o., Dlouhá 2699, Zlín uložila: OVV zajistit opravu schodiště objektu Čtvrtě 5 do OSBD prověřit opravu střechy domu Oblá 59 jmenovala: místopředsedou komise majetkové a bytové JUDr. Františka Širokého paní Milenu Fňukalovou členkou komise pro kulturu Zastupitelstvo městské části 6/ schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojují prostředky ze Státního fondu životního prostředí na položce 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 123 tis. Kč s ÚZ oproti financování na položce 8115 ve výši 123 tis. Kč s ÚZ rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši 256 tis. Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 Bytové hospodářství ve výši 256 tis. Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 Bytové hospodářství o 256 tis. Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o 256 tis. Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se do schváleného rozpočtu 2011 zapojuje a současně se upravuje rozpočtové čerpání prostředků z FRRB s ohledem na skutečnost, že část rozpočtových prostředků na pozastávky se týká úvěrů, nikoli disponibilního zisku VHČ, proto se snižuje čerpání z FRRB oproti snížení financování rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojuje neinvestiční transfer na položce 4116 s ÚZ ve výši 162 tis. Kč oproti výdajům třídy 5 na 6171 Činnost místní správy s ÚZ ve výši 162 tis. Kč a zároveň zvýšit o 1 tis. Kč výdaje na 6171 Činnost místní správy, položce 5038 oproti zvýšení financování na položce 8115 ve výši 1 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2011 navyšují výdaje na převod prostředků na 6409 na položce Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ve výši 4 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím o 4 tis. Kč zvýší rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojuje na položce 4152 Neinvestiční transfery přijaté od mezinárodních institucí transfer ve výši 612 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se o 612 tis. Kč sníží rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2011 zapojují prostředky ze Státního fondu životního prostředí na položce 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 258 tis. Kč s ÚZ oproti financování na položce 8115 ve výši 258 tis. s ÚZ rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu 2011 navyšují výdaje na 6112 Zastupitelstva obcí v celkové výši 12 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím o 12 tis. Kč zvýší hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2010 rozdělení hospodářských výsledků za rok 2010 ZŠ Kamínky 5 snížení účelového neinvestičního příspěvku na spotřebu energií na rok 2011 z částky Kč na ,00 Kč tj. o Kč a zároveň o tuto částku Kč navýšení

4 LÍSKÁČEK 5/ informace z radnice neúčelového neinvestičního příspěvku na ostatní provozní náklady, a to na opravy u MŠ Rybnická 45 snížení účelového neinvestičního příspěvku na spotřebu energií na rok 2011 z částky Kč na Kč tj. o Kč a zároveň o tuto částku: Kč navýšení neúčelového neinvestičního příspěvku na ostatní provozní náklady, a to na opravy odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2011 vzalo na vědomí: zprávu o výsledku inventarizace hmotného a nehmotného majetku a závazků za rok 2010 hospodaření příspěvkových organizací k zprávu o vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci ZŠ Svážná v roce 2010 finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2011 MŠ Čtvrtě, MŠ Oblá a ZŠ Svážná zápisy ze zasedání výborů ZMČ: zápis výboru pro rozvoj městské části č. 6/3 a zápis kontrolního výboru č. 1/2011 souhlasilo: s prodejem pozemku p.č. 688/2 v k.ú. Nový Lískovec spoluvlastníkovi sousedního pozemku p.č. 688/1 Jiřímu Válkovi za podmínky souhlasu ostatních spoluvlastníků pozemku p.č. 688/1 z důvodu přístupu na pozemek p.č. 688/1 uložilo: ředitelce MŠ Rybnická provést úpravu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2011 řediteli ZŠ Kamínky provést úpravu finančního plánu nákladů a výnosů na rok Taj. BILLBOARD U SBĚRNÉHO STŘEDISKA Asi před měsícem jsem zjistila, že vedle sběrného střediska na Oblé staví jeřáb sloup pro obrovský megabillboard. Okamžitě jsem na to upozornila stavební úřad, kde mi ovšem sdělili, že stavba se nachází na soukromém pozemku a vše je v pořádku, protože všechny příslušné organizace a odbory Magistrátu města Brna, Odbor dopravy, Majetkový odbor MMB i Brněnské komunikace, dokonce i dopravní inspektorát, daly ke stavbě souhlas a stavba nevyžaduje stavební povolení. Bohužel samosprávy naší městské části se nikdo neptal, protože se jedná stavbu na soukromém pozemku. Celou dobu, co jsem starostkou, bojuji proti zaplevelování naší MČ billboardy a vůbec mne nenapadlo, že takto, bez souhlasu městské části, může někdo umístit obří osvětlený reklamní panel do těsné blízkosti bytových domů. Nedalo mi to a začala jsem zjišťovat bližší okolnosti. Plocha, na které je billboard umístěn, je v územním plánu plochou městské zeleně. Podle současně platné vyhlášky k územnímu plánu je v takových plochách nepřípustné umisťování reklamních zařízení. Umístění billboardu je tedy nezákonné a proto jsem okamžitě podala našemu stavebnímu úřadu podnět, na základě kterého zahájil řízení o odstranění stavby. Budu usilovat o to, aby stavební úřad dovedl toto řízení do konce a reklamní kolos, který podle mne do sídliště vůbec nepatří, byl opravdu odstraněn. Jana Drápalová ŠESTAŠEDESÁTÉ VÝROČÍ OSVOBOZENÍ V noci mezi 25. a 26. dubnem 1945 byl osvobozen Nový Lískovec jako jedna z prvních částí Brna. Při osvobozování Nového Lískovce a okolních částí Bohunic, Starého Lískovce a Kohoutovic padlo 52 rudoarmějců, kteří jsou pochováni v hrobce na okraji Nového Lískovce. Na pohřebišti je zasazeno v pěti řadách 25 žulových hranolů. Z padlých bylo identifikováno 25 rudoarmějců, jejichž jména jsou na hranolech uvedena, ostatní padlí zůstali neznámými. Součástí pohřebiště je památník, na němž jsou uvedena jména občanů Nového Lískovce a okolních částí, kteří se stali v letech oběťmi nacistického násilí a uvnitř památníku jsou zazděny jejich písemnosti. U příležitosti šestašedesátého výročí osvobození byly položeny za účasti starostky Ing. Jany Drápalové, místostarosty Ing. Jana Privarčáka a členů komise pro kulturu MČ květiny u památníku rudoarmějců a u pamětní desky řídícího učitele Josefa Zoubka, umučeného v r v koncentračním táboře Waldheim. Jiří Faber Pravidla odtahů vozidel při blokovém čištění s ohledem na usnesení Nejvyššího soudu Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. dle zákona č. 13/1997 Sb., 19 odst. 6 na území 23 městských částí města Brna (neodtahuje se v městských částech Medlánky, Útěchov, Ořešín, Jehnice, Ivanovice, Kníničky). V případě, kdy v rámci této činnosti dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno takto: provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odstavné parkoviště nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu; nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahovou službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění), vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu; kontaktuje-li provozovatel vozidla odtahovou službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění) a požádá-li o vrácení vozidla na místo odtahu, bude mu vozidlo vráceno na místo odtahu v době nejdříve 1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové čištění. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu. ÚMČ Brno-Nový Lískovec

5 5 LÍSKÁČEK 5/2011 téma měsíce Co se děje se Starým Albertem (dokončení ze str. 1) služeb pro občany. Právě špatná poloha pošty, která je umístěná v bludišti jednosměrek se špatným parkováním a daleko od zastávky MHD, je předmětem časté a oprávněné kritiky obyvatel Nového Lískovce. Bytový dům s obchody a službami by navíc v noci nerušil hlukem své okolí. Jistě by se také zlepšila čistota a bezpečnost veřejných prostranství kolem takového objektu. Po několika jednáních a zvážení všech pro a proti zastupitelstvo městské části schválilo podmínky výběrového řízení, které byly zveřejněny v čísle 5/2009 Lískáčku. Nový objekt měl vytvořit prostory pro poštu a minimálně 30 parkovacích míst nad rámec zákonných požadavků pro parkování okolních obyvatel. Nově upravené veřejné prostory měly nabídnout nové posezení podél pěších tras i výsadbu nových stromů. Bylo také dohodnuto, že investor v objektu kromě prostor pro poštu vybuduje nebytové prostory pro umístění kontaktního místa úřadu, kde by si občané mohli vyřídit většinu úředních záležitostí a nemuseli vážit cestu až na radnici na Oblé. Proběhla také nadějná jednání s poštou o přemístění do nové budovy a s telefonní společností O 2, která má v budově Alberta ústřednu, kterou je nutné Druhé letošní setkání s jubilanty Setkání s jubilanty pořádá komise pro kulturu pravidelně vždy čtyřikrát do roka již patnáctým rokem. Druhé letošní setkání se konalo 5. května a pozvání k němu přijalo 18 jubilantů narozených v prvním čtvrtletí letošního roku. Setkání probíhalo podle ustáleného scénáře. Občerstvení připravili a o obsluhu jubilantů se postarali členové komise pro kulturu paní Jana Mátlová, Eva Klementová, Milena Fňukalová a pan Miloš Stejskal. S úvodním roztomilým vystoupením, gratulacemi a předáním dárků se představily v letošním roce naposledy děti z Mateřské školy Vážka na Rybnické ulici vedené paní ředitelkou Bc. Šebestovou a paní učitelkou Bízovou. Po úvodním slovu a přípitku byli jubilanti představeni paní starostce a panu místostarostovi, kteří jim osobně před demolicí objektu přemístit. Smlouvu s investorem však nemohlo uzavřít naše zastupitelstvo, protože pozemek patří městu Brnu. Protože COMSA International i po zveřejnění záměru zůstala jediným zájemcem, schválilo zastupitelstvo města Brna v říjnu 2009 smlouvu o smlouvě budoucí s tímto investorem. Ve smlouvě byly zohledněny všechny podmínky městské části. Společnost COMSA International však schválenou smlouvu nepodepsala a místo toho oznámila městu Brnu, že vzhledem k světové ekonomické krizi se změnily podmínky a již v České republice investovat nehodlá. Městská část tedy začala hledat jiného investora. Co bude dál? Dnes evidujeme dva zájemce o projekt, obě velké stavební společnosti s referencemi z města Brna. To znamená, že město Brno bude opakovat výběrové řízení a městská část bude požadovat splnění všech dříve dohodnutých podmínek. Budeme také trvat na tom, aby nový objekt svým architektonickým výrazem co nejméně rušil okolí a aby investor nově vhodně upravil veřejná prostranství v okolí. Proto ve výběrovém řízení požadujeme zpracování architektonické studie, která bude závazná a následně bude použita pro představení projektu veřejnosti a věříme, že investor bude ochoten připomínky občanů v rámci projektu zohlednit. Zatím ale není co představovat, když vlastně nevíme, kdo bude naším partnerem. Bytový dům s parkováním, poštou a službami versus kulturní centrum Ještě bychom se rády za vedení obce vyjádřily ke zveřejněném záměru sdružení Občané NL, a to vybudovat v místě starého Alberta kulturní centrum. Pokud odhlédneme od skutečnosti, že Občané NL nikdy neřekli, z jakých peněz by se toto kulturní centrum postavilo a za jaké prostředky by bylo provozováno, myslíme, že občanům zamlčují záměrně také další důležité skutečnosti. Kulturní centrum typu Semilasso nebo Rubín (dle slov pana Oupora) musí pořádat pro své uživení několik kulturních akcí týdně. U nás, v blízkosti univerzitního campusu, by to pravděpodobně nejčastěji byly koncerty a diskotéky pro studenty do ranních hodin. Kvalitní kulturní podniky by zase přitáhly návštěvníky z celého Brna a ti by zabírali ve večerních hodinách parkovací místa pro naše občany. Prostory pro kulturu v naší městské části nepochybně chybí. Starý Albert ale není pro takové kulturní centrum podle našeho názoru vhodným místem. Jana Drápalová, starostka Ludmila Adlerová, místostarostka poblahopřáli a předali dárky. Následující beseda byla doplněna promítnutím filmu o životě prvního kronikáře a významného občana Nového Lískovce Ing. arch. Karla Volavého, který natočil pozvaný jubilant pan Zdeněk Kocourek. K blahopřání jubilantům jednadevadesátileté paní Marii Veselé, devadesátiletým paní Drahomíře Fortelné a Jindřišce Smutné, pánům Miroslavu Hemalovi a Jaroslavu Ječmínkovi, devětaosmdesátileté paní Leopoldině Sobolové, sedmaosmdesátileté paní Věře Urbanové, osmdesátiletým paní Ludmile Válkové a Anně Černé, pětasedmdesátiletým paní Miluši Kaňové, pánům Antonínu Košíčkovi a Vladimíru Podroužkovi a sedmdesátiletým paní Emilii Kučerové, Miroslavě Chaloupkové, Ludmile Havránkové, Janě Slámové, Zhashen Sangalyan a panu Zdeňku Kocourkovi se připojují členové zastupitelstva městské části, členové komise pro kulturu rady městské části a redakční rada Lískáčku. Za komisi pro kulturu RMČ Jiří Faber, foto Eva Klementová

6 LÍSKÁČEK 5/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Sdružení OBČANÉ Novému Lískovci je v práci pro naší obec úspěšné Náš tlak zahájený článkem v LOUSKÁČKU: JE V Novém Lískovci CENZŮRA? přinesl úspěch. Přístup vedení obce k informovanosti občanů byl neobhajitelný. Únorovým Lískáčkem, jsme prolomili dlouholetou cenzuru, zatím jenom pro 19 členů zastupitelstva v rubrice POLITICKÉ OKÉNKO. I Vy máte právo informovat (bez omezení) spoluobčany o svých názorech na veřejné věci. Sdružení ONL Vám prezentovalo Koncepci rozvoje Nového Lískovce do roku 2014, viz. www. obcane-nl.cz. Rádi jsme poskytli aktivním občanům prostor i čas k tolik potřebné diskusi s vedením obce. Řekli jste jim: Chybí nám KULTURNÍ CENTRUM, pro pořádání větších kulturních, společenských akcí a zábavu občanů, mládeže i seniorů Nového Lískovce. Vhodným řešením je využít sál (30x28)m Starého ALBERTA. Vedení obce jej koupilo již v roce 2005 za ,- Kč! Nechává jej chátrat. Teď dokonce přichází s geniálním nápadem na jeho zbourání! Není toto šetření veřejných peněz v době krize výsměchem nám všem? My, OBČANÉ Nového Lískovce NECHCEME BOURÁNÍ Starého ALBERTA! Nechceme další zahušťování centra obce výstavbou vícepatrového domu! Kdo skutečně chce, ten reaguje na potřeby občanů a hledá způsoby jak jim vyhovět. Kdo nechce, hledá důvody, proč to nejde řešit... Veřejnou diskusí jsme poskytli vedení obce (zdarma a rádi) kvalitní informační servis, pro významné doplnění (účelově opožděného) Programového prohlášení koalice. Z věcné diskuse sdružení ONL s vedením obce, budeme mít prospěch všichni, co tady žijeme (celý článek na Vladimír DZURJA Vážení spoluobčané! Mimo výbory, které jsou zřizovány a odpovědny zastupitelstvu městské části, pracují u nás také různé komise, které jsou pomocnými orgány rady městské části. I v tomto funkčním období jsem byl opětovně jmenován předsedou komise pro mládež a sport. Tato komise patří z časového a organizačního hlediska mezi nejnáročnější a to z toho důvodu, že nejdůležitějším úkolem pro tuto komisi je pořádání především sportovních akcí pro vás, pro občany naší městské části. S touto naší činnosti jsme v městě Brně spíše výjimkou. A co všechno zajišťujeme? Jsou to různé turnaje, které se každoročně pravidelně opakují, některé z nich jak v prvním, tak i ve druhém pololetí a to zejména o víkendech. Patří k nim turnaje jako je stolní tenis, volejbal pro šest hráčů i pro dvojice, nohejbal, futsal, hokejbal, šachy, florbal a dále cyklovýlety, sportovní dny pro základní školy a řada dalších akcí, které jsou zaměřeny především pro amatéry. O těchto akcích je možno se dozvědět zejména z nástěnek umístěných na zastávkách MHD, popřípadě v Lískáčku. Taktéž tato komise projednává žádosti občanů i společenských organizací o poskytnutí dotace pro svoji činnost. Nejbližší pořádanou akcí je turnaj ve stolním tenise pro mládež a pro dospělé. Hraje se v prostorách oddílu stolního tenisu pod ulicí Petra Křivky. Všechny vás srdečně zvu. JUDr. Petr Všetečka Fabulace za konání dobra nejsou perspektivní V minulém čísle v článku pí.žižkové,která vystupuje pod o.s. Občané pro Nový Lískovec,jsem si přečetl politický text zahalený do oslav jara a přírodního blaha.rád bych upřesnil nejen informace z článku,ale i priority o.s.,které reprezentuje. 1)Sportovní centrum Areál pod Plachtami. Považuji se být spoluzodpovědný,protože přes mé pracovní kontakty se mi podařilo investora přivést.zeleň je zapotřebí,ale také je potřeba poskytnout možnosti pro aktivní odpočinek-sport.prvním argumentem je úbytek zeleně.ruku na srdce,je prostor,kde má objekt být,klenot zeleně?jsou zde křoviny a asfaltové plácky.zde nepomůže ani fantazie.druhým argumentem je,že se jedná o privátní subjekt.otočím otázkou: Kde naleznete z prostředků MČ miliony korun?. Vše je pouze vymezování opozice,která nemá řešení.v Lískovci prostě není kde si jít zahrát badminton,tenis,atd. 2)Centrum B. Zde se projevuje nekompetentnost a nezkušenost zástupců o.s.změna ÚP na zeleň neodpovídá realitě(stavba výměníku existuje).dále zahrnutí plochy do stavební stabilizované znamená to,že nová výstavba zde nebude.pouze přestavba stávajících objektů.proč bránit využití objektu pro občanskou vybavenost? 3) Přestavba Alberta. Trn v oku,který 10 let chátrá a nemá využití.oprava statických a jiných poruch(i vnitřní úpravy) v posudku pro MČ zní na 22mil.Kč. Nehovořím ani o tom,kdo by objekt provozoval.je třeba privátního sektoru(příjmy z nájmů musí být využity pouze pro účely bytového fondu),pro který investice musí být rentabilní.mč dále chce 30 parkovacích míst nad rámec zákona, prostory pro poštu a ÚMČ.Lepší než restaurace s automaty a ponurým prostředím.nyní se rýsují předpoklady,že se objekt konečně využije pro občany Lískovce. Nazývám to Předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného rámce.argumenty z diskusního fóra Občanů pro Nový Lískovec,že stačí uspořádat akci Z,kdy se vymaluje a jede se dál,považuji za nebezpečné,pokud by někomu spadlo něco na hlavu. Vždy budu pragmatikem a raději modrý pták,než populista.ty v ZMČ zastupuje již jen p.dzurja.p.schmied už nerozdýchal kumulaci absurdna v tak malém prostoru a z klubu vystoupil. Přeji všem krásné léto a věřím,že se dočkáme chvil,kdy budou mít všichni kde trávit volný čas. Ing. David Trllo, ZMČ a místopředseda MS ODS Cenzura v Lískáčku Už jsme si já i další členové redakční rady našeho městského zpravodaje zvykli, že jsme často atakováni ze strany politického sdružení Občané pro Nový Lískovec, a především jejich zástupcem v našem zastupitelstvu panem Vladimírem Dzurjou. Bereme to celou dobu jako jistý druh zpětné vazby, která je místy i podnětná a umožňujeme nám neusnout na vavřínech. Vlastně jsme si nedávno s kolegy z redakční rady říkali, že když si kritiku člověk nebere osobně, stává se pro něj přínosnou. Zavedli jsme totiž již několik opatření inspirovaných panem Dzurjou, za což mu tímto velmi děkujeme. Jako poslední takové opatření lze brát návrh redakční rady předložený na květnové zastupitelstvo přijetí Etického kodexu Lískáčku. Nicméně objektivní kritika je jedna věc a lež věc druhá. A stokrát opakovaná lež se nakonec stává pravdou, pokud není slyšet druhá strana. Takže časté a veřejné obviňování redakční rady Lískáčku z cenzury a neotevřenosti vůči příspěvkům občanů Nového Lískovce je lež jako věž. Za celou dobu mého působení v Lískáčku (a to už devátým rokem) jsme neuveřejnili pouze několik příspěvků pokud nebyly podepsány, jednalo se o soukromé vyřizování účtů nebo to byly příspěvky pana Dzurji. A to pouze tehdy, když nám výše jmenovaný poslal měsíčně tři články v celkovém rozsahu cca 3xA4. Redakční rada dokonce panu Dzurjovi věnovala jedno své zasedání a jemu osobně se snažila slušně vysvětlit, že nebudeme dělat místo Lískáčku Dzurjáček, neumožníme mu řešit si své osobní problémy přes náš zpravodaj, protože Liskáček tady už také byl, a že své články musí posílat do termínu oznámené uzávěrky. Jak je vidět z jeho stupňujících se reakcí, výsledek je podobný házenému hrachu. Lískáček pravidelně vyzývá občany naší MČ k přispívání do zpravodaje, z každého příspěvku máme radost a uveřejňujeme i ty, které jsou kritické ke stávajícímu vedení bez omezení. Takže pokud Občané pro Nový Lískovec ústy svého zastupitele říkají, že je Lískáček cenzurován, lžou. Pokud začnou říkat, že v zájmu čtenosti a vyváženosti našeho zpravodaje je cenzurován pan Dzurja mají pravdu. PhDr. Kateřina Dubská, vedoucí redakční rady zpravodaje MČ a zastupitelka za Tři oříšky pro Lískovec

7 7 LÍSKÁČEK 5/2011 podnikáček Podpora drobného podnikání Oslovujeme všechny řemeslníky, obchodníky, podnikatele, lékaře a poskytovatele nejrůznějších služeb. Podnikáček vyjde nákladem ks v průběhu měsíce září 2011 a bude distribuován do všech domácností v Novém Lískovci zdarma, zbytek nákladu zůstane k rozebrání na ÚMČ. V elektronické podobě bude umístěn na webové stránky městské části. Každý, kdo podniká v souladu s platnými zákony na území městské části Brno-Nový Lískovec a poskytuje služby občanům Nového Jméno, příjmení Lískovce, může ZDARMA umístit základní informace o svém podnikání v připravované brožurce jednoduchým vyplněním registračního formuláře. Ten vyjde i v červnu a červenci. Je také umístěn v elektronické podobě na webových stánkách MČ. Vyplněný formulář je možné odevzdat na podatelně ÚMČ nebo vhozením do schránky Lískáčku. Poslední termín pro registraci je V Podnikáčku je také možné umístit reklamu ve větším než základním formátu za cenu obvyklou v Lískáčku. Adresa provozovny Kontakty (telefony, , webová adresa) Název firmy, obor činnosti Text prezentace (obor činnosti, provozní doba...) Velikost prezentace zdarma je 90x40 mm. Pokud máte zájem o větší rozměr za příplatek (12 Kč za 1 cm 2, 90x40 mm = 432 Kč +dph) připojte text na zvláštní přílohu.

8 LÍSKÁČEK 5/ napsali jste nám K čemu nám je MP Brno? V sobotu 26. března 2011 jsem se kolem 15 hod. podíval ze svého okna a na dětském hřišti na ul. P. Křivky jsem viděl si hrát děti. Nejednalo se však o děti, pro které je hřiště určeno. Jejich věk kolem 15 let neodpovídal konstrukci prvků na hřišti, zejména v případě hojdadla na struně. Kluk, který si do něj vlezl, ho svou váhou stlačil až na zem. Otevřel jsem okno a zařval na něj, ať z té hračky sleze. Slezl a nasupeně se připojil ke svým čtyřem přátelům. Po chvíli, když si myslel, že na hřiště už nekoukám, se opět vrátil a začal testovat výdrž konstrukce hojdadla vůči jeho hmotnosti. Protože naši městskou část stálo osazení těchto nových prvků loni na podzim přes 50 tisíc Kč, rozhodl jsem se požádat o nápravu MP Brno, pod kterou ochrana majetku města Brna spadá. V 15:21 jsem zavolal na linku 156, nahlásil situaci a bylo mi přislíbeno, že pošlou hlídku. Abych zabránil dalšímu ničení, sedl jsem si do okna tak, aby mě mládežníci viděli. Pomohlo to, párkrát mi zamávali, ale nakolik jsem je připravil o soukromí, tak to po půl hodině vzdali a odkráčeli směr Albert. V 16 hod. se dostavila na už prázdné hřiště dvoučlenná hlídka MP. Zjistili, že už nic nezjistí a taky odkráčeli pryč. Jsem v stavu pochopit chování mládežníků. Na sídlišti nejsou místa, kde by se mohli scházet a řešit svoje problémy. Kluk, co ničil houpadlo, se musel předvést před zbytkem party, aby nevypadal jak nějaký srab. V jejich letech jsem nebyl o moc lepší, i když jsem se dokázal vyřádit jinak než ničením dětského hřiště. Co ale nejsem v stavu pochopit je reakční doba MP Brno. Nechce se mi věřit, že by v sobotu odpoledne byla MP tak vytížená, že potřebuje na přepravu hlídky do Nového Lískovce 40 minut. Vždyť byl ničen majetek města. Za 40 minut dojdu já pěšky od Alberta k Rondu, a to nebudu utíkat. Mgr. Tomáš Havetta, člen komise školské a prevence kriminality MČ Brno-Nový Lískovec Dobrý den, chtěl bych zareagovat na článek z dubnového Lískáčku ohledně přírodní rezervace Kamenný vrch. Myslím si, že informační a varovné cedule u vchodů jsou nedostačující. Na celý areál jsou pouze dvě informační tabule, kde je graficky vyjádřeno, co se v rezervaci nesmí dělat, a navíc jsou graficky hůře čitelné. V poslední době přibyly u ostatních vchodů do rezervace tabulky s pravidly chování na daném území. Je to sice dobrý nápad, ale upřímně řečeno projíždějící cyklista nebo běžec se psem nebo dokonce jezdec na koni se u nich příliš nezastaví. Navrhoval bych vytvoření jednoduchých černobílých tabulek s grafickými jednoznačnými symboly, jako např. přeškrtnutý cyklista, šlápoty mimo cestu nebo močící pes, které by byly jasně srozumitelné každému. Mám pocit, že podobné tabule by potřebovali i lidé pro chování u kontejnerů na odpadky, protože je dost častý jev, že v přeplněné popelnici pro směsný komunální odpad je spousta nezmačkaných PET lahví a vedle stojí poloprázdný kontejner na plasty. Jasné informační ukazatele by mohly zapůsobit i na tyto lidi. Myslím si, že by taková osvěta byla účinnější než plané debaty o tom, jak lidi vychovávat. A abych jen nekritizoval, dovolte mi pochválit úpravu lesoparku nad nemocnicí, kam chodím několikrát do týdne. Vím, že je to teprve začátek celé obnovy, ale už teď je to velmi příjemné místo. Prořez náletových dřevin byl udělán s maximálním citem a společně s novou výsadbou se stal z nepropustné džungle opět les pro lidi. Velice za to děkuji. MUDr. Dalibor Badal SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Fukanová, tel OBJEDNÁVKY STRAVY VE ŠKOLNÍ KUCHYNI ZŠ KAMÍNKY 5 V rámci zkvalitňování služeb jsme pro naše strávníky (případně žáků a jejich rodiče) zavedli nový způsob objednávání stravy, a to prostřednictvím internetu na stránkách VIS Plzeň Tento způsob přináší mnoho výhod: okamžitá odhláška/přihláška stravy přehled o stavu konta u každého dne je napsán jídelníček kontrola docházky strávníka kontrolní o provedené činnosti kontrola došlých plateb na účet ŠJ kontrola objednání stravy na základě příchozí platby (např. začátek měsíce) doručení měsíčního přehledu na Vyjmenované způsoby je možné dostávat em dle volby a to zatržením příslušných okének na kontě strávníka na v sekci nastavení uživatele potvrzení objednávky nedostatečná výše konta neodebíraná strava měsíční přehled Jak se přihlásit do systému? připravte si ovou adresu a heslo ( ové adresy můžete mít dvě, např. oba rodiče nebo SŠ student a rodič) zavolejte ( ), napište nebo se osobně dostavte do kanceláře ŠJ bude vám provedená rychlá registrace, po které budete moci začít užívat tento systém (v den registrace po hod.) Pravidla systému: uživatelské jméno je VŽDY PŘÍJMENÍ A JMÉ- NO bez diakritiky, bez mezer a jiných znaků svůj a heslo si můžete kdykoliv změnit v sekci nastavení uživatele na portálu je striktně dodržován Řád školní jídelny. Např. odhlášení stravy je nejpozději den předem do hod. Ve hod. a 5 sekund vám systém neumožní odhlásit/přihlásit stravu (v sekci objednávky stravy se vám to může podařit, nicméně vám přijde informativní se zprávou, že odhlášku/přihlášku se nepodařilo uskutečnit z důvodu překročení času). V případě prázdnin nejpozději dva dny předem. Příklad: na středu 20. dubna nejpozději v pondělí 18. dubna na úterý 26. dubna nejpozději v úterý 19. dubna v případě ukončení stravování, dočasné blokaci nebo odchodu ze školy po ukončení školní docházky bude konto automaticky zrušeno a uvolněno pro jiného strávníka při porušení pravidel nebo Řádu školní jídelny může být strávník ze systému vyloučen Současná kapacita je 100 kont (registrací). V případě rodičů, kteří mají přihlášeny ke stravování dvě nebo více dětí, je nutno zřídit dvě nebo více kont. V případě osvědčení systému budeme další konta přikupovat. Tento systém je pro nás všechny nový, proto prosíme o shovívavost při případných počátečních problémech. Zároveň upozorňujeme občany, že školní kuchyně má volnou kapacitu pro tzv. cizí strávníky a zájemci o odběr obědů se mohou hlásit na telefonním čísle , nebo přímo ve školní kuchyni ZŠ Kamínky 5. Podrobnější informace na sekce školní kuchyně. Šárka Fiedlerová, vedoucí ŠK Mgr. Pavel Petr, ředitel školy

9 9 LÍSKÁČEK 5/2011 ze sportu Dominik Jiříkovský získal stříbrnou medaili. Novolískovečtí juniorští boxeři úspěšní Mistrovství ČR juniorů Juniorského Mistrovství ČR v boxu 2011 ve Svitavách, které se konalo ve dnech dubna, se zúčastnili čtyři borci BC Nový Lískovec nejvíce z Jihomoravského regionu. Před zahájením bojů počítali trenéři maximálně se ziskem jedné bronzové medaile, ale zrodilo se velké překvapení v podobě stříbrné medaile Dominika Jiříkovského a bronzových medailí Karla Košťála a Martina Dirndy. Ve váze do 64 kg startoval Marek Navrátil, který přes pouze tři absolvovaná utkání vybojoval svůj životní zápas, v němž byl vyřazen čs. reprezentantem v kategorii kadetů Davidem Pazderou z Děčína, který se poté stal mistrem ČR. Ve váze do 69 kg největší novolískovecké překvapení Dominik Jiříkovský nejprve vyřadil na body Marka Mučka z Poruby, v semifinále porazil na body Václava Pytela z Plzně, ale ve finále narazil na juniorského reprezentanta Patrika Jiráčka z Třeboně, se kterým prohrál na body. Ve váze do 91 kg prohrál Karel Košťál v boji o účast ve finále s nejtěžším možným soupeřem dvojnásobným mistrem ČR Davidem Ohrádkou z Ostravy, a získal tak bronzovou medaili. Druhou bronzovou medaili získal v nejtěžší váhové kategorii nad 91 kg Martin Dirnda, který se utkal v semifinále s Kryštofem Klaetkou z Liberce, s nímž v nečistém utkání překvapivě prohrál na body (11:8), přestože měl více zásahů. Novolískovečtí boxeři byli svými výsledky nejúspěšnějšími nejen mezi brněnskými, ale i všemi jihomoravskými oddíly. Nejvíce mistrovských titulů sedm připadlo českým klubům, ze severomoravských oddílů získal BC 1. máj Karviná dva tituly a jedno druhé místo, BC Ostrava jeden titul a dvě druhá místa. 1. liga: BC Stach Plzeň Jihomoravský region 12 : 4 Skončilo období nejasností kolem termínu prvního finálového zápasu 1. ligy mezi BC Stach Plzeň a Jihomoravským regionem a zápas se konal v sobotu 30. dubna v Plzni pro jihomoravské boxery bohužel neúspěšně. Domácí s vědomím důležitosti utkání posílili sestavu ve váhových kategoriích do 75 a do 91 kg, naopak hosté přijeli k utkání pouze v sedmi, když neobsadili váhu do 60 kg, navíc také bez opor Deskače (do 75 kg) a Musila (nad 91 kg), které nahradili Kalina a Chmela. Přesto boxeři Jm regionu předvedli řadu vyrovnaných zápasů (Mozga, Lengál, Kolečkář, Chmela), které skončily rozhodnutím bodových rozhodčích 2 : 1 ve prospěch domácích, i když výsledky mohly být také opačné, ale rozhodčí to viděli jinak. Body pro Jm region získaly tradiční opory z Jihlavy Filip Reiterman do 64 kg vítězstvím nad Vosykou a Martin Borek do 81 kg, který deklasoval Slezáka, a tím upravili konečný výsledek na 12 : 4. Trenér Elenko Savov: Hlavně zápas Ladislava Lengála (do 69 kg) měl být vysoce vyhraný v jeho prospěch, paradoxem ale bylo, že právě brněnští rozhodčí rozhodli naopak. Stejně tak Pavel Mozga (do 56 kg) a Jan Kolečkář (do 91 kg) měli zvítězit. Vysoce nepříznivé skóre může hrát roli v konečném účtování finále v případě třetího rozhodujícího utkání. Pravidla letošní prvoligové soutěže hovoří jasně doma musíme zvítězit a pojedeme na třetí, rozhodující utkání na neutrální půdu do Třeboně, které budou řídit mezinárodní rozhodčí. Přehled výsledků Do 56 kg Jáchym Wiesner Pavel Mozga (n.b.) 2 : 0 do 60 kg Lubomír Bečák bez boje 4 : 0 do 64 kg Filip Reiterman Michal Vosyka (n.b.) 4 : 2 do 69 kg Ladislav Lengál Patrik Jiráček (n.b.) 6 : 2 do 75 kg Jiří Štádler Waldemar Kalina (RSC) 8 : 2 do 81 kg Luděk Slezák vzdal Martinu Borkovi 8 : 4 do 91 kg Martin Horák Jan Kolečkář (n.b.) 10 : 4 nad 91 kg Luboš Velecký Marek Chmela (n.b.) 12 : 4. Odvetné finalové utkání se koná dle plánu 28. května v Kroměříži, případné třetí utkání 6. června v Třeboni. Oblastní soutěž Ve stejném termínu 30. dubna se uskutečnilo deváté kolo oblastní soutěže v Jablůnce. Startovalo 33 dvojic ze sedmnácti oddílů jižní Moravy, severní Moravy a Slovenska, chyběli boxeři z Jihlavy, Želetavy a Komety Brno. Z BC Nový Lískovec se zúčastnilo 5 borců, hlavně nováčků, kteří však bodovali. Jedinou prohru utrpěl ve váze do 69 kg Marek Navrátil po vyrovnaném boji na body s Handselem z Havířova. Ve váze do 81 kg bodoval Josef Čermák bez boje, do 91 kg porazil n.b. Jan Brzobohatý Žižku ze Svitav a Karel Košťál remizoval s Bielikem z Jablůnky, nad 91 kg zvítězil Michal Březík vzdáním Štěrby z KO Brno. V celkovém hodnocení kola zvítězila Poruba s jedenácti borci získala 23 bodů, na druhém místě Dubnica s osmi borci získala 20 bodů, třetí místo patří shodně Olomouci a Jablůnce s jedenácti body a čtvrté Novému Lískovci, který s pěti borci získal 9 bodů. Miroslav Kubánek, Jiří Faber POCTIVÁ PŘÍPRAVA NA MISTROVSTVÍ BRNA V PÉTANQUE Skvělá hra družstva mužů Nového Lískovce nám minulé léto v Útěchově opět otevřela cestu na stupně vítězů na mistrovství města Brna Výběr pétanqueistů z Nového Lískovce zopakoval svoje nejlepší umístění. Na začátku jara jsme se domluvili na pravidelných úterních trénincích (od 18 do 20 hod.) na hřišti pod Svážnou 3. Významné místo v přípravě všech našich hráčů a hráček bude mít opět Open mistrovství Nového Lískovce v letním pétanque, které se uskuteční v sobotu 4. června 2011 od 9 hod. na hřišti pod Svážnou č. 3. Budeme hrát v kategoriích muži, ženy, junioři/juniorky do 18 let a radnice. Nejdříve sehrajeme soutěže jednotlivců. Po jejich vyhodnocení bude odehrána soutěž družstev, vyhodnocení a nominace na mistrovství Brna. Nominováni budou členové vítězných družstev v kategoriích (muži, ženy, junioři/juniorky do 18 let a radnice), kteří dají své čestné slovo, že se soutěže v každém případě zúčastní. Direktoriát turnaje vybere pro každou kategorii ještě jednoho náhradníka/ náhradnici. Díky fair nominaci a kvalitní přípravě získáme potřebnou sebedůvěru podepřenou herní praxí. Budeme dobře připravení na očekávaná nesmlouvavá zápolení. Vítězná družstva se budou připravovat a ladit herní pohodu i taktické varianty této krásné hry. Juniory bude opět připravovat a koučovat léty osvědčený Radek Šmerda. Náměstek primátora města Brna pan Oliver Pospíšil minulý rok předal ceny za 2. místo našim mužům Luboši Káňovi, Radku Šmerdovi a Jirkovi Sloukovi. Bylo pěkné vidět, jak se poctivá příprava našich reprezentantů vyplatila a přinesla nám radost ze hry i z výsledku. A o prožité radosti je přece náš život Laďa Dzurja, předseda o.s. FK Nový Lískovec Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

10 Brněnská kladivářka míří do světové atletické špičky LÍSKÁČEK 5/ ze sportu Mezi nejlepší české atletky v kategorii do 22 let patří kladivářka, ale také diskařka a koulařka Tereza Králová. S atletikou začínala jako sprinterka v brněnské skupině trenéra Petra Punčocháře, záhy však atletičtí fandové doporučili talentované atletce vrhačskou disciplínu hod kladivem. Rychle se ve výkonech zlepšovala, a tak hledala možnost, jak svůj talent naplno projevit. Po vzájemné dohodě již několik let dojíždí na speciální tréninky do Pardubic k vrhačskému trenéru Pavlu Studničkovi. Tereza Králová stále ještě většinu sportovní přípravy absolvuje na brněnském stadionu Rosnička, ale jezdí také na reprezentační soustředění se skupinou vrhačů. V posledních letech vyhrávala fakticky všechny závody své kategorie, v roce 2009 a 2011 Český šampionát v prestižní kategorii do 22 let. Nominovala se také na mistrovství Evropy do 19 let v polské Bydhošti, kde postoupila z kvalifikace a jen nešťastné zranění jí zabránilo v lepším umístění. V roce 2011 jí čeká vedle mistrovství ČR také mistrovství Evropy do 22 let, limit účasti na tuto prestižní akci je 59 metrů, Terezčin nejlepší výkon z loňského roku je 65,63 metru. Dá se tedy očekávat, že se vrcholného závodu nejen zúčastní, ale bude bojovat o významně přední umístění. V posledních letech jí v její náročné tréninkové a závodní činnosti finančně podporoval i úřad městské části Brno-Nový Lískovec. Tereza Králová si této podpory velice váží a vnímá ji jako ocenění její sportovní kariéry a jako pomoc v její přípravě na vrcholné akce. yak Výsledková listina VI. ročníku Běhu Novým Lískovcem V neděli dne uspořádali za krásného a slunečného počasí atleti Moravské Slavie Brno 6. ročník Běhu Novým Lískovcem, kterého se zúčastnilo rekordních 70 závodníků. Závod se konal v prostorách areálu pod ulicí Plachty, šatny byly na ZŠ Svážná a vyhlašování výsledků bylo po doběhu kategorií v prostoru startu a cíle. Vítězem hlavního závodu na trati m (3 okruhy po m) se stal domácí závodník, šestnáctiletý dorostenec David Strnka časem 18:07 před oddílovým kolegou Michalem Slámou. Součástí závodů byl i hod kriketovým míčkem pro kategorie přípravek a mladšího žactva. Závod je pořádán s podporou městské části Brno-Nový Lískovec a statutárním městem Brnem. Z VÝSLEDKŮ: Hoši přípravka ml. (2002 a ml.) 430 m: 1. Lukáš Punčochář, 00, AC Moravská Slavia Brno, 1: Vojtěch Matějíček, 02, AC Moravská Slavia Brno, 1: Kryštof Ernst, 02, SK Čtyři Dvory České Budějovice, 1:33. Dívky přípravka ml. (2002 a ml.) 430 m: 1. Šárka Půstová, 02, VSK Univerzita Brno, 1: Barbora Mrůzková, 02, AC Moravská Slavia Brno, 1: Michaela Burianová, 03, JAC Brno, 1:45. Hoši přípravka st. ( ) 807 m: 1. Adam Hladký, 00, AC Moravská Slavia Brno, 3: Roman Čížek, 01, SVČ Ledeč, 3: Jiří Reška, 00, AC Moravská Slavia Brno, 3:27. Dívky přípravka st. ( ) 807 m: 1. Lenka Burianová, 00, JAC Brno, 3: Kristýna Havelková, 00, AC Moravská Slavia Brno, 3: Anna Slaná, 01, AC Moravská Slavia Brno, 3:52. Mladší žáci ( ) 1614 m: 1. Mikuláš Brázda, 99, AC Moravská Slavia Brno, 6: Jakub Richter, 98, AC Moravská Slavia Brno, 7: Richard Veleta, 98, SVČ Ledeč, 7:12. Mladší žákyně ( ) 807 m: 1. Eliška Freibergerová, 99, AC Moravská Slavia Brno, 3: Sabina Dvořáková, 99, AC Moravská Slavia Brno, 3: Marie Slaná, 99, AC Moravská Slavia Brno, 3:05. Starší žáci ( ) m: 1. Tomáš Brázda, 97, AC Moravská Slavia Brno, 7: Rudolf Veleta, 96, SVČ Ledeč, 7: Richard Veleta, 98, SVČ Ledeč, 7:43. Starší žákyně ( ) m: 1. Markéta Husáková, 96, SVČ Ledeč, 7: Šárka Půstová, 02, VSK Univerzita Brno, 7:55. Dorostenky ( ) 1750 m: 1. Markéta Husáková, 96, SVČ Ledeč, 7: Iva Pecová, 95, SVČ Ledeč, 7:32. Ženy (1993 a st.) m: 1. Lenka Topinková, 76, AC Moravská Slavia Brno, 13: Dorota Drozdová, 78, Brno, 14: Magda Krejčová, 80, Brno, 14:51. Muži (1993 a st.) m: 1. David Strnka, 95, AC Moravská Slavia Brno, 18: Michal Sláma, 93, AC Moravská Slavia Brno, 18: Jiří Nožka, 63, DINO sport Ivančice, 18:37. KRIKETOVÝ MÍČEK Přípravka hoši ml. (2002 a ml.): 1. Lukáš Punčochář, 02, AC Moravská Slavia Brno, 34, Dan Geisselreiter, 02, AC Moravská Slavia Brno, 26, Jakub Fladr, 03, AC Moravská Slavia Brno, 23,70. Přípravka dívky ml. (2002 a ml.): 1. Šárka Půstová, 02, AC Moravská Slavia Brno, 22, Barbora Mrůzková, 02, AC Moravská Slavia Brno, 11, Kristýna Psohlavcová, 02, SK Čtyři Dvory České Budějovice, 8,60. Přípravka hoši st. ( ): 1. Petr Vítů, 00, SVČ Ledeč, 40, Roman Čížek, 00, SVČ Ledeč, 36, Vojtěch Liška, 01, SVČ Ledeč, 18,70. Přípravka dívky st. ( ): 1. Barbora Prochová, 01, AC Moravská Slavia Brno, 17,10. Mladší žáci ( ): 1. Matěj Tyc, 98, SK Čtyři Dvory České Budějovice, 36, Jakub Richter, 98, AC Moravská Slavia Brno, 35, Richard Veleta, 98, SVČ Ledeč, 35,46. Mladší žákyně ( ): 1. Natálie Helsnerová, 00, AC Moravská Slavia Brno, 36, Miriam Zedníčková, 99, AC Moravská Slavia Brno, 34, Tereza Psohlavcová, 99, SK Čtyři Dvory České Budějovice, 27,80. Hlavní rozhodčí: František Nemetz, ředitel závodů: Ladislav Zouhar AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

11 11 LÍSKÁČEK 5/2011 ze sportu Fotbalový turnaj O velikonočního beránka V pátek 15. dubna se konal na ZŠ Kamínky fotbalový turnaj O velikonočního beránka. Zúčastnili se ho žáci 2. a 3. tříd ZŠ Kamínky a ZŠ Svážná. Vítězem se stalo mužstvo A ze ZŠ Kamínky ve složení: Martin Svoboda, Dennis Kanabe, Robert Handl, Kateřina Němcová, Dominik Toman, Enrico Čavajský a Lukáš Smetana. Nejlepším hráčem turnaje byl Martin Svoboda, nejlepším střelcem Dennis Kanabe a nejlepším brankářem Dominik Toman. Na malé fotbalisty čekala nejen sladká odměna, ale ti nejlepší byli také oceněni medailemi a diplomy. Samozřejmě nechyběl ani velikonoční beránek. Děkujeme všem hráčům za skvělé výkony, obrovské fotbalové nadšení, ale i za sportovní chování a zároveň jim přejeme hodně dalších nejen sportovních úspěchů. Poděkování patří také žákům 9. třídy ZŠ Kamínky Davidu Novákovi, Janu Kravkovi, Pavlu Mikšíkovi, Štěpánu Crlíkovi a Pavlu Polákovi, kteří se podíleli na organizaci turnaje, a sportovní komisi naší městské části za poskytnutí finančních prostředků na zakoupení odměn a občerstvení. Jarní laťka na ZŠ Svážné S přicházejícím jarem již tradičně přichází i první atletická soutěž ve skoku vysokém, kterou pořádáme pro naše žáky od 1. až po 9. třídu. Tentokrát se akce konala 6. dubna 2011 v obou tělocvičnách naší školy. Zasoutěžit si přišlo 96 žáků 52 chlapců a 44 dívek. První 3 závodníci v jednotlivých ročnících byli oceněni pěkným diplomem a medailí. V jednotlivých ročnících zvítězili tito žáci: (výkony jsou uvedeny v cm) 1. ročník: S. Zeman (85), S. Beránková (85) 2. ročník: L. Punčochář (125), M. Malíková (90) 3. ročník: A. Kyzlink (105), B. Prochová (100) 4. ročník: J. Danis (120), L. Fládrová (95) 5. ročník: M. Ščevik (130), N. Helsnerová (120) 6. ročník: M. Macků (120), V. Bakičová (125) 7. ročník: D. Křivánek (120), B. Dusíková (105) 8. ročník: M. Vévoda (150), B. Křížová (125) 9. ročník: M. Kořínek (165), H. Prochová (135) Dík patří nejen vítězům za jejich skvělé výkony, ale i všem těm, kteří si přišli zasoutěžit, i těm, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé soutěže. Stanislava Zálešáková, učitelka TV Mgr. B. Minářová a J. Holíková, ZŠ Kamínky ZŠ Svážná opět na Kinderiádě Letos 12. dubna byli vybraní žáci tříd (tak jako každým rokem) reprezentovat naši školu na oblastním kole Kinderiády. Závodníkům se dařilo. Barbora Prochová obsadila 4. místo v hodu plným míčem, Sabina Horáková 4. místo v běhu na 60 m, Kryštof Balabán 3. místo v běhu na 60 m, Michal Ščevík 1. místo v běhu na 60 m Naší velkou atletickou nadějí na 1. stupni je Lukáš Punčochář. Vloni, přestože byl ještě prvňáček, vytvořil rekord Kinderiády ve skoku dalekém z místa výkonem 202 cm. Letos zaběhl 60 m časem 9,79 s a v technické disciplíně (skoku dalekém z místa) oslnil novým rekordem Kinderiády 205 cm. Týmovost jsme předvedli při štafetě na 4x60 m, kde jsme se umístili na příčce nejvyšší. Letos do Prahy postoupit nemůžeme, pravidla Kinderiády nedovolují účast ve finále 2 roky za sebou. Letos jsme se tedy jen úspěšně zúčastnili, brousíme si ale zuby na postup v příštím školním roce. Za žáky, trenéry a pedagogy z 1. stupně Mgr. Ivana Horňáková - ZŠ Brno, Svážná

12 12 LÍSKÁČEK 5/2011 ze školství 30. dubna, tak jak již bývá pravidlem, se slétávají čarodějnice ke svému divokému reji. Nejinak tomu bylo i v areálu parku na Plachtách na Kamenném Vrchu. Celý podvečer se nesl v duchu přátelského a pohodového setkání dětí i dospělých, při zajištěném programu zúčastněných organizací MC Sedmikráska, CVČ Lyska, TOM Horolezčata ve spolupráci s komisí pro kulturu RMČ, za což jim všem patří velký dík. Opékání špekáčků, skákací hrad, pohodová muzika kapely 4psi a planoucí oheň úctyhodné vatry, kterou jsme společně ještě se třemi tatínky nachystali v dopoledních hodinách, dodávaly místu neopakovatelnou atmosféru. Rád bych jim touto cestou ještě jednou poděkoval poděkovat za pomoc při organizaci i stále aktivnímu vedoucímu oddílu Horolezčata panu Miloši Stejskalovi, který letos oslavil jubilejních sedmdesát let. Kéž by bylo více takovýchto aktivních seniorů, kteří jsou ochotni a schopni věnovat svůj čas dětem. Jsem opravdu velmi rád, že právě on je též členem komise pro kulturu rady městské části. Areál na Plachtách skýtá velký potenciál právě pro společenské a sportovní akce. Za sebe mohu slíbit, že všechny kontroverzní názory na výstavbu sportovního centra fit4all a úpravy v parku na KV2 (neustále citované jezírko), které budou, jak předpokládáme, zahájeny již v tomto roce, beru opravdu vážně, a budu usilovat o to, aby vedly ke zkvalitnění zázemí a veřejného prostoru a především k širší nabídce možností rekreace a aktivního odpočinku pro všechny vrstvy obyvatel městské části Nový Lískovec. Za organizační tým Ing. Privarčák, místostarosta Foto: Евгения Козленко S laskavým svolením paní Jevgenii Kozlenko zveřejňuji odkaz na další fotografie z akce: https://picasaweb.google.com/golubice/pale- nicarodejnic2011?authkey=gv1srgcihm- 5ZqD9Jv32wE# Jak to vidí děti? Letos jsme se opět zúčastnili akce Pálení čarodejnic. Nejdřív jsme se propletli mezi lidmi k plyšovému motýlkovi, který nám dal za odměnu malý dárek. Já jsem si vylezl na strom a spustil se dolů jako opravdový horolezec za asistence členů turistického oddílu Horolezčata a Radečka zase zaujal milý pavouček, kterého dostal od tet z mateřského centra Sedmikráska a samozřejmě si zahopsal na skákacím hradě. Na závěr jsme si pochutnali na opečených buřtících a raději utekli před zamračenou oblohou domů. Děkujeme a příští rok určitě přijdeme zase. Honzík a Radeček Šmerdovi za pomoc při přípravě akce. Celé odpoledne jsme zahájili společně s paní starostkou Janou Drápalovou. Po čarodějnickém tanci nejmenších, který probíhal za doprovodu kapely, jsme vyhlásili nejhezčí čarodějnice a čaroděje. Bylo opravdu z čeho vybírat. Celá akce byla velmi úspěšná díky všem organizátorům a především díky počasí, které nám neuvěřitelně přálo. V této souvislosti si dovolím

13 13 LÍSKÁČEK 5/2011 ze školství Mezinárodní projekt: SOŠ OOM Brno v Itálii Mezinárodní projekt A Slice of Europe, sdružující pět evropských škol včetně Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Brně, dospěl k závěrečnému setkání studentů v italském městě Riolo Terme dnech 28. března až 2. dubna 2011 na tamější hotelové škole Istituto Professionale di Stato per I Servizi Alberghieri e della Ristorazione, v srdci Toskánska. Realizaci projektu nám umožnil grant nadace NAEP pro podporu celoživotního vzdělávání, sekce Comenius. Již počtvrté se sešli vybraní studenti z partnerských škol ze Španělska, Nizozemska, Rakouska, Itálie a České republiky v doprovodu svých učitelů. Tentokrát proto, aby završili dvouletou spolupráci při sestavování knihy receptů jídel, typických pro jejich zemi nebo region. Kromě výběru typických jídel bylo úkolem studentů přeložit jejich recepty do angličtiny, jazyka projektu. Dalším úkolem pak bylo přeložit recepty z angličtiny do jednotlivých národních jazyků. Vznikla neobvyklá speciální kuchařka, doplněná fotografiemi jídel a komentářem k nim. Italští studenti připravili pro ostatní šest dní dobré nálady a nadšené spolupráce. Hosty ze čtyř zemí ubytovali ve svých rodinách a každý den je provázeli po okolních památkách a zajímavostech. Zvláště pozoruhodná byla kulturní historie měst Ravena a Brisighella s nejstaršími evropskými kostely. Představili jim tak nejen svůj region, ale také jeho kulinářské tradice, když jim dali ochutnat jídla, která sami připravili ve studentské školní kuchyni podle receptů ze společné kuchařské knihy. Toskánsko je na jaře opravdovou zahradou Itálie díky svým rozlehlým kvetoucím sadům v okolí měst. Vyvrcholením našeho pobytu se stala návštěva Florencie, jejíž renesanční paláce, most Ponte Vecchio, kostely, ale i kavárny a obchůdky dokládají skvělou pověst tohoto města. Dorozumívacím jazykem projektu byla angličtina. Cílem všech setkání bylo ovšem také poznat národní jazyk každé země, což se v případě Itálie naplnilo vrchovatě díky jejich temperamentu a zvukomalebnosti italštiny. Dva roky úspěšného projektu jsou za námi, ale navázané kontakty zůstávají. Studentská přátelství jsou nejlepším dokladem smyslu projektů Comenius. Našich pět evropských škol plánuje do budoucna další spolupráci. Za SOŠ ochrany osob a majetku Brno Libuše Matulová, učitelka angličtiny Společný týden se Španěly, Rakušany, Holanďany a Italy v Riolo Terme Naši studenti s italskými při ochutnávce jídel BRNĚNSKÝ ŠEJKR 2011 MONIN CUP Vysoká škola obchodní a hotelová a Hotelová škola v Brně pořádala dne 4. dubna 2011 v brněnském hotelu International Best Western již 17. ročník barmanské soutěže pro studenty hotelových a gastronomických škol a profesionální barmany Brněnský šejkr 2011 Monin cup. Soutěž patří mezi soutěže vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spolupořadatelem byla Česká barmanská asociace, firma Zanzibar, mediálním partnerem Gastro plus. Výsledky soutěže se započítávají do hodnocení Barman Soutěžilo celkem 72 barmanů ve třech soutěžních kategoriích. Garantem soutěže za Českou barmanskou asociaci byl Jiří Bartoň, generální rozhodčí CBA. V hodnoticí komisi zasedli prezident CBA pan Aleš Svojanovský, předseda Severočeské sekce pan Milan Bočkai, předseda Jihomoravské sekce pan Radek Poláček. Dále pak komisařky paní Věra Bartoňová, Mgr. Hana Štanglerová a Monika Mecová DiS., generální sekretář CBA, a komisaři pan Jiří Bartoň st., Petr Bartoníček, Tomáš Zahradil, David Švábenský, Ivo Cach, Jan Lopatka, Robert Weis, Karel Mayer, Vlastimil Kutiš, David Neumann, Ondřej Slapnička, Petr Mitlehner, David Štangler a Jaroslav Labounek. Celou akci moderovala Naděžda Sýsová. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 72 soutěžících, z toho 33 junioři z 15 škol a 39 profesionálních barmanů. Profesionálové měli za úkol připravit 5 porcí long drinku v časovém limitu 5 minut, junioři ve stejném čase připravili 5 porcí fancy drinku. Poprvé se letos soutěží i v kategorii flair. V této kategorii soutěžili přední špičkoví barmani z celé republiky. V kategorii profesionál classic se na prvním místě umístila Markéta Hourová z Ostravy, na druhém místě Achim Šipl a na třetím místě skončil Lukáš Vala. Kategorii profesionál flair vyhrál Martin Vogeltanz z Plzně, na druhém místě se umístil Václav Abraham z HŠ Bohemia Chrudim a třetí místo patřilo Lukáši Valovi. A v kategorii Studenti SOŠ OOM, kteří v Itálii reprezentovali naši školu - Klára Veselá, Marek Sapák, Lukáš Trumpeš a Tereza Křivánková junior classic bylo umístění í soutěžících í následující: 1. místo Johana Purmenská ze Střední školy hotelnictví a gastronomie z Frenštátu pod Radhoštěm, 2. místo Tereza Michlová ze SŠH ze Zlína a 3. místo patřilo Lucii Sikorové z Hotelové školy Vincencze Priessnitze z Jeseníku. Soutěž zaznamenala velký ohlas nejen u odborníků z barmanské asociace, ale i z řad hostů a návštěvníků celé zdařilé akce.

14 14 LÍSKÁČEK 5/2011 ze školství ZŠ KAMÍNKY NA EXKURZI V PRAZE Dne se 5. třída a třídy 7.A a 7.B ZŠ Kamínky vypravily na jednodenní exkurzi do Prahy. Páťáci vyrazili se svými vyučujícími přímo do Národního technického muzea, kdežto obě třídy sedmiček se vypravily na Václavské náměstí a Ovocný trh a pak na Staroměstské náměstí. Bohužel orloj v této době nefungoval z důvodu opravy, ale výstup na věž a následný výhled na Prahu nám počáteční zklamání vynahradil. Rozkvetlé stromy a keře se vedle červených střech domů krásně vyjímaly a Pražský hrad jakoby lákal k návštěvě. Ale zatím nebyl na pořadí. expozice z oblasti astronomie. Byly zde různé modely, astronomické přístroje a mapy, výkresy a dokumenty. Nejvíce děti zaujal model našeho vesmíru, kde byly vidět obíhající planety okolo Slunce. Prohlídku muzea jsme zakončili v přízemí, kde byly k vidění modely aut, kol, letadel, vlaků. Všechny modely byly uspořádány podle jejich historického vývoje. Na své si přišli hlavně kluci, ale i děvčata byla stržena zdejší osobitou atmosférou. Na podrobnou prohlídku celého muzea by nestačil celý jeden den, ale i tak jsme všichni spokojeně odcházeli a vydali se směrem k Pražskému hradu. Naši exkurzi jsme zakončili cestou metrem na hlavní nádraží a vyrazili směrem k Brnu. Ve vlaku již byla znát únava, dojídaly se poslední svačiny a prohlížely se fotky památek. Výlet se povedl nejen díky krásnému počasí a poutavé atmosféře Prahy, ale také díky výborné náladě, která mezi dětmi vládla během celého dne. Ze Staroměstského náměstí jsme vyšli pěšky k Technickému muzeu, ve kterém jsme se potkali z odcházejícími páťáky. Jejich tváře hořely nadšením, takže nebylo těžké uhádnout, že se jim v muzeu opravdu líbilo. Prohlídku jsme začali ve třetím patře, kde jsme mohli vidět architektonické modely staveb, fotografie a plány, které charakterizovaly různé slohové etapy. Poté jsme se vydali o patro níže, ve kterém byla Protože už bylo docela velké teplo, zvolili jsme cestu k hradu přes Letenské sady, kde byl nejen příjemný stín, ale také plno zeleně a kvetoucích keřů. K Hradu jsme se dostali za necelou půl hodinu s tím, že jsme dělali četné zastávky, ať už to byly lavičky s výhledem na Prahu nebo kolotoče a prolézačky. Od Pražského hradu jsme se vydali přes Malostranské náměstí, Karlův most, Staroměstské náměstí a Prašnou bránu k náměstí Republiky. Mgr. Kateřina Gorniaková, třídní učitelka 7.A

15 LÍSKÁČEK 5/ různé Vítání jara Po dlouhé zimě nás konečně naštívilo jaro, a tak nesmělo chybět jeho vítání i v MC Sedmi kráska. Všechny příznivce jara přivítala pravá jarní víla v neděli Počasí nám vyšlo krásně slunečné a tak jsme mohli vyrazit. Po cestě jsme si zazpívali ali několik jarních písníček. Děti zvládly šlapat do kopce, poskakovat, zpívat a ještě hrát na hudební nástroje. Máme to ale šikovné děti :-) MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁŽKA, BRNO, RYBNICKÁ 45 NÁVŠTĚVA NEMOCNICE ZVÍŘÁTEK Již druhým rokem se konala v Bílém domě zajímavá akce Nemocnice zvířátek, garantovaná Vyšší odbornou školou zdravotní z Brna. Vzhledem ke zkušenosti z předešlého roku jsme se rozhodli tuto akci opět navštívit. Dne v 10 hod. přichází našich 17 předškoláků s oblíbeným plyšáčkem k šatnám, kde se jich ujímají dvě studentky a vysvětlují jim, co je čeká. Pomáhají dětem vymyslet pro jejich zvířátka různá zranění. Vedou je do ambulance, kde děti vysvětlí, co a jak se jejich zvířátku stalo. Velká místnost je rozdělena plachtami na několik kójí, v každé je jiné oddělení (rentgen, ORL, chirurgie, sádrovna atd.). Dle doporučení lékaře na příjmu tato oddělení postupně navštěvují (za doprovodu zdravotní sestry ). Všude musí dítě znovu vysvětlit, jak se úraz stal a jak se jejich zvířátko chová. Musí si pamatovat, jaké má podávat léky, čeho se vyvarovat a kdy mají přijít na kontrolu. Po asi 20 minutách a vyzvednutí léků v lékárně se přesouváme ven k opravdové sanitce. Děti do ní mohou vstoupit a vyslechnout si zajímavý výklad záchranářů co dělat, když se stane nehoda, jak se dává první pomoc, na co jsou všechny přístroje v sanitce, jak se chránit před úrazem, jak je důležité nosit na kolo helmu, používat chrániče na kolečkových bruslích, nosit reflexní oblečení a poslouchat rady dospělých. Naučily se telefonní číslo k přivolání RZP. Na závěr si děti vyzkoušely znehybnění v nafukovacím lůžku nebo si zkusit pocit, když dostanou nafukovací dlahu na ruku. Děti se nemohly od sanitky ani odtrhnout, jak to bylo všechno zajímavé. Celá akce byla velice zdařilá. Nesmírně obohatila poznatky dětí, naučila je překonat prostřednictvím zvířátka strach, obavy nebo ostych. Jistě také zásluhou všech pořadatelů a posluchačů VOŠZ jejich vstřícným přístupem a přívětivostí. Děti naší mateřské školy byly velice pochváleny za kázeň i výbornou komunikaci prý tady ještě takové děti neměli! Doporučujeme tuto akci všem mateřským školám; bohužel další bude zase za rok. Zora Pospíchalová, učitelka MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 Po příchodu do přírodní rezervace Kamenný vrch jsme opatrně našlapovali, abychom nepoškodily koniklece. A pak už zbývalo jen roztančit louku a probudit ještě ospalé kytičky. Louka rozkvetla velikým kruhem spolu s písničkou Kolo kolo mlýnský, Zlatou bránou. Následoval čáp, který ztratil čepičku, měla barvu barvičku zelenou, modrou a spoustu dalších. A na konec si děti spolu s rodiči uhádly veršovanou hádanku. Za odměnu víla rozdala sluníčka do květináčku, kouzelnou krabičku se čtyřlístky a masážní pomůcku hlavně rodičům, proti jarní únavě. Mají rovnou sedm krás, zná je jistě každý z nás. Krásně jemné bílé vlásky mají v louce... Jarní víla společně se Sedmikráskou děkuje všem vítačům, kteří se opravdu hodně snažili probudit a přivítat jaro. Děkujeme sponzorům: Maralex trade s.r.o. za masážní pomůcky proti jarní únavě (www.darkyhry.cz) 4lol trade s.r.o. za Vypěstuj si čtyřlístek (www.ptakoviny-eshop.cz) Provoz MC Sedmikráska Brno o.s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společností Vema. Beseda s Policií ČR Na středu 13. dubna jsme si do naší třídy Medvídků pozvali Policii ČR. Přišla paní policistka nadpraporčík Petra Hrazdírová a pan policista nadpraporčík Milan Gruška. Přišli s velikým kufrem, kde pro nás měli spoustu zajímavých věcí. Nejvíce nás zajímalo, jak snímají otisky prstů. Všem nám udělali otisk naší dlaně a dali nám pěknou omalovánku. Povídali jsme si, jak se máme chovat při přecházení silnice, dávat pozor a nechodit s cizím lidmi. Společně jsme si zazpívali písničku Ovčáci, čtveráci, kterou nám zahrála paní policistka na klavír. Potom jsme my děti zazpívaly novou písničku Vláček. Také jsme si prohlédly jejich uniformy. Teď chtějí být skoro všichni z naší třídy policisty. Dostali jsme pozvání na náměstí Svobody na DEN POLICIE, který bude v červnu. Těšíme se, že si společně zahrajeme nějaké hry a něco zajímavého si povíme. Za děti MŠ Pomněnky Mgr. Nataša Omelková

16 16 LÍSKÁČEK 5/2011 ze života naší čtvrti Vítání jara na Šmelcovně a procházka jarní přírodou a údolím Bílého potoka Pozvání na tuto akci pořádanou kulturní komisí Nového Lískovce jsem přijal docela rád, jen jsem si nebyl jistý, jestli zvládnu i delší variantu trasy. Uvažoval jsem proto nejdříve o kratší variantě, určené spíše rodičům s malými dětmi. Sraz všech účastníků byl na autobusové zastávce Dunajská ve Starém Lískovci. V zastávce Javůrek vystoupili účastníci kratší trasy, se kterými jsme se měli opět sejít v osadě Šmelcovna. To už jsem byl rozhodnutý jít delší trasu, proto jsem pokračoval s ostatními až do zastávky Devět křížů. Po vystoupení z autobusu nás přivítalo chladnější počasí a foukal i studený vítr. Udělali jsme několik společných fotek před hotelem a na zahřátí nám pomohl horký čaj, kdo chtěl i něco silnějšího, a vyrazili jsme na cestu. Postupně, jak jsme scházeli do údolí a do lesa, se vítr utišil a počasí bylo přímo ideální. Brzo jsme překročili první potůček, tak malý, že se dal i přeskočit. Před námi se postupně otevíralo údolí Bílého potoka. Kolem památné lípy jsme přišli až na stezku podél vody a začaly první přechody, po širokém a pohodlném mostě, přes úzkou lávku, lezení po kmeni stromu položeného přes potok a na konec i brodění, při kterém jsme se všichni museli vyzout a vyzkoušet, jak je studená voda Bílého potoka. Tábořiště s ohništěm bylo první větší zastávkou. Posezení kolem ohýnku, krátký odpočinek a díky Honzovi Privarčákovi a všem zkušenějším, kteří se rozdělili s námi nepřipravenými, jsme si každý opekli a s chutí snědli špekáček. Cesta pokračovala dál údolím, lávkami přes potok, někdy jen položenou kládou se zábradlím i bez něj. Minuli jsme Mlýn ve Žlebě, pozůstatky pecí na VELIKONOČNÍ HAPPENING ANEB CO SLAVÍME Tak Tkse jmenovala akce pro mladé ldéz Nového Lískovce. Konala se 17. dubna 2011 v sále sokolovny na Rybnické 75 za podpory komise pro kulturu RMČ. Ti, kteří přišli, měli možnost naučit se plést pomlázky, soutěžili v několika hrách, užili si krátký koncert mladé hudební skupiny. Dozvěděli se něco o velikonočních zvycích i o tom, co slaví v tomto čase židé i křesťané, a ve vědomostní soutěži odpovídali na otázky. Nejlepší z nich dostali poukázky k na nákup oblečení v New Yorkru. Jména nejlepších jsou: Karolína Holánková, Tomáš Pokorný a Petra Muchová. Jedna z nejmladších účastnic, Deniska Červená statečně bojovala se staršími soupeři a umístila se na krásném pátém místě. Patřil jí náš obdiv. Program zakončila krátká diskotéka, kde jsme viděli několik skvělých tanečních výstupů. Milena Fňukalová železnou rudu, lesní chaty i velké statky s výběhy pro koně až jsme dorazili k hospodě na Šmelcovně, kde jsme se sešli s první skupinou, která tam na nás trpělivě čekala. Druhý zasloužený odpočinek a občerstvení. Společně s první skupinou jsme všichni dostali za odměnu a na památku diplomy a vyrazili jsme na poslední část trasy do Veverské Bítýšky. Ta utekla rychle a z autobusové zastávky jsme se už rozjížděli směrem domů. Všechny fotky si můžete prohlédnout na: Poděkování za tuto skvělou jarní procházku patří hlavně panu Privarčákovi a všem organizátorům. Josef Schmied EKOLOGICKÁ PORADNA VERONICA zve na týdenní festival ( ) V roce 2011 si Ekologická poradna Veronica připomíná již 20 let svého fungování a při této příležitosti pořádá od 19. do 29. června soubor akcí Týden s Veronikou s podtitulem Radíme, chráníme, inspirujeme. Cílem je představit v nejširší podobě činnost poradny, přilákat nové návštěvníky a nabídnout nevšední zážitky spojené s kulturou a ochranou životního prostředí. V neděli se koná autobusová exkurze Jíte bydlíte na ekofarmu a za příklady ekologického stavitelství. Ve čtvrtek a v pátek 23. a se koná série komentovaných prohlídek celým Domem ochránců přírody Jak ušetřit peníze i klima? věnovaná ekologickému provozu domu na Panské ulici. Návštěvníci se zde mohou inspirovat k přírodě šetrnějšímu hospodaření ve svých domácnostech, ale i kancelářích. Pondělí je vyhrazeno tématu ekoplen a dámské šetrné hygieny v podobě praktického rukodělného workshopu. Hlídání dětí bude zajištěno. Odpoledne se pak koná odborná exkurze Čekání na sysla na jeho stanoviště v Medlánkách. Vlastní dalekohledy vítány. Pondělní odpoledne je současně věnováno poradně přírodních zahrad, kde proběhne burza semínek, sazeniček a výpěstků. Hlavní událostí týdne se stane Kulturní oslava věnovaná 20 letům poradny, která se uskuteční ve středu od 16 hodin. Program nabízí krom jiného vernisáž světélkujících plakátů Black Light Posters, scénický tanec Nosnost, vystoupení několika hudebních skupin, např. punk-folkové Roštěnky, jazzový Cowhill či taneční Jahnai a FaluhJah. Ekologická poradna již dvacet let zdarma radí nejširší nejen brněnské veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí - např. jak se vyznat v ekoznačení výrobků, jak ekologicky uklidit, jak nevytvářet zbytečný odpad, co se zraněným živočichem, jak založit přírodní zahradu, ušetřit energii a peníze, jak si správně zateplit dům a mnoho dalšího. Pro město Brno provozuje službu Zelený telefon. Podrobný program a další informace najdete na webu nebo se doptáte v Ekologické poradně Veronica (Panská 9, tel ). Za pořadatelský tým zve Petr Ledvina, vedoucí Ekologické poradny Veronica.

17 LÍSKÁČEK 5/ ze sportu Na ZŠ Svážné se šplhalo Dne se na naší škole konalo obvodní kolo ve šplhu. Poměřit si své výkony přišlo 87 žáků z 8 brněnských škol. Soutěžila 3členná družstva jednotlivých kategorií i jednotlivci. Z této soutěže postoupila do městského finále pouze vítězná družstva a první 3 jednotlivci. Naše družstva mladších žáků i žákyň se shodně umístila na 4.místě, Družstva starších žáků a žákyň se opět shodně umístila na místě 5. Do městského finále postoupila z 3.místa jednotlivkyň v kategorii starších žákyň Karolína Holánková z 8.A třídy. Stanislava Zálešáková, učitelkatv Zimní výcvikový kurz na Svážné 2011 Letošní lyžařský a snowboardový kurz pro žáky ZŠ Svážná se nově uskutečnil na krkonošských sjezdovkách. Celý kurz byl ubytovaný v penzionu Mlynářka v obci Dolní Dvůr. Výcvik zabezpečovali zkušení profesionální instruktoři a instruktoři z řad pedagogických pracovníků ZŠ Svážná. Díky podpoře a práci pedagogů se podařilo pro letošní kurz zajistit testovací SEZONA SENIOR BRNO 2010/2011 Dobrý den, dovolte malé ohlédnutí za sezonou 2010/2011 ve futsalové divizi E. Cíl právě skončené sezony byla záchrana v soutěži a tento cíl se nám nakonec podařilo i splnit. Úvod sezony se nám moc nevydařil, když jsme z úvodních tří zápasů utrpěli dva debakly a to nás dostalo do pozice celku, který bude bojovat v okruhu zhruba 6 týmu, které čeká boj o spodní příčky tabulky. lyže firmy Lusti, na kterých jezdí česká reprezentantka v akrobatickém lyžování Nikola Sudová. Také se uskutečnil den individuální výuky v kooperaci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, katedrou tělesné výchovy. Naši žáci měli každý svého instruktora z řad frekventantů instruktorského kurzu. Tímto bychom chtěli poděkovat pedagogům PdF MU, Mgr. Jaroslavu Vrbasovi PhD. a Mgr. Marku Trávníčkovi, vedoucím instruktorského kurzu za zapůjčení instruktorů pro naše žáky, u kterých byl pokrok po této individuální výuce viditelný hned druhý den. Sjezdovky v Herlíkovicích umožnily našim žákům plně využít svého lyžařského potenciálu a dle pozitivních ohlasů od rodičů i jednotlivých žáků se nám náš lyžák opět povedl. Je třeba poděkovat také instruktorům a naší slečně zdravotnici za obětavou práci! My instruktoři a také všichni žáci se už těšíme na příští ročník! Více informací, fotografií a ohlasů najdete na našich webových stránkách nebo Naším problémem bylo velké množství inkasovaných branek. Hráči, ale naštěstí pochopili, že musíme zlepšit bránění a výsledky se brzy dostavily. Po podzimní části jsme byli na uspokojivém osmém místě. Do druhé poloviny soutěže jsme vstupovali s jasným cílem tuto příčku minimálně udržet. V jarní části divize E jsme důležité zápasy s týmy na okolních příčkách naštěstí zvládli a vyhnuli se boji o holé přežití. Díky překvapivému vítězství na půdě Havlíčkova Brodu jsme si nakonec o příčku polepšili a skončili na sedmém místě, což si myslím, odpovídá tomu, na co máme. Chtěl bych poděkovat všem soukromým subjektům i městské části Nový Lískovec za finanční podporu, bez které by jsme sezonu ani nemohli začít, jelikož jsme byli závislí na každém příspěvku. Doufám, že i v další sezoně budeme dobře reprezentovat Nový Lískovec a bude se nám přinejmenším dařit tak, jak v loňské sezoně. Zdeněk Sára na našem facebookovém profilu com/zssvazna. PhDr. Pavel Vyhňák vedoucí zimního výcvikového kurzu při ZŠ Svážná KOMISE MLÁDEŽE A SPORTU MČ NOVÝ LÍSKOVEC ve spolupráci s BRNĚNSKÝM HOKEJBALOVÝM SVAZEM zve tímto velké i malé příznivce hokejbalu na druhý ročník turnaje dvojic v samostatných nájezdech - PENALTY HOKEJBAL Turnaj se uskuteční v sobotu 28. května od 10 hod. na hokejbalovém hřišti u ZŠ Kamínky. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, medaile a poháry. Přihlášky do turnaje je možné podávat písemně i elektronicky, a to nejpozději do 20. května Maximální počet účastníků je však omezen a o zařazení do turnaje rozhodne datum podání přihlášky. Občerstvení zajištěno. Propozice, pravidla a přihlášku do turnaje naleznete na adrese

18 18 LÍSKÁČEK 5/2011 ze školství EMPÍK CYKLISTA Stejně jako každý rok, tak i letos se žáci 4.ročníků ZŠ Kamínky 5 zúčastnili dopravní soutěže EMPÍK CYKLISTA. Pod vedením Městské policie Brno se seznamovali s dopravními značkami a situacemi na křižovatkách. Své znalosti pak uplatnili při závěrečných testech a jízdách na dopravním hřišti. Nejvíce se radovali ti, kteří vše zvládli bez ztráty bodu. Čeká je totiž lákavá odměna přímo od Městské policie Brno. Mgr. Renata Hájková, ZŠ Kamínky 5 g j y Den Země na Kamínkách Den Země, který se celosvětově slaví 22. dubna již 30 let, je na Kamínkách už tradiční jarní událostí. Letos jsme planetě Zemi a ochraně jejího životního prostředí věnovali středeční dopoledne 20. dubna. Program zaměřený převážně na ekologická témata probíhal na naší škole v rámci prvního i druhého stupně. Pro žáky ročníků připravili třídní učitelé bohatý program, v průběhu kterého děti vytvářely projekty na nejrůznější témata mapovaly přírodní památky a rezervace v Brně a okolí, vyráběly barevně odlišené třídiče odpadů apod. O program 2. stupně se s pomocí pedagogů postarali žáci 9. třídy. Soutěžící tříd vytvořili čtyřčlenná až pětičlenná družstva a řešili postupně úkoly zadávané celkem v 10 stanovištích umístěných v prostorách školy i mimo ni. Otázky a úkoly byly orientované nejen na znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekologie, ale vyžadovaly přehled v dalších přírodních a společenských vědách nebo testovaly verbální a paměťové schopnosti soutěžících. Žáci měli na jednotlivých stanovištích mimo jiné za úkol určovat živočišné druhy, prokázat přehled v problematice recyklace odpadů nebo znalost Morseovy abecedy. Na některých stanovištích nechyběly ani názorné příklady vztahu nás lidí k přírodě v podobě domácích mazlíčků. Projekt Den Země mohl být realizován jednak díky organizátorům z řad pedagogů a žáků našeho 9. ročníku, kteří do něj vložili svou energii a úsilí, jednak díky samotným účastníkům. Ti na oplátku prokázali vytrvalost a nadšení při plnění jednotlivých disciplín. Nejlepší soutěžící obdrželi na oficiálním vyhlášení výsledků ve vestibulu školy diplomy a drobné dárky. Mgr. Vendula Kůtová, Ph.D. Zmrzlinová olympiáda V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH V sobotu 4. června 2011 proběhne 12. ročník atletických soutěží pro mládež. Účastnit se budou děti z Moravské Slávie, domácího Bač line sportu, pozvaní a příchozí závodníci. Celá akce se uskuteční za podpory MČ Brno-Nový Lískovec a statutárního města Brna. Pořadatel: Bač line sport o.s. Místo konání: Školní sportoviště při ZŠ Svážná, Nový Lískovec vstup na sportoviště spodním vchodem (od ulice Jihlavské). Datum: 4. června 2011 Prezentace: V den závodu od 8.15 do 9.00 hod. přímo na stadionu. Vypsané kategorie: kategorie se dělí na chlapce a dívky. Starší žactvo: 96 97, mladší žactvo 98 99, Přípravka I , přípravka II a nejmladší 04 a mladší. Ceny: Tři nejlepší v každé disciplíně obdrží medaile a diplomy. Každý startující obdrží zmrzlinu od sponzora a malé občerstvení. Občerstvení v místě závodu zajištěno. Nezapoměňte s sebou vzít rodiče a sportovní fandy. Program: hod. Prezentace hod. Zahájení zmrzlinových olympijských her hod. Průběh soutěží Slavnostní vyhlášení vítězů Časový program soutěží bude dán na místě a jednotlivé skupiny závodníků, podle počtu přihlášených, se budou přesouvat na své disciplíny dle informací z rozhlasu. Výsledky a více naleznete na

19 LÍSKÁČEK 5/ ze školství Školička na ZŠ Kamínky I v letošním školním roce se přihlásily děti z MŠ Čtvrtě do ŠKOLIČKY (edukativně stimulační skupiny), ve které se měly připravit společně s rodiči na vstup do opravdové školy. Práce se dětem líbila, byla hravá a zábavná a rodiče získali základní informace a podněty pro práci se svými dětmi. O spokojenosti rodičů svědčí jejich j závěrečné hodnocení: Otázka: Co vám přinesla účast na skupinách s Vaším dítětem? Odpověď: - Zjištění, v čem je dítě šikovné a v čem méně. Příprava na školní režim nová cvičení na procvičování předškoláků. - Konkrétní náhled práce a chování dítěte v kolektivu, při plnění úkolů, soustředění. A také určité uklidnění, že zahájení školní docházky proběhne v klidu, a že je dítě připraveno. Otázka: Co přinesly skupiny Vašemu dítěti? Odpověď: - Velice nám prospěla účast ve škole, ze které jsme měli strach. Seznámení s prostory školy a učitelkami nám velice prospělo. Konečně jsme se začali do školy těšit. - Zapojení se do kolektivu, seznámení se školní prací, seznámení se s paní učitelkou, zbavení se studu a reakce na danou otázku. - Závěrem bych chtěla moc poděkovat za skvělou přípravu, zábavné úkoly a dobré nápady pro zpestření učení. - S programem jsem byla spokojená a moc Vám za to děkuji, že děti mají takovou možnost seznámení se s prostředím. Děkujeme rodičům za velmi kladné hodnocení. Mgr. Z. Ticháčková, Mgr. A. Široká, ZŠ Kamínky EXKURZE DO ŠKOLNÍ KUCHYNĚ NA SVÁŽNÉ Aby se děti prvních tříd mohly podívat, jak pracné je uvařit obědy pro několik set strávníků, navštívily školní kuchyni. Viděly zde obrovské kotle na potraviny, které pomocí různých technologií zpracovávaly pokrmy mnoha způsoby. Zaujaly je veliké hnětací háky různých tvarů, mlecí stroj na maso, konvektomaty určené pro přípravu většiny pokrmů masa, příloh, moučníků, dezertů, obdivovaly šoker na šokové mražení potravin. Mohly si potěžkat velké pytle se surovinami, které paní kuchařky denně zvedají a zpracovávají, podívaly se do obrovského mrazáku, obdivovaly obrovskou škrabku na brambory. Kupodivu v tento den dětem oběd chutnal a všechny jej nejen snědly, ale také ho svorně chválily. Asi bychom měli školní kuchyni navštěvovat častěji. Dana Beranová

20 LÍSKÁČEK 5/ různé CVČ LYSKA INFORMUJE V roce 2011 jsme uspořádali druhý ročník soutěže Rubikon, která je o zákonech, správném rozhodování a také o rizicích sázení. Motto této soutěže je Není ti osmnáct nesázej a je určena druhému stupni základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Tato soutěž probíhá v několika kolech, letošní oblastní proběhlo 14. dubna v kinosále ZŠ Svážná a zúčastnilo se jej více než sto soutěžících a diváků. Celou soutěž zahájila paní starostka Ing. Jana Drápalová, dalšími hosty byli paní místostarostka Ludmila Adlerová a člen zastupitelstva městské části Nový Lískovec pan Jiří Faber. Vítězem se stali studenti Klasického a španělského gymnázia Bystrc, kteří postupují do krajského kola, které bude 17. května v Ivančicích. PROGRAM ČERVEN klubska, hod. (výjimečně již od 14 hod.), otevřený klub pro mládež od 7 let probíhá každé PO, ST, ČT a PÁ, 20 Kč klubová karta pro rok STREET DANCE BATTLE od hod. soutěžní přehlídka ve street dance OBLÁČEK na téma: LÉTO od hod. cena lekce: 50 Kč/os Tvořivá dílna pro dospělé TETOVÁNÍ HEN- NOU, krátkodobé tetování, kterým si ozdobíte lidského tělo malbou z volné ruky nebo podle šablon hod., cena: 150 Kč/os. přihlášky a info: ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA představení zájmové činnosti CVČ Lyska začátek v 17 hod., vstup: zdarma KONČÍ VÝUKA KROUŽKŮ V CVČ LYSKA CVČ LYSKA PŘEJE VŠEM PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ LÉTO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CVČ LYSKA, ZÁPIS DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 Volná místa na táborech: CESTOVATELSKÝ TÁBOR, místo konání: Bukovina, cena: Kč, (možno čerpat příspěvek z dotace jmk) TAJUPLNÝ OSTROV, příměstský tábor, místo konání: CVČ Lyska, cena: 800 Kč KAMEŇAČKA III., výtvarný přím. tábor, místo konání: CVČ Lyska, cena: 1000 Kč, bližší info: OBLÁČEK - dílničky pro maminky s dětmi od 2 let. Vždy v úterý hod. klubska: klubska je otevřen každé PO, STŘ, ČT, PÁ vždy od 15 do 17 hod. v prostorách CVČ Lyska. K dispozici jsou deskové hry, stolní fotbálek a bohatý program různých zajímavých a tvůrčích workshopů, promítání filmů, nejrůznější soutěže a turnaje. V klubu se dětem věnuje pedagogický dozor a francouzský dobrovolník přes Evropskou dobrovolnou službu. CVČ Lyska, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, Děkujeme za podporu ÚMČ Nový Lískovec Lydie Procházková, vedoucí pobočky Lyska SPORTOVNÍ TÝDNY Bač line sport o.s. ve spolupráci se ZŠ Svážná připravila pro děti školního věku od 6 16 let sportovní týdny formou campu s denní docházkou. Jedná se o pětidenní turnusy nabízející pro děti spoustu sportovního vyžití a soutěží. Každý den budeme sportovat od 8 do 16 hod. Upozorňujeme, že sportovní náplň zvládnou i děti se slabší fyzickou kondicí, protože program bude postaven tak, aby každé dítě našlo své uplatnění a zálibu ve sportu. Budeme se zde zabývat klasickými míčovými sporty, obohacené o hry jako je softbal, florbal, korfbal, turnaj ve stolním tenise, atd. Vyzkoušíme si i různé atletické disciplíny hravou a zábavnou formou. Pro děti bude zajištěna teplá strava k obědu, dále 1x svačina a pitný režim po celý den. Sportovat budeme v krásném sportovním areálu při ZŠ Svážná. V případě nepřízně počasí využijeme obě tělocvičny. Během každého týdne pojedeme na 2 celodenní výlety, který bude rodičům i dětem dopředu upřesněn. Navštěvujeme hrady, westernová městečka, aquaparky, zoologické zahrady atd. Cena za jeden turnus činí Kč, které se budou hradit v první den nástupu proti příjmovému dokladu. I. turnus II. turnus AUTOSERVIS TROUBSKO-VESELKA, Jihlavská 20b vám od nabízí své služby. PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE (I PRO FIRMY). Tel.: , Kadeřnictví M PROVÁDÍME PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ METODOU RING A HAIR TALK, BRAZILSKÝ KERATIN - PŘÍRODNÍ NAROVNÁNÍ A OZDRAVENÍ VLASŮ. Magdalena Zlotrgová, Úpatní 38, tel.: Provozní doba: po út 7 15 hod., st čt hod., pá hod., so dle dohody Edita Jonášová kompletní péče o ruce a nehty modeláž nehtů - ÚV gel manikúra japonská manikúra P. Shine lakování, zdobení masáž, peeling, maska prodej nehtové kosmetiky Úpatní 38, tel.: provoz , mobil: , privat: , Dítě lze přihlásit i na oba turnusy. Děti se dostaví na sraz každého turnusu první den zahájení v 8 hod. ke vchodu do sportovního areálu (od ulice Jihlavská). Přijdou ve sportovním oblečení a s pokrývkou hlavy. Pokud budete žádat další informace, obraťte se prosím na tel (pí Servitová). V případě Vašeho zájmu lze dítě přihlásit telefonicky nebo em na adrese nejpozději do Bač line sport o.s., Simona Servitová, Oblá 35, Brno

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD.

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD. členům Rady města Brna Magistrát města Brna Malinovského nám. 3 601 67 Brno Věc: Vyjádření připomínky k projednávanému materiálu. Vážená Rado města Brna, dovolte nám, abychom tímto vyjádřili své připomínky

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů

U S N E S E N Í. Ing. Langr Miloš. Ing. Vrba Jaroslav. 60 092 940,02 Kč objem výdajů U S N E S E N Í Z 6. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 27.6.2011 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný Jiří

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více