KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1"

Transkript

1 Jižní KURÝR INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 nebo v Komárově. Jeden příklad za všechny - když například v lednu roku 2004 přišla povodeň z polí nad Přízřenicemi a byly zatopeny domy na Moravanské a Modřické ihned jsme přesunuli finanční prostředky na opatření, která by zabránila, aby se takový stav již neopakoval. Takto bych mohl pokračovat i na dalších příkladech. SLOVO starosty Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Jižního kurýra, týkající se naší Městské části Brno-jih. Dne 12. září 2010 v době od 9:00-20:00 hod. proběhne v Dolních Heršpicích a Přízřenicích referendum o osamostatnění těchto dvou nejjižnějších částí Brna-jih. Dolní Heršpice a Přízřenice jsou součástí Velkého Brna již od roku Prakticky krátce po vzniku samostatného Československa byla správa brněnské radnice předána do českých rukou a již v dubnu 1919 se k Brnu připojilo 23 obcí včetně dvou měst Králova Pole a Husovic. Vznik Velkého Brna tak otevřel cestu k dalšímu rozvoji města. Po komunálních volbách v roce 1990, kdy vznikla Městská část Brno-jih, která se skládá z Komárova, Horních Heršpic, Dolních Heršpic a Přízřenic, jsme vždy přistupovali k naší Městské části jako celku, která má na určitých územích svá specifika. Důkazem toho je i ta skutečnost, že první finanční prostředky Městské části Brno-jih byly použity právě na kanalizaci v Přízřenicích. Vždy byly a jsou tímto způsobem vybírány priority, a to dle závažnosti a také dle finančních možností. V minulých letech nikdy nebylo přistupováno při financování jednotlivých akcí způsobem, jestli je to v Přízřenicích, Dolních Heršpicích, Horních Heršpicích Je lidské, že si člověk na lepší rychle zvykne a zapomíná, co se kde za léta změnilo k lepšímu. Je to přirozená reakce každého z nás, nikoho nevyjímaje. Nechci hovořit o pozitivech či negativech v případě osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic. Co se týká mého názoru - jsem proti osamostatnění. Rodina má držet spolu a problémy se mají řešit diskusí a případnými kompromisy. Pokud dojde 12. září 2010 k osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic, jsem přesvědčen, že ztráty budou na obou stranách. Obracím se proto na všechny občany z Dolních Heršpic a Přízřenic, aby své rozhodnutí o budoucnosti pečlivě zvážili. Přeji vám všem pevné zdraví a těm, kteří mají dovolenou ještě před sebou také hezké počasí se šťastným návratem domů na Jih. Mgr. Josef Haluza Váš starosta JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

2 SLOVO místostarostky Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím v tomto horkém létě. Předkládáme vám mimořádné vydání Jižního Kurýru, jehož vydání bylo navrženo zastupiteli naší městské části. Bude distribuováno do celé městské části, protože jak již určitě víte dvě naše jižní části Dolní Heršpice a Přízřenice požádaly o referendum k jejich osamostatnění, resp. odtržení od města Brna. Protože se problém týká celé městské části, chceme informovat vás, všechny občany Jižany. Z naší Jižanské rodiny chtějí odejít dva členové. Členové občanského sdružení Samostatný jih jako záminku pro odtržení zneužili neinformovanost občanů Dolních Heršpic a Přízřenic o výstavbě na tzv. Slunné louce v Přízřenicích. Investor dlouho a složitě vyjednával podmínky výstavby s vedením městské části, s občany Přízřenic, s Pěkným jihem o. s., a se zastupiteli z Přízřenic. Bohužel občanské sdružení Pěkný jih neinformovalo pravdivě občany o konečné variantě výstavby. Oproti původně plánované výstavbě 868 bytů se všichni shodli na 460 bytech (snížení o 47 %), což znamenalo navýšení počtu obyvatel o 930. Celá výstavba v poslední variantě představovala rodinné domy a bytové domy, od dvou pater při ul. Moravanská do pěti pater na kopečku. Rovněž nepravdivě byli občané informováni, že výstavbou vznikne ghetto pro sociálně nepřizpůsobivé občany. Výstavba na Slunné louce se stala následně záminkou pro tvrzení, že městská část a město Brno se o tyto části nestará a za 20 let se tam nic neudělalo apod. To, co předvádí někteří členové Samostatného jihu o.s. na setkáních a v písemných materiálech pro občany, to nemá s úctou, ale ani se slušným chováním nic společného. Při svolaném setkání s občany vykřikují a uráží bez jakýchkoliv argumentů. Nikomu nebereme právo na diskuzi, ale je nutné ji vést v rámci slušnosti, hledání kompromisů a vyslechnutí každého. Proč ti, co organizují osamostatnění nikdy nepřišli na zasedání zastupitelstva naší městské části, nikdy se nedotazovali na to, co trápí občany Dolních Heršpic a Přízřenic? Vlastně ani dnes přesně neuvádí, co by dělali pro občany lépe, kam by investovali. Říkají, že rozhodne až budoucí zastupitelstvo, ale občana zajímá, kdo je bude vést, kdo bude bojovat o dotace, co konkrétně plánuje budoucí vedení nově vzniklé obce. Také se občané ptají, jak se budou rozdělovat finanční prostředky mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi, když v obou částech je počet obyvatel výrazně rozdílný. Jak tomu bývá ve vícečlenných rodinách, lze společným sdílením nákladů na živobytí ušetřit, tedy na hlavu platit méně. Stejné je tomu v případě města Brna. Každý ví, že žít v domácnosti sám je dražší. V rodině si často někdo může připadat méně doceněný, má pocit, že na něj zbývají pouze povinnosti, zatím co ten druhý si přisuzuje většinu práv. Vždy se vedou spory, která investice je správná, či potřebná. Také v městské části je nutná vzájemná tolerance, komunikace, respektování názoru toho druhého a vyrovnání potřeb tak, aby vznikl kompromis. Nikdo z nás, nemůže předvídat co osamostatnění přinese, jestli to bude výhoda, nebo riziko, ale každý z nás s tímto rozhodnutím bude muset žít dál. Z těchto důvodů předkládáme občanům přehled toho, co se udělalo v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za 20 let existence městské části. Ti z nás co bydlíme v daném území si můžeme vzpomenout, co a jak bylo, jaké byly silnice, či zarostlé pozemky, jak vypadala mateřská či základní škola, kulturní památky, osvětlení, zastávky MHD, prostor kolem Svratky či Leskavy atd. Jistě se dá udělat víc, ale nejde to najednou. Městská část je rozvojovým územím města Brna a město nám pomáhá s výstavbou staveb celoměstského významu, jako jsou cyklistické stezky, sportoviště, silnice, školy apod. Chci konstatovat, že takové náklady města Brna a jejich částí nutně souvisí se životem všech jeho občanů a nelze je proto chtít dělit pro každou část města samostatně. Není snad pokrytecké využívat vymožeností města Brna např. divadla, MHD, sportoviště, aj. a přitom se tvářit, že peníze na jejich zbudování a provoz platit nechceme, že pro nás město za naše peníze nevybudovalo nic? Chci vyzvat všechny občany, jak to dělám v každém Jižním Kurýru, aby se zapojili do práce samosprávy, aby s radnicí diskutovali, přišli říct svoje požadavky, připomínky. V referendu dne nechť se každý svobodně za plentou rozhodne, vyjádří. Přeji všem, aby již skončila mírně dusivá atmosféra posledních měsíců. Zvažte všechna pro a proti, která vaše hlasování v referendu o osamostatnění přinese. Zvažte, zda je levnější a výhodnější být na náklady spojené s provozem obce single nebo v širší rodině města Brna. Opakuji, že ať se rozhodnete jakkoliv, budete to právě vy, kdo s tímto rozhodnutím bude žít dál. Přeji pevné zdraví a pohodu všem. Ing. Anna Böhmová Vaše místostarostka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 2

3 Statutární město Brno Místní referendum Informace pro občany (osoby oprávněné hlasovat v místním referendu) Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/034. zasedání dne 18. května 2010 rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlášení místního referenda na území statutárního města Brna, a to na katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno- Přízřenice, o otázce: Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice od statutárního města Brna a se vznikem samostatné obce Dolní Heršpice Přízřenice?. Místní referendum bylo vyhlášeno v souladu s ust. 15 zákona o místním referendu prvním dnem vyvěšení usnesení Zastupitelstva města Brna na úřední desce města, tedy 19. května Místní referendum se uskuteční v neděli 12. září 2010 od 9.00 hodin do hodin. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat v místním referendu. Primátor města Brna zveřejní způsobem v místě obvyklým (nejčastěji na úřední desce), nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda. V oznámení uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň v oznámení uvede adresy hlasovacích místností, včetně popisu ulic, které náleží do jednotlivých hlasovacích okrsků a otázku položenou k rozhodnutí v místním referendu. Současně oznámení musí obsahovat upozornění oprávněné osoby na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní občanství. Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Cestovní pas neobsahuje údaj o trvalém pobytu občana; je proto vhodné, aby si občan v tomto případě ověřil, zda je zapsán v seznamu voličů dle místa svého trvalého pobytu. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do hlasovací místnosti okrskové komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby oprávněná osoba měla u sebe potřebné doklady; neprokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Oprávněná osoba nemůže hlasovat na potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození občanského průkazu. V případě, že oprávněná osoba nebude uvedena ve výpisu ze seznamu oprávněných osob a po příchodu do hlasovací místnosti prokáže své oprávnění hlasovat, okrsková komise tuto osobu dopíše do výpisu ze seznamu oprávněných osob přímo v hlasovací místnosti. Musí však kromě totožnosti a státního občanství prokázat i věk a trvalý pobyt; v případě cizinců je nutné prokázat tyto skutečnosti průkazem o povolení k pobytu. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. V hlasovací místnosti jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. V hlasovací místnosti musí být současně na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem vzor. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, pro kterou hlasuje), vloží ho do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď. Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněná osoba, která ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nemůže sama upravit hlasovací lístek, může požádat jinou oprávněnou osobu o úpravu hlasovacího lístku. Obě osoby budou přítomny u úpravy hlasovacího lístku, nikoli však člen okrskové komise. Ze stejných důvodů může oprávněná osoba požádat úřad městské části Brno-jih a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková komise k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Zákon upravuje možnost oprávněných osob hlasovat na hlasovací průkaz, pokud se z nějakých důvodů nebudou moci zúčastnit hlasování na území, ve kterém jsou přihlášeny k trvalému pobytu. Vzhledem k tomu, že hlasování bude probíhat v jednom katastrálním území, nesplnily by hlasovací průkazy svůj účel. Rozhodnutí v místním referendu, v němž se rozhoduje o oddělení části obce, je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, v té části obce, která se má oddělit. Upozorňujeme všechny oprávněné osoby, že v době konání místního referenda nebude zajištěna služba na Odboru správních činností MMB a Referátu státního občanství a matrik Odboru vnitřních věcí MMB na Husově ul. č. 5, kde se vyřizují platné osobní doklady a státní občanství ČR. Zpracoval: Odbor vnitřních věcí MMB JIŽNÍ KURÝR 3/2010 3

4 Základní škola Bednářova finanční prostředky z rozpočtu MČ Brno jih a MMB Většina obyvatel Přízřenic a Dolních Heršpic si určitě pamatuje ZŠ Bednářova více než posledních pár let. Mnozí ji také navštěvovali a nyní v ní mají své děti či vnoučata. Také si vzpomínám, že do roku 1993 se v ZŠ Bednářova topilo pouze koksem, že 1. a 2. třída byla na ul. Sokolova a družinka na ul. Havránkova. Na obědy děti docházely na ul. Sokolova. Protože to byly i naše děti, které absolvovaly ZŠ Bednářova, uvádím náklady na její rekonstrukci, na zkvalitnění vyučování a komfortnější provoz školy. Tyto prostředky byly vynaloženy proto, aby i naše děti měly pohodlnější a lépe vybavenou školu, aby nemusely přejíždět a taky aby mohly sportovat či jinak využívat prostory ZŠ Bednářova. Přehled vynaložených prostředků: Částka () Rok Rekonstrukce topení-plyn Oprava střechy Vznik PC učebny Rekonstrukce hřiště Nástavba pavilonu A Chodník u školy Výdejna stravy-pavilon D Nákup pozemku pod tělocvičnou Odkup pozemku při ZŠ, K Terminálu Cyklotrial při ZŠ Hřiště s umělým povrchem Víceúčelové sportovní hřiště Plot CELKEM Kromě toho každoroční provozní náklady jsou cca Kč. V současné době se připravuje zateplení budovy a výměna oken. Je to málo nebo dost? Záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme. Pro starší, kteří už děti v ZŠ nemají je to asi dost, ale pro rodiče dětí školou povinných je to možná málo. Vždy je co zlepšovat. Lze konstatovat, že MČ a MMB pro naše děti udělalo hodně. Doufejme, že ještě další generace našich dětí budou navštěvovat ZŠ Bednářova. V současné době je to 65 dětí z Dolních Heršpic a Přízřenic. Zeleň a životní prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích V celé MČ se parky a zeleň, které spravuje MČ, pravidelně sekají 5x ročně. Pokud je to nutné kvůli dešťům, seče se i 6x ročně. Roční náklady, které MČ vynakládá na údržbu zeleně a životního prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích jsou následující: Zeleň Dolní Heršpice Přízřenice Údržba zeleně Odpadkové koše - vývoz Výměna pískovišť Sběrové dny - kontejnery Separovaný odpad Černé skládky Parky údržba inventáře Veřejná zeleň města Brna * Údržba zeleně ŘSD+SÚS JMK ** CELKEM * údržba stromořadí ** zeleň mezi silnicemi a chodníky Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích Park Bernáčkova Jižní náměstí Havránkova, Chleborádova Vývěska Odpadkové koše CELKEM Zeleň a mobiliář v Přízřenicích Hřiště Modřická Park Jezerní Park Zelná (u hospody) Zeleň Břeclavská Vývěska Odpadkové koše CELKEM Kromě údržby se pravidelně dělá tzv. redukční a zdravotní ořez stromů a asanace dle aktuálnosti (suché havarijní stromy). Celkem v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za Kč ročně. Sbor dobrovolných hasičů v Přízřenicích (SDH) Do vzniku Jednotky SDH v Přízřenicích zde fungovalo jen pár dobrovolníků. Je pravda, že zde pracovaly dvě rodiny ve svém volném čase na přípravě vzniku jednotky. Činnost občanského sdružení spočívala v organizování dětského karnevalu, dne dětí a v získávání dalších dobrovolníků. MČ Brno jih občanskému sdružení pronajala za symbolickou 1 Kč ročně (veškeré energie hradí MČ Brnojih) část hasička, kde sbor provozoval svou činnost. V roce 2005 ZMČ Brno jih schválilo vznik Jednotky SDH Přízřenice. Finanční prostředky pro občanské sdružení např. v roce 2005 činily Kč, v r to bylo Kč. V tomto roce je to Kč. Tyto prostředky jsou společně s věcnými dary a bezplatným užíváním hasičky určeny především na akce, které občanské sdružení organizuje pro místní děti například, maškarní ples, den dětí, pálení čarodějnic apod. Jednotka SDH Přízřenice je organizační složkou MČ. Vznikla v roce 2005 a dodnes na její zabezpečení vynaložila MČ přes Kč (uniformy, pohonné hmoty, technika, auto atd.). Jednotka SDH se pravidelně účastní akcí MČ a pomáhá dohlížet na bezpečnost těchto akcí. V případě nutnosti funguje jako plně funkční jednotka. JIŽNÍ KURÝR 3/2010 4

5 Mateřská škola Zelná Mateřská škola Zelná je mateřskou školou venkovského typu, je jednotřídní, tj. má 25 dětí. Škola není vybavena kuchyní, což znamená, že strava se dováží z Mateřské školy Hněvkovského. Tuto školku navštěvují děti z Dolních Heršpic a Přízřenic. Ročně její provoz stojí Kč jsou to náklady na energii (voda, plyn, elektřina), na drobné opravy, na nákup čistících prostředků apod. Strava dětí je dotovaná zřizovatelem. Městská část Brno-jih každý rok přispívá částkou 300,- Kč na 1 dítě, na dopravu, na školy v přírodě. Na MŠ Zelná byla opravena střecha, fasáda, vyměněny okna, byla vyčištěna druhá část zahrady, kterou děti nevyužívají, opravily se stupačky, toalety a letos se předláždí chodníky okolo školky. V současné době se připravuje přístavba pro další třídu, jelikož v Dolních Heršpicích a Přízřenicích je o 20 dětí více než může MŠ Zelná přijmout. Tyto děti jsou v současné době umístěny v dalších mateřských školách městské části. V případě osamostatnění budou mít rodiče velmi ztížené možnosti umístit své děti do některé z našich mateřských škol, již dnes máme 40 dětí, které nemáme kam umístit. Lze předpokládat, že MČ Brnojih dá přednost dětem s trvalým bydlištěm v městské části (kriteria platná pro celé město Brno) a navíc musím upozornit, že se zvýší náklady na stravu o cca 50,- Kč na den a dítě. Byla bych ráda, kdyby moje slova nebyla chápána jako vyhrožování, což je mi podsouváno členy Občanského sdružení Samostatný jih (v představeném rozpočtu občanského sdružení je uvedeno ,- na provoz školky), ale jako holý fakt. Realita počtu míst v MŠ je dobře známa každému rodiči a proto apeluji na zachování současného stavu také z pohledů dětí. Po skončení předškolního vzdělávání totiž tyto děti přechází do základní školy jako kolektiv dětí, které se znají, jsou kamarádi a tím je i přechod pro ně i rodiče do náročné první třídy jednodušší a příjemnější. Památky drobné architektury v Dolních Heršpicích a Přízřenicích 1. Objekty památkově chráněné - Boží muka: ul. Bernáčkova (restaurováno v r. 2004, částka Kč) - Boží muka: ul. Zelná (restaurováno v r. 2004, částka Kč. V současné době jsou tato Boží muka zničena; viník je znám a obnova se řeší) 2. Ostatní objekty drobné architektury: - kříž na Jižním náměstí (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na Starém náměstí u kostela (restaurován v r. 2002, částka Kč.) - kříž na Starém náměstí uprostřed (restaurován v r. 2002, částka Kč) - kříž na ul. Břeclavská přemístěn z ul. Modřická (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na ul. Moravanská (restaurován v r. 2005, částka Kč) - pamětní deska obětí z řad občanů Dolních Heršpic 2. sv. války na ul. Havránkova Kostel v Přízřenicích není majetkem MČ Brno-jih, patří do Modřické diecéze. Komunikace MČ Brno jih V MČ jsou komunikace ve vlastnictví či správě těchto vlastníků, resp. správců: 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (části dálnice) 2. Správa a údržba silnic JMK (Havránkova, Zelná, Modřická a Moravanská) 3. Místní komunikace ve správě MMB, resp. komunikace svěřené k údržbě MČ (Vomáčkova, Jižní náměstí, Chleborádova, Břeclavská, Staré náměstí, ) Roční náklady ŘSD + SÚS JMK ŘSD + SÚS JMK () Dotace města () Lokální opravy Údržba odvodnění Údržba zeleně Údržba dopravního značení Zimní údržba V letošním roce byly realizovány rozsáhlejší lokální opravy na silnici III./15278 ul. Havránkova a Zelná ve finančním objemu Kč. Tyto finanční prostředky byly získány ze stavby odstavného nádraží (objízdné trasy) za aktivní pomoci Brněnských komunikací a. s. a MČ Brno jih. V současné době probíhá rozsáhlá oprava I./52 ul. Vídeňská, která je stavbou ŘSD ČR. Současně se zpracovává přípravná dokumentace na opravu mostu BM 569 Bernáčkova přes řeku Svratku, jehož oprava je plánovaná na rok Stavební náklady odhadují Brněnské komunikace a. s. jako správce mostu na Kč. Finanční náklady na výstavbu a údržbu místních komunikací v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za posledních 10 let byly následující: Místní komunikace Investiční akce města Brna (celkové náklady staveb): CS podél Svratky, Sokolova IKEA, Bernáčkova (část) r CS IKEA soutok Svratky se Svitavou - r CS soutok Svratky se Svitavou přes most D2 r CS Kaštanová most přes dálnici D2 r * CS cyklistická stezka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 5

6 Opravy a souvislá údržba komunikací: Oprava Jižní náměstí, Bernáčkova r Oprava mostu BM-568 Břeclavská u soutoku přes Svratku Oprava chodník Moravanská 7-35 r Oprava chodník Moravanská 48-konec Souvislá údržba vozovky na ul. Chleborádova r Souvislá údržba cyklistické stezky od mostu za soutokem Svratky a Svitavy po nájezd na CS do Modřic r Běžná údržba místních komunikací od roku 2000: Lokální opravy komunikací Údržba odvodnění Údržba zeleně* Údržba dopravního značení Zimní údržba MK - ZAKOS Údržba mostních objektů *zeleň mezi komunikacemi a chodníky udržují Brněnské komunikace Uvedené údaje jsme získali od Brněnských komunikací a. s. Kromě těchto nákladů financuje každoročně MČ údržbu místních komunikací: Dolní Heršpice Přízřenice Zimní údržba silnice Blokové čištění Podchody Chodníky Celkem Roční náklady městské části na údržbu MK činí: , Kč. Dle informací současné vlády resp. ministra dopravy jsou pro tento a další rok zastaveny investice do komunikací. Počítáme, že v budoucnu se budou obtížně získávat finanční prostředky i na základní údržbu silnic, zejména pokud jsou ve správě ŘSD a SÚS JMK. Vážení spoluobčané, MČ Brno-jih následujícím výčtem akcí investic, oprav a úprav prováděných v Dolních Heršpicích a Přízřenicích chce uvést na pravou míru nepravdivé informace občanského sdružení Samostatný jih, které byly uvedeny v návrhu přípravného výboru na konání místního referenda na katastrálních územních Brno Dolní Heršpice a Brno Přízřenice k otázce osamostatnění těchto katastrálních území. Samostatný jih, o. s. v odůvodnění tohoto návrhu uvádí, že na uvedených územích došlo k dvacetiletému zanedbávání, kdy poměr investic, který je MČ určen pro Dolní Heršpice a Přízřenice, neodpovídá oprávněným potřebám a poměrnému počtu obyvatel. Dále uvádí, že v těchto oblastech neprobíhal žádný koncepční rozvoj. Vážení spoluobčané, tímto vám nabízíme k nahlédnutí výčet prováděných investic, oprav či úprav, které se týkají koncepčního rozvoje předmětných území od roku 1991 tak, abyste i vy sami mohli posoudit oprávněnost tvrzení Samostatného jihu, o. s. Rok 1991 Druhá polovina roku pokládka elektrického kabelu Kšírova Havránkova, stržení dřevěných sloupů Výměna plynovodu Dolní Heršpice, Přízřenice Koncem roku začala výstavba kanalizace v Přízřenicích Staré náměstí, Břeclavská, Jezerní Obnova hasičského sboru Přízřenice (první oprava Hasičky Kč.) Rok 1992 Dokončení kanalizace v Přízřenicích a připojení na městskou síť Rekonstrukce splavu na řece Svratce v Přízřenicích Rekonstrukce parku Jižní náměstí a Staré náměstí Rok 1993 Chodník Dolní Heršpice Zelná k MŠ Začátek rekonstrukce Hasičky Výstavba zastávek MHD v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Rok 1994 Dokončení parku Jižní náměstí Dokončení parku Jezerní Dokončení parku Staré náměstí MŠ Zelná nová střecha Oprava kaple sv. Markéty v Dolních Heršpicích fasáda Dokončení opravy a nástavby Hasičky v Přízřenicích a zřízení knihovny Rok 1995 Dolní Heršpice park a hřiště na ul. Chleborádova Havránkova Oprava ulice Bernáčkova Oprava komunikace Moravanská Rok 1996 MŠ Zelná nová fasáda Oprava chodníku ul. Břeclavská u Hasičky Úprava levého břehu řeky Leskava Rok 1997 Opravy silnic recyklátem v Přízřenicích Chodník na ul. Havránkova Výsadba stromů v území Ul. Bernáčkova asfaltový recyklát Oprava chodníku na ul. Břeclavská Dokončení úpravy levého břehu řeky Leskavy Rok 1998 Rekonstrukce mostu na ul. Břeclavská Úprava VEPO Přízřenice JIŽNÍ KURÝR 3/2010 6

7 Rok 1999 Rekonstrukce ul. Poplužní Rok 2000 Cyklistická stezka Sokolova Bernáčkova (dokončeno 2001) Rekonstrukce hospody v Přízřenicích (dokončen 2001) Rok 2001 Úprava parku na ul. Břeclavská Rozšíření fotbalového hřiště v Přízřenicích + výsadba stromů Úprava zeleně před ul. Bernáčkova Dolní Heršpice Sběrové dny kontejnery Oprava Jižního náměstí a ul. Bernáčkova - sítě,chodníky Rok 2002 Souvislá úprava vozovky na ul. Chleborádova Rok 2003 Úprava krajnic na ul. Moravanská Lokální úpravy komunikací Rok 2004 Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Záplavy v Přízřenicích Veřejné osvětlení na ul. Vomáčkova investice města Brna Veřejné osvětlení ul. Kšírova Havránkova Investice města Brna Oprava božích muk na ul. Bernáčkova Oprava a přeložení kříže z ul. Modřická na ul. Břeclavskou Přesunutí a restaurování Smírčího kamene na Jižním nám Kříž na ul. Moravanská oprava Nový asfalt a beton na ul. Jezerní Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Oprava vpustě u kostela na Starém náměstí Oprava cesty u mlýna v Přízřenicích Oprava silnice na Starém náměstí Rok 2005 Cyklistická stezka IKEA soutok Svratky a Svitavy Protipovodňová opatření v Přízřenicích VEPO Přízřenice vyčištění slepého ramene řeky Svratky Dopravní značení na ul. Břeclavská Výsadba stromů Rok 2007 Úprava pozemku a vybudování hřiště na ul. Bernáčkova Čištění ústí Leskavy do Svratky Čištění podél cyklistické stezky Přízřenice Rok 2008 Dokončení opravy chodníku na ul. Moravanská MŠ Zelná výměna oken Rok 2009 Most pod soutokem řek Svratka a Svitava Nákup hasičské cisterny Rok 2010 Park Pěstitelská Dolní Heršpice Čištění pozemku ul. Vídeňská Úprava zelené plochy při ul. K Železnici Roční náklady na veřejné osvětlení v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice činí Kč (cena zahrnuje i spotřebu elektrické energie). Je to jen část investičních akcí, oprav a úprav v Dolních Heršpicích a Přízřenicích. Nepřímo s obyvateli Dolních Heršpic a Přízřenic souvisí i výstavba dalších cyklistických stezek, oprava a přístavba radnice všechny odbory jsou na jednom místě. V budově radnice je i zasedací místnost, ve které dvakrát ročně vítáme občánky, dvakrát ročně se scházíme s našimi seniory a občan má všechny odbory pod jednou střechou. Cyklistické stezky a sportoviště na území MČ slouží všem občanům. Noční spoje MHD mohou využívat také všichni občané MČ. Na akce MČ, jako jsou ples, pálení čarodějnic, Horno Dolnoheršpická póť, kluby seniorů, Dětský den, Komárovský podzim či Vánoční zpívánky, chodí občané, takže náklady nejsou pouze pro jednu skupinu obyvatel. Mobiliář vývěsky, názvy ulic, odpadkové koše, zastávky MHD, lavičky apod. jsou stejné a pravidelně obměňované v celé MČ. Pro nás, lidi, je typická tzv. krátká paměť. Na lepší věci si zvykneme hned a snadno a také rychle zapomeneme, jak vypadaly naše domy, ulice, chodníky, parky a zeleň před lety. Nebo ne? Možná bychom si některé věci mohli častěji připomínat. Pozn. výše uvedené články zpracovala Ing. Anna Böhmová Rok 2006 Dokončení cyklistické stezky IKEA a mostku přes řeku Leskavu Investice města Brna Rekonstrukce parku Zelná Moravanská (za hospodou) + chodníky a veřejné osvětlení Chodníky na ul. Moravanská Odpočívadlo na soutoku řek Svratky a Leskavy JIŽNÍ KURÝR 3/2010 7

8 Informace týkající se odtržení z pohledu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Vaše obec (Statutární město Brno) je způsobilým žadatelem v rámci ROP JV v následujících oblastech podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Více informací o jednotlivých oblastech podpory naleznete na konkrétně v Prováděcím dokumentu ROP JV. Za předpokladu, že obce Dolní Heršpice a Přízřenice (dnes části města Brna) budou spojené, jsou způsobilým žadatelem v oblasti podpory 3.2 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Projekty lze podávat pouze tehdy, kdy je vyhlášena výzva k předkládaní projektů. Pro oblast podpory 3.2 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel je plánována výzva v roce 2011 (pravděpodobně se bude jednat o výzvu poslední). Alokace na výzvu bude někde kolem 100 mil Kč a projekty budou moci předkládat všechny obce s 500 až 5000 obyvateli z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina = > poptávka po dotacích bude převyšovat nabídku nejméně trojnásobně. Možnými projekty, na které by obec mohla čerpat dotace jsou zařízení neziskové sociální péče registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a regenerace brownfields (nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci) ve vlastnictví veřejného sektoru. S ohledem na finanční objem plánované výzvy a množství obcí, které mohou žádat, a také s ohledem na blízkost Brna, které má zařízení neziskové sociální péče (v žádosti o dotace se analyzuje konkurence ) bude získání dotace poměrně obtížné. Pro úplnost informace dodávám, že na národní úrovni se uvažuje o přesunu dodatečných finančních prostředků do Regionálních operačních programů, a to někdy v roce 2011, podporována by však byla pouze velká města. Mgr. Viktor Jaroš Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno, tel.: Dolní Heršpice a Přízřenice jsou klidnými a bezpečnými částmi Brna Dne jsem se zúčastnil akce pořádané o.s. Samostatný jih v hotelu Gregor. Setkání v duchu revolučního nadšení z porcování Brna a optimismu nad přebytkovým rozpočtem pro případně novou obec Dolní Heršpice Přízřenice mělo jednoznačný a tak trochu očekávaný průběh. Návrat do reality přinesla snad pouze otázka přítomného občana na protagonisty akce, zda existují úskalí, stinné stránky projektu odtržení. Radost z objevené Atlantidy však slabiny nepřipouští... Napadá mě spousta přiléhavých příměrů a současně také otázka týkající se bezpečnosti občanů, o které se na setkání nehovořilo. Kdo bude odpovídat za bezpečnost občanů v nové obci? Byla by nově vzniklá a bohatá obec také stejně bezpečná? Stala by se onou vysněnou zónou klidu a bezpečí? Troufám si konstatovat, že nikoliv. Kriminalita je obecně problémem celé společnosti, Brno nevyjímaje. Ze statistiky Policie České republiky je patrno, že kriminalita v Dolních Heršpicích a Přízřenicích je dlouhodobě pod celoměstským průměrem. Na druhou stranu jen za rok 2009 bylo na území Dolních Heršpic a Přízřenic spácháno 101 trestných činů, které policie prošetřovala. Ze skladby nápadu trestných činů převládá tzv. pouliční kriminalita, vloupání do vozidel, odcizení vozidel, krádeže na osobách, majetková kriminalita. Úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti a pořádku plní Městské ředitelství PČR, zejména prostřednictvím Obvodního oddělení Komárov a na úseku místních záležitostí veřejného pořádku Městská policie Brno, revír Jih, dislokovaná na ulici Dornych. Zejména pořádkovým silám těchto složek přísluší boj s pouliční kriminalitou, její objasňování, včetně předcházení trestné činnosti, čili prevence. Dostupnost policie v případě nouze je cca 6 minut na jakémkoliv místě v Brně. Samozřejmě bychom všichni přivítali, aby bylo více policistů v ulicích, ale skutečnost, že pomoc ze strany policie lze očekávat řádově v minutách, pokládám za obrovskou devizu. A jak by se změnila situace v případě osamostatnění? Působnost státní policie je na celém území republiky. Současné vnitřní členění policie by však znamenalo, že Dolní Heršpice a Přízřenice by se staly územím Územního odboru Brno venkov, patrně spravovaným Obvodním oddělením Rajhrad, eventuálně Šlapanice, s nižší dostupností a dojezdem poněkud delším.územní působnost těchto oddělení je k nahlédnutí na webových stránkách PČR. Prosím, aby bylo správně pochopeno. Z hlediska bezpečnostního by se území nové obce nestalo bílým místem na mapě, dostupnost policie by se však patrně změnila v neprospěch občana. Působnost Městské policie je limitována hranicemi města Brna. Její podíl na ovlivňování a zajištění veřejného pořádku je nezanedbatelný. Ze zprávy o činnosti Revíru jih za období od do vyplývá, že v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice bylo zjištěno 522 přestupků ve veřejném pořádku, 300 přestupků v dopravě, celkem evidují 2041 záznamů z uvedených lokalit. Kvantitativní výčet činnosti je možná zavádějící a poněkud zjednodušujícím kriteriem pro hodnocení stavu bezpečnosti. Účinek preventivní je však z tohoto pohledu nesporný i když těžko měřitelný. Samozřejmě nová obec si může zřídit svoji vlastní obecní policii a vybavit ji technikou. Obce s přibližně stejným počtem obyvatel zaměstnávají 4, možná 6 obecních strážníků. Při těchto počtech však nelze hovořit o akceschopnosti a efektivitě. Na závěr ještě jedna poznámka. V devadesátých letech usilovala MČ Brno Tuřany o zřízení samostatného obvodního oddělení PČR. Zejména z ekonomických důvodů k tomuto nedošlo. Zřízení nového policejního obvodu v současných ekonomických podmínkách lze téměř se stoprocentní jistotou vyloučit. Cílem tohoto příspěvku není někoho zastrašovat, ani s někým polemizovat. Smyslem je ukázat, že ne všechno musí být jen a jen růžové. OZNÁMENÍ Mgr. Vladimír Vařeka tajemník ÚMČ Brno-jih a občan města Brna Městská část Brno-jih si Vás dovoluje pozvat na již tradiční akci Komárovský podzim, který se bude konat dne v areálu Hněvkovského, hospůdka U Lampy, v 15:00 h. Součástí programu bude i slavnostní předání paralelní cyklistické stezky s in-line oválem a dráhou pro BMX kola pro děti, včetně veřejného osvětlení, úpravy okolní zeleně a výsadby stromů. Na této akci pořádané městskou částí bude také vyhodnocena soutěž O nejhezčí balkon v obecních bytech. Jižní KURÝR Uzávěrka příštího čísla Jižního Kurýru 04/2010 bude dne Vydavatel: Městská část Brno-jih. Adresa redakce: Mariánské nám. 13, Brno, Připravila redakční komise při RMČ Brno-jih. Srpen Náklad výtisků. ZDARMA. Inzerci přijímá reklamní agentura Marais, s.r.o., tel.: , Cena inzerce 15 Kč/cm 2. Tisk: Marais, s.r.o. JIŽNÍ KURÝR 3/2010 8

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 8. ledna 2014 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 Zpracoval: Adam

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL Volby do zastupitelstva obce Říčany 15. a 16. října 2010 VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL a NESTRANÍKŮ Volební program na období 2010 až 2014 pro volby do zastupitelstva obce Říčany konané ve dnech 15. a 16. října

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Chrášťany se podle 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ), usneslo na tomto svém jednacím řádu

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více