KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1"

Transkript

1 Jižní KURÝR INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 nebo v Komárově. Jeden příklad za všechny - když například v lednu roku 2004 přišla povodeň z polí nad Přízřenicemi a byly zatopeny domy na Moravanské a Modřické ihned jsme přesunuli finanční prostředky na opatření, která by zabránila, aby se takový stav již neopakoval. Takto bych mohl pokračovat i na dalších příkladech. SLOVO starosty Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Jižního kurýra, týkající se naší Městské části Brno-jih. Dne 12. září 2010 v době od 9:00-20:00 hod. proběhne v Dolních Heršpicích a Přízřenicích referendum o osamostatnění těchto dvou nejjižnějších částí Brna-jih. Dolní Heršpice a Přízřenice jsou součástí Velkého Brna již od roku Prakticky krátce po vzniku samostatného Československa byla správa brněnské radnice předána do českých rukou a již v dubnu 1919 se k Brnu připojilo 23 obcí včetně dvou měst Králova Pole a Husovic. Vznik Velkého Brna tak otevřel cestu k dalšímu rozvoji města. Po komunálních volbách v roce 1990, kdy vznikla Městská část Brno-jih, která se skládá z Komárova, Horních Heršpic, Dolních Heršpic a Přízřenic, jsme vždy přistupovali k naší Městské části jako celku, která má na určitých územích svá specifika. Důkazem toho je i ta skutečnost, že první finanční prostředky Městské části Brno-jih byly použity právě na kanalizaci v Přízřenicích. Vždy byly a jsou tímto způsobem vybírány priority, a to dle závažnosti a také dle finančních možností. V minulých letech nikdy nebylo přistupováno při financování jednotlivých akcí způsobem, jestli je to v Přízřenicích, Dolních Heršpicích, Horních Heršpicích Je lidské, že si člověk na lepší rychle zvykne a zapomíná, co se kde za léta změnilo k lepšímu. Je to přirozená reakce každého z nás, nikoho nevyjímaje. Nechci hovořit o pozitivech či negativech v případě osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic. Co se týká mého názoru - jsem proti osamostatnění. Rodina má držet spolu a problémy se mají řešit diskusí a případnými kompromisy. Pokud dojde 12. září 2010 k osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic, jsem přesvědčen, že ztráty budou na obou stranách. Obracím se proto na všechny občany z Dolních Heršpic a Přízřenic, aby své rozhodnutí o budoucnosti pečlivě zvážili. Přeji vám všem pevné zdraví a těm, kteří mají dovolenou ještě před sebou také hezké počasí se šťastným návratem domů na Jih. Mgr. Josef Haluza Váš starosta JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

2 SLOVO místostarostky Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím v tomto horkém létě. Předkládáme vám mimořádné vydání Jižního Kurýru, jehož vydání bylo navrženo zastupiteli naší městské části. Bude distribuováno do celé městské části, protože jak již určitě víte dvě naše jižní části Dolní Heršpice a Přízřenice požádaly o referendum k jejich osamostatnění, resp. odtržení od města Brna. Protože se problém týká celé městské části, chceme informovat vás, všechny občany Jižany. Z naší Jižanské rodiny chtějí odejít dva členové. Členové občanského sdružení Samostatný jih jako záminku pro odtržení zneužili neinformovanost občanů Dolních Heršpic a Přízřenic o výstavbě na tzv. Slunné louce v Přízřenicích. Investor dlouho a složitě vyjednával podmínky výstavby s vedením městské části, s občany Přízřenic, s Pěkným jihem o. s., a se zastupiteli z Přízřenic. Bohužel občanské sdružení Pěkný jih neinformovalo pravdivě občany o konečné variantě výstavby. Oproti původně plánované výstavbě 868 bytů se všichni shodli na 460 bytech (snížení o 47 %), což znamenalo navýšení počtu obyvatel o 930. Celá výstavba v poslední variantě představovala rodinné domy a bytové domy, od dvou pater při ul. Moravanská do pěti pater na kopečku. Rovněž nepravdivě byli občané informováni, že výstavbou vznikne ghetto pro sociálně nepřizpůsobivé občany. Výstavba na Slunné louce se stala následně záminkou pro tvrzení, že městská část a město Brno se o tyto části nestará a za 20 let se tam nic neudělalo apod. To, co předvádí někteří členové Samostatného jihu o.s. na setkáních a v písemných materiálech pro občany, to nemá s úctou, ale ani se slušným chováním nic společného. Při svolaném setkání s občany vykřikují a uráží bez jakýchkoliv argumentů. Nikomu nebereme právo na diskuzi, ale je nutné ji vést v rámci slušnosti, hledání kompromisů a vyslechnutí každého. Proč ti, co organizují osamostatnění nikdy nepřišli na zasedání zastupitelstva naší městské části, nikdy se nedotazovali na to, co trápí občany Dolních Heršpic a Přízřenic? Vlastně ani dnes přesně neuvádí, co by dělali pro občany lépe, kam by investovali. Říkají, že rozhodne až budoucí zastupitelstvo, ale občana zajímá, kdo je bude vést, kdo bude bojovat o dotace, co konkrétně plánuje budoucí vedení nově vzniklé obce. Také se občané ptají, jak se budou rozdělovat finanční prostředky mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi, když v obou částech je počet obyvatel výrazně rozdílný. Jak tomu bývá ve vícečlenných rodinách, lze společným sdílením nákladů na živobytí ušetřit, tedy na hlavu platit méně. Stejné je tomu v případě města Brna. Každý ví, že žít v domácnosti sám je dražší. V rodině si často někdo může připadat méně doceněný, má pocit, že na něj zbývají pouze povinnosti, zatím co ten druhý si přisuzuje většinu práv. Vždy se vedou spory, která investice je správná, či potřebná. Také v městské části je nutná vzájemná tolerance, komunikace, respektování názoru toho druhého a vyrovnání potřeb tak, aby vznikl kompromis. Nikdo z nás, nemůže předvídat co osamostatnění přinese, jestli to bude výhoda, nebo riziko, ale každý z nás s tímto rozhodnutím bude muset žít dál. Z těchto důvodů předkládáme občanům přehled toho, co se udělalo v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za 20 let existence městské části. Ti z nás co bydlíme v daném území si můžeme vzpomenout, co a jak bylo, jaké byly silnice, či zarostlé pozemky, jak vypadala mateřská či základní škola, kulturní památky, osvětlení, zastávky MHD, prostor kolem Svratky či Leskavy atd. Jistě se dá udělat víc, ale nejde to najednou. Městská část je rozvojovým územím města Brna a město nám pomáhá s výstavbou staveb celoměstského významu, jako jsou cyklistické stezky, sportoviště, silnice, školy apod. Chci konstatovat, že takové náklady města Brna a jejich částí nutně souvisí se životem všech jeho občanů a nelze je proto chtít dělit pro každou část města samostatně. Není snad pokrytecké využívat vymožeností města Brna např. divadla, MHD, sportoviště, aj. a přitom se tvářit, že peníze na jejich zbudování a provoz platit nechceme, že pro nás město za naše peníze nevybudovalo nic? Chci vyzvat všechny občany, jak to dělám v každém Jižním Kurýru, aby se zapojili do práce samosprávy, aby s radnicí diskutovali, přišli říct svoje požadavky, připomínky. V referendu dne nechť se každý svobodně za plentou rozhodne, vyjádří. Přeji všem, aby již skončila mírně dusivá atmosféra posledních měsíců. Zvažte všechna pro a proti, která vaše hlasování v referendu o osamostatnění přinese. Zvažte, zda je levnější a výhodnější být na náklady spojené s provozem obce single nebo v širší rodině města Brna. Opakuji, že ať se rozhodnete jakkoliv, budete to právě vy, kdo s tímto rozhodnutím bude žít dál. Přeji pevné zdraví a pohodu všem. Ing. Anna Böhmová Vaše místostarostka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 2

3 Statutární město Brno Místní referendum Informace pro občany (osoby oprávněné hlasovat v místním referendu) Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/034. zasedání dne 18. května 2010 rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlášení místního referenda na území statutárního města Brna, a to na katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno- Přízřenice, o otázce: Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice od statutárního města Brna a se vznikem samostatné obce Dolní Heršpice Přízřenice?. Místní referendum bylo vyhlášeno v souladu s ust. 15 zákona o místním referendu prvním dnem vyvěšení usnesení Zastupitelstva města Brna na úřední desce města, tedy 19. května Místní referendum se uskuteční v neděli 12. září 2010 od 9.00 hodin do hodin. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat v místním referendu. Primátor města Brna zveřejní způsobem v místě obvyklým (nejčastěji na úřední desce), nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda. V oznámení uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň v oznámení uvede adresy hlasovacích místností, včetně popisu ulic, které náleží do jednotlivých hlasovacích okrsků a otázku položenou k rozhodnutí v místním referendu. Současně oznámení musí obsahovat upozornění oprávněné osoby na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní občanství. Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Cestovní pas neobsahuje údaj o trvalém pobytu občana; je proto vhodné, aby si občan v tomto případě ověřil, zda je zapsán v seznamu voličů dle místa svého trvalého pobytu. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do hlasovací místnosti okrskové komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby oprávněná osoba měla u sebe potřebné doklady; neprokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Oprávněná osoba nemůže hlasovat na potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození občanského průkazu. V případě, že oprávněná osoba nebude uvedena ve výpisu ze seznamu oprávněných osob a po příchodu do hlasovací místnosti prokáže své oprávnění hlasovat, okrsková komise tuto osobu dopíše do výpisu ze seznamu oprávněných osob přímo v hlasovací místnosti. Musí však kromě totožnosti a státního občanství prokázat i věk a trvalý pobyt; v případě cizinců je nutné prokázat tyto skutečnosti průkazem o povolení k pobytu. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. V hlasovací místnosti jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. V hlasovací místnosti musí být současně na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem vzor. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, pro kterou hlasuje), vloží ho do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď. Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněná osoba, která ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nemůže sama upravit hlasovací lístek, může požádat jinou oprávněnou osobu o úpravu hlasovacího lístku. Obě osoby budou přítomny u úpravy hlasovacího lístku, nikoli však člen okrskové komise. Ze stejných důvodů může oprávněná osoba požádat úřad městské části Brno-jih a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková komise k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Zákon upravuje možnost oprávněných osob hlasovat na hlasovací průkaz, pokud se z nějakých důvodů nebudou moci zúčastnit hlasování na území, ve kterém jsou přihlášeny k trvalému pobytu. Vzhledem k tomu, že hlasování bude probíhat v jednom katastrálním území, nesplnily by hlasovací průkazy svůj účel. Rozhodnutí v místním referendu, v němž se rozhoduje o oddělení části obce, je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, v té části obce, která se má oddělit. Upozorňujeme všechny oprávněné osoby, že v době konání místního referenda nebude zajištěna služba na Odboru správních činností MMB a Referátu státního občanství a matrik Odboru vnitřních věcí MMB na Husově ul. č. 5, kde se vyřizují platné osobní doklady a státní občanství ČR. Zpracoval: Odbor vnitřních věcí MMB JIŽNÍ KURÝR 3/2010 3

4 Základní škola Bednářova finanční prostředky z rozpočtu MČ Brno jih a MMB Většina obyvatel Přízřenic a Dolních Heršpic si určitě pamatuje ZŠ Bednářova více než posledních pár let. Mnozí ji také navštěvovali a nyní v ní mají své děti či vnoučata. Také si vzpomínám, že do roku 1993 se v ZŠ Bednářova topilo pouze koksem, že 1. a 2. třída byla na ul. Sokolova a družinka na ul. Havránkova. Na obědy děti docházely na ul. Sokolova. Protože to byly i naše děti, které absolvovaly ZŠ Bednářova, uvádím náklady na její rekonstrukci, na zkvalitnění vyučování a komfortnější provoz školy. Tyto prostředky byly vynaloženy proto, aby i naše děti měly pohodlnější a lépe vybavenou školu, aby nemusely přejíždět a taky aby mohly sportovat či jinak využívat prostory ZŠ Bednářova. Přehled vynaložených prostředků: Částka () Rok Rekonstrukce topení-plyn Oprava střechy Vznik PC učebny Rekonstrukce hřiště Nástavba pavilonu A Chodník u školy Výdejna stravy-pavilon D Nákup pozemku pod tělocvičnou Odkup pozemku při ZŠ, K Terminálu Cyklotrial při ZŠ Hřiště s umělým povrchem Víceúčelové sportovní hřiště Plot CELKEM Kromě toho každoroční provozní náklady jsou cca Kč. V současné době se připravuje zateplení budovy a výměna oken. Je to málo nebo dost? Záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme. Pro starší, kteří už děti v ZŠ nemají je to asi dost, ale pro rodiče dětí školou povinných je to možná málo. Vždy je co zlepšovat. Lze konstatovat, že MČ a MMB pro naše děti udělalo hodně. Doufejme, že ještě další generace našich dětí budou navštěvovat ZŠ Bednářova. V současné době je to 65 dětí z Dolních Heršpic a Přízřenic. Zeleň a životní prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích V celé MČ se parky a zeleň, které spravuje MČ, pravidelně sekají 5x ročně. Pokud je to nutné kvůli dešťům, seče se i 6x ročně. Roční náklady, které MČ vynakládá na údržbu zeleně a životního prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích jsou následující: Zeleň Dolní Heršpice Přízřenice Údržba zeleně Odpadkové koše - vývoz Výměna pískovišť Sběrové dny - kontejnery Separovaný odpad Černé skládky Parky údržba inventáře Veřejná zeleň města Brna * Údržba zeleně ŘSD+SÚS JMK ** CELKEM * údržba stromořadí ** zeleň mezi silnicemi a chodníky Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích Park Bernáčkova Jižní náměstí Havránkova, Chleborádova Vývěska Odpadkové koše CELKEM Zeleň a mobiliář v Přízřenicích Hřiště Modřická Park Jezerní Park Zelná (u hospody) Zeleň Břeclavská Vývěska Odpadkové koše CELKEM Kromě údržby se pravidelně dělá tzv. redukční a zdravotní ořez stromů a asanace dle aktuálnosti (suché havarijní stromy). Celkem v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za Kč ročně. Sbor dobrovolných hasičů v Přízřenicích (SDH) Do vzniku Jednotky SDH v Přízřenicích zde fungovalo jen pár dobrovolníků. Je pravda, že zde pracovaly dvě rodiny ve svém volném čase na přípravě vzniku jednotky. Činnost občanského sdružení spočívala v organizování dětského karnevalu, dne dětí a v získávání dalších dobrovolníků. MČ Brno jih občanskému sdružení pronajala za symbolickou 1 Kč ročně (veškeré energie hradí MČ Brnojih) část hasička, kde sbor provozoval svou činnost. V roce 2005 ZMČ Brno jih schválilo vznik Jednotky SDH Přízřenice. Finanční prostředky pro občanské sdružení např. v roce 2005 činily Kč, v r to bylo Kč. V tomto roce je to Kč. Tyto prostředky jsou společně s věcnými dary a bezplatným užíváním hasičky určeny především na akce, které občanské sdružení organizuje pro místní děti například, maškarní ples, den dětí, pálení čarodějnic apod. Jednotka SDH Přízřenice je organizační složkou MČ. Vznikla v roce 2005 a dodnes na její zabezpečení vynaložila MČ přes Kč (uniformy, pohonné hmoty, technika, auto atd.). Jednotka SDH se pravidelně účastní akcí MČ a pomáhá dohlížet na bezpečnost těchto akcí. V případě nutnosti funguje jako plně funkční jednotka. JIŽNÍ KURÝR 3/2010 4

5 Mateřská škola Zelná Mateřská škola Zelná je mateřskou školou venkovského typu, je jednotřídní, tj. má 25 dětí. Škola není vybavena kuchyní, což znamená, že strava se dováží z Mateřské školy Hněvkovského. Tuto školku navštěvují děti z Dolních Heršpic a Přízřenic. Ročně její provoz stojí Kč jsou to náklady na energii (voda, plyn, elektřina), na drobné opravy, na nákup čistících prostředků apod. Strava dětí je dotovaná zřizovatelem. Městská část Brno-jih každý rok přispívá částkou 300,- Kč na 1 dítě, na dopravu, na školy v přírodě. Na MŠ Zelná byla opravena střecha, fasáda, vyměněny okna, byla vyčištěna druhá část zahrady, kterou děti nevyužívají, opravily se stupačky, toalety a letos se předláždí chodníky okolo školky. V současné době se připravuje přístavba pro další třídu, jelikož v Dolních Heršpicích a Přízřenicích je o 20 dětí více než může MŠ Zelná přijmout. Tyto děti jsou v současné době umístěny v dalších mateřských školách městské části. V případě osamostatnění budou mít rodiče velmi ztížené možnosti umístit své děti do některé z našich mateřských škol, již dnes máme 40 dětí, které nemáme kam umístit. Lze předpokládat, že MČ Brnojih dá přednost dětem s trvalým bydlištěm v městské části (kriteria platná pro celé město Brno) a navíc musím upozornit, že se zvýší náklady na stravu o cca 50,- Kč na den a dítě. Byla bych ráda, kdyby moje slova nebyla chápána jako vyhrožování, což je mi podsouváno členy Občanského sdružení Samostatný jih (v představeném rozpočtu občanského sdružení je uvedeno ,- na provoz školky), ale jako holý fakt. Realita počtu míst v MŠ je dobře známa každému rodiči a proto apeluji na zachování současného stavu také z pohledů dětí. Po skončení předškolního vzdělávání totiž tyto děti přechází do základní školy jako kolektiv dětí, které se znají, jsou kamarádi a tím je i přechod pro ně i rodiče do náročné první třídy jednodušší a příjemnější. Památky drobné architektury v Dolních Heršpicích a Přízřenicích 1. Objekty památkově chráněné - Boží muka: ul. Bernáčkova (restaurováno v r. 2004, částka Kč) - Boží muka: ul. Zelná (restaurováno v r. 2004, částka Kč. V současné době jsou tato Boží muka zničena; viník je znám a obnova se řeší) 2. Ostatní objekty drobné architektury: - kříž na Jižním náměstí (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na Starém náměstí u kostela (restaurován v r. 2002, částka Kč.) - kříž na Starém náměstí uprostřed (restaurován v r. 2002, částka Kč) - kříž na ul. Břeclavská přemístěn z ul. Modřická (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na ul. Moravanská (restaurován v r. 2005, částka Kč) - pamětní deska obětí z řad občanů Dolních Heršpic 2. sv. války na ul. Havránkova Kostel v Přízřenicích není majetkem MČ Brno-jih, patří do Modřické diecéze. Komunikace MČ Brno jih V MČ jsou komunikace ve vlastnictví či správě těchto vlastníků, resp. správců: 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (části dálnice) 2. Správa a údržba silnic JMK (Havránkova, Zelná, Modřická a Moravanská) 3. Místní komunikace ve správě MMB, resp. komunikace svěřené k údržbě MČ (Vomáčkova, Jižní náměstí, Chleborádova, Břeclavská, Staré náměstí, ) Roční náklady ŘSD + SÚS JMK ŘSD + SÚS JMK () Dotace města () Lokální opravy Údržba odvodnění Údržba zeleně Údržba dopravního značení Zimní údržba V letošním roce byly realizovány rozsáhlejší lokální opravy na silnici III./15278 ul. Havránkova a Zelná ve finančním objemu Kč. Tyto finanční prostředky byly získány ze stavby odstavného nádraží (objízdné trasy) za aktivní pomoci Brněnských komunikací a. s. a MČ Brno jih. V současné době probíhá rozsáhlá oprava I./52 ul. Vídeňská, která je stavbou ŘSD ČR. Současně se zpracovává přípravná dokumentace na opravu mostu BM 569 Bernáčkova přes řeku Svratku, jehož oprava je plánovaná na rok Stavební náklady odhadují Brněnské komunikace a. s. jako správce mostu na Kč. Finanční náklady na výstavbu a údržbu místních komunikací v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za posledních 10 let byly následující: Místní komunikace Investiční akce města Brna (celkové náklady staveb): CS podél Svratky, Sokolova IKEA, Bernáčkova (část) r CS IKEA soutok Svratky se Svitavou - r CS soutok Svratky se Svitavou přes most D2 r CS Kaštanová most přes dálnici D2 r * CS cyklistická stezka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 5

6 Opravy a souvislá údržba komunikací: Oprava Jižní náměstí, Bernáčkova r Oprava mostu BM-568 Břeclavská u soutoku přes Svratku Oprava chodník Moravanská 7-35 r Oprava chodník Moravanská 48-konec Souvislá údržba vozovky na ul. Chleborádova r Souvislá údržba cyklistické stezky od mostu za soutokem Svratky a Svitavy po nájezd na CS do Modřic r Běžná údržba místních komunikací od roku 2000: Lokální opravy komunikací Údržba odvodnění Údržba zeleně* Údržba dopravního značení Zimní údržba MK - ZAKOS Údržba mostních objektů *zeleň mezi komunikacemi a chodníky udržují Brněnské komunikace Uvedené údaje jsme získali od Brněnských komunikací a. s. Kromě těchto nákladů financuje každoročně MČ údržbu místních komunikací: Dolní Heršpice Přízřenice Zimní údržba silnice Blokové čištění Podchody Chodníky Celkem Roční náklady městské části na údržbu MK činí: , Kč. Dle informací současné vlády resp. ministra dopravy jsou pro tento a další rok zastaveny investice do komunikací. Počítáme, že v budoucnu se budou obtížně získávat finanční prostředky i na základní údržbu silnic, zejména pokud jsou ve správě ŘSD a SÚS JMK. Vážení spoluobčané, MČ Brno-jih následujícím výčtem akcí investic, oprav a úprav prováděných v Dolních Heršpicích a Přízřenicích chce uvést na pravou míru nepravdivé informace občanského sdružení Samostatný jih, které byly uvedeny v návrhu přípravného výboru na konání místního referenda na katastrálních územních Brno Dolní Heršpice a Brno Přízřenice k otázce osamostatnění těchto katastrálních území. Samostatný jih, o. s. v odůvodnění tohoto návrhu uvádí, že na uvedených územích došlo k dvacetiletému zanedbávání, kdy poměr investic, který je MČ určen pro Dolní Heršpice a Přízřenice, neodpovídá oprávněným potřebám a poměrnému počtu obyvatel. Dále uvádí, že v těchto oblastech neprobíhal žádný koncepční rozvoj. Vážení spoluobčané, tímto vám nabízíme k nahlédnutí výčet prováděných investic, oprav či úprav, které se týkají koncepčního rozvoje předmětných území od roku 1991 tak, abyste i vy sami mohli posoudit oprávněnost tvrzení Samostatného jihu, o. s. Rok 1991 Druhá polovina roku pokládka elektrického kabelu Kšírova Havránkova, stržení dřevěných sloupů Výměna plynovodu Dolní Heršpice, Přízřenice Koncem roku začala výstavba kanalizace v Přízřenicích Staré náměstí, Břeclavská, Jezerní Obnova hasičského sboru Přízřenice (první oprava Hasičky Kč.) Rok 1992 Dokončení kanalizace v Přízřenicích a připojení na městskou síť Rekonstrukce splavu na řece Svratce v Přízřenicích Rekonstrukce parku Jižní náměstí a Staré náměstí Rok 1993 Chodník Dolní Heršpice Zelná k MŠ Začátek rekonstrukce Hasičky Výstavba zastávek MHD v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Rok 1994 Dokončení parku Jižní náměstí Dokončení parku Jezerní Dokončení parku Staré náměstí MŠ Zelná nová střecha Oprava kaple sv. Markéty v Dolních Heršpicích fasáda Dokončení opravy a nástavby Hasičky v Přízřenicích a zřízení knihovny Rok 1995 Dolní Heršpice park a hřiště na ul. Chleborádova Havránkova Oprava ulice Bernáčkova Oprava komunikace Moravanská Rok 1996 MŠ Zelná nová fasáda Oprava chodníku ul. Břeclavská u Hasičky Úprava levého břehu řeky Leskava Rok 1997 Opravy silnic recyklátem v Přízřenicích Chodník na ul. Havránkova Výsadba stromů v území Ul. Bernáčkova asfaltový recyklát Oprava chodníku na ul. Břeclavská Dokončení úpravy levého břehu řeky Leskavy Rok 1998 Rekonstrukce mostu na ul. Břeclavská Úprava VEPO Přízřenice JIŽNÍ KURÝR 3/2010 6

7 Rok 1999 Rekonstrukce ul. Poplužní Rok 2000 Cyklistická stezka Sokolova Bernáčkova (dokončeno 2001) Rekonstrukce hospody v Přízřenicích (dokončen 2001) Rok 2001 Úprava parku na ul. Břeclavská Rozšíření fotbalového hřiště v Přízřenicích + výsadba stromů Úprava zeleně před ul. Bernáčkova Dolní Heršpice Sběrové dny kontejnery Oprava Jižního náměstí a ul. Bernáčkova - sítě,chodníky Rok 2002 Souvislá úprava vozovky na ul. Chleborádova Rok 2003 Úprava krajnic na ul. Moravanská Lokální úpravy komunikací Rok 2004 Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Záplavy v Přízřenicích Veřejné osvětlení na ul. Vomáčkova investice města Brna Veřejné osvětlení ul. Kšírova Havránkova Investice města Brna Oprava božích muk na ul. Bernáčkova Oprava a přeložení kříže z ul. Modřická na ul. Břeclavskou Přesunutí a restaurování Smírčího kamene na Jižním nám Kříž na ul. Moravanská oprava Nový asfalt a beton na ul. Jezerní Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Oprava vpustě u kostela na Starém náměstí Oprava cesty u mlýna v Přízřenicích Oprava silnice na Starém náměstí Rok 2005 Cyklistická stezka IKEA soutok Svratky a Svitavy Protipovodňová opatření v Přízřenicích VEPO Přízřenice vyčištění slepého ramene řeky Svratky Dopravní značení na ul. Břeclavská Výsadba stromů Rok 2007 Úprava pozemku a vybudování hřiště na ul. Bernáčkova Čištění ústí Leskavy do Svratky Čištění podél cyklistické stezky Přízřenice Rok 2008 Dokončení opravy chodníku na ul. Moravanská MŠ Zelná výměna oken Rok 2009 Most pod soutokem řek Svratka a Svitava Nákup hasičské cisterny Rok 2010 Park Pěstitelská Dolní Heršpice Čištění pozemku ul. Vídeňská Úprava zelené plochy při ul. K Železnici Roční náklady na veřejné osvětlení v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice činí Kč (cena zahrnuje i spotřebu elektrické energie). Je to jen část investičních akcí, oprav a úprav v Dolních Heršpicích a Přízřenicích. Nepřímo s obyvateli Dolních Heršpic a Přízřenic souvisí i výstavba dalších cyklistických stezek, oprava a přístavba radnice všechny odbory jsou na jednom místě. V budově radnice je i zasedací místnost, ve které dvakrát ročně vítáme občánky, dvakrát ročně se scházíme s našimi seniory a občan má všechny odbory pod jednou střechou. Cyklistické stezky a sportoviště na území MČ slouží všem občanům. Noční spoje MHD mohou využívat také všichni občané MČ. Na akce MČ, jako jsou ples, pálení čarodějnic, Horno Dolnoheršpická póť, kluby seniorů, Dětský den, Komárovský podzim či Vánoční zpívánky, chodí občané, takže náklady nejsou pouze pro jednu skupinu obyvatel. Mobiliář vývěsky, názvy ulic, odpadkové koše, zastávky MHD, lavičky apod. jsou stejné a pravidelně obměňované v celé MČ. Pro nás, lidi, je typická tzv. krátká paměť. Na lepší věci si zvykneme hned a snadno a také rychle zapomeneme, jak vypadaly naše domy, ulice, chodníky, parky a zeleň před lety. Nebo ne? Možná bychom si některé věci mohli častěji připomínat. Pozn. výše uvedené články zpracovala Ing. Anna Böhmová Rok 2006 Dokončení cyklistické stezky IKEA a mostku přes řeku Leskavu Investice města Brna Rekonstrukce parku Zelná Moravanská (za hospodou) + chodníky a veřejné osvětlení Chodníky na ul. Moravanská Odpočívadlo na soutoku řek Svratky a Leskavy JIŽNÍ KURÝR 3/2010 7

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2011

INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2011 Jižní KURÝR INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2011 Vážení spoluobčané, vítám Vás ze zasloužených dovolených a naše děti z prázdnin do každodenního shonu a školního roku. Věřím

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč Mládí na vodě Z obsahu Schůze rady........ str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 3 Kdysi a dnes...... str. 15 Školství.......... str. 16 Kultura.......... str. 24 Rozhovor

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá

Podzim nejen volební. slovo úvodem. I podzim má svá kouzla. téma měsíce ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014. Stoletá zpravodaj obce píšť ROČNÍK II, ČÍSLO 3, ŘÍJEN 2014 Podzim nejen volební Vážení spoluobčané, skutečnost, že období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení či naopak různých aktivních a pracovních

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více