KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KURÝR. Jižní. SLOVO starosty INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1"

Transkript

1 Jižní KURÝR INFORMAČNÍ ČASOPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JIH 3/2010 nebo v Komárově. Jeden příklad za všechny - když například v lednu roku 2004 přišla povodeň z polí nad Přízřenicemi a byly zatopeny domy na Moravanské a Modřické ihned jsme přesunuli finanční prostředky na opatření, která by zabránila, aby se takový stav již neopakoval. Takto bych mohl pokračovat i na dalších příkladech. SLOVO starosty Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Jižního kurýra, týkající se naší Městské části Brno-jih. Dne 12. září 2010 v době od 9:00-20:00 hod. proběhne v Dolních Heršpicích a Přízřenicích referendum o osamostatnění těchto dvou nejjižnějších částí Brna-jih. Dolní Heršpice a Přízřenice jsou součástí Velkého Brna již od roku Prakticky krátce po vzniku samostatného Československa byla správa brněnské radnice předána do českých rukou a již v dubnu 1919 se k Brnu připojilo 23 obcí včetně dvou měst Králova Pole a Husovic. Vznik Velkého Brna tak otevřel cestu k dalšímu rozvoji města. Po komunálních volbách v roce 1990, kdy vznikla Městská část Brno-jih, která se skládá z Komárova, Horních Heršpic, Dolních Heršpic a Přízřenic, jsme vždy přistupovali k naší Městské části jako celku, která má na určitých územích svá specifika. Důkazem toho je i ta skutečnost, že první finanční prostředky Městské části Brno-jih byly použity právě na kanalizaci v Přízřenicích. Vždy byly a jsou tímto způsobem vybírány priority, a to dle závažnosti a také dle finančních možností. V minulých letech nikdy nebylo přistupováno při financování jednotlivých akcí způsobem, jestli je to v Přízřenicích, Dolních Heršpicích, Horních Heršpicích Je lidské, že si člověk na lepší rychle zvykne a zapomíná, co se kde za léta změnilo k lepšímu. Je to přirozená reakce každého z nás, nikoho nevyjímaje. Nechci hovořit o pozitivech či negativech v případě osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic. Co se týká mého názoru - jsem proti osamostatnění. Rodina má držet spolu a problémy se mají řešit diskusí a případnými kompromisy. Pokud dojde 12. září 2010 k osamostatnění Dolních Heršpic a Přízřenic, jsem přesvědčen, že ztráty budou na obou stranách. Obracím se proto na všechny občany z Dolních Heršpic a Přízřenic, aby své rozhodnutí o budoucnosti pečlivě zvážili. Přeji vám všem pevné zdraví a těm, kteří mají dovolenou ještě před sebou také hezké počasí se šťastným návratem domů na Jih. Mgr. Josef Haluza Váš starosta JIŽNÍ KURÝR 3/2010 1

2 SLOVO místostarostky Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím v tomto horkém létě. Předkládáme vám mimořádné vydání Jižního Kurýru, jehož vydání bylo navrženo zastupiteli naší městské části. Bude distribuováno do celé městské části, protože jak již určitě víte dvě naše jižní části Dolní Heršpice a Přízřenice požádaly o referendum k jejich osamostatnění, resp. odtržení od města Brna. Protože se problém týká celé městské části, chceme informovat vás, všechny občany Jižany. Z naší Jižanské rodiny chtějí odejít dva členové. Členové občanského sdružení Samostatný jih jako záminku pro odtržení zneužili neinformovanost občanů Dolních Heršpic a Přízřenic o výstavbě na tzv. Slunné louce v Přízřenicích. Investor dlouho a složitě vyjednával podmínky výstavby s vedením městské části, s občany Přízřenic, s Pěkným jihem o. s., a se zastupiteli z Přízřenic. Bohužel občanské sdružení Pěkný jih neinformovalo pravdivě občany o konečné variantě výstavby. Oproti původně plánované výstavbě 868 bytů se všichni shodli na 460 bytech (snížení o 47 %), což znamenalo navýšení počtu obyvatel o 930. Celá výstavba v poslední variantě představovala rodinné domy a bytové domy, od dvou pater při ul. Moravanská do pěti pater na kopečku. Rovněž nepravdivě byli občané informováni, že výstavbou vznikne ghetto pro sociálně nepřizpůsobivé občany. Výstavba na Slunné louce se stala následně záminkou pro tvrzení, že městská část a město Brno se o tyto části nestará a za 20 let se tam nic neudělalo apod. To, co předvádí někteří členové Samostatného jihu o.s. na setkáních a v písemných materiálech pro občany, to nemá s úctou, ale ani se slušným chováním nic společného. Při svolaném setkání s občany vykřikují a uráží bez jakýchkoliv argumentů. Nikomu nebereme právo na diskuzi, ale je nutné ji vést v rámci slušnosti, hledání kompromisů a vyslechnutí každého. Proč ti, co organizují osamostatnění nikdy nepřišli na zasedání zastupitelstva naší městské části, nikdy se nedotazovali na to, co trápí občany Dolních Heršpic a Přízřenic? Vlastně ani dnes přesně neuvádí, co by dělali pro občany lépe, kam by investovali. Říkají, že rozhodne až budoucí zastupitelstvo, ale občana zajímá, kdo je bude vést, kdo bude bojovat o dotace, co konkrétně plánuje budoucí vedení nově vzniklé obce. Také se občané ptají, jak se budou rozdělovat finanční prostředky mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi, když v obou částech je počet obyvatel výrazně rozdílný. Jak tomu bývá ve vícečlenných rodinách, lze společným sdílením nákladů na živobytí ušetřit, tedy na hlavu platit méně. Stejné je tomu v případě města Brna. Každý ví, že žít v domácnosti sám je dražší. V rodině si často někdo může připadat méně doceněný, má pocit, že na něj zbývají pouze povinnosti, zatím co ten druhý si přisuzuje většinu práv. Vždy se vedou spory, která investice je správná, či potřebná. Také v městské části je nutná vzájemná tolerance, komunikace, respektování názoru toho druhého a vyrovnání potřeb tak, aby vznikl kompromis. Nikdo z nás, nemůže předvídat co osamostatnění přinese, jestli to bude výhoda, nebo riziko, ale každý z nás s tímto rozhodnutím bude muset žít dál. Z těchto důvodů předkládáme občanům přehled toho, co se udělalo v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za 20 let existence městské části. Ti z nás co bydlíme v daném území si můžeme vzpomenout, co a jak bylo, jaké byly silnice, či zarostlé pozemky, jak vypadala mateřská či základní škola, kulturní památky, osvětlení, zastávky MHD, prostor kolem Svratky či Leskavy atd. Jistě se dá udělat víc, ale nejde to najednou. Městská část je rozvojovým územím města Brna a město nám pomáhá s výstavbou staveb celoměstského významu, jako jsou cyklistické stezky, sportoviště, silnice, školy apod. Chci konstatovat, že takové náklady města Brna a jejich částí nutně souvisí se životem všech jeho občanů a nelze je proto chtít dělit pro každou část města samostatně. Není snad pokrytecké využívat vymožeností města Brna např. divadla, MHD, sportoviště, aj. a přitom se tvářit, že peníze na jejich zbudování a provoz platit nechceme, že pro nás město za naše peníze nevybudovalo nic? Chci vyzvat všechny občany, jak to dělám v každém Jižním Kurýru, aby se zapojili do práce samosprávy, aby s radnicí diskutovali, přišli říct svoje požadavky, připomínky. V referendu dne nechť se každý svobodně za plentou rozhodne, vyjádří. Přeji všem, aby již skončila mírně dusivá atmosféra posledních měsíců. Zvažte všechna pro a proti, která vaše hlasování v referendu o osamostatnění přinese. Zvažte, zda je levnější a výhodnější být na náklady spojené s provozem obce single nebo v širší rodině města Brna. Opakuji, že ať se rozhodnete jakkoliv, budete to právě vy, kdo s tímto rozhodnutím bude žít dál. Přeji pevné zdraví a pohodu všem. Ing. Anna Böhmová Vaše místostarostka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 2

3 Statutární město Brno Místní referendum Informace pro občany (osoby oprávněné hlasovat v místním referendu) Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/034. zasedání dne 18. května 2010 rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlášení místního referenda na území statutárního města Brna, a to na katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno- Přízřenice, o otázce: Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením katastrálních území Dolní Heršpice a Přízřenice od statutárního města Brna a se vznikem samostatné obce Dolní Heršpice Přízřenice?. Místní referendum bylo vyhlášeno v souladu s ust. 15 zákona o místním referendu prvním dnem vyvěšení usnesení Zastupitelstva města Brna na úřední desce města, tedy 19. května Místní referendum se uskuteční v neděli 12. září 2010 od 9.00 hodin do hodin. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, tedy státní občan České republiky, který alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let a je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den hlasování dosáhl věku nejméně 18 let, je v den hlasování v této obci, tj. v městské části Brno-jih, v katastrálních územích Brno-Dolní Heršpice a Brno-Přízřenice přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo, pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat v místním referendu. Primátor města Brna zveřejní způsobem v místě obvyklým (nejčastěji na úřední desce), nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda. V oznámení uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň v oznámení uvede adresy hlasovacích místností, včetně popisu ulic, které náleží do jednotlivých hlasovacích okrsků a otázku položenou k rozhodnutí v místním referendu. Současně oznámení musí obsahovat upozornění oprávněné osoby na povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní občanství. Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Cestovní pas neobsahuje údaj o trvalém pobytu občana; je proto vhodné, aby si občan v tomto případě ověřil, zda je zapsán v seznamu voličů dle místa svého trvalého pobytu. Jde-li o cizince prokáže po příchodu do hlasovací místnosti okrskové komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby oprávněná osoba měla u sebe potřebné doklady; neprokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Oprávněná osoba nemůže hlasovat na potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození občanského průkazu. V případě, že oprávněná osoba nebude uvedena ve výpisu ze seznamu oprávněných osob a po příchodu do hlasovací místnosti prokáže své oprávnění hlasovat, okrsková komise tuto osobu dopíše do výpisu ze seznamu oprávněných osob přímo v hlasovací místnosti. Musí však kromě totožnosti a státního občanství prokázat i věk a trvalý pobyt; v případě cizinců je nutné prokázat tyto skutečnosti průkazem o povolení k pobytu. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. V hlasovací místnosti jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. V hlasovací místnosti musí být současně na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem vzor. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, pro kterou hlasuje), vloží ho do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď. Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněná osoba, která ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nemůže sama upravit hlasovací lístek, může požádat jinou oprávněnou osobu o úpravu hlasovacího lístku. Obě osoby budou přítomny u úpravy hlasovacího lístku, nikoli však člen okrskové komise. Ze stejných důvodů může oprávněná osoba požádat úřad městské části Brno-jih a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková komise k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Zákon upravuje možnost oprávněných osob hlasovat na hlasovací průkaz, pokud se z nějakých důvodů nebudou moci zúčastnit hlasování na území, ve kterém jsou přihlášeny k trvalému pobytu. Vzhledem k tomu, že hlasování bude probíhat v jednom katastrálním území, nesplnily by hlasovací průkazy svůj účel. Rozhodnutí v místním referendu, v němž se rozhoduje o oddělení části obce, je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob, v té části obce, která se má oddělit. Upozorňujeme všechny oprávněné osoby, že v době konání místního referenda nebude zajištěna služba na Odboru správních činností MMB a Referátu státního občanství a matrik Odboru vnitřních věcí MMB na Husově ul. č. 5, kde se vyřizují platné osobní doklady a státní občanství ČR. Zpracoval: Odbor vnitřních věcí MMB JIŽNÍ KURÝR 3/2010 3

4 Základní škola Bednářova finanční prostředky z rozpočtu MČ Brno jih a MMB Většina obyvatel Přízřenic a Dolních Heršpic si určitě pamatuje ZŠ Bednářova více než posledních pár let. Mnozí ji také navštěvovali a nyní v ní mají své děti či vnoučata. Také si vzpomínám, že do roku 1993 se v ZŠ Bednářova topilo pouze koksem, že 1. a 2. třída byla na ul. Sokolova a družinka na ul. Havránkova. Na obědy děti docházely na ul. Sokolova. Protože to byly i naše děti, které absolvovaly ZŠ Bednářova, uvádím náklady na její rekonstrukci, na zkvalitnění vyučování a komfortnější provoz školy. Tyto prostředky byly vynaloženy proto, aby i naše děti měly pohodlnější a lépe vybavenou školu, aby nemusely přejíždět a taky aby mohly sportovat či jinak využívat prostory ZŠ Bednářova. Přehled vynaložených prostředků: Částka () Rok Rekonstrukce topení-plyn Oprava střechy Vznik PC učebny Rekonstrukce hřiště Nástavba pavilonu A Chodník u školy Výdejna stravy-pavilon D Nákup pozemku pod tělocvičnou Odkup pozemku při ZŠ, K Terminálu Cyklotrial při ZŠ Hřiště s umělým povrchem Víceúčelové sportovní hřiště Plot CELKEM Kromě toho každoroční provozní náklady jsou cca Kč. V současné době se připravuje zateplení budovy a výměna oken. Je to málo nebo dost? Záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme. Pro starší, kteří už děti v ZŠ nemají je to asi dost, ale pro rodiče dětí školou povinných je to možná málo. Vždy je co zlepšovat. Lze konstatovat, že MČ a MMB pro naše děti udělalo hodně. Doufejme, že ještě další generace našich dětí budou navštěvovat ZŠ Bednářova. V současné době je to 65 dětí z Dolních Heršpic a Přízřenic. Zeleň a životní prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích V celé MČ se parky a zeleň, které spravuje MČ, pravidelně sekají 5x ročně. Pokud je to nutné kvůli dešťům, seče se i 6x ročně. Roční náklady, které MČ vynakládá na údržbu zeleně a životního prostředí v Dolních Heršpicích a Přízřenicích jsou následující: Zeleň Dolní Heršpice Přízřenice Údržba zeleně Odpadkové koše - vývoz Výměna pískovišť Sběrové dny - kontejnery Separovaný odpad Černé skládky Parky údržba inventáře Veřejná zeleň města Brna * Údržba zeleně ŘSD+SÚS JMK ** CELKEM * údržba stromořadí ** zeleň mezi silnicemi a chodníky Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Zeleň a mobiliář v Dolních Heršpicích Park Bernáčkova Jižní náměstí Havránkova, Chleborádova Vývěska Odpadkové koše CELKEM Zeleň a mobiliář v Přízřenicích Hřiště Modřická Park Jezerní Park Zelná (u hospody) Zeleň Břeclavská Vývěska Odpadkové koše CELKEM Kromě údržby se pravidelně dělá tzv. redukční a zdravotní ořez stromů a asanace dle aktuálnosti (suché havarijní stromy). Celkem v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za Kč ročně. Sbor dobrovolných hasičů v Přízřenicích (SDH) Do vzniku Jednotky SDH v Přízřenicích zde fungovalo jen pár dobrovolníků. Je pravda, že zde pracovaly dvě rodiny ve svém volném čase na přípravě vzniku jednotky. Činnost občanského sdružení spočívala v organizování dětského karnevalu, dne dětí a v získávání dalších dobrovolníků. MČ Brno jih občanskému sdružení pronajala za symbolickou 1 Kč ročně (veškeré energie hradí MČ Brnojih) část hasička, kde sbor provozoval svou činnost. V roce 2005 ZMČ Brno jih schválilo vznik Jednotky SDH Přízřenice. Finanční prostředky pro občanské sdružení např. v roce 2005 činily Kč, v r to bylo Kč. V tomto roce je to Kč. Tyto prostředky jsou společně s věcnými dary a bezplatným užíváním hasičky určeny především na akce, které občanské sdružení organizuje pro místní děti například, maškarní ples, den dětí, pálení čarodějnic apod. Jednotka SDH Přízřenice je organizační složkou MČ. Vznikla v roce 2005 a dodnes na její zabezpečení vynaložila MČ přes Kč (uniformy, pohonné hmoty, technika, auto atd.). Jednotka SDH se pravidelně účastní akcí MČ a pomáhá dohlížet na bezpečnost těchto akcí. V případě nutnosti funguje jako plně funkční jednotka. JIŽNÍ KURÝR 3/2010 4

5 Mateřská škola Zelná Mateřská škola Zelná je mateřskou školou venkovského typu, je jednotřídní, tj. má 25 dětí. Škola není vybavena kuchyní, což znamená, že strava se dováží z Mateřské školy Hněvkovského. Tuto školku navštěvují děti z Dolních Heršpic a Přízřenic. Ročně její provoz stojí Kč jsou to náklady na energii (voda, plyn, elektřina), na drobné opravy, na nákup čistících prostředků apod. Strava dětí je dotovaná zřizovatelem. Městská část Brno-jih každý rok přispívá částkou 300,- Kč na 1 dítě, na dopravu, na školy v přírodě. Na MŠ Zelná byla opravena střecha, fasáda, vyměněny okna, byla vyčištěna druhá část zahrady, kterou děti nevyužívají, opravily se stupačky, toalety a letos se předláždí chodníky okolo školky. V současné době se připravuje přístavba pro další třídu, jelikož v Dolních Heršpicích a Přízřenicích je o 20 dětí více než může MŠ Zelná přijmout. Tyto děti jsou v současné době umístěny v dalších mateřských školách městské části. V případě osamostatnění budou mít rodiče velmi ztížené možnosti umístit své děti do některé z našich mateřských škol, již dnes máme 40 dětí, které nemáme kam umístit. Lze předpokládat, že MČ Brnojih dá přednost dětem s trvalým bydlištěm v městské části (kriteria platná pro celé město Brno) a navíc musím upozornit, že se zvýší náklady na stravu o cca 50,- Kč na den a dítě. Byla bych ráda, kdyby moje slova nebyla chápána jako vyhrožování, což je mi podsouváno členy Občanského sdružení Samostatný jih (v představeném rozpočtu občanského sdružení je uvedeno ,- na provoz školky), ale jako holý fakt. Realita počtu míst v MŠ je dobře známa každému rodiči a proto apeluji na zachování současného stavu také z pohledů dětí. Po skončení předškolního vzdělávání totiž tyto děti přechází do základní školy jako kolektiv dětí, které se znají, jsou kamarádi a tím je i přechod pro ně i rodiče do náročné první třídy jednodušší a příjemnější. Památky drobné architektury v Dolních Heršpicích a Přízřenicích 1. Objekty památkově chráněné - Boží muka: ul. Bernáčkova (restaurováno v r. 2004, částka Kč) - Boží muka: ul. Zelná (restaurováno v r. 2004, částka Kč. V současné době jsou tato Boží muka zničena; viník je znám a obnova se řeší) 2. Ostatní objekty drobné architektury: - kříž na Jižním náměstí (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na Starém náměstí u kostela (restaurován v r. 2002, částka Kč.) - kříž na Starém náměstí uprostřed (restaurován v r. 2002, částka Kč) - kříž na ul. Břeclavská přemístěn z ul. Modřická (restaurován v r. 2004, částka Kč) - kříž na ul. Moravanská (restaurován v r. 2005, částka Kč) - pamětní deska obětí z řad občanů Dolních Heršpic 2. sv. války na ul. Havránkova Kostel v Přízřenicích není majetkem MČ Brno-jih, patří do Modřické diecéze. Komunikace MČ Brno jih V MČ jsou komunikace ve vlastnictví či správě těchto vlastníků, resp. správců: 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR (části dálnice) 2. Správa a údržba silnic JMK (Havránkova, Zelná, Modřická a Moravanská) 3. Místní komunikace ve správě MMB, resp. komunikace svěřené k údržbě MČ (Vomáčkova, Jižní náměstí, Chleborádova, Břeclavská, Staré náměstí, ) Roční náklady ŘSD + SÚS JMK ŘSD + SÚS JMK () Dotace města () Lokální opravy Údržba odvodnění Údržba zeleně Údržba dopravního značení Zimní údržba V letošním roce byly realizovány rozsáhlejší lokální opravy na silnici III./15278 ul. Havránkova a Zelná ve finančním objemu Kč. Tyto finanční prostředky byly získány ze stavby odstavného nádraží (objízdné trasy) za aktivní pomoci Brněnských komunikací a. s. a MČ Brno jih. V současné době probíhá rozsáhlá oprava I./52 ul. Vídeňská, která je stavbou ŘSD ČR. Současně se zpracovává přípravná dokumentace na opravu mostu BM 569 Bernáčkova přes řeku Svratku, jehož oprava je plánovaná na rok Stavební náklady odhadují Brněnské komunikace a. s. jako správce mostu na Kč. Finanční náklady na výstavbu a údržbu místních komunikací v Dolních Heršpicích a Přízřenicích za posledních 10 let byly následující: Místní komunikace Investiční akce města Brna (celkové náklady staveb): CS podél Svratky, Sokolova IKEA, Bernáčkova (část) r CS IKEA soutok Svratky se Svitavou - r CS soutok Svratky se Svitavou přes most D2 r CS Kaštanová most přes dálnici D2 r * CS cyklistická stezka JIŽNÍ KURÝR 3/2010 5

6 Opravy a souvislá údržba komunikací: Oprava Jižní náměstí, Bernáčkova r Oprava mostu BM-568 Břeclavská u soutoku přes Svratku Oprava chodník Moravanská 7-35 r Oprava chodník Moravanská 48-konec Souvislá údržba vozovky na ul. Chleborádova r Souvislá údržba cyklistické stezky od mostu za soutokem Svratky a Svitavy po nájezd na CS do Modřic r Běžná údržba místních komunikací od roku 2000: Lokální opravy komunikací Údržba odvodnění Údržba zeleně* Údržba dopravního značení Zimní údržba MK - ZAKOS Údržba mostních objektů *zeleň mezi komunikacemi a chodníky udržují Brněnské komunikace Uvedené údaje jsme získali od Brněnských komunikací a. s. Kromě těchto nákladů financuje každoročně MČ údržbu místních komunikací: Dolní Heršpice Přízřenice Zimní údržba silnice Blokové čištění Podchody Chodníky Celkem Roční náklady městské části na údržbu MK činí: , Kč. Dle informací současné vlády resp. ministra dopravy jsou pro tento a další rok zastaveny investice do komunikací. Počítáme, že v budoucnu se budou obtížně získávat finanční prostředky i na základní údržbu silnic, zejména pokud jsou ve správě ŘSD a SÚS JMK. Vážení spoluobčané, MČ Brno-jih následujícím výčtem akcí investic, oprav a úprav prováděných v Dolních Heršpicích a Přízřenicích chce uvést na pravou míru nepravdivé informace občanského sdružení Samostatný jih, které byly uvedeny v návrhu přípravného výboru na konání místního referenda na katastrálních územních Brno Dolní Heršpice a Brno Přízřenice k otázce osamostatnění těchto katastrálních území. Samostatný jih, o. s. v odůvodnění tohoto návrhu uvádí, že na uvedených územích došlo k dvacetiletému zanedbávání, kdy poměr investic, který je MČ určen pro Dolní Heršpice a Přízřenice, neodpovídá oprávněným potřebám a poměrnému počtu obyvatel. Dále uvádí, že v těchto oblastech neprobíhal žádný koncepční rozvoj. Vážení spoluobčané, tímto vám nabízíme k nahlédnutí výčet prováděných investic, oprav či úprav, které se týkají koncepčního rozvoje předmětných území od roku 1991 tak, abyste i vy sami mohli posoudit oprávněnost tvrzení Samostatného jihu, o. s. Rok 1991 Druhá polovina roku pokládka elektrického kabelu Kšírova Havránkova, stržení dřevěných sloupů Výměna plynovodu Dolní Heršpice, Přízřenice Koncem roku začala výstavba kanalizace v Přízřenicích Staré náměstí, Břeclavská, Jezerní Obnova hasičského sboru Přízřenice (první oprava Hasičky Kč.) Rok 1992 Dokončení kanalizace v Přízřenicích a připojení na městskou síť Rekonstrukce splavu na řece Svratce v Přízřenicích Rekonstrukce parku Jižní náměstí a Staré náměstí Rok 1993 Chodník Dolní Heršpice Zelná k MŠ Začátek rekonstrukce Hasičky Výstavba zastávek MHD v Dolních Heršpicích a Přízřenicích Rok 1994 Dokončení parku Jižní náměstí Dokončení parku Jezerní Dokončení parku Staré náměstí MŠ Zelná nová střecha Oprava kaple sv. Markéty v Dolních Heršpicích fasáda Dokončení opravy a nástavby Hasičky v Přízřenicích a zřízení knihovny Rok 1995 Dolní Heršpice park a hřiště na ul. Chleborádova Havránkova Oprava ulice Bernáčkova Oprava komunikace Moravanská Rok 1996 MŠ Zelná nová fasáda Oprava chodníku ul. Břeclavská u Hasičky Úprava levého břehu řeky Leskava Rok 1997 Opravy silnic recyklátem v Přízřenicích Chodník na ul. Havránkova Výsadba stromů v území Ul. Bernáčkova asfaltový recyklát Oprava chodníku na ul. Břeclavská Dokončení úpravy levého břehu řeky Leskavy Rok 1998 Rekonstrukce mostu na ul. Břeclavská Úprava VEPO Přízřenice JIŽNÍ KURÝR 3/2010 6

7 Rok 1999 Rekonstrukce ul. Poplužní Rok 2000 Cyklistická stezka Sokolova Bernáčkova (dokončeno 2001) Rekonstrukce hospody v Přízřenicích (dokončen 2001) Rok 2001 Úprava parku na ul. Břeclavská Rozšíření fotbalového hřiště v Přízřenicích + výsadba stromů Úprava zeleně před ul. Bernáčkova Dolní Heršpice Sběrové dny kontejnery Oprava Jižního náměstí a ul. Bernáčkova - sítě,chodníky Rok 2002 Souvislá úprava vozovky na ul. Chleborádova Rok 2003 Úprava krajnic na ul. Moravanská Lokální úpravy komunikací Rok 2004 Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Záplavy v Přízřenicích Veřejné osvětlení na ul. Vomáčkova investice města Brna Veřejné osvětlení ul. Kšírova Havránkova Investice města Brna Oprava božích muk na ul. Bernáčkova Oprava a přeložení kříže z ul. Modřická na ul. Břeclavskou Přesunutí a restaurování Smírčího kamene na Jižním nám Kříž na ul. Moravanská oprava Nový asfalt a beton na ul. Jezerní Oprava propadlé vpustě na ul. Břeclavská Oprava vpustě u kostela na Starém náměstí Oprava cesty u mlýna v Přízřenicích Oprava silnice na Starém náměstí Rok 2005 Cyklistická stezka IKEA soutok Svratky a Svitavy Protipovodňová opatření v Přízřenicích VEPO Přízřenice vyčištění slepého ramene řeky Svratky Dopravní značení na ul. Břeclavská Výsadba stromů Rok 2007 Úprava pozemku a vybudování hřiště na ul. Bernáčkova Čištění ústí Leskavy do Svratky Čištění podél cyklistické stezky Přízřenice Rok 2008 Dokončení opravy chodníku na ul. Moravanská MŠ Zelná výměna oken Rok 2009 Most pod soutokem řek Svratka a Svitava Nákup hasičské cisterny Rok 2010 Park Pěstitelská Dolní Heršpice Čištění pozemku ul. Vídeňská Úprava zelené plochy při ul. K Železnici Roční náklady na veřejné osvětlení v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice činí Kč (cena zahrnuje i spotřebu elektrické energie). Je to jen část investičních akcí, oprav a úprav v Dolních Heršpicích a Přízřenicích. Nepřímo s obyvateli Dolních Heršpic a Přízřenic souvisí i výstavba dalších cyklistických stezek, oprava a přístavba radnice všechny odbory jsou na jednom místě. V budově radnice je i zasedací místnost, ve které dvakrát ročně vítáme občánky, dvakrát ročně se scházíme s našimi seniory a občan má všechny odbory pod jednou střechou. Cyklistické stezky a sportoviště na území MČ slouží všem občanům. Noční spoje MHD mohou využívat také všichni občané MČ. Na akce MČ, jako jsou ples, pálení čarodějnic, Horno Dolnoheršpická póť, kluby seniorů, Dětský den, Komárovský podzim či Vánoční zpívánky, chodí občané, takže náklady nejsou pouze pro jednu skupinu obyvatel. Mobiliář vývěsky, názvy ulic, odpadkové koše, zastávky MHD, lavičky apod. jsou stejné a pravidelně obměňované v celé MČ. Pro nás, lidi, je typická tzv. krátká paměť. Na lepší věci si zvykneme hned a snadno a také rychle zapomeneme, jak vypadaly naše domy, ulice, chodníky, parky a zeleň před lety. Nebo ne? Možná bychom si některé věci mohli častěji připomínat. Pozn. výše uvedené články zpracovala Ing. Anna Böhmová Rok 2006 Dokončení cyklistické stezky IKEA a mostku přes řeku Leskavu Investice města Brna Rekonstrukce parku Zelná Moravanská (za hospodou) + chodníky a veřejné osvětlení Chodníky na ul. Moravanská Odpočívadlo na soutoku řek Svratky a Leskavy JIŽNÍ KURÝR 3/2010 7

8 Informace týkající se odtržení z pohledu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Vaše obec (Statutární město Brno) je způsobilým žadatelem v rámci ROP JV v následujících oblastech podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Více informací o jednotlivých oblastech podpory naleznete na konkrétně v Prováděcím dokumentu ROP JV. Za předpokladu, že obce Dolní Heršpice a Přízřenice (dnes části města Brna) budou spojené, jsou způsobilým žadatelem v oblasti podpory 3.2 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Projekty lze podávat pouze tehdy, kdy je vyhlášena výzva k předkládaní projektů. Pro oblast podpory 3.2 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel je plánována výzva v roce 2011 (pravděpodobně se bude jednat o výzvu poslední). Alokace na výzvu bude někde kolem 100 mil Kč a projekty budou moci předkládat všechny obce s 500 až 5000 obyvateli z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina = > poptávka po dotacích bude převyšovat nabídku nejméně trojnásobně. Možnými projekty, na které by obec mohla čerpat dotace jsou zařízení neziskové sociální péče registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a regenerace brownfields (nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci) ve vlastnictví veřejného sektoru. S ohledem na finanční objem plánované výzvy a množství obcí, které mohou žádat, a také s ohledem na blízkost Brna, které má zařízení neziskové sociální péče (v žádosti o dotace se analyzuje konkurence ) bude získání dotace poměrně obtížné. Pro úplnost informace dodávám, že na národní úrovni se uvažuje o přesunu dodatečných finančních prostředků do Regionálních operačních programů, a to někdy v roce 2011, podporována by však byla pouze velká města. Mgr. Viktor Jaroš Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, Brno, tel.: Dolní Heršpice a Přízřenice jsou klidnými a bezpečnými částmi Brna Dne jsem se zúčastnil akce pořádané o.s. Samostatný jih v hotelu Gregor. Setkání v duchu revolučního nadšení z porcování Brna a optimismu nad přebytkovým rozpočtem pro případně novou obec Dolní Heršpice Přízřenice mělo jednoznačný a tak trochu očekávaný průběh. Návrat do reality přinesla snad pouze otázka přítomného občana na protagonisty akce, zda existují úskalí, stinné stránky projektu odtržení. Radost z objevené Atlantidy však slabiny nepřipouští... Napadá mě spousta přiléhavých příměrů a současně také otázka týkající se bezpečnosti občanů, o které se na setkání nehovořilo. Kdo bude odpovídat za bezpečnost občanů v nové obci? Byla by nově vzniklá a bohatá obec také stejně bezpečná? Stala by se onou vysněnou zónou klidu a bezpečí? Troufám si konstatovat, že nikoliv. Kriminalita je obecně problémem celé společnosti, Brno nevyjímaje. Ze statistiky Policie České republiky je patrno, že kriminalita v Dolních Heršpicích a Přízřenicích je dlouhodobě pod celoměstským průměrem. Na druhou stranu jen za rok 2009 bylo na území Dolních Heršpic a Přízřenic spácháno 101 trestných činů, které policie prošetřovala. Ze skladby nápadu trestných činů převládá tzv. pouliční kriminalita, vloupání do vozidel, odcizení vozidel, krádeže na osobách, majetková kriminalita. Úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti a pořádku plní Městské ředitelství PČR, zejména prostřednictvím Obvodního oddělení Komárov a na úseku místních záležitostí veřejného pořádku Městská policie Brno, revír Jih, dislokovaná na ulici Dornych. Zejména pořádkovým silám těchto složek přísluší boj s pouliční kriminalitou, její objasňování, včetně předcházení trestné činnosti, čili prevence. Dostupnost policie v případě nouze je cca 6 minut na jakémkoliv místě v Brně. Samozřejmě bychom všichni přivítali, aby bylo více policistů v ulicích, ale skutečnost, že pomoc ze strany policie lze očekávat řádově v minutách, pokládám za obrovskou devizu. A jak by se změnila situace v případě osamostatnění? Působnost státní policie je na celém území republiky. Současné vnitřní členění policie by však znamenalo, že Dolní Heršpice a Přízřenice by se staly územím Územního odboru Brno venkov, patrně spravovaným Obvodním oddělením Rajhrad, eventuálně Šlapanice, s nižší dostupností a dojezdem poněkud delším.územní působnost těchto oddělení je k nahlédnutí na webových stránkách PČR. Prosím, aby bylo správně pochopeno. Z hlediska bezpečnostního by se území nové obce nestalo bílým místem na mapě, dostupnost policie by se však patrně změnila v neprospěch občana. Působnost Městské policie je limitována hranicemi města Brna. Její podíl na ovlivňování a zajištění veřejného pořádku je nezanedbatelný. Ze zprávy o činnosti Revíru jih za období od do vyplývá, že v lokalitě Dolní Heršpice a Přízřenice bylo zjištěno 522 přestupků ve veřejném pořádku, 300 přestupků v dopravě, celkem evidují 2041 záznamů z uvedených lokalit. Kvantitativní výčet činnosti je možná zavádějící a poněkud zjednodušujícím kriteriem pro hodnocení stavu bezpečnosti. Účinek preventivní je však z tohoto pohledu nesporný i když těžko měřitelný. Samozřejmě nová obec si může zřídit svoji vlastní obecní policii a vybavit ji technikou. Obce s přibližně stejným počtem obyvatel zaměstnávají 4, možná 6 obecních strážníků. Při těchto počtech však nelze hovořit o akceschopnosti a efektivitě. Na závěr ještě jedna poznámka. V devadesátých letech usilovala MČ Brno Tuřany o zřízení samostatného obvodního oddělení PČR. Zejména z ekonomických důvodů k tomuto nedošlo. Zřízení nového policejního obvodu v současných ekonomických podmínkách lze téměř se stoprocentní jistotou vyloučit. Cílem tohoto příspěvku není někoho zastrašovat, ani s někým polemizovat. Smyslem je ukázat, že ne všechno musí být jen a jen růžové. OZNÁMENÍ Mgr. Vladimír Vařeka tajemník ÚMČ Brno-jih a občan města Brna Městská část Brno-jih si Vás dovoluje pozvat na již tradiční akci Komárovský podzim, který se bude konat dne v areálu Hněvkovského, hospůdka U Lampy, v 15:00 h. Součástí programu bude i slavnostní předání paralelní cyklistické stezky s in-line oválem a dráhou pro BMX kola pro děti, včetně veřejného osvětlení, úpravy okolní zeleně a výsadby stromů. Na této akci pořádané městskou částí bude také vyhodnocena soutěž O nejhezčí balkon v obecních bytech. Jižní KURÝR Uzávěrka příštího čísla Jižního Kurýru 04/2010 bude dne Vydavatel: Městská část Brno-jih. Adresa redakce: Mariánské nám. 13, Brno, Připravila redakční komise při RMČ Brno-jih. Srpen Náklad výtisků. ZDARMA. Inzerci přijímá reklamní agentura Marais, s.r.o., tel.: , Cena inzerce 15 Kč/cm 2. Tisk: Marais, s.r.o. JIŽNÍ KURÝR 3/2010 8

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016

Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 Zpráva o plnění Programu rozvoje obce Tlustice Rok 2016 28.12.2016 Obec Tlustice Obsah Východiska... 3 Manažerské shrnutí... 4 Infrastruktura a komunikace... 5 Aktuální stav... 5 Výhled pro rok 2017...

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina

Obec Habřina. Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Obec Habřina Jednací řád zastupitelstva obce Habřina Zastupitelstvo obce Habřina se usneslo podle ust. 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 1/ 2013 konaného dne 8. ledna 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 173 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: FAX: TEL.: MOB: E-MAIL: MCBJIH/10517/2016/SÚ/Kub S-MCBJIH/09771/2016/Kub Ing. Arch. Hana Kuberová 545

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne

Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne Materiál k bodu č. Rada Jihomoravského kraje. schůze konaná dne 18.6.2015 programu: Významná veřejná zakázka SÚS JMK III/39613 křiž. Pasohlávky Drnholec Návrh na usnesení: (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské

kandidátů. Volby může přípravný výbor organizovat i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. (5) Volba členů školské Volební řád pro volby členů Školské rady při 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17 Zřízení školské rady vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov

Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov Úřad městyse B A T E L O V A nám. Míru 148 Batelov 588 51 Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Batelově dne BATE 91/2013 Vendula Sedláčková, DiS. 2013-01-14 BATE 1324/2012 Městys 25 Oznámení

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Volební řád pro volby do školské rady. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

Volební řád pro volby do školské rady. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno Volební řád pro volby do školské rady Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno Schválila: Valná hromada Soukromé mateřské a základní školy s. r. o. 13. 10. 2016 Účinnost:

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty

NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE. Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty NÁVRH VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Akademický senát jako orgán fakulty (1) Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy

Více

[Pouze akademické použití]

[Pouze akademické použití] [Pouze akademické použití] Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Údaje o stavbě... 3 1.2 Údaje o žadateli... 3 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace... 3 2 Seznam vstupních podkladů... 3 3 Údaje o území...

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček)

(žádost byla podána dne 15.4.2015 a vyřízena dne 30.4.2015 řešil zástupce starosty Tomáš Macháček) 34. Žádost o poskytnutí informace kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku Žádost o poskytnutí informace : 1. Zaslání kopie Záměru na prodej parcel pro bytový dům Na Františku ( každý

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více