Vážení spoluobčané, úvodník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, úvodník"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje, neboť čtyři roky volebního období utekly jako voda a 10. října a 11. října 2014 jdeme znovu k volbám do zastupitelstva městyse Křižanova. Bývá dobrým zvykem si připomenout, co se zastupitelům se starostkou podařilo zrealizovat, proto níže krátké shrnutí. BUDOVY A PROSTORY SPRAVOVANÉ MĚSTYSEM Dům s pečovatelskou službou V srpnu 2012 jsme zakoupili vozidlo Fiat Fiorino za Kč pro pečovatelskou službu, a to pro účely rozvozu obědů a snadnější péče o naše občany. Byla opravena budova pečovatelské služby (podlahy, sociální zařízení apod.), neboť tyto prostory nebyly v dobrém stavu. Do této opravy se investovala částka ve výši Kč. Hasičská zbrojnice V roce 2014 byla provedena výmalba hasičské zbrojnice, finanční náklady činily Kč. Na základě žádosti SDH Křižanov bylo pro sdružení zakoupeno auto Fiat Ducato za Kč. Z toho městys zaplatil Kč a Kč SDH Křižanov. Hřbitov Během posledních čtyř roků prošlo proměnou i místo posledního odpočinku křižanovských občanů. Bylo provedeno odstranění některých stromů, které ohrožovali zeď a hroby. Bylo upraveno prostředí hřbitova a proběhla oprava hřbitovní zdi, která neodpovídala důstojnosti, se kterou by mělo být toto místo prezentováno. Na hřbitov byly též darem křižanovských občanů pořízeny lavičky, aby si mohli občané odpočinout či v tichosti rozjímat a byl opraven obecní hrob. Celkem bylo investováno Kč (společný hrob a hřbitovní zeď). Zbytek prací provedli zaměstnanci městyse či se jednalo o dobrovolnou činnost či dar. Komunikace a kanalizace Do oprav místních komunikací a kanalizací bylo investováno Kč. Pro účely opravy části komunikace z Bojanova do Horní Libochové byla investována částka Kč, na úpravu komunikací v obci Bojanov pak Kč. Obecní byty Během našeho působení jsme se setkali i s řešením akutních situací, u kterých nebyla možnost odkladu. Jednou z nich byly i obecní byty, z nichž některé se nacházeli v havarijním stavu. Došlo též ke zvýšení nájmu v obecních bytech, a z toho důvodu bylo možno investovat více peněz do jejich oprav. Z pronájmů obecních bytů získáváme příjem ve výši Kč, před zvýšením pronájmu se jednalo o částku Kč (rok 2011). Celkem jsme investovali do obecních bytů Kč. Rybníky Pronajímatelům obecních rybníků byly zvýšeny nájmy, které více odpovídají ekonomicky efektivnímu hospodaření. Původní zisky z pronájmu rybníků se zvýšily ze Kč (rok 2011) na Kč. Díky tomu městys investoval do oprav rybníků, do projektové dokumentace na opravu rybníků. Do oprav rybníků bylo celkem investováno Kč. Sběrný dvůr První velkou akcí nově zvoleného zastupitelstva na konci roku 2010 bylo zadání projektu na realizaci sběrného dvora v prostorách bývalých komunálních služeb. Velkou výhodou bylo, že pozemek byl městyse a mohlo se hned začít s projektováním. Velkou výhodou bylo získání dotace z Fondu životního prostředí ve výši Kč. Sběrný dvůr jsme otevřeli na podzim Slouží k dobré věci nejen občanům Křižanova, ale i sousedním obcím, které uzavřely smlouvu s městysem Křižanovem o využívání služeb sběrného dvora. Sokolovna Jsme rádi, že se podařilo znovu probudit k životu i naše obecní kulturní zařízení. Městys realizoval v roce 2014 rekonstrukci sociálního zařízení v Sokolovně s přípravou podmínek pro dobudování sociálního zařízení v 1. patře budovy nad stávajícím zařízením. Dále výstavbu nového WC za Sokolovnou sloužící pro návštěvníky komunitní zahrady a dětského hřiště. Prostory Sokolovny byly vymalovány, vnitřní prostory byly též estetičtěji upraveny: instalace opony, závěsů, záclon, nákup ubrusů a doplnění nádobí. V roce 2014 byl zřízen bezbariérový přístup a byla upravena příjezdová cesta, která byla ve špatném stavu. Sokolovna byla probuzena k životu zejména díky vzniku Volnočasového centra, na kterém se velkou měrou podíleli dobrovolnou prací členové Vodotrysku, místní řemeslníci a další občané. Finančně se podílel městys Křižanov, místní i mimokřižanovské firmy a podnikatelé. Díky dobrovolné práci mnoha křižanovských občanů je v Sokolovně otevřeno Volnočasové centrum s komunitní zahradou, jehož součástí je klubovna ve sklepních prostorách Sokolovny, dětské hřiště, hřiště na hry, komunitní zahrada a pergola s posezením. Prostory Volnočasového centra jsou otevřeny všem občanům Křižanova pro trávení volného času, dále jsou využívány pro pravidelné schůzky nejen Klubu důchodců, ale i aktivitám Vodotrysku, ZŠ a MŠ Křižanov apod. Ve spolupráci se sdružením Vodotrysk se podařilo získat dotaci na dětské hřiště ve výši Kč a komunitní zahradu, která byla dokonce odborníkem z Karlovy univerzity zařazena mezi deset nejzajímavějších fungujících komunitních zahrad v České republice. Venkovní prostory byly oploceny kvůli ochraně obecního majetku i občanů žijících v sousedství Sokolovny. V letošním roce nám pak byla schválena dotace na zateplení budovy Sokolovny, výměnu oken, dveří a na nové vytápění. Stavební místa V předchozím volebním období se podařilo vykoupit pozemky v lokalitě Na Zahrádkách pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů. V tomto volebním období jsme v této akci pokračovali. Na začátku roku 2011 jsme začali připravovat zpracování projektu na zasíťování lokality. Dnes už v této lokalitě rostou nové domy. V květnu 2014 jsme provedli úplatný převod plynárenského zařízení v lokalitě Na Zahrádkách v ceně Kč Zdravotní středisko V roce 2013 jsme odkoupili zdravotní středisko Medikus za Kč se zájmem zachovat lékařské služby pro obyvatele Křižanova a okolních obcí. Příjmy z pronájmu jsou investovány do vytápění, údržby a oprav budovy.

2 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 ZŠ a MŠ Křižanov O prázdninách 2011 se vybudovala vestavba jedné třídy mateřské školy pro 23 dětí a došlo i k úpravě vestibulu. Přidáním oken se vestibul prosvětlil a v prostoru vznikly nové šatny pro žáky 2. stupně. Celková cena díla byla Kč. Jsme rádi, že jsme rozhodli pro rozšíření mateřské školy, neboť dnes vidíme podle počtu přijatých/nepřijatých dětí do MŠ, že rozhodnutí rozšířit MŠ bylo správné. V roce 2012 získala ZŠ a MŠ dotaci z Fondu Vysočiny ve výši Kč na vznik přírodní zahrady, městys tento projekt podpořil částkou Kč. Přírodní zahrada byla vybudována za pomoci roidčů dětí i dalších sponzorů. V roce 2013 byla v budově realizována oprava sociálního zařízení v základní škole, protože stav zařízení již byl velmi špatný. Celkové náklady na opravu sociálního zařízení činili Menší úpravy na požadavky Krajské hygienické správy proběhly též ve školní jídelně a kuchyni. V červenci 2014 jsme nechali provést impregnaci krovu proti dřevokaznému hmyzu v půdních prostorách základní školy. Na opravy a údržbu obecního majetku činily náklady za čtyři roky volebního období částku Kč, a to: Opravy v ZŠ a MŠ Křižanov ,- Kč Byty ,- Kč Projektová dokumentace ,- Kč na opravu rybníků, opravy rybníků Dům s pečovatelskou službou ,- Kč Opravy místních komunikací a kanalizací ,- Kč Společný hrob městyse a hřbitovní zeď ,- Kč Komunikace Bojanov ,- Kč Hasička ,- Kč VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Podařilo se zrealizovat rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Pod Šibeníkem v ceně Kč. V srpnu 2012 bylo zadáno zpracování nového Územního plánu Křižanova v digitální podobě, tak jak to vyžaduje současná právní úprava. V dubnu 2013 jsme zadali vypracování projektu místní komunikace v ulici Polní, aby i v této ulici měli mladé rodiny lepší příjezd k domům. V roce 2013 došlo na základě doporučení odborníků ke skácení lipové aleje na Horním městě, důvodem byl špatný stav stromů, který ohrožoval bezpečnost místních i návštěvníků. V roce 2013 jsme zadali vypracování projektu na revitalizaci zeleně v Křižanově a požádali o dotaci, která je nám předběžně přidělena, a to ve výši Kč. V roce 2012 se nám podařilo získat dotaci z NA- DACE ČEZ ve výši Kč na nové hřiště Na Kopečku, které bylo bohužel bezpečnostně nevyhovující. Dostali jsme také dotaci z Kraje Vysočina ve výši Kč na osvětlení přechodů. Dále byly na žádost občanů pořízeny a rozmístěny lavičky, tak aby si mohli lidé odpočinout např. při cestě do města či na hřbitov. MÍSTNÍ SPOLKY A ORGANIZACE Na podporu, rozvoj a činnost organizací a spolků v Křižanově věnoval městys v letech částku Kč. FC SK Křižanov Kč Římskokat. farnost Křižanov (Socha sv. Zdislavy) Kč Spolek Katolického domu v Křižanově Kč Vodotrysk o. s Kč Plamínci a Soptíci SDH Křižanov Kč (zásahová jednotka hasičů je financována z rozpočtu městyse a dotací kraje, proto se zde neuvádí) HC Sokol Křižanov Kč Charitativní organizace Kč 4 klíče k Velkomeziříčské bráně Kč Sdružení rodičů a přátel školy Kč Křižanovská Kč Volejbalisté Kč Klub důchodců Kč Myslivecké sdružení Křižanov Kč Svaz chovatelů Křižanov Kč TJ Sokol hokejisté Kč Mateřské školy Kč (Ořechov, Dobrá Voda, Dolní Libochová) Baby box Kč Aeroklub Křižanov Kč Triatlon Kč A TEAM cyklisté Kč Městys výše uvedeným organizacím přispěl jen finanční částkou, která podpoří chod a aktivity daných organizací. Vše ale může fungovat díky dobrovolné a bezplatné práci mnoha Křižanováků. Za co jsme velmi rádi, je fakt, že se podařilo zlepšit komunikaci mezi vedením obce a místními spolky a organizacemi a zároveň mezi jimi samotnými. Díky vzájemné spolupráci mohlo vzniknout mnoho užitečného. Podíleli jsme se například díky finančnímu daru na zbudování garáže SK FC Křižanov na fotbalovém hřišti pro účely skladování majetku ve vlastnictví SK FC Křižanov (travní sekačka, automobil, ). Sponzorujeme činnost Soptíků a Plamínků, rovněž jsme investovali do nákupu jejich hasičského vybavení. Spolku Katolického domu v Křižanově jsme přispěli na jejich táborovou činnost a aktivity s dětmi, mládeží a rodinami. Vodotrysku jsme poskytly dotace na volnočasové aktivity realizované pro děti a mládež. Ve spolupráci s Vodotryskem, Spolkem Katolického domu v Křižanově, Klubem důchodců a MŠ Křižanov organizujeme pro místní občany Velikonoční a Kateřinský jarmark a Slavnostní zahájení adventu. Podpořili jsme Křižanovskou 50, naše hokejové týmy, volejbalisty, cyklisty, myslivce, SRPŠ, Klub důchodců, Svaz chovatelů atd. To je jen výčet toho nejdůležitějšího, co se podařilo udělat. Čeká nás ještě oprava krovů stodoly a štítu, postavení nového komína v areálu Ferostar. Připravuje se výběrové řízení na vypracování projektu nové tělocvičny pro ZŠ a MŠ Křižanov, abychom byli připraveni pro případ, že budou vypsány nové dotační programy, ze kterých by bylo možno na tento účel čerpat. Z dotací díky projektům získal městys Křižanov za období let částku ,- Kč. K tomu je nutné podotknout, že možná namítnete, že jsme mohli získat více. Každá žádost o dotaci má však podmínku, a tou jsou vlastní finanční prostředky na dofinancování projektu. Nelze tedy podávat bezhlavě žádosti a nemít potom na realizaci. Musí se vždy zvážit, o co požádat, a co ještě počká. Pevně věřím, že noví zastupitelé budou pokračovat v námi započaté práci na projektech ku prospěchu městyse. Myslím tím např. komunikace ul. Polní, kde už je projekt vypracován na kanalizační přípojky, dešťovou kanalizaci a chodníky. Realizace je předpokládána na podzim 2014 a jaro Je rozpracováno zateplení budovy základní školy a Sokolovny z dotací ministerstva životního prostředí a prostředků obce. I toto by mělo být zrealizováno nejpozději v příštím roce. Čtyřleté volební období bylo završeno oslavami 775 let založení Křižanova od první písemné zmínky v roce Za přípravu oslav bych chtěla moc poděkovat Mgr. Evě Nagyové, která připravila nádhernou výstavu fotografií o historii a současnosti Křižanova a Radce Schmidové za organizaci a koordinaci celých oslav. Poděkování patří spolku Vodotrysk za vzornou přípravu Sokolovny a obsluhu při oslavách, Sboru dobrovolných hasičů za přípravu výstav a Spolku Katolického domu v Křižanově za přípravu výstavy a občerstvení. Milanu Čechovi a jeho půvabnému doprovodu patří obdiv všech za jejich hudební a pěvecké výkony. Základní škole a mateřské škole za přípravu kulturního programu, který hosty velmi oslovil, a byli jím nadšeni. TJ EFEKT přispěl značnou mírou k pohodě a dobré náladě. Poděkování patří

3 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 také pracovnicím kuchyně ZŠ a MŠ Křižanov, ÚSP Křižanov a ZD Křižanovsko, paní Ivě Šotnerové a dalším křižanovským kuchařkám za přípravu pohoštění. Rozhodně nemohu s poděkováním opominout SK FC Křižanov za připravený program, Sdružení rodičů a přátel školy za soutěže pro malé děti, ÚSP za umožnění otevření se veřejnosti, Páteru Karlu Satoriovi za nevšední zážitek z jím celebrované mše svaté, Ing. Karlu Hromkovi za jeho pojednání o historii Křižanova a Klubu důchodců za příkladnou pomoc při oslavách. V neposlední řadě patří naše díky i rodákovi Ladislavu Valíkovi za obraz Schumanovo snění, který věnoval mladým z Vodotrysku, a Aeroklubu Křižanov za milý dar pro městys Křižanov. Výstava fotografií Křižanova měla velký úspěch, o tom není sporu. Na úspěchu výstavy se samozřejmě podepsali i ti, kteří darovali nebo zapůjčili fotografie. Byla to paní Julie Urbanová, Martin Vitešník a zvlášť Miroslav Čarek, který také připravil všemi obdivovanou panoramatickou fotografii Křižanova. Zvláštní poděkování patří všem hospodyňkám a kuchařkám městečka, které nám pomohly s přípravou pohoštění pro naše milé hosty. Rozhodně jsme si ostudu neudělali a je vidět, že moravská pohostinnost není jen prázdné slovo a v Křižanově to platí dvojnásob. Všichni tito jmenovaní věnovali svou práci a volný čas zdarma a bez nároku na jakoukoliv odměnu ke zdaru celé akce. Za přípravu oslav 140 let SDH Křižanov děkuji nejen hasičům, ale i Otci Janu Kotíkovi za krásnou mši svatou a Otci Tomáši Holcnerovi za vysvěcení nových praporů SDH a městyse Křižanova. Myslím, že ohlasy, které máme od účastníků oslav rodáků žijících v místě, ale i hodně daleko jsou tak kladné, že nás těší, že úsilí vynaložené na jejich pořádání mělo smysl a pro všechny, kteří oslavy zajišťovali, bylo největším oceněním. Poděkování patří také všem sponzorům, ať už těm, kteří byli zmíněni na materiálech k oslavám, tak těm, kteří k oslavám přispěli pomocí nebo darem a nechtěli být zveřejněni. Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům úřadu městyse, organizacím a spolkům, firmám, naší příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole Křižanov za vzornou spolupráci během celého volebního období. Také děkuji všem občanům za podporu při řešení různých problémů denního života. Ne všechny pracovní dny byli klidné, bylo jich mnoho velmi vypjatých, ale vždy jsme měli velké štěstí na lidi, většina z nich byla vstřícná a ochotna pomoci. Všem Vám přeji vážení spoluobčané do dalších dní hodně zdraví, spokojenosti, dobré vedení městyse a do krásy se rozvíjející obec. M. Smejkalová rozhovor Konec volebního období zastupitelé bilancují Konec volebního období se blíží a jednotlivé obce a jejich představitelé začínají bilancovat a hodnotit práci, kterou odvedli pro své obce a své občany. Při této příležitosti jsme zastupitelům městyse Křižanova položili několik otázek. 1. Byl/a jste v tomto volebním období spokojen/a s prací zastupitelstva? 2. Co se dle Vašeho názoru podařilo nebo nepodařilo realizovat? 3. Co Vás při práci pro městys Křižanov nejvíce naplňuje? 4. Budete kandidovat v nadcházejících komunálních volbách? 5. Co byste uvedl/a na závěr? Odpovědi zastupitelů byly následující: Jan Engelhart (KSČM) (Odpovědi se do uzávěrky nepodařilo zajistit). MUDr. Marie Chromá (KDU-ČSL) 1. Převážně ano. 2. Zlepšit vztahy mezi spolky a zájmovými skupinami, vylepšit vzhled Křižanova. Nepodařilo se vyřešit problém školní tělocvičny. 3. Sledovat, jak městečko vzkvétá. 4. Ano. 5. Novým zastupitelům bych přála, aby se jim práce pro Křižanov dařila alespoň tak, jako jejich předchůdcům. Mgr. Lenka Kamanová (KDU-ČSL) 1. Kdybych řekla ne, tak tím shodím práci spousty lidí, takže ano. Ale vždy může být lépe. 2. Jsem ráda, že se nám podařilo, i přes mnohé překážky, realizovat rozšíření mateřské školy, neboť mladé rodiny a děti jsou naše a musíme se o ně starat. V oblasti volnočasových aktivit se podařilo vybudovat dvě nová hřiště a za velké dobrovolné pomoci našich občanů vytvořit volnočasové centrum s komunitní zahradou. Je dobré, že byl posílen i komunitní život v obci a spolupráce mezi organizacemi a místními spolky. Přínosem je, že ožila Sokolovna. Také se podařily oslavy vzniku městyse (sraz rodáků) a výročí založení hasičského sboru. Myslím, že se celkově podařilo získat finance z dotací sběrný dvůr, revitalizace zeleně, osvětlení, komunitní zahrada a dvě nová hřiště. Byly podány projekty na zateplení Sokolovny a budovy ZŠ a MŠ. Dotace na obě budovy byly přislíbeny. Díky tomu můžeme ušetřit a investovat do dalších věcí jako jsou obecní byty, stavební pozemky, místní komunikace, dílčí opravy ve škole, aktivity spolků a organizací apod. Výzvou pro další zastupitelstvo je využití dotačních programů pro stavbu nové tělocvičny. Máme určitě rezervy a je co zlepšovat, a to zejména v komunikaci s občany při důležitých rozhodnutích obce, protože zastupitelstvo netvoří náš městys, ale tvoří jej jeho obyvatelé. To se projevilo např. při kácení lipové aleje. Lidé neměli dostatek informací, nebo je možná nechtěli slyšet a docházelo tak k mnoha nedorozuměním. Nebo případ památníku sv. Zdislavy, zprvu se nikdo vyjadřovat nechtěl a najednou každý v Křižanově ví, jak to mělo být jinak, kde měl památník stát apod. Ale v období, kdy byl prostor pro diskuse a dotazy, tak se skoro nikdo neozval. To mě mrzí, že jsme nenaučili lidi více komunikovat, ozvat se a nebát se přijít řešit problém. Také komunikace s občany v rámci rubriky Zeptejte se nás nebyla vždy korektní a oproštěná od emocí. 3. Mám pocit naplnění, když vidím, že se dílo daří a občané jsou spokojení. Cítím se obohacená například při spolupráci s důchodkyněmi u pletení adventních věnců a získávám energii, když se nestačím divit nad tím, kolik toho ony dokáží. Mám ráda tu magickou chvíli u rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, kdy lidem do obličejů probleskují svíčky a všichni na chvíli zapomenou na starosti. 4. Nakonec jsem se rozhodla, že ano. 5. Děkuji paní Smejkalové za to, že pro obec a její občany obětuje mnoho nad rámec svých povinností, za to, že to dělá nejen rozumem, ale i duší a za to, že je kvalitní člověk. Děkuji za podporu občanům, kteří mě v tomto období zvolili, vážím si svěřené důvěry. Vám všem přeji, abyste v novém zastupitelstvu měli alespoň jednoho člověka, kterému důvěřujete a jehož činy nebudete zklamáni. Nám všem přeji, aby nás v dalším období vedla osoba, která nebude řečnit, ale konat vše pro rozvoj našeho Křižanova. Nejde o to mít starostu/ku manažerských způsobů, toho si může obec zaplatit ze mzdových prostředků, ale jde o to mít kvalitního a dobrého člověka, jehož tak snadno penězi nejde získat.

4 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 Milada Kotíková (KDU-ČSL) 1. Jsem spokojená až na několik výjimek. 2. Podařilo se realizovat spoustu dobrých věcí. Ty, které se nepodařily, se doufám povedou dalšímu zastupitelstvu. Mně osobně se podařilo zajistit a dovézt s kolegou zastupitelem výborné víno na sraz rodáků. 3. Velmi slušné a vstřícné jednání vedení obce při zasedáních zastupitelstva. 4. Ano. 5. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Zdeněk Pařízek (Hasiči Křižanov) 1. V počátku po volbách docházelo ke střetům při jednání zastupitelstva, což se přibližně po roce zlepšilo a došlo k dobré spolupráci. 2. Podařilo se třída ve školce, zasíťování pro výstavbu rodinných domů, zahájení oprav ve škole. Nepodařilo se zateplení školy, chodník ke hřbitovu. 3. Rozvoj Křižanova, nová výstavba rodinných domů. 4. Ano. 5. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení městyse za odvedenou práci, dále všem zaměstnancům za fungování obce a kolegům zastupitelům za spolupráci. Novému zastupitelstvu přeji klid a vzájemnou úctu a pohodu při práci. Martin Petr (ODS) 1. Ze svého pohledu jsem byl s prací zastupitelstva v uplynulém volebním období spokojen. Spolupráce v zastupitelstvu probíhala bezproblémově napříč politickými stranami i uskupeními. Občas jsem ale míval pocit, že komunikace a příprava podkladů ze strany úřadu městyse směrem k zastupitelstvu by mohla být na lepší úrovni. 2. Jako pozitivum vidím, že se podařilo dosáhnout stavu, kdy pravidla pronájmu vodních ploch v majetku městyse mají vytvořena jasná pravidla. Největší nedostatek já osobně vidím v tom, že se totéž doposud nepodařilo realizovat i v případě ostatních pronájmů majetků ve vlastnictví městyse. 3. Z hlediska mé vlastní činnosti zastupitele městyse je pro mne zajímavá možnost komunikace se spoluobčany a rovněž možnost se určitou měrou podílet na rozvoji městyse. 4. Ano, budu kandidovat jako nezávislý kandidát. 5. Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům za podporu. Marie Smejkalová (KDU-ČSL) 1. S prací zastupitelstva jsem byla spokojená. Ne vždy bylo jednoduché najít společné řešení, ale vše jsme řešili s klidnou hlavou a bez emocí. 2. Podařila se spousta dobrých věcí ku prospěchu Křižanova díky dotacím, zlepšila se komunikace s občany, zájmová činnost spolků je na velmi dobré úrovni, ale mrzí nás, že se nám nepodařilo získat finanční prostředky na novou tělocvičnu. 3. Radost ze společného díla, které se nám podaří zdárně realizovat. 4. V nadcházejících volbách budu kandidovat za KDU-ČSL jako nezávislý kandidát. 5. Novému zastupitelstvu bych chtěla popřát dobrou spolupráci při řešení problémů, které přicházejí při realizaci akcí a projektů. Jiřina Sýkorová (ODS) 1. Většinou ano. 2. Za největší úspěch považuji zisk z dotací při realizaci různých projektů pro městys a zasíťování nových stavebních parcel. Velkou proměnou k lepšímu prochází ZŠ a MŠ Křižanov. Radost mám z opravy WC v ZŠ Křižanov. Ty staré jsem pamatovala ještě z doby své školní docházky, už tehdy byly nepěkné. Také probíhající revitalizace zeleně je z mého pohledu krok správným směrem. Odborně budou ošetřeny všechny staré stromy, dojde k výsadbě nových. Zlepšila se informovanost obyvatel o dění v Křižanově díky modernizaci webových stránek městyse. Za dobrou investici považuji také nákup budovy zdravotního střediska, i když díky průtahům při jednání z řad některých zastupitelů se nepodařilo budovu odkoupit za původně nabízenou cenu, a městys tak zaplatil o Kč více oproti původní nabídce. Mrzí mě, že se doposud nepodařilo pokročit v záměru výstavby nové tělocvičny. Bohužel nebyl vypsán žádný dotační program na sportoviště a bez dotací se výstavba těžko podaří. V současné době probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Za neúspěch považuji i to, že se nepodařilo přesvědčit zastupitele o nutnosti pořízení měřiče rychlosti na příjezdové silnici od Brna a Žďáru nad Sázavou a osazení bezpečnostního zrcadla v zatáčce ve směru na Brno. 3. Křižanov mám ráda. Práce na radnici je činnost, při které za sebou vidíte výsledky. Naplňuje mě, když se podaří něco vybudovat, někomu pomoci. 4. Ano a v případě, že budu zvolena do zastupitelstva, bych se opět ráda ucházela o pozici ve vedení městyse. 5. Děkuji všem občanům Křižanova a Bojanova za jejich přízeň a podporu v uplynulém volebním období a těším se na další spolupráci. Jindřich Tomek (Hasiči Křižanov) 1. S prací zastupitelstva jsem byl spokojen, i když myslím, že ne všechny věci se podařily ke spokojenosti všech občanů Křižanova. 2. V letošním roce se nám podařilo sehnat dotaci na zateplení sokolovny a opravit střešní konstrukce ve škole, mimo jiné i topení, které bylo v dezolátním stavu. Za podpory obce se zbudovalo dětské hřiště Na kopečku a za sokolovnou, ale nově vybavené hřiště Na kopečku není zdaleka tak využívané dětmi jako staré houpačky a kolotoč. Dále jsme podnikli nepopulární krok vykácení zeleně na Masarykově náměstí a u hřbitova, bylo to ale nezbytně nutné z důvodu bezpečnosti občanů. Na začátku tohoto volebního období se dobudoval areál na Škrejblíku, který je hojně využíván ke kulturním a soukromým akcím od jara až do podzimu, např. Dětský den, pálení čarodějnic, výročí SDH, atd. Rybník Škrejblík jsme poskytli dětem z rybářského kroužku zdejší ZŠ, kde se učí rybařit. Jako zastupitelé a pomocníci Sboru pro občanské záležitosti navštěvujeme seniory, kteří se o dění v naší obci aktivně zajímají, při příležitosti jejich životních výročí. Z výtěžků z kulturních akcí pořádaných SDH a finančního přispění obce jsme zakoupili ojeté vozidlo značky Fiat, které slouží jako druhé zásahové auto místní jednotky V novém volebním období budu kandidovat do obecního zastupitelstva a chtěl bych se dál podílet na rozvoji obce, podporovat různé spolky a organizace, které přispívají ke kulturnímu vyžití v naší obci. Pevně věřím, že se v nadcházejícím volebním období podaří dokončit započaté akce a zaměřit se na další projekty. Jako je například výměna starých, nefunkčních hydrantů za nové nadzemní jak už to v některých obcích mají a zvýšit tak požární bezpečnost v obci. Zaměřit se na školu, která v současné době potřebuje nutně mnoho úprav (střecha, podlahy, tělocvična a další). 5. Na závěr s pozdravem a přáním všeho hezkého Jindřich Tomek ml. Mgr. Silvie Tomšíková (ČSSD) 1. Většinou ano. V tomto volebním období jsem byla nováčkem v zastupitelstvu. Zpočátku jsem se musela seznámit s prací a povinnostmi zastupitele. Přivítala bych, kdyby se zastupitelé více zapojovali do diskusí, nebáli se nahlas vyjádřit se k daným tématům. 2. Za velký přínos považuji spolupráci městyse se zástupci ZŠ a MŠ Křižanov. Za naše volební období se podařilo realizovat potřebné opravy a modernizaci školy ve spolupráci s vedením školy. Nyní se škola stává modernější a i bezpečnější pro žáky. Dále spolupráci

5 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 s místními spolky. Za zdařilou považuji oslavu 775. výročí obce. Mrzí mě, že se mi nepodařilo prosadit v zastupitelstvu bezpečnější přechod pro chodce u zdravotního střediska než je navržený osvětlený. Chtěla jsem zde prosadit přechod řízený semaforem. Přechází zde spousta občanů a hlavně školáků. Kamiony zde projíždějí opravdu rychle. 3. Většinou kladné ohlasy občanů a jejich podpora. 4. Ano, budu. 5. Chtěla bych pokračovat v práci zastupitele. Cítím spoustu nedořešených problémů. Mimo jiné jde o sjednocení podmínek nájmů nebytových prostor i označení ulic. Na závěr bych ráda popřála všem obyvatelům Křižanova pěkný, slunný podzim a šťastnou ruku při komunálních volbách Stanislav Tvarůžek (ODS) 1. Celkově vzato, ano. 2. Myslím si, že realizace projektů je ku prospěchu všech. I když všem se zavděčit nelze. 3. Důvěra voličů, že mi dali svůj volební hlas. 4. Ano, budu. 5. Buďme k sobě vstřícní, vždyť jsme na světě jenom na návštěvě. Jaroslav Uhlíř (KSČM) 1. Ano. 2. Pokácet nebezpečné lípy na Masarykově náměstí a částečně upravit okolí. Opravit hřbitovní zeď. Zbudovat nové dětské hřiště Na kopečku. Důstojně oslavit výročí městyse. 3. Postupně se daří vylepšovat vzhled městyse, zlepšil se i zájem turistů o městys. 4. Ano. 5. Práce v zastupitelstvu mě baví, je třeba dále pokračovat s dalšími úpravami a více se věnovat mládeži ve sportovním zaměření. Petr Urban (Hasiči Křižanov) 1. Ano, je vidět kus dobře odvedené práce. 2. Je toho hodně kladného, ale dle mého asi vznik nových stavebních parcel. 3. Vše co se pozitivně povedlo. 4. Ano. 5. Poděkoval všem zastupitelům za profesionální práci. zprávy ze zastupitelstva SOUHRN USNESENÍ ze 37. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení z 36. zasedání ze dne informaci p. Henzla o možné impregnaci trámů a krovů na střeše budovy ZŠ a MŠ v Křižanově 3. záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2014 ZŠ a MŠ Křižanov 4. informaci komise fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti z jednání bere na vědomí omluvu pana Antonína Kanie zastupitelstvu městyse II. schvaluje: 1. program jednání 36. zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy 2. volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy 3. minimální počet členů zastupitelstva na volební období schváleno všemi hlasy 4. rozpočtové opatření č. 2/2014 Městyse Křižanov schváleno všemi hlasy 5. smlouvu o zřízení věcného břemene Jaromír Širhal, ulice Polní schváleno všemi hlasy 6. smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení v lokalitě Na Zahrádkách schváleno všemi hlasy 7. dohodu o prostorovém uspořádání staveb ul. Polní mezi SVaK Žďársko, Městysem Křižanov a VAS a.s. Brno schváleno všemi hlasy 8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služební inženýrské sítě přeložka u sochy sv. Zdislavy schváleno všemi hlasy 9. Uzavření smlouvy na svoz bioodpadu městyse se Zemědělským družstvem Křižanovsko schváleno všemi hlasy 10. odměnu městyse pro Mgr. Evu Nagyovou za přípravu knihy Křižanov IV. Sport a finální vyhotovení knihy schváleno všemi hlasy 11. žádost o povolení čerpání rezervního fondu z důvodu oprav komponentů v kotelně ZŠ a MŠ Křižanov schváleno všemi hlasy 12. spoluúčast na projektu Souznění s přírodou z grantového programu ŽP schváleno všemi hlasy 13. přemístění kontejnerů na tříděný odpad na ulici Pod Šibeníkem na jiné vhodné místo schváleno všemi hlasy 14. zadání provedení impregnace krovů střechy budovy ZŠ a MŠ Křižanov schváleno všemi hlasy 15. ujednotit případné zřizování parkovacího místa u domů na levé straně Masarykova nám. (ve směru od radnice); parkovací plochy budou povoleny zastupitelstvem na základě žádostí občanů ze zatravňovacích dlaždic, v provedení s hlínou a oseté trávou, velikosti max. 6 x 6 m od domu schváleno všemi hlasy 16. odkoupit pozemek u budovy Telefonica na Ořechovské ulici, užívaný městysem za úřední cenu schváleno všemi hlasy 17. vymalování ordinace logopedie v budově ZŠ Křižanov schváleno všemi hlasy 18. po uvolnění bytu v DPS přidělit byt paní Marii Kampasové, Křižanov 464 schváleno všemi hlasy 19. zadat rekonstrukci krovů firmě pana Karla Oulehly schváleno všemi hlasy III. ukládá 1. komisi fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti projednat a posoudit žádosti občanů o odkoupení pozemků městyse IV. odkládá 1. žádost MUDr. Kočího o odkoupení části pozemku 1590/24, U Školy do posouzení komise FRB - schváleno všemi hlasy 2. žádost pana Miroslava Sedláka o odkoupení pozemku v katastru Bojanov do posouzení komise FRB schváleno všemi hlasy starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová z policejního archivu NEBEZPEČÍ PŘI HOUBAŘENÍ Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší policisté případy, které mají souvislost s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři a tak v tomto období lze u lesů vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti několik zásad, kterými by se měli řídit. Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa, musí si ho řádně zabezpečit. To znamená zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým terčem zlodějů a tak uvnitř nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, je dílem okamžiku rozbít okno a věci ukrást. Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí. Těmto případům lze předcházet dodržením několika zásad: 1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem v neznámém lese, snažím si zapamatovat orientační body, podle kterých najdu cestu zpět. 2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratím nebo zraním, mohu jím přivolat pomoc. 3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu na houby a kde je přibližně budu sbírat. 4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít

6 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 u sebe potřebné léky. Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít jistotu, že v případě nějaké nepříjemné příhody, která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence tel: , mobil: , informace pro občany UPOZORNĚNÍ Termín komunální voleb: Upozorňujeme obyvatele Křižanova a Bojanova, že volebním místem pro komunální volby 2014 nebude Katolický dům, jako tomu bylo v předešlých letech. Volební místnost bude v SOKOLOVNĚ Křižanov. VÝZVA Vážení přátelé, obracím se na vás s velkou prosbou. Zpracovávám události 2. světové války a zvláště pak konec války, tak tragický pro Křižanov. Pokud máte nějakou zajímavou vzpomínku, informaci o tom, kdo z Křižanova byl za války totálně nasazený v Německu, dokument nebo cokoliv, co bych mohla použít, ozvěte se mi prosím, byla bych vám velice vděčná. Vím, že pamětníků těchto událostí už mnoho není, ale možná znáte nějakou historku z povídání ve vaší rodině. Zapsala bych ji a zveřejnila pod vaším jménem v připravované publikaci. Pokud máte pro mě nějakou informaci, ozvěte se mi, prosím, na telefonu nebo mně po někom vzkažte. Předem vám děkuji. Eva Nagyová Slovo hejtmana Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv měst a obcí končí jejich čtyřleté funkční období. I za tuto dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů, místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce v samosprávách na všech úrovních v našem kraji funguje velmi dobře a rád bych všem jejich členům za tu náročnou práci poděkoval. Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření nebo kdy by docházelo k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel. Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. Zvláště v tom prvním sledu na úřadech měst a obcí, kam nespokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernostmi, s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní problémy. A pochopitelně podle jejich osobního přání a receptu. Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně a jak by to mělo být jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat zpoza buka. Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných bez skutečné znalosti problémů. Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Přes obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a zastupitelům na malých obcích, kteří se starali o chod svých vesnic po svém zaměstnání, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Zlatá svatba společenská kronika Padesát let, to dlouhá doba, zdá se to jako před chvílí. Kus cesty jste šli věrně oba a zlatou svatbu už slavili. Před padesáti lety nastoupili společnou cestu životem Jaroslava a Vlastimil Hedvábných. Přejeme Vám, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechna příští léta, abyste další dny a roky prožili ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. Životní jubilea Od posledního vydání zpravodaje oslavili krásná životní jubilea v měsících červnu, červenci a srpnu tito občané Křižanova. Krásných 104 let oslavila v červnu naše nejstarší občanka paní Marie Jelínková, rodačka z Křižanova. Přejeme jí zdraví a ať jí zůstane stále ten elán a zájem o dění v Křižanově. Otakar Pospíchal 92 let Zdeňka Horníčková 91 let Vlasta Pazderová 91 let Pavlína Syslová 90 let Růžena Chromá 88 let Marie Pospíchalová 87 let Aloisie Jandová 86 let Dobromila Sýkorová 86 let Marie Navrátilová 75 let Stanislava Kučerová 75 let Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let v kruhu svých nejbližších. Narozené děti Žádná moudrost, které se můžeme na světě naučit, nám nemůže dát to, co matčino slovo a pohled. W. Raabe Novým občánkem Křižanova je Štěpán Kotík. Odešli z našich řad Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. Fr. Halas V měsíci červenci zemřel náhle ve věku 57 let pan inženýr JIŘÍ SOUKOP, rodák z Křižanova, a pan JIŘÍ ČEJKA po krátké nemoci ve věku 63 let. Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla, a lesy budou dále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd. Marie Smejkalová kulturní okénko Soutěž o nejhezčí výzdobu Starostka městyse v rámci oslav 775 let Křižanova vypsala soutěž o nejhezčí výzdobu domu, předzahrádky. Komise vyhodnotila tyto výzdoby jako nejpovedenější: TRUHLÍKY 1. P. Holá 2. P. Šiborová, p. Těšíková 3. P. Gottliebová,

7 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 kalendář akcí DIVADLO Velké Meziříčí :30 HLEDÁNÍ ZTRACENÉ- HO RÁJE nova ART, hrají: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský :00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA divadelní pohádky pro děti :30 DRAHÉ TETY A JÁ divadlo METRO, tuto divadelní komedii inspirovanou známým filmem Zdeňka Podskalského není nutno blíže představovat, hrají: Jaroslava Obermaierová, Zdena Herfortová, Matěj Merunka, Ivan Vyskočil/ Martin Sochor a jiní :30 LIJAVEC derniéra LIJAVEC v Katolickém domě/tyjátr :00 CVOKSTORY divadelní komedie v Katolickém domě, hraje amatérský divadelní spolek Křemen z Bosonoh TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :30 4 KLÍČE K VELKOMEZI- ŘÍČSKÉ BRÁNĚ Císařské manévry hodin program Náměstí hodin programová show - zámek hodin - ve sportovních soutěžích se tradičně utkají zástupci z Křižanova, Měřína, Velké Bíteše a Velkého Meziříčí pod vedením starostů Programová show: kejklíř PUPA, Chůdokapela, Přehlídka dobových kostýmů KABÁT revival TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY tradiční hody budou provázeny vystoupeními známých českých osobností i kapel; součástí je i XII. ročník folklorního festivalu SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU, celý program naleznete na od 9:00 DEN ZDRAVÍ DÝŇOVÁNÍ celý den bude na náměstí probíhat program nejen pro děti, ochutnávky pokrmů z dýní, podzimní dekorace z dýní, nabídky regionálních produktů, bylinek a podobně. Od hodin vystoupí kapela Šafářanka z Křižanova. Od hodin proběhne v prostorách Jupiter clubu přednáška Ing. Dalimily Švihálkové Mirčevské Zdraví člověka z pohledu čínské medicíny, přednáška je zdarma :30 ACCORT hraje skupina ACCORT Na základně U Tesáka DRAKIÁDA Fajtův kopec :30 ACCORT pouťová zábava HC Sokol Křižanov Sokolovna Křižanov :00 Václavská pouť Václavská pouť v Křižanově hřiště SK FC Křižanov :00 TANČÍRNA taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se s námi naučíte nebo zopakujete) :00 TANČÍRNA taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se s námi naučíte nebo zopakujete) Páteční podvečer Páteční podvečer v Kaťáku (program bude upřesněn před konáním akce) :00 TANČÍRNA taneční večer pro každého v Katolickém domě Křižanov (budeme se věnovat dvěma tancům, které se s námi naučíte nebo zopakujete) Páteční podvečer Páteční podvečer v Kaťáku (program bude upřesněn před konáním akce) Změna programu vyhrazena! Více na www. jupiterclub.cz, Sýk.J. PŘEDZAHRÁDKY 1. P. Hladíková 2. P. Procházková 3. P. Lázničková, p. Šeráková Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo zasedací místnosti Radnice. Starostka městyse předala vítězkám děkovné listy a výherní poukazy na nákup v zahradnictví a prodejně květin pana Sedláčka. Všem výherkyním patří poděkování za péči o prostranství u svých domů a přispění k udržení pěkného vzhledu Křižanova. J.Sýk. Nový školní rok v ZŠ a MŠ V pondělí 1. září se opět otevřou dveře naší základní a mateřské školy. Do školních lavic základní školy zasedne 255 žáků rozdělených do 8 tříd na 1. stupni a 6 tříd na 2. stupni. K zápisu do MŠ se dostavilo celkem 34 dětí, přijatých bylo na základě uvolněných míst 30. Do MŠ bude docházet celkem 88 dětí. Opravy ve škole V průběhu loňského školního roku jsme se snažili z peněz určených na provoz opět alespoň trochu zmodernizovat zařízení ve škole. V tělocvičně jsme opravili sprchy, demontovali nevyhovující dřevěnou ochranu oken a nainstalovali novou síťovou ochranu, která již zakrývá celou plochu oken tak, jak to vyžaduje vyhláška. Bylo opraveno klikové otevírání oken a pořízeny nové dveře do šatny. Zrekonstruovali jsme doskočiště pro skok daleký, opravili povrch hřiště na vybíjenou. V učebně výtvarné výchovy jsme nechali dovést přívod teplé vody a nainstalovali 2 nerezové výlevky včetně nových baterií a obkladů na stěnu. Nechali jsme opravit nátěr plechové střechy nad třídami u tělocvičny, nastavit a přišroubovat parapetní plechy, opravit svod u vchodu do MŠ. Do učebny dějepisu byly kvůli zlepšení viditelnosti při používání dataprojektoru namontovány vertikální žaluzie. Částečně jsme pořídili i nový nábytek do kanceláře ekonomky, ZŘŠ a vedoucí ŠJ. ŠD byla vybavena nábytkem pro žáky a v chodbě byly nainstalovány další boxy na tašky. I školní kuchyně, hlavně její vybavení, je poznamenána značným stářím. Museli jsme nechat opravit velký robot, dokoupili jsme potřebné množství talířů, skleniček, podnosů a drobného kuchyňského náčiní. Zakoupili jsme nový regál pro umístění termoportů a v hlavních prázdninách jsme celou kuchyň, včetně přilehlých a sklepních prostorů, nechali vymalovat. V době hlavních prázdnin zřizovatel nechal odbornou firmou namontovat novou ekvitermní automatickou regulaci topení. Z rezervního fondu byla opravena i nefunkční čerpadla. Městys financoval i nové zábradlí před chodem do budovy 1. stupně a branku na hřiště, opravu hřebenáčů a komínů, ošetření krovů ochranným nátěrem. Škola by se v brzké době měla zateplit a opatřit novou fasádou. Opravy probíhaly i v MŠ. Novou podobu dostala hlavní chodba, kde jsme demontovali skleněnou stěnu u schodiště ZŠ a nechali vystavět stěnu zděnou. Opravili jsme kompletně celé osvětlení chodby, strop jsme částečně snížili sádrokartonovými deskami. Chodba vyžaduje neustálé umělé osvětlení, proto jsme z důvodu úspory elektrické energie zvolili LED-osvětlení. Tři světla byla hrazena z grantu Životní prostředí Chodbu včetně kuchyňky jsme vymalovali a odborná firma zde položila nové, plně zátěžové linoleum. Dále jsme nechali opravit protékající WC a všechno sanitární vybavení jsme nově zasilikonovali. Do třídy Kuřátek byl zakoupen nový nábytek a nechali jsme na zakázku vyrobit i koutek pro děti s poruchami autistického spektra. Dětem ve třídě Žabiček jsme zakoupili nový notebook. Děkujeme všem pracovníkům městyse, které nám v průběhu roku vždy velice ochotně posílala paní starostka na výpomoc (úklid půdy na staré budově, stěhování nábytku, demontáž žebříků v tělocvičně ). Hana Koudelová, ředitelka školy

8 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 Táborové ležení pod ohnivou horou Letošní táboření začalo v pondělí na křižanovském nádraží, kde proběhly tradiční procedury, jako kontrola zúčastněných a odbavení zavazadel. Poté jsme nastoupili do lokálky a vyjeli do cílové stanice naší traťové cesty do Rudíkova. Ve Velkém Meziříčí spal ve vlaku člověk v plášti, spoře oblečen a neobut. Na první pohled bylo zřejmé, že má za sebou dlouhou cestu. Později jsme se dozvěděli, že nese zprávu od kmenů na severu do táborového ležení u Hodova pro tamního náčelníka Tatanka petu. Přidali jsme se k němu a do tábora přišli společně. Byli jsme svědky předání neveselé zprávy o zmizelém slunci. Hlavní náčelník nás přizval jako posily do boje se zlým Angákokem a náčelníci jednotlivých kmenů si vybrali dle vlastního uvážení ženy a muže do svých řad. Tak společně tábořilo nakonec devět kmenů: Algonkinové, Apači, Shawnee, Cherokee, Oglalové, Ottawové, Navahové, dále pak Neutrálové a nepostradatelný kmen Kuchyňů. Během dvanácti dnů jsme hráli spoustu her, čelili přírodním živlům, absolvovali noční hru i daleký pochod, při kterém jsme museli zdolat zrádnou řeku. V pravdě netradičním zážitkem pak byla návštěva vrtulníku letecké záchranné služby s tříčlennou posádkou. Ta nás seznámila nejen se samotnou helikoptérou a jejím vybavením, ale i s první pomocí a nezbytnostmi při nálezu zraněného. Pravidelně jsme se scházeli u večerního ohně, ať už na sněmovišti na pow wow, nebo v tee-pee jednotlivých kmenů. Ti, kteří se nejlépe ovládali, získávali velká orlí pera, ti pozorní odhalovali Kiškalvu, a všichni jsme museli na rozcvičku. Za úspěchy ve hrách jsme získávali sluneční prach a také jsme se snažili osvobodit slunce ze spárů mocného čaroděje. Společným nadšením se nám to nakonec podařilo, a tak jsme mohli tábor zakončit hostinou pod širým nebem. Táborové ležení 2014 bylo zdařilé, máme za sebou spoustu zážitků i zkušeností a věříme, že se za rok opět v nemalém počtu společně potkáme. w. Činnost Klubu důchodců v 1. pololetí roku 2014 Členové Klubu důchodců se setkávají na pravidelných schůzkách v klubovně sokolovny jednou za 14 dní, v letním období i 1x týdně, většinou v pergole za sokolovnou. Naše schůzky jsou zaměřeny na ochutnávku sladkých a slaných dobrot, které sami pečeme, a vzájemně si vyměňujeme recepty. Také si předáváme různé babské rady a lektvary na neduhy, které nás trápí. V únoru jsme se společně zúčastnili Tanečního odpoledne ve Velkém Meziříčí, které pořádaly Sociální služby města. Dalším společným výletem byla návštěva židovské synagogy ve Velkém Meziříčí, která se v současné době opravuje, takže je veškerá výzdoba odstraněna, aby nedošlo k jejímu poškození. Jiné aktivní činnosti se nevěnujeme (např. pěší turistika není vzhledem k našemu věku a souvisejícím pohybovým potížím mnohých členů možná). Snažíme se být užiteční tím, že se zapojujeme do akcí, které pořádá Vodotrysk nebo městys Křižanov. Podíleli jsme se na pletení velikonočních věnečků z vrbového proutí při pořádání Velikonočního jarmarku, také jsme se zapojili do příprav setkání rodáků u příležitosti 775. výročí založení Křižanova. Naše členky napekly část cukroví a slaného pečiva pro účastníky setkání a při samotné akci se snažily pomáhat, kde bylo třeba. Tolik k dosavadní činnosti klubu. Jaroslava Křikavová PODZIM NA PERNŠTEJNĚ 2014 V PLÁNU JE OPĚT PUTO- VÁNÍ A PROHLÍDKA HRADU ZKRÁSNĚLÉHO VÝSTAVOU KVĚTIN, KVĚTINOVÝCH VA- ZEB A PLODŮ PODZIMU PŘÁTELÉ, KAMARÁDI A VŮBEC VŠICHNI DOBŘÍ LI- DIČKOVÉ ZVU VÁS, JAKO KAŽDÝ ROK, NA PĚŠÍ PUTOVÁNÍ Z KŘIŽANOVA NA HRAD PERNŠTEJN VYJDEME V SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014 V 5:45 OD RADNI- CE V KŘIŽANOVĚ A PŮJDEME OSVĚDČENOU CESTOU PŘES BOJANOV, DOLNÍ LIBOCHOVOU, KRČMU, HABŘÍ A STŘÍTEŽ NA HRAD PERNŠTEJN. PROHLÍDKA JE PŘEDJEDNÁNA. NÁVRAT JE PLÁNOVÁN

9 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 VLAKEM. CESTA BUDE JAKO KAŽDÝ ROK DLOUHÁ 24 KM A PU- TOVÁNÍ NÁM ZABERE ASI 6 HODIN. ZASTÁVKY A OBČER- STVENÍ BUDOU TRADIČNĚ V HABŘÍ A VE STŘÍTEŽI. JAKO KAŽDÝ ROK BUDE RÁNO TMA A CHLADNO, DOUFÁM, ŽE PŘES DEN BUDE HEZKY A ŽE PROŽIJEME HEZKOU CESTU NAPŘÍČ NAŠÍM KRAJEM. AKCE NENÍ POJIŠTĚ- NA, SVÉ TĚLESNÉ SCHRÁNKY A RIZIKA S TÍM SPOJENÁ NESEME SI KAŽDÝ SÁM. NA CESTU STAČÍ DOBRÉ BOTY, VÝSTROJ PODLE POČASÍ A NĚCO PENĚZ. K DISPOZICI BUDE MALÁ LÉ- KÁRNIČKA NA OŠETŘENÍ ODĚREK, PŘÍPADNĚ PUCHÝ- ŘŮ. VY KDO JSTE S NÁMI JEŠTĚ NEŠLI NEBOJTE SE. SPO- LEČNOST SE SCHÁZÍ VYBRANÁ, JDEME V KLIDU A NA PO- HODU A KAM NAŠE PAMĚT SAHÁ, NIKDO SE NIKDY NE- ZTRATIL A VŽDY JSME SE VŠICHNI V POŘÁDKU VRÁTILI. PETR UHLÍŘ telefon: , mail: web: hobby koutek Domácí, osvědčené recepty. Lesy jsou plné hub, a tak si dovolím přidat do této rubriky první recept z mého domácího sešitku, který mi ručně napsala moje maminka a předala mi ho jako svatební dar před 29 lety. Je plný vyzkoušených receptů od babiček, tet a kamarádek. Nakládané houby - dobré (původ receptu - od Mařenky Hedbávné) Nálev ( na 2 kg hub): 6 dcl vody 4 dcl octa 15 g soli 40 g cukru Do skleniček: 2 kolečka cibule, 6 koleček mrkve, 4 kuličky pepře, 4 kuličky nového koření, 1 větší bobkový list. Postup: houby nakrájím na větší kousky a krátce (2 min.) povařím v připraveném nálevu. Cedníkem houby vylovím, naplním do skleniček a zaleju zbylým nálevem.zavařuji 60 minut při 100 C. Prosím křižanovské hospodyňky, aby se podělily o své osvědčené recepty všeho druhu, abychom je mohli otisknout v dalších vydáních křižanovského Zpravodaje. Doplnit je můžete osobními zkušenostmi, popisem původu a pod. Recepty prosím posílejte na adresu pokud je máte opsané ručně, můžete je vhodit přímo do schránky na Radnici s nápisem RECEPT KZ. Děkuji předem za spolupráci. Sýk.J. Manželé Böhmovi žili mezi námi Už jen starší občané si vzpomínají na manžele Böhmovy, kteří patřili k oblíbeným, a přitom nenápadným a skromným občanům našeho městečka. Dlouhé roky s nimi pracovala a považovala je za své přátele paní Zdena Honzíková. Kdo jiný by tedy byl lepší a povolanější, než právě tato milá paní, kdo by o nich měl vyprávět. Přečtěte si příběh statečných srdcí dvou obyčejně neobyčejných lidí. Pan Jiří Böhm se narodil roku 1906, zemřel r Paní Aloisie Böhmová narozena r. 1910, zemřela r Jiří Böhm pocházel z Prahy, jeho otec byl rakouského původu a vlastnil v Praze zahradnictví. Jiří byl nejmladší z 10 sourozenců, jejich rodiče se tedy měli co ohánět, aby své děti uživili. Žili ve skromných poměrech, ale přesto všechny děti vystudovaly alespoň střední školu. Jeden z bratrů se v Holandsku věnoval jako zahradník pěstování tulipánů, druhý se podílel na rozšíření pěstování růží v Blatné. Zde se Jiří při návštěvě svého bratra seznámil se svou budoucí manželkou. Aloisie vystudovala učitelský ústav a potom učila v Praze na Žižkově. Jiří vystudoval chemickou průmyslovou školu v Praze a byl zaměstnán ve výrobně léčiv. Stále se toužil osamostatnit a mít svou provozovnu. Náhodou si přečetl v novinách inzerát, že nějaký pan Skřivánek prodává v Křižanově drogerii. Odpověděl na inzerát a vypravil se do Křižanova, aby se seznámil se situací a prostředím. Bylo to na podzim, kolem svatého Václava. Praha ležela celá v mlze, v Křižanově však bylo nádherně, svítilo sluníčko, městečko se vyhřívalo v jeho paprscích. Jiří se nechal okouzlit čistým vzduchem a okolní krajinou. Rozhodl se drogerii koupit. Manželce se sice z Prahy odejít nechtělo, ale přece jen muže do Křižanova následovala. Drogerie se tehdy nacházela v rohovém domě na náměstí naproti kostelu. Drogerii opravili a trochu zmodernizovali. Zpočátku bydleli Böhmovi na Meziříčské ulici v části domku Holánkových (poštmistr Hladík). Později se manželům podařilo zakoupit část pozemku od Procházků na Dlouhé ulici a stavitel Prášek jim zde postavil rodinný domek. Do války se do nového domu i s dětmi nastěhovali. Mezitím se jim totiž narodili dva synové Jiří a Petr. Drogerii se díky píli mladého drogisty dařilo. Přišla ovšem válka a pak pro Křižanov neblahý 9. květen Do domů městečka padaly bomby. Lidé se utíkali před bombardováním schovat. Stejně tak Böhmovi s dětmi. Přes Doliny utíkali do Kadolce, kde se jich ujala a pomohla jim rodina Karáskova. Po návratu, až se uklidnila situace, zjišťovali stav své drogerie. Ta byla poškozená a rozbitá. Vevnitř seděli ruští vojáci a pili kolínskou vodu. Jiří se jim snažil vysvětlit, co pijí, ale oni jen mávli rukou, zjevně jim chutnalo. Vypili i veškerý líh v obchodě a ve skladu, posbírali, co se jim hodilo a odešli. Böhmovi si k sobě do domu vzali rodinu pana Ferdinanda Kubíčka, protože měli úplně rozbitý dům. Současně nabídli panu Kubíčkovi práci prodavače v drogerii, než se mu podařilo dům opravit. Jiří Böhm si od obce koupil pozemek na Benátkách a začal zde stavět nový jednopatrový dům pro svou drogerii, bylo zde již ústřední topení, prostorná prodejna a vhodné sklady. Ze svých synů měli Böhmovi radost. Oba se dobře učili. Jiří vystudoval vysokou školu zemědělskou. Petr se učil ševcem ve Zlíně, protože nedostal doporučení ke studiu. Protože měl výborný prospěch, doporučili ho ke studiu na gymnáziu a následně vystudoval vysokou školu chemickou. Teď budu chvíli vyprávět o sobě. Ve škole jsem se dobře učila a velice mě bavila výtvarná výchova, ruční práce apod. Mým snem bylo vystudovat uměleckoprůmyslovou školu. Rodiče však neměli finanční prostředky na to, aby mě mohli na studia poslat. Má sestra Božena vyžadovala celodenní péči a měla jsem ještě

10 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 mladšího bratra. Pan Václav Štěpánek, učitel na místní škole, mi pomohl a umožnil mi studium na umělecké průmyslovce ve Zlíně u Bati. Velmi se mi tam líbilo, bohužel jsem se musela po čase vrátit do Křižanova, protože mi těžce onemocněla maminka a bylo potřeba se starat o sestru. Sháněla jsem si místo v Křižanově. Dozvěděla jsem se, že v drogerii pan Böhm hledá asistenta do drogerie. Šla jsem se za panem Böhmem poinformovat. Ten slíbil, že to se mnou zkusí, ale musím se nejdřív u něj vyučit. Nastoupila jsem tedy do učení místo pana Jelínka z Kundratic a později složila učňovské zkoušky. Kromě mě se zde vyučil ještě Josef Remsa, Marie Procházková (Ryšavá) a Vilém Poul z Velkého Meziříčí. Do obchodu tehdy přicházelo různé drogistické zboží ve velkém balení a v prodejně se rozvažovalo a rozlévalo do menších balení nebo nádob, např. petrolej, různá ředidla, kyselina sírová, solná, líh apod. Dělaly se zde různé masti, tinktury, léky pro lidi, pro zvířata, míchaly se čaje, prodávaly chemikálie, připravovaly se postřiky do zahradnictví apod. Böhmovu drogerii potom převzala Chemodroga, později Jednota. V drogerii tehdy pracoval pan Böhm s manželkou a já. Dobře jsme spolu vycházeli, protože Böhmovi byli velice ochotní, skromní a vzdělaní lidé. Nikdy jsme neměli žádné manko, všude bylo čisto, důsledně se kontrolovaly záruční lhůty, všechno klapalo, jak má. Pan Böhm měl od svých 27 let nemocný žaludek, musel po celý svůj život držet přísnou dietu. Po měnové reformě se razilo heslo: Všichni kapitalisté do dolů! Práce v dolech čekala i pana Böhma. Poslal na patřičná místa lékařské dobrozdání, že musí dodržovat přísnou dietu, a bylo mu odpovězeno, že v dolech se dietně nevaří. Hlavní ovšem bylo, že tam nemusel nastoupit. Pak přišla další rána v drogerii stačí jeden prodavač, pan Böhm musí odejít. Tehdy jsem se vzepřela a řekla, že pokud někdo musí odejít, budu to já. Jednota mě poslala jako prodavačku drogerie do Měřína. Byla jsem však šokovaná poměry v tamní prodejně: ze zásuvek vyskakovaly myši, chemikálie se přelévaly na dvoře Telefonovala jsem na Jednotu, že tam nebudu, zvlášť když mně vedoucí řekla, že na takový pořádek, jaký tam ona zavádí, tam nejsou zvyklí. Poslali mě tedy zpátky do Křižanova. Vývojem situace, ústrky a odebráním drogerie pan Böhm nezahořkl, nezatrpkl. Pracoval ve výboru Jednoty, spolku zahrádkářů, ve výboru Červeného kříže, fotografoval při vítání dětí. Měl dva koníčky zahradu a fotografování. Rád říkal, že člověk musí v každé době žít a pracovat tak, aby byl prospěšný této planetě. Později pan Böhm onemocněl, v obchodě jsem zůstala jako vedoucí a paní Böhmová jako prodavačka. Ovšem kdykoli bylo potřeba, pan Böhm ochotně vypomohl, zaskočil. Nakonec jsem na prodejně zůstala sama. Byla jsem nucena udělat si zkoušky na jedy měli jsme je tenkrát tři na okrese. Byla to těžká doba prodávat, topit, všechno objednat, zvládat papírování, doma rodina a děti. Z Jednoty mi řekli, ať si někoho k sobě seženu. Domluvila jsem se s paní Mílou Doležalovou, ovšem ta se musela nejprve vyučit. Pak jsme spolupracovaly k naší vzájemné spokojenosti. Postavilo se nákupní středisko na náměstí, drogerie se tam měla stěhovat. Dostala jsem za úkol vyjednat prodej domu. Ten byl pak prodán lékárnám a já jsem skončila jako vedoucí drogerie a zástupce vedoucího v novém nákupním středisku. Vzpomínky Mirkovy manželky a dcer zapsala Eva Nagyová sportovní okénko SK FC Křižanov Zhodnocení minulé sezóny, start sezóny nové V posledním vydání zpravodaje nebyla sezóna zdaleka u svého konce, a tak si připomeneme, jak naše týmy dopadly ve svých soutěžích a odhalíme, jak se jim vydařil vstup do sezóny 2014/2015. Muži A Áčko v průběhu jara bojovalo o záchranu v nejnižší krajské soutěži. První jarní odvetná utkání se jim dařila, hlavně na domácí půdě, kde dokázali porazit Kouty, které nakonec postoupily, i obrat o body suverénní Vladislav. Bohužel na hřištích soupeřů se naši hráči nedokázali často gólově prosadit a nenašli žádný recept na své protihráče. Venkovní mizérie se přesunula v posledních kolech i na domácí trávník. Mezi rozhodující utkání, ve kterých Áčko doma selhalo, patří prohra 0:1 s posledním Jakubovem a nedotažené vedení s Telčí (1:1). Konečným výsledkem bylo předposlední místo v tabulce a sestup po dlouhých 11letech zpět do okresního přeboru. Vstup do nového ročníku se celkem povedl. V úvodu chlapi zavítali do Nové Vsi, kde byli aktivnějším mužstvem, utkání skončilo zaslouženou bezbrankovou remízou. V následném prvním domácím zápase přijeli do Křižanova ambiciózní (loni druhé) Rozsochy. V prvním poločase se hosté ujali vedení. V druhé půli však Áčko zabralo a v samém závěru dokonalo obrat v utkání. Hlavní lodivod J. Milota se také před sezónou vyjádřil, že letošní přebor bude docela nadupaný a o čelo tabulky bude soupeřit klidně i pět, šest mužstev. Uvidíme, jak se Křižanov dokáže poprat s rolí favorita, který ještě nedávno hrál krajskou soutěž. Domníváme se, že se jeho soupeři budou v četných utkáních snažit více ukázat. Muži B Béčko mělo oproti hlavnímu týmu daleko příjemnější starosti. Na jaře se snažili uhájit místo podzimního krále tabulky a udržet tak jediné postupové místo zpět do III. třídy. Hráči pod vedením L. Buriana přistupovali ke svým utkáním poctivě a v dostatečném počtu hráčů. V předposledním kole na domácím hřišti mohli klidně kluci slavit, ale v utkání s druhou O. Bitýškou získali pouze bod a museli ještě čekat na výsledky posledního kola. V něm hrála Bitýška již o den dříve, a protože prohrála, bylo jasné, kdo postupuje do vyšší soutěže. Béčko svoji první pozici potvrdilo i v závěrečném kole a po roce se opět vrátilo do zmiňované III. třídy. Jejich vstup do aktuální sezóny, již pod novým trenérem L. Šiborem, nebyl špatný. Doma dvakrát prohrávali s béčkem Štěpánova, ale nakonec vyválčili všechny tři body za výhru 3:2. O týden později však prohráli v Ujčově 2:1. Pokud zlepší hráči svou účast na tréninku a budou v dostatečném počtu nastupovat i k mistrovským utkáním, tak by neměl být problém udržet a hrát dlouhodobě tuto soutěž. Dorost Kluci na jaře skoro kopírovali výkony Áčka. V prvních utkáních doma neprohrávali a většinou dokázali své soupeře i porážet. Naopak z venkovních utkání žádné body nepřivezli. Nakonec se mladí fotbalisté umístili na pěkném sedmém místě. Do nového ročníku v krajské soutěži vstoupili domácí výhrou 5:2 nad Stařčí, které oplatili stejný výsledek z posledního kola na našem trávníku. Tým je doplněn o několik hráčů z Jívoví, které, kvůli nedostatku hráčů, svoje mužstvo do soutěže nepřihlásilo. Naopak těžší ztrátou je konec hostování D. Hybše z Velkého Meziříčí, který bude nyní zkoušet fotbalové štěstí v Rosicích. Pokud dojde k domluvě a schválení hřiště v Jívoví, bude dorost některá domácí utkání hrát právě tam. Žáci Díky silným ročníkům se stále rozšiřuje základna našich mladých fotbalistů, proto budeme letos vídat naše malé fotbalisty ve dvou kategoriích. V okresním přeboru se představí starší žáci. K utkáním je povede trenér P. Bajer. Herní složení bude 8+1 a hřiště bude mít hranice od velkého vápna k druhému velkému vápnu. Druhá, již zažitá kategorie mladších žáků, pod vedením I. Klimeše, bude nastupovat v počtu 7+1 a bude hrát na šířku hřiště. Přípravka Popisuje trenér Jiří Nobicht: Tréninky jsme zahájili v úterý a navázali dalším ve čtvrtek. Příští tréninky budou vždy jen ve čtvrtek a to od 16:30. Koncem letošního června jsme uspořádali turnaj přípravek a mladších žáků. Soupeři naší přípravky byli hráči z Dolních Heřmanic a Měřína. Po vyrovnaných utkáních jsme se umístili na 1. místě. Všechny týmy si odvezly medaile, poháry a hodnotné ceny. Po velice zdařilém turnaji budeme uvažovat o organizaci dalšího ročníku. Po této sezóně nám odešlo pět kluků do mladších žáků, a tak uvidíme, jak se hráči ročníku 2004 a mladší vypořádají s novou sezónou. V té bychom se rádi zaměřili na obratnost a celkovou lepší pohyblivost kluků, která jim mnohdy dosti schází, a měli by ji už mít z tělesné výchovy. Tato sezóna bude náročnější, protože je ve skupině 13 týmů, a to je o 5 více než v předchozí sezóně. Věřím, že se s tím nějak popereme a kluci si hlavně zahrají dobrý fotbal. David Nobicht

11 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 Křižanovská padesátka Už od rána 7. června se do křižanovské sokolovny sjížděli cyklisté z celé Vysočiny i z větších dálek. Tento den totiž probíhal třetí ročník amatérského silničního závodu Křižanovská padesátka. Ten sice letos nedostál plně svému jménu, jelikož se jeli dvě tratě - 40 km pro normální cyklisty a 80 km pro ty zdatnější. Do závodu se přihlásilo přibližně 150 závodníků rozdělených do 15 kategorií podle trati, pohlaví a věku. Oba starty probíhaly stejně jako v loňském roce na Benešově náměstí a trať vedla soutěžící na Heřmanov, Vidonín a Milešín, odkud se vraceli přes kopec zpět do Heřmanova. První dva, kteří tento kopec vyjeli jako první, vyhráli tzv. vrchařskou prémii a odměnou jim byly soudky piva. Z Heřmanova vedla trasa přes Skřinářov, Osovou Bítýšku, Rudu, Jabloňov k Velkému Meziříčí a přes Dolní Radslavice, Březejc a Sviny zpět do Křižanova, kde byl cíl na Šibeníku. Závodníci na trati 80 km projeli tento okruh dvakrát. Na této delší trati dojel jako první Křižanovák Jaroslav Sláma s časem 2:07:58 a obhájil tak svá předešlá vítězství z minulých ročníků. Závod na 40 km celkově vyhrál Jiří Svoboda z Třebíče. Ačkoli patřil do věkové kategorii nad 60 let, přespurtoval v cílovém kopci i mnohem mladší cyklisty. Po dojezdu čekalo na závodníky občerstvení zařizované spolkem Vodotrysk v areálu Volnočasového centra za sokolovnou. Kromě svlažení hrdel a naplnění žaludků si mohli zájemci nechat změřit tlak krve na stánku VZP. V 15 hodin proběhlo vyhlášení vítězů se starostkou Křižanova Marií Smejkalovou a následovalo losování tomboly, kde hlavní cenou byl pobyt v Alpách. Závod pořádal Cyklistický oddíl TJ Sokol Křižanov v čele s hlavními pořadateli Jaromírem Parajkou a Jiřím Staňkem, kteří - jako každý rok - už od ledna sháněli po úřadech všechna potřebná povolení pro zamýšlenou trasu, sponzory a další pořadatele na den závodu. Těch letos na ranní prezentaci závodníků, na startu, v cíli a po celé trati závodu bylo téměř 40, nepočítaje v to členy Vodotrysku. Velké díky patří vedení městyse Křižanov, všem pořadatelům a účastníkům závodu. A samozřejmě také partnerům a sponzorům akce, kterými byly Art 21, Author, Blue eye design, Bohemia Glassluk, CK PK - sport travel agency, Cyklo Doležal, Cyklo Janíček, Domácí potřeby Grec, Elektro Karmasin, HavliFoto, JK Cyklo, Matrigo, Městys Křižanov, Motozone, Musicdata, Nábytek Sýkora, NovinyVM.cz, NTSUP, Pivovar Harrach, Rádio Čas, Restaurace Křižanov, Restaurace Pod radnicí, Teknika-CZ, Týdeník Velkomeziříčsko, Vodotrysk o.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna, VV Sklo, Wash me! mobilní mytí vozidel Výsledková listina: Trasa 80 km Muži Huťka Petr Brno 2:09:12 Muži Sláma Jaroslav Křižanov 2:07:58 2. Eremka Petr Havlíčkův Brod 2:08:50 3. Tomášek Lukáš Sulkovec 2:08:51 Muži Krotký Rostislav Třebíč 2:08:00 2. Halík Jaroslav Světlá nad Sázavou 2:09:15 3. Fejt Robert Havlíčkův Brod 2:09:16 Muži Rychetský Vladislav Jihlava 2:17:18 2. Petr Josef Jimramov 2:17:23 3. Tomek Jaromír Havlíčkův Brod 2:22:20 Ženy bez rozdílu věku 1. Hodáňová Jitka Náměšť n/oslavou 2:53:39 2. Dospělová Michaela Mostiště 3:00:32 Trasa 40 km Děti Voneš Jan Rudíkov 1:20:21 Trasa 40 km 2. Bajer Patrik Dobrá Voda 1:31:09 3. Slámová Aneta Křižanov 1:43:22 Muži Hladík Jakub Vídeň 1:09:55 2. Trojan Leoš Okříšky 1:10:40 3. Svoboda Zdeněk Vranín 1:10:43 Muži Huťka Jiří Brno 1:09:21 2. Doležal Petr Hlinsko 1:09:22 3. Horký Pavel Ruda 1:09:24 Muži Strádal Milan Velké Meziříčí 1:10:43 2. Havlíček Miloš Ivančice 1:10:44 3. Hlavenka Vít Havlíčkův Brod 1:10:46 Muži Flajsar Jiří Dubňany 1:10:43 2. Hladík Petr Vídeň 1:12:16 3. Ryšánek František Kralice n/oslavou 1:14:20 Muži Svoboda Jiří Třebíč 1:09:20 2. Zelený Jiří Kněžice 1:19:57 3. Ambrož Karel Křižanov 1:30:09 Ženy Koukolová Anna Dolní Libochová 1:44:21 Ženy Krejčová Magda Brno 1:16:01 2. Klinecká Jana Hlinsko 1:20:25 3. Pytlíková Sandra Havlíčkův Brod 1:26:43 Ženy Ryšánková Soňa Kralice n/oslavou 1:20:02 2. Hladíková Hana Vídeň 1:33:53 3. Pavlíková Ivana Třebíč 1:37:08 Ženy Suchánková Lenka Svitavy 1:24:45 2. Prášková Alena Kundratice 1:49:08 3. Šlitrová Barbara Velké Meziříčí 1:49:11 Křižanováci v akci Trasa 80 km celkově v kategorii Sláma Jaroslav muži :07: Růžička Stanislav muži :34:07 Trasa 80 km celkově v kategorii Parajka Jaromír muži :14: Nožička David muži :17: Bojanovský Antonín muži :18: Homola Tomáš muži :19: Soukop Radek muži :23: Klimeš Ivo muži :24: Tomšík Jan muži :27: Sýkora Miroslav muži :29: Kotíková Pavla ženy :30: Ambrož Karel muži 60+ 1:30: Bronček Lukáš muži :38: Slámová Aneta děti :43: Sláma Jaroslav muži :43: Nobicht David muži :44: Plocek Martin muži :56: Krča Josef muži :00: Kotíková Milada ženy 46+ 2:00: Podrábský Antonín muži 60+ 2:23:50

12 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 KŘIŽANOVSKÝ ZPRAVODAJ. Vychází pro oblast Křižanov a Bojanov, min. 4x ročně. Vydavatel je městys Křižanov, IČ , Benešovo nám. 16, Křižanov. Náklad 550 ks. Evidenční číslo MK ČR E Šéfredaktorka: Marie Smejkalová, tel.: , Redakce, příjem inzerce: Jiřina Sýkorová, tel.: , Tisk APIS PRESS, s.r.o., Třebíč. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. (J.Sýk. Jiřina Sýkorová). Příští uzávěrka je Distribuci zajišťuje Česká pošta, a.s. pobočka Křižanov.

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14. července 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14. července 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis z 11. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 14.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 1 Č.j. 6/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.11.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh: zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Petr Hlouš,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.5.2014 od 19.00 hodin do 19.39 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více