VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!"

Transkript

1 Rtynský ˇ zpravodaj Říjen zdarma Úvodní slovo místostarosty Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím letošního prvního zpravodaje, který jsem se vzhledem k časové vytíženosti rozhodl vydat až takto před ukončením volebního období. Opět v jednotlivých článcích uvnitř zpravodaje budete seznámeni se vším, co Vás zajímá a o čem se nejen aktuálně diskutuje. Jakožto stávající člen zastupitelstva a zároveň kandidát za stranu č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů pro další volební období bych v krátkosti shrnul, co se nám za 4 roky podařilo uskutečnit. Před třemi roky jsme zrušili poplatek za komunální odpad a rozšířili služby v oblasti nakládání s odpady, čímž jsme jistě ušetřili finance nejedné domácnosti.zachovali jsme provoz poštovních služeb kamenné pobočky České pošty s.p., kterou její vedení v roce 2012 u nás zrušilo a vzali jsme provoz služeb pod úřad. Dotáhli jsme změnu č. 1 územního plánu, po dlouhých 7 letech se povedly uzavřít pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, v k. ú. Malhostice a k. ú. Velvěty nadále probíhají. Z dotací jsme nechali vybudovat nové chodníky na hřbitově a opravit márnici. Další čerpání dotace bylo na rozšíření fotbalových kabin pro sportovce. Za uplynulé volební období jsme investovali do oprav komunikací v jednotlivých částech obcí, do inovace veřejného osvětlení, do herních prvků pro mateřskou školu, do místní části Vrahožily, do úprav veřejných prostranství. V kulturní oblasti již několik let podporujeme dvě velké akc e- letní slavnosti a zimní rozsvícení vánočního stromu, jejichž návštěvnost je vždy více než uspokojivá a je hnacím motorem je pořádat i dál. Kromě těchto akcí si velkou oblibu našla sobotní setkání na různá zajímavá témata, čímž jsme využili i prostory obecní knihovny. Poslední setkání na téma Interiérový design se konalo v sobotu Velké poděkování patří právě paní Andree Melenové, která se na přípravě a organizaci všech seminářích podílela, zároveň jí patří velké poděkování za návrhy veškerých plakátů na obecní akce, za vzhled zpravodaje apod. Podpořili jsme provoz mateřské školy a celkově školství, opravy kulturních památek, kulturní a sportovní činnosti, místní i okolní sdružení. V letošním roce jsme dokončili plynofikaci v chybějící části Velvěty. Nezapomínáme na bývalé občany, žijící v domovech důchodců, na narozené děti ani na jubilanty. V loňském roce jsme podpořili povodněmi postiženou obec Hřensko, spolupracujeme se psím útulkem v Žimu. V oblasti obecního majetku jsme provedli vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III.tříd s Ústeckým krajem. Po letech se podařilo vrátit zpět do majetku obce místní hospodu, kterou jsme z vnějšku nechali opravit. Bohužel zatím využití místní hospody a využití sálu ze strany obce není takové, jak bylo původně zamýšleno. Přesto na sjednání nápravy pracujeme. Co se týče činnosti radnice, v roce 2011 jsme služby Czechpointu s požehnáním Ministerstva vnitra rozšířili o možnost ověřování listin a podpisů, což využívá stále více občanů i firem. Bohužel naopak jako přítěž úřadu bylo od nutné zřízení komise k projednávání přestupků, kde se řeší opravdu velké zbytečnosti. A jen se papíruje. Za důležité je jistě připomenutí velkých zásluh na vzhledu vesnic našich dvou stálých pracovnic Margity Hrdličkové a Jany Dubové, které se celoročně starají o sekání trávy, odstraňování náletovek, úklid odpadků, zimní údržbu apod. Za nimi je opravdu práce vidět, což vede ke zlepšení vzhledu jednotlivých obcí. Na závěr úvodního slova bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na jakékoli spolupráci při chodu obce a úřadu, jejich spolupráce si velice vážím a věřím, že tomu bude i nadále. Jako zastupitelé jsme se snažili využít veškeré svěřené prostředky obce podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v případě našeho vítězství budeme v tomto směru nadále pokračovat a podporovat vše, co je potřebné pro dobré žití. VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME! Zajímavé internetové odkazy: Mateřská škola Rtyně nad Bílinou Fotbalový klub Rtyně Fotbalový klub Rtyně junior LitCom o.s. Jezdecký klub AL-AMAL o.s. Rtyně n/b Trampská osada Náhoda Teplice Velvěty Důležité informace, termíny, pozvánky, obecně závazné vyhlášky, formuláře, atd. vše najdete také na

2 Naše děti narozené v listopadu 2013 do září 2014 paní Boženě Novákové a panu Františkovi Vernerovi se narodila dcera ELIŠKA NOVÁKOVÁ (Sezemice 39) Zprávičky z MŠ manželům Kristíně a Vítovi Kalfařovým se narodil syn VILÉM KALFAŘ (Rtyně n/b 125) paní Aleně Zavadilové a panu Tomášovi Břicháčkovi se narodil syn MAREK BŘICHÁČEK (Velvěty 74) paní Michaele Vernerové a panu Lukášovi Urbanovi se narodil syn LUKÁŠ URBAN (Sezemice 39) manželům Marii a Břetislavovi Růžičkovým se narodil syn MARTIN RŮŽIČKA (Rtyně n/b 141) paní Kláře Vostárkové a panu Jiřímu Řezníčkovi se narodil syn JIŘÍ ŘEZNÍČEK (Kozlíky 44) paní Alexandře Steinerové a panu Lubomíru Tichému se narodila dcera SÁRA STEINEROVÁ (Malhostice 37) paní Alexandře Harjačyjové a panu Pavlovi Jaššo se narodil syn PAVEL JAŠŠO (Rtyně n/b 9) manželům Věře a Markovi Valachovým se narodila dcera KLÁRA VALACHOVÁ (Kozlíky 32) manželům Simoně a Ľudovítovi Cibulkovým se narodila dcera ELLA CIBULKOVÁ (Rtyně n/b 25) Přejeme rodičům, aby si užívali své ratolesti, prožívali dny v pohodě, trpělivosti a radosti. Přejeme rovněž mnoho životních sil, splněná přání a tu nejhezčí odměnu za rodičovské úsilí - - LÁSKU VAŠEHO DÍTĚTE, JEHO ÚCTU A VDĚČNOST. Prázdniny jsou za námi a třídy mateřských škol jsou plné dětí. I v naší mateřské škole bylo přijato 11 nových dětí a kapacita třídy byla naplněna. Některé děti se těšily na své kamarády, jiné přišly do školky poprvé, trochu se bojí, mají strach z neznáma. Toto období je náročné pro všechny zúčastněné a po dlouholeté zkušenosti víme, že k pohodě malých dětí přispívá: uspokojení základních životních potřeb /teplo, jídlo, bezpečí/, podpora jeho samostatnosti, ocenění každé snahy, pochvala za maličkosti, komunikace s rodiči. Věříme, že se nám adaptační proces podaří zvládnout ke spokojenosti všech. Učitelky MŠ Rtyně n.b. PODĚKOVÁNÍ Poděkování učitelkám mateřské školy za péči o děti, za jejich přístup k dětem i rodičům, za ochotu, vstřícnost a podílení se na výchově a vzdělání. Moc si toho vážíme. Rodina Jaššova Rtyně/Vrahožily Naši jubilanti DUBEN ZÁŘÍ 2014 (občané ve věku 70, 75, 80 let a poté každý rok vyšší věk) Saidlová Marie Jaššo Karel Hanák Oldřich Kučera Ladislav Neliba Miloslav Šimlová Věra Očko Štefan Ftorková Mariana Korfová Anděla Ftorek Koloman Bartůněk Jindřich Kocourková Věra Wainer Miloslav Tajfl Jaroslav Malý Oldřich Rtyně 113 Rtyně 119 Rtyně 57 Velvěty 68 Rtyně 105 Velvěty 60 Rtyně 8 Kozlíky 42 Sezemice 24 Kozlíky 42 Rtyně 45 Rtyně 136 Sezemice 9 Rtyně 53 Velvěty Všem oslavencům přejeme k jejich významným jubileím do dalších let pevné zdraví, hodně osobní pohody, lásky a všeho dobrého. MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2014 Sazba platná pro rok ,-Kč/ 1 pes Za každého dalšího psa 200,-Kč Splatnost jako každý rok je nejpozději do 31. března. Každou změnu/pořízení psa, utracení apod. je držitel povinen nahlásit na Obecní úřad). Poplatek je povinen uhradit držitel psa staršího 3 měsíců. Při úhradě poplatku obdrží každá držitel ZNÁMKU pro svého psa s označením roku Poplatek za psa se hradí na pobočce Partnera České pošty. OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ PRO NĚKTERÉ NEZODPOVĚDNÉ CHOVATELE PSŮ Každý majitel a chovatel zvířete je povinen zabezpečit své nemovitosti /budovy, pozemky/tak, aby bylo účinně bráněno chovaným psům tyto nemovitosti opustit!!! Někteří držitelé psů bohužel toto nedodržují, a proto nám na ně narůstají opakované stížnosti. Domluva s těmito nezodpovědnými lidmi je většinou ale nulová. Páky na ně bohužel rovněž téměř nulové, protože neřeší konkrétní situaci. Volně pobíhající psy na veřejných prostorech jako jsou komunikace řeší Policie ČR.

3 OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ VE RTYNI NAD BÍLINOU Velice diskutovaným tématem mezi občany je v současnosti oplocení fotbalového hřiště ve Rtyni nad Bílinou. Proto zde uvádím pro osvětlení následující podstatné informace: Fotbalové hřiště patří rozhodně mezi nejhezčí a rovněž mezi nejudržovanější volná prostranství v okolí. Je to majetek, který je obecní a obci zůstane. Tím, že se oplotilo, to neznamená, že se uzavřelo veřejnosti. Pouze bylo naším záměrem nejen pro současnost, ale i pro budoucí generace zachovat jej v co nejlepším pořádku. Hřiště nebude sloužit soukromým účelům, během dne bude normálně přístupné, pouze se na noc bude uzamykat a v ranních hodinách odemykat. Oplocení je jakousi zábranou proti vandalismu, který nejen v areálu narůstá. Ano někteří si řeknou, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ale takto by se uvažovat nemělo. Když navštívíte jiná města či vesnice, ve většině případě jsou podobné areály uzavřené a nikdo to neřeší. Hřiště ve Rtyni dle dochovaných fotek bylo kdysi oplocené, a kdyby tomu bylo dosud, nikdo by se nad tím nepozastavoval. Osobně si myslím, že ve večerních a nočních hodinách tam nemá nikdo co dělat. Obdobně je oplocené a uzamykatelné multifunkční hřiště naproti hospodě, pečlivě udržované již 8 let správcem panem Antonínem Olejníkem. Jak jsem zmiňoval v minulém zpravodaji, vznikne hned vedle fotbalového areálu další zázemí směrem na Malhostice, které nebude oplocené a které bude možné využívat všemi návštěvníky. V současnosti je zde hojně využívaná cyklistická stezka, stezka pro inline bruslaře. Na novém prostoru se plánují vybudovat herní prvky, část na fotbálek, zázemí pro maminky s dětmi, koutek s ohništěm apod. Za připomenutí jistě stojí, že před třemi roky v říjnu 2011 dva naši občané Jiří Štětina ml. a Lukáš Jůza dobrovolně založili fotbalový klub junior ve Rtyni nad Bílinou, který se těší dodnes veliké oblibě. V současnosti jej navštěvuje 22 dětí ve věku 4-9 let. Přejeme chlapům pevné nervy a síly, aby vydrželi při své činnosti, jejíž odměnou jsou spokojené, natěšené děti a jejich rodiče, případně pak častější výhry v jednotlivých fotbalových utkáních. VODOHOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ VE RTYNI NAD BÍLINOU (výstavba malé vodní nádrže mezi obcí Ryně nad Bílinou a Velvěty) V rámci schválených komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Rtyně nad Bílinou, které probíhaly v obci od roku 2006 do 2013 byl jejich součástí i návrh výstavby malé vodní nádrže a 3 nových cest v úseku mokřad mezi obcí Rtyně nad Bílinou a Velvěty. Vzhledem k tomu, že se od října letošního roku začne již s realizací samotné stavby, chtěl bych alespoň v krátkosti opět uvést některé informace na pravou míru. Účelem stavby je vybudování malé vodní nádrže v lokalitě silně podmáčeného území vymezeného železniční tratí Trmice Bílina a silnicí III/ Součástí stavby jsou také tři polní cesty, které jsou navržené v těsné blízkosti malé vodní nádrže a podél řeky Bíliny. Veškeré stavební objekty jsou navrženy na pozemcích obce Rtyně nad Bílinou, která pozemky získala právě v rámci pozemkových úprav v k.ú. Rtyně nad Bílinou. Pouze rekonstrukcí odvodňovacího potrubí a věstního objektu bude dotčen pozemek ve správě Povodí Ohře s.p. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, bude zlepšena ekologická funkce prostředí. Hladina vody v nádrži bude korespondovat s hladinou podzemní vody v okolí. Stávající podmáčené území bude nahrazenou vodní plochou s vymezenou litorální zónou. Dokončená stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Hráz malé vodní nádrže a bezpečnostní přeliv jsou navrženy na průtok Q100. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při povodňových stavech. Nádrž bude plnit funkci krajinotvorného prvku. Investorem celé stavby je Státní pozemkový úřad, který případným zájemcům poskytne bližší informace okolo stavby. Stavba nádrže patří k největším tohoto rozsahu v republice, sama Obec by její realizaci nikdy nemohla financovat, proto je to právě v rámci uvedených pozemkových úprav a hlavně pod záštitou a odpovědností SPÚ - od vyběhání dotací na stavbu, přes výběrové řízení, dozor a samotnou realizaci stavby apod. Po kompletním ukončení stavby bude vodní nádrž i cesty převedeny bezplatně do majetku obce Rtyně nad Bílinou. Tzn. obecní rozpočet tato stavba ničím nezatíží. V okolí stavby budou vyznačeny informační tabule o co se jedná, z čeho je projekt investován apod. Výběrové řízení vyhrála firma Metrostav. Vzhledem k tomu, že se bude odvážet obrovské množství zeminy mimo lokalitu bude v období výstavby zvýšen provoz nákladních aut v obci Rtyně nad Bílinou směrem na Ústí nad Labem. Proto žádáme občany o zvýšenou opatrnost v tomto úseku. Dle sdělení SPÚ by dostavba nádrže měla být hotova do pololetí roku Na webových stránkách obce pod složkou Vodohospodářské opatření naleznete další informace k lokalitě biologické posouzení apod.

4 Autobusová doprava oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice od 1. ledna 2015 Z odkazu na stránkách Ústeckého kraje vybíráme nejdůležitější informace, které se budou týkat občanů a dětí, kteří využívají autobusovou dopravu: Platná linka od pro naše obce bude č. 481! Proč dochází ke změnám? Oblast Teplicka, zejména obce a města v těsné blízkosti Teplic jsou dosud úzce provázána se systémem linek MHD Teplice. Tento systém však má dva objednavatele, Na linkách jedoucích mimo město Teplice je doprava objednávána Ústeckým krajem, nebo společně Ústeckým krajem a Statutárním městem Teplice, které se podílí na úsecích uvnitř města. (tyto linky jsou označeny stovkovou číselnou řadou). Trolejbusovou dopravu si objednává samo město. S ohledem na rozsáhlost příměstské dopravy a postupný vývoj legislativy během platnosti stávající smlouvy na zajištění autobusové dopravy na Teplicku, která končí , již není možné tento systém organizace dopravy zachovávat i v následujících letech. Dochází proto k reorganizaci linkového vedení i formy objednávky služby, a městská doprava Teplice se odděluje od linkové dopravy, která jezdí za hranice města. Kdo bude v oblastech Teplicko a Příměstská doprava Teplice zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu? Výběrové řízení vyhrála společnost ARRIVA Teplice s.r.o., která obhájila svou pozici z let , a bude zde zajišťovat provoz do roku Proč se také mění současné linky a jízdní řády? Součástí výběru nového dopravce bylo nejen již zmíněné nutné rozdělení MHD a příměstské dopravy, ale i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové dopravě. Linky řady zanikají a vznikají nové linky , které nahrazují současné spojení okolních obcí a měst s Teplicemi. Spojení mohou nahradit částečně i linky z jiných oblastí. Nové linkové vedení nenahrazuje vnitřní dopravní obslužnost Teplic. Plnohodnotnou obsluhu města Teplice plní městská doprava, která bude zajištěna trolejbusovými a autobusovými linkami, pohybujícími se uvnitř území města. Městská doprava není objednávána Ústeckým krajem, ale Statutárním městem Teplice a o jejím rozsahu budou cestující informováni na základě rozhodnutí orgánů města (předběžný odhad na podzim tohoto roku). Okolí Teplic je silně osídlené a proto bylo rozděleno na dvě oblasti: Příměstská doprava Teplice, která je obsluhována kapacitními linkami a zahrnuje města a obce se silnou vazbou na Teplice. Teplicko, což jsou menší obce vzdálenější od Teplic, ale je zde také vazba na Teplice. Linky této oblasti navíc doplňují příměstskou dopravu. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za kulturou a turistikou. Do Krušných hor, oblíbeného místa volnočasových aktivit, bude zajištěna v cyklistické sezóně přeprava jízdních kol ve větším rozsahu než dosud. Novinkou je zavedení nočních autobusových linek, spojujících Osek, Duchcov, Dubí a Krupku s Teplicemi. Bude zde možné využívat i jiné linky? Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. V případě rozsáhlého okresu Teplice s hustou sítí přepravních směrů je využívání jiných linek mnohdy nezbytné. Významným jsou zejména linky mezi Teplicemi a Bílinou, ale i linky od Ústí nad Labem. Zaniknou některé trasy zajišťované současnou příměstskou dopravou? Ano zaniknou, ale budou nahrazeny linkami jiných smluvních dopravců zahrnutých do systému Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se zejména o: Obsluhu Kladrub, kam dnes zajíždí linka 128 budou zajišťovat zejména linky spojující Teplice s Bílinou. Linku 131 spojující nejkratší trasou Hrob, Dubí, Krupku a Chlumec nahradí linka jedoucí z Litvínova přes Osek, Hrob, Dubí a Krupku do Chlumce ve větším počtu spojů než dosud. Zároveň částečně nahradí spojení mezi Krupkou a Chlumcem. Linku 141 spojující Teplice a Dubí s Cínovcem nahradí linka 398 z Teplic do Altenbergu. Linka, která je v současnosti vnímána zejména jako mezinárodní spojení do Drážďan již dnes umožňuje vnitrostátní přepravu s tarifem odpovídajícím českým cenám. Je plánováno rozšíření provozu linky a její částečné zařazení do systému Dopravy Ústeckého kraje. Obsluhu některých zastávek a lokalit na území Teplic. Krajské linky sice bude možné i nadále využívat pro přepravu v územní působnosti městské dopravy, ale jejich hlavním úkolem je přeprava cestujících z okolních obcí a měst, ne nahrazování městské dopravy Teplice. Zůstanou zachovány vazby autobusových linek z Teplicka do Ústí nad Labem? Ano a navíc se i zlepší. Současnou linku 137 z Teplic do Ústí nad Labem nahradí linka 488, která navíc bude prodloužena až do Duchcova. Spojení z Krupky do Ústí nad Labem je zajištěné jednak přímou linkou z oblasti Ústecka přes Chabařovice a nově se vylepšují přestupní vazby v Chlumci mezi linkami od Krupky na linky do Ústí nad Labem přes Všebořice. Z Krupky do Ústí nad Labem tak budou pracovní dny ve špičce nabízeny v souhrnu 3 spoje za hodinu. Nově vznikají celotýdenní přestupní vazby v Modlanech mezi linkami Teplicka (linky 489 a 490) a Ústecka (linka 454). Jaké se bude platit jízdné? Od se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Dubí do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat. Pravidelní cestující si na Teplicku jako dosud budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Oproti současném stavu se však bude více cenových úrovní jízdného podle počtu a vzdálenosti projetých zón. Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. Současné bezkontaktní karty užívané v odbavovacím zařízení MHD a příměstské dopravě Teplice jsou technicky zastaralé a nebude možné je použít pro nové krajské linky. V přechodném období do integrace všech smluvních dopravců budou možné i jiné formy jízdních dokladů. O novém tarifu budeme cestující podrobně informovat v rámci kampaně před zahájením provozu.

5 VOLÍME DO ZASTUPITELSTVA OBCE Je určitě potěšující, kolik občanů z našich řad má zájem hájit zájmy těch ostatních, řídit a společně se starat o naše obce. Na úřadě pracuji 15 let a za tu celkem dlouhou dobu mé působnosti už člověk zjistí a pozná charakter většiny lidí, se kterými přišel v určitých situacích a i běžném životě do styku. Proto mě u některých protikandidátů dost udivuje, že najednou mají zájem o změny, přitom za uplynulou dobu nepřispěli vůbec ničím k zájmu obce a svých sousedů. Ale je to o charakteru každého z nás. To, že se dávají dohromady lidi, kteří v minulých obdobích šli proti sobě nebo se ani neznají, už svědčí o svém. Úsměvné je i to, že někteří nezaměstnaní nebo důchodci mají ve svých kolonkách uvedeno povolání. Když jsem se na tuto věc ptal na pověřeném správním úřadě, bylo mi odpovězeno, že toto se neřeší.. takže kdybych u své kolonky napsal prezident České republiky, bylo by to nejspíš v pořádku. Ale to by mi asi nikdo z Vás neuvěřil :-) Chtěl bych něco uvést k působnosti v zastupitelstvu! Před 12 lety jsem vstoupil do toho našeho. Moje důvody byly takové, že jsem chtěl dělat ještě více pro lidi. Nejsem Ferda Mravenec práce všeho druhu, ale chtěl jsem být přínosem v tom, co mi jde a co je užitečné. Bohužel neumím všechno. Přiznám se bez mučení, že technické záležitosti a řešení věcí v terénu nejsou mou silnou stránkou a některým věcem nerozumím. Od toho tu jsou samozřejmě jiní, kterým věřím. Proto jsem svou práci soustředil na administrativu, která v tomto případě není zanedbatelná. Někdy je to opravdu k zbláznění a já si říkám: ať žije byrokracie a vím, že bude hůř. Když jsem zažil předchozí zastupitelstvo jako jen zaměstnanec úřadu, účastnil se jejich jednáních, divil jsem se, jak to že zvolení zástupci jedné kandidátky si nedokážou stát za svými názory, jak to že navržený kandidát na starostu a místostarostu nemá podporu svých lidí, i když jsou ve většině. Přeci šli do toho zastupitelstva se stejným záměrem. Proto právě při následných volbách v roce 2002 jsem to zkusil a působím již třetí volební období. Myslím si, že práce v zastupitelstvu by měla být týmovou prací a lidi ze stejného týmu by měli jako ve sportovních utkáních kopat za svůj tým. Tím nechci říct, že všichni bezmyšlenkovitě kývat na vše jako ovce. Co si dále myslím je, že na malých obcích by se nemělo hrát na velkou politiku, ani na to kdo z jaké je strany. Za uplynulé roky byly také hlučnější výměny názorů, byly věci, se kterými jsem souhlasil i nikoli, i zpětně kdybych mohl, hlasoval bych jinak apod. Ale nic už se nedá vrátit. Starosta a místostarosta toho mají samozřejmě na svých bedrech nejvíc, ostatní zastupitelé mají většinou svá zaměstnání a to co vykonávají v zastupitelstvu, dělají nadrámec svých povinností dobrovolně. Naše strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů jsou lidi, které znám, vím co od nich můžu čekat, jsem rád že se dále rozhodli podpořit současné vedení obce. Nejdůležitějšími jste právě vy voliči! Vy rozhodujete, jak to vše bude dál. Za uplynulé roky poznání, nejsem přítelem velkých gest a slibů, protože my na malých obcích máme nejvíc svázané ruce s pravomocemi. Přesto se po nás chtějí výsledky jak z vyšších institucí, tak zejména od těch, pro které tu jsme - od našich spoluobčanů. Vy rozhodnete, zda jste byli s naší prací spokojeni, či nikoli. Stranou by měly jít určitě osobní pocity nebo nepravdivé domněnky typu ten si nahrabal apod. Papír snese všechno, mohl bych psát román, co by se dalo slíbit,ale tohle není náš styl. Prostě jednoduše, ať si každý shrne uplynulé roky, co se udělalo a od toho se rozhoduje. Někdo si řekne, už jsme zde dlouho, už by to chtělo změnu, ale když něco dobře funguje, tak proč to měnit. I my se stále učíme, stárneme, přizpůsobujeme se novým zkušenostem a situacím. Umět jednat s jinými úřady, lidmi umět naši obec zastupovat, na tohle všechno by se mělo přihlížet. Každoročně podléhá naše obec několika hloubkovým kontrolám různých státních institucí, jak je nakládáno s majetkem, jak s finančními prostředky apod. Poslední dílčí kontrola za rok 2014 proběhla Kontrolují se všechny doklady, které se týkají chodu obce a úřadu. Za uplynulé období byly všechny kontroly zjištěny bez chyb a v pořádku, což je vizitkou, že jsme se svěřeným majetkem a financemi dobře hospodařili. Rovněž o tom jak jsou občané spokojeni a co je případně trápilo svědčí i účast na veřejných zasedání zastupitelstva obce. Většina lidí, která přišla s nějakým problémem či prosbou byla vyřešena na radnici, případně se jeho záležitost projednala na zasedání. Z 39 veřejných zasedání za roky se občané dostavili jen na 7. Jednalo se vždy o konkrétní případy, které byly na místě vysvětleny či řešeny. Pro zajímavost se nejvíce osob dostavilo na květnové zasedání letošního roku, celkem 9, kdy je zajímaly informace okolo místní hospody. Ostatních 6 zasedání se účastnily 2-3 osoby a když jsem si vytáhl ze zápisů, co je zajímalo, tak se jednalo o byty, opravy komunikací, dopravní značení, bioodpady a příčné prahy na silnicích. Tímto článkem jsem chtěl vyjádřit svůj názor z vlastního působení a zkušeností, které jsou nejen pro mě důležité. Přeji Vám všem dobrou volbu svých kandidátů a věřím, že podpoříte kandidáty z volební strany č.2 Sdružení nezávislých kandidátů Jaroslava Lišku, Marka Bulu, Kristinu Diessnerovou, Radka Anderle, Marii Greplovou, Jiřího Štětinu, Jiřinu Kubíkovou, Petra Cvrčka a Milana Knotka. Marek Bula REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A ZELENĚ 1. fáze začala v loňském roce a na jaře letošního roku byla ukončena. Jedná se o areál u bytového domu s malometrážními byty, kde se rovněž nachází obecní knihovna. 2. etapa revitalizace ploch probíhá v parku u Missivy, pod kostelem a následně se již nyní pracuje na obnově parčíku u bývalého památníku T. G. Masaryka. Poslední třetí navrhovaná etapa je točna autobusu až téměř k přechodu přes koleje. Tato etapa bude nejnáročnější na realizaci,neboť v sobě zahrnuje i dopravní řešení a umístěné inženýrské sítě. Konkrétní realizace ještě není přesně časově stanovena, přestože projekty jsou již zpracovány. OPRAVY KULTURNÍCH PAMÁTEK KAPLE MALHOSTICE A ZEĎ KOSTELA V letošním roce došlo konečně k realizaci oprav kaple v Malhosticích a zdi včetně výklenkových kaplí u kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou. Pro připomenutí, obě stavby jsou kulturní památky, proto je lze opravovat pouze pod dozorem Národního památkového úřadu + odboru památkové péče Magistrátu města Teplice, tedy hlavně za jejich pevně daných podmínek. Na konci roku 2013 proběhla výběrová řízení na obě památky. Vyhrály firmy s nejlepší cenou i referencemi. V případě obvodové zdi nenastaly s firmou ani s pracemi žádné komplikace, bohužel toto se nedá říci o firmě pracující na kapli. Špatně spolupracují s památkáři, špatně komunikují s obcí. Přesto věřím, že se i přes mírné zádrhely podaří obě památky vyzdvihnout.

6 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU se konají v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 V první den voleb začíná hlasování ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin. Pro volební období se volí 7 členů zastupitelstva obce /ze 27 kandidátů/. MÍSTO KONÁNÍ VOLEB: Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou č.p.136 v přízemí hlavní budovy bytového domu se 27 malometrážními byty ZAREGISTROVANÉ KANDIDUJÍCÍ STRANY DLE LOSOVÁNÍ VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY.

7 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Pro připomenutí informace, které se v našem zpravodaji neustále opakují: K vývozu domácího odpadu dávejte pouze plné nádoby! Třiďte odpady! Nadále platí celoroční bezplatné využití kontejnerů na velkoobjemový odpad na sběrném dvoře u budovy obecního úřadu, kde je nutná domluva předem, neboť dvůr se zavírá. Na jaře opět bude připraven bezplatný svoz nebezpečného odpadu. Svozový den je čtvrtek každý čtvrtek v zimním období, v letním období každý sudý čtvrtek 1 x 14 dní, kontejner a sudy na hřbitově jsou určeny pouze na HŘBITOVNÍ ODPAD! Vážení spoluobčané, věřím, že nadále budete plnit jednoduché podmínky a to je třídění a plné nádoby k vývozu. HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZIMNÍHO OBDOBÍ 2014/2015 od do každý čtvrtek! Porovnání odpadů za jednotlivá čtvrtletí 2013 a I.Q II.Q CELKEM Plast 3,158 t 4,436 t 7,594 t Papír 1,480 t 2,020 t 3,5 t Sklo 0,465 t 0,827 t 1,292 t Směsný komunální odpad domácí 43,7864 t 36,9553 t 80,7417 t 2014 I.Q II.Q CELKEM Plast 3,806 t 4,292 t 8,098 t Papír 1,293 t 1,890 t t Sklo 0,583 t 0,738 t 1,321 t Směsný komunální odpad domácí 40,2926 t 31,0212 t 71,3138 t BIODPADY zkušební rok 2013 se osvědčil, v roce 2014 přibyli další zájemci V oblasti tříděného odpadu byla v roce 2013 rozšířena zkušebně služba vývozu biologicky rozložitelného odpadu. K 65 zájemcům /domácnostem/ na základě ankety v letošním roce přibylo na začátku svozového období dalších 13 zájemců a již nyní evidujeme další 3 pro rok Třídění biodpadů našlo mezi občany tedy své uplatnění. V roce 2013 občané vytřídili do bionádob 32,2206 tun biologicky rozložitelného odpadu. Za období duben červen 2014 se vytřídilo 17,4737 tun. Uživatele BIONÁDOB opět upozorňujeme, že nádoby po ukončení letošního svozového období = poslední svoz se koná si ponechávají do zahájení nového svozového období tj. duben Případné další zájemce touto cestou vyzýváme, aby se nahlásili na obecním úřadě. Nádoby jim poté budou vydány před zahájením svozového období Jedná se opět o bezplatnou službu pro občany. Podmínkou je nádobu na biologicky rozložitelný odpad /240 l/ ve svozovém období dávat každých 14 dní k vývozu. Novinkou letošního roku je od července 2014 možné bezplatné využití kontejneru na nepotřebný bytový textil, obuv, oděvy, hračky. Kontejner je umístěn naproti budově obecního úřadu. Vkládejte vše čisté a zabalené. Výtěžek je určen na podporu Nadace Sova Na závěr tohoto článku bych rád připomněl podstatnou informaci, se kterou počítá naše volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů i do dalšího volebního období V případě vítězství v říjnových komunálních volbách zachováme veškeré služby v oblasti odpadů pro občany nadále bezplatné. Od byl v obci a spádových místních částech zrušen pro všechny občany poplatek za komunální odpad. Věřím, že většina domácností toto ocenila a nadále ocení, vzhledem i k výši max. možného výběru poplatku až 1 000,-Kč na osobu dle zákona. Jak jsem o tom psal v některém z minulých zpravodajů, jedná se z našeho stanoviska o spravedlivější promítnutí a využití daní ze státního rozpočtu pro všechny stejnoměrně. Jsem rád, že můžeme našim občanům v tomto směru ulehčit jejich životní situaci.

8 NÁZEV Poplatek za psy Silnice Mateřská škola Základní školy Činnosti knihovnické Kulturní památky Kultura Tělovýchovná činnost Využití vč dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Komunální služby a úz. rozvoj Nebezpečný odpad Komunální odpad Separovaný odpad Péče o vzhled obce a veř. zeleň Domov důchodců Bystřany Raná péče Požární ochrana Krizová opatření Volby do Evropského parlamentu Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Banka Pojištění majetku Převody vlastním účtům Vratka za volby do PSPČR 2013 Celkem výdaje pro rok 2014 ROZPOČET PRO ROK 2014 k VÝDAJE odchyt do útulku údržba, opravy provoz školné provoz kaple Malhostice, zeď a výklenkové kaple u kostela kaple Vrahožily slavnosti, Mikuláš, MDD, vánoční strom, jubilanti, nar. děti provoz MSH, dotace FK, oplocení přístřešky Malhostice, Vrahožily + dotace nezisk org. opravy, zálohy hospoda údržba, zálohy poplatky, daně, koupě pozemků likvidace odvoz, likvidace papír, sklo, plasty, bio údržba, pracovníci, rekultivace dotace DHZS Žalany, dotace poplatky KB + ČNB ČÁSTKA 1 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 NÁZEV PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Dotace na volby do Evropského parlamentu Dotace na výkon státní správy Převody z rozpočtových účtů (KB + ČNB) Finanční dary na Rtyňské slavnosti Bytové hospodářství nájemné v obecních bytech Nebytové hospodářství hospoda Poplatek za hrobové místo Převod plynofikace na RWE - Velvěty Věcná břemena - pozemky Pronájmy pozemků Prodeje pozemků Úroky na bankovních účtech Odměna za recyklovaný odpad EKO-KOM CZ a.s. Užívání multifunkčního sportovního hřiště Odvod z loterií a podobných her Partner České pošty Přestupková agenda Sankční platby životního prostředí Celkem příjmy pro rok 2014 ČÁSTKA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hospodaření obce za leden 2014 až září 2014 Příjmy: ,52 Kč plnění 83,45% Výdaje: ,94 Kč plnění 75,55% Stav na běžném účtu k ,75 Kč Stav na účtu ČNB k ,81 Kč

9 14. ROČNÍK RTYŇSKÝCH SLAVNOSTÍ sobota Tradiční oslava nastávajícího léta, času prázdnin a dovolených se opět vydařila. Počasí nás jako každý ročník trochu pozlobilo, ale nezměnilo to nic na tom, že přišel velký počet návštěvníků, i když nám v tomto termínu konkurují jiné akce v okolí anebo děti odjíždějí na tábory a rodiny na dovolené. Nepamatuji si z uplynulých let takový nával lidí už ve 13,00 hodin, kdy program začínal. Takže opět pro připomenutí několika větami o této podařené akci: Velké díky patří hlavně všem našim věrným i novým sponzorům, bez jejichž finanční podpory by slavnosti nebyly takového rozsahu. V letošním roce jsme od sponzorů získali krásných ,-Kč. Náklady se vyšplhaly na částku ,-Kč /atrakce, účinkující, pódium, ozvučení, technika, toalety, mediální a tisková propagace,elektro přípojky + spotřeba energií/. Pro návštěvníky byl v areálu fotbalového hřiště připraven opět zdarma pestrý program plný hudebních čísel např. Věra Martinová, Maxim Turbulenc, Blue Rocket, Krausberry, revivaly ZZ Top či Depešáci. Dále zde byli sportovní a zábavné atrakce pro děti i dospělé /koně, poníci, hasičská technika, vojenská historická vozidla, střelnice /,mimo areál hřiště pouťové atrakce, které se osvědčily již uplynulých ročnících. Lidé mohli opět přispět na psí útulek v Žimu, sledovat dovednosti šermířů, Jezdeckého klubu Rtyně nad Bílinou AL-AMAL, seznámit se s činností Českého svazu včelařů či za podpory našich myslivců si zastřílet ze vzduchovek o ceny. Vše po 22 hodině završil nádherný 8 minutový ohňostroj. Jako pořadatele mě těší, že nenastaly žádné problémy po technické stránce, ani se stánkaři, ani se neobjevily žádné výtržnosti a že se celý průběh nijak nepokazil. Popravdě si vždy oddychnu po ohňostroji :-) Každopádně slavnosti nás baví organizovat a je prima, že se na nich podílí stále více lidí, kterým touto cestou ještě jednou velice děkuji. Názor někoho, kdo je zapšklý a zalezlý celoročně doma, že akci děláme pro opilce je dost přízemní a dotyčný neví, o čem mluví. Hlavní část dne je věnována samozřejmě dětem. Večerní program už spíše dospělým. To, že se někdo opije, tomu se dá těžko zabránit. Jsem rád, že slavnosti můžeme pořádat, že se uchytily a těší se v širokém okolí velké oblibě. Lidé se přijdou pobavit, popovídat si s těmi, které dlouho neviděli a beru to, že alespoň takto se na chvilku všichni sjednotí.to samé i v případě rozsvícení vánočního stromu, jehož letošní již osmý ročník je plánován na neděli 23. listopadu 2014, opět ve spolupráci s rádiem Blaník. V případě vítězství naší strany č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů budeme chtít v těchto akcích nadále pokračovat. Opět pro všechny generace. Předběžnou vizi už máme na příští rok, kdy bychom chtěli 15. jubilejním ročníkem slavností shrnout ty předchozí a vybrat to nejlepší. ZPRÁVY Z KOSTELA Téměř každý rok bilancuji, co se v našem regionu údolí řeky Bíliny povedlo a nepovedlo. Letos se výsledek naklonil ve prospěch kolonky "povedlo". Pan Tomáš Odvárka vymaloval svědomitě kapli svatého Antonína ve Vrahožilech. Výsledek předčil očekávání a kaple je ze 100 procent opravena, chlouba celé návsi. Zkrášlovaly se - po vzoru Vrahožil - i jiné návesní prostory. Ve Rtyni vznikl na bývalé návsi parčík, ohradní zeď bývalého hřbitova kolem kostela se v těchto dnech rekultivuje v celé své rozloze. Nejen chlebem živ je člověk, ale i krásou přírody a životního prostředí. Prostředí v našich obcích se zlepšuje, ačkoliv se někdy člověk diví, kolik černých skládek a nepořádku dokážou leckteří jedinci udělat. Za to nemůže vláda, "ti nahoře", ale někteří z nás. Kaple v Malhosticích také povstala téměř ze stavu ruinózního, byť cesta z popela byla a je klikatá a všem odpovědným osobám přidělala obnova hodně vrásek a tekoucích nervů. Není pochyb, že opravená kaple bude významným příspěvkem pro zkulturnění malhostického prostředí, které je na některých místech, zvláště v oblasti bývalého statku a tvrze, notně zjizvené. Problémy jsou nepříjemné, ale výsledek bude za to stát. Pro zájemce upozorňujeme, že kostel svatého Martina je otevřen každou druhou a čtvrtou neděli většinou od 10:00 do 12:15 hod. Bohoslužby jsou vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 11:30. Posvícení na sv. Martina letos připadá 9. listopadu. Aktuality z kostela a celé farnosti možno sledovat také na facebooku ve skupině RTYŇSKÝ KOSTEL. Pěkné podzimní dny přeje Martin Šístek, sakristián kostela PROVOZ PARTNERA ČESKÉ POŠTY RTYNĚ NAD BÍLINOU Opakovaně připomínáme, že doručování zásilek, důchodů, dopisů, balíků atd. nejde za námi, ale zůstává STÁLE v působnosti České pošty. V případě reklamací a stížností se tedy musíte obracet na pobočku Teplice 1! Dále je nutné, aby byla dodržována otevírací doba, neboť časovač přepážky je nastaven řídící poštou přesně, poté se uzavírá a nejdou již provádět poštovní transakce. Na otevírací dobu je napojeno rovněž časově nastavené motorizované přebírání poštovních zásilek na řídící poštu Teplice. Kromě poštovních služeb zajišťuje paní Rakušanová na pobočce Partnera České pošty výběr poplatků za psy, hrobová místa, nájemné apod. Důležitá připomenutí pro řádná doručení poštovních zásilek: - u všech institucí mít nahlášenu správnou poštovní adresu Rtyně nad Bílinou = PSČ Kozlíky, Velvěty, Vrahožily, Sezemice a Malhostice = PSČ TEPLICE. - Žádné ulice oficiálně neexistují (někteří mají stále uvedeno např. Ústecká ulice, Sezemická ulice apod.). - Mít u svého domu řádně označenou poštovní schránku, dům označen číslem popisným/evidenčním. VZORY DORUČOVACÍCH ADRES: PAN(Í) XY Rtyně nad Bílinou č.p. XX PAN(Í) YZ Kozlíky č.p. XX TEPLICE OTEVÍRACÍ DOBA PONDĚLÍ ÚTERÝ 9-14 STŘEDA ČTVRTEK 9-14 PÁTEK 9-12 Kontakt: paní Vladimíra Rakušanová

10 DOPRAVA SLUŽBY PRO OBČANY - KONTAKTY (dlouhodobá spolupráce) Pavel Hrdlička, Velvěty VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Jiří Jurčík, Žalany ODVOZ FEKÁLIÍ Stanislav Beránek, Krupka TOPENÍ, VODA, PLYN Josef Hliba, Rtyně n/b HASIČI ŽALANY , HLÁŠENÍ PÁLENÍ LISTÍ apod. SPRÁVCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ Rtyně n/b Hasiči Teplice Antonín Olejník ODVOZ POPELNIC Podnik technický služeb s.r.o., Lovosice POTRAVINY LANDA Tyto kontakty jsou zde záměrně uváděny, aby v případě potřeby např. nesvítí mi před domem lampa, chci pálit listí nebo mi nevyvezli popelnici atd. jste přímo kontaktovali příslušnou pověřenou osobu či firmu a ne obecní úřad. Jedná se stejně o přetlumočení daného problému a situace. Děkuji za pochopení! Jezdecký klub AL-AMAL, Rtyně nad Bílinou Jezdecká sezona má letos skoro odzvoněno. Tak mi dovolte malé shrnutí našich úspěchů, snažení a novinek. Vzhledem k velmi mírné zimě a časnému nástupu jara, mohl Legolas zahájit o měsíc dříve přípravu na závody. Nic nám tedy nebránilo účastnit se jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem, který se konal Byli jsme osloveni předvést mladou disciplínu v České republice - Working Equitation (workink ekvitejšn). Tato disciplína upevňuje partnerství mezi koněm a jezdcem, tréninkem dosáhnete vysoký stupeň přiježděnosti a zručnosti. Na festivalu nás zařadili do sobotní večerní Fitmin show. Jelikož se program protáhl, přišli jsme na řadu až kolem 23. hodiny. Bylo to tedy pro nás všechny dost náročné. Pro koně Legolase to bylo první vystoupení v osvětlené hale a ještě večer. Měli jsme trochu obavy. Při vstupu do haly se Legolas choval jako profík. S jezdcem Břetislavem Růžičkou (Břeťou) jsou skvělá dvojka. Foto: Břetislav Růžička s Legolasem - Jezdecký festival, Lysá nad Labem Foto: Nikola Vosmiková s Legolasem, Rtyňské slavnosti 2014 Divákům se předvedly základní prvky drezurního testu, část ovladatelnosti a velmi oblíbená rychlostní zkouška, tzv. SPEED TEST. Video záznam z festivalu je ke zhlédnutí na našich webových stránkách. Legolas měl svou premiéru a zajel si s Břeťou svůj první parkur stupně L - 115cm. Ono se to nezdá, ale každá překážka vyšší jen o centimetr je znát. Dalším úspěchem byla kvalifikace v Seriálu SaS Cup 2014, který pořádal JS Hipodrom Most. Bezchybným finálovým parkurem postoupili do Superfinále, kde obsadili celkovou 4. příčku. V září se konaly závody disciplíny Working Equitation v Karlových Varech - Rosnicích. Ve střední střídě "S" se tato sehraná dvojka umístila na 1. místě a vezli si domů pěkný křišťálový pohár. Divákům děkujeme za podporu :-) Dodalo to závodu tu šmrncovní atmosféru. Když už jsme v tom děkování. Za celý jezdecký klub mohu poděkovat firmě D. S. K. spol. s r.o., která nám poskytla pro koníky podestýlku formou pilin. Velké díky také mamce od Nikči - Blance Zadákové, která je pokaždé připravená s čímkoliv pomoc, sehnat, opravit. Moc si toho vážíme a je fajn, že takhle podporuje dceru v jezdeckém sportu. Také díky příspěvku od obce Rtyně nad Bílinou, se můžeme prezentovat na závodech a akcích v klubovém oblečení :-) No a jaké největší novinky mohou být, než že se náš tým rozrostl o dva malé koňáky Ríšu 10 měsíců (od Jany a Vaška Zuberů) a našeho Martínka 5 měsíců. Pokud i Vaše děti, vnoučata, mají rády koníky, přijďte se k nám podívat (po telefonické domluvě). A za nějakou tu mrkvičku, jablíčko, Vám ratolest i svezeme. Autor: Marie Růžičková (vedoucí Jezdeckého klubu AL-AMAL) Občasník Rtyňský zpravodaj vydává Obec Rtyně n/bílinou pod vedením Marka Buly, tel Grafická úprava Mini Media Services, OBČASNÍK JE VYDÁVÁN ZDARMA. Náklad 330 výtisků. Evidováno pod registračním číslem: MK ČR E

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1032 Lesnictví celkem 200 - nákup materiálu 80 - nákup služeb 120 2212 Silnice - místní komunikace celkem 3.650

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více