přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček"

Transkript

1 SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, Dostává se Vám do rukou již páté číslo Obecního zpravodaje. Nebude dlouho trvat a začneme tento časopis vydávat s železnou pravidelností navzdory klesajícímu zájmu čtenářů. Po podrobné analýze tohoto stavu jsme zjistili zajímavý poznatek. Občané (pro které je tento časopis určen) prý : nejsou informováni o tom, že Zpravodaj bude vydán nevědí, že vůbec byl vydán a dán k dispozici (zadarmo) není náležitě na viditelném místě, neboť mezi jinými tiskovinami zanikne není náležitě nabízen tak, jak by měl, neboť hlavní zájem má mít vydavatel na tom, aby se jeho zprávy dostaly tam, kam patří navržen od čtenářů je systém roznášky přímo do domu K názorům vyplývajících z výše uvedených bodů bych si dovolil s prominutím navrhnout ještě předčitatele, kteří by každému doma předčítali obsah vydaného časopisu. Slibuji Vám, vážení čtenáři, že se již nebudu vyjadřovat k důvodům, proč vydáváme tento časopis. Děkuji Vám za pochopení. Chtěl bych touto cestou poprosit občany, aby se vší shovívavostí posuzovali výpadky obecního osvětlení, které nás zlobí víc než dost. Vše je vinnou starého vedení. Postupně opravujeme, měníme, co se dá. Mějte prosím strpení. Do pořádné opravy vozovky, parkovacích míst a vybudování autobusové zastávky se pustila fa. Woodface. Toto vše provádí na své náklady, jen je trochu zlobí dodavatelé, tak jim držme palce, ať to všechno stihnou, než bude padat sníh. Stavební aktivity této firmy se rozšiřují na úkor celé sítě komunikací v obci. Mnohé je již zdůvodněno, mnohé již pozměněno. Občané chtějí vědět, kdy se kamionová doprava natolik omezí, aby ostatní účastníci nemuseli jezdit po chodnících, a zaměstnanci téže firmy neparkovali, kde se jim zlíbí. Z mé pozice starosty obce se těším, až rozmach této firmy, které přeji maximální prosperitu, se přesune na místo, na kterém je vypracována studie moderního výrobního závodu. Pochválit musím skupinu iniciátorů o vytvoření Rybářského spolku, kteří se rozhodli, že rybařinu vezmou řádně do ruky a vytvoří Rybářský spolek v obci Přezletice. Schůze byla současně ustavující a na triko ho dostal Jiří Horálek. Očekáváme jejich písemnou zprávu o ustanovení a jejich plánu budoucí činnosti. I Sokol se zviditelnil ve své činnosti, dokonce má cvičební nářadí. A tak pondělky jsou jejich. Musím opět pochválit údržbářskou partu, která zabezpečila svoz odpadků, jež dokonce sama naložila a odvezla. Všem občanům, bez rozlišení věku, přeji mnoho zdraví a spokojenosti, těm mladším a nejmenším bohatého Mikuláše a hodně velkého Ježíška. přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček

2 Z HISTORIE NAŠÍ OBCE Vážení čtenáři Zpravodaje, v dnešním a několika následujících číslech Obecního zpravodaje bychom vás rádi seznámili s několika skutečnostmi z historie naší obce. V dnešním čísle vám přiblížíme vlastníky statku zemanského Přezletic od dob nejstarších kronikářských zápisů až do roku 1744, kdy dochází k reorganizaci půdy a majetku původních 18 usedlostí Přezletic, které vytvořily základ dnešní obce, a někteří potomci těchto prvních vlastníků půdy gruntů dodnes žijí na statcích, jež tvoří historické jádro Přezletic. 1. Nejstarší historie až do roku 1744, kdy dochází k přerozdělení majetku původních 18 statků. Citace z knihy J.V. Práška : Brandýs nad Labem panství i okres, díl III. z roku Přezletice, od XVI. stol. Předletice, byly samostatným statkem zemanským, zpravidla v držení měšťanských rodin pražských. R koupil je pekař Pecold příjmením Čepice, od vdovy Freclina z Posenpacha, hofrychtáře měst královských. Nedlouho potom držel je Mikuláš Rotlev a prodal r Habartovi suken kraječi. R připomíná se Pertman seděním na Přezleticích, r Jan panoše z Přezletic, r Tůma z Přezletic vzdal dědictví v Přezleticích sestře Kateřině, choti Petra Čúcha, r Jan Přezletický v Sluhách. V XVI. stol. chlebila zde vladycká rodina Hradeckých z Přezletic, z nichž r jmenují se v tituláři Jindřich a Šebestián. Od konce XVI. stol. připojeny jsou Přezletice ke Ctěnicům. Užitky panské šly z velikého rybníka, z haltýřův a masného krámu, r výslovně jmenovaného. Č. 34 katastru Předletského jest dvůr Zlatý kopec, na výšině opodál vrchu Kuchynky, který řídil se právem hor viničních. R držel jej Václav Hilsen na Zlatém Kopci. Po bitvě Bělohorské připadl k záduší chrámu sv. Vojtěcha na Novém městě Pražském a býval pronajímán. V zádušních počtech řečeného chrámu se dočítáme, že zbývalo r za paní Annou Želeckou 78 zl. 51 kr. z nájmu Zlatokopeckého. Téhož roku dáno tesaři Janu Zelnickému za pobití střechy nad marštalí a ostatní správu 93 zl. 55 kr. R dvůr prodán a měnil často majitele, až r koupil jej baron Hochberk a spojil se Ctěnici. Drží se k němu 47 ha 28 a 61 m 2 polí. Když r vypuklo v Čechách povstání sedlské, veliký počet lidu sedlského vytáhl 24. března ku Praze, nemálo tím poděšené. Správa země, v jejímž čele stál tehdy nejvyšší purkrabí Pražský kníže Fürstenberk, učinila rozsáhlé přípravy obranné. Vojsko jízdné a pěší mělo původně vytrhnouti proti vzbouřencům k Vinoři, poněvadž však tito kromě obvyklé silnice táhli i cestami jinými, jedni skrze Dehtáry, druzí až k Čakovicům a Líbeznicům, zadržáno vojsko a rozestaveno na louce před Pražskou invalidovnou. Tam přišel i kníže Fürstenberk s polním zbrojmistrem šlechticem Wiedem, aby s vůdci vzbouřencův osobně jednal. Jsa vojskem chráněn, popošel vstříc sedlákům, v jejichž čele šli čtyři náčelníci, a tázal se jich, čeho žádají. Jménem všech odpověděl jeden : Jdeme do Prahy a chceme svobodu. Při tom rukou cosi pod kabátem ukrýval. Tázán jsa opět, co ukrývá, odpověděl zprudka : Karabáč na panské šelmy jako jsi ty. Byl to Josef Miran z Přezletic, ne sedlák, nýbrž snad novoosedlý, poněvadž sedláka toho jména nikdy v Přezleticích nebylo. Ale se zlou se potázal. Již 29. března oběšen byl na šibenici, která byla postavena na místě, kde nejvyššímu purkrabí karabáčem pohrozil. Ve vsi bývalo18 osedlých, ale r Adam František Losy, hrabě z Losymtálu nařídil zmenšení větších usedlostí a přidal od nich pozemky k usedlostem menším. Byly pak tyto grunty poplatné : 1. Purkr. č. 1, statek Maštalovský, jinak Čichlovský, nyní též č. 1. Hospodařili na něm od roku 1807 Josef Štros, 1849 Kateřina Halíková, 1854 Václav Knitl a od roku 1883 František Knitl. 2. Purkr. č. 2, chalupa Nikorovská, nyní č. 18. Držel ji od roku 1799 Jan Malý, 1859 Josef Antoš, 1876 Karel Antoš a od roku 1905 František Šmíd. Z 21 str. utvořena nová chalupa č. 22, již držel r Josef Mácha, 1821 František Mácha, 1873 Václav Svoboda a r Josef Svoboda.

3 3. Purkr. č. 3, statek Samkovský, nyní č. 13. Roku 1820 na něm hospodařil Jan Černý, 1840 Josef Řehák, 1880 Antonín Řehák a r František Olmer. 4. Purkr. č. 4, statek Merunkovský, nyní č. 14. Hospodařil na něm r Jan Valtrt, 1846 František Valtrt a r Josef Holešák. 5. Pur kr. č. 5, stat ek Čur dovs ký, nyní č. 15. Roku 1808 byl statek prodán Matěji Pokornému, po němž následovali : roku 1808 Josef Černý, 1815 Petr Skrčený, který odprodal 30 str. k č Purkr. č. 6, chalupa Břízhoská, nyní č. 39. Roku 1756 sveden k panství, r je rozdělen. Č. 39 prodáno Václavu Čermákovi, po něm následovali r Jiří Prokl, 1806 Václav Prokl, 1817 Jan Kopřiva, 1821 František Řehák, 1860 Josef Antoš, 1883 František Antoš. Ze zbytku vznikla chalupa č. 26 Antonína Ševčíka o 19 str. 7. Purkr. č. 7, chalupa Čichlovská, nyní č. 28. Roku 1757 se ji ujala vrchnost a rozdělila ji na tři chalupy po 20 str. Č. 28 držel Josef Kostelecký, 1807 Petr Skrčený, 1867 Josef Antoš, 1906 Josef Antoš, 1907 Antonín Antoš a č. 3 Karel Šoltýs. 8. Purkr. č. 8, chalupa Jelínkovská, nyní č. 21.Od roku 1812 ji držel František Novotný, 1841 Václav Moucha a roku 1881 Josef Moucha. 9. Purkr. č. 9, chalupa Dvořákovská, nyní č. 24, od roku 1821 ji držel Jan Ričl, 1865 František Kratochvíl, 1896 Marie Kratochvílová, 1907 Karel Dobeš. Roku 1801 oddělena chalupa o 13 1 / 2 jitrech, č. 38 pro Jonáše Ričla, po něm následovali r Jan Ričl, 1871 Josef Holešák, 1884 Josef Mavháček a roku 1885 Jan Pokorný. 10. Purkr. č. 10, chalupa Koženého, jinak Hanušovská, nyní č. 25. Od roku 1845 ji držel Josef Kindl, 1876 Karel Kindl, 1899 Josef Moucha a od roku 1907 Josef Thoma. R odděleno č Purkr. č. 11, chalupa Kuthanovská, nyní č. 27. Jejím majitelem byl od roku 1820 František Nedvídek, 1843 František Holešák a ihned Karel Holešák a od roku 1908 Antonín Holešák. 12. Purkr. č. 12, chalupa Hasalovská, vedle velikého rybníka, r nově založená a vystavěná, nyní č. 19. Od roku 1759 ji vlatnil Jan Pabiánský, šenkýř Novohospodský, 1793 Matěj Pokorný, 1872 Josef Pokorný, 1888 Antonie Pokorná a od roku 1909 Josef Pokorný. 13. Purkr. č. 13, chalupa Jelínkovská, roku 1744 spojena s purkr. č Purkr. č. 14, chalupa Purkrabovská, jinak Podbrdovská, nyní č. 23. S úrokem a robotou chalupnickou ji držela Teresie Čejkovská, 1753 Václav Čermák, 1793 Karel Runc a od roku 1806 Josef Svoboda. 15. Purkr. č. 15, chalupa Moravecká, jinak Čížkovská, nyní č. 26. Od roku 1820 ji držel Jan Ševčík, 1854 František Halík a od roku 1881 Josef Halík. 16. Purkr. č. 16, chalupa Strankovská, jinak Vlachovská. Od roku 1800 ji držel Josef Šlechta, 1867 Josef Antoš, 1906 Josef Antoš a od roku 1907 Antonín Antoš. 17. Purkr. č. 17, chalupa zvaná Na spáleništi, u starých haltýřů, nyní č. 29. Od roku 1803 ji vlastnil Václav Kostelecký, 1841 Antoním Löffler a od roku 1877 Jan Lefler. 18. Nová hospda, roku 1714 o 16 str. 2 věrt. rolí. Opodál vsi, při staré pražské silnici do Brandejsa, jest osamělá bývalá zájezdní hospoda Kocanda. Farou i školou náležely Přezletice vždy do Vinoře.

4 V příštím čísle bychom Vám rádi přiblížili tu nejstarší historii naší obce z doby, kdy na území dnešních Přezletic žil předchůdce člověka Homo erectus. Red. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TELEFONNÍCH ČÍSEL NA FINANČNÍM ÚŘADĚ V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI Fax : Ředitelna přímá linka : Centrála a podatelna : , , , Ředitelna : Sekretariát : Správce systému : Jednací místnost : Zasedací místnost : Oddělení majetkových daní Vedoucí oddělení : Daň dědická, z převodu nemovitostí, darovací : , Daň z nemovitostí , Oddělení daňové správy Vedoucí oddělení : Daň z příjmu fyzických osob, silniční daň, DPH E, M, R, Ř, S, U, Ž : , Ka Krum, L, P : , A, Č., D, F, I, Š, T, W, X, Y : , B, C, Krun Kž, V : , J, N, Z, G, H, CH, O, Q : , Registrace : , Účtárna : , Daň z příjmu právnických osob : , Závislá činnost : Exekuce : Kontrolní oddělení Vedoucí oddělení : Pracovníci : , , Vzhledem k tomu, že areál, ve kterém se nachází náš FÚ je na adrese Mělnická ulice, upozorňujeme, že vchod na FÚ je z ulice Mladoboleslavská. Na FÚ došlo od ke změně úředních hodin v podatelně : Po, St : , Út, Čt, Pá : ,

5 ZPRÁVA ZE STAVEBNÍ KOMISE J ak již bylo v minulém čísle Zpravodaje uvedeno, firma Ingas spol. s r.o. zpracovává v současné době projektovou dokumentaci na plynofikaci obce. Projekt pro územní řízení je již v současné době hotov a prováděcí projekt je ještě zpracováván. Plynofikace obce by se měla provádět ve třech etapách, přičemž první etapa by měla začít na jaře příštího roku. Jelikož plynovod a v pozdější době vodovod a kanalizace jsou situovány ve veřejných komunikacích, zdálo by se, že z hlediska majetkoprávního je vše v naprostém pořádku. Opak je však pravdou. Při výpisu z katastru nemovitostí není totiž u některých parcel nynějších komunikací uveden list vlastnictví z důvodu, že parcela není majetkoprávně vypořádána a má více vlastníků. Došlo k tomu v minulosti, když vlastníci některých parcel přilehlých ke komunikacím z různých důvodů ustoupili s oplocením a tím část jejich pozemku připadla do komunikací. Jedná se o části parcel o výměrách do 100 m 2. Jelikož tyto části jsou v současné době ve stávajících komunikacích a vždy tam budou, domluvila se obec s jednotlivými vlastníky na odkoupení těchto částí parcel, aby celá ulice byla v majetku obce a nemusely se při každé akci, která se dotýká části parcel soukromých vlastníků, sepisovat s těmito vlastníky smlouvy o věcných břemenech. Na schůzce s vlastníky těchto pozemků, které zasahují do komunikací, byla dohodnuta jednotná cena 70 Kč za 1 m 2, za kterou obec tyto pozemky odkoupí. Stavební komise NĚKOLIK ÚVAH K ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII Z amyslíme-li se nad polohou naší obce, dojdeme jistě k závěru, že je situována, ve smyslu kontaktu s Prahou, poměrně dobře. Dnes si ale tuto výhodnost začínáme mnohem více uvědomovat, přicházíme na to, že totiž ono výhodné postavení začíná být také vhodným pro naše spoluobčany z Prahy, kteří si v našem katastru nechávají stavět domy. Nejen toto výhodné umístění naší obce, ale zřejmě také příjemné životní prostředí, lze-li ale ovšem v našem případě o nějakém hovořit, je lákadlem také pro lidi bydlící v panelových sídlištích severovýchodní Prahy, kteří chtějí strávit také několik, pro ně vzácných, hodin, obklopeni trochou té zeleně a odtrženi od ruchu pražské periférie a stresu každodenního života. Není proto divu, že v naší obci, stejně jako v obcích spadajících do onoho předpražského pásma, vyrostla také jedna ze zahrádkářských kolonií. Zřízení takové zahrádkářské kolonie, jak jistě chápete, není žádnou procházkou růžovým sadem. Zřizovatel byl nucen si zajistit nejrůznější povolení, v našem případě jak od MÚ Brandýs n/labem, tak od MÚ Vinoř. Je ale samozřejmé, že zřizovatel - pan Žalud a příslušné instituce, museli stanovit určitá pravidla, podle kterých se budou nájemci povinni řídit, aby se nestal ze zahrádkářské kolonie jeden velký chaos. Sestavil proto osadní řád a nájemci musí souhlasit s pravidly kolonie už při podepisování nájemní smlouvy. Naše kolonie začala vznikat už v roce 1993 a zřizovatel byl mj. také nucen zajistit následující náležitosti : q Majitel pozemku zajistí zřízení odpovídající parkovací plochy; zamezí parkování na příjezdové cestě; na parkovací ploše zajistí vybudování společného sociálního zařízení q Kolonie bude přístupná od Ctěnic q Bude vybudována společná studna q Zahradní domky budou typizované q Smluvně bude zajištěn odvoz odpadků nevhodných ke kompostování q Bude zakázáno mytí vozidel, jejich údržby a opravy q q Oplocení nebude narušovat vzhled okolí Zahrádkářská kolonie byla povolena na dobu určitou Nelze se jistě dívat na zahrádkářskou kolonii jako na všeobecně prospěšný komplex. Nijakým zásadním způsobem naší obci neprospívá a má jistě i mnoho odpůrců, poukazujících na její vzhled a zasazení do krajiny. Podle mého názoru to není ale to hlavní kritérium na její hodnocení. Myslím si, že bychom se měli snažit být trochu více tolerantní a ohleduplní k lidem, kterým udělají radost i ty dva ary pronajaté půdy, která pro ně nemá jistě pouze význam těch dvaceti pečlivě opatrovaných okurek, ale hlavně pocitu uvolnění a relaxace, které v naší uspěchané době trošku postrádáme. td

6 ADVENT čas předvánoční P o skončení rolnických prací, po posvícenských oslavách úrody, po poslední kateřinské zábavě nastává doba zimního klidu. Církev stanovila přípravné předvánoční období zvané advent. Trvání adventu se postupně ustálilo na čtyřtýdenní období a jeho počátek byl stanoven na neděli, která je nejblíže 30. listopadu. Během této doby žili lidé tajemstvím očekávání příchodu Vykupitele. Nastala doba půstu, nekonaly se taneční zábavy ani svatby. Byla to doba přástek, draní peří a jiných svépomocných prací, spojená s vyprávěním nejrůznějších příběhů. Přísné církevní zákazy bývaly ovšem porušovány, zejména tam, kde se setkávala mládež. Vedle nábožensky laděného adventu, jehož počátky lze přesně historicky určit, prožíval lid předvánoční období obyčeji, z jejichž průběhu vyzařovala zvláštní tajemnost. Pohanské náboženství bylo v lidech velmi zakořeněno a nebylo je možno rychle beze zbytku vymýtit. Církev proto dala ve svém kalendáři pevné místo křesťanským světcům podle významných událostí jejich života (smrt, přenesení ostatků) na místo původních pohanských svátků. Pohanské i křesťanské se v lidových obyčejích a zvycích propojilo natolik, že je lze již dnes těžko oddělit. Významnými dny byly svátky Ondřeje a Barbory. Nepojí se k nim žádné zábavné prvky, naopak jsou opředeny pověrečnými zvyky. ONDŘEJ 30. listopad Tento den byl považován vedle Štědrého dne za nejdůležitější čas pro věštění budoucnosti. Soudí se, že věštění na sv. Ondřeje je nepochybně starobylého data a souvisí s kultem pohanských démonů, ochranou před zlem a mocí nastupující zimy. Toho dne prováděla děvčata různé praktiky, z nichž usuzovala, jaký bude jejich ženich. O půlnoci klepala na kurník a pokud se ozval kohout, měla se do roka vdát. Ozvala-li se však slepice, zůstala svobodná. Podobné úkony prováděli i chlapci, aby se dozvěděli o sobě souzené dívce. BARBORA 4. prosinec V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech Braborky ženy bíle oděné do prostěradel a šatů s roušku přes obličej. Bílý oděv symbolizoval panenskou čistotu. V rukou nesly koše se sladkostmi a ovocem, jimiž obdarovávaly děti. Obchůzky byly zbytky her a obřadů, provozovaných vdá). kdysi v tento den, jejichž hlavní část byla divadelní představení o sv. Barboře. Dosud se 4. prosince zachovává zvyk řezat višňové či třešňové větvičky (barborky), které do vánoc rozkvetou, a to nejen jako ozdobu, ale i pro předpovídání budoucnosti (když větvička rozkvete, dívka se do roka MIKULÁŠ 6. prosinec Se svátkem tohoto světce se pojí zvyk obdarovávat v předvečer svátku zejména děti. Štědrost sv. Mikuláše vychází z legendy o obdarovávání tří dcer zadluženého otce zmíněným světcem. Sv. Mikuláš (odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky také o Vánocích (v Anglii, USA, Švédsku a jinde). Ve střední Evropě ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku obchůzkou rozpustilých mikulášských postav a nadílkou. Mikuláš, svým vzhledem, jednáním i výrazným výchovným posláním, tohoto světce připomínal zkoušel, odměňoval a někdy i trestal. Pomocníky mu byli čert s andělem. PAVEL HLOUPÝ ZAHRADNÍK Výroba : Přezletice V podskalí 185 Tel Kytice ze sušených květin Vánoční svícny Vánoční podkovy Adventní věnce atd. Možno objednat

7 Z HISTORIE VÁNOC V ánoce jsou svátky klidu a míru. Každý z nás se těší na vánoční atmosféru, plnou rodinného souladu, na vánoční stromeček, který září všemi barvami, na cukroví a jiné pamlsky. O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista a tudíž jsou Vánoce křesťanským svátkem. Tento křesťanský svátek však zahrnuje některé pohanské zvyky. Historie Vánoc je velmi bohatá a v každé zemi se vyvíjela jinak. My se zaměříme na české Vánoce. Symbolem Vánoc je u nás, stejně jako v mnoha dalších evropských i zámořských státech, vánoční stromek. Ovšem zdaleka ne tak odedávna, jak by se z rozšíření tohoto zvyku mohlo usuzovat. Vánoční strom, zprvu velebný jen svou vůní a zelení, časem přibíral na sebe jablíčka, ořechy a později i cukrovinky, skleněné ozdoby, řetězce, svíčky a prskavky. O tom, proč se ujal tento vánoční zvyk, je několik teorií. Nejpřijatelnějším se zdá být vysvětlení, že živý strom v den zimního slunovratu měl symbolizovat svou zelení vítězství života nad smrtí. Jedna z prvních tištěných zmínek o vánočním stromku v Čechách je z roku 1845 od Václava Krolmuse. Stromeček prý byl zavěšován obrácený špičkou k zemi. Krolmus správně připomněl, že strojení stromečku není slovanský obyčej, ale že k nám přišel z Rakous a z Německa kolem roku 1815 snažíc se napodobit cizí šlechtu žijící v Praze. Později se rozšířil do celé nynější republiky. Pomalu ale jistě se zapomínalo stavění lidových jesliček a Betlémů, které byly symboly dřívějších Vánoc. Prvořadý význam pro pozdější zvyk stavět jesličky, mělo rozhodnutí Říma prohlásit Vánoce za svátky připomínající Kristovo narození. Jednotlivé obce křesťanů začaly slavit Vánoce pravděpodobně ještě před rokem 330, a to našeho kalendáře ke dni 6. ledna. Historicky je doloženo, že teprve papež Liberius rozhodl o tom, že se Vánoce a den Kristova narození budou slavit 25. prosince, tehdy v den pohanských oslav zimního slunovratu. Se zavedením Vánoc přišlo ke slovu i výtvarné zobrazení betlémské události. Umělci z řad mladého křesťanství zobrazovali ve svých dílech Krista jako pěvce Orfea, jiní jako mladistvého boha Apollóna. Biblický příběh o Kristově narození, jak byl budován evangeliem a později i četnými apokryfy, byl zobrazován třemi hlavními skupinami postav : dítětem ležícím v jeslích mezi dvěma zvířaty nebo dítětem na matčině klíně, dále klanícími se pastýři a konečně i třemi mudrci z východu, kteří se přišli novorozenci poklonit a přinesli mu dary. Jednou ze skupin postav, které přetrvali v jesličkách a Betlémech až po naše časy, jsou právě Tři králové. Malíři je zobrazovali až do 11. století v oblečení, což svědčí o tom, že se tito Tři králové dostali do společenství jesličkových figurek nejspíš z oblasti někdejší Persie. Také je zajímavé, že tito Tři králové nebyli vždycky tři, nýbrž i čtyři, existují dokonce doklady o skupině dvanácti a čtrnácti mudrců. Tady zasáhl kolem roku 250 Origenes a naprosto závazně stanovil počet mudrců na tři, klan tři. Mudrci, klanící se malému Ježíškovi, byli nejprve představováni jako mladíci, až později byli od sebe odlišeni věkem. Také až o mnoho let později byli zobrazováni jako představitelé tehdy známých tří lidských ras. Stará aristokracie viděla ve třech mudrcích králích zobrazenu svou moc a důstojnost a nesnesla pomyšlení, že by jejich majestát mohl být představován příslušníkem černé rasy, proto se mouřenín dostal do průvodu Tří králů až mnohem později. Skoro celé tisíciletí trvalo, než mudrci z východu odložili svůj perský šat a začali se připodobňovat šatu tehdejší šlechty a nasadili si královské koruny. V nejstarším zobrazení betlémské scény ještě není vidět žádná stáj ani jeskyně. Jen dítě zavinuté v hadrech leží mezi oslem a volem a kolem se klaní pastýři. Panna Maria a svatý Josef zatím v obrazu chyběli, do celé scény byli vsazeni později. Antický býk se proměnil a zobrazoval zde osla. Betlém zobrazuje domněnku, že se Kristus narodil ve stáji a antičtí bohové měli i zde posloužit novému náboženství svou zjevnou poslušností a oddaností novorozenému dítěti Bohu. Anna Klimtová

8 NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V částce č. 44 sbírky zákonů ze dne vyšel pod číslem 125/1997 Sb. Nový zákon o odpadech, účinnosti nabývá dnem 1. ledna Předmětem zákona jsou povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Informativně Vás seznámím s obsahem tohoto znění, ustanovení, o kterých se domnívám, že jsou pro první kontakt důležité. Základní pojmy Nová definice odpadu : odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se ji zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Odpadem je též věc, které se chce její majitel zbavit, nebo též movitá věc, jejíž odstranění (zneškodnění) je nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí. Nebezpečným odpadem se nově rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právní předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Povinnosti při nakládání s odpady Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a s odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem. Stále platí, že odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Povinnosti původců odpadů Původce je povinen (také oprávněná osoba, která převezme odpady od původce přejímá na sebe též veškeré povinnosti původce) : a) Odpady zařazovat podle druhů a kategorií v Katalogu odpadů. b) Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. c) Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. d) Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. e) Umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. f) Platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Uvedené povinnosti se vztahují i na obce jako původce komunálního odpadu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Nakládání s komunálním odpadem Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na jejich území, včetně míst určených k odkládání odpadů. Touto vyhláškou může obec upravit i systém nakládání se stavebním odpadem. K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je třeba vždy souhlasu příslušné obce, která rovněž stanoví podmínky. Za kterých může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem udělen. O udělení souhlasu obec rozhoduje ve správním řízení. Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu se zvláštními předpisy (Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v posledním znění a zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v posledním znění, cenové věstníky). Poplatky Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Poplatek vybírá provozovatel skládky při uložení odpadu na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Sankce Zákon stanovuje nové sankce za porušení povinností podle tohoto zákona a umožňuje širší uplatnění obecním úřadům. Pokutu do výše Kč uloží příslušná obec, okresní úřad nebo inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která : a) Při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících nakládání s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými vlastnostmi. b) Neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti. c) Nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

9 d) Nerespektuje zákonem stanovené požadavky na kvalitativní vlastnosti používaných výrobků nebo obalů a úroveň nakládání s nimi. e) Podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce. f) Nesplní povinnost nabídnout odpad k využití. g) Nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Obec dále uloží pokutu a) Do výše Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud ne základě dohody neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů. b) Do výše Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce; přitom postupuje podle zákona o přestupcích. c) Do výše 1000 Kč za znečištění veřejného prostranství. d) Do Kč za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků či odpadů mimo vyhrazená místa. Pokuty uložené obcí jsou příjmem rozpočtu obce, pokuty uložené okresním úřadem jsou příjmem státního rozpočtu. Ing. Vlastislav Horáček vedoucí referátu životního prostředí AZ ELEKTROSTAV INFORMUJE Tímto Vám dáváme na vědomí zahájení opravy vedení VN 22 kv, kdy stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa. Oprava bude prováděna přesně ve stávající trase a způsobem stožár za stožár. V souvislosti s opravou a přepojováním vedení bude nutné vypínat energetickou síť, což Vám bude včas dáváno na vědomí. Zahájení akce Vám dáváme na vědomí také proto, že při opravě může dojít ke škodám na pozemcích a zemědělských kulturách. Všechny tyto škody budou uhrazeny na základě platných předpisů. Nepřehlédněte! Elektrická energie bude vypínána v termínech : hod hod. Rostislav Charvát zást. ředitele a.s. Pod čarou : Nebezpečnou větev nad silnicí v ulici Kaštanová skvěle zlikvidovali Dufkové a Novákové (bez úrazu). Jsou obavy, aby domy na Kocandě nezapadly sněhem, těžko by se našly (když v nich ještě nikdo nebydlí). Trafika už konečně šlape. Stačí tak málo a všechno jde. Jen mít peníze a vědět, kam je investovat (počet kuřáků v obci rapidně vzrostl). Restaurace Na statku se zas dočká nového majitele (přejeme mu hodně zdraví a výdrž). Rybářský spolek se připravuje na prodej vánočních kaprů v obci. Jestli jim to vyjde, bude to prima (včas budeme informovat). Křoví z tarasu v ulici Kaštanová konečně posekáno. Prodloužil se výhled na severní horizont (pochvaluje si pan Maleček).

10 DĚTÍ JE POŘÁD MÉNĚ! Je smutnou pravdou, že v loňském roce přišlo na svět v naší obci pouze šest nových občánků. Není to však čistě přezletický problém. V minulém roce se v naší republice narodilo pouhých devadesát tisíc dětí, zatímco ještě před devíti lety jich bylo sto třicet tisíc. Ani v minulém roce se tedy nezměnil obecný trend, že mladí lidé stále více otálejí se zakládáním rodin. Současný počet novorozenců je nejnižší za posledních 200 let. V mezinárodním srovnání se Česká republika octla na jednom z posledních míst. Odborníci nejsou zajedno, zda se dětí rodí méně proto, že mladí lidé mají finanční a bytové potíže, nebo rodičovství oddalují proto, že jim doba nabídla také nové možnosti cestování či studium v zahraničí. Zdá se, že změna životního stylu vede Počet narozených dětí v naší republice mladé lidi k odkládání založení rodiny do pozdějšího věku. To má příznivý dopad na vyšší zralost matek, což dříve zejména u předčasných těhotenství neplatilo. Varianta, že porodnost klesla v důsledku finančních a bytových potíží, není obecně pravdivá. Je přece známo, že více dětí se rodí právě v oblastech či případech sociálně slabších. Nízká porodnost je například typická pro Německo a Rakousko, také Itálie se potýká s nízkými přírůstky obyvatel. Statistikové jsou nicméně optimističtí. Očekávají, že nepříznivý vývoj se v následujících letech zastaví. Do plodného věku přicházejí silné ročníky. Přesto ale ani zastavení poklesu nezabrání na dlouhá léta tomu, aby obyvatelstva neubývalo. ml Počet narozených dětí Roky Přírůstek a úbytek obyvatel naší obce Počet obyvatel narozené děti Roky zesnulí občané

11 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEDNÁVANÉ BODY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 2.9. DO Jednání o projektu plynofikace obce je ve stadiu přípravy podkladů k vydání územního rozhodnutí Stavebním úřadem v Brandýse n/l. 2. Případné budování vodovodních řadů v obci Přezletice bude dočasně napojeno na vodovodní řad ve Vinoři (do vybudování skupinového vodovodu s připojením na káranský vodovodní řad). Účastníci jednání : starosta Tomíček, místostarostka Fialová, ing. Janouch, ing. Kosík, ing. Dvořák, ing. Bula 3. Ing. Janouch prostřednictvím svého zástupce informoval starostu, že napojení vodovodního řadu pro obec na stávající řad vybudovaný firmou Eudoxia bude akceptováno a podloženo oboustrannou smlouvou. 4. V souvislosti s připravovanou plynofikací, která by vyžadovala sepsání věcných břemen s majiteli dotčených pozemků, se obec rozhodla, že tyto pozemky od jejich majitelů odkoupí za 70 Kč/m 2. Tento návrh byl obecním zastupitelstvem jednomyslně schválen. Pro obec tento počin bude znamenat výdej cca Kč. 5. Vyjádření k předloženému návrhu územního plánu bylo odesláno s nesouhlasným stanoviskem obce a byly navrženy doplňující celky pro výstavbu rodinných domků. 6. Na obecním zastupitelstvu bylo schváleno umístění budoucí ČOV (čističky) na pozemku č. 194/1, který je vlastnictvím obce (na kraji pole u cesty k tenisovým kurtům). Jelikož tento obecní pozemek má tvar do špičky a je špatně využitelný, bylo by lepší pozemek doplnit na obdélník a s majitelem sousedního pozemku č. 193 p. Olmerem provést směnu pozemku (cca 135 m 2 ). Ing. Dvořák předložil plánek na navrhovanou směnu pozemků. 7. S odprodejem pozemků obci v rámci plynofikace majitelé souhlasili a jednotně zaujali kladné stanovisko s odprodejem za 70 Kč/m Na jsou na Okresní úřad Prahavýchod pozváni zástupci obce k projednání a připomínkování navrženého územního plánu. Pozvánka má souvislost s naším nesouhlasným stanoviskem a našimi novými návrhy. Jednání se účastnili : starosta Tomíček, místostarostka Fialová, ing. Bula 9. Pozemky ve vlastnictví bývalého MNV Přezletice v KÚ Přezletice jsou již převedeny na obec Přezletice. Některé pozemky změnou katastrální hranice přešly do KÚ Vinoř. Pro tyto pozemky je navíc třeba stanoviska Ministerstva financí. Budeme se snažit, aby pozemky byly převedeny na obec ještě v letošním roce. 10. Předseda Kulturní komise p. Malý seznámil členy zastupitelstva s programem Mikulášské zábavy, dále pak s připravovanou Schůzkou důchodců na Od Na žádost pozemkového fondu ČR svolal starosta místní šetření ohledně přístupu k pozemkům č. 431/13-431/18 v katastru obce Přezletice. Tyto pozemky se nacházejí u Prostředního potoka na konci ulice Topolové. Bylo zjištěno, že pozemek č. 431/19 přiléhající k ulici Topolové je již rozparcelován na tři menší parcely. Při této parcelaci nebyl brán zřetel na přístup k výše uvedeným parcelám a nebylo přihlédnuto k bývalé cestě č. 431/24. K místnímu šetření byli přizváni : ing. Běle pozemkový fond ČR, p. Habásek, fa RON, p. Barvich, stavební úřad Brandýs n/l, p. Hnát, p. Špánek, ing. Dvořák, fa JOPA-IMPEX a zástupci obce. K jednání se nedostavila jako jediná fa JOPA-IMPEX. Z místního šetření vyplynul závěr nutnosti přeměření uvedené parcely a oznámení vlastníku parcely 431/126, aby tuto parcelu prozatím neoplocoval. 12. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky porady, týkající se výstavby skupinového vodovodu Přezletice, Jenštejn, Podolánka, Radonice. Z usnesení této rady vzešlo rozhodnutí stanovit již konkrétní opatření pro zajištění realizace tohoto projektu. Projednáním této záležitosti byla pověřena firma VKS Invest s.r.o. Praha 3.

12 Z PRÁCE KULTURNÍ KOMISE Zveme všechny občany a zejména děti na každoroční Mikulášskou nadílku která se bude konat v Zasedacím sále Obecního úřadu dne od hod. Dárky můžete na Obecní úřad nosit : hod hod. nebo před nadílkou Dne od 17 hod. se bude konat tradiční Setkání důchodců v Zasedacím sále Obecního úřadu. Hudba a občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

13 INZERCE A OZNÁMENÍ Prodej kaprů zajištěn Od pondělí bude probíhat v naší obci prodej vánočních kaprů. Prodej se bude konat před Hospodou Na náměstí. Prodej zajišťují pan Horálek a pan Firák. Prodám : Elektrickou pračku zn. ROMO s odstředivkou a VIRENU bez odstř. Vše starší, ale v chodu. Knihu ŽALUJI-Pankrácká kalvarie Zn. Levně Orig. italský nový nepoužitý černý tříčtvrteční pánský kabát s teplou vložkou uvnitř. Vel. : XL č Cena : 1800 Kč Informace : tel I ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT a zadarmo proč toho nevyužít? VIDEO HERNA Konzole nové generace SONY PlayStation!! NEJEDNÁ se o automaty!! Teken 2, Soul Blade, Formule 1, Porsche Chalenge, Need for Speed 2, NHL 97, DOOM (síťová hra) Kbely Mladoboleslavská, nad Večerkou OTEVŘENO Spojení : z konečné metra B Českomoravská Po-Pá Autobus č. 259 st. U lékárny So Autobus č. 185 st. Žacléřská

14 ŠÍP - ZATŘEPÁLEK Přezletice Kaštanová ul. areál Zemědělského družstva IČO : DIČ : /0164 Tel. : 0202/804156, Název Rozměry Váha Paletáž Cena Odvodňovací kanálek 100x25x16 cm Cca 28 kg 20 ks Kč 120,- Kanálek hluboký 50x25x32 cm Cca 42 kg 20 ks Kč 111,- Kanálek malý 100x18x12 cm Cca 20kg 30 ks Kč 100,- Destička na kanálek 50x18x2,5 cm Cca 4,8 kg 100 ks Kč 30,- Obrubník sypaný 100x25x5 cm Cca 26 kg 32 ks Kč 63,- Obrubník obyčejný 100x25x5 cm Cca 26 kg 32 ks Kč 58,- Obrubník silniční 100x22x8 cm Cca 36 kg 32 ks Kč 56,- Obrubník malý sypaný 50x18x5 cm Cca 9 kg 80 ks Kč 15,90 Plotová stříška malá 50x20 cm Cca 5 kg 80 ks Kč 30,- Plotová stříška velká 50x35 cm Cca 12 kg 36 ks Kč 50,- Plotová stříška 50x25 cm Cca 6 kg 50 ks Kč 37,- Sloupková stř. malá 40x40 cm Cca 10 kg 36 ks Kč 52,- Sloupková stř. velká 55x55 cm Cca 20 kg 20 ks Kč 60,- Sloupková stříška 45x45 cm Cca 15 kg 30 ks Kč 55,- Sloupková stříška 45x25 cm Cca 8 kg 40 ks Kč 42,- JAWA BABETTA SIMSON HERO PUCH ČZ MZ MOTO SERVIS OPRAVNA MOTOCYKLŮ PŘEZLETICE 156 JENŠTEJN Tel. : Provádíme : GENERÁLNÍ OPRAVY BĚŽNÉ OPRAVY VÝBRUSY VÁLCŮ SEŘIZOVÁNÍ VYVAŽOVÁNÍ KOL Rozhodujete se na jaký sport dát své dítě. Říkáte si - fotbal, tenis to hraje přece každý. Máte-li zájem a dítě v věku 8-12 let, pak ho bez váhání pošlete zkusit velmi atraktivní a bohužel málo rozšířený sport SPORTOVNÍ STŘELBU GARANČNÍ OPRAVY VŠECH MOTOCYKLŮ 100% ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VŠECHNY ZNAČKY MOTOCYKLŮ PŘÍJEM ZAKÁZEK A INFORMACE NA TEL. : MARTIN TOMÍČEK ze vzduchových zbraní. Zájemci se mohou hlásit u p. Nováka v koloniále Na kopečku.

15 Inzerce - Pneuservis Obecní úřad, obecní zastupitelstvo a všichni, kdo se snaží nějakým způsobem naší obci prospět, Vám všem přejí bohatého Ježíška a to, pro Vás nejsprávnější, vkročení do příštího roku. A zůstaňte našemu časopisu věrni, abychom si byli jisti, že je naše práce něčemu prospěšná. Díky. Obecní úřad, obecní zastupitelstvo a redakční rada Obecní zpravodaj 4/97 vychází čtvrtletně, uzávěrka je vždy 20. v druhém měsíci čtvrtletí. Vydává Obecní zastupitelstvo v Přezleticích. Grafická úprava Tomáš Dvořák. Tiskne Obecní úřad Přezletice. Náklad 200 výtisků. Inzerce a distribuce zdarma.

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly 21/2001 16. listopadu 2001 Cena 5,80 Kč Úřad práce v Klatovech, detašované pracoviště Sušice, oznamuje, že od 26. 11. 2001 bude přestěhován do rekonstruovaného objektu bývalých kasáren v Nádražní ulici.

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Sloupek starostky. Z usnesení rady města

Sloupek starostky. Z usnesení rady města XXIX. ROČNÍK ÚNOR 2006 10 Kč Sloupek starostky Začátek nového roku 2006 je úspěšně za námi a před námi jsou měsíce velmi náročné všestranné činnosti. Přesto bych se ráda vrátila krátce k těm několika dnům

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

číslo 223 listopad 2008

číslo 223 listopad 2008 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více