přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček"

Transkript

1 SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, Dostává se Vám do rukou již páté číslo Obecního zpravodaje. Nebude dlouho trvat a začneme tento časopis vydávat s železnou pravidelností navzdory klesajícímu zájmu čtenářů. Po podrobné analýze tohoto stavu jsme zjistili zajímavý poznatek. Občané (pro které je tento časopis určen) prý : nejsou informováni o tom, že Zpravodaj bude vydán nevědí, že vůbec byl vydán a dán k dispozici (zadarmo) není náležitě na viditelném místě, neboť mezi jinými tiskovinami zanikne není náležitě nabízen tak, jak by měl, neboť hlavní zájem má mít vydavatel na tom, aby se jeho zprávy dostaly tam, kam patří navržen od čtenářů je systém roznášky přímo do domu K názorům vyplývajících z výše uvedených bodů bych si dovolil s prominutím navrhnout ještě předčitatele, kteří by každému doma předčítali obsah vydaného časopisu. Slibuji Vám, vážení čtenáři, že se již nebudu vyjadřovat k důvodům, proč vydáváme tento časopis. Děkuji Vám za pochopení. Chtěl bych touto cestou poprosit občany, aby se vší shovívavostí posuzovali výpadky obecního osvětlení, které nás zlobí víc než dost. Vše je vinnou starého vedení. Postupně opravujeme, měníme, co se dá. Mějte prosím strpení. Do pořádné opravy vozovky, parkovacích míst a vybudování autobusové zastávky se pustila fa. Woodface. Toto vše provádí na své náklady, jen je trochu zlobí dodavatelé, tak jim držme palce, ať to všechno stihnou, než bude padat sníh. Stavební aktivity této firmy se rozšiřují na úkor celé sítě komunikací v obci. Mnohé je již zdůvodněno, mnohé již pozměněno. Občané chtějí vědět, kdy se kamionová doprava natolik omezí, aby ostatní účastníci nemuseli jezdit po chodnících, a zaměstnanci téže firmy neparkovali, kde se jim zlíbí. Z mé pozice starosty obce se těším, až rozmach této firmy, které přeji maximální prosperitu, se přesune na místo, na kterém je vypracována studie moderního výrobního závodu. Pochválit musím skupinu iniciátorů o vytvoření Rybářského spolku, kteří se rozhodli, že rybařinu vezmou řádně do ruky a vytvoří Rybářský spolek v obci Přezletice. Schůze byla současně ustavující a na triko ho dostal Jiří Horálek. Očekáváme jejich písemnou zprávu o ustanovení a jejich plánu budoucí činnosti. I Sokol se zviditelnil ve své činnosti, dokonce má cvičební nářadí. A tak pondělky jsou jejich. Musím opět pochválit údržbářskou partu, která zabezpečila svoz odpadků, jež dokonce sama naložila a odvezla. Všem občanům, bez rozlišení věku, přeji mnoho zdraví a spokojenosti, těm mladším a nejmenším bohatého Mikuláše a hodně velkého Ježíška. přeje Váš starosta Vlastimil Tomíček

2 Z HISTORIE NAŠÍ OBCE Vážení čtenáři Zpravodaje, v dnešním a několika následujících číslech Obecního zpravodaje bychom vás rádi seznámili s několika skutečnostmi z historie naší obce. V dnešním čísle vám přiblížíme vlastníky statku zemanského Přezletic od dob nejstarších kronikářských zápisů až do roku 1744, kdy dochází k reorganizaci půdy a majetku původních 18 usedlostí Přezletic, které vytvořily základ dnešní obce, a někteří potomci těchto prvních vlastníků půdy gruntů dodnes žijí na statcích, jež tvoří historické jádro Přezletic. 1. Nejstarší historie až do roku 1744, kdy dochází k přerozdělení majetku původních 18 statků. Citace z knihy J.V. Práška : Brandýs nad Labem panství i okres, díl III. z roku Přezletice, od XVI. stol. Předletice, byly samostatným statkem zemanským, zpravidla v držení měšťanských rodin pražských. R koupil je pekař Pecold příjmením Čepice, od vdovy Freclina z Posenpacha, hofrychtáře měst královských. Nedlouho potom držel je Mikuláš Rotlev a prodal r Habartovi suken kraječi. R připomíná se Pertman seděním na Přezleticích, r Jan panoše z Přezletic, r Tůma z Přezletic vzdal dědictví v Přezleticích sestře Kateřině, choti Petra Čúcha, r Jan Přezletický v Sluhách. V XVI. stol. chlebila zde vladycká rodina Hradeckých z Přezletic, z nichž r jmenují se v tituláři Jindřich a Šebestián. Od konce XVI. stol. připojeny jsou Přezletice ke Ctěnicům. Užitky panské šly z velikého rybníka, z haltýřův a masného krámu, r výslovně jmenovaného. Č. 34 katastru Předletského jest dvůr Zlatý kopec, na výšině opodál vrchu Kuchynky, který řídil se právem hor viničních. R držel jej Václav Hilsen na Zlatém Kopci. Po bitvě Bělohorské připadl k záduší chrámu sv. Vojtěcha na Novém městě Pražském a býval pronajímán. V zádušních počtech řečeného chrámu se dočítáme, že zbývalo r za paní Annou Želeckou 78 zl. 51 kr. z nájmu Zlatokopeckého. Téhož roku dáno tesaři Janu Zelnickému za pobití střechy nad marštalí a ostatní správu 93 zl. 55 kr. R dvůr prodán a měnil často majitele, až r koupil jej baron Hochberk a spojil se Ctěnici. Drží se k němu 47 ha 28 a 61 m 2 polí. Když r vypuklo v Čechách povstání sedlské, veliký počet lidu sedlského vytáhl 24. března ku Praze, nemálo tím poděšené. Správa země, v jejímž čele stál tehdy nejvyšší purkrabí Pražský kníže Fürstenberk, učinila rozsáhlé přípravy obranné. Vojsko jízdné a pěší mělo původně vytrhnouti proti vzbouřencům k Vinoři, poněvadž však tito kromě obvyklé silnice táhli i cestami jinými, jedni skrze Dehtáry, druzí až k Čakovicům a Líbeznicům, zadržáno vojsko a rozestaveno na louce před Pražskou invalidovnou. Tam přišel i kníže Fürstenberk s polním zbrojmistrem šlechticem Wiedem, aby s vůdci vzbouřencův osobně jednal. Jsa vojskem chráněn, popošel vstříc sedlákům, v jejichž čele šli čtyři náčelníci, a tázal se jich, čeho žádají. Jménem všech odpověděl jeden : Jdeme do Prahy a chceme svobodu. Při tom rukou cosi pod kabátem ukrýval. Tázán jsa opět, co ukrývá, odpověděl zprudka : Karabáč na panské šelmy jako jsi ty. Byl to Josef Miran z Přezletic, ne sedlák, nýbrž snad novoosedlý, poněvadž sedláka toho jména nikdy v Přezleticích nebylo. Ale se zlou se potázal. Již 29. března oběšen byl na šibenici, která byla postavena na místě, kde nejvyššímu purkrabí karabáčem pohrozil. Ve vsi bývalo18 osedlých, ale r Adam František Losy, hrabě z Losymtálu nařídil zmenšení větších usedlostí a přidal od nich pozemky k usedlostem menším. Byly pak tyto grunty poplatné : 1. Purkr. č. 1, statek Maštalovský, jinak Čichlovský, nyní též č. 1. Hospodařili na něm od roku 1807 Josef Štros, 1849 Kateřina Halíková, 1854 Václav Knitl a od roku 1883 František Knitl. 2. Purkr. č. 2, chalupa Nikorovská, nyní č. 18. Držel ji od roku 1799 Jan Malý, 1859 Josef Antoš, 1876 Karel Antoš a od roku 1905 František Šmíd. Z 21 str. utvořena nová chalupa č. 22, již držel r Josef Mácha, 1821 František Mácha, 1873 Václav Svoboda a r Josef Svoboda.

3 3. Purkr. č. 3, statek Samkovský, nyní č. 13. Roku 1820 na něm hospodařil Jan Černý, 1840 Josef Řehák, 1880 Antonín Řehák a r František Olmer. 4. Purkr. č. 4, statek Merunkovský, nyní č. 14. Hospodařil na něm r Jan Valtrt, 1846 František Valtrt a r Josef Holešák. 5. Pur kr. č. 5, stat ek Čur dovs ký, nyní č. 15. Roku 1808 byl statek prodán Matěji Pokornému, po němž následovali : roku 1808 Josef Černý, 1815 Petr Skrčený, který odprodal 30 str. k č Purkr. č. 6, chalupa Břízhoská, nyní č. 39. Roku 1756 sveden k panství, r je rozdělen. Č. 39 prodáno Václavu Čermákovi, po něm následovali r Jiří Prokl, 1806 Václav Prokl, 1817 Jan Kopřiva, 1821 František Řehák, 1860 Josef Antoš, 1883 František Antoš. Ze zbytku vznikla chalupa č. 26 Antonína Ševčíka o 19 str. 7. Purkr. č. 7, chalupa Čichlovská, nyní č. 28. Roku 1757 se ji ujala vrchnost a rozdělila ji na tři chalupy po 20 str. Č. 28 držel Josef Kostelecký, 1807 Petr Skrčený, 1867 Josef Antoš, 1906 Josef Antoš, 1907 Antonín Antoš a č. 3 Karel Šoltýs. 8. Purkr. č. 8, chalupa Jelínkovská, nyní č. 21.Od roku 1812 ji držel František Novotný, 1841 Václav Moucha a roku 1881 Josef Moucha. 9. Purkr. č. 9, chalupa Dvořákovská, nyní č. 24, od roku 1821 ji držel Jan Ričl, 1865 František Kratochvíl, 1896 Marie Kratochvílová, 1907 Karel Dobeš. Roku 1801 oddělena chalupa o 13 1 / 2 jitrech, č. 38 pro Jonáše Ričla, po něm následovali r Jan Ričl, 1871 Josef Holešák, 1884 Josef Mavháček a roku 1885 Jan Pokorný. 10. Purkr. č. 10, chalupa Koženého, jinak Hanušovská, nyní č. 25. Od roku 1845 ji držel Josef Kindl, 1876 Karel Kindl, 1899 Josef Moucha a od roku 1907 Josef Thoma. R odděleno č Purkr. č. 11, chalupa Kuthanovská, nyní č. 27. Jejím majitelem byl od roku 1820 František Nedvídek, 1843 František Holešák a ihned Karel Holešák a od roku 1908 Antonín Holešák. 12. Purkr. č. 12, chalupa Hasalovská, vedle velikého rybníka, r nově založená a vystavěná, nyní č. 19. Od roku 1759 ji vlatnil Jan Pabiánský, šenkýř Novohospodský, 1793 Matěj Pokorný, 1872 Josef Pokorný, 1888 Antonie Pokorná a od roku 1909 Josef Pokorný. 13. Purkr. č. 13, chalupa Jelínkovská, roku 1744 spojena s purkr. č Purkr. č. 14, chalupa Purkrabovská, jinak Podbrdovská, nyní č. 23. S úrokem a robotou chalupnickou ji držela Teresie Čejkovská, 1753 Václav Čermák, 1793 Karel Runc a od roku 1806 Josef Svoboda. 15. Purkr. č. 15, chalupa Moravecká, jinak Čížkovská, nyní č. 26. Od roku 1820 ji držel Jan Ševčík, 1854 František Halík a od roku 1881 Josef Halík. 16. Purkr. č. 16, chalupa Strankovská, jinak Vlachovská. Od roku 1800 ji držel Josef Šlechta, 1867 Josef Antoš, 1906 Josef Antoš a od roku 1907 Antonín Antoš. 17. Purkr. č. 17, chalupa zvaná Na spáleništi, u starých haltýřů, nyní č. 29. Od roku 1803 ji vlastnil Václav Kostelecký, 1841 Antoním Löffler a od roku 1877 Jan Lefler. 18. Nová hospda, roku 1714 o 16 str. 2 věrt. rolí. Opodál vsi, při staré pražské silnici do Brandejsa, jest osamělá bývalá zájezdní hospoda Kocanda. Farou i školou náležely Přezletice vždy do Vinoře.

4 V příštím čísle bychom Vám rádi přiblížili tu nejstarší historii naší obce z doby, kdy na území dnešních Přezletic žil předchůdce člověka Homo erectus. Red. OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TELEFONNÍCH ČÍSEL NA FINANČNÍM ÚŘADĚ V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI Fax : Ředitelna přímá linka : Centrála a podatelna : , , , Ředitelna : Sekretariát : Správce systému : Jednací místnost : Zasedací místnost : Oddělení majetkových daní Vedoucí oddělení : Daň dědická, z převodu nemovitostí, darovací : , Daň z nemovitostí , Oddělení daňové správy Vedoucí oddělení : Daň z příjmu fyzických osob, silniční daň, DPH E, M, R, Ř, S, U, Ž : , Ka Krum, L, P : , A, Č., D, F, I, Š, T, W, X, Y : , B, C, Krun Kž, V : , J, N, Z, G, H, CH, O, Q : , Registrace : , Účtárna : , Daň z příjmu právnických osob : , Závislá činnost : Exekuce : Kontrolní oddělení Vedoucí oddělení : Pracovníci : , , Vzhledem k tomu, že areál, ve kterém se nachází náš FÚ je na adrese Mělnická ulice, upozorňujeme, že vchod na FÚ je z ulice Mladoboleslavská. Na FÚ došlo od ke změně úředních hodin v podatelně : Po, St : , Út, Čt, Pá : ,

5 ZPRÁVA ZE STAVEBNÍ KOMISE J ak již bylo v minulém čísle Zpravodaje uvedeno, firma Ingas spol. s r.o. zpracovává v současné době projektovou dokumentaci na plynofikaci obce. Projekt pro územní řízení je již v současné době hotov a prováděcí projekt je ještě zpracováván. Plynofikace obce by se měla provádět ve třech etapách, přičemž první etapa by měla začít na jaře příštího roku. Jelikož plynovod a v pozdější době vodovod a kanalizace jsou situovány ve veřejných komunikacích, zdálo by se, že z hlediska majetkoprávního je vše v naprostém pořádku. Opak je však pravdou. Při výpisu z katastru nemovitostí není totiž u některých parcel nynějších komunikací uveden list vlastnictví z důvodu, že parcela není majetkoprávně vypořádána a má více vlastníků. Došlo k tomu v minulosti, když vlastníci některých parcel přilehlých ke komunikacím z různých důvodů ustoupili s oplocením a tím část jejich pozemku připadla do komunikací. Jedná se o části parcel o výměrách do 100 m 2. Jelikož tyto části jsou v současné době ve stávajících komunikacích a vždy tam budou, domluvila se obec s jednotlivými vlastníky na odkoupení těchto částí parcel, aby celá ulice byla v majetku obce a nemusely se při každé akci, která se dotýká části parcel soukromých vlastníků, sepisovat s těmito vlastníky smlouvy o věcných břemenech. Na schůzce s vlastníky těchto pozemků, které zasahují do komunikací, byla dohodnuta jednotná cena 70 Kč za 1 m 2, za kterou obec tyto pozemky odkoupí. Stavební komise NĚKOLIK ÚVAH K ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII Z amyslíme-li se nad polohou naší obce, dojdeme jistě k závěru, že je situována, ve smyslu kontaktu s Prahou, poměrně dobře. Dnes si ale tuto výhodnost začínáme mnohem více uvědomovat, přicházíme na to, že totiž ono výhodné postavení začíná být také vhodným pro naše spoluobčany z Prahy, kteří si v našem katastru nechávají stavět domy. Nejen toto výhodné umístění naší obce, ale zřejmě také příjemné životní prostředí, lze-li ale ovšem v našem případě o nějakém hovořit, je lákadlem také pro lidi bydlící v panelových sídlištích severovýchodní Prahy, kteří chtějí strávit také několik, pro ně vzácných, hodin, obklopeni trochou té zeleně a odtrženi od ruchu pražské periférie a stresu každodenního života. Není proto divu, že v naší obci, stejně jako v obcích spadajících do onoho předpražského pásma, vyrostla také jedna ze zahrádkářských kolonií. Zřízení takové zahrádkářské kolonie, jak jistě chápete, není žádnou procházkou růžovým sadem. Zřizovatel byl nucen si zajistit nejrůznější povolení, v našem případě jak od MÚ Brandýs n/labem, tak od MÚ Vinoř. Je ale samozřejmé, že zřizovatel - pan Žalud a příslušné instituce, museli stanovit určitá pravidla, podle kterých se budou nájemci povinni řídit, aby se nestal ze zahrádkářské kolonie jeden velký chaos. Sestavil proto osadní řád a nájemci musí souhlasit s pravidly kolonie už při podepisování nájemní smlouvy. Naše kolonie začala vznikat už v roce 1993 a zřizovatel byl mj. také nucen zajistit následující náležitosti : q Majitel pozemku zajistí zřízení odpovídající parkovací plochy; zamezí parkování na příjezdové cestě; na parkovací ploše zajistí vybudování společného sociálního zařízení q Kolonie bude přístupná od Ctěnic q Bude vybudována společná studna q Zahradní domky budou typizované q Smluvně bude zajištěn odvoz odpadků nevhodných ke kompostování q Bude zakázáno mytí vozidel, jejich údržby a opravy q q Oplocení nebude narušovat vzhled okolí Zahrádkářská kolonie byla povolena na dobu určitou Nelze se jistě dívat na zahrádkářskou kolonii jako na všeobecně prospěšný komplex. Nijakým zásadním způsobem naší obci neprospívá a má jistě i mnoho odpůrců, poukazujících na její vzhled a zasazení do krajiny. Podle mého názoru to není ale to hlavní kritérium na její hodnocení. Myslím si, že bychom se měli snažit být trochu více tolerantní a ohleduplní k lidem, kterým udělají radost i ty dva ary pronajaté půdy, která pro ně nemá jistě pouze význam těch dvaceti pečlivě opatrovaných okurek, ale hlavně pocitu uvolnění a relaxace, které v naší uspěchané době trošku postrádáme. td

6 ADVENT čas předvánoční P o skončení rolnických prací, po posvícenských oslavách úrody, po poslední kateřinské zábavě nastává doba zimního klidu. Církev stanovila přípravné předvánoční období zvané advent. Trvání adventu se postupně ustálilo na čtyřtýdenní období a jeho počátek byl stanoven na neděli, která je nejblíže 30. listopadu. Během této doby žili lidé tajemstvím očekávání příchodu Vykupitele. Nastala doba půstu, nekonaly se taneční zábavy ani svatby. Byla to doba přástek, draní peří a jiných svépomocných prací, spojená s vyprávěním nejrůznějších příběhů. Přísné církevní zákazy bývaly ovšem porušovány, zejména tam, kde se setkávala mládež. Vedle nábožensky laděného adventu, jehož počátky lze přesně historicky určit, prožíval lid předvánoční období obyčeji, z jejichž průběhu vyzařovala zvláštní tajemnost. Pohanské náboženství bylo v lidech velmi zakořeněno a nebylo je možno rychle beze zbytku vymýtit. Církev proto dala ve svém kalendáři pevné místo křesťanským světcům podle významných událostí jejich života (smrt, přenesení ostatků) na místo původních pohanských svátků. Pohanské i křesťanské se v lidových obyčejích a zvycích propojilo natolik, že je lze již dnes těžko oddělit. Významnými dny byly svátky Ondřeje a Barbory. Nepojí se k nim žádné zábavné prvky, naopak jsou opředeny pověrečnými zvyky. ONDŘEJ 30. listopad Tento den byl považován vedle Štědrého dne za nejdůležitější čas pro věštění budoucnosti. Soudí se, že věštění na sv. Ondřeje je nepochybně starobylého data a souvisí s kultem pohanských démonů, ochranou před zlem a mocí nastupující zimy. Toho dne prováděla děvčata různé praktiky, z nichž usuzovala, jaký bude jejich ženich. O půlnoci klepala na kurník a pokud se ozval kohout, měla se do roka vdát. Ozvala-li se však slepice, zůstala svobodná. Podobné úkony prováděli i chlapci, aby se dozvěděli o sobě souzené dívce. BARBORA 4. prosinec V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech Braborky ženy bíle oděné do prostěradel a šatů s roušku přes obličej. Bílý oděv symbolizoval panenskou čistotu. V rukou nesly koše se sladkostmi a ovocem, jimiž obdarovávaly děti. Obchůzky byly zbytky her a obřadů, provozovaných vdá). kdysi v tento den, jejichž hlavní část byla divadelní představení o sv. Barboře. Dosud se 4. prosince zachovává zvyk řezat višňové či třešňové větvičky (barborky), které do vánoc rozkvetou, a to nejen jako ozdobu, ale i pro předpovídání budoucnosti (když větvička rozkvete, dívka se do roka MIKULÁŠ 6. prosinec Se svátkem tohoto světce se pojí zvyk obdarovávat v předvečer svátku zejména děti. Štědrost sv. Mikuláše vychází z legendy o obdarovávání tří dcer zadluženého otce zmíněným světcem. Sv. Mikuláš (odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky také o Vánocích (v Anglii, USA, Švédsku a jinde). Ve střední Evropě ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku obchůzkou rozpustilých mikulášských postav a nadílkou. Mikuláš, svým vzhledem, jednáním i výrazným výchovným posláním, tohoto světce připomínal zkoušel, odměňoval a někdy i trestal. Pomocníky mu byli čert s andělem. PAVEL HLOUPÝ ZAHRADNÍK Výroba : Přezletice V podskalí 185 Tel Kytice ze sušených květin Vánoční svícny Vánoční podkovy Adventní věnce atd. Možno objednat

7 Z HISTORIE VÁNOC V ánoce jsou svátky klidu a míru. Každý z nás se těší na vánoční atmosféru, plnou rodinného souladu, na vánoční stromeček, který září všemi barvami, na cukroví a jiné pamlsky. O Vánocích oslavujeme narození Ježíše Krista a tudíž jsou Vánoce křesťanským svátkem. Tento křesťanský svátek však zahrnuje některé pohanské zvyky. Historie Vánoc je velmi bohatá a v každé zemi se vyvíjela jinak. My se zaměříme na české Vánoce. Symbolem Vánoc je u nás, stejně jako v mnoha dalších evropských i zámořských státech, vánoční stromek. Ovšem zdaleka ne tak odedávna, jak by se z rozšíření tohoto zvyku mohlo usuzovat. Vánoční strom, zprvu velebný jen svou vůní a zelení, časem přibíral na sebe jablíčka, ořechy a později i cukrovinky, skleněné ozdoby, řetězce, svíčky a prskavky. O tom, proč se ujal tento vánoční zvyk, je několik teorií. Nejpřijatelnějším se zdá být vysvětlení, že živý strom v den zimního slunovratu měl symbolizovat svou zelení vítězství života nad smrtí. Jedna z prvních tištěných zmínek o vánočním stromku v Čechách je z roku 1845 od Václava Krolmuse. Stromeček prý byl zavěšován obrácený špičkou k zemi. Krolmus správně připomněl, že strojení stromečku není slovanský obyčej, ale že k nám přišel z Rakous a z Německa kolem roku 1815 snažíc se napodobit cizí šlechtu žijící v Praze. Později se rozšířil do celé nynější republiky. Pomalu ale jistě se zapomínalo stavění lidových jesliček a Betlémů, které byly symboly dřívějších Vánoc. Prvořadý význam pro pozdější zvyk stavět jesličky, mělo rozhodnutí Říma prohlásit Vánoce za svátky připomínající Kristovo narození. Jednotlivé obce křesťanů začaly slavit Vánoce pravděpodobně ještě před rokem 330, a to našeho kalendáře ke dni 6. ledna. Historicky je doloženo, že teprve papež Liberius rozhodl o tom, že se Vánoce a den Kristova narození budou slavit 25. prosince, tehdy v den pohanských oslav zimního slunovratu. Se zavedením Vánoc přišlo ke slovu i výtvarné zobrazení betlémské události. Umělci z řad mladého křesťanství zobrazovali ve svých dílech Krista jako pěvce Orfea, jiní jako mladistvého boha Apollóna. Biblický příběh o Kristově narození, jak byl budován evangeliem a později i četnými apokryfy, byl zobrazován třemi hlavními skupinami postav : dítětem ležícím v jeslích mezi dvěma zvířaty nebo dítětem na matčině klíně, dále klanícími se pastýři a konečně i třemi mudrci z východu, kteří se přišli novorozenci poklonit a přinesli mu dary. Jednou ze skupin postav, které přetrvali v jesličkách a Betlémech až po naše časy, jsou právě Tři králové. Malíři je zobrazovali až do 11. století v oblečení, což svědčí o tom, že se tito Tři králové dostali do společenství jesličkových figurek nejspíš z oblasti někdejší Persie. Také je zajímavé, že tito Tři králové nebyli vždycky tři, nýbrž i čtyři, existují dokonce doklady o skupině dvanácti a čtrnácti mudrců. Tady zasáhl kolem roku 250 Origenes a naprosto závazně stanovil počet mudrců na tři, klan tři. Mudrci, klanící se malému Ježíškovi, byli nejprve představováni jako mladíci, až později byli od sebe odlišeni věkem. Také až o mnoho let později byli zobrazováni jako představitelé tehdy známých tří lidských ras. Stará aristokracie viděla ve třech mudrcích králích zobrazenu svou moc a důstojnost a nesnesla pomyšlení, že by jejich majestát mohl být představován příslušníkem černé rasy, proto se mouřenín dostal do průvodu Tří králů až mnohem později. Skoro celé tisíciletí trvalo, než mudrci z východu odložili svůj perský šat a začali se připodobňovat šatu tehdejší šlechty a nasadili si královské koruny. V nejstarším zobrazení betlémské scény ještě není vidět žádná stáj ani jeskyně. Jen dítě zavinuté v hadrech leží mezi oslem a volem a kolem se klaní pastýři. Panna Maria a svatý Josef zatím v obrazu chyběli, do celé scény byli vsazeni později. Antický býk se proměnil a zobrazoval zde osla. Betlém zobrazuje domněnku, že se Kristus narodil ve stáji a antičtí bohové měli i zde posloužit novému náboženství svou zjevnou poslušností a oddaností novorozenému dítěti Bohu. Anna Klimtová

8 NOVÝ ZÁKON O ODPADECH V částce č. 44 sbírky zákonů ze dne vyšel pod číslem 125/1997 Sb. Nový zákon o odpadech, účinnosti nabývá dnem 1. ledna Předmětem zákona jsou povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Informativně Vás seznámím s obsahem tohoto znění, ustanovení, o kterých se domnívám, že jsou pro první kontakt důležité. Základní pojmy Nová definice odpadu : odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se ji zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Odpadem je též věc, které se chce její majitel zbavit, nebo též movitá věc, jejíž odstranění (zneškodnění) je nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí. Nebezpečným odpadem se nově rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právní předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Povinnosti při nakládání s odpady Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a s odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem. Stále platí, že odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Povinnosti původců odpadů Původce je povinen (také oprávněná osoba, která převezme odpady od původce přejímá na sebe též veškeré povinnosti původce) : a) Odpady zařazovat podle druhů a kategorií v Katalogu odpadů. b) Kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. c) Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. d) Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. e) Umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. f) Platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Uvedené povinnosti se vztahují i na obce jako původce komunálního odpadu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Nakládání s komunálním odpadem Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na jejich území, včetně míst určených k odkládání odpadů. Touto vyhláškou může obec upravit i systém nakládání se stavebním odpadem. K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je třeba vždy souhlasu příslušné obce, která rovněž stanoví podmínky. Za kterých může být souhlas k podnikání s komunálním odpadem udělen. O udělení souhlasu obec rozhoduje ve správním řízení. Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu se zvláštními předpisy (Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v posledním znění a zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v posledním znění, cenové věstníky). Poplatky Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Poplatek vybírá provozovatel skládky při uložení odpadu na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Sankce Zákon stanovuje nové sankce za porušení povinností podle tohoto zákona a umožňuje širší uplatnění obecním úřadům. Pokutu do výše Kč uloží příslušná obec, okresní úřad nebo inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která : a) Při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících nakládání s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými vlastnostmi. b) Neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti. c) Nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

9 d) Nerespektuje zákonem stanovené požadavky na kvalitativní vlastnosti používaných výrobků nebo obalů a úroveň nakládání s nimi. e) Podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce. f) Nesplní povinnost nabídnout odpad k využití. g) Nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Obec dále uloží pokutu a) Do výše Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud ne základě dohody neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů. b) Do výše Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce; přitom postupuje podle zákona o přestupcích. c) Do výše 1000 Kč za znečištění veřejného prostranství. d) Do Kč za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků či odpadů mimo vyhrazená místa. Pokuty uložené obcí jsou příjmem rozpočtu obce, pokuty uložené okresním úřadem jsou příjmem státního rozpočtu. Ing. Vlastislav Horáček vedoucí referátu životního prostředí AZ ELEKTROSTAV INFORMUJE Tímto Vám dáváme na vědomí zahájení opravy vedení VN 22 kv, kdy stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa. Oprava bude prováděna přesně ve stávající trase a způsobem stožár za stožár. V souvislosti s opravou a přepojováním vedení bude nutné vypínat energetickou síť, což Vám bude včas dáváno na vědomí. Zahájení akce Vám dáváme na vědomí také proto, že při opravě může dojít ke škodám na pozemcích a zemědělských kulturách. Všechny tyto škody budou uhrazeny na základě platných předpisů. Nepřehlédněte! Elektrická energie bude vypínána v termínech : hod hod. Rostislav Charvát zást. ředitele a.s. Pod čarou : Nebezpečnou větev nad silnicí v ulici Kaštanová skvěle zlikvidovali Dufkové a Novákové (bez úrazu). Jsou obavy, aby domy na Kocandě nezapadly sněhem, těžko by se našly (když v nich ještě nikdo nebydlí). Trafika už konečně šlape. Stačí tak málo a všechno jde. Jen mít peníze a vědět, kam je investovat (počet kuřáků v obci rapidně vzrostl). Restaurace Na statku se zas dočká nového majitele (přejeme mu hodně zdraví a výdrž). Rybářský spolek se připravuje na prodej vánočních kaprů v obci. Jestli jim to vyjde, bude to prima (včas budeme informovat). Křoví z tarasu v ulici Kaštanová konečně posekáno. Prodloužil se výhled na severní horizont (pochvaluje si pan Maleček).

10 DĚTÍ JE POŘÁD MÉNĚ! Je smutnou pravdou, že v loňském roce přišlo na svět v naší obci pouze šest nových občánků. Není to však čistě přezletický problém. V minulém roce se v naší republice narodilo pouhých devadesát tisíc dětí, zatímco ještě před devíti lety jich bylo sto třicet tisíc. Ani v minulém roce se tedy nezměnil obecný trend, že mladí lidé stále více otálejí se zakládáním rodin. Současný počet novorozenců je nejnižší za posledních 200 let. V mezinárodním srovnání se Česká republika octla na jednom z posledních míst. Odborníci nejsou zajedno, zda se dětí rodí méně proto, že mladí lidé mají finanční a bytové potíže, nebo rodičovství oddalují proto, že jim doba nabídla také nové možnosti cestování či studium v zahraničí. Zdá se, že změna životního stylu vede Počet narozených dětí v naší republice mladé lidi k odkládání založení rodiny do pozdějšího věku. To má příznivý dopad na vyšší zralost matek, což dříve zejména u předčasných těhotenství neplatilo. Varianta, že porodnost klesla v důsledku finančních a bytových potíží, není obecně pravdivá. Je přece známo, že více dětí se rodí právě v oblastech či případech sociálně slabších. Nízká porodnost je například typická pro Německo a Rakousko, také Itálie se potýká s nízkými přírůstky obyvatel. Statistikové jsou nicméně optimističtí. Očekávají, že nepříznivý vývoj se v následujících letech zastaví. Do plodného věku přicházejí silné ročníky. Přesto ale ani zastavení poklesu nezabrání na dlouhá léta tomu, aby obyvatelstva neubývalo. ml Počet narozených dětí Roky Přírůstek a úbytek obyvatel naší obce Počet obyvatel narozené děti Roky zesnulí občané

11 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEDNÁVANÉ BODY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 2.9. DO Jednání o projektu plynofikace obce je ve stadiu přípravy podkladů k vydání územního rozhodnutí Stavebním úřadem v Brandýse n/l. 2. Případné budování vodovodních řadů v obci Přezletice bude dočasně napojeno na vodovodní řad ve Vinoři (do vybudování skupinového vodovodu s připojením na káranský vodovodní řad). Účastníci jednání : starosta Tomíček, místostarostka Fialová, ing. Janouch, ing. Kosík, ing. Dvořák, ing. Bula 3. Ing. Janouch prostřednictvím svého zástupce informoval starostu, že napojení vodovodního řadu pro obec na stávající řad vybudovaný firmou Eudoxia bude akceptováno a podloženo oboustrannou smlouvou. 4. V souvislosti s připravovanou plynofikací, která by vyžadovala sepsání věcných břemen s majiteli dotčených pozemků, se obec rozhodla, že tyto pozemky od jejich majitelů odkoupí za 70 Kč/m 2. Tento návrh byl obecním zastupitelstvem jednomyslně schválen. Pro obec tento počin bude znamenat výdej cca Kč. 5. Vyjádření k předloženému návrhu územního plánu bylo odesláno s nesouhlasným stanoviskem obce a byly navrženy doplňující celky pro výstavbu rodinných domků. 6. Na obecním zastupitelstvu bylo schváleno umístění budoucí ČOV (čističky) na pozemku č. 194/1, který je vlastnictvím obce (na kraji pole u cesty k tenisovým kurtům). Jelikož tento obecní pozemek má tvar do špičky a je špatně využitelný, bylo by lepší pozemek doplnit na obdélník a s majitelem sousedního pozemku č. 193 p. Olmerem provést směnu pozemku (cca 135 m 2 ). Ing. Dvořák předložil plánek na navrhovanou směnu pozemků. 7. S odprodejem pozemků obci v rámci plynofikace majitelé souhlasili a jednotně zaujali kladné stanovisko s odprodejem za 70 Kč/m Na jsou na Okresní úřad Prahavýchod pozváni zástupci obce k projednání a připomínkování navrženého územního plánu. Pozvánka má souvislost s naším nesouhlasným stanoviskem a našimi novými návrhy. Jednání se účastnili : starosta Tomíček, místostarostka Fialová, ing. Bula 9. Pozemky ve vlastnictví bývalého MNV Přezletice v KÚ Přezletice jsou již převedeny na obec Přezletice. Některé pozemky změnou katastrální hranice přešly do KÚ Vinoř. Pro tyto pozemky je navíc třeba stanoviska Ministerstva financí. Budeme se snažit, aby pozemky byly převedeny na obec ještě v letošním roce. 10. Předseda Kulturní komise p. Malý seznámil členy zastupitelstva s programem Mikulášské zábavy, dále pak s připravovanou Schůzkou důchodců na Od Na žádost pozemkového fondu ČR svolal starosta místní šetření ohledně přístupu k pozemkům č. 431/13-431/18 v katastru obce Přezletice. Tyto pozemky se nacházejí u Prostředního potoka na konci ulice Topolové. Bylo zjištěno, že pozemek č. 431/19 přiléhající k ulici Topolové je již rozparcelován na tři menší parcely. Při této parcelaci nebyl brán zřetel na přístup k výše uvedeným parcelám a nebylo přihlédnuto k bývalé cestě č. 431/24. K místnímu šetření byli přizváni : ing. Běle pozemkový fond ČR, p. Habásek, fa RON, p. Barvich, stavební úřad Brandýs n/l, p. Hnát, p. Špánek, ing. Dvořák, fa JOPA-IMPEX a zástupci obce. K jednání se nedostavila jako jediná fa JOPA-IMPEX. Z místního šetření vyplynul závěr nutnosti přeměření uvedené parcely a oznámení vlastníku parcely 431/126, aby tuto parcelu prozatím neoplocoval. 12. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky porady, týkající se výstavby skupinového vodovodu Přezletice, Jenštejn, Podolánka, Radonice. Z usnesení této rady vzešlo rozhodnutí stanovit již konkrétní opatření pro zajištění realizace tohoto projektu. Projednáním této záležitosti byla pověřena firma VKS Invest s.r.o. Praha 3.

12 Z PRÁCE KULTURNÍ KOMISE Zveme všechny občany a zejména děti na každoroční Mikulášskou nadílku která se bude konat v Zasedacím sále Obecního úřadu dne od hod. Dárky můžete na Obecní úřad nosit : hod hod. nebo před nadílkou Dne od 17 hod. se bude konat tradiční Setkání důchodců v Zasedacím sále Obecního úřadu. Hudba a občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

13 INZERCE A OZNÁMENÍ Prodej kaprů zajištěn Od pondělí bude probíhat v naší obci prodej vánočních kaprů. Prodej se bude konat před Hospodou Na náměstí. Prodej zajišťují pan Horálek a pan Firák. Prodám : Elektrickou pračku zn. ROMO s odstředivkou a VIRENU bez odstř. Vše starší, ale v chodu. Knihu ŽALUJI-Pankrácká kalvarie Zn. Levně Orig. italský nový nepoužitý černý tříčtvrteční pánský kabát s teplou vložkou uvnitř. Vel. : XL č Cena : 1800 Kč Informace : tel I ZDE MOHL BÝT VÁŠ INZERÁT a zadarmo proč toho nevyužít? VIDEO HERNA Konzole nové generace SONY PlayStation!! NEJEDNÁ se o automaty!! Teken 2, Soul Blade, Formule 1, Porsche Chalenge, Need for Speed 2, NHL 97, DOOM (síťová hra) Kbely Mladoboleslavská, nad Večerkou OTEVŘENO Spojení : z konečné metra B Českomoravská Po-Pá Autobus č. 259 st. U lékárny So Autobus č. 185 st. Žacléřská

14 ŠÍP - ZATŘEPÁLEK Přezletice Kaštanová ul. areál Zemědělského družstva IČO : DIČ : /0164 Tel. : 0202/804156, Název Rozměry Váha Paletáž Cena Odvodňovací kanálek 100x25x16 cm Cca 28 kg 20 ks Kč 120,- Kanálek hluboký 50x25x32 cm Cca 42 kg 20 ks Kč 111,- Kanálek malý 100x18x12 cm Cca 20kg 30 ks Kč 100,- Destička na kanálek 50x18x2,5 cm Cca 4,8 kg 100 ks Kč 30,- Obrubník sypaný 100x25x5 cm Cca 26 kg 32 ks Kč 63,- Obrubník obyčejný 100x25x5 cm Cca 26 kg 32 ks Kč 58,- Obrubník silniční 100x22x8 cm Cca 36 kg 32 ks Kč 56,- Obrubník malý sypaný 50x18x5 cm Cca 9 kg 80 ks Kč 15,90 Plotová stříška malá 50x20 cm Cca 5 kg 80 ks Kč 30,- Plotová stříška velká 50x35 cm Cca 12 kg 36 ks Kč 50,- Plotová stříška 50x25 cm Cca 6 kg 50 ks Kč 37,- Sloupková stř. malá 40x40 cm Cca 10 kg 36 ks Kč 52,- Sloupková stř. velká 55x55 cm Cca 20 kg 20 ks Kč 60,- Sloupková stříška 45x45 cm Cca 15 kg 30 ks Kč 55,- Sloupková stříška 45x25 cm Cca 8 kg 40 ks Kč 42,- JAWA BABETTA SIMSON HERO PUCH ČZ MZ MOTO SERVIS OPRAVNA MOTOCYKLŮ PŘEZLETICE 156 JENŠTEJN Tel. : Provádíme : GENERÁLNÍ OPRAVY BĚŽNÉ OPRAVY VÝBRUSY VÁLCŮ SEŘIZOVÁNÍ VYVAŽOVÁNÍ KOL Rozhodujete se na jaký sport dát své dítě. Říkáte si - fotbal, tenis to hraje přece každý. Máte-li zájem a dítě v věku 8-12 let, pak ho bez váhání pošlete zkusit velmi atraktivní a bohužel málo rozšířený sport SPORTOVNÍ STŘELBU GARANČNÍ OPRAVY VŠECH MOTOCYKLŮ 100% ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VŠECHNY ZNAČKY MOTOCYKLŮ PŘÍJEM ZAKÁZEK A INFORMACE NA TEL. : MARTIN TOMÍČEK ze vzduchových zbraní. Zájemci se mohou hlásit u p. Nováka v koloniále Na kopečku.

15 Inzerce - Pneuservis Obecní úřad, obecní zastupitelstvo a všichni, kdo se snaží nějakým způsobem naší obci prospět, Vám všem přejí bohatého Ježíška a to, pro Vás nejsprávnější, vkročení do příštího roku. A zůstaňte našemu časopisu věrni, abychom si byli jisti, že je naše práce něčemu prospěšná. Díky. Obecní úřad, obecní zastupitelstvo a redakční rada Obecní zpravodaj 4/97 vychází čtvrtletně, uzávěrka je vždy 20. v druhém měsíci čtvrtletí. Vydává Obecní zastupitelstvo v Přezleticích. Grafická úprava Tomáš Dvořák. Tiskne Obecní úřad Přezletice. Náklad 200 výtisků. Inzerce a distribuce zdarma.

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP

Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP Obce a jejich role podle zákona o odpadech z pohledu ČIŽP 1. obec dle 17 odst. 1 jako Původce odpadů, tedy 16 * zodpovědnost za odpady z činnosti úřadu * zodpovědnost za odpady odložené občany na místa

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 3 / 1996 k zajištění a udržování všeobecné čistoty a k ochraně zeleně a ovzduší na území obce Vřeskovice V zájmu trvalého zlepšení životního prostředí, čistoty

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více