10/2014 HOSPODAŘENÍ MĚSTA POHÁDKOVÁ TŘEBOŇ» loutkáři slaví 90. výročí JOSEF ŠUSTA»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2014 HOSPODAŘENÍ MĚSTA 2010-2014. POHÁDKOVÁ TŘEBOŇ» loutkáři slaví 90. výročí JOSEF ŠUSTA» 1835-1914"

Transkript

1 10/2014 HOSPODAŘENÍ MĚSTA POHÁDKOVÁ TŘEBOŇ» loutkáři slaví 90. výročí JOSEF ŠUSTA»

2 AKTUÁLNĚ AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav Nové vozy: , Servis: Vážení spoluobčané, yři roky volebního období uplynuly jako voda a měo Třeboň znovu ojí před komunálními volbami. Již za r dnů rozhodnete svými hlasy o novém vedení měa a tedy i o tom, kudy a jak Třeboň v dalších 48 měsících půjde. Všechny kandidující politické rany a sdružení v rámci předvolební kampaně nabízejí voličům své programy se sliby více či méně reálnými, či dokonce zcela nereálnými. Volební program je jiě důležitý, ale rozhodně by neměl být jediným vodítkem pro správné rozhodnutí. Kdo chce zodpovědně naložit se svým volebním hlasem, měl by se nejprve zamyslet nad obdobím, které uplynulo, a zhodnotit si pro sebe práci dosavadní politické reprezentace. Nutná změna (čeho konkrétně, jak a proč???) deklarovaná některými volebními uskupeními může totiž být jen prázdným, i když možná líbivým heslem bez věcné náplně. A taky změna nutně nemusí být k lepšímu, může znamenat i bludný kruh V posledních yřech letech proběhlo změn mnoho a troufám si tvrdit, že veskrze pozitivních. Koalice se vrátila ke arému osvědčenému způsobu spravování měského majetku. To znamená, že ualo jeho nesmyslné a nezodpovědné rozprodávání a začalo se do něj intenzivně inveovat. Rozsáhlá rekonrukce ubytovacích komplexů A a B Lázní Aurora významně zhodnotila klíčový majetek měa a pomohla překonat období lázeňské krize, vyvolané negativní změnou příupu átu k českému lázeňví. Díky dalším opatřením, přijatým jak vedením měa, tak vedením lázní, prošly lázně nejsložitější etapou své exience s minimálními ztrátami a jsou opět na té nejlepší ceě k prosperitě. Bertiným lázním k ní zásadně dopomůže rekonrukce léčebných provozů, tj. srdce lázní, která proběhne na přelomu roku 2014 a Věřím, že poté bude zájem o Bertiny lázně ejně velký, jako je dnes o Auroru. Že prosperující lázně prospívají nejen jejich klientům, zaměnancům, ale i měu včetně všech jeho podnikatelů a živnoníků, není třeba dlouze vysvětlovat. Doslova fatální změnu v životě občanů měa, a navíc i obyvatel všech obcí Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, přineslo vrácení již přijaté a z valné čái proplacené dotace na čiírnu odpadních vod. Díky prozřetelnému rozhodnutí koaličních zaupitelů vrátit dotační peníze, nedochází ke zvyšování cen vodného a očného po dobu deseti let o 5 % ročně plus inflaci. Taktéž již nehrozí vydání rozhodnutí vrátit celou dotaci včetně sankce ve výši až o procent dotace za neplnění dotačních podmínek. Tuto hrozivou sumu v možné výši 180 miliónů korun bychom de facto zaplatili my všichni. V minulém období též naala změna filozofie výavby a provozování sportovních zařízení. V září byl slavnoně otevřen nový fotbalový areál. Má ve všech směrech ty nejlepší parametry a slibuje celoroční využití, jak pro potřeby míních fotbaliů i školních dětí a mládeže, tak též pro významné sportovce i celé kluby, absolvující rekondiční pobyty v třeboňských lázních. Souředění všech významných sportovišť v jedné lokalitě, ejně jako jejich kvalitní rekonrukce a opravy povedou do budoucna ke zvýšenému zájmu profesionálních sportovců o naše měo. Od prvního října probíhá inveice ve výši 16 milionů korun do tenisového zázemí, které je dlouhodobě podinveované a dělá měu oudu. Vedle kvalitního sportoviště pro fotbaliy a teniy spatří světlo světa snad v dohledné době devítijamkové hřiště pro všechny pokročilé i začínající hráče golfu. Kvalitnější zázemí pro halové sporty poskytne díky plánovaným opravám sportovní hala. Na jiném míě, Tyršově adionu, dojde k úpravám ledové plochy. Některá měská sportoviště již přešla na zkušební dobu do správy Technických služeb Třeboň, s.r.o. Pokud se tento model osvědčí, bude tato organizace spravovat i další areály, případně dojde k vytvoření samoatné organizace, zajišťující kromě provozu sportovišť též jejich optimální využívano. Po prodeji radnice ve volebním období 2006 až 2010 začal život v centru měa upadat a do té doby pulsující jádro měa se začalo nechtěně proměňovat v hiorický skanzen. Obrat k lepšímu přinesla cílená intenzivní snaha vedení měa zvýšit počet kulturních a společenských akcí ve arém měě a oživit jej rozšířením turiické sezóny. Od dubna do října prakticky není víkendu, kdy by na náměí neprobíhaly slavno, koncert, divadelní předavení či aspoň řemeslné trhy. O zajištění kulturního dění ve měě se vedle celé řady soukromých subjektů ará zejména odbor kultury a ceovního ruchu měa, který nahradil Informační a kulturní ředisko měa Třeboně. Možnoí pořádat zde výavy získalo nový rozměr zrekonruované foyer Divadla J. K. Tyla, oblíbenou a využívanou výavní síní se ala dřívější obřadní síň v domě Štěnka Netolického. Tento krásný renesanční dům má před sebou zářivou budoucno. Po kompletní rekonrukci, provedené v případě získání dotace, bude sloužit jako Centrum třeboňského rybníkářského dědictví, k jehož zápisu na seznam UNESCO vedení měa učinilo další potřebné kroky. Významně si polepšili i třeboňští loutkáři, kteří opět mají své álé zázemí v nově vybudovaném loutkovém divadle se špičkovou technikou. Třeboni velmi sluší seníky na Mokrých lukách, opravené z Havarijního programu minierva kultury i z krajských grantů. Mohou je obdivovat zahraniční návštěvy, které k nám opět rády jezdí z našich partnerských mě Schrems, Interlaken či Utena, ale také třeba z brazilské Diamantiny, spojené s Třeboní osobou nejvýznamnějšího brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka. Zájem o spolupráci s Třeboní projevují významná centra turiického ruchu, jakými jsou například slovinský Bled či chorvatský Vodnjan. Výborně se Třeboň zapsala u německého, slovenského či dánského velvyslance v České republice, ejně jako u našich velvyslanectví ve Vatikánu, v Dánsku či ve Slovinsku. Souředěného zájmu a významných pokroků se doalo opomíjené sociální oblai a problematice Zdravého měa. Vedení měa naavilo transparentní a spravedlivé financování organizací, poskytujících sociální služby. Již 25 třeboňských seniorů může bezplatně využívat bezpečnoní náramky zakoupené měem. Zcela zásadní podpory, bez níž by nemohla fungovat, se doává aktivitě domácí hospicové péče sv. Kleofáše. Pro rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené otevřelo své brány Rodinné centrum Kapřík. Měo Třeboň po dvaceti letech od vupu do Národní sítě Zdravých mě konečně pooupilo z kategorie začátečník do kategorie C pokročilých Zdravých mě. I díky fóru Zdravého měa se definitivně vyřešil dlouholetý problém špatné kvality školního ravování. Školní jídelna jako příspěvková organizace byla zrušena. Jídelnu získala pod svá křídla Základní škola Na Sadech. S pomocí nadnárodního řetězce Aramark naavilo vedení školy a měa nové ravovací andardy, které mimo dalšího zajišťují našim dětem chutnou a zdravou ravu v příjemném a kultivovaném proředí. Toliko z možného dlouhého výu změn, které měu Třeboni v posledních yřech letech prospěly. Jasně vypovídají o práci dosavadní koalice, která během této dlouhé doby překonala četné nesnáze a zůala jednotná. A to i v předvolebním klání. Vážení spoluobčané, ať v následujících komunálních volbách rozhoduje slušný, poctivý a zodpovědný příup, dobrá mysl a zdravý rozum. S úctou Terezie Jenisová, aroka měa Třeboně Třeboňský svet 03

3 AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ ZPRÁVY Z RADNICE Z jednání rady měa dne 27. srpna Prodej školy pokračuje O bývalou školu v Branné v době dalšího zveřejnění záměru prodeje nikdo neprojevil zájem. Prodej je realizován formou obálkové metody, minimální nabídková cena byla anovena ve výši Kč. Žádná nabídka nebyla učiněna ani v případě prodeje pozemků ZTV Branná (min. nabídková cena 600 Kč/ m 2 ) a bytu 3+1 v Lidické ulici (min. nabídková cena dle platného znaleckého posudku byla snížena na Kč). Záměry prodeje budou opětovně zveřejněny. Inveice v Bertě Rada měa Třeboně udělila souhlas společnoi Bertiny lázně s.r.o. s inveicí finančních proředků lázní na rekonrukci šaten bazénu. Inveice bude v předpokládaných nákladech zhruba Kč. Obnova antuky Na Kopečku Dva oplocené antukové dvorce ve Vodárenské ulici Na Kopečku jsou ve špatném technickém avu. Pro zaavení další devaace dvorců budou provedeny nejnutnější opravy, spočívající v odplevelení antukového povrchu, čáečné opravě oplocení a likvidaci odpadů, dohromady v hodnotě Kč. O způsobu provozování dvorců bude následně rozhodnuto. Rozpoová opatření Na zajištění potřebných běžných oprav a údržbu míních komunikací v Třeboni bude použito dalších Kč. Na vyznačení cykliické ezky v Táboritské ulici půjde Kč. Z této položky bude financováno vodorovné a svislé dopravní značení pro cykliický pruh a cykliickou ezku v úseku od okružní křižovatky ke křižovatce U Trojice. text: Jitka Bednářová Zaupitelé se sešli na svém posledním jednání 15. září. Nové zaupitelvo, které bude zvoleno v podzimních volbách, se poprvé sejde 3. liopadu Úhrada neinveičních výdajů škol Radní schvalovali návrhy dohod o příspěvku na úhradu neinveičních výdajů mateřských škol a školských zařízení od obcí, které nejsou zřizovateli těchto zařízení a děti s trvalým pobytem na jejich území tato zařízení v Třeboni navštěvují. Za rok 2013 již tyto obce nemají zákonnou povinno se podílet na těchto výdajích. Měo obdrželo z rozpoového určení daní na jedno dítě zhruba 8000 Kč. Skutečné neinveiční výdaje na provoz školek jsou vyšší, než dotace a vlaní příjem mateřské školy. Z tohoto důvodu byly osloveny všechny zúčaněné obce a požádány o příspěvek na úhradu těchto výdajů v průměrné výši. Radním byly tentokrát předloženy dohody s obcemi Novosedly nad Lužnicí, Halámky a Hamr. Z jednání rady měa dne 10. září Stěhování FÚ Rada měa Třeboně vzala na vědomí informaci o ukončení smlouvy o nájmu nebytových proor mezi měem Třeboň a Českou republikou Generálním finančním ředitelvím, a to k 30. září Finanční úřad působil v budově na Palackého nám. čp. 106/ II od září Veškerý provoz tohoto úřadu se přesouvá do bývalé budovy Katarálního úřadu. Dotace na hřiště Kopeček Měo Třeboň přijalo dotaci od Minierva životního proředí, poskytnutou prořednictvím Státního fondu životního proředí ČR. Dotace byla přidělena na dětské hřiště v přírodním ylu při MŠ Kopeček. Celkové výdaje na projekt činí Kč. Celková výše podpory je Kč, podíl měa je ve výši Kč. Opravy památek Radní rozhodli o uvolnění Kč na pokrytí nákladů oprav v objektu Divadla J. K. Tyla. Konkrétně jde o opravy vnitřních omítek, elektroinalace, zařešení plošiny na dopravu kulis. Dále budou peníze použité na opravy kované mříže a dolní čái omítek objektu aré radnice čp. 1 a na případné nepředpokládané opravy nemovitých kulturních památek do konce roku Výpůjčka čái pozemků Rada měa Třeboně schválila uzavření smlouvy o výpůjčce čái pozemků mezi měem Třeboň a společnoí RENT Group s.r.o., související s výavbou obchodního centra v Jiráskově ulici. Na zájmových čáech pozemků bude vybudována příslušná infraruktura. Z jednání zaupitelva měa 15. září Memorandum o dopravní obslužnoi Zaupitelé souhlasili s připojením měa Třeboně k Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnoi a využití dopravní infraruktury dálkového tahu pro silnice I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. V memorandu jde o spolupráci mě a obcí, ležících při těchto komunikacích mezi Českými Budějovicemi a Brnem. Třeboň by měla připojit svůj požadavek na řešení problémů, plynoucích z vedení trasy průtahu silnice I/34 měem - na úpravu průtahu Třeboní spolu s úpravou jejího křížení s Táboritskou ulicí a doavbu mimoúrovňové křižovatky s Jiráskovou ulicí, včetně realizace celé přeložky silnice II/154 v úseku Novohradská Jiráskova a jejího napojení na silnici I/34. MAS Třeboňsko v novém období Území obce Třeboň bude i v letech zařazeno do působnoi Míní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. Souhlas zaupitelvo vydalo v souvisloi s novým programovacím obdobím pro černí proředků Evropské unie. MAS Třeboňsko musí projít tzv. certifikací. Po této certifikaci bude moci žádat o finanční proředky pro rozvoj obcí i neziskového a podnikatelského sektoru. Rozvoj cykliiky Kč uvolnili zaupitelé na rozvoj cykliiky v Třeboni. Tato čáka bude použita například na pořízení nových ojanů pro kola ve měě, nahrazení nevyhovujících a dále na zajišťování akcí a aktivit, souvisejících s cykloturiikou ve měě. Převod pozemků Podání žádoi o bezúplatný převod yř po- zemků v kataru Břilic od Státního pozemkového úřadu do vlanictví měa Třeboně schválilo zaupitelvo. Pozemky jsou vedeny jako součá ploch venkovského bydlení. Převod má své podmínky, do budoucna se nesmí změnit účel využití. Převod dalšího pozemku v Břilicích od Úřadu pro zaupování átu ve věcech majetkových do majetku měa zaupitelé již schválili s podmínkami. Měo o převod tohoto pozemku usilovalo v souvisloi s plánovanou rekonrukcí chodníků v Břilicích. Prodej pozemků Zaupitelvo souhlasilo s odoupením od záměru prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. V době zveřejnění záměru byla podána pouze jedna nabídka. Náklady na vybudování infraruktury v této lokalitě jsou počítány ve výši cca 10 milionů korun. Měo Třeboň si proto vyhradilo právo odoupit od uzavřených kupních smluv, pokud nedojde k uzavření smluv na minimálně 8 z celkového pou 11 prodávaných pozemků. Pamětní deska k 17. liopadu 1989 Zaupitelům byla předložena informace o možném pořízení a inalaci pamětní desky, připomínající 17. liopad Návrh textu byl odeslán na Národní památkový úav v Českých Budějovicích se žádoí o umíění na fasádu budovy Státního zámku Třeboň, v horní čái Masarykova náměí. Žádo byla zamítnuta. V současné době probíhá jednání s pracovníky NPÚ Praha a KÚ Jihočeského kraje o možnoi umíit pamětní desku na kovové oplocení do Lipovky. Zateplení školky Mateřská škola Jeronýmova by se v příštím roce mohla dočkat zateplení. Projekt zahrnuje kompletní zateplení fasád, řech, výměnu okenních otvorů a kompletní rekonrukci hromosvodů. Předpokládané náklady, hrazené měem v roce 2015, jsou Kč. Akce bude spolufinancována Státním fondem životního proředí, celkové výdaje projektu jsou cca Kč. Předjednaným termínem realizace je období duben - červenec Regulační plány Zaupitelé projednali regulační plány zaavitelných ploch BM3 a OS5. Regulační plány anoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umíění a proorové uspořádání aveb. BM3 se nachází mezi lokalitou Reprogen, prodloužením ulice Daskabát a záavbou v Líbalově ulici. Hlavní funkční využití této čái je bydlení měské individuální. OS5 je lokalitou mezi záavbou v Líbalově ulici a severním okrajem silnice I/34. Hlavním funkčním využitím jsou zde plochy občanského vybavení - obchod/služby. Informace pro vlaníky kulturních památek v Třeboni Odpad z barevných kontejnerů na skládce nekončí V krátkém odpadářském vupu bychom chtěli informovat, jaká je další cea odpadu, který občané vytřídí do barevných kontejnerů. Tyto vytříděné odpady sbírají svozová vozidla, a to každý druh zvlášť. Odpady putují do třídicích linek, kde jsou po odranění nečioty a nežádoucích příměsí rozděleny podle dalšího způsobu zpracování. Střepy z celé republiky míří do Příbrami na automatickou třídicí linku, kde se sklo rozdělí podle barevnoi a je drceno na veliko, kterou pro další zpracování požadují sklárny. Stavební a sadové úpravy v ulici Dukelské na Kopečku V Dukelské ulici v úseku mezi ulicemi Mlýnská a Vodárenská byla zahájena realizace akce Stezka pro pěší a cykliy. Předmětem zakázky jsou avební úpravy chodníku míní komunikace včetně překládky dešťové kanalizace a sdělovacích kabelů, nového osvětlení ezky, zřízení zálivu autobusové zaávky, úpravy přechodu pro Každý rok do konce října, Měský úřad Třeboň, odbor územního plánování a avebního řádu, přijímá a eviduje žádoi o dotace na rok následující poskytované z Programu regenerace měské památkové rezervace Třeboň. Tento program umožňuje vlaníkům (fyzické i právnické osoby, církve a měo Třeboň) nemovitých kulturních památek popř. movitých kulturních památek, které jsou pevně spojené se avbou (např. oltáře, varhany v koelech apod.), jež jsou zapsány v Úředním seznamu kulturních památek a nachází se na území MPR Třeboň, požádat o dotaci. Dotace se vztahuje na obnovu památkové podaty, např. řešní krytiny, fasády, výměnu oken a dveří, atické zajištění objektu, reaurování atd. Nabídka átní finanční podpory z Programu regenerace je přísně účelová, finanční proředky musí být použity pouze na úhradu prací, zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlaníka a nelze ji použít ani na práce inveiční povahy. Tato dotace na obnovu kulturní památky je vázaná na spoluúča financí vlaníka a podíl měa Třeboň. Na základě výše uvedeného informujeme vlaníky nemovitoí, kteří zamýšlí provádět avební práce na obnově své kulturní památky, aby posoudili svůj záměr realizace a v termínu uvedeném výše podali žádo na MěÚ, odbor územního plánování a avebního řádu, Třeboň. Žádo je nutné podat písemně spolu se závazným anoviskem z hlediska památkové péče, připojit odhad finančních nákladů na obnovu památky a fotografii objektu. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru územního plánování a avebního řádu Měského úřadu Třeboň (pí Dvořáková, Ing. arch. Valder) na telefonních číslech nebo Marcela Dvořáková Papír a play se rovněž odváží do třídicí linky, kde se ručně dotřiďují. Tyto odpady z Třeboně míří do třídicí linky společnoi Marius Pedersen a. s. v Borovanech. Moderní linky jsou také například v Písku, v Českém Krumlově, v Táboře a v Jindřichově Hradci. Po oddělení hrubé nečioty se odpad ručně rozdělí podle jednotlivých druhů. Nároky zpracovatelů na čiotu suroviny se ále zvyšují, základem je proto kvalitní třídění již v domácnoech. Z roztříděného materiálu zůává na su již jen minimum nezpracovatelného odpadu, který buď končí na skládce nebo se zpracovává jako alternativní palivo pro cementárny. Vytříděný odpad dál putuje k recyklaci. Ale o tom zase příště. Bohuslava Hrnečková odbor životního proředí, MěÚ Třeboň chodce ve směru do Lesní ulice, úprava lávky přes Mlýnskou oku. V rámci této akce dojde k vykácení zbylé čái aleje jasanů (10 ks) z důvodu přeložení inženýrských sítí. Následně po dokončení avebních prací bude vysazeno 15 nových romů. Martina Jůzová 04 Třeboňský svet Třeboňský svet 05

4 AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ HOSPODAŘENÍ MĚSTA text: Jiří Votek (předseda finančního výboru a člen rady měa) podařilo úspěšně navýšit samopláteckou klientelu, zavedla se internetová on-line rezervace apod. Naproo otevřeně jsme Vás informovali v Třeboňském světě, Lázeňské Pohodě, na setkáních s vedením měa a také v rámci Třeboňské lázeňské televize. Podívejme se na čísla za poslední tři uzavřené roky, tedy SPORTOVNÍ AREÁL HLINÍK text: Petra Pfeiferová foto: Petra Pfeiferová, Roman Růžička Vážení spoluobčané a milí enáři Třeboňského světa, volební období končí komunálními volbami ve dnech 10. a 11. října. Dovolte mi tak, abych udělal ohlédnutí na konci volebního období a také naínil, co vše je připraveno a mělo by tak být poupně realizováno. I když o tom již bude rozhodovat nové zaupitelvo, které si svobodně zvolíte. V uplynulém volebním období jsme na radnici řešili zcela zásadní věci. Byla to problematika čiírny odpadních vod z pohledu čerpaných dotací na její výavbu. Přeo se vše v této oblai vyřešilo ku prospěchu měa a Vás, tedy občanů. Poděkování zcela jiě patří bývalému aroovi Ing. Jiřímu Houdkovi a také všem, kteří se na nápravě podíleli. Mezi další zásadní věci patřila kvalita školního ravování, která se vyřešila ve prospěch dětí a žáků. Řešila se také problematika Informačního a kulturního řediska. Dále bylo nutné se vypořádat s reriktivní úhradovou vyhláškou (tzv. indikační seznam) pro lázeňví, kdy v roce 2013 v celém lázeňském segmentu zásadně poklesla pojištěnecká klientela. Zkrátka některé věci nebyly vůbec jednoduché. Pokud jde o inveice, tak se podařilo zainveovat Lázně Aurora a tím abilizovat pracovní mía, vybudovat nový sportovní areál Na Hliníku, zahájit přesun technických služeb do Rybářské ulice a to včetně vybudování moderního sběrného dvora, dále byl rekonruován Vodárenský mo, který byl dlouhou dobu v nedobrém technickém avu, proběhla řada inveic do základních a mateřských škol (nové učebny pro výuku na základní škole), byly realizovány inveice do míních komunikací, ezek, chodníků, inveice do bezpečnoi chodců, cykliů orůvky, radary, blikače, dále inveice do vodohospodářského majetku, bylo vybudováno zázemí pro loutkové divadlo (= multifunkční sál), byl zhodnocován bytový fond, byl odartován proces na převzetí vodohospodářského majetku z Dobrovolného svazku Vodovod Hamr, kdy tento proces je třeba dokončit z pohledu pozitivního ovlivňování cen vodného a očného pro občany. Koncem letošního roku budou započaty rozsáhlé inveice do lázní Berta a také inveice spojené s rekonrukcí a modernizací tenisového zázemí. Nepřijali jsme žádný úvěr, který by se svou splatnoí přešel na nové zaupitelvo. Byl tak naartován trend v oblai snižování úvěrového zadlužení měa, kdy v roce 2016 bude plně splacen úvěr z roku 2006, který byl použit na nákup pozemků v blízkoi Lázní Aurora. Od roku 2017 bude měo již bez dříve přijatých úvěrových závazků. Nerozprodávali jsme nesmyslně a nekoncepčně majetek měa, naopak jsme zhodnocovali rategický majetek, na kterém závisí i nemalý počet pracovních mí v našem měě. Po celou dobu jsme se snažili podporovat kulturu, sociální a zdravotní obla, pochopitelně i sport a také práci s mládeží (odměny pro trenéry). Měské lázně Aurora a Berta hospodaří v kladných číslech a jsou v dobré ekonomické kondici. V lázních se Záupci měa a lázní navštívili slovinský Bled Na pozvání českého velvyslance ve Slovinsku pana Petra Voznici se záupci měa Třeboň, Měských slatinných lázní Třeboň a Sdružení lázeňských mí ČR vydali na konci srpna na Ukazatel Příspěvky celkem do oblai sportu, zdravotnictví, sociální, kultury, podpora trenérům a oatní Kapitálové výdaje (= inveice měa) Inveice měa do lázní (bez dotací), zdroj nájemné za použití úvěru, který bude k plně splacen z nájemného lázní Za uzavřené roky 2011 až ,67 mil. Kč 430,76 mil. Kč 178,45 mil. Kč Vycházím tak ze závěrečných úů měa, neboť to jsou fakta a tyto roky jsou již plně uzavřené a plně auditované. V dalším volebním období budou třeba poupné zásadní inveice do rozvoje lázeňví (zásadní inveice by se měly odehrávat na Bertě), neboť bez fungujících lázní měo Třeboň nebude prosperovat a lázně jsou z pohledu ceovního ruchu pro rozvoj měa a jeho ekonomiku zcela zásadní. Váží na sebe další aktivity míních podnikatelů, což pozitivně ovlivňuje i míní trh práce. Stranou by tak neměly zůat ani inveice do míních komunikací, kdy je pamatováno zejména na ulice Budějovická (dokončení), Československé armády (koordinace s plynovodem), Třebízského úsek Čsl. armády B. Němcové (koordinace s plynovodem), Boženy Němcové úsek Třebízského Svobody (koordinace s plynovodem), U Cihelny, ul. Vodárenská (1. etapa). Ve všech těchto případech jde o velmi finančně nákladné inveice, které jsou odhadovány na více než 102,8 mil. Kč plus další inveice do ezek a také inveic dle potřeby do míních čáí. Bylo by také dobré spuit zásadní inveici do čiírny odpadních vod a kanalizace ve Staré Hlíně (za 35 mil. Kč). Stranou by také neměla zůat sociální obla, zejména rozšíření domu s pečovatelskou službou atd. Zkrátka plánovaných důležitých inveic je vskutku hodně. Volby tak budou zejména o tom, zda vše, co se plánuje, se také bude poupně realizovat. Nejde jen o finanční proředky, ale také o dobrou znalo toho, co se ve měě udělalo, co je připraveno a co měo, lázně, ale také občané skutečně potřebují. Pokud někdo chce změnu, měl by jasně říci v čem a jakou. Veřejná správa měského majetku v Třeboni dokládá, že také měo může být dobrým hospodářem. Záleží pouze a jen na zvolených zaupitelích, kteří měský majetek dokáží efektivně a řádně spravovat a tím zanechávat budoucím generacím nemalý zdroj pro finanční soběačno měa, neboť díky této dlouhodobé rategii nemusí být měo závislé pouze na daňových příjmech. Zkrátka Třeboň si zaslouží, abychom se o ni dobře arali. Pokud tomu tak skutečně bude, bude se nám zde i lépe žít. dvoudenní ceu do slovinského Bledu. Měo Bled je nejvýznamnějším turiickým centrem Slovinska, leží zhruba 80 km od Lublaně, na severozápadě země. Na zdejší hlavní turiické třídě doala Třeboň proor předavit měo a lázně spolu s jejich produkty (Brusinka, kapří hranolky, lázeňské oplatky, pivo Regent)obyvatelům Bledu i jeho četným návštěvníkům, kteří z celého světa přijíždějí navštívit tuto bránu do Julských Alp. S měem Třeboň a jeho turiickými možnomi zájemce seznámila aroka Terezie Jenisová. Pobyty v třeboňských lázních přítomným nabízela jejich obchodní ředitelka Sabina Kodlová. Další lázeňská mía v České republice a možnoi rávení lázeňské dovolené předavila tajemnice Sdružení lázeňských mí ČR Lucie Říhová. Před samotnou prezentací na bledské promenádě přijal delegaci z Třeboně na radnici aroa Janez Fajfar. Terezie Jenisová, Lucie Říhová Na slavnoní otevření nového fotbalového areálu se ve ředu 3. září přišlo podívat na 500 diváků. Areál nese oficiální název Sportovní areál Hliník a měu se tak podařilo sloučit sportovní aktivity pro kluby a veřejno na jedno mío. Moderní areál tak zahrnuje dvě hrací plochy jednu s umělým a jednu s travnatým povrchem, v míě už slouží sportovní hala, tenisový areál, plocha pro skateboarding. Celé odpoledne se neslo ve sportovním duchu, na krásném zeleném trávníku trénovali fotbalié již od těch nejmenších, spokojení návštěvníci si prohlédli nové sociální zázemí, šatny, oteovali výhled z nové zařešené Utena slaví 753 let tribuny, která je raritní svojí obourannoí. Příjemná je i možno občervení v novém bufetu. Spokojenoí se netajila ani aroka měa Terezie Jenisová: Zabili jsme víc much jednou ranou. Fotbalié, a to jak ti aktivní, tak ti příležitoní z řad našich občanů a mládeže, doali nádherné zázemí. Dokončením areálu se povedlo souředit řadu sportovišť na jedno mío. Navíc je tu možno ještě dalšího rozvoje, ocenila paní aroka. Zájem o využití areálu mají i ligové týmy, u nichž se přímo nabízí spojit souředění s regeneračním pobytem v třeboňských lázních. Litevské měo Utena je partnerským měem Třeboně již dvacet let. Letos si připomíná 753. výročí svého založení. Výročí vzniku měa je pro obyvatele tohoto třicetitisícového měa každoročním svátkem. Pozvání na letošní oslavy přijali i záupci měa Třeboně. Počátkem září 2014 se na ceu vydala šeičlenná delegace v čele s míoaroou měa Zdeňkem Mrázem. Oslavy začaly v Uteně již v tek 5. září, avšak hlavní čá se uskutečnila až v sobotu. Po celý den probíhal bohatý kulturní program, který byl doprovázen míními trhy a sportovními akcemi. Zakončila jej velkole světelná a vodní show uprořed jezera Dauniškis. V Uteně se navíc sešly také další zahraniční delegace, mezi kterými nechyběl záupce z našeho švýcarského partnerského měa Interlaken, míoaroa Hans Rudolf Burkhard. Právě záupci zahraničních delegací byli přítomni i slavnonímu zahájení, kdy každý z nich doplnil úvod krátkým proslovem. Míoaroa Zdeněk Mráz si pro utenské připravil zdravici v litevštině a neopomenul zmínit tak významné výročí, které si Utena a Třeboň právě tento rok připomíná, a to dvacetileté partnerví mezi oběma měy. Jako dar předal třeboňský míoaroa u této příležitoi aroovi Uteny Alvydasu Katinasovi faksimilii, čili nejarší zmínku o Třeboni jako měu z roku Na zteční ceě se třeboňská delegace zaavila v bývalém koncentračním táboře Osvětim v Polsku, kde u popravčí zdi položila kytici obětem nacismu, mezi nimiž byli i třeboňští občané. Martina Vrchotová V zahajovacím zápase hráči domácí Jiskry z let, kdy se v Třeboni hrála divize i III. liga, brankami Pahra, P. Šulce a Voháka po úvodní vrthodině nečekaně vedli s týmem Karla Poborského 3:1, bývalí hráči Dynama ale otočili na 3:6 (tři góly Vozábal, dva přidal Poborský, jeden Otepka) Folklór v Třeboni podpořili i Chorvaté Na 3. ročník Folklorní Třeboně 2014 zavítal také folklorní soubor Zajednice Talijana Vodnjan z irijského poloorova. Svou činnoí reprezentují národní italskou komunitu žijící v Chorvatsku. V Třeboni vyoupili v tek 12. září ve společenském sále Lázní Aurora a poté se předavili v hlavním programu v Divadle J. K. Tyla v sobotu 13. září. Jejich vyoupení jsou doprovázená zpěvem, hrou na housle a leron (zvláštní typ kontrabasu). Martina Vrchotová 06 Třeboňský svet Třeboňský svet 07

5 AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ NA KOPEČKU SI DĚTI HRAJÍ text: Jitka Bednářová, Martina Jůzová foto: Jitka Bednářová Fórum Zdravého měa Rok se s rokem sešel a naal čas k uspořádání třetího Fóra Zdravého měa. Fórum zve zájemce o dění ve měě, aby se přišli podělit o svůj názor a společně vybrali nejzásadnější problémy měa. Fórum Zdravého měa Třeboň se letos konalo 9. září opět v Kulturně společenském sále Beseda. Staroka měa Mgr. Terezie Jenisová uvítala 70 obyvatel Třeboně, které zajímá otázka rozvoje měa. Po úvodní prezentaci, která přítomné seznámila s řešením TOP problémů z loňského fóra, si slovo převzal ředitel Národní sítě Zdravých mě ČR pan Ing. Petr Švec a vysvětlil syém volení deseti největších problémů měa. Následovala samotná práce ve skupinkách, při které byly z každé oblai vytipovány nejpalčivější problémy. Garanti jednotlivých oblaí seznámili přítomné s vybranými problémy a poté se přikročilo k samotnému hlasování. Třeboňáci určili těchto 10 problémů. zachování lékařské služby první pomoci realizovat workoutové hřiště vytvořit nové produkty ceovního ruchu - golf, rozhledna atd. řešit nedoatek veřejných WC včetně jejich značení zajiit více letních kapel pro mladé zlepšit kvalitu Světské oky od hráze rybníka Svět po Zlatou oku zlepšit průchodno kruhového objezdu na Táboritské ulici + zvýšit bezpečno chodců a cykliů rozšířit kamerový syém (zejména nový sportovní areál, autobusové nádraží) řešit absenci důojné výavní síně řešit volnočasové aktivity pro děti - čítárna, knihovna A kde jsou všechny oatní problémy, které na fóru zazněly a hlasovalo se o nich? Ani ty nebudou opomenuty. Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, budou zařazeny do ankety, která ověří, zda je zvolených Ve školce Na Kopečku si děti mají kde hrát. Při Mateřské škole Kopeček, která je odloučeným pracovištěm MŠ Sluníčko, vzniklo nové dětské hřiště v přírodním ylu. A proč hřiště v přírodním ylu? Dle projektu oficiální název, ale hodí se spíše pojmenování zahrada. Už proto, že slovo zahrada v sobě nese kořen hra a o smysluplnou hru tady jde především. Dětská hřiště v přírodním ylu jsou jednou z možnoí, jak dětem ukázat přírodu zblízka, inspirovat je a přilákat ke spontánní hře. Podnět k realizaci projektu vzešel od vedení měa ve chvíli, kdy byl vyhlášen dotační titul a Miniervo životního proředí ČR vydalo metodiku k přírodním hřištím při MŠ. Staroka měa Terezie Jenisová doplňuje: Řekli jsme si, že by to byl pěkný počin, paní ředitelka Zdeňka Feriančíková byla záměru nakloněna a projekt pak vznikal ve spolupráci s mateřskou školou. Děti mají jedinečnou šanci získat vlaní zkušeno, zjiit svými smysly, jak to funguje. Přírodní zahrada je míem, kde si děti vytvářejí své vlaní hry. Proředí je k tomu nabádá. Vrbová chýše se časem ane úkrytem draka, nebo vězením pro lupiče Děti jiě přijdou na mnoho způsobů, jak jednotlivé prvky využít. Už první den bylo jasné, že některá zákoutí budou mezi dětmi oblíbenější a žádanější. Samozřejmě mezi ně patří vodní pumpa. Kam voda teče? K čemu ji potřebujeme? Co se s ní děje v mokřadu? Na spouu otázek děti budou samy hledat odpovědi. Zahrada je proces, je to mimo jiné o trpělivoi, která tak schází jak dnešním dětem, tak rodičům Vytvořilo se plno nových prvků. Jsme rádi, že se nám zahrada proměnila a že během celého roku můžeme pozorovat život v přírodě, říká Jaroslava Hrubá, vedoucí učitelka školky Kopeček: Díky přímému kontaktu můžeme sledovat, jak změny v přírodě působí na roliny a živočichy. Těšíme se, jak budeme o zahradu pečovat a že nám občas pomohou i rodiče. Někteří z nich už přispěli přírodním materiálem do hmyzího hotelu. Co všechno projekt zahrnuje? Kontakt dětí s vodou je řešen jímáním dešťové vody s možnoí pumpování a pomocí syému hradítek její směrování buď do mokřadu, nebo k další hře do písku. Keřový bunkr poskytne dětem bezpečný úkryt. Pěitelské práce zase umožní dětem osahat si hlínu a prozkoumat její rukturu a obyvatele. Amfiteátr vytvoří proor pro kolektivní hry, společné aktivity s dětmi, setkávání s rodiči. Venkovní učebna bude určena pro výtvarné a pracovní činnoi s využitím přírodních materiálů, pro pokusy a pozorování přírody. Hmyzí hotel a ježčí úkryt názorně přiblíží dětem způsob života těchto tvorů. Skákací panák a smyslový chodník povzbudí v dětech vnímání různých materiálů hmatem. Zvonkohra jednoduchým a zábavným způsobem nabídne dětem možno vnímání různých tónů (zvuků). Větší kopeček uprořed zahrady dá v zimě dětem možno klouzání a bobování a v létě mís- OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ to, odkud budou mít lepší rozhled po zahradě. EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Evropský fond pro regionální rozvoj vzduch a přírodu Mlatový chodníček propojí různé funkční zóny zahrady a zároveň dětem poskytne dosud chybějící zpevněnou OPERAČNÍ PROGRAM dráhu pro oblíbené hry na odrážedlech. Kreslené informační tabulky a na ně ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, navázané pracovní liy pomohou dětem ve spolupráci s pedagogy propojit praktické venkovní Evropský fond pro regionální rozvoj vzduch a přírodu poznatky s aktivitami ve třídě. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Celkové náklady na projekt: Kč. Na akci byla prořednictvím Státního fondu EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnoi vzduch a přírodu Fond soudržnoi životního proředí ČR schválena podpora ve výši Kč, měo Třeboň se podílí čákou OPERAČNÍ 436 PROGRAM 129 Kč. Zhotovitelem EVROPSKÁ UNIE hlavní Pro vodu, dodávky byl VIDOX, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropský fond pro regionální rozvoj vzduch a přírodu s.r.o. OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnoi EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnoi Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pro vodu, vzduch a přírodu Pro vodu, vzduch a přírodu TOP 10 opravdu na míě. Anketní líky jsou doupné na těchto míech: Podatelna měského úřadu, Turiické a informační centrum Třeboň, recepce Bertiných lázní, pošta a knihovna. Elektronická verze je doupná i na webu měa (složka Zdravé měo, ačí vytisknout a vyplnit anebo zaškrtnout v souboru word a poslat na ovou adresu cz). Vyplněné anketní líky odevzdávejte na výše jmenovaných míech do Konečným výupem budou ověřené problémy, které budou předloženy radě a zaupitelvu měa a v příštím roce se na nich bude pracovat. Alena Zárubová Pro vodu, vzduch a přírodu CENTRUM ALGATECH VZNIKLO V OPATOVICKÉM MLÝNĚ Vareálu původního barokního Opatovického mlýna bylo vybudováno špičkové vědecké a vzdělávací centrum se zaměřením na výzkum řas, sinic a bakterií. V letošním roce tak po 4 letech vrcholí realizační fáze projektu Algatech v hodnotě 133 milionů korun, který spadá pod Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. Základy mikrobiologického výzkumu v Opatovickém mlýně byly položeny již před více než 50 lety, od roku 1963 zde sídlí Mikrobiologický úav Akademie věd ČR. Celý areál prošel důkladnou rekonrukcí, vznikly nové laboratorní proory a biotechnologická hala, které jsou vybaveny novými a unikátními příroji. Nejdůležitější ale je, že vznik Centra umožnil téměř zdvojnásobit počet zaměnanců a získat kvalitní nové vědce, uvedl vedoucí centra prof. Ondřej Prášil. Nyní zde pracuje okolo a lidí, z toho je asi patnáct cizinců. Výsledky centra se daří publikovat v nejkvalitnějších mezinárodních časopisech, jsou prezentovány veřejnoi a zajímají se o ně i české či zahraniční firmy, se kterými je navázána smluvní spolupráce. Projekt přispěje k širšímu porozumění životních procesů, které v řasách, sinicích a bakteriích probíhají. Cílem je i předání výsledků výzkumu k širšímu praktickému využití - především v krmivářví, potravinářví, farmacii, medicíně, kosmetice aj. Za uplynulé yři roky se nám podařilo vybudovat moderní vědeckou infrarukturu. Celý projekt zahrnoval kromě rekonrukce barokní budovy mlýna, též výavbu nových laboratoří a adminirativních proor. Jednou z nejnákladnějších inveic bylo vybudování biotechnologické haly, text: Petra Pfeiferová Na přeavbě původní barokní mlýnice na špičkové laboratoře se podíleli architekti - P. Bouřil, P. Suchý a M. Paček jejíž provoz je zaměřen mimo jiné i na zpracování zelené řasy Chlorella, uvedl Ing. Tomáš Budín, projektový manažer centra. Třeboňské pracoviště Akademie věd ČR si nese i další unikum je jediným míem v České republice, kde se pěuje dnes tolik populární zelená řasa Chlorella. Na velkých skleněných kaskádách se Chlorella kultivuje zhruba od května do října. 4. září bylo za přítomnoi míopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše a řady významných hoů centrum slavnoně otevřeno. V původní barokní mlýnici se renovovala čá kaple pamatující na dobu, kdy mlýn využívali třebonští Auguiniáni k letnímu bydlení. Televizní Otázky pro měo Již několik měsíců mohou diváci Třeboňské lázeňské televize (TLTV) sledovat diskuzní pořad, ve kterém na otázky odpovídá aroka měa Terezie Jenisová. Nejnovější přírůek ve vysílání TLTV obohacuje programovou skladbou o nový rozměr. Oproti reportážím, prezentovaným ve Zpravodajském týdeníku, umožňuje diskuzní pořad věnovat se vybraným tématům skutečně do hloubky. Ten pořad je pro mě určitě důležitý, protože mohu mluvit o věcech, které se na radnici dějí a které třeba nejsou občanům úplně dobře známy. Taktéž vlaně tím, že mohu vyoupit a promlouvat k občanům, mohu vyvracet některé pochybnoi a nejasnoi, jež vznikají právě nedoatečnou komunikací, anebo v souvisloi s tím, co se o nás píše na nejrůznějších míech, sdělila Terezie Jenisová. Staroka měa se na obrazovkách k důležitým problémům vyjadřuje vždy jednou za měsíc. V každé epizodě se hovoří o pěti tématech. Diváci se tak mohou dozvídat o inveicích, směřovaných k rozvoji měa nebo lázeňví, o důležitých rozhodnutích zaupitelů anebo o změnách na poech ve vedení měa. Témata otázek nevyvávají pouze ze rany radnice anebo od redaktorů TLTV. Pořad je skutečnou diskuzí mezi vedením měa a občany, kteří se také mohou sami dotazovat a žádat vysvětlení k nejrůznějším problémům. Zatím jsem zaznamenala poměrně pozitivní ohlasy na tento pořad. Lidé jsou rádi, že s nimi radnice komunikuje. Ještě bych chtěla zmínit možno, že občané mohou zaslat své dotazy redakci, dodává aroka. Pokud chcete, aby v příštím díle Otázek pro měo zazněla i ta vaše, pošlete svůj dotaz na mailovou adresu: Ondřej Alexandr Kronika, vedoucí redakce Světluška Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým poižením. V úterý 9. září vnesli dobrovolníci Petr Rozboud a Michaela Ullmanová společně s dárkyní Alenou Zárubovou světlo i na měský úřad. -pp- 08 Třeboňský svet Třeboňský svet 09

6 AKTUÁLNĚ TELEVIZE V TŘEBONI VYSÍLÁ JIŽ ROK Už celý rok mohou Třeboňáci sledovat vlaní regionální televizní vysílání. Vždy v tek mají na 54. kanálu premiéru nové pořady, které se ve smyčce opakují po celý následující týden. Ve spolupráci s měem a lázněmi, ale i s celou řadou kulturních, společenských a sportovních organizací pro vás každý týden chyáme Zpravodajský týdeník se šei reportážemi, ve kterých se můžete dozvědět o zajímavoech i aktualitách ze života v Třeboni. Proor máme i pro pozvánky na zajímavé akce a mimo naše zpravodajví lze ve vysílání sledovat i další pořady. Každý týden vám v rubrice Bez komentáře přinášíme videoseřih z kulturního, společenského anebo sportovního dění ve měě. Co týden připravujeme také videotext další psané zpravodajví a tipy do Kina Světozor. Každý měsíc odpovídá v moderované diskuzi aroka měa Mgr. Terezie Jenisová na dotazy naší redakce i diváků. Sledovat je možné i rubriku Staronové zamyšlení, kde vyupuje třeboňský farář ThLic. David Henzl, který v návaznoi na aktuální dění poukazuje na poselví biblických textů. K 19. září jsme pro vás připravili více než 250 reportáží, které jsme odvysílali celkem v 55 zpravodajských týdenících. Za rok našeho působení v Třeboni jsme zaznamenali pozitivní ohlasy ze rany diváků. Moc vám děkuji, že je udělali ten kanál na třeboňskou TLTV. Je to moc krásné a máte plno diváků, co se jim to líbí, napsala nám naše divačka Ludmila Fraňková z Třeboně. Setkali jsme se ale také s kritikou. Čtenáři Třeboňských novin se v srpnovém vydání mohli dozvědět o zneužívání našeho média současným vedením radnice. Ing. Jaroslav Kubal upozorňoval na nevyváženo našeho zpravodajví, konkrétně se jednalo o reportáž, ve které se mj. hovořilo o vrácení dotací na třeboňskou ČOV. Ten text: Ondřej Alexandr Kronika spot nejenže nebyl vyvážený, ale zazněly tam z ú radního a předsedy dozorčí rady lázní v jedné osobě - J. Votka nepravdivé výroky, bez možnoi vyjádření druhé rany, napsal ing. Kubal. Opoziční ODS se obrátila na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), aby spot přezkoumala. Za naši redakci popírám tvrzení, že koalice brání opozičním politikům vyupovat v našem vysílání. Zmiňované údaje nebyly mylně interpretovány a ing. Votek, Ph.D. zde hovořil z pozice předsedy Finančního výboru. Žádný problém nenalezla ani RRTV, která na žádo ODS naše zpravodajví odborně přezkoumala. Rada se zároveň seznámila s analytickým materiálem vypracovaným v této záležitoi Úřadem rady a neshledala žádné znaky, které by naznačovaly možné porušení zákona V dané záležitoi tak nedošlo k zahájení správního řízení, uvádí v oficiálním prohlášení RRTV. Předavitele opozičních ran již bylo ve Zpravodajském týdeníku TLTV možné nejednou vidět i navzdory skutečnoi, že od chvíle, co jsme zahájili vysílání, se na naši redakci žádný z nich se žádoí o natočení reportáže neobrátil. TLTV ve svém vysílání vybízí k zapojení se do vytváření našeho zpravodajví. Možné náměty a tipy k natočení reportáží může kdokoliv zaslat na náš redakční mail Třeboňskou televizi lze naladit na kanálu 54 pomocí set-top-boxu anebo na televizích s DVB-T turnerem. V případě společné televizní antény (STA) je nutné obrátit se na vlaníka domu anebo domovního důvěrníka a dohodnout se na úpravě společné televizní antény odbornou firmou (SVM digitál s.r.o, ), která poradí i v případě potíží s nalezením signálu. Televize má svůj archiv také na internetu. Zpravodajské týdeníky i pořad o Zdravém měě je možné vidět na Youtube (ačí zadat Třeboňská lázeňská televize). Klub Mája Třeboň pořádá ve Školní jídelně CENTRUM v Třeboni ve dnech až Burzu dětského oblečení, kočárků a sportovních potřeb hodin hodin příjem věcí hodin, hodin prodej hodin vrácení neprodaných věcí Manipulační poplatek činí 2 Kč za 1 ks zboží v hodnotě do 499 Kč a 10 Kč za 1 ks zboží v hodnotě od 500 Kč. V rámci 24. výzvy Integrovaného operačního programu měo Třeboň předložilo žádo o poskytnutí dotace na rekonrukci Domu Štěnka Netolického na Masarykově náměí. Žádo splnila všechna kritéria a byla doporučena k poskytnutí dotace! Více v příštím vydání. -bed- Říká se, že... kontrola z krajského úřadu na třeboňské poliklinice dopadla dobře na neutěšený av polikliniky si loni při Fóru Zdravého měa ěžovali sami občané. Při letošním fóru se proti tomu záupce polikliniky ohradil a poskytl informace o inveicích za posledních 8 let. Staroka měa na chybějící bezbariérovo zdravotnického zařízení v červnu upozornila Krajský úřad. Měo v předchozích letech nabízelo pomoc s případnou adminirací žádoi o dotaci na rekonrukci polikliniky. Bez odezvy. Samo do soukromého majetku inveovat nemůže. Týdeník 5+2 psal na začátku září o tom, že krajská kontrola polikliniky dopadla dobře. Pravdou ale je, že v té době, ani v době uzávěrky tohoto vydání TS, ještě nebyla kontrola ze rany Krajského úřadu Jihočeského kraje uzavřena. Dle sdělení odboru je důvodem delšího trvání kontroly snaha o objektivní zjištění skutečnoi ve spolupráci s initucemi, které jsou oprávněné věc posoudit že Třeboň patří mezi nejzadluženější měa v republice... odkudpak tento údaj pochází? Web minierva financí poskytuje Monitoring hospodaření obcí. Ovšem aktuální údaje tam zatím nenajdete. Poslední zobrazené jsou z roku 2012 a Třeboň v nich k nejzadluženějším měům rozhodně nepatří. A protože opakování je matkou moudroi, odkážeme na článek ze zářijového čísla TS, kde se o měských dluzích velmi podrobně a přehledně píše...že se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala ížnoí na porušení zákona v reportáži o hospodaření měa odvysílané TLTV podnětem se rada zabývala 19. srpna Zřejmě bychom se od jiného zdroje (tedy autora podnětu) již nedozvěděli, jak rozhodla. Dle sdělení Ivana Krejčího, předsedy RRTV, rada neshledala žádné znaky, které by naznačovaly možné porušení zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním předmětného pořadu. K zahájení správního řízení nedošlo že plánovaná inveice do Berty působí jako trik Proč asi? Kdo, proboha, takhle uvažuje? Ten, kdo sám trikuje? Trik je něco, co vyvolává falešný dojem. Je založen na důvěřivoi publika. Publikum netrá. Publikum chce být baveno. Řeknu- -li publiku - tak tohle je správná věc, to se mi líbí a vzápětí začnu vymýšlet, proč ona dobrá věc není tak dobrá, použiju trik - livě se přehoupnu přes vlaní názor a oklamu tak publikum i sám sebe. Jednoduše - na to, aby byla plánovaná inveice do Berty trikem, to všechny zúčaněné ojí do úsilí, energie a času. Žádný trik. Pravda má velkou výhodu, člověk si nemusí pamatovat, co řekl. (Auguin Rodin) -bed- 10 Třeboňský svet

7 OHLÉDNUTÍ OHLÉDNUTÍ NA CYKLOBRANÍ TO JELO V SOBOTU 6. ZÁŘÍ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ A V ZÁMECKÉM PARKU text: Jana Vítková foto: Jana Vítková, Jitka Bednářová Co bylo všechno k vidění a prožití? Výava pod otevřeným nebem pod názvem Měo v pohybu - život na kole v dánském hlavním měě. Tu přímo při akci slavnoně otevřel přeřižením sky záupce dánského velvyslance v ČR pan Lars Kjellberg společně se arokou měa Terezií Jenisovou a ředitelem probíhajícího mezinárodního závodu Okolo jižních Čech Janem Hájkem. Cykliickým sportem žilo náměí od brzkého rána. Děti změřily své síly v závodě Tour de Kids, kde čekaly malé závodníky dětských kategorií krásné cykliické dresy a odměny. Závody pro ně přichyali sport Kalas a Tour de Kids, organizátoři dětských závodů z Tábora. Mezinárodní cykliické týmy byly vidět ve všech barvách na náměí v rámci závodu Okolo jižních Čech, který ve své třetí etapě artoval právě tento den z Třeboně v 11. hodin. Více než dvě ovky závodníků se z třeboňského náměí vydaly na téměř 170 km dlouhou etapu, která měla cíl na šumavském Churáňově. A aby toho nebylo málo, po profících se na artovním poli seřadilo téměř 100 účaníků cyklovyjížďky, která vedla z počátku po och mezinárodního závodu a pak se zvolna áčela okolo rybníku Rožmberk zpět do Třeboně. Do cíle v třeboňském zámeckém parku přivedl Z-BIKETEAM cykliického oddílu v Třeboni celkem 77 účaníků cyklovyjížďky včetně jezdce na velocipedu. Všichni byli na míě odměněni účanickým liy s časovým údajem dojezdu a drobným dárkem na památku. Nejrychleji urazil trasu 22,5 km účaník z Prahy, který dosáhl času 45 minut. Zámecký park ožil od 11 hodin BIKESHOW. Pět sportovců VSA X-treamu předvedlo na tzv. U-rampě adrenalinovou show na bikovém kole, skatu a minikoloběžce. Při návštěvě této show se až tajil dech nejen návštěvníkům, ale i záupci dánského velvyslance panu Kjellbergovi, který se zájmem po celý den sledoval program cykliického dne a ještě ihl na elektrokole projet Třeboň v doprovodu paní aroky. Velký ohlas si tato adrenalinová show našla i mezi třeboňskými obyvateli, zvláště dětmi a mládeží. Ti všichni si až do mohli vyzkoušet při workshopech jízdu na koloběžce na U-rampě anebo abilitu na výdrž na bajkovém kole a ještě získat odměny v podobě samolepek a dárků všeho druhu. Každou hodinu až do podvečera předváděli své kousky sami aktéři celé show. Vypadalo to chvílemi, jako by se sami dotýkali při svých letech do výšky přímo špičky věže koela, tyčící se nad zámkem. To, že se dětem domů nechtělo a dokonce některým bylo líto, že akce končí, je dobrým artem do pořádání dalšího ročníku v roce Všem hoům, účinkujícím, návštěvníkům, cykliům, Dánskému velvyslanectví v ČR a třeboňskému oddílu Z-BIKETEAMU patří díky. Běh kolem Světa V sobotu 13. září 2014 odpoledne se, i přes nepřízeň počasí, uskutečnil již třetí ročník společensko-sportovní akce Běh kolem Světa. Do hlavního závodu na trati v délce 11,729 km se přihlásilo 135 běžkyň a běžců. Dva závod nedokončili, deset vůbec nenaoupilo, zejména kvůli zdravotním důvodům. Nejaršímu běžci bylo v den závodu 73 let, nejmladšímu pak 15 let. Vítězem závodu se al s časem 0:44:35 Jaromír Habara (1974), kategorii žen vyhrála 0:49:45 Gabriela Loskotová (1975). Běh kolem Světa byl v letošním roce součáí jihočeského běžeckého poháru a vítězové si tak připsali zasloužené body do tabulky. Závodů dětí a juniorů se zúčanilo celkem 52 dětí různých věkových kategorií, hobby závodů poté 18 soutěžících. Běh kolem Světa se konal za výrazné podpory měa Třeboně a byl součáí Jihočeského feivalu zdraví, který pořádalo měo Třeboň ve dnech 19. a 20. září Feival získal již potřetí záštitu náměkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské. Pořadatelé se na vás těší zase za rok v sobotu 12. září Více ěte na Pavel Klejna Soutěž o předplatné V zářijovém čísle TS jsme se Vás ptali na jméno světce, jehož socha je umíěna v průjezdu do klášterního nádvoří. Správnou odpověď sv. Hubert (patron myslivců) zaslalo celkem 7 soutěžících. Vylosovali jsme Jitku Čekalovou z Třeboně. Soutěžní otázka Víte, jakou rozlohu má Rožmberk největší český rybník? Správné odpovědi posílejte nejpozději do 20. října na adresu HOUBAŘSKÉ SLAVNOSTI Již 7. ročník Houbařských slavnoí, které pořádá Agentura Třeboňsko o.p.s., proběhl letos v areálu třeboňského zámku. Největší zájem věnovali návštěvníci samozřejmě houbám, kterých se v roce 2014 urodilo v třeboňských lesích nadmíru bohatě. Nadšení houbaři a houbařky přinášeli celý den své úlovky do houbařské poradny. Mykoložka L. Kotilová neúnavně určovala druhy hub a radila s jejich chutným zpracováním v kuchyni. Garopartneři - Reaurace Šupina a Šupinka, Hotel Zlatá Hvězda a Hotel text: Jana Formánková Myslivna - nabízeli ve svých reauracích nejen houbové speciality. Při houbařských slavnoech bývá zahájena také výava hub, která byla tradičně první den navštívena téměř šei y návštěvníky. Celorepublikově ojedinělá výava v délce trvání probíhala ještě dalších 14 dní po Houbařských slavnoech. Výava nabízela v průměru 250 druhů právě rooucích hub. Doavilo se bezmála 3500 návštěvníků a houby v rámci výuky zhlédli i žáci z třeboňských základních škol a gymnázia. (red. kráceno) Technické služby na nové adrese V tek 26. září byl otevřen nový areál Technických služeb Třeboň, s.r.o. v Rybářské ulici. Od ledna zde funguje sběrný dvůr. Zájemci si mohli veškeré zázemí včetně adminirativní budovy, objektů sběrného dvora, novoavby autodílny, zrekonruované budovy skladů a drobné techniky a zázemí řemesel prohlédnout v dopoledních hodinách. Kompletně budou všechny provozy z Novohradské ulice do nového areálu v Rybářské přeěhovány v polovině měsíce. Od 20. října může veřejno i adminirativní záležitoi vyřizovat na této adrese. -bed- Třeboň má (možná) nejkrásnější nádraží Každý rok pořádá Asociace Entente Florale CZ pod záštitou álé komise Senátu ČR pro rozvoj venkova soutěž o titul Nejkrásnější nádraží České republiky. Cílem soutěže je v zaoupení ceujících poděkovat těm, kteří se o příkladný av nádraží zasloužili, ukázat, že si jejich péče někdo všiml, prezentovat dobré příklady, že i ve složitých podmínkách vztahů a poměrů vlaníků, provozovatelů a obyvatel exiují dobré příklady hodné následování. Oceňováni bývají nejen vedoucí zaměnanci SŽDC nebo ČD, ale také přímo míní zaměnanci, záupci mě a obcí, případně jiní obyvatelé samotného nádraží. Uplynulé ročníky jasně ukázaly, že soutěž má svůj smysl a motivuje k dalším zlepšením. Do této soutěže byla letos nominována i zaávka Třeboň lázně. Proč je tedy nominovaná třeboňská anice nejkrásnější? Atraktivita zaávky Třeboň lázně má mnoho důvodů: Hezká architektura budova zaávky má nápaditou architekturu, která ze rany měa připomíná tradiční jihočeský atek, ze rany kolejí lázeňskou kolonádu. Příjemné proředí anici obklopuje hezký park, na náupišti je možné se v létě osvěžit v pítku, odpočinout na lavičkách a celá zaávka je velmi čiá, uklizená a dobře udržovaná. Výhodná poloha příjemná procházka ze zaávky na náměí je dlouhá jen asi 500 m. Služby zaávka poskytuje perfektní zázemí pro pravidelné ceující, turiy i cykliy díky občervení, půjčovně a úschovně kol, pokladnám i otevřeným toaletám. Šikovní zaměnanci třeboňskou zaávku však nedělá nejkrásnější jen její budova, jako hlavně její zaměnanci, kteří dávají celému nádraží lidskou tvář. Titul nejkrásnější nádraží ČR vyhraje železniční anice, která v celoátní anketě doane největší počet hlasů. Vážení občané, zaávku Třeboň lázně v této soutěži můžete do podpořit následujícími způsoby: Schwarzenberská hrobka je ále atraktivní Od začátku letošního roku do konce měsíce srpna navštívilo Schwarzenberskou hrobku, tento hiorický avební objekt a národní památku, kterou architekti nazývají perlou jihočeské gotiky, celkem návštěvníků. Je to oproti loňskému roku o lidí více. Již tradičně nejvíce návštěvníků přichází v době letní turiické sezony, kdy v měsíci červenci a srpnu hrobku navštívilo celkem osob. V některých dnech to bylo až 500 osob za den. Mezi návštěvníky nechybí cizinci. Převládají Němci, Rakušané, Angličané, jsou to i Holanďané, Španělé, Italové, Francouzi, též Rusové, Slovinci. Další ovky návštěvníků jsou ti, kteří navštíví kapli Schwarzenberské hrobky na koncertech komorní a vážné hudby. Hiorický objekt a národní památka je ále ředem zájmu našich i zahraničních turiů, návštěvníků měa, lázeňských pacientů, cykliů, zájezdů seniorů i školních výletů z celé republiky. Miroslav Král (red. kráceno) 1. Hlasovacím formulářem na webu: 2. Pomocí SMS s textem NADRAZI TREBON LAZNE zaslané na číslo Standardní cena odchozí SMS. 3. Hlasovacími archy (ke ažení na webu zaslanými poštou na adresu Asociace Entente Florale CZ Souznění, o.s., V pevnoi 159/5b, Praha 2. Tomáš Feigl 12 Třeboňský svet Třeboňský svet 13

8 SPOLEČNOST CÍRKVE Měská policie - linka 156 Ve vrtek odpoledne přiihla hlídka při kontrole okolí Branné manželský r při krádeži rašeliny. Strážníci dohlédli na vrácení nakradených pytlů a poté 69letého muže z Kutné Hory a jeho 60leté ženy vyřešili na míě za přeupek proti majetku. V neděli po hodině při kontrole Komenského sadů narazili rážníci na skupinku osob, popíjejících na lavičkách alkohol a znečišťujících okolí. Strážníci nejdříve dohlédli na uklizení poházených odpadků a poté 18letému mladíkovi ze Žďáru nad Sázavou a jeho 17letému kamarádovi z Kaplice udělili pokutu za přeupek proti veřejnému pořádku. V úterý v 7.20 hod. zaznamenala operátorka na kamerovém syému ležícího muže na Žižkově náměí. Strážníci na míě zjiili, že 64letý muž z Třeboně má zdravotní problémy, které mu znemožňují chůzi. Přivolaná rychlá záchranná služba muže na míě ošetřila a odvezla do nemocnice k dalšímu vyšetření. V neděli krátce po deváté hodině večer vyjížděli rážníci na oznámení do Rožmberské ulice, kde se pohyboval muž v nočním úboru. 76letý muž z Tábora byl značně zmatený. Dalším šetřením rážníci zjiili, že n je nemocný a je ubytovaný v nedalekém hotelu, kde byl následně předán do ošetřování manželce. Pokutu rážníci udělili i 19letému mladíkovi z Prahy, který v úterý večer naházel skleněné lahve do kašny na Masarykově náměí. Jeho chování však sledovala operátorka Měské policie na kamerovém syému a tak nebyl problém mladého vandala chytit bezproředně po činu. Za přeupek proti veřejnému pořádku musel zaplatit pokutu. V průběhu srpna došlo k opakovaným krádežím vyavených věcí v ulici Masné krámy, kde se od nové kavárny poupně ztratily velké květináče i dřevěný sud. K objasnění krádeží byly využity jak záběry z kamer, tak informace o pohybu podezřelých osob a především díky perfektně odvedené práci policiů z třeboňského oddělení PČR byly v úterý odcizené věci nalezeny u dvou mladých žen, bydlících v Husově ulici. Nakradené věci se vrátily majiteli, dívkám hrozí soud za trený čin. Na opilého 51letého Poláka vyjížděli rážníci v pondělí odpoledne do prodejny na Palackého náměí, kde obtěžoval personál i zákazníky. Strážníci opilce, žijícího v současné době ve Štěnovicích, z prodejny vykázali a za přeupek proti veřejnému pořádku mu udělili na míě blokovou pokutu. Další takzvaný měnič nachytal v úterý krátce po poledni recepční jednoho míního hotelu. Podle recepční k ní přioupil neznámý Rom, který se nejdříve informoval o možnoech ubytování, poté si zakoupil cigarety a na závěr požádal o rozměnění peněz. Až po jeho odchodu recepční zjiila, že jí v pokladně chybí 1 000,- Kč. Zloděj mezi tím ačil z měa uniknout. Orou premiérou a nutno říci, že velmi prospěšnou, prošel v sobotu večer nově vybudovaný bezdrátový rozhlas. Měská policie jej využila při trání po 88letém turiovi z Prahy, který odešel v ranních hodinách z mía ubytování a do večera nedal o sobě vědět. První relace s žádoí o pomoc veřejnoi byla odvysílána před hodinou a na žádo rážníků hned reagovali občané, kteří hledaného během dne potkali. Rozhlas plně splnil svoji funkci a díky informacím od občanů byl senior nalezen před hodinou v lokalitě U Petra a Pavla. Jak se následně potvrdilo, muž na vycházce směrem k Pergole ztratil orientaci. Vladimír Školka, MěPo, Třeboň Měo Třeboň Vás zve na slavnoní shromáždění u příležitoi. výročí DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 28. v 10 hodin Památník obětem zla lavnoní vzpomínka k tomuto átnímu svátku za účai vedení měa youpí ěvecký sbor Pěslav Ozvěna Žesťový soubor ZUŠ Třeboň Úmrtí Ladislav Máca Stará Hlína 74 let Adolf Vopelka Břilice 94 let Jan Ludvík Třeboň 82 let Ladislav Čábela Břilice 88 let Miluše Bouzová Třeboň 84 let Libuše Járová Třeboň 89 let Jiří Budka Břilice 71 let Věra Pouevníková Třeboň 64 let Růžena Pašková Třeboň 81 let Karolína Maňáková Třeboň 76 let Tomáš Pöschko Třeboň 32 let Josef Alinče Třeboň 76 let Zdeňka Čechová Břilice 59 let Svatební obřady Jaroslav Hofbauer, Lenka Bojanovská Cep, Dešná Pavel Vít, Jaroslava Richterová Stanislav Kandl, Kateřina Teinzerová Jiří Beneš, Kateřina Nožinová Pavel Štekláč, Petra Matějková Antonín Nehoda, Michaela Ihnatoliová Petr Krutký, Jana Reitingerová Jan Lexa, Marie Hofmanová Martin Adam, Michaela Jelínková Jan Dejmek, Jana Dvořáková Jaroslav Sedláček, Hana Mlčochová Václav Hadrávek, Danuše Krýdová oba Liberec Štěnovice, Č. Budějovice oba Č. Budějovice Č. Budějovice, Tábor oba Třeboň oba Č. Budějovice oba Třebotovice Hluboká n. Vltavou Trhové Sviny Č. Budějovice, Ledenice Vracovice, Čáslav oba Úí nad Labem Bohuslav Holzäpfl, Helena Prchalová Srubec, Novosedly nad Nežárkou Ondřej Budín, Martina Ludvíková Michal Kuchyňka, Lucie Křížová Patrik Raab, Alena Staňková Michal Maršík, Jarmila Ságová Tomáš Dvořák, Lucie Haklová Ondřej Prašnička, Jana Tolnayová Luboš Koupal, Radka Měšťanová Martin Vacek, Štěnka Moravcová Milan Neubauer, Libuše Dušková oba Štěnovice oba Třeboň Staré Hodějovice, Jivno oba Č. Budějovice oba Zlukov oba Č. Budějovice oba Lišov Olešnice, Dolní Bukovsko oba Třeboň Gabriel Deckert, Jana Látalová Pardubice, Suchdol nad L. Jakub Ďoubal, Jarmila Švecová Ladislav Plch, Michaela Sklenářová Dan Vořechovský, Kamila Bumbová Marek Macho, Lada Maxová oba Třeboň oba Karlovy Vary Třeboň, Lomnice nad L. Suchdol nad L., Chlum u Třeboně ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Husova 142/II Bohoslužby Třeboň: neděle 7.00 a Út, Čt, Pá, So v Adorace Nejsvětější svátoi ředa od Čt 2. října 1. vrtek v měsíci euchariický průvod s adorací za duchovní povolání a rodiny Pá 3. října 1. tek v měsíci s Výavem Nejsvětější svátoi So 4. října pouť dětí do Jindřichova Hradce na dětskou diecézní pouť St 8. října Domov seniorů MŠE SV. v rámci Týdne sociálních služeb So 11. října odpolední program maminek s dětmi Ne 12. října Mše sv. zaměřena na děti s DĚKOVÁNÍM ZA ÚRODU Po 13. října přednáška z nového cyklu ŽIVOT MODLITBY jáhna Ing. P. Mráčka, OP Ne 19. října MISIJNÍ NEDĚLE se sbírkou na misie v chudých zemích, akce misijní koláč a mini jarmark pro misie Čt 23. října LECTIO DIVINA Pá 24. října VEČER MLADÝCH s možnoí přenocování Ne 26. října Pozor: změna letního času na zimní Pravidelná setkání pondělí setkání dětí nácvik písní modlitby matek - tek 8.00 zahájení přípravy k 1. svatému přijímání - vrtek v zahájení přípravy k sv. biřmování EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Husova kaple, Seifertova Pravidelné bohoslužby se konají v Husově kapli vždy v neděli od 9 hodin Současně probíhá výuka dětí, kde se děti seznamují s biblickým poselvím, pro ně přijatelnou formou. Každé úterý od 18 hodin se konají biblické hodiny. V současné době se zamýšlíme nad modlitbou Páně Otčenáš. V neděli poděkujeme Bohu nejen za úrodu. V neděli si připomeneme Den reformace totiž přibil katolický kněz Martin Luther na chrámové dveře ve Wittenbergu svých proslulých 95 tezí. V nich mimo jiné zdůrazňuje osobní vztah člověka s Bohem a navazuje tak na mnohé reformátory, kteří byli před ním. Možná nám Den reformace může připomenout potřebu i té naší osobní reformace. Boží obraz se v nás čao ztrácí. Býváme zdeformováni svým sobectvím, rachem, lhoejnoí. Tam, kde si to uvědomujeme, ať už jako křesťané, či nevěřící, je nám nabízena pomoc Pánem Ježíšem. On může i nás proměnit-zreformovat. Naplnit radoí, vděčnoí a dát nový smysl našemu životu skrze své odpuštění a svou přítomno. Z tohoto pohledu je odkaz reformace ále aktuální APOŠTOLSKÁ CÍRKEV CÍRKEV OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Česká křesťanská akademie pobočka Třeboň Česká křesťanská akademie pobočka Třeboň Vás zve Vás zve V úterý 21. října 2014 úterý 21. října Třeboňský svet Třeboňský svet 15 na přednášku na přednášku Mgr. Matouše Šimka Mgr. Matouše Šimka Půlroční zkušeno s Indií tamními Půlroční zkušeno Indií tamními Salesiány, učením dětí ve škole a duchovním Salesiány, učením dětí ve škole duchovním životem Indů životem Indů Matouš Šimek, bývalý udent třeboňského Gymnázia, Matouš Přírodovědecké Šimek, bývalý fakulty udent UK a dlouholetý třeboňského zaměnanec Gymnázia, Českého Přírodovědecké nadačního fakulty fondu UK pro a vydru, dlouholetý prožilzaměnanec polovinu roku 2014 Českého na východě nadačního Indie fondu jako pro Salesiánský vydru, prožil dobrovolník. polovinu Rád roku se 2014 s Vámi na východě o tento zážitek Indie jako podělí Salesiánský slovem i obrazem dobrovolník. a těší Rád se na se s Vámi o tento zážitek podělí diskuzi. slovem i obrazem a těší se na diskuzi. Přednáška se koná v 19 hodin Přednáška v aule Gymnázia se koná Třeboň. 19 hodin aule Gymnázia Třeboň. Vupné dobrovolné Vupné dobrovolné

9 SPOLEČNOST SPOLEČNOST PRVŇÁČCI POPRVÉ VE ŠKOLE text a foto: Jitka Bednářová Začátek školního roku zpříjemnili dětem v Břilicích míní hasiči, uspořádali pro ně lampionový průvod. P. Michal Nezvyklým výhledem se mohli kochat obyvatelé sídliště Hliník první zářijový víkend. Foto: J. Mannová, -pp- Ve vrtek 11. září se v Opatovickém mlýně konala 2. čá přednášky O zeleném zázraku, o obsahu a účincích zelené řasy Chlorella hovořila ing. Magda Sergejevová. -pp- Ve foyer divadla byla ke zhlédnutí výava s názvem Česká republika folklorní velmoc v srdci Evropy. Na snímku s návštěvnicí paní Jaroslava Králová. -pp- Reaurace Adéla v Bertiných lázních slavila 10. narozeniny. Ke kulatinám upekla cukrářka Věra Chatová krémový dort s máslovým vanilkovým krémem. Výroba dortu trvala še hodin. Snědený byl o hodně rychleji. Každý ho, který 2. září do Adély přišel, doal ke své objednávce kávu a dort zdarma. -bed- Důkazem, že se na třeboňském zámku dobře daří, jsou i yři mláďátka va korunkatého. Vylíhla se v červnu pavím rodičům též zámeckým odchovancům. -pp- Na sobotním trhu, který se konal v rámci Folklorní Třeboně, prodávala paní Olga Oberreiterová háčkovaná zvířátka z vlaní dílny. -pp- První přednášky o sociálně právním minimu z cyklu Pečuj doma, který pořádá Diakonie ČCE Písek spolu s třeboňským hospicem sv. Kleofáše, se zúčanily i zájemkyně z Borovan a Horní Stropnice. -pp- Do třeboňských základních škol naoupilo 1. září 2014 celkem 108 prvňáčků. Základní škola Sokolská eviduje 48 žáčků ve dvou prvních třídách přímo ve měě. Odloučené pracoviště v Břilicích přivítalo 6 žáků první třídy. Počet je zhruba ejný jako v loňském roce, říká ředitel školy Ivan Rokos: Příští rok očekáváme nárů v tých třídách. Na třeboňském pracovišti to jsou silné ročníky a navíc k nám přejdou další děti z Břilic, kde je malotřídka. Zkoušky KET a YLE Zcela naplněné jsou první třídy ZŠ Na Sadech. Poprvé do školních lavic tady usedlo 54 školáků. Prvňáků je letos o 17 více než v loňském roce, dodává ředitelka Jana Polčáková: Předpokladem je, že na zásadní předměty jako je například matematika, třídy budeme dělit. Prvňáčky na ZŠ Sokolská přivítala v první školní den také aroka měa Terezie Jenisová. Míoaroa Zdeněk Mráz pozdravil nové žáky ZŠ Na Sadech a v Břilicích. V srpnu započala rekonrukce Lidické ulice. Akce měa zahrnuje výměnu vodovodu a kanalizace, výměnu veřejného osvětlení včetně avebních a sadových úprav, dokončena bude začátkem října. -pp- První zářijovou sobotu se v prooru anglického parku před Schwarzenberskou hrobkou konalo slavnoní zahájení 7. ročníku soutěže loveckých psů slídičů retrívrů o Rožmberský pohár. Tuto tradiční soutěž pořádala Česko-moravská kynologická jednota, klub chovatelů loveckých psů pod patronací míní chovatelské anice retrívrů, kterou vede ing. František Korda a ing. Jan Kubeš z Vlčích luk. M.Král Na lavičce v Dukelské ulici ležela v sobotu 6. září po deváté dopoledne skupinka kabelek, které jejich majitelka nabízela volně k dispozici. Kabelkový minitrh se ujal, jelikož o necelé dvě hodiny později byly unikátní kousky rozebrány a na přiložený papír s nápisem Vemte si přibyly vzkazy s poděkováním. bed- Nevšední procházky podniká sokolník Jaroslav Kovanda. Když doprovází vnuka na dětské hřiště, bere s sebou i Ronyho - mladé káně Harrisovo. -pp- V rámci Dnů evropského dědictví bylo možné navštívit radniční věž a Dům přírody Třeboňska zcela zdarma. Této možnoi využilo v sobotu 13. září i přes nepřízeň počasí na 230 návštěvníků. V Domě přírody na ně čekal kromě ylově oblečených zaměnanců i vědomoní kvíz. -pp- Radniční věž navštívili i hoé z Drahotěšic na Ševětínsku. -pp- Mezinárodní přehlídka Folklorní Třeboň proběhla úspěšně v proorách Divadla J. K. Tyla. Kromě chorvatského, kyjovského, rakonického uskupení vyoupil i soubor Písečánek s kapelou Parkánek (na snímku). -pp- Ve dnech 16. až 19. září se z kasáren ěhoval Finanční úřad. Od října jej naleznete v ulici Vrchlického čp pp- Jihočeský feival zdraví zahájila v tek 19. září aroka Terezie Jenisová spolu s Kateřinou Cajthamlovou. Reportáž z celé akce chyáme do příštího čísla. -pp- Rekonrukce Jiráskovy ulice omezí provoz v Třeboni do konce října. -pp- Burza škol aneb II. ročník Prezentace ředních škol, odborných učilišť a firem v Třeboni Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Úřadem práce ČR- krajská pobočka v Českých Budějovicích, kontaktním pracovištěm Třeboň a s přispěním Měa Třeboně pořádají II. ročník Prezentace ředních škol, odborných učilišť a firem, která se koná ve ředu 15. října 2014 od 9.00 do hodin v Měské hale Roháč v Třeboni. Je určena především pro žáky tříd, jejich rodiče, výchovné poradce, učitele a také pro oatní zájemce a veřejno. Dále nabízíme jednotlivým třídám ZŠ ve ejný den možno objednání exkurze ve školách: 1/ Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Dne proběhlo v obřadní síni na Měském úřadě v Třeboni předávání certifikátů za úspěšné složení mezinárodních cambridgských anglických zkoušek KET a YLE žákům z 1. ZŠ Sokolská a 2. ZŠ Na Sadech. Po celý školní rok 2013/2014 se žáci pod vedením Mgr. Jany Bendové (2. ZŠ Na Sadech) a Mgr. Miloslavy Říhové 1. ZŠ Sokolská) připravovali na jejich úspěšné složení. Studenti si převzali certifikáty z rukou záupce Evropského centra jazykových zkoušek Mgr. Martiny Vávrové. 10 udentů uspělo u zkoušek YLE a 11 udentů u zkoušek KET. Všem blahopřejeme. Mgr. Jana Bendová, Mgr. Ivana Trembulaková Vrchlického 567 2/ Gymnázium Třeboň 3/ Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň Délka exkurze cca 30 minut. Prohlídku školy je možné objednat v čase od hodin na adrese Cílem Prezentace je podat vycházejícím žákům aktuální informace o podmínkách a možnoech dalšího udia na ředních školách a učilištích přímo od jejich záupců a seznámit je i s možnomi jejich dalšího uplatnění v praxi. Předpokládáme, že bude svou nabídku prezentovat více než 30 ředních škol a odborných učilišť Jihočeského kraje. Pro všechny základní školy, učitele, rodiče a další zájemce a veřejno je úča bezplatná. Jana Kočová, JHK Třeboň 16 Třeboňský svet Třeboňský svet 17

10 SPOLEČNOST SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ Co je Světový den hospicové a paliativní péče? Světový den hospicové a paliativní péče je jednotná akce na oslavu a podporu hospicové a paliativní péče na celém světě. Letos je anoven na 11. října a heslo zní: Dosáhnout univerzálního pokrytí paliativní péče: koho to zajímá? My se o to snažíme! Cílem Světového dne hospiců a paliativní péče je především upozornit na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin v oblai zdravotní, sociální, praktické, duchovní. Vytváří se proor pro diskusi o těchto tématech, aby mohlo dojít ke zlepšování doupnoi hospicové a paliativní Posezení s harmonikou Oblaní charita Třeboň a Ledax, o.p.s. získaly grant z měa Třeboně v rámci grantového programu Podpora sociálních aktivit na podporu projektu SPOLU, který je určen na podporu seniorů a osob se zdravotním poižením a jehož smyslem je jejich zapojení do společenského života. První společnou aktivitou obou organizací bylo uspořádání Posezení s harmonikou, které proběhlo dne v proorách Klubu důchodců v DPS II. v Třeboni a kde se sešlo 30 osob. K dispozici bylo i občervení zajištěné prořednictvím grantu a z domácí výroby pečovatelek, ZO ČZS Třeboň pořádá v Domě zahrádkářů ve dnech: 4. až 6. října 2014 TRADIČNÍ PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU Výavní doba: sobota, neděle hodin, pondělí hodin Doprovodná akce výavy sobota hod. poradna pro zahrádkáře V. Leština soutěž O nejkrásnější jablíčko poznávací soutěž pro děti a žáky MŠ a ZŠ Děkujeme za podporu, výbor ČZS text: Renata Jáchimová péče po celém světě. Akce také pomáhá získat proředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče. Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň Vás při této příležitoi zve k otevření nových proor, které budou sloužit pro účely kontaktního mía a charitativního obchůdku. Veřejno bude mít příležito dozvědět se více o fungování hospice, pracovníci a dobrovolníci rádi poskytnou informace o jednotlivých službách. Těšíme se na setkání s každým z Vás října 2014, hod., ul. Sv. Čecha 20 proor bývalé plicní ordinace. Více informací najdete na: a hrál a zpíval Jiří Teska z Mladošovic, který u všech zúčaněných sklidil velký úspěch. Na další setkání s Vámi se těší Oblaní charita Třeboň a Ledax, o.p.s. Lucie Bicková Přidání akce na web itrebon.cz Pořádáte zajímavou kulturní akci a rádi bye o ní dali vědět? Není nic snazšího! Zadejte ji do kulturního kalendáře na webu Na titulní ránce webu rozkliknete položku kultura. Doanete se tak do kulturního kalendáře měa Třeboně. Zde Vaši pozorno určitě upoutá výrazný červený rámeček s nápisem přidat akci. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kde vyplníte jednotlivé položky. Nezapomeňte přidat pěkný ilurační obrázek. Formulář odešlete isknutím zeleného políčka s nápisem Přidat novou akci. Pak už jen počkáte na schválení Vámi zadané akce adminirátorem a je hotovo. M. Pech Talentovaná Miluška V třeboňském Domově seniorů žije nevšedně vitální a talentovaná paní Miluška Dolejšová. Třeboňští ji dobře znají, vždyť se před 82 lety v Třeboni narodila. Působila v závodní jídelně Otavanu a především v jeslích dnešní Mateřské školy Sluníčko. Vychovala dvě děti, brzy však ovdověla. S nelehkým životními momenty se potýká s obdivuhodnou grácií, jako by se řídila slovy Jana Pavla II. budoucno začíná dnes, ne zítra. Paní Dolejšová vede aktivní život, a jak sama říká - nemá vůbec čas. Kromě běžných aktivit v domově seniorů, plete, luští, e, chodí na procházky a především sype z rukávu jednu básničku za druhou. Takřka na počkání napsala tyto verše o Třeboni. Posuďte sami. -pp- Třeboň Je večer, na měo soumrak padá a všechno kolem utápí se v tmách utichl ruch, jímž měo ve dne rádá zmlkli i ptáci v polích, zahradách a temná noc, ta všechno kolem změní a já na chvilku oddám se snění a halím měo v pohádkový háv. Zas je tu doba Petra Voka a tiše plyne Zlatá Stoka a velké dílo Krčína už pomalu začíná. a Páni z Růže v pěkném hávu dodali měu velkou slávu Rožmberk moře jižních Čech bude po létech vyprávět. I dnes je Třeboň měo krásné a člověk udiveně žasne jak tento koutek jižních Čech každý chce znovu uvidět. Ve vodě rybníka se měsíc kou a v loďce co na hladině se hou sedím a vzpomínám, co že tu všechno bylo a co už s vodou uplynulo Už svítá, nový den se rodí a slunko ou ále výš a měo moje do gala se hodí opět je krásné, vždyť to víš A co mám ještě dále říci, snad jen to, co přejeme si všichni, aby sláva jeho dále žila a nikdy se neztratila. 18 Třeboňský svet

11 ŘÍJEN v Třeboni so 06 po 07 út so 13 po 14 út Rybníkářví na Třeboňsku Ing. Hule *LA-PM Pavel Pokorný, Synkopy 61, večírek *BA Co ještě nevíte o lázeňských procedurách PhDr. Zeman *LA-PM Od Štěnka ke Krčínovi Ing. Hule *BL Velký holky nepláčou první divadlo v předplatném *D Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou *BL DJ Prager Oldies rock *DADA TRH *MN Jabkobraní *MN Jabloňová panna loutková pohádka *LZS Pavel Pokorný, Synkopy 61, vtupné 30,- Kč *LA-H Prodej šperků Vl. Brodské, výava *BL Pohodáři audiovizuální pořad o Myanmaru *D Koncert ZUŠ Třeboň, vup zdarma *LA-S Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *LA-PM Sono taneční večer, vupné 30, Kč *BA Co ještě nevíte o lázeňských procedurách PhDr. Zeman *BL Jak účinně bojovat s parazity, Ing. Krutek *LA-PM Oldies disco, DJ Zvánovec, vupné 30,- Kč *LA-H Večírek lázeňácký hudba let *DADA Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr *BL Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr *LA-PM Vernisáž výavy J. Lukavského Čertovy obrázky + Naked Professors *DF Old Steamboat Jazz Band koncert, vupné 100,- Kč *LA-PM Three Band, taneční večer, vupné 30,- Kč *BA Módní přehlídka SOŠ oděvní Třeboň, zdarma *LA-Z Aloe Vera, p. Němečková *LA-PM Květ života, symboly a barvy v umění a jejich význam pro léčení těla i duše, ezoterická přednáška, p. Faltusová Aloe Vera, p. Němečková *BL Please The Trees koncert *Č DJ ZBNK (Chalupa) *DADA Vernisáž výavy obrazů Jiřího Šedého *LZS Chlorella a zelené potraviny, p. Psíková *LA-PM Kryal taneční večer, vupné 30, Kč *BA Kryal taneční večer, vupné 30, Kč *LA-H Jak účinně bojovat s parazity, Ing. Krutek *LA-PM Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *BL Večírek lázeňácký hudba let *DADA Šamanismus, přednáška p. Pejchalová *BL Gama, The Shadows Sound, hity léta, vupné 50,- Kč *LA-S Sono taneční večer, vupné 30, Kč *BA Žena Vlčí mák divadlo v předplatném *D Šperky z drátků, léčivé mandaly, p. Faltus *BL Symbolika nemocí, p. Vojáček *LA-PM Taneční večery živá hudba po ne Rondo ,, so Rybářská bašta Plavba na lodi Petr Vok s Bohemian Swing Bandem Výavy a vícedenní akce Vyblejskni Třeboň výava *DF Jak jsem potkal jablko výava *DF Podzimní výava ovoce Dům zahrádkářů v Husově ulici Outdoorový týden v Třeboni Mezinárodní feival outdoorových filmů *KS Výava obrazů Jiřího Šedého *PEŠ *BL so 20 po 21 út so 26 ne 27 po 28 út vupenky.itrebon.cz Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou *BL Clever apes, 4ever koncert *DADA Veletrh neziskových organizací *MN Face, večírek, vupné 30,- Kč *LA-H Skleněné šperky, p. Brodská *BL Vydra říční, p. Chabadová, přednáška *LA-PM Jazz Band, večírek, vupné 30,- Kč *BA Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *LA-PM Sono taneční večer, vupné 30, Kč *LA-H Symbolika nemocí, p. Vojáček *BL Večírek lázeňácký hudba let *DADA Šamanismus, přednáška p. Pejchalová *LA-PM Koncentráty a soli Mrtvého moře, p. Králová *BL Edukofilm - promítání vybraných feivalových filmů *DPT Pěslav Ozvěna, koncert, vupné: zdarma *LA-S Face, večírek, vupné 30,- Kč *BA Chriina Johnon a VIRTUOSI KVINTET *D Alternativní metody léčení, myika Egypta, Kabala rom života, ezoterická přednáška *LA-PM Posezení s foukací harmonikou, p. Michael Humhal *BL Aloe Vera, p. Němečková *LA-PM Od Štěnka ke Krčínovi Ing. Hule *BL DJ Bříza + Cuba + hoé *DADA Three Band, taneční večer, vupné 30,- Kč *LA-H Duo J+ K, písničky všedního dne *BL Péťa Werner + Přátelé a možná i Kuželky? *DADA Stadtkapelle Ettenheim koncert *MN Vodod tónů a slov s hoem, dobrovolné vupné *LA-S Chlorella a zelené potraviny, p. Psíková *LA-PM Three Band, taneční večer, vupné 30,- Kč *BA Pietní akt Památník obětem zla *SU Sono taneční večer, vupné 30, Kč *LA-H Jak účinně bojovat s parazity, Ing. Krutek *LA-PM Pohybové a kondiční aktivity v rehabilitaci, PhDr. Zeman *BL Večírek lázeňácký hudba let *DADA Rybníkářví na Třeboňsku, Ing. Hule *LA-PM Kryal taneční večer, vupné 30, Kč *BA Aloe Vera, p. Němečková *BL Třeboňský symfonický orcher, vupné 80,- Kč *LA-S Pohybové a kondiční aktivity v rehabilitaci, PhDr. Zeman *LA-PM Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou *BL Halloween v Třeboni lampionový průvod masek *MNP Vinárenští Gentlemani *DADA Vysvětlivky* BA Bertiny lázně, reaurace Adéla ( ), BL Bertiny lázně ( ), Č Bar u Čerta ( ), D Divadlo J. K. Tyla ( ), DF Foyer divadla J. K. Tyla ( ), DPT Dům přírody Třeboňska ( ), DŠN Dům Štěnka Netolického ( ), DADA DADA CLUB KASPER ( ), KS Kino Světozor ( ), LA-H reaurace Harmonie v Lázních Aurora ( ) LA-PM přednášková míno Lázní Aurora ( ), LA-S společenský sál Lázní Aurora ( ), LD Loutkové divadlo ( ), LZS Louka u Zlaté oky ( ), MN Masarykovo náměí ( ), MNP Masarykovo náměí, průvod ( ), PĚŠ Pěšárna ( ), SU Sokolská ulice ( ), Z Zámek Třeboň ( ) Prohlídky a exkurze po ne Koel Panny Marie Královny a sv. Jiljí po ne Radniční věž po Český nadační fond pro vydru út ne Akvárium Krčínův dům út ne Třeboňský zámek út ne Schwarzenberská hrobka út ne Dům přírody Třeboňska Třeboňský pivovar so, ne, po Muzeum a galerie Třeboň Změna programu vyhrazena. Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na Do předmětu zprávy uveďte kultura liopad K zadání akce je možno využít i online formuláře na webu: Měo Třeboň Palackého nám. 46/II Třeboň , itrebon.cz Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Třeboň pohádková divadelní pohádky nejen pro děti *D, LD Halloween v Třeboni *LZS Kulturní oddělení Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň , Beseda Bertiny Lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám Třeboň so 5 ne 6 po 7 út so 12 ne 13 po 14 út so 19 ne 20 po 21 út so 26 ne 27 po 28 út Program kina Světozor 10/2014 Masarykovo náměí Ztracen 45 dokudrama CZ Josef Císařovský CZ 67 min 120, Kč Láska na kari drama USA Lasse Hallrom T 122 min od 12 let 130, Kč Století Miroslava Zikmunda dokument CZ Petr Horký CZ 75 min 120, Kč Zmizelá drama USA David Ficher T 145 min od 15 let 140, Kč trpaslíků animovaný DE B. Aljinovic, H. Siepermann D 88 min 150/135, Kč Dárce sci-fi USA Phillip Noyce T 89 min od 12 let 120, Kč Tři bratři pohádka CZ Jan Svěrák CZ 86 min 130/115, Kč Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil akční USA Robert Rodriguez T 103 min od 15 let 140, Kč trpaslíků animovaný DE B. Aljinovic, H. Siepermann D 88 min 120/105, Kč Díra u Hanušovic komedie CZ Miroslav Krobot CZ 98 min od 15 let 130, Kč pravidel komedie CZ Karel Janák CZ 100 min od 15 let 100/60, Kč Grace, kněžna monacká životopisný FR/USA/B/IT Olivier Dahan T 103 min 110, Kč Magický hlas rebelky dokument CZ Olga Sommerová CZ 75 min 110, Kč Díra u Hanušovic komedie CZ Miroslav Krobot CZ 98 min od 15 let 130, Kč Století Miroslava Zikmunda dokument CZ Petr Horký CZ 75 min 120, Kč Tři bratři pohádka CZ Jan Svěrák CZ 86 min 130/115, Kč FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ Dům kouzel animovaný B J. Degruson, B. Stassen D 85 min 140/125, Kč Andělé všedního dne komedie CZ Alice Nellis CZ 97 min od 12 let 140, Kč Babovřesky 2 komedie CZ Zdeněk Troška CZ 120 min 110, Kč Annabelle horor USA John R. Leonetti T 95 min od 15 let 130, Kč Expendables 3 dobrodružný USA Patrick Hughes T 126 min 110, Kč Díra u Hanušovic komedie CZ Miroslav Krobot CZ 98 min od 15 let 130, Kč Láska na kari drama USA Lasse Hallrom T 122 min od 12 let 130, Kč Zmizelá drama USA David Ficher T 145 min od 15 let 140, Kč Drákula: Neznámá legenda dobrodružný USA Gary Shore T 92 min od 12 let 140, Kč Ztracen 45 dokudrama CZ Josef Císařovský CZ 67 min 120, Kč Tři bratři pohádka CZ Jan Svěrák CZ 86 min 130/115, Kč Co s láskou romantický USA Michael Hoffman D od 12 let 140, Kč trpaslíků animovaný DE B. Aljinovic, H. Siepermann D 88 min 150/135, Kč Andělé všedního dne komedie CZ Alice Nellis CZ 97 min od 12 let 140, Kč Dům kouzel animovaný B J. Degruson, B. Stassen D 85 min 140/125, Kč Lepší než nikdy komedie USA Rob Reiner T 94 min od 12 let 130, Kč pravidel komedie CZ Karel Janák CZ 100 min od 15 let 100/60, Kč Století Miroslava Zikmunda dokument CZ Petr Horký CZ 75 min 120, Kč Dárce sci-fi USA Phillip Noyce T 89 min od 12 let 120, Kč Drákula: Neznámá legenda dobrodružný USA Gary Shore T 92 min od 12 let 140, Kč Magický hlas rebelky dokument CZ Olga Sommerová CZ 75 min 110, Kč Dřív než půjdu st thriller USA/UK/FR/S Rowan Joffe T 92 min od 15 let 120, Kč Pojedeme k moři komedie CZ Jiří Mádl CZ 90 min 110, Kč Intimity romantický CZ Ivo Macharáček CZ 104 min od 12 let 130, Kč Škatuláci animovaný USA G. Annable, A.Stacchi D 97 min 140/125, Kč Co jsme komu udělali? komedie FR Philippe de Chauveron T 97 min od 12 let 130, Kč Dům kouzel animovaný B J. Degruson, B. Stassen D 85 min 120/105, Kč Století Miroslava Zikmunda dokument CZ Petr Horký CZ 75 min 120, Kč Tři bratři pohádka CZ Jan Svěrák CZ 86 min 130/115, Kč Díra u Hanušovic komedie CZ Miroslav Krobot CZ 98 min od 15 let 130, Kč Lepší než nikdy komedie USA Rob Reiner T 94 min od 12 let 130, Kč Láska na kari drama USA Lasse Hallrom T 122 min od 12 let 130, Kč Intimity romantický CZ Ivo Macharáček CZ 104 min od 12 let 130, Kč Soudce drama USA Rowan Joffe T 142 min od 12 let 130, Kč Tři bratři pohádka CZ Jan Svěrák CZ 86 min 130/115, Kč Co jsme komu udělali? komedie FR Philippe de Chauveron T 97 min od 12 let 130, Kč Andělé všedního dne komedie CZ Alice Nellis CZ 97 min od 12 let 140, Kč Mapy ke hvězdám drama CA/USA/DE/FR David Cronenberg T 111 min 130, Kč Škatuláci animovaný USA G. Annable, A.Stacchi D 97 min 120/105, Kč Falešní poldové komedie USA Luke Greenfield T 104 min od 12 let 130, Kč *Vupenky do našeho kina lze rezervovat na ránkách a zakoupit na prodejních míech na recepci Bertiných lázní, v Lázních Aurora na kulturním oddělení a na Aqua info, na náměí v TIC a v našem kině Světozor. Vupenky možno zakoupit v kinokavárně denně pouze do *Speciální akce: Feival outdoorových filmů *Senior club: a komedie s Miroslavem Donutilem 10 pravidel *Premiéry: 7 trpaslíků, Andělé všedního dne, Co jsme komu udělali?, Drákula: Neznámá legenda

12 KULTURA KULTURA DIVADLO Velký holky nepláčou - Neil Simon Divadlo J. K. Tyla 2. října v Dvě kamarádky. Obě se rozvedly. Ocitly se ve společné domácnoi. Vše vypadá téměř idylicky, viďte? Ale...je zde jedno velké ALE. Navzájem si totiž dělají to, co do rozvodu dělaly svým předchozím životním partnerům. První z nich předavuje ji Jana Šulcová přiupuje k životu bohémsky. Je to emancipovaná volnomyšlenkářka a nepořádnice. Druhá hraje ji Veronika Jeníková zase touží mít vše zaškatulkované a čié. Neuále proto vysává koberec a utírá prach. Co to udělá, když se tyto dva příupy k životu potkají na kolbišti o velikoi obývacího pokoje? Žena Vlčí mák - Noëlle Chatelet Divadlo J. K. Tyla 15. října v Hra je monologem arší dámy (Hana Maciuchová), která prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárnoí a osaměloí zbytku života, nečekané, citové vzplanutí,neuvěřitelnou, oýchavou, dychtivou a ejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let aršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkušeno handicapem, jde o téma velmi aktuální. KONCERTY 18. ročník abonentních koncertů Divadlo J. K. Tyla 23. října v Pěvecký recitál Královna noci Chriina Johnon soprán Velká Británie VIRTUOSI KVINTET smyčcový kvintet program Johann Sebaian Bach Chorál Georg Friedrich Händel Árie Seraphim z opery Samson HWV 57 Wolfgang Amadeus Mozart Malá noční hudba, K 525 Árie Královny noci č. 14 z opery Kouzelná flétna, K 620 Divertimento F dur, K 137 Árie Královny noci č.4 z opery Kouzelná flétna, K 620 Chriina Johnon byla v roce 2006 na základě ipendia přijata ke udiu na The Guildhall School of Music and Drama. Během udií na této konzervatoři vyupovala v různých inscenacích i na koncertech: od Mascagniho Sedláka kavalíra až po Verdiho Rekviem a Berneinova Candida. Zpívala pod taktovkou mnoha dirigentů a zúčanila se mirovských kurzů pod vedením sopraniky Dame Kiri Te Kanawa, operní pěvkyně Renee Flemming a sopraniek Emmy Kirby i Yvonne Kenny. Zúčanila se rovněž různých soutěží, včetně Mezinárodní mozartovské soutěže, Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, a pooupila mezi yři nejlepší v soutěži The National Performing Arts Competition (Mezinárodní soutěž múzických umění). V loňském roce se přeěhovala do Prahy, kde v současné době uduje pod vedením korepetitorky Jeleny Noskové a dirigenta Richarda Heina. Byla jednou ze sólových pěvkyň feivalu Art for Life v Praze a zpívala v Kazaňské opeře (Rusko), kde hrála roli Olympie v Hoffmannových povídkách Jacquese Offenbacha. Nejnověji zpívala v premiérovém předavení Pucciniho opery Tosca pod taktovkou dirigenta Waltera Attanasiho. Virtuosi Quartet / Kvintet je komorní těleso orcheru Virtuosi di Praga. Vzniká podle potřeby ze špičkových hráčů orcheru. Jeho repertoárové rozpětí je prakticky neomezené a zahrnuje jak díla období renesance či baroka, tak i díla soudobých autorů. Virtuosi Quartet / Kvintet se předavil posluchačům po celém světě. Koncertoval v Koreji i Japonsku, na Islandu i ve Španělsku, Srbsku, Francii i v Itálii a to jak na běžných koncertníchturné, tak i na renomovaných feivalech. 2. ABONENTNÍ KONCERT - vrtek 13. liopadu 2014 Duo TERES Lucia Kopsová housle, Tomáš Honěk kytara 3. ABONENTNÍ KONCERT - vrtek 11. prosince 2014 Adventní koncert LINHA SINGERS 4. ABONENTNÍ KONCERT - vrtek 22. ledna 2015 Tónobraní - Jiří Dědeček, Michal Prokop, Prof. Jiří Hlaváč 5. ABONENTNÍ KONCERT - vrtek 19. února 2015 TRIO LA MUSICA - Zuzana Rzounková lesní roh, Marta Korduljak flétna, Iva Návratová klavír 6. ABONENTNÍ KONCERT - vrtek 19. března 2015 František Novotný housle, Klára Erdingerová-Staňková housle, Vladimír Hollý klavír Všechny koncerty se uskuteční v divadle J. K. Tyla od 19. hodin, moderuje Dušan Vančura. ŘÍJEN DJ PRAGER OLDIES rock AKCIČKA BECHER ice + fire... za jednoho dva VEČÍREK LÁZEŇÁCKÝ hudba let DJ ZBNK (Chalupa) Kubánští domorodci ví MULATA-5* za 35,- Kč VEČÍREK LÁZEŇÁCKÝ hudba let CLAVER APES rock-pank (Tř), 4EVER rock-pop (JH) AKCIČKA BECHER ice + fire... za jednoho dva! VEČÍREK LÁZEŇÁCKÝ hudba let DJ BŘÍZA + CUBA + hoé Péťa Werner + PŘÁTELÉ asi i KUŽELKY? VEČÍREK LÁZEŇÁCKÝ hudba let VINÁRENŠTÍ GENTLEMANI rock-pop DADA CLUB-ová Afterparty OSTATNÍ AKCE Jak jsem potkal jablko Odbor kultury a ceovního ruchu MÚ v Třeboni zve všechny na výavu výtvarných prací dětí z mateřských škol a z ročníku základních škol. Výava děl výtvarné soutěže Jak jsem potkal jablko bude otevřena ve foyer Divadla J. K. Tyla ve dnech: od do hod od do hod. Nejlepší autoři budou vyhlášeni a odměněni při Jabkobraní dne 4. října Myanmar (Barma) v proudu času - Agentura Pohodáři Divadlo J. K. Tyla 6. října v vupné 50,- Kč Pohodáři budou v pondělí 6. října 2014 od hod. v divadle J. K. Tyla vyprávět o zemi, kterou na pobřeží Bengálského zálivu navštívili. Přednáška o svazové republice Myanmar (u nás nazývané Barma) je citlivým a poučným tématem pro dnešní západní svět a jeho dospívající generaci, která je uvyklá vnímat svobodu a demokracii jako normální av. Stát, kde žije 135 etnických skupin, má za sebou impozantní hiorii i vleklou občanskou válku. V současné době patří ke sledovaným zemím světa především kvůli vládě úzce spojené s dřívější vojenskou diktaturou a známé disidentce Su Ťij, jež rávila 20 let v domácím vězení a nedávno navštívila i Českou republiku. 2. Halloween v Třeboni Bojíte se rádi? Tak se s námi pojďte bát v tek do halloweenského lampionového průvodu masek. Sejdeme se v hodin na Masarykově náměí u kašny a projdeme podél Zlaté oky se zaávkou na Schwarzenberském seníku až na Louku u Zlaté oky v areálu Pod Světem. Soutěžíme o nejrašidelnější masku a nejnápaditější, vlanoručně vyrobený lampion. Do areálu Pod Světem na terasu Pěšárny si přijďte vytvořit malé halloweenské rašidlo. Dýně si mohou děti pod dozorem rodičů vyřezávat v tek od 14.00, v sobotu a v neděli od V sobotu od můžete zkoušet pod vedením paní Pavly Bílkové z Květinářví Zvonek podzimní dýňová aranžmá. Výlovy 2014 Ponědražský Rožmberk Záblatský Krčín Svět O ČEM RYBY MLČÍ Co se rybám honí hlavou, když rybníkem sem tam plavou? Co prožívají, o čem sní a o čem asi mlčí? Zkue napsat krátký text, nakreslit obrázek ty nejhezčí vyavíme v předvánočním čase v Pěšárně v areálu Pod Světem. Texty můžete posílat mailem na adresu odeon.cz, obrázky přiné do Pěšárny, Novohradská 224, Třeboň do 15. liopadu Třeboňský svet Třeboňský svet 23

13 KULTURA KULTURA VÝSTAVY Vyblejskni Třeboň Téměř dvě ovky snímků od 38 autorů dorazily letos do vrtého ročníku fotografické soutěže Vyblejskni Třeboň. Organizátoři z odboru kultury a ceovního ruchu měa tentokráte přidali i podtitul - V pohybu! Chtěli tak motivovat fotografy, aby se nevěnovali jen přírodě a architektuře, ale svými fotoaparáty dokumentovali, že na Třeboňsku lze prožít i aktivní dovolenou. Jak se tento záměr podařilo splnit, mohou diváci sami posoudit na výavě, která bude otevřena od 27. září do 2. října ve foyer Divadla J. K. Tyla. K vidění tu budou všechny oceněné snímky ze yř ročníků této fotosoutěže. I letos se soutěžilo o zajímavé ceny např. víkendový pobyt v Hotelu Zlatá hvězda nebo v Campu Paris, sud piva z Pivovaru Regent, poukazy na lázeňské procedury. Vítězové je převezmou v rámci Svatováclavských slavnoí 27. září na Masarykově náměí. Letošní ročník soutěže finančně podpořil Jihočeský kraj, proto se v srpnu mohly uskutečnit i dva fotografické workshopy Jak se fotí noc a Reportážní fotografie a video. Pořadí: 1. mío - Jiří Čondl, 2. mío - Mirek Švajda (foto na titulní raně), 3. mío - Karla Milcová, 4. mío - Pavel Štěrba, 5. mío Milan Körber. JIŘÍ ŠEDÝ OBRAZY POD SVĚTEM, PĚŠÁRNA, NOVOHRADSKÁ 224 Vernisáž výavy v sobotu v hodin. TÝDEN KNIHOVEN října 2014 Virtuální kolega v průběhu týdne spuštění nového výukového webu zaměřeného na praktické počítačové dovednoi. Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho em, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na Facebooku či upravit obrázek či fotku to vše zcela zdarma!!! Projekt Virtuální kolega zpracovala firma Attavena, o.p.s., České Budějovice. 6. října 31. prosince výava výročí založení knihovny v Třeboni 7. října v hodin Módní přehlídka (OA, SOU a SOŠ Třeboň obor módní návrhářví) 8. října Předávání pamětních liů U3V za text: Klára Lívanská letní semer kurz - Umění rané renesance v Itálii (Univerzita třetího věku) října výava Z vody rovnou na talíř (Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína), vernisáž 9. října od hodin října vyhlášení mimořádné enářské amneie vyhlášení vítězů literární soutěže Bude ze mě spisovatel? vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Namaluj knihovnu svých snů Česká inspirace HRADEC KRÁLOVÉ Jazz Goes To Town 2014 CHEB Jazz Jam Cheb 2014 JINDŘICHŮV HRADEC Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál KUTNÁ HORA Kytarová noc LITOMYŠL ArchiMyšl 2014 POLIČKA Zákrejsova Polička 2014 TELČ Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hod. Na Baště TŘEBOŇ Pohádková Třeboň Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových ránkách Jiří Čondl Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň pořádá výavu plnou rybích receptů Z VODY NA TALÍŘ Mezinárodní projekt ČR, Francie, Norska a Portugalska Směrem k evropskému občanví díky partnerví v garonomii a akvakultuře. Měská knihovna Třeboň vernisáž výavy v 17 hodin Karla Milcová Akci pořádá Ovečka, o. Deinace Třeboňsko ve spolupráci společnomi Pěšárna a ODEON RC KAPŘÍK Pravidelné aktivity Po Hraní s malováním pro nejmenší Út Vyhrazeno pro větší (tvoření, pohybové hry, společenské hry atd. dle zájmu) St Hraní s pohádkovým cvičením (od 10.00) Čt Pá Vyhrazeno miminkům klidné popovídání pro maminky s miminky, výměna zkušenoí, občervení Podzimní tvoření s ovčí vlnou Čtvrtek v budeme vyrábět brože technikou plění, dílnu povede Eva Kutišová, cena 120 KČ, je třeba se přihlásit do Podzimní prázdniny v Kapříku Hrátky s ovčí vlnou - pondělí v Ve spolupráci s o. s. Vespolek, Děti zjií, kde bereme vlnu, k čemu je len, bavlna a konopí, vyrobí si míček z ovčí vlny technikou mokrého plění. Program slouží k rozvoji jemné motoriky a je vhodný pro děti předškolního a školního věku. Je třeba se přihlásit do , cena 80,- Kč, vhodné od pěti let. Kurz první pomoci zaměřený na resuscitaci a ošetření náhlých avů u dětí. Vede vrchní sera LSPP Třeboň paní Denisa Nováková. Zjišťujeme zájem, určeno nejen rodičům, prarodičům, ale např. i vedoucím oddílů a táborů a všem osobám, které přijdou čao do kontaktu s dětmi. Délka trvání cca 2 hod, časově se budeme snažit vyjít vříc zájemcům. Hlae se prosím do konce října , /kaprik PODĚKOVÁNÍ Končí volební období, které zejména z ekonomického hlediska nebylo pro nikoho příliš jednoduché. Přiznám se, že i já jsem několikrát přemýšlel, jeli má naše snaha smysl a jeli by nebylo jednodušší hodit za hlavu všechny aroi. Ale pak přišlo několik úžasných zážitků, mám rado, že naše pozvání přijali velké osobnoi např. bratři Ebenové, Lenka Filipová, Václav Hudeček, Jarek Nohavica, Tomáš Klus, Kryštof, a mnoho dalších, které mi daly sílu pořádat feivaly v Třeboni dál. Nic z toho bychom nemohli uskutečnit bez podpory měa Třeboně a také všech partnerů a sponzorů, kteří nám v posledních letech pomáhali, a věřím, že mnozí z nich budou pomáhat i nadále. Měo Třeboň je naším partnerem od samého počátku exience Okolo Třeboně. Chtěl bych proto poděkovat všem zaupitelům i vedení měa za dlouholetou podporu. A taky popřát novému zaupitelvu hodně znaloí, invence a taky štěí při řízení Třeboně v dalších letech. Mezi našimi partnery jsou míní i přespolní firmy i osobnoi. I jim patří dík můj i všech oatních pořadatelů. Děkuji letošním partnerům: E.ON, ČEPS, Lázně Třeboň, Jihočeský kraj, Reaurace Šupina, Reaurace Beseda, Apartmány Nový Svět, Hotel Zlatá Hvězda, Rožmberská optika, Třeboňsko.cz, Český rozhlas ČB a Praha, Rádio Blaník-Faktor - Country - Proglas, Samson, farno Třeboň, JTV, Zámek Třeboň, Technické služby, Wip reklama, Jihočeský kalendář, Antoni, Press klub a obyvatelům měa Třeboň za příjemnou a přátelskou atmosféru. Těším se, že se opět potkáme příští rok na Okolo Třeboně, nebo na některých z našich dalších akcí. Více na Přeji všem Třeboňákům krásný podzim. Pavel Barnáš Říjnová výročí a událoi narozen v Českém Krumlově Petr Vok z Rožmberka (zemřel v Třeboni jako poslední člen rožmberského rodu) 1874 založena hasičská jednota 1894 zřízena lidová knihovna 1909 položilo první obecně prospěšné avební a bytové družvo v Třeboni základní kámen ke avbě dvou druževních domů, zvané jubilejní za gymnáziem. Do základního kamene byl uložen pamětní spis na pravém pergamenu s hiorií družva a pohlednicemi Třeboně 9. říjen byl vyhlášen jako Světový den hospiců 1914 byl Klub cykliů změněn na: Sportovní klub Třeboň 1884 (nyní TJ Jiskra Třeboň) zemřel v Praze Josef Šua, významný český rybníkář, ředitel schwarzenberského velkoatku v Třeboni, autor základních odborných knih (nar v Jankově) 1884 byl v Třeboni uaven míní odbor Národní Jednoty Pošumavské, pečující o zájmy a prosperitu občanů obcí na Třeboňsku 1949 měo prohlášeno za památkovou rezervaci byl v Třeboni položen základní kámen k výavbě Velkovýkrmny Gigant 1959 založena řední zemědělská škola technická, později změněná na Střední školu ekonomie obchodu, potom Obchodní akademii 1999 zemřel RNDr. et PhMr. Otto Rydlo, lékárník a známý publicia v Třeboni (narozen 1921) jp a šh 24 Třeboňský svet Třeboňský svet 25

14 HISTORIE HISTORIE LOUTKÁŘI SLAVÍ 90. VÝROČÍ text: J. Psíková, B. Drachovská foto: archiv souboru, -pp- Zleva nahoře: Stanislav Toman, Michaela Davidová, Vojtěch Schams, Marie Schamsová, Bohumír Klečka, Petr Hlaváček, Anna Košinová, Jarmila Arlethová Zleva dole: Petr Košina, Klára Lidinská, Gua Kotil, Kamila Potměšilová, Vladimíra Hadravová, Jaroslav Haruda, Dana Motyčková Tradice loutkářví v Třeboni se datuje již od roku 1924, letos tak míní soubor oslaví devadesát let svého působení. Oslavy kulatého výročí loutkářské tradice budou součáí přehlídky Pohádková Třeboň ve dnech října. V letošním roce se třeboňskému Spolku loutkového divadla podařilo uskutečnit hned dvě premiéry, celkem má na repertoáru osmnáct her. Ke společným zkouškám se loutkáři scházejí jednou až dvakrát týdně dle potřeby. Od září tohoto roku vede princil divadla Auguin Kotil také kroužek dramatické výchovy, který se schází vždy v úterý v hodin v Loutkovém divadle. Členky souboru Dana Motyčková a Michaela Davidová vedou ve ejný den kroužek pro mladší děti od hodin. Kromě loutek provádějí členové souboru také návštěvníky při prohlídkách po měě, které nazvali Příběhy třeboňských domů. První loutková předavení v Třeboni však provozoval učitel Kašpar Loula už na konci 19. oletí, kdy hrával pro svou rodinu a přátele. Vhodné podmínky pro založení loutkového souboru však v Třeboni naaly teprve po skončení první světové války. Loutkové předavení pod vedením Hugo Jeníka a Vojtěcha Ježka se poprvé uskutečnilo 23. dubna 1921 v hoinci pana Růžičky Na Sadech. Teprve od roku 1924 započala v Třeboni pravidelná loutková předavení. Sokolské loutkové divadlo, jak se tehdy jmenovalo, hrálo svá předavení vždy v neděli odpoledne právě v hoinci Na Sadech. Na podzim roku 1926 se přeěhovalo do letní verandy hotelu U Zlatého hroznu za Jindřichohradeckou branou. Zde bylo uskutečněno první předavení pro dospělé. Na jaře 1927 se divadlo muselo vyěhovat a odmlčelo se až do roku Tehdy začal měský policejní komisař Josef Lehký budovat podle svého návrhu a na své náklady v areálu Tyršova cvičiště u Zlaté oky dřevěný pavilon pro padesát diváků. Slavnoní premiéra v novém divadélku byla 13. ledna Významnou posilou pro soubor byl od roku 1936 nový člen Karel Brůha. Ten potom působil jako princil celých yřicet let. Další významnou osobnoí třeboňského loutkového divadla byl od roku 1939 Zdeněk Endris, který vnesl do způsobu divadla moderní směr. V nově opraveném divadle se v první sezóně od 1. prosince 1939 sehrálo pětayřicet předavení, z toho celkem patnáct pro dospělé. Byly to hry Zdeňka Endrise Košile pro na krále a Veselý kabaret. V roce 1940 získal soubor další nové členy. Byl to dr. Rudolf Anthon, výborný recitátor, jeho syn Ivan, který vodil loutky, dále M. Brůhová, manželé Chrákovi a další. Divadelní soubor pokračoval úspěšně ve své činnoi v těžkých dobách počátečního období druhé světové války. V letech odehrál soubor pro děti i dospělé 170 předavení. Divadlo se odmlčelo posledním předavením 17. května 1942 až do konce okupace. Po skončení války již nebylo možné vrátit se do divadélka na Tyršově cvičišti. Soubor si proto pořídil skládací konrukci a zahájil svou činno už 19. října 1945 v měském divadle. Od roku 1947 byla konrukce pro hraní loutkového divadla trvale poavena v kreslírně základní školy. Zde sídlilo loutkové divadlo až do října roku 1950, kdy začala přeavba bývalého klášterního refektáře na álou scénu loutkového divadla. Vedení se ujal Karel Brůha, dramaturgem a výtvarníkem divadla se al Ivan Anthon, autor celé řady loutek a návrhů výprav. Nová scéna otevřela slavnoním předavením Kamenný ho 6. prosince V roce 1955 se třeboňští loutkáři zúčanili přehlídky v Chrudimi s předavením Zdeňka Endrise Krčín a třicet harmanů. Tato úspěšná hra, odehrávající se přímo v Třeboni, se hrála až do roku V roce 1976 se konalo poslední předavení loutkového divadla před delší avební rekonrukcí scény v klášteře. Hrála se pohádka podle K. J. Erbena Dlouhý, Široký a Byrozraký. Pro Karla Brůhu to byla poslední režijní práce. Kvůli opravám divadla se soubor v období odmlčel. V letech působila v Třeboni také samoatná mladší větev loutkářského souboru pod názvem Pekuf. Vedli ji Marie a Miloslav Poesovi, kteří se dělili o režii, výtvarné ztvárnění a hudbu. Dramaturgie, jevištní metaforika a hudební složka patřily v té době k nejosobitějším v českém proředí. V roce 1988 se v Chrudimi předavili s adaptací Dykova Krysaře v přepisu Miloslava Poese. S touto hrou byl v roce 1989 soubor vyslán do Japonské Toyamy na mezinárodní přehlídku. V témže roce připravil soubor Pekuf ještě inscenaci na námět Rilkeho básně Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka s originálními loutkami ve tvaru mečů. V roce 1993 ztvárnili členkou souboru Annou Kohoutovou zpracovaný arosumerský epos Čas pro muže jménem Gilgameš. Loutky byly z latí pospojovaných karabinami a pomocí pruhu látky vytvářeli variabilně různá proředí. Touto inscenací soubor svoji zajímavou činno ukončil. Původní soubor v 80. letech 20. oletí navázal na arší tradici marionetového divadla. Hybnou silou byl nový princil Miroslav Zelenka. Manželé Brůhovi a sedící pan Raifanda přímý přenos Československé televize, 50. léta Soubor připravil několik inscenací na texty Evy Svobodové. Po nečekané smrti Miroslava Zelenky v roce 2001 a odchodu Evy Svobodové z Třeboně, členové fungování divadla přerušili. Na podzim roku 2003 byla činno souboru opět obnovena. V roce 2005 se soubor osamoatnil od IKS Třeboň a vytvořil vlaní Spolek loutkového divadla. Členové souboru opravili aré kulisy a s původními loutkami obnovili arší inscenace. O tři roky později nahradil dosavadní princilku Jaroslavu Štěrbovou Auguin Kotil. Počátkem roku 2009 přišel nečekaně loutkářský soubor o své divadlo v klášteře, kde se hrálo přes půl oletí. Ztratil tak álou scénu, kam docházelo několik generací třeboňských dětí. Po provizoriu v letech získali loutkáři na jaře 2012 novou abilní divadelní scénu v míě bývalé výavní síně Pod věží na Masarykové náměí. Jelikož právě v říjnu letošního roku uplyne 100 let od úmrtí Josefa Šuy aršího, rozhodli jsme se jej enářům Třeboňského světa tímto textem připomenout. V českém dějepisectví bývá jméno Josefa Šuy většinou spojováno se synem významného rybníkáře, který byl hiorikem geniálního nadání i slovesného výrazu, neboť nese po otci ejné jméno. Čao se tedy zapomíná, že také jeho otec byl nepřehlédnutelnou osobnoí evropské vědy i praxe byť ve zcela jiném oboru. Josef Šua se narodil 26. liopadu 1835 v Jankově u Votic. Rod Šuů pocházel z Bořetic u Neúupova, budoucí rybníkář se narodil manželům Josefu ( ) a Barboře ( ) Šuovým, pracovitým, ale i společenským lidem, jakými hoinský, příležitoný řezník a hospodář na dvou usedloech s ženou museli být. Jejich oběma synům (měli ještě tři dcery) se doalo na tehdejší dobu nezvykle vysokého vzdělání. Mladší Josef následoval svého bratra Františka do Prahy roku Rok 1848 prožil jako udent aroměské hlavní školy a dokonce pomáhal budovat barikády. Roku 1849 přešel na aroměské akademické gymnázium. Věnoval se školnímu časopisu a měl výrazné spisovatelské ambice. Poupně se jeho zájmy proměnily a během tého a šeého ročníku navštěvoval jako mimořádný posluchač i přednášky o přírodních vědách na pražské polytechnice. Na radu MUDr. Václava Staňka, člena přední buditelské rodiny, který se obával o Josefovo zdraví, odešel Josef Šua do Uherských Starých Hradů na hospodářskou akademii., jediný úav svého druhu v celé monarchii. Po úspěšném absolutoriu působil v letech 1857/1858 na atku FölsoSzaszbereku v Uhrách jako hospodářský adjunkt. Již v roce 1860 přešel do schwarzenberských služeb, nejprve na severočeské panví v Pooloprtech. Své první vědecké pojednání ( Něco aviva pro vědeckou budovu orby ) otiskl již roku 1862, následně podnikl udijní ceu do Magdenburgu a pruského Slezska. Ovšem skutečnou změnu v jeho životě přinesl rok 1867, kdy přesídlil z úrodných severních Čech do méně úrodného kraje zádumčivých rybníků, neboť byl k 1. lednu 1867 jmenován dvorským správcem v Třeboni. Koncem června téhož roku se oženil s Karolinou Körnerovou, dcerou z přední třeboňské měšťanské rodiny. V Třeboni se po boku ředitele panví Václava Horáka začal hlouběji seznamovat s rybničním hospodářvím JOSEF ŠUSTA ( ) text: Petra Pfeiferová a pod jeho dohledem začal poupovat v úřednické hierarchii. od roku 1873 byl vrchním správcem polního hospodářví a v roce 1879 vyřídal penzionovaného Václava Horáka na pou ředitele třeboňského panví, jímž zůal až do svého odchodu do výslužby roku Třeboňská nev se svými rybníky a rybníčky poskytla Josefu Šuovi přímo ideální proředí pro jeho výzkumy sladkovodních ryb (úspěšně choval i řadu cizokrajných marény, siveny atd.), hodně času trávil též udiem hiorie vzniku třeboňských rybníků v zámeckém archivu. Brzy dospěl k poznání, že rybníkářví chybějí jakékoliv přírodovědné a biochemické základy. V návaznoi na tzv. letnění rybníků se Josef Šua rozhodl i pro řadu dalších změn, zejména v plůdkových rybnících. Dospěl k názoru, že v nich plůdek (násada) trpí během dvouletého pobytu s ohledem na množví nedoatkem potravy, přesazoval tedy do hlavních (kapřích, komorových) rybníků již prvním rokem. Věnoval se též potravě pro kapra, neboť do té doby převládal názor, že se kapr živí bahnem. Prováděl řadu anatomických výzkumů kapra, zejména jeho procezovacího a zažívacího úrojí. Dospěl k jednoznačnému názoru, že je kapr masožravcem. Zabýval se též souvislomi mezi hloubkou rybníka a jeho výnosnoí zjiil, že příliš hluboká a udená voda kaprům nesvědčí. Josef Šua napsal téměř tři desítky vědeckých prací, z nichž nejvýznamnější pro Třeboňsko jsou tyto: Výživa kapra a jeho družiny rybničné (1884) s podtitulem Nové základy rybochovu rybničného, která byla skutečnou vědeckou senzací a po překladu do němčiny vzbudila zaslouženou pozorno v celém světě. Dále německy psané Pět oletí rybničného hospodaření v Třeboni (1898) a spis Hospodář v práci a v zkoumání (1870). Od roku 1898 až do své smrti žil ve výslužbě na Královských Vinohradech. Význam jeho činnoi je nepřehlédnutelný, koneckonců o tom svědčí i řada ocenění a čených členví v našich i zahraničních organizacích. Zájem o jeho působení ve átních službách mělo i Japonsko. Můžeme jej považovat za spoluzakladatele biologie našich českých rybníků a české sladkovodní biologie vůbec. Ve světovém měřítku je pak považován za zakladatele moderního výzkumu kaprovitých ryb. Černo z: Bohumil Jiroušek: Josef Šua, neor českého rybníkářví, Hiorický obzor Třeboňský svet Třeboňský svet 27

15 FÓRUM FÓRUM V posledním čísle Třeboňských novin je mi prokázal nezaslouženou poctu opětovným oprášením ařičkého kolivce ve skříni ODS. Škoda jen, že Vaše vzpomínky nesahají před zmiňovanou událo. Jakožto zakládající předseda ODS si dovolím malinko doplnit Váš pláč nad rozlitým mlékem. ODS se odštěpila od OF a začala s dvanácti členy. Časem ale počet klesl na 5 (jeden se oděhoval, jeden zemřel, jeden vyoupil, další proě přeal chodit na schůze.). Moje snaha získat další členy z míních podnikatelů a živnoníků neuspěla (jejich odpovědi a argumenty, proč nechtějí do ODS, by si zasloužily vydat tiskem!) a tak jsme s ulehčením přijali nabídku KDU na volební koalici, ve které jsme doali 32,7% hlasů. Jelikož se, jak známo, další volby začínají připravovat Ve vrtek jsem jela po cykloezce z Břilic do Třeboně. Zezadu mě předjela z pravé rany nějaká rychle jedoucí cyklika, patrně mě uviděla (na rovné ceě) v poslední chvíli, předním kolem mi vrazila do vidlice mého předního kola, to se otočilo o 180 upňů a byla jsem katapultována i s kolem na silnici. Bylo štěí, že nic nejelo. Asi po 50 metrech se jen Jak na vodu kolem Třeboně? Milý dědečku BB! den po arých, dohodl jsem včas pokračování koalice i do dalších voleb. Těsně před volbami však kde se vzali, tu se vzali, vedeni princem na bílém koni, přiharcovali Blanií rytíři. S vyřízením formalit vupu do ODS se nezdržovali, ale ihned se sápali po kormidelním kole a zcela nepokrytě tlačili na změnu kurzu směrem od koalice s KDU. Byla jich najednou většina a věděli, co chtějí! Argumenty, že pokračování koalice bylo již dávno dohodnuto a že spolupráce je velmi výhodná byly smeteny jako zbytečné zdržení od oslnivého vítězví a vymetení fráterníků z radnice. Jelikož selhaly všechny pokusy o domluvu, udělal jsem to, na co jsem měl jako volební lídr nesporné právo, odvolal jsem dva nejaktivnější z kandidátky. Tím jsem udržel dohodnutou koalici po další Řada z vás jiě zaznamenala rozruch kolem rybníka Rožmberk. Důvodem rozruchu je aktuálně řešená problematika protipovodňových opatření. Téma má významné dopady pro měo Třeboň a přidružené obce. V případě realizace to bude velice nákladná věc. Mimo jiné se ale bude muset vyřešit av, kdy obecně platí, že át nemůže inveovat do soukromého majetku. Jak to tedy s Rožmberkem vyřešit? Z dokumentu kontroly privatizace Státního rybářví Třeboň, s.p. lze zjiit následující: Výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 46/94 prokázal celou řadu pochybení. Mimo jiné prokázal, že v průběhu privatizace Rybářví Třeboň s.p., privatizační projekt č. 1229, nepoupovaly dotčené orgány átní správy a to zejména Miniervo zemědělví, Miniervo kultury, Miniervo živ. proředí a Fond národního majetku v souladu s platnou legislativou. Nesprávným poupem úřadů při privatizaci došlo k převodu átního majetku v minimální hodnotě ,- Kč na novou společno Rybářví Třeboň a.s. Již v době převodu na nesrovnaloi upozorňoval svou interpelací v parlamentu ČR jeden z poslanců. Žádné z opatření a intervencí však nebyly účinné a došlo k převodu majetku. V nálezu NKÚ je dále jako jedna z dalších chyb uváděn fakt, že Miniervo kultury umožnilo převod kulturní památky, tzv. Rožmberské rybniční souavy o výměře cca 885 ha (Zlatá oka, rybník Rožmberk, rybník Svět), evidované od roku 1963 v Úředním seznamu kulturních památek pod č (č. rejříku 33857/3-2381), na soukromého vlaníka, když měla zůat ve vlanictví átu. Hodnota takto převáděného majetku byla ,- Kč. V nálezu je dále konatováno, že cena této vodohospodářské souavy není reálná, protože neodpovídá její památkové hodnotě. Z dokumentu lze dále zjiit, že Fond národního majetku převzal od Státního rybářví Třeboň s.p. majetek, aniž by si údajně ověřil av předávaného majetku a to zejména okolno, zda odpovídají zjištěné skutečnoi účetnictví společnoi. Předávací protokol ze dne podepsal, jako předávající osoba, tehdejší ředitel átního podniku rybářví ing. Jan Hůda. Zároveň dokument o předání podepsal ing. Jan Hůda jako pověřený záupce Fondu národního majetku, tedy podepsal předání a převzetí sám se sebou. Do třetice ing. Jan Hůda podpisem převzal majetek, sám od sebe, jako záupce přebírající právnické osoby Rybářví Třeboň a.s. Předávací dokumenty údajně absentují prvek jakékoliv kontroly nad předávaným majetkem. Jak by bylo možné využít citovaný nález NKÚ? Nález nám může nabídnout dílčí řešení možných protipovodňových opatření na Rožmberku a to zejména v oblai řešení vlanických vztahů. Když exiují důvodné pochybnoi, tak proč tedy znovu neprověřit tuto privatizaci a v případě, že bude zjištěno pochybení, tak átu vrátit to, co bylo v privatizaci, patrně sporně, prodáno. Pozemky pro dálnice se ve veřejném zájmu také vyvlaňují. Budou-li pokračující aktivity kolem rybníka ve veřejném zájmu, proč ho tedy nevyvlanit pro át. Všichni bychom do ušetřili, ovšem r lidí by nevydělalo. (zdroj: Věník NKÚ, kontrolní závěr č. 46/94) Petr Michal funkční období, za mé vyloučení z ODS to jiě álo. Pravicová, konzervativní rana by měla smlouvy ctít! Po dalším, jediném funkčním období na radnici, kdy ODS mohla - a také ukázala co je v ní - byla odavena (to o čemsi vypovídá) a v současnoi vykonává tragikomickou funkci osamělého kůlu a hlasovacího automatu zásadně proti všemu, co navrhne současná koalice. Sociální demokracie fakticky vládne v Třeboni a snadno si své poavení udrží, jako silná koaliční nevěa si může vybírat, s kým půjde na radnici. Já si pořád myslím, že koalice s KDU byla pro ODS optimální, noví Modří ptáci jsou jiného mínění, je to jejich volba. Uvidíme, jak budou karty rozdány v těchto volbách. Na rozdíl od dědečka BB se podepisuji. Jaromír Lukavský Jak se v Třeboni át nejen krávou, ale třeba i invalidou otočila, asi aby se přesvědčila, jeli někam nevolám a ujela. Když jsem zvedla hlavu, všimla jsem si jen, že měla červenočerné tričko. Výsledek - zlomená ruka v lokti, modřiny a odřeniny, rozbité kolo, hodinky, potrhané oblečení. Takže na rovinu říkám, že po takovéto zkušenoi nemůže být z mé rany v současnoi o nějaké toleranci a ohleduplnoi ani řeč. Měla bych návrh - co kdybychom se my, obyvatelé Třeboně a okolních obcí, na léto oděhovali do nějakého ghetta a neobtěžovali naše milé cykliy napomínáním. Mohli by nadále beztreně jezdit po chodnících, po přechodech a průchody v branách a mohli by se konečně vyřádit šílenou jízdou po cykloezkách. Jitka Šefčíková Jde o moc jde o Moc. Moc plodí bohatví a naopak, peníze zpravidla ovlivňují moc v naší zemi a v této době to platí dvojnásobně, ať jde o moc komunální až po moc celoátní. Jen zanedbatelná menšina mocných jsou buďto fanatií Robespierové, opojení mocí, nebo don Quijotové, rvoucí se z principu. Tyto dvě skupiny bývají na výsluní jen krátce. Jsou brzy smeteny technokraty vládnutí, kteří opovážlivě a neomaleně trůní v popředí kandidátek, opírajíce se o hiorické zkušenoi své rasy. Vůbec jim nevadí vlaní, většinou rozporuplná politická i podnikatelská minulo, vyšperkovaná korupčními, privatizačními, transformačními a dotačními pochybnými kauzami; ad acta odloženými a zapomenutými zlotřilými prokurátory a soudci na Jmenuji se Stanislav Strobl, jsem rodilý Třeboňák a v současné době žiju v Praze. Vzhledem k tomu, že v Třeboni trávím velkou čá svého času, zajímám se také o míní politiku, poslouchám lidi na ulici, kamarády a u míní tisk. Ze všech těchto zdrojů vím, že vztahy na radnici mezi koalicí a opozicí nejsou optimální a protože se blíží komunální volby, sleduji, jak probíhají předvolební kampaně a jakým dalším směrem se bude Třeboň ubírat. Chápu předvolební boje, sliby a vize, ale musí to být vedené zodpovědně a férově vůči voličům. Nejsem žádný dopisovatel do médií, ale v tomto případě to musím porušit. Zaujal mě článek v nezávislém měsíčníku Třeboňské noviny č.9/14, ve kterých ODS slibuje občanům svoz a likvidaci domovního odpadu zdarma. V kalendáři jsem se musel přesvědčit, zda není 1. dubna a zda to není myšleno jako aprílový žert, bohužel není. Vo co de v politice? Zavedení třicetikorunového,,julínkovného mělo, a má dosud, přispět k úbytku pacientů v čekárnách, aby se lékaři mohli věnovat nemocným se zvýšenou pozornoí a péčí. Pozorných a pečlivých lékařů je do a byli i před Julínkovou reformou. S úctou vzpomínám na třeboňskou lékařku paní MUDr. Jiřinu Kopačkovou nebo na bývalého novohradského obvoďáka MUDr. Matouška, který ordinoval v době, kdy nebylo ještě všechno špatně. Snažil se každého vyléčit. Na všechno nemuselo být razítko, takže pacienty neposílal tam a zase jinam. Nechodili jsme k němu s každým,,nic, proto také čekárnu nikdy přeplněnou neměl. Na julínkovné nenatahoval ruku předem, ani potom. Neplatilo se nic ani v nemocnici, každý byl přece pojištěn. základě vágních zákonů, připravených a odsouhlasených někdy ještě zlotřilejšími poslanci či senátory atd. Vždy se najde nějaký jánabrácha, lotrovský právník nebo rýček kmotr, který to nějak zařídí Oblíbeným nárojem boje o Moc tedy ohlupování veřejnoi jsou volební programy. Ty lze natahovat a ahovat jako harmoniku; něco pak své na ty před, něco na objektivní příčiny atd. Dále pak z protivníka udělat blba, pak kritika všeho a všech co vládnou, hlavně manifeace úspěchů těch, co vládli dosud; při čemž snaha nasadit náhubek opozici je samozřejmoí. Nezávislý od korupčních tlaků oproštěný občan má pak jedinou možno orientace v chaosu předvolebních emocí: totiž, snažit se získat informace o protagoniech volebních uskupení, jaký život dosud žili, a zda není doprovázený podezřeními z korupce a politickými veletoči. Zejména korupce však bývá při těžkodnoi a zaprodanoi všech základních pilířů demokracie ve átě těžko dokazatelná a u mocných prakticky téměř beztrená. Princip presumpce neviny je ochraňuje! V komunální politice se lidé více znají. Pokud vždy, nebo jen ze rachu, nejdou s mocnými, potom snáze prohlédnou ty, co potřebují, aby jim měo šlo na ruku, či na něm chtějí jinak parazitovat. Občané, jděte k volbám, ale nedejte se oblbnout pochybnými polopravdami předvolebních agitací a volte spravedlivě. Kdo chce vládnout, musí umět sloužit, řekl Karel IV. úy Saskie Burešové Josef Hadrava Odpady zadarmo = volební léčka na voliče Ve zdravotnictví od nového roku bez některých poplatků Máme před komunálními volbami a pod heslem tonoucí se ébla chytá se slibuje kdejaká hloupo (omlouvám se za tento výraz). Lehce jsem si zjiil, že tento laciný slib by ál měskou pokladnu cca 5 mil. Kč, které by mohly jít např. na mládežnický sport, seniory, kulturu apod. Každý zkušený politik dobře ví, že tento slib není rozhodnutím jednoho muže, resp.jedné rany, ale musí proběhnout schvalovacím procesem (měská rada, měské zaupitelvo) a vzhledem k pracovní atmosféře na radnici by tato naivní myšlenka zřejmě výše uvedeným filtračním procesem neprošla a občan se nikdy naplnění tohoto slibu nedočká. S tím se ale tak trochu počítá a protože slibem skutečně neurazíš, hlasy od voličů budou doma, vlk se nažere a koza zůane celá. Volební slib Odpady zadarmo je slib ze zoufalví a je to svým způsobem neúcta k občanovi voličovi, myslet si o něm, že je skutečně tak hloupý a na tento předvolební špek skočí. Kromě odpadů se ještě pozaavuji nad obsahy oatních článků, ze kterých pramení totální nenávi, která panuje mezi současnými míními politiky. Mám pocit, že současné negativní vztahy mezi mínimi politiky jsou neřešitelné a osobně jsem zvědavý, kdo v letošních volbách zvítězí a kdo bude plnit funkci politického arbitra. Vážení Třeboňáci, s dovolením se mezi Vás také počítám, buďte nad věcí a nenechte se zlákat na laciné a populiické nesmysly, které jsou nereálné. Vše máte ve svých rukách, volte uvážlivě, před vhozením volebního líku do volební urny si oživte paměť, co a kým Vám bylo před minulými volbami slibováno a čeho je se k dnešnímu dni od jednotlivých ran a politiků dočkali. Skutečně splnili to, co Vám slibovali? Mgr. Stanislav Strobl Po pracovní době v ordinaci, bez vyzvání, čiě z profesionálního zájmu a nezištně, navštěvoval své pacienty i na obtížně příupných samotách. Vysoko nad volantem aré a prorezavělé škodovky měl, na již vybledlém papíře, ručně psaný vzkaz: Buď na lidi hodnej a pomáhej všem. Máma. Byl to opravdový lékař, věrný Hippokratově přísaze. Božena Holmanová 28 Třeboňský svet Třeboňský svet 29

16 PŘÍRODA/SPORT SPORT VYVĚSTE SI SVOJI BUDKU Mnoho druhů ptáků hnízdí v dutinách romů. Některé druhy, jako např. rakapoudi, datli, žluny si dokáží vytesat dutinu sami, ale mnozí další (šoulci, rehci, brhlíci nebo lejsci) jsou odkázáni na dutiny, buď vytvořené jinými původními obyvateli, nebo u arých romů na dutiny vzniklé vyhnitím. Bohužel většina arých a suchých romů je z hospodářských lesů vyvážena jako dřevo nežádoucí nebo palivové. Les se tedy díky intenzivnímu obhospodařování ává míem plným ejnověkých nejčaěji mladých, jednodruhových romů, kde výskyt podrou či druhová rozmanito dřevin a bylin prudce klesá. Les se tak ává mrtvým míem pro většinu druhů živočichů, jak bezobratlých, tak i obratlovců, kteří jsou na výskytu hmyzu závislí. Nedoatek hnízdních možnoí pro dutinové druhy ptáků tak můžeme do určité míry kompenzovat právě vyvěšováním vhodných budek. Pokud se však rozhodneme podpořit ptačí obyvatelvo v naší zahradě a budku si vyrobíme nebo zakoupíme, měla by splňovat určitá kritéria, aby svým budoucím majitelům spíše neuškodila. Měli bychom dopředu zvážit, pro jaký druh chceme budku vytvořit tudíž veliko budky, veliko a tvar vletového otvoru, text: Marie Kameníková foto: Stanislav Filip E.ON Junior Cup povrté vyhrála Sparta Již desátý ročník E.ON Junior Cupu se letos uskutečnil v Třeboni. Na nově otevřeném hřišti ve Sportovním areálu Hliník hrálo celkem dvacet týmů, které si vybojovaly poup z regionálních kol. Doplnila je mužva domácí Jiskry, Lokomotivy České Budějovice a Targu Mureš s Brašovem z Rumunska. Skupina E.ON a sdružení Okolo Třeboně věnovaly finanční podporu z charitativní čái akce rodině Dvořákových a neziskové organizaci Hafík. Českobudějovické Dynamo se umíilo nejlépe z jihočeských družev. Vybojovalo 7. mío. Celý turnaj pak vyhrála pražská Sparta, která ve finále naoupila proti SK Slavia Praha. Sparta získala titul již povrté v řadě. Pro děti i dospělé byl připraven také bohatý doprovodný program. -red- Proč mít na zahradě budku? Není to zbytečné? Ptáci si přece poradí sami. způsob zavěšení a otvírání budky, umíění budky a hlavně ochranu před možnými hnízdními predátory. Mnohé informace o zavěšování hnízdních budek můžeme nalézt na webových ránkách České společnoi ornitologické Pokud zvládneme přípravu a vyvěšení budky, budoucí obyvatelé nás jiě mile překvapí. Nejen že budeme mít na zahradě o nějaké ty hmyzí škůdce méně, ale noví nájemníci nám budou dělat rado celé hnízdní období. Rozsivky Čtvrtý díl atlasu centrických rozsivek vyšel jako příloha časopisu Fottea, vydávaného Palackého univerzitou v Olomouci. Jeho autoři jsou Václav Houk (z Botanického úavu Akademie věd), Rolf Klee a Hiroyuki Tanaka. Na 530 ranách, 1690 mikrofotografiích a 41 kresbách jsou zobrazeny centrické rozsivky. Ty jsou velmi důležitou součáí mořských i sladkovodních společenev, jsou prvními zachycovači sluneční energie a jejich biomasa pohání veškerý život v mořích a velkých jezerech. Jsou i důležitými indikátory ropných ložisek a soudí se, že ropa na jižní polokouli vznikla z jejich zásobních produktů olejů. Kniha dělá pořádek v mnoha složitých syematických problémech této nelehké skupiny řas, pracuje s vlaními i originálními sběry a preparáty klasických autorů, mnohdy z počátků celého oboru. Atlas presentuje i 12 nových druhů, 3 nová jména, 6 nových kombinací a jeden nový rod. Navíc jsou tyto rozsivky velmi krásné a mohly by sloužit jako předloha pro malíře, jak je vidno z mikrofotografie na deskách knihy. -jl- Dne 30. srpna se Třeboňský Z Bike Team zúčanil posledního letního závodu, který se konal v Jiebnici a kde bylo možné získat dvojnásobný počet bodů, než na oatních závodech. Na závodníky tentokrát čekala trasa dlouhá 32 km, ale s převýšením úctyhodných 812 m. Trasa začínala náročným výjezdem na Smrčí a poté následoval překrásný sjezd do Vlásenice. Největším teem pro závodníky byl výjezd po sjezdovce na vrch Monínec, který ál závodníky opravdu mnoho sil. S touto velmi náročnou trasou si nejlépe poradil Vladan Pikl, celkově 41. a v kategorii juniorů 14. Následoval ho Filip Trnka, celkově jako 49., v kategorii muži let na 9. míě. Pro třetí mío ze ZBT si dojel Jakub Moravec, celkově 78. a ve své kategorii muži jako 14. Jak je již zvykem, i na těchto závodech zabodovali naši žáci. Nejlépe si s náročnou tratí poradil Vojtěch Soukup, který závod arších žáků vyhrál. Na krásném druhém míě dojel Malí házenkáři zahájili sezónu V letošním školním roce se nám sešlo v kategorii minižáci téměř 30 dětí, s kterými hrajeme jak zápasy v 6+1, tak jezdíme na turnaje 4+1. Současně trénuje samoatně přípravka, kam už také přišli noví sportovci, kteří se začínají zapojovat i do turnajů. První turnaj 4+1 se konal ve Strakonicích. Třeboňáčci opravdu překvapili nejen své trenéry, ale hlavně své soupeře. V minižácích byla přihlášena celkem 4 družva a v přípravce jedno, takže si všichni skvěle zahráli. Vybojovali jsme dvě druhá mía jedno obsadila kategorie minižáci a jedno kategorie přípravky. Velice děkujeme za podporu rodičů Ondřej Pešek potvrdil reprezentační ambice Jak jsme vás v minulém čísle TS informovali, hráč třeboňského oddílu olního tenisu Ondřej Pešek reprezentoval Českou republiku na neoficiálním mirovví Evropy EURO MINI CHAMPS ve francouzském Štrasburku. V kategorii nejmladšího žactva se rozhodně neztratil. Poupně porazil reprezentanty Belgie, Nizozemí, Slovenska, Ukrajiny a Itálie. Ze skupiny HORSKÁ KOLA text: Filip Otepka Tomáš Bajer. Martinu Řimnáčovi třetí mío o kousek uteklo a musel se tak spokojit se vrtým míem. Galaxy série se již blíží ke svému konci, ale na celkové výsledky našich bikerů si ještě musíme počkat až do 4. října, kdy se ve Strašicích pojede poslední závod série nazvaný Tour de Brdy. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat našim sponzorům, bez kterých by bylo dosahování takovýchto výsledků ještě daleko obtížnější. MĚSTO TŘEBOŇ, VELOSERVIS Zdeněk Kocanda, Třeboň, CENTRUM TŘEBOŇ spol. s r.o., Třeboň, AKORD avební a obchodní společno, spol. s r.o., České Budějovice, MIVET s.r.o., Praha, VÝSTAVBA PLYNOVODŮ, spol. s r.o., České Budějovice, SETERM CB a.s., České Budějovice,SWIETELSKY avební s.r.o., České Budějovice, HELIOS RACE s.r.o. (SUNRACE) Mnichovo Hradiště,Universe Agency (AUTHOR), Praha a L-TRONIC ing. Milan Hlásek a za jejich povzbuzování a fandění. Rádi přivítáme další malé sportovce, kteří chtějí dávat góly, bojovat v týmu, pomáhat kamarádům v kategoriích mladší žáci a žačky ročník , minižáci ročník , přípravka ročník Ludmila Petržalová, Kdy na házenou? Turnaj mladších žáků ve sportovní hale Doroenci Třeboň Strakonice 16 hod Muži Třeboň Kobylisy 18 hod zápasy minižáků Třeboň proti Jindřichovu Hradci Doroenci Třeboň Košutka 16 hod Muži Třeboň Košutka 18 hod. se probojoval do vyřazovací čái, ve které jedno utkání vyhrál. Stopku v turnaji mu vyavil až domácí reprezentant, kterému podlehl 0:3 a byl z dalších bojů o lepší umíění vyřazen. Na jeho celkovém výborném dojmu to však nic nezměnilo. Konečné 32. mío na tak velké akci je skvělým výsledkem. Jan Novák (red. kráceno) Kdy na fotbal? Sportovní areál Hliník Krajský přebor ONDRÁŠOVKA muži , Jiskra Třeboň TJ Hluboká nad Vltavou , Jiskra Třeboň SK SIKO Čimelice Krajský přebor arších a mladších žáků , Jiskra Třeboň/Břilice Malše Roudné , Jiskra Třeboň /Břilice TJ Šumavan Vimperk Okresní přebor České Budějovice arší přípravka , Jiskra Třeboň B SK Rudolfov , Jiskra Třeboň B SK Dobrá Voda u Č. B. Okresní přebor J. Hradec arší přípravka , Jiskra Třeboň B TJ Tatran Lomnice n. L. Okresní přebor J. Hradec mladší přípravka turnaj , Jiskra Třeboň B - TJ Tatran Lomnice n. L , Sokol Suchdol n. L. TJ Tatran Lomnice n. L , Jiskra Třeboň B Sokol Suchdol n. L. Jezdecký klub Argos opět na MČR Po úspěchu Kláry Vodičkové (5. mío MČR 2014 v kategorii děti na velkém koni) se můžeme radovat z 8. mía Lucie Horové, které obsadila s ponym Borisem v kategorii děti na MČR Kvalifikaci na mirovví se Lucii podařilo splnit už povrté. Ve ejném termínu jako MČR 2014 v kategorii pony se 16. srpna 2014 konal Dámský den v hřebčínu Slatiňany, kde v soutěži dvojic obsadila Diana Dzyuba na koni SOLO PA- LADIA s Lukášem Malíkem na koni Rachel 3. mío. V jednotlivcích byla Diana na prvním míě. O týden později se konal Šampionát ČR v drezurách ve ředočeském Ptýrově. Zúčanila se také členka klubu Argos Třeboň Diana Dzyuba. V kategorii mladí jezdci - drezúra upně obtížnoi ST obsadila 3. mío a v celkovém pořadí byla šeá. Helena Žampachová (red. kráceno) 30 Třeboňský svet Třeboňský svet 31

17 SPORT SPORT/INZERCE MISTROVSTVÍ ČR DRAČÍCH LODÍ text: Richard Lhotský, Jitka Hovorková foto: Martin Haleš Veslování Judo Třeboň - nábor Třeboňský oddíl juda při Domu dětí a mládeže (DDM) v Třeboni pořádá nábor nových členů. Trénujeme každé pondělí a vrtek od hod. Přihlásit se může každý, kdo dovršil hranici 7 let věku a to přímo v DDM. Bližší informace Vám poskytnou tamtéž nebo na telefoním čísle Judo se dá dělat opravdu v každém věku a my se nezabýváme pouze závodním judem, ale děláme i sebeobranu a nácviky speciálních seav, tzv. kata. Pokud se chcete podívat, jak takový trénink vypadá, navštivte nás přímo na tréninku v tělocvičně DDM. Přijít si k nám zacvičit nemusí jen děti a mládež, ale mohou přijít i dospěláci. Budeme se na Vás těšit. Jaroslav Fliegel, trenér Finálová jízda Klubu třeboňských kaprů na Pálavském mirovví dračích lodí. Jachting Již pět sezón má Třeboň své zaoupení mezi českými posádkami dračích lodí. Poslední letní dny 20. a 21. září přinesly tradiční porovnání sil těch nejlepších českých posádek dračích lodí na Mirovví České republiky (MČR), které se po roční pauze vrátilo na veslařský kanál do Račic. Nominovalo se celkem 36 posádek, přičemž z hladiny Opatovického rybníka se kvalifikovaly oba míní dračí týmy. Klub třeboňských kaprů měl ve druhé nejvyšší kategorii Dragon Boat Grand Prix pěkně našlápnuto již od května a Satani z Doubí bez problémů prodlovali svou kategorií Hobby Fun. Račická rozjížďka na 200 m přinesla Třeboňským kaprům poup do elitní skupiny Premier a v semifinále a finále se utkali s těmi nejlepšími českými a moravskými týmy z Českého poháru dračích lodí. Konečné 18. mío mezi posádkami rekrutujících se z nejlepších vrcholových českých kanoiů a vítězů mezinárodních soutěží je pro Třeboňské kapry velikým úspěchem. Ani Satani z Doubí si nevedli špatně a potvrdili oupající výkonno. Jejich konečné celkové 29. mío je toho důkazem. Na 2 kilometry dlouhé trati nepřálo Třeboňským kaprům bouřlivé počasí, a tak žezlo úspěchu převzali Satani z Doubí. Svoji jízdu odjeli ještě před hromy a blesky a skončili na 20. míě těsně před dvaadvacátými Třeboňskými kapry. Třeboň může být pyšná, že se z tak malého měa mohly MČR zúčanit hned dvě posádky. I když léto pomalu končí, třeboňští jachtaři mají na uklízení lodí ještě času do. V letošním roce pořádali již tři závody a vrtý je ještě čeká. Na domácí vodě se totiž pojede druhý ročník závodu Pirátské retro. Jde o netypický závod už jen tím, že všechny posádky jezdí dohromady pouze na dvou lodích ve ylu Match Race. Souboje se odehrávají v bezprořední blízkoi diváků, takže jde o divácky velmi zajímavý závod. Z domácích se předaví dokonce 4 posádky, které budou soupeřit s republikovou špičkou. V letošní sezóně se třeboňským jachtařům nevedlo vůbec špatně. Tradičně nejlépe jezdila posádka Michal Tobolka - Petr Gardavský, která vybojovala bronzovou medaili na Mirovví republiky. Na Mezinárodním mirovví Rakouska na Traunsee zle zatápěla evropské špičce a o naproo přesvědčivé vítězví přišla jen díky spornému výroku rozhodčích. Chuť si ale spravila o dva týdny později říbrnou medailí na česko - rakouském poháru na Attersee. Nebyli jediní, kterým se letos dařilo. Jan Mareš získal na MČR říbro v kategorii dřevěných lodí. V těsném závěsu bronz získali Milan Grill - Marek Valenta. V prvním srpnovém týdnu se třeboňská juniorská posádka Jan Valenta - Jan Mareš účanila Mirovví Evropy juniorů v Hamburku, kde na bezkonkurenčně nejarší lodi získala slušné 41. mío. Evropské turné pokračovalo na Mezinárodním mirovví Maďarska na jezeře Velence, kde se však moc nedařilo. Touto ceou si dovolujeme poděkovat Lázním Aurora za spolupořádání závodu Lázeňská regata a zároveň měu Třeboň za finanční podporu, díky které mohli jet naši junioři do Hamburku. Výbor odd. jachtingu 23. a se konala tradičně Mezinárodní třeboňská regata na rybníku Svět. O čilý ruch na hladině rybníka i areálu loděnice se poaralo 347 závodníků na více jak 500 posádkách z 25 klubů Čech a Rakouska. Po prázdninové závodní přeávce se ve dnech konala na rybníku Svět Třeboňská regata s mezinárodní účaí. Třeboňští závodníci potvrdili svou připraveno a zvítězili celkem v 21 závodech od nejmladších žáků a žákyň po juniorské závodníky. O týden později se třeboňská výprava vydala na regatu do Litoměřic. Zde se v konkurenci klubů z ČR, Německa a Polska závodníkům našeho klubu podařilo zvítězit v soutěži o nejlepší klub Litoměřické mezinárodní regaty. Na tomto úspěchu se podíleli závodníci všech věkových kategorií na různých disciplínách. Nejlépe si vedly mladší žákyně, které zvítězily ve všech 8 závodech. Velmi dobré vztahy si třeboňští veslaři udržují s veslařských klubem Ohře Louny. Ve společenví s nimi zvítězila osma doroenců ve složení J. Vochoska, J. Šimkovský, A. Čupita a T. Kohout, další vítězví si připsala yřka bez kormidelníka doroenek R. Illeová a E. Klímová a naposled i dvojskif žáků mladších, na kterém nás zaupoval nejmladší žák M. Ille. Druhý týden v září si třeboňští závodníci vyjeli na regatu do Brandýsa nad Labem. Ani zde se třeboňský klub neztratil a potvrdil to 13 vítězvími. Nejlépe si opět vedly mladší žákyně V. Čupitová, A. Šimkovská, S. Kohoutová a I. Klímová, které zvítězily celkem v 5 závodech. Starší žákyně H. Klímová zvítězila ve společenví s veslařkami z Loun jak na yřce rové, tak na nerové a společně porazily úřadující miryně republiky. Velmi dobře si také vedli naši doroenci, nejdříve J. Vochoska zvítězil na skifu, poté zvítězili s J. Šimkovským, A. Čupitou a T. Kohoutem na yřce rové. V současné době se třeboňští veslaři připravují na další vrchol sezóny. Jedná se Mirovví ČR ve sprintu a finále českého poháru v Račicích. Martin Ille 32 Třeboňský svet Třeboňský svet 33

18 INZERCE Staré trámy, podlahová prkna aj. Vykoupíme aré dřevo - dřevěné trámy, sešlapaná podlahová prkna, tmavá prkna ze ěn odol, vercové parkety, dřevěné dlažební koky a dřevěný šindel. Cenu nabídneme po nezávazné prohlídce, odvoz zajiíme, ejně jako případné rozebrání nebo demolici. Nabízené výkupní ceny jsou vždy vyšší, než cena palivového dřeva. Kontaktujte nás pro nezávaznou prohlídku a cenovou nabídku: PaP Bohemia s.r.o. Nová Byřice tel.: ŘÁDKOVÁ INZERCE» Hledám pro svoji 68letou maminku přítele k občasným výletům. Tel: » Prodám zimní pneu na disku 185/60 R 14, vzorek 6-7 mm. Tel: » Umělecké kovářví Šutka Otavan. Tel: » Studentka nabízí výuku španělského a anglického jazyka pro malé děti, též hlídání dětí. Tel: TIRÁŽ Třeboňský svět - periodický tisk územního samosprávného celku měa Třeboně. Vychází 1 x měsíčně. Vydává měo Třeboň. IČ Adresa redakce: Palackého nám. 46, Třeboň, tel: , Redaktor: Petra Pfeiferová (pp), tel: Redakce: Jitka Bednářová (bed), Terezie Jenisová, Josef Žajdlík Stálí spolupracovníci: Štěn Husák (šh), Jaromír Lukavský (jl), Vlaa Petrová, Jiřina Psíková (jp) On-line: Příspěvky dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory redakce. Anonymy nebudou otištěny. Povoleno Českou poštou v Českých Budějovicích, zn: P-2507/95 ze dne Grafické zpracování: HELP_PROMOTION Foto na titulní raně: Miroslav Švajda Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice Regirace: ev. č. MK ČR E Uzávěrka příštího čísla: v hod. Náklad: 1700 ks Cena: 15,- Kč 34 Třeboňský svet

19 6082_PorscheCB_DEA_podzim_CADDY_190x130mm.indd :

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2015 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více