DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4"

Transkript

1 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se říká, po čertech dobrý. Mažoretky přivezly zlato z mezinárodní soutěže > více str. 19

2 Z radnice / leden 2015 MILÍ KYJOVJÁCI, K mnoha gratulantům všeho dobrého v novém roce se jménem všech zastupitelů města Kyjova připojuji i já. Ač slavnostní atmosféra Vánoc odezněla s posledním snědeným vánočním cukrovím a bujarost Silvestra se vytratila s poslední vystřelenou světlicí, věřím, že kouzlo, energie a pozitivní nálada Vám vydrží co nejdéle. Konec roku, stejně jako začátek toho nového, jsou nejhektičtějším obdobím. Pokud jeho úvod pořádně chytneme za pačesy, pak nemusíme pouze dohánět, ale vezeme se na vlně v aktuálním čase. Obdobně se k úkolům, cílům a předsevzetím snažíme přistoupit i na radnici. Z minulého roku si přinášíme aktivity, které nebylo možné z objektivních důvodů naplnit. Především jde o příjezdovou komunikaci do Šroubáren. Chci se zde omluvit obyvatelům této části města, kteří čekali, že se ještě na podzim napojíme na nově zbudovanou cestu v areálu Šroubáren. A také současně jasně potvrdit, že první investicí tohoto roku bude právě tato dopravní stavba. Poděkování patří vlastníkům obou závodů (Šroubárna Kyjov, Šroubárna Ždánice), kteří přispěli do rozpočtu města na jeho aktivity. Do Slováckého roku chceme ve spolupráci s ŘSD provést opravu Nerudovy ulice s novými parkovacími místy, veřejným osvětlením a chodníky. Budeme s Vámi také v kontaktu nad plánováním dalších etap revitalizací našich sídlišť a veřejných prostranství. Vůbec je naším cílem být s Vámi v užší komunikaci. Těší mě proto, že se osvědčila webová aplikace, kterou jsme spustili minulý měsíc, kam můžete zadávat Vaše postřehy k opravám a nápravě negativních jevů našeho města (www.kyjov.eu - rubrika hlašení závad). Plním také svůj slib, že budou probíhat pravidelná odpoledne se starostou. První se uskuteční ve středu od hodin. Dalším naším závazkem je zřízení funkce městského ombudsmana. Právě o jeho potřebnosti a náplni bych s Vámi chtěl debatovat. Jsme tu pro Vás a nesmí to být pouze fráze. Rok 2015 může být do značné míry podle našich představ. Nenechejme si ujet vlak. Všichni jsme součástí jeho veřejné a všem přístupné části. Vaše podněty jsou jeho palivem, Vaše aktivity veřejného života pak jeho směrováním. V soukromém životě Vám, milí čtenáři, přeji hodně zdraví, kupu štestí a mnoho nezapomenutelných příjemných chvil, na které s radostí budete u Vánoc 2015 s úsměvem vzpomínat. Ať je jich co nejvíce. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace z 1. schůze Rady města Kyjova konané dne 10. listopadu 2014 Rada města jmenovala: paní Janu Blahovou a Bc. Antonína Kuchaře do funkce člena školské rady při ZŠ J. A. Komenského. Dále jmenuje PaedDr. Ilonu Slaninovou a Mgr. Janu Truschingerovou do funkce člena školské rady při ZŠ a MŠ Dr. Joklíka a Ing. Bc. Pavla Celého do funkce člena školské rady při ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice, s účinností od na dobu tří let. Rada města rozhodla: o poskytnutí dotace ve výši Kč pro Gymnastický a taneční klub Kyjov, na úhradu nájemného tělocvičny. Klub požádal o dokrytí nákladů na nájemné tělocvičny, jelikož se z důvodu rekonstrukce zvýšil nájem z 200 Kč na 250 Kč; o uzavření smlouvy o grantovém příspěvku se společností MND a.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí grantového příspěvku na projekt Workoutové hřiště Kyjov. Starosta města vedl jednání s vedením společnosti, nakonec se obě strany dohodli na částce Kč. Rada města zřídila: tyto Komise: Komisi životního prostředí, Komisi kulturní, Komisi pro podporu podnikání a zaměstnanost, Komisi sociální a zdravotní, Komisi sportovní, Komisi bytovou, Komisi pro prevenci kriminality, Komisi pro občanské záležitosti, Komisi pro spolkovou činnost, Komisi pro zahraniční vztahy, Komisi výstavby a urbanismu a Komisi školskou. Členy všech komisí naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz/rada města/komise rady). Informace z 2. schůze Rady města Kyjova konané dne 24. listopadu 2014 Rada města rozhodla: že se město Kyjov nebude podílet na financování provozu a údržby veřejných toalet na autobusovém nádraží v Kyjově; o určení garanta Ing. Marii Gustyovou pro řídící skupinu Komunitního plánování sociálních služeb, která tak nahradí MUDr. Petra Hudečka. Rada města schválila: návrh Dohody o spolupráci při pořádání akce Ples města Kyjova 2015 s J.D.Production, s.r.o., Uherské Hradiště, a Městským kulturním střediskem Kyjov, jejímž předmětem je zajištění organizace celé akce. Reprezentační ples města se bude konat v pátek 6. února Z našeho města Kyjov je jedničkou ve veřejné správě. Pokulhává ale se zaměstnaností Podnikatelské prostředí a přístup ve veřejné správě tyto dvě oblasti podrobně hodnotil výzkum týdeníku Ekonom. Obce, které v něm uspěly, se mohou pyšnit oceněním Město pro byznys. Z 21 měst jižní Moravy je Kyjov absolutní jedničkou z hlediska přístupu veřejné správy tady byly kladně vnímány úřední hodiny, možnost elektronické komunikace, podpora webu, ale hodnoceny byly například i poplatky ze vstupného, za předzahrádky nebo vodné a stočné. Hůře už Kyjov skončil z hlediska rozvoje podnikání. To, co nás samozřejmě netěší a v čem se chceme zlepšit, je jedenácté místo, co se týká podnikatelského prostředí. Co je tady negativně hodnoceno je nezaměstnanost, jak krátká, tak dlouhodobá. Přístup k dálnici a další okolnosti samozřejmě nemůžeme ovlivnit. To, co chceme ovlivnit a na čem chceme pracovat, je snížení nezaměstnanosti a nabídka nových pracovních míst, uvedl starosta Kyjova František Lukl. I proto vznikl expertní tým a dvě komise. Mají především přinést pozitivum ve vztahu k malým podnikatelům a živnostníkům a najít způsob, jak podpořit zaměstnanost. Například změnou územního plánu a postupným rozšiřováním průmyslové zóny na okraji města. Věřím, že v horizontu jednoho roku najdeme konkrétní kroky, které podpoří to, abychom i v podnikatelském prostředí zabrali a byli lepší, doufá starosta. Na budoucím rozvoji města se tak nyní mohou podílet mnohem více sami podnikatelé a lidé se zájmem o své město. Jedna z možných cest se prý chystá prostředky získané z prodejů bytů se nadále nebudou vkládat do revitalizace starých sídlišť. Lepší způsob je zúročit a využít je v podpoře zaměstnanosti, s kterou úzce souvisí i možnost bydlení pro mladé. Většina mladých, která tady nesežene dobré zaměstnání, jde a sbalí se do Brna, Prahy, do zahraničí Možná na stáří se vrátí. My ale potřebujeme, aby tady zůstávali, potřebujeme nové fabriky, malé, s dvaceti až padesáti zaměstnanci, které dají příležitost mladým manažerům, aby si vydělali dobrou průměrnou mzdu, aby si mohli vzít hypotéku a mohli si pozemek koupit a vytvořit tady domov, říká podnikatel František Zapletal. Myslí si, že peníze z prodeje posledních obecních bytů by měly jít na dokončení průmyslové zóny u traktorky. Vytvořit tam až tří hektarovou plochu, kde bude možné podnikatelům, živnostníkům prodávat pozemky, aby se tam postavily haly výrobní, aby se tam postavily malé servisy, služby, prostě celá ta zóna se zaplnila, aby zde bylo zaměstnání a byla tady produkce kvalitních služeb, navrhuje Zapletal s tím, že po tomto kroku může následovat dokončení zóny Bukovanská s prostorem pro nové rodinné a bytové domy. strana 2

3 / leden 2015 Z našeho města Na Kyjovsku začíná hledání nových ložisek ropy Geofyzikální průzkum, který skončí až v březnu 2015, byl zahájen na Kyjovsku. Na povrchu vybraných pozemků budou v zimních měsících dočasně ručně položeny telemetrické kabely v odstupu dvou set metrů, a to na dobu tří až čtyř týdnů, v některých oblastech opakovaně. Kabely je možné přejíždět, ale neměly by být mechanicky poškozeny či přerušeny. Jejich trasy budou předem vyznačeny geodetickou skupinou (dřevěné kolíky) a následně tyto kabely ručně rozneseny. Jaký je účel seismického měření? Účelem měření je získání obrazu geologického podloží. Geofyzikální (seismické) měření je v současném světě hlavní metodou, kterou lze zjistit bez zásahu do pozemku, tedy bez hloubení hlubokých vrtů, jak jsou uloženy vrstvy pod zemským povrchem. Měření spočívá v tom, že je jedním nebo několika měřícími vozy vyslán do země seismický signál (zvuková vlna), tedy záchvěv v délce několika sekund a frekvence od 10Hz až do 120Hz. Ti, kdo měření sledovali, mohli ve vzdálenosti několika metrů pocítit slabé brnění ovšem jen první dvě vteřiny při nízké frekvenci signálu. Takto vyslaný paprsek se odráží od rozhraní vrstev s různou rychlostí, např. pískovců a vápenců. Doba, za kterou se vlna vrátí na povrch, je měřena velmi citlivými senzory v geofonech, které jsou propojeny kabely. Odborníci tak získají trojrozměrný obraz podloží. Měření dodá informace z hloubek až do sedmi kilometrů. Toto měření si objednala společnost MND. Vyhledává tak struktury, které by mohly představovat ložiska ropy či zemního plynu. V případě, že by v katastru obce bylo nalezeno ložisko ropy nebo zemního plynu, získá městská pokladna podle platného horního zákona podíl z vytěžené suroviny (poplatek za vytěžený nerost). Obce, kde se dnes těží, získávají touto cestou nemalé částky. Pracovníci, kteří se budou v prostoru pohybovat, budou vybaveni reflexními oranžovými vestami. Budete-li jakkoliv negativně dotčeni při činnostech tohoto průzkumu, můžete se ozvat na mobilní čísla: nebo , nebo Rozsvěcení vánočního stromu bylo i s adventním trhem První adventní neděli Kyjov ozdobil obrovský vánoční strom. Společně jej rozsvítily stovky obyvatel města, kteří přišli i na trh. Snažili jsme se připravit nabídku regionálních produktů, protože je zima, vsadili jsme na med, medovinu, svařené víno, takové ty tradiční vánoční záležitosti, uvedla jedna z organizátorek Dana Sedláčková. Jsme opravdu spokojení a splnilo to svůj účel, náměstí žije. Každý měsíc je nějaká akce, tradice udržujeme, což je velice důležité, lidi to baví. Přišli i dnes, zhodnotila za hlavního českého partnera projektu MKS Kyjov Andrea Něničková. O program se postarali místní folkloristé, vedle tradičních zpěvů mužského a ženského sboru vystoupil i divadelní soubor Matýsek. Matýsek konečně vystupuje v zimě, tak využijeme i zimní věci v zimě. Stává se to i naopak, často vystupujeme se zimními věcmi v létě, pochvaloval si moderátor akce a vedoucí Matýsku Ladislav Šimeček. Závěr odpoledne patřil rozsvěcení náměstí, na jehož konci bylo i rozsvícení vánočního stromu. foto Pavel Bartoněk (2x) Radovánky ve stánku informovaly o školce i o ochraně přírody Lesní klub Radovánky zamířil z příměstské oblasti, kde působí, rovnou do centra města. Otevřel tam na chvíli infostánek. Adventní čas byl příležitostí ukázat, kam se ve své činnosti jeho příznivci posunuli. Děti třeba mají svůj autentický stáneček, kdy si vymyslely, že budou prodávat šípky na čaj. Navlékly si je na stříbrnou nit a prodávají je. Vytvářely svíčky z palmového vosku, uvedla zakladatelka klubu Žaneta Brhelová. Stále ještě mnoho lidí nemá tušení, jaké aktivity jsou spojeny právě s tímto projektem. Nejde totiž jen o čas věnovaný předškolním dětem. Jde o rozličné aktivity spojené s ochranou krajiny zdejšího regionu. Především jde o osvětové aktivity, kdy pořádáme každý měsíc v Boršově něco na loukách, má to vždy prvek edukativní, přednáška nebo exkurze. Některé akce jsou i ve Ždánicích, kde zase děláme klasickou ochranu přírody. Tam se snažíme lidem ukázat, k čemu ochrana vede. Mohou se zapojit nějakou podporou i účastí na aktivitách pro děti i pro rodiče, třeba naučná stezka nebo vycházky, upřesnila bioložka Zuzana Veverková, která s klubem spolupracuje. V průběhu roku se můžete připojit i vy, aktivity probíhají například na Boršovských loukách tam se na přelomu ledna a února chystá pro dospělé košt pálenek. Nepůjde ale o žádnou masovou záležitost. Půjde především o připomenutí regionální tradice s možností ochutnat plody z místních luk. strana 3

4 Z našeho města / leden 2015 Sloučení domů dětí a mládeže v Kyjově a Veselí nad Moravou má zelenou Krajská rada 11. prosince schválila memorandum o spolupráci při podpoře zájmového vzdělávání v rámci města Kyjova. Jihomoravský kraj ho uzavírá s městem Kyjovem. Kyjov projevil zájem o realizaci zájmového vzdělávání na území města prostřednictvím vlastního domu dětí a mládeže a zastupitelstvo proto zřídilo příspěvkovou organizaci města Dům dětí a mládeže Kyjov. Jihomoravský kraj vychází požadavku vstříc, a proto je navrženo sloučení krajem zřizovaného DDM v Kyjově s DDM ve Veselí nad Moravou, a to k 1. únoru Po sloučení krajských organizací by došlo k ukončení činnosti krajského domu dětí a mládeže ve městě Kyjově a jeho aktivity by převzal dům dětí a mládeže zřízený městem Kyjovem. Město Kyjov se v memorandu zavazuje podniknout všechny kroky k tomu, aby se stávající zaměstnanci stali zaměstnanci nově vzniklé organizace. Dohodli jsme se také na majetkovém vyrovnání a společně jsme deklarovali, že dojde ke směně majetku. Nejpodstatnější je, že jsme se dohodli na Projekt s Myjavou skončil. Byl úspěšný. Města Kyjov a Myjava leží v těsné blízkosti česko-slovenských hranic a vždy sdílely společný historický prostor a duchovní hodnoty. Do rozdělení Československa udržovaly příhraniční obce intenzivní kulturní, společenské, ekonomické a sociální kontakty dané historickým vývojem, avšak rozdělením země byly tyto úzké vazby zcela zpřetrhány nebo významným způsobem oslabeny. Uvedená situace se promítla i v sousedících regionech Slovácka a slovenských Kopanic. Až na konci 90. let se začalo pomalu a postupně navazovat na uměle přerušenou spolupráci, ve které v současnosti pokračují obě města díky realizaci přeshraničního projektu: Kultura a tradice neznají hranice, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR ČR Vzhledem k tomu, že podstatou a hlavním cílem projektu bylo realizací aktivit projektu zlepšit a podpořit nabídku stávajících i pravidelných kulturních akcí pro širokou veřejnost, návštěvníky a turisty, zvýšit, zpestřit a obohatit jejich počet o nové folklorní a společenské akce na obou stranách hranice, zaměřili jsme se na výběr vhodného přeshraničního partnera, který své hodnoty staví také na nehmotném odkazu předků a s odkazem na svou bohatou folklorní tradici podloženou konáním řady národopisných festivalů i jiných folklorních akcí naplňuje tuto potřebu. Takovým partnerem se pro nás stalo město Myjava, které díky svému rázovitému kulturnímu koloritu a potenciálu doplnilo a obohatilo účastí svých lidových řemeslníků a umělců společenské dění v Kyjově a na Kyjovsku. Projekt byl zahájen cyklem tří moderovaných akcí - Kyjovské kulturní léto, Kyjov žije kulturou ( ) - nedělní jazzové odpoledne, Pozdrav z Myjavy ( ) - společné vystoupení folklorních souborů obou partnerů projektu, Rozloučení s prázdninami ( ) během měsíců července a srpna. V září (19.9.) to byla Řemesla na Kyjovsku, říjen patřil Výstavě myjavských umělců". Na první neděli adventní (30.11.) se Kyjov letos konečně dočkal slavnostního rozsvěcování vánočního stromu včetně Adventního trhu regionálních produktů, obohaceného o zdařilý kulturní program. Snad se svou snahou zavést v Kyjově úplně novou tradici v předvánočním čase organizátoři uspěli. Možná se na všechny zájemce nedostal svařák, ale že zájem veřejnosti bude tak velký datu, řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Je to potěšující zpráva nejen pro mě, ale především pro rodiče dětí z DDM. Završuje se tak několikaměsíční snaha a věcná jednání mezi městem a krajem. Jednoznačně to také svědčí o velmi dobrých vztazích obou samospráv. Nyní je to již v rukou nové paní ředitelky Soldánové a jejího týmu, kterému přeji mnoho energie a naplnění jejich vizí a projektů ve prospěch dětí Kyjovska, reagoval starosta Kyjova František Lukl. (red) jsme prostě nepředpokládali. Pro příští rok je to pro nás samozřejmě povzbudivý impulz, abychom celou akci zopakovali a nedostatky doladili k úplné spokojenosti všech. Počet návštěvníků všech výše uvedených akcí předčil očekávání nás organizátorů a tak se snad těmito aktivitami odstartovalo několik naprosto nových akcí, které se stanou pravidelnou součástí kulturního života Kyjova. V rámci úspěšné realizace celého projektu se však neuskutečnila jen řada kulturních a společenských akcí, na nichž se podíleli soubory, řemeslníci, lidoví umělci a další aktéři obou měst a regionů a které daly podnět a odstartovaly vznik několika nových akcí, ale díky finanční podpoře EU bylo možno rovněž pořídit velký mobilní taneční parket, který doplní a zkvalitní technické zázemí pro konání dalších akcí a 10 dřevěných domečků, které zase kvalitativně zvýší kulturu stánkové prezentace a dokreslí dobový charakter akcí, a v neposlední řadě i vydat společný stolní kalendář, v němž jsou na fotografiích zachyceny neopakovatelné společné okamžiky. (red) A jak to vidí facebook? To se mi líbí Přidat komentář Sdílet foto Pavel Bartoněk (2x) Téma: HAZARD V KYJOVĚ Když si člověk pustí předvolební debatu, tak má pocit, že kromě SPO(Z) a ODS jsou všichni pro zákaz hazardu v Kyjově. Pár měsíců po volbách je vše jinak. Může mi někdo vysvětlit proč? Z veřejné diskuse i debaty s odborníky vyplynulo, že problém Kyjova není hazard, ale existence nonstopů, vysvětlil starosta. To je vtip, ne? Rozhodnutí vychází také z jednání s provozovateli podniků a ze závěrů koaličních jednání. Čím zastupitele provozovatelé přesvědčili? Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 4

5 / leden 2015 Z našeho města Nadšenci chtějí chránit přírodu Kyjovska POLICEJNÍ STŘÍPKY Zánik drobného hospodářství, nedodržování agrotechnických postupů při práci s půdou, špatná kvalita vodních toků... to jsou jen některá témata, o kterých mohou dlouho diskutovat ekologičtí aktivisté. Mají ale celou řadu úspěšných projektů. Na Kyjovsku je to například obnova boršovských luk nebo záchrana motýlího ráje. Právě o těchto věcech se diskutovalo na společném setkání těch, kterým na krajině Kyjovska záleží. My jsme v podstatě začaly za Kyjovem revitalizovat jabloňové sady. Zbavovat je náletů, prořezávat stromy a ekologicky šetrným způsobem začít udržovat louky, které tam vznikly, sice až v padesátých letech, ale historicky tam ty louky byly od osmnáctého století, ne-li dřív, připomněla Babora Lungová ze sdružení Louky a sady Kyjovska. Setkání lidí zorganizovala Zuzana Veverková, která se věnuje profesionální ochraně přírody aktivně v několika sdruženích. Mezi nimi je například ČSOP v Kyjově, kde rozvíjí aktivity spolu s Lesním klubem Radovánky nebo v rámci Institutu aplikované ekologie Daphne. Chci otevřít širší diskusi o tom, jak by se uceleněji dala příroda chránit na Kyjovsku. Pozvala jsem lidi, kteří jsou nějakým způsobem v krajině činní. Pozvala jsem zástupce státní správy z ochrany přírody, kolegy z neziskových organizací a lidi, o nichž vím, že jsou amatérští biologové a zabývají se přírodou a krajinou Kyjovska, uvedla Zuzana Veverková. My bychom chtěli propojit dřívější obce, které byly na sebe pokrevně navázány, Kostelec, Kyjov, Bohuslovice, Boršov a přiblížit a zpřístupnit tak lidem staré zaniklé cesty. Nejenom v té paměti jim to přiblížit, ale i fyzicky a udělat nové vycházkové trasy, protože krajina mezi Kostelcem, Bohuslavicemi a Čeložnicemi je jedna z nejkrásnějších, uvedla jeden ze záměrů starostka Kostelce Vlasta Lochmanová. Podle Veverkové jde především o to, ochránit území, která jsou vymezená jako chráněná a pracovat na nich, aby i pro další generace zůstala cenná a jejich hodnota se neztrácela. Tímto postupně zvyšovat pestrost v krajině a pomáhat ochránit ohrožené druhy z hlediska výskytu, což je jedna z aktivit neziskové organizace Louky a sady Kyjovska i Českého svazu ochránců přírody. Lidé ve městě polevili v třídění odpadu Obyvatelé města Kyjova byli v loňském roce oceněni za důsledné třídění odpadů. V loňském roce si vedli na jedničku ve srovnání s ostatními obcemi regionu, výsledky za poslední měsíce hovoří o tom, že je třeba upozorňovat stále, aby byli důslední. Na konci listopadu proběhlo vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe. V minulém roce se město Kyjov umístilo na prvním místě z měst a obcí kraje v počtu obyvatel nad deset tisíc obyvatel. Letos bohužel jsme skončili na příčce druhé, procento vytříděnosti bylo nižší, informoval starosta Kyjova František Lukl. Chtěl by apelovat na všechny, aby se pokusili být v třídění stejně důslední. Abychom v příštím roce první příčku jednak obhájili a abych měl argument pro zastupitele ve vztahu zrušení poplatků pro komunální odpad, vysvětlil starosta. Zatímco odměnou pro obyvatele bylo v letošním roce snížení poplatku na třídění odpadu, prakticky lepší přístup k třídění znamená pro město méně vynaložených peněz, které musí z pokladny jít do nakládání s odpady. Jeho využití je totiž výrazně levnější. Od příštího roku začne být povinné třídění biologického odpadu. Na systém jsme najeli před více jak rokem. Bio složku vytřiďujeme, tvoří až 40 % celkového odpadu, který tvoříme a rozjezd tohoto systému byl pořízen právě z dotací, připomněl starosta. Kyjovští v letošním roce jen do listopadu vyprodukovali celkem 1415 tun odpadků, z toho vytřídili 166 tun papíru, 81 tun plastu, přes 80 tun skla, přičemž školy do tohoto objemu přispěly 72 tunami papíru. Bio odpad tvořil 910 tun z celkového objemu. Vánočnímu stromu bylo třeba vykouzlit kus koruny O kácení starých a výsadbu nových stromů se v Kyjově starají technické služby města. S koncem roku jich zasadily už desítky - ten největší dosahuje výšky 13 metrů je to strom vánoční a vyrostl přímo uprostřed náměstí. Samozřejmě se snažíme o náhradu stromů, které byly vyřezány. Konkrétně třeba nad tenisovými kurty u letního kina, kde byl proveden prořez stromů. Tam bylo zasazeno šest stromů, Mezi Mlaty jsme ořezávali také staré suché stromy, doplňujeme podle potřeby, uvedl ředitel Technických služeb Kyjov Oldřich Talaš. Staré stromy odstraňujeme z toho důvodu, že zhruba v osmdesáti procentech jsou poškozené, nemocné, nebo úplně suché. V některých případech byly tak veliké, že hrozilo nebezpečí, že nám spadnou, doplnil Talaš. Při likvidaci starých stromů služby nově využijí i speciální frézu na likvidaci pařezů. Usnadní tím pracovníkům náročnou práci. Tu ostatně měli i s tradiční vánoční výzdobou jejíž dominantou bývá každoročně obrovský strom na náměstí. Už vloni jsme měli vytipovaný pěkný vánoční stromek od bývalého starosty Jana Letochy, krásný stříbrný strom, který byl v zahradě. Bylo potřeba jej uřezat a vznikl obrovský problém, protože tam vedlo elektrické napětí. Půl roku předem jsme museli žádat E-ON o vypnutí elektriky a strom se musel ohromným jeřábem zvedat přes sloupy, popsal komplikace vedoucí služeb. Zpočátku to vypadalo, že strom dopravu do centra města nepřežije, přišel třeba o korunu. Po opravách ale pracovníci technických služeb dokázali uprostřed náměstí vykouzlit 13 metrů dlouhého krasavce. Zdobí jej 250 vánočních baněk. Centrum zkrášluje i šest stovek metrů kabelů s žárovkami na náměstí a přibližně šest tisíc světýlek. Vousatý muž v pyžamu byl agresivní Do Nerudovy ulice vyrazili strážníci na základě hlášení, že se tam pohybuje podivný fousatý muž v nemocničním pyžamu a stopuje projíždějící vozidla. Hlídka šestačtyřicetiletého muže ze Bzence na místě naložila do auta a převezla zpět do nemocnice. Zde se při předání pacient pokusil agresivně napadnout jednoho z ošetřujících lékařů, čemuž strážníci včas zabránili a muži následně přiložili pouta. Na místo byla poté přivolána Policie ČR, která si celou věc převzala k dořešení. Strážníci odhalili dvojici, která vykrádala chatky na Kyjovsku Vloupání do své chatky nahlásil muž z Kyjova na městské policii. Strážníci na místě zjistili, že došlo pouze k pokusu o vloupání, tedy k poškození vstupního zámku. K proniknutí do chatky nedošlo, protože majitel zde měl umístěn ještě jeden zámek navíc, který pachatel již nepřekonal. Strážníci provedli zevrubnou kontrolu okolí a v jedné z nedalekých chatek nalezli osmatřicetiletou ženu z Ježova, momentálně bez trvalého bydliště, která se zdržuje v Kyjově. Ta se posléze přiznala, že se se svým přítelem vloupali do několika dalších chatek, ze kterých odcizili několik věcí. Přítel se v chatce ani v okolí nenacházel, ale strážníkům je jeho totožnost známá. Část lupu byla v této chatce nalezena, např. 70 litrová nádoba s vínem, nějaké nářadí apod. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si pachatelku i s věcmi převzala k dalšímu šetření. Muž jedl koláče ještě v prodejně Přímo v prodejně začal jíst potraviny muž, na kterého prodavači přivolali městskou policii. Hlídka na místě ztotožnila devětačtyřicetiletého muže ze Svatobořic, který v prodejně snědl několik koláčů. Muž musel koláče zaplatit a na místě mu byla uložena navíc i bloková pokuta. strana 5

6 Z našeho města / leden 2015 Uplynulo 120 let od narození profesora Ludvíka Kaluse Přišel mi mail: Milá, zlatá rytířko Blanko! Třeba by v lednu v Kyjovských novinách mohla vyjít taky zpráva: 13. ledna 2015 to bude 120 roků ode dne narození profesora Ludvíka Kaluse, historika, přírodovědce, správce muzea a starosty města, myslivce a tatínka naší spolužačky profesorky Lidunky Novákové-Kalusové, manželky skladatele Svatopluka Nováka (neplést s Vítězslavem Novákem, co zhudebnil Bezručův Kyjov). Moc a moc na profesora Kaluse vzpomínají jeho nehodné žačky Mgr. Irena Čmerdová-Konečná, Ing. Marie Nováková-Svozilová, Mgr. Ilona Jánská-Blahutková, Mgr. Alice Ševčíková-Švarcová, PhMr. Dagmar Matušková-Hýsková, PhDr. Dana Konečná-Luzarová i náš spolužák Mgr. Ivan Kuřil. Maily a telefonáty od této mé kmotřičky (tak jsem si ji nazvala, protože vedle MUDr. J. Dunděry je to právě ona, která se stará, aby mé mozkové buňky nezakrněly zcela) dr. Dany Konečné chodí čas od času a zásobují mě různými postřehy z minulosti Kyjova, ale teď jsem se opravdu vyděsila! To už je 20 let, co jsem do Kyjovských novin napsala článek ke 100. výročí narození prof. Ludvíka Kaluse? Uf, ten čas letí čím dál víc. Připomínku významného jubilea podpořila svým telefonátem také jeho dcera Lidunka (jak ji neustále nazývá její spolužačka dr. Konečná). I když tehdejší článek ke 100. narozeninám byl obsáhlý, říká se, že opakování je matka moudrosti. Takže si myslím, že je více než užitečné vzpomenout na osobnost, která svým působením v našem městě zanechala v jeho historii nesmazatelnou stopu. Ludvík Kalus pocházel z Velkých Karlovic, kde se 13. ledna 1895 narodil v chalupnické rodině. Po absolvování gymnázia ve Valašském Meziříčí chtěl jít studovat dějepis a zeměpis, ale jeho plány zkřížilo vyhlášení 1. světové války. Musel nastoupit vojenskou službu a ke studiu se opět dostává až po skončení války, kdy začíná studovat na pražské univerzitě právě tyto dva předměty. Studia zakončil aprobací pro učitelství na středních školách v r Na podzim tohoto roku přichází do Kyjova, aby vyučovala na zdejším gymnáziu. Svými poutavými přednáškami z dějepisu prohluboval u studentů nejen zájem o historii, ale i lásku k rodnému kraji. V přezdívce, kterou mu studenti dali, Ludvíček, je ostatně vyjádřena obliba pana profesora u jeho žáků. Láska k historii ho také přivedla do kyjovského muzea. V letech působil jako správce muzea a městského archivu, které převzal po jeho zakladateli Josefu Kučerovi. Především jeho zásluhou se značně rozšířila muzejní archeologická sbírka, která podává ucelený obraz pravěkého osídlení na Kyjovsku. V muzeu založil studijní knihovnu, jejíž základ tvoří vzácné tisky z bývalé piaristické knihovny. Dalším jeho koníčkem byla myslivost. Patřil mezi ty myslivce, kteří se více než lovu věnují péči o zvěř, i když dostával na hony četné pozvánky. Další velkou zálibou profesora Kaluse byly lokomotivy. Rád je fotografoval, seznamoval se dokonce s jejich obsluhou a měl velkou radost z toho, když jako strojvůdce-amatér mohl absolvovat jízdu na trati Brno Trenčianska Teplá, kde se znal s mnoha strojvůdci. A jako by té veškeré práce a zalib nebylo ještě dost, byl L. Kalus po mnoho let městským kronikářem. Velmi zodpovědnou a nezáviděníhodnou funkci vykonával Ludvík Kalus za okupace. Po zatčení starosty Matěje Urbana ho nové městské zastupitelstvo zvolilo ve své schůzi dne 24. června 1941 starostou města Kyjova. Nejdříve se zdráhal tento zodpovědný úřad přijmout; učinil tak až po naléhání mnoha občanů. I při zastávání tak zodpovědné funkce, kdy byl pod drobnohledem říšských úřadů, neváhal pomoci mnoha kyjovským občanům, kteří se ocitli v nouzi. Když mu po osvobození v r nabídli funkci předsedy nově vzniklého národního výboru, odmítl a vrátil se znovu mezi studenty gymnázia a ke své oblíbené práci v muzeu. Po předčasném a nezaslouženém penzionování v padesátých letech se mu právě práce v muzeu, archivu a později v muzejní knihovně stala jeho hlavním zaměstnáním. I když se rád vracel aspoň na skok do rodných Karlovic, jeho sen, že se sem vrátí natrvalo, až bude v penzi, se mu už nevyplnil. Zemřel po těžké nemoci v předvečer nejkrásnějších svátku v roce 23. prosince Dodnes duch prof. Ludvíka Kaluse prostupuje naším muzeem (obrazně řečeno, opravdu nám tady nestraší), ať už se na nás dívá z fotografie v archeologické expozici, nebo si pročítáme staré záznamy v přírůstkových knihách psané jeho rukou. Takže s klidným svědomím mohu své kmotřičce paní Daně Konečné-Luzarové poslat odpověď na její mail: Milá kmotřičko, díky Vašemu šťouchnutí Kyjov na prof. Kaluse nezapomene. S pozdravem rytířka Blanka. zdroj: Blanka Pokorná O bleší trh byl zájem. Někteří kupující se ani nemohli dočkat Vlastivědné muzeum v Kyjově už několik let pořádá bleší trh. Je příležitostí nakoupit to, co už se jiným doma nehodí nejde ale jen o nepotřebné kousky, často je možné objevit i vzácné starožitnosti a sběratelské skvosty. Veřejnost tento druh nákupů láká. Před branou muzea, kde se akce uskutečnila, totiž první zájemci přicházeli daleko dříve před tím, než bylo otevřeno. Koupila jsem si malinkatého slona, svěřila se například jedna z návštěvnic Vlasta Hanáková. Na své si ale přišli i pořadatelé z muzea. I jim se může něco z prodávaných věcí hodit. Vybrali jsme si panenku, která je asi ze sedmdesátých let. Už tady sbírku panenek máme, tak nám ji doplní, řekla vedoucí muzea Blanka Pokorná. Letos poprvé se mezi kupujícími objevilo i jedno místní sdružení, které pomáhá nemocným lidem Fénix, sociálně psychiatrické centrum. Přineslo jak staré věci, tak výrobky klientů. Každý, kdo si u nich nakoupil za symbolické drobné, podpořil službu denního stacionáře a mohl se blíže seznámit s dalšími službami. strana 6

7 / leden 2015 Z našeho města Zákaz hazardu zrušen. Bude jen omezen Obecně závazná vyhláška z roku 2011 do Kyjova přináší absolutní zákaz hazardních her na území města do 1. ledna Provozovatelé ale navrhli její úpravu a celou záležitost začalo město řešit znova. Výsledek je pouze regulace za určitých podmínek. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí připravuje nový zákon o loteriích, který zpřísní regulaci hazardních her a tento zákon by měl nabít účinnosti , stal by se rok 2015 takovým obdobím, kdy by v městě Kyjově skončili provozovatelé hazardních her a během jednoho roku by se možná na základě státního povolení zase hazardní hry obnovily. Z tohoto důvodu město vstoupilo do jednání s provozovateli hazardu, vysvětlil změnu přístupu města tajemník radnice Milan Jagoš. Podmínkou jednání byly vstřícné kroky odstranit světelné poutače na venkovních fasádách, instalovat kamerové systémy a zamezit hraní mladistvým, dodržovat noční klid a zajistit čistotu kolem zařízení. Výsledné rozhodnutí, jak to bude s provozem, vznesli až zastupitelé po uzávěrce tohoto vydání Kyjovských novin 22. prosince na svém zasedání. Ve spolupráci s provozovateli těchto podniků se chystá nová obecně závazná vyhláška, která by umožnila v roce 2015 provoz videoloterijních terminálů, ovšem za daleko přísnějších podmínek, které se ovšem budou týkat zejména zavíracích dob těchto podniků, doplnil tajemník. Mezi druhou a sedmou hodinou se nebudou hrát automaty v žádné herně na území města Kyjova a veškeré bary, restauračky, zařízení a kavárny budou ve dvě hodiny ráno uzavřeny, upřesnil jeden z provozovatelů Karel Longaver. Souhlas omezeného provozu kaváren, barů a dalších podniků od druhé do sedmé ranní vyjádřili zastupitelé již nyní podpisem koaliční smlouvy, a to pro rok Celou záležitostí se také zabývá komise pro legislativu a živnostenské podnikání. Městu tak s největší pravděpodobností i v nadcházejícím roce do pokladny opět přiteče z hazardu deset milionů korun. Město Kyjov, MKS Kyjov a Regionální televize TVS Vás srdečně zvou na Reprezentační Estrádní sál MKS ÚČINKUJÍ: orchestr Dušana Mathona CM Jury Petrů host večera Monika Absolonová taneční klub FORTUNA ZLÍN DJ TVS Předtančení studenti Klvaňova gymnázia a SOŠZaS Kyjov Coctail bar a barmanská show Ochutnávka moravských vín partneři plesu: iustrační foto strana 7

8 Z našeho města / leden 2015 Vlastivědné muzeum připravilo vánoční dílny Na fotkách Marie Pribišová s dětmi při zdobení perníku, Zdeněk Bilavčík při práci s pedigem, Marie Čiháková učí děti zdobit vánoční baňky voskovým reliéfem, děti při výrobě gelových svíček s pracovnicemi muzea, keramička Alexandra Kaňovská při práci s dětmi. (red) Tříkrálová sbírka vychází na 10. ledna Na začátku ledna 2015 proběhne v celé České republice tradiční Tříkrálová sbírka. V Kyjově se uskuteční v sobotu Koledníci Tříkrálové sbírky v roce 2014 vykoledovali v kyjovském děkanátu celkem Kč. V městě Kyjově se vykoledovalo Kč. Finanční prostředky jsou zasílány na Tříkrálový účet, ze kterého Charita Kyjov pro své vlastní využití obdržela částku Kč. Tyto finanční prostředky byly takto vynaloženy: Vybudování společenské místnosti, kaple a koupelny v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích - II. Etapa Přímá pomoc lidem v nouzi (v obcích kyjovského regionu) Pomoc obětem nepokojů na Ukrajině Kč Kč Kč Zbylé finanční prostředky jsou využívány na humanitární pomoc v naší republice i v zahraničí a režii Arcidiecézní charity Olomouc. (red) Jubilanti Marie Gasnárková 102 let Zdenka Klüglová 98 let Františka Cenková 95 let Jaroslav Rašták 95 let Ludmila Chalupová 92 let Zdenka Špačková 92 let Václav Krojzl 91 let Josef Adamec 85 let Marie Černá 85 let Marie Kolajová 85 let Václava Filipenská 85 let Růžena Hlaváčová 85 let Drahomíra Pichlerová 85 let Františka Bajáková 80 let Hedvika Berková 80 let Marie Hnilicová 80 let František Mareš 80 let Věra Neničková 80 let Antonín Orság 80 let Miroslav Poláček 80 let Bedřiška Svobodová 80 let Marie Masaříková 75 let Úmrtí Eliška Maradová Provedu zednické a obkladačské práce, tel.: STAVÍME BYDLÍME Hodonín února 2014 v Domě kultury Horní Valy 6 se koná 21. stavební výstava pro region Slovácka na počátku stavební sezony strana 8 placená inzerce

9 / leden 2015 Sociální oblast Dobrovolnické centrum zahájilo svoji činnost Jana Ševelová je dobrovolnice, která své zkušenosti s pomocí lidem sbírala také v zahraničí. Dnes pečuje o vlastní děti a prozatím nenašla práci cesta, jak se uplatnit, je pro ni právě dobrovolnictví. Pomáhá v denním stacionáři Centra sociálních služeb Kyjov. Získávám tím nové zkušenosti a pro sebe pocit užitečnosti. Mám zkušenost už ze zahraničí, kde jsem se starala o starou paní, kde jsem se s dobrovolníky setkala. Tady pomáhám dvakrát týdně v denním stacionáři. Pomáhám s klienty. Někteří jsou mladší, někteří starší než já, jsou tam důchodci s nemocemi jako je Alzheimer, Parkinson nebo stařecká demence. S těmi mladšími něco vyrábíme, se staršími hrajeme hry, chodíme na procházky, vypráví dobrovolnice Jana Ševelová. Jana i další zájemci, kteří se zaregistrují v dobrovolnickém centru, postupně získají podporu díky klubu dobrovolníků. Klub dobrovolníků slouží jako podpora pro dobrovolníky, kde si budou vyměňovat informace, sdílet své problémy, bude jim k dispozici knihovna s literaturou nejenom o dobrovolnictví a také budeme zvát zajímavé lidi, buď to dobrovolníky nebo někoho, kdo má zkušenost s dobrovolnictvím, říká koordinátora Petra Hradilová. Zájemců o dobrovolnictví je nejvíce z řad studentů. Centrum je ale otevřeno úplně každému. Ze zdravotní školy se přihlásilo poměrně dost studentek, které pomáhají v sociálních službách a oslovili jsme také studenty gymnázia, kteří chtějí pomáhat s doučováním dětí, dodává koordinátorka. Dobrovolnické centrum je otevřeno pravidelně, každou středu od do v prostorách Agentury pro občany v Kyjově. Dobrovolníci, které hledá, se mohou uplatnit při procházkách a volnočasových aktivitách seniorů, v práci s postiženými osobami, při pořádání společenských akcí, nebo při údržbářských dovednostech a dalších. V České republice existují dobrovolnická centra s cílem zapojit co nejvíce obyvatel do řešení problémů společnosti. Dobrovolnické centrum vzniklo na základě potřeb regionu, poptávky neziskových organizací i dobrovolníků. Jeho vznik byl podpořen grantem Nadace rozvoje občanské společnosti, uvedla ředitelka Kroku Hana Čamlíková. Motivace, proč se stát dobrovolníkem, bývají různé. Jak ukazuje výzkum Národního dobrovolnického centra Hestia z roku 2010, nejvíce rozšířenou motivací je příjemné vyplnění volného času, seberealizace či možnost uplatnit své schopnosti. Krok hledá dobrovolníky na následující pozice: společník při procházkách a volnočasových aktivitách pro seniory a postižené osoby, pomoc při pořádání společenských akcí, vedení zájmových kroužků, pomocné práce v kuchyni nebo údržbářské práce. foto facebook.com/obcanske-sdruzení-krok (3x) Domov Horizont se otevře i postiženým ženám Domov Horizont, který byl až do počátku roku 2007 v Kyjově známý jako Ústav sociální péče pro mládež v Kyjově a později jako Ústav sociální péče Kyjov, prošel další významnou změnou, která bude zajímavá a přínosná i pro veřejnost. Od 1. ledna Domov Horizont začal poskytovat sociální službu ženám a také začal poskytovat novou sociální službu, chráněné bydlení. Pojďme se nyní blíže podívat na každou z těchto novinek. O naší sociální službě se ví, že byla dlouhé roky určena pro chlapce a muže s mentálním postižením. Kdysi na počátku, v šedesátých letech, byly v ústavu i ženy, ale tehdejší doba nepřála zařízením pro mentálně postižené, ve kterých byli muži a ženy společně a tak se ženy musely odstěhovat a dlouhá desetiletí zde žili pouze chlapci a muži. Nyní konečně nastává doba, kdy se k nám mohou vrátit i ženy. Samozřejmě mluvíme o ženách, které budou odpovídat cílové skupině, pro kterou je naše služba určena, to znamená ženy s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným. Věříme, a zkušenosti z jiných zařízení to dokládají, že taková změna bude pozitivní jak pro naše stávající uživatele, tak i pro nově příchozí ženy. Pokud máte ve svém okolí někoho, komu by tato informace mohla pomoci, nebo pro něj být užitečná, na našich internetových stránkách pod odkazem Žádost najde vše potřebné. Druhou zmíněnou změnou bude otevření sociální služby chráněného bydlení. Chráněné bydlení je také pobytová služba, stejně jako Domov Horizont, ovšem s tím velkým rozdílem, že chráněné bydlení není poskytováno v jednom velkém areálu, ale v bytech či domech v běžné městské zástavbě, kde bydlí menší skupinky uživatelů. Domov Horizont v roce 2010 otevřel ve svém areálu tzv. podporované bydlení pro deset uživatelů, kteří se na něm začali učit co největší samostatnosti ve věcech, které považujeme za zcela samozřejmé. Uživatelé však jednak kvůli svému postižení a také kvůli tomu, jak musí být zajišťovány služby ve velkém sociálním zařízení, neměli mnoho příležitostí poznat a vyzkoušet si. Zde se učí nakupovat si potraviny, vařit z nich jídla, učí se žehlit, prát si, uklízet atd Již tehdy jsme věřili tomu, že se nám jednou podaří otevřít chráněné bydlení, ve kterém by se mohli tito lidé posunout ještě dál a ještě více se přiblížit běžnému životu tak, jak jej známe my, a nyní se naše přání plní. Chráněné bydlení budeme poskytovat celkem v 6 bytech v různých částech města Kyjov a bude určeno pro 16 uživatelů. Prozatím se bude jednat o muže, ale budeme moc rádi, když se časem na chráněném bydlení objeví i ženy. To, o co našemu chráněnému bydlení jde nejvíce, by se dalo shrnout do následujících slov - chce podporovat uživatele podle toho, co opravdu potřebují. Respektuje jejich osobnost, jejich názory, při práci s nimi uplatňuje rovnocenný, partnerský přístup. Současně pracuje s běžnými riziky, která přináší život, usiluje o to, aby uživatelé využívali v maximální možné míře služby, které jsou běžně dostupné a určené pro veřejnost a snaží se rozvíjet své uživatele v oblastech, které jsou potřebné k běžnému životu, jako je hospodaření s finančními prostředky, vaření, vyřizování na úřadech atd. V tom všem jim budou pomáhat pracovníci, kteří ve službě chráněného bydlení budou pracovat. Až tedy někdy potkáte v obchodě, v restauraci nebo třeba jenom na ulici naše uživatele, tak si vzpomeňte, že se jedná o lidi, kteří do života vstoupili ne vlastní vinou s nezanedbatelným znevýhodněním vůči nám, ale kteří se s velkým zápalem a s velkou chutí do života snaží žít, plnit si svoje sny a být součástí toho všeho kolem. A držte jim palce, aby se jim to dařilo. Zaslouží si to. Michal Kameník, vychovatel foto archiv Domov Horizont strana 9

10 Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce 13322_UCB_Kyjov_PRESTO_30_Inzerce_205x96_V01.indd :08 Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma KAMEROVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY domácí i firemní Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 Nakupujte výhodne za internetové ceny Otevírací doba: Po-Pá 12:30-12:00 12:30-16:30 h Výhody proc nakupovat v nové lékárne: internetové ceny na nejoblíbenejsí ˇ ˇ výrobky usetríte ˇ ˇ 30 Kc ˇ za recept bonusy na klientské karty merení ˇˇ krevního tlaku zdarma prijímáme ˇ stravenky sodexo, unisek prijímáme ˇ platební karty N Lékárna Za Poštou ová lékárna v Kyjově Odborné kosmetické poradenství zdravotní kosmetiky znacky ˇ Bioderma, Vichy, Eucerin. Lékárna Za Poštou, Ulice Dobrovského 1361/1a, Kyjov Tel.: , PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala panu Petrovi Petrů a jeho žákům ze Základní umělecké školy v Kyjově. Ochotně a bez nároku na honorář přišli zahrát a zazpívat klientům Domova Horizont a podpořili tak rodící se tradici vánočního zpívání v altánu. Poděkování také patří paní Katce Michalčíkové, která celou akci pomohla zorganizovat. Všem skutečně srdečně děkuji, jejich snaha udělala radost mnoha lidem a pomohla navodit pravou vánoční pohodu. Andrea Straková placená inzerce Reklama v Kyjovských novinách tel.: strana 11

12 Sociální oblast / leden 2015 Nejstarší obyvatelka Kyjova oslavila 102 let Pokud se někde slaví narozeniny hodně často, pak je to právě Centrum služeb pro seniory. Zdejší zařízení s více jak stovkou obyvatel má totiž každý měsíc nějakého oslavence. V listopadu dokonce významného. Oslavila je nejstarší obyvatelka města Kyjova Marie Gasnárková. 20. listopadu se dožila 102 let. Tady v centru se oslavy konají každý měsíc, kdy pan ředitel sezve všechny oslavence. My jsme přišli za listopadovými oslavenci, abychom popřáli nejstarší občance paní Gasnárkové, která slaví 102 roků, což je nádherný věk. Paní Gasnárková je na tom psychicky pořád velice dobře, vnímá, baví se s námi a je ráda, že se takto můžeme setkat, uvedl při této příležitosti místostarosta Kyjova Antonín Kuchař. S paní Gasnárkovou nejvíc času tráví pracovnice přímé péče, obslužné péče, které se o ni starají během celého dne, a její důvěrník. Paní Gasnárková už tráví všechen svůj čas v lůžku na pokoji, protože je z každé iniciativy unavená, na pokoj za ní chodí personál, chodí si s ní povídat nebo číst, řekla k oslavenkyni vrchní sestra Erika Machová. Redakce Kyjovských novin a Regionální televize TVS Vám přejí vše dobré v novém roce. Těšíme se na další redakční příspěvky i náměty na reportáže. Zrakově postižení i zdraví soutěžili na společné akci Nevidomí a zrakově postižení z celé republiky mají také své oblíbené sportovní aktivity. Jednou z nich je například soutěž ve čtení a psaní Braillova písma. Setkání přichystala organizace nevidomých v Kyjově. A zapojila do ní i regionální osobnosti, které se zrakem problémy nemají. Ty se pro změnu utkaly ve čtení černotisku na rychlost a bezchybnost a psaní na klasickém psacím stroji. Vedle soutěžního čtení a psaní si mohli hosté vyzkoušet i Pichtův psací stroj, s kterým soutěžili právě nevidomí. Vzpomněla jsem si při psaní na stroji, kde se co dává, jak se s čím zachází, kde kterou páčku zmáčknout. Chce to větší razanci oproti počítači. Je to zajímavá zkušenost a výborný nápad, uvedla ředitelka kyjovské nemocnice Danuše Křiváková coby jedna ze soutěžících osobností a zástupců města. Je to strašně těžké, ono to vypadá, že psaní na Pichtově stroji nic není, ale pochopit ten smysl, pointu Kdybych tady neměla pana Švorbu, tak to nezvládnu, svěřila se ředitelka městské knihovny Marie Ježková. Použití Pichtova psacího stroje se pomalu dostává u nevidomých do pozadí. Přesto, že je dosud využíván a má nezastupitelnou úlohu ve světě nevidomých, postupně jej začínají nahrazovat pomůcky s hlasovým výstupem, jako například elektronické knihy. Podle nevidomých se ale tímto pomalu ztrácí kontakt s psaným textem. Sociálně-psychiatrické centrum Fénix Urbanova 625/8 (naproti letního kina), Kyjov, a , Sociální služby, centrum vzdělávání, psychiatrické služby, krizová intervence - volejte! Kurz asertivity - probíhá každé pondělí, další termín zahájení 2. února Info: Bohuslava Šibalová Podpůrná terapeutická skupina pro abstinující závislé - probíhá každé první pondělí v měsíci od Relaxace pro veřejnost - využijte možnosti a přijďte si zarelaxovat - každý týden v úterý od 16.00, a od (nutno se předem objednat na tel.: ) Koučink pro veřejnost - Chcete začít pracovat na svém osobním růstu, dosáhnout výsledků rychleji a kvalitněji, mít větší sebevědomí, změnit profesi..? Profesionální certifikovaný kouč ICF, lektor Miluše Těthalová, tel , Připojte se k nám - nabízíme volné prostory nedaleko centra města k pronájmu v budově bývalé zemědělské školy. Igor Rychlík tel.: PF 2015 foto David Vyhňák strana 12

13 / leden 2015 Kultura Představujeme nové knihy v knihovně Zimní příběhy / Mark Helprin (768 str.) Jedné zimní noci se vypraví irský zlodějíček a sirotek do velkého krásného domu, který vypadá opuštěně, aby tam něco ukradl. Ale v domě zůstala nemocná dívka, která postupně ukazuje Peterovi svůj svět i svou duši. Peter se neumí ubránit citu a do dívky se beznadějně zamiluje. Když mu zanedlouho zemře doslova v náruči, mohlo by se zdát, že je konec velké lásky. Ale není tomu tak Až na krev / William Styron (272 str.) Pět povídek o námořní pěchotě představuje soubor textů amerického spisovatele Williama Styrona, jež dosud nebyly nikdy vydány knižně. Kniha čerpá z autorových vlastních zkušeností z prostředí amerického námořnictva. Úterní ženy mezi bylinami a řepou / Monika Peetzová (303 str.) Kiki, vynervovaná ze špatného vzduchu, nekonečných problémů s parkováním a ruchu ze staveniště vedle jejich bytu v Kolíně, se rozhodne odstěhovat s mužem a dvouletou dcerkou na venkov. Chce si otevřít penzion pro vystresované lidi z města, jako je ona. Na pomoc jí přijedou další ženy. Překlepy a nedoklepy / Jiří Havel (88 str.) Hrátky se slovy a slovíčky, aforismy, kvizy, hádanky doprovázené humornými i poetickými verši pro zábavu, přemýšlení i pro tvořivou práci. Knížka je pestrá a veselá, úkoly jsou snazší i náročnější, ale čtenář nemusí mít obavy na konci knihy najde odpovědi a rozluštění. Ověřte si svůj důvtip i logické uvažování! Skauti přesvědčili, že jsou dobří hudebníci Skautský muzikál je disciplína, ve které se každoročně chlapci a děvčata mohou pochlubit, že zpěv a hra na hudební nástroj se dá slušně zúročit. To když se koná celorepublikové setkání skautů, při kterém je hlavním tématem dobrý nápad zpracovaný do muzikálu. Hodně lidí má zafixované skauty jako ty, co běhají po lese, vážou uzly a rozdělávají ohně. Chceme ukázat, že to tak není. Právě v Junáku je spousta talentovaných lidí, kteří umí zpívat, hrát na různé hudební nástroje. Chtěli jsme dát příležitost, aby všichni ukázali, co v nich je a že se dokážeme bavit i něčím jiným než jen uzlováním, říká mluvčí Junáku Šárka Krakovská. Do Kyjova přijelo soutěžit ve dvou kategoriích kolem dvou set účastníků z celé České republiky. Představili známá témata pohádková i vlastní tvorbu. Máme připravený příběh, kde se mísí různé světy pomocí kouzelných dveří, kterými prochází hlavní hrdinka. Zkoušeli jsme to od září, řekla jedna z účastnic z Brandýsa nad Labem Lenka Vavřinová. Na soutěž dohlížela odborná porota, přičemž jedním ze členů byl i nadějný několikanásobný vítěz soutěže Folkový kvítek, zpěvák a textař Michal Horák. Její předseda, hudební režisér a dirigent Radek Šalša, shrnul své dojmy: Úroveň některých představení byla až překvapivě dobrá. Porota zvlášť ocenila práci se scénou a světlem i nápadité Standing ovation pro laureáty soutěže Concerto Bohemia 2014 foto Martin Dvořák 2x Ladiči se dostal do rukou unikát funkční pianola Klasické piano zná asi každý, o něco méně obvyklá je pianola, připomínající orchestrión. Jeden vzácný stoletý kousek z Anglie se právě dostal do rukou nevidomého ladiče Pavla Švorby. Na Slovácko se údajně sběratelský skvost dostal z Anglie. Skrývá v sobě speciální mechaniku. Vypadá jako běžné piano, už na první pohled si ale všimneme, že je širší. Zepředu je takové okénko, když je otevřeme, tak se nám objeví děrový štítek, pás a nevidíme vlastní mechaniku. Dole se dá otevřít další okénko nad pedály, kde jsou měchy a pedály k těm měchům. Začne se šlapat a spustí se mechanismus, který hraje potom sám, objasnil Pavel Švorba. Odhadem je pianola stará 100 let. Pavel Švorba ji s námi prozkoumal detailně. Páčky u kláves, páčky na převíjení a ovládání tempa, na prodloužení tónů jemná mechanika ovládá váleček s dírkovým papírem tak, aby mohl vydávat zvuk jako z gramofonové desky, stačí jenom šlápnout. Já jsem se dozvěděl o těchto nástrojích už ve škole, že něco takového existuje. Setkal jsem se s tím ale prvně až v technickém muzeu v Brně. Běžně se s těmito přístroji setkávám i v domácnostech, ale bohužel už nemají uvnitř ten mechaniskostýmy. Porotu nakonec nejvíce zaujala představení s původními náměty ze skautského života. Ceny za první místa si ve dvou mladších věkových kategoriích odnesly Borůvky z Českých Budějovic a skauti z Chlumce nad Cidlinou. Mezi dospělými zvítězilo České masážní křeslo s vibracemi a s flekem na opěrce z Jedovnic s veselým příběhem z hmyzího života. V listopadu přijeli laureáti soutěže mladých souborů a orchestrů Concerto Bohemia na Žofín, aby obhájili svoji výhru vystoupením před publikem a porotci soutěže. Koncert, který živě přenášela stanice Vltava a natáčela Česká televize, svoji úlohu splnil a nadšené publikum tleskalo vestoje. Atmosféra během celého vystoupení byla naprosto úžasná. Laureátem soutěže se stal žesťový soubor Brass Banda Základní umělecké školy Kyjov pod vedením učitele Miloslava Procházky. Tuto soutěž vyhrál již potřetí! Soutěž měla dvě kola, a to formou anonymních nahrávek. Na koncertě zahráli mladí muzikanti traditional Frankie and Johnny a od R. Hendersona Bye, Bye, Blackbird. Tento soubor hraje v obsazení: Ladislav Pavluš, Štěpán Kudela, Vladimír Procházka, Radim Hromádko, Prokop Neduchal, Ondřej Pavluš, Zdeněk Travník, Jindřich Hochman. Příprava na soutěž je velmi náročná, vyžaduje dokonalou souhru hráčů, kteří perfektně ovládají svůj nástroj. Vystoupení souboru bylo poslední, protože někteří členové odešli studovat mimo Kyjov. Vladimír Procházka však založil dva nové soubory, takže se můžeme opět těšit na další úspěchy. Irena Kudelová mus a fungují jako klasické piano, říká Pavel Švorba. Tento historický hudební nástroj údajně přestal být hojně využíván s nástupem elektrifikace, když začaly vznikat jiné formy záznamu zvuku a začal se šířit rozhlas. Ostatně, koho by bavilo stále dokola přehrávat jednu pásku. Jejich pořízení bylo totiž poměrně nákladné. strana 13

14 Kultura / leden 2015 Vánoční debrujárské dílny uspořádala škola J. A. Komenského v Kyjově. Galerie Doma v prosinci otevřela tradiční vánoční výstavu. Při její vernisáži si mohli návštěvníci odnést i jako tombolu zajímavé umělecké předměty. Přání Ježíškovi se dají poslat různě. Jeden ze způsobů je při celorepublikové balónkové akci. Z Kyjova jich odletělo rovných tisíc. Střední odborná škola zdravotnická a sociální každoročně připravuje vánoční výstavu. Letos se jedna část zaměřila na hračky. strana 14

15 / leden 2015 Kulturní pozvánky ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA 24hodinový program Regionální televize TVS začátky vysílání v 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 Videotextové informace ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v 19 / 23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 Videotextové informace KY, HO, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra PO, ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Minuty z Valašska - premiéry PO, ST, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Hradišťský Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 Videotextové informace BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS Kino Panorama pá 2. 1., pá v 17.00, so ve HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD USA/2014. Hobit: Bitva pěti armád uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. pá 2. 1., so ve EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ USA/VB/2014. Příběh jednoho člověka, který našel odvahu postavit se moci impéria. Mojžíš se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi. so v 17.30, so ve Hunger Games: Síla vzdoru 1. část USA/2014. Proti všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dvakrát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuklo povstání. ne v 15.30, ne v SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Rusko/2014. Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. ne v JAK JSME HRÁLI ČÁRU SR/ČR/2014. Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho rodiče emigrovali do Vídně. Vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat. Problémy má ale Petr hlavně s partou černogardistů. ne ve MODELKY S.R.O. ČR/2014. Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí do vlasů. Když se na scéně objeví tvář mladičké Martiny, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje. čt 8. 1., pá 9. 1., ne ve FOTOGRAF ČR/2015. Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka. ne v TŘI BRATŘI ČR/2014. Pohádka z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. ne v NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY USA/2014. Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním hrdinou je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry. st v BIO SENIOR DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ ČR/2014. Dědictví aneb Kurvaseneříká je dlouho očekávaným pokračováním kultovní komedie Dědictví z roku st v FILMOVÝ KLUB-DVA DNY, JEDNA NOC Belgie/Itálie/Francie/2014. Vedení společnosti nemá zájem o Sandru, avšak nechce vystupovat ve zlém světle. Finální rozhodnutí o Sandřině osudu tak nechává na jejích kolezích. čt , ne , so v 17.30, pá ve SEDMÝ SYN USA/VB/2014. Rytíř John Gregory mohl zasadit smrtelnou ránu temnu, když ulovil Královnu čarodějnic. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti pro ni zvolil vězení. čt ve BURÁCENÍ ČR/2014. Drama založené na pravdivé události. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem či obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi. ne v TUČŇÁCI Z MADAGASKARU USA/2014. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! Možnosti příjmu: kabelové rozvody IP TV satelit ONLINE na TVS volně dostupné na MULTIPLEX 4 - kanál 42 Multiplex 4 - kanál 42, 45 pozemní digitální vysílání I NA SATELITU V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout v 6 vysílacích vstupech denně premiéra - 18:00 reprízy - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00 st v 9.30 a v BIJÁSEK-POHÁDKOVÁ ŠKOLA Pásmo pohádek pro nejmenší děti. st v FILMOVÝ KLUB-PŘÍBĚH MARIE Francie/2014. Marie Heurtinová se narodila na konci 19. století nevidomá a neslyšící a ani ve čtrnácti letech není schopná komunikovat se svým okolím. čt 8. 1., pá 9. 1, so v PADDINGTON VB, FR/2014. Paddington, nejslavnější anglický medvídek, je pro britské děti něco jako pro české Krteček. Neobyčejně vtipný příběh vypraví příhody osiřelého medvídka. ne , pá ve 20.00, čt , so v HODINOVÝ MANŽEL ČR/2014. Čtyři hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost hodinový manžel a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám. st v FILMOVÝ KLUB-HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER USA/2014. Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila více než dechberoucích fotografií. Žádnou z nich ale nikomu neukázala. strana 15

16 Kulturní pozvánky / leden 2015 čt ve 20.00, pá v HACKER USA/2015. Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má na svědomí neznámý hacker, který prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. so , ne ve HODIN: ZÚČTOVÁNÍ Francie/2015. Bývalý agent CIA Bryan Mills se naposledy vrací v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování. Musí dokázat, že byl neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky. ne v DŮM KOUZEL Belgie/2014. Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. so ve 20.00, estrádní sál DK MYSLIVECKÝ PLES Hraje dechová hudba ŽADOVJÁCI. Zvěřinové speciality a bohatá tombola. Pořádá myslivecké sdružení Hubert Kostelec. po v 16.30, Galerie Čajovna VERNISÁŽ VÝSTAVY JIŽNÍ AMERIKA Výstava fotografií Štěpánky Jakešové z cest po Jižní Americe. Výstava potrvá do po v 18.00, Čajovna Galerie PATAGONIE OHŇOVÁ ZEMĚ Další super povídání Štěpánky Jakešové o její cestě po jihu Argentiny. Přednáška následuje po vernisáži výstavy. so ve 20.00, estrádní sál DK PLES ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU KYJOV Hraje hudební skupina Vermona. Bohatá soutěž o ceny. Pořádá ZO ČZS Kyjov. Předprodej vstupenek v kanceláři ČZS Kyjov úterý a pátek 8 17 hodin. od do Putovní výstava Pěkně od začátku Výstava německy psaných plakátů a knih pro děti a mládež pražského Goethe-Institutu. V prostorách oddělení pro děti a mládež. Více informací na st v 17.00, studovna-čítárna přednáška psychologa Pavla Veselého Bývalí partneři (rozchody, pocity křivdy, nedůvěra) so od Knižně-herní odpoledne Hraní deskových her (Osadníci z Katanu, Activity, Descent, Arkham Horror, Monopoly, The Witcher (Zaklínač) a mnoho dalších), povídání o fantasy literatuře, deskové hry v angličtině, skvělá zábava pro všechny od 15 let. Pro více informací pište na cz., místa omezena. so ve 20.00, estrádní sál PLES KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBOR- NÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ KYJOV Hraje kapela Magic Melody z Vracova. Bohatá tombola. Ples bude již tradičně zahájen polonézou studentů. Pořádá Sdružení rodičů a přátel Klvaňova gymnázia Kyjov. st v FILMOVÝ KLUB-SAMA NOCÍ TMOU USA/2014. Po Zkaženém městě, domově pasáků, dealerů a prostitutek, se po nocích toulá mladá osamělá upírka a podle vlastních měřítek nastoluje pořádek. Až nečekané setkání s Perským Jamesem Deanem vytrhne Dívku z její osamělé a smutné rutiny. čt , ne 1.2. v VELKÁ ŠESTKA USA/2014. Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. čt , pá , so , ne ve 20.00, pá , so v BABOVŘESKY 3 ČR/2015. Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Městské kulturní středisko Kyjov út ve 20.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA KYJOVA Komorní orchestr města Kyjova, Carmina vocum a žáci základní umělecké školy. Svátečně laděný program v podání kyjovského souboru, který od svého počátku spolupracuje se sborem Carmina Vocum. Ke slavnostní náladě přispěje jistě také místo konání. so ve 20.00, estrádní sál PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO Hraje hudební skupina The Cheekiest. Skvělá zábava a bohatá tombola. Pořádá SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Kyjov. NEPŘEHLÉDNĚTE! Vyhlášení soutěže dětských zpěváčků lidových písní VYLETĚLA HOLUBIČKA, bližší informace na tel programové oddělení, přihlášky zasílejte na: uzávěrka přihlášek 31. ledna Již nyní máte možnost zakoupení permanentní vstupenky na SERIÁL DECHOVÝCH HUDEB 2015 v době předprodeje - po, st, čt (Dům kultury Kyjov). Permanentní vstupenka je v hodnotě 880 Kč (osm koncertů), vstupné na jednotlivé koncerty 150 Kč. Městská knihovna út v Setkání s uživateli Centra sociálních služeb Kyjov Setkání s paní Marií Poledňákovou, držitelkou Ceny starosty města Kyjova, o literatuře, poezii a knihách. Akce se koná v prostorách jídelny Centra sociálních služeb Kyjov, Palackého 67. Vítaná je i široká veřejnost. st v 17.00, studovna-čítárna přednáška Zdeňka Zamazala Přednáška na téma Láska založená na vztazích a láska jako stav mysli. pá v 17.00, přednáškový sál Cestovatelská beseda s Tomášem Palečkem na téma Bolívie Ilustrační foto hry Osadníci s Katanu Radniční galerie v MALÍŘ OHNIVÉ PALETY Výstava kyjovského rodáka akademického malíře Františka Hanáčka. Vernisáž se uskuteční v pátek v v prostorách Radniční galerie. Akademický malíř František Hanáček, narozen v roce 1954 v Kyjově, zaujímá v panoramatu současného českého malířství zvláštní místo. Osvojil si malířské řemeslo po středoškolském studiu na Kunsthochschule v Berlíně v letech a pražskou akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1979 u profesora Aloise Fišárka a profesora Karla Součka. Věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách českých i světových sběratelů obrazů. Výstava bude ke zhlédnutí do neděle strana 16

17 / leden 2015 Kulturní pozvánky Galerie Doma pá VÝSTAVA Pavel Petr - Krajina pro K.V. Při výstavě bude pokřtěna knížka Pavla Petra Ucítit slanou chuť a potom vůni hermelínu, knihu uvede Jiří Macháček, ředitel nakladatelství Protimluv. Sokolíček Kyjov V neděli od se uskuteční divadelní představení Kocour Modroočko. Divadlo je zdarma ke vstupnému do Sokolíčka. Všichni jste srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na nebo na Facebooku. Centrum pro rodinu Kyjov po 5. a po od Keramika pro každého Přijďte se odreagovat a vyrobit si pro sebe nebo pro někoho blízkého originální výrobek z hlíny. Vaší fantazii se meze nekladou. každé po Cvičení pro těhotné Pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat něco pro sebe. každé po Tančení a rozjímání při poslechu žalmů Izraelské tance každou st Setkávání maminek Setkávání maminek na mateřské dovolené u kávy, ale především nad Biblí Modlitby matek. Klub maminek Kyjov út 6.1. Tříkrálová korunka čt 8.1. Povídání, zpívání a výroba sněhu út Pohybová báseň sněhulák út Výroba sněhuláčků k básničce út Básničky se zimní tématikou čt Paní Zima út Povídání, zpívání a modelování čt Hravé aktivity na podporu správného dýchání dětí pá Návštěva Sokolíčka Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Veškeré informace naleznete také na Domov Horizont so v , Městské kulturní středisko Kyjov I. reprezentační ples Domova Horizont K tanci a poslechu hraje hudební skupina Lália a cimbálová muzika. Vstupenky od u Horákové Lenky přímo v Domově Horizont. Telefon: a od také v Informačním centru města Kyjova. Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko Novoroční posezení Klub neslyšících beseda na téma Nemocenské dávky Změna provozní doby, a to následovně: po od 8 do 17 hod, st od 8 do 17 hodin, jednou za 14 dní od 15 do 19 hodin (každý lichý týden). každou st Dětská schólička Pro děti, co umí, ale i neumí zpívat. každé poslední po od SCHŮZKA SENIORŮ V prostorách CPR se schází senioři. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni. Pod záštitou CPR bude probíhat kurz historického šermu. Více informací a přihlašování na webových stránkách. Manželské večery Celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Na večery je nutné se přihlásit. Pod Centrem pro rodinu nabízíme kurzy a doučování z angličtiny, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Veškeré informace naleznete také na KYJOVSKÝ MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza LIKVIDACE OBLEKY KABÁTY NENIČTE! TOTO JE SKUTEČNÝCH 600,- Kč Toto je skutečně šokující! Pokud vystřihnete tento inzerát a odevzdáte ho při nákupu jakéhokoliv obleku nebo dámského nebo pánského kabátu, odečteme Vám fantastických 600,- Kč z uvedené, již tak nízké ceny. A to není vše! Při nákupu jakékoliv kravaty, bez ohledu na uvedenou cenu a odevzdání tohoto vystřiženého inzerátu, Vám bude účtováno pouze 69,- Kč. Využijte tuto neopakovatelnou příležitost a přijďte výhodně nakoupit. Na jeden kupon lze zakoupit jednu kravatu a jeden kabát nebo oblek. Platnost akce je 10 dnů od vydání tohoto inzerátu. KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák strana 17

18 Sport / leden 2015 Mažoretky DEJNA Kyjov přivezly zlato z mezinárodní soutěže "Vienna Christmas Open" V prosinci jsme se vrátily v brzkých ranních hodinách z patnáctihodinového soutěžního maratonu ve Vídni - "Vienna Christmas Open". Byla to mezinárodní soutěž, kde byla kvalitní konkurence 13. států (Chorvatsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Rusko,...). V neděli dopoledne zahájily soutěž sóloformace, kde se představila i naše děvčata. Výsledky sóloformací jsme se dozvěděli kolem 19 hodiny a byli jsme mile překvapeni. Děvčata opravdu zazářila. Nejúspěšnější v sólu v kadetkách byla Sabinka Ingrová, která ve velké konkurenci vybojovala 1. místo! Následovala ji Simonka Kršková, která skončila na krásném 4. místě. Pěkného umístění dosáhla i Karinka Měsíčková s Gábinkou Jandáskovou, které skončily na 8. a 9. místě z 18 soutěžících. Naše malé bojovnice Zuzanka Poláčková a Simonka Kršková v kategorii duo kadetky ve velké konkurenci svým výkonem ohromily celý sál i porotu a zaslouženě obsadily 1. místo z 12 soutěžících. Zazářila i naše miniformace kadetek, které 1. místo uniklo jen o vlásek. Miniformace kadetek skončila na krásném 2. místě z 10 soutěžících. Velmi pěkného umístění dosáhla i Lucinka Houšťová, která obsadila 10. místo z 27 soutěžících v kategorii sólo juniorky. I Lenička Mašindová dobře reprezentovala naše mažoretky, její kategorie sólo seniorky byla nejtěžší a s největším zastoupením 31 soutěžících. Lenička se umístila na pěkném 14. místě. Kolem 22. hodiny přišly na řadu naše malé kadetky, které za celý den byly už unavené a místo do postele se chystaly podat co nejlepší výkon. Ve 23 hodin se připravovaly na start naše seniorky a o půlnoci následovalo slavnostní vyhlášení skupin. Suverénně vyhrály naše kadetky baton, které skončily na 1. místě s velmi vysokou známkou. Seniorky baton skončily na 4. místě, medaile jim utekla jen o setiny bodu. Defeldová Jana - vedoucí mažoretek DEJNA Turnaj karate v Brně byl úspěšný i pro kyjovský klub Na konci listopadu si kyjovští karatisté vyjeli poměřit své dovednosti se svými soupeři na čtvrtý ročník Poháru Brněnského draka do brněnského Žebětína. Díky speciálně vytvořené kategorii pro začátečníky jsme mohli na tuto soutěž přivést tři chlapce, kteří na závody jeli poprvé. Dva z nich trénují karate teprve od září, vysvětluje Petr Fiala účast nováčků na tomto turnaji. V této kategorii začátečníků si disciplíně Kata mezi 19 soupeři vedli Michal Nedoma, Petr Luža a Šimon Maršálek výborně. Všichni tři v prvním kole své soupeře porazili a postupovali dále. Po skončení byly na kontě kyjovských první dvě medaile. Stříbro pro Šimona a bronz pro Petra. Další disciplínou byl Kihon s 15 soupeři na startu. Výsledkem byl zisk další medaile, tentokrát rovnou zlaté pro Šimona. O poslední medaili se kluci zasloužili společně v Kata týmu, kde získali zlato. Z 30 soupeřů se mezi osmičku nejlepších v kategorii Kata Mladší žáci probojovali Martin Luža a Dominik Výlet, který bohužel záhy díky chybě na závěr kata Empi své dosud vítězné tažení ukončil. Naopak Martin pokračoval dále a v souboji o 3. místo podlehl ve velice vyrovnaném výkonu svému soupeři. V kategorii kata Mladší žákyně se vedlo nejlépe Nikol Pyclíkové, která až ve finále podlehla své soupeřce a obsadila krásné 2. místo ze 14 soupeřek. Striktní dodržování pravidla Embu Sen, kdy závodník musí skončit v místě odkud začal, rozhodlo o výsledku zápasů ve vyšších věkových kategoriích kata u Daniela Bartoše a Vitalije a Vladislava Karnatova, kteří postupně skončili v eliminacích. Na takového striktní dodržování tohoto pravidla nejsme zvyklí, protože na jiných soutěžích není na něj kladen takový důraz. Ale na dalším ročníku za rok už budeme na něj připraveni, podotýká s úsměvem kyjovský kouč. V kategoriích kata týmů obsadily v Mladších žácích týmy ve složení Dominik Výlet, Martin Luža a Václav Šimeček 2. místo a Magdaléna Trtíková, Nikol Pyclíková a Dan Bělohoubek 3. místo. V Kadetech pak vybojoval tým ve složení Daniel Bartoš, Vladislav a Vitalij Karnatov 3. místo. Poslední kategorií, kam nastoupil kyjovský závodník, byla varianta řízené formy zápasu. Dominik Výlet zabojoval a uzavřel bronzem konečnou sbírku 9 medailí pro kyjovskou výpravu za 3. místo. Mé poděkování patří tradičně všem závodníkům za jejich tréninkovou snahu a bojovnost na soutěži. Mimo nich ale patří také rodičům, kteří pomáhají dětem nejen na soutěži, ale i při naší tréninkové přípravě včetně víkendů. oceňuje na závěr kyjovský trenér. (red) Více informací najdete na stránkách klubu na nebo na jeho facebookovém profilu. strana 18

19 / leden 2015 Sport Kyjovský hokejbal v roce 2014 Uplynulý rok byl ve znamení vzestupu našeho klubu a celého kyjovského hokejbalu. Všechny naše věkové kategorie zaznamenaly velké zlepšení a s tím přišly i úspěchy. Naši nejmladší hráči kategorie minipřípravka se od samého začátku soutěže stále více prosazovali a bylo jen otázkou času, kdy ovládnou některý ze soutěžních turnajů. Povedlo se jim to doma před svými fanoušky, což byla odměna za jejich tvrdou práci. Třešničkou na dortu bylo druhé místo na turnaji v Brně, který se konal v rámci veletrhu Sport life. Věková kategorie přípravka odstartovala svoji první sezonu sérií tří turnajů, v nichž se dokázala prosadit. Hra na celé hřiště je náročným přechodem mezi oběma kategoriemi, ale hráči to zvládli skvěle. Novou posilou do našich řad je trenér Radovan Loffler, který spolu s Martinem Vaculíkem vede obě nejmladší věkové kategorie. Naši mladší žáci získali titul přeborníka Jihomoravského kraje a vybojovali si tak postup do závěrečného turnaje Mistrovství České republiky, kde skončili na krásném osmém místě. Turnaj v Ostravě byl pro hráče velkou zkušeností a zvláště nepřízeň počasí zhatila ambice týmu na lepší umístění. Starší žáci svou sezonu odstartovali skvěle. Po Gyta Kyjov ocenila nejlepší gymnastky i trenérky Závěrečné hodnocení činnosti Tanečního a gymnastického oddílu Gyta Kyjov přineslo medaile, diplomy a poháry těm nejšikovnějším děvčátkům, která v průběhu roku navštěvují gymnastické tréninky nebo se účastní soutěží v České republice. Pro letošní rok si nejlépe na žíněnce vedla Matylda Kalkusová, která se stala nejen vítězkou své kategorie mezi soutěžícími ročníku 2007, ale také získala jako absolutní vítězka klubu titul Gymnastka roku Mezi trenéry byla oceněna za práci s dětmi pohárem Radka Horehleďová. třech soutěžních turnajích vévodí celkové tabulce a jasně dominují s celkovým skóre 54:7. Tato kategorie má od začátku sezony nového trenéra Tomáše Kordulu, který si lepší start do své trenérské kariéry nemohl přát. Mladší dorostenci hrají svou druhou sezonu nejvyšší extraligovou soutěž a hrají ji skvěle. V podzimní části ztratili jen čtyři body z deseti utkání a vyhráli svoji kvalifikační skupinu. Postoupili z prvního místa do jarní části soutěže mezi osm nejlepších týmů České republiky. Na jaře se tak mohou porvat o titul mistra republiky. Ovšem nebudou to mít vůbec jednoduché. Vždyť soupeřem jim budou takové celky, jako jsou Praha, Plzeň, České Budějovice, Dobřany, Ústí n. Labem, Pardubice a Hradec Králové. Je to obrovský úspěch a pozvánka na kvalitní zápasy našich dorostenců. Svěřencům trenéra Pavla Šedíka budeme držet palce v náročné cestě za titulem. Tentýž trenér Pavel Šedík vede také mužský tým. Muži po skvěle odehrané základní části došli v play-off až do semifinále, kde jim byl nad jejich síly tým Hodonína. Stále se zlepšující výkon potvrdili i v podzimní části soutěže a jarní play-off si jistě nenechají ujít. Obrovský úspěch a třešničkou na dortu jsou naši reprezentanti. Hned čtyři hráči reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa v Bratislavě. V kategorii do 16 let nastoupili Aleš Kmenta a Matěj Fraňo v elitním prvním útoku. Naše lvíčata vybojovala krásné bronzové medaile. Je to krásný pocit pro trenéra a obrovská motivace pro hráče pokračovat a zdokonalovat se. Další dva naši reprezentanti Lukáš Toman a Tomáš Pichler nastoupili v kategorii do 14 let proti reprezentaci Slovenska. Zápas se jim povedl a zaslouženě vyhráli 2:1. Tato kategorie svůj turnaj ještě nemá, nicméně dvouletá nominační cesta do reprezentačního týmu je neminula. V novém roce bychom chtěli na loňské úspěchy navázat a ještě nějaký ten vavřín přidat. Nebude to jednoduché, ale uděláme všechno pro to, abychom se nemuseli za naše výkony stydět. Město Kyjov je v hokejbale již velmi dobře známé, proto chceme hranice posunout na mezinárodní úroveň. Bude to těžká práce, ale to je přesně to, co nás baví. Na závěr mi dovolte popřát vám mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Rádi vás přivítáme na našem domácím hřišti na městském stadionu v Kyjově. Přijďte se jen podívat, nebo si i zahrát. Budeme rádi. Více o nás na nebo facebook HBK Kyjov. Martin Vaculík, HBK Kyjov Turisté zvou v lednu Koryčany Cimburk Vřesovice 11 km, 9.10 (bus) Kyjov Chrastí Vlkoš 6 km, 9.00 (pěšky od Penny) Boršov Bohuslavice Boršov 6,7 km, 9.00 (pěšky od restaurace) Strážnice Veselí nad Moravou 7,5 km, 8.37 (vlakové nádraží) Vlkoš Vracov 6,9 km, 9.07 (vlak) Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: placená inzerce strana 19

20 PRO VÝROBU SKLAD PĚKNÝ DŮM U CENTRA MĚSTA PROSTORNÝ BYT K prodeji zděný komerční objekt v průmyslové zóně Kyjovan. Budova má 3 podlaží o celkové výměře 900 m 2. Budova má novou střechu a nová okna. Cena: Kč Tel.: V PODHŮŘÍ CHŘIBŮ K prodeji dům 5+1 v klidné obci Labuty. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Cena: Kč Tel.: K VÝSTAVBĚ Pozemek určený pro výstavbu, velmi blízko centra města Vracova. Pozemek je mírně svažitý, š. je 20 m, d. je 32 m a IS jsou v dostupné vzdálenosti. Cena: Kč Tel.: Rodinný d ů m s velkou zahradou, v obci Vřesovice. Dům je podsklepený. Kolaudace domu proběhla v roce Byt 4+1 v Kyjově,v osobním vlastnictví, 80 m 2, s balkonem, ve 2. patře, po kompletní rekonstrukci. Cena: Kč Tel.: Cena: Kč Tel.: IHNED K BYDLENÍ Rodinný dům 4+1 v obci Bukovany. Dům je z části podsklepený, patrový. Dům je napojen na IS. Ze zadní strany domu je příjezd ke garáži. Cena: Kč Tel.: PĚKNÝ BYT V CENTRU LUKRATIVNÍ LOKALITA V KLIDNÉ ČÁSTI K REKONSTRUKCI K byt prodeji 4+1, Pěkný rodinný Rodinný domek Přízemní 76 m 2, v 6 dům , rodinný NP, v centru a 4+1 se Kyjov, ul. d ů m města Kyjova, zahradou Fügnerova, 2+1 ve nová v Kyjově. Dům je po rozsáhlejší re- s garáží. Svatobořicích. Na domě je postavený plast. okna, nová zděná koupelna, konstrukci a má dvě bytové jednotky. Dům napojen na vytápění plynové, nový boční štít, jinak je dům v původním WC, interiérové dveře. K bytu přináleží Kolem domu je zahrada. stavu bez rekonstrukce. voda, elektřina. Za domem zahrádka sklep. Cena: Kč Cena: Kč 505 m 2. Cena: Kč Cena: Kč Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: PŘÍZEMNÍ DŮM KOUSEK OD CENTRA R o - dinný dům 3+1, Ostrovánky, Přízemní dům 3+1, Kyjov, s menším dvorkem s možností o rozšíření dalších a zahrád- obývacích pokojů. Dům prošel rekonstrukcí. kou. Za Za domem je prostorný dvůr se zahrádkou. Cena: Kč Tel.: NADSTANDARDNI BYT obytnou částí následují technické místnosti, skladovací prostory a sklep. Cena: Kč Tel.: Pěkný přízemní rodinný dům 3+1 u centra města Kyjova, s garáží. Dům je z 1/4 podsklepený s plastovými okny. Dům má malý útulný dvorek. Cena: ,- Kč Tel.: PRO VAŠE PŘEDSTAVY Byt 1+1, Kyjov, Sídliště U Vodojemu, v prvním patře o velikosti cca 37,9 m 2. K bytu náleží prostorný sklep o výměře 16,2 m 2. Cena: Kč Tel.: KOUSEK OD KYJOVA Velmi zajímavý dům k okamžitému bydlení, v obci Sobůlky. Vedle domu uzavřený dvorek a na druhé straně domu menší předzahrádka. Cena: Kč Tel.: K DOKONČENÍ N o v á částečně podsklepená chata k dokončení v Čeložnicích, s moc pěkným pozemkem o výměře 916 m 2. Chata je připojena pouze k elektřině. Cena: Kč Tel.: Převod družstevního bytu 3 + 1, Svatobořice-Mistřín, s možností garáže a zahrádkou. Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Cena: Kč Tel.: V KLIDNÉ ČÁSTI RD 2+KK, v klidné části Kyjova-Boršov. Vytápění na tuhá paliva s možností napojení na plyn. Dům je po rekonstrukci s možností dotvoření dle vl. požadavků. Cena: Kč Tel.: NEPŘEHLÉDNĚTE Velký pozemek za výbornou c e n u, Kyjov- Boršov. Dům vhodný k demolici než k rozsáhlé rekonstrukci. Ve dvoře hosp. budovy, kvelbený sklep a studna. Cena: Kč Tel.: V KLIDU U CENTRA Patrový domek 3+1 v Kyjově, s menším dvorkem, předzahrádkou a garáží. Ve dvoře jsou hospodářské budovy. Dům je podsklepený, vytápěn plyn. vafkami. Cena: Kč Tel.: strana 20 placená inzerce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST

www.tvslovacko.cz JIŽ 16 LET S VÁMI REGIONÁLNÍ TELEVIZE TVS PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST JIŽ 16 LET S VÁMI Rok 1999 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2012 Rok 2014 Rok 2014 první TV vysílání v Uherském Hradišti založení společnosti, provoz regionálního

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze

Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze Soutěž Jsem Blíž přírodě! zná své vítěze V polovině května jsme uzavřeli výtvarnou soutěž pro mateřské a základní školy a můžeme ocenit výherce. Z celkového počtu 286 doručených obrázků porota vybrala

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více