100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo News Červen 2015 Vážení klienti, obchodní partneři, do Vašich rukou se dostává již druhé letní vydání našeho časopisu APOGEO News. Z příjemných věcí uvádím především to, že poradenská skupina APOGEO je již sedmým rokem stabilním partnerem NATLAND Golf Tour, a tak mohla , za krásného letního počasí, přivítat nadšené golfisty na prvním turnaji této významné události. Červen je bezpochyby jedním z nejdůležitějších měsíců v rámci aktuální daňové sezóny. Pro zjednodušení hlídaní daňových povinností nově přicházíme s mobilní aplikací Daníček, která sleduje všechny důležité informace, termíny a školení v oblasti daní, účetnictví a práva. Nutno podotknout, že každý uživatel si nastaví pro něj důležitou část dle svého oboru podnikání, cílem je uživatelům zjednodušit orientaci v neustále se měnícím ekonomickém prostředí. Skupina APOGEO začala prostřednictvím významných institucí, kterými jsou Vysoká škola finanční a správní, Bankovní akademie či 1. VOX, aktivně participovat na vzdělávacích programech určených pro odbornou veřejnost a studenty. V rámci diskusí jsme se setkali s praktickými dotazy na téma svěřenských fondů: Například jste v 90. letech začali podnikat, tvrdě pracovali a dnes řídíte úspěšnou firmu generující zisk. Zamysleli jste se nad tím, komu a jak ji předáte? Nebo podnikáte v rizikovém odvětví? Dosud se dařilo, ale to nemusí trvat věčně Od února roku 2014 jsme předním poskytovatelem řešení v oblastech investic a správy rodinného majetku. APOGEO působí jako profesionální správce v rámci svěření správy majetku (aktiv) klienta. Pokud si tedy kladete stejné otázky, kontaktujte nás a udržte svou rodinnou dynastii u kormidla. Nicméně hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává informovat Vás a pomoci Vám v oblastech daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, personálních služeb, ale také v problematice zakládání a prodeje společností. Zaujme li Vás některý článek a budete li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat na Přeji Vám příjemné čtení a krásné léto. Klára Sierra, Marketing & BD Manager Tel.: ,

2 Obsah tohoto čísla: DAŇOVÉ A TRANSKAČNÍ PORADENSTVÍ POVINNÁ VÝBAVA TELEFONU NEBO TABLETU KAŽDÉHO PODNIKATELE, MANAŽE- RA A DAŇOVÉHO PORADCE. Vyzkoušejte daňového hlídače nové generace a mějte své podnikání bez sankcí! ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB Nově byl schválen zákon, který zavádí elektronickou evidenci tržeb. ÚČETNÍ A MZDOVÉ PORADENSTVÍ DOČKÁME SE ÚLEV VE VEDENÍ ÚČETNICTVÍ? Dostupné informace jsou zatím pouze předběžné, ale podle očekávání nabude ode dne platnosti novela zákona o účetnictví. ZNALECKÝ ÚSTAV A OCEŇOVÁNÍ APOGEO ESTEEM, A.S MÁTE POD KONTROLOU SVÁ DŮLEŽITÁ DATA? Stačí speciální bezpečnostní systémy ochránit Vaše důležitá data? Která ochrana dat je důležitější? Personální, nebo sofistikované bezpečnostní systémy? Co firmu poškozuje nejvíc? SMART OFFICE & COMPANIES ČEKÁ VÁS GENERAČNÍ PŘEDÁNÍ FIRMY NEBO VSTUP INVESTORA? Nyní je možné daleko lépe připravit firmu na vstup investora, realizovat mezigenerační předání společnosti potomkům, snížit mzdové náklady či efektivně motivovat zaměstnance. PŘIJDU HNED A PODPORA PODNIKÁNÍ PO ČESKU Vedle mnoha jistě záslužných činností finančních úřadů je nově i zjišťování, zda u společností sídlících na virtuálních sídlech jde o tzv. skutečné sídlo

3 Daňové a transakční poradenství Povinná výbava telefonu nebo tabletu každého podnikatele, manažera a daňového poradce. Vyzkoušejte daňového hlídače nové generace a mějte své podnikání bez sankcí! Nejčastějšími sankcemi společností menšího a středního rozsahu jsou pokuty za opožděné podání daňového přiznání a úroky z prodlení za opožděné placení daňových povinností či záloh. Tyto termíny si totiž klienti musejí hlídat sami a ze zkušenosti víme, že nemalá část na to v průběhu roku alespoň jednou zapomene, říká Jaroslava Hanková ze společnosti APOGEO, s.r.o. Myšlenka na vytvoření aplikace, která uživatelům pomůže s hlídáním termínů a placením daní, nás napadla před zhruba rokem a půl, když jsme spočítali, jaké množství peněz každoročně podnikatelé či firmy zaplatí z nepozornosti s hlídáním termínů. V ten moment jsme se rozhodli vytvořit univerzální aplikaci, která by pomohla tento problém odstranit, vysvětluje David Mejsnar, daňový poradce stojící za myšlenkou vytvoření aplikace Daníček. Aplikace sleduje všechny důležité informace v oblasti daní, účetnitnictví a práva, termíny a školení, svému uživateli však zprostředkovává na základě osobního nastavení jen vybranou, pro něj důležitou část. Cílem je uživatelům zjednodušit orientaci v neustále se měnícím ekonomickém prostředí Jak aplikace funguje v praxi, jsme se zeptali Petra Cholenského ze společnosti StandBy: Je stále těžší se v daňové džungli, jakou máme v ČR, orientovat a neustále kontaktovat poradce je zbytečně nákladné. Proto vítám jakýkoliv nástroj, který situaci zjednoduší. Hlídání daňových termínů v mobilním telefonu spolu s instrukcemi pro platbu a aktuálními informacemi kdykoliv k dispozici považuji za velmi užitečné. Naše motto je: Daníček berňáku navíc ani troníček!

4 Co v aplikaci najdete a jak to funguje? Kalendář Běžný daňový kalendář naleznete sice na internetu, ale je plný termínů, různých typů daní a popisků, které se netýkají Vašeho oboru podnikání. Kalendář v naší aplikaci nabízí uživatelsky přátelské nastavení dle oboru podnikání a nebude Vás zahlcovat nepotřebnými informacemi. V nastavení lze totiž upravit zobrazované daně, např. termíny jen u DPH a DPPO, také Vás upozorní na platební povinnosti. Kalendář Vás pozve na čistě daňově, účetně a právně zaměřená školení, na která se lze obratem přihlásit. Kalkulačky Umožní Vám spočítat veškeré sankce, velikosti nedoplatků/přeplatků a záloh jednotlivých daní. Praktický zdroj informací pro účetní či nástroj efektivní kontroly pro manažery, že účetní řádně plní daňové povinnosti společnosti. Po zadání období, sídla a poslední placené daně Vám automaticky dopočítá termíny placení záloh a daně, a to i pro hospodářský rok. Termíny lze vložit do kalendáře, který Vás v daný den upozorní na placení včetně veškerých platebních instrukcí. Účty a platebních instrukce, kde není třeba vedle termínu platby hledat číslo finančního úřadu, variabilní symbol a složitě v kalendáři nastavovat termíny pro placení záloh. Jednoduchým zadáním prohřešku lze spočítat, kolik stojí pozdě podané přiznání či nezaplacení daně. Sazby Pravidelně aktualizované informace o daňových sazbách doma i ve světě. Vhodný nástroj pro mezinárodní daňové plánování. Novinky Upozorní Vás na změny v legislativě. Sleduje za Vás informace z finanční správy a poskytuje důležité zprávy, které včas zprostředkuje srozumitelnou formou s možností se okamžitě obrátit na daňového poradce.

5 Elektronická evidence tržeb Nově byl schválen zákon, který zavádí elektronickou evidenci tržeb. Evidence bude zaváděna postupně od roku 2016, a to nejdříve v sektoru stravovacích a ubytovacích služeb, následně i v sektoru maloobchod a velkoobchod. Následné rozšíření do dalších sektorů bude probíhat na základě toho, v jakém rozsahu se podle vypracovaných studií v daných oborech krátí daně. Dle informací Českého statistického úřadu odhadujeme, že se elektronická evidence tržeb bude vztahovat na cca subjektů, které se pohybují v sektorech stravovacích a ubytovacích služeb, maloobchodu a velkoobchodu. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona hrozí pokuta až do výše 500 tis. Kč, přičemž vedle pokuty může být nařízeno až dvouleté uzavření provozovny a až na dva roky uložen zákaz činnosti. Zdroj: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction, e mail: tel.:

6 Účetní a mzdové poradenství Dočkáme se úlev ve vedení účetnictví? Dostupné informace jsou zatím pouze předběžné, ale podle očekávání nabude ode dne platnosti novela zákona o účetnictví. Její účinnost pak bude od Do systému našeho účetnictví novela přinese zavedení kategorizace účetních jednotek. Povinnosti účetních jednotek budou vymezeny právě těmito kategoriemi. Zjednodušení se bude týkat hlavně: uváděných údajů a informací v účetní závěrce, zveřejňování účetních závěrek, sestavování a zveřejňování výročních zpráv, ověřování účetních závěrek a výročních zpráv auditorem. Úlev se podle aktuálního znění připravované normy dočkají hlavně takzvané mikro a malé účetní jednotky. Co konkrétně má novela přinést? Věcným základem připravované novely bude zavedení kategorizace účetních jednotek, zavedení kategorizace konsolidačních skupin, vymezení pojmu subjekt veřejného zájmu a návrat jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které budou splňovat určité podmínky. Účetní jednotky budou posuzovány podle tří kritérií, kterými budou hodnota aktiv, výše čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. Pro zařazení do konkrétní kategorie bude rozhodující skutečnost, že účetní jednotka překročí dvě z těchto stanovených hranic. Aktiva do Čistý obrat do Průměrný počet zaměstnanců do Mikro účetní jednotka Malá účetní jednotka Střední účetní jednotka Velká účetní jednotka překročení alespoň dvou kritérií

7 Subjekt veřejného zájmu Právnické osoby založené podle českého práva a ty, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, provozovatel vypořádacího systému, investiční společnosti, investiční fondy a instituce elektronických peněz, budou definovány jako subjekty veřejného zájmu. Stejně tak bude subjektem veřejného zájmu obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců tohoto subjektu za bezprostředně předcházející účetní období převýšil zaměstnanců. Zavedení kategorizace konsolidačních skupin Podobně jako tomu bude u kategorizace účetních jednotek, nově bude zavedena malá konsolidační skupina. Tato malá konsolidační skupina nebude mít povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Rozdíl mezi tak zvanou malou konsolidační skupinou a ostatní konsolidační skupinou bude opět podléhat testu nepřekročení dvou ze tří hodnotových kritérií (aktiva, čistý obrat, průměrný počet zaměstnanců). Kritéria odpovídají hranicím malé účetní jednotky tedy aktiva do 100 mil. Kč, čistý obrat do 200 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců do 50. Novelu připravuje Ministerstvo financí České republiky s ohledem implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU z data Novela se poprvé uplatní za účetní závěrky zpracované za účetní období od Zdroj: Jiří Tvrdík, Corporate Finance Manager, e mail: tel.:

8 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Máte pod kontrolou svá důležitá data? Stačí speciální bezpečnostní systémy ochránit Vaše důležitá data? Která ochrana dat je důležitější? Personální, nebo sofistikované bezpečnostní systémy? Co firmu poškozuje nejvíc? Podle analýz, které má společnost APOGEO Esteem k dispozici, ohrožuje bezpečnost a konkurenceschopnost tuzemských firem nejvíce neloajálnost zaměstnanců ke své společnosti interní nebo externí manipulace s důležitými informacemi. Interní intriky a machinace, tedy snaha zabezpečit si i nekalým způsobem lepší pozici uvnitř firmy, patří mezi nejrozšířenější a zároveň největší bezpečnostní rizika. Dále následuje vynášení strategických informací mimo firmu, jako například důležité podrobnosti obsažené v nabídkách klíčových tendrů. Jaké je tedy rozložení rizik? Jednoznačným vítězem je zneužití informací v rámci firmy ohrožuje ji až z 85 %, v těsném závěsu následuje vynášení informací mimo firmu (až ze 70 %) a pomyslnou třetí příčku obsadily bezpečnostní díry vzniklé nedbalostí (cca v 60 %). Teprve poté následují s velkým odstupem hackerské útoky zvenčí (něco přes 25 %), které jsou ale vnímány jako nejnebezpečnější, což je dáno tím, že se o nich, téměř jako jediných, hovoří. Z těchto faktů můžeme vyvodit jednoznačný závěr, že interní zneužívání dat představuje větší bezpečnostní riziko (85 %) než zneužití dat zvenčí (25 %). Ke zneužití informací dochází bohužel v každé firmě. Podstatné ale je, zda si tuto hrozbu management připustí, nebo ne. Vynesení a eventuální zpeněžení tajné informace je rizikové a náročné, na to si každý zaměstnanec netroufne. Interní zneužití je běžnější, protože upevnit svou pozici uvnitř firmy si chce téměř každý, a s rostoucí nezaměstnaností bude toto riziko narůstat.

9 Jak tomuto jevu zabránit? Na prvním místě je firemní politika zaměstnanosti vytváření podmínek pro spokojené a loajální zaměstnance. Následuje přesné určení osob odpovědných za příslušné firemní know how a zabránění přístupu k němu ostatním pracovníkům. Tuto personální ochranu lze samozřejmě doplnit sofistikovanými bezpečnostními systémy, které umějí upozornit na potenciální rizikové chování uživatelů, umožňují snadno zjistit aktivity jednotlivých uživatelů a včas vyhodnotit nestandardní situace. Ale odpovědní pracovníci by měli být první, kteří zjistí neoprávněnou manipulaci s informacemi. Co se nejvíce krade? rozvojové plány informace o platech a odměnách další klíčové informace k upevnění vlivu uvnitř firmy nabídky v rámci tendrů Takřka polovina Čechů je ochotna porušit pravidla kvůli osobnímu prospěchu Ohrožení je závislé na počtu zaměstnanců firmy, vážnou hrozbu představuje u firem s více než 50 zaměstnanci, kde již existuje značné konkurenční prostředí. U malých firem je jednodušší zajistit, aby se k citlivým informacím dostaly jen autorizované osoby. Navíc se většinou všichni navzájem znají a o sobě a firmě vědí téměř vše, takže není co tajit. Situace se mění se vznikem soutěživého prostředí. Češi jsou v rámci soutěží ambiciózní, bohužel až 40 procent z nich bez skrupulí poruší pravidla hry pro osobní prospěch. Může za to celkové společenské klima, které nevychovává občany tohoto státu k čestnosti a korektnosti. Největší boj se vede o klíčové informace, které jim umožní upevnit si pozici uvnitř firmy. Jde zejména o výši platů a odměn kolegů, rozvojové a strategické plány či vlastní nabídky nebo dohody s externími dodavateli. To mohou potvrdit i soudní znalci v oblasti informačních technologií našeho znaleckého ústavu, kteří se velmi často setkávají s nulovým zabezpečením interních dat. V případě jejich zneužití se pak velmi těžko hledá viník, a pokud se přesto najde, bez pádných důkazů nelze takového pracovníka kvůli zneužití interních informací propustit.

10 Management si často neuvědomuje, že největší nepřítel může být jejich zaměstnanec Manažeři často přeceňují již zmiňovaná vnější bezpečnostní rizika, jakými jsou útoky hackerů, a vnitřní bezpečnostní hrozby naopak velmi podceňují a bagatelizují. Přitom, jak jsme se již zmínili, je pravděpodobnost útoku zevnitř třikrát vyšší než v případě útoků zvenčí. Přesto se investice firem týkají hlavně vnějších rizik. Je to způsobeno i tím, že si manažeři neradi připouštějí zrádce ve vlastním týmu. Je přirozené, že doma máme pocit bezpečí. O to více je třeba být na pozoru, protože interní intriky a machinace mohou rozložit celý pracovní tým ve velmi krátké době. Neloajalita vůči zaměstnavateli představuje historický problém, který máme zakořeněn z komunistických časů. Dobře známé totalitní heslo Kdo nekrade, okrádá svou rodinu má stále platnost. Český zaměstnanec spíše hledá osobní prospěch, prosperita firmy či týmu je pro něj až druhořadá věc. Jak tento problém léčit? Na prvním místě je péče o zaměstnance, jak po pozitivní, tak po negativní stránce. Pozitivní znamená výchovu k loajálnosti, negativní zase zaslouženou odměnu při zjištění jakéhokoliv porušení interních předpisů a nařízení. Velkým rizikem je obyčejná lidská závist. Do bezpečnosti může firma investovat miliony, ale pokud se někdo dozví, že jeho plat je menší než kolegův, může získat touhu si přivydělat jinak či spíše kolegu poškodit. Morálně si to obhájí tak, že si stejně bere jen to, o co ho firma připravuje. Nutné je nejen dobré zabezpečení interních dat, ale i zpracování systému kompetencí. Přísná pravidla vedou k jejich obcházení. Nejdůležitější je tedy jasně určit, kdo k jakým informacím může a za jakých bezpečnostních podmínek, čili přesně stanovit majitele informačních aktivit. Samotné technologie jsou důležitým podpůrným prostředkem, ale nikoli spásou. A to nejdůležitější nakonec Soudní znalci a experti Znaleckého ústavu APOGEO Esteem mají s těmito problémy dostatečné zkušenosti a jejich znalosti je opravňují k řešení všech těchto problémů ve Vaší firmě. Umíme Vám být nápomocni při řešení všech forenzních problémů. Nebojte se, společně uchráníme Vaše know how proti zneužití. Zdroj: Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager, e mail: tel.:

11 SMART Office & Companies Čeká Vás generační předání firmy nebo vstup investora? Není tomu tak dávno, co řada lidí vyjadřovala nespokojenost s novými soukromoprávními předpisy, často spíše proto, že vše nové je logicky špatné. Je pravda, že jak občanský zákoník, tak zákon o obchodních korporacích pár chyb má, nicméně rozsáhlá novela soukromoprávních předpisů reálně posunula ČR do civilizovaného světa, jelikož nyní je na tuzemské půdě možné to, co je v jiných zemích léta samozřejmé. Nyní je totiž možné daleko lépe připravit firmu na vstup investora, realizovat mezigenerační předání společnosti potomkům, snížit mzdové náklady či efektivně motivovat zaměstnance. Právní úprava totiž umožňuje nově opravdu leccos. Společnosti je totiž nově možno řídit, spravovat a nastavovat velmi kreativně, což dříve nebylo možné, popř. jen obtížně. Velké množství prosperujících firem nyní dospělo do fáze, kdy jejich zakladatelé a ti, kteří je léta budovali, dospěli do důchodového věku a chtějí společnosti předat svým potomkům či lidem, kterým důvěřují. Zároveň chtějí tento krok učinit obezřetně chtějí např. mít nad firmou stále kontrolu, ale nechtějí ji řídit, chtějí mít ze společnosti pouze zisk nebo firmu převést svým potomkům pouze pod podmínkou úspěšných výsledků. Firmy, které očekávají investice, mohou díky změnám daleko lépe vyhovět požadavkům investora a obě strany mohou daleko lépe vyjednat nastavení firmy a její řízení, stejně jako ošetření vzájemných rizik, jelikož investor nechce přijít o peníze a příjemce zase o firmu. Vynikajícím nástrojem se v praxi jeví např. akcie se zvláštními právy, které umožňují kreativní nastavení společnosti. V ní může být vlastnictví odděleno či nastaveno nezávisle od jejího řízení i práv na zisk. Je tedy například možné, aby ve firmě existovalo více druhů akcií, přičemž každý druh může mít jiné vlastnosti počet hlasovacích práv, výši podílu na zisku apod. Pro společnosti, které očekávají investice z fondů typu private equity či jiných soukromých zdrojů a investorů, se ukazují být výborným nástrojem akcie kusové, které umožňují vstup investora do firmy, aniž by se obtížně muselo hýbat s výší základního kapitálu. Řízení akciových společností je nyní také možno svěřit do rukou daleko menšího počtu lidí, než bylo dříve možné (třeba i jednoho). Ani společnosti s ručením omezeným nepřišly zkrátka. Naopak zákon umožňuje, aby i v s. r. o. vznikly různé druhy podílů, ke kterým se vážou rozdílná práva a povinnosti, a je tedy snadné je nastavit podle potřeby podnikatele.

12 S. r. o. může také vydat kmenové listy, což je v určitém ohledu obdoba akcie. Tyto cenné papíry pak doslova umožňují kouzla, a to i se mzdovými náklady! Díky tomu je nově tedy možné nastavit řízení firem odděleně od jejich správy i práv na zisk, je také možné například řešit dříve téměř neřešitelné totiž motivaci vrcholových manažerů nebo zaměstnanců podílem na společnosti, který zaměstnanec vlastní. Zaměstnanec totiž může požívat výhody z vlastnictví podílu, tj. zisk, aniž by jakkoli hovořil do faktického řízení společnosti. Pravda je, že i když s nárůstem této smluvní volnosti a dispozitivity zákonných ustanovení ruku v ruce vzrostla rizika z toho plynoucí ( je třeba více číst stanovy, aby bylo jasné, jaké vlastnosti daný podíl nebo akcie má), jednoznačným přínosem je, že lze mnohem šířeji vyhovět praktickým potřebám podnikatelů, popř. jejich specifickým přáním. Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, e mail: tel.:

13 Přijdu hned a podpora podnikání po česku Vedle mnoha jistě záslužných činností finančních úřadů je nově i zjišťování, zda u společností sídlících na virtuálních sídlech jde o tzv. skutečné sídlo tedy místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení společnosti, popř. místo, kde se schází její vedení. Původcem tohoto absurdního obtěžování podnikatelů plátců DPH, je na míru utvořené ust. 4 odst. z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dle kterého je: sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení. Přitom žádná definice skutečného sídla, která by měla přímou oporu v právní úpravě, neexistuje a z ust. 136, 137, 429 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění i z. č. 304/2013 Sb. v platném znění je zřejmé a nepochybné, že právní úprava dává naprosto volnou ruku společnosti, kam umístí své sídlo, pokud s tím souhlasí vlastník dané nemovitosti, což platí i o registračních sídlech. Registrační sídlo od seriózního poskytovatele totiž není žádná mrtvá schránka, naopak představuje funkční adresu, na kterou lze doručovat poštu, která se k adresátovi vždy dostane, jakákoliv návštěva se kdykoliv v provozní době dozvoní, na sídle je vždy kontaktní recepce disponující kontakty na společnost a na adrese lze uskutečnit jednání i konání valné hromady nebo provést kontrolu firmy úřadem, a to navíc v důstojných a vhodně zařízených prostorách. V sídle se může navíc bez jakýchkoli potíží scházet vedení společnosti a konat rozhodovací činnost, pouze s nižšími náklady. Někteří podnikatelé ani nemají jinou možnost každý podnikatel totiž nevlastní a ani není povinen vlastnit nemovitost, kam by mohl sídlo umístit, a přemlouvání pronajímatele bytu je často zcela zbytečné, nebo podnikají přes internet, ve službách, popř. vykonávají podnikání přímo u zákazníka (opravárenské firmy, servis domácích spotřebičů apod.). Také začínající podnikatelé často na fyzickou kancelář jednoduše nemají prostředky a nezbývá jim tedy jiná možnost než sídlo registrační. Řada podnikatelů prostě nepotřebuje žádné jiné sídlo než registrační a ze zákona nevyplývá, že by byli povinni jiné sídlo mít a hradit za něj nemalé náklady. Dnes už například ani tak závažná jednání, jako jsou valné hromady (per rollam apod.), nemusejí probíhat fyzicky. V době, kdy je každá společnost dostupná prostřednictvím datových schránek (přes kterou má být státními orgány přednostně kontaktována), je toto jednoduše archaický jev. Dlužno dodat, že stav, kdy jsou propastné rozdíly v četnosti kontrol v jednotlivých městech, není spravedlivě obhajitelným důvodem k plošnému obtěžování podnikatelů a získávání informací o jejich klientech, jelikož podnikatelé mají právo na spravedlivé a rovné podmínky. Není problémem podnikatelů, že úřad není schopen kontrolovat např. všechny firmy v Praze, a jakékoli přenášení tohoto

14 problému na podnikatele jejich obtěžováním je nepřípustné a nelegitimní. Registrační sídlo od seriózního poskytovatele skutečným sídlem podnikatele být zcela nepochybně může. Registrační sídla a kanceláře jsou pak logickým vyústěním a jediným řešením rostoucí poptávky po sídlech, která firma použije, jen když to opravdu potřebuje. Do budoucna je naprosto jasné, že dojde k dalšímu rozvoji společností, které podnikají prostřednictvím internetu, obchodní rozhodnutí činí během jízdy ve vlaku, letadle či autě, prostřednictvím notebooku, smartphonu, v kavárně či tzv. hubech, nepodnikají na jednom místě nebo nepotřebují klasickou kancelář. Proto představa, že se vedení firmy schází na jednom pevném a neměnném místě, patří do minulého století a je dnes zcela mimo realitu. Vytváření tlaku na společnost, aby si pronajala či byla nucena koupit kancelář a např. vydržovala recepční, když to není nezbytně zapotřebí, je nejen proti principům zdravému rozumu, ale také v rozporu s povinností a principy řádného hospodáře, který ukládá společnosti zákon. Je naprosto jasné, že na rozdíl od ekonomicky výhodného funkčního registračního sídla, nefunkční prázdná fyzická kancelář se zaprášeným vzkazem na dveřích Přijdu později nikomu neprospěje. Zdroj: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, e mail: tel.:

15 SVĚT APOGEO Skupina APOGEO spolupracuje s významnými vzdělávacími institucemi Nabídka školení od vzdělávací a poradenské společnosti 1.VOX a.s. Nabídka vybraných školení na měsíc červenec 2015: Účetní případy pro pokročilé více informací ZDE. Zákon o DPH 2014 a 2015 ve vazbě na daňový řád více informací ZDE. Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby více informací ZDE. Poskytování služeb z pohledu uplatňování DPH v praktických příkladech více informací ZDE.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více