Čistírna odpadních vod je dokončena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čistírna odpadních vod je dokončena"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA II. ročník číslo 4. Podzim 2009 ZDARMA www. lenora. cz cz Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná Čistírna odpadních vod je dokončena konce května, kvůli počátečním problémům končily práce na konci srpna. Teď je spuštěn zkušební provoz. Jedná se o velkou investici do vodohospodářského majetku v Lenoře, která zásadně řeší odkanalizování Lenory. Část Lenory už na čistírnu odpadních vod napojena byla, ale jednalo se o zařízení staré, bez sofistikované technologie. Na novou čistírnu se kromě původně připojených lokalit nově připojí tři části obce, tedy sedm bytovek ve směru na Volary, sklářské domky a celá horní komunikace s rodinnými domy souběžná s hlavním tahem skrze Lenoru. Jedna ze zásadních staveb v Lenoře je dokončena. Výstavba čistírny odpadních vod se však neobešla bez komplikací. Krátce po zahájení stavebních prací vznikly vícepráce související s nebezpečím zborcení štětových stěn stavební jámy kvůli nestabilnímu podloží. Proto se obec obrátila na poskytovatele dotace ministerstvo životního prostředí, potažmo Státní fond životního prostředí, o navýšení přiznané dotace. Po rozboru stavu, posouzení fotodokumentace a posudku geologa nám ministr Bursík vyšel vstříc a naší žádosti vyhověl. Navýšení dotace o Kč pro nás znamená navýšení našeho podílu o částku odpovídající dvaceti procentům z 570 tisíc, to je cca tisíc. Byl posunut termín dokončení. Původně měla být stavba čistírny hotova do

2 Obec a administrativa Letošní rok byl z hlediska administrativních změn velmi zásadní. Od jsme se stali plátci DPH, což znamenalo velké změny pro systém účtování. Pro obec to kromě zvýšení administrativní zátěže vcelku nic nepřináší. Datové schránky od nám také zatížily hlavu, nicméně naši schránku jsme aktivovali dříve než většina institucí v zemi. Současně s ní začal fungovat v obci Czech Point, takže občané si přímo u nás mohou pořídit výpis z katastru nemovitostí nebo třeba výpis z trestního rejstříku. Od nás čeká zásadní změna systému účetnictví, opět se zvýší pracnost a je třeba se naučit mnoha novým věcem. Toto vše klade velké nároky především na zaměstnance obecního úřadu. Absolvovali jsme poměrně hodně kontrol naší činnosti. Audit krajského úřadu, který proběhl v březnu a v září 2009, nezjistil žádné závady. Finanční úřad se zaměřil jednak na DPH, jednak na dotaci na opravu komunikací v roce 2007, jednak dokončení průmyslové zóny. Jihočeský kraj prozkoumal systém evidence a plateb místních poplatků, ministerstvo pro místní rozvoj přezkoumalo dotaci na opravu místních komunikací včetně prohlídky opravených komunikací. Úřad práce prověřil veřejně prospěšné práce. Ekokom se věnoval našemu odpadovému hospodářství. Ze všech kontrol byly pořízeny protokoly se závěrečným konstatováním, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. I pro nás na úřadě je to důležitá zpětná vazba, že svou práci odvádíme dobře. Základní škola a mateřská škola ve školním roce 2009/2010 Školní rok 2009/2010 začal dne 1. září V mateřské škole máme zapsáno 20 dětí, 14 holčiček a 6 chlapců. Provoz v mateřské škole začíná v 7.30 a končí v Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních dob v mateřské škole. Do 6. ročníku do ZŠ Volary přešlo 5 žáků a 1 žákyně pokračuje ve školní docházce na osmiletém gymnáziu ve Vimperku. Z mateřské školy přišlo 8 žáků a 1 žák se přistěhoval, máme tedy 9 prvňáčků, na tento školní rok máme zapsáno 44 žáků, 16 dívek a 28 chlapců. V tomto školním roce splňujeme průměrný počet žáků na jednotlivé třídy. V příštím školním roce očekáváme 6 nových prvňáčků. Již 3. rokem vyučujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Příroda dětem - děti přírodě. Od 1. září začínáme učit od 3. ročníku anglický jazyk, ve 4. a 5. ročník se vyučuje německý jazyk. Nabízíme žákům 1. a 2.ročníku nepovinný předmět německý jazyk, 1 hodinu týdně, zdravotnický kroužek, pro žáky s vadami řeči logopedickou péči. Již mnoho let se účastníme výuky v plavecké škole, většina dětí se tak naučí velmi dobře plavat. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek pěvecko-taneční a kroužek dovedných rukou. Se ZUŠ Volary nadále spolupracujeme. Děti mohou hrát na hudební nástroje nebo se mohou navštěvovat výtvarný kroužek. Hru na hudební nástroj vyučuje také paní Tomanová. Všichni vyučující k nám dojíždějí, což je pro děti veliká výhoda. Do školní družiny chodí 34 žáků, 11 děvčat a 23 chlapců. Ranní provoz (od 6.30 do 7.30) a odpolední provoz od (15.00 do 16.15) je spojován s provozem mateřské školy. Také školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro školní družiny. Protože sběrny papíru opět mají zájem o starý papír, chtěla bych poprosit občany, aby nám pomohli jako v minulých letech, (dětem jsme za sběr koupili novou televizi s DVD do jedné třídy). Sbírají se černobílé noviny, časopisy, letáky, knihy bez desek, počítačové sjetiny, svažte je zvlášť a přineste ke škole od do do Děkujeme. Mgr. Marie Juhaňáková ředitelka ZŠ a MŠ 2

3 Czech POINT a datové schránky Od listopadu je na Obecním úřadu v Lenoře pracoviště Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můžete také udělat výpis z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona apod. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji. Antonín Chrapan Dotace v roce 2009 Blíží se konec roku, proto je dobré udělat bilanci dotační politiky v obci za rok Od začátku roku jsme byli opět aktivní v podávání žádostí o dotace, bohužel nám letos tolik nepřálo štěstí. Na vině bude zřejmě i finanční krize, kdy na dotace zbývá méně peněz. Koneckonců nedostatek peněz se silně promítne i v obecním rozpočtu. Původní úvahy o poklesu cca o 10 % se ukázaly jako optimistické, dnes se výpadky do rozpočtu odhadují okolo 25 %. Ale zpět k dotacím. V roce 2009 byly podány tyto žádosti o dotace: Webové stránky obce - dotace ve výši cca Kč přiznána - akce realizována. Projektová dokumentace na parkové a sadovnické úpravy v Lenoře - dotace ve výši ,- Kč přiznána - akce realizována. Na vysvětlení uvádím, že bez projektové dokumentace nelze podat žádost o dotaci na úpravu zeleně. Bohužel nyní si nedovolíme žádost podat, protože bychom museli vydat další finance na spoluúčast. A to si v době snížení rozpočtových příjmů v důsledku finanční krize a v době, kdy zřejmě dojde ke značnému výdaji za koupi sokolovny, nemůžeme dovolit. Dětské hřiště - dotace ve výši 0,5 mil. nepřidělena. Výměna oken v mateřské škole - dotace ve výši 0,5 mil Kč nepřidělena. Datové schránky a Czech Point - dotace přiznána ve výši cca ,- Kč - akce realizována. Veřejné osvětlení bytovky u nádraží - dotace ve výši Kč přiznána - akce realizována. Oprava místních komunikací Lenora - podána žádost o cca 5,5 mil Kč na opravu komunikace okolo bytovky č.p. 33 směrem ke sklárně a pod bytovkou č.p. 87 včetně chodníků. Podle neoficiálních informací jsme se se svou žádostí umístili na 32. místě ze 173 podaných. Úspěšných žádostí však bylo prvních 27. Byla podána námitka, definitivní rozhodnutí bychom se měli dozvědět v nejbližších dnech. Pokud s námitkou neuspějeme, podáme žádost znovu do únorové výzvy. Místní rozhlas a úřední deska - dotace přiznána jen částečně, proto jsme se rozhodli pořídit úřední desku a místní rozhlas zatím nerealizovat. Lenorská slavnost - dotace ve výši ,- Kč přiznána - akce realizována. Oprava místních komunikací po povodních v Zátoni - žádost o cca 1,5 mil Kč podána. Dětské hřiště - žádost o ,- Kč bude podána do konce roku

4 Co dál? V budoucnu před námi stojí tři opravdu velké akce. Jednak likvidace nevyhovující kotelny na uhlí a náhrada jiným vytápěním, jednak koupě sokolovny a jednak zefektivnění provozu základní a mateřské školy a školní kuchyně. Tady se nabízí možnost spojit provoz školy, školky a kuchyně do jedné budovy, což ovšem předpokládá rekonstrukci a přístavbu stávající školní budovy. A opět stojíme před nutností pořídit projektovou dokumentaci, která nás přijde odhadem na ,- Kč. Zda se nám podaří na projektovou dokumentaci nalézt peníze, je prozatím velkou otázkou. Pokud dojde ke koupi sokolovny, bude obec nucena vzít si úvěr. Asi všichni občané Lenory si uvědomují, že sokolovna hraje nezastupitelnou roli v tělovýchovných a kulturních aktivitách. Proto zastupitelé rozhodli sokolovnu koupit. Při současných výrazně nižších příjmech ze státního rozpočtu však musíme znovu velmi zvažovat, zda si obec koupi sokolovny může dovolit. Jestliže sokolovnu koupíme, velmi pravděpodobně si nebudeme moci dovolit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školy a tím pádem nebudeme moci zažádat o peníze. Přitom všichni víme, že peníze z Evropské unie se k nám budou dostávat jen do roku A tak jsme v roli chytré horákyně, kdy musíme řešit neřešitelné. Statistika Slavnosti chleba Nejčastěji letošní Slavnosti chleba navštívili lidé v Jihočeského kraje. Za nimi byl kraj Jihomoravský, Praha a Královehradecký. Poprvé Lenoru a okolí navštívilo 23% dotázaných. Velká většina lidí přijela vlastním autem. Také použili autobus, vlak a dokonce i přišli pěšky. Přes 30 % lidí bylo ubytováno v hotelu nebo penzionu. Stejné procento lidí zde vůbec ubytováno nebylo. Ubytování u známých, případně vlastní chatu využilo 25%. Zbytek lidí bylo ubytováno v kempu. Nejčastěji tu lidé strávili od 3 do 7 dnů. Více jak 7 dnů tu strávilo něco málo přes 10 procent lidí, stejně jako 1 až 2 dny. Něco málo přes polovina lidí přijela s partnerem/kou nebo přáteli. Přes 40 lidí přijelo se svou rodinou a jen 5 procent lidí přijeli sami. Necelých 40% lidí se stravovalo v restauraci. Celá třetina lidí měla s sebou vlastní jídlo. Polovina lidí se rozhodla pro návštěvu na základě vlastních zkušeností. Zbytek lidí na základě doporučení od známých nebo příbuzných nebo podle reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích. Informace od turistických informačních center využilo 18% lidí. Informace z médií čerpalo necelých 40 procent lidí. Desetina lidí využila propagačních materiálů, prospektů nebo průvodců. Informací od příbuzných či známých zužitkovalo 35 procent lidí. Lidé přijeli hlavně za pěší nebo cykloturistikou. Dalšími důvody byla péče o fyzickou a duševní kondici, poznávací turistika (návštěvy hradů, zámků, muzeí apod.), agroturistika nebo pobyty na farmě, ale také společenský život jako jsou slavnosti a koncerty. Důvodem návštěvy byly také sběry plodin, vodácká turistika. V zimě přijíždějí hlavně kvůli možnosti běžkování a lyžování. Že znovu přijede uvedlo 92% lidí, zbylých 8% se zatím nerozhodlo. Všichni dotázaní se shodují na tom, že návštěvu doporučí svým známým. Většina byla spokojená. Ale našli se i tací, kteří něco vytkli. Nejčastěji to byl nedostatek míst na parkování a to v 15%, dále také přeplněnost lidmi, poškozenost památek a nedostatek veřejných míst na koupání. Také upozorňovali na znečištěné okolí, nedostatek WC, na nedostatečnou úroveň služeb a nedostačující respekt k přírodě. Stěžovali si i na chybějící označení cyklostezek a uvítali by více společenských a propagačních akcí jednotlivých obcí a měst. 40% dotazovaných lidí byli muži, 60% procent tvořily ženy. Přes 60 procent dotazovaných byli lidé ekonomicky aktivní, necelých 20 procent tvořili studenti, dále to byli podnikatelé, důchodci nebo lidé v domácnosti. Průzkumu se celkové zúčastnilo 60 respondentů. Lucie Důlová 4

5 PŘIPOJENÍ K INTERNETU LENORA Zátoň, Vlčí Jámy Nabízíme Vám NONSTOP připojení k INTERNETU od 250 Kč za měsíc cena včetně 19 % DPH Proč internet od nás? Cena je konečná - žádné další skryté poplatky Špičková kvalita internetové přípojky - připojení realizováno v pásmu 5,7 GHz, koncové zařízení je monitorováno Bezkonkurenční cena NONSTOP připojení BEZ DATOVÉHO OMEZENÍ Široká nabídka rychlostí, ze které si jistě vyberete Více informací na: neváhejte a kontaktujte nás, Vaše dotazy rádi zodpovíme Petr Hörmann, STRAZNY.NET, Strážný tel.:

6 Lenorští kynologové I když v obci nefunguje vlastní kynologický oddíl, mohou se majitelé psů realizovat v kynologickém klubu ve Volarech. Z naší obce se tam aktivně věnují činnosti Jaroslav Friš a Petr Šindelář. Mají k dispozici vybavené cvičiště. Scházejí se zpravidla jednou týdně. Za členství v klubu platí roční příspěvek ve výši 200 Kč. Pro pejskaře může být inspirací mladý člen volarského klubu Jan Bohm, který dosahuje vynikajících úspěchů na republikových soutěžích. Jmenujme aspoň ten nejvýraznější: 3. místo na mistrovství ČR juniorů v roce Od roku 2003 vycvičil 7 psů, z nichž někteří slouží jako armádní či policejní. Kromě úspěchů se svými psy je Jan Bohm nominován na nejvyšší figurantskou třídu, tzv. Svazový figurant Českého kynologického svazu.děkujeme za sponzorství firmě ČMO k.s. pana Lejska a firmě Glasbläserkunst-Mauth pana Fila a Sobotky. Jaroslav Friš a Jan Bohm Vysoké nebo nízké? Jak pro koho. Konec regulovaného nájemného a s ním spojené zvyšování nájmů se nevyhne ani nájemníkům obecních bytů v Lenoře. Dosud jsme zde měli stanovenu výši holého nájemného za metr čtvereční 16,95 korun. Od prvního ledna příštího roku dojde k jednostrannému navýšení nájemného v obecních bytech na částku 22,67 koruny za metr čtvereční. Zastupitelstvo tak rozhodlo na základě doporučení Městské správy domů Vimperk, která nám smluvně zajišťuje náš bytový fond. Toto je poslední zákonem stanovená možnost navýšit nájemné. Po roce 2010 u obcí naší velikosti nebude takovéto systematické zvyšování možné. Jsme si vědomi, že pro občany je to těžké, ale v porovnání s jinými obcemi není výše nájemného nikterak drastická. Pro naši obec je stanovena jedna z nejnižších sazeb nájemného v republice. Např. v Prachaticích platí nájemníci více jak dvojnásobek. Z hlediska majitelů nájemních domů je však výše nájemného stále nedostatečná. Vedoucí odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Pavel Rakouš vysvětluje, že 50 Kč nájemného za 1 metr čtvereční je minimum potřebné k základní údržbě domu. A pokud majitel své domy navíc zatepluje nebo mění okna, letí minimální částka strmě vzhůru. Místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin dokonce odhaduje minimální náklady na 80 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na výstavbu tzv. sociálních bytů, kdy se investor, pokud chce dotaci získat, musí zavázat, že zachová po dobu deseti let sociální nájemné ve výši 43 Kč. Proto se domnívám, že i v budoucnu se zastupitelstva budou obecních bytů zbavovat. Je to problémová a nákladná věc. Obec z nájemného nemá žádný zisk, veškeré prostředky vybrané na nájemném investuje zpět do bytů. Přesto byty neodpovídají stavu, jaký si nájemníci představují a na který mnohdy oprávněně žehrají. Za toto nájemné však nejsme lepší kvalitu schopni nabídnout. Technický stav bytových domů není dobrý a vyžaduje další investice, ale ty si obec nemůže dovolit. Naopak musí upřednostňovat jiné akutní investice do obecní infrastruktury, ať je to voda, kanalizace, škola, školka, sokolovna. To jsou věci, které si jednotlivec nemůže pořídit sám a je zcela závislý na obci. Proto není možné to málo peněz, které máme, investovat do bytů, kde bydlí jen část obyvatel. Obec musí zajišťovat potřeby všech obyvatel. A zkusme ještě trochu počítat. Za 50 metrový byt dá nájemník od zhruba Kč nájemného za měsíc, to je ročně. Za deset let je to Kč. Za 30 let Kč. To je současná tržní cena bytu v Lenoře. Průměrný rodinný domek dnes vyjde na 3 miliony. To vydá na 100 let nájemného za každý ze dvou bytů, které v domku obvykle bývají. A k tomu mají nájemníci určitý servis. Když se jim rozbije elektřina, nefunguje sporák, nejde anténa nebo kouří komín, stačí zavolat na MěSD a přijede opravář. Nestarají se o revize, vyúčtování, topení, pojistky. Každý vlastník bytu nebo domku může vyprávět, kolik času, peněz a nervů ho péče o vlastní bydlení stojí. Zkrátka zda je nájemné vysoké nebo nízké záleží na tom, z čí pohledu toto hodnotíme. 6

7 Ženy oddílu metané v akci sport... Dne se konalo ve Včelné Mistrovství České republiky družstev žen v metané na asfaltu. Družstvo žen Křišťálu Lenora mělo premiéru v této soutěži, což bylo znát na určité nervozitě. Káždá však bojovala do posledního hodu. V konečném účtování obsadily naše ženy 9. místo. Výsledková listina: 1. TJ Sokol Pražák :53 3, Slavoj Stožice :85 2, SK Včelná I :82 2, MC Včelná 9 149:117 1, Sokol Katovice :194 0, ZKM Vodňany :206 0, OM Dolní Dvořiště :192 0, SKM Precheza Přerov :224 0, Křišťál Lenora 9 150:219 0, SK Včelná II :246 0,524 Za oddíl metané přeji hodně úspěchů do dalších let P. Šiterimu a P. Slobodníkovi k padesátým narozeninám, které oslavili v říjnu. Výsledková listina 2. liga: 1. Sokol Katovice II :109 2, SKM Precheza Přerov I :134 1, Křišťál Lenora I :141 1, Sokol Katovice I :154 1, OM Dolní Dvořiště I :181 0, Sokol Vodňany II :223 0, MC Včelná II. 0 91:279 0,326 Robert Belák Po čtrnácti dnech se hrála 2. a 3. liga soutěže družstev mužů v metané na asfaltu.ve 2. lize se hrálo dvoukolově a naše první družstvo skončilo na pěkném třetím místě. V 3. lize obsadilo družstvo Křišťálu Lenora II. deváté místo. Nyní se po letní sezóně připravujeme na tu zimní. Bílá stopa na Šumavě Naše obec je napojena na systém lyžařských tras spojující celou Šumavu. Nástupní místo pro směr České Žleby, Volary, Dobrá je za mostem přes Vltavu. Tam se turisté dostanou od rozcestníku turistických tras před ZŠ po modré značce. Také je možnost nástupu za krytou lávkou přes Vltavu-Rechlemi, kam návštěvníci Lenory dojdou po hlavní cestě směr Volary. Úprava lyžařských stop se provádí, pokud jsou příznivé sněhové podmínky zpravidla před víkendem. Za využívání upravených stop se nic neplatí, jsou volně přístupné, ale je tu možnost dobrovolně přispět symbolickou částkou na tuto úpravu. K tomu slouží distribuce nálepek na lyže nebo odznaků s nápisem Přispívám na úpravu běžeckých stop, které je možno zakoupit na obecním úřadu, ve vybraných restauračních a ubytovacích zařízeních a prodejnách. V dnešní době je těžké najít v rozpočtu obce další finance na pokrytí těchto nákladů. Děkujeme proto všem našim občanům a návštěvníkům, kteří tyto upravené lyžařské stopy využívají, za případný příspěvek. Zimní krajina v okolí Lenory je vyzkoušeným rájem pro běžkaře. Zkuste to také a naskočte do stopy! Antonín Chrapan SK Český křišťál Lenora Tabulka základní části skupiny B po 12 kole: 1. Lenora 45: Stožec 44: Zbytiny 45: Záblatí 27: Ktiš 22: VolaryB 17: Borová Lada 20: Horní Vltavice 10:44 5 Výsledky podzimu: Stožec - Lenora 3: Lenora - H. Vltavice 6: Záblatí - Lenora 0: Lenora - B. Lada 3:0 kont Ktiš - Lenora 0: Lenora - Volary B 6: Zbytiny - Lenora 2: Lenora - Stožec 5: H. Vltavice - Lenora Lenora - Záblatí 3: B. Lada - Lenora 1: Lenora - Ktiš 3: Volary B - Lenora 1:8 vytvořeno z 7

8 Vandalové v parku Při letošní Slavnosti chleba, jsme umístili do parku u školy cedulky s názvy u jednotlivých rostlin a stromů. V poslední době, vždy po víkendu, nacházíme rozkopané cedulky. Odstranili jsme již 14 zničených cedulek. Zřejmě jsme byli přehnaně optimističtí, když jsme předpokládali, že v Lenoře nemáme vandaly. Fotografie poničených tabulek jednoznačně dokazují, že máme. Dokážeme je najít? Antonín Chrapan Střípky z historie osady Lenora Pokračování v dalších Střepinách. Vánoční trhy V sobotu 28. listopadu Město Volary pořádá od 9.00 do hodin Vánoční trhy. Hudebním vystoupením tuto akci zpříjemní ZUŠ Volary a Zámecké Trio. Pro návštěvníky vánočních trhů rada města bude rozdávat před radnicí vánoční punč. Město Volary INZERÁT Obec Lenora nabízí od k pronájmu nebytové prostory v domě č.p. 51 v Lenoře. Jedná se o suterénní prostor sestávající ze dvou místností o výměře 13 a 16 metrů čtverečních. Nájemné činí 812,- Kč + zálohy na služby 1518,- Kč (teplo, teplá voda, vodné, stočné a elektřina ve společných prostorách). Obec Lenora Pozvánka na vánoční koncert Srdečně Vás zveme na vánoční koncert v sobotu 12. prosince 2009 v v sokolovně. Program pro naše milé adventní setkání připraví mladí lenorští hudebníci a žáci ZUŠ ve Volarech. Spolek žen Lenora Milí spoluobčané... I když do Vánoc ještě nějaký čas zbývá, dovolte mi, abych Vám jménem Zastupitelstva obce Le nora popřála krásné, klidné a šťastné Vánoce a hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce LENORSKÉ STŘEPINY informační zpravodaj obce Lenora - vychází čtvrtletně Ročník II, číslo 4, Podzim 2009 vydal: Obecní úřad Lenora, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Č. Krumlov kontakt: Obecní úřad Lenora, Lenora 36, IČ: tel.: , fax: , neprošlo jazykovou úpravou N E P R O D E J N É registrační číslo: MK ČR E

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Ročník XVII. 2/2011 únor

Ročník XVII. 2/2011 únor O m i c k ý zpravodaj Ročník XVII. 2/2011 únor VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, dne 12. 2. 2011 jsme přivítali nové občánky naší obce Omice. Narození dítěte je tím největším štěstím, které rodiče spolu prožívají. všechny

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Slovo starostky ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA. VI. ročník číslo 1. 2013 ZDARMA www. lenora. cz obec@lenora.cz Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná

Slovo starostky ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA. VI. ročník číslo 1. 2013 ZDARMA www. lenora. cz obec@lenora.cz Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA VI. ročník číslo 1. 2013 ZDARMA www. lenora. cz obec@lenora.cz Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná Slovo starostky V prvním čísle letošních Střepin si Vám, vážení čtenáři,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky?

Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? Zápisy se blíží: Jak přihlásit své dítě do školky? 3 2014 K.Vary Horní Drahovice Zahrada zprávy z magistrátu NOVINKA! č.zakázky: 2014012 cena: 220.000,-Kč Oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii s malou

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více