Čistírna odpadních vod je dokončena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čistírna odpadních vod je dokončena"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU LENORA II. ročník číslo 4. Podzim 2009 ZDARMA www. lenora. cz cz Lenora - Zátoň - Vlčí Jámy - Houžná Čistírna odpadních vod je dokončena konce května, kvůli počátečním problémům končily práce na konci srpna. Teď je spuštěn zkušební provoz. Jedná se o velkou investici do vodohospodářského majetku v Lenoře, která zásadně řeší odkanalizování Lenory. Část Lenory už na čistírnu odpadních vod napojena byla, ale jednalo se o zařízení staré, bez sofistikované technologie. Na novou čistírnu se kromě původně připojených lokalit nově připojí tři části obce, tedy sedm bytovek ve směru na Volary, sklářské domky a celá horní komunikace s rodinnými domy souběžná s hlavním tahem skrze Lenoru. Jedna ze zásadních staveb v Lenoře je dokončena. Výstavba čistírny odpadních vod se však neobešla bez komplikací. Krátce po zahájení stavebních prací vznikly vícepráce související s nebezpečím zborcení štětových stěn stavební jámy kvůli nestabilnímu podloží. Proto se obec obrátila na poskytovatele dotace ministerstvo životního prostředí, potažmo Státní fond životního prostředí, o navýšení přiznané dotace. Po rozboru stavu, posouzení fotodokumentace a posudku geologa nám ministr Bursík vyšel vstříc a naší žádosti vyhověl. Navýšení dotace o Kč pro nás znamená navýšení našeho podílu o částku odpovídající dvaceti procentům z 570 tisíc, to je cca tisíc. Byl posunut termín dokončení. Původně měla být stavba čistírny hotova do

2 Obec a administrativa Letošní rok byl z hlediska administrativních změn velmi zásadní. Od jsme se stali plátci DPH, což znamenalo velké změny pro systém účtování. Pro obec to kromě zvýšení administrativní zátěže vcelku nic nepřináší. Datové schránky od nám také zatížily hlavu, nicméně naši schránku jsme aktivovali dříve než většina institucí v zemi. Současně s ní začal fungovat v obci Czech Point, takže občané si přímo u nás mohou pořídit výpis z katastru nemovitostí nebo třeba výpis z trestního rejstříku. Od nás čeká zásadní změna systému účetnictví, opět se zvýší pracnost a je třeba se naučit mnoha novým věcem. Toto vše klade velké nároky především na zaměstnance obecního úřadu. Absolvovali jsme poměrně hodně kontrol naší činnosti. Audit krajského úřadu, který proběhl v březnu a v září 2009, nezjistil žádné závady. Finanční úřad se zaměřil jednak na DPH, jednak na dotaci na opravu komunikací v roce 2007, jednak dokončení průmyslové zóny. Jihočeský kraj prozkoumal systém evidence a plateb místních poplatků, ministerstvo pro místní rozvoj přezkoumalo dotaci na opravu místních komunikací včetně prohlídky opravených komunikací. Úřad práce prověřil veřejně prospěšné práce. Ekokom se věnoval našemu odpadovému hospodářství. Ze všech kontrol byly pořízeny protokoly se závěrečným konstatováním, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady. I pro nás na úřadě je to důležitá zpětná vazba, že svou práci odvádíme dobře. Základní škola a mateřská škola ve školním roce 2009/2010 Školní rok 2009/2010 začal dne 1. září V mateřské škole máme zapsáno 20 dětí, 14 holčiček a 6 chlapců. Provoz v mateřské škole začíná v 7.30 a končí v Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Čtvero ročních dob v mateřské škole. Do 6. ročníku do ZŠ Volary přešlo 5 žáků a 1 žákyně pokračuje ve školní docházce na osmiletém gymnáziu ve Vimperku. Z mateřské školy přišlo 8 žáků a 1 žák se přistěhoval, máme tedy 9 prvňáčků, na tento školní rok máme zapsáno 44 žáků, 16 dívek a 28 chlapců. V tomto školním roce splňujeme průměrný počet žáků na jednotlivé třídy. V příštím školním roce očekáváme 6 nových prvňáčků. Již 3. rokem vyučujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Příroda dětem - děti přírodě. Od 1. září začínáme učit od 3. ročníku anglický jazyk, ve 4. a 5. ročník se vyučuje německý jazyk. Nabízíme žákům 1. a 2.ročníku nepovinný předmět německý jazyk, 1 hodinu týdně, zdravotnický kroužek, pro žáky s vadami řeči logopedickou péči. Již mnoho let se účastníme výuky v plavecké škole, většina dětí se tak naučí velmi dobře plavat. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek pěvecko-taneční a kroužek dovedných rukou. Se ZUŠ Volary nadále spolupracujeme. Děti mohou hrát na hudební nástroje nebo se mohou navštěvovat výtvarný kroužek. Hru na hudební nástroj vyučuje také paní Tomanová. Všichni vyučující k nám dojíždějí, což je pro děti veliká výhoda. Do školní družiny chodí 34 žáků, 11 děvčat a 23 chlapců. Ranní provoz (od 6.30 do 7.30) a odpolední provoz od (15.00 do 16.15) je spojován s provozem mateřské školy. Také školní družina pracuje podle vlastního vzdělávacího programu pro školní družiny. Protože sběrny papíru opět mají zájem o starý papír, chtěla bych poprosit občany, aby nám pomohli jako v minulých letech, (dětem jsme za sběr koupili novou televizi s DVD do jedné třídy). Sbírají se černobílé noviny, časopisy, letáky, knihy bez desek, počítačové sjetiny, svažte je zvlášť a přineste ke škole od do do Děkujeme. Mgr. Marie Juhaňáková ředitelka ZŠ a MŠ 2

3 Czech POINT a datové schránky Od listopadu je na Obecním úřadu v Lenoře pracoviště Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můžete také udělat výpis z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona apod. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji. Antonín Chrapan Dotace v roce 2009 Blíží se konec roku, proto je dobré udělat bilanci dotační politiky v obci za rok Od začátku roku jsme byli opět aktivní v podávání žádostí o dotace, bohužel nám letos tolik nepřálo štěstí. Na vině bude zřejmě i finanční krize, kdy na dotace zbývá méně peněz. Koneckonců nedostatek peněz se silně promítne i v obecním rozpočtu. Původní úvahy o poklesu cca o 10 % se ukázaly jako optimistické, dnes se výpadky do rozpočtu odhadují okolo 25 %. Ale zpět k dotacím. V roce 2009 byly podány tyto žádosti o dotace: Webové stránky obce - dotace ve výši cca Kč přiznána - akce realizována. Projektová dokumentace na parkové a sadovnické úpravy v Lenoře - dotace ve výši ,- Kč přiznána - akce realizována. Na vysvětlení uvádím, že bez projektové dokumentace nelze podat žádost o dotaci na úpravu zeleně. Bohužel nyní si nedovolíme žádost podat, protože bychom museli vydat další finance na spoluúčast. A to si v době snížení rozpočtových příjmů v důsledku finanční krize a v době, kdy zřejmě dojde ke značnému výdaji za koupi sokolovny, nemůžeme dovolit. Dětské hřiště - dotace ve výši 0,5 mil. nepřidělena. Výměna oken v mateřské škole - dotace ve výši 0,5 mil Kč nepřidělena. Datové schránky a Czech Point - dotace přiznána ve výši cca ,- Kč - akce realizována. Veřejné osvětlení bytovky u nádraží - dotace ve výši Kč přiznána - akce realizována. Oprava místních komunikací Lenora - podána žádost o cca 5,5 mil Kč na opravu komunikace okolo bytovky č.p. 33 směrem ke sklárně a pod bytovkou č.p. 87 včetně chodníků. Podle neoficiálních informací jsme se se svou žádostí umístili na 32. místě ze 173 podaných. Úspěšných žádostí však bylo prvních 27. Byla podána námitka, definitivní rozhodnutí bychom se měli dozvědět v nejbližších dnech. Pokud s námitkou neuspějeme, podáme žádost znovu do únorové výzvy. Místní rozhlas a úřední deska - dotace přiznána jen částečně, proto jsme se rozhodli pořídit úřední desku a místní rozhlas zatím nerealizovat. Lenorská slavnost - dotace ve výši ,- Kč přiznána - akce realizována. Oprava místních komunikací po povodních v Zátoni - žádost o cca 1,5 mil Kč podána. Dětské hřiště - žádost o ,- Kč bude podána do konce roku

4 Co dál? V budoucnu před námi stojí tři opravdu velké akce. Jednak likvidace nevyhovující kotelny na uhlí a náhrada jiným vytápěním, jednak koupě sokolovny a jednak zefektivnění provozu základní a mateřské školy a školní kuchyně. Tady se nabízí možnost spojit provoz školy, školky a kuchyně do jedné budovy, což ovšem předpokládá rekonstrukci a přístavbu stávající školní budovy. A opět stojíme před nutností pořídit projektovou dokumentaci, která nás přijde odhadem na ,- Kč. Zda se nám podaří na projektovou dokumentaci nalézt peníze, je prozatím velkou otázkou. Pokud dojde ke koupi sokolovny, bude obec nucena vzít si úvěr. Asi všichni občané Lenory si uvědomují, že sokolovna hraje nezastupitelnou roli v tělovýchovných a kulturních aktivitách. Proto zastupitelé rozhodli sokolovnu koupit. Při současných výrazně nižších příjmech ze státního rozpočtu však musíme znovu velmi zvažovat, zda si obec koupi sokolovny může dovolit. Jestliže sokolovnu koupíme, velmi pravděpodobně si nebudeme moci dovolit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci školy a tím pádem nebudeme moci zažádat o peníze. Přitom všichni víme, že peníze z Evropské unie se k nám budou dostávat jen do roku A tak jsme v roli chytré horákyně, kdy musíme řešit neřešitelné. Statistika Slavnosti chleba Nejčastěji letošní Slavnosti chleba navštívili lidé v Jihočeského kraje. Za nimi byl kraj Jihomoravský, Praha a Královehradecký. Poprvé Lenoru a okolí navštívilo 23% dotázaných. Velká většina lidí přijela vlastním autem. Také použili autobus, vlak a dokonce i přišli pěšky. Přes 30 % lidí bylo ubytováno v hotelu nebo penzionu. Stejné procento lidí zde vůbec ubytováno nebylo. Ubytování u známých, případně vlastní chatu využilo 25%. Zbytek lidí bylo ubytováno v kempu. Nejčastěji tu lidé strávili od 3 do 7 dnů. Více jak 7 dnů tu strávilo něco málo přes 10 procent lidí, stejně jako 1 až 2 dny. Něco málo přes polovina lidí přijela s partnerem/kou nebo přáteli. Přes 40 lidí přijelo se svou rodinou a jen 5 procent lidí přijeli sami. Necelých 40% lidí se stravovalo v restauraci. Celá třetina lidí měla s sebou vlastní jídlo. Polovina lidí se rozhodla pro návštěvu na základě vlastních zkušeností. Zbytek lidí na základě doporučení od známých nebo příbuzných nebo podle reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích. Informace od turistických informačních center využilo 18% lidí. Informace z médií čerpalo necelých 40 procent lidí. Desetina lidí využila propagačních materiálů, prospektů nebo průvodců. Informací od příbuzných či známých zužitkovalo 35 procent lidí. Lidé přijeli hlavně za pěší nebo cykloturistikou. Dalšími důvody byla péče o fyzickou a duševní kondici, poznávací turistika (návštěvy hradů, zámků, muzeí apod.), agroturistika nebo pobyty na farmě, ale také společenský život jako jsou slavnosti a koncerty. Důvodem návštěvy byly také sběry plodin, vodácká turistika. V zimě přijíždějí hlavně kvůli možnosti běžkování a lyžování. Že znovu přijede uvedlo 92% lidí, zbylých 8% se zatím nerozhodlo. Všichni dotázaní se shodují na tom, že návštěvu doporučí svým známým. Většina byla spokojená. Ale našli se i tací, kteří něco vytkli. Nejčastěji to byl nedostatek míst na parkování a to v 15%, dále také přeplněnost lidmi, poškozenost památek a nedostatek veřejných míst na koupání. Také upozorňovali na znečištěné okolí, nedostatek WC, na nedostatečnou úroveň služeb a nedostačující respekt k přírodě. Stěžovali si i na chybějící označení cyklostezek a uvítali by více společenských a propagačních akcí jednotlivých obcí a měst. 40% dotazovaných lidí byli muži, 60% procent tvořily ženy. Přes 60 procent dotazovaných byli lidé ekonomicky aktivní, necelých 20 procent tvořili studenti, dále to byli podnikatelé, důchodci nebo lidé v domácnosti. Průzkumu se celkové zúčastnilo 60 respondentů. Lucie Důlová 4

5 PŘIPOJENÍ K INTERNETU LENORA Zátoň, Vlčí Jámy Nabízíme Vám NONSTOP připojení k INTERNETU od 250 Kč za měsíc cena včetně 19 % DPH Proč internet od nás? Cena je konečná - žádné další skryté poplatky Špičková kvalita internetové přípojky - připojení realizováno v pásmu 5,7 GHz, koncové zařízení je monitorováno Bezkonkurenční cena NONSTOP připojení BEZ DATOVÉHO OMEZENÍ Široká nabídka rychlostí, ze které si jistě vyberete Více informací na: neváhejte a kontaktujte nás, Vaše dotazy rádi zodpovíme Petr Hörmann, STRAZNY.NET, Strážný tel.:

6 Lenorští kynologové I když v obci nefunguje vlastní kynologický oddíl, mohou se majitelé psů realizovat v kynologickém klubu ve Volarech. Z naší obce se tam aktivně věnují činnosti Jaroslav Friš a Petr Šindelář. Mají k dispozici vybavené cvičiště. Scházejí se zpravidla jednou týdně. Za členství v klubu platí roční příspěvek ve výši 200 Kč. Pro pejskaře může být inspirací mladý člen volarského klubu Jan Bohm, který dosahuje vynikajících úspěchů na republikových soutěžích. Jmenujme aspoň ten nejvýraznější: 3. místo na mistrovství ČR juniorů v roce Od roku 2003 vycvičil 7 psů, z nichž někteří slouží jako armádní či policejní. Kromě úspěchů se svými psy je Jan Bohm nominován na nejvyšší figurantskou třídu, tzv. Svazový figurant Českého kynologického svazu.děkujeme za sponzorství firmě ČMO k.s. pana Lejska a firmě Glasbläserkunst-Mauth pana Fila a Sobotky. Jaroslav Friš a Jan Bohm Vysoké nebo nízké? Jak pro koho. Konec regulovaného nájemného a s ním spojené zvyšování nájmů se nevyhne ani nájemníkům obecních bytů v Lenoře. Dosud jsme zde měli stanovenu výši holého nájemného za metr čtvereční 16,95 korun. Od prvního ledna příštího roku dojde k jednostrannému navýšení nájemného v obecních bytech na částku 22,67 koruny za metr čtvereční. Zastupitelstvo tak rozhodlo na základě doporučení Městské správy domů Vimperk, která nám smluvně zajišťuje náš bytový fond. Toto je poslední zákonem stanovená možnost navýšit nájemné. Po roce 2010 u obcí naší velikosti nebude takovéto systematické zvyšování možné. Jsme si vědomi, že pro občany je to těžké, ale v porovnání s jinými obcemi není výše nájemného nikterak drastická. Pro naši obec je stanovena jedna z nejnižších sazeb nájemného v republice. Např. v Prachaticích platí nájemníci více jak dvojnásobek. Z hlediska majitelů nájemních domů je však výše nájemného stále nedostatečná. Vedoucí odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Pavel Rakouš vysvětluje, že 50 Kč nájemného za 1 metr čtvereční je minimum potřebné k základní údržbě domu. A pokud majitel své domy navíc zatepluje nebo mění okna, letí minimální částka strmě vzhůru. Místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin dokonce odhaduje minimální náklady na 80 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na výstavbu tzv. sociálních bytů, kdy se investor, pokud chce dotaci získat, musí zavázat, že zachová po dobu deseti let sociální nájemné ve výši 43 Kč. Proto se domnívám, že i v budoucnu se zastupitelstva budou obecních bytů zbavovat. Je to problémová a nákladná věc. Obec z nájemného nemá žádný zisk, veškeré prostředky vybrané na nájemném investuje zpět do bytů. Přesto byty neodpovídají stavu, jaký si nájemníci představují a na který mnohdy oprávněně žehrají. Za toto nájemné však nejsme lepší kvalitu schopni nabídnout. Technický stav bytových domů není dobrý a vyžaduje další investice, ale ty si obec nemůže dovolit. Naopak musí upřednostňovat jiné akutní investice do obecní infrastruktury, ať je to voda, kanalizace, škola, školka, sokolovna. To jsou věci, které si jednotlivec nemůže pořídit sám a je zcela závislý na obci. Proto není možné to málo peněz, které máme, investovat do bytů, kde bydlí jen část obyvatel. Obec musí zajišťovat potřeby všech obyvatel. A zkusme ještě trochu počítat. Za 50 metrový byt dá nájemník od zhruba Kč nájemného za měsíc, to je ročně. Za deset let je to Kč. Za 30 let Kč. To je současná tržní cena bytu v Lenoře. Průměrný rodinný domek dnes vyjde na 3 miliony. To vydá na 100 let nájemného za každý ze dvou bytů, které v domku obvykle bývají. A k tomu mají nájemníci určitý servis. Když se jim rozbije elektřina, nefunguje sporák, nejde anténa nebo kouří komín, stačí zavolat na MěSD a přijede opravář. Nestarají se o revize, vyúčtování, topení, pojistky. Každý vlastník bytu nebo domku může vyprávět, kolik času, peněz a nervů ho péče o vlastní bydlení stojí. Zkrátka zda je nájemné vysoké nebo nízké záleží na tom, z čí pohledu toto hodnotíme. 6

7 Ženy oddílu metané v akci sport... Dne se konalo ve Včelné Mistrovství České republiky družstev žen v metané na asfaltu. Družstvo žen Křišťálu Lenora mělo premiéru v této soutěži, což bylo znát na určité nervozitě. Káždá však bojovala do posledního hodu. V konečném účtování obsadily naše ženy 9. místo. Výsledková listina: 1. TJ Sokol Pražák :53 3, Slavoj Stožice :85 2, SK Včelná I :82 2, MC Včelná 9 149:117 1, Sokol Katovice :194 0, ZKM Vodňany :206 0, OM Dolní Dvořiště :192 0, SKM Precheza Přerov :224 0, Křišťál Lenora 9 150:219 0, SK Včelná II :246 0,524 Za oddíl metané přeji hodně úspěchů do dalších let P. Šiterimu a P. Slobodníkovi k padesátým narozeninám, které oslavili v říjnu. Výsledková listina 2. liga: 1. Sokol Katovice II :109 2, SKM Precheza Přerov I :134 1, Křišťál Lenora I :141 1, Sokol Katovice I :154 1, OM Dolní Dvořiště I :181 0, Sokol Vodňany II :223 0, MC Včelná II. 0 91:279 0,326 Robert Belák Po čtrnácti dnech se hrála 2. a 3. liga soutěže družstev mužů v metané na asfaltu.ve 2. lize se hrálo dvoukolově a naše první družstvo skončilo na pěkném třetím místě. V 3. lize obsadilo družstvo Křišťálu Lenora II. deváté místo. Nyní se po letní sezóně připravujeme na tu zimní. Bílá stopa na Šumavě Naše obec je napojena na systém lyžařských tras spojující celou Šumavu. Nástupní místo pro směr České Žleby, Volary, Dobrá je za mostem přes Vltavu. Tam se turisté dostanou od rozcestníku turistických tras před ZŠ po modré značce. Také je možnost nástupu za krytou lávkou přes Vltavu-Rechlemi, kam návštěvníci Lenory dojdou po hlavní cestě směr Volary. Úprava lyžařských stop se provádí, pokud jsou příznivé sněhové podmínky zpravidla před víkendem. Za využívání upravených stop se nic neplatí, jsou volně přístupné, ale je tu možnost dobrovolně přispět symbolickou částkou na tuto úpravu. K tomu slouží distribuce nálepek na lyže nebo odznaků s nápisem Přispívám na úpravu běžeckých stop, které je možno zakoupit na obecním úřadu, ve vybraných restauračních a ubytovacích zařízeních a prodejnách. V dnešní době je těžké najít v rozpočtu obce další finance na pokrytí těchto nákladů. Děkujeme proto všem našim občanům a návštěvníkům, kteří tyto upravené lyžařské stopy využívají, za případný příspěvek. Zimní krajina v okolí Lenory je vyzkoušeným rájem pro běžkaře. Zkuste to také a naskočte do stopy! Antonín Chrapan SK Český křišťál Lenora Tabulka základní části skupiny B po 12 kole: 1. Lenora 45: Stožec 44: Zbytiny 45: Záblatí 27: Ktiš 22: VolaryB 17: Borová Lada 20: Horní Vltavice 10:44 5 Výsledky podzimu: Stožec - Lenora 3: Lenora - H. Vltavice 6: Záblatí - Lenora 0: Lenora - B. Lada 3:0 kont Ktiš - Lenora 0: Lenora - Volary B 6: Zbytiny - Lenora 2: Lenora - Stožec 5: H. Vltavice - Lenora Lenora - Záblatí 3: B. Lada - Lenora 1: Lenora - Ktiš 3: Volary B - Lenora 1:8 vytvořeno z 7

8 Vandalové v parku Při letošní Slavnosti chleba, jsme umístili do parku u školy cedulky s názvy u jednotlivých rostlin a stromů. V poslední době, vždy po víkendu, nacházíme rozkopané cedulky. Odstranili jsme již 14 zničených cedulek. Zřejmě jsme byli přehnaně optimističtí, když jsme předpokládali, že v Lenoře nemáme vandaly. Fotografie poničených tabulek jednoznačně dokazují, že máme. Dokážeme je najít? Antonín Chrapan Střípky z historie osady Lenora Pokračování v dalších Střepinách. Vánoční trhy V sobotu 28. listopadu Město Volary pořádá od 9.00 do hodin Vánoční trhy. Hudebním vystoupením tuto akci zpříjemní ZUŠ Volary a Zámecké Trio. Pro návštěvníky vánočních trhů rada města bude rozdávat před radnicí vánoční punč. Město Volary INZERÁT Obec Lenora nabízí od k pronájmu nebytové prostory v domě č.p. 51 v Lenoře. Jedná se o suterénní prostor sestávající ze dvou místností o výměře 13 a 16 metrů čtverečních. Nájemné činí 812,- Kč + zálohy na služby 1518,- Kč (teplo, teplá voda, vodné, stočné a elektřina ve společných prostorách). Obec Lenora Pozvánka na vánoční koncert Srdečně Vás zveme na vánoční koncert v sobotu 12. prosince 2009 v v sokolovně. Program pro naše milé adventní setkání připraví mladí lenorští hudebníci a žáci ZUŠ ve Volarech. Spolek žen Lenora Milí spoluobčané... I když do Vánoc ještě nějaký čas zbývá, dovolte mi, abych Vám jménem Zastupitelstva obce Le nora popřála krásné, klidné a šťastné Vánoce a hodně zdraví, spokojenosti a pohody v roce LENORSKÉ STŘEPINY informační zpravodaj obce Lenora - vychází čtvrtletně Ročník II, číslo 4, Podzim 2009 vydal: Obecní úřad Lenora, tisk: Tiskárna Vyšehrad, s.r.o., Č. Krumlov kontakt: Obecní úřad Lenora, Lenora 36, IČ: tel.: , fax: , neprošlo jazykovou úpravou N E P R O D E J N É registrační číslo: MK ČR E

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Místní program obnovy venkova. na období 2008 2015

Místní program obnovy venkova. na období 2008 2015 Místní program obnovy venkova na období 2008 2015 Schváleno Zastupitelstvem obce Lenora dne 13.11. 2008. Aktualizace MPOV schválena usnesením č. 16 ze dne 15.12. 2011. Podpis starosty: Mgr. Jaroslava Krnáková

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1196 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Pozemek PK 262 v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení Předmět ocenění pozemek PK 262, LV č. 2890 Adresa Kraj Jihočeský

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení Modul č. 8 Ing. Miroslav Škvára O bydlení Vzpomínáte si na rodinný rozpočet? Co tvoří výdaje rodiny: Bydlení je nejvýznamnější položkou!!! Bydlení patří mezi základní potřeby člověka. Nákladné je jednak

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ uvádí informační nástroj Mgr. Jana Marešová Hradec Králové, Konference ISSS 7. duben 2014 Co vše je bydlení Jde o proces rozdělení V první nákladů nájmy řadě na o taková, jaká

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost

Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský. Žádost Obec s rozšířenou působností: Rýmařov Kraj: Moravskoslezský Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Třanovice služby, o.p.s., 739 53 Třanovice 1, IČ : 25837958. Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb :

Třanovice služby, o.p.s., 739 53 Třanovice 1, IČ : 25837958. Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Třanovice služby, o.p.s., 739 53 Třanovice 1, IČ : 25837958 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor:

Národní památkový ústav vyzývá uchazeče k předložení nabídky pro níže specifikovanou nabídku pronájmu komerčních prostor: Název veřejné zakázky: Zámek Náměšť nad Oslavou Nabídka pronájmu restauračního prostoru čp. 2, tzv. Zámecká restaurace Na valech Zadavatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa České Budějovice

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOUBRAVČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Doubravčice se na

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více