Parkovací politika města Tábora pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012"

Transkript

1 Parkovací politika města Tábora pro roky VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled, stabilizace parkovacího systému ) Autor strategie a zodpovědná osoba za realizaci systému Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. Partneři a spolupracovníci Ing. Hana Randová Ing. Erazim Troch Mgr.Ing. Radek Čech Komise dopravy Komise MHD Comett Plus, s.r.o. Komise parkování ACTIV, s.r.o. TST, s.r.o. Ing. Petr Horský Odbor rozvoje- pracoviště GIS 1

2 Parkovací politika - pracovní, předfinální verze III Úvodem Cílem politiky je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy a zajistit tak obyvatelům města Vizi zdravého a bezpečného místa k životu. Celá strategie je postavena na krédu Něco za něco. Tento pojem znamená, že pro každou restriktivní operaci je stanovena řada motivačních opatření. Je zcela evidentní, že zásady parkovací politiky plně vycházejí z obecných zásad Dopravní politiky a naplňují tak její operační programy (zejména pak kapitoly 5,6,7). Časové dávkování Celá strategie bude dávkována ve třech fázích, které mají časové prodlevy v řádu několika let. Koncepce pracuje s výhledem 6-ti let, s přihlédnutím k dlouhodobým cílům města. Pro investiční opatření však musejí být známé určité mantinely již v počátku strategických příprav. Začátek startu a operační nástroje Jako optimální se jeví výchozí termín druhé poloviny roku Tato startovací linie je slučitelná i s potřebami motivačních kritérií, které může MHD na sebe časově převzít. Jako cílové operační nástroje jsou stanoveny možnosti parkování a možnosti MHD. Tyto nástroje tak tvoří základní restriktivní a motivační pilíře pro usměrnění dlouhodobě udržitelného chování obyvatel města a jsou pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Program politiky však využívá i řadu dalších dílčích operačních nástrojů, které jsou zde také definovány (marketingové cíle, role městské policie, odboru dopravy města, apod.). 2

3 Akční řada I. Fáze S platností od 1. června 2007 Pro výkon I. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Je evidentní, že zde má město spolu s Technickými službami, výrazné nástroje na regulaci dopravy v klidu, kterou je schopno i následně ovlivňovat chod dopravy v pohybu. A RESTRIKCE S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny režimů v parkovacích kartách tak, aby nastal jasný impuls potřebě města řešit udržitelný prostor veřejného parteru, s minimalizací dopravní zátěže a snahou obyvatel řešit situaci automobilu parkovaného na veřejném prostranství, jako veřejnou záležitost, která není individuální a výlučně soukromou věcí majitele. Ze strany města se jedná o první impuls o cílenou snahu zajistit dostatek veřejného prostoru pro lidi a nikoliv pro auta. Termín EKOLOGICKÁ PROGRESE vychází ze základní premisy, že malá auta o malé spotřebě ve městě méně překážejí a nezatěžují jeho prostředí takovými emisemi. Je naším zájmem podporovat takové druhy dopravy, které jsou vůči nám všem šetrnější a u takových se nezdráháme stanovit nižší sazby za parkování. 1. Parkovací karty EKOLOGICKÁ PROGRESE 30% Vozidla vyrobena po 1. lednu 2004 (1. uvedení do provozu) o objemu válců motoru max ccm. mají nárok na slevu ve výši 30 % z příslušné ceny platí pouze pro nepřenosné PK. Pro oblasti Starého a Nového města se navrhuje následná úprava parkovacích režimů a) REZIDENT - má trvalé bydliště a je držitel-provozovatel vozidla: 1.vozidlo ,- Kč (dosud 500,- Kč) 2.a každé další vozidlo ,- Kč (dosud 2.000,- Kč) SNÍŽENÁ MOBILITA- ZTP, ZTTP, občané nad 70 let 1.vozidlo - 500,- Kč (dosud 500,- Kč) 3

4 - trvalé bydliště, ale není vlastník-provozovatel vozidla: každé vozidlo ,- Kč (dosud 4.000,- Kč) b) ABONENT ( firma - sídlo nebo provozovna v OPS) + MAJITEL NEMOVITOSTI: 1. Karta na SPZ (nepřenosná) 8.000,- Kč (dosud 4.000,- Kč) (Další PK již pouze přenosné) 1. Karta přenosná ,- Kč (dosud 1. přenosná Kč) 2. Karta přenosná , (dosud 2.a každá další ,- Kč) c) PŘEDPLATITELSKÁ PARKOVACÍ KARTA PRO TÁBOR - KOMPLET Každá parkovací karta ,- Kč (dosud ,-) S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny cen parkování na veřejných prostranství, která dnes vykazují nadměrnou obsazenost a svoji roli jednoznačně předřazují automobilům. Neutěšený stav centrální části Starého města by měl ve výhledové strategii sledovat zklidněné, humánní prostory s dostatkem pohybu pěších a cyklistů a limitovanou možností pohybu a parkování automobilů. 2. Parkovací plochy Plochy veřejných prostranství v centru by měly přebírat vždy možnosti parkování s těmi nejdražšími, časově limitovanými sazbami a časově limitovanou charakteristikou. Jedná se o plochy exklusivní, z pohledu města ziskové. Tento zisk však bude kumulován a použit cíleně opět do dopravy a to v podobě podpory MHD. Parkovací plochy: Oblasti placeného stání, Staré a Nové město, chápané v režimu následujícím a) P+P- park and pay- exklusivní sazba- zisková (park and pay- zaparkuj a zaplať) a) 40,- Kč/hod. (minimum. 20,- Kč/30 min.) část Husova náměstí před ul.9.května, ul.9.května, nám.fr.křižíka, ul.palackého, Žižkovo náměstí b) 30,- Kč/hod. (minimum. 15,- Kč/30 min.) ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova c) 20,- Kč/hod. (minimum. 10,- Kč/30 min.) lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova, nám.mikuláše z Husi d) 30,- Kč/den (minimum. 15,- Kč/hod.) - stávající lokality se zlevněnou sazbou spodní část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy, Tržní náměstí do

5 Název Park&Go (P&G) ve smyslu zaparkuj a jdi, je termínem používaným spíše pro lokality záchytného parkování na okraji centra města s docházkovou vzdálenosti 300 až 500 m. Pro podmínky Tábora se tudíž jedná spíše o projekty Střelnice, Parkány, AN. Pro pouliční parkování jsou v Evropě používány termíny Short time parking zone nebo Kurzzeitparken. Proto i v dalších etapách rozvoje TPS (táborský parkovací systém) se budeme snažit skloubit terminologií s obecnými evropskými standardy. Pracovně navrhujeme pro placené pouliční parkování použít termín P&P (Parkuj a plať). 3. Provozní doba S navýšením doby souvisí i prodloužení parkovacích režimů na Starém městě a to až do pozdních večerních hodin. Důvodem je značné vytížení centrální části města parkováním a to nejen v průběhu víkendu, ale i průběhu celého týdne. pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle- celý den) 4. Městská policie Rajonizace, jako nový prvek organizační práce policie, má za následek úbytek pracovních sil pro dozor nad parkovacím systémem. Podle usnesení rady města pro parkovací systém byli vyčleněni dva lidé, kteří tuto agendu trvale vykonávali. Ti však byli od počátku roku 2007 přesunuti na pochůzkovou činnost. Parkovací systém bude navíc doplněn o další parkovací plochy (parkovací domy). Stejně tak se výrazným způsobem změní i dosavadní cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního opětovného posílení městské policie o dva lidi a to výhradně pro potřeby parkovacího systému. Navrženo je tedy posílení o dva lidi, jejichž činnost bude zaměřena výhradně na kontrolu dodržování pravidel a ostrahu parkovacího systému. 5

6 5. Den bez aut Dosavadní bezzubá forma automobilové restrikce nezaznamenala u řidičů žádný ohlas. Pokud se máme snažit nastolit možnosti alternativ a osvěty, musíme aplikovat daleko účinnější formy automobilové restrikce s motivacemi. Po dobu konání bude plocha Žižkova náměstí uzavřena pro automobily a otevřena pro dětské hry (od ), na tř. 9. května bude vyloučena možnost parkování od ( ) a příslušné úseky budou čištěny. V průběhu dne bez aut dojde k osvětovým kampaním. Již v předstihu zde bude umístěno značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odboru dopravy, odboru rozvoje, odboru školství a odboru životního prostředí, která ukáže, proč je preference MHD nutná pro trvale udržitelný rozvoj města. Občané se také seznámí s možnostmi ekologického chování - čistoty, třídění a údržby veřejných prostranství. V kampani také bude zdůrazněna důležitá role chodců a cyklistů a jejich význam pro maloobchod. Závěr Odhadované výnosy z restriktivních opatření Na základě realistického scénáře technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému v roce 2007 o minimálně ,- Kč vyšší. Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč vystrojení a vyškolení 1 strážníka Kč mzdové náklady) pro navýšení strážníků o jednu osobu na ostrahu parkovacího systému. 6

7 B MOTIVACE Časový start od 1. července 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) Cílem je pokračovat v nastoupeném trendu zavádění nízkopodlažních autobusů. Díky dokončenému projektu Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, který realizoval Svazek obcí mikroregionu Táborsko s dotací z fondů EU se podařilo zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů MHD na cca 50%. Nakoupen byl také první nízkopodlažní kloubový autobus s pohonem na CNG, splňující nejpřísnější normy EU. Tyto autobusy budou tedy jednoznačným přínosem pro ekologii ve městě. Nově nakupované autobusy zvyšují komfort a použitelnost MHD zvláště pro skupinu osob se sníženou pohyblivostí, seniorů a maminek s kočárky. Pro další rozvoj je nutné optimalizovat využití nízkopodlažních vozidel tak, aby došlo k adekvátnímu navýšení počtu takzvaných garantovaných spojů. O víkendu budou přednostně provozovány právě nízkopodlažní autobusy. 2. Posílení dopravní obslužnosti spojů hlavní trasy tak, aby večerní spoje MHD mezi Táborem a Sezimovým Ústím od do hod. poskytovaly cca čtvrthodinové intervaly obsluh. V pracovní dny bude přidán noční spoj do Plané n. Lužnicí, jezdící dosud jen o víkendech. Posílení dopravní obslužnosti spojů linek 20 a 30 tak, aby existoval večerní a noční spoj, který zajistí odvoz občanů z centra domů. Započaté systémové změny v MHD. Pokud se navrhují zvýšené sazby za parkování a protažení parkovacích režimů, považujeme za mimořádně důležité poskytnout lidem alternativu. Návštěvy centrální části města, které jsou motivovány zejména kulturními a společenskými potřebami obyvatel, nechceme v žádném případě omezovat. Proto považujeme za vhodné nabídnout komfortní obsluhu v rámci celé aglomerace (protože návštěvy centrální části města mají nadmístní význam) a umožnit dopravní obsluhu na hlavní trase v intervalech cca 15 minut s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Je navrženo zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. 7

8 3. Městská policie, odbor dopravy, technické služby, COMETT, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Městská policie je pro výkon parkovacího systému nezbytná. Je nezbytná nejen pro zabezpečení restriktivních opatření (o tom už dnes ani nikdo nepochybuje) ale i v těch motivačních. Právě městská policie, společně s odborem dopravy a technickými službami sehrají důležitou roli pomocníků, rádců - policie pak i ochránce občanů a návštěvníků. Činnosti městské policie v oblasti parkovacího systému jsou navrženy následovně: 1) Předávání informací o možnosti parkování záchytná parkoviště, parkovací domy, ceny za parkování, bezplatná parkoviště 2) Předávání informací o možnosti využívat MHD zastávky, trasy, linky, 3) předávání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD Činnost působení v oblasti MHD: 1) Zvýšení bezpečnosti související s provozem MHD a) příležitostná přítomnost strážníků přímo v autobusech kontrola veřejného pořádku a ochrana majetku cestujících b) příležitostná přítomnost strážníků na zastávkách kontrola veřejného pořádku, ochrana majetku cestujících a dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD Jezděte s námi Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v autobusech MHD zajistí COMETT PLUS vytvoření vyčleněných ploch pro umisťování informačních a propagačních materiálů. 8

9 ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( K č ) Zvýšené tržby z parkovacího systému ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD od (od ) Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží od (od ) Jezděte s námi vytvoření výlepových ploch v autobusech (rámečky) ,- ( ,-) ,- ( ,-) ,- Celkem výnosy, náklady při změně MHD od (od ) CELKEM r , ,- ( ,-) ,- ( ,-) Časový start od 1. ledna 2008 v souvislosti s novými tarify a úpravami cen jízdného dle obvyklého postupu, vyvolaného zvyšující se cenou nákladů (pohonných hmot.) 4. Blanické předměstí - nové zastávkové body (na znamení) s ohledem na výsledky studie Blanického předměstí Předpokládáme realizaci zastávkových bodů zejména v návaznosti na novou výstavbu v Čekanicích a s realizací mostu přes nádraží. 5. Příprava linky zajíždějící do Pražského sídliště v Táboře Pražské a Náchodské sídliště jsou dnes, z hlediska dostupnosti, hůře obslouženy MHD. Naší snahou je více provázat tyto důležité městské části se systémem rychlé a komfortní MHD, která je plně integruje do dopravní dělby. 9

10 Návrh trasy na Pražském sídlišti 6. Příprava linky zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II. Příprava posílení dopravní obslužnosti Plané nad Lužnicí, včetně zastávky Strkov. Výkon a služby MHD jsou nejen problémem táborským, ale problémem celé aglomerace a tedy i dvou sousedních měst Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí. Vzhledem k lineární struktuře dopravního skeletu města, který MHD kopíruje, mají změny v jedné části města dopady na opačném konci aglomerace. Posílením dopravní obslužnosti nových čtvrtí a eliminace neúměrného vlivu automobilové dopravy je společným cílem, který řeší problémy všech tří měst. Všechny strategie bodu 6 a 7 vycházejí ze zpracované koncepce rozvoje MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí (UDIMO Ostrava, 2006) a nejsou nahodilou aktivitou. Cílem je mít fungující dynamické souměstí. 10

11 Návrh trasy v Sezimově Ústí II 11

12 7. Systémové změny v MHD, započaté a částečně realizované Bude pokračovat posílení dopravní obslužnosti MHD na hlavní trase v intervalech cca 15 minut, s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Bude pokračovat zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. Je navrhována změna a částečná optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. Prověřena bude rovněž možnost zjednodušení číslování spojů v jejich společných částech, které by mělo zjednodušit orientaci při používání MHD a působit pozitivně při volbě dopravního prostředku. Postupné zavádění taktového jízdního řádu MHD by vytvořilo snadno zapamatovatelné pravidlo. Usnadnilo by cestujícím rozhodnutí při volbě dopravního prostředku a mohlo by minimalizovat sjíždění autobusů na hlavní trase. Na základě prověření vytíženosti autobusů a jejich časových poloh bude připraven návrh optimálního intervalu. Připravováno bude zkrácení intervalu na lince 10/15 v sedle pracovního dne na 15 min. a zajištění prokladu linek 10/15 a 11/13/16 v nejširším možném rozsahu. Na ostatních směrech 2 a 3 bude cílem základní interval 60 min. se zkrácením intervalu na min. ve špičkách tak, aby zůstala zachována stávající kapacita linky. V rámci přípravy taktového jízdního řádu bude sledována návaznost na jízdní řády ČD. Vlaky přijíždějí ze všech směrů těsně před celou a odjíždějí v celou. Toto schéma železniční dopravy bude trvalé. Realizují se postupné kroky s cílem zprůjezdnit komunikaci mezi TESCO a Kauflandem do sídliště Nad Lužnicí pro MHD. Nebudou pak narušovány intervaly a proklady linek na hlavní trase dnešním zajížděním. Bude-li MHD jezdit na trasách s pevným taktem, je statisticky prokázané, že zájem cestujících bude mít růstovou tendenci. To je logika snadno zapamatovatelného a pravidelného jízdního řádu. Na trasách méně frekventovaných pak zvolíme, jak je výše uvedeno, takt řidší. Opět však pravidelný. Stejně důležité je i přehledné číslování linek MHD. Linky č.31,30 mají převážnou část trasy společnou, obdobně je tomu i u linek č. 20,21 a 40, 41. I zde nabídneme možnosti zjednodušení. Optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. může být pro občany zdánlivě zjednodušující ve smyslu používání celých čísel. Cestující ve skutečnosti sledují cenu jízdného podle barev, které určuje jízdní řád platný z každé zastávky. Za zjednodušení považujeme jednoznačně určené jízdné z dané zastávky do výstupní zastávky bez závislosti na trase (např. průjezd přes TESCO, nebo zajíždění přes Čelkovice, atd.). 12

13 Odhadované výnosy a ztráty z motivačních opatření 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů MHD na CNG Nové nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jsou oproti standardním městským autobusům o více jak 100 % dražší. Pokud bude zachován státní příslib poskytování dotací na vozy s alternativním pohonem, tak při nákupu 3 autobusů ročně se bude jednat o navýšení okolo 1 mil. Kč. Za každý autobus, na který nebude poskytnuta státní dotace, je nutné uvažovat s částkou navýšení nákupní ceny okolo 4 mil. Kč. Náklady budou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých měst a obcí, nikoliv do parkovací politiky 2. Vyšší četnost - obslužnost spojů linek MHD Podle kalkulace dopravce COMETT, s. r. o. budou odhadované ztráty MHD za rok na posílení dopravní obslužnosti na hlavní trase o ,- Kč vyšší 3. Městská policie, odbor dopravy, Comett, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši odhadované ztráty cca ,- Kč Vlídné město ( z toho suma ,- Kč vystrojení, vyškolení 1 strážníka mzdové náklady ) ztráty cca ,- Kč Jezděte s námi (propagační materiály, polepy autobusů) Finanční náročnost zabezpečení této aktivity : Náklady na vytištění informačního letáčku o bezpečnostních aktivitách městské policie souvisejících s parkováním ,- Kč 4. Blanické předměstí Zatím nejsou dopady známy, budou předmětem kalkulace komise MHD po zpracování studie dopravních opatření Blanického předměstí a mostu přes nádraží. 5. Linka zajíždějící do Pražského sídliště Byl zpracován první návrh trasy. Pokud bude tato varianta vedena pouze na úkor linky č.11, pak zajíždění přes Pražské sídliště nebude mít podstatný vliv na náklady linky. S dalším posilováním spojů na Pražské sídliště se nepočítá. (Kalkulace pro každý pár spojů navíc vychází za rok cca 220 tis.kč. Budeme li uvažovat např. s 8 páry spojů ve všední den a 4 páry spojů v So a Ne navíc, pak by roční náklady dosáhly 1,65 mil.kč za rok.) 6. Linka zajíždějící do vnitřní části Sezimovo Ústí II 13

14 Byla zpracována možná varianta trasy, která by prodloužila stávající linku č.11 o 2,4 km na spoji. To znamená minimální roční náklady při 12 spojích v pracovní den a 6 v So a Ne 350 tis.kč. Pro zavádění spojů navíc nad stávající rozsah, platí obdoba předcházejícího bodu. Do budoucna je potřeba vše řešit v souladu s ostatními navrhovanými opatřeními v provozu a vedení linek MHD. 7. Zajíždění linek č. 10 a 15 k autobusovému nádraží znamená zvýšení nákladů o zhruba 450 tis.kč ročně. Zavedení optimalizace 4 časových tarifů o 2 minuty na pásma 5, 10, 20 a minut by znamenalo bez úpravy tarifů pokles tržeb o 1,8 mil.kč za rok. Současné navýšení jízdného o 1,- Kč by přineslo zvýšení tržeb o cca 2,2 mil.kč. Vládou předkládaný návrh na zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 % bude znamenat propad tržeb z jízdného ve výši cca 1,5 mil. Kč. Současný tarif platí od a k je předpokládána změna tarifu, která by měla vyjadřovat inflační vývoj za uplynulé období s výhledem na další roky. Proto by minimální zvýšení základního jednotlivého jízdného od mělo být o 2,- Kč. I toto zvýšení jízdného však přinese pouze minimální přínos ve výši cca 700 tis. Kč. To znamená, že naprostá většina požadovaných úprav bude mít dopad do rozpočtů měst. ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( Kč ) Zvýšené tržby z parkovacího systému navýšení tržeb v roce 2008 oproti roku V nákladech zahrnutý vliv inflace , ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Program Jezděte s námi ,- Blanické předměstí, nové zastávky nejsou známy Linka MHD zajíždějící do Pražského sídliště Bez navýšení spojů 0,- Linka MHD zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II ,- Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží ,- Zavedení optimalizace časových tarifů ,- Navýšení jízdného o 2,- Kč ,- Připravovaná změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 % ,- (snížení tržeb) 14

15 Celkem výnosy, náklady CELKEM r , , ,- Závěr: Je zcela evidentní, že pobídky motivací výrazným způsobem převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z parkovacího systému se občanům vrací zpět a opět do dopravní obslužnosti. Nepříjemnou novinkou je změna DPH, která si vynucuje i zvýšení sazby jízdného. Ze všech dosavadních průzkumů však jednoznačně vyplývá, že ukazatel ceny je až umístěn z hlediska hodnocení až za poskytovanou kvalitou služeb MHD, četností spojů, pravidelným režimem a komfortem. A právě tyto skutečnosti se parkovací politika snaží vylepšit při zachování bezplatného jízdného pro seniory. Motivační opatření provedená v MHD by znamenaly dopad na rozpočet měst ve výši cca 5,9 mil.kč. Na pokrytí těchto nákladů bez běžné inflace nebude stačit ani zvýšení základního jednotlivého jízdného o 2,- Kč, které přinese zvýšení tržeb o cca 4 mil. Kč. Město Tábor může využít pro pokrytí těchto nákladů v rámci parkovací politiky zvýšené výnosy z parkování (současný odvod plateb na financování veřejného osvětlení však zůstane zachován).. Města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí možnost financování z parkovacích systémů nemají a vše musí krýt ze svých rozpočtů. Celkově bychom měli zachovat mírný propad dopadů financí na městské rozpočty (zejména v souvislosti se změnou sazby DPH). Některé kroky (posílení policie, nové BUS zastávky, apod.) by byly prováděny však jako běžná a vynucená investiční operativa. 15

16 Akční řada II. Fáze S platností od zkolaudování parkovacího domu pod Střelnicí ( cca od 01/2008) Pro výkon II. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Ten je posílen novou možností parkovacího domu, který sehraje klíčovou roli nejen v restrikcích a pobídkách ale i celkovém vzhledu města a jeho parteru. Společně s nimi se jako adekvátní protihodnota nabídnou i levné či bezplatné parkovací plochy (v systému P+R, tedy zaparkuj a chceš- li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P, tedy zaparkuj a pohodlně dojdi ke svému cíli, který je nedaleko). Plochy v ulicích, a bude jich čím dál méně, jsou právě plochami v ulicích města. Výkon pravidel II. fáze se děje ve znamení akčního programu MHD je moderní, MHD je potřebná. A RESTRIKCE 1. Městské ulice také lidem - úbytek parkovacích míst Staré město Postupně bude omezována nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování přímo v ulicích města. Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch a mobiliáře. Navržená redukce návštěvnického parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice Lokalita Žižkovo náměstí centrální část změna na jižní frontě na rezidentně abonentní Tržní náměstí parkovací plocha ke hradbám změna režimu v části přilehlé obytné zástavbě na rezidentně abonentní. Zbývající část bude ošetřena tarifem 20 Kč/hod. (lokálně se vymezí). Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Od

17 Náměstí Mikuláše z Husi 11 8 Nám. Fr. Křižíka úbytek v souvislosti s realizací okružní křižovatky. Může dojít i k mírné redukci na Palackého ul. není známa podoba proj. dokumentace Navržená redukce rezidentně abonentního parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice 16 0 Lokalita Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Žižkovo náměstí jižní část přilehlá k zástavbě 11 0 redukce bez náhrady Žižkovo náměstí severní část přilehlá k restauraci 6 0 Beseda redukce bez náhrady Náměstí Mikuláše z Husi Tržní náměstí u obytné zástavby zrušeno a vytvořená náhrada na parkovací ploše u hradeb Prostor před Střelnicí 7 Pouze pro ZTP 2. Zvýšené tarify za parkování na exkluzivních plochách (P+P) Konkrétní nastavení cen musí vždy korespondovat s aktuálním stavem nabídky a poptávky v dané lokalitě s případným zohledněním veřejného zájmu. Při návrhu zatřídění jednotlivých komunikací a parkovišť do příslušného cenového pásma musí být precizně stanovena predikce dalšího vývoje a musí být zachována podmínka jednoduchosti a čitelnosti parkovacího systému. V tomto okamžiku navrhujeme nově koncipovanou tarifní strukturu Starého města se dvěma parkovacími tarify: Krátkodobé parkování - ul.palackého, Žižkovo náměstí Střednědobé parkování nám. Mikoláše z Husi a část Tržního náměstí 17

18 Prostor Nového města bude i nadále pracovat s třemi druhy parkování: Krátkodobé parkování- nejdražší - tř.9.května, Střednědové parkování - ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova, část Husova náměstí před ul.9.května, + lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova přípustná i nižší sazba Dlouhodobé parkování - stávající lokality se zlevněnou sazbou část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle - celý den) Precizní nastavení parkovacích tarifů bude mimo jiných závislé i na míře fyzického omezení parkování na ulicích. Čím bude větší úbytek nabídky parkovacích míst v uličním profilu, tím větší bude muset být cenová restrikce. Vzhledem k aktuální dislokaci parkovacích objektů na Novém městě (OD Dvořák a Tabačka) lze o redukci nabídky uvažovat v ulicích Erbenova, Kollárova, Smetanova a případně i Chocholouškova. 3. Restrikce v parkování na přilehlých komunikacích Uvedené finanční dopady ve zvýšené sazbě za parkování s sebou ponesou i pochopitelnou snahu parkovat tam, kde je to zadarmo. Opatřením, které sníží nerovnoměrné vykrytí parkovacího systému, musí být realizace tzv. rezidentních ochranných štítů, které pomocí dopravních organizačních opatření eliminují parkování únikového návštěvnického segmentu a segmentu zaměstnaneckého parkování, které nemají v daném místě bydliště. Už dnes se ulice Vilové čtvrti setkávají se značným přetlakem poptávky po parkování. Lze odhadovat, že k podobným tlakům dojde i na přilehlých komunikacích v oblasti Starého města těch komunikací, které nejsou do režimu placeného parkování zahrnuty. Tyto plochy budou hlídány ve spolupráci s městkou policií. Pro všechny tyto komunikace, tedy komunikace stojící mimo systém placeného parkování, bude takové parkování vyloučené - s výjimkou těch lidí, kteří zde mají trvalé bydliště a nemohou parkovat jinde. 18

19 4. Den bez aut Forma automobilové restrikce bude v další fázi posílena. Po dobu konání budou plochy Žižkova náměstí, náměstí Mikuláše z Husi zcela uzavřeny pro automobily a otevřeny pro dětské hry a naučné akce různých forem a zaměření (od ), Parkování v ulicích 9. Května, Erbenova, Kolárova, Dobrovského, Vančurova budou uzavřena od ( ) bude prováděno blokové čištění ulic. Během dne se uskuteční dětské soutěže (ráno a dopoledne) a soutěže dospělých, zaměstnanců městského úřadu a oslovených organizací a firem (dopoledne a poledne). Tyto akce proběhnou na třech místech a každá z nich ponese jinou tématiku : náměstí TGM s tématy dopravní osvěty, významu MHD a prezentaci nového autobusu a mikrobusu, bezpečných kol do městského provozu, ekologického chování obyvatele - třídění, čistota veřejných prostranství, apod. náměstí Žižkovo s tématem soutěžení dospělých a dětí náměstí Mikuláše z Husi s tématem bezpečnosti silničního provozu, prezentace dopravní policie, radarového systému, zdravotního a záchranného systému V průběhu dne Bez aut půjde rovněž o prezentaci faktů, že pěší mobilita a vzhled veřejného prostranství jsou zcela zásadní pro výnos obchodních služeb a tvoří trvale udržitelnou a adekvátní protihodnotu pro nákupní centra. Již v předstihu zde budou umístěny značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odborů dopravy a školství mládeže a tělovýchovy, odboru životního prostředí, která ukáže proč je používání MHD pro města udržitelným a potřebným. B MOTIVACE 1. Parkovací plocha Pod Ptákem - zaměstnanecká P+G - park + go (zaparkuj a jdi - sazba s malou marží, finančně kryjící nezbytné investice) Pro zabezpečení konsolidace parkovacího systému - nabídky alternativ, je nutno přistoupit k urychlené realizaci parkovací plochy Pod ptákem. Realizace této plochy bude harmonizována s dokončením výstavby parkovacího domu Střelnice. Půjde o plochu ze zatravňovacích prvků umístěnou podél komunikace, s vysokým podílem zeleně a kapacitou maximálních 50 parkovacích míst. Plocha bude určená pro dlouhodobou klientelu zejména zaměstnance aktivit Starého města. Prověří se možnost osazení parkovacím automatem s degresivním tarifem (30 Kč / den). Souvisejícími opatřeními budou zejména: V případě vzniku dopravních kongescí bude instalován jednoduchý světelný informační systém volno/obsazeno, který bude napojen na operační pult městské policie. 19

20 K dané ploše nebude realizován naváděcí systém, aby prostor podhradí nebyl zatěžován zbytnou návštěvnickou dopravou. Komunikační síť není vhodná pro zvýšený pohyb automobilů. Parkovací plocha bude tedy mít velmi redukovanou kapacitu parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat vnitřní spádovou oblast města v sektoru zaměstnaneckém. 2. Parkovací plocha U bazénu P+R - park + ride (zaparkuj a jeď- bezplatné, dotovaný kam. systém) Jako plocha alternativní bude sloužit pro ty, kteří nechtějí v daném parkovacím systému nic platit. Dohled bude zajištěn kamerovým systémem, který bude plochu a zejména výjezd monitorovat (stejný případ kontroly jako u stávajících kamerových systémů). Ke zlepšení stavu kriminality a zvýšení pocitu bezpečí na parkovištích bude nutné prostory osadit kamerami. Pokud budeme vycházet z průměrných čísel, lze říci, že jeden plnohodnotný kamerový bod si vyžádá investici v částce ,- Kč, což by mohlo na běžné parkoviště postačovat. Prostřednictvím levné přepravní sazby v MHD bude možné rychle dojet do centrální části města. Pěší dostupnost je však také možná a zcela bezproblémová. Plocha bude uzavřená, s jedním vjezdem a výjezdem a kapacitě 80 parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat severní spádovou oblast města (směr Praha) + potřeby obyvatel vnitřní části města, bez rozlišení kategorií. 20

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze ( rok 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled,

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí

Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu Současný stav MHD I. fáze (rok 2008) II. fáze ( od roku 2009

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno.

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan 1. Úvod Technická zpráva k návrhu (7.3.2012) Návrh systému rozšířeného placeného stání v centrální oblasti Říčan je předkládán na základě požadavku

Více

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ Rada města Tábora vydává v souladu s ustanovením 23 odst. 1

Více

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna KORDIS JMK, spol s r. o. Nové sady 30, 602 00 Brno Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna souhrnný materiál Březen 2010 Materiál navazuje na jednání dne 4.

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility

Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy Města s dobrou adresou 30.4.2015, Olomouc Historie SUMP 1. Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Proč podnikat v železniční osobní dopravě. Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno železniční osobní Tomáš Pospíšil Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Struktura příspěvku 1. Formy podnikání v osobní železniční 2. Klíčové finanční indikátory 3. Zhodnocení podnikání v závazkové (dotované)

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Pražská integrovaná doprava Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro,

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění

Integrovaný plán mobility Ostrava. Průzkum veřejného mínění Integrovaný plán mobility Ostrava Průzkum veřejného mínění DOPRAVA V OSTRAVĚ JAKÉ JSOU VAŠE VIZE A PŘEDSTAVY? Objednatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Zastoupený: Ing. Ivo

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Koridory MHD České Budějovice

Koridory MHD České Budějovice Koridory MHD České Budějovice Ing. Vladimír Faltus 4. října 2011 Program prezentace Představení myšlenky a cílů koridorů MHD pro České Budějovice Koridor linky 3 (České Budějovice) ideová studie jako součást

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Parkovací politika s strategie veřejné dopravy v Táboře. Martin Jirovský místostarosta města Radek Čech Předseda dopravní komise rady města

Parkovací politika s strategie veřejné dopravy v Táboře. Martin Jirovský místostarosta města Radek Čech Předseda dopravní komise rady města Parkovací politika s strategie veřejné dopravy v Táboře Martin Jirovský místostarosta města Radek Čech Předseda dopravní komise rady města Prakticky všechna města velikosti okresního formátu (o větších

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

MANAGEMENT MOBILITY CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU MANAGEMENT MOBILITY Jiří Galatík OBSAH PREZENTACE 1. Definice 2. Cíle managementu mobility 3. Platformy pro management mobility 4. Nástroje managementu mobility 5. Situace v Evropě 6. Česká města a management

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Metropolitní linky v Praze

Metropolitní linky v Praze Metropolitní linky v Praze Celosíťová optimalizace efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy méně linek, kratší intervaly jednoduchost, přehlednost omezení souběhů, nevytížených spojů posílení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012 Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze Proč se to všechno dělalo Přizpůsobení tomu, kam dnes lidé skutečně jezdí Kratší intervaly v silných

Více

připravit nový návrh Územního plánu Prahy

připravit nový návrh Územního plánu Prahy Stavební fórum 2008 Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 2010 Praha město pro život Hlavním úkolem v oblasti územního plánování je připravit nový návrh Územního plánu

Více

Aplikace autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb ve středně velkých městech, konkrétně v Táborské aglomeraci

Aplikace autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb ve středně velkých městech, konkrétně v Táborské aglomeraci Aplikace autobusové dopravy s vysokou úrovní služeb ve středně velkých městech, konkrétně v Táborské aglomeraci Zpracováno pro Národní workshop k evropskému projektu COST TU0603 Buses with a High Level

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více