Parkovací politika města Tábora pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012"

Transkript

1 Parkovací politika města Tábora pro roky VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled, stabilizace parkovacího systému ) Autor strategie a zodpovědná osoba za realizaci systému Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. Partneři a spolupracovníci Ing. Hana Randová Ing. Erazim Troch Mgr.Ing. Radek Čech Komise dopravy Komise MHD Comett Plus, s.r.o. Komise parkování ACTIV, s.r.o. TST, s.r.o. Ing. Petr Horský Odbor rozvoje- pracoviště GIS 1

2 Parkovací politika - pracovní, předfinální verze III Úvodem Cílem politiky je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy a zajistit tak obyvatelům města Vizi zdravého a bezpečného místa k životu. Celá strategie je postavena na krédu Něco za něco. Tento pojem znamená, že pro každou restriktivní operaci je stanovena řada motivačních opatření. Je zcela evidentní, že zásady parkovací politiky plně vycházejí z obecných zásad Dopravní politiky a naplňují tak její operační programy (zejména pak kapitoly 5,6,7). Časové dávkování Celá strategie bude dávkována ve třech fázích, které mají časové prodlevy v řádu několika let. Koncepce pracuje s výhledem 6-ti let, s přihlédnutím k dlouhodobým cílům města. Pro investiční opatření však musejí být známé určité mantinely již v počátku strategických příprav. Začátek startu a operační nástroje Jako optimální se jeví výchozí termín druhé poloviny roku Tato startovací linie je slučitelná i s potřebami motivačních kritérií, které může MHD na sebe časově převzít. Jako cílové operační nástroje jsou stanoveny možnosti parkování a možnosti MHD. Tyto nástroje tak tvoří základní restriktivní a motivační pilíře pro usměrnění dlouhodobě udržitelného chování obyvatel města a jsou pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Program politiky však využívá i řadu dalších dílčích operačních nástrojů, které jsou zde také definovány (marketingové cíle, role městské policie, odboru dopravy města, apod.). 2

3 Akční řada I. Fáze S platností od 1. června 2007 Pro výkon I. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Je evidentní, že zde má město spolu s Technickými službami, výrazné nástroje na regulaci dopravy v klidu, kterou je schopno i následně ovlivňovat chod dopravy v pohybu. A RESTRIKCE S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny režimů v parkovacích kartách tak, aby nastal jasný impuls potřebě města řešit udržitelný prostor veřejného parteru, s minimalizací dopravní zátěže a snahou obyvatel řešit situaci automobilu parkovaného na veřejném prostranství, jako veřejnou záležitost, která není individuální a výlučně soukromou věcí majitele. Ze strany města se jedná o první impuls o cílenou snahu zajistit dostatek veřejného prostoru pro lidi a nikoliv pro auta. Termín EKOLOGICKÁ PROGRESE vychází ze základní premisy, že malá auta o malé spotřebě ve městě méně překážejí a nezatěžují jeho prostředí takovými emisemi. Je naším zájmem podporovat takové druhy dopravy, které jsou vůči nám všem šetrnější a u takových se nezdráháme stanovit nižší sazby za parkování. 1. Parkovací karty EKOLOGICKÁ PROGRESE 30% Vozidla vyrobena po 1. lednu 2004 (1. uvedení do provozu) o objemu válců motoru max ccm. mají nárok na slevu ve výši 30 % z příslušné ceny platí pouze pro nepřenosné PK. Pro oblasti Starého a Nového města se navrhuje následná úprava parkovacích režimů a) REZIDENT - má trvalé bydliště a je držitel-provozovatel vozidla: 1.vozidlo ,- Kč (dosud 500,- Kč) 2.a každé další vozidlo ,- Kč (dosud 2.000,- Kč) SNÍŽENÁ MOBILITA- ZTP, ZTTP, občané nad 70 let 1.vozidlo - 500,- Kč (dosud 500,- Kč) 3

4 - trvalé bydliště, ale není vlastník-provozovatel vozidla: každé vozidlo ,- Kč (dosud 4.000,- Kč) b) ABONENT ( firma - sídlo nebo provozovna v OPS) + MAJITEL NEMOVITOSTI: 1. Karta na SPZ (nepřenosná) 8.000,- Kč (dosud 4.000,- Kč) (Další PK již pouze přenosné) 1. Karta přenosná ,- Kč (dosud 1. přenosná Kč) 2. Karta přenosná , (dosud 2.a každá další ,- Kč) c) PŘEDPLATITELSKÁ PARKOVACÍ KARTA PRO TÁBOR - KOMPLET Každá parkovací karta ,- Kč (dosud ,-) S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny cen parkování na veřejných prostranství, která dnes vykazují nadměrnou obsazenost a svoji roli jednoznačně předřazují automobilům. Neutěšený stav centrální části Starého města by měl ve výhledové strategii sledovat zklidněné, humánní prostory s dostatkem pohybu pěších a cyklistů a limitovanou možností pohybu a parkování automobilů. 2. Parkovací plochy Plochy veřejných prostranství v centru by měly přebírat vždy možnosti parkování s těmi nejdražšími, časově limitovanými sazbami a časově limitovanou charakteristikou. Jedná se o plochy exklusivní, z pohledu města ziskové. Tento zisk však bude kumulován a použit cíleně opět do dopravy a to v podobě podpory MHD. Parkovací plochy: Oblasti placeného stání, Staré a Nové město, chápané v režimu následujícím a) P+P- park and pay- exklusivní sazba- zisková (park and pay- zaparkuj a zaplať) a) 40,- Kč/hod. (minimum. 20,- Kč/30 min.) část Husova náměstí před ul.9.května, ul.9.května, nám.fr.křižíka, ul.palackého, Žižkovo náměstí b) 30,- Kč/hod. (minimum. 15,- Kč/30 min.) ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova c) 20,- Kč/hod. (minimum. 10,- Kč/30 min.) lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova, nám.mikuláše z Husi d) 30,- Kč/den (minimum. 15,- Kč/hod.) - stávající lokality se zlevněnou sazbou spodní část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy, Tržní náměstí do

5 Název Park&Go (P&G) ve smyslu zaparkuj a jdi, je termínem používaným spíše pro lokality záchytného parkování na okraji centra města s docházkovou vzdálenosti 300 až 500 m. Pro podmínky Tábora se tudíž jedná spíše o projekty Střelnice, Parkány, AN. Pro pouliční parkování jsou v Evropě používány termíny Short time parking zone nebo Kurzzeitparken. Proto i v dalších etapách rozvoje TPS (táborský parkovací systém) se budeme snažit skloubit terminologií s obecnými evropskými standardy. Pracovně navrhujeme pro placené pouliční parkování použít termín P&P (Parkuj a plať). 3. Provozní doba S navýšením doby souvisí i prodloužení parkovacích režimů na Starém městě a to až do pozdních večerních hodin. Důvodem je značné vytížení centrální části města parkováním a to nejen v průběhu víkendu, ale i průběhu celého týdne. pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle- celý den) 4. Městská policie Rajonizace, jako nový prvek organizační práce policie, má za následek úbytek pracovních sil pro dozor nad parkovacím systémem. Podle usnesení rady města pro parkovací systém byli vyčleněni dva lidé, kteří tuto agendu trvale vykonávali. Ti však byli od počátku roku 2007 přesunuti na pochůzkovou činnost. Parkovací systém bude navíc doplněn o další parkovací plochy (parkovací domy). Stejně tak se výrazným způsobem změní i dosavadní cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního opětovného posílení městské policie o dva lidi a to výhradně pro potřeby parkovacího systému. Navrženo je tedy posílení o dva lidi, jejichž činnost bude zaměřena výhradně na kontrolu dodržování pravidel a ostrahu parkovacího systému. 5

6 5. Den bez aut Dosavadní bezzubá forma automobilové restrikce nezaznamenala u řidičů žádný ohlas. Pokud se máme snažit nastolit možnosti alternativ a osvěty, musíme aplikovat daleko účinnější formy automobilové restrikce s motivacemi. Po dobu konání bude plocha Žižkova náměstí uzavřena pro automobily a otevřena pro dětské hry (od ), na tř. 9. května bude vyloučena možnost parkování od ( ) a příslušné úseky budou čištěny. V průběhu dne bez aut dojde k osvětovým kampaním. Již v předstihu zde bude umístěno značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odboru dopravy, odboru rozvoje, odboru školství a odboru životního prostředí, která ukáže, proč je preference MHD nutná pro trvale udržitelný rozvoj města. Občané se také seznámí s možnostmi ekologického chování - čistoty, třídění a údržby veřejných prostranství. V kampani také bude zdůrazněna důležitá role chodců a cyklistů a jejich význam pro maloobchod. Závěr Odhadované výnosy z restriktivních opatření Na základě realistického scénáře technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému v roce 2007 o minimálně ,- Kč vyšší. Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč vystrojení a vyškolení 1 strážníka Kč mzdové náklady) pro navýšení strážníků o jednu osobu na ostrahu parkovacího systému. 6

7 B MOTIVACE Časový start od 1. července 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) Cílem je pokračovat v nastoupeném trendu zavádění nízkopodlažních autobusů. Díky dokončenému projektu Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, který realizoval Svazek obcí mikroregionu Táborsko s dotací z fondů EU se podařilo zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů MHD na cca 50%. Nakoupen byl také první nízkopodlažní kloubový autobus s pohonem na CNG, splňující nejpřísnější normy EU. Tyto autobusy budou tedy jednoznačným přínosem pro ekologii ve městě. Nově nakupované autobusy zvyšují komfort a použitelnost MHD zvláště pro skupinu osob se sníženou pohyblivostí, seniorů a maminek s kočárky. Pro další rozvoj je nutné optimalizovat využití nízkopodlažních vozidel tak, aby došlo k adekvátnímu navýšení počtu takzvaných garantovaných spojů. O víkendu budou přednostně provozovány právě nízkopodlažní autobusy. 2. Posílení dopravní obslužnosti spojů hlavní trasy tak, aby večerní spoje MHD mezi Táborem a Sezimovým Ústím od do hod. poskytovaly cca čtvrthodinové intervaly obsluh. V pracovní dny bude přidán noční spoj do Plané n. Lužnicí, jezdící dosud jen o víkendech. Posílení dopravní obslužnosti spojů linek 20 a 30 tak, aby existoval večerní a noční spoj, který zajistí odvoz občanů z centra domů. Započaté systémové změny v MHD. Pokud se navrhují zvýšené sazby za parkování a protažení parkovacích režimů, považujeme za mimořádně důležité poskytnout lidem alternativu. Návštěvy centrální části města, které jsou motivovány zejména kulturními a společenskými potřebami obyvatel, nechceme v žádném případě omezovat. Proto považujeme za vhodné nabídnout komfortní obsluhu v rámci celé aglomerace (protože návštěvy centrální části města mají nadmístní význam) a umožnit dopravní obsluhu na hlavní trase v intervalech cca 15 minut s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Je navrženo zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. 7

8 3. Městská policie, odbor dopravy, technické služby, COMETT, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Městská policie je pro výkon parkovacího systému nezbytná. Je nezbytná nejen pro zabezpečení restriktivních opatření (o tom už dnes ani nikdo nepochybuje) ale i v těch motivačních. Právě městská policie, společně s odborem dopravy a technickými službami sehrají důležitou roli pomocníků, rádců - policie pak i ochránce občanů a návštěvníků. Činnosti městské policie v oblasti parkovacího systému jsou navrženy následovně: 1) Předávání informací o možnosti parkování záchytná parkoviště, parkovací domy, ceny za parkování, bezplatná parkoviště 2) Předávání informací o možnosti využívat MHD zastávky, trasy, linky, 3) předávání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD Činnost působení v oblasti MHD: 1) Zvýšení bezpečnosti související s provozem MHD a) příležitostná přítomnost strážníků přímo v autobusech kontrola veřejného pořádku a ochrana majetku cestujících b) příležitostná přítomnost strážníků na zastávkách kontrola veřejného pořádku, ochrana majetku cestujících a dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD Jezděte s námi Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v autobusech MHD zajistí COMETT PLUS vytvoření vyčleněných ploch pro umisťování informačních a propagačních materiálů. 8

9 ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( K č ) Zvýšené tržby z parkovacího systému ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD od (od ) Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží od (od ) Jezděte s námi vytvoření výlepových ploch v autobusech (rámečky) ,- ( ,-) ,- ( ,-) ,- Celkem výnosy, náklady při změně MHD od (od ) CELKEM r , ,- ( ,-) ,- ( ,-) Časový start od 1. ledna 2008 v souvislosti s novými tarify a úpravami cen jízdného dle obvyklého postupu, vyvolaného zvyšující se cenou nákladů (pohonných hmot.) 4. Blanické předměstí - nové zastávkové body (na znamení) s ohledem na výsledky studie Blanického předměstí Předpokládáme realizaci zastávkových bodů zejména v návaznosti na novou výstavbu v Čekanicích a s realizací mostu přes nádraží. 5. Příprava linky zajíždějící do Pražského sídliště v Táboře Pražské a Náchodské sídliště jsou dnes, z hlediska dostupnosti, hůře obslouženy MHD. Naší snahou je více provázat tyto důležité městské části se systémem rychlé a komfortní MHD, která je plně integruje do dopravní dělby. 9

10 Návrh trasy na Pražském sídlišti 6. Příprava linky zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II. Příprava posílení dopravní obslužnosti Plané nad Lužnicí, včetně zastávky Strkov. Výkon a služby MHD jsou nejen problémem táborským, ale problémem celé aglomerace a tedy i dvou sousedních měst Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí. Vzhledem k lineární struktuře dopravního skeletu města, který MHD kopíruje, mají změny v jedné části města dopady na opačném konci aglomerace. Posílením dopravní obslužnosti nových čtvrtí a eliminace neúměrného vlivu automobilové dopravy je společným cílem, který řeší problémy všech tří měst. Všechny strategie bodu 6 a 7 vycházejí ze zpracované koncepce rozvoje MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí (UDIMO Ostrava, 2006) a nejsou nahodilou aktivitou. Cílem je mít fungující dynamické souměstí. 10

11 Návrh trasy v Sezimově Ústí II 11

12 7. Systémové změny v MHD, započaté a částečně realizované Bude pokračovat posílení dopravní obslužnosti MHD na hlavní trase v intervalech cca 15 minut, s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Bude pokračovat zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. Je navrhována změna a částečná optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. Prověřena bude rovněž možnost zjednodušení číslování spojů v jejich společných částech, které by mělo zjednodušit orientaci při používání MHD a působit pozitivně při volbě dopravního prostředku. Postupné zavádění taktového jízdního řádu MHD by vytvořilo snadno zapamatovatelné pravidlo. Usnadnilo by cestujícím rozhodnutí při volbě dopravního prostředku a mohlo by minimalizovat sjíždění autobusů na hlavní trase. Na základě prověření vytíženosti autobusů a jejich časových poloh bude připraven návrh optimálního intervalu. Připravováno bude zkrácení intervalu na lince 10/15 v sedle pracovního dne na 15 min. a zajištění prokladu linek 10/15 a 11/13/16 v nejširším možném rozsahu. Na ostatních směrech 2 a 3 bude cílem základní interval 60 min. se zkrácením intervalu na min. ve špičkách tak, aby zůstala zachována stávající kapacita linky. V rámci přípravy taktového jízdního řádu bude sledována návaznost na jízdní řády ČD. Vlaky přijíždějí ze všech směrů těsně před celou a odjíždějí v celou. Toto schéma železniční dopravy bude trvalé. Realizují se postupné kroky s cílem zprůjezdnit komunikaci mezi TESCO a Kauflandem do sídliště Nad Lužnicí pro MHD. Nebudou pak narušovány intervaly a proklady linek na hlavní trase dnešním zajížděním. Bude-li MHD jezdit na trasách s pevným taktem, je statisticky prokázané, že zájem cestujících bude mít růstovou tendenci. To je logika snadno zapamatovatelného a pravidelného jízdního řádu. Na trasách méně frekventovaných pak zvolíme, jak je výše uvedeno, takt řidší. Opět však pravidelný. Stejně důležité je i přehledné číslování linek MHD. Linky č.31,30 mají převážnou část trasy společnou, obdobně je tomu i u linek č. 20,21 a 40, 41. I zde nabídneme možnosti zjednodušení. Optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. může být pro občany zdánlivě zjednodušující ve smyslu používání celých čísel. Cestující ve skutečnosti sledují cenu jízdného podle barev, které určuje jízdní řád platný z každé zastávky. Za zjednodušení považujeme jednoznačně určené jízdné z dané zastávky do výstupní zastávky bez závislosti na trase (např. průjezd přes TESCO, nebo zajíždění přes Čelkovice, atd.). 12

13 Odhadované výnosy a ztráty z motivačních opatření 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů MHD na CNG Nové nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jsou oproti standardním městským autobusům o více jak 100 % dražší. Pokud bude zachován státní příslib poskytování dotací na vozy s alternativním pohonem, tak při nákupu 3 autobusů ročně se bude jednat o navýšení okolo 1 mil. Kč. Za každý autobus, na který nebude poskytnuta státní dotace, je nutné uvažovat s částkou navýšení nákupní ceny okolo 4 mil. Kč. Náklady budou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých měst a obcí, nikoliv do parkovací politiky 2. Vyšší četnost - obslužnost spojů linek MHD Podle kalkulace dopravce COMETT, s. r. o. budou odhadované ztráty MHD za rok na posílení dopravní obslužnosti na hlavní trase o ,- Kč vyšší 3. Městská policie, odbor dopravy, Comett, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši odhadované ztráty cca ,- Kč Vlídné město ( z toho suma ,- Kč vystrojení, vyškolení 1 strážníka mzdové náklady ) ztráty cca ,- Kč Jezděte s námi (propagační materiály, polepy autobusů) Finanční náročnost zabezpečení této aktivity : Náklady na vytištění informačního letáčku o bezpečnostních aktivitách městské policie souvisejících s parkováním ,- Kč 4. Blanické předměstí Zatím nejsou dopady známy, budou předmětem kalkulace komise MHD po zpracování studie dopravních opatření Blanického předměstí a mostu přes nádraží. 5. Linka zajíždějící do Pražského sídliště Byl zpracován první návrh trasy. Pokud bude tato varianta vedena pouze na úkor linky č.11, pak zajíždění přes Pražské sídliště nebude mít podstatný vliv na náklady linky. S dalším posilováním spojů na Pražské sídliště se nepočítá. (Kalkulace pro každý pár spojů navíc vychází za rok cca 220 tis.kč. Budeme li uvažovat např. s 8 páry spojů ve všední den a 4 páry spojů v So a Ne navíc, pak by roční náklady dosáhly 1,65 mil.kč za rok.) 6. Linka zajíždějící do vnitřní části Sezimovo Ústí II 13

14 Byla zpracována možná varianta trasy, která by prodloužila stávající linku č.11 o 2,4 km na spoji. To znamená minimální roční náklady při 12 spojích v pracovní den a 6 v So a Ne 350 tis.kč. Pro zavádění spojů navíc nad stávající rozsah, platí obdoba předcházejícího bodu. Do budoucna je potřeba vše řešit v souladu s ostatními navrhovanými opatřeními v provozu a vedení linek MHD. 7. Zajíždění linek č. 10 a 15 k autobusovému nádraží znamená zvýšení nákladů o zhruba 450 tis.kč ročně. Zavedení optimalizace 4 časových tarifů o 2 minuty na pásma 5, 10, 20 a minut by znamenalo bez úpravy tarifů pokles tržeb o 1,8 mil.kč za rok. Současné navýšení jízdného o 1,- Kč by přineslo zvýšení tržeb o cca 2,2 mil.kč. Vládou předkládaný návrh na zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 % bude znamenat propad tržeb z jízdného ve výši cca 1,5 mil. Kč. Současný tarif platí od a k je předpokládána změna tarifu, která by měla vyjadřovat inflační vývoj za uplynulé období s výhledem na další roky. Proto by minimální zvýšení základního jednotlivého jízdného od mělo být o 2,- Kč. I toto zvýšení jízdného však přinese pouze minimální přínos ve výši cca 700 tis. Kč. To znamená, že naprostá většina požadovaných úprav bude mít dopad do rozpočtů měst. ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( Kč ) Zvýšené tržby z parkovacího systému navýšení tržeb v roce 2008 oproti roku V nákladech zahrnutý vliv inflace , ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Program Jezděte s námi ,- Blanické předměstí, nové zastávky nejsou známy Linka MHD zajíždějící do Pražského sídliště Bez navýšení spojů 0,- Linka MHD zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II ,- Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží ,- Zavedení optimalizace časových tarifů ,- Navýšení jízdného o 2,- Kč ,- Připravovaná změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 % ,- (snížení tržeb) 14

15 Celkem výnosy, náklady CELKEM r , , ,- Závěr: Je zcela evidentní, že pobídky motivací výrazným způsobem převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z parkovacího systému se občanům vrací zpět a opět do dopravní obslužnosti. Nepříjemnou novinkou je změna DPH, která si vynucuje i zvýšení sazby jízdného. Ze všech dosavadních průzkumů však jednoznačně vyplývá, že ukazatel ceny je až umístěn z hlediska hodnocení až za poskytovanou kvalitou služeb MHD, četností spojů, pravidelným režimem a komfortem. A právě tyto skutečnosti se parkovací politika snaží vylepšit při zachování bezplatného jízdného pro seniory. Motivační opatření provedená v MHD by znamenaly dopad na rozpočet měst ve výši cca 5,9 mil.kč. Na pokrytí těchto nákladů bez běžné inflace nebude stačit ani zvýšení základního jednotlivého jízdného o 2,- Kč, které přinese zvýšení tržeb o cca 4 mil. Kč. Město Tábor může využít pro pokrytí těchto nákladů v rámci parkovací politiky zvýšené výnosy z parkování (současný odvod plateb na financování veřejného osvětlení však zůstane zachován).. Města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí možnost financování z parkovacích systémů nemají a vše musí krýt ze svých rozpočtů. Celkově bychom měli zachovat mírný propad dopadů financí na městské rozpočty (zejména v souvislosti se změnou sazby DPH). Některé kroky (posílení policie, nové BUS zastávky, apod.) by byly prováděny však jako běžná a vynucená investiční operativa. 15

16 Akční řada II. Fáze S platností od zkolaudování parkovacího domu pod Střelnicí ( cca od 01/2008) Pro výkon II. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Ten je posílen novou možností parkovacího domu, který sehraje klíčovou roli nejen v restrikcích a pobídkách ale i celkovém vzhledu města a jeho parteru. Společně s nimi se jako adekvátní protihodnota nabídnou i levné či bezplatné parkovací plochy (v systému P+R, tedy zaparkuj a chceš- li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P, tedy zaparkuj a pohodlně dojdi ke svému cíli, který je nedaleko). Plochy v ulicích, a bude jich čím dál méně, jsou právě plochami v ulicích města. Výkon pravidel II. fáze se děje ve znamení akčního programu MHD je moderní, MHD je potřebná. A RESTRIKCE 1. Městské ulice také lidem - úbytek parkovacích míst Staré město Postupně bude omezována nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování přímo v ulicích města. Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch a mobiliáře. Navržená redukce návštěvnického parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice Lokalita Žižkovo náměstí centrální část změna na jižní frontě na rezidentně abonentní Tržní náměstí parkovací plocha ke hradbám změna režimu v části přilehlé obytné zástavbě na rezidentně abonentní. Zbývající část bude ošetřena tarifem 20 Kč/hod. (lokálně se vymezí). Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Od

17 Náměstí Mikuláše z Husi 11 8 Nám. Fr. Křižíka úbytek v souvislosti s realizací okružní křižovatky. Může dojít i k mírné redukci na Palackého ul. není známa podoba proj. dokumentace Navržená redukce rezidentně abonentního parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice 16 0 Lokalita Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Žižkovo náměstí jižní část přilehlá k zástavbě 11 0 redukce bez náhrady Žižkovo náměstí severní část přilehlá k restauraci 6 0 Beseda redukce bez náhrady Náměstí Mikuláše z Husi Tržní náměstí u obytné zástavby zrušeno a vytvořená náhrada na parkovací ploše u hradeb Prostor před Střelnicí 7 Pouze pro ZTP 2. Zvýšené tarify za parkování na exkluzivních plochách (P+P) Konkrétní nastavení cen musí vždy korespondovat s aktuálním stavem nabídky a poptávky v dané lokalitě s případným zohledněním veřejného zájmu. Při návrhu zatřídění jednotlivých komunikací a parkovišť do příslušného cenového pásma musí být precizně stanovena predikce dalšího vývoje a musí být zachována podmínka jednoduchosti a čitelnosti parkovacího systému. V tomto okamžiku navrhujeme nově koncipovanou tarifní strukturu Starého města se dvěma parkovacími tarify: Krátkodobé parkování - ul.palackého, Žižkovo náměstí Střednědobé parkování nám. Mikoláše z Husi a část Tržního náměstí 17

18 Prostor Nového města bude i nadále pracovat s třemi druhy parkování: Krátkodobé parkování- nejdražší - tř.9.května, Střednědové parkování - ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova, část Husova náměstí před ul.9.května, + lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova přípustná i nižší sazba Dlouhodobé parkování - stávající lokality se zlevněnou sazbou část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle - celý den) Precizní nastavení parkovacích tarifů bude mimo jiných závislé i na míře fyzického omezení parkování na ulicích. Čím bude větší úbytek nabídky parkovacích míst v uličním profilu, tím větší bude muset být cenová restrikce. Vzhledem k aktuální dislokaci parkovacích objektů na Novém městě (OD Dvořák a Tabačka) lze o redukci nabídky uvažovat v ulicích Erbenova, Kollárova, Smetanova a případně i Chocholouškova. 3. Restrikce v parkování na přilehlých komunikacích Uvedené finanční dopady ve zvýšené sazbě za parkování s sebou ponesou i pochopitelnou snahu parkovat tam, kde je to zadarmo. Opatřením, které sníží nerovnoměrné vykrytí parkovacího systému, musí být realizace tzv. rezidentních ochranných štítů, které pomocí dopravních organizačních opatření eliminují parkování únikového návštěvnického segmentu a segmentu zaměstnaneckého parkování, které nemají v daném místě bydliště. Už dnes se ulice Vilové čtvrti setkávají se značným přetlakem poptávky po parkování. Lze odhadovat, že k podobným tlakům dojde i na přilehlých komunikacích v oblasti Starého města těch komunikací, které nejsou do režimu placeného parkování zahrnuty. Tyto plochy budou hlídány ve spolupráci s městkou policií. Pro všechny tyto komunikace, tedy komunikace stojící mimo systém placeného parkování, bude takové parkování vyloučené - s výjimkou těch lidí, kteří zde mají trvalé bydliště a nemohou parkovat jinde. 18

19 4. Den bez aut Forma automobilové restrikce bude v další fázi posílena. Po dobu konání budou plochy Žižkova náměstí, náměstí Mikuláše z Husi zcela uzavřeny pro automobily a otevřeny pro dětské hry a naučné akce různých forem a zaměření (od ), Parkování v ulicích 9. Května, Erbenova, Kolárova, Dobrovského, Vančurova budou uzavřena od ( ) bude prováděno blokové čištění ulic. Během dne se uskuteční dětské soutěže (ráno a dopoledne) a soutěže dospělých, zaměstnanců městského úřadu a oslovených organizací a firem (dopoledne a poledne). Tyto akce proběhnou na třech místech a každá z nich ponese jinou tématiku : náměstí TGM s tématy dopravní osvěty, významu MHD a prezentaci nového autobusu a mikrobusu, bezpečných kol do městského provozu, ekologického chování obyvatele - třídění, čistota veřejných prostranství, apod. náměstí Žižkovo s tématem soutěžení dospělých a dětí náměstí Mikuláše z Husi s tématem bezpečnosti silničního provozu, prezentace dopravní policie, radarového systému, zdravotního a záchranného systému V průběhu dne Bez aut půjde rovněž o prezentaci faktů, že pěší mobilita a vzhled veřejného prostranství jsou zcela zásadní pro výnos obchodních služeb a tvoří trvale udržitelnou a adekvátní protihodnotu pro nákupní centra. Již v předstihu zde budou umístěny značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odborů dopravy a školství mládeže a tělovýchovy, odboru životního prostředí, která ukáže proč je používání MHD pro města udržitelným a potřebným. B MOTIVACE 1. Parkovací plocha Pod Ptákem - zaměstnanecká P+G - park + go (zaparkuj a jdi - sazba s malou marží, finančně kryjící nezbytné investice) Pro zabezpečení konsolidace parkovacího systému - nabídky alternativ, je nutno přistoupit k urychlené realizaci parkovací plochy Pod ptákem. Realizace této plochy bude harmonizována s dokončením výstavby parkovacího domu Střelnice. Půjde o plochu ze zatravňovacích prvků umístěnou podél komunikace, s vysokým podílem zeleně a kapacitou maximálních 50 parkovacích míst. Plocha bude určená pro dlouhodobou klientelu zejména zaměstnance aktivit Starého města. Prověří se možnost osazení parkovacím automatem s degresivním tarifem (30 Kč / den). Souvisejícími opatřeními budou zejména: V případě vzniku dopravních kongescí bude instalován jednoduchý světelný informační systém volno/obsazeno, který bude napojen na operační pult městské policie. 19

20 K dané ploše nebude realizován naváděcí systém, aby prostor podhradí nebyl zatěžován zbytnou návštěvnickou dopravou. Komunikační síť není vhodná pro zvýšený pohyb automobilů. Parkovací plocha bude tedy mít velmi redukovanou kapacitu parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat vnitřní spádovou oblast města v sektoru zaměstnaneckém. 2. Parkovací plocha U bazénu P+R - park + ride (zaparkuj a jeď- bezplatné, dotovaný kam. systém) Jako plocha alternativní bude sloužit pro ty, kteří nechtějí v daném parkovacím systému nic platit. Dohled bude zajištěn kamerovým systémem, který bude plochu a zejména výjezd monitorovat (stejný případ kontroly jako u stávajících kamerových systémů). Ke zlepšení stavu kriminality a zvýšení pocitu bezpečí na parkovištích bude nutné prostory osadit kamerami. Pokud budeme vycházet z průměrných čísel, lze říci, že jeden plnohodnotný kamerový bod si vyžádá investici v částce ,- Kč, což by mohlo na běžné parkoviště postačovat. Prostřednictvím levné přepravní sazby v MHD bude možné rychle dojet do centrální části města. Pěší dostupnost je však také možná a zcela bezproblémová. Plocha bude uzavřená, s jedním vjezdem a výjezdem a kapacitě 80 parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat severní spádovou oblast města (směr Praha) + potřeby obyvatel vnitřní části města, bez rozlišení kategorií. 20

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy Příloha k č. j. MHMP 1573312/2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Ostrava, listopad 2011 Úvod...3 1.Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících...3 1.1.Železniční doprava...3 1.2.Autobusová doprava...4

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008

ejné podpory regionu soudržnosti Jihozápad PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Červen 2008 Řešení problematiky veřejn ejné podpory v Regionáln lním m operačním m programu regionu soudržnosti Jihozápad Červen 2008 PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: ÚVOD 3 I. OBECNÉ POKYNY 4 Klasifikace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více