Parkovací politika města Tábora pro roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012"

Transkript

1 Parkovací politika města Tábora pro roky VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled, stabilizace parkovacího systému ) Autor strategie a zodpovědná osoba za realizaci systému Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. Partneři a spolupracovníci Ing. Hana Randová Ing. Erazim Troch Mgr.Ing. Radek Čech Komise dopravy Komise MHD Comett Plus, s.r.o. Komise parkování ACTIV, s.r.o. TST, s.r.o. Ing. Petr Horský Odbor rozvoje- pracoviště GIS 1

2 Parkovací politika - pracovní, předfinální verze III Úvodem Cílem politiky je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy a zajistit tak obyvatelům města Vizi zdravého a bezpečného místa k životu. Celá strategie je postavena na krédu Něco za něco. Tento pojem znamená, že pro každou restriktivní operaci je stanovena řada motivačních opatření. Je zcela evidentní, že zásady parkovací politiky plně vycházejí z obecných zásad Dopravní politiky a naplňují tak její operační programy (zejména pak kapitoly 5,6,7). Časové dávkování Celá strategie bude dávkována ve třech fázích, které mají časové prodlevy v řádu několika let. Koncepce pracuje s výhledem 6-ti let, s přihlédnutím k dlouhodobým cílům města. Pro investiční opatření však musejí být známé určité mantinely již v počátku strategických příprav. Začátek startu a operační nástroje Jako optimální se jeví výchozí termín druhé poloviny roku Tato startovací linie je slučitelná i s potřebami motivačních kritérií, které může MHD na sebe časově převzít. Jako cílové operační nástroje jsou stanoveny možnosti parkování a možnosti MHD. Tyto nástroje tak tvoří základní restriktivní a motivační pilíře pro usměrnění dlouhodobě udržitelného chování obyvatel města a jsou pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Program politiky však využívá i řadu dalších dílčích operačních nástrojů, které jsou zde také definovány (marketingové cíle, role městské policie, odboru dopravy města, apod.). 2

3 Akční řada I. Fáze S platností od 1. června 2007 Pro výkon I. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Je evidentní, že zde má město spolu s Technickými službami, výrazné nástroje na regulaci dopravy v klidu, kterou je schopno i následně ovlivňovat chod dopravy v pohybu. A RESTRIKCE S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny režimů v parkovacích kartách tak, aby nastal jasný impuls potřebě města řešit udržitelný prostor veřejného parteru, s minimalizací dopravní zátěže a snahou obyvatel řešit situaci automobilu parkovaného na veřejném prostranství, jako veřejnou záležitost, která není individuální a výlučně soukromou věcí majitele. Ze strany města se jedná o první impuls o cílenou snahu zajistit dostatek veřejného prostoru pro lidi a nikoliv pro auta. Termín EKOLOGICKÁ PROGRESE vychází ze základní premisy, že malá auta o malé spotřebě ve městě méně překážejí a nezatěžují jeho prostředí takovými emisemi. Je naším zájmem podporovat takové druhy dopravy, které jsou vůči nám všem šetrnější a u takových se nezdráháme stanovit nižší sazby za parkování. 1. Parkovací karty EKOLOGICKÁ PROGRESE 30% Vozidla vyrobena po 1. lednu 2004 (1. uvedení do provozu) o objemu válců motoru max ccm. mají nárok na slevu ve výši 30 % z příslušné ceny platí pouze pro nepřenosné PK. Pro oblasti Starého a Nového města se navrhuje následná úprava parkovacích režimů a) REZIDENT - má trvalé bydliště a je držitel-provozovatel vozidla: 1.vozidlo ,- Kč (dosud 500,- Kč) 2.a každé další vozidlo ,- Kč (dosud 2.000,- Kč) SNÍŽENÁ MOBILITA- ZTP, ZTTP, občané nad 70 let 1.vozidlo - 500,- Kč (dosud 500,- Kč) 3

4 - trvalé bydliště, ale není vlastník-provozovatel vozidla: každé vozidlo ,- Kč (dosud 4.000,- Kč) b) ABONENT ( firma - sídlo nebo provozovna v OPS) + MAJITEL NEMOVITOSTI: 1. Karta na SPZ (nepřenosná) 8.000,- Kč (dosud 4.000,- Kč) (Další PK již pouze přenosné) 1. Karta přenosná ,- Kč (dosud 1. přenosná Kč) 2. Karta přenosná , (dosud 2.a každá další ,- Kč) c) PŘEDPLATITELSKÁ PARKOVACÍ KARTA PRO TÁBOR - KOMPLET Každá parkovací karta ,- Kč (dosud ,-) S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny cen parkování na veřejných prostranství, která dnes vykazují nadměrnou obsazenost a svoji roli jednoznačně předřazují automobilům. Neutěšený stav centrální části Starého města by měl ve výhledové strategii sledovat zklidněné, humánní prostory s dostatkem pohybu pěších a cyklistů a limitovanou možností pohybu a parkování automobilů. 2. Parkovací plochy Plochy veřejných prostranství v centru by měly přebírat vždy možnosti parkování s těmi nejdražšími, časově limitovanými sazbami a časově limitovanou charakteristikou. Jedná se o plochy exklusivní, z pohledu města ziskové. Tento zisk však bude kumulován a použit cíleně opět do dopravy a to v podobě podpory MHD. Parkovací plochy: Oblasti placeného stání, Staré a Nové město, chápané v režimu následujícím a) P+P- park and pay- exklusivní sazba- zisková (park and pay- zaparkuj a zaplať) a) 40,- Kč/hod. (minimum. 20,- Kč/30 min.) část Husova náměstí před ul.9.května, ul.9.května, nám.fr.křižíka, ul.palackého, Žižkovo náměstí b) 30,- Kč/hod. (minimum. 15,- Kč/30 min.) ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova c) 20,- Kč/hod. (minimum. 10,- Kč/30 min.) lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova, nám.mikuláše z Husi d) 30,- Kč/den (minimum. 15,- Kč/hod.) - stávající lokality se zlevněnou sazbou spodní část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy, Tržní náměstí do

5 Název Park&Go (P&G) ve smyslu zaparkuj a jdi, je termínem používaným spíše pro lokality záchytného parkování na okraji centra města s docházkovou vzdálenosti 300 až 500 m. Pro podmínky Tábora se tudíž jedná spíše o projekty Střelnice, Parkány, AN. Pro pouliční parkování jsou v Evropě používány termíny Short time parking zone nebo Kurzzeitparken. Proto i v dalších etapách rozvoje TPS (táborský parkovací systém) se budeme snažit skloubit terminologií s obecnými evropskými standardy. Pracovně navrhujeme pro placené pouliční parkování použít termín P&P (Parkuj a plať). 3. Provozní doba S navýšením doby souvisí i prodloužení parkovacích režimů na Starém městě a to až do pozdních večerních hodin. Důvodem je značné vytížení centrální části města parkováním a to nejen v průběhu víkendu, ale i průběhu celého týdne. pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle- celý den) 4. Městská policie Rajonizace, jako nový prvek organizační práce policie, má za následek úbytek pracovních sil pro dozor nad parkovacím systémem. Podle usnesení rady města pro parkovací systém byli vyčleněni dva lidé, kteří tuto agendu trvale vykonávali. Ti však byli od počátku roku 2007 přesunuti na pochůzkovou činnost. Parkovací systém bude navíc doplněn o další parkovací plochy (parkovací domy). Stejně tak se výrazným způsobem změní i dosavadní cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního opětovného posílení městské policie o dva lidi a to výhradně pro potřeby parkovacího systému. Navrženo je tedy posílení o dva lidi, jejichž činnost bude zaměřena výhradně na kontrolu dodržování pravidel a ostrahu parkovacího systému. 5

6 5. Den bez aut Dosavadní bezzubá forma automobilové restrikce nezaznamenala u řidičů žádný ohlas. Pokud se máme snažit nastolit možnosti alternativ a osvěty, musíme aplikovat daleko účinnější formy automobilové restrikce s motivacemi. Po dobu konání bude plocha Žižkova náměstí uzavřena pro automobily a otevřena pro dětské hry (od ), na tř. 9. května bude vyloučena možnost parkování od ( ) a příslušné úseky budou čištěny. V průběhu dne bez aut dojde k osvětovým kampaním. Již v předstihu zde bude umístěno značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odboru dopravy, odboru rozvoje, odboru školství a odboru životního prostředí, která ukáže, proč je preference MHD nutná pro trvale udržitelný rozvoj města. Občané se také seznámí s možnostmi ekologického chování - čistoty, třídění a údržby veřejných prostranství. V kampani také bude zdůrazněna důležitá role chodců a cyklistů a jejich význam pro maloobchod. Závěr Odhadované výnosy z restriktivních opatření Na základě realistického scénáře technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému v roce 2007 o minimálně ,- Kč vyšší. Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč vystrojení a vyškolení 1 strážníka Kč mzdové náklady) pro navýšení strážníků o jednu osobu na ostrahu parkovacího systému. 6

7 B MOTIVACE Časový start od 1. července 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) Cílem je pokračovat v nastoupeném trendu zavádění nízkopodlažních autobusů. Díky dokončenému projektu Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, který realizoval Svazek obcí mikroregionu Táborsko s dotací z fondů EU se podařilo zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů MHD na cca 50%. Nakoupen byl také první nízkopodlažní kloubový autobus s pohonem na CNG, splňující nejpřísnější normy EU. Tyto autobusy budou tedy jednoznačným přínosem pro ekologii ve městě. Nově nakupované autobusy zvyšují komfort a použitelnost MHD zvláště pro skupinu osob se sníženou pohyblivostí, seniorů a maminek s kočárky. Pro další rozvoj je nutné optimalizovat využití nízkopodlažních vozidel tak, aby došlo k adekvátnímu navýšení počtu takzvaných garantovaných spojů. O víkendu budou přednostně provozovány právě nízkopodlažní autobusy. 2. Posílení dopravní obslužnosti spojů hlavní trasy tak, aby večerní spoje MHD mezi Táborem a Sezimovým Ústím od do hod. poskytovaly cca čtvrthodinové intervaly obsluh. V pracovní dny bude přidán noční spoj do Plané n. Lužnicí, jezdící dosud jen o víkendech. Posílení dopravní obslužnosti spojů linek 20 a 30 tak, aby existoval večerní a noční spoj, který zajistí odvoz občanů z centra domů. Započaté systémové změny v MHD. Pokud se navrhují zvýšené sazby za parkování a protažení parkovacích režimů, považujeme za mimořádně důležité poskytnout lidem alternativu. Návštěvy centrální části města, které jsou motivovány zejména kulturními a společenskými potřebami obyvatel, nechceme v žádném případě omezovat. Proto považujeme za vhodné nabídnout komfortní obsluhu v rámci celé aglomerace (protože návštěvy centrální části města mají nadmístní význam) a umožnit dopravní obsluhu na hlavní trase v intervalech cca 15 minut s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Je navrženo zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. 7

8 3. Městská policie, odbor dopravy, technické služby, COMETT, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Městská policie je pro výkon parkovacího systému nezbytná. Je nezbytná nejen pro zabezpečení restriktivních opatření (o tom už dnes ani nikdo nepochybuje) ale i v těch motivačních. Právě městská policie, společně s odborem dopravy a technickými službami sehrají důležitou roli pomocníků, rádců - policie pak i ochránce občanů a návštěvníků. Činnosti městské policie v oblasti parkovacího systému jsou navrženy následovně: 1) Předávání informací o možnosti parkování záchytná parkoviště, parkovací domy, ceny za parkování, bezplatná parkoviště 2) Předávání informací o možnosti využívat MHD zastávky, trasy, linky, 3) předávání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD Činnost působení v oblasti MHD: 1) Zvýšení bezpečnosti související s provozem MHD a) příležitostná přítomnost strážníků přímo v autobusech kontrola veřejného pořádku a ochrana majetku cestujících b) příležitostná přítomnost strážníků na zastávkách kontrola veřejného pořádku, ochrana majetku cestujících a dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD Jezděte s námi Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v autobusech MHD zajistí COMETT PLUS vytvoření vyčleněných ploch pro umisťování informačních a propagačních materiálů. 8

9 ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( K č ) Zvýšené tržby z parkovacího systému ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD od (od ) Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží od (od ) Jezděte s námi vytvoření výlepových ploch v autobusech (rámečky) ,- ( ,-) ,- ( ,-) ,- Celkem výnosy, náklady při změně MHD od (od ) CELKEM r , ,- ( ,-) ,- ( ,-) Časový start od 1. ledna 2008 v souvislosti s novými tarify a úpravami cen jízdného dle obvyklého postupu, vyvolaného zvyšující se cenou nákladů (pohonných hmot.) 4. Blanické předměstí - nové zastávkové body (na znamení) s ohledem na výsledky studie Blanického předměstí Předpokládáme realizaci zastávkových bodů zejména v návaznosti na novou výstavbu v Čekanicích a s realizací mostu přes nádraží. 5. Příprava linky zajíždějící do Pražského sídliště v Táboře Pražské a Náchodské sídliště jsou dnes, z hlediska dostupnosti, hůře obslouženy MHD. Naší snahou je více provázat tyto důležité městské části se systémem rychlé a komfortní MHD, která je plně integruje do dopravní dělby. 9

10 Návrh trasy na Pražském sídlišti 6. Příprava linky zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II. Příprava posílení dopravní obslužnosti Plané nad Lužnicí, včetně zastávky Strkov. Výkon a služby MHD jsou nejen problémem táborským, ale problémem celé aglomerace a tedy i dvou sousedních měst Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí. Vzhledem k lineární struktuře dopravního skeletu města, který MHD kopíruje, mají změny v jedné části města dopady na opačném konci aglomerace. Posílením dopravní obslužnosti nových čtvrtí a eliminace neúměrného vlivu automobilové dopravy je společným cílem, který řeší problémy všech tří měst. Všechny strategie bodu 6 a 7 vycházejí ze zpracované koncepce rozvoje MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí (UDIMO Ostrava, 2006) a nejsou nahodilou aktivitou. Cílem je mít fungující dynamické souměstí. 10

11 Návrh trasy v Sezimově Ústí II 11

12 7. Systémové změny v MHD, započaté a částečně realizované Bude pokračovat posílení dopravní obslužnosti MHD na hlavní trase v intervalech cca 15 minut, s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Bude pokračovat zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. Je navrhována změna a částečná optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. Prověřena bude rovněž možnost zjednodušení číslování spojů v jejich společných částech, které by mělo zjednodušit orientaci při používání MHD a působit pozitivně při volbě dopravního prostředku. Postupné zavádění taktového jízdního řádu MHD by vytvořilo snadno zapamatovatelné pravidlo. Usnadnilo by cestujícím rozhodnutí při volbě dopravního prostředku a mohlo by minimalizovat sjíždění autobusů na hlavní trase. Na základě prověření vytíženosti autobusů a jejich časových poloh bude připraven návrh optimálního intervalu. Připravováno bude zkrácení intervalu na lince 10/15 v sedle pracovního dne na 15 min. a zajištění prokladu linek 10/15 a 11/13/16 v nejširším možném rozsahu. Na ostatních směrech 2 a 3 bude cílem základní interval 60 min. se zkrácením intervalu na min. ve špičkách tak, aby zůstala zachována stávající kapacita linky. V rámci přípravy taktového jízdního řádu bude sledována návaznost na jízdní řády ČD. Vlaky přijíždějí ze všech směrů těsně před celou a odjíždějí v celou. Toto schéma železniční dopravy bude trvalé. Realizují se postupné kroky s cílem zprůjezdnit komunikaci mezi TESCO a Kauflandem do sídliště Nad Lužnicí pro MHD. Nebudou pak narušovány intervaly a proklady linek na hlavní trase dnešním zajížděním. Bude-li MHD jezdit na trasách s pevným taktem, je statisticky prokázané, že zájem cestujících bude mít růstovou tendenci. To je logika snadno zapamatovatelného a pravidelného jízdního řádu. Na trasách méně frekventovaných pak zvolíme, jak je výše uvedeno, takt řidší. Opět však pravidelný. Stejně důležité je i přehledné číslování linek MHD. Linky č.31,30 mají převážnou část trasy společnou, obdobně je tomu i u linek č. 20,21 a 40, 41. I zde nabídneme možnosti zjednodušení. Optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. může být pro občany zdánlivě zjednodušující ve smyslu používání celých čísel. Cestující ve skutečnosti sledují cenu jízdného podle barev, které určuje jízdní řád platný z každé zastávky. Za zjednodušení považujeme jednoznačně určené jízdné z dané zastávky do výstupní zastávky bez závislosti na trase (např. průjezd přes TESCO, nebo zajíždění přes Čelkovice, atd.). 12

13 Odhadované výnosy a ztráty z motivačních opatření 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů MHD na CNG Nové nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jsou oproti standardním městským autobusům o více jak 100 % dražší. Pokud bude zachován státní příslib poskytování dotací na vozy s alternativním pohonem, tak při nákupu 3 autobusů ročně se bude jednat o navýšení okolo 1 mil. Kč. Za každý autobus, na který nebude poskytnuta státní dotace, je nutné uvažovat s částkou navýšení nákupní ceny okolo 4 mil. Kč. Náklady budou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých měst a obcí, nikoliv do parkovací politiky 2. Vyšší četnost - obslužnost spojů linek MHD Podle kalkulace dopravce COMETT, s. r. o. budou odhadované ztráty MHD za rok na posílení dopravní obslužnosti na hlavní trase o ,- Kč vyšší 3. Městská policie, odbor dopravy, Comett, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši odhadované ztráty cca ,- Kč Vlídné město ( z toho suma ,- Kč vystrojení, vyškolení 1 strážníka mzdové náklady ) ztráty cca ,- Kč Jezděte s námi (propagační materiály, polepy autobusů) Finanční náročnost zabezpečení této aktivity : Náklady na vytištění informačního letáčku o bezpečnostních aktivitách městské policie souvisejících s parkováním ,- Kč 4. Blanické předměstí Zatím nejsou dopady známy, budou předmětem kalkulace komise MHD po zpracování studie dopravních opatření Blanického předměstí a mostu přes nádraží. 5. Linka zajíždějící do Pražského sídliště Byl zpracován první návrh trasy. Pokud bude tato varianta vedena pouze na úkor linky č.11, pak zajíždění přes Pražské sídliště nebude mít podstatný vliv na náklady linky. S dalším posilováním spojů na Pražské sídliště se nepočítá. (Kalkulace pro každý pár spojů navíc vychází za rok cca 220 tis.kč. Budeme li uvažovat např. s 8 páry spojů ve všední den a 4 páry spojů v So a Ne navíc, pak by roční náklady dosáhly 1,65 mil.kč za rok.) 6. Linka zajíždějící do vnitřní části Sezimovo Ústí II 13

14 Byla zpracována možná varianta trasy, která by prodloužila stávající linku č.11 o 2,4 km na spoji. To znamená minimální roční náklady při 12 spojích v pracovní den a 6 v So a Ne 350 tis.kč. Pro zavádění spojů navíc nad stávající rozsah, platí obdoba předcházejícího bodu. Do budoucna je potřeba vše řešit v souladu s ostatními navrhovanými opatřeními v provozu a vedení linek MHD. 7. Zajíždění linek č. 10 a 15 k autobusovému nádraží znamená zvýšení nákladů o zhruba 450 tis.kč ročně. Zavedení optimalizace 4 časových tarifů o 2 minuty na pásma 5, 10, 20 a minut by znamenalo bez úpravy tarifů pokles tržeb o 1,8 mil.kč za rok. Současné navýšení jízdného o 1,- Kč by přineslo zvýšení tržeb o cca 2,2 mil.kč. Vládou předkládaný návrh na zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 % bude znamenat propad tržeb z jízdného ve výši cca 1,5 mil. Kč. Současný tarif platí od a k je předpokládána změna tarifu, která by měla vyjadřovat inflační vývoj za uplynulé období s výhledem na další roky. Proto by minimální zvýšení základního jednotlivého jízdného od mělo být o 2,- Kč. I toto zvýšení jízdného však přinese pouze minimální přínos ve výši cca 700 tis. Kč. To znamená, že naprostá většina požadovaných úprav bude mít dopad do rozpočtů měst. ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( Kč ) Zvýšené tržby z parkovacího systému navýšení tržeb v roce 2008 oproti roku V nákladech zahrnutý vliv inflace , ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Program Jezděte s námi ,- Blanické předměstí, nové zastávky nejsou známy Linka MHD zajíždějící do Pražského sídliště Bez navýšení spojů 0,- Linka MHD zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II ,- Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží ,- Zavedení optimalizace časových tarifů ,- Navýšení jízdného o 2,- Kč ,- Připravovaná změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 % ,- (snížení tržeb) 14

15 Celkem výnosy, náklady CELKEM r , , ,- Závěr: Je zcela evidentní, že pobídky motivací výrazným způsobem převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z parkovacího systému se občanům vrací zpět a opět do dopravní obslužnosti. Nepříjemnou novinkou je změna DPH, která si vynucuje i zvýšení sazby jízdného. Ze všech dosavadních průzkumů však jednoznačně vyplývá, že ukazatel ceny je až umístěn z hlediska hodnocení až za poskytovanou kvalitou služeb MHD, četností spojů, pravidelným režimem a komfortem. A právě tyto skutečnosti se parkovací politika snaží vylepšit při zachování bezplatného jízdného pro seniory. Motivační opatření provedená v MHD by znamenaly dopad na rozpočet měst ve výši cca 5,9 mil.kč. Na pokrytí těchto nákladů bez běžné inflace nebude stačit ani zvýšení základního jednotlivého jízdného o 2,- Kč, které přinese zvýšení tržeb o cca 4 mil. Kč. Město Tábor může využít pro pokrytí těchto nákladů v rámci parkovací politiky zvýšené výnosy z parkování (současný odvod plateb na financování veřejného osvětlení však zůstane zachován).. Města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí možnost financování z parkovacích systémů nemají a vše musí krýt ze svých rozpočtů. Celkově bychom měli zachovat mírný propad dopadů financí na městské rozpočty (zejména v souvislosti se změnou sazby DPH). Některé kroky (posílení policie, nové BUS zastávky, apod.) by byly prováděny však jako běžná a vynucená investiční operativa. 15

16 Akční řada II. Fáze S platností od zkolaudování parkovacího domu pod Střelnicí ( cca od 01/2008) Pro výkon II. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Ten je posílen novou možností parkovacího domu, který sehraje klíčovou roli nejen v restrikcích a pobídkách ale i celkovém vzhledu města a jeho parteru. Společně s nimi se jako adekvátní protihodnota nabídnou i levné či bezplatné parkovací plochy (v systému P+R, tedy zaparkuj a chceš- li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P, tedy zaparkuj a pohodlně dojdi ke svému cíli, který je nedaleko). Plochy v ulicích, a bude jich čím dál méně, jsou právě plochami v ulicích města. Výkon pravidel II. fáze se děje ve znamení akčního programu MHD je moderní, MHD je potřebná. A RESTRIKCE 1. Městské ulice také lidem - úbytek parkovacích míst Staré město Postupně bude omezována nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování přímo v ulicích města. Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch a mobiliáře. Navržená redukce návštěvnického parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice Lokalita Žižkovo náměstí centrální část změna na jižní frontě na rezidentně abonentní Tržní náměstí parkovací plocha ke hradbám změna režimu v části přilehlé obytné zástavbě na rezidentně abonentní. Zbývající část bude ošetřena tarifem 20 Kč/hod. (lokálně se vymezí). Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Od

17 Náměstí Mikuláše z Husi 11 8 Nám. Fr. Křižíka úbytek v souvislosti s realizací okružní křižovatky. Může dojít i k mírné redukci na Palackého ul. není známa podoba proj. dokumentace Navržená redukce rezidentně abonentního parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice 16 0 Lokalita Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Žižkovo náměstí jižní část přilehlá k zástavbě 11 0 redukce bez náhrady Žižkovo náměstí severní část přilehlá k restauraci 6 0 Beseda redukce bez náhrady Náměstí Mikuláše z Husi Tržní náměstí u obytné zástavby zrušeno a vytvořená náhrada na parkovací ploše u hradeb Prostor před Střelnicí 7 Pouze pro ZTP 2. Zvýšené tarify za parkování na exkluzivních plochách (P+P) Konkrétní nastavení cen musí vždy korespondovat s aktuálním stavem nabídky a poptávky v dané lokalitě s případným zohledněním veřejného zájmu. Při návrhu zatřídění jednotlivých komunikací a parkovišť do příslušného cenového pásma musí být precizně stanovena predikce dalšího vývoje a musí být zachována podmínka jednoduchosti a čitelnosti parkovacího systému. V tomto okamžiku navrhujeme nově koncipovanou tarifní strukturu Starého města se dvěma parkovacími tarify: Krátkodobé parkování - ul.palackého, Žižkovo náměstí Střednědobé parkování nám. Mikoláše z Husi a část Tržního náměstí 17

18 Prostor Nového města bude i nadále pracovat s třemi druhy parkování: Krátkodobé parkování- nejdražší - tř.9.května, Střednědové parkování - ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova, část Husova náměstí před ul.9.května, + lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova přípustná i nižší sazba Dlouhodobé parkování - stávající lokality se zlevněnou sazbou část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle - celý den) Precizní nastavení parkovacích tarifů bude mimo jiných závislé i na míře fyzického omezení parkování na ulicích. Čím bude větší úbytek nabídky parkovacích míst v uličním profilu, tím větší bude muset být cenová restrikce. Vzhledem k aktuální dislokaci parkovacích objektů na Novém městě (OD Dvořák a Tabačka) lze o redukci nabídky uvažovat v ulicích Erbenova, Kollárova, Smetanova a případně i Chocholouškova. 3. Restrikce v parkování na přilehlých komunikacích Uvedené finanční dopady ve zvýšené sazbě za parkování s sebou ponesou i pochopitelnou snahu parkovat tam, kde je to zadarmo. Opatřením, které sníží nerovnoměrné vykrytí parkovacího systému, musí být realizace tzv. rezidentních ochranných štítů, které pomocí dopravních organizačních opatření eliminují parkování únikového návštěvnického segmentu a segmentu zaměstnaneckého parkování, které nemají v daném místě bydliště. Už dnes se ulice Vilové čtvrti setkávají se značným přetlakem poptávky po parkování. Lze odhadovat, že k podobným tlakům dojde i na přilehlých komunikacích v oblasti Starého města těch komunikací, které nejsou do režimu placeného parkování zahrnuty. Tyto plochy budou hlídány ve spolupráci s městkou policií. Pro všechny tyto komunikace, tedy komunikace stojící mimo systém placeného parkování, bude takové parkování vyloučené - s výjimkou těch lidí, kteří zde mají trvalé bydliště a nemohou parkovat jinde. 18

19 4. Den bez aut Forma automobilové restrikce bude v další fázi posílena. Po dobu konání budou plochy Žižkova náměstí, náměstí Mikuláše z Husi zcela uzavřeny pro automobily a otevřeny pro dětské hry a naučné akce různých forem a zaměření (od ), Parkování v ulicích 9. Května, Erbenova, Kolárova, Dobrovského, Vančurova budou uzavřena od ( ) bude prováděno blokové čištění ulic. Během dne se uskuteční dětské soutěže (ráno a dopoledne) a soutěže dospělých, zaměstnanců městského úřadu a oslovených organizací a firem (dopoledne a poledne). Tyto akce proběhnou na třech místech a každá z nich ponese jinou tématiku : náměstí TGM s tématy dopravní osvěty, významu MHD a prezentaci nového autobusu a mikrobusu, bezpečných kol do městského provozu, ekologického chování obyvatele - třídění, čistota veřejných prostranství, apod. náměstí Žižkovo s tématem soutěžení dospělých a dětí náměstí Mikuláše z Husi s tématem bezpečnosti silničního provozu, prezentace dopravní policie, radarového systému, zdravotního a záchranného systému V průběhu dne Bez aut půjde rovněž o prezentaci faktů, že pěší mobilita a vzhled veřejného prostranství jsou zcela zásadní pro výnos obchodních služeb a tvoří trvale udržitelnou a adekvátní protihodnotu pro nákupní centra. Již v předstihu zde budou umístěny značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odborů dopravy a školství mládeže a tělovýchovy, odboru životního prostředí, která ukáže proč je používání MHD pro města udržitelným a potřebným. B MOTIVACE 1. Parkovací plocha Pod Ptákem - zaměstnanecká P+G - park + go (zaparkuj a jdi - sazba s malou marží, finančně kryjící nezbytné investice) Pro zabezpečení konsolidace parkovacího systému - nabídky alternativ, je nutno přistoupit k urychlené realizaci parkovací plochy Pod ptákem. Realizace této plochy bude harmonizována s dokončením výstavby parkovacího domu Střelnice. Půjde o plochu ze zatravňovacích prvků umístěnou podél komunikace, s vysokým podílem zeleně a kapacitou maximálních 50 parkovacích míst. Plocha bude určená pro dlouhodobou klientelu zejména zaměstnance aktivit Starého města. Prověří se možnost osazení parkovacím automatem s degresivním tarifem (30 Kč / den). Souvisejícími opatřeními budou zejména: V případě vzniku dopravních kongescí bude instalován jednoduchý světelný informační systém volno/obsazeno, který bude napojen na operační pult městské policie. 19

20 K dané ploše nebude realizován naváděcí systém, aby prostor podhradí nebyl zatěžován zbytnou návštěvnickou dopravou. Komunikační síť není vhodná pro zvýšený pohyb automobilů. Parkovací plocha bude tedy mít velmi redukovanou kapacitu parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat vnitřní spádovou oblast města v sektoru zaměstnaneckém. 2. Parkovací plocha U bazénu P+R - park + ride (zaparkuj a jeď- bezplatné, dotovaný kam. systém) Jako plocha alternativní bude sloužit pro ty, kteří nechtějí v daném parkovacím systému nic platit. Dohled bude zajištěn kamerovým systémem, který bude plochu a zejména výjezd monitorovat (stejný případ kontroly jako u stávajících kamerových systémů). Ke zlepšení stavu kriminality a zvýšení pocitu bezpečí na parkovištích bude nutné prostory osadit kamerami. Pokud budeme vycházet z průměrných čísel, lze říci, že jeden plnohodnotný kamerový bod si vyžádá investici v částce ,- Kč, což by mohlo na běžné parkoviště postačovat. Prostřednictvím levné přepravní sazby v MHD bude možné rychle dojet do centrální části města. Pěší dostupnost je však také možná a zcela bezproblémová. Plocha bude uzavřená, s jedním vjezdem a výjezdem a kapacitě 80 parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat severní spádovou oblast města (směr Praha) + potřeby obyvatel vnitřní části města, bez rozlišení kategorií. 20

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy uzavřená podle 19 a 19 c zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 1. SDRUŽENÍ

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská Město Orlová odbor správy majetku města 3.09. V Orlové dne 17.12.2013 Pro 54. schůzi Rady města Orlová, konanou dne 15.01.2014 Informativní zpráva o provozu Parkovacího závorového systému na ul. Rydultowská

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel

Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Nový tarif Český drah pro přepravu cestujících a zavazadel Přednášející: Ing. Tomáš Čech České dráhy, a.s., www.cd.cz Základní možnosti cenotvorby v osobní dopravě Tarif zónový Malá srozumitelnost při

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 4/2015 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com

architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu náměstí do Nové Role / 08-2012 snovatovarna.com architektonická studie Nová Role - náměstí u Městského úřadu Náměstí v Nové Roli Problém současné podoby města Nová Role vidíme především v naprostém postrádání centra města. Výrazného a nezpochybnitelného

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Vybrané reference AS Parking s.r.o.:

Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Vybrané reference AS Parking s.r.o.: Česká Třebová Nádraží, parkovací systém dopravního terminálu Českých drah Parkovací systém pro cestující v podzemí přednádražního prostoru terminálu ČD s technologií

Více

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR

ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba 16.6.2015 ČESKÉ DRÁHY, A.S. - KLÍČOVÝ HRÁČ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY A STRATEGICKÝ PODNIK PRO ČESKOU EKONOMIKU Národní

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +...

Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat +... Význam průzkumů dopravního chování pro plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat +... Průzkumy dopravního chování a jejich vazba na plány udržitelné městské mobility, Praha, 12.12.2013 Obsah Co čekat

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka Cíl příspěvku Popis a srovnání definice dopravní obslužnosti v Německu a Rakousku (včetně rámcového

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici

Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Praha, 10.3.2012 Ing. Jan Majer Navýšení parkovacích stání v Bellušově ulici Účel návrhu Účel předloženého návrhu je vedený snahou

Více