Parkovací politika města Tábora pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012"

Transkript

1 Parkovací politika města Tábora pro roky VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled, stabilizace parkovacího systému ) Autor strategie a zodpovědná osoba za realizaci systému Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. Partneři a spolupracovníci Ing. Hana Randová Ing. Erazim Troch Mgr.Ing. Radek Čech Komise dopravy Komise MHD Comett Plus, s.r.o. Komise parkování ACTIV, s.r.o. TST, s.r.o. Ing. Petr Horský Odbor rozvoje- pracoviště GIS 1

2 Parkovací politika - pracovní, předfinální verze III Úvodem Cílem politiky je sestavit střednědobou udržitelnou koncepci pro usměrnění dopravy a zajistit tak obyvatelům města Vizi zdravého a bezpečného místa k životu. Celá strategie je postavena na krédu Něco za něco. Tento pojem znamená, že pro každou restriktivní operaci je stanovena řada motivačních opatření. Je zcela evidentní, že zásady parkovací politiky plně vycházejí z obecných zásad Dopravní politiky a naplňují tak její operační programy (zejména pak kapitoly 5,6,7). Časové dávkování Celá strategie bude dávkována ve třech fázích, které mají časové prodlevy v řádu několika let. Koncepce pracuje s výhledem 6-ti let, s přihlédnutím k dlouhodobým cílům města. Pro investiční opatření však musejí být známé určité mantinely již v počátku strategických příprav. Začátek startu a operační nástroje Jako optimální se jeví výchozí termín druhé poloviny roku Tato startovací linie je slučitelná i s potřebami motivačních kritérií, které může MHD na sebe časově převzít. Jako cílové operační nástroje jsou stanoveny možnosti parkování a možnosti MHD. Tyto nástroje tak tvoří základní restriktivní a motivační pilíře pro usměrnění dlouhodobě udržitelného chování obyvatel města a jsou pro jeho zdravý vývoj zcela zásadní. Program politiky však využívá i řadu dalších dílčích operačních nástrojů, které jsou zde také definovány (marketingové cíle, role městské policie, odboru dopravy města, apod.). 2

3 Akční řada I. Fáze S platností od 1. června 2007 Pro výkon I. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Je evidentní, že zde má město spolu s Technickými službami, výrazné nástroje na regulaci dopravy v klidu, kterou je schopno i následně ovlivňovat chod dopravy v pohybu. A RESTRIKCE S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny režimů v parkovacích kartách tak, aby nastal jasný impuls potřebě města řešit udržitelný prostor veřejného parteru, s minimalizací dopravní zátěže a snahou obyvatel řešit situaci automobilu parkovaného na veřejném prostranství, jako veřejnou záležitost, která není individuální a výlučně soukromou věcí majitele. Ze strany města se jedná o první impuls o cílenou snahu zajistit dostatek veřejného prostoru pro lidi a nikoliv pro auta. Termín EKOLOGICKÁ PROGRESE vychází ze základní premisy, že malá auta o malé spotřebě ve městě méně překážejí a nezatěžují jeho prostředí takovými emisemi. Je naším zájmem podporovat takové druhy dopravy, které jsou vůči nám všem šetrnější a u takových se nezdráháme stanovit nižší sazby za parkování. 1. Parkovací karty EKOLOGICKÁ PROGRESE 30% Vozidla vyrobena po 1. lednu 2004 (1. uvedení do provozu) o objemu válců motoru max ccm. mají nárok na slevu ve výši 30 % z příslušné ceny platí pouze pro nepřenosné PK. Pro oblasti Starého a Nového města se navrhuje následná úprava parkovacích režimů a) REZIDENT - má trvalé bydliště a je držitel-provozovatel vozidla: 1.vozidlo ,- Kč (dosud 500,- Kč) 2.a každé další vozidlo ,- Kč (dosud 2.000,- Kč) SNÍŽENÁ MOBILITA- ZTP, ZTTP, občané nad 70 let 1.vozidlo - 500,- Kč (dosud 500,- Kč) 3

4 - trvalé bydliště, ale není vlastník-provozovatel vozidla: každé vozidlo ,- Kč (dosud 4.000,- Kč) b) ABONENT ( firma - sídlo nebo provozovna v OPS) + MAJITEL NEMOVITOSTI: 1. Karta na SPZ (nepřenosná) 8.000,- Kč (dosud 4.000,- Kč) (Další PK již pouze přenosné) 1. Karta přenosná ,- Kč (dosud 1. přenosná Kč) 2. Karta přenosná , (dosud 2.a každá další ,- Kč) c) PŘEDPLATITELSKÁ PARKOVACÍ KARTA PRO TÁBOR - KOMPLET Každá parkovací karta ,- Kč (dosud ,-) S platností od 1. června 2007 Navržené jsou změny cen parkování na veřejných prostranství, která dnes vykazují nadměrnou obsazenost a svoji roli jednoznačně předřazují automobilům. Neutěšený stav centrální části Starého města by měl ve výhledové strategii sledovat zklidněné, humánní prostory s dostatkem pohybu pěších a cyklistů a limitovanou možností pohybu a parkování automobilů. 2. Parkovací plochy Plochy veřejných prostranství v centru by měly přebírat vždy možnosti parkování s těmi nejdražšími, časově limitovanými sazbami a časově limitovanou charakteristikou. Jedná se o plochy exklusivní, z pohledu města ziskové. Tento zisk však bude kumulován a použit cíleně opět do dopravy a to v podobě podpory MHD. Parkovací plochy: Oblasti placeného stání, Staré a Nové město, chápané v režimu následujícím a) P+P- park and pay- exklusivní sazba- zisková (park and pay- zaparkuj a zaplať) a) 40,- Kč/hod. (minimum. 20,- Kč/30 min.) část Husova náměstí před ul.9.května, ul.9.května, nám.fr.křižíka, ul.palackého, Žižkovo náměstí b) 30,- Kč/hod. (minimum. 15,- Kč/30 min.) ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova c) 20,- Kč/hod. (minimum. 10,- Kč/30 min.) lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova, nám.mikuláše z Husi d) 30,- Kč/den (minimum. 15,- Kč/hod.) - stávající lokality se zlevněnou sazbou spodní část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy, Tržní náměstí do

5 Název Park&Go (P&G) ve smyslu zaparkuj a jdi, je termínem používaným spíše pro lokality záchytného parkování na okraji centra města s docházkovou vzdálenosti 300 až 500 m. Pro podmínky Tábora se tudíž jedná spíše o projekty Střelnice, Parkány, AN. Pro pouliční parkování jsou v Evropě používány termíny Short time parking zone nebo Kurzzeitparken. Proto i v dalších etapách rozvoje TPS (táborský parkovací systém) se budeme snažit skloubit terminologií s obecnými evropskými standardy. Pracovně navrhujeme pro placené pouliční parkování použít termín P&P (Parkuj a plať). 3. Provozní doba S navýšením doby souvisí i prodloužení parkovacích režimů na Starém městě a to až do pozdních večerních hodin. Důvodem je značné vytížení centrální části města parkováním a to nejen v průběhu víkendu, ale i průběhu celého týdne. pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle- celý den) 4. Městská policie Rajonizace, jako nový prvek organizační práce policie, má za následek úbytek pracovních sil pro dozor nad parkovacím systémem. Podle usnesení rady města pro parkovací systém byli vyčleněni dva lidé, kteří tuto agendu trvale vykonávali. Ti však byli od počátku roku 2007 přesunuti na pochůzkovou činnost. Parkovací systém bude navíc doplněn o další parkovací plochy (parkovací domy). Stejně tak se výrazným způsobem změní i dosavadní cenová politika. K efektivnímu výkonu je zapotřebí personálního opětovného posílení městské policie o dva lidi a to výhradně pro potřeby parkovacího systému. Navrženo je tedy posílení o dva lidi, jejichž činnost bude zaměřena výhradně na kontrolu dodržování pravidel a ostrahu parkovacího systému. 5

6 5. Den bez aut Dosavadní bezzubá forma automobilové restrikce nezaznamenala u řidičů žádný ohlas. Pokud se máme snažit nastolit možnosti alternativ a osvěty, musíme aplikovat daleko účinnější formy automobilové restrikce s motivacemi. Po dobu konání bude plocha Žižkova náměstí uzavřena pro automobily a otevřena pro dětské hry (od ), na tř. 9. května bude vyloučena možnost parkování od ( ) a příslušné úseky budou čištěny. V průběhu dne bez aut dojde k osvětovým kampaním. Již v předstihu zde bude umístěno značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odboru dopravy, odboru rozvoje, odboru školství a odboru životního prostředí, která ukáže, proč je preference MHD nutná pro trvale udržitelný rozvoj města. Občané se také seznámí s možnostmi ekologického chování - čistoty, třídění a údržby veřejných prostranství. V kampani také bude zdůrazněna důležitá role chodců a cyklistů a jejich význam pro maloobchod. Závěr Odhadované výnosy z restriktivních opatření Na základě realistického scénáře technických služeb se odhadují výnosy z tržeb parkovacího systému v roce 2007 o minimálně ,- Kč vyšší. Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč vystrojení a vyškolení 1 strážníka Kč mzdové náklady) pro navýšení strážníků o jednu osobu na ostrahu parkovacího systému. 6

7 B MOTIVACE Časový start od 1. července 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) Cílem je pokračovat v nastoupeném trendu zavádění nízkopodlažních autobusů. Díky dokončenému projektu Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury a vozového parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, který realizoval Svazek obcí mikroregionu Táborsko s dotací z fondů EU se podařilo zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů MHD na cca 50%. Nakoupen byl také první nízkopodlažní kloubový autobus s pohonem na CNG, splňující nejpřísnější normy EU. Tyto autobusy budou tedy jednoznačným přínosem pro ekologii ve městě. Nově nakupované autobusy zvyšují komfort a použitelnost MHD zvláště pro skupinu osob se sníženou pohyblivostí, seniorů a maminek s kočárky. Pro další rozvoj je nutné optimalizovat využití nízkopodlažních vozidel tak, aby došlo k adekvátnímu navýšení počtu takzvaných garantovaných spojů. O víkendu budou přednostně provozovány právě nízkopodlažní autobusy. 2. Posílení dopravní obslužnosti spojů hlavní trasy tak, aby večerní spoje MHD mezi Táborem a Sezimovým Ústím od do hod. poskytovaly cca čtvrthodinové intervaly obsluh. V pracovní dny bude přidán noční spoj do Plané n. Lužnicí, jezdící dosud jen o víkendech. Posílení dopravní obslužnosti spojů linek 20 a 30 tak, aby existoval večerní a noční spoj, který zajistí odvoz občanů z centra domů. Započaté systémové změny v MHD. Pokud se navrhují zvýšené sazby za parkování a protažení parkovacích režimů, považujeme za mimořádně důležité poskytnout lidem alternativu. Návštěvy centrální části města, které jsou motivovány zejména kulturními a společenskými potřebami obyvatel, nechceme v žádném případě omezovat. Proto považujeme za vhodné nabídnout komfortní obsluhu v rámci celé aglomerace (protože návštěvy centrální části města mají nadmístní význam) a umožnit dopravní obsluhu na hlavní trase v intervalech cca 15 minut s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Je navrženo zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. 7

8 3. Městská policie, odbor dopravy, technické služby, COMETT, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Městská policie je pro výkon parkovacího systému nezbytná. Je nezbytná nejen pro zabezpečení restriktivních opatření (o tom už dnes ani nikdo nepochybuje) ale i v těch motivačních. Právě městská policie, společně s odborem dopravy a technickými službami sehrají důležitou roli pomocníků, rádců - policie pak i ochránce občanů a návštěvníků. Činnosti městské policie v oblasti parkovacího systému jsou navrženy následovně: 1) Předávání informací o možnosti parkování záchytná parkoviště, parkovací domy, ceny za parkování, bezplatná parkoviště 2) Předávání informací o možnosti využívat MHD zastávky, trasy, linky, 3) předávání informací o zabezpečení parkovišť a při přepravě v MHD Činnost působení v oblasti MHD: 1) Zvýšení bezpečnosti související s provozem MHD a) příležitostná přítomnost strážníků přímo v autobusech kontrola veřejného pořádku a ochrana majetku cestujících b) příležitostná přítomnost strážníků na zastávkách kontrola veřejného pořádku, ochrana majetku cestujících a dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD Jezděte s námi Pro zkvalitnění informovanosti cestujících v autobusech MHD zajistí COMETT PLUS vytvoření vyčleněných ploch pro umisťování informačních a propagačních materiálů. 8

9 ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( K č ) Zvýšené tržby z parkovacího systému ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD od (od ) Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží od (od ) Jezděte s námi vytvoření výlepových ploch v autobusech (rámečky) ,- ( ,-) ,- ( ,-) ,- Celkem výnosy, náklady při změně MHD od (od ) CELKEM r , ,- ( ,-) ,- ( ,-) Časový start od 1. ledna 2008 v souvislosti s novými tarify a úpravami cen jízdného dle obvyklého postupu, vyvolaného zvyšující se cenou nákladů (pohonných hmot.) 4. Blanické předměstí - nové zastávkové body (na znamení) s ohledem na výsledky studie Blanického předměstí Předpokládáme realizaci zastávkových bodů zejména v návaznosti na novou výstavbu v Čekanicích a s realizací mostu přes nádraží. 5. Příprava linky zajíždějící do Pražského sídliště v Táboře Pražské a Náchodské sídliště jsou dnes, z hlediska dostupnosti, hůře obslouženy MHD. Naší snahou je více provázat tyto důležité městské části se systémem rychlé a komfortní MHD, která je plně integruje do dopravní dělby. 9

10 Návrh trasy na Pražském sídlišti 6. Příprava linky zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II. Příprava posílení dopravní obslužnosti Plané nad Lužnicí, včetně zastávky Strkov. Výkon a služby MHD jsou nejen problémem táborským, ale problémem celé aglomerace a tedy i dvou sousedních měst Plané nad Lužnicí a Sezimova Ústí. Vzhledem k lineární struktuře dopravního skeletu města, který MHD kopíruje, mají změny v jedné části města dopady na opačném konci aglomerace. Posílením dopravní obslužnosti nových čtvrtí a eliminace neúměrného vlivu automobilové dopravy je společným cílem, který řeší problémy všech tří měst. Všechny strategie bodu 6 a 7 vycházejí ze zpracované koncepce rozvoje MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí (UDIMO Ostrava, 2006) a nejsou nahodilou aktivitou. Cílem je mít fungující dynamické souměstí. 10

11 Návrh trasy v Sezimově Ústí II 11

12 7. Systémové změny v MHD, započaté a částečně realizované Bude pokračovat posílení dopravní obslužnosti MHD na hlavní trase v intervalech cca 15 minut, s prodloužením až do hod. Dopravní obslužnost, byť s nižším stupněm časového komfortu, bude posílena i pro příměstské části a to zejména v pozdních večerních hodinách. Celkem se bude jednat o 3 páry nových spojů na hlavní trase a o pár nových spojů na linkách 20 a 30. Bude pokračovat zajíždění spojů linek 10 a 15 k autobusovému nádraží, které by mělo přispět k výraznému zlepšení návaznosti MHD na vlaky a linkové autobusy a současně zajistit zlepšení obsluhy nejvytíženější zastávky MHD ve směru sídliště Nad Lužnicí. Dojde tak k odlehčení velmi vytížených linek 11/13/16. Je navrhována změna a částečná optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. Prověřena bude rovněž možnost zjednodušení číslování spojů v jejich společných částech, které by mělo zjednodušit orientaci při používání MHD a působit pozitivně při volbě dopravního prostředku. Postupné zavádění taktového jízdního řádu MHD by vytvořilo snadno zapamatovatelné pravidlo. Usnadnilo by cestujícím rozhodnutí při volbě dopravního prostředku a mohlo by minimalizovat sjíždění autobusů na hlavní trase. Na základě prověření vytíženosti autobusů a jejich časových poloh bude připraven návrh optimálního intervalu. Připravováno bude zkrácení intervalu na lince 10/15 v sedle pracovního dne na 15 min. a zajištění prokladu linek 10/15 a 11/13/16 v nejširším možném rozsahu. Na ostatních směrech 2 a 3 bude cílem základní interval 60 min. se zkrácením intervalu na min. ve špičkách tak, aby zůstala zachována stávající kapacita linky. V rámci přípravy taktového jízdního řádu bude sledována návaznost na jízdní řády ČD. Vlaky přijíždějí ze všech směrů těsně před celou a odjíždějí v celou. Toto schéma železniční dopravy bude trvalé. Realizují se postupné kroky s cílem zprůjezdnit komunikaci mezi TESCO a Kauflandem do sídliště Nad Lužnicí pro MHD. Nebudou pak narušovány intervaly a proklady linek na hlavní trase dnešním zajížděním. Bude-li MHD jezdit na trasách s pevným taktem, je statisticky prokázané, že zájem cestujících bude mít růstovou tendenci. To je logika snadno zapamatovatelného a pravidelného jízdního řádu. Na trasách méně frekventovaných pak zvolíme, jak je výše uvedeno, takt řidší. Opět však pravidelný. Stejně důležité je i přehledné číslování linek MHD. Linky č.31,30 mají převážnou část trasy společnou, obdobně je tomu i u linek č. 20,21 a 40, 41. I zde nabídneme možnosti zjednodušení. Optimalizace 4 časových tarifů, např. 5,10,20,40-60 min. může být pro občany zdánlivě zjednodušující ve smyslu používání celých čísel. Cestující ve skutečnosti sledují cenu jízdného podle barev, které určuje jízdní řád platný z každé zastávky. Za zjednodušení považujeme jednoznačně určené jízdné z dané zastávky do výstupní zastávky bez závislosti na trase (např. průjezd přes TESCO, nebo zajíždění přes Čelkovice, atd.). 12

13 Odhadované výnosy a ztráty z motivačních opatření 1. Nákup nových nízkopodlažních autobusů MHD na CNG Nové nízkopodlažní autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jsou oproti standardním městským autobusům o více jak 100 % dražší. Pokud bude zachován státní příslib poskytování dotací na vozy s alternativním pohonem, tak při nákupu 3 autobusů ročně se bude jednat o navýšení okolo 1 mil. Kč. Za každý autobus, na který nebude poskytnuta státní dotace, je nutné uvažovat s částkou navýšení nákupní ceny okolo 4 mil. Kč. Náklady budou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých měst a obcí, nikoliv do parkovací politiky 2. Vyšší četnost - obslužnost spojů linek MHD Podle kalkulace dopravce COMETT, s. r. o. budou odhadované ztráty MHD za rok na posílení dopravní obslužnosti na hlavní trase o ,- Kč vyšší 3. Městská policie, odbor dopravy, Comett, s.r.o.- oblast osvěty - Program Vlídné město, Jezděte s námi Na základě kalkulace městské policie se předpokládá dopad ve výši odhadované ztráty cca ,- Kč Vlídné město ( z toho suma ,- Kč vystrojení, vyškolení 1 strážníka mzdové náklady ) ztráty cca ,- Kč Jezděte s námi (propagační materiály, polepy autobusů) Finanční náročnost zabezpečení této aktivity : Náklady na vytištění informačního letáčku o bezpečnostních aktivitách městské policie souvisejících s parkováním ,- Kč 4. Blanické předměstí Zatím nejsou dopady známy, budou předmětem kalkulace komise MHD po zpracování studie dopravních opatření Blanického předměstí a mostu přes nádraží. 5. Linka zajíždějící do Pražského sídliště Byl zpracován první návrh trasy. Pokud bude tato varianta vedena pouze na úkor linky č.11, pak zajíždění přes Pražské sídliště nebude mít podstatný vliv na náklady linky. S dalším posilováním spojů na Pražské sídliště se nepočítá. (Kalkulace pro každý pár spojů navíc vychází za rok cca 220 tis.kč. Budeme li uvažovat např. s 8 páry spojů ve všední den a 4 páry spojů v So a Ne navíc, pak by roční náklady dosáhly 1,65 mil.kč za rok.) 6. Linka zajíždějící do vnitřní části Sezimovo Ústí II 13

14 Byla zpracována možná varianta trasy, která by prodloužila stávající linku č.11 o 2,4 km na spoji. To znamená minimální roční náklady při 12 spojích v pracovní den a 6 v So a Ne 350 tis.kč. Pro zavádění spojů navíc nad stávající rozsah, platí obdoba předcházejícího bodu. Do budoucna je potřeba vše řešit v souladu s ostatními navrhovanými opatřeními v provozu a vedení linek MHD. 7. Zajíždění linek č. 10 a 15 k autobusovému nádraží znamená zvýšení nákladů o zhruba 450 tis.kč ročně. Zavedení optimalizace 4 časových tarifů o 2 minuty na pásma 5, 10, 20 a minut by znamenalo bez úpravy tarifů pokles tržeb o 1,8 mil.kč za rok. Současné navýšení jízdného o 1,- Kč by přineslo zvýšení tržeb o cca 2,2 mil.kč. Vládou předkládaný návrh na zvýšení nižší sazby DPH z 5 % na 9 % bude znamenat propad tržeb z jízdného ve výši cca 1,5 mil. Kč. Současný tarif platí od a k je předpokládána změna tarifu, která by měla vyjadřovat inflační vývoj za uplynulé období s výhledem na další roky. Proto by minimální zvýšení základního jednotlivého jízdného od mělo být o 2,- Kč. I toto zvýšení jízdného však přinese pouze minimální přínos ve výši cca 700 tis. Kč. To znamená, že naprostá většina požadovaných úprav bude mít dopad do rozpočtů měst. ODHADOVANÉ VÝNOSY A NÁKLADY V r VÝNOSY + ( Kč ) NÁKLADY ( Kč ) Zvýšené tržby z parkovacího systému navýšení tržeb v roce 2008 oproti roku V nákladech zahrnutý vliv inflace , ,- Posílení dopravní obslužnosti MHD ,- Zvýšené náklady městské policie ,- Program Jezděte s námi ,- Blanické předměstí, nové zastávky nejsou známy Linka MHD zajíždějící do Pražského sídliště Bez navýšení spojů 0,- Linka MHD zajíždějící do vnitřní části Sezimova Ústí II ,- Zajíždění linek MHD č.10 a 15 k aut.nádraží ,- Zavedení optimalizace časových tarifů ,- Navýšení jízdného o 2,- Kč ,- Připravovaná změna snížené sazby DPH z 5 % na 9 % ,- (snížení tržeb) 14

15 Celkem výnosy, náklady CELKEM r , , ,- Závěr: Je zcela evidentní, že pobídky motivací výrazným způsobem převyšují restriktivní požadavky města. Veškeré nadrámcové výnosy z parkovacího systému se občanům vrací zpět a opět do dopravní obslužnosti. Nepříjemnou novinkou je změna DPH, která si vynucuje i zvýšení sazby jízdného. Ze všech dosavadních průzkumů však jednoznačně vyplývá, že ukazatel ceny je až umístěn z hlediska hodnocení až za poskytovanou kvalitou služeb MHD, četností spojů, pravidelným režimem a komfortem. A právě tyto skutečnosti se parkovací politika snaží vylepšit při zachování bezplatného jízdného pro seniory. Motivační opatření provedená v MHD by znamenaly dopad na rozpočet měst ve výši cca 5,9 mil.kč. Na pokrytí těchto nákladů bez běžné inflace nebude stačit ani zvýšení základního jednotlivého jízdného o 2,- Kč, které přinese zvýšení tržeb o cca 4 mil. Kč. Město Tábor může využít pro pokrytí těchto nákladů v rámci parkovací politiky zvýšené výnosy z parkování (současný odvod plateb na financování veřejného osvětlení však zůstane zachován).. Města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí možnost financování z parkovacích systémů nemají a vše musí krýt ze svých rozpočtů. Celkově bychom měli zachovat mírný propad dopadů financí na městské rozpočty (zejména v souvislosti se změnou sazby DPH). Některé kroky (posílení policie, nové BUS zastávky, apod.) by byly prováděny však jako běžná a vynucená investiční operativa. 15

16 Akční řada II. Fáze S platností od zkolaudování parkovacího domu pod Střelnicí ( cca od 01/2008) Pro výkon II. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Ten je posílen novou možností parkovacího domu, který sehraje klíčovou roli nejen v restrikcích a pobídkách ale i celkovém vzhledu města a jeho parteru. Společně s nimi se jako adekvátní protihodnota nabídnou i levné či bezplatné parkovací plochy (v systému P+R, tedy zaparkuj a chceš- li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P, tedy zaparkuj a pohodlně dojdi ke svému cíli, který je nedaleko). Plochy v ulicích, a bude jich čím dál méně, jsou právě plochami v ulicích města. Výkon pravidel II. fáze se děje ve znamení akčního programu MHD je moderní, MHD je potřebná. A RESTRIKCE 1. Městské ulice také lidem - úbytek parkovacích míst Staré město Postupně bude omezována nabídka parkovacích kapacit jak pro segment návštěvnického parkování, tak i pro segment rezidentně abonentního parkování přímo v ulicích města. Uvolněné plochy se použijí pro nabídku rozšířených chodníkových ploch a mobiliáře. Navržená redukce návštěvnického parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice Lokalita Žižkovo náměstí centrální část změna na jižní frontě na rezidentně abonentní Tržní náměstí parkovací plocha ke hradbám změna režimu v části přilehlé obytné zástavbě na rezidentně abonentní. Zbývající část bude ošetřena tarifem 20 Kč/hod. (lokálně se vymezí). Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Od

17 Náměstí Mikuláše z Husi 11 8 Nám. Fr. Křižíka úbytek v souvislosti s realizací okružní křižovatky. Může dojít i k mírné redukci na Palackého ul. není známa podoba proj. dokumentace Navržená redukce rezidentně abonentního parkování po dokončení parkovacího domu Střelnice 16 0 Lokalita Stav parkovacích míst 2006 Návrh parkovacích míst 2008 Žižkovo náměstí jižní část přilehlá k zástavbě 11 0 redukce bez náhrady Žižkovo náměstí severní část přilehlá k restauraci 6 0 Beseda redukce bez náhrady Náměstí Mikuláše z Husi Tržní náměstí u obytné zástavby zrušeno a vytvořená náhrada na parkovací ploše u hradeb Prostor před Střelnicí 7 Pouze pro ZTP 2. Zvýšené tarify za parkování na exkluzivních plochách (P+P) Konkrétní nastavení cen musí vždy korespondovat s aktuálním stavem nabídky a poptávky v dané lokalitě s případným zohledněním veřejného zájmu. Při návrhu zatřídění jednotlivých komunikací a parkovišť do příslušného cenového pásma musí být precizně stanovena predikce dalšího vývoje a musí být zachována podmínka jednoduchosti a čitelnosti parkovacího systému. V tomto okamžiku navrhujeme nově koncipovanou tarifní strukturu Starého města se dvěma parkovacími tarify: Krátkodobé parkování - ul.palackého, Žižkovo náměstí Střednědobé parkování nám. Mikoláše z Husi a část Tržního náměstí 17

18 Prostor Nového města bude i nadále pracovat s třemi druhy parkování: Krátkodobé parkování- nejdražší - tř.9.května, Střednědové parkování - ul.bílkova, ul.erbenova, ul.kollárova, horní část ul.dobrovského, ul.vančurova, část Husova náměstí před ul.9.května, + lokality kolem Husova parku, ul.smetanova, ul.nerudova přípustná i nižší sazba Dlouhodobé parkování - stávající lokality se zlevněnou sazbou část ul.dobrovského, část ul.jeronýmovy, ul.šafaříkova, nádraží před ČD, ul.u Bechyňské dráhy, část ul.chocholouškovy pondělí - sobota do 21:00 hod. na Starém městě pondělí - sobota do 21:00 hod. na Novém městě neděle - volné Rezidentní parkování NON STOP, Abonentní parkování NON STOP (Od 17,00 platí Rezidentní a abonentní karta na plochách parkovacích automatů, sobota, neděle - celý den) Precizní nastavení parkovacích tarifů bude mimo jiných závislé i na míře fyzického omezení parkování na ulicích. Čím bude větší úbytek nabídky parkovacích míst v uličním profilu, tím větší bude muset být cenová restrikce. Vzhledem k aktuální dislokaci parkovacích objektů na Novém městě (OD Dvořák a Tabačka) lze o redukci nabídky uvažovat v ulicích Erbenova, Kollárova, Smetanova a případně i Chocholouškova. 3. Restrikce v parkování na přilehlých komunikacích Uvedené finanční dopady ve zvýšené sazbě za parkování s sebou ponesou i pochopitelnou snahu parkovat tam, kde je to zadarmo. Opatřením, které sníží nerovnoměrné vykrytí parkovacího systému, musí být realizace tzv. rezidentních ochranných štítů, které pomocí dopravních organizačních opatření eliminují parkování únikového návštěvnického segmentu a segmentu zaměstnaneckého parkování, které nemají v daném místě bydliště. Už dnes se ulice Vilové čtvrti setkávají se značným přetlakem poptávky po parkování. Lze odhadovat, že k podobným tlakům dojde i na přilehlých komunikacích v oblasti Starého města těch komunikací, které nejsou do režimu placeného parkování zahrnuty. Tyto plochy budou hlídány ve spolupráci s městkou policií. Pro všechny tyto komunikace, tedy komunikace stojící mimo systém placeného parkování, bude takové parkování vyloučené - s výjimkou těch lidí, kteří zde mají trvalé bydliště a nemohou parkovat jinde. 18

19 4. Den bez aut Forma automobilové restrikce bude v další fázi posílena. Po dobu konání budou plochy Žižkova náměstí, náměstí Mikuláše z Husi zcela uzavřeny pro automobily a otevřeny pro dětské hry a naučné akce různých forem a zaměření (od ), Parkování v ulicích 9. Května, Erbenova, Kolárova, Dobrovského, Vančurova budou uzavřena od ( ) bude prováděno blokové čištění ulic. Během dne se uskuteční dětské soutěže (ráno a dopoledne) a soutěže dospělých, zaměstnanců městského úřadu a oslovených organizací a firem (dopoledne a poledne). Tyto akce proběhnou na třech místech a každá z nich ponese jinou tématiku : náměstí TGM s tématy dopravní osvěty, významu MHD a prezentaci nového autobusu a mikrobusu, bezpečných kol do městského provozu, ekologického chování obyvatele - třídění, čistota veřejných prostranství, apod. náměstí Žižkovo s tématem soutěžení dospělých a dětí náměstí Mikuláše z Husi s tématem bezpečnosti silničního provozu, prezentace dopravní policie, radarového systému, zdravotního a záchranného systému V průběhu dne Bez aut půjde rovněž o prezentaci faktů, že pěší mobilita a vzhled veřejného prostranství jsou zcela zásadní pro výnos obchodních služeb a tvoří trvale udržitelnou a adekvátní protihodnotu pro nákupní centra. Již v předstihu zde budou umístěny značení o uzavření. Současně s tím proběhne v předstihu kampaň za pomoci městské policie, odborů dopravy a školství mládeže a tělovýchovy, odboru životního prostředí, která ukáže proč je používání MHD pro města udržitelným a potřebným. B MOTIVACE 1. Parkovací plocha Pod Ptákem - zaměstnanecká P+G - park + go (zaparkuj a jdi - sazba s malou marží, finančně kryjící nezbytné investice) Pro zabezpečení konsolidace parkovacího systému - nabídky alternativ, je nutno přistoupit k urychlené realizaci parkovací plochy Pod ptákem. Realizace této plochy bude harmonizována s dokončením výstavby parkovacího domu Střelnice. Půjde o plochu ze zatravňovacích prvků umístěnou podél komunikace, s vysokým podílem zeleně a kapacitou maximálních 50 parkovacích míst. Plocha bude určená pro dlouhodobou klientelu zejména zaměstnance aktivit Starého města. Prověří se možnost osazení parkovacím automatem s degresivním tarifem (30 Kč / den). Souvisejícími opatřeními budou zejména: V případě vzniku dopravních kongescí bude instalován jednoduchý světelný informační systém volno/obsazeno, který bude napojen na operační pult městské policie. 19

20 K dané ploše nebude realizován naváděcí systém, aby prostor podhradí nebyl zatěžován zbytnou návštěvnickou dopravou. Komunikační síť není vhodná pro zvýšený pohyb automobilů. Parkovací plocha bude tedy mít velmi redukovanou kapacitu parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat vnitřní spádovou oblast města v sektoru zaměstnaneckém. 2. Parkovací plocha U bazénu P+R - park + ride (zaparkuj a jeď- bezplatné, dotovaný kam. systém) Jako plocha alternativní bude sloužit pro ty, kteří nechtějí v daném parkovacím systému nic platit. Dohled bude zajištěn kamerovým systémem, který bude plochu a zejména výjezd monitorovat (stejný případ kontroly jako u stávajících kamerových systémů). Ke zlepšení stavu kriminality a zvýšení pocitu bezpečí na parkovištích bude nutné prostory osadit kamerami. Pokud budeme vycházet z průměrných čísel, lze říci, že jeden plnohodnotný kamerový bod si vyžádá investici v částce ,- Kč, což by mohlo na běžné parkoviště postačovat. Prostřednictvím levné přepravní sazby v MHD bude možné rychle dojet do centrální části města. Pěší dostupnost je však také možná a zcela bezproblémová. Plocha bude uzavřená, s jedním vjezdem a výjezdem a kapacitě 80 parkovacích míst. Dopravně bude obsluhovat severní spádovou oblast města (směr Praha) + potřeby obyvatel vnitřní části města, bez rozlišení kategorií. 20

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze ( rok 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze (výhled,

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA NÁVRH NA POSTUP ZMĚNY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ V CENTRU MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatel: Odbor rozvoje, majetku a investic Datum zpracování: 9. prosince 2011 1 1. Účel vypracování návrhu a. Zajistit v centru města

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech Ing. Petr Macejka Plánování v dopravě Konference Ostrava 16. 4. 2009 Téma: Doprava v klidu jako efektivní prvek řešení dopravy ve městech

Více

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014

Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Nové prvky regulace automobilové dopravy v Praze 6 / 2014 Regulace nákladní automobilové dopravy Omezení vjezdu vozidel na komunikacích na území hl. m. Prahy zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů

Více

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

2.1.6 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě a očekávané výsledky. SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy INVESTIČNÍ PRIORITA 7c prioritní osy 1: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské

Více

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno,

Ing. Jiří Jedlička. Ekologická stopa VŠ dinosaurus nebo kolibřík? Brno, Udržitelná doprava - nástroje a dobrá praxe Ing. Jiří Jedlička www.cdv.cz Obsah: opatření a dopravním chováním obyvatel opatření na komunikacích podpora druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí hodnocení

Více

dopravní inženýrství

dopravní inženýrství dopravní inženýrství www.edip.cz liberec mariánské lázně plzeň 1/36 SOKOLOV NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 2/36 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ širší centrum města okolí náměstí Budovatelů okolí Starého náměstí sídliště Vítězná

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha

Parkovací domy. Ing. David Kotajný, KOMA Parking. Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Parkovací domy Ing. David Kotajný, KOMA Parking Konference REM 2010, 14.10.2010, Praha Způsoby parkování Parkování na volné ploše Parkování v parkovacích domech s pohybem automobilů Parkování v automatizovaných

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Základní pojmy Odstavování Parkování krátkodobé dlouhodobé Stání

Základní pojmy Odstavování Parkování krátkodobé dlouhodobé Stání DOPRAVA V KLIDU Úvodem Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. velké plošné nároky na dopravu v klidu. Kombinace velkého

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 26.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nová vlaková zastávka NÁVRH USNESENÍ Rada města podání žádosti o zřízení železniční zastávky

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal

SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ. Ing. Petr Smékal SMYSLUPLNÉ PARKOVÁNÍ Ing. Petr Smékal OBSAH PREZENTACE KDY JE PARKOVÁNÍ PROBLÉM ZÁKLAD ÚSPĚCHU CHYTRÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ EKONOMICKÝ POHLED VLIV PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA SVĚTOVÉ PARKOVACÍ TRENDY VINCI PARK 60

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Plán udržitelné městské mobility pro Brno

Plán udržitelné městské mobility pro Brno Plán udržitelné městské mobility pro Brno Veřejná diskuse - 24. března 2015 Ing. Vladimír Bielko vedoucí Odbor dopravy Magistrátu města Brna Význam zpracování plánu udržitelné městské mobility Strategický

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Řešení parkování ve městech

Řešení parkování ve městech NEWTON Business Development, a.s. Řešení parkování ve městech Bratislava, 8. 3. 2011 Situace měst Obvyklé problémy, se kterými se města v problematice parkování setkávají: Přetíženost dopravy v centru

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí

Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí Kvalitativní a provozní ukazatele MHD Táborské aglomerace měst Tábor-Sezimovo Ústí- Planá nad Lužnicí VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu Současný stav MHD I. fáze (rok 2008) II. fáze ( od roku 2009

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna

Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna KORDIS JMK, spol s r. o. Nové sady 30, 602 00 Brno Analýza návrhů úprav dopravního řešení a zavedení přímých spojů z Hustopečska do Brna souhrnný materiál Březen 2010 Materiál navazuje na jednání dne 4.

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA

VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ PRO HODNOCENÍ ROZVOJE MĚSTA Ing. Pavel Roháč Obsah 1. Předmluva a úvod 2. Legislativní rámec, dokumentace 3. Koncepční přístupy, východiska 4. Modelování dopravy,

Více

Rekonstrukce Budějovické ulice

Rekonstrukce Budějovické ulice Rekonstrukce Budějovické ulice silnice II/137 autor www.taborcz.eu Budějovická ulice je jedna z nejdůležitějších a nevytíženějších ulic motorovou dopravou v Táboře. Denně projede Budějovickou ulicí cca

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník Terminál Hranečník Ostrava 2015 Cíle dopravního řešení pro Terminál Hranečník Ukončení autobusových linek v přestupním bodě mimo centrum, odkud dopravu do centra a dalších částí města zajistí ekologická

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa

Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Fórum městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí Kulturní sál Horizont Mírová 3465/6, Ústí nad Labem pondělí 12. listopadu od 17 hodin Program: stanovení

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING. ŠMEJDA ING. ŠMEJDA DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ

Více

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE

DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS MUSÍ UMOŽNIT DOBROU ORIENTACI A ČITELNOST URČENÍ KOMUNIKACE D O P R A V A DOPRAVNÍ SYSTÉMY MIMO MĚSTA meziměstská a mezinárodní dopravní spojení,... UVNITŘ MĚST (městský dopravní systém) v zastavěném i nezastavěném území obcí Pěší trasy a zóny MHD - pozemní (bus,

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Trendy v parkování, zahraniční příklady

Trendy v parkování, zahraniční příklady Trendy v parkování, zahraniční příklady Seminář Praha 24.11.2015 Zbyněk Sperat Obsah 1. Parkování a ČSN 2. Studie parkování Karlovy Vary 3. Příklady z Curychu 4. Principy moderního přístupu k parkování

Více

Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov. Statistika

Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov. Statistika Semestrální práce Průzkum zpoždění autobusové linky 143 v zastávce stadion Strahov Statistika Fakulta dopravní ČVUT Jméno: David Vodák, Michal Koubek Skupina: 2 32 Obsah 1. Úvod... 3 a) Linka 143... 3

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Posouzení provozní náročnosti

Posouzení provozní náročnosti Posouzení provozní náročnosti Část C5 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla

Název indikátoru Počet neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Měrná jednotka Počet Správce měřidla Problémový okruh 1 Cíl E1 DEFICITY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE Zvýšení kvality dopravní infrastruktury E1 neřešených (nedostatečně řešených) deficitů v dopravní infrastruktuře Statutární město Chomutov /

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod.

1,- Kč 1,- Kč. 30 minut 30 minut. 60 minut. 90 minut SAZBA při užití místní komunikace dle. od pondělí do pátku hod. sobota hod. Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti Rada města Uherské Hradiště svým usnesením č. 632/40/RM/2016 ze dne 12. 7.2016 schvaluje v souladu s 23 zákona č. 13/1997

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan

Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan Rozšíření systému placeného stání v centrální oblasti Říčan 1. Úvod Technická zpráva k návrhu (7.3.2012) Návrh systému rozšířeného placeného stání v centrální oblasti Říčan je předkládán na základě požadavku

Více

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno.

ÚVODEM 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení

Nařízení 4/2012 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE. č. 4/2012. o stání motorových vozidel na místních komunikacích. Čl. 1. Základní ustanovení Nařízení 4/2012 Nařízení 4/2012 o stání motorových vozidel na místních komunikacích vydána 29.5.2012 účinnost od 1.6.2012 novelizuje vyhlášku nařízení 5/2008 (ze dne 7.7.2008) je novelizována vyhláškou

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba Projektový záměr, zprac.v r.2014 Mott MacDonald Tento projektový záměr představuje studii možností a příležitostí za účelem zanalyzovat a posoudit možnosti zajištění

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ

MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ MĚSTA TÁBORA Č, 04/2014 O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ Rada města Tábora vydává v souladu s ustanovením 23 odst. 1

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Návrh parkovacích a odstavných stání

Návrh parkovacích a odstavných stání Návrh parkovacích a odstavných stání zadání části A celkový počet stání 1. cvičení zadání části A názvosloví výpočet č počtu stání návrh stání k odevzdání Zadání části A V zadané lokalitě stanovte celkový

Více

EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU. Parkovací dům Na Parkánech Tábor

EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU. Parkovací dům Na Parkánech Tábor EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Parkovací dům Na Parkánech Tábor 2008 Zpracovatelé: Ing. Luděk Tesař, Regionservis, s.r.o. držitel managementu kvality ISO 9001:2000 Část: Možnost získání podpory

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více