Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti"

Transkript

1 Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

2 Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění Doba trvání pojištění všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou Datum počátku pojištění první den po uzavření pojištění; odložený počátek - datum uzavření PS může předcházet počátku pojištění maximálně o 3 kal. měsíce Varianty pojištění PRIMA; KOMFORT Územní platnost ČR Systém pojištění nová cena časová cena

3 Obecná problematika pojištění Matematická sleva uplatňuje se jako první na sazbu poj. formou koeficientu Pojistně technická sleva Obchodní sleva smlouvu Zvláštní sleva na první pojistné SIPO - 50 Kč povinné ručení u Kooperativy 250 Kč (D0 5, RD 5, OP 5, BT 5) Nelze přiznat na RE 5, BD 5, OB 5,6 Frekvence placení pojistného lze v pojistných obdobích 12 měsíců (roční) 6 měsíců (pololetní min.roční poj. 300 Kč) 3 měsíce (čtvrtletní min.roční poj. 600 Kč) uplatňuje se po matematické slevě k sazbě pojištění formou koeficientu uplatňuje se k celkovému ročnímu pojistnému za celou poj.

4 Obecná problematika pojištění Způsoby placení pojistného Stanovení PČ: poštovní poukázkou převodním příkazem SIPO (jednorázová sleva 50 Kč) SINK v hotovosti na přepážce Kooperativy domácnost = m2domácnosti x hodnota průměrné vybavenosti v Kč/m2 podle kategorie zařízení bytu nemovitost = celková plocha všech podlaží budovy v m2 x průměrná hodnota v Kč/m2 podle provedení budovy

5 Obecná problematika pojištění Stanovení rizika vzniku povodně nebo záplavy Na základě adresy místa pojištění určena tarifní povodňová zóna tarifní zóna I tarifní zóna II tarifní zóna III tarifní zóna IV Tarifní zóna + vyjádření zájemce o pojištění kolikrát se v místě pojištění vyskytla povodeň = stanovení míry rizika vzniku povodně nebo záplavy k zjištění rizikovosti místa pojištění 24 h denně uvést získatelské číslo sdělit adresu místa pojištění Údaj o tarifní povodňové zóně je nutno uvést do pojistné smlouvy (v kolonce Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění ). Např.: TZ II.

6 Obecná problematika pojištění Míra rizika: 1. nízká tarifní zóna I a v posledních 20 letech nebyla povodeň ani záplava 2. zvýšená tarifní zóna I a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou tarifní zóna II a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava maximálně jednou 3. střední tarifní zóna III a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava maximálně jednou 4. nepojistitelné tarifní zóna IV nebo se v místě pojištění vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou

7 Obecná problematika pojištění Smluvní výluka nebezpečí záplavy) na přání klienta lze vyloučit z PS škody vzniklé povodní a záplavou pro výpočet pojistného se použijí sazby pro stupeň rizika I nízké výluku nutno uvést do PS (z pojištění vyloučeny škody vzniklé na základě rizika povodně a byt pojištěného se nachází v nadzemním podlaží, které je v bezpečné výšce a jde o zděnou či betonovou budovu resp. o budovu s ocelovou konstrukcí Individuální klasifikace v těchto případech je možné rizikovost obchodního případu indiv. klasifikovat o jeden stupeň rizika níže, do PS povinnost získatele uvést ujednání: Byt pojištěného se nachází v bezpečné výšce nad historicky nejvyšší zaznamenanou povodní či záplavou. Jde o.. podlaží. Byt se musí nacházet v bytovém domě. Místo pojištění nesmí být v tarifní zóně IV v těchto případech nutno vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. V ostatních případech klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba!!!

8 Struktura pojistných podmínek Struktura pojistných podmínek Brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů (M-100/05) ZPP pro pojištění budov a staveb (M-300/05) ZPP pro pojištění bytů (M-400/05) ZPP pro pojištění domácnosti (M-500/05) ZPP pro pojištění rekreační domácnosti (M-600/05) ZPP pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (M-800/05) VPP pro pojištění bytových domů (M-200/05) DPP pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zdravotně postižených osob (M-150/05)

9 Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti Sazba DO 5 Pojistná smlouva Dotazník DOM 05 VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP M - 100/05; ZPP M 500/05; VPP M 955/05 (DPP M 150/05 pro zdravotně postižené) Složenka

10 Pojištění domácnosti Sazba DO 5 Přehled tiskopisů PS, dotazník DOM 05, brožura VPP a ZPP Pojistné podmínky VPP M-100/05, ZPP M-500/05, VPP M-955/05 (práv.ochr.), (DPP M-150/05 pro zdravotně postižené) Co pojistíme movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti věci určené k podnikání stavební součásti přiléhající k vnitřnímu prostoru bytu Varianty pojištění PRIMA, KOMFORT Pojistná částka v nových cenách Pojistné plnění v nových cenách, pokud hodnota před poškozením, zničením nebo odcizením nebyla nižší než 50% nové ceny u nábytku a stavebních součástí v nových cenách pokud hodnota před poškozením, zničením nebo odcizením nebyla nižší než 30% nové ceny

11 Pojištění domácnosti Místo pojištění byt, nebytový prostor (sklep), společný nebytový prostor (pouze na živel, odcizení dětského kočárku a invalidního vozíku do plné ceny) Slevy Spoluúčast Minimální roční pojistné matematická - vyšší spoluúčast pojistně technické - za vyšší stupeň zabezpečení obchodní - frekvence placení - byt v nemovitosti pojištěné u Kooperativy - předchozí bezeškodní průběh obchodní pro zdravotně postižené - vždy celková sleva 10%, - při roční frekvenci placení 15% - slevu je možno kombinovat s dalšími možnými celkovými slevami, max. sleva činí 25% jednorázové na 1. pojistné povinné ručení, SIPO základní Kč (dále Kč a Kč) povodeň, záplava - 1%, min Kč 300 Kč

12 Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA KOMFORT kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) ano ano odcizení ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano vandalismus ano ano přepětí v elektrorozvodné síti - ano únik vody z akvária nad 50l - ano pojištění skel včetně zrcadel a sklokeramických varných desek - ano

13 Pojištění domácnosti Limity plnění elektrické,optické přístroje,nosiče CD cennosti věci zvláštní hodnoty včetně sbírek stavební součásti PRIMA 15% z PČ 10% z PČ 10% z PČ 10% z PČ KOMFORT 30% z PČ 20% z PČ 20% z PČ 20% z PČ 5% z PČ* 5% z PČ* věci uložené v nebytovém prostoru v bytovém domě věci uložené v nebytovém prostoru v rodinném domě za PU jinde než v místě pojištění 15% z PČ* 5% z PČ* 15% z PČ* 5% z PČ* věci sloužící k výdělečným účelům Kč Kč náklady na náhradní ubytování Kč Kč * neplatí pro invalidní vozíky,rehabilitační či jiné zdravotní pomůcky a přístroje

14 Pojištění domácnosti PRIMA KOMFORT standardní pojištění do pojistné částky 2 mil. Kč 2 mil. Kč na vyšší poj. částku nutná prohlídka místa pojištění riskmanagerem rizikové skupiny kategorie zařízení domácnosti účelná standardní nadstandardní luxusní (specifikace viz. příloha DOM 05 ) pojistné sazby str. 4, tab. 2.3 str. 4, tab. 2.4 str. 4, tab. 2.7 str. 4, tab. 2.8 A B C D dle města, obce není rozhodující PSČ dodací pošty (sazebník str.2.7) (sazebník - verze přehled změn) pojištění druhého bytu (sazebník verze přehled změn)

15 Pojištění domácnosti Doplňková a dodatková pojištění Zvýšení limitů pojistného plnění (součet zvýšených limitů - max. 20% PČ) Připojištění stavebních součástí Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění elektromotorů Pojištění garáže a věcí v ní uložených PRIMA 7%o KOMFORT 5%o sazebník str. 2.9, tab. 2.6 bez odpovědnosti v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním koní a skotu s odpovědností v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním koní a skotu sazebník str. 2.11, tab. 2.9 limit plnění Kč nebo Kč spoluúčast 10%, min.200 Kč sazebník str. 2.11, tab pouze varianta PRIMA zařízení garáže PČ tisíc Kč stavba garáže na novou cenu s PČ Kč

16 Pojištění domácnosti Doplňková a dodatková pojištění Pojištění právní ochrany PČ Kč, pojistné 990 Kč/rok úhrada nákladů spojených s uplatněním práv členů domácnosti vztahuje se na všechny členy pojištěné domácnosti bez spoluúčasti Vztahuje se na náhradu škody trestní právo závazkové právo vlastnické právo nájemní právo sousedské právo Dále dle sazebníku str. 2.13

17 Pojištění domácnosti Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu DOM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

18 Pojištění domácnosti Ruční vyplňování pojistné smlouvy Pojištění domácnosti Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu DOM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti V případě uzavření PS pro zdravotně postižené nutno v části Zvláštní údaje a ujednání vždy uvést specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazená PS č Rozsah pojištění je dále uveden v DPP M-150/05.

19 Pojištění domácnosti Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taxátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou NOVÁK BUREŠOVA 13 JAN Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

20 Pojištění domácnosti x ČESKÉ BUDĚJOVICE BUREŠOVA 13 TZ I. x x x x x 73 C C ,- 4, ,-

21 Pojištění domácnosti , ,- 7,0 112, ,50 000, ,- 7, ,- 168,1,3 260, B x A , ,- 240, ,-

22 Pojištění domácnosti 2 670,x X 5 0, , , ) Poskytnuta sleva 20% za bezpečnostní dveře 2) První pojistné za pojistné období činí 2 236,- Kč (uplatněna sleva 50,- Kč za placení SIPO a 250,Kč za povinné ručení u Kooperativy. PS č ) Na základě plné moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

23 Pojištění domácnosti 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taxátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

24 Pojištění domácnosti Číslo návrhu vyplní taxátorka x x ,-

25 Pojištění domácnosti Podpis získatele os. číslo Podpis klienta

26 Pojištění domácnosti

27 Pojištění domácnosti Často kladené dotazy Je možné sjednat pojištění s fyzickou i právnickou osobou? V rámci pojištění majetku občanů mohou být pojistníkem pouze fyzické osoby občané. V den sjednání pojištění musí být pojistník zletilý, tj. musí dosáhnout 18 let. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. V případě uzavření manželství před 18 rokem se uvedené na sjednání pojištění nevztahuje. Může se stát pojistníkem/pojištěným i cizí státní příslušník? Ano, pojištění lze sjednat i s cizím státním příslušníkem. V tomto případě je podmínkou pro sjednání pojištění jeho povolení k pobytu v ČR. V pojistné smlouvě se do kolonky Rodné číslo (dále jen RČ) uvede RČ (u žen se k měsíci narození připočte +50) a za lomítko se uvede 9999 (u občana Slovenské republiky se uvede celé RČ). Př.: RČ ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zapsání RČ: /9999

28 Pojištění domácnosti Kterým dnem vzniká počátek pojištění? Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. Datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Současně k počátku pojištění musí být uhrazeno pojistné za první pojistné období, neboť dojde-li k pojistné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem pojistné události zaplaceno první pojistné. Př.: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: V jaké variantě lze pojištění sjednat? Pojištění lze sjednat ve variantě PRIMA nebo KOMFORT. Uvedením varianty pojištění je určeno, proti kterým pojistným rizikům je majetek pojištěn a jaké bude případné pojistné plnění pojistitele. Na koho se pojištění domácnosti vztahuje? V případě pojištění domácnosti jsou pojištěnými všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě. Je nutné v PS uvádět adresu místa pojištění je-li shodná s adresou pojištěného? V PS je vždy nutné uvádět adresu místa pojištění. Nebude-li uvedena, bude na PS vystavena neinkasní intervence dodatek k pojistné smlouvě.

29 Pojištění domácnosti Jaká složenka se použije k zaplacení pojistného? Použije se složenka Bianco, jako variabilní symbol se uvede číslo pojistné smlouvy. Variabilní symbol (číslo PS) je nutno do PS uvést vždy. Jaké slevy je možné na pojištění domácnosti poskytnout? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti). Výsledná sazba se nezaokrouhluje. Př.: Stanovení výsledné sazby Varianta PRIMA, riziková skupina místa pojištění C, riziko vzniku povodně nebo záplavy 1 nízké, pojistná částka Kč, spoluúčast Kč: Základní sazba: 4,0 Sleva za vyšší spoluúčast: 10% (koeficient 0,90) Výsledná sazba: 4 x 0,90 = 3,6 Roční pojistné: x 0,0036 = Kč

30 Pojištění domácnosti 2) Sleva pojistně technická za vyšší stupeň zabezpečení 10% - 20%, uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu, postup viz matematická sleva. Př.: Stanovení výsledné sazby Varianta PRIMA, riziková skupina místa pojištění C, riziko vzniku povodně nebo záplavy 1 nízké, pojistná částka Kč, spoluúčast Kč, vyšší způsob zabezpečení: Základní sazba: 4,0 Sleva za vyšší spoluúčast: 10% (koeficient 0,90) Sleva za vyšší způsob zabezpečení: zabezpečení vyšší o více stupňů sleva 20%, tj. koeficient 0,80 Výsledná sazba: 4 x 0,90 x 0,80 = 2,88 Roční pojistné: x 0,00288 = Kč 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, max. výše obchodní slevy činí 25%. Lze uplatnit slevu: - frekvence placení 5% nebo - byt v nemovitosti, která je pojištěna u Kooperativy 10% nebo - předchozí bezeškodní průběh pojištění 10% nebo - sleva Kapitolu 10% - sleva pověřené osoby 10% - lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby - sleva pro ZP - vždy celková 10%, roční frekvence placení 15% (tato lze kombinovat) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu + 10% za bezeškodní průběh pojištění = 25% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 35%

31 Pojištění domácnosti 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - povinné ručení u Kooperativy - sleva ve výši 250 Kč - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: první pojistné za pojistné období činí xxx Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO a sleva 250 Kč za povinné ručení u Kooperativy PS č. XXXXXXXXXX (uvede se číslo PS povinného ručení). Max. zvláštní sleva může činit 300 Kč a pojistné za první pojistné období musí být však vyšší něž 0 Kč. Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je max. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele.

32 Pojištění domácnosti Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ. Jakým způsobem stanovit riziko vzniku povodně nebo záplavy? Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění je nutné stanovit vždy. Ke zjištění rizikovosti místa vzniku povodně nebo záplavy slouží telefonní linka Kooperativy , která je k dispozici 24 hodin denně. Nachází-li se pojištěné místo ve 4. tarifní zóně, tj. nepojistitelné, je nutné v takovém případě vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. Obchodní případ je možno individuálně klasifikovat o jeden stupeň rizika níže. V případě klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba.

33 Pojištění nemovitostí Pojištění nemovitostí Členění nemovitostí hlavní budova ostatní (ploty, studny, bazény, chodníky, altány ) 1 PS lze pojistit 1 číslo popisné (výjimka BD 5) Systém pojištění na novou cenu na časovou cenu (koeficient časovosti str. 1.19, tab.1.2) Plocha podlaží celková plocha všech podlaží budovy, vymezená vnějším profilem (balkóny, terasy,vnější schodiště, arkýře se do plochy nezapočítávají)

34 Pojištění nemovitostí Min. pojistná hodnota hlavní budovy: plocha podlaží x prům. hodnota Kč/m2 = min. pojistná částka hlavní budovy pro výpočet příloha NEM 05 výjimečně lze doložit znalecký posudek Poj. částka vedlejších staveb určí pojistník pomocný výpočet dle sazebníku Maximální poj. částka 100 mil. Kč Indexace dle stavebního cenového indexu

35 Pojištění nemovitostí Pojištění hlavní budovy ve výstavbě: vždy do PS doložit stavební povolení PČ dle finální technické ceny budovy pojistné za základní pojištění - snížené o 25% další technické slevy se neuplatňují pojistné za základní pojištění za ostatní stavby - bez úprav pojištění odpovědnosti bez úprav u budov bez popisného čísla se uvede katastrální číslo parcely

36 Pojištění nemovitostí Pojištění hlavní budovy v rekonstrukci: (rozsáhlé stavební práce při niž dochází i k zásahům do nosných konstrukcí) PČ dle finální technické ceny budovy pojištění lze sjednat na novou cenu pojistné za základní pojištění - bez úprav pojistné za základní pojištění za ostatní stavby - bez úprav pojistné za pojištění odpovědnosti - bez úprav NENÍ-LI dům po dobu rekonstrukce obýván je nutné tuto skutečnost uvést do PS

37 Pojištění nemovitostí Provedení budovy účelné - U běžné - B nadstandardní - N luxusní - pouze bytové domy charakteristika sazebník str Obytné podkroví více jak polovina zastavěné plochy domu započítat celou plochu obytného podkroví méně jak polovina zastavěné plochy domu počítá se jako dům bez obytného podkroví Tabulky průměrných hodnot str str. 1.29, tab pomocný výpočet pro ostatní objekty

38 Pojištění rodinného domu Pojištění rodinného domu Sazba RD 5 Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP M - 100/05; ZPP M 300/05 (DPP M 150/05 pro zdravotně postižené) Složenka

39 Pojištění rodinného domu Sazba RD 5 Přehled tiskopisů PS, dotazník NEM 05, brožura VPP a ZPP Pojistné podmínky VPP M-100/05; ZPP M-300/0, (DPP M-150/05 pro zdravotně postižené) Co pojistíme? Varianty pojištění PRIMA, KOMFORT Poj. částka dle systému pojištění v nové nebo časové ceně Pojistné plnění dle PČ v nové nebo časové ceně, bude-li poškozená, zničená nebo ztracená poj. věc jejichž hodnota před PU byla nižší než 30% vyplatí se plnění v časové ceně trvale obývaný rodinný dům s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení movité věci (stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravě nebo rekonstrukci, dočasné objekty zařízení staveniště) ostatní objekty nacházející se na pozemku rod. domu

40 Pojištění rodinného domu Místo pojištění vymezeno v PS adresou, katastrálním územím a číslem parcely Slevy Spoluúčast Minimální roční pojistné poj. technické - individuální - tuto slevu nelze uplatnit, jde-li o riziko vzniku povodně 2 nebo 3!!! - vyšší spoluúčast obchodní - frekvence placení, předchozí bezeškodní průběh obchodní pro zdravotně postižené - vždy celková sleva 10%, - při roční frekvenci placení 15% slevu je možno kombinovat s dalšími možnými celkovými slevami, max. sleva činí 25% jednorázové na 1. pojistné povinné ručení, SIPO základní Kč (dále Kč a Kč) povodeň, záplava - 1%, min Kč 300 Kč

41 Pojištění rodinného domu Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA ano KOMFORT ano kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) elektromotory včetně přepětí v elektrorozvodné síti ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano odcizení ne ano vandalismus ne ano aerodynamický třesk ne ano

42 Pojištění rodinného domu Limity plnění PRIMA KOMFORT movité věci Kč Kč stavební součásti a příslušenství Kč Kč odcizení zabudovaného příslušenství u budov a staveb ve výstavbě 0 Kč Kč 0 Kč Kč náklady na úklid pozemku po živelné události

43 Pojištění rodinného domu PRIMA sazby rodinný dům KOMFORT str. 5, tab. 3.1 str. 5, tab. 3.2 (sazebník verze přehled změn) ostatní objekty str. 5, tab. 3.3 (sazebník verze přehled změn) standardní pojištění do částky prohlídka místa pojištění 100 mil. Kč 100 mil. Kč dle stáří domu dle stáří domu

44 Pojištění rodinného domu Doplňková a dodatková pojištění Odpovědnost za škodu PČ Kč Kč str. 3.5, tab. 3.4 Připojištění skel nelze skleníky PČ Kč spoluúčast 10%, min. 200 Kč str. 3.5, tab. 3.5 Jmenovitě určené věci vedlejší budovy (budovy na jiném pozemku) stavební součásti umělecké nebo hist. hodnoty skleníky PRIMA i KOMFORT str. 3.6, tab. 3.6, 3.7 (vedlejší budovy - sazby dle ostatních staveb, místo pojištění specifikovat v PS)

45 Pojištění rodinného domu Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

46 Pojištění rodinného domu Ruční vyplňování pojistné smlouvy Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti V případě uzavření PS pro zdravotně postižené nutno v části Zvláštní údaje a ujednání vždy uvést specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazená PS č Rozsah pojištění je dále uveden v DPP M-150/05.

47 Pojištění rodinného domu Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taxátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou X NOVÁK BUREŠOVA 13 D5 JAN Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

48 Pojištění rodinného domu x ČESKÉ BUDĚJOVICE BUREŠOVA 13 TZ I. x x x

49 Pojištění rodinného domu x x x x x x x x Z ,- 1, , ,- 1, ,-

50 Pojištění rodinného domu 1000 B , ,-

51 Pojištění rodinného domu SKLENÍK x ,- 10, ,- 250, ,x x 15 0, ,4 620,

52 Pojištění rodinného domu 1) Poskytnuta individuální sleva 10% 2) Poskytnuta obchodní sleva 10% za předchozí bezeškodní průběh 0906 Na základě plné 6 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Pojištění rodinného domu 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taxátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

54 Pojištění rodinného domu Číslo návrhu vyplní taxátorka X S B , ,-

55 Pojištění rodinného domu Podpis získatele, os. číslo GARÁŽ 20 m2 KOLNA 20 m2 ZDĚNÉ OPLOCENÍ OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM 20 x = ,20 x = ,cca , ,- Podpis klienta

56 Pojištění rodinného domu

57 Pojištění rodinného domu Často kladené dotazy Jaká stavba se považuje za rodinný dům? Je možné sjednat pojištění ostatních objektů samostatně? Za rodinný dům se považuje budova s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Za rodinný dům se považuje i obytná část hospodářské usedlosti. Zbylá část usedlosti sloužící k hospodářským účelům se považuje za ostatní stavení. Pojištění ostatních objektů nelze sjednat bez pojištění hlavní budovy. Tímto pojištěním nelze pojistit rodinný dům, který slouží k podnikatelské činnostibudovu ve vlastnictví firmy. Jakým způsobem musí být vymezeno místo pojištění v PS? Místo pojištění musí být v PS vymezeno adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely. Místo pojištění musí být v PS uvedeno vždy a to i v případě, je-li shodné a adresou pojištěného. Nebude-li místo pojištění uvedeno, bude na takovou PS vystavena neinkasní intervence dodatek k zajištění opravy s klientem. Jaká složenka se použije k zaplacení pojistného? Použije se složenka Bianco, jako variabilní symbol se uvede číslo pojistné smlouvy. Variabilní symbol (číslo PS) je nutno do PS uvést vždy.

58 Pojištění rodinného domu Jaké slevy je možné na pojištění rodinného domu uplatnit? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti. Výsledná sazba se nezaokrouhluje. (tab. slev sazebník str. 3.7) 2) Sleva pojistně technická uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu a lze poskytnout slevu: - individuální (získatelská) 10% - o této slevě rozhoduje získatel na základě individuálního posouzení obchodního případu tuto slevu nelze uplatnit, jde-li o riziko vzniku povodně 2 nebo 3!!! 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, max. výše obchodní slevy činí 15%. Lze uplatnit slevu: - frekvence placení 5% - předchozí bezeškodní průběh 10% - sleva Kapitolu 10% - sleva 10% (mimořádná) lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby (na každé agentuře Kooperativy je určena pověřená osoba) - sleva pro ZP - vždy celková 10%, roční frekvence placení 15% (tato lze kombinovat) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi byla poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu = 15% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 25%

59 Pojištění rodinného domu 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - povinné ručení u Kooperativy - sleva ve výši 250 Kč - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: první pojistné za pojistné období činí xxx Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO a sleva 250 Kč za povinné ručení u Kooperativy PS č. XXXXXXXXXX (uvede se číslo PS povinného ručení). Max. zvláštní sleva může činit 300 Kč a pojistné za první pojistné období musí být však vyšší něž 0 Kč. Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ.

60 Pojištění rodinného domu Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je max. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele. Jakým způsobem stanovit riziko vzniku povodně nebo záplavy? Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění je nutné stanovit vždy. Ke zjištění rizikovosti místa vzniku povodně nebo záplavy slouží telefonní linka Kooperativy , která je k dispozici 24 hodin denně. Nachází-li se pojištěné místo ve 4. Tarifní zóně, tj. nepojistitelné, je nutné v takovém případě vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. Obchodní případ je možno individuálně klasifikovat o jeden stupeň rizika níže. V případě klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba.

61 Pojištění rodinného domu Má vliv spoluúčast u základního pojištění na pojistnou sazbu? Ano, výše spoluúčasti ovlivňuje pojistnou sazbu. Je-li sjednáno pojištění s vyšší něž základní spoluúčastí, je vždy nutno odpovídajícím způsobem upravit výši základní sazby. Jakým způsobem připojistit věci, které nejsou zahrnuty do předmětu základního pojištění, tj. stavební součásti a příslušenství, skleníky a fóliovníky? Předměty, které nejsou součástí základního pojištění, lze připojistit prostřednictvím dodatkového pojištění a to jako pojištění jmenovitě určených věcí. Dodatková pojištění současně upravují i připojištění skel proti všem nebezpečím (pojištění se týká škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí s výjimkou výluk).

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? 2 1.2 Předmět pojištění 2 1.3 Pojistná nebezpečí 3 1.4 Podmínky pojištění 3 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Upozornění pojistitele podle 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku VDP KNZ 1. POJISTITEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Pejsek a kočička. Metodická příručka pro prodejce. www.slavia-pojistovna.cz. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Pejsek a kočička. Metodická příručka pro prodejce. www.slavia-pojistovna.cz. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Pejsek a kočička Metodická příručka pro prodejce www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH 1. Druhy pojištění... 3 I. Pojištění veterinární léčby... 3 II. Pojištění úhynu (doplňkové

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Konsolidovaný nástroj získatele. Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele. Návod k obsluze Konsolidovaný nástroj získatele Kalkulačka Pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM (OP8) Návod k obsluze Obsah 1 Kalkulace pojistné smlouvy... 1 1.1 Informace o smlouvě... 1 1.2 Partneři... 1 1.3

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Příručka. prodejce DOMOV Infolinka

Příručka. prodejce DOMOV Infolinka Příručka prodejce DOMOV 2010 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pojištění DOMOV 2010 OBSAH 1. OBECNÁ ČÁST...3 1.1. Přednosti pojištění...3 1.2. Vymezení pravomocí

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ

Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ INFORMACE 27/2015/n Nestandardní obchodní případ (NOP) v kalkulátoru KNZ Vážení obchodní přátelé, od 1. 10. 2015 je v kalkulačkách KNZ dostupná nová funkcionalita Žádosti o schválení nestandradního obchodního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti občanů (Občanská odpovědnost) Sazebník. Obsah. (občanská odpovědnost)

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti občanů (Občanská odpovědnost) Sazebník. Obsah. (občanská odpovědnost) Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Obecně k pojištění odpovědnosti občanů 2 1.2 Subjekty pojištění odpovědnosti 2 1.3 Komu je pojištění občanské odpovědnosti určeno? 2 1.4 Struktura produktu 2 1.5

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část I. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více