Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti"

Transkript

1 Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

2 Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění Doba trvání pojištění všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou Datum počátku pojištění první den po uzavření pojištění; odložený počátek - datum uzavření PS může předcházet počátku pojištění maximálně o 3 kal. měsíce Varianty pojištění PRIMA; KOMFORT Územní platnost ČR Systém pojištění nová cena časová cena

3 Obecná problematika pojištění Matematická sleva uplatňuje se jako první na sazbu poj. formou koeficientu Pojistně technická sleva Obchodní sleva smlouvu Zvláštní sleva na první pojistné SIPO - 50 Kč povinné ručení u Kooperativy 250 Kč (D0 5, RD 5, OP 5, BT 5) Nelze přiznat na RE 5, BD 5, OB 5,6 Frekvence placení pojistného lze v pojistných obdobích 12 měsíců (roční) 6 měsíců (pololetní min.roční poj. 300 Kč) 3 měsíce (čtvrtletní min.roční poj. 600 Kč) uplatňuje se po matematické slevě k sazbě pojištění formou koeficientu uplatňuje se k celkovému ročnímu pojistnému za celou poj.

4 Obecná problematika pojištění Způsoby placení pojistného Stanovení PČ: poštovní poukázkou převodním příkazem SIPO (jednorázová sleva 50 Kč) SINK v hotovosti na přepážce Kooperativy domácnost = m2domácnosti x hodnota průměrné vybavenosti v Kč/m2 podle kategorie zařízení bytu nemovitost = celková plocha všech podlaží budovy v m2 x průměrná hodnota v Kč/m2 podle provedení budovy

5 Obecná problematika pojištění Stanovení rizika vzniku povodně nebo záplavy Na základě adresy místa pojištění určena tarifní povodňová zóna tarifní zóna I tarifní zóna II tarifní zóna III tarifní zóna IV Tarifní zóna + vyjádření zájemce o pojištění kolikrát se v místě pojištění vyskytla povodeň = stanovení míry rizika vzniku povodně nebo záplavy k zjištění rizikovosti místa pojištění 24 h denně uvést získatelské číslo sdělit adresu místa pojištění Údaj o tarifní povodňové zóně je nutno uvést do pojistné smlouvy (v kolonce Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění ). Např.: TZ II.

6 Obecná problematika pojištění Míra rizika: 1. nízká tarifní zóna I a v posledních 20 letech nebyla povodeň ani záplava 2. zvýšená tarifní zóna I a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou tarifní zóna II a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava maximálně jednou 3. střední tarifní zóna III a v posledních 20 letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava maximálně jednou 4. nepojistitelné tarifní zóna IV nebo se v místě pojištění vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou

7 Obecná problematika pojištění Smluvní výluka nebezpečí záplavy) na přání klienta lze vyloučit z PS škody vzniklé povodní a záplavou pro výpočet pojistného se použijí sazby pro stupeň rizika I nízké výluku nutno uvést do PS (z pojištění vyloučeny škody vzniklé na základě rizika povodně a byt pojištěného se nachází v nadzemním podlaží, které je v bezpečné výšce a jde o zděnou či betonovou budovu resp. o budovu s ocelovou konstrukcí Individuální klasifikace v těchto případech je možné rizikovost obchodního případu indiv. klasifikovat o jeden stupeň rizika níže, do PS povinnost získatele uvést ujednání: Byt pojištěného se nachází v bezpečné výšce nad historicky nejvyšší zaznamenanou povodní či záplavou. Jde o.. podlaží. Byt se musí nacházet v bytovém domě. Místo pojištění nesmí být v tarifní zóně IV v těchto případech nutno vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. V ostatních případech klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba!!!

8 Struktura pojistných podmínek Struktura pojistných podmínek Brožura VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů (M-100/05) ZPP pro pojištění budov a staveb (M-300/05) ZPP pro pojištění bytů (M-400/05) ZPP pro pojištění domácnosti (M-500/05) ZPP pro pojištění rekreační domácnosti (M-600/05) ZPP pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (M-800/05) VPP pro pojištění bytových domů (M-200/05) DPP pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zdravotně postižených osob (M-150/05)

9 Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti Sazba DO 5 Pojistná smlouva Dotazník DOM 05 VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP M - 100/05; ZPP M 500/05; VPP M 955/05 (DPP M 150/05 pro zdravotně postižené) Složenka

10 Pojištění domácnosti Sazba DO 5 Přehled tiskopisů PS, dotazník DOM 05, brožura VPP a ZPP Pojistné podmínky VPP M-100/05, ZPP M-500/05, VPP M-955/05 (práv.ochr.), (DPP M-150/05 pro zdravotně postižené) Co pojistíme movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti věci určené k podnikání stavební součásti přiléhající k vnitřnímu prostoru bytu Varianty pojištění PRIMA, KOMFORT Pojistná částka v nových cenách Pojistné plnění v nových cenách, pokud hodnota před poškozením, zničením nebo odcizením nebyla nižší než 50% nové ceny u nábytku a stavebních součástí v nových cenách pokud hodnota před poškozením, zničením nebo odcizením nebyla nižší než 30% nové ceny

11 Pojištění domácnosti Místo pojištění byt, nebytový prostor (sklep), společný nebytový prostor (pouze na živel, odcizení dětského kočárku a invalidního vozíku do plné ceny) Slevy Spoluúčast Minimální roční pojistné matematická - vyšší spoluúčast pojistně technické - za vyšší stupeň zabezpečení obchodní - frekvence placení - byt v nemovitosti pojištěné u Kooperativy - předchozí bezeškodní průběh obchodní pro zdravotně postižené - vždy celková sleva 10%, - při roční frekvenci placení 15% - slevu je možno kombinovat s dalšími možnými celkovými slevami, max. sleva činí 25% jednorázové na 1. pojistné povinné ručení, SIPO základní Kč (dále Kč a Kč) povodeň, záplava - 1%, min Kč 300 Kč

12 Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA KOMFORT kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) ano ano odcizení ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano vandalismus ano ano přepětí v elektrorozvodné síti - ano únik vody z akvária nad 50l - ano pojištění skel včetně zrcadel a sklokeramických varných desek - ano

13 Pojištění domácnosti Limity plnění elektrické,optické přístroje,nosiče CD cennosti věci zvláštní hodnoty včetně sbírek stavební součásti PRIMA 15% z PČ 10% z PČ 10% z PČ 10% z PČ KOMFORT 30% z PČ 20% z PČ 20% z PČ 20% z PČ 5% z PČ* 5% z PČ* věci uložené v nebytovém prostoru v bytovém domě věci uložené v nebytovém prostoru v rodinném domě za PU jinde než v místě pojištění 15% z PČ* 5% z PČ* 15% z PČ* 5% z PČ* věci sloužící k výdělečným účelům Kč Kč náklady na náhradní ubytování Kč Kč * neplatí pro invalidní vozíky,rehabilitační či jiné zdravotní pomůcky a přístroje

14 Pojištění domácnosti PRIMA KOMFORT standardní pojištění do pojistné částky 2 mil. Kč 2 mil. Kč na vyšší poj. částku nutná prohlídka místa pojištění riskmanagerem rizikové skupiny kategorie zařízení domácnosti účelná standardní nadstandardní luxusní (specifikace viz. příloha DOM 05 ) pojistné sazby str. 4, tab. 2.3 str. 4, tab. 2.4 str. 4, tab. 2.7 str. 4, tab. 2.8 A B C D dle města, obce není rozhodující PSČ dodací pošty (sazebník str.2.7) (sazebník - verze přehled změn) pojištění druhého bytu (sazebník verze přehled změn)

15 Pojištění domácnosti Doplňková a dodatková pojištění Zvýšení limitů pojistného plnění (součet zvýšených limitů - max. 20% PČ) Připojištění stavebních součástí Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění elektromotorů Pojištění garáže a věcí v ní uložených PRIMA 7%o KOMFORT 5%o sazebník str. 2.9, tab. 2.6 bez odpovědnosti v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním koní a skotu s odpovědností v souvislosti s vlastnictvím nebo opatrováním koní a skotu sazebník str. 2.11, tab. 2.9 limit plnění Kč nebo Kč spoluúčast 10%, min.200 Kč sazebník str. 2.11, tab pouze varianta PRIMA zařízení garáže PČ tisíc Kč stavba garáže na novou cenu s PČ Kč

16 Pojištění domácnosti Doplňková a dodatková pojištění Pojištění právní ochrany PČ Kč, pojistné 990 Kč/rok úhrada nákladů spojených s uplatněním práv členů domácnosti vztahuje se na všechny členy pojištěné domácnosti bez spoluúčasti Vztahuje se na náhradu škody trestní právo závazkové právo vlastnické právo nájemní právo sousedské právo Dále dle sazebníku str. 2.13

17 Pojištění domácnosti Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu DOM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

18 Pojištění domácnosti Ruční vyplňování pojistné smlouvy Pojištění domácnosti Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu DOM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti V případě uzavření PS pro zdravotně postižené nutno v části Zvláštní údaje a ujednání vždy uvést specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazená PS č Rozsah pojištění je dále uveden v DPP M-150/05.

19 Pojištění domácnosti Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taxátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou NOVÁK BUREŠOVA 13 JAN Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

20 Pojištění domácnosti x ČESKÉ BUDĚJOVICE BUREŠOVA 13 TZ I. x x x x x 73 C C ,- 4, ,-

21 Pojištění domácnosti , ,- 7,0 112, ,50 000, ,- 7, ,- 168,1,3 260, B x A , ,- 240, ,-

22 Pojištění domácnosti 2 670,x X 5 0, , , ) Poskytnuta sleva 20% za bezpečnostní dveře 2) První pojistné za pojistné období činí 2 236,- Kč (uplatněna sleva 50,- Kč za placení SIPO a 250,Kč za povinné ručení u Kooperativy. PS č ) Na základě plné moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

23 Pojištění domácnosti 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taxátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

24 Pojištění domácnosti Číslo návrhu vyplní taxátorka x x ,-

25 Pojištění domácnosti Podpis získatele os. číslo Podpis klienta

26 Pojištění domácnosti

27 Pojištění domácnosti Často kladené dotazy Je možné sjednat pojištění s fyzickou i právnickou osobou? V rámci pojištění majetku občanů mohou být pojistníkem pouze fyzické osoby občané. V den sjednání pojištění musí být pojistník zletilý, tj. musí dosáhnout 18 let. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. V případě uzavření manželství před 18 rokem se uvedené na sjednání pojištění nevztahuje. Může se stát pojistníkem/pojištěným i cizí státní příslušník? Ano, pojištění lze sjednat i s cizím státním příslušníkem. V tomto případě je podmínkou pro sjednání pojištění jeho povolení k pobytu v ČR. V pojistné smlouvě se do kolonky Rodné číslo (dále jen RČ) uvede RČ (u žen se k měsíci narození připočte +50) a za lomítko se uvede 9999 (u občana Slovenské republiky se uvede celé RČ). Př.: RČ ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zapsání RČ: /9999

28 Pojištění domácnosti Kterým dnem vzniká počátek pojištění? Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. Datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Současně k počátku pojištění musí být uhrazeno pojistné za první pojistné období, neboť dojde-li k pojistné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem pojistné události zaplaceno první pojistné. Př.: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: V jaké variantě lze pojištění sjednat? Pojištění lze sjednat ve variantě PRIMA nebo KOMFORT. Uvedením varianty pojištění je určeno, proti kterým pojistným rizikům je majetek pojištěn a jaké bude případné pojistné plnění pojistitele. Na koho se pojištění domácnosti vztahuje? V případě pojištění domácnosti jsou pojištěnými všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě. Je nutné v PS uvádět adresu místa pojištění je-li shodná s adresou pojištěného? V PS je vždy nutné uvádět adresu místa pojištění. Nebude-li uvedena, bude na PS vystavena neinkasní intervence dodatek k pojistné smlouvě.

29 Pojištění domácnosti Jaká složenka se použije k zaplacení pojistného? Použije se složenka Bianco, jako variabilní symbol se uvede číslo pojistné smlouvy. Variabilní symbol (číslo PS) je nutno do PS uvést vždy. Jaké slevy je možné na pojištění domácnosti poskytnout? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti). Výsledná sazba se nezaokrouhluje. Př.: Stanovení výsledné sazby Varianta PRIMA, riziková skupina místa pojištění C, riziko vzniku povodně nebo záplavy 1 nízké, pojistná částka Kč, spoluúčast Kč: Základní sazba: 4,0 Sleva za vyšší spoluúčast: 10% (koeficient 0,90) Výsledná sazba: 4 x 0,90 = 3,6 Roční pojistné: x 0,0036 = Kč

30 Pojištění domácnosti 2) Sleva pojistně technická za vyšší stupeň zabezpečení 10% - 20%, uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu, postup viz matematická sleva. Př.: Stanovení výsledné sazby Varianta PRIMA, riziková skupina místa pojištění C, riziko vzniku povodně nebo záplavy 1 nízké, pojistná částka Kč, spoluúčast Kč, vyšší způsob zabezpečení: Základní sazba: 4,0 Sleva za vyšší spoluúčast: 10% (koeficient 0,90) Sleva za vyšší způsob zabezpečení: zabezpečení vyšší o více stupňů sleva 20%, tj. koeficient 0,80 Výsledná sazba: 4 x 0,90 x 0,80 = 2,88 Roční pojistné: x 0,00288 = Kč 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, max. výše obchodní slevy činí 25%. Lze uplatnit slevu: - frekvence placení 5% nebo - byt v nemovitosti, která je pojištěna u Kooperativy 10% nebo - předchozí bezeškodní průběh pojištění 10% nebo - sleva Kapitolu 10% - sleva pověřené osoby 10% - lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby - sleva pro ZP - vždy celková 10%, roční frekvence placení 15% (tato lze kombinovat) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu + 10% za bezeškodní průběh pojištění = 25% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 35%

31 Pojištění domácnosti 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - povinné ručení u Kooperativy - sleva ve výši 250 Kč - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: první pojistné za pojistné období činí xxx Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO a sleva 250 Kč za povinné ručení u Kooperativy PS č. XXXXXXXXXX (uvede se číslo PS povinného ručení). Max. zvláštní sleva může činit 300 Kč a pojistné za první pojistné období musí být však vyšší něž 0 Kč. Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je max. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele.

32 Pojištění domácnosti Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ. Jakým způsobem stanovit riziko vzniku povodně nebo záplavy? Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění je nutné stanovit vždy. Ke zjištění rizikovosti místa vzniku povodně nebo záplavy slouží telefonní linka Kooperativy , která je k dispozici 24 hodin denně. Nachází-li se pojištěné místo ve 4. tarifní zóně, tj. nepojistitelné, je nutné v takovém případě vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. Obchodní případ je možno individuálně klasifikovat o jeden stupeň rizika níže. V případě klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba.

33 Pojištění nemovitostí Pojištění nemovitostí Členění nemovitostí hlavní budova ostatní (ploty, studny, bazény, chodníky, altány ) 1 PS lze pojistit 1 číslo popisné (výjimka BD 5) Systém pojištění na novou cenu na časovou cenu (koeficient časovosti str. 1.19, tab.1.2) Plocha podlaží celková plocha všech podlaží budovy, vymezená vnějším profilem (balkóny, terasy,vnější schodiště, arkýře se do plochy nezapočítávají)

34 Pojištění nemovitostí Min. pojistná hodnota hlavní budovy: plocha podlaží x prům. hodnota Kč/m2 = min. pojistná částka hlavní budovy pro výpočet příloha NEM 05 výjimečně lze doložit znalecký posudek Poj. částka vedlejších staveb určí pojistník pomocný výpočet dle sazebníku Maximální poj. částka 100 mil. Kč Indexace dle stavebního cenového indexu

35 Pojištění nemovitostí Pojištění hlavní budovy ve výstavbě: vždy do PS doložit stavební povolení PČ dle finální technické ceny budovy pojistné za základní pojištění - snížené o 25% další technické slevy se neuplatňují pojistné za základní pojištění za ostatní stavby - bez úprav pojištění odpovědnosti bez úprav u budov bez popisného čísla se uvede katastrální číslo parcely

36 Pojištění nemovitostí Pojištění hlavní budovy v rekonstrukci: (rozsáhlé stavební práce při niž dochází i k zásahům do nosných konstrukcí) PČ dle finální technické ceny budovy pojištění lze sjednat na novou cenu pojistné za základní pojištění - bez úprav pojistné za základní pojištění za ostatní stavby - bez úprav pojistné za pojištění odpovědnosti - bez úprav NENÍ-LI dům po dobu rekonstrukce obýván je nutné tuto skutečnost uvést do PS

37 Pojištění nemovitostí Provedení budovy účelné - U běžné - B nadstandardní - N luxusní - pouze bytové domy charakteristika sazebník str Obytné podkroví více jak polovina zastavěné plochy domu započítat celou plochu obytného podkroví méně jak polovina zastavěné plochy domu počítá se jako dům bez obytného podkroví Tabulky průměrných hodnot str str. 1.29, tab pomocný výpočet pro ostatní objekty

38 Pojištění rodinného domu Pojištění rodinného domu Sazba RD 5 Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP M - 100/05; ZPP M 300/05 (DPP M 150/05 pro zdravotně postižené) Složenka

39 Pojištění rodinného domu Sazba RD 5 Přehled tiskopisů PS, dotazník NEM 05, brožura VPP a ZPP Pojistné podmínky VPP M-100/05; ZPP M-300/0, (DPP M-150/05 pro zdravotně postižené) Co pojistíme? Varianty pojištění PRIMA, KOMFORT Poj. částka dle systému pojištění v nové nebo časové ceně Pojistné plnění dle PČ v nové nebo časové ceně, bude-li poškozená, zničená nebo ztracená poj. věc jejichž hodnota před PU byla nižší než 30% vyplatí se plnění v časové ceně trvale obývaný rodinný dům s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení movité věci (stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravě nebo rekonstrukci, dočasné objekty zařízení staveniště) ostatní objekty nacházející se na pozemku rod. domu

40 Pojištění rodinného domu Místo pojištění vymezeno v PS adresou, katastrálním územím a číslem parcely Slevy Spoluúčast Minimální roční pojistné poj. technické - individuální - tuto slevu nelze uplatnit, jde-li o riziko vzniku povodně 2 nebo 3!!! - vyšší spoluúčast obchodní - frekvence placení, předchozí bezeškodní průběh obchodní pro zdravotně postižené - vždy celková sleva 10%, - při roční frekvenci placení 15% slevu je možno kombinovat s dalšími možnými celkovými slevami, max. sleva činí 25% jednorázové na 1. pojistné povinné ručení, SIPO základní Kč (dále Kč a Kč) povodeň, záplava - 1%, min Kč 300 Kč

41 Pojištění rodinného domu Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA ano KOMFORT ano kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) elektromotory včetně přepětí v elektrorozvodné síti ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano odcizení ne ano vandalismus ne ano aerodynamický třesk ne ano

42 Pojištění rodinného domu Limity plnění PRIMA KOMFORT movité věci Kč Kč stavební součásti a příslušenství Kč Kč odcizení zabudovaného příslušenství u budov a staveb ve výstavbě 0 Kč Kč 0 Kč Kč náklady na úklid pozemku po živelné události

43 Pojištění rodinného domu PRIMA sazby rodinný dům KOMFORT str. 5, tab. 3.1 str. 5, tab. 3.2 (sazebník verze přehled změn) ostatní objekty str. 5, tab. 3.3 (sazebník verze přehled změn) standardní pojištění do částky prohlídka místa pojištění 100 mil. Kč 100 mil. Kč dle stáří domu dle stáří domu

44 Pojištění rodinného domu Doplňková a dodatková pojištění Odpovědnost za škodu PČ Kč Kč str. 3.5, tab. 3.4 Připojištění skel nelze skleníky PČ Kč spoluúčast 10%, min. 200 Kč str. 3.5, tab. 3.5 Jmenovitě určené věci vedlejší budovy (budovy na jiném pozemku) stavební součásti umělecké nebo hist. hodnoty skleníky PRIMA i KOMFORT str. 3.6, tab. 3.6, 3.7 (vedlejší budovy - sazby dle ostatních staveb, místo pojištění specifikovat v PS)

45 Pojištění rodinného domu Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

46 Pojištění rodinného domu Ruční vyplňování pojistné smlouvy Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti V případě uzavření PS pro zdravotně postižené nutno v části Zvláštní údaje a ujednání vždy uvést specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazená PS č Rozsah pojištění je dále uveden v DPP M-150/05.

47 Pojištění rodinného domu Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taxátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou X NOVÁK BUREŠOVA 13 D5 JAN Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

48 Pojištění rodinného domu x ČESKÉ BUDĚJOVICE BUREŠOVA 13 TZ I. x x x

49 Pojištění rodinného domu x x x x x x x x Z ,- 1, , ,- 1, ,-

50 Pojištění rodinného domu 1000 B , ,-

51 Pojištění rodinného domu SKLENÍK x ,- 10, ,- 250, ,x x 15 0, ,4 620,

52 Pojištění rodinného domu 1) Poskytnuta individuální sleva 10% 2) Poskytnuta obchodní sleva 10% za předchozí bezeškodní průběh 0906 Na základě plné 6 moci Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

53 Pojištění rodinného domu 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taxátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

54 Pojištění rodinného domu Číslo návrhu vyplní taxátorka X S B , ,-

55 Pojištění rodinného domu Podpis získatele, os. číslo GARÁŽ 20 m2 KOLNA 20 m2 ZDĚNÉ OPLOCENÍ OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM 20 x = ,20 x = ,cca , ,- Podpis klienta

56 Pojištění rodinného domu

57 Pojištění rodinného domu Často kladené dotazy Jaká stavba se považuje za rodinný dům? Je možné sjednat pojištění ostatních objektů samostatně? Za rodinný dům se považuje budova s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Za rodinný dům se považuje i obytná část hospodářské usedlosti. Zbylá část usedlosti sloužící k hospodářským účelům se považuje za ostatní stavení. Pojištění ostatních objektů nelze sjednat bez pojištění hlavní budovy. Tímto pojištěním nelze pojistit rodinný dům, který slouží k podnikatelské činnostibudovu ve vlastnictví firmy. Jakým způsobem musí být vymezeno místo pojištění v PS? Místo pojištění musí být v PS vymezeno adresou nebo katastrálním územím a číslem parcely. Místo pojištění musí být v PS uvedeno vždy a to i v případě, je-li shodné a adresou pojištěného. Nebude-li místo pojištění uvedeno, bude na takovou PS vystavena neinkasní intervence dodatek k zajištění opravy s klientem. Jaká složenka se použije k zaplacení pojistného? Použije se složenka Bianco, jako variabilní symbol se uvede číslo pojistné smlouvy. Variabilní symbol (číslo PS) je nutno do PS uvést vždy.

58 Pojištění rodinného domu Jaké slevy je možné na pojištění rodinného domu uplatnit? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti. Výsledná sazba se nezaokrouhluje. (tab. slev sazebník str. 3.7) 2) Sleva pojistně technická uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu a lze poskytnout slevu: - individuální (získatelská) 10% - o této slevě rozhoduje získatel na základě individuálního posouzení obchodního případu tuto slevu nelze uplatnit, jde-li o riziko vzniku povodně 2 nebo 3!!! 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, max. výše obchodní slevy činí 15%. Lze uplatnit slevu: - frekvence placení 5% - předchozí bezeškodní průběh 10% - sleva Kapitolu 10% - sleva 10% (mimořádná) lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby (na každé agentuře Kooperativy je určena pověřená osoba) - sleva pro ZP - vždy celková 10%, roční frekvence placení 15% (tato lze kombinovat) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi byla poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu = 15% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 25%

59 Pojištění rodinného domu 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - povinné ručení u Kooperativy - sleva ve výši 250 Kč - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: první pojistné za pojistné období činí xxx Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO a sleva 250 Kč za povinné ručení u Kooperativy PS č. XXXXXXXXXX (uvede se číslo PS povinného ručení). Max. zvláštní sleva může činit 300 Kč a pojistné za první pojistné období musí být však vyšší něž 0 Kč. Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ.

60 Pojištění rodinného domu Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je max. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele. Jakým způsobem stanovit riziko vzniku povodně nebo záplavy? Riziko vzniku povodně nebo záplavy v místě pojištění je nutné stanovit vždy. Ke zjištění rizikovosti místa vzniku povodně nebo záplavy slouží telefonní linka Kooperativy , která je k dispozici 24 hodin denně. Nachází-li se pojištěné místo ve 4. Tarifní zóně, tj. nepojistitelné, je nutné v takovém případě vždy vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava. Obchodní případ je možno individuálně klasifikovat o jeden stupeň rizika níže. V případě klasifikace rizika povodně a záplavy ze stupně rizika 2 na stupeň rizika 1 je oprávněna individuální klasifikaci provést pověřená osoba.

61 Pojištění rodinného domu Má vliv spoluúčast u základního pojištění na pojistnou sazbu? Ano, výše spoluúčasti ovlivňuje pojistnou sazbu. Je-li sjednáno pojištění s vyšší něž základní spoluúčastí, je vždy nutno odpovídajícím způsobem upravit výši základní sazby. Jakým způsobem připojistit věci, které nejsou zahrnuty do předmětu základního pojištění, tj. stavební součásti a příslušenství, skleníky a fóliovníky? Předměty, které nejsou součástí základního pojištění, lze připojistit prostřednictvím dodatkového pojištění a to jako pojištění jmenovitě určených věcí. Dodatková pojištění současně upravují i připojištění skel proti všem nebezpečím (pojištění se týká škod vzniklých jakoukoli nahodilou událostí s výjimkou výluk).

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti WPD 2014/01 Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro stavby, domácnosti a odpovědnosti

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Zahradní architektura pojistná smlouva

Zahradní architektura pojistná smlouva Zahradní architektura pojistná smlouva 70.15.08 01.2008 verze 01 Pod křídly lva. ev. číslo: Pojistná smlouva o škodovém pojištění zahradní architektury (dále jen smlouva ) Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012)

Příručka poradce produktová část. zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) produktová část zpracovalo oddělení metodiky produktů Z0097 (verze 01/2012) Obsah ÚVOD OBECNÉ ZÁSADY Obecné zásady... 5 Posuzování zdravotních a finančních rizik... 11 Placení pojistného.... 14 Poplatky...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Domácnost s asistencí (VPP D 2014/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Domácnost s asistencí (VPP D 2014/01) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Domácnost s asistencí (VPP D 2014/01) I. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojištění, které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení 2006/2007 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Povinné ručení 2006/2007 Obchodní argumenty Jediné povinné ručení, které chrání i Vaše auto Prémiový program: K povinnému ručení poskytujeme

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (VPP D 2006/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (VPP D 2006/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (VPP D 2006/02) I. Obecná část Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy)

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) OBO 303 04.14 Bezpečný domov Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy (před uzavřením pojistné smlouvy) 1. Informace o pojistiteli A) Obchodní firma a právní forma pojistitele ERGO pojišťovna,

Více

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP PMO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ M -200/05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu Část 4. Závěrečná ustanovení ČÁST 1.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více

Pojištění k hypotéce od banky?

Pojištění k hypotéce od banky? Pojištění k hypotéce od banky? Dušan Šídlo Webinář 11/2014 Úvěrové životní pojištění od banky Obsah Spolupráce bank a pojišťoven aneb kdo s kým?...3 Najděte 7 rozdílů pojištění v bance...4 Slevy, slevy,

Více