Německo 12. února 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo 12. února 2009"

Transkript

1 speciál Německo 12. února 2009 Foto profimedia. cz vydavatelství Mladá fronta

2 II III editorial S naším západním sousedem Spolkovou republikou Německo máme dost výrazných nej. Nejviditelnější, ne však nedůležitější je rozloha. Je to prostě náš největší soused. Dále s Německem nejvíce obchodujeme a zároveň k nám z této země plyne nejvíce investic. Němci jsou nejpočetnější turistickou skupinou u nás, naopak nejvíc našich emigrantů z let nedávných zakotvilo v Německu. Nejrozšířenějším cizím jazykem, který ovládají Češi, je němčina. Kulturně jsme byli nejvíce ovlivněni z německého prostředí, ale největší a nejčastější problémy jsme historicky měli s tímto sousedem. Asi by se ještě nějaké to nej našlo, ale myslím, že pro důvod, abychom začali sérii příloh, které se budou věnovat evropským zemím, právě Německem, to bohatě stačí. Z toho všeho vyplývá, že vztahy s naším největším sousedem jsou nebo by měly být pro nás velmi důležitými. Takže pohled na ně (potažmo na nás) z druhé strany je vždy poučný nebo alespoň zajímavý. Zároveň bychom si měli sami ujasnit svůj názor či pohled na Německo, Němce. A nakonec, když se na naše sousedy podíváme pořádně, myslím, že se můžeme v lecčems inspirovat. Je skutečně čím. Vlastimil Poliačik editor speciálu obsah Rozhovor s německým velvyslancem Helmutem Elfenkämperem: IV VI Dálniční mapa německého roku 2009 VIII X Zelené technologie aspirují na tahouna ekonomiky X XI Rozhovor s Bernardem Bauerem, výkonným členem přestavenstva ČNOPK XII XIII Na otázky odpovídají manažeři německých firem působící v Česku XIV Německo vzorná demokracie Německý velvyslanec Helmut Elfenkämper v rozhovoru pro tuto přílohu prohlásil, že generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Myslím, že při pohledu na německou ústavu a politický systém lze konstatovat, že pilnými žáky skutečně byli. Spolkový stát Německý stát je komplexní útvar podobný federálním systémům. Skládá se z centrální spolkové úrovně a 16 spolkových zemí. Tyto spolkové země zajišťují ve zcela vlastní režii oblast školství (výrazně i vysoké školy), vnitřní bezpečnost (včetně činnosti policie) a oblast komunální. Základní zákon Německé ústavě se říká základní zákon. Ten zavazuje zákonodárnou a státní správu k respektování základních práv uvedených v jejích prvních dvaceti článcích. Asi nejdůležitější je článek 1 Důstojnost člověka je nedotknutelná. Respektovat a chránit ji je povinností veškeré státní moci. Další zaručují svobodu v rámci zákona, rovnost před zákonem, svobodu Politický systém Spolková vláda Spolkový sněm Přirovnat lze k naší Poslanecké sněmovně. Občané jej z poloviny ze zemských kandidátek stran a z poloviny na základě volby osob ve volebních okrscích. Sněm kancléře a je zákonodárným orgánem. Spolkový kancléř Jeho postavení odpovídá našemu ministerskému předsedovi. Je volen Spolkovým sněmem. jmenuje Spolkové shromáždění Schází se při volbě prezi denta a při změně Ústavy. Skládá se ze Spolkového sněmu a stejného počtu zástupců jmenovaných Spolkovou radou. tisku, sdružování a tak dále. Avšak jistou specifičnost má základní zákon v takzvaném věčném charakteru. To znamená, že základní práva, demokratická forma vlády, spolkový stát a sociální stát nesmějí být dotčeny ani pozdějšími změnami základního zákona, ani případnou zcela novou ústavou. Volební systém Na rozdíl od některých našich současných politiků, kteří chtějí upravit volební systém tak, aby jedna strana měla větší šanci vládnout sama, je německý volební systém sestaven tak, aby bylo obtížnější, aby jedna strana sama vytvořila vládu. Z toho důvodu strany většinou přijímají koaliční usnesení ještě před volbami. Volič tak mnohdy ne jen stranu, ale i koalici. Spolkový prezident Jeho postavení lze srovnat s naším prezidentem. Nemá však právo veta. Je volen Spolkovým shromážděním. na 5 let jmenuje jmenuje Zemský parlament Každá spolková země (16) Zemská vláda si parlament. Vychází z vítězů (koalice) zemských voleb. Vláda má významné pravomoci. Spolkový ústavní soud Bdí nad dodržováním principu základního zákona. Spolková rada Její pravomoc je srovna telná s naším Senátem. Avšak její veto nelze již Spolkovým sněmem přehlasovat. Skládá se výhradně ze zástupců jednotlivých spolkových vlád. Každá země má tři až šest členů podle počtu obyvatel.

3 IV V Helmut Elfenkämper: Politické vztahy zdaleka nejsou všechno Vztahy s Německem jako s naším největším sousedem a zároveň s jedním z nejdůležitějších činitelů v Evropě jsou pochopitelně velmi důležité a sledované. Jaký je současný stav? Často slýchaná floskule, že máme dnes nejlepší vztahy, jaké jsme kdy měli, zní trochu opotřebovaně, avšak popisuje situaci správně, říká velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Helmut Elfenkämper. Foto E15 Anna Vacková hřbitově v Chebu, a koncem ledna první německo-český ples v Městské besedě v Plzni, kde jsme byli s mou paní a se 700 hosty z obou zemí E15: Mělo či mohlo by se přece jen v našich vztazích něco vylepšit? Případně na něco dát důraz? Ještě více Čechů a Němců by se mělo seznámit osobně. Osobní setkání už teď vedlo k fundamentální změně postojů mezi evropskými sousedy, které byly ještě před několika desetiletími poznamenány špatnými zkušenostmi minulého století. Měli bychom proto pokračovat v nastoupené cestě a kontakty dále podporovat. Existují pro to programy, počínaje výměnou mládeže a stipendii pro studenty konče. Mnoho mladých Čechů má zájem o studium v Německu a počet německých studentů v České republice vzrůstá. K těmto snahám patří také udržování a podporování znalosti jazyka souseda. E15: Jsou mezi našimi národy stále místa z minulosti, která nejsou dořešena a měla by se řešit? Nebo by měla být, jak si to přeje většina politiků, zachována pomyslná tlustá čára? Otázky minulosti jsou v našich vztazích realitou, kterou bychom neměli zapomenout. Při naší politické spolupráci a také při setkání našich společností hrají ale dnes otázky současnosti a budoucnosti zřetelně daleko větší roli. Pokud mluvíme o minulosti, nemáme přece v hlavě jen neblahé minulé století, nýbrž dlouhá století plodného soužití lidí německé kultury a jazyka na jedné straně a Čechů na straně druhé v českých zemích a právě tady v Praze. Toto dědictví se dnes více připomíná a pečuje se o ně. V Česko-německé deklaraci z roku 1997 jsme se ostatně dohodli své vztahy dále rozvíjet s ohledem na budoucnost a nezatěžovat je politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. To zůstane důležitou směrnicí naší spolupráce. E15: Jak hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Rady Evropské unie? Bilance českého předsednictví Rady Evropské unie se bude dělat na jeho konci. České předsednictví je premiérou pro novou členskou zemi, Českou republiku, a probíhá od samého začátku za obtížných rámcových podmínek. Nadto muselo předsednictvo hned na začátku zvládnout dvě velké krize, které by postavily před obrovské problémy i jiné země. V Evropě existovaly hlasy vyjadřující pochybnosti o schopnosti České republiky zvládnout obtížné úkoly. Německá spolková vláda tuto skepsi nesdílela, nýbrž se od počátku snažila konstruktivně přispět k českému předsednictví. To bylo jasně dáno najevo již při návštěvě spolkové kancléřky koncem října zde v Praze. Pokračování na str. VI E15: Můžete být k česko- -německým vztahům konkrétnější? Česká republika a Německo úzce spolupracují v mnoha oblastech politiky. A spolupráce přece probíhá nejen mezi vládami v Berlíně a Praze, probíhá také s Drážďanami, Mnichovem a jinými hlavními městy německých spolkových zemí. Ale politické vztahy zdaleka nejsou všechno. Hospodářské vztahy tvoří obzvláště solidní základ. Obchodní výměna mezi oběma našimi zeměmi je asi stejně tak velká jako mezi Německem a Japonskem, Česká republika je pro německé podniky preferovaným místem investic. Lidé v obou zemích se sbližují. Při výměně mládeže, partnerství měst a obcí a při regionální spolupráci na obou stranách hranice jsme dosáhli velkého pokroku. Rozšíření schengenského prostoru v prosinci 2007 bylo velmi důležitým krokem. Existují události, které svědčí o pokroku v našich vztazích: společná modlitba českých a německých duchovních u hrobu Němců zemřelých za války, kteří nalezli místo svého posledního odpočinku na sklonku minulého podzimu na městském

4 VI VII Dokončení ze str. V E15: Co by mohla či měla podle vás česká vláda získat z předsednictví EU? České předsednictví si třemi E Ekonomika, Energie, Evropa ve světě zvolilo stěžejní body, které podporujeme. Na téma Energie již máme za sebou první praktický případ použití. Ekonomie zůstává velkou výzvou, kterou nemůže EU vyřešit sama, nýbrž jen v souhře se všemi velkými aktéry. Proto bylo důležité, že byla Česká republika ještě za francouzského předsednictví EU zapojena do konzultací G20. Co se týče role EU ve světě, jsme s drtivou většinou evropských partnerů přesvědčeni o tom, že Lisabonská smlouva je nutná, aby Evropa mohla efektivně jednat směrem dovnitř i ven. E15: Myslíte, že by Německo mohlo nějakým způsobem využít českého předsednictví EU? České předsednictví navazuje na práci, kterou udělala předchozí předsednictví, mezi nimi i naše vlastní v první polovině roku 2007: Samozřejmě si přejeme, abychom dost pokročili v otázkách energetiky a ochrany klimatu, aby EU vystoupila na světové konferenci o klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku se společnou pozicí. Teď stojí v popředí snahy o zvládnutí hospodářské krize. Nesmíme však zapomínat na dlouhodobé cíle: chceme Evropu uplatnit ve světě jako místo konkurenceschopného hospodářského prostoru. Po krizi to bude ještě důležitější než předtím: to znamená investice do vzdělání, výzkumu a inovace. V tomto jsme s českým předsednictvím zcela zajedno. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Tato otázka není žádným reálným problémem, nýbrž pouze psychologickým. S tím souhlasí dokonce veřejně také vždy znovu čeští politici. Ostatně se přehlíží, že náš pracovní trh není v žádném případě pro pracovníky z nových členských států uzavřen. Od 1. ledna 2009 je úplně otevřen akademikům Trabant přežil. Helmut Elfenkämper u plastiky Davida Černého, která je umístěna u německého velvyslanectví v Praze na upomínku východoněmeckých emigrantů v roce 1989 z nových členských států EU, již od října 2007 je tomu tak v případě určitých specializovaných povoláních v inženýrské oblasti. V minulém roce pracovalo v Německu v oblasti nízko kvalifikovaných profesí přes 270 tisíc státních příslušníků z nových členských států jako sezonní síla. Kvóty, které jsou stanoveny například pro pracovníky v oblasti pohostinství, nebývají již léta využity. Jedná se pouze o přechodné opatření, které bylo dohodnuto v přístupové smlouvě z roku 2004 a které však existuje také v opačném směru pro nové členské státy v oblastech ochrany životního prostředí, kvality vody a nemovitostí/pozemků. Na jaře znovu vysvětlíme svou pozici a doufáme, že s ohledem na stále svízelnější situaci na pracovním trhu v Německu pod vlivem krize zůstane i zde v České republice pochopení pro nutnost tohoto přechodného opatření. E15: Entropa plastika Davida Černého, která je vystavena u budovy Rady Evropské unie, vyvolala různé reakce, většinou záporné, jak ji vnímáte vy? Zde v zahradě velvyslanectví ostatně stojí Černého dílo, které lidé shledávají zajímavým a sympatickým: v Německu známý trabant na čtyřech nohách s titulkem Quo vadis?, který připomíná uprchlíky z tehdejší NDR na zahradě velvyslanectví na podzim roku Co se týče znázornění Německa v jeho díle Entropa, on sám prohlásil, že nechtěl zobrazit to, co v tom jiní chtějí poznat. My jsme tedy spíše klidní, chápeme ale, jestliže Foto E15 Anna Vacková se jiné členské státy EU cítí zraněný. E15: Na co jste nejvíce hrdý, jako německý občan? Méně bych hovořil o hrdosti, spíše o vděčnosti, přičemž k tomu musím říci, že jsem vyrůstal v západní části Německa, jejíž obyvatelé měli po druhé světové válce daleko šťastnější osud než naši krajané ve druhé části země. Generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Tento vývoj byl provázen téměř kontinuálním hospodářským rozmachem, který nám ve velkém napomohl zvládnout velkou výzvu sjednocení. E15: Co byste změnil v Spolkové republice Německo, případně vytkl svým spoluobčanům? V současné hospodářské situaci se všeobecně říká, že jsou Němci škarohlídi. Něco na tom bude, a to by se mělo změnit. V posledních letech se začalo v některých oblastech v Německu opět přemýšlet o tom, co bylo zanedbáváno a co velmi vítám: například názor, že se musí společnost více věnovat dětem. E15: Kam ve vaší vlasti byste pozval české turisty? Německo je ideální pro turismus blízký přírodě: máme snad největší a velmi bezpečnou síť cyklistických stezek, kde i méně sportovní lidé si mohou užít. A na často zmíněných dálnicích také téma Davida Černého se rychle dostanete do všech koutů země. Moje doporučení českým turistům by bylo: Objevte znovu možná z minulosti známá, nyní však krásně renovovaná města na východě Německa nebo pobřeží Baltu. Jeďte také do koutů Německa od České republiky trochu vzdálenějších. Město Essen uprostřed Porúří bude v roce 2010 kulturním městem Evropy a nabídne zajímavý program. Odtud to není daleko do mého rodného Münsterlandu, kde se dá krásně jezdit na kole, navštívit vodní hrady a pít dobré pivo, do Cách s jejich velkou historickou tradicí nebo na ochutnávku vína k Rýnu nebo Mosele. pol Odreagujte se aktivně. Vítejte v Německu zemi sportů. Srdečně Vás vítáme v zemi aktivit na skvěle upravených golfových hřištích pro všechny handicapy. Na rozmanitých turistických trasách ve středohoří. Při jízdě na koni a na kole nedotčenou krajinou. Při lezení v Alpách. Vydejte se na cesty, získejte nové zkušenosti, absolutní svobodu a prožitek přírody. Kde? No přece v turistické zemi Německo. unesco_ob-cz.indd 2-3

5 VIII IX Dálniční mapa německého roku 2009 Německo na Entropě Davida Černého žije! Stereotyp nebo realita? Každé sedmé pracovní místo v automobilovém průmyslu, vláda vehementně podporující své národní automobilky, neomezená rychlost na polovině dálnic, které jsou se svými kilometry třetími nejdelšími na světě fakta, která s fantazií českého umělce nemají mnoho společného. Ve Velké Británii zná každé dítě vtip ze sitkomu Fawlty Towers: Můžete prosím přestat mluvit o válce? My? Vy jste začali! My jsme nezačali. Ale ano, přepadli jste Polsko! Na to, že nežijeme v historii, se snaží upomenout německá veřejná diplomacie, která pomalu, ale jistě mění obraz Spolkové republiky ve světě. Entropa vystihla jeho přerod trefně. Německo chce být vnímáno jako sympatická a otevřená země, která klade důraz na kreativitu a inovaci. V dlouhodobé kampani Německo země nápadů lobbuje za svou nápaditost, vizionářství a pohled do budoucnosti. Spořádané dálnice s rychle uhánějícími auty na Entropě tento obraz odráží. Hledání místa v Entropě Mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu mnohé změnilo. Vlajka, která tehdy zdobila každé okénko auta, už není něco obávaného, černo- -červeno-zlatá trikolóra dnes opět posiluje jednotu Němců. Obsah slova národ se od války těžce naplňoval, nikdy více Německo znělo z úst západoněmeckých intelektuálů. Letos oslavuje Spolková republika šedesát let od založení, dvacet let od pádu Berlínské zdi. Rozdíly mezi východním a západním Německem jsou stále velké, a to nejen ekonomické, ale i v hlavách lidí. Nezaměstnanost je na východě místy až dvakrát vyšší, příjmy z daní jsou zde výrazně nižší. Investice přitom jdou většinou právě do infrastruktur na východě, západní stárnou. Po znovusjednocení a přesunu Německá kancléřka. Angela Merkelová s českým premiérem Mirkem Topolánkem při poslední návštěvě v Praze na zahradě Kramářovy vily hlavního města z Bonnu do nového Berlína se symboly, které potřebuje každý stát, hledaly obtížně. Z obav, aby nebylo Německo vnímáno jako příliš silné, slaví svůj Den jednoty každý rok v jiné spolkové zemi, tento státní svátek navíc nikomu nic neříká. Na svou historii Spolková republika radši vůbec neodkazuje. Spolkový prezident, představitel kulturní jednoty a dohlížitel nad Ústavou sídlí v nevýznamném zámečku Bellevue, na znovupostavení berlínského zámku se nespěchalo. Berlín je středem veškerého německého dění, vláda a prezident zde ale stojí ve srovnání s Paříží, Římem nebo Varšavou zcela tiše na okraji. Národnostní menšiny se ptají, jak se mají identifikovat se svým novým státem, když to sami Němci neumí. Turecká verze němčiny, kanak, zní v každém větším městě, zajímat se o německou kulturu přistěhovalce nikdo nenutil. Pro společnou bezpečnost S deklarovanými cíli amerického prezidenta Obamy svázat USA s Evropou získá Německo na váze. Kancléřka Merkelová požaduje po USA, aby v budoucích mezinárodních konfliktech nejednaly samy. Foto E15 Eduard Erben Za hlavního aktéra transatlantického bloku chápe NATO, které by podle její představy mělo být po dubnovém summitu v Kehlu a Baadenu reformováno ve stylu propojené bezpečnosti. Zároveň vítá užší spolupráci s Ruskem. Úspěch NATO závisí podle Berlína na vývoji v Afghánistánu. Německo je zde v rámci ISAF zastoupeno 4500 vojáky, jejichž mise je zaručena do konce roku Co se Íránu týče, stojí Německo za tvrdšími postihy, pokud nedojde k posunu v jednáních o jaderném programu. Právě v těchto dnech probíhá přijetí prvních z 2500 iráckých uprchlíků, které bude rozloženo do tří let. Předsednictví EU a G8 v roce 2007 dopadlo pro Berlín velice dobře a navýšilo německou značku, zahraniční politika v roce 2008 však značně pohasla. Novou naději pro zažehnutí skýtají právě vztahy s USA, které za prezidenta Bushe dost trpěly. Německo se ve své linii drží konceptu civilní mocnosti, který je rovněž zatížen odkazem hnědé minulosti. Francouzská poučka můžeme zapomenout, pokud nezapomenete vy platí nadále. Zahraničně-politické nástroje jsou výhradně civilní, mírové, za prioritu považuje Berlín globální základní a lidská práva. Problémem je Afghánistán, kde Němci váhají mezi historickým odkazem a politickou povinností, setrvávají na severu země a na jih se bojovat nevydají. Nové vztahy s Barackem Obamou mohou i tento postoj přehodnotit, jisté je, že z německých daní půjde do Afghánistánu více peněz Rok malých Afghánistán bude i součástí předvolebních diskuzí. Voleb si letos Němci užijí na všech úrovních. Kromě evropských je čekají prezidentské, spolkové, čtyři zemské a v osmi zemích i komunální. Složení 17. Spolkového sněmu rozhodne, zda Angela Merkelová zůstane kancléřkou nebo ji vystřídá současný ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier. 62 milionů oprávněných voličů může rozhodnout ve volbách do Spolkového sněmu 27. září. Do Evropského parlamentu bude 7. června zvoleno 99 poslanců. Velká koalice CDU/CSU a SPD si srdce Němců nezískala, velká nakousnutá témata zůstala nedokonána: reforma zdravotního systému, federace, systémů sociálního zabezpečení, podnikatelské a dědické daně. Opatření vůči finanční krizi vedla k odhodlané a efektivní spolupráci stát se v pojetí křesťanskodemokratické kancléřky a sociálnědemokratického ministra financí stal zachráncem. V kampani se budou strany předhánět v tom, která z nich je sociálnější. Sociálně demokratická strana se po změně vedení pomalu rozkládá v debatách, kde nalevo má stát. Se stranou Levice se pře o obsahu hesla sociální spravedlnost a kvůli přislíbené spolupráci v Hesensku a nových volbách se v této zemi propadla a stala se pro střední vrstvu společnosti nevolitelnou. Pokračování na str. X Entropa, přestože David Černý fašistickou symboliku popřel, vyvolala u Němců většinou nevoli. Hrůzy osmnáctek a svastik jsou totiž do nich vštěpovány od školy, jejich národ je autocenzurně neutralizován, stát našlapuje v mezinárodní politice po špičkách se závojem civilní mocnosti, a stejně se hnědého odlesku nezbaví. Foto profimedia. cz

6 X XI Dokončení ze str. XI Velké strany Křesťansko-demokratická unie (CDU) a sociální demokracie (SPD) ztrácejí příznivce, kteří dávají přednost menším stranám. Po volbách bude problém sestavit vládu, nejpravděpodobnější se zdá být koalice ze tří stran, jedné velké a dvou malých. O kancléřovi budou zřejmě rozhodovat Zelení a svobodní demokraté (FDP). FDP, která sbírá body na všech frontách, přebírá voliče CDU. Levice, se kterou nikdo nechce spolupracovat, ubírá hlasy SPD. Nově etablovaný pětistranický systém nahrává v době hospodářské krize právě těmto dvěma pólům, straně bohatých a straně chudých. Zelená politika je v době recese značně nepopulární, Zelení ztratí hlasy a není jasné, koho v koalici podpoří. Rok 2009 v Německu je rokem krize, nejen hospodářské, ale i stranické. Vedení CDU i SPD je ve vlastních stranách izolováno, masovost lidových stran se rozplývá. Koncem září se rozhodne o novém směru Německa. Jan Prášil Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Situace před volbami Necelých osm měsíců před volbami se ve velké koalici přiostřují vztahy. Křesťanskodemokratická kancléřka Merkelová má malou podporu ve vlastní straně, sociálnědemokratický kandidát na kancléře Frank- -Walter Steinmeier s radostí upozorňuje na to, že křesťanským demokratům chybí vůdčí osobnost a vize. Sociálnědemokratická politika má v době hospodářské krize navrch, strana však zápasí s prohrou v hesenských volbách, kde se ukázalo, že se stává pro vlastní příznivce kvůli příklonu ke straně Levice nevolitelnou. Cílem Steinmeiera je zasednout ve vládě se Zelenými, popřípadě jít do koalice ještě se svobodnými demokraty. V dnešní krizi aspirují zelené technologie na tahouna ekonomiky Většina Němců považovala zelené technologie za drahý koníček, do kterého vláda investuje pouze, aby neztratila zelené hlasy. Dnes se však z popelky německého průmyslu vyklubala rychle rostoucí oblast ekonomiky, do které se investovat vyplácí. Politici si dokonce slibují, že právě tento vývoj pomůže značně zmírnit dopad světové hospodářské krize na německou ekonomiku. Transformační stanice alpha ventus. Jako příklad pro budoucí vývoj cleantechu slouží projekt s názvem alpha ventus. Tento právě se stavěný větrný park v Severním moři má v roce 2010 zajistit energii pro 15 tisíc německých domácností celosvětově se jedná o první větrný park na širém moři. Vsoučasné době pracuje v Německu v odvětví, kterému se také říká cleantech, už více než milion a půl lidí. Pět procent produkce německého průmyslu dnes slouží k ochraně životního prostředí. Její spektrum sahá od výroby energie přes systémy na recycling odpadních vod a výrobu pohonných hmot až k zařízením pro solární chlazení. Nová pracovní místa Spolkové ministerstvo životního prostředí vydalo nedávno analytickou zprávu, ve které se uvádí, že technologie zaměřené na ochranu klimatu anebo na energetické úspory by měly vytvořit do roku 2030 dalších pracovních míst. Jenom v oblasti výroby technologií na větrnou energii odborníci počítají s růstem ve výši 5,4 procenta do roku Nová pracovní místa v oblasti obnovitelných zdrojů energie vznikají v Německu právě díky trvalému nárůstu vývozu zboží sloužícího k lepší ochraně životního prostředí. Na tom se podílejí zejména střední podniky, které se zaměřují na trvale udržitelné energetické hospodářství. Celosvětový boom větrné energie Úlohu předního jezdce ve světě zaujímá německý průmysl i v oblasti technologií větrné energie. Dnes se už osmdesát procent jejich produkce vyváží. Tomu by tak ovšem nebylo, kdyby Německo neinvestovalo celá léta a hlavně za vlády rudo-zelené koalice miliardy eur do jejich vývoje. Nyní se tyto investice zúročují. A černá-rudá koalice těží politický kapitál z nápadů, které v devadesátých letech přes velký odpor sociálních demokratů zavedla právě německá strana Zelených.V roce 2007 se v tomto odvětví v Německu zvýšil obrat o 18 procent na 7,6 miliardy eur. Celosvětově prožíváme grandiózní boom větrné energie, prohlásil Hermann Albers, prezident Spolkového svazu Větrná energie. Němečtí výrobci se na něm podílí poskytováním Foto Alpha Ventus techniky a zkušeností. Hlavní argument pro podporu větrné energie byla v minulosti ochrana klimatu. Nyní se argumentuje i tím, že vytváří pracovní místa. Nový americký prezident, který slibuje statisíce nových pracovních míst a zároveň potřebuje v ohromné míře snížit náklady na energie, nyní zjišťuje, že se v tomto ohledu může od Německa přiučit. Významnější než automobilový průmysl Podle názoru Petra Strucka, předsedy parlamentní skupiny sociálních demokratů (SPD), získá zelený sektor kvůli současné krizi pro německou ekonomiku na významu. Během několika let toto odvětví předběhne dokonce automobilový průmysl. O tom Dobrodružství s perspektivou V roce 2003 vstoupil na český trh světový koncern ThyssenKrupp AG, který se u nás úspěšně etabloval pod názvem ThyssenKrupp Ferrosta. V přísně racionálním světě hutních materiálů není bez zajímavosti udělat úvodem malý úkrok stranou. Z hlediska numerologie onen vstup na náš trh provází v roce 2003 číselný součet 5. A k pětce prý patří velké změny, rozšíření obzoru a trvalý růst. Dobrodružství s perspektivou! To je docela dobrá výbava na start v novém teritoriu. Od počátku stojí v čele firmy ing. Radek Miláček. Jak dlouho vám trvalo, než jste se v České republice prosadili? Naše společnost se na českém trhu velmi rychle přiřadila k nejvýznamnějším dodavatelům hutních materiálů všeho druhu, jako jsou ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, tyčová a betonářská ocel, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel, obráběné přesné trubky pro automobilový průmysl i neželezné kovy. Vedle rozsáhlé sítě českých poboček a díky síle nadnárodního koncernu jsou zákazníkům kdykoliv k dispozici i veškeré evropské centrální sklady společnosti ThyssenKrupp. A právě tato bezkonkurenční výhoda umožňuje s minimální prodlevou dodat libovolný materiál dělený i jinak opracovaný a tím významně přispět k maximálnímu zkrácení předvýrobních etap v provozech klientů. Své klíčové kanceláře situovala společnost do Prahy, Hradce Králové, Litvínova a Ostravy. jsem přesvědčen, řekl Struck týdeníku Welt am Sonntag. Pak by na výrobě moderních zelených technologií pracovalo více lidí než v automobilovém sektoru. Chceme třicetiprocentní podíl na světovém trhu v této oblasti ještě zvýšit tím, že budeme investovat více peněz do jeho výzkumu, slíbil Struck. Přes trvající značné pochybnosti ve veřejnosti se investice do zelených technologií dlouhodobě vyplácí. Platí to alespoň v Německu, kde se do nich v minulosti investovalo hodně. Dříve to jeho sousedé často komentovali se slovy: Němci se zbláznili. To snad není možné! Nyní se zdá, že se možná brzo zase chytnou za hlavu. S opačným zjištěním. Markus Pape publicista Neobáváte se, že na mladou společnost dolehne ekonomická krize přímo brutálně? Společnost TyssenKrupp patří k silným světovým hráčům už dvě století. Je tedy oním nadnárodním koncernem, který by měl odolat krizi, která už cloumá i řadou českých firem. Nejviditelněji se to projevuje v meziročním poklesu zakázek. Podle průzkumu trhu zhruba jen 15 procent českých podniků nepocítilo dopady krize, případně ji pocítilo jen minimálně. ThyssenKrupp v některých svých provozech zkrátil pracovní dobu, došlo ke strategickému posunu některých plánovaných investic a v neposlední řadě je vyhlášeno přechodné omezení náboru nových zaměstnanců. Podle analytiků společnosti by v případě nadnárodního koncernu, kterým TyssenKrupp skutečně je, mělo jít o dostatečná ozdravná opatření. Důvod je prostý. Thyssen- Krupp jako významný hráč na světovém trhu koncentruje rozsáhlé materiální a finanční zdroje, lidský kapitál a know-how. Proti výkyvům trhu způsobeným krizí tak staví sílu své produktivity práce a velkou Kolik pracovních míst vzniklo díky obnovitelným, zdrojům energie schopnost přesouvat přímé zahraniční investice mezi jednotlivými bloky, regiony a zeměmi. A tak navzdory krizi může optimálně čerpat výhody z procesu globalizace světové ekonomiky. Proč jste se rozhodli významně investovat do projektu v Hradci Králové, když vás tam občanské iniciativy moc nechtějí? Hradec Králové je z geografického hlediska místem odkud můžeme optimálně zásobovat všechny klíčové odběratele. Už teď tam slouží velký skladový areál pro nerezový a neželezný materiál, včetně strojového vybavení. Důvodem jsou stále vzrůstající požadavky odběratelů. Navíc Královéhradecký kraj, podobně jako jiné regiony, hledá investory. Investor, jak již z pojmu vyplývá, přináší investice do infrastruktury. Ty ve svém důsledku přinesou nová pracovní místa. Odpovídá-li záměr investora potřebám města, tedy v současné době recese jde zejména o navýšení pracovních příležitosti a s tím související rozvoj služeb a dalších podnikatelských aktivit, pak je geotermie vodní energie solární hospodářství biomasa větrná energie Pramen asi celkem logické, že město podobný záměr v rámci svých možností podporuje. Takovým perspektivním projektem je i zamýšlené logistické centrum společnosti ThyssenKrupp Ferrosta v části Březhrad. Třebaže zahájení nového provozu je naplánováno až za dva roky, již nyní se investorovi hlásí potenciální uchazeči o práci. Jsou to specialisté v logistice, ale také obchodníci i kvalifikovaní dělníci. Všechny tyto profese budou potřeba. Ale co je na celém projektu nejdůležitější? V čase ekonomické krize přichází do regionu významná nadnárodní společnost, která ukazuje i jiným firmám, že investice v Královéhradeckém kraji se vyplatí. Prostě racionální rozhodnutí s perspektivou. -kab- Foto profimedia. cz

7 XII XIII Náskok České republiky před Slovenskem se z hlediska německých investic stále zmen šuje Od roku 1993 v České republice působí Česko-německá obchodní a průmyslová komora, která poskytuje servis německým a českým podnikatelům, kteří chtějí v sousední zemi investovat. Znamená to, že komora mimo jiné musí mít přehled i o stupni přívětivosti podnikatelského prostředí v těchto zemích. Z našeho průzkumu vyplynulo, že největšími problémy pro německé investory v Česku jsou i nadále korupce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, popřípadě nedostatečné vzdělání v technických oborech a neefektivní státní správa, říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. E15: A naopak jaká úskalí mohou očekávat čeští podnikatelé v Německu? Největším úskalím pro české investory v Německu je v mnoha oblastech velká hustota trhu a s tím spojený velký konkurenční tlak. Není zrovna jednoduché profilovat se na tak velkém a rozvinutém trhu. Proto je nutné počítat hned na začátku s vysokými investicemi, což s sebou nese i velké riziko. My se snažíme českým podnikatelům vstup na německý trh ulehčit. Monitorujeme situaci v Německu, provádíme studie trhu a hledáme vhodné obchodní partnery pro české podniky. E15: Po vstupu České republiky do Evropské unie se očekával poměrně velký zájem německých středních podniků o investice na českém trhu. Naplnila se tato očekávání? Ano, určitě. Nejen oficiální statistiky například zahraničních investic v České republice, ale i naše zkušenosti potvrzují rostoucí zájem německých malých a středních podniků o investice na českém trhu. Česká republika je pro ně ideální lokalitou, a to hlavně díky geografické blízkosti, dobrému spojení mezi oběma zeměmi a podobné struktuře průmyslu. Obzvlášť velký zájem jsme zaznamenali u podniků ze sousedního Bavorska, ale i z dalších spolkových zemí. E15: Zaregistrovali jste po vstupu i opačně významnější aktivitu českých podnikatelů na německém trhu? Během posledních let značně stoupl i zájem českých podniků o vstup na německý trh. Stále více podniků u nás poptává různé služby a zprostředkování obchodních partnerů v Německu. Ve většině případů se však nejedná o investice, ale o vstup na německý trh, který je největším a nejdůležitějším trhem v Evropě. Kromě toho je Německo, na které připadá cca 30 procent českého exportu, nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. E15: Jak si stojí ČR z hlediska investic německých podniků v rámci střední a východní Evropy? Již potřetí za sebou označili němečtí investoři v konjunkturálním průzkumu, který každoročně provádí německé zahraniční obchodní a průmyslové komory v zemích střední a východní Evropy, Česko za nejatraktivnější zemi pro investice. Avšak náskok ČR před druhým Slovenskem a třetím Slovinskem se stále zmenšuje. Letos očekáváme, že Slovensko v žebříčku atraktivity zemí střední a východní Evropy pro německé investory Českou republiku dožene. Jedním z důvodů může být i zavedení eura na Slovensku. Přesto je ale Česko pro německé investory stále velmi oblíbenou zemí. E15: Lze alespoň přibližně odhadnout, z kterých spolkových zemí jsou podnikatelé nejaktivnější z hlediska investic do ČR? A naopak, v kterých částech Německa se čeští podnikatelé nejvíce projevují? Nejvíce zahraničních investic přichází ze sousedního Bavorska. Bavorské přímé investice v ČR dosáhly do konce roku 2006 více hn :30 Page Foto E15 Richard Rameš než 3,7 miliardy. eur. Důvodem pro velmi úzkou spolupráci je podobná struktura průmyslu v Bavorsku a ČR a především důležitost automobilového průmyslu. Významnými investory jsou také firmy z Bádenska-Württemberska, Saska a Severního Porýní-Vestfálska. Podle našich zkušeností je nejvíce českých podnikatelů aktivních v Bavorsku. E15: Jak vnímáte nerozhodnost či váhání české vlády s přijetím eura? Neustálé oddalování stanovení termínu pro přijetí eura je z našeho pohledu velký problém. Výrazné kolísání směnného kurzu, ať již posilování koruny v loňském roce či její nynější oslabování, představuje pro podniky velké nevypočitatelné riziko. Pro podniky je pak velmi obtížné vytvořit spolehlivý finanční plán. Pro nové investory by mohla být tato skutečnost důvodem pro investici v jiné zemi, například na Slovensku. Proto je nutné co nejdříve zavést euro i v ČR. E15: Domníváte se, že státy v eurozóně mají větší šanci zvládnout současnou finanční krizi lépe než státy vně zóny? Tedy i ČR? Momentálně to vypadá tak, že euro poskytuje určitou ochranu. Panuje obecný názor, že pokud by Velká Británie byla členem eurozóny, nebyly by pro ni následky finanční krize až tak velké a zdlouhavé. I v Česku hrozí v současné době silné oslabení koruny. Tím samozřejmě nechci říci, že by státy eurozóny byly před finanční krizí plně chráněny, ale euro by mohlo zmírňovat její následky. Situace se samozřejmě může změnit. To budeme moci posoudit až s odstupem času. E15: Myslíte, že by mohly nepřímo pomoci české ekonomice i záchranné balíčky, kterými se chystá německá vláda čelit krizi? Německé konjunkturální balíčky jsou opatření určená především pro německý vnitřní trh. Jedná se o podporu německých podniků. V posledních dnech se velmi diskutuje hlavně o takzvaném šrotovném, které má v Německu zvýšit poptávku po nových automobilech. Právě automobilový průmysl je pilířem česko-německých obchodních vztahů. Ze zvýšené poptávky by Česko mohlo profitovat. Tím by německé záchranné balíčky mohly nepřímo pomoci i české ekonomice. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Vzhledem k tomu, že se jedná o politické téma, nejsme my jako německá zahraniční obchodní a průmyslová komora ta správná instituce, která vám tuto otázku může zodpovědět. E15: Které místo ve své vlasti byste chtěl ukázat svým českým přátelům? Jednoznačně bych jim ukázal bavorskou metropoli Mnichov. Najdete zde mnoho kulturních a uměleckých památek, zajímavou architekturu, dobré jídlo a samozřejmě výtečné bavorské pivo. Milovníky přírody bych vzal do Horního Bavorska, kde by mohli objevovat krásy rozmanité krajiny. pol

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Kapitálové trhy a fondy 7.5.- 20.5.2012. 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 7.5.- 20.5.2012. 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 7.5.- 20.5.2012 22.5.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB

218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB 218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB MANAŽER ROKU 2013 A MINISTR FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/ DATA O 218. PRAŽSKÉM AMANŽERSKÉM KLUBU: DATUM: 16. 10. 2014 ČAS: 18:00 21:00 ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36

VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 VY_32_INOVACE_06_NEJVĚTŠÍ NĚMECKÁ MĚSTA_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády

Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR - názory podnikatelů na protikrizová opatření vlády Za překvapivý výsledek lze 1. Znáte konkrétní obsah dosavadních protikrizových opatření označit skutečnost, že 71 % vlády

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe

Podpora podnikavosti. Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Podpora podnikavosti Pro začínající podnikatele Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání rady, tipy a doporučení z praxe Začínající podnikatelé Konference projektu CAMPUS 29. září 2014 Klesá

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek

Moravskoslezský kraj. Čas Přidat. David Sventek Moravskoslezský kraj Čas Přidat David Sventek Konkurenceschopnost Kraj nepotřebuje jen správce, kraj si zaslouží architekty a stavitele Rámec strategie rozvoje Moravskoslezského kraje Správa kraje nezbytný

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více