Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1"

Transkript

1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str Dotazy a interpelace Str Záměr prodeje ideálního podílu 45/90 domu č. p. 402, Újezd 33 Str Prodej pozemku parcelní číslo 549/2 v k.ú. Malá Strana Str Vyúčtování Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 za rok 2010 a rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2011 Str Vyúčtování Bezpečnostního fondu za rok 2010 a rozpočet Bezpečnostního fondu na rok 2011 Str Vyúčtování Sociálního fondu MČ Praha 1 za rok 2010 a návrh rozpočtu Sociálního fondu pro rok 2011 Str Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2011 a Rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 Str Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantů prevence kriminality pro rok 2010 Str Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1 Str Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených MČ Praha 1, jejich oprávněným nájemcům Str Vyřazení bytové jednotky z privatizace Str Skončení nájmu nebytových prostorů v domě č. p. 328, Karoliny Světlé 35 1

2 Oldřich Lomecký: Ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové, vítám vás na dnešním 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1. Vzhledem k tomu, že dnešní zasedání se koná v den, který má nadepsáno 8. březen, a my, co jsme z té starší generace, tak jsme byli zvyklí, že tento den byl zasvěcen našim ženám, dovolil bych si všem přítomným ženám a dívkám popřát všechno nejlepší, ať již tento svátek slaví, nebo neslaví. Děkuji. Plynule přejdeme k programu a první, co bych vás vyzval, jestli byste mohli použít červené tlačítko na svém hlasovacím ovladači a zaprezentovat se, abychom viděli za prvé, kdo tady skutečně je podle prezenční listiny. Červené tlačítko a plus, prosím pěkně. Pak se nám rozsvítí zeleně vaše jméno a zjistíme tím také, jestli všechna hlasovací zařízení jsou v pořádku. Ještě nedorazil pan zastupitel Bureš, nicméně se zatím neomlouval. Chtěl jsem se zeptat předsedy klubu ODS, zda se pan Bureš neomlouval jemu, nebo zda se jedná pouze o problémy v dopravě. Filip Dvořák: Na rozdíl od jiných problémů v tomto případě podle mě problémy v dopravě, pane starosto. Oldřich Lomecký: Děkuji, přejdeme to dále. Co se týče dnešního jednání, je omluven zastupitel pan Barták, který odcestoval do Koreje. Barták Zdeněk. Do které Koreje? Do Jižní. Měl alespoň, jak mi ukazoval, letenku do Soulu. To je Jižní Korea. Dále bych se chtěl zeptat, protože tady mám kolonku částečná neúčast, zda někdo má nějaký státnický problém, který ho bude nutit dnešní zasedání opustit dříve? Není tomu tak, což vítám, a přejdeme k dalšímu bodu, což je Ověřování zápisu z minulého jednání Zápis z 3. jednání Zastupitelstva ze dne 20. ledna byli ověřovatelé Mgr. Táborská a pan Michal Valenta. Chtěl jsem se zeptat, zda nejsou nějaké připomínky a námitky, abychom tento zápis z minulého zasedání mohli považovat za schválený. Pokud by připomínky byly, budeme o nich jednat. Nevidím, nikdo se nehlásí do diskuse. Tímto můžeme prohlásit zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 za schválený. Jsou zde navrženi ověřovatelé dnešního zápisu. Jako první je pan Mgr. Jozef Helmeczy. Je tady a přijímá? (Ano.) Děkuji a jako druhý pan Zdeněk Skála. (Ano, přijímám.) Děkuji. Jen pro úplnost přečtu složení Mandátové a volební komise a Návrhové komise, kteří byli zvoleni na ustavujícím Zastupitelstvu. Mandátová a volební komise bude na dnešním zasedání pracovat ve složení, dovolím si bez titulů: Kateřina Klasnová předseda, Jan Vohradník místopředseda a členové Jozef Helmeczy, Michaela Valentová a Tereza Žáčková Motalová jako tajemník komise. Návrhová komise bude pracovat ve složení Karolina Peake, Jan Petránek, Šárka Táborská, Richard Bureš a Filip Pospíšil. Přejdeme k návrhu programu. Kromě programu, který vám byl standardně rozdán do budníků, nalezli jste na stole doplněk k bodu č. 4, kde jsou uvedeny specifikace položek ORJ 0515, což je přístrojové vybavení Nemocnice Na Františku, kterou si vyžádal finanční výbor. V tomto bodě je mojí povinností se zeptat, zda má někdo návrh na změnu, případně doplnění nebo stažení programu, který máte před sebou, a tento program jen pro vaše upřesnění má 13 bodů. 2

3 Vidím přihlášky do rozpravy k programu. Pan Mgr. Pospíšil. Týká se to, pane magistře, procedurální záležitosti návrhu na program? Ano. Hlásíte se, máte slovo. Filip Pospíšil: Děkuji za slovo, dobrý den. Nám byl do materiálů na dnešní Zastupitelstvo předložen i dokument, který se jmenuje Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 1 za druhé pololetí roku Doufám, že ho všichni máte. Myslím si, že to je velmi zajímavý materiál a byla by škoda ho přejít jen pro informaci, a proto jsem chtěl požádat o jeho zařazení jako samostatného bodu tak, aby k němu mohla proběhnout i rozprava. Materiál jste všichni měli ve své složce, mohli jste se s ním seznámit. Takže si myslím, že by neměl být problém ten bod jako řádný zařadit. Oldřich Lomecký: Dobře. Byl to materiál z Rady, který byl informativní, nicméně váš návrh je legitimní a hlasovatelný, zda tento materiál zařadit, ale já bych si asi v tomto případě vyžádal před hlasováním schůzku klubů, protože si na to musejí udělat svoje stanovisko. Vidím předsedkyni klubu Top 09, že si žádá přestávku na klub, ale ještě před tím se přihlásil do rozpravy pan radní Solil. Máte slovo, pane doktore. Ivan Solil: Chci se zeptat na doplněk k bodu 4, který nám přistál na stole, jestli to je jenom stanovisko finančního výboru, nebo je to věc, která prošla zdravotním výborem, správní radou atd. Pro mou informaci. Myslím si, že bychom měli vědět, jestli to je věc, která je projednaná, odsouhlasená, nebo je to jenom nějakých pár položek, které někdo vytvořil. Děkuji. Oldřich Lomecký: Prošlo to jednáním správní rady, nicméně je to materiál jenom doplňující a informativní, není to materiál, který je součástí návrhu rozpočtu. Ještě před jednáním, který si vyžádal klub TOP 09 k pozměňovacímu návrhu pana Mgr. Pospíšila bych dal ještě slovo panu zastupiteli Mgr. Helmeczymu. Jozef Helmeczy: Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se, vím, že jsme u projednávání programů na dnešní zasedání Zastupitelstva, ale jelikož bude přestávka na jednání klubů, tak dovolte, abych vám podal prohlášení. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o ukončení svého členství v ODS, a to k dnešnímu dni. Tím ukončuji i své členství v klubu Občanské demokratické strany. Po nesnadném rozhodování opustím stranu, která mně dala mnoho dobrého, a které jsem, jak já doufám, přinesl i já něco dobrého. K důvodům svého vystoupení pouze uvedu, že již delší čas v ODS postrádám soulad s ideály a zásadami, které jsou pro mě důležité. V souladu s těmito zásadami a principy budu nadále pracovat jako nezařazený zastupitel. V minulosti jsem se podílel na řadě projektů, které jsou nyní rozpracovány, a nerad bych, aby po mně zbyla nedokončená práce. Zároveň nechci zklamat důvěru mnoha lidí a přátel, kteří mi ji výrazným způsobem projevovali a projevují. Děkuji vám za pozornost. Oldřich Lomecký: Děkuji. Pan doktor Votoček se hlásí do diskuse. Zapnout tím nahoru. Jako podprsenka. Nahoru zapnout, dolů vypnout. Jan Votoček: Chtěl bych odpovědět panu doktoru Solilovi, že materiál, který byl doplněn, je materiál, zpracovaný ředitelem nemocnice panem doktorem Valentou a je tam odůvodnění jednotlivých položek, protože v původním návrhu rozpočtu byl 3

4 bianco šek přístrojové vybavení 14 milionů. Tady jsou ty jednotlivé položky rozepsané a odůvodnění. Oldřich Lomecký: Děkuji. Debata k programu je vyčerpána. Jelikož padl jeden pozměňovací návrh a předsedkyně klubu Top 09 si vyžádala krátký čas na poradu, domnívám se, že budou stačit všem tři minuty, dávám tříminutovou přestávku na poradu klubů. Děkuji. Přečetl bych pozměňovací návrh. Padl tady pozměňovací návrh, aby do programu byl zařazen bod Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí. Dávám hlasovat, je to hlasování č. 1, o tom, kdo souhlasí, aby tento bod byl zařazen do programu jako řádný bod. Hlasujeme teď. Tento bod nebyl přijat. Pro jeho schválení se vyslovilo 11 hlasů, proti 17, 6 se zdrželo. Děkuji. Pan Mgr. Skála. Chce zpochybnit hlasování? Martin Skála: Nechci zpochybňovat hlasování. Jen by mě zajímal důvod, jestli by nám mohla paní předsedkyně klubu paní doktorka nám říci, taková marginální záležitost, jako je zpráva o činnosti Rady, proč nebylo schváleno zařazení do programu. Děkuji. Naděžda Řeháková Müllerová: Když si tu zprávu přečtete, je to prakticky zpráva o činnosti úřadu. Nikoli rady. Je tam konstatování organizačních záležitostí a všechny činnosti, spojené s činností úřadu. To nás k tomu vedlo. Nejsou tam jednotlivé výstupy Rady. Oldřich Lomecký: Nevidím žádnou přihlášku do diskuse. Dám hlasovat druhé hlasování, které hlasuje o návrhu programu jednání. Technická. Pavol Škrak: Můžu ještě za klub sociální demokracie požádat o jednominutovou přestávku před hlasováním? Oldřich Lomecký: Máte na to právo, samozřejmě. Jednominutová přestávka. Pan radní Škrak, předseda klubu sociální demokracie, se přihlásil se změnou programu. Pane radní, máte slovo. Pavol Škrak: Máme jako klub ČSSD problém se dodatkem, který nám přistál na stole před jednáním, a je to doplněk bodu č. 4, investiční akce, naplánované na rok Vede nás k tomu to, že nejsme schopni před jednáním projednat relevantně všechny položky, které tam jsou. Orgán, který k tomu byl zmocněn. zn. správní rada na Františku, tento bod sice projednal, ale nebyl odsouhlasen zápis z tohoto jednání. Nejsou k tomu relevantní výstupy. Doporučujeme tento doplněk stáhnout a nepřihlížet pro projednávání bodu č. 4, rozpočet. Oldřich Lomecký: Vaší připomínce rozumím. Byl to materiál, který nebyl součástí původního rozpočtu, který předkládala rada, protože materiál k bodu č. 4, který jste dostali, prošel Radou městské části. Tzn. to, co máte ve svých deskách, bylo schváleno a bylo navrženo ke schválení Zastupitelstvu jako komplexní materiál. Tento materiál zde byl rozdán dodatečně. Hned dám slovo panu Mgr. Skálovi, ale ještě bych vyzval předkladatele pana dr. Votočka, aby se k tomu vyjádřil. Chtěl jsem ho vyzvat. Jestli chcete učinit totéž, předběhl jsem vás a omlouvám se tímto. 4

5 Martin Skála: Pouze jsem chtěl informovat vážené Zastupitelstvo, že včera to bylo projednáno ve finančním výboru, byť tříčlenném, a bylo doporučeno tuto částku v rozpočtu ponechat v plné výši, s tím že veškeré investice, ať už do přístrojů, nebo investice typu výtah apod. budou pečlivě hlídány za prvé finančním výborem, a následně samozřejmě i Radou. Z finančního výboru včera večer to šlo s doporučením, ponechat v rozpočtu tuto částku. Oldřich Lomecký: Než bych doplnil pana Mgr. Skálu, my jsme tento bod projednávali, když jsme navrhovali schválení rozpočtu do Zastupitelstva, tak jsme také počítali, že těch 14 milionů není bianco šek k utracení, ale že samozřejmě každá položka, která tam je, kterou navrhl ředitel nemocnice pan Valenta, bude projednávána jak ve finančním výboru, tak v Radě, tak ve správní radě nemocnice na Františku, takže já jsem v tomto případě neměl nic proti doplnění tohoto bodu, nicméně argument sociální demokracie o tom, že to nebylo projednáno jinde, beru jako relevantní, a samozřejmě mají plné právo navrhnout tento doplněk stáhnout. Nicméně stejně bych ještě rád vyzval pana dr. Votočka, jestli k tomu chce ještě něco říct, nebo nechce. Jan Votoček: Chci k tomu říci to, že je to materiál čistě informativní a není předložen k hlasování po jednotlivých položkách. Je to jen vysvětlení, co se pod těmi 14 miliony skrývá. Oldřich Lomecký: Ještě bych poprosil pana Mgr. Helmeczyho, který se hlásí s technickou. Jozef Helmeczy: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Chci se jen zeptat, zdali je tady někdo z Nemocnice Na Františku. Nevidím pana ředitele pana Dr. Valentu a budeme projednávat rozpočet Nemocnice na Františku. Chci se zeptat, jestli je pan ředitel omluven. Je to zásadní a myslím si, že by u toho měl být od začátku zasedání Zastupitelstva. Děkuji. Oldřich Lomecký: Beru tuto technickou, nicméně chci se zeptat pana radního Škraka, zda trvá na hlasování. Pavol Škrak: Trvám na hlasování ve smyslu vypuštění tohoto doplňku k bodu č. 4, Rozpočet městské části. Oldřich Lomecký: Ještě pan dr. Stránský. Máte slovo, pane doktore. Zapíná se nahoru. Martin Stránský: Dobrý den, dámy a pánové, pokud smím, za zdravotní výbor a za sebe bych podpořil, co tady bylo řečeno, návrh sociální demokracie. Toto je pouze informativní materiál, kolem kterého se ještě vede debata. Děkuji. Oldřich Lomecký: Konec konců on už svoji informativní roli vyplnil, ať to schválíme nebo neschválíme, protože tím, že ho máme, a odhlasujeme si, že tam nebude, tak svoji roli stejně splnil, nicméně to hlasování je naprosto legitimní. Pan Mgr. Bureš, máte slovo. 5

6 Richard Bureš: Děkuji. Jen jako doporučení, protože jinak ze své pozice o to žádat nemohu, když se koukám do materiálu, do položek, které jsou tam, tak se týká jejich velká část informatiky. Zdali by třeba nemohla Rada předložit tuto část komisi pro informatiku, aby se k tomu vyjádřila. Pouhým pohledem do toho, některé částky jsou vyšší než ceny na trhu. Děkuji. Oldřich Lomecký: Samozřejmě je možné. Jinak sám dobře víte, že funguje tzv. řídící výbor, který nastavil nějaká pravidla. Budeme se tímto zabývat, protože se domníváme, že ono zavedení institutu řídícího výboru, který schvaluje určité ekonomické výstupy, které si myslím, že jsou v rozporu s tím, že by tyto materiály měly být zásadně schvalovány Radou, ale to je věc spíše technická a rozhodnutí pro budoucnost. Já samozřejmě tento problém také vnímám, že řídící výbor svým způsobem supluje rozhodnutí Rady a není k tomu legitimně určen. Rozumím této připomínce. Ještě někdo má přihlášku do diskuse? Není tomu tak, takže zahájím hlasování o návrhu, který zní takto: poprosím ho zformulovat. Pavol Škrak: Já bych zformuloval tento návrh: Kdo ze zastupitelů je za to, aby příloha k bodu č. 4 byla ponechána v této podobě, jak byla zařazena? Oldřich Lomecký: Obráceně, není to negativní hlasování, je to pozitivní hlasování. To je podstatné, to je důležité v našem hlasování. Nehlasujeme o negaci, ale hlasujeme o zařazení tohoto bodu. Zahajuji tímto hlasování. Kdo je pro, aby tento bod byl na dnešní jednání zařazen, nechť použije tlačítko plus, kdo je proti, minus, kdo se zdrží, nulu. Děkuji, zahajuji hlasování. 3 zastupitelé nehlasovali. Chci se jen pro přesnost zeptat, jestli nehlasovali, nebo selhalo hlasovací zařízení. Patrně nikdo neprotestuje. Tento bod nebyl zařazen. Pro byli 2, proti 18, 11 se zdrželo, 3 nehlasovali. Tento doplněk není zařazen. A tímto už můžeme dát hlasovat o schválení navrženého programu s 13 body, které máte ve svých deskách. Bod č.1 začíná dotazy, interpelace, bod. č. 13 Různé, s tím že v bodě 4 nebyl doplněn materiál, který jsme měli na stole. Prosím o zahájení hlasování. Kdo je pro schválení navrženého programu dnešního jednání? Děkuji. Program dnešního jednání byl schválen. Pro se vyslovilo 31 hlasů, 1 hlas byl proti, 2 se zdrželi. Děkuji. Můžeme přejít k bodu 1. Dotazy a interpelace Najdu si v deskách, jak to máme za sebou. První přihláška do diskuse, paní Daniela Razímová. Poprosil bych k mikrofonu. Z řad veřejnosti mám 5 přihlášek, které vezmeme na začátek, a pak už vidím 8 dalších přihlášek. Dostanete také slovo, abyste se v pořadí přihlásili. Poprosil bych paní Danielu Razímovou. Máte slovo. Daniela Razímová: Pane starosto, dámy a pánové, přeji vám příjemný den. Jmenuji se Daniela Razímová. Těm, co jedí, přeji i dobrou chuť. Se svojí interpelací jsem se přihlásila v důvěře, že vy, naši noví zastupitelé, máte zájem o názory nás, vašich voličů. Když dovolíte, vyměním si brýle. 6

7 Vážený pane starosto, jsme neustále svědky toho, že v pražské památkové rezervaci, zapsané na programu světového kulturního dědictví Unesco, dochází k necitlivým ničivým zásahům do stavební a památkové podstaty domů. Občané, bydlící v kterékoli části města, nevědí dne ani hodiny, kdy se v jejich bezprostředním sousedství, přímo před jejich okny rozběhne stavba, která je bude po dlouhé týdny, měsíce, případně roky den co den obtěžovat špínou, hlukem, a nakonec svou výslednou podobou, aniž by tomu mohli zabránit. Stavebník spolu s příslušným stavebním úřadem zpravidla vše navléknou tak, aby tito občané nebyli účastníky stavebního řízení. V této své interpelaci mám na mysli zejména nejrůznější vestavby, nástavby a další dílčí změny budov, které bych zde mohla dokumentovat mnoha fotografickými snímky. I naprostému laikovi bývá část zjevné, že právě zahájené stavební akce je v příkrém rozporu s důvody, pro něž je pražská rezervace tak cenná a proč je pod ochranou Unesco, ochranou ovšem bohužel velmi formální. Z nepřeberného množství konkrétních typů takovýchto akcí lze pro konkretizaci namátkou uvést kategorii naprosto nepoškozeného, intaktně dochovaného neoslohového domu z 2. poloviny 19. století, jehož majitelem je družstvo nebo společenství nájemníků. Protože se takovíto vlastníci jen těžko dohadují na společné investici do stavební údržby, uvítají nabídku developera, že jim dům opraví a zhodnotí, např. vestavbou výtahu. Když mu za to umožní odstranit stávající původní střechu a na jejím místě vystavět střechu jinou, strmější a s objemnějším podstřeší, do nějž vloží několik luxusních bytů s velikými okny a s výhledem na Hradčany, zřídí terasy a tak podobně. Přestože jde o návrh z památkového hlediska jednoznačně nepřijatelný, vždyť naprosto nedotčený historický dům je tím nevratně poškozen a zkomolen, bývá další vývoj zpravidla takovýto: Národní památkový ústav záměr pochopitelně odmítne, ale Magistrát hlavního města Prahy jej naopak schválí, a to se zdůvodněním, že se nic až tak strašného nestane, že to není z okolí příliš vidět, že názory odborníků mohou být přece různé a tak podobně. Obecně se má u občanů za to, že jde jen o jeden z projevů korupce, jichž je tolik, že nám historická Praha, ta skutečná, nejen nablýskané fasády, doslova mizí před očima. Chtěla bych se proto, prosím, dozvědět, 1. zda Zastupitelstvo o tomto hrozivém a stále se umocňujícím trendu ví a c proti němu podniká. 2. Je jistě alarmující, že stávající zákon o státní památkové péči umožňuje magistrátním úředníkům rozhodovat bez ohledu na zamítavé odborné stanovisko NPÚ. Snaží se město, odpovědné za městskou památkovou rezervaci Světové kulturní veřejnosti činnost Magistrátu sledovat a tuto absurditu nějak řešit, resp. iniciuje pozitivní změnu zákona? 3. Pokud je mi známo, v kulturním světě bývají i v mnohem méně cenných památkových celcích, než je pražská městská památková rezervace vypracovány kvalitní regulativy, resp. vyhlášky, které pevně stanoví, jak je nutno s každým jednotlivým domem nakládat, co se na něm může, a co naopak za žádnou cenu nesmí měnit atd. Pak je prakticky vyloučeno účelové ad hoc rozhodování úředníků a jejich zkorumpování. I v Praze by jistě bylo možno takovéto regulativy přijmout. Zdá se však, že se tomu město z důvodů, které si lze snadno domyslet, brání. Podobné vyhlášky ostatně v Praze do počátku 90. let existovaly, ale město je zrušilo. Ptám se proto na důvody tohoto zrušení a na to, zda se pracuje na obnovení podobného systému regulace. Děkuji. 7

8 Oldřich Lomecký: Děkuji za vaši interpelaci. Samozřejmě ji vypracujeme písemně. Dovolím si reagovat velice rychle, protože Rada městské části Prahy 1 tyto problémy také vnímá a nedomnívám se, že za své fungování přijala jakékoli rozhodnutí, které by vešlo směrem povolování takových akcí, o kterých jste mluvila. Jinak bych rád upozornil na jednu drobnost. Odbor výstavby je orgány státní správy, jak na úrovni městské části Praha 1, tak na úrovni magistrátu. On přímo nepodléhá voleným orgánům, ale samozřejmě MČ Prahy 1 má komisi územního rozvoje. V té komisi územního rozvoje, do ní delegovali všechny zde zastoupené politické strany své zástupce, nejen koaliční, i opoziční, a samozřejmě tato komise územního rozvoje dává doporučení či nedoporučení v případě této záležitosti, že stanovisko městské části je vyžádáno. Jinak konec konců předsedkyně komise územního rozvoje je zde, může krátce okomentovat. Kateřina Klasnová: Dobrý den, paní Razímová, vážení kolegové, komise územního rozvoje skutečně na svém posledním zasedání probírala problematiku právě Petrské čtvrti, která je také, souhlasím s vámi, že to se netýká pouze Petrské čtvrti, to je problematika této živelné výstavby a absence jakýchkoli regulativ, ale probírali jsme právě Petrskou čtvrť, která je velmi zatěžovaná stavební činností. Komise územního rozvoje, myslím, že jednomyslně, téměř jednomyslně rozhodla doporučit Radě, aby Rada iniciovala pořízení regulačního plánu, resp. koncept už tam byl a byl shozen. Rada iniciovala, aby hlavní město Praha, které je zřizovatelem regulačního plánu, vytvořilo regulační plán pro Petrskou čtvrť. Věřím, že v tomto ohledu se bude dále vést diskuse k celé Praze 1. Oldřich Lomecký: Děkuji paní předsedkyni komise. Jinak samozřejmě ve spolupráci s předsedkyní komise územního rozvoje vám vypracujeme písemnou odpověď na vaši interpelaci. Děkuji vám. (Děkuji, na shledanou.) Pozval bych k mikrofonu pana Tomáše Vaverku, xxxxxxxxxx Praha 1. Máte slovo oba dva, sami rozhodněte hlasováním, kdo z vás začne. Tomáš Vaverka: Budu mluvit jen já. Vážené dámy, vážení pánové zastupitelé, jmenuji se Tomáš Vaverka, jsem občanem Prahy 1 a současně předsedou Spolku občanů a přátel čtvrti Na Františku, který mimochodem letos slaví 10 let výročí činnosti. Moje předřečnice se zabývala čtvrtí Petrskou a obecně ochranou památek, já bych si dovolil být trochu konkrétnější. Rád bych směřoval vaši pozornost na záležitost, týkající se jednak ochrany významné nemovité kulturní památky, jednak zachování historie městské části tzv. Anežské čtvrti neboli také čtvrti Na Františku. Celá oblast se octla v hledáčku investorů, kteří v těsném okolí Obecního dvora plánují několik necitlivých novostaveb zástavba parkoviště v ulici U Milosrdných, novostavba 8 podlažního objektu na mini parcele v uličce Ve Stínadlech a také dostavba Obecního dvora s pětipatrovými podzemními garážemi. V dnešní mé interpelaci se mi jedná zejména o katastrofální stav souboru budov č.p. 800 a č.p kat. úz. Staré Město, obecně nazývané Obecní dvůr, jinak také nemovité kulturní památky vedené pod rejstříkové číslem 1-401, v ulici U Obecního dvora č. 9. Jak je uvedeno i na stránkách Prahy 1, Obecní dvůr byl založen na Starém Městě někdy kolem r. 1495, budován dále v 16. až 18. st., zachoval se až do pol. 19. st. a historickou podobu má dodnes. Sloužil obci, byly zde stáje pro obecní koně, vozy, voznice a hasičské potřeby. Budovy byly využívány 8

9 celkem pravidelně až do konce devadesátých let, poté už nepravidelně i vzhledem k soudnímu sporu o určení majitele, který nakonec vyhrál Magistrát hl.m. Prahy. Společnost Trade Center Praha (patřící MHMP), připravila projekt k územnímu řízení na rekonstrukci a dostavbu Obecního dvora, při kterém nešetrně nechal zbourat objekt klasicistních stájí jako úlitbu potenciálnímu zisku budoucího pronajimatele či majitele. Na tento projekt vydal odbor výstavby Prahy 1 v roce 2004 územní rozhodnutí. Poté se společnost Trade Center snažila objekt pronajmout případnému investorovi, to se ale nepodařilo, takže v roce 2007 objekt prodala. Současným majitelem je společnost Dvůr Josefov s.r.o., která připravuje projekt pro stavební řízení. Bohužel, ani Magistrát hl.m Prahy, ani nový majitel po celou dobu, co objekty vlastnili, neučinili nic, co by zabránilo chátrání objektu a zamezilo jeho devastaci. Objekt je neobydlený (kromě jedné staré paní v č.p. 1017) a tedy nevytápěný, navíc do něj z mnoha stran zatéká, na stránkách Prahy 1 v seznamu ohrožených staveb je napsáno - dlouhodobě neudržováno, fasáda opadaná, z části plesnivá. V současné době čas od času slouží jen filmařům pro točení exteriérů. Tuto sobotu jsem aktuálně nafotil pár detailů (příloha) současného stavu. Vidíte sami otevřená či vysklená okna, mokré zdi, opadaná omítka, děravá střecha bez tašek, umožňující další zatékání do objektu, jeho promrzání a statické poškození, nehledě na poškození historických krovů. A to nevíme, jak to vypadá ze strany vnitřního dvora, veřejnosti nepřístupné. Otázkou je, zda to není záměrné snaha současného majitele o tak závažné poškození objektu, že bude možno jej považovat za staticky nevyhovující a požádat o demolici? Vždyť zasklít pár oken, spravit provizorně střechu např. přehozenou a upevněnou plachtou nebo jinou náhradní krytinou je záležitost spíš organizační, než nákladná a každý pořádný majitel by se o svůj majetek takto postaral. V červenci 2010 proběhlo místní šetření, inicializované stavebním úřadem Prahy 1. Už jsme mysleli, že se stavební úřad ujal své zákonem mu dané funkce a zjedná nápravu. Bohužel šlo jen o nápravu spočívající v provedení takových úprav, které by zamezily padání říms, tašek a omítky na ulici na objekt byla připevněna kovová konstrukce se sítí pod úrovní střechy. Celkový stav nemovité kulturní památky ale nechal úřad klidným možná i proto, že investor sliboval, že mu chybí jen jedno razítko pro zahájení stavebního řízení pro rekonstrukci a dostavbu. Stavební řízení ale do dneška nezačalo. Jsem rád, že svým způsobem už vstupuji do otevřených dveří a zaznamenal jsem u současného vedení radnice snahu takto ohrožené domy na Praze 1 řešit. Přesto, nebo právě proto interpeluji proto Zastupitelstvo a radu městské části Prahy 1, aby učinila vše, co je v jejích silách a co nejdříve na majiteli vyžádala takové kroky, které povedou k zamezení devastace Obecního dvora a zajistí jeho budoucnost i pro další generace. Případně, pokud to majitel neučiní, zajistila nejnutnější opravy ještě letos na své náklady, jak jí to zákon umožňuje. Bojím se totiž, že další zimu už objekt nemusí přežít. Přitom Obecní dvůr je jednou z nejcennějších staveb, které v Anežské čtvrti jsou a kromě historické hodnoty má i významnou funkci urbanistickou, bez něj by toto místo ztratilo značnou část svého kouzla - Genia Loci. Děkuji za pozornost. Oldřich Lomecký: Děkuji za váš příspěvek. Vzhledem k tomu, že jsem si všiml, že jste mezi chátrající památky zařadil i moji maličkost, jistě jste si asi všiml, že se tím Rada zabývá. Písemnou odpověď samozřejmě dostanete, ale teď bych krátce poprosil prvního zástupce starosty pana Hodka, aby k tomu krátce něco řekl. 9

10 Daniel Hodek: Děkuji, pane starosto, dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se, že dnes nebudu důrazný ve své řeči, neboť jsem nemocen. Řekl jste to v úvodu sám, když jste konstatoval čistě formálně, že městská část usilovala o získání tohoto objektu. Je to pravda, úsilí bylo velmi značné, nicméně se to nepodařilo. Nejvíce by vám o tom řekl kolega Dvořák, který si tehdy toto vzal za své. Praha 1 skutečně měla jasné plány s tím, co by se s obecním dvorem mělo stát, že by měla být obnovena v modernizované podobě jakási jeho původní funkce. Mělo by to být společenské centrum. Bohužel toto se nepodařilo. To je jen k historii a k tomu, co říkal pan starosta. Také jste zaznamenal, také jste to sám naznačil, že městská část začala vést boj s chátrajícími domy ve spolupráci s odborem památkové péče Magistrátu HMP. Myslím si, že v odpovědi pro vás dostanete vyčerpávající informace, které by vás měly aspoň částečně uspokojit. Děkuji. Tomáš Vaverka: Také děkuji. Omlouvám se za zařazení fotky s panem starostou, dovolil jsem si ji vypůjčit z Mladé Fronty Dnes, kde byla uveřejněna. Oldřich Lomecký: Děkuji. Další přihláška k interpelaci Ing. Stanislav Dobiáš. Stanislav Dobiáš: Dobrý den, pane starosto, Zastupitelstvo, vážené dámy a pánové, na základě usnesení č. UZ10_0548 ze dne manželům Ing. Stanislavu a Lence Dobiášovým byla MČ Praha 1 přidělena bytová jednotka v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Staré Město a sepsána smlouva o nájmu bytu č. B2010_3629. V závěru této smlouvy se píše: Smluvní strany jsou si vědomy, že účinnost této smlouvy tak nemůže nastat dříve, než dojde k dokončení prací na opravě bytu a k jeho následnému předání nájemci, tj. manželům Dobiášovým. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany sjednávají tuto smlouvu s odkládací podmínkou, která se bude mít za splněnou v okamžiku, kdy pronajímatel nájemci byt předá. Byt se nachází v domě, který až na tři byty byl celý privatizován. Byt se skládá ze dvou pokojů, kuchyně a WC na chodbě. Protože byt nemá samostatnou koupelnu, tak v kuchyni dřívější nájemkyně zřídila vedle kuchyňské linky koupelnovou vanu s umyvadlem a elektrickým bojlerem. Za byt jsme velice vděční, avšak z níže popsaných důvodů si dovolujeme požádat o zprivatizování bytu, jak k tomu už před tím došlo u ostatních bytů v domě, kterýžto byt bychom mohli odkoupit jako oprávnění nájemci. K naší žádosti o zařazení bytu do programu zprivatizování a odkoupení jako oprávnění nájemci uvádíme: Jak na konci minulého roku sdělily pracovnice MČ Praha 1, opravy a hlavně adaptace budou muset projít řadou schválení, a to prý běžně není nejrychlejší, půl roku žádná míra. Protože při našem věku 65 let potřebujeme mít vyřešeno trvalé bydlení, nemyslet stále na to, co bude, přijímat poštu, s blížícím se sčítáním obyvatelstva budeme také muset uvést trvalé bydliště. Neradi bychom ukončili celou tu kalvárii, o které jsme vás deset let informovali, s bydlením a soudy a žití v nejistotě, do níž jsme se nedostali vlastní vinou. Přicházíme s tím, abychom se nastěhovali do bytu takového, jaký je, adaptace a opravy bychom udělali na vlastní náklady. Pokud existuje nějaké finanční provizorium, pro MČ Praha 1 by to neznamenalo náklady a čas pracovníků MČ s vyřizováním příslušných povolení. To bychom si vyřídili sami. 10

11 Myslíme si, že naše žádost má logiku, protože celý dům byl až na tři byty dávno zprivatizován. Do určité míry by tak byla rektifikována situace, do které jsme se nedostali vlastní vinou. Jako členové bytového družstva Obnova, xxxxxxxxxx, kupní smlouvu, uzavřenou s městskou částí Praha 1, zakoupili před zhruba 10 lety do osobního vlastnictví byt, ve kterém jsme bydleli déle než 35 let a stali se tak oprávněnými nájemci, který tenkrát MČ Praha 1 nabídla ke koupi, protože odmítla investovat do rozbité střechy a promočených sklepů. Avšak později z různých důvodů a příčin soudy rozhodly, že dům nikdy nepatřil MČ Praha 1. MČ Praha 1 mj. pochybila hlavně tím, že zrušila národní správu až několik měsíců po tom, co se dala zapsat do katastru nemovitostí jako vlastník, a ministerstvo financí prý už vůbec nepochybilo sdělením MČ Praha 1, že na nemovitosti neváznou žádná právní břemena. Družstvo Obnova, jehož jsme byli členem, bylo následně vyškrtnuto z KN a dům byl přisouzen zahraniční dědičce, která, aniž by byla někdy v Praze a někdy o vydání domu žádala, jej prodala za zlomek skutečné ceny jedné společnosti z ranku společností, v jedné z nichž pracovala její právní zástupkyně. S domem xxxxxxxxxx je plán současného majitele předělat ho na hotel, přičemž původní majitelská společnost byla dána do likvidace. Všechny uvedené skutečnosti byly a mohou být opět doloženy příslušnými doklady. K naší žádosti o zařazení bytu do programu privatizace a jeho následného odkoupení jako oprávnění nájemci bychom ještě dodali, že se pokoušíme řešit své stáří a dožití vlastními silami. Tak jak se to dnes mladším říká, aby se o svou budoucnost ve stáří a dožití postarali především sami, svými silami a neskončili jako bezdomovci, neplacením a s dluhy. Jsem po šesti operacích v Nemocnici na Františku, v únoru 2010 jsem měl nehodu s krční páteří, upadl jsem do bezvědomí, koncem 2010 se projevil glaukom. Léčím se. Nestěžuji si. Když se jednoruký naučí lyžovat, slepý leze po skalách, tak já se musím životem nějak také protlouci, a tak dělám, co můžu. To je moje filosofie. Nejsme staří, pouze jsme zestárli. Vyřešení trvalého bydlení by určitě napomohlo zdravotnímu stavu. Manželka pracovala přes 30 let ve státní správě Praha 1 a stále ještě pracuje. Uvádím několik dokumentů, rozhodnutí ministerstva financí, městské části, katastru atd., které nepovažuji Oldřich Lomecký: Pane inženýre, papíry na úřadě jsou, čas nás tlačí, pět minut je pro každou interpelaci. času. Stanislav Dobiáš: Končím, děkuji za vyslechnutí, pochopení a věnování Oldřich Lomecký: Jen v krátké odpovědi, mně nepřísluší hodnotit správnost či nesprávnost rozhodnutí soudu, to rozhodnutí soudu bylo učiněno a MČ ho plně respektovala. Nic ostatně jiného nezbývá, a je úplně jedno, jestli starostou byl předcházející starosta, nebo stávající starosta, anebo nějaký budoucí starosta. To je rozhodnutí, které je potřeba respektovat. Nicméně na vaši interpelaci vám v řádném termínu odpovíme. Děkuji. (Děkuji také) Další přihláška k interpelacím, pan Ivan Bednář. 11

12 Ivan Bednář: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené Zastupitelstvo, vážený pane starosto, obracím se na vás s interpelací ve věci privatizace bytových jednotek v domech Štěpánská 53, 55 a 57. Usnesením Zastupitelstva ze dne byly schváleny zásady pro prodej bytů oprávněným nájemcům. Uvedené domy byly zařazeny do seznamu domů, určených k prodeji bytů. Zatímco v sousedním domě Štěpánská 59 byly byty prodány nájemníkům před 6 lety, v případě těchto domů k tomu žel dodnes nedošlo. V této věci jsme byli opakovaně ujišťováni, že k privatizaci bytových jednotek skutečně dojde. V červnu 2009 jsme obdrželi souhlasné prohlášení vlastníka, ve kterém stvrzuje tehdejší starosta Petr Hejma, že městská část Praha 1 převede bytové jednotky oprávněným nájemcům formou uzavření kupní smlouvy. Tento závazek MČ Praha 1 potvrdil písemným sdělením ze dne i pozdější starosta Filip Dvořák. Před komunálními volbami v říjnu loňského roku dostali nájemníci v uvedených domech leták, ve kterém nás představitelé Top 09 ujišťovali, že po volbách jsou rozhodnuti dokončit privatizaci bytů v co možná nejkratším čase. V závěru letáku navíc stálo, že strana Top 09 chce, cituji, prosazovat zájmy občanů a nikoli se stát ctnou vrchností, která nejlépe ví, čeho je lidem třeba, a proto jim to vnutí. Konec citátu. Leták byl podepsán předsedou regionální organizace Top 09 Ing. Oldřichem Lomeckým, tedy vámi, vážený pane starosto. Je smutné, že na opakované žádosti o přijetí předsedkyně bytového družstva nájemníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v této věci jste nejen nevyhověl, ale ani jste na ni nijak nereagoval. V říjnu loňského roku byla vypracována projektová studie revitalizace vnitrobloků uvedených domů. Je to velmi náročný projekt, který by ale přinesl podstatné zlepšení životních podmínek nejen obyvatelům těchto domů. K projektu se již souhlasně vyjádřily kompetentní složky, bez jejichž souhlasu by nešlo požádat o vydání územního rozhodnutí, tedy životní prostředí, hygienici, hasiči apod. Na vydání územního rozhodnutí se čeká už více než 6 měsíců. Příprava studie si pochopitelně vyžádala nemalé finanční prostředky. Jde ale o projekt, na který by bylo možné získat finanční zdroje z fondů EU, pokud se žádost o poskytnutí těchto zdrojů podá v letošním roce. Dovoluji si tedy požádat vás, vážený pane starosto, o odpověď na následující 3 otázky. Za prvé, jak pokračuje proces přípravy na prodej bytů v domech Štěpánská 53, 55 a 57 oprávněným nájemcům dle přijatých zásad. Za druhé, jak pokračuje proces přípravy realizace projektové studie revitalizace dvora Štěpánská 630 a podání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU. A konečně za třetí, kdy dojde k vašemu osobnímu jednání s představiteli bytového družstva nájemníků v těchto domech? Odpovědi bych prosil písemně a děkuji za pozornost. Oldřich Lomecký: Budou vám samozřejmě dodány. Já bych si jenom dovolil lehce okomentovat. Privatizace na území MČ Praha 1 probíhá skoro 20 let a chtít po nás po 3 měsících, že zrovna vaše bytová jednotka nějakým způsobem nebyla zařazena, je trošku nekorektní. Myslím si, že kdo čte výstupy z Rady MČ a všechny body, které jsou schvalovány, a zejména body, které se týkají privatizace, tak nám rozhodně nemůže vyčítat nečinnost, ale jsou věci, které potřebují určitý čas, věci, které potřebují zpracovat. To není jen o tom sednout si ke stolu k nějakému seznamu a odškrtat tam položky. Samozřejmě vám odpovím písemně na všechny čtyři otázky. Děkuji za vaši interpelaci. (Také děkuji.) 12

13 Jako další se hlásí, a je to poslední, paní Fraňková. Protože máme čas, kdy jsme zahájili, a v 11.06, což bude za 4 vteřiny, se nám naplní půlhodinový limit, nicméně zahájila jste ještě předem, máte celých 5 minut na svou interpelaci. Máte slovo. P. Fraňková: Dobrý den, pane starosto, dámy a pánové, budu se snažit to urychlit. Má interpelace se mi teď zdá taková přízemní proti té předchozí, omlouvám se za to, ale je to k životu potřeba. Navíc jsem ji chtěla směřovat na pana Stejskala, který tady bohužel není, vlastně ho ani interpelovat nemohu. Je směřována na pana radního pro dopravu. Týká se povolení k vjezdu do pěší zóny. Bydlím v Praze 1, na Malé Straně. Má výjimku povolení k vjezdu do pěší zóny. Stala se mi následná situace. Budu číst, aby to bylo rychlejší. Dovoluji si podotknout, že se snažím chovat jako řádný občan a neobtěžuji zbytečně své okolí. Přijedu před dům, náklad vyložím do průjezdu, průjezd zamknu a odjíždím. Náklad vynáším až následně, po zaparkování auta na modré zóně. V jednom případě jsem po odjezdu od domu byla zastavena Městskou policií a bylo mi tvrzeno, že toto povolení mě neopravňuje před domem zastavit a vyložit náklad, že se jedná pouze o povolení k vjezdu a výjezdu. Situace byla až tak nepříjemná, že mi bylo pohroženo pokutou a ztrátou dvou bodů. Toto tvrzení mi připadá zcela nesmyslné. Nemám žádný důvod vjíždět do pěší zóny, otáčet se tam dokolečka a zase odjíždět. Za druhé se mi stalo, že vedle mého auta zastavila Městská policie, když jsem vycházela z domu. Sdělila jsem jim, že jsem vykládala nákup do průjezdu a odjíždím a mám kartu toto povolující. Bylo mi sděleno, že parkovací kartu má kde kdo a ještě to nic neznamená. Odvětila jsem, že mám kartu, opravňující k vjezdu do pěší zóny. Byla viditelně umístěna na palubní desce. Policista se podivil a sdělil, že ji nikdy neviděl. Po těchto zkušenostech jsem se obrátila na pana Czitala, zda není možné do karty, povolující vjezd do pěší zóny, napsat přímo, že opravňuje také k zastavení a vyložení nákladu, o což tady vlastně jde. Bylo mi sděleno, že nikoli, neboť je možno povolit pouze výjimku z toho, co je zakázáno, a to je vjezd. Jediné, co mohu učinit, je interpelovat pana Stejskala, aby poučil své ovečky, což tímto činím. Děkuji a omlouvám se za zdržení. Oldřich Lomecký: Děkuji a nepovažuji to vůbec za přízemní. Jistě víte, že někdy buzerace úředního šimla může dojít i k drastickým věcem. Já sám jsem byl svědkem, když jsem se svým řidičem projížděl do zóny na Václavském náměstí, pochopitelně z pracovních důvodů, a tomu mladému příslušníkovi chvíli trvalo, než pochopil, že starosta se svým řidičem má oprávnění vjíždět tam, neboť se nemusí zpovídat příslušníkovi, za jakým účelem tam jede. Patrně jistě starosta Prahy 1 nějaký důvod má. Ale vzhledem k tomu, budu to panu Stejskalovi tlumočit, že většinově musím říci, že Městská policie na území Prahy 1 jsou lidé rozumní, kteří nepotřebují všechno mít napsané. Ale jak asi vidím, jsou i výjimky, které potvrzují pravidlo, takže na příští bezpečnostní komisi se na to pana Stejskala zeptám. Odpoví vám buď on, nebo já. Děkuji za tuto interpelaci. Jelikož podle programu je stanoveno prvních třicet minut na interpelace s tím, že všechny ostatní, a vidím jich tady 9, začíná to panem Pospíšilem a končí paní Dvořákovou, budou zařazeny standardně na konec. Vidím technická poznámka, pan Mgr. Skála, máte slovo. 13

14 Martin Skála: Pane inženýre, já jsem vás chtěl požádat o hlasování o tom, že bychom interpelace uskutečnili teď, tzn. všech 9, co je uvedeno na tabuli. Prosím, jestli byste mohl dát hlasovat o tom, že bychom pokračovali v diskusi do vyčerpání všech těch 9 příspěvků, které jsou uvedeny na naší tabuli. Oldřich Lomecký: Já osobně s tím nemám problém, jen jsem chtěl dodržovat pravidla, protože ani jako předsedající nemám právo tato pravidla měnit. Je to zcela legitimní návrh, a pokud tomu nebrání nic jiného, zahajuji hlasování. Pan dr. Votoček má ještě připomínku. Jan Votoček: Chtěl bych říci jen to, že podle Jednacího řádu mám právo přednést tři interpelace, ale nemohu je přihlásit, dokud tu první neodbudu, čili že nebude těch interpelací 9, ale minimálně 11. Samozřejmě v této pozici jsou i ostatní členové Zastupitelstva. Oldřich Lomecký: Dobře. Ještě nějaká? Vyhradil jsem si čas až do dnešní půlnoci, takže jsem připraven na všechno. Můžeme dát hlasovat, kdo souhlasí s návrhem Mgr. Skály, aby bylo umožněno vyřídit všechny interpelace před zahájením dalších bodů, tj. před body 2 13? Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať hlasuje pro. Vidím, že to je natěsno, nicméně získal jste většinu jednoho hlasu. Tím bylo rozhodnuto v hlasování č. 4, že budeme pokračovat podle přihlášek. Pro bylo 19, proti 5, zdrželo se 10. Návrh byl přijat. Vracíme se k dotazům a interpelacím. Poprosil bych zpátky vrátit, už si to nepamatuji, myslím si, že prvním byl pan Mgr. Pospíšil. Máte slovo. Filip Pospíšil: Ještě jednou dobrý den, děkuji za slovo. Má interpelace je adresovaná na pana starostu. MČ Praha 1 pořídila v minulých letech za více než 100 milionů korun řadu softwarových systémů, které mají umožnit efektivní správu a kontrolu hospodaření s majetkem MČ. Na začátku tohoto roku jsem požádal úředníky MČ, aby mi zprostředkovali přístup do těchto systémů, kde by bylo možné pro mě jakožto pro člena Zastupitelstva a člena finančního výboru přesně se informovat o tom, jak MČ hospodaří se svým majetkem, jak probíhají jednotlivé rozhodovací procesy na radnici atd. Tento můj požadavek postoupili úředníci MČ panu starostovi, který 13. února odpověděl na tuto moji žádost následujícím způsobem: Zamítám tyto požadavky. Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že strany současné vládní koalice na Praze 1 ve svých předvolebních programech slibovaly otevřenou radnici, transparentní rozhodování atd. Je zcela zjevné, že takové rozhodnutí je v rozporu s těmito předvolebními sliby. Není to ovšem pouze rozpor se sliby, ale je to i rozpor se zákonem, kterého se pan starosta tímto rozhodnutím dopustil. Protože jak stanoví zákon o obcích a obdobně také zákon o hlavním městě Praze, člen Zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce, zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 14

15 V této své interpelaci bych chtěl požádat pana starostu, aby odstranil tento rozpor s předvolebními sliby politických subjektů, z kterých současné vedení radnice skládá, aby odstranil tento rozpor se zákonem a rozhodl tak, abych mohl získat přístup do příslušných informačních systémů, které MČ zřídila pro kontrolu hospodaření a efektivní správu. Oldřich Lomecký: Odpovím vám písemně. Krátce okomentuji. Informace, které jsme povinni dávat, jsou dostatečné. Dáváme přístup vnitřní do IT systému a do různých jeho subsystémů je věc úplně jiná. To jste smíchal dvě záležitosti, které nejsou ze zákona vydefinovány, ale odpovím vám na to písemně. Pan zastupitel Dvořák, máte slovo. Filip Dvořák: Vážený pane starosto, 17. února jste mě v Lidových novinách seznámil se skutečností, že radnice již vybrala firmu, která bude provádět stavební úpravy domu v Křížovnické 14. Jeden z chátrajících domů. Následně jsem se dočetl, že toto prohlášení vyděsilo majitele tak, že se na opravy vrhl sám. Pokud jsem se na vlastní oči s výsledkem tohoto činění seznámil, tak vně budovy se žádné projevy tohoto děsu neprojevily. Nezbývá tedy, než aby nastoupili naši. Táži se, pane starosto, která firma byla ve vámi zmíněném výběrovém řízení vybrána, kdy toto řízení proběhlo, jaké byly podmínky tohoto výběrového řízení a na jakou finanční částku zní nabídková cena. Děkuji. Oldřich Lomecký: Samozřejmě nechci komentovat, co napsaly Lidové noviny. Zaměnily dokonavé a nedokonavé sloveso, výběr, vybíráno. Jinak se tam hovořilo o zajišťovacích pracích do ,-, tzn. tato věc nebyla potřebná k výběru, co se týče zajišťovacích prací. Samozřejmě pokud by majitel nezačal konat a stavební úřad by uznal, že dům ohrožuje chodce, že jsou tam věci, které by první práce zjistily navíc, proběhlo by standardní výběrové řízení. Ale samozřejmě jak už jsem několikrát říkal, novináři dost často věci, které vytrhnou ze skutečnosti, napíší trochu jinak. Pošlu písemně zdokumentování toho, co se stalo, nicméně to, co se stalo, je vždycky dokumentováno nějakým výstupem, buď dopisem, usnesením Rady nebo něčím jiným. Článek v Lidových novinách je věcí autora. Odpovím vám písemně. Pan Mgr. Skála. Martin Skála: Vážený pane inženýre a Rado MČ Praha 1, v souladu se zákonem o hlavním městě Praze se na vás obracím s následující interpelací, týkající se dalšího postupu při deregulaci nájemného dle zákona č. 107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného v bytových jednotkách, které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví městské části Praha 1. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo zveřejněno programové prohlášení Rady MČ Praha 1, ani její koaliční smlouva, rád bych nejen já, ale i občané Prahy 1, bydlící v domech, vlastněných výlučně MČ Praha 1, nebo i spoluvlastnicky, znali stanovisko současné koalice k deregulaci nájemného. Většina občanů Prahy 1 bydlí v bytech u soukromých vlastníků, a tam již byla uplatněna deregulace na maximální výši. Většina ostatních městských částí má regulované nájemné zhruba o 1/5 vyšší, než je nájemné v naší centrální městské části. Nedochází vaší nečinností, resp. neschopností zaujmout k této problematice jasné stanovisko a poškozování většinové skupiny občanů a k nehospodárnému nakládání s majetkem, svěřeným MČ Praha 1? Vaše stanovisko mě zajímá i jako 15

16 člena finančního výboru kvůli informaci ohledně vývoje příjmů pro letošní rok a s výhledem do roku 2012, pro přípravu rozpočtu, který bude připravován, doufám, že oproti letošnímu roku již standardním způsobem. Tzn., že bude projednán ve všech komisích, na výjezdním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 a také včas ve finančním výboru. Otázky na vás, pane inženýre, případně na kompetenční členy Rady MČ Praha 1: Jaký je důvod pro to, že se rada MČ Praha 1 doposud nezabývá otázkou deregulace nájemného? V jakém termínu bude Rada MČ Praha 1 a následně Zastupitelstvo MČ Praha 1 projednávat tuto problematiku? Poslední dotaz, kdy bude konečně zveřejněna koaliční smlouva a programové prohlášení Rady MČ Praha 1. Děkuji. Jestli mohu dodatek, chtěl jsem poprosit, poslední interpelaci jsem dostal doporučeně poštou, byl bych rád, jestli bych ji mohl dostávat do budníku standardně, tak jak to bylo, a doufám, že bude zvykem. Děkuji. Oldřich Lomecký: K tomuto bych poprosil náš aparát, v tom nemám prsty, v tom doporučeně. Kromě písemné odpovědi začnu od nejjednoduššího, od té třetí. Koaliční smlouva nikoliv, ale programové prohlášení Rady bylo přijato včera na 10. schůzi Rady MČ, takže v tuto chvíli již visí na internetu, samozřejmě je tam potřeba 24 hodin, což jste se asi tím ráno nemohl probírat, takže to jenom jsme se snažili to stihnout do dnešního Zastupitelstva, takže tento bod splněn již byl. Co se týče deregulace, zabývali jsme se tím zatím na úrovni diskuse, tzn. rozhodnutí přijato nebylo, protože se domníváme, že to je rozhodnutí politicky závažné, které samozřejmě má dopad i do budoucího rozpočtu, takže určitě tuto věc nepodceňujeme, ale nechtěli jsme relativně brzy, kdy nejsme seznámeni, já to přiznávám, nejsme seznámeni úplně se všemi věcmi s problematikou s určitými vazbami, nechci si hrát na hrdiny, že politická reprezentace nová, která přišla, nikdy to nedělala, že ví najednou úplně všechno. Myslím si, že bychom k tomu měli mít normální přístup. Nicméně informace postupně sbíráme, získáváme stanoviska, děláme si propočty a určitě v rozumné době k tomu Rada MČ stanovisko zaujme, které bude standardně zveřejněno, nicméně písemnou odpověď ode mě obdržíte. Pan dr. Votoček je teď na pořadu. Pane doktore, máte slovo. Jan Votoček: Touto interpelací se obracím na zástupce tajemníka Ing. Kovaříka. Na posledním zasedání Zastupitelstva v minulém období dne 21. září jsem interpeloval zakázky na exekuční a vyklízecí práce v celkové sumě 10,5 milionu korun, které byly přiděleny firmě ASD servis s.r.o. bez výběrového řízení, čímž byl dle mého mínění porušen zákon o veřejných zakázkách. Začátkem listopadu si mě pozval tamější tajemník ing. Vítek. Na této schůzce, na níž jste byl i vy, pane inženýre, přítomen, mi sdělil, že údaje, obsažené v interpelaci považuje za natolik závažné, že ustanovil speciální pracovní skupinu pod vaším vedením na jejich prošetření. Požádal mě o souhlas s prodloužením lhůty na odpověď do konce prosince Protože už je březen a já dosud žádnou odpověď nedostal a od Ing. Vítka již těžko něco dostanu, obracím se na vás jako přímého zpracovatele s žádostí o předání výsledků tohoto šetření. Oldřich Lomecký: Chcete odpovídat nyní, pane inženýre? 16

17 Zdeněk Kovařík: Nebude to dlouhé, budou to tři věty. Skupina ještě svoji práci nedokončila, protože rekonstrukce podkladů byla podstatně náročnější, než jsem předpokládal. Jinak vaše podezření, že došlo k porušení zákona, se potvrdilo, skutečně částka překročila příslušnou hodnotu v součtu, čili závěr bude tímto směrem. Tím, že není uzavřen protokol, ještě není možné vám ho předat, protože s ním nejprve musíme seznámit kontrolované osoby. Oldřich Lomecký: Děkuji, kolega Valenta další. Michal Valenta: Dobrý den, poprosil bych paní Valíčkovou, jestli by byla tak laskavá a na monitor by vám promítla jednu fotografii. Já ji popíšu. Děkuji za odpověď panu místostarostovi Macháčkovi, ale myslím si, že to snad byla legrace směrem k mé osobě. Protože já jsem minule interpeloval jednu věc, a ta se týká bezpečnostní agentury ABL. Všichni asi dobře víme, o co se jedná. Tato společnost má na starosti ostrahu Polikliniky Palackého. Tato ostraha, tak jak jsem se dozvěděl v interpelaci, je za jednu hodinu 115,- korun. V případě budovy Vodičkovy, kde městská část má svůj úřad, hodinová sazba je 75,- korun. Ptám se, jestli je úplně v pořádku, že městská část platí za ostrahu budovy Vodičkovy 75,- korun na hodinu a v Poliklinice Palackého platí 115,- korun. Ptám se, co se děje s tímto rozdílem. To je první otázka. A druhá věc je, proč tato služba nevykonává svoji službu pořádně, protože když se podíváte, neustále se dozvídám od občanů Prahy 1, že nemohou zaparkovat před budovou Polikliniky Palackého. Udělal jsem si několik fotografií, kde je vidět, že místa, která jsou vyhrazena pro občany Prahy 1, aby měli možnost zaparkovat a nechat se ošetřit, zabraňuje buď pivní pohotovost, minimálně hodinu, mám několik fotografií, můžu doložit, se vykládají sudy s pivem. Nechápu, za co si městská část tuto službu platí. Chápu, jakým způsobem to asi bylo na Praze 11, ale myslím si, že toto bychom na Praze 1 neměli tolerovat. Děkuji. Oldřich Lomecký: Děkuji za příspěvek a samozřejmě kromě písemné odpovědi zástupce starosty Macháček krátce okomentuje. Tomáš Macháček: Děkuji. Pane kolego, rozumím tomu dobře, že se ptáte na rozdíl mezi cenou za službu hlídání v Poliklinice Palackého, kterou vybírala, tuto firmu vybírala rada minulá, kde jste byl účasten vy, pravděpodobně jste zvedl také svou ručičku. A rozdíl s cenou za služby hlídání úřadu městské části, kterou firmu vybrala současná rada, a pro kterou jsem hlasoval také já? Michal Valenta: Nevím, kam tím míříte. Určitě Rada tu předchozí nabídku nevybírala. Jen by bylo dobré, kdybyste si prostudoval podklady, tzn., že Rada určitě o zakázce pro ABL nerozhodovala. A samozřejmě ptám se na to, kde je finanční rozdíl a proč služba není vykonána tímto způsobem. Myslím si, že je to i podnět pro pana Krejčího, který se zabývá problematikou protikorupčního opatření. Děkuji. Tomáš Macháček: Děkuji. Podíváme se na to, i pan dr. Stránský z pozice předsedy zdravotního výboru. Oldřich Lomecký: Děkuji. Odpověď rozhodně písemně. A do diskuse paní zastupitelka Valentová, máte slovo. 17

18 Michaela Valentová: Děkuji za slovo. Prosím paní Valíčkovou, aby ukázala pár obrázků, které jsem jí dala do počítače, které s tím příspěvkem souvisejí. Vážený pane starosto, vážení členové Zastupitelstva, na přiložených záběrech vidíte novou věž, která byla postavena v ulici Skořepka č. 7. Je vidět, že v pohledu od kostela sv. Havla, když se podíváme na další obrázek, bude to tam vidět v průhledu Havelskou ulicí. Pro informaci jsem ji nafotila i z domu na Národní třídě a přikládám i fotografie od dalších občanů Prahy 1. Z pohledu od Národní třídy je viditelný i hrubý zásah do střešní krajiny, pod věží, teď je bohužel špatně vidět. A je také patrné, že stavba tvarově napodobuje věže kostela sv. Jiljí. Dá se čekat, že se časem dočkáme zmnožení týnských věží, radnice, Prašné brány nebo panorama Hradčan. Stavba dokládá, jak vážné jsou v poslední době stavební zásahy v pražské památkové rezervaci. Abychom obdobným situacím mohli do budoucna zabránit, musím se vás zeptat. Byla stavba této věže povolena? Podle mých informací se jedná o nepovolenou stavbu. Byly povoleny takové hrubé zásahy do střechy? Pokud ano, kdo tyto stavby povolil. Jaké bylo stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, jaké byly odborné podklady Národního památkového ústavu pro toto stanovisko? A vás se musím zeptat, jaké důsledky z této situace vyvodíte, jaké zvolíte kroky, které by znemožnily obdobné repliky historických staveb? Co může samospráva udělat, pokud se potvrdí, že stavba nebyla povolena, selhává státní správa? Jak zajistíte ochranu pražské památkové rezervace, pokud se ukáže, že stavba věže a úpravy střechy byly povoleny přes nesouhlasné stanovisko odborníků? Více méně se to váže na příspěvky, které jsme tady dnes slyšeli. Je to konkrétní případ a doufám, že se tím budeme zabývat. Oldřich Lomecký: Na konkrétní otázku bude konkrétní odpověď. Samozřejmě jistě nečekáte, že vám z hlavy vysypu tento případ. Pozvu si pana Ing. Dajbycha, šéfa odboru výstavby, a všichni dobře víme, že státní správa, volená samospráva jsou orgány, které pracují trošičku paralelně vedle sebe, tzn. ani starosta MČ Prahy 1 nemůže nařizovat orgánu státní správy, který je povinen konat v souladu se zákonem, pokud tak je všechno v pořádku, je v pořádku, pokud tak nekonal, tak samozřejmě se z toho dají vyvodit důsledky, které plynou ze zákona. Mohu vás ubezpečit, že bychom tak konali. Odpověď samozřejmě dostanete písemně. Paní zastupitelka Janderová má slovo. Jaroslava Janderová: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane starosto, obracím se na vás v souladu se zákonem o hlavním městě Praze s interpelací, týkající se návrhu rozpočtu MČ Praha 1, který je zařazen jako bod 4 tohoto programu jednání. Konkrétně se jedná o kapitolu kultura, položka 522, PAR 3319, granty kultura. Rozpočtové schéma roku 2010 byl návrh 7 milionů korun, v současném návrhu je částka ponížena o 3 miliony, tedy na 4 miliony korun. Jsem přesvědčena, že při současné doznívající, resp. trvající hospodářské krizi a očekávaném přijetí hospodářských reforem, které jsou sice nezbytné, ale mají značný dopad na budoucí výdaje obyvatelstva i do terciální sféry, kam oblast kultury nepochybně patří, je částka 4 miliony korun na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 1 dle mého názoru nepřiměřeně nízká. 18

19 Je mi sice znám váš názor, že území Praha 1 nebude výrobním prostředkem pro turisty a podnikatele, nicméně se domnívám, že území Prahy 1 je opakovaně vyhledáváno incommingovou solventní klientelou, přináší území Prahy 1 značné finanční prostředky, a nepochybně přesto, že značná část provozovatelů kulturních zařízení je zahrnuta do podnikatelské sféry, což se netýká příspěvkových organizací, není provozování kulturních zařízení jako předmětu podnikání v současné době samofinancovatelné. Ptám se tedy, na podkladě jakých závěrů došlo k návrhu ke snížení rozpočtu na kulturní granty oproti rozpočtovému schématu pro rok 2010 o 4 miliony korun, přestože u některých kapitol tomu tak není, např. outsourcing. S ohledem na výše uvedené navrhuji přesunout částku z položky RP 5492 PAR 3399, soutěž pro mladé umělce, ve výši ,- korun, do položky RP 5229, granty kultura, s tím že se navýší částka o ,-, tj. na 4,5 milionů korun, ale s tím, že budou zachovány aktivity mladých umělců a kulturní komise, Rada a Zastupitelstvo městské části bude mít dostatečný prostor pro posouzení a přidělení finančních prostředků pro kvalitní projekty. I mladým umělcům v kapitole Kultura, položka 522 PAR 331. Děkuji. Oldřich Lomecký: Já vám děkuji za interpelaci. Samozřejmě bude písemně, ale nedovolím si využít přihrávku na smeč. Mně by se samozřejmě také velmi líbilo dát víc na zdravotnictví, dát víc na kulturu, dát víc na opravu, kdyby v tom rozpočtu byly, kdyby třeba nebyly blbě vyhozené peníze za outsourcing, kterým jsme byli zavázáni předchozím rozhodnutím, které bylo učiněno v prvním pololetí roku Dlouhodobě jsem tuto smlouvu kritizoval, porovnával jsem ji s podobnými smlouvami, které má třeba Praha 4, která také outsourcing využívá, a musím říct, že to považuji, stejně jako vy, za vyhození peněz, protože zakázka je předražená, ale nemohu nic dělat. Smlouva byla uzavřena na pět let a byla uzavřena za fungování předcházející Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1. Nicméně odpovím vám na to písemně. Pokud by bylo na kulturu víc, rádi bychom dali. Rozpočet je sestaven rozpočtově odpovědně a reaguje na prostředky, které městská část skutečně má. Děkuji a poprosil bych další interpelaci, zastupitelka paní Dvořáková. Hana Dvořáková: Dobrý den, dámy a pánové, mám interpelaci na paní radní Polverini, která tady bohužel není v tuto chvíli. Vážená paní radní Polverini, obracím se na vás jako na členku rady MČ Praha 1 s kompetencí rozvoje hřišť. V létě roku 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění architektonické studie vybavení zahrady na adrese Vodičkova 708/3. V současné době není tato zahrada využívána. Původní vybavení, sloužící mateřské škole v 90. letech se už rozpadlo. Je to zanedbávané místo s bující vegetací, které bezprostředně sousedí s Františkánskou zahradou. Po nutných stavebních úpravách by toto malé dětské hřiště sloužilo především pro potřeby MŠ Národní, ale bylo by i volně přístupné obyvatelům přilehlého domu. Podle mých informací byl vítězný projekt vybrán už na podzim Proto se chci zeptat, zda už bylo zahájeno řízení o ohlášení stavby, případně bylo zahájeno územní řízení, tato zahrada s dětským hřištěm bud pouze pro potřeby Mateřské školy Národní, nebo je zvažován i její pronájem pro potřeby jiných subjektů? Bude tato zahrada volně přístupná vchodem z Františkánské zahrady? Za vaši odpověď předem děkuji. Oldřich Lomecký: Předpokládám, že paní radní písemně odpoví. 19

20 Karolina Polverini: Písemně odpovím, je to moc otázek najednou. Oldřich Lomecký: Děkuji. Pan Mgr. Pospíšil. Filip Pospíšil: Děkuji za slovo. Má druhá dnešní interpelace se týká studie, kterou v roce 2008 zadalo předchozí vedení radnice. Studii zpracovávala přírodovědecká fakulta, katedra politické geografie. Studie se měla týkat procesů, ke kterým dochází na Praze 1, především vylidňování a vůbec dalších demografických a jiných změn, kterými je tato městská část ovlivněna a zatížena. Tato studie nebyla minulým vedením radnice zveřejněna. Požádal jsem o tuto informaci vedoucího pracoviště na Přírodovědecké fakultě, který mě ujistil o tom, že studie byla v řádném termínu předána. Poté mi tuto informaci potvrdila i Ing. Arch. Eismannová. Ovšem tato studie i nadále zůstává nezveřejněna, protože Přírodovědecká fakulta ji zveřejnit nemůže, protože jejím vlastníkem je městská část Praha 1. Chtěl jsem požádat vedení MČ, aby tuto studii zveřejnila, tak aby se s výsledky tohoto výzkumu mohli seznámit jak ti, kteří o Praze 1 přímo rozhodují, tzn. zastupitelé, případně i úředníci městské části, ale především i široká veřejnost, a mohla se také na základě této studie nadále přijímat opatření, která budou nějakým způsobem čelit negativním trendům, o kterých všichni víme, ale ve studii údajně mají být rozpracovány podrobně a vysvětleny. Oldřich Lomecký: Děkuji. Jinak z vašich úst jsem o této studii slyšel poprvé v životě, takže vám pochopitelně zareagovat nemůžu. Nicméně paní zástupkyně starosty Pařízková se přihlásila na krátkou reakci. Prosím. Jana Pařízková: Dobrý den. Také jsem se o tu studii zajímala, protože mě mrzelo, že městská část za ni zaplatila relativně hodně peněz a myslím si, že s ní pak už nijak nepracovala. Kromě toho, že ji ani nevyvěsila na webové stránky. Tak s ní ale, myslím, ani interně nijak nepracovala. Takže jedna z věcí, kterou mám ve svých úkolech, nebo činím, je právě oprášení této studie. Chci, aby se někdy v dohledné době měsíce nebo dvou konalo setkání právě se zpracovateli této studie, ale i s dalšími jmény nebo dalšími odborníky právě na trend vylidňování, ale aby se začalo pracovat s těmi výstupy, u nějakého kulatého stolu se došlo k nějakým dílčím krokům, které mohou být činěny a které vyplývají z doporučení, která studie přináší. Ona tedy popravdě nepřináší nic moc konkrétního a právě objevného, takže i to je můj směr, že bych chtěla trošičku, pravděpodobně už asi nedokážu zvrátit, protože cena za studii byla zaplacena, ale chtěla bych nějakou neformální cestou donutit Přírodovědeckou fakultu, aby své závěry trošku specifikovala a navedla MČ k nějakým konkrétnějším řešením. Pokusím se zařídit, aby tato studie mohla být vyvěšena na webových stránkách, protože si myslím, že tam není nic interního, co by nemohlo být zveřejněno. slovo. Oldřich Lomecký: Děkuji. Další přihláška zastupitel pan Ing. Dvořák. Máte Filip Dvořák: Vážený pane starosto, s očekáváním jsem v posledních dnech hltal informace o zrodu nové knihovny na území Prahy 1. Konkrétně na adrese Loretánské náměstí 103/2. Jde o dům se slavnou historií. Bydlela zde až do své smrti paní Hana Benešová, manželka prezidenta Beneše, pro ty, kteří tuto souvislost neznají. 20

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 8. března 2011 Zapsala: V. Šaldová Obsahový rejstřík: Str. 2-6 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva Str.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice

Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Jednací řád Zastupitelstva města Neratovice Zastupitelstvo města se usneslo dne 5. 11. 2014 v souladu s ustanovením 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon o obcích ) na

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městské části Praha - Slivenec Zastupitelstvo městské části Praha - Slivenec (dále jen "zastupitelstvo") svým usnesením č. 104/9/2011 ze dne 2. 11. 2011 a usnesením č. 124/10/2011

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉHO DNE 5. 5. 2015 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 31.05.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : REAL SPACE s.r.o. žádost o úpravu smluvních podmínek Zpracoval: Dagmar Salomonová

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/407/15/KY Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více