Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš"

Transkript

1 Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1

2 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH... 4 BRNĚNSKÁ PŘEHRADA... 4 KŘETÍNKA... 5 OLEKSOVICE... 6 JEVIŠOVICE... 7 VODNÍ DÍLO NOVÉ MLÝNY HORNÍ, STŘEDNÍ A DOLNÍ NÁDRŽ... 8 BYSTŘIČKA... 9 HORNÍ BEČVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ...11 LUHAČOVICE PLUMLOV VRANOV SHRNUTÍ ZÁVĚR VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH SKUPIN FYTOPLANKTONU Ročenka 2007/2008 2

3 Úvod Pro sledování bylo vybráno třináct významných rekreačních nádrž. Hlavními kriterii pro posuzování biologické kvality vody byla koncentrace chlorofylu a spolu s kvalitativním složením fytoplanktonu ze směsného čtyřmetrového vzorku epilimnia, získaného odběrovou hadicí. Zpráva začíná tabulkou, ve které jsou zjištěné koncentrace chlorofylu a pro jednotlivé přehrady a měsíce. Barevně jsou odlišeny jednotlivé základní taxonomické skupiny fytoplanktonu dominující při odběru, kdy koncentrace chlorofylu a přesáhla 30 μg/l. Při překročení koncentrace 100 μg/l je hodnota podtržena. Další část je zaměřena na stručný popis rozvoje fytoplanktonu ve vegetační sezóně 2008 v jednotlivých nádržích. Zvláštní pozornost je věnována výskytu planktonních sinic a zvláště vodního květu. V poslední části je shrnuta úvaha o biologické kvalitě vody ve sledovaných nádržích a jejich rámcové srovnání. Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích Povodí Moravy, s. p. v roce 2008 Nádrž/měsíc duben květen červen červenec srpen září říjen průměr sezónní průměr max. Brno 13,6 29,8 5,5 21, ,1 70,0 42,0 45,2 83,1 Jevišovice 103,1 7,6 17,3 34,1 177,2 251,8 11,3 86,1 120,1 251,8 Křetínka 34,9 0,6 7,5 14, ,1 7,2 16,3 17,9 38,1 Luhačovice 7,3 10,3 31,1 17,4 31,5 28,1 31,9 22,5 27,0 31,9 Moravská Třebová 89,5 63,4 2,3 114,6 103,5 77,6 51,6 71,8 74,5 114,6 VD N. Mlýny- Horní nádrž 14,9 22,6 57,0 49,0 36,3 6,7 95,8 40,3 37,3 95,8 VD N. Mlýny- Střední nádrž 16,1 48,4 50,6 119,5 206,3 25,4 123,8 84,3 100,4 206,3 VD N. Mlýny- Dolní nádrž 15,7 12,0 11,7 39,7 28,3 15,3 22,0 20,7 23,7 39,7 Oleksovice 26,3 13,8 83,3 33,8 19,5 19,5 122,8 45,6 38,3 122,8 Plumlov 61,2 19,7 5,0 11,5 123,3 79,1 51,9 50,2 54,8 123,3 Vranov 12,6 3,7 2,4 7,9 16,4 7,3 0,7 7,3 8,5 16,4 Bystřička 21,1 2,1 13,2 31,2 13,4 34,9 2,7 16,9 23,2 34,9 Horní Bečva 9,4 4,6 12,1 3,5 6,6 24,5 9,8 10,1 11,7 24,5 Vysvětlivky: 1. Vybrané charakteristické hodnoty max. - maximální zjištěná hodnota v měsících duben říjen průměr - průměrná hodnota koncentrace chlorofylu a v μg/l v měsících duben - říjen sezónní průměr - průměrná hodnota koncentrace chlorofylu a v μg/l v měsících červen - srpen 2. Hlavní skupiny fytoplanktonu, převažující v nádrži sinice modrá krásnoočka fialová rozsivky červená zelené řasy - zelená Ročenka 2007/2008 3

4 Rozvoj fytoplanktonu v jednotlivých nádržích Brněnská přehrada Na jaře se objevil vegetační zákal z centrických rozsivek (Stephanodiscus hantzschii), v květnu se silněji prosadila vláknitá sinice Pseudanabaena limnetica a zelení bičíkovci, dále zelená řasa Gloeotila pelagica. V červnu proběhlo typické stadium clearwater, kdy nevelké biomase dominovala zelená kokální řasa Planktosphaeria gelatinosa. V červenci rozvoj zelených kokálních řas pokračoval. Počátkem srpna byl již rozvinutý masový sinicový vodní květ tvořený rodem Microcystis, který vytrval až do konce září. Oproti předchozímu roku jsme v brněnské nádrži zaznamenali prudký pokles biologické kvality vody spojený se silnými projevy eutrofizace. Nádrž odpovídala hypertrofii, jediným pozitivem byl poměrně opožděný nástup sinic a jejich masového rozvoje. Microcystis ichthyoblabe sinice, která v brněnské nádrži dominovala v srpnu 2008 Ročenka 2007/2008 4

5 Křetínka V dubnu se vytvořil intenzivní vegetační zákal, ve kterém biomasou převažovaly zelení bičíkovci a skrytěnky. V květnu proběhlo výrazné stadium clearwater, kdy v nízké biomase dominovala centrická rozsivka Cyclotella radiosa. V červnu se objevily první sinice schopné fixovat vzdušný dusík a zelené kokální řasy, v červenci slabší vegetační zákal, tvořený rozsivkou Fragilaria crotonensis. V srpnu se vytvořil slabší vodní květ tvořený sinicemi rodu Aphanizomenon, ten se silně rozvinul v září (druh Aphanizomenon gracile). V říjnu se ve vodním sloupci vyskytovala rozmanitá společenstva řas a sinic v poměrně nízké biomase. Nádrž odpovídala eutrofii a zaznamenala proti předcházejícímu roku 2007 výrazné zhoršení. Planktosphaeria gelatinosa zelená řasa, která se v nádrži Křetínka objevila v červnu Ročenka 2007/2008 5

6 Oleksovice Po jarním výskytu skrytěnek došlo k prvnímu velkému rozvoji fytoplanktonu v červnu, kdy se v nádrži prosadila krásnoočka (Euglena texta a Trachelomonas sp.). V červenci vytvořila vegetační zákal centrická rozsivka Aulacoseira granulata a koncem srpna zelené řasy (Closterium limneticum a Oocystis sp.). K zeleným řasám se koncem září přidala centrická rozsivka Skeletonema potamos, v říjnu dominovala zelená řasa Koliella longiseta a centrická rozsivka Stephanodiscus sp. Úroveň trofie zůstala podobná jako v roce 2007, tzn. nádrž odpovídala silné eutrofii, podzimní biomasou až hypertrofii. Euglena texta dominanta biomasy v nádrži Oleksovice v červnu 2008 Ročenka 2007/2008 6

7 Jevišovice V dubnu se silně pomnožily centrické rozsivky (Stephanodiscus sp.) a vytvořily hnědý vegetační zákal. V červnu dominovaly zelené řasy a v červenci se k nim přidaly skrytěnky rodu Cryptomonas. V srpnu se rozvinul silný vodní květ, kterému dominovala vláknitá sinice Anabaena flos aquae. V září v intenzivním sinicovém květu převažovala Microcystis aeruginosa, která byla v říjnu nahrazena druhem Planktothrix agardhii. Situace odpovídala hypertrofii a byla podobná předcházejícímu roku. Microcystis aeruginosa hlavní dominanta masového vodního květu v Jevišovicích 2008 Ročenka 2007/2008 7

8 Vodní dílo Nové Mlýny Horní, Střední a Dolní nádrž V dubnu převažovaly ve všech třech nádržích centrické rozsivky (především rod Stephanodiscus), v květnu vytvořily maximální biomasu ve Střední nádrži, zatímco v nádržích Horní a Dolní biomase dominovaly skrytěnky. V červnu byl ve všech nádržích vyvinutý vodní květ (méně intenzivní v Dolní nádrži) tvořený převážně sinicí Aphanizomenon cf.gracile. V červenci již byl vytvořený vodní květ, ve kterém hlavní dominantou byla Microcystis aeruginosa. Tento vodní květ s příměsí populace sinic rodu Aphanizomenon vytrval také v srpnu a v září. Ve Střední nádrži se v té době významněji objevila vláknitá sinice Planktothrix agardhii. V říjnu podobně jako na jaře v Horní a Dolní nádrži dominovaly centrické rozsivky, ve Střední byl přídatně zastoupen také Planktothrix agardhii. Horní a Střední zdrž odpovídaly v tomto roce hypertrofii, Dolní eutrofii. U Horní a Dolní nádrže bylo zaznamenáno zlepšení, u Střední byl podobný vývoj jako v předcházejícím roce. Stephanodiscus sp. centrické rozsivky dominující jarního fytoplanktonu v nádržích VD Nové Mlýny v roce 2008 Ročenka 2007/2008 8

9 Bystřička Po silném jarním skrytěnkovém zákalu (Cryptomonas reflexa) proběhlo v květnu stadium clearwater a v červnu se objevil zákal tvořený centrickou rozsivkou Cyclotella radiosa. V červenci poprvé překročila koncentrace chlorofylu a hranici 30 μg/l a přitom dominovaly zelené řasy Planktosphaeria gelatinosa, Phacotus lenticularis a krásnoočko Trachelomonas volvocina. Podobné společenstvo přetrvalo v srpnu a koncem září, kdy byla zjištěna nejvyšší biomasa fytoplanktonu a současně se významněji objevily sinice Planktothrix agardhii a Woronichinia naegeliana. Na podzim při silném poklesu biomasy převažovala rozsivka Asterionella formosa. Oproti roku 2007 vzrostly koncentrace chlorofylu a více než dvojnásobně, biologická kvalita vody poklesla a nádrž odpovídala eutrofii. Phacotus lenticularis jedna z dominant letního fytoplanktonu 2008 v nádrži Bystřička Ročenka 2007/2008 9

10 Horní Bečva Na jaře se rozvinulo společenstvo rozsivek spolu s krásnoočky rodu Trachelomonas. V červnu dominovalo rozsivka Asterionella formosa a obrněnka Ceratium hirundinella. Nejvyšší biomasa byla zjištěna v září, kdy dominovala rozsivka Fragilaria crotonensis a krásnoočko Trachelomonas volvocina. Podle koncentrací chlorofylu a, které se oproti roku 2007 zdvojnásobily, odpovídala nádrž v tomto roce slabší eutrofii. Zelený bičíkovec Chlamydomonas sp. běžný v jarním fytoplanktonu nádrže Horní Bečva Ročenka 2007/

11 Moravská Třebová Po silném nástupu vegetačního zákalu z centrických rozsivek (Stephanodiscus hantzschii) se v červnu prosadilo nebývale výrazné období clearwater, kdy koncentrace chlorofylu a dramaticky poklesla. V letních měsících došlo k prudkému rozvoji zelených řas (zvláště Coelastrum microporum, Scenedesmus spp., Closterium limneticum aj.), který pokračoval i v září. V říjnu se opět významně přidaly centrické rozsivky (S.hantzschii, Cyclostephanos dubius). Proti roku 2007 se výrazně zvýšila průměrná koncentrace fytoplanktonu v průběhu celé vegetační sezóny (s výjimkou června) a nádrž se více hypertrofizovala. Coelastrum microporum jedna z hlavních dominant letního fytoplanktonu 2008 v nádrži Moravská Třebová Ročenka 2007/

12 Luhačovice Na jaře (v dubnu a v květnu) jsme zaznamenali nepříliš silný rozvoj skrytěnky Plagioselmis nannoplanctonica. V červnu se silně rozvinuly drobné pikoplanktonní sinice Merismopedia tenuissima a Aphanocapsa sp. a způsobily intenzivní hnědý zákal. V červenci se objevil zákal zelený (Coelastrum microporum). Na přelomu července a srpna byl už vyvinutý sinicový vodní květ (Microcystis aeruginosa, Planktolyngbya limnetica, Aphanizomenon issatchenkoi). Tento vodní květ obohacený o sinice Anabaena flos aquae a Limnothrix redekei přetrval i v září a v říjnu. Vývoj koncentrací chlorofylu a byl podobně vyrovnaný jako v roce 2007 a odpovídal eutrofii. Jako viditelné zhoršení je možno označit rychlejší nástup dominance sinic. Merismopedia tenuissima sinice, která způsobila intenzivní hnědý zákal v Luhačovické nádrži v červnu 2008 Ročenka 2007/

13 Plumlov Na jaře se v Podhradském rybníce i ve vlastní nádrži Plumlov rozvinul silný vegetační zákal tvořený centrickými rozsivkami (Stephanodiscus hantzschii, Cyclostephanos dubius, Cyclotella meneghiniana). V červnu při dominanci zelené kokální řasy Ankara judayi nastalo v nádrži období clearwater. V té době se již v Podhradském rybníce vytvořil mimořádně silný sinicový květ tvořený druhem Pseudanabaena limnetica. V červenci se v rybníce k výše uvedené sinici přidaly biomasou významně další druhy sinic: Aphanizomenon spp., Anabaena spp., Planktothrix agardhii. Zatím byl v nádrži rozvinutý jen poměrně slabý květ tvořený druhem Microcystis aeruginosa. Tato sinice po technickém zásahu zcela vymizela a počátkem srpna již směs rozmanitých vláknitých sinic z Podhradského rybníka (kde se mezitím jako dominanta zcela prosadila vláknitá sinice Planktothrix agardhii) zaplavila vlastní nádrž Plumlov. V září se stává Planktothrix agardhii dominantou také v nádrži Plumlov a tvoří tam silný vodní květ ještě v říjnu. Oproti roku 2007 došlo k silnému zhoršení jakosti vody a můžeme hovořit o typické hypertrofii. Planktothrix agardhii sinice tvořící mohutnou biomasu v Plumlově v srpnu až říjnu 2008 Ročenka 2007/

14 Vranov Na jaře byl v nádrži Vranov zachycen poměrně silný vegetační zákal způsobený skrytěnkami (Plagioselmis nannoplanktonica, Cryptomonas reflexa). Další větší rozvoj fytoplanktonu se projevil až v srpnu, kdy se prosadil vodní květ tvořený sinicemi Microcystis aeruginosa a Chroococcus limneticus. Nádrž podle analýz u hráze odpovídala podobně jako v roce 2007 mezotrofii, horní úseky přehrady však byly eutrofní až hypertrofní. Chroococcus limneticus, jedna z hlavních dominant sinicového květu ve vranovské nádrží v roce 2008 Ročenka 2007/

15 Shrnutí Rok 2008 byl ve srovnání s roky 2004, 2005, 2006 a 2007 v letním období teplejší a hlavně sušší, což se odrazilo ve skutečnosti, že biologická kvalita vody ve vodních nádržích se v průměru spíše zhoršila nebo zůstala stejná. Tento rok byl podobně jako rok 2007 nepochybně ovlivněn také velmi teplou zimou a absencí ledového pokryvu. Díky těmto skutečnostem byla vegetační sezóna nádrží posunuta. Zatímco v roce 2003 se vyskytly sinice jako dominanty při současném překročení koncentrace chlorofylu a 30 μg/l celkem 14x, v roce 2004 pouze 6x, v roce 2005 se silnější sinicový vodní květ vyskytl 9x, v roce 2006 rovněž 9x, v roce 2007 celkem 13x, v roce 2008 už 19x! Hodnota koncentrace chlorofylu a 30 μg/l byla v roce 2003 překročena při rozvoji libovolné skupiny řas nebo sinic 45x, v roce x, v roce 2005 celkem 36x, v roce 2006 pouze 24x, v roce 2007 celkem 28x, v roce 2008 to bylo 36x. Překročení koncentrace chlorofylu a 100 μg/l, které již indikuje hypertrofní situaci v nádrži, jsme v roce 2003 zaznamenali 9x, v letech 2004 i x, v roce 2006 pouze 2x, v roce x, v roce x. Závěr Vegetační sezóny 2004, 2005 a 2006 byly v mnoha ohledech velmi podobné. Nízké teploty a vyšší srážky na jaře vedly ke snižování biomasy řas a sinic a ke snížení případů dominance masivního vodního květu. V roce 2007 stoupl počet zaznamenaných intenzivních sinicových vodních květů. V roce 2008 došlo k výraznému zhoršení biologické jakosti vody u Plumlova, Brněnské přehrady, Horní Bečvy, Bystřičky, Křetínky, Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny a částečně u Moravské Třebové. Zlepšení bylo zaznamenáno pouze u Horní a Dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny. Mezotrofii odpovídal v tomto roce pouze Vranov, eutrofii Horní Bečva, Bystřička, vodní dílo Nové Mlýny Dolní nádrž, Luhačovice, Křetínka a hypertrofii Horní a Střední nádrže VD Nové Mlýny,Moravská Třebová, Jevišovice, Oleksovice, Plumlov. Celkově je možno říci, že oproti roku 2007 i výborným předcházejícím letům, došlo k citelnému zhoršení. Ročenka 2007/

16 Vysvětlení některých pojmů TROFIE úživnost prostředí, v našem případě vody. Je dána množstvím živin a jejich dostupností pro řasy, sinice a vyšší rostliny ve vodním prostředí. Jednotlivé konkrétní vodní lokality (přehrada, rybník, profil na řece atd.) je možno řadit do tříd trofie. Trofii je možno posuzovat podle různých autorů a podle různých parametrů. STUPNĚ (TŘÍDY TROFIE): Oligotrofie málo úživné nádrže, čistá, průzračná voda, zanedbatelné koncentrace chlorofylu a (maxima nanejvýš do koncentrace 10 μg/l). Nevyskytuje se sinicový vodní květ. Nejsou kyslíkové deficity. V povodí Moravy snad pouze VN Karolinka. Mezotrofie střední úživnost, slabé vodní květy a silnější vegetační zákaly se vyskytují vzácně, maxima chlorofylu a nanejvýš do 30 μg/l, vysoká průhlednost vody, mohou se vyskytovat přechodné kyslíkové deficity. V povodí Moravy vodárenské nádrže Landštejn, Slušovice, Opatovice, Koryčany, možná Nová Říše a Ludkovice, z rekreačních nádrží pouze Horní Bečva (v této výjimečné vegetační sezóně se však mezotrofii přiblížily navíc například přehrady Boskovice a Bystřička). Tyto nádrže se mohou blížit některými parametry k oligotrofii, některými eutrofii. Eutrofie silná úživnost, běžně se vyskytují koncentrace chlorofylu a nad 30 μg/l, průhlednost vody klesá až na hodnoty kolem jednoho metru, sinicové vodní květy se vyskytují často, kyslíkové deficity jsou samozřejmostí. Na této úrovni je většina nádrží v povodí Moravy. Slabě eutrofní je například Bystřička, Boskovice nebo Vír, silně eutrofní Mostiště, Znojmo, Plumlov, Jevišovice aj. Hypertrofie nadměrná úživnost, koncentrace chlorofylu a přesahuje 100 μg/l, silné a dlouhotrvající vodní květy jsou často nahrazovány mohutnou biomasou zelených řas a rozsivek, průhlednost klesá někdy až na několik centimetrů (střední Nomlýnská nádrž, Oleksovice, Moravská Třebová, Brněnská přehrada, Fryšták). Poznámka: Uvedené přehrady v této kapitole v závorkách jsou do trofického stupně řazeny podle dlouhodobého vývoje, v kapitole shrnutí jsou přehrady hodnoceny pouze podle vývoje ve vegetační sezóně FYTOPLANKTON - je společenstvo řas a sinic, udržujících se většinu svého životního cyklu ve volné vodě buďto prostým vzlínáním nebo různými způsoby aktivního pohybu (bičíky, plynové měchýřky). Nejsou to tedy například chomáče řas přirostlých ke dnu a k různému vodárenskému zařízení. Ročenka 2007/

17 Charakteristika základních skupin fytoplanktonu Sinice - tyto organismy jsou díky své stavbě buňky a chemismu v ní řazeny mezi bakterie. Termíny cyanobakterie a sinice znamenají totéž. Sinice se vyskytují ve všech nádržích, pouze v těch úživných však způsobuje intenzivní vodní květ. Vodní květ je terminus technicus, který si často různí autoři v různých zemích vykládají velice různě. V současnosti se jich však většina blíží této společné charakteristice: Vodní květ je takové intenzivní pomnožení planktonních sinic, kdy dochází ke tvoření okem viditelných struktur, například vloček, žmolků, jehliček, kousků nebo hladinových čmouh a povlaků. Jeho intenzita kolísá od jemných průsvitných nazelenalých vloček až po situaci, kdy povrchovou vrstvou vodního květu není možno prohodit odběrový železný kyblík. Vodní květ působí potíže estetické, pachové a při svém rozkladu přispívá k odčerpávání kyslíku. Největším problémem je jeho toxicita. Předpokládaná je u všech druhů sinic, potvrzena pouze u některých. Nejznámější toxické sinice jsou například Microcystis aeruginosa, M.ichthyoblabe, M.viridis, Aphanizomenon flos-aquae, sinice rodu Anabaena, Planktothrix agardhi, dále jsou potom známy druhy, u kterých toxicita nebyla zjištěna například Microcystis wessenbergi (nebyla však zjištěna pouze nejčastěji sledovaná toxicita, zapříčiněna mikrocystiny, ostatní méně známé typy toxicity bude nutno i u tohoto druhu ověřit). Toxické druhy mohou být toxické na určité lokalitě, v určité části vegetační sezóny a za určitých životních podmínek. Při změně těchto podmínek může toxicita klesat, zvyšovat se, nebo úplně zmizet. Proto je důležité její měření na stejné lokalitě průběžně opakovat v době masového výskytu sinic. Tato náročná a finančně nákladná zkouška mimo jiné upozornila na skutečnost, že sinice jsou často nejtoxičtější v době počínajícího odumírání vodního květu. Rozsivky jsou to jednobuněčné řasy, jejichž buňka leží v často nádherně zdobené schránce z kysličníku křemičitého. Preferují kalnější vodu a poněkud nižší teplotu, některé druhy však mohou být významnou složkou letního fytoplanktonu. Mohou působit hnědé zákaly a silné pachové závady vody (např. Hubenov). Často převažují ve fytoplanktonu v jarních měsících. Zlativky řasy často hnědozelené až zlatožluté barvy, která při masovém pomnožení určuje zbarvení vody. Některé vytváří schránku a preferují čistější a chladnější vodu. Vyskytují se zvláště v jarních a v podzimních měsících v kvalitnějších nádržích (Karolinka, Slušovice, Landštejn). Mohou působit zelenohnědé až zlatohnědé zbarvení vody spojené s pachovými a chuťovými závadami surové vody. Skrytěnky poměrně velcí bičíkovci schopni účinného samostatného pohybu pomocí bičíků, kteří se tedy mohou pohybovat nahoru za světlem a dolů za živinami. Využívají situace, kdy jedno společenstvo řas mizí a druhé nastupuje a využijí uvolněného životního prostoru pro své pomnožení. Většinou nepůsobí velké vodárenské potíže. Mohou však vodu zabarvit do olivově zelena. Jsou zranitelné rozvojem velkého zooplanktonu. Obrněnky pohybové schopnosti podobné jako u skrytěnek, jejich buňka je pokryta silným pancířem. Vzácně se mohou pomnožit a způsobit zelenohnědý (Ludkovice) nebo červenohnědý (Koryčany 1995) vegetační zákal. Někdy jsou schopny při přemnožení působit pachové a chuťové závady vody. U sladkovodních (na rozdíl od mořských) druhů v našich ekologických podmínkách nebyla zatím prokázána toxicita. Zelené řasy obrovská skupina rozmanitých řas, které mají společné složení barviv, které určují jejich jasně zelenou barvu. V eutrofních a v hypertrofních nádržích jsou schopny za určitých podmínek vytlačovat a nahrazovat v letním období sinice (např. Plumlov, Luhačovice, Moravská Třebová).Vodárensky je to skupina nesmírně rozmanitá a problémy mohou působit například druhy, které díky své malé velikosti snadno pronikají filtry. Ročenka 2007/

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2014 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno Úvod V roce 2014 jsme podobně jako v roce 2013 sledovali čtrnáct

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga Realizace opatřen ení na Brněnsk nské údoln dolní nádr drži Ing. Jan Moronga Kritéria projektu snížení množství sinic v sedimentech o 50% zvýšení koncentrace kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l Kritéria

Více

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Determinační kurz 2013 Bohuslavice, 10.-13.6.2013 Petr Pumann Moto: Pro posouzení rizika nezáleží na tom, zda je napočítáno např. 191 360 buněk/ml nebo odhadnuto

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Základy limnologie pro vzorkaře

Základy limnologie pro vzorkaře Základy limnologie pro vzorkaře Seminář Vzorkování přírodních koupališť (co všechno by vzorkař mohl/měl znát) Státní zdravotní ústav, 10.5.2012 Petr Pumann (s vydatnou pomocí prezentací Jindry Durase)

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ ČERVEN ŘÍJEN 27 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Praktická část. Sinice a řasy v praxi. Přírodovědecká fakulta UK, Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ

Praktická část. Sinice a řasy v praxi. Přírodovědecká fakulta UK, Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ Praktická část Sinice a řasy v praxi Přírodovědecká fakulta UK, 19.-21.4.2013 Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ Sinice a řasy (a věci podobné) pouhým okem Státní zdravotní ústav

Více

ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON:

ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON: ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON: VÝHODY A NÁSTRAHY OBOU METOD Olga Lepšová-Skácelová Katedra botaniky, přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita,

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce

Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce Czech Phycology, Olomouc, 1: 53-61, 2001 53 Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce Phytoplankton of gravel-pit Chomoutov near Olomouc Marek N a v r á t i l a Aloisie P o u l í č k o v á Katedra

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek)

Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2013 6.-7.2.2013, Praha Mikroskopické organismy v pitné

Více

PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Seminář k vyhodnocení PT#V/9/2010 11.11.2010 Organizační změny významné

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie správné odpovědi, vy a komentáře PT#V/8/2016 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 15. 6. 2016 Účastníci programu

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Revitalizace vodní nádrže Luhačovice.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Revitalizace vodní nádrže Luhačovice. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Revitalizace vodní nádrže Luhačovice Bakalářská práce Autor: Nikola Žmolíková Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Více

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře Test byl připraven v rámci projektu TA01020675 - Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání. Malý test znalostí odběrových skupin: Přírodniny vyskytující se na Šeberáku

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Praha 30.11.2006 upraveno pro publikaci na internetu Nová literatura Hindák CD zelené řasy

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek

Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek Czech Phycology, Olomouc, 1: 113-120, 2001 113 Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek Qualitative analysis of cyanobacteria in interlaboratory comparison test Petr P u m a n n

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2011 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí 2 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

PT#V/5/2014 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2014 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2014 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2014 27.11.2014 upraveno pro zveřejnění

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov

Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov Vodárenská biologie 216 3. a 4. 2. 216, Praha Dušan Kosour, Rodan Geriš, Ondřej Kruml Povodí Moravy, s.p. Vodní nádrž Hubenov Nenahraditelný zdroj vody pro

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Hodnocení rozborů vody v přírodních koupalištích

Hodnocení rozborů vody v přírodních koupalištích Hodnocení rozborů vody v přírodních koupalištích Petr Pumann konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Praha 3.5.2007 Co považujeme za přírodní koupací vody? různě průtočné nádrže zatopené lomy řeky koupaliště

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Charakteristiky Abiotické faktory: hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Biotické faktory: společenstva Abiotické faktory Hydrogeomorfologické

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA Vlastimil Krejčí, Marek Viskot Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno, krejci@pmo.cz, viskot@pmo.cz Klíčová slova: vodní hospodářství soubor

Více

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech?

Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas. Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Vlastnosti řas Tělo řas Rozmnožování řas Životní prostředí řas Jaké jsou rozdíly v zařazení řas ve starších a novějších systémech? Řasy řazeny do 1 ze 3 říší: ROSTLINY Červená vývojová větev Hnědá vývojová

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace. Kde se vzaly? SINICE charakteristika cyanotoxiny prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života

Více

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Czech Phycology, Olomouc, 1: 37-44, 2001 37 Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area Alena K o

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení biosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Stanovení sinic (revize ČSN ) a chlorofylu

Stanovení sinic (revize ČSN ) a chlorofylu Stanovení sinic (revize ČSN 75 7717) a chlorofylu Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann Seminář

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská práce Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Tomáš Hauer Vedoucí práce : Prof. RNDr. Jiří Komárek,

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Atlas mikroorganismů Jana Říhová Ambrožová Ústí nad Labem 2014 Název: Autoři: Atlas mikroorganismů doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Více

ochrana a organizace povodí

ochrana a organizace povodí ochrana a organizace povodí Tomáš DOSTÁL doc.ing. Dr. Tomáš LABURDA, Ing.; Jan DEVÁTÝ Ing., Martin NEUMANN Ing., Petr KAVKA Ing.Ph.D. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme?

Co znamená, že jsou sinice prokaryotické organismy, jakou buněčnou součást v nich nikdy nenajdeme? SINICE PRACOVNÍ LIST PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Sinice (Cyanobacteria, někdy také Cyanophyta) představují skupinu prokaryotických organismů, které si ve své evoluci vytvořily fotosyntetický aparát a jsou tudíž

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Vývoj fytoplanktonu VD Nové Mlýny 1978-1991

Vývoj fytoplanktonu VD Nové Mlýny 1978-1991 Vývoj fytoplanktonu VD Nové Mlýny 1978-1991 Jiří Heteša & Petr Marvan Dolní Věstonice červen 2009 Historie vzniku nádrží Koncepce vodohospodářských úprav na jižní Moravě vznikala v 50. letech minulého

Více