K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí také čtyři kamenné sloupky. A i když postupem doby ztratily svůj původní význam a s přestavbou náměstí v roce 1959 se dokonce z podstatné části ztratily v zemi, vždycky tu bývaly. Až do předešlého roku. Při revitalizaci náměstí byly sloupky vyndány, a protože o jejich existenci nikdo ani pořádně nevěděl, byly s ostatními nepotřebnými prvky uloženy v depozitu. Na to, že na zrekonstruovaném náměstí chybí a že by tu být měly, protože jsou nedílnou součástí kašny, upozornil až prčický rodák Mgr. Václav Kovařík. A také podal vysvětlení, k čemuže sloupky sloužívaly. Inu, byly tu od dob, kdy do domácností ještě nebyl zaveden vodovod a v leckterém stavení neměli ani vlastní studnu. Pro vodu se chodívalo ke kašně na náměstí. A že se té vody muselo nanosit nějaké množství! Co vody jen spotřebuje dobytek a kolik jí bylo zapotřebí v domácnosti! Voda se nosívala na zádech v takzvaných putýnkách. Bývaly to jakési konve opatřené popruhy. A aby se těžké putýnky lépe nandávaly na záda, k tomu sloužily ony čtyři pokračování na str. 3 tu pekaři, cukráři, kořenářka a velkému zájmu se pokračování na str. 3 Na sklonku dubna se čtyři kamenné sloupky k prčické kašně vrátily, foto A. Valsová Střecha na domě s pečovatelskou službou je opravena V posledních několika letech se stále častěji vyskytovaly problémy se zatékáním dešťových vod do bytů v posledním podlaží domu s pečovatelskou službou. Přes snahu najít a opravit problematický úsek se ne vždy dalo předejít dalšímu poškozování bytových jednotek. Proto na konci loňského roku na doporučení rady města schválilo zastupitelstvo položení nové fóliové krytiny na celou plochu střechy DPS. Práce provedla firma S-B, s.r.o., Sedlčany a opravená střecha byla předána městu Celkové náklady přesáhly 600 tisíc korun. Součástí prací bylo mimo demontáže a montáže vzduchotechniky a hromosvodu a položení nové krycí fólie také zateplení prostoru mezi stropem posledního patra a střešní konstrukcí foukanou izolací, která přispěje ke zlepšení tepelné pohody v bytových jednotkách v nejvyšším patře objektu. Investice do střechy nad DPS není poslední, která byla do tohoto objektu vložena. V nejbližších letech bude nutné vyměnit okenní a dveřní výplně, které jsou ve velice špatném stavu. Stejně jako v jiných případech však realizace závisí na finančních prostředcích, které bude mít město k dispozici. -mj-, ilustr. foto A. Valsová Farmářské trhy v Prčici byly ve znamení slunce a květů Druhé jarní Prčické farmářské trhy, které se konaly v sobotu 28. dubna, předčily očekávání pořadatelů a jistě i zákazníků. Své sehrálo překrásné letní počasí, které o víkendu panovalo, ale i bohatý výběr sortimentu. Do Prčice přijely desítky prodejců se zajímavým zbožím, zaměřeným především na zahrádkáře. Na ploše Vítkova náměstí jste tak mohli navštívit prodejce se sazenicemi zeleniny, okrasných květin, keřů a dokonce i bylinek. Nechyběli však ani prodejci ovoce, brambor, hub, medu, byli Tryzna za oběti nacismu 7. května v podvečer se již tradičně sešli občané města a členové zastupitelstva města v čele se starostkou Miroslavou Jeřábkovou, aby uctili památku obětí nacismu a tragických událostí na sklonku 2. světové války. V rámci pietního aktu byl položen věnec u pomníku padlých v Komenského ulici a promluvila starostka města. Na závěr P. František Masařík pronesl krátkou modlitbu a všichni přítomní zazpívali státní hymnu. Čestnou stráž u pomníku padlých drželi členové dobrovolných hasičských sborů okrsku Sedlec-Prčice. red. Vybíráme z obsahu: Vítání nových občánků... 4 Blanickým rytířem je i Věra Dudíková...5 MUDr. Ondřej Bažant je už 20 let praktickým lékařem v Sedlci-Prčici... 7 Derby se blíží... 9 O cestě do Santiaga de Compostela...11 Běh naděje běh proti rakovině...17

2 2 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 ZPRÁVY Z RADNICE Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o prodloužení Smlouvy na pojištění majetku Města Sedlec-Prčice u České pojišťovny, a. s., o jeden rok o zpracování rozpočtu na odstranění můstku v Uhřicích včetně vyčistění okolního obecního pozemku spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. o zveřejnění výběrového řízení na prodej obecních pozemků parc.č. 37/29 a parc. č. 37/31, k. ú. Kvasejovice, obec Sedlec-Prčice s možností podání nabídek v intervalu od do do hodin, místo podání podatelna v administrativní budově MěÚ Sedlec-Prčice, náměstí 7. května, a to za stejných podmínek, jako v minulých výběrových řízeních vypsaných v uvedeném předmětu prodeje o formě oslovení firem k předložení základní nabídky na zpracování nové územně plánovací dokumentace sídelního útvaru města Sedlec- -Prčice s vyhrazenými podmínkami o uzavření nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a Městem Sedlec-Prčice na užívání pozemku parc. č. 3, k. ú. Bolechovice, obec Sedlec-Prčice, který je vodní plochou, umělou vodní nádrží Schválila: pronájem části pozemku parc. č. 663/1, k. ú. Měšetice, obec Sedlec-Prčice, o výměře 15 m 2, výše nájemného činí 50,- Kč/rok pronájem části pozemku parc. č. 93/4, k. ú. Sedlec u Votic, obec Sedlec-Prčice, o výměře 36 m 2, výše nájemného činí 100,- Kč/rok pronájem části pozemku parc. č. 370/31, k. ú. Sedlec u Votic, obec Sedlec-Prčice, o výměře 22 m 2, výše nájemného činí 50,- Kč/rok nákup drobného propagačního materiálu dle nabídek propisky, kalkulačky, trička, hrnečky vyřazení části materiálových zásob evidovaných v účetnictví Města Sedlec-Prčice zbytky prvků jednotného stavebnicového systému plynoměrných sloupků nakoupených v roce 1999 v celkové účetní hodnotě ,36 Kč s tím, že tento materiál bude předán společnosti Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., a to za účelem oprav městského majetku rozšíření veřejného osvětlení v osadě Nové Dvory za cenu ,- Kč + DPH firmou Remont Šerák Sedlčany, s.r.o. poskytnutí propagačního materiálu města účastníkům turnaje ve stolním tenisu zapojení Města Sedlec-Prčice a jeho občanů do projektu Kola pro Afriku finanční příspěvek z rozpočtu města pro Český rybářský svaz, místní organizaci na činnost v roce 2012 ve výši 3 000,- Kč úpravu schváleného rozpočtu Města Sedlec-Prčice č. 5 zvýšení výdajů v kapitole dopravní obslužnost města o 3 335,- Kč/rok 2012 předloženou projektovou dokumentaci na zateplení fasády a výměnu oken u zdravotního střediska v Sedlci Jmenovala: starostku města členem komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče ve vypsaném konkurzním řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky školského zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec-Prčice, ul. Luční 330 v Sedlci Doporučila: prodloužení nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Sedlec u Votic a k. ú. Prčice, obec Sedlec-Prčice Vydala: stanovisko k návrhu na řešení majetkoprávních vztahů k pozemku zastavěnému místní komunikací v k. ú. Sedlec u Votic, obec Sedlec-Prčice (ul. Luční) kladné stanovisko ke stavbě bazénu se zázemím na pozemku parc. č. 44/4, k. ú. Uhřice u Sedlce, obec Sedlec-Prčice kladné stanovisko ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Sedlec u Votic, obec Sedlec-Prčice Jednala: o návrhu nástavby budovy zdravotního střediska v Sedlci a členění vnitřních prostor na bytové jednotky s tím, že navrhla vhodnější umístění okenních otvorů a výplní a rovněž úpravu dispozičního řešení jedné z bytových jednotek o podnětech a požadavcích plynoucích z minulého zasedání zastupitelstva a jednání o.p.s. Český Merán Vzala na vědomí: informace provozovatele inženýrských sítí o stavu veřejného vodovodu a jeho součástí, a dále kanalizace včetně čističky odpadních vod a návrhy na zásadní opravy a investice ve prospěch zhodnocení tohoto majetku v zájmu vylepšení ekonomiky provozu městské vodovodní a kanalizační sítě žádost o pronájem části pozemku parc. č. 667 v k. ú. Měšetice, obec Sedlec-Prčice, o výměře cca 223 m 2 položkový rozpočet na zateplení a výměnu oken budovy zdravotního střediska v Sedlci informace starostky o výsledku dobrovolné dražby nemovitostí (budova s pozemkem) v osadě Chotětice zprávu MV ČR, Odboru dozoru a kontroly, o provedené kontrole obecně závazných vyhlášek Města Sedlec-Prčice schválených zastupitelstvem v roce 2012 výzvu centrálních subjektů zastřešujících činnost sportovních organizací k převodu finančních prostředků z výtěžku loterií, sázkových a jiných podobných her provozovaných na území města ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti informace starostky k předběžnému souhlasu s instalací solárních panelů na střeše objektu ZŠ v Sedlci informace starostky o administraci a kompletaci žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy MŠ v Sedlci podávanou do ROP Střední Čechy. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o zadání realizace projektu reg. č. CZ.1.15./3.3.00/ Výstavba Multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice firmě Petr Šach stavební, s.r.o., Bystřice, která podala nejvýhodnější nabídku Schválila: v souladu se školským zákonem udělení výjimky v počtu dětí v MŠ Sedlec-Prčice pro školní rok zvýšení počtu o 4 děti, tj. celkový počet dětí ve třídě bude max. 28 žáků pronájem části pozemku ppč. 667, k. ú. Měšetice, o celkové výměře cca 223 m 2 za podmínek původní nájemní smlouvy výpůjčku obrazů, které jsou uloženy v depozitu MěÚ, na základě smlouvy spol. Služby Sedlec- -Prčice záměr opravy památníku padlých na nám. v Sedlci a pamětní desky Abbé Jelínka obnova písma plátkovým zlatem a očistění památníku náklady ,-Kč budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě vodojem Vrchotice - František, který je součástí projektu výstavby vodovodu pro tuto místní část Podpořila: na základě žádosti ředitele Regionální rady Střední Čechy zachování regionálních operačních programů včetně programu Střední Čechy pro následující období pro čerpání dotací z fondů EU Pověřila: starostku provedením dalších kroků souvisejících s výběrovým řízení na dodavatele stavby Výstavba Multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice, reg. č. projektu CZ.1.15./3.3.00/ Doporučila: postup pro posouzení žádosti o odprodej obecního pozemku v osadě Monín Vydala: kladné stanovisko k vybudování domovní čistírny odpadních vod na parcele č. 20, k.ú. Nové Dvory u Kvasejovic v rámci stavebního řízení s podmínkou, že nedojde k narušení tělesa komunikace a odpadní vody nebudou vypouštěny na místní komunikaci či přilehlé veřejné prostranství standardní odpověď žadateli o změnu územního plánu pozemek v k. ú. Vrchotice Uložila: MěÚ zajistit pojištění nemovitosti na stpč. 81 v k. ú. Divišovice, místní část Chotětice u České pojišťovny, a.s. Vzala na vědomí: informace ke stavbě na pozemku parc. č. 43/1, k. ú. Sedlec u Votic areál Služeb Sedlec-Prčice zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 návrh na opravu márnice u hřbitova v Sedlci včetně rozpisu nákladů informace starostky o žádosti na SFŽP týkající se projektu na rozšíření vodovodní sítě vodovod Vrchotice - František a Měšetice informace starostky o dotaci z MF ČR na opravy komunikací informace starostky ok vodovodní přípojce k objektu MV ČR na stpč. 99 v k. ú. Měšetice. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: že se v letošním roce bude Město Sedlec-Prčice v rámci spolupráce s podnikatelským subjektem Monínec, s.r.o., podílet na opravě povrchu příjezdové komunikace vč. výměny žlabovek od parkoviště k areálu hotelu Monínec, a to částkou ,-Kč vč. DPH z rozpočtu města o uzavření smlouvy na realizaci projektu Rekonstrukce mateřské školy Sedlec-Prčice se společností S-B, s.r.o., Církvičská ul. 1, Sedlčany, IČ: , která podala nejvýhodnější nabídku Schválila: odstranění poškozeného mostu v osadě Uhřice včetně úpravy okolního obecního pokračování na str. 3

3 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 3 dokončení ze str. 2 pozemku dle předložené nabídky společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o., ve výši ,- Kč vč. DPH výrobu a nákup propagačních materiálů vizitkovník a plastové pravítko s magnetem nájemní smlouvu s firmou Richard Zdráhal, s.r.o., IČ: , na pronájem nebytových prostor v rozsahu 52,99 m 2 ve zdravotním středisku v Sedlci čp. 300 za podmínek původní smlouvy úpravu stávajícího dmychadla na ČOV Sedlec- -Prčice včetně doplnění řídícího systému a chlazení skříně dle předložené nabídky společnosti Služby Sedlec-Prčice s.r.o., za celkovou cenu ,20 Kč vč. DPH Doporučila: finančnímu výboru projednat možnost přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení na opravu bytového fondu Města Sedlec-Prčice a opravy nemovitostí občanů. Zároveň doporučila tuto možnost projednat na zasedání zastupitelstva Vydala: kladné stanovisko k objízdné trase v rámci letošního ročníku Pochodu Praha-Prčice s podmínkou zachování přístupu občanů k nemovitostem v Prčici a zabezpečení průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému Vzala na vědomí: informace starostky o dotaci na nákup komunální techniky informace starostky k výhodným úvěrům na opravy bytových domů ze Státního fondu rozvoje bydlení informace starostky o vyjádření MF ČR k žádosti o dotaci na opravu komunikací na území města. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizace 2011 Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 sděluje, že oznámení koncepce Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje aktualizace 2011 bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě oznámení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení. Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http: //eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP125K. MěÚ Blíží se období dovolených, pozor ale na platnost pasu Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas? Požádejte o vydání nového cestovního pasu a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech a ušetříte čas. Chystáte-li se do zahraničí, zkontrolujte si platnost vašeho pasu. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje. Dnem 26. června 2012 skončí také možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme o vydání cestovního dokladu dítěti včas požádat. K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž platný občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro občany mladší 15 let. red. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., žádají majitele hrobů na sedleckém a prčickém hřbitově, aby z okolí hrobů odklízeli nepotřebné předměty (sklenice, svítilny, prázdné kalíšky, květináče atd.). Při sekání trávy na hřbitově mohou být tyto volně ležící předměty poškozeny. Mohou ale také vážně poškodit stroje na sekání zeleně nebo dokonce zranit jejich obsluhu. Z REGIONU K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky dokončení ze str. 1 sloupky. Stačilo putnu plnou vody postavit na sloupek, pohodlně si navléci popruhy a už se šlo domů. Václav Kovařík byl iniciátorem toho, že se na sklonku dubna při záručních opravách náměstí kamenné sloupky ke kašně vrátily. A jsou nyní ještě krásnější, protože kamenická firma je před osazením pořádně vyčistila. Je jasné, že putýnku si na svá záda na sloupcích už asi nikdo navlékat nebude, ale třeba sloupky ocení pocestní, kteří se přijdou ke kašně svlažit, nebo turista, který si na Farmářské trhy v Prčici byly ve znamení slunce a květů Kameníci při osazování jednoho ze sloupků ně odloží zavazadlo. A i kdyby si jen děti mezi nimi hrály na honěnou a občas na nich spočinul znavený ptáček, čtyři kamenné sloupky k prčické kašně patří a jako součást našeho kulturního dědictví tu budou i pro další generace. Text a foto Alice Valsová dokončení ze str. 1 těšil i obchůdek s uzeným masem a uzeninami. Pestrost trhů pak dotvářela keramika všeho druhu a na nezájem si jistě nemohl stěžovat ani místní kovář, který tu své řemeslo předváděl. O trhy byl velký zájem a už krátce po zahájení bylo Vítkovo náměstí plné zákazníků. Byli tu jak místní, tak i přespolní, lidé ze Sedlčan, Chlumce, Petrovic, Milevska... A nikdo neodcházel s prázdnou. Naopak, mohli jste potkávat lidi s plnými taškami, košíky, i krabicemi a přepravkami. Další Prčické farmářské trhy se budou konat 23. června, týden před Derby, a ponesou příznačný název: Léto. Text a foto Alice Valsová

4 4 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 Vítání nových občánků Nevím, zda je to náhoda či snad vyšší vůle, ale pokaždé, když se koná vítání občánků, panuje slunné a v rámci daného ročního období i teplé počasí. Jako by i sluníčko a příroda chtěly pozdravit nový život. Nejinak tomu bylo ve středu 11. dubna, když krátce před 13. hodinou mířili k obřadní místnosti městského úřadu rodiče a další příbuzní se svými nejnovějšími rodinnými přírůstky. Celkem se do Města Sedlec-Prčice v uplynulém zhruba půlroce narodilo 15 dětí, slavnostního obřadu se jich ale nakonec zúčastnilo pouze 12 (na fotografiích). V úvodu svým pásmem básniček a písniček slavnostní atmosféru navodily dívky ze Základní školy Sedlec-Prčice za hudebního doprovodu učitelky Lenky Farové. Poté k dětem a jejich rodičům promluvila starostka města Miroslava Jeřábková. Vyjádřila potěšení, že do města přibylo dalších 15 nových občánků a popřála rodinám mnoho šťastných společných okamžiků. Zároveň vyslovila přání, aby z malých, roztomilých miminek vyrostli vzdělaní, pracovití a vnímaví jedinci, na kterých jednou spočine starost o osud a vývoj našeho města, kraje i státu. Pak již matrikářka Hana Kratochvílová vyzvala rodiče, aby svým podpisem do pamětní knihy stvrdili vstup svého potomka mezi občany Města Sedlec- -Prčice. Jak je dobrým zvykem, maminky za svou lásku a péči obdržely z rukou starostky kytičku a děti dostaly malou hračku a knihu krásných pohádek. Na závěr noví občánci zapózovali před objektivy fotoaparátů v připravené kolíbce a spolu s maminkami i na skupinové fotografii. Alice Valsová Zleva Magda Jarošová Sedlec, Noemi Pejšová Sedlec, Lukáš Špaček Sedlec Zleva: Jan Dvořák, Sedlec, Kateřina Ježková, Uhřice, Michal Dvořák, Sedlec Zleva: Petr Volek Sedlec, Adéla Hášová Divišovice, Adéla Procházková Sedlec Zleva: Amálie Tvrdá Prčice, Matěj Tůma Přestavlky, Zuzana Říhová Prčice Rozšíření vodovodní sítě města podání žádosti o dotaci Mezi prioritní projekty města jsou mnoho let zařazeny plány na rozšíření a opravu vodovodní sítě města. Mimo vodovod JUSPR, který zásobuje vodou místní části Jetřichovice, Uhřice, Sedlec, Prčice a Přestavlky, má město ve vlastnictví vodovodní řad v Kvasejovicích a ve Vrchoticích. V loňském roce byly zpracovány projektové dokumentace na rozšíření vodovodu do Měšetic a vybudování nového vodovodu ve Vrchoticích - Na Františku. U obou projektů proběhlo územní řízení, pro měšetický vodovod bylo vydáno stavební povolení a pro vodovod Na Františku stavební řízení právě probíhá. Vzhledem k tomu, že město z vlastních prostředků investici ve výši cca 16 milionů není schopné zrealizovat, byla připravena a v dubnu 2012 podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, operačního programu Žvotní prostředí na vybudování obou vodovodů. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do podzimu letošního roku a v případě kladného vyřízení naší žádosti by byly následně zahájeny stavební práce. Projekt na vodovod v Měšeticích řeší vybudování rozvodné sítě v osadě od stávajícího ukončení vodovodního řadu JUSPR, vybudování přípojek k jednotlivým nemovitostem a opravy po výkopových pracích. Vodovod pro Vrchotice - František je technicky i finančně náročnější, protože s ohledem na stávající normy a požadavky na zajištění dostatečného tlaku ve vodovodním řadu je nutné vybudovat podzemní vodojem, kde bude zároveň úpravna vody a elektrické připojení pro provoz vodojemu a zařízení. Projekt dále řeší vybudování vodovodního řadu od stávající studny, šachty s čerpadlem pro zajištění dostatečného výtlaku vody a vodovodní síť včetně přípojek. Pokud bude město se svou žádostí o dotaci úspěšné, lze počítat s tím, že realizace obou projektů by proběhla a byla ukončena v roce mj-

5 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 5 Vybudování multifunkčního hřiště v Prčici O získání dotace na vybudování víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice jsme vás už informovali v minulém vydání Našeho domova stejně tak jako o krocích, které předcházejí samotnému zahájení prací. V průběhu dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se po vyhodnocení nabídek stala firma Petr Šach stavební, s.r.o., Bystřice. Výběrové řízení bylo následně předloženo ke kontrole na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a bylo odesláno oznámení o výsledku výběrového řízení uchazečům a orgánům dle zákona o veřejných zakázkách. V průběhu doby pro případné podání námitek proti výsledku řízení byla podepsána jak ze strany města, tak ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy smlouva o poskytnutí dotace, která v našem případě tvoří 80% celkových nákladů, a průběh výběrového řízení byl zkontrolován právním oddělením úřadu regionální rady. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny nedostatky a řízení bylo schváleno, může být podepsána smlouva s vítěznou firmou a práce zahájeny nejpozději v polovině května. Celý projekt bude dokončen do Protože v současné době probíhá souběžně realizace několika stavebních akcí (ZUŠ, komunikace, hřiště), žádáme občany o vstřícnost, toleranci a hlavně dodržování instalovaného dopravního značení včetně možných omezení při průjezdu či průchodu v některých lokalitách. -mj- Blanickým rytířem se stala i Mgr. Věra Dudíková zakladatelka a ředitelka festivalu Podblanický hudební podzim Dne 6. dubna 2012 bylo již počtrnácté uděleno ocenění Blanický rytíř třem fyzickým osobám, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka. V průběhu předešlých let se nositeli čestného titulu Blanický rytíř stali i čtyři zástupci našeho města: Ing. Jiří Kofroň z Ostravy a Jetřichovic, František Mika ze Sedlce-Prčice, Mgr. Václav Kovařík z Benešova a Antonín Podzimek ze Sedlce-Prčice. V letošním roce porota vybírala z osmadvaceti nominací a rozhodla o udělení ceny těmto třem nominovaným: tři nebo čtyři koncerty, jejich obliba ale rostla, a to jak u veřejnosti, tak u interpretů. Na přehlídku přijížděly profesionální i amatérské soubory z celé republiky. Zlomovým se stal rok 2000, kdy festival přišel o státní podporu. Pod svá křídla si ho vzalo občanské Sdružení profesionálních a dobrovolných kulturních pracovníků, jehož hybnou silou se stala opět Věra Dudíková. V současnosti sdružení pomáhá s organizací festivalu také 19 měst a obcí Středočeského kraje, v nichž se koncerty konají. Přehlídka se tak stala svátkem klasické hudby, místem příjemných setkání a nezapomenutelných zážitků. Festival, který vznikl z úcty a lásky k hudbě a hudebním tradicím, nejen splatil morální a duchovní knihovnictví na Benešovsku. S knížkou se kamarádí od dětských let, kdy v neděli odpoledne chodil půjčovat knížky místo svého otce, knihovníka v Měchnově. Obecní knihovna neměla svou místnost, ale pouze skříňku v bytě knihovníka. Knihy byly zapisovány a baleny u Kočích doma, teprve v roce 1947 byla obecní knihovna zřízena v budově obecní pastoušky. Po smrti otce v roce 1955 byl roku 1957 knihovníkem jmenován Karel Kočí. Během jeho působení byly hojně nakupovány cestopisy, knihy o zahradě, bydlení, přírodě, historii, včetně regionální (např. souvislá řada Sborníků vlastivědných prací z Podblanicka) a místní knihovna vzkvétala. Knihovnictví v Měchnově se Karel Kočí věnuje bezmála již šedesát let. Čestnou cenu Blanický rytíř pro rok 2011 za významný počin získává Mgr. Věra Dudíková z Benešova za založení a mnohaletou organizaci festivalu Podblanický hudební podzim. Impulzem kulturního počinu věnovanému památce jednoho z nejvýznamnějších tvůrců vrcholného baroka, českého skladatele konce 17. a první poloviny 18. století, Jana Dismase Zelenky, se stal koncert v daleké italské Florencii v roce 1980, který paní Věra Dudíková tehdy navštívila. V programu se objevily i skladby tohoto českého skladatele, kterému, stejně jako dalším tehdy uvedeným autorům, vzdalo obecenstvo hold vestoje. Věra Dudíková se proto po svém návratu do České republiky snažila o Janu Dismasi Zelenkovi zjistit co nejvíc. Ukázalo se však, že moc informací nemají ani ve skladatelově rodišti - Louňovicích pod Blaníkem. Věra Dudíková se ale nenechala odradit. Spřízněnou duši našla v louňovickém děkanovi, páteru Václavu Oktábcovi, který skladatele také obdivoval. Věra Dudíková s Václavem Oktábcem pak hledali způsob, jak Zelenkovu tvorbu přiblížit veřejnosti, jak přesvědčit muzikanty, aby hráli jeho velice krásné, ale náročné skladby. K hudebnímu festivalu to pak byl už jen pomyslný krůček. První ročník Podblanického hudebního podzimu se uskutečnil v roce Tento rok byl vyhlášen Rokem české hudby a v Louňovicích byl odhalen Zelenkův pomník. Pořadatelé ale nakonec upustili od záměru spojit název přehlídky jen se jménem Jana Dismase Zelenky a přiklonili se k názvu připomínajícímu jižní část středních Čech, region s bohatou uměleckou historií, k němuž se hrdě hlásila řada hudebních i literárních velikánů. Počátky festivalu nebyly vůbec jednoduché a získat publikum bylo náročné. První koncerty se uskutečnily ve Vlašimi a postupně k nim přibývala další města a obce. Zprvu festival nabídl Držitelé čestného ocenění Blanický rytíř za rok Zleva: Mgr. Věra Dudíková z Benešova, Karel Kočí z Divišova a Vlasta Kořínková z Miličína, foto J. Pavelka dluh jednomu z největších géniů barokní hudby, Janu Dismasi Zelenkovi, ale zároveň šíří poselství dalších českých hudebních velikánů. Proto si paní Dudíková tímto počinem bezesporu zasluhuje titul Blanického rytíře. Cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo získává také Karel Kočí z Divišova, zejména za mnohaleté působení v oblasti regionálního knihovnictví, dokumentaci a rozvoj kulturního dědictví Divišovska. Karel Kočí je nositelem tradic Na přelomu 50. a 60. let minulého století se Karel Kočí podílel na obnově divadelní tradice ochotnického divadla v Měchnově v rámci vzniku místní osvětové besedy. Od r působí i jako správce kostela sv. Martina v Měchnově. Kostelnictví zdědil po svých předcích - kostelníka v Měchnově zastával již jeho děd, babička a otec. Karel Kočí se dlouhodobě a důkladně zabývá místopisem Podblanicka se zaměřením na Divišovsko a Měchnov. Shromáždil a utřídil nepřeberné pokračování na str. 6

6 6 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 dokončení ze str. 5 množství informaci, svědectví, dokumentů, fotografií a publikací. Tento svůj zájem přetavil v publikaci Kronika Měchnova a Šternova, kterou v roce 2010 vydal Městys Divišov. Kronika Měchnova a Šternova na 292 stranách textu a 100 stranách obrazových příloh sleduje vývoj Měchnova a Šternova od prvních pramenů popisujících Posázaví až po dnešní dobu, to vše v kontextu českých dějin. Samostatnou částí publikace je lidopis, ve kterém zachytil popis života lidí na Divišovsku s důrazem na zemědělské práce, církevní a civilní rok na vesnici. Stostránková příloha knihy podchycuje nejstarší mapy, dobové dokumenty, fotografie rodin a života v obou obcích i jednotlivých stavení a pamětihodností. V publikaci autor výrazně projevil svůj pozitivní vztah k místu, kde celý život žije, a k lidem, se kterými se za svůj bohatý život setkal. Čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo získává paní Vlasta Kořínková z Miličína, zejména za přínos k udržení amatérské divadelní scény na Podblanicku. Paní Vlasta Kořínková, učitelka a neúnavná propagátorka amatérského divadla na Podblanicku, se rozhodla pro studium Střední pedagogické školy v Kutné Hoře. Po zdárném absolvování v roce 1958 započala vyučovat děti ve škole v Mladé Vožici a v roce 1960 přešla na základní školu do Miličína. Zde zapustila natrvalo své životní, rodinné i učitelské kořeny. Divadlo v Miličíně má dlouholetou tradici a vznik divadelního spolku sahá až do sedmdesátých let 19. století. V roce 1965 se ale soubor rozpadl. Zašlou slávu miličínského divadla v roce 1975 začal jen připomínat dramatický kroužek místní základní školy, u jehož zrodu stála právě Vlasta Kořínková. Protože děti projevovaly o divadlo skutečný zájem, rozšířila okruh činnosti kroužku o hrané pohádky, se kterými od roku 1976 a v letech pozdějších vystupovaly v místní sokolovně i blízkém okolí Miličína, za značné pozornosti a uznání divácké veřejnosti. Od roku 1975 až do poloviny devadesátých let se plně věnovala dětským divadelníkům a vychovala celou generaci dětí v lásce k divadelnictví i kultuře jako takové. Vytvořila tak základ pro pozdější znovuobnovení tradice ochotnického divadla v Miličíně. V roce 1996 oslovila Vlastu Kořínkovou skupinka zájemců o divadlo z řady jejích bývalých žaček. Vedoucí a režisérkou v jedné osobě se stala právě paní Vlasta Kořínková. Již v květnu téhož roku znovuobnovený divadelní spolek, který se stal součástí Tělovýchovné jednoty Sokol Miličín, začal nacvičovat svou první hru. Soubor herců dnes tvoří asi třicet členů, mezi kterými si Vlasta Kořínková vychovává i své nástupce. Ročně amatérští divadelníci sehrají od každého nastudovaného titulu 4 až 5 představení, a to zejména na domácí scéně v miličínské sokolovně, ale i na dalších místech Podblanicka. O úrovni představení za vše hovoří ohlas diváků, ale zejména kritika, podle které zdejší představení jednoznačné přesahují obzor toho, co je možné běžně vidět v rámci amatérského divadla. Paní Vlasta Kořínková si zaslouží čestné ocenění Blanický rytíř jako poděkování za celoživotní nezištnou práci ve prospěch amatérské divadelní scény, oživení tradic i kulturního rozvoje Podblanicka. Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijali zástupci Parlamentu České republiky, krajské samosprávy, řada zástupců měst a obcí Podblanicka, ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Za hosty k rytířům promluvil poslanec PČR Ing. Václav Zemek a starosta města Benešov Ing. Jaroslav Hlavnička. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě pěkného diplomu každý svou originální velmi hodnotnou pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch sponzoroval generální sponzor udělování ocenění Blanický rytíř, firma Rabbit, a. s., Trhový Štěpánov. Na závěr slavnostního aktu byla zveřejněna výzva k nominování na Blanické rytíře za rok 2012, kteří budou vyhlášeni na Velký pátek 26. března Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec, zájmový spolek písemně na adresu Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Uzávěrka nominací je na začátku března Jiří Pavelka Rekonstrukce komunikací pokračuje V dubnu byly zahájeny práce na opravě místních komunikací v Prčici v ulicích Zahradní, Příčná a Táborská. Nejprve došlo k položení nového vodovodního potrubí. V této souvislosti se znovu omlouváme za vzniklé komplikace a žádáme naše spoluobčany o trpělivost. Jakékoliv stížnosti a nedostatky směřujte na pracovníky firmy BES, s.r.o. red Dopravní omezení při pochodu Praha-Prčice V souvislosti s konáním 47. ročníku pochodu Praha-Prčice dojde v sobotu 19. května 2012 k některým dopravním omezením. Prosíme, věnujte pozornost tomuto upozornění. V den pochodu bude od 13:00 do 22:00 hod. zcela uzavřena silnice č. II/121 v úseku Heřmaničky Prčice. Obousměrná objízdná trasa povede z Heřmaniček sil. č. III/12138 na Velké Heřmanice, Dědkov, Lovčice, Lavičky, dále po místní komunikaci Dohnalova Lhota, kde bude omezená rychlost na 50km/hod., Radeč a po sil. č. III/0187 na Jesenici a po sil. č. II/I20 do Sedlce a Prčice. Délka objízdné trasy je cca 25 km. Od 13:00 hod. do 22:00 hod. bude zcela uzavřená také sil. H/120 z Přestavlk do Prčice. Obousměrná objízdná trasa povede po silnici II/120 přes Vrchotice sil.č. III/1205, Šanovice sil. č. III/1221 do Sedlce. Délka objízdné trasy je cca 9km. Zcela uzavřeno bude Vítkovo náměstí v Prčici a most Karla Burky. Uzavírky budou řádně označeny dopravním značením. Omezení rychlosti na 70 a 50km/hod. v době od 8,30 do 21 hodin očekávejte na silnici I/3 u Miličína. Budete zde potkávat pochodníky. I zde budete upozorněni dopravním značením PŘECHOD ÚČASTNÍKŮ DÁLKOVÉHO POCHODU PRAHA-PRČICE. Stanoviště kyvadlové autobusové dopravy na nádraží Heřmaničky bude opět situováno na prostranství u kapličky na křižovatce silnic II. třídy směrem na Heřmaničky a Divišovice na okraji Prčice. Děkujeme všem občanům města Sedlec-Prčice i návštěvníkům za trpělivost a prosíme, abyste v den pochodu respektovali veškerá dopravní značení, která budou na trase přechodně umístěna, a dbali pokynů pořadatelů. Na bezpečnost a dodržování předpisů bude i letos dohlížet Policie ČR. red

7 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 7 Potřeboval klid na učení, nakonec zůstal natrvalo MUDr. Ondřej Bažant je už dvacet let praktickým lékařem v Sedlci-Prčici. To jsem měl ještě nějaké vlasy, říká s úsměvem o dobách, kdy u nás začínal. MUDr. Ondřej Bažant a sestra Marcela Vostoupalová v ordinaci, foto A. Valsová Dvacet let z hlediska historie jen nepatrný zlomeček, v lidském životě ale jedna důležitá životní etapa. A když jde navíc o dvacet let lékařské praxe, nabývá tato číslovka ještě hlubšího významu. Kolik jen za tu dobu prošlo jeho rukama pacientů, kolik jich viděl odcházet na věčnost a naopak, kolika pacientům za těch dvacet let pomohl, postavil je zpět na nohy, jak se říká nalil novou šťávu do žil? , jak praví sedlecká kronika, odešel do důchodu tehdejší sedlecko-prčický obvodní lékař doktor Kymla. To už s ním ale cirka dva roky praxi sdílel i jeho mladší kolega. 1. dubna 1992 převzal MU- Dr. Ondřej Bažant z Votic doktorskou štafetu a stal jediným praktickým lékařem v Sedlci-Prčici. Jak se dívá na uplynulých dvacet let, co mu léta prožitá v tomto údolí dala a naopak, co tomuto údolí dal on? Především vás musím trochu poopravit. Nestal jsem se naštěstí jediným zdejším praktickým lékařem. Podařilo se mi tehdy přemluvit doktora Zdráhala z Votic, aby převzal pacienty po doktoru Kymlovi. Ukázalo se, že to byla více než dobrá volba. A kolik vám tehdy bylo let? Podle toho, že jsem měl ještě nějaké vlasy, tak asi čtyřicet. Tedy už žádný zajíček. Jak se to vlastně přihodilo, že jste přišel právě sem, do našeho ďolíčku? To je taková věc, která mě znovu a znovu fascinuje. Kolik křižovatek a náhod předcházelo tomu, že se člověk nachází tady a teď. Potřeboval jsem tehdy klid na učení před druhou atestací z interny, a tak jsem začal sloužit v LDN v Prčici. No a jednoho podzimního odpoledne, když jsem vyjel z lesa pod Loudilkou, otevřela se přede mnou ta krásně vybarvená mísa. Zrovna den předtím jsem náhodou četl inzerát, že se hledá lékař na středisku v Sedlci- -Prčici. A bylo to tím, jak se tu říká. Vzpomínáte si na úplné začátky tady? Určitě vzpomínám. Všechno mi trvalo dvakrát tak dlouho než dneska, protože jsem skoro žádného pacienta neznal a taky jsem se ve všem hrabal moc do hloubky. Naštěstí mi hodně pomohly zdejší sestřičky Dáša Dvořáková a Zdena Müllerová, které pacienty znaly a měly se mnou trpělivost. Vaše specializace je internista, k nám jste přišel nabit zkušenostmi z kliniky, ale venkovská praxe, to je přece jen trošku něco jiného? Já jsem celkem věděl, do čeho jdu, protože když jsem předtím pracoval na Šumavě ve Vimperku, skoro rok jsem zastupoval v nejzapadlejších venkovských štacích. Dobrý vesnický lékař se prý pozná také podle toho, že zná všechny své pacienty jménem. Jak jste se s tím vypořádal vy? Myslím, že znám z těch více než dvou tisíc pacientů jména většiny z nich. Dokonce i Pištěky, a dokonce i s přezdívkami! Ale je pravda, že poslední dobou to není už tak skvělé, že by se už o slovo hlásil ten pán od A? Mám na to ovšem určité triky, jak si jméno připomenout, ale ty vám neprozradím. Zvyšuje se životní úroveň, kvalita lékařské péče i zdravotní osvěta, stůněme proto méně? A změnily se zdravotní problémy současných pacientů od těch před dvaceti lety? Určitě se hrozně moc změnilo, ani nemůžu vyjmenovat, co všechno. Uvedu jen několik příkladů. Třeba v kardiologii se objevily úplně nové léky na léčbu vysokého krevního tlaku a zvýšených krevních tuků, které radikálně zlepšují a prodlužují život spoustě pacientů včetně těch mých. Novými metodami léčby akutního infarktu myokardu přežívá skoro desetkrát více pacientů než dříve. Nejen přežívá, ale většina se jich vrací do aktivního života. V tomto jsme opravdu na jednom z nejlepších míst na světě. Dále kloubní náhrady zkvalitňují řadě lidí život. A často ho i zachraňují, když si třeba osmdesátiletá babička zlomí nohu v krčku, už jí druhý den operují a za 14 dní chodí. Dříve by ležela a čekala na konečný zánět plic. Ohromný pokrok udělala také onkologie. Divila byste se, kolik lidí kolem vás má za sebou léčbu rakoviny a řada z nich je dnes zcela vyléčena. Toto bylo jen pár příkladů. Na druhé straně je ale jasné, že toto vše stojí hrozně moc peněz, několikanásobně více, než stála zdravotní péče před dvaceti lety. Samozřejmě, některých nemocí přibývá, ale to je zejména proto, že je umíme lépe najít a také proto, že se lidský život prodlužuje a čím je člověk starší, tím je postižení některou nemocí pravděpodobnější. Je vztah lékař pacient stále stejný, nebo shledáváte, že jak se postupně mění společnost, mění se i tento vztah? To je také jedna z věcí, která se výrazně mění. Dlouhodobě probíhá proces změny od tzv. paternalistického vztahu mezi lékařem a pacientem, kdy se lékař chová jako otec, k vztahu tzv. partnerskému, kdy jsou si oba rovni. Právě v posledních letech se tato změna výrazně urychlila a je to podle mě dobře, i když vím, že mezi rozumnými lidmi mají oba přístupy svoje výhody a nevýhody. Je dobře, když se pacient může na cokoli ptát a hlavně, když mu můžeme vše potřebné sdělit. Vzpomeňte, jak to bylo s oznamováním vážných diagnóz, včetně rakoviny. Ale obávám se, že se nyní to kyvadlo zhouplo až příliš na druhou stranu. Přehnané uplatňování tzv. pacientských práv nám může zabírat příliš mnoho času a může docházet k zbytečnému napětí mezi lékařem a pacientem. Rovněž to může výrazně prodražit lékařskou péči, jak to vidíme třeba v USA. Dokážou vás ještě po těch dvaceti letech něčím vaši pacienti překvapit, a to jak v dobrém, tak i špatném? No aby ne, když denně ošetřím tak 40 až 50 lidí a každý člověk je jiný. Někdy někomu zachráníte život a on si jde stěžovat a jiný vám děkuje, ani sám nevíte za co. I lékař je jen člověk, co když přijdou bolístky na něj? Zrovna teď mě bolí nos, který jsem si nechal operovat kvůli špatnému dýchání. Jinak mám vyšší tlak a cholesterol. Náhodou užívám poctivě. Oni doktoři málokdy stůňou normálně a navíc jsou buď hypochondři, nebo naopak na svoje zdraví moc nehledí. Co by byl lékař bez své sestřičky? Zoufalý. Sestra je pro mě opravdu moc důležitá. Já jsem měl na sestry většinou štěstí, ať to byla Dáša Dvořáková, Zdena Müllerová nebo nyní Marcela Vostoupalová. Myslím, že s Marcelou se dobře doplňujeme a máme docela efektivně rozdělené svoje práce a role. Je pro mě více pracovní partnerkou než zaměstnankyní. Ale je štěstí, že můžeme sedět každý v jiné místnosti. Zejména starší lidé mají ještě zažito, že bez úplatečku k lékaři nechoď. Taková ta domácí vajíčka, švestičky ze zahrádky, balíček kafe, bonboniéra ale i obálka s penězi Co je to úplatek? Něco za něco. No, určitě jsem někdy něco dostal, ale nikdy jsem po nikom nic nechtěl, nic jsem za něco nikomu neslíbil a snažím se nikomu nedávat více péče. Opravdu od nikoho nic nechci! Konfliktům se při tolika lidech nevyhnete, můžete jenom snížit jejich pravděpodobnost. Navíc, tady jsou naštěstí v naprosté většině milí, přátelští a uznalí lidé. To ovšem moc ráda slyším a naše čtenáře taková chvála jistě také potěší. Vaše ordinace zažila mnoho smutných okamžiků, ale na druhou stranu jistě i řadu pořádně veselých?! Jejda, to víte, že ano. Ale bohužel ty nejveselejší podléhají lékařskému tajemství. Některé příhody nevyprávím ani doma manželce, a to je lékařka! Musím se jim smát sám. Připravila Alice Valsová

8 8 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 Krásné Velikonoce v Lidkovicích I letos jsme v Lidkovicích prožili krásné velikonoční svátky, a to i přesto, že ještě den před pomlázkou padal sníh. Velikonočnímu pondělí ale počasí přálo a koledníky provázel nejen hlahol a veselí, ale i sluníčko. V naší vesničce se letos sešlo opět hodně dětí i dospělých. Všichni byli vyzbrojeni dobrou náladou i pořádnými pomlázkami. Postupně jsme navštívili dům od domu a všude jsme byli mile přijati. Děti odříkaly koledy a za ně dostaly spoustu dobrot. Ale ani my dospělí jsme nepřišli zkrátka. Sousedi nás pohostili chlebíčky, velikonoční nádivkou, koláčky, ale i něčím ostřejším na zahřátí tomu nikdo neodolal. Jak už to ke správné pomlázce patří, panovala bezvadná nálada, a tak se ani nikomu nechtělo domů. Sešli jsme se proto po koledě ještě pod Na Vyšehrádku to žije V úterý od 15 hodin se uskutečnilo neformální setkání občanů místní části města Jistebnice, které se říká Vyšehrádek. Během příjemného sousedského setkání byla u rybníka Nečistota vztyčena vlajka, spuštěna stejnojmenná loď, odhalen nový informační panel a otevřeno odpočinkové místo pro cyklisty, turisty i místní občany. O úpravu místa se postarali místní občané, na vznik infopanelu i odpočívadla přispělo Město Jistebnice a Společenství obcí Čertovo břemeno. Posezení s infopanelem si vybudovali místní na Vyšehrádku sami Malí lidkovičtí koledníci... naší lípou, poseděli tu, zasmáli se a naplánovali jsme si program na nejbližší období. Brzy nás čeká pálení čarodějnic, stavění májky a také Název Vyšehrádek je zřejmě odvozen od nedalekého vrchu zvaného Vyšehrad, kde dnes stojí novorománská kaple sv. Máří Magdaleny z roku Byla postavena na místě dřevěného kostelíka založeného v 1. polovině 14. století Petrem z Rožmberka. Traduje se, že na tomto návrší stávalo kdysi hradiště, ale dosavadní archeologické výzkumy tyto domněnky nepotvrzují. V sousedství kaple je v 17. století doložena poustevna. Žil v ní jistebnický měšťan Matěj Dušek, jenž se vzdal světského života. Území mezi kaplí a Jistebnicí je v mapách dodnes pojmenováno a místně nazýváno jako Zdařilé dílo se nakonec společně i oslavilo V Červeném Újezdě budou mít opravenou hasičskou klubovnu Již v květnu roku 2011 proběhla šestá výzva pro odevzdání projektů v rámci Programu LEADER, který administruje občanské sdružení MAS Krajina srdce z Mladé Vožice. Obec Červený Újezd tehdy do opatření číslo 10 (Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů) předložila svůj projekt Konečně prostor, kde se můžeme společně scházet a uspěla. Projekt byl podpořen částkou ve výši ,- Kč, obec se podílí částkou ve výši ,- Kč a celkem zde bude proinvestováno ,- Kč. Stavební úpravy začaly v únoru letošního roku a skončí nyní v květnu. Cílem projektu bylo změnit vnější i vnitřní podobu budovy hasičského domu v Červeném Újezdu. Jde o obecní budovu v centru obce, kde se scházejí místní spolky hasiči, myslivci, ochotníci a široká veřejnost při společenských a kulturních akcích. Celkem zachovalou budovu kazila stará, nedělená a netěsnící okna z přestavby v osmdesátých letech. Vnitřní společenské a sociální prostory byly ve velmi neutěšeném až havarijním stavu vzniklým dlouholetou absencí stavební a technologické údržby. Před budovou, kde je veřejné prostranství s malým hřištěm, nebyla možnost posezení... a velcí lidkovičtí koledníci jarní brigáda, při které po zimě opět zvelebíme naši vesničku. V Lidkovicích jsme dobrá parta a vždycky se těšíme, až se zase sejdeme na další společné akci. Jitka Janoušová, Lidkovice niva Vyšehradská. Předměstí Jistebnice s názvem Vyšehrádek se připomíná již roku Za rybníkem Nečistota a potokem Cedron se nachází nejstarší a nejvýznamnější objekt Vyšehrádku mlýn s názvem U Zlaté kotvy. V průběhu staletí vlastnily mlýn významné jistebnické rody, mj. rod Sosnů a Jechů, podle nichž je v mapách mlýn nazýván Sosnovským nebo Jechovským. V roce 1900 byl původně přízemní mlýn přestavbou navýšen a v roce 1929 ho další majitel Vilém Berger upravil do současné podoby moderního mlýna tzv. amerického typu. Při úpravách došlo k odstranění původního vodního kola o průměru 3,75 m, které bylo nahrazeno dvěma Francisovými turbínami. Ty poháněly mlýnské stroje a zároveň vyráběly elektřinu pro osvětlení. Strojovna mlýna měla ještě záložní motor na dřevoplyn. Po roce 1948 byl mlýn znárodněn a veškeré technologické zařízení mlýna bylo postupně zlikvidováno. Původním majitelům byl mlýn vrácen v restitucích po roce Další jistebnický mlýn s názvem Valcha stával dříve na konci současné zahrádkářské kolonie. Mlýn byl v roce 1949 zbourán, ale dodnes jsou zde patrné základy bývalé stodoly a staré lipové stromořadí vedoucí od mostu přes potok Cedron směrem k bývalému mlýnu. Okolí malého rybníka s názvem Nečistota je udržováno místními obyvateli. Text a foto Zdeněk Sedláček pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno Stav klubovny před zahájením oprav a zeleň byla tvořena nevhodným živým plotem ze smrkového porostu. Co se zde během realizace projektu odehrálo? Došlo k výměně všech oken a dveří, celkové úpravě interiérů (omítky, stropy, podlahy a dlažby), byla opravena elektroinstalace, osazeno nové osvětlení a kompletní úpravou prošlo sociální zázemí. Do klubovny hasičského domu bylo koupeno 24 no- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí pokračování na str. 9

9 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 9 dokončení ze str. 8 vých židlí, 6 stolů a krbová kamna, na venkovní prostranství před budovu byly instalovány 4 lavičky, posezení a venkovní krb. Živý plot ze smrkového porostu byl odstraněn a byl zde vysazen živý plot s druhově vhodnější zelení. Součástí klubovny je i trvalá expozice o historii a současnosti obce. Na čtyřech panelech jsou informace o historii všech osad Červeného Újezdu, o kulturních památkách na území obce a o místních spolcích. Na vzniku výstavní expozice se podíleli zástupci obce, místní občané (Věra Zoulová a Zdeněk Zub) a zájmové spolky (Sbor dobrovolných hasičů Červený Újezd, Myslivecké sdružení Skalice - Červený Újezd, občanské sdružení Oujezdáček a občanské sdružení Villa Vallila). Děkujeme. Projekt Konečně prostor, kde se můžeme společně scházet byl podpořen Místní akční skupinou Krajina srdce z Fiche č. 10 III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů a byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Foto a text Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno Prostor klubovny v průběhu oprav Peníze z MAS Krajina srdce pro vaše projekty! Místní akční skupina Krajina srdce připravuje vyhlášení celkem pěti výzev pro realizaci projektů různých subjektů obcí, neziskových organizací, podnikatelů či zemědělců. Příjem projektů bude sice probíhat až 10. a 11. září 2012, ale příprava projektových záměrů bývá obvykle značně náročná a je nutno doložit mnoho povinných příloh. Budou vyhlášeny následující opatření: Opatření č. 1: Využití ploch trvalých travních porostů Žadateli mohou být: fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě; podnikatelské subjekty, které jsou z převážné většiny vlastněny zemědělskými prvovýrobci. Maximální částka projektu je ,- Kč a míra dotace činí 40, 50 a 60 % (dle velikosti podniku). Dotaci lze využít na údržby ploch trvalých travních porostů, zavedení a rekonstrukci zařízení a technologií pro pastevní odchov hospodářských zvířat, výstavbu a rekonstrukci prostorů pro skladování sena a doplňkově také na podporu chovu včel (tj. méně než 50 % nákladů projektu). Opatření č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí Žadateli mohou být: obce; svazky obcí; občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy; zájmová sdružení právnických osob; církve a jejich organizace. Maximální částka projektu je ,- Kč a míra dotace je 90 %. Dotaci lze využít na rekonstrukci kapliček, křížových cest, zvoniček, smírčích křížů, božích muk, pomníků obětem válek, bust či soch slavných rodáků, pamětních desek, památníků, kašen, historických mostů, studen apod. Dále lze z tohoto opatření doplňkově podpořit založení nových a údržbu stávajících ploch veřejné zeleně a veřejných prostranství včetně zakoupené zahradní techniky na její údržbu (více než 50 % všech nákladů musí být vynaloženo na opravy sakrálních staveb). Opatření č. 4: Zlepšení stavu obecní infrastruktury Žadateli mohou být: obce; svazky obcí; občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy; zájmová sdružení právnických osob; církve a jejich organizace. Maximální částka projektu je ,- Kč a míra dotace je 90 %. Dotaci lze využít na zlepšení technického stavu, výstavby a rekonstrukce autobusových zastávek a stanic veřejné hromadné dopravy (pouze zděných nebo dřevěných). Také bude podpořena rekultivace starých úvozových cest. Opatření č. 6: Území zpřístupněné účastníkům CR Žadateli mohou být: obce; svazky obcí; podnikatelé v cestovním ruchu (nezemědělci); občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti; nadace O zimě a jaru a tak trochu i o počasí Také vás vždycky překvapí moudrost přírody? Jak si umí poradit se všemi záludnostmi, které jí počasí nachystá? No řekněte, čekali byste v dubnu, kdy paní zima dělala naschvály a nechtěla předat vládu nad počasím mladému, nezkušenému jaru, že se již na konci dubna budeme opalovat a vše bude svěží, zelené a kvetoucí? Vždyť nechybělo málo a i Velikonoce byly na sněhu. Příroda se dlouho nemohla ze spánku probrat, a když už, už chtěla procitnout, zima jí udělila ledovou ťafku. Derby se blíží V neděli, na Boží hod velikonoční, proběhla první koordinační schůzka přípravného výboru Derby. V tento sváteční večer se sešli oba hejtmani Luboš Chozé Kukačka a Honza Vodňanský, starostka města Mirka Jeřábková, duchovní otec Derby Pavel Dejmalík a koordinátorka Alice Valsová. Měli toho ten večer hodně k projednání, ale jako první bod bylo zařazeno posouzení návrhu na vznik nové disciplíny. Na organizátory Derby se během loňského podzimu obrátili místní automobiloví fandové s myšlenkou zařadit na program Derby 2012 Jakoby zima chtěla jaru říci: Tak si tedy panuj, jestli to zvládneš. Ale pamatuj, můžu se kdykoliv vrátit, a pak se těš! Proto jsme také téměř celý duben doslova tahali pupeny na svět a každý zelený lísteček si málem zasloužil chvalozpěv. A to už nemluvím o zatažené obloze, sychravých dnech a studených nocích, virózách a špatné náladě. Ale nakonec boj s mladým, svěžím a energií nabitým jarem unavená zima přece jen vzdala a výsledkem byl ten neuvěřitelný kotrmelec na konci také soutěž autoveteránů. Nápad oslovil jak Pavla Dejmalíka, tak i oba hejtmany, kteří uvítali nadšení a osobní nasazení propagátorů nové soutěže. Zástupci města však měli k návrhu několik zásadních připomínek: Aby se mohla nová soutěž na program Derby zařadit, budou muset její organizátoři zajistit maximální bezpečnost soutěžících a nadační fondy; zájmová sdružení právnických osob. Maximální částka projektu je ,- Kč a míra dotace je 90 %. Dotaci lze využít na rozšíření a obnovu sítí naučných a tematických tras, budování míst dalekého rozhledu, rozhleden a odpočinkových míst. Opatření č. 10: Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů Žadateli mohou být: obce; svazky obcí; občanská sdružení; obecně prospěšné společnosti; nadace a nadační fondy; zájmová sdružení právnických osob; církve a jejich organizace. Maximální částka projektu je ,- Kč a míra dotace je 90 %. Dotaci lze využít na zajištění vhodných prostorů (kluboven, kulturních domů, ), které jsou využívány pro aktivity místních obyvatel a spolků, pro aktivity společenského, sportovního a kulturního charakteru. V rámci předkládaných projektů je také doplňkově podporována realizace stálých výstavních expozic. Všechny potřebné formuláře (Metodické pokyny, elektronické formuláře Žádostí o dotaci a formuláře povinných příloh) k jednotlivým opatřením budou k dispozici na internetových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení. K jednotlivým opatřením budou také organizována odborná školení. Můžete využít i osobní konzultace v kanceláři MAS Krajina srdce v Mladé Vožici tel: Zdeněk Sedláček, pečovatel-poradce Společenství obcí Čertovo břemeno dubna. Během několika mála dnů se svět změnil, nudnou hněď vystřídala svěží zelená i další pestré barvy a vůně zalily krajinu. Vrcholem pak byly první květnové dny. Takový První máj snad nebyl ani v legendárním roce 1945! Ať už jste Svátek práce oslavili prací, nebo jen sladkým lenošením a užíváním si, jistě vám sluníčko a teplo dělalo radost. A jen malý čertík tam někde vzadu v hlavě říkal: Jen aby to nebyly poslední letní dny a v červenci a v srpnu jsme se nemuseli balit do svetrů a kabátů! Alice Valsová i přihlížejících diváků a v neposlední řadě nalézt i vhodný prostor v rámci správního území města. Jak si průběh soutěže představují a co a v jakém rozsahu dokážou zajistit, nastínili při schůzce organizátoři soutěže Zdeněk Opplt, kapitán Sedlce Jakub Kořán a kapitán Prčice Milan Tábořík. A na pokračování na str. 10

10 10 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 dokončení ze str. 9 sklonku dubna přišla dobrá zpráva: prostor se po mnoha peripetiích nakonec zajistit podařilo, pokud budou ještě dodrženy i další podmínky Města tedy že organizátoři zajistí bezpečí soutěžících i diváků, pak se můžeme těšit na krásnou novou soutěž s názvem Autorodeo. Na schůzce se řešily i připomínky k předešlému ročníku. Na jejich základě bychom se chtěli vrátit k již osvědčené formě volejbalové soutěže, tedy oddělené zápasy žen a mužů. I ve fotbale se pokusíme sestavit více mužstev alespoň tým žáků, tým dospělých a tým internacionálů. Rádi bychom rovněž vrátili na Derby kulečník a oblíbenou soutěž dětí. Už nyní proto prosíme ochotné dobrovolníky, kteří by při přípravě této disciplíny chtěli pomoci, potažmo soutěžit, zejména pak na prčické straně, nechť se ozvou svým hejtmanům, případně jejich zástupcům. Další přípravná schůzka Derby se konala 28. dubna, opět za přítomnosti obou hejtmanů, Pavla Dejmalíka, Mirky Jeřábkové a Alice Valsové. A svitla i nová disciplína. Vymyslel ji Pavel Dejmalík a nese příznačný název: Deváťáci. Myšlenka je prostá, zástupci deváťáků by si to spolu rozdali při večerním finále. Vzhledem tomu, že den předem je čeká rozloučení s povinnou školní docházkou, se svou milovanou školou a učiteli, a to se vším, co k takovému loučení patří, jistě se máme na co těšit. Pavel Dejmalík trochu tajuplně slibuje výbornou zábavu i napínavou soutěž. A proč zrovna deváťáci? Na těchto mladých lidech bude za pár let záležet, zda se myšlenka Derby udrží a bude žít dál, nebo zda zanikne. Je načase začít si vychovávat své následovníky a jak jinak než tím, že je zapojíme do hry?!, míní Pavel Dejmalík. A do třetice je tu nápad na ještě jednu disciplínu. Přišli s tím mladí a soutěžilo by se v něčem, co znali už naši rodiče, hrávali jsme to i my a jak je vidět, líbí se to i našim dětem ve stolním fotbálku. Vše je zatím ještě v plenkách, proto vyzýváme všechny borce, kterým tento sport učaroval, nechť se ozvou hejtmanům. Zatím se dávají dohromady týmy i pravidla. Pokud tedy vše vyjde, a my věříme, že ano, pak se můžete těšit na tři zbrusu nové disciplíny, přijde ale i řada dalších vylepšení, úprav a organizačních změn, aby Derby Sedlec versus Prčice zůstalo pestré a pro všechny atraktivní. V příštím čísle Našeho domova přineseme již kompletní program Derby, proto žádáme kapitány soutěží, aby jakékoliv změny včas nahlásili hejtmanům. Po uzávěrce (1. 6.), by již odhlášení soutěže znamenalo kontumaci výsledku a jistou ztrátu bodu. Alice Valsová Přehled kapitánů jednotlivých soutěží SPOLKY Proběhlo námětové cvičení okrsku Sedlec-Prčice V sobotu 14. dubna 2012 od 10 hodin proběhlo za účasti sborů dobrovolných hasičů Sedlec, Prčice, Kvasejovice a Nové Dvory námětové cvičení se zaměřením na netradiční dálkovou dopravu vody a se simulovaným požárem. Organizátoři vybrali lokalitu u osady Uhřice s nedalekým kopcem Hůrka. Každé družstvo mělo za úkol zajistit dopravu vody až k požářišti, tedy na Hůrku. Místo přírodních zdrojů vody pro zásah byla použita cisterna T 148 Cas 32 sboru Sedlec a dvou kádí k přečerpávání vody. Na prvním úseku pracovaly sbory Sedlec a Kvasejovice. Jejich úkolem bylo provést sací a dopravní vedení k doplnění první nádrže pro další sbor, kterým byl sbor Prčice. Členové této jednotky opět zajistili pomocí stříkačky PS 12 sání a dopravní vedení k další nádrži. Na posledním úseku sbor Nové Dvory opět za pomoci stříkačky PS 12 provedl sací, dopravní a útočné vedení na likvidaci simulovaného požáru. Jejich úkolem byl i průzkum ohnisek požáru a následné uhašení. Všechna družstva si vyzkoušela pomocí povelů jak dopravu vody, změnu dopravování vody, výměnu hadic při případné poruše vedení, tak zkracování nebo prodlužování vedení od prvního zdroje vody až k ohnisku požáru. Tento nácvik se ukázal jako velmi přínosný, neboť běžné vedení dosahuje cca 60 m, ale v nepřístupném terénu může dosahovat až 400 m. Proto simulace zásahu byla připravena pro tuto možnou eventualitu. Na závěr cvičení proběhla instruktáž ze zdravovědy. Zúčastnění hasiči si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci při poranění horních nebo dolních končetin osob a případnému šoku zraněných při požáru. Toto námětové cvičení splnilo svůj účel. Požáry se nezřídka stávají v nepřístupném terénu, kde není Co jste, hasiči, co jste dělali? Vážení čtenáři, více než rok jsme se spolu pravidelně setkávali u rubriky, která dokumentovala historii i současnost jednotlivých hasičských sborů okrsku Sedlec-Prčice. Navštívili jsme společně 15 osad a vždy položili jedinou otázku: Co jste, hasiči, možné využít těžkou techniku a blízký vodní zdroj. I v takové situaci si musí umět hasiči poradit a být schopni zasáhnout. A že to lze, jsme si vyzkoušeli na tomto námětovém cvičení. Chtěl bych poděkovat SDH Sedlec za přípravu a dokonalou organizaci. Dík patří i ostatním hasičským sborům, které se účastnily společného cvičení. Doufám, že příště se těchto námětových cvičení zúčastní více hasičů, protože o tom hasičina je, o spolupráci lidí, kteří zachraňují majetek i životy a zdraví svých spoluobčanů. Tomáš Seidel, velitel okrsku Sedlec-Prčice JPO II Sedlec děkuje touto cestou MUDr. Ondřeji Bažantovi za provedení zdravotních prohlídek. Tomáš Seidel, velitel JPO II Sedlec co jste dělali?. Ze všech zveřejněných příspěvků byla zřejmá hrdost současníků na historii svého sboru; někde schraňují a opečovávají starou hasičskou techniku, ve většině sborů pak jako vzácný poklad střeží sborovou kroniku. Kolik práce (dobrovolné a poctivě odvedené) je v těchto kronikách popsáno, kolik bývalých členů je na zažloutlých fotografiích navždy zachyceno! Ve většině případů sborový život běží dál. Neříkám, že by všude bylo vše idylické, mnohde chybí čas, lidi nebo i chuť, ani peněz není na rozdávání, ale když jde o věc, hasiči dokážou táhnout za jeden pokračování na str. 11

11 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 11 dokončení ze str. 10 provaz. Prokázali to při povodních v roce 2002, při několika ničivých požárech, při likvidaci následků vichřic, při mnohých dobrovolných brigádách nebo při nejrůznějších společenských, sportovních či kulturních akcích. Jen v jediném případě se nepodařilo příspěvek připravit, veletínský spolek je už skutečně v zániku. Škoda, ale i takový je život. Spolky vznikají a někdy i zanikají. O poslední slovo, jakési zhodnocení cyklu, jsem požádala starostku města Miroslavu Jeřábkovou: Sbory dobrovolných hasičů patřily a patří, a to nejen na našem území, k nejvýznamnějším občanským sdružením a spolkům, které kdy vznikly. Jejich prvotním úkolem byla a je ochrana životů a majetku občanů i ostatních subjektů. Svou prací a nasazením za desítky let činnosti pomohly nevyčíslitelné řadě lidí, uchránily nemalé hodnoty a členové SDH patřili a patří k těm, na které se obracíme v případě mimořádných událostí, jako jsou požáry, nehody, povodně V průběhu let se ale náplň činnosti hasičských sborů měnila. Staly se základním prvkem kulturního, sportovního a společenského života ve městě i na vesnicích. Bez našich hasičů si už málokdo představí oslavu Ddne dětí, Dne matek, plesy, sportovní utkání Jsem přesvědčena, že mimo všech nej, kterými oplývá náš region, se můžeme pyšnit také počtem fungujících sborů dobrovolných hasičů, a hlavně členy těchto sborů, lidmi, kteří ve svém volném čase, bez nároku na jakoukoliv odměnu pracují pro nás všechny. Jsou to muži a ženy, kterým záleží na jejich obci, lidech kolem, dětech a dokazují to svou nezištnou aktivitou. Právě tito lidé, mimo uvedených kulturních a sportovních akcí, přikládají ruku k dílu při údržbě svého okolí, úklidu veřejných prostranství, při opravách obecního majetku. Tito lidé jsou solí země a proto si jich važme. Jsem velice ráda, že měsíčník Náš domov přiblížil v cyklu Co jste, hasiči všech patnáct fungujících sborů a jsem hrdá, že členové a členky těchto sborů jsou našimi občany. Zároveň jim alespoň touto cestou děkuji nejen za sebe, ale i za občany našeho města, za vše, co pro nás dělají. Připravila Alice Valsová Z KULTURY Na správné adrese Již tento měsíc, v pátek 25. května od 19 hodin se v kulturním sále Základní školy Sedlec-Prčice můžete těšit na další skvělé divadelní představení hru s názvem Na správné adrese plnou komických zápletek, nečekaných zvratů, brilantních dialogů a výborných hereckých výkonů z pera francouzského dramatika Marca Camolettiho. Přijede s ní nám již dobře známá divadelní společnost Háta a její herecké hvězdy. Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Soužití žen takto rozdílných profesí a zejména temperamentů není zrovna jednoduché, všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci čtvero mužů nejrůznějšího ražení se brzy dostaví, ale samozřejmě, jak už to v komediích bývá, zrovna ve chvíli, kdy není doma ta správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, dobře známá i z našich novin, dorozumění ještě více komplikuje. A tak sledujeme složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, ale chtějí se po nich prapodivné věci. Že si nakonec všichni přijdou na své, je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně asi představovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem. V režii Marie Lorencové se můžete těšit na populární herce Martina Zounara, Lucii Zedníčkovou nebo Adélu Gondíkovou, Veroniku Jeníkovou, Vladimíra Čecha a další. Na správné adrese hrajeme v pátek 25. května od 19 hodin v divadelním sále ZŠ Sedlec-Prčice. Vstupenky v ceně 180 korun jsou k dostání na IC v Prčici, nebo je zakoupíte před představením. Neváhejte a přijďte na brilantní komedii v podání známých herců. A. Valsová, foto internetové stránky div. společnosti Háta Francouzskou cestou do Santiaga de Compostela Na pátek 18. května jsme pro všechny dobrodruhy a milovníky dálek připravili další z Večerů pro zahřátí v Ateliéru Prčice s cestovatelskou tematikou. Naším hostem bude tentokrát Ivana Vachalcová odvážná mladá žena, která se rozhodla podniknout pěší pouť na známé španělské poutní místo Snatiago de Compostela, a když už byla na cestě, podívala se i jinam. Starověkou poutní cestou do Compostely putovaly v dřívějších dobách miliony lidí z celé Evropy. Jejich putování začínalo u zápraží domovů, kde žili. Tehdy byla hnací silou touha vyhledat hrob svatého Jakuba a mnozí lidé konali cestu jako pokání nebo aby si vyprosili pomoc v těžké životní situaci. Proč dnes stále ještě tolik lidí láká vydat se na pouť v pravém slova smyslu? Na to jsem se snažila najít odpověď a dne 13.května 2011 jsem se vydala z francouzského městečka Saint-Jean-Pied de Port Na mostě k Portomarin přes Pyreneje do Santiaga de Compostela, říká Iva. Má cesta však vedla ještě dále, až na samý konec světa mys Finisterre u Atlantiku. Chtěla jsem na vlastní kůži zažít, co znamená mít v nohách téměř 900 km, poznat krajinu mně do té doby neznámou z této pěší perspektivy. Pro putování jsem zvolila francouzskou cestu, která vede průsmykem přes hory a je jednou z nejznámějších tras. Při přípravě na tuto cestu jsem se setkala s panem profesorem, který šel poutní cestu po jednotlivých etapách v průběhu šesti let. Dal mi dobrou radu, nachodit 200 km před samotnou cestou. V té době zbýval do mého odletu měsíc. Začala jsem chodit pěšky každý den 6 km do práce v krajině České Sibiře. Má cesta začala právě tady. Přijměte pozvání vypravit se spolu se mnou za vzpomínkami mého putování do Compostely. Čeká vás procházka sedmi provinciemi Španělska: Navarrou, La Riojou, Burgosem, Palencií, Leónem, Lugem a La Coruňou. Poslechnete si příběhy lidí, které jsem pokračování na str. 12

12 12 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 dokončení ze str. 11 na této cestě potkala a nahlédnete, o čem je dnes poutní cesta. Možná dostanete chuť vydat se nejen na velkou cestu jako já, ale i na cestu po Vaší malebné krajině, ve které žijete. Určitě to stojí za to. Kdo mnoho viděl, má o čem vyprávět, jak je psáno v jednom žalmu. Ale to, co vás nejvíce překvapí, najdete po návratu doma, za humny. Tolik o své pouti Ivana Vachalcová. Já jen podotýkám, že akce se koná v předvečer pochodu Praha-Prčice, tedy 18. května od 19 hodin tradičně v Ateliéru Prčice, na jejím pořádání spolupracuje Ateliér Prčice, Město Sedlec-Prčice a Český Merán o.p.s. Vstupné činí symbolických 30 korun. Jste všichni srdečně zváni. Na besedu bude v červnu navazovat výstava fotografií na infocentru v Prčici. Alice Valsová, foto Ivana Vachalcová Do konce května můžete na infocentru v Prčici zhlédnout výstavu fotografií sedlčanského klubu FotoFlegmatici. Výstava je výřezem celoroční práce 12 sedlčanských amatérských fotografů, kteří v Prčici vystavují již počtvrté. Kalendárium na květen zemřel Karel Ptáčník, původně úředník, záhy novinář a spisovatel. Bylo mu 80 let. Po úspěchu jeho prvního románu Ročník jedenadvacet v r. 1956, podle kterého byl o rok později natočen film, se stal redaktorem měsíčníku Květen, pak přešel do sekretariátu Svazu československých spisovatelů. V roce 1968 se postavil na stranu reformátorů, kteří chtěli budovat socialismus s lidskou tváří, a za to jej postihl zákaz publikování. Ten byl pak zrušen v polovině 80. let byla v Rakousku (a tedy i v Čechách), za vlády Františka II., zrušena doživotní vojenská služba. U pěchoty se zkrátila na deset let, u jezdectva na 12 let a u dělostřelectva na 14 let. Příslušníci inteligence a samozřejmě šlechty byli doživotní vojenské služby zproštěni. Mohli být odvedeni z trestu, ale existovala i možnost se vyplatit, kterou měl teoreticky každý odvedenec. Od r činilo výplatné 1500 rakouských zlatých. Obec Červený Újezd a občanské sdružení Oujezdáček oznamují smutnou zprávu. Dne zemřel pan Zdeněk Zub místní patriot, dlouholetý herec a režisér mnoha divadelních představení ochotnického divadla v Červeném Újezdě. Čest jeho památce začala v Tichomoří bitva v Korálovém moři. Byla to první bitva letadlových lodí, kdy se nepřátelská loďstva ani nezahlédla a veškeré ztráty způsobilo druhé straně pouze letectvo. Ačkoliv spojenecké ztráty lodí byly evidentně větší než japonské, podařilo se zabránit japonskému vylodění v Nové Guiney a tím přímému ohrožení Austrálie poprvé vyšly ruské noviny Pravda. Poutníci na cestě do Cirauqui Soutěž Našeho domova Květen měsíc lásky, ale také například pochodu Praha - Prčice. Květen vůbec přeje turistice a pohybu na čerstvém vzduchu. Svěží jarní travička, stále silnější slunce a rozkvetlá příroda lákají k toulkám pěším i na kole. A já jsem moc ráda, že k tomu inspiruje i naše soutěž. Ozvala se mi další čtenářka, která se prý se svou rodinou ráda naší soutěže účastní. A pokaždé, když jsou na vážkách, vyráží do terénu. Bylo tomu i v případě dubnové hádanky, kdy jsem vám nabídla obrázek z Bolechovic. Byly na něm kříž a zvonička z centra osady. Naše čtenářka tentokrát úkol nevyřešila, ale ozvalo se dalších 14 čtenářů, kteří správnou odpověď znali. Vylosovala jsem jednoho výherce, který již tradičně získává hrneček města. Je jím paní Veronika Beranová ze Sedlce. Gratulujeme. A nyní již ke květnové hádance. Zavítáme opět na jednu z našich osad, která se právem pyšní jedním naším nej. Součástí města Sedlec-Prčice se stala v roce 1976, do té doby byla samostatnou obcí, kde fungovala i škola. Naše foto pochází z centra osady, kde se nachází i zařízení zachycené na snímku a i jedna stavba naprosto typická pro tuto osadu. Tak už víte, co je předmětem naší dnešní hádanky? Vaše správné odpovědi již tradičně očekávám do konce měsíce na známých adresách a telefonních číslech, vylosovaný výherce opět obdrží hrneček s motivem města. red na ostrově Martinique v Karibském moři došlo k obrovské erupci sopky Mont Peléé, která zničila město Saint-Pierre. Od erupce v roce 1851 byla sopka tyčící se do výšky 1397 m n. m. v relativním klidu tvořila jen romantické panorama tehdejšímu výstavnému hlavnímu městu ostrova, které mělo přes 30 tisíc obyvatel. Katastrofa se ale nejméně dva roky předtím ohlašovala výrony plynů a občas i temným duněním v hlubinách země. V polovině dubna 1902 se už začaly projevovat neklamné známky obnovení sopečné aktivity a 5. května ze sopky vytekla láva, která zničila cukrovar nad městem. Ani to ale nevyburcovalo správu Saint-Pierre k nějakým záchranným opatřením, naopak uklidňovala obyvatele a pokračovala v přípravách voleb. To byl rozsudek smrti, až na vzácné výjimky, pro všechny obyvatele města a okolí. Obrovská erupce v noci ze 7. na 8. května vedla k chaotickému útěku obyvatel města do přístavu a na pobřeží, kde byla očekávána nějaká pomoc. V 7.50 hod. došlo k další erupci, vrchol sopky byl explozí rozmetán a z kráteru se vyvalilo obrovské množství žhavé hmoty. Jedna část v několika okamžicích stekla po svazích sopky, spálila město i jeho obyvatele a stačila přivést do varu vodu kolem pobřeží. Kdo nezemřel na místě, uvařil se v moři. Druhá část žhavé hmoty vystřelila k nebi a ve velké výšce se rozvila v klobouk, hodně podobný tomu, který mohli vidět lidé mnohem později při výbuchu atomových pum. Ani záhubou Saint-Pierre činnost sopky neustala. V říjnu toho roku začal z kráteru sopky neuvěřitelně rychle růst podivný věžovitý útvar. Hrozivě se vztyčující obrovitý prst byla silně viskózní láva vytlačovaná z jícnu sopky obrovskými tlaky v podzemí. U základny byl útvar široký kolem 100 m a dosáhl výšky téměř 400 m!!! V březnu 1903 se zřítil do kráteru. Sopka se poté na dalších 26 let odmlčela, poslední erupce, zdaleka ne tak katastrofální, byla zaznamenána v roce pokračování na str. 13

13 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 13 pokračování ze str zemřel v 67 letech Otto Šimánek, vyučený elektromontér, divadelní a filmový herec, který hrál v řadě komedií a pohádek. Nejznámější je jeho role pana Tau, kouzelné postavičky s buřinkou a deštníkem, ve filmovém seriálu a třech celovečerních filmech pro děti. O. Šimánek působil také jako pedagog na Pražské konzervatoři a DAMU zemřel Spencer Perceval, britský politik a toho času premiér. Bylo mu necelých 50 let a byl zastřelen osamělým atentátníkem. Je jediným britským předsedou vlády, který byl zavražděn začala druhá bitva o Charkov. Vojska Rudé armády, vyčerpaná po úspěšných obranných bojích u Moskvy, hnal do bitvy Stalin, přestože mu to někteří sovětští generálové rozmlouvali. Bitva trvala do 28. května, skončila totální porážkou Rudé armády, zajetím 170 tisíc sovětských vojáků a pro Němce otevřela cestu k útokům na Stalingrad a Kavkaz zemřel ve věku 68 let Emanuel Rádl, rodák z Pyšel, biolog, fyziolog, pedagog a filozof, který byl mezi prvními, kdo si všimli nebezpečí nacismu. Přednášel a publikoval desítky brožur a článků na aktuální společenská témata sociální a národnostní spravedlnosti, pojetí demokracie, proti rasovým teoriím a antisemitismu. Od roku 1935 byl těžce nemocný, zemřel v domácí izolaci zemřel August Strindberg, švédský dramatik a spisovatel. Bylo mu 63 let. Velkou pozornost si vysloužil v roce 1879 kriticko-realistickým románem z uměleckého a novinářského prostředí Červený pokoj. Rozruch a soudní žalobu za rouhání pak vyvolaly dva svazky povídek Manželství s velmi nekonformním pohledem na instituci manželství. Na počátku 20. století napsal sérii dramat ze švédské A tuhle znáte? Květen lásky čas, a tak vybírám jednu anekdotu o lásce. I když Chlápkovi se narodí už deváté dítě. Nervově to nevydrží a jde se do lesa oběsit. Vidí to zajíček, přijde k chlápkovi a ptá se: Jíš kšen? No jím. Na hlubo naštlouhanej? To ne. Ale to MUŠÍŠ! Chlápek si to rozmyslí a jde shánět křen. Jenže za rok přibude další dítě. A opakuje se i stejný scénář. Chlápek jde do lesa, už je tu i zajíček a ptá se: Jíš kšen? Jím. Na hlubo naštlouhanej? No jasně, dyť jsi mi to sám poradil. A ošolenej? Ne. Ale to MUŠÍŠ!! Chlapík jde tedy domů osolit si křen. Ale co čert nechce, za rok se mu opět narodí dítě, už jedenácté. Chlápek je pevně rozhodnutý, že tentokrát už doopravdy se životem skončí. Ale v lese je opět starý známý zajíček a ptá se: Jíš kšen? Jím! Na hlubo naštlouhanej? Na hrubo nastrouhanej! A ošolenej? Osolenej! A šouložíš? Souložím! Ale to NEŠ- MÍŠ!!! historie, z nichž vynikla Královna Kristina, která se hraje dodnes papež Inocenc IV. vydal bulu Ad extirpanda. V ní se poprvé zmiňuje tortura mučení jako způsob výslechu, prostředek, který byl v následujících staletích běžně využíván a hlavně zneužíván. Zároveň ale Inocenc IV. vydal roku 1247 bulu, která zakazovala křesťanům provozovat akty zvůle vůči Židům, jakkoli je fyzicky napadat, připravovat o jmění, vyrušovat o sobotních bohoslužbách, znesvěcovat jejich pohřebiště atp. Jedná se o první právní dokument, který Židy brání před nařčením z rituální manipulace s krví a krádeže dětí, což byla ve středověku rozšířená pověra zemřel v Praze ve věku 83 let Jan Hostáň, učitel, autor literatury jak odborné, tak i pro děti, rodák od Náchoda. Učil na mnoha školách, až se nakonec dostal do Prahy. Hodně používanou částí Hostáňova díla byla řada pedagogických příruček (Práce s dětmi, Práce s dětskou knihou), učebních pomůcek, rozhlasových přednášek, textů k tělovýchovným cvičením, ke krátkým filmům apod zemřela Marie Podvalová, operní pěvkyně, sopranistka, dlouholetá sólistka Opery Národního divadla v Praze s fenomenálními hlasovými dispozicemi. Bylo jí 82 let byl objeven mechanismus z Antikythéry záhadný starověký strojek, který nepřestává fascinovat archeology i další odborníky dodnes. Předmět byl vyloven už v roce 1900 spolu s řadou dalších archeologických zajímavostí z vraku lodi, která se u řeckého ostrova Antikythera potopila v roce 67 př. n. l. Jde o řadu zkorodovaných bronzových ozubených koleček původně uzavřených ve schránce ze dřeva a bronzu. Představuje nejkomplikovanější starověký přístroj, jaký se kdy archeologům dostal do ruky. Strojek od Antikythery je dnes odborníky považován za mechanický počítač, který pravděpodobně sloužil jako kalendář a umožňoval modelovat pohyb nebeských těles třicetiletá válka byla v polovině a švédské vojsko pod vedením Lennarta Torstenssona (toho, jenž o 13 let později, už v hodnosti generála, vedl vítěznou bitvu u našeho Jankova) dobylo Mnichov, rezidentní město bavorského kurfiřta zemřel ve věku 78 let Ota Dub, lékař a zároveň prozaik, který napsal řadu románů z lékařského prostředí. Nemalé jsou jeho zásluhy i v oblasti lékařského výzkumu, výuky i populární zdravotnické publicistiky (pod pseudonymem Zdeněk Wagner Medicína od A do Z, pod pseudonymem Michal Dudek Lékařovy rady, ve spoluautorství s Ivanem Brožkem Cukrovka od A do Z. Román Profesoři (1979) dává nahlédnout do zákulisí moderní pražské nemocnice a konfrontuje přístup dvou profesorských kapacit ke světu nemocných i ke světu vůbec, včetně soukromého života postav. Také hrdinu své knihy Skulina (1976) nesleduje autor jenom v nemocničních sálech. Jde o závažné zamyšlení nad osudy posrpnového emigranta lékaře a jeho nejbližších. Mimořádný případ Citát na tento měsíc: První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo. Émile Zola (1980) pojednává o obvodním lékaři a některých jeho pacientech. Lékař se pak sám stává vážným pacientem. Román Doktorka (1982) je kronikou lékařské rodiny v průběhu dvou desetiletí v Československu začalo první kolo kupónové privatizace zemřel v 64 letech Boleslav Prus, vlastním jménem Aleksander Głowacki, polský spisovatel, novinář, filosof, který musel tvrdě pracovat, než dosáhl významného postavení a věhlasu. Jeho tvorba odráží základní proměny společnosti ve 2. polovině 19. století. Do dávné historie Egypta se obrátil románem Farao, který je dobře známý i u nás objevil portugalský mořeplavec Joao da Nova v jižním Atlantiku ostrov, kterému dal jméno Svatá Helena. O tři století později, po bitvě u Waterloo (1815), se tento ostrov stal místem vyhnanství i smrti (1821) císaře Napoleona. V současné době je ostrov zámořským územím Velké Británie, žije zde asi obyvatel zemřel Kamil Bednář, novinář, lyrický básník, překladatel poezie z několika jazyků, autor básnických i prozaických knížek pro děti a mládež, esejista a představitel básnického pokolení, které reagovalo na válku příklonem k obecně lidským hodnotám a mravním principům. Bylo mu necelých 60 let zemřela ve věku 76 let kněžna Polyxena z Pernštejna, jedna z nejmocnějších šlechtičen své doby, která po sňatku s knížetem Lobkovicem vládla z Vysokého Chlumce i v Sedlecké kotlině. Byla chytrá, vzdělaná a navíc hezká. Proslula jako šikovná hospodářka, která například po Bílé hoře skoupila celou řadu zabavených majetků stavovské šlechty. Na svá panství, jako zanícená katolička, zvala jezuity, aby upevňovali mezi lidem katolickou víru. V mládí byla Polyxena provdána za mnohem staršího Viléma z Rožmberka. Deset let po jeho smrti uzavřela druhé manželství s nejvyšším kancléřem království, knížetem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic. Jejich jediný syn Václav Eusebius Popel z Lobkovic se stal předkem všech současných příslušníků rodu Lobkoviců třicetiletý Josef Gabčík a devětadvacetiletý Jan Kubiš postřelili v Praze říšského protektora Reinharda Heydricha a ten za necelé dva týdny ( ) v nemocnici zemřel. Atentát byl výsledkem diverzní operace československých výsadkářů nazvané Anthropoid. Nacisté bezprostředně po atentátu vyhlásili stanné právo a začali s rozsáhlými represáliemi. Popravy lidí nebraly konce, vypáleny byly obce Lidice a Ležáky a jejich obyvatelé popraveni nebo odvezeni do koncentráků. Gabčík, Kubiš a další výsadkáři se po atentátu skrývali přes tři týdny, nakonec je ale zradil jeden z nich Karel Čurda. 18. června po těžkém boji zahynulo sedm parašutistů v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Atentát vzbudil ve světě veliký ohlas a přispěl k tomu, že byla Brity a následně pokračování na str. 14

14 14 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 dokončení ze str. 13 i Francouzi odvolána Mnichovská dohoda a přislíbena poválečná obnova Československa v jeho předmnichovských hranicích, což bylo jedním z hlavních politických cílů atentátu došlo k teroristickému útoku na telavivském letišti v Izraeli. Pachateli byli tři členové ultralevicové japonské teroristické skupiny podporované palestinskou stranou. Na letiště se dostali na palubě letu Air France z Paříže. Jelikož byli nevýrazně oblečeni a v rukou nesli pouze pouzdra na housle, nebyla jim věnována větší pozornost. Jakmile však došli do čekárny v letištní hale, otevřeli pouzdra, vyndali z nich československé samopaly vzor 58 s odmontovanou pažbou a zahájili palbu na všechny osoby v jejich blízkosti. Zabito bylo 26 lidí a několik desítek jich bylo vážně zraněno. Palestinská strana se oficielně k činu přihlásila zemřel 45letý Wilbur Wright, Američan, který se svým o čtyři roky mladším bratrem Orvillem zkonstruovali první letadlo těžší než vzduch v dole Marie na Březových Horách u Příbrami vypukl požár. Katastrofa si vyžádala 319 obětí (příbramský báňský závod měl v té době 5317 horníků) a dosud patří k největším haváriím, které kdy evropské rudné hornictví postihlo. Zpočátku nebylo jasné, proč k požáru ŠKOLSTVÍ došlo. Důl Marie byl založen v roce 1822, v době katastrofy měl přes 30 pater a celkovou hloubku přes 1100 m. Požár byl údajně způsoben odhozením doutnajícího oharku knotu z kahanu jedním z havířů pracujících v osudný den na 29. patře dolu v hloubce 950 m. Jak a kde oharek zapálil výstroj jámy, nebylo jednoznačné ani z protokolárních výpovědí svědků. Úřední verze se přidržela varianty, že oharek zapadl do blízkosti bednění zásobníku, které začalo doutnat a po jisté chvíli hořet. Všechny dřevěné části dolu byly suché a některé i prosáklé olejem, takže k rozhoření došlo snadno. Šachta Marie byla výdušná, proto se oheň a plynné zplodiny rychle šířily směrem vzhůru a pronikaly do dalších březohorských dolů, které byly s nešťastným dolem propojeny. Vyhledávání a vyvážení většiny zahynulých trvalo do 9. června. Poslední oběť byla nalezena teprve v září. Horník Emanuel Kříž, který nejspíš odhodil oharek knotu a jeho tři druhové byli odsouzeni k několika letům vězení. Po zahynulých hornících zůstalo 285 vdov a 919 sirotků. Kromě obětí na životech požár způsobil obrovské hmotné škody. Byly odhadnuty na 2 milióny zlatých rakouské měny. Na dole Marie mohl být provoz obnoven teprve počátkem roku na jihu Afriky skončila druhá búrská válka. První búrská válka ( ) propukla po pokusech Britů obsadit Transvaal. Britské jednotky byly tenkrát poraženy. Británie pak akceptovala búrskou samosprávu. Druhá válka začala v roce 1899 poté, co Búrové definitivně odmítli udělit občanství (a tudíž i patřičná práva) Britům, kteří se do země valili od roku 1887, kdy se zde našla bohatá ložiska zlata. Boje zahájili Búrové, když Velká Británie odmítla stáhnout své vojenské jednotky z hranic búrských republik. Válku Británie vyhrála jen za cenu nasazení téměř mužů a obrovských ztrát. Búrové byli první evropští osadníci nejjižnější části Afriky. Byli to většinou Holanďané. Slovo Búr je odvozeno z holandského boer (sedlák), což naznačuje, že tito osídlenci se živili převážně farmařením. Výročí některých událostí u nás: prodala sedlecká obec mimo jiného majetku Rychtu na sedleckém náměstí. Zmiňuje se o tom A. N. Vlasák v Okrese Sedleckém na str. 25: Dle nejvyššího nařízení... prodán... obecní neb radní dům číslo 61 za 1383 zlatých... Bohužel nepíše konkrétně, jaké to bylo nařízení zemřel ve Voticích Čeněk Habart, učitel, regionální historik, autor fenomenální čtyřdílné práce Sedlčansko, Sedlecko a Voticko. Bylo mu 78 let. Čeněk Habart je nám blízký také tím, že byl 14 let ( ) řídícím učitelem v Jetřichovicích otevřela v Prčici hospodu paní Šonková se v Sedlci na náměstí konala slavnost vysvěcení nové sochy sv. Jana Nepomuckého vystoupil v kulturním sále při ZŠ Pavel Žalman Lohonka 2002 v květnovém ND bylo mj. napsáno, že byla dokončena plynofikace školy. -MK- Postup do celostátního kola soutěží ZUŠ! Choreografie Kameny země souboru Manaz při ZUŠ Sedlec-Prčice a Sedlčany slaví úspěchy Velkým úspěchem souboru Manaz při ZUŠ Sedlec-Prčice a Sedlčany se stala účast v krajském kole soutěží ZUŠ v pražském Salesiánském divadle. Jako jediní ze všech zúčastněných získali tanečníci přímý postup do celostátního kola soutěže ZUŠ tanečních oborů, které se bude konat o víkendu května 2012 v Kroměříži. Blahopřejeme! ZUŠ Sedlec-Prčice, foto V. Sosnovcová Choreografie souboru Manaz, která postoupila do celostátního kola soutěže ZUŠ Našel se modrý tygr v ZUŠ Sedlec-Prčice! Soutěž o nejlepší ilustrované nebo animované příběhy modrého tygra má své vítěze! Porota složená z režiséra filmu Petra Oukropce, výtvarníka Juraje Horvátha, animátorů Michala Strusse a Michaely Tyllerové, ilustrátorky Michaely Kukovičové a produkční Jany Bebrové vybrala z více jak nádherných kreseb 23 nejlepších. Skvělou zprávou je, že mezi 23 nejlepších prací se dostal i příběh od Jany Bursíkové, žákyně ZUŠ Sedlec-Prčice. Soutěž otevřená jak jednotlivcům, tak základním školám probíhala do 5. března. Na webových stránkách filmu si soutěžící stáhli pracovní list, do jehož šesti políček měli nakreslit svůj vlastní komiksový příběh o Modrém tygrovi. Zúčastnilo se jí celkem 446 základních škol a do soutěže tak bylo zasláno celkem patnáct tisíc kreslených příběhů. Vítěze vybrala pětičlenná porota v čele s režisérem Petrem Oukropcem, zasedl v ní také například výtvarník a autor knižní předlohy Juraj Horváth. Zájem o soutěž mě těší, chtěli jsme v dětech podpořit kreativitu a představivost a vtáhnout je do příběhu a to se evidentně povedlo, říká režisér Petr Oukropec. Modrého tygra tak čeká další dobrodružství, příběh nekončí, dodává režisér. Vítězné příběhy doplněné o dalších 70 prací vystavuje Galerie Barrandov v Praze od do Film Modrý tygr pro děti a jejich rodiče, který vypráví o kouzelné botanické zahradě uprostřed města, v níž mezi tropickými rostlinami žijí kamarádi Johanka a Matyáš společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla, si odbyl svou premiéru 23. února a nyní je možné ho stále vidět v českých kinech. Doposud ho zhlédlo už padesát tisíc diváků. ZUŠ Sedlec-Prčice

15 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 15 Duben 2012 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Ve dnech 13. a proběhl na naší škole další blok dlouhodobé primární prevence rizikového chování, jejíž realizátor je Centrum primární prevence Magdaléna z Příbrami. Žáci absolvovali s lektorkami a třídní učitelkou tříhodinový program na předem zvolené téma. Vybraná témata: 7. ročník: Kluci a holky dva jiné světy prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex, pohlavní zneužívání a další související témata, 8. ročník: Partnerské vztahy a sex prevence rizikového sexuálního chování podruhé, tentokráte více na téma antikoncepce, volba partnera, zákonná hranice, drogy a sex, 9. A: Návykové látky a zákon co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je probační a mediační služba, zákonná hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují nějaké zákony, 9. B Volný čas jak trávím svůj volný čas, co pro svůj volný čas mohu udělat, já a počítače, virtuální svět a ti druzí. Žáci se během celého programu aktivně zapojovali, pracovali ve skupinách, hráli aktivační hry a získali spoustu důležitých informací v různých oblastech rizikového chování. Třetí, závěrečný blok proběhne začátkem května. Celý program je hrazen ze získaných dotací MŠMT. 2. dubna se žáci dramatického a pěveckého kroužku vydali do LDN Prčice, aby klienty potěšili kulturním programem, tentokrát s jarní tematikou. Představení bylo složeno převážně z předvádění jarních zvyků a tradic a dále z lidových písní. Po skončení programu předaly děti klientům drobné dárky a velikonoční přáníčka. Den Země. Po práci si všichni opekli buřty Ve středu proběhlo na naší škole dopoledne ve znamení Dne Země. Nosným tématem letošního Dne Země byly Odpady a nakládání s nimi. Všichni žáci zhlédli pěkné CD s tímto námětem a jednotlivé třídy pak zpracovávaly v připravených pracovních listech problémové úkoly na dané téma. Každá třída měla přidělenou oblast, kterou se podrobně zabývala (papír, textil, sklo, nápojové kartony, kovy, plasty atd.) Nejen že se od svých učitelů žáci dozvěděli mnoho informací, které jistě využijí ve svém životě, ale úkolem bylo z daných odpadů vyrobit něco zajímavého. Tohoto úkolu se chopili žáci 1. stupně a vyráběli a vyráběli..., třeba polodrahokamy z plastů, ozdobné nádobky ze skla, různé ekologické stavby z nápojových kartonů a ti nejmenší pěkné stromy z papíru. A samozřejmě také popřáli Zemi všechno nejlepší a slíbili, že jí škodit nebudou. Žáci z druhého stupně museli zvládnout to samé, ale na Den Země se připravili jinak. Počasí přálo, paní učitelka Farová domluvila organizaci a pak se děti rozdělily a vyrazily uklízet. Pomoc to byla konkrétní a na konci byla určitě radost, že něco udělaly, něco, co rozhodně vnímaví spoluobčané nemohli přehlédnout. Šesťáci si vzali na starost okolí školy, náměstí v Sedlci až k benzínové pumpě a ke stadionu a vlastně až k náměstí v Prčici. Sedmáci se zase soustředili na problematickou oblast pod mostem a prošli náměstí v Prčici. Je zajímavé, že zrovna pod mostem toho bývá každoročně tolik, že by oblíbené místo pro skládku? Osmáci poklidili ulici směrem ke koupališti a oblast za ZUŠ, kde se často zdržují právě žáci naší školy. Deváťáci byli na Starce, vzali to úklidově z Prčice směrem k Šanovské ulici. Velký kus práce odvedli žáci nejstarších ročníků při uklízení cesty od Prčice k Izidoru, stahovali větve, hrabali suchou trávu a pomáhali naložit špalíky pro svoz. Aktivně pak pomáhali s dočištěním šesťáci i sedmáci. Poté si všichni společně upekli buřty a za zpěvu žáka Sebastiana se vydali ke škole. Učitelé museli uznat, že děti pracovaly opravdu svědomitě a s nasazením a snad většina žáků pak odcházela domů spokojena sama se sebou. Možná většina z nich pochopila, že dělat nepořádek jde mnohem snáze, ale uklidit vyžaduje značné úsilí. 17. dubna jsme se zúčastnili okresního finále McDonald s Cupu kategorie A ( třída) v Benešově. Účastníci byli rozděleni do čtyř kvalifikačních skupin, z nichž první dva postupovali do čtvrtfinále. Našim hráčům se nepodařilo postoupit, protože jsme narazili na silná mužstva benešovských škol (Karlov a Jiráskova). Přesto jsme se snažili a získali zkušenosti pro příští ročník. Kapitánem mužstva byl L. Dohnal ze 3. třídy, další hráči byli J. Beneš, F. Hulan, D. Váňa, R. Třešnička, J. Kosík, J. Sirotek, z 2. třídy D. Kabíček, T. Marek a prvňák J. Kabíček. 18. dubna odjelo do Benešova na oblastní kolo již tradičního turnaje žáků v kopané tzv. Mc Donald s Cup 10 žáků ze 4. a 5. tříd. Po loňském úspěchu jsme však letos do okresního kola nepostoupili. Za účasti 13 družstev ze škol Benešovska jsme byli nalosováni do skupiny společně s žáky základních škol Týnec nad Sázavou, Votice a Bystřice. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a v žádném z nich nás soupeř nepřehrál. Vždy jsme dost brzy dostali zbytečný gól a pak ve snaze vyrovnat, většinou ke konci, ještě druhý. Postupně jsme prohráli 0:2 s Bystřicí, 0:1 s Voticemi (gólem z penalty) a 0:2 s Týncem. Ve skupině jsme obsadili poslední místo a do dalšího pokračování turnaje nepostoupili. A samozřejmě jsme nepostoupili ani do okresního kola do Vlašimi. V Benešově nás reprezentovali: V. Dolejší, L. Dřevojan, M. Durdoň, Š. Hůzl, J. Chocholoušek, M. Kaňka, P. Košař, F. Mára, P. Pech, M. Remeš a P. Řezáč. Po několikaleté přestávce byl v letošním roce opět obnoven turnaj v kopané žáků 2. stupně tzv. Coca Cola školský pohár. Předkolo jsme nehráli a byli jsme nalosováni přímo do 1. kola, které se pro naši školu uskutečnilo v pondělí v Miličíně. Našimi soupeři byli chlapci ze škol Borotín, Jistebnice a domácí Miličín. Papírově jsme byli favoritem, ale tuto roli jsme nezvládli. Přestože jsme ve všech zápasech byli lepším mužstvem a měli velké šance, nevyhráli jsme ani jednou. Nejdříve jsme prohráli s Borotínem 2:3, pak i s Miličínem 1: 2 a teprve v posledním zápase alespoň remizovali Ve čtvrtek se od 16,30 hodin koná v kulturním sále ZŠ školní akademie žáků ZŠ Sedlec-Prčice. Zveme širokou veřejnost. s Jistebnicí 1:1. O naše góly se zasloužil P. Luzum (3) a J. Pech (2). Tento miniturnaj vyhráli žáci ZŠ Miličín a postoupili do další fáze turnaje. Pro naše chlapce letošní účast v tomto turnaji skončila. Reprezentovali nás tito chlapci 2. stupně: S. Bažant, J. Doubrava, F. Dřevojan, K. Hocke, V. Jankovský, P. Kabíček, P. Luzum, P. Medulán, P. Novák, J. Pech, P. Šmejkal, J. Švagr a L. Kadlec. Na naší škole proběhlo školní kolo matematické olympiády. Jediným úspěšným řešitelem kategorie Vojta Kazda vítěz matematické olympiády Z6 se stal Vojta Kazda, který správně vyřešil všech šest slovních úloh. V pátek 27. dubna navštívili žáci 8. ročníku čističku odpadních vod (ČOV). Tato exkurze byla doplněním učiva chemie a žáci se zde prakticky seznámili s tím, jak náročné je čištění odpadních vod. Exkurze na čističce odpadních vod Získané poznatky žáci zpracovávali a zahrnuli do projektu Šetření energií a vodou v rámci environmentální výchovy. Areálem ČOV nás provedl pan Václav Bursík, tímto mu děkujeme. Poděkování patří také všem členům sedleckého Sboru dobrovolných hasičů pod vedením p. Tomáše Seidla, kteří pro všechny žáky naší základní školy vzorně připravili Branný den. Žáci se během dopoledne střídali na 10 různých stanovištích (střelba, zdravověda, chůdy, lana a záchrana, atd.) a plnili s velkým elánem zadané úkoly. S napětím však očekávali ten moment, kdy se všichni budou muset evakuovat mimo budovu školy. Všichni spokojeni a plni pěkných zážitků odcházeli k domovu. ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, foto archiv školy

16 16 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 Koncert žáků a učitelů ZUŠ ZE SPORTU XLVII. ročník pochodu Praha-Prčice Klub českých turistů Praha-Prčicepořádá XLVII. ročník pochodu Praha-Prčice. Datum konání Jednotný cíl Vítkovo náměstí v Prčici hod. 70 km Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje ( hod.) 42 km Týnec n.sázavou start: Spol. dům ( hod.) 50 km Pikovice start: u lávky ( hod.) 50 km Čerčany start: železniční stanice ( hod.) 44 km Benešov start: sokolovna u žel.st. ( hod.) 23 km Dětská trasa Votice Turnaj čtyř okresů V sobotu 14. dubna se v tělocvičně ZŠ Sedlec- -Prčice konal Turnaj čtyř okresů ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho celkem 37 hráčů rozdělených do 9 skupin. Za okres Příbram přijeli do Sedlce-Prčice bojovat sportovci z Obecnice a Sádku, okres Benešov zastupovali borci z Heřmaniček, Votic, Louňovic, Týnce, Petroupimi, Benešova a Neveklova, za táborský okres zde bojovali hráči z Oldřichova, Soběslavi, Pojbuk a Tábora a barvy okresu Písek hájili milevští a kovářovští stolní tenisté. První místo, i přes svůj zdravotní handicap, nakonec vybojoval Michal Špeta z Kovářova, druhá skončila Lenka Dvořáková z Votic a na třetím místě se umístil Zbyněk Lambert z Pojbuk. Cenu útěchy si odvezl Pavel Holý z Neveklova. Ve čtyřhrách se na prvním místě umístil pár Bohuslav Brdek (Heřmaničky) a Zbyněk Lambert (Pojbuky), druhou příčku obsadili Milan Krejčí (Petroupim) a Milan Štěpánek (Louňovice) a třetí místo vybojovali Tomáš Mohr (Benešov) spolu s Pavlem Košařem (oba z Benešova). Celý turnaj zorganizoval Miloš Málek. Proč? Podobný turnaj jsem organizoval v Benešově pro hráče benešovského okresu. V loňském roce jsem se V nedělním odpoledni 22. dubna se konal v kulturním sále při ZŠ Sedlec-Prčice Koncert žáků a učitelů ZUŠ. Na pódiu se vystřídali nejen žáci, kteří uspěli v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ, ale i taneční obor se svými vystoupeními, smyčcový soubor a i další žáci naší školy. Koncertem prováděla Anna Rauscherová a doufáme, že návštěvníci především z řad rodičů a rodinných příslušníků odcházeli z koncertu spokojeni. ZUŠ Sedlec-Prčice, foto V. Sosnovcová Foto: Ocenění učitelům, kteří připravovali žáky na okresní a krajská kola soutěží ZUŠ start: náměstí ( hod.) 33 km Olbramovice start: pod nádražím ( hod.) 26 km Dětská trasa Střezimíř start: železniční stanice ( hod.) 30 km Tábor start: autobusové nádraží ( hod.) 43 km Tábor start: autobusové nádraží ( hod.) 35 km Mladá Vožice start: u autobus. nádraží ( hod.) 30 km Robinova trasa start: Sedlčany KDJS ( hod.) 31 km Milevsko start: Dům kultury ( hod.) 40 km Milevsko start: Dům kultury ( hod.) 30 km Petrovice (u Sedlčan) start: v základní škole ( hod.) 13 km vozíčkářská trasa Miličín start: u motorestu ( hod.) 76 km Cyklo Praha start: stanice metra Opatov ( hod.) 52 km Cyklo Milevsko start: Dům kultury ( hod.) 73 km Cyklo Tábor start: autobusové nádraží ( hod.) 58 km Cyklo Tábor start: autobusové nádraží ( hod.) (Poznámka: dětská trasa.) Všechny cyklotrasy (kromě Prahy) jsou okružní. V důsledku stavebních prací na železničním koridoru a v souladu s bezpečnostními předpisy ČD bude letos zrušen start v Bystřici u Benešova. Pokud chcete sledovat stopu bystřické trasy, musíte zvolit trasu z Benešova, která ji od Bystřice sleduje. Starty ve Voticích a Střezimíři jsou pouze dětské! Výlet turistů z Louňovic do Louňovic Klub přátel dlouhých kilometrů uspořádal dne 21. dubna výlet pro mladé turisty vedené Mgr. Lenkou Farovou. Po vystoupení z autobusu vedla naše cesta přes Velký Blaník, Lesáky na Malý Blaník a zpět do Louňovic. Celková délka trasy, kterou v dobré náladě podpořené pěkným počasím zdolalo všech 21 účastníků, byla 10,5 km. Cestou k domovu jsme ještě načerpali energii ze sekvojovců rostoucích v parku v Ratměřicích. Mfd, Foto F. Doktor přestěhoval do Sedlce a napadlo mě zkusit to i zde. Benešov je uprostřed jen jednoho okresu, Sedlec na rozhraní hned čtyř, říká Miloš Málek a dodává: Byl to první ročník, a abych pravdu řekl, trochu jsem se i bál. Klidně taky mohlo přijet i 80 hráčů a to by už byl mazec. Na organizaci turnaje však přece jen nebyl Miloš Málek až tak sám. Na turnaji se organizačně Zasloužený odpočinek na Velkém Blaníku podíleli členové oddílu Sokol Heřmaničky (Jirka Kadlec, Bohuslav Brdek, Petr Jelen, Honza Pištěk a já), i když jsme to nikde neuváděli. Celý turnaj se pak konal pod záštitou okresního svazu stolního tenisu při ČSTV v Benešově. Myslím, že se nakonec turnaj vyvedl a doufám, že se podaří zorganizovat i další ročníky. Alice Valsová, foto Tomáš Mohr Boj o první místo Vítězové turnaje Lenka Dvořáková, Zbyněk Lambert a Michal Špeta (dole) Vítězové čtyřhry

17 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 17 Zveme vás na fotbal Fotbalové soutěže pomalu vrcholí. Jak uspějí naši zástupci? Přijďte fandit. Rozpis soutěží TJ Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B třída, odd. D NE 17:00 Sokol Kondrac doma SO 17:00 Sokol Chocerady venku NE 17:00 Sokol Teplýšovice doma SO 17:00 Kavalier Sázava venku NE 17:00 Sokol Chotýšany venku SO 17:00 Sokol Zbraslavice doma Muži B IV. třída, skupina B NE 17:00 Sokol Maršovice B venku NE 17:00 FK Budenín doma SO 17:00 SK Přestavlky venku NE 17:00 Sokol Miličín B doma NE 17:00 Sokol Mezno B doma SO 17:00 Sokol Drachkov venku Dorost I. A. třída, odd. D SO 10:15 FC Jílové venku NE 10:15 SK Březnice doma SO 10:15 Sokol Daleké Dušníky venku NE 10:15 Tatran Rakovník B doma NE 10:15 SK Petrovice doma SO 14:45 AFK Loděnice venku běh proti rakovině Tato humanitární akce si klade za cíl získávat finanční prostředky na výzkum rakoviny a zároveň nabídnout účastníkům pohybovou aktivitu. Vždyť pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci nádorových onemocnění. Letos v Sedlci-Prčici odstartuje již 5. ročník Běhu naděje a 14. ročník běhu proti rakovině. Tentokrát celá akce proběhne na náměstí v Prčici, a to ve středu odpoledne. Starší žáci Okresní přebor NE 10:15 Sokol Trhový Štěpánov doma SO 11:00 FK Bílkovice venku SO 09:30 SK Posázavan Poříčí n. Sázavou venku NE 13:00 Sokol Miličín doma Mladší žáci Okresní přebor skupina A SO 09:30 Sokol Dolní Kralovice venku SO 10:15 FC FERCOM Týnec n. Sázavou doma NE 10:15 SK Benešov C doma SO 10:15 Sokol Chocerady venku Starší přípravka Okresní přebor SO 10:15 Sokol Jírovice doma SO 09:30 Sokol Čechtice venku SO 10:15 SK Bystřice doma NE 11:00 SK Benešov venku SO 10:15 Sokol Nespeky doma SO 10:15 Volný los Více info :www.tj-sokol sedlec-prčice.cz SK Přestavlky Muži IV. třída skup. B SO 17:00 Sokol Vrchotovy Janovice B venku SO 17:00 Sokol Maršovice B doma SO 17:00 Sokol Sedlec-Prčice B doma SO 17:00 Sokol Mezno B venku SO 17:00 SK Olbramovice B doma SO 17:00 Sokol Heřmaničky B venku Ve 14 hodin v Ateliéru Prčice celou akci zahájí děti ze ZŠ svým kulturním vystoupením, na které bude navazovat krátká beseda s ředitelem příbramské nemocnice MUDr. Stanislavem Holobradou na téma nádorová onemocnění, výzkum a jeho podpora. V 15 hodin opět vystoupí děti ze ZŠ, tentokrát však přímo na prčickém náměstí, a cirka v 16 hodin bude na Vítkově náměstí v Prčici odstartován 5. ročník Běhu naděje. Vzhledem k plánované rekonstrukci některých ulic v Prčici bude trasa běhu určena až na poslední chvíli. Na odpoledne plné pohybu a dobré nálady vás srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol a Město Sedlec-Prčice. J. a M. Sládkovi Foto: Na Startu minulého ročníku, foto Alice Valsová VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME Vzpomínku tichou chceme dát, aby každý vzpomněl, kdo měl Vás rád. Jen my víme, co nám osud vzal a ve svých srdcích vzpomínáme dál. Děkujeme touto cestou panu Fáčkovi za vzorné vypravení pohřbu pana Jana PIŠTĚKA z Prčice. Dále děkujeme P. Františku Masaříkovi za slova útěchy a všem kamarádům a známým za účast na pohřbu a květinové dary. Naše velké díky patří i prčickým hasičům za poslední poctu a všem dobrým lidem, kteří nám nabídli svou pomoc. Děkuje manželka a děti. Dne 16. března uplynulo 11 let, co od nás navždy odešel drahý tatínek, pan Václav DVOŘÁK ze Záběhlic a 6. května tomu bylo už 14 dlouhých let, co nás opustila naše milovaná maminka, paní Antonie DVOŘÁKOVÁ ze Záběhlic. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Dne tomu byl rok, co nás navždy opustil náš milovaný tatínek, pan Jan PIŠTĚK z Prčice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají dcery dcera Alena, Jana a Hana s rodinami. Dne 14. května 2012 tomu bude 19 let, co nás navždy opustil pan Pavel NOVOTNÝ z Kvasejovic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka Ivana, děti Ivanka a Péťa, matka, bratr, tchán, švagři s rodinami a ostatní příbuzní.

18 18 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 PLACENÁ INZERCE V měsíci květnu uplyne 30 a 8 smutných let od úmrtí našich drahých rodičů, Josefa a Anežky CALTOVÝCH ze Sušetic. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná dcera s rodinou a ostatní příbuzní. Dne 2. června 2012 uplynou již 2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, bratr a dědeček, pan Josef PILÍK z Malkovic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpomínají děti, sourozenci a vnoučata. Dne tomu už bude rok, co nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Karel KŘÍŽ z Přestavlk. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene manželka Hana, děti s rodinami a vnoučata z Přestavlk. Řádková inzerce Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec- -Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. PRODÁM: Prodáme rodinný dům v Sedlci v ulici Čsl. armády 173, zastav. plocha 95m 2, parcela 415m 2. Dvorek, zahrádka, garáž, kolna, studna. Dům je podsklepen, v přízemí 3 místnosti a přísl., v podkroví 2 místnosti a WC. Dům je ihned volný k užívání. Cena k jednání, 1,68 mil. Kč. Více na tel.: NABÍZÍM: Masáže Hana Fuková, Komenského 129, tel.: Masáže relaxační, medová sportovní, baňky. Nabízím skladové prostory k pronájmu - technické budovy Ateliéru Prčice na Vítkově náměstí v Prčici. Prostory jsou zastřešené a uzamčené. Ceny dohodou. Tel.: PAVEL KONOPISKÝ PRODEJ ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.:

19 číslo 265, květen 2012 Náš domov strana 19 INFORMAČNÍ SERV I S Co se kde koná? VÝSTAVY A VELETRHY bude v koncertním sále KDJS otevřena výstava fotografií Karla BURDY s názvem SEN FOTOGRAFA bude vždy ve středu až neděli v době od 12 do 17 hodin opět otevřeno Muzeum VÁCHŮV ŠPEJCHAR v Drážkově u Kamýka nad Vltavou. V prostorách barokní sýpky vzniklé přestavbou pozdně gotické tvrze si můžete prohlédnout výstavu obrazů malíře a grafika Václava Macha- -Koláčného. V přízemí muzea je pak nově umístěna výstava historických motocyklů se na výstavišti v Českých Budějovicích koná 21. ročník veletrhu HOBBY Jaro. Nářadí a zařízení pro hobby a zahradu rostliny a semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie, komunální a úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky, modelářství, potřeby pro sport a volný čas, chovatelství, propagační a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky se na Výstavišti Praha-Holešovice koná již 18. ročník mezinárodního knižního veletrhu SVĚT KNIHY vystavuje v Muzeu umění a designu Benešov Vladimír Vonrejs OŽIVLÉ NAPNE- LISMY A SÍTĚ. Napnelismy jsou konstrukce z rovných či ohnutých tyčí a provazů, které drží pohromadě vnitřním napětím a mohou sloužit mimo jiné i jako nosiče vnitřních sítí. Autor navazuje na práci amerického architekta Fullera, stavitele obřích hal a sochaře Snelsona. Vernisáž ojedinělé výstavy se koná v 16:00 hod se na výstavišti v Lysé nad Labem koná 2. ročník Celostátní výstavy růží a letních květin a zahradnické trhy RŮŽOVÁ ZAHRADA Výstava nabídne stovky řezaných i hrnkovaných růží doplněných dalšími květinami a zelenými rostlinami na ploše m 2. Autor expozice ing. Vlastimil Šindelář ze Zahrady Teplá získal pro svoji koncepci řadu renomovaných pěstitelů především růží, a to nejen tuzemských, ale např. i z Německa. Růže vystaví i Růžový sad z Lidic, v němž je soustředěna největší kolekce růží v naší republice. Součástí Růžové zahrady budou rovněž zahradnické trhy, aby si mohli návštěvníci nakoupit jak rostliny, tak i potřeby pro dům a zahradu. DIVADLA A KONCERTY Počínaje 29. dubnem se můžete opět každou neděli od 14 do 15 hodin těšit na pravidelné KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB v areálu chovatelů v Sedlčanech. První dva koncerty patřily Dechovce Míly Nováka a Dechovce Rudy Ešnera, dále pak jsou na programu Kovačka Milevsko , ZUŠ Dobříš , ZUŠ Sedlčany , Sebranka Vlašim 3. 6., Venkovanka Rožmitál , ZUŠ Benenšov a rozloučí se s vámi opět Dechovka Rudy Ešnera a Dechovka Míly Nováka Vstup zdarma, jste srdečně zváni. V sobotu se od 10 hodin v přírodním divadle na Konopišti rozjede 21. ročník tradičního hudebního festivalu zaměřeného na folk, folk-rock, country a bluegrass FOLKOVÝ KVÍ- TEK Pořádá KVĚT, Účinkují: Tomáš Klus, Děda Mládek Illegal Band, Spirituál kvintet, Semtex, Žalman a spol, Nezmaři a Miki Ryvola, Martin Stropnický a Botafogo, Lokálka, Stráníci, Duo Klíč, Berušky, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba, Robert Křesťan a Druhá tráva, Cop. Vstupné: 270, 00 Kč, děti do 10 let a děti z dětských domovů zdarma, předprodej vstupenek V neděli od hodin je pro všechny děti v KDJS Sedlčany připravena krásná divadelní pohádka ČAROVNÉ STŘEVÍČKY na motivy pohádek H. CH. Andersena v podání Divadélka MÚZIKA ze Sezimova Ústí. Cena je 60,- Kč, délka představení 55 min. bez přestávky. V úterý od 17 hodin mohou děti v Městském divadle Na Poště, Benešov zhlédnout dětskou loutkovou revue NA KOUZELNÉM PALOUČKU. Účinkuje Loutkoherecká skupina Loudadlo spolupracující s ČT Praha, prodej vstupenek na místě před představením. Program kina Sedlec-Prčice na červen od 16 a 20 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Animovaná rodinná komedie USA v českém znění. Tentokrát si naši staří známí vyrazí užít prázdniny na luxusní výletní loď, ale svým dováděním ji během chvíle obrátí naruby Mládeži přístupné. 87 min., 36,- Kč od 20 hod. OKRESNÍ PŘEBOR POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA Česká komedie na motivy úspěšného televizního seriálu. Josef Hnátek legendami opředená postava trenéra s licencí představen ve své živoucí podobě a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý život. Dokonce víc než život. Hrají M. Krobot, O. Vetchý, Luděk Sobota, Jaroslava Pokorná, David Novotný, Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk Mládeži do 12 let nevhodné. 104 min., 40,- Kč od 20 hod. RODINA ZÁKLAD STÁTU České drama. Bezstarostný život netrvá věčně, zvláště když na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi. Hrají Igor Chmela, Eva Vrbková, Simona Babčáková, Jan Budař, Marek Taclík Mládeži do 12 let nevhodné. 103 min., 40,- Kč od 20 hod. ČTYŘI SLUNCE Česká smutná komedie. Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Režie Bohdan Sláma. Hrají Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Jiří Mádl Mládeži do 12 let nevhodné. 105 min., 40,- Kč od 20 hod. TOHLE JE VÁLKA Akční romantická komedie USA s českými titulky. Dva špičkoví agenti CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny - Lauren Scottové. Od té chvíle jediným cílem je co nejvíce ztrapnit a zkazit rande toho druhého. Hrají Chris Pine, Reese Witherspoon, Tom Hardy Mládeži do 12 let nevhodné. 96 min., 36,- Kč. Připravujeme: Kocour v botách, Prci, prci, prcičky: Školní sraz, Modrý tygr, Líbáš jako ďábel, Probudím se včera Ve středu od 19:30 hod. můžete v Městském divadle Na Poště, Benešov zhlédnout představení divadla Semafor VČERA, DNES A ZÍTRA, které je uváděno jako pocta legendárnímu komikovi Felixi Holzmannovi. V hlavní roli David Šír, předprodej vstupenek Turistické informační centrum a Informace: Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 230, tel: V pátek se v zahradě kláštera v Sázavě koná SÁZAVSKÝ KONCERT. Vystoupí Hana a Petr Ulrichovi, Tomáš Klus, Neřez. Předprodej vstupenek Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 230, Benešov, tel.: V pátek od hodin na tradičním koncertě festivalu Sukovy Sedlčany v rytířském sále zámku Červený Hrádek vystoupí tentokrát dva soubory vysoké umělecké kvality MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE a SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Vstupné je 180,- Kč, délka pořadu 100 minut plus přestávka. V sobotu od hodin ANTONÍN DVOŘÁK a přátelé. V rámci 48. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany proběhne v krásném prostředí rytířského sálu na zámku Červený Hrádek koncert, ve kterém vystoupí ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO. Koncertní program je sestaven ze skladeb Antonína Dvořáka a autorů, kteří významně ovlivnili jeho život. Zazní tedy i skladby J. Suka, L. Janáčka, J. Brahmse a P. I. Čajkovského. Účinkují Pavel BURDYCH - housle a Zuzana BEREŠOVÁ - klavír. Závěr Sukových Sedlčan již tradičně probíhá v křečovickém kostele. Nejinak tomu bude letos. pokračování na str. 20

20 20 strana Náš domov číslo 265, květen 2012 dokončení ze str. 19 V neděli od hodin v rámci koncertu, který je zároveň i součástí Pražského jara, vystoupí Ivan Kusnjer zpěv a Aleš Bárta varhany, provázet je bude Sedláčkovo kvarteto. Po skončení koncertu proběhne pietní akt u hrobu hudebního skladatele Josefa Suka, na kterém promluví dramaturg Pražského jara Mgr. Antonín Matzner. V neděli v hodin se v kapli ČCE v Prčici bude konat KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SEDLEC-PRČICE. V neděli 27. května bude celé divadlo A. Dvořáka v Příbrami i jeho okolí patřit dětem. Přichystalo pro ně den plný pohádek, her a zábavných soutěží. Děti tak mohou podle svého výběru navštívit divadelní pohádky, hudební pořady, různé soutěže, pouťové atrakce, hasičské lanovky, jízdu na koních a mnoho dalšího. Začátek je už v 9 hodin ráno a program poběží až do 18. hodiny. Vstupné na celý den je 60 Kč pro děti i dospělé. Udělejte dětem k jejich svátku radost. Důležitá telefonní čísla Univerzální tísňové volání pro hlášení nehod všeho druhu Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Středočeská energetická pohotovost Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. služby obyvatelům, vodovod a kanalizace: mobil: PLACENÁ INZERCE Ve čtvrtek od ve společenském sále při stolové úpravě (s možností občerstvení) uvádí KDJS Sedlčany koncert - pohodové posezení s kapelou MUSTANGOVÉ. Tato kapela hrající trampské a countryové skladby působí na české hudební scéně od roku 1965 v čele s kapelníkem Františkem Proškem. Byla tedy u všeho podstatného co se na naší countryové a trampské scéně odehrávalo. V pořadu uslyšíme mnoho známých hitů, např. Montgomery, Aljaška, Buráky, Whisky to je moje gusto, Život je jen náhoda atd. Přijďte do KDJS na pohodový hudební večer. DALŠÍ AKCE Po čtyřleté odmlce se do Spolkového domu ve Vlašimi vrací KURZY VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ. První kurz se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 16 do 20 hodin a jsou na něj zváni všichni příznivci exotické kuchyně, vaření a zdravého životního stylu. Kurz povedou zkušení kuchaři z pražské vegetariánské restaurace Góvinda. Zájemci budou moci během kurzu proniknout do tajů védské kuchyně naučí se znát a používat exotická koření, vyzkouší si netradiční úpravovy zeleniny, luštěnin, rýže a obilovin a seznámí se s indickou kulturou. Kurz bude zakončen společnou večeří. Zájemci si budou moci po skončení kurzu zakoupit koření a další suroviny nezbytné na přípravu indických jídel. Počet účastníků kurzu je omezen, je třeba se přihlásit nejpozději do 14. května na V sobotu se v Jesenici u Sedlčan na Kalvárii pojede 3. závod Jihočeského cupu v offroad trialu a zároveň 1. závod poháru Amatérského rallycrossu autovraků. Informace pro zájemce o start s osobními auty jsou k dispozici na Přítomnost diváků pouze na vlastní nebezpečí. Start závodu je v 10:00 hodin. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota hod hod. V sobotu je pro malé i velké připraven Pohádkový les na Konopišti. 22. ročník zábavné akce startuje ve 13 hodin od přírodního divadla, cena: 30,- Kč (děti i dospělí) a končí kolem 15. hodiny. Akce se koná za každého počasí. V neděli 27. května se již po sedmé v Sedlčanech otevře cyklistická sezóna rodinnou akcí VZHŮRU DO PEDÁLŮ. Start je mezi 13. a 14. hodinou na náměstí TGM, vybrat si můžete mezi rodinnou a vytrvalostní trasou pořádá občanské sdružení DANAR již 8. ročník zábavně-naučné akce pro děti i dospělé na hradě Šelmberk NA HRADĚ I V PODHRADÍ. Přeneste se o 600 let zpátky mezi středověké kováře, pekaře, pivovarníky, přadleny, papírníky, platnéře a řadu dalších mistrů svého cechu. Na programu bude po oba dva dny i řada soutěží, dobová hudba, tanec, šerm, kejklíři, lazebníci, sokolníci a alchymisté. Program poběží po oba dny od 10 do 17 hodin, v sobotu navíc večerní program od 20,30 do 23 hodin. Pátek od 18 hod. pořádá Městská knihovna Sedlčany přednášku Jiřího Skobly O ENERGETICE ČLOVĚKA, TRANSFOR- MACI A ROKU Jelikož se snad každý v dnešní hektické době cítí někdy unavený, bez šťávy a inspirace, budeme si povídat o energiích a člověku. O energiích Slunce, Země a o pěti elementech, které působí v našich energetických centrech - čakrách. Ukážeme si některé léčivé nerosty, minerály, povíme si o jejich funkci a přínosu. Ukážeme si jednoduché techniky, jak lze energii čerpat a jak s její pomocí léčit. Povíme si více o současném kosmickém dění, o dvanácti vláknech DNA a o úloze člověka v procesu transformace Jiří Skobla se věnuje meditacím, energetickému léčení, poradenství v oblasti duchovního rozvoje a pomáhá při procesu aktivace silových míst Země. Pracuje s technikami nového věku EVA/EVH a RFL, které pracují přímo s duší klienta. V sobotu 2. června od 13 hodin zve Klub velká kobra všechny velké i malé na další ročník Pohádkového lesa v zámeckém parku na Červeném Hrádku. Pohádkový les se pořádá pravidelně ke Dni dětí již od roku Do světa pohádek se vstupuje zámeckou branou Červeného Hrádku (od 13 hodin) a cesta pokračuje zámkem do přilehlého parku. BEZ ZÁRUKY. Uzávěrka červnového čísla je ve čtvrtek 31. května 2012 v 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO: Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9,- Kč včetně 14% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 650 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12, Kč, vnitřní strany 10, Kč, inzertní strana 8, Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Katalog projektů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011-2014

Katalog projektů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011-2014 Katalog projektů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011-2014 Prioritní projekty Města Sedlec-Prčice navržené pro realizaci v období 2011-2014: Aktualizace září 2011 Prioritní projekty

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011

Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA. obecně prospěšné společnosti Český Merán. za rok 2011 Český Merán, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 Výroční zpráva Český Merán o.p.s. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti Český Merán za

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík.

6) Projednání příspěvku Klub Uzlík. Usnesení č. 3/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Klub Uzlík. V Ý T A H Z E Z Á P I S U ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 3/2015 konaného dne 4. března 2015 od 18,00 hod. v místnosti radnice Města Hostomice Přítomni: V. Zachoval (VZ), P. Lefner (PL),

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016

POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 POŘAD 34. schůze rady města konané dne 25. 1. 2016 1. Příjem z prodeje propagačních materiálů města v r. 2015 Vyúčtování příjmu z prodeje propagačních materiálů města v roce 2015 a doporučení zastupitelstvu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více