Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav"

Transkript

1 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT loutkový sál, vstupné 50 Kč Neděle 27. března v h O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou. Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3...) dítě zdarma! Středa 30. března v h VEČEŘE S PŘÁTELI Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous, Kateřina Březinová/Barbara Lukešová, František Kreuzmann Mimo předplatné 250 Kč Digitalizace kina Společenské centrum Soběslavska, kino Soběslav, rozšiřuje po roce provozu svůj servis o další divácký bonus. V úterý byla instalována špičková digitální filmová projekční technologie, čímž se naše kino stává prvním digitálním kinem dle hollywoodského standardu DCI v okrese Tábor; celkově pak 163. digitálním kinosálem v ČR. Pro diváka z této skutečnosti vyplývají dvě zásadní příjemné skutečnosti. Kvalita filmové projekce včetně zvuku se maximálně zvyšuje, a především dostupnost jednotlivých filmů a jejich premiérová nasazení se termínově dostávají na úroveň kin vícesálových. Podrobnosti čtěte na str. 16 Dnes v listě: Daňové přiznání 3 Kdy na úřady 4 Březnové muzejní večery 7 Novita slaví 5 let Program kina Masopust ve Skalici 21 Sport Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení formou licitace pro prodej 25 stavebních pozemků. Předmětem prodeje je 23 stavebních pozemků v lokalitě na sídlišti Svákov a 2 stavební pozemky v lokalitě Na Brousku, vše v k. ú. Soběslav. Výběrové řízení formou licitace se bude konat ve středu 9. března 2011 ve 14 hodin ve velkém sále Kulturního domu města Soběslav, Jirsíkova 34, Soběslav I. Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí předmětné pozemky prodeje, činí 500,-Kč/m 2 pozemku. Podrobnou charakteristiku pozemků včetně příloh, které jsou předmětem výběrového řízení, a další informace může zájemce získat osobně na Městském úřadě v Soběslavi (budova nad Českou spořitelnou I. patro) na Odboru organizačním a správy majetku, náměstí Republiky 59, Soběslav I, č. dveří 208, 207 nebo telefonicky na tel. č pí Věra Hanzalová, nebo pí Pavlína Chalupská, dále pak na webových stránkách města a na úřední desce města. Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku Fond rozvoje bydlení města Soběslav Městský úřad upozorňuje, že do přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 2/2004. Formulář žádosti si vyzvedněte na MěÚ, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv M A R A T O N Č T E N Í Městská knihovna Soběslav - středa 9. března Začínáme dopoledne v 10 h. Jak dlouho vydržíme v knihovně číst? Přijďte nás podpořit a zapojit se! Čteme kdokoliv komukoliv z čehokoliv!

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 6. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. února 2011 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 6/027/2011 Rada města schvaluje nový ceník pronájmu prostor spravovaných příspěvkovou organizací Kulturní dům města Soběslavi v budově kulturního domu, společenského centra a knihovny dle návrhu zpracovaného ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem s účinností od U s n e s e n í č. 6/028/2011 Rada města souhlasí s návrhem programu akce Rožmberské slavnosti v Soběslavi, předloženým ředitelem Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petrem Valešem, která se uskuteční v sobotu u kulturního domu a hradu v Soběslavi. U s n e s e n í č. 6/029/2011 Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení měsíčníku Hláska a informačního střediska za rok 2010 zpracovanou pracovnicí odboru organizačního a správy majetku MěÚ paní Jiřinou Kocourkovou. U s n e s e n í č. 6/030/2011 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby objektu občerstvení na pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Soběslav pro Rekreační a relaxační areál letní koupaliště v Soběslavi, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Kanadské sruby Tábor, s. r. o., za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 6/031/2011 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem objektu občerstvení na pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. Soběslav v Rekreačním a relaxačním areálu letním koupališti v Soběslavi, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stal p. Tomáš Hořický, Soběslav. U s n e s e n í č. 6/032/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, spol. s r. o., Soběslav, kterým se snižuje cena prací na akci: Rekreační a relaxační areál v Soběslavi o ,- Kč + DPH. Celková cena prací se tedy snižuje z ,- Kč + DPH na ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 6/033/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Josef Matoušek - TYMO, Soběslav, na dodávku a montáž 3 ks rolovacích vrat včetně příslušenství do objektů v Rekreačním a relaxačním areálu v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 6/034/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, na dodávku a montáž dětského hřiště do Rekreačního a relaxačního areálu v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 6/035/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Zahradnické služby Jana Poláková, Tábor, na provedení terénních a sadových úprav v Rekreačním a relaxačním areálu v Soběslavi za cenu ,- Kč. U s n e s e n í č. 6/036/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků parc. č a 2103/327 v k. ú. Soběslav od soukromých vlastníků za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro budoucí výstavbu na sídlišti Svákov v Soběslavi. U s n e s e n í č. 6/037/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemku parc. č. 1121/23 v k. ú. Soběslav o výměře cca 25 m 2 manželům Podvalským, Soběslav, kteří vlastní sousední nemovitosti, z důvodu zarovnání vlastnické hranice. U s n e s e n í č. 6/038/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod přeložkou komunikace II/135 a areálem SÚS v Bechyňské ulici v Soběslavi. U s n e s e n í č. 6/039/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Soběslav, kabelové rozvody pro ZTV Svákov U kotelny na pozemcích ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 6/040/2011 Rada města souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi městem Soběslav a Vodafone Czech Republic, a. s., Praha, na umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení kabelových tras a technologie na domě čp. 109/I na náměstí Republiky v Soběslavi. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. U s n e s e n í č. 6/041/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje České Budějovice na uložení kanalizačního potrubí na pozemku parc. č v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje (Bechyňská ulice), v souvislosti s realizací akce: Kanalizační sběrač pro RD Soběslav. U s n e s e n í č. 6/042/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o postoupení práv a povinností mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha, na postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí k provedení stavby: Soběslav protipovodňová opatření, na základě které bude Povodí Vltavy, s. p., připravovat a realizovat uvedenou stavbu. U s n e s e n í č. 6/043/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy, s. p., Praha, na výpůjčky a trvalé zábory pozemků a části pozemků ve vlastnictví města v souvislosti s budoucí realizací protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi. U s n e s e n í č. 6/044/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a firmou Reprogen, a. s., Planá nad Lužnicí, na uložení železobetonové zdi na pozemcích parc. č. 1354/2 a 3 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví firmy Reprogen, a. s., v souvislosti s budoucí realizací protipovodňových opatření na pravém břehu řeky Lužnice u jezu Steiniger. U s n e s e n í č. 6/045/2011 Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Domem dětí a mládeže v Soběslavi a Cestou hudby, o. s., HŠ Yamaha, České Budějovice, na pronájem nebytových prostor v domě čp. 27/II v ulici Na Pršíně v Soběslavi, který je ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 6/046/2011 Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Domem dětí a mládeže v Soběslavi a Rodičovským centrem SOBÍK, o. s., Soběslav, na pronájem nebytových prostor v domě čp. 27/II v ulici Na Pršíně v Soběslavi, který je ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 6/047/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dohody o bezhotovostní úhradě cen mezi městem Soběslav a Českou poštou, s. p., Praha, kterou se stanovují podmínky pro bezhotovostní úhradu cen poštovních služeb spojených s činností MěÚ Soběslav. U s n e s e n í č. 6/048/2011 a) Rada města ukládá na základě ustanovení 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. odvod z investičního fondu ZŠ Komenského Soběslav do rozpočtu města ve výši ,- Kč a souhlasí s následným navýšením příspěvku ZŠ Komenského na provoz ve stejné výši z důvodu nákupu šatních skříněk. b) Rada města souhlasí s poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2011 Základní škole Komenského Soběslav na nákup šatních skříněk. U s n e s e n í č. 6/049/2011 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 103 na náměstí Republiky v Soběslavi Zdeňce Kupčíkové, Soběslav (náhradník Jaroslav Pavlát, Soběslav) a s přenecháním městského bytu velikosti 2+0 v čp. 109 na náměstí Republiky v Soběslavi Marii Míkové, Soběslav (náhradník Jitka Malinová, Soběslav).

3 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 P O Z V Á N K A Zveme občany města na 4. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat ve středu v hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Závěrečný účet města za rok Změna č. 1 rozpočtu města v roce Rozpočtový výhled města do r Majetkové převody 5. Různé Změny v cestovních dokladech Zákon o cestovních dokladech 329/1999 Sb. ze dne a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů DVĚ ZÁKLADNÍ ZMĚNY - zapisování dětí do cestovních dokladů a platnost zápisů o dětech - nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, stanovilo, že cestovní pasy a cestovní doklady se budou vydávat jako osobní doklady na základě zásady jedna osoba jeden cestovní pas. Proto se ruší všechna ustanovení, která se týkají zapisování dětí jako nepovinných údajů do vydávaných cestovních dokladů v 7 a doplnění nebo změn údajů o dětech v 10, zapisování dětí mladších 10 let, do cestovních dokladů od 1. července Dosavadní zápisy dětí v cestovních dokladech budou platit do 26. června 2012, s tím, že není dotčena platnost cestovních dokladů pro jejich držitele. pracovnice ODVV, I. Terberová Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch v březnu tj a od 13 do 17 h. Tel SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Lubomír Novák Anežka Hajíčová Karolína Frnochová Tereza Dřevová Marek Klestil Tomáš Klestil Vilém Dvořák Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Ludmila Hanzalová Jaroslav Čáp Věra Goldsteinová Marie Pazderová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Občané Soběslavi mohou snáze třídit elektroodpad a baterie Od pátku jsou v ulicích Soběslavi občanům k dispozici červené kontejnery určené pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Kontejnery ve spolupráci s městem Soběslav rozmístila společnost ASEKOL s.r.o. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Kontejnery jsou umístěny u gymnázia a v ulicích Lužnická a U Jatek. Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, radia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a nepatří tam televizory, počítačové monitory a zářivky, které je možno odevzdat na sběrném dvoře v Tyršově ulici. Na závěr je třeba říci, že každý občan Soběslavi může vytříděním i malého množství elektroodpadu přispět k ochraně životního prostředí. Ing. Jan Mošnička, OŽP Termín podání daňového přiznání Jestliže se na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010, musíte tak učinit nejpozději do pátku 1. dubna Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, popř. advokát, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července Podmínkou je, aby plná moc pro daňového poradce či advokáta byla správci daně odevzdána do 1. dubna Daňové přiznání lze podat: Osobně na Finančním úřadu v Soběslavi každý den v pracovních hodinách, tj. pondělí, středa od 7.30 do 17 hod., úterý hod., čtvrtek a pátek hod. Poštovní přepravou na adresu Finančního úřadu (Wilsonova 113, Soběslav); Elektronicky prostřednictvím internetových stránek Datovou schránkou prostřednictvím internetových stránek Zaplatit daň můžete buď platbou v hotovosti na pokladně Finančního úřadu v Soběslavi vždy v pondělí a středu od hod, mimořádně od do vždy od 8:00 do 11:30 hod., poštovní poukázkou typu A nebo bezhotovostní úhradou na č. účtu /0710, VS: rodné číslo. Upozorňujeme na skutečnost, že dnem platby na příslušný účet správce daně je den, kdy dojde k připsání platby na účet správce daně. Formulář pro vyplnění daňového přiznání je k dispozici na a dále na všech finančních úřadech. Ing. Irena Žáková, vedoucí oddělení daňové správy Finančního úřadu v Soběslavi Dne uplynuly 2 smutné roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Marie Ťoupalová ze Soběslavi. S láskou vzpomíná dcera Pavlína s rodinou a ostatní příbuzní. Kalendář akcí r Poděkování Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary všem, kteří se přišli dne 11. února 2011 naposledy rozloučit s naší maminkou, paní Vlastou Vaňkovou. Jménem pozůstalých rodina Kohoutova Redakce Hlásky se znovu obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí v kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2011 v Soběslavi a okolí, aby nám potřebné údaje sdělily em, poštou či osobně nejpozději do pondělí Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i do dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné prezentaci vašich akcí. Děkujeme.

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 P Ř E H L E D Ú Ř E D N Í C H H O D I N P R O S T Y K S O B Č A N Y Městský úřad Soběslav Po St Pá 7-11 pouze od. dopravy a vnitř. věcí (podrobný přehled podle jednotlivých odborů v příští Hlásce a na Úřad práce Tábor, odbor státní sociální podpory - kontaktní místo Soběslav tř. Dr. E. Beneše 44 - tel Po, St Út, Čt, 8-13 Pá 8-13 lze podat vyplněné žádosti Úřad práce, oddělení zprostředkování zaměstnání, tř. Dr. E. Beneše 44 Tel , Po, St 8-17 Út, Čt 8-13 Pá 8-13 pouze pro podávání žádostí Senior - dům PharmDr. Jaroslav Linhart Mrázkova 748/III Tel , Dům s pečovatelskou službou Jaroslava Blažková, Mrázkova 745/III Tel , Domácí zdravotní péče Soběslav s.r.o. Marie Megisová, Mrázkova 745/III Tel , Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34 - tel Předprodej: Po, St Út, Čt, Pá Galerie v kostele sv. Marka (v sezoně) ul. Petra Bezruče - tel Městská knihovna, Horní příkopy 76 Tel Po zavřeno Út, Čt 9-18 St 9-17 Pá 9-15 Správa lesů města Soběslavi spol. s r.o. U Jatek 850/III - tel Po - Pá Správa města Soběslavi, s. r. o. Tyršova 482/13 Tel , Komunální odpad: Marie Kloučková Po, Út, Čt St Pá 6-11 Sběrný dvůr v areálu SMS Út, Čt So 9-12 Sběrné suroviny a.s., Č.B. Tyršova ul. Tel , Út 9-16 Čt So 9-12 Česká pošta tř. Dr. E. Beneše 286/II Tel , Po - Pá So Finanční úřad Wilsonova 113/III - tel Po, St Pokladna Po, St Podatelna Po, St Út Čt, Pá Česká spořitelna, včetně směnárny nám. Republiky 59/I - tel Po, St Út, Čt, Pá Komerční banka, včetně směnárny nám. Republiky 101/I Tel , Po, St Út, Čt, Pá Česká pojišťovna nám. Republiky 172/I - tel Po - Pá Česká podnikatelská pojišťovna Komenského 5/I Jana Vojtová - tel , Po, St Pá 8-11 So 8-10 v případě tel. domluvené schůzky Kooperativa pojišťovna a.s. nám. Republiky 172/I Tel. Libuše Krlínová Marcela Dvořáková Simona Nováková Po, St, Čt Út Pá Raiffeisen Stavební spořitelna nám. Republiky 173/I - tel Ing. Jitka Mládková Po Út 8-13 St Čt, Pá 8-13 Allianz pojišťovna a.s. nám. Republiky 173/I Marie Líkařová - tel , Po 9-16 St Čt 9-12 Generali pojišťovna a.s. nám. Republiky 143 Jana Janečková - tel Po, Pá Út, Čt St Wüstenrot (spoření, pojištění, hypotéky) U Jatek 19/III Ing. Hana Kákonová - tel , po telefonické domluvě kdykoli Českomoravská stavební spořitelna Polní 817/III Jiří Studený - tel po telefonické domluvě kdykoli COMETT PLUS s.r.o. Petra Bezruče 428/II Autobusová doprava Tel (Informace + průkazy na žákovské a studentské jízdné) Po - Pá České dráhy a.s. Železniční stanice Soběslav Riegrova 264 Pokladna Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Novinky sčítání lidu 2011 Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé. Telefon: , bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 22 hodin od 26. února do 20. dubna 2011) web: Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

5 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT Didgeridoo je intonační dechový nástroj původem z Austrálie, kde ho využívali a využívají domorodí obyvatelé k vlastnímu hudebnímu vyjádření, např. kmenových událostí, při tradičních slavnostech, či jen tak pro zábavu. loutkový sál, vstupné 50 Kč Neděle 27. března v h Divadlo Andromeda O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálila lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru, a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou. Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3..) dítě zdarma! Středa 30. března v h Divadlo Na Prádle, Praha VEČEŘE S PŘÁTELI D. Margulies Pro všechny, kteří aktuálně prožívají a řeší to věčné téma lásky a rozchodů, rodiny, dětí, sexu a svobody. Satirická komedie, která s nadhledem, ale nekompromisně a razantně demaskuje naše charaktery, je ověnčená řadou významných literárních a divadelních cen, včetně té nejprestižnější Pulitzerovy ceny. Kdo z nás nestál před tím nejtěžším rozhodnutím v životě? Svěží, moderní, černá komedie o manželství, přátelství, rizotu a hluboce dojímající lidskosti je rozhodně určena nejen ženám s bohatou osobní zkušeností. Povinně by mělo platit - vstup možný pouze s partnerem! Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous, Kateřina Březinová/Barbara Lukešová, František Kreuzmann Mimo předplatné 250 Kč Srdečně Vás zveme na Velikonoční tvoření zábava pro děti i pro dospělé (mini workshop) KDE: Kulturní dům Národ KDY: 2. dubna 2011, od 9.00 do h Přijďte si vyzkoušet: tvorbu závěsné dekorace a dóz pomocí ubrouskové techniky (decoupage) malování na textil (přineste si vlastní tričko či jiné oblečení) scrapbooking (přineste si vlastní fotografii) zdobení vajíček a květníků a jiné Vstupné 20 Kč, děti zdarma Více na: Program KD Soběslav Pravidelné akce: Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) Fat Fingers & Friends (pod taktovkou Petra Čapka) Loutkářský soubor KAŠPÁREK CVIČÍME S HUDBOU Středa RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců Spolek divadelních ochotníků CHVALOVSKÝ Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA Další program: Středa MÚ prodej stavebních pozemků - výběrové řízení, velký sál Pátek SPORTOVNÍ PLES, hrají Jenny & COMPANY, vstupné 180 Kč Čtvrtek a JUMPING DRUMS, výchovný koncert pro ZŠ, velký sál, vstupné 55 Kč Čtvrtek O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE loutková pohádka Pátek VODOVOD, zábava, velký sál, vstupné 150 Kč Čtvrtek ASTRÁL DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT loutkový sál, vstupné 50 Kč Sobota DĚTSKÁ BURZA, foyer KD Neděle Divadlo Andromeda, O CHYTRÉ KMOT- ŘE LIŠCE, pohádka, velký sál, vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinné (2,3 ) dítě zdarma! Úterý Agentura DAP Praha, JAK SE KROTÍ PRINCEZNA, pohádka pro ZŠ, velký sál, vstupné 45 Kč Středa Divadlo Na Prádle Praha, VEČEŘE S PŘÁTELI, divadelní představení, velký sál, mimo předplatné 250 Kč Sobota VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ mini workshop, foyer KD vstupné 20 Kč, děti zdarma TJ Spartak Soběslav zve všechny sportovce a příznivce sportu na tradiční SPORTOVNÍ PLES, který se koná v pátek 11. března od h v Kulturním domě města Soběslavi. K tanci a poslechu hraje, tak jako v loňském roce, skupina Jenny & COMPANY z Tachova. Součástí plesu bude vyhodnocení nejlepších sportovců TJ Spartak Soběslav za rok Vstupné 180 Kč

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Březen měsíc čtenářů Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil letos opět celostátní akci Březen měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení ve všech jeho podobách. Cílem kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a hlavně dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! Naše knihovna se samozřejmě k akci připojí. Jednou z hlavních aktivit bude Maraton čtení. Odstartujeme jej ve středu 9. března v 10 hodin. Číst může přijít kdokoliv, dokažme si, že čtení sluší opravdu každému! Březen měsíc čtenářů zakončíme v pátek 1. dubna již tradiční Nocí s Andersenem, tentokrát budeme v hradní knihovně i nocovat! Moje chvilka slávy Jaroslav Pražma představil ve čtvrtek 10. února v městské knihovně veřejnosti svou knihu Tajemný Svákov. Při besedě panovala velice přátelská a příjemná atmosféra. Spolu se svými přáteli a Moskváky si zavzpomínal nejen na léta dětství. Ve čtvrtek 10. března od 17 hodin si v knihovně užije svoji chvilku slávy slečna Anna Černá. Bude nám vyprávět o svém psaní a přečte zajímavé úryvky ze své tvorby. Přijďte si poslechnout dramatický příběh mladé hrdinky zatím nevydané knihy! Beseda s M. Hánovou V únoru si do knihovny přišly pro cenné informace maminky malých dětí na přednášku zdravotní sestry Marcely Hánové. Ô PŘEDNÁŠKY V KNIHOVNĚ: RANÁ PÉČE V JIHOČESKÉM KRAJI Přednáška ve spolupráci s Rodičovským sdružením Sobík o. s. Úterý 15. března 2011 od 17 hodin. Přednášet bude Kateřina Růžičková ze Střediska rané péče v Soběslavi. NEMOCI A JEJICH VZTAH K EMOCÍM ANEB JAK SI (NE)VĚDOMĚ ŠKODÍME Čtvrtek 17. března 2011 od 17 hodin. Přednášet bude Mirek Vojáček. Těšíme se na Vaši návštěvu! VÝSTAVA V KNIHOVNÌ: Po celý měsíc březen si můžete v městské knihovně prohlédnout práce žáků ZUŠ Soběslav. Vystaveny budou ikony a ekologické šachy. Sobotní provoz knihovny Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je pravidelně první sobotu v měsíci městská knihovna otevřena. V březnu to bude sobota 5. března od 9.00 do hodin. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 5. března 2011 od 9.30 hod. v prostorách městské knihovny. -af- Staročeský bál 2011 Ó V pátek 4. února se v kulturním domě Národ v Soběslavi uskutečnil již 20. Staročeský bál, který pořádal folklorní soubor Soběslavská chasa mladá. Uvítání všech účastníků proběhlo tradičně chasa v krojích hned při vstupu podávala chléb se solí. A pak už se návštěvníci odebrali do sálu, kde byla připravena kapela Třeboňská 12 a kecal, který přivítal všechny přítomné i bývalé členy Mladé chasy, ty, kteří tento soubor v podstatě zakládali. Jeden ze zakládajících členů, pan Moravec, vzpomněl v průběhu večera i na bývalé členy, kteří bohužel již nežijí, a byla jim věnována jedna skladba. Ponocný pak odtroubil 20. hodinu a popřál všem dobrou zábavu. V úvodu zatančili nejmladší členové souboru, skupina Ráček, pod vedením Dany Moravcové. Jejich vystoupení sklidilo obrovské ovace. Dětské lidové písně si s nimi s chutí zazpívali téměř všichni. Rovněž úvodní vystoupení Mladé chasy, doprovázené vlastní kapelou, bylo pečlivě připravené, perfektně provedené a sklidilo veliký potlesk. Pak následovala vlastní zábava až do půlnočního překvapení Mladé chasy, které bylo také zdařilé. Připravena byla i bohatá tombola, každý lístek vyhrával, takže nikdo nemusel domů odejít s prázdnou. O půlnoci byl tah hlavní tomboly, kde byly v osudí vloženy všechny útržky vstupenek. Zajímavostí mezi ostatními hodnotnými cenami byla i dvě divoká prasata. Bohužel jsme opět nevyhráli, ale už teď se těšíme, že vyhrajeme příště. Večer rychle uběhl a najednou kapela zahrála poslední skladbu. Ale závěr plesu se opět protáhl, muzikanti museli na parket a zahráli okolo stojící vlně návštěvníků. Společným zpěvem zazněla i poslední skladba Na rozloučení. Tím byl Staročeský bál definitivně ukončen. Dík patří všem členům souboru. Doufáme, že se na příštím Staročeském bále zase tak dobře pobavíme, jako letos. O tom, že se lidé dobře bavili, svědčil i fakt, že se po odchodu kapely z různých míst sálu ozýval zpěv návštěvníků, kterým se domů ještě nechtělo. Hana Valešová, Soběslav

7 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 v letech a poté v letech 1933 a 1934 a který je dodnes zdrojem informací o soběslavské historii a životě v našem regionu. A stejný cíl mají i naše začínající zvěsti, které dramaturgicky připravuje historik Blatského muzea Mgr. Petr Šťovíček. BŘEZNOVÉ MUZEJNÍ VEČERY Příroda Makedonie z přednáškového cyklu Od Tábora až na konec světa Zoolog Správy chráněné krajinné oblasti Blanský les se sídlem v Českém Krumlově Mgr. Zdeněk Hanč nás zavede do Makedonie, jedné z republik bývalé Jugoslávie. Ukáže nám fotografie ze své cesty po zemi, kde se zastavil čas a která nám díky tomu ukazuje, jak asi vypadala zemědělská krajina u nás před sto lety. Při své květnové cestě putoval napříč Makedonií za hmyzem i dalšími přírodními krásami, ať už jde o vápencové oblasti v okolí Velesu, pískovcové kaňony u řeky Bregalnice anebo Dojranské jezero. Rožmberský dům Soběslav středa od hod. Představujeme monografii Antonína Škody Máte-li chuť s paní Škodovou a Václavem Jelínkem, předsedou občanského sdružení Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí, zavzpomínat na veselského výtvarníka, keramika Antonína Škodu, rádi Vás uvidíme na představení knižní novinky fotografické publikace vydané k jeho nedožitým 75. narozeninám. Antonín Škoda se narodil 3. listopadu 1935 v Soběslavi. Dětství už ale prožil ve Veselí nad Lužnicí, kde zapustil své kořeny a nikdy město neopustil. Vystudoval SPŠ keramickou v Bechyni, úspěšně vykonal přijímací zkoušku na UMPRUM v Praze, ale studium nedokončil. Byl nejmladším členem skupiny Jih, členem skupiny Klub a členem SČVU, jehož soutěží se pravidelně účastnil a několikrát byl i oceněn. Kromě individuální tvorby působil v 60. letech ve výrobním družstvu Jihotvar v Hrdějovicích. V 70. letech se věnoval volné tvorbě. Spolupracoval s architekty i výtvarníky. Svými keramickými reliéfy a plastikami vyzdobil sportovní haly, školy, obřadní síně, lázně, hotely i restaurace. Po revoluci pracoval pro soukromou firmu. Tvořil velké objekty i drobnou keramiku. Mnoho jeho prací dodnes zůstalo mezi lidmi, které rád obdarovával (viz foto). Weisův dům Veselí n. L. čtvrtek od hod. Lokalizace a nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě z nového přednáškového cyklu Staré i nové zvěsti Únorovou besedou s Petrem Lintnerem nad jeho knihou Pohledy soběslavské 2 jsme zahájili nový cyklus historicko-vlastivědných přednášek, v němž bychom Vám dílem v soběslavském Rožmberském domě a dílem ve Weisově domě ve Veselí n. L. chtěli nabízet setkání se zajímavými lidmi, kteří se zabývají regionální historií anebo národopisem. Při úvahách nad názvem cyklu jsme se inspirovali časopisem Staré i nové zvěsti ze Soběslavě a okolí, který vycházel (a to většinou díky městskému muzeu) Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností V souladu s novelizovanými Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2011 vyhlašuje město Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, 2. kolo pro předkládání žádostí. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Uzávěrka příjmů žádostí je 29. dubna 2011, hod. Finanční alokace pro rok 2011: ,- Kč Adresa pro doručení žádostí: Městský úřad Soběslav - Odbor výstavby a regionálního rozvoje Oddělení územního plánování, památkové péče a investic města Soběslav Kontaktní osoba: Miroslava Ctiborová, tel , Hned v březnu se můžete těšit na vyprávění Mgr. Zuzany Thomové o kamerovém průzkumu hrobky Petra Voka ve vyšebrodském klášteře. Dozvíme se, že archeologický průzkum hrobky, který nedestruktivní metodou provedli jihočeští archeologové, vyvrátil tradované legendy. Ty vyprávějí o tom, že byli Rožmberkové pochováni v sedě u stolu anebo že v hrobce nacisté ukryli válečnou kořist. Po radarovém měření doplněném termometrickým a pyrotechnickým průzkumem se v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie podařilo sondou s kamerou proniknout do pohřební komory o rozměrech 5,35 x 2,4 metry, která je zaklenutá ve výšce asi 1,5 metru valenou klenbou. Vedle hromady zetlelých prken z rakví se zbytky rozpadlých textilií a kosterních pozůstatků ležely přímo pod průzkumným vrtem vedle sebe dva cínové sarkofágy. Jeden z nich o rozměrech dva metry a šířce 70 centimetrů byl zdoben reliéfem krucifixu a kvalitně vyhotovenými rožmberskými erby obrácenými dolů, což vypovídá o vymření rodu. Latinský nápis pak informuje o tom, že v sarkofágu byl pohřben poslední člen rodu Petr Vok z Rožmberka. Autorem tohoto sarkofágu byl soběslavský cínař Jáchym Konvář. Význam průzkumu spočívá především v tom, že vůbec poprvé bylo podrobně zdokumentováno místo posledního odpočinku mnoha generací jednoho z nejpřednějších českých panských rodů. Podle písemných dokumentů mělo být v hrobce pohřbeno 39 členů rodu, je však možné, že některé ostatky byly následně z nevelké hrobky přeneseny jinam. S téměř určitostí lze ale říct, že v hrobce nebyl nikdo od pohřbu Petra Voka v únoru Rožmberský dům Soběslav středa od hod. Na muzejní akce Vás srdečně zvou RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 MŠ Nerudova Zvířátka opět ve školce! Manželé Ambrožovi ze ZOO Dvorec u Borovan nezapomněli na naše nejmenší ani v tomto školním roce. Pravidelně mateřskou školu navštěvují a vždy překvapí naše nejmenší zvědavce zvířátky, které s sebou přivezou. Dychtivé oči dětí sledovaly, co asi vyleze z tajemné klece. Největším překvapením pro děti byl zvláštní a málo známý tvoreček skunk. Vyprávění o jeho životě nás velmi upoutalo a dozvěděli jsme se, že skunk se doporučuje jako domácí mazlíček. A že zapáchá? To se o něm sice říká, ale pravdou je, že stříká zapáchající tekutinu, jen když mu jde o život. Vlastně je to hodné a přítulné zvířátko. O tom jsme se s dětmi sami přesvědčili a mohli si ho bez obav pohladit. Měl i své jméno. Manželé Ambrožovi mu říkají Šimon. Druhým zvířátkem byla opička Adélka, která se předvedla ve své kráse. Nejdříve s obavami sledovala spoustu dětí, které ji nespustily z očí. Zdála se trochu plachá, asi nebyla zvyklá na tak velké obecenstvo. Děti byly moc hodné, a tak se zvířátka cítila v bezpečí. Děti získaly spoustu nových informací a samozřejmě zážitků bylo moc. Byli jsme pozváni do ZOO Dvorec u Borovan, ale musíme počkat na letní počasí, které je na výlety jak stvořené. Těšíme se do školy! V měsíci lednu proběhla v mateřské škole schůzka rodičů před zápisem do prvních tříd. K rodičům promluvili zástupci obou základních škol, ze ZŠ Komenského paní učitelka Mgr. Jana Žaldová a ze ZŠ E. Beneše zástupce ředitele Jaroslav Procházka. Učitelé seznámili rodiče s průběhem zápisu do prvních tříd, pohovořili o školní zralosti a zároveň poskytli rodičům informace o tom, co jejich škola nabízí v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách. Upozornili na častý problém dnešních dětí, což je špatná výslovnost, která dělá dětem v první třídě tak velké problémy. Pokud by byli rodiče nerozhodní, doporučili jim vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně. Návštěva v ZŠ E. Beneše Jako každý rok jsme s předškolními dětmi navštívili základní školu, která je nedaleko naší školičky. Naši předškoláci se moc těšili. Vyrobili si pro kamarády ze školy malé dárečky, a tak jsme mohli vyrazit na návštěvu. Prvňáčci ze třech tříd už na nás nedočkavě čekali a uvítání s barevnými kytičkami bylo upřímné a od dětí milé. Usedli jsme do opravdových lavic, a tak se z nás stali na malou chvíli opravdoví prvňáčci. Paní učitelky se na nás vzorně připravily a zaujaly snad všechny naše děti. Program byl vzorně připraven, děti se zapojily do výuky, hrály hru na Detektivy, poznávaly písmenka, pracovní listy s nadšením vybarvovaly. Děti pracovaly v prostoru, paní učitelky střídaly činnosti tak, že naši malí školáčci ani nepostřehli, že jsou ve škole. I prvňáčci předvedli své znalosti četli, psali, počítali a tím ukázali, co se už od září naučili. Po návštěvě ve škole E. Beneše byly děti velice dobře motivovány a druhý den si hrály v mateřské škole na opravdovou školu. Děkujeme paní učitelkám z prvních tříd E. Červenkové, N. Vančatové a R. Šrubařové za krásně prožité dopoledne, plné zážitků a nových poznatků. Dětem se ve škole moc líbilo! Kolektiv MŠ Nerudova Má čtyři nohy a dlouhý ocásek Co je to? Jedno únorové dopoledne jsme se už od rána nemohli dočkat návštěvy paní Hastrmanové. Ona ale nepřišla sama! Přinesla s sebou své tři kočičky plemene Ragdoll. Postupně ze své kočičí tašky vyndala kočičku Meluzínu, kocourka Adriana a roztomilé koťátko. Zatímco nám paní Hastrmanová povídala vše o kočičím životě, kočičky se uvázané na vodítku procházely po třídě a opatrně si prohlížely nás, děti. Mateřská škola DUHA Děti z předškolních tříd naší mateřské školy navštívily ještě před zápisy obě základní školy a mohly si vyzkoušet, jak sedí i pracují ve školních lavicích. Dozvěděli jsme se, co kočičky rády papají, že pijí hlavně vodičku a k čemu vlastně používají své fousky. Nejvíce se nám líbilo, když jsme si mohli pohladit jejich sametové kožíšky a zblízka obdivovat jejich blankytně modré oči. Kočičky postupně navštívily všechny třídy naší školičky a nadělily nám i sladkou odměnu. Paní Hastrmanová dala bonbónek každému, kdo jí správně odpověděl na záludné kočičí otázky. Z besedy jsme všichni odcházeli plni dojmů a tímto bychom rádi paní Hastrmanové poděkovali za to, že se s námi o své chlupaté mazlíčky podělila. Děti z MŠ Nerudova

9 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Mateřská škola DUHA Naše paní kuchařky mají na starosti zdravou výživu i potěšení pro mlsné jazýčky. Při návštěvě jedné z firem nabízející různé nápoje, mohly děti samy ochutnávat, co nejlépe chutná. Naše hudební hvězda Jako každoročně, tak i v letošním školním roce, hledala naše škola hudební hvězdy. Soutěž proběhla ve dvou dnech a své zástupce do ní vyslaly všechny ročníky 1. stupně. Soutěžilo se 16. a 17. února v kategoriích: sólový zpěv, skupinový zpěv a tanec. Před porotou zazněly lidové, umělé i populární písničky a v mnoha případech bylo obtížné rozhodnout o umístění, jelikož výkony jednotlivých zpěváků byly velmi vyrovnané. Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií: Sólový zpěv 1. ročníky: 1. místo: Jíšková Terezka ( I. A ), Červenková Rebelka ( I. B ), Roško Péťa ( I. C ) 2. místo: Jireková Terezka ( I. A ), Červenková Agátka ( I. B ), Novotná Barborka ( I. C ) 3. místo: Břízová Štěpánka ( I. A ), Holub Martínek ( I. B ), Podlahová Karolínka ( I. C ), Vančatová Anetka ( I. C ) Skupinový zpěv: 1. místo: Červenková Agátka a Červenková Rebelka ( I. B ) 2. místo: Podlahová Karolínka a Vančatová Anetka ( I. C ) Sólový zpěv 2. ročníky: 1. místo: Žák Petr ( II. A ), Nováková Irena ( II. C ) 2. místo: Čížková Zuzana ( II. A ), Fialová Iva ( II. A ) 3. místo: Podhradská Viktorie ( II. A ), Luňáková Adéla ( II. B ), Smitková Romana ( II. C ) Skupinový zpěv: Benáková Vendula, Musílková Karolína, Stachová Barbora ( všechny z II. A ) Sólový zpěv 3. ročníky: 1. místo: Píchová Dominika ( III. A ), Vachromějev Vladimír ( III. A ) 2. místo: Albrechtová Tereza ( III. A ) 3. místo: Holubová Tereza ( III. B ) Skupinový zpěv: Kravarová Kateřina, Píchová Dominika, Dvořák Vojtěch, Vachromějev Vladimír (všichni ze III. A) Sólový zpěv 4. ročníky: 1. místo: Musílková Veronika ( IV. A ), Staňková Tereza ( IV. B ) 2. místo: Stachová Barbora ( IV. A ), Srncová Zuzana ( IV. B ) 3. místo: Hrdličková Michala ( IV. A ), Hajíček Lukáš ( IV. A ) Sólový zpěv 5. ročníky: 1. stupeň na ledu Stejně jako loni navštěvovali i letos žáci 1. stupně zimní stadion. Děti se zde v rámci školní družiny a pohybových her učily bruslit. Ty zdatnější si přinesly hokejky, střílely na branku nebo hrály hokej. Malí bruslaři udělali od loňské zimy velký pokrok a všem se tato činnost líbila. mš 1. místo: Marečková Michaela, Adam Jan ( oba z V. A ) 2. místo: Vácová Kristýna ( V. A ) 3. místo: Ryndová Kateřina, Strychová Erika ( obě z V. A ) Skupinový zpěv: Adam Jan, Marečková Michaela, Ryndová Kateřina, Strychová Erika, Vácová Kristýna (všichni z V. A) Tanec: Děvčata tancovala dva tance: Orientální cikánský tanec a Drumsolo Ibrahim a obsadila zasloužené 1. místo: Fialová Iva ( II. A ), Pavlovyčová Adriana ( IV. A ), Princová Kristýna ( IV. A ), Fialová Lucie, Kášková Nikola, Marečková Michaela, Ryndová Kateřina, Vácová Kristýna (všechny z V. A) Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům, poděkovat zúčastněným a všem, kteří se podíleli na organizaci této soutěže, a těším se za rok na shledanou. N. Vančatová

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Lyžařský výcvik žáků 7. tříd Od začátku školního roku 2010/2011 se všichni žáci ze sedmých tříd těšili na lyžařský kurz v Železné Rudě. Konečně nastal 8. leden den odjezdu, všichni měli sbaleno a v 8.45 hodin čekali před školou. Po naložení věcí do autobusu jsme se rozloučili s rodiči a školou a odjeli do penzionu Diana. Po tříhodinové cestě jsme dorazili na místo určení. S velkým úsilím se nám podařilo vytáhnout kufry, tašky, lyže i další vybavení až do pokojů. Vybalili jsme se a poobědvali. Následoval první výstup na svah. Mnozí z nás zažili opravdu náročné dvě hodiny, většina totiž stála na lyžích úplně poprvé. Vůbec nám nešlo udržet rovnováhu, nepadat a nejhorší bylo se po pádu zvednout. Tyto naše super výkony smazala dobrá večeře. Pak jsme se dovybalili a ve 22 hodin ulehli. V neděli byl budíček v 7.30, po snídani jsme se rozdělili do tří družstev /na snowboardisty a dvě družstva lyžařů/. Na snowboardu se hlavně děti učily sesouvat a jezdit na pomě, to byl pro mnohé velký problém. Lyžaři zvládli pomu skvěle a začali se učit dlouhé oblouky. S návratem do Diany byla k obědu přichystána dobrá polévka a hamburská omáčka s knedlíkem. Polední pauza netrvala dlouho a odpolední lyžování vypadalo už lépe. První den končil a my se těšili na dobrou večeři a zasloužený odpočinek. Příští den hned po budíčku a snídani jsme nastoupili k dalšímu výcviku. Paní učitelka Vorlová vzala kameru, abychom mohli později zhlédnout své výkony. První družstvo a snowboardisté jezdili už na kotvě, ale druhé družstvo se na ni zatím neodvažovalo. Nahoře měli někteří žáci velké problémy s vystupováním, ale nakonec tento záludný manévr všichni zvládli. Pak začalo obávané natáčení na kameru. Před polednem jsme se už těšili do našeho příbytku a hlavně na oběd. Všem chutnalo, protože bylo vepřo, knedlo, zelo. Asi proto se nám odpoledne zdolával svah ještě lépe. Nakonec jsme k večeru sjeli do lyžárny a odcházeli na pokoje. K večeři jsme na stole našli výborné špagety. Pak jsme hráli zajímavé společenské hry, při kterých jsme se nejenom dobře pobavili, ale i lépe vzájemně poznali. Úterý bylo trochu volnější. Dopolední lyžování již probíhalo bez větších kolizí. Odpoledne jsme si šli obhlédnout město a dokoupit nějaké zásoby. Většina z nás skončila v dobré cukrárně. Vycházka trvala poměrně dlouho a všem vyhládlo. Vrátili jsme do Diany a k večeři snědli řádnou porci zapečených těstovin. Někteří z nás se vydali na večerní lyžování, které si všichni velmi pochvalovali. Ostatní luštili sudoku o zajímavé ceny. Po všech těchto vyčerpávajících aktivitách jsme se vydali na kutě. Ve středu jsme se opět zdokonalovali ve sjezdu. Někteří z nás jezdili i na skicrossové dráze. Večer bylo výborné rizoto a opět nás čekaly zajímavé společenské hry. Zalehli jsme a doufali, že příští den nebude pršet. Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2011/2012 Ve dnech 7. a 8. února se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků do první třídy pro nový školní rok 2011/2012. K zápisu během dvou dnů přišlo spolu s rodiči 63 dětí. Paní učitelky z prvního stupně naší školy zapsaly do prvních tříd 53 dětí. V září proto otevřeme dvě první třídy. O odklad začátku školní docházky žádají rodiče pro 10 dětí. Na všechny děti, které nastoupí do prvních tříd, se těší všichni zaměstnanci Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše. Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy Ale ve čtvrtek lilo jako z konve a my zůstali v penzionu. První půlku dne jsme strávili zajímavou hrou na městečko Palermo, kterou někteří hráli i v klubovně ve svém volném čase. K obědu byl poměrně málo ostrý guláš. Odpoledne jsme malovali bílá trička, která se v pátek vyhodnocovala. Den uběhl a večeře byla na stole, kuře a bramborová kaše byly jako všechny pokrmy od zdejšího pana kuchaře vynikající. Tento den jsme ulehli mnohem dříve, abychom byli připraveni na páteční závody. Ráno ještě trochu pršelo, a tak jsme se vydali na svah o chvilku déle. Závody proběhly výborně, žádný pád se nekonal, ale výsledky jsme se měli dozvědět až večer. Po obědě jsme již lyžovali naposledy, a tak jsme se pokusili užít si každou jízdu. Po opět chutné večeři jsme se převlékli do svých namalovaných bílých triček a sešli dolů do jídelny. Nejdříve jsme hodnotili trička, následovalo vyhodnocení bodování úklidu na pokojích a dalších her a soutěží. Závody skončily takto: Lyžaři dívky: 3. místo Viola Kratochvílová 2. místo Věra Vachromějeva 1. místo Kateřina Vorlová Lyžaři - chlapci: 3. místo Michal Novák 2. místo Jan Zemen 1. místo Milan Žemlička Snowboardisté: 3. místo Marek Vančata 2. místo Tomáš Vaneček 1. místo překvapivě dívka Kateřina Čermáková V další části večera následovaly hry, soutěže a scénky. Naposledy jsme ulehli a usnuli ve svých postelích. V sobotu ráno byli všichni připraveni k odjezdu domů. Autobus přijel v 10 hodin. Odjeli jsme a naposledy zahlédli penzion Diana, ve kterém jsme strávili jeden krásný týden. Cesta netrvala ani tři hodiny. Před školou nás čekali rodiče a my jsme se rozešli do svých domovů. Zájezd, až na propršený čtvrtek, se nám vydařil a všem se líbil! Milan Žemlička a další nadšení účastníci LVZ ZŠ E. Beneše

11 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Zápis do 1. tříd V pondělí a v úterý proběhl na Základní škole Soběslav, Komenského ulice zápis žáků do 1. tříd pro školní rok Se svými rodiči se dostavilo 72 dětí a z nich u 44 bylo hned rozhodnuto o zahájení školní docházky. U 28 dětí bude rozhodnuto až podle doporučujícího vyjádření Pedagogicko psychologické poradny nebo dětského lékaře, zda do školy nastoupí, nebo budou mít začátek školní docházky odložen o jeden rok. V září budou otevřeny s největší pravděpodobností dvě první třídy. Pro děti tím pozvolna skončí čas bezstarostného hraní a zábavy. Budou se muset naučit, co znamená plnit si povinnosti a být odpovědný za svá rozhodnutí a činy. Toto a mnoho dalšího se jim bude jistě hodit v jejich dalším životě. K tomu, aby tato první úskalí co nejdříve zvládli a pochopili, proč vlastně do školy chodí, jim pomohou nejdříve paní učitelky v první třídě a potom i ostatní učitelé školy. Přeji všem novým žáčkům, aby svůj první důležitý krok v životě zvládli zdárně a bezbolestně. Mgr. Jaroslav Koldan, ředitel školy Návštěva představení Tanec není jenom disco Dne 9. února 2011 žáci tříd naší školy navštívili v KD Národ představení s názvem Tanec není jenom disco. V průběhu celého představení byli seznamováni se základy etikety a slušného chování. Dozvěděli se například, co je to vlastně etiketa, jak správně pozdravit, poděkovat nebo se omluvit. Pozdrav, poděkování a omluva byly žákům představeny v řadě jazyků. Každé pravidlo bylo vždy na konci upraveno do rýmované poučky. Informace z DDM březen V sobotu 5.3 od hodin se koná v domě dětí a mládeže posezení (nejen pro ženy) u příležitosti MDŽ. K poslechu i tanci hraje SPINO. V sobotu se uskuteční v DDM oblastní kolo soutěže PORTA Program soutěže bude plakátován. V sobotu pořádáme od hodin dětský karneval. Pro děti budou připraveny soutěže a diskotéka. Nejzdařilejší masky budou vyhodnoceny. Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 Kč. Jihočeské oblastní kolo FESTIVALU PORTA Jihočeské oblastní kolo Porty se letos opět uskuteční v Domě dětí a mládeže v Soběslavi. Oblastní kolo se koná Zvukové zkoušky budou probíhat od hodin, program pak začne ve 14 hodin. Jako host zde vystoupí legendární jihočeská skupina Sem tam. O kvalitní zvuk se postará dvorní portovní zvukař Robert Hüttl. Slovem bude celou akci provázet Zdenek Schwager. V Soběslavi je již tradičně spokojenost s prostředím i s občerstvením. Proto zveme diváckou veřejnost k návštěvě oblastního kola v Soběslavi. Bližší informace divákům podáme na adrese Anna Roytová Srdečně zveme občany města Soběslav a okolí na oslavu Mezinárodního dne žen, která se koná 5. března od hodin ve velkém sále domu dětí a mládeže. K poslechu i tanci hraje skupina SPINO. Možnost občerstvení zajištěna, vstupné dobrovolné. Na přátelské setkání se těší pořadatelé. RC Sobík: Tvoříme s dětmi RC Sobík o. s. děkuje MUDr. Janě Zrůbkové za podporu rodičovského centra a poskytnutí sponzorského daru. Dále děkujeme Marcele Hánové za krásnou a užitečnou přednášku na téma První pomoc, soběslavské knihovně za poskytnutí prostor pro konání již zmíněné přednášky. A v neposlední řadě patří náš dík Danuši Macháčkové a kolektivu soběslavského DOMEČKU za poskytnutí prostor na chod rodičovského centra. Výklad o etiketě byl prokládán pauzami, během kterých účinkující žákům představili druhy tanců a některé z nich byly i tanečníky přímo na podiu převedeny. Žáci viděli polku, tango, cha-chu, rumbu, waltz, valčík a další. Představení bylo poučné, žákům se líbily především taneční ukázky. Mgr. Jana Štefanová RC SOBÍK o. s. pořádá BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ a dětských potřeb (hraček, kočárků, autosedaček) dne od hodin Zboží si bude každá maminka prodávat sama. Poplatek za prodejní místo je pro členku 50 pro ostatní 80 Kč. Zájemkyně, nahlaste se do na mobil Zároveň zveme všechny ostatní zájemce o nákup dětského zboží, přijďte dne do Kulturního domu města Soběslavi.

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Zkusme to spolu na Jarním jarmarku Rolničky Předvelikonoční čas je v Soběslavi již neodmyslitelně spjat s Jarním jarmarkem Rolničky. I letos Vás zveme na soběslavské náměstí k nákupu výrobků chráněné dílny Rolničky a přizvaných organizací. Těšit se však můžete i na další lákadla a pestrý program a snad již i na dlouze očekávaný voňavý jarní vánek. Kromě prodeje vždy krásných výrobků a velikonočních dekorací naladí labužníky a hladovce výborné občerstvení z rolničkové kuchyně. Pozvání na medovník, těstovinový salát či dobrý čaj můžete přijmout i do čajovny Rolnička v Bezděkově ulici za náměstím, která bude otevřena po celý den. A pak Vás ještě čeká...ale to už si necháme pro sebe, protože to je překvapení. Co ještě prozradíme, je, že jarmark bude opět doplněn akcí I MY Společnosti pro podporu lidí s postižením o.s. nazvanou Zkusme to spolu, a to opět ve sportovním duchu. Zahrát si budete moci nejen v Soběslavi již známou bocciu, ale třeba i hry pro nevidomé. Poděkování za realizaci jarmarku patří tradičně zaměstnancům a dobrovolníkům Rolničky, MÚ Soběslav, městské policii, Kulturnímu domu Národ, Správě města Soběslavi, Blatskému muzeu Soběslav a dalším sponzorům, které uvedeme ve zprávě po akci. Přijďte si vychutnat jarní atmosféru, vybrat si krásné dárky a velikonoční dekorace a dobře se bavit. Jarní Jarmark se bude konat v sobotu 9. dubna od 8.30 do hodin na náměstí v Soběslavi. Těšíme se na Vás! Za Rolničku Eva Janatová BĚŽKAŘI V DÍRNÉ To byla ale krásná výprava prohlásil Kuba, nejmladší člen našeho běžkařského týmu po návratu do školy. Měl tenkrát, v první únorový čtvrtek, na mysli naši cestu do Dírné. Vypravili se na ni sportumilovní žáci a učitelé speciální školy v Rolničce. A výprava to byla opravdu úžasná. Za svitu sluníčka jsme projeli na běžkách okruh kolem dírenského rybníka. Jelo se nám všem moc pěkně. Možná i proto, že jsme věděli o pohoštění, které na nás na závěr mělo čekat v hostinci Na Náměstí. A to jsme ani netušili, jaké to budou dobroty. Domácí koláče, čokoládové řezy, čaj s citronem a káva. Jako dárek to pro nás všechno přichystala paní Přibylová. Dírná je krásná, je to jistě zásluhou i pana starosty, který nás do salonku hostince přišel pozdravit a přinesl upomínkové předměty. Oběma jim tedy ještě jednou touto cestou děkujeme. Na naši běžkařskou výpravu máme tedy jen pěkné vzpomínky. Jen jediná věc nám kazila naši radost a to, že se spolu s námi nemohlo téhle akce zúčastnit víc školáků. Bránil jim v tom malý počet lyží, které má škola k dispozici. A proto prosíme, máte-li někdo doma nepotřebné běžky či běžkařské boty (staré maximálně 15let) a chcete-li je do Rolničky darovat, ozvěte se na tel. číslo (pí Zvoníčková). Budeme moc rádi. Předem za všechny školáky děkujeme. Sportumilovní žáci a učitelé speciální školy Mají sociální služby neziskových organizací budoucnost? Stanovisko Diakonie ČCE střediska Rolnička k rozdělení státních dotací na sociální služby v roce Dotace na činnost sociálních služeb v roce 2011 jsou rozděleny. Již předchozí rok přinesl dramatické snížení. Oproti roku 2009 obdržela Rolnička o Kč méně. V letošním roce se situace opakuje. Dotace byla Rolničce opět zkrácena, a to o dalších Kč. Během dvou let tak Rolnička musí pracovat se ztrátou přesahující dva miliony korun. Je patrné, že služby poskytované lidem s postižením nejsou od loňského roku prioritní oblastí vládní politiky. Takto opakované výrazné snížení může být pro řadu neziskových organizací až likvidační, uvedl Mgr. Karel Novák, ředitel Rolničky. Kde hledat peníze? Po zveřejnění výsledků dotací se vedení Rolničky vydalo na Krajský úřad Jihočeského kraje. Tedy tam, kde státní dotace rozdělují. Odpověď kompetentních úřadníků však nebyla příznivá. Krácení provozních dotací je výsledkem snížení celkového objemu finančních prostředků již z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Co to pro organizaci, jako je jedno ze středisek Diakonie ČCE Rolnička, znamená? Úspory, zdražování Omezení rozsahu nabízených sociálních služeb a snížení počtu pracovníků v přímé péči by mělo být až posledním krokem. Čemu se bohužel nevyhneme, je zdražení poskytovaných služeb. Krajští pracovníci nás upozornili, že celková výše příjmů, které Rolnička vybírá od uživatelů, je neadekvátní rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb, řekl Karel Novák. Nedostatek finančních prostředků na provoz se dotkne i samotných zaměstnanců, kteří již přišli o nadtarifní složky mzdy a benefity v podobě příspěvku na stravování. Další finanční prostředky zkusí Rolnička získat ještě v druhém kole žádostí o dotace a také cíleným oslovením měst a obcí, jejichž obyvatelé využívají sociální služby Rolničky. Podpora dárců Oddělení práce s dárci a zdroji zřídila Rolnička v roce Hlavním cílem bylo financování rozvojových projektů, jako byla výstavba domu pro dospělé klienty, nákup chráněného bytu, či nového mikrobusu. Situace v rozdělování dotací však jakékoli další projekty zcela zastavila. Od plánu rozšířit chráněné bydlení a vytvořit denní stacionář pro lidi s nejtěžšími formami zdravotního postižní, stejně jako zahájení služeb i v Táboře, aby táborští klienti nemuseli denně dojíždět do Soběslavi, však nyní Rolnička musí upustit. Cíl je jednoznačný. V následujících letech se musíme více zacílit na zajištění každodenního provozu sociálních služeb. Jednou z cest úspor je pro nás i zisk věcných darů, jako jsou kancelářské potřeby, hygienické potřeby, úklidové prostředky, sleva na nákup pohonných hmot a další. Velmi důležité jsou pro nás finanční dary. Spolupráci nabízíme formou darovací smlouvy či smlouvy o reklamě, kterou jsme schopni i následně zajistit například umístěním loga na mikrobusu Rolničky určeného ke každodenní dopravě dětí, dodává Karel Novák. Eva Janatová

13 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 Prosba z Rolničky Jménem chráněného bydlení Rolničky prosíme místní podnikatele či jednotlivce o věcné dary: žehlička vysavač mrazák fotoaparát drobný nábytek dle naší specifikace S dárcem rádi individuálně projednáme možnosti našeho poděkování, samozřejmě vystavíme darovací smlouvu pro snížení daňového základu. Pokud nám můžete pomoci darem uvedených věcí, prosíme ale nových, tak aby byla zajištěna bezpečnost lidí s postižením, kteří dané věci budou používat, kontaktujte oddělení fundraisingu. (tel.: , , Eva Janatová) Děkujeme za Vaši podporu a zájem. KNIHKUPECTVÍ U SV. VÍTA Nejprodávanější tituly v únoru: A. Munroová: Útěk I. Hercíková: Plástev medu M. Holcová: Romance na tři doby J. Míka: Cukrárna Y. Martel: Beatrice a Vergilius Abeceda mzdové účetní Do 20. března můžete v prostorách knihkupectví zhlédnout malou výstavu obrazů Bohuslava Sýby. PROSÍME O MATERIÁL NA VÝROBKY Rádi bychom Vás za občanské sdružení,,imy požádali o zbytky vln, korálků a knoflíků, které již doma nepotřebujete. Tento materiál využijeme k výrobě pomůcek, cen do tomboly, na trhy a při vyrábění na setkání s klienty Střediska rané péče pro jihočeský region. Předem děkujeme. Materiál můžete zanést po telefonické domluvě ( , P. Šenová) do Střediska rané péče, které sídlí v budově České pošty v prvním poschodí. Kulturní program Čajovny kavárny Rolnička Sobota po 19 hod. ČAPARTY 4 Další ze série čajových dýchánků - dj Sikyta (dupstep, raggajungle). Pátek od hod. Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour. Čtvrtek od 17 hod. Zveme vás na vernisáž s čajovým občerstvením nejen fotografické výstavy nových výrobků z chráněných dílen Rolničky - doplněné aktuálními výrobky dřevodílny a keramické chráněné dílny. Pátek od 19 hod. Sólový koncert pro klasickou a čtvrttónovou kytaru - autorské kompozice a improvizace Ivana Boreše. Čajovna kavárna Rolnička, Bezděkova 122, Soběslav Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav, Wilsonova 405/naproti Jitoně/ nabízí pro veřejnost možnost stravování ve školní jídelně. Více informací u vedoucí školního stravování na tel Výkup kožek a peří Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi h Valné hodnotící zasedání VI. župy Boleslava Jablonského SOB se sídlem v Soběslavi Dne se konalo valné hodnotící zasedání VI. župy v malém sále kulturního domu Soběslav. Mezi čestnými hosty byl starosta Ing. Bláha za město Soběslav, místostarosta Jindřichova Hradce Ing. Komínek, který je zároveň místorychtář SOB J. Hradce, dále byla přítomna místostarostka města Tábor Ing. Lenka Horejsková, samozřejmě nechyběla kronikářka města Soběslav Marie Klimešová. Rovněž byli přítomni tři pánové ze Soběslavské chasy mladé a soubor Blatka z Veselí n/l pod vedením tetičky Petříčkové. Za Veleobec byla delegována župní rychtářka X. župy tetička Plátenková. Naše sedění přijely podpořit tetičky z Boršova, Českých Velenic, soused rychtář Šikl z Vodňan, syndik soused Mladý za X. župu a za SOB Písek, soused Unger ze XVII. župy Slaný. Ze VI. župy byli přítomni SOB Soběslav s rychtářem Líkařem, SOB J. Hradec s rychtářem Ing. Šprinclem, SOB K. Řečice s rychtářem Třešňákem, SOB Veselí n/l s rychtářem Pazderou, SOB Tábor s místorychtářem Pavlíkem. Služebníci byli ze Soběslavi a z K. Řečice, dva ponocní, dva drábové. Úderem desáté hodiny se služebníci hlásili do služby k rychtáři sousedu Sommerovi. Poté zazněla státní hymna, následovala vzpomínka na zemřelé s krásnou básní tetičky z Veselí n/l. Tímto aktem začalo sedění, které oficiálně zahájil župní rychtář Sommer. Syndikem župy byl přečten program jednání. Navržená komise pro usnesení - soused Šprincl, soused Komínek a tetička Kastnerová byla jednomyslně zvolena. Program zpestřil blatskými písněmi soubor Blatka. Následovala zpráva župního syndika: VI. župa obdržela 23 dopisů, odeslala 39 dopisů, župa má 170 členů. Akce župy: návštěva valných zasedání SOB a žup v Jihočeském kraji, účast na slavnostech k výročím obcí, slavnostní zasedání ke Dni matek např. Soběslav, Tábor, J. Hradec, K. Řečice. V obcích VI. župy se uskutečnily zájezdy do divadel, muzeí apod. I když věkem nejsou již členové mladí, stále mají dostatek elánu na uskutečňování různých akcí v jednotlivých obcí VI. župy. Následovala vzdělavatelská zpráva, zpráva tetičky berní a slídilů účtů. Tetička gratulantka nám přečetla, kdo se v lednu narodil, rychtář všem popřál hodně zdraví a spokojenosti. Krátkou zprávu měl připravenou rychtář župy soused Sommer. Připomněl oslavu 80. výročí založení VI. župy, která je plánována na 25. červen Závěrem své zprávy předal čestné uznání župy těmto tetičkám a sousedům: soused Bechyně, Míka, tetičky Štráfeldová, Míková, Modráčková, Marková, Musilová. Pantatínek soused Novák převzal pamětní medaili za celoživotní práci pro baráčníky. Zdravice podali zástupci samosprávy i zástupci jednotlivých zúčastněných žup a obcí. Jako delegovaná zástupkyně Veleobce zhodnotila tetička Plátenková valné zasedání. Nakonec si všichni společně zazpívali baráčnickou hymnu. Poděkování patří všem tetičkám ze VI. župy, které se podílely na pečení dobrot. tetička Kastnerová, kronikářka VI. župy, foto: soused Kastner

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Pět let! Před pěti lety, kdy jsme s Věrou Hanzalovou zakládaly ženský pěvecký sbor, jsem vůbec netušila, do čeho se pouštím. Těšila jsem se na novou činnost, práci s dospělými lidmi, tolik rozdílnou od mé pedagogické praxe na hudební škole. A pak už se náplň hrnula ze všech stran. Především, kam sbor nasměrovat, jaká pravidla stanovit pro hladké fungování v mezilidských vztazích, jaké písničky zpívat a kde vzít literaturu, jak odhadnout, co může amatérský, začínající sbor zazpívat, kde vzít potřebné vědomosti o hlasové výchově, jak zvládnout dirigování, jak se bude sbor jmenovat. Zde musím poděkovat doktorce Marii Beníčkové, která mně pomáhá s psychologií vedení sboru, inženýrce Ivaně Törökové, bez níž by hlasová úroveň nebyla na takové výši, jejímu muži Petrovi, který nám složil a aranžoval některé písničky a který mně hlavně dodal odvahu pustit se do vlastních hudebních úprav. Tato tvůrčí činnost mě úžasně naplňuje a obohacuje můj život. Stejně tak děkuji šéfdirigentovi dnes již zaniklé armádní hudby Robertu Říšskému za finesy v dirigování. Při vzpomínkách na naše začátky se mi vybavuje řada nádherných okamžiků i zážitků. Jak jsme společně vymýšleli název sboru nebo na naše první vystoupení u Baráčníků v počtu 14 členek s Ondrou Křížem u klavíru - jak se nám líbil potlesk i první pochvalná slova a jak nám chutnal dortík. Tam jsme poprvé zjistili, co znamená rozdávat radost, co znamená někoho potěšit a to určilo náš další směr. Tak začala nádherná, ale i náročná práce, která trvá dodnes a doufám, že bude trvat i nadále. Odborníci míní, že uběhne 3 až 5 let, než se sbor rozezpívá. Začínali jsme s jednoduchými písničkami a postupně se stáváme odvážnějšími a troufáme si na složitější literaturu. Pro sbormistra je největší odměnou slyšet, jak sbor roste, počáteční chyby se stávají minulostí a zkušenosti nabývají vrchu. Dostalo se nám té cti, že jsme jako první sbor v České republice garantováni,,akademií Alternativa s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT, která připravuje do praxe erudované terapeuty v oblasti uměleckých terapií a má sama svůj vlastní sbor vedený chorvatským profesorem Baldem Mikuličem. Na podzim r nás oslovil sólista Národního divadla Vratislav Kříž s návrhem společného koncertu. Překvapení a velká pocta pro mladý sbor, zavazující k dalšímu zlepšování. Velmi nás těší každé Mistrovo pochvalné uznání. Spolu jsme již odzpívali čtyři vánoční a dva svatovavřinecké koncerty. V r přibyli i dva muži a z ženského sboru se stává sbor smíšený. Za pět let jsme uskutečnili 57 koncertů a menších vystoupení v Soběslavi, Dírné, Českých Budějovicích, Praze a dalších obcích. Na tomto místě chci moc a moc poděkovat nejen jménem svým, ale jménem celého sboru Věrce Hanzalové, která v čase působení NOVITY v roli vedoucí sboru odvedla kus práce a stala se tmelící duší celého kolektivu. Rovněž chci poděkovat všem, kteří vydrželi a s chutí rozdávají svým zpěvem potěšení dál. Našim novým Novickám a Noviťákům přeji, aby úspěšně zvládli skok do rozjetého vlaku a aby je zpívání těšilo a naplňovalo stejně jako nás. Na závěr jsem položila všem Noviťákům několik otázek: Co tě přivedlo do sboru? Co ti dává zpěv? Co přeješ sboru do dalších let? A zde jsou odpovědi: N O V I T A B I L A N C U J E Dáša Lanžhotská NOVITA - co to je či snad kdo to je, ptáte se? Novita jsou emoce, radost, smích, vztek, kamarádství, soudržnost, pochopení, pilná práce, únava, úspěch, ale především je to společenství lidí, které baví zpívat. Moje cesta do NOVITY nebyla neobvyklá, bavilo mě zpívat a na nějakém narozeninovém večírku jsem potkala jednu z Novitek, slovo dalo slovo a v září 2006 jsem byla na zkoušce. Byl to zvláštní pocit, být součástí něčeho, co ani nevíte, jak funguje, jelikož jsem sborům nikdy moc,,nedůvěřovala, ale ohromilo mě to. Každopádně hned jsme si padly do noty s některými členkami, ale v pozadí nezůstávaly ani ty ostatní. Co se stalo mým největším trápením, bylo zpívání potichu. Nespočetněkrát mě musela Evička tlumit...zázrak, dnes mi to už docela jde. Seznámila jsem se s úžasnými lidmi a začala pracovat na svém hlase s velkou pomocí Ivanky Törökové, což mě moc posunulo, stala jsem se jednou ze sólistek sboru, na což jsem náležitě pyšná. Je krásné vědět, že někam patříte a i když leckdy toho máte plné zuby a máte pocit, že už nevydržíte, stejně do toho zase nastoupíte. Nejde tak rychle zavřít vrátka, bylo by vám fakt moc smutno. Lenka Štěpánová Hledala jsem příjemného koníčka, zálibu. Ráda jsem si zpívala a chtěla jsem zpívat v kolektivu. Vždy jsem obdivovala krásu a sílu sborového zpěvu. Zpěv mi dává radost, pohodu, dobrou náladu, odreagování od běžných starostí. Jsem ráda v našem kolektivu. Těším se, když se nám vystoupení podaří a společně se usmíváme. Je zpěv náročný koníček? Jak se to vezme. Když zkoušíme nový program, je nácvik náročný na paměť i na čas. Jednou za sezonu pořádáme víkendové soustředění mimo Soběslav, před koncerty zkoušíme 2x týdně. Party zpíváme zpaměti, náročné je zapamatování nových textů. Výsledek však stojí za vynaloženou námahu. Odměnou je nám spokojený úsměv naší dirigentky a potlesk posluchačů. Naše seniorka Alena Kubartová, která letos oslaví významné životní jubileum Zpívala jsem s Oriolou a po jejím rozpadu mi zpívání stále moc chybělo. A to nejen mně, ale většině děvčat. Začala se hledat nová sbormistrová, až se našla. Přijala jsem to s velkou radostí. Je to k neuvěření, ale už je to pět let a doufám, že jsme rok od roku lepší. Alespoň to slyšíme od našich posluchačů. Výběr písniček je už odvážnější a je podle mého gusta a myslím, že se líbí všem. Jen mě mrzí, že nás opustila Věrka, která stmelovala kolektiv. Doufám, že se brzy vrátí. Jitka Balounová Náhodou jsem se setkala s Věrou H. a Romanou B., které se na silvestrovském pochodu bavily o novém sboru. Zeptala jsem se, zda mohu také chodit a tím to začalo. Sborový zpěv mě velmi baví i když zpívám ve třetím hlase, kde nosná melodie většinou chybí. Celek vždy stojí za to. Do dalších let přeji sboru hodně pěkných písniček, hodně úspěšných vystoupení, která potěší posluchače i nás, členy sboru. pokračování na str. 15

15 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 dokončení ze str. 14 Jaroslava Zemanová V prvé řadě bych chtěla poděkovat Věře Hanzalové za její obětavou organizační, průvodcovskou a ostatní práci ve sboru. Sbor prakticky zakládala, neboť stejně jako my, měla touhu zpívat. Byla jeho vedoucí po celou dobu. Sboru do dalších let přeji, aby mu počáteční chuť a nadšení pro zpěv a původní vzájemné vztahy vydržely i na další léta. Za rodinu Kratochvílových odpovídá Roman Do sboru mě a našeho syna Davida přivedla moje manželka Jana, která v té době již více než rok s NOVITOU vystupovala. Já jsem zpočátku doprovázel některé skladby na kytaru, později jsem začal i zpívat a nyní jsem dalším stálým členem a zástupcem mužské části sboru. Účinkování je pro nás určitou formou relaxace a odpočinku. Stejně tak i spolupráce s příjemnými lidmi je v dnešní době opravdovým pohlazením po duši, což je vlastně hlavním mottem NOVITY. Pro Davida je zpěv víc než jen koníčkem, účinkování ve sboru je opravdovým přínosem. Pod taktovkou naší sbormistrové Evy a za přispění Ivanky Törökové, která Davidovi předávala cenné zkušenosti a odborné rady při výuce sólového zpěvu, mu přejeme mnoho úspěchů nejen při vystupování se sborem, ale i při eventuálním studiu zpěvu, kterému by se chtěl v budoucnu věnovat. Olga Havlová Mám velmi ráda muziku, již dříve jsem zpívala ve sboru. Náhodně jsem se při své práci setkala s naší sbormistrovou Evičkou. Pozvala mě na vánoční koncert a nabídla mi možnost zahrát si na housle. Písničky mě nadchly a hlavně milá atmosféra sboru. NOVITA pro mě znamená příjemné odreagování od všedních starostí. Usměvavé tváře spokojených posluchačů na našich koncertech mi naplňují život. Slávka Příplatová Před dvěma roky jsem byla na vánočním koncertě NOVITY v Choustníku v kostele. Vystoupení se mi moc a moc líbilo. Už dříve jsem měla tajný sen zpívat, ale nikdy jsem si ho nesplnila. Dodala jsem si tedy odvahy oslovit zástupkyni sboru, zda bych se mohla někdy přijít podívat na zkoušku a popřípadě se připojit. No a tak jsem v NOVITĚ a zpívám. Jsme bezva parta, milí lidičkové a na každé úterý, kdy máme zkoušku, se už těším. Alena Habichová N O V I T A B I L A N C U J E Vzhledem k tomu, že jsem ve sboru nováčkem, nemohu bilancovat. Ale za půl roku určitě nějaký postřeh mám. Ze všeho nejdříve mě zaujala osobnost sbormistryně Evy Králové. Myslím, že je opravdu duchem a vůdcem sboru. Líbí se mi přátelská atmosféra, protkaná demokracií s lehkým nádechem autokratismu ze strany sbormistryně. Někdo musí mít poslední slovo, jinak by leckdy dohady nebraly konce. Ale jednoznačně nejvíc mě zaujal repertoár, který NOVITA zpívá. Hudba už mi dlouho chyběla a vánoční koncerty mě pohladily po duši. Jana Lízalová Přišla jsem do NOVITY skoro jako poslední, takže jsem stihla jen letošní sezonu. Byl to trochu,,šupec. Plno nových písniček, textů a zároveň dohnat i ty již dříve nacvičené, naučit se zpívat vícehlasy a hlavně naslouchat ostatním. Stejně jako v životě. A pak přišla šňůra vystoupení v předvánočním kalupu, trochu jsme i mrzli a rozehřívali se sladkými nápoji a odměnou ve formě potlesku. Naskočila jsem do již dobře rozjetého vlaku. A co jsem zjistila? Že ten vlak jezdí na Radost. Radost z něčeho, co nás baví a když to baví, všechno ostatní jde tak nějak lehce. Alespoň takový jsem zatím získala dojem: problémy se tu vyřeší už v tu chvíli, kdy se vysloví. Též děkuji všem cestujícím za vzájemně vlídné zacházení. Vážím si laskavé atmosféry, která mě moc mile překvapila, vážím si poctivého přístupu k práci všech lidiček, kteří NOVITU vytvářejí. Můj obdiv Evičce, která ten organismus naplňuje duší a dokáže, že dýchá, že se hýbe a že je životaschopný! Mgr. Marie Beníčková, Ph.D. muzikoterapeutka Novita? Zpěv, srdce, emoce, radost, sebezapření, překonání sebe sama, setkání člověka s člověkem. To jsou slova, která mě napadají ve spojení s tímto amatérským leč úžasným pěveckým sborem. Ono se řekne sbor, ale kolik je za tím práce. Začnete sháněním repertoáru, který je vhodný, tzn. ani příliš těžký, ale ani jednoduchý, spíše tak kousíček nad současnou úrovní, aby byla motivace k práci, ale aby přílišné nároky neodradily zpěváky. Když už máte repertoár, nastupuje dřina, při troše štěstí přichází první úspěchy. Z prvotního nadšení se postupně dostavují rozpaky. S přibývajícími víkendy, které strávíte na pódiu, přibývá i pocit zodpovědnosti, napětí a kus stresu když už jsme se rozjeli, nesmíme polevit. Tento tlak, který zažívají všichni členové a sbormistr je chvílemi na hranici sesypání, je jasným signálem POZOR! Chtěli jsme zábavu a potěšení, ale s ní přišla i velká dřina, zkoušky navíc, odkrajování času od rodiny, z práce na zkoušky, ze zkoušky na vystoupení. Když se zadaří a tleská celý kostel, nemůže tento pocit nic nahradit možná jen první velká láska nebo narození dítěte. Ale kdo se z posluchačů ptá na zákulisí, na to, co jednotliví členové prožívají, co po nocích trápí sbormistra? Když se zábava přehoupne v zodpovědnost a nároky, ale přesto stálá činnost nenahradí zaměstnání, dochází často ke krizi a k zásadnímu rozhodnutí co dál, kam směřovat další kroky, kde přitlačit, kde ubrat, jak neztratit kvalitu a doslova nezničit členy sboru... Sbormistryni Evu Královou znám více než 15 let. Byla jsem její žačkou, když vedla mé leckdy neposedné prsty světem klavírních skladeb. Znám ji osobně jako člověka, její nasazení, schopnost rozdat se pro ostatní i pro muziku jako takovou. Možná může někdy působit neoblomně, pro někoho až tvrdě, ale zkusme se na to podívat z jiného pohledu. Když chcete něco dokázat, musíte být tvrdí sami na sebe, ale i na ty, kteří jsou součástí celého organismu, který se na fungování podílí. Nebrat věci osobně, ale pracovně, pokud jsou ve sboru navázané vztahy a sbormistr nechce být odosobněnou a nedotknutelnou autoritou, pak to není vůbec jednoduché. Ale z hlediska psychologie i muzikoterapie existují na tyto problémy cvičení, fígly a finty, kterými lze překonat nepřekonatelné a možná si i uvědomit, že každý konflikt je zrcadlením něčeho, co máme v životě doladit dovést do harmonie. Když neladíme s ostatními lidsky, často je to poznat i na nenaladitelnosti, jakoby té muzice něco chybělo... A stačí tak málo chtít, komunikovat, vědomě pracovat s emocemi, být schopen hledat cesty. Pak každé setkání může být i odpovědí na životní křižovatky a problémy, které se často opakují. Je obrovské plus, že Novita má tuto snahu pracovat holisticky nejen na muzice, ale na tom, co muziku přesahuje a dodává jí vyrovnanou linku nebo pokřivenou linii, která jako háv zatemňuje radost ze zpívání. Přeji celému sboru, aby každou bouři překonal, vždyť už moje babička často říkala, že po bouřce vyjde opět sluníčko. Jen neztratit víru a chtít zažívat opravdové setkání člověka s člověkem, které provází krásné i náročnější chvilky. Novita je pro mě setkání s milovaným rodným krajem, ač osudová vlna vedla mé kroky do úžasného města Olomouc, spojení s kořeny je v životě důležité. Nejen profesní radost, ale také setkání s vlastním já to vše je pro mě Novita. Za NOVITU Eva Králová, sbormistryně

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Digitalizace kina Společenské centrum Soběslavska slouží široké veřejnosti od října Moderně zařízené prostory poskytují návštěvníkům rozsáhlou nabídku služeb. Hlavním lákadlem je víceúčelový sál s kapacitou pro 105 osob, který zajišťuje veškeré pohodlí. Mohou se zde pořádat různá školení, semináře či přednášky, ale především slouží jako velice moderní kino. V současné době probíhá jeho digitalizace, což byl také důvod položit řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi následující otázky. Co si může čtenář pod pojmem digitalizace kina představit? Velice zjednodušeně řečeno se jedná o doplnění stávajících promítaček, které jsou schopné promítat obraz pouze z 35 mm filmového pásu, o promítačku, která je schopná promítat digitální obsah prakticky z jakéhokoliv typu nosiče. nový projektor původní projektory Proč je nutné kino digitalizovat, co tím divák získá? V současné době existuje několik úzce vzájemně provázaných důvodů, proč je nutné digitalizovat. Kino v Soběslavi bylo před více než rokem kompletně exkluzivně opraveno a jako takové by mělo nabízet divákům nejnovější filmy v termínech, kdy jsou promítány ve vícesálových kinech ve velkých městech. Tohoto stavu je možné docílit pouze nasazením filmů v digitální formě z důvodu rapidního úbytku filmů v klasické analogové podobě. Nejvíce se to projevuje zejména u pohádek a filmů pro děti, kdy se nedigitální kina začala dostávat do situací akutního nedostatku nabízených titulů, kterých se nedostává dík úsporám nákladů filmových distributorů. Distributoři totiž přecházejí ve velkém k digitalizaci filmových kopií a postupnému upouštění od výroby kopií klasických. Které kino tedy v nejbližší době nebude digitalizováno, dostane se do velkých problémů se svou filmovou nabídkou. Bude pak velice dlouho čekat na filmové kopie a některé filmy již v současné době nemůže hrát vůbec. Přinesou zmíněné úpravy ještě nějaké další výhody? Jednou z dalších výhod instalace digitální technologie je možnost přehrávání ostatních obrazových formátů. V praxi to znamená, že můžeme divákovi nabídnout nejen filmová představení, ale i projekci prakticky jakéhokoliv obrazového formátu včetně již známých přímých přenosů například z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě. V nedávné minulosti se uskutečnil i živý přenos z koncertu jedné popové hvězdy. Dle mého soudu je právě v přímých satelitních přenosech jistá budoucnost. Máte v souvislosti s touto významnou změnou připraveny pro diváky i nějaké další novinky? Samozřejmě bychom se velice rádi našim divákům za jejich věrnost soběslavskému kinu rádi určitým způsobem odměnili, a proto jsme si dovolili v této souvislosti připravit věrnostní bonusový program. Více se v brzké době dozvíte na webu nebo přímo v kině. Zaslechla jsem i něco o filmovém týdeníku. Co je pravdy na jeho znovuobjevení se na plátně kina? Je to myšlenka, která mě napadla při přípravě celého procesu digitalizace a studování jednotlivých videoformátů. Filmový týdeník si pamatuji ještě z dob dětství, kdy to byla, alespoň pro mě, více či méně záživná několikaminutovka před začátkem každého filmového představení. S odstupem času si ale čím dál více začínám myslet, že jakási forma týdeníku patří i na soběslavské filmové plátno. Samozřejmě, že ne v podobě v jaké jsme jej vídali. Chtěl bych v tomto případě dát prostor všem, kteří se na jakémkoliv stupni profesionality zabývají natáčením různých filmových klipů. V podstatě by se mělo jednat o jakési originální Soběslavské filmové noviny, kde by se měly objevovat kamerou zaznamenané aktuální události a zajímavosti ze Soběslavi a okolí. Dovolil bych si tedy touto cestou oslovit každého, kdo by měl zájem se na soběslavském zpravodajství jakkoliv podílet, aby se na mě obrátil. Věřím, že se nám podaří dát dohromady kvalitní soběslavské zpravodajství. Samozřejmě, že autorům nezůstaneme nic dlužni. Byla zde řeč o nové technice. Co se stane se starými promítačkami? Stávající promítačky 35 mm filmového pásu (MEO 5XB) zůstaly v promítací kabině zachovány a jsou plně funkční. Pokud tedy bude nutné jejich služeb využít, jsou připraveny kdykoliv promítat. Osobně si ale myslím, že již mnoho filmových kol neotočí. Jaká technika bude tedy v současné době instalována a používána? Kromě zmíněných MEO 5XB, je promítací kabina osazena projektorem Christie Solaria CP2220 s rozlišením čipu dle standardu DCI 2K (2048x1080), který je možné dále s rozvojem techniky upgradovat na 4K. Veškeré procesy pak řídí kinoserver Doremi ShowVault. Samozřejmě je k dispozici i cinema scaller pro možnost projekce prakticky z jakéhokoliv video zařízení včetně PC. To vše je zkombinováno se stávajícím zvukovým zařízením Dolby Digital 5.1. Nepřijdou s novou technologií do našeho kina i nové - vyšší ceny vstupenek? Filmoví distributoři pro každé filmové představení stanovují minimální cenu vstupenky, kterou musí provozovatel kina bezpodmínečně dodržet. Nemohu si tedy říct, že dětské představení budu promítat za pět korun. To skutečně není možné. Ceny vstupenek v našem kině kopírují minimální cenové hladiny stanovené distributorem. Ke zvýšení cen vstupenek by tedy nemělo docházet zejména u 2D projekcí, kde se stanovené ceny oproti projekcím starou analogovou technologií výrazně nemění. Zvýšení však zaznamenáme u 3D projekcí, kde distributor nasazuje ceny rozhodně vyšší. Pro diváka soběslavského kina je ale rozhodně výhodou, že za daleko vyšší pohodlí a prakticky shodnou kvalitu projekce navíc se srovnatelným termínem uvedení filmu může zakoupit vstupenku výrazně levnější, než ve vícesálovém kině. A to je, dovolím si říct, velkou devizou kina, které by stěží ve všech těchto směrech hledalo konkurenci. Co byste popřál kinu do budoucna? Hlavně asi náklonnost distributorů, co nejvíce spokojených diváků a stálou podporu města Soběslav, protože bez ní by soběslavské kino nikdy nemohlo být tam, kde je. S Petrem Valešem připravila Jiřina Kocourková

17 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - BŘEZEN 2011 Nerudova 424, Soběslav Produkční: Vendula Wolingerová Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel MEGAMYSL 3D Středa 2. března v a hodin Čtvrtek 3. března v a hodin Animovaná komedie USA, 96 minut, dabing. Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho drobečka můžou nechat, reagoval kladně, získal Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu let předávat. Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč. PARANORMAL ACTIVITY 2-2D Středa 2. března ve hodin Čtvrtek 3. března ve hodin Horor USA, 91 minut, titulky. Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových kamer. Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. Nicméně stalo se. Hlavní roli mají znovu hrát kamery, které Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. NA VLÁSKU Pátek 4. března v hodin Sobota 5. března v hodin Animovaná komedie USA, 92 minut, dabing. Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. HON NA ČARODĚJNICE Pátek 4. března ve hodin Sobota 5. března ve hodin Dobrodružný, fantasy thriller, 95 minut, titulky. Výpravný film vypráví příběh hrdinného křižáka Behmana (Nicolas Cage) a jeho nejbližšího přítele Felsona (Ron Perlam). Po desetiletích boje se vrací do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je zodpovědná dívka obviněná z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží, aby ji dopravili do vzdáleného kláštera. Zde se má údajná čarodějnice podrobit prastarému rituálu vymítání ďábla. Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která je zkouškou jejich sil a kuráže a během ní odhalí dívčino temné tajemství Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 3D Středa 9. března v a hodin Čtvrtek 10. března v a hodin Loutkový film CZ, 75 minut. V pohádce Jak na Šumavě obři vyhynuli se štáb filmového týdeníku vypraví do šumavských hvozdů odhalit pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí obři, hrající pradávnou hru na většího. V pohádce o kloboučku s pérkem stojícím aneb Král měl syny, zavolá si ale pouze dva, neboť syna Honzu nikdo nebere vážně. Vysoko v horách si zapomněl klobouček se sojčím pérkem a teď se mu po něm ve stáří zastesklo. Cesty do hor jsou však složité. Mládeži přístupno. Vstupné 140 Kč. ČERNÁ LABUŤ Středa 9. března ve hodin Čtvrtek 10. března ve hodin Thriller USA, 110 minut, titulky. V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portma), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara Hershey), která své profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ a tak Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. MÉĎA BÉĎA 3D Pátek 11. března v a hodin Sobota 12. března v a hodin Středa 23. března v hodin Čtvrtek 24. března v hodin Animovaná komedie USA, 80 minut, dabing. Do Jellystonského parku už nechodí tolik lidí jako dřív a obchod tak vázne, proto se starosta Brown rozhodl park zavřít a pozemek prodat. To znamená, že rodiny už nebudou moci poznávat krásy přírody a co je horší: Méďa Béďa a jeho kamarád Bubu budou muset opustit svůj jediný domov, jaký kdy měli. Postaven před největší výzvu svého života musí Méďa Béďa dokázat, že je opravdu chytřejší než průměrný medvěd a spolu s Bubem spojí síly s rangerem Smithem, aby společně našli způsob, jak park zachránit. Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč. AMERIČAN Pátek 11. března ve hodin Sobota 12. března ve hodin Akční film USA, 105 minut, titulky. Nájemný vrah Jack (George Cloney) je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí na italský venkov. Schovává se ve středověkém městečku a užívá si chvíle nerušené smrti. Zároveň tam ale přijme zakázku - má sestavit zbraň pro záhadnou ženu Mathildu (Thekla Reuten). Zatímco se Jack opájí klidem v horách Abruzzo, spřátelí se s místním knězem Benedettem (Paolo Bonacelli) a věnuje se krásné Claře (Violante Placido). Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. GULLIVEROVY CESTY 3D Středa 16. března v hodin Čtvrtek 17. března v hodin Pátek 18. března v a hodin Sobota 19. března v a hodin Dobrodružná komedie USA, 87 minut, dabing. V moderním, rodinném a komediálním 3D pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemulea Gullivera, obyčejného chlápka, kteří třídí poštu v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwardem (Chris O Dowd), ale již brzy se z něj Mládeži přístupno. Vstupné 135 Kč. ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA Středa 16. března ve hodin Čtvrtek 17. března ve hodin Thriller USA, 96 minut, titulky. Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich Johny (Cohen) a Dante (Segan), kteří dopis nepřeposlali, zemřou hroznou smrtí. Inteligentní Jessie Campbell (Reed) začne mít podezření, že mezi jejich smrtí a řetězovým dopisem existuje spojitost, a záhy se rozpoutá souboj s časem, při kterém jsou studenti nuceni zjistit, jakým způsobem je vrah sleduje. Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 100 Kč. TŘI DNY KE SVOBODĚ Pátek 18. března ve hodin Sobota 19. března ve hodin Drama USA, 122 minut, titulky. Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou údajně nespáchala. Tři roky, než padne rozsudek, se John snaží udržet rodinu pokračování na str. 18

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 KINO - BŘEZEN 2011 dokončení ze str. 17 pohromadě, vychovává jejich syna Luka (Ty Simpkin) a učí na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal, že je jeho žena nevinná. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. ZELENÝ SRŠEŇ Středa 23. března ve hodin Čtvrtek 24. března ve hodin Akční thriller USA, 116 minut, titulky. Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejvíce prominentních a uznávaných mediálních magnátů v Los Angeles a je dokonale šťastný, že vede bezstarostný život bez cíle plných večírků dokud jeho otec (Tom Wilkinson) záhadně nezemře a nezanechá Brittovi své obrovské mediální impérium. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. NEVINNOST Pátek 25. března v a hodin Sobota 26. března v a hodin Drama CZ, 98 minut. Cesta k vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věc a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. CIZINEC Středa 30. března ve hodin Čtvrtek 31. března ve hodin Akční drama USA, 103 minut, titulky. Johhny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky a myši. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. Koncert k 80. narozeninám J. Laburdy Ve středu se od hodin uskuteční koncert ze skladeb soběslavského rodáka hudebního skladatele PhDr. Jiřího Laburdy k jeho 80. narozeninám. Koncert se bude konat ve velkém koncertním sále Konzervatoře České Budějovice, Kanovnická 22. Vstupné dobrovolné. Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ KURZ MALOVÁNÍ ŽEHLIČKOU Milé dámy, pokud nechcete žehličkou jen žehlit, ale i malovat, přijďte 28. března 2011 v hodin do kavárny Společenského centra Soběslavska. Veškeré pomůcky jsou zajištěny v rámci kurzu. Cena kurzu je 390 Kč. Zájemci, hlaste se na tel SCS Vás srdečně zve na přednášku s tématem: Těhotenství, mateřství, porod a ženství pod vedením Oliny Havlíčkové dne 4. dubna 2011 v hodin v sále kina. Cena přednášky je 30 Kč. Případné informace nebo rezervace na tel SCS Vás srdečně zve na filmový festival s tématem Buddhismus v moderním světě, hledání starého Tibetu, který se uskuteční dne 8. března v hodin v sále kina. Proběhne i diskuse k tématu. Cena vstupenky je 60 Kč. Vendula Wolingerová OBECNÍ ÚŘAD V DRÁCHOVĚ si vás dovoluje srdečně pozvat dne 12. března 2011 v 17 h do PENZIONU VE MLEJNĚ v Dráchově na KONCERT Jiřího Přibyla sólisty Moravského divadla Olomouc pod názvem,,15 let s operou Společně s ním vystoupí i host večera Lea Vítková - sólistka Moravského divadla Olomouc za klavírního doprovodu Milady Jedličkové Zazní zde známé, slavné operní, operetní, muzikálové melodie a populární písně z let. Součástí koncertu bude i výstava obrazů J. Přibyla a fotografií z představení, v nichž účinkoval, nebo účinkuje. A na závěr malé překvapení. Vstupné činí 50,- Kč Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí březen 2011 Pátek 4. března FARNÍ PLES Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí. Hraje VYSOČINKA. Objednávky vstupenek Iva Stropková, tel Velký sál KD od 20 hodin. Vstupné 200 Kč. Neděle 6. března DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Pořádá Římskokatolická církev, farnost Veselí nad Lužnicí. Pro děvčata a chlapce do 10 let. Shromáždění masek od hodin. Začátek programu v 15 hodin. Velký sál KD. Vstupné 30 Kč. Pondělí 7. března NENÍ DRAK JAKO DRAK Divadýlko KUBA Plzeň Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je pozdvižení, protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po celém království i v okolních zemích se shání zdatní mládenci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani v našich pohádkách nechybí drak a princezna, ale všechno je jinak. Nechte se překvapit. Herec a herečka s využitím loutek různého typu a proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší a jednu kraťounkou) plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů. Draků se nebojte, tentokrát totiž není proč. Velký sál KD od 9.30 hod pro MŠ a 1. a 2. třída ZŠ. Zveme maminky na mateřské dovolené s dětmi. Vstupné 30 Kč. Středa 9. března HANKY PANKY Vystoupení profesionální pražské travesti skupiny s pořadem Z pohádky do pohádky. Velký sál KD od hodin. Vstupné předprodej 190 Kč, na místě 210 Kč. Úterý 15. března ZAMILOVAT SE - Noël Coward Divadlo Kalich Praha Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A přece... Dva páry očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu a znovu se na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší věc na světě zamilují se do sebe. Hra Zamilovat se... není svým tématem prvoplánová komedie, ale je v ní obrovské množství humoru pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně se zamilovat i v seriózním věku. Navíc oba protagonisté se představí ve dvojrolích milenců i manželů, což znovu s humorem potvrzuje starou známou pravdu, že člověk stále hledá a potkává ty samé typy svých protějšků. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček. Vstupné mimo předplatné 250 Kč. Sobota 19. března PLES MADETY Hraje MIDI. Velký sál KD od 20 hodin. Prodej vstupenek Madeta Řípec Řípecké ženy děkují za příspěvky do tomboly na BABSKÉ HODY.

19 březen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Okénko Soběslavské chasy mladé XX. Staročeský bál Čtvrtý únor roku 2011 byl pro Soběslavskou chasu mladou velkým dnem. Pořádala totiž už svůj v pořadí dvacátý Staročeský bál. Přípravám jsme věnovali maximální úsilí, ale i tak jsme byli z toho kulatého čísla trochu nervózní. Začátek plesu ohlásil ponocný odtroubením v 19 hodin a netrvalo dlouho a bylo na řadě první předtančení. To obstaral náš dětský soubor Ráček. Vystoupení se dětem moc povedlo a bylo to znát z ohlasu diváků, kteří je odměnili velkým potleskem. Přítomní na sále si ale moc neodpočinuli a už bylo na řadě slavnostní zahájení bálu. Tomu byl jako vždy přítomen ponocný, praporečník i drábové a nechyběl samozřejmě kecal. Jako vždy se úlohy pána v kloboučku ujal Petr Valeš a nutno podotknout, že zábavu a dobrou náladu v sále se mu podařilo udržet až do samotného konce. Po přípitku na zdárný průběh bálu přišla chvíle chasy. Pásmo, jež jsme na jubilejní bál připravili, bylo obtížné, a proto jsme měli obavy, jak dopadne. Nervozita však opadla hned po první písničce, neboť publikum bylo opravdu skvělé. Všichni jsme se naladili na správnou vlnu a necelá dvacetiminutovka našeho představení utekla jako voda a celou dobu byla rámována potleskem diváků. Nebyl by to ale ten správný Staročeský bál, kdyby chasa nepřipravila půlnoční překvapení. To, jak se v poslední době stalo tradicí, začalo přesně v jedenáct. Přesunuli jsme se v něm do doby před čtyřiceti lety, potažmo do muzikálu Velké poděkování Soběslavské chase mladé za krásně prožitý večer při 20. Staročeském plesu Obdiv patří Mgr. Petru Valešovi za roli kecala. Dotvoření pěkné atmosféry plesu zajistila i dechová hudba Třeboňská dvanáctka. Za úspěchem výborné prezentace českého folkloru stojí obrovská práce všech, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a dalších akcí. Nově vzniklý dětský soubor Ráček předvedl krásné pásmo dětských tanečků, poděkovaní patří Daně Moravcové a Boženě Bromové za velmi obětavou práci s holčičkami. Poděkování také patří celé Soběslavské mladé chase, že pozvala na svůj jubilejní ples všechny ty, kteří v souboru působili. Na slosovatelné vstupenky bylo možné vyhrát hodnotné ceny z bohaté tomboly. Obsluha při plesu rovněž neměla chybu. Za návštěvníky plesu u stolů 10 a 11 manželé Kastnerovi Rebelové, a předvedli jsme náročné krokové variace i vtipné prvky, které snad všechny pobavily. Po půlnočním překvapení přišlo losování hlavní tomboly, ve které si vylosovaní díky štědrým sponzorům, jimž tímto moc děkujeme, přišli na velice zajímavé a hodnotné ceny. Pak už následovala volná zábava, již oživovali a zpestřovali bývalí členové Soběslavské chasy mladé, které jsme na Staročeský bál pozvali a za jejichž návštěvu jsme velice rádi. Zhruba v půl třetí Třeboňská 12, která po celý večer hrála na jedničku, připravila poslední kousky, a tak jsme se jako vždy dočkali písničky Na rozloučení, po které jsme se pomalu rozešli do svých domovů. Co říci závěrem? Dvacátý Staročeský bál se podařil na výbornou a doufám, že nejen my, ale i všichni, co na plese byli, se těší na ten příští - jednadvacátý. Poražení máje Jaro už je skoro za dveřmi, a tak se Soběslavské chase mladé blíží další akce s ním spojené. Jednou z nich je i stavění máje. Abychom měli májku do třicátého dubna řádně připravenou, vyrazili jsme na ni už v předstihu do městského lesa mezi Mokrou a Nedvědice. Zde jsme vybrali strom, který odpovídal našim náročným kritériím a pokáceli jsme ho. Pak už přišla na řadu tvrdá manuální práce, kdy jsme již větví zbavenou májku vytáhli na lesní cestu a zde ji pomocí pořízů zbavili kůry, aby nám za dva a půl měsíce stihla vyschnout. Počasí nám sice moc nepřálo, avšak teplý čaj nebo i něco ostřejšího na zahřátí se našlo, a tak nám celé dopoledne v lese rychle uteklo. Při převozu máje se sice vyskytly komplikace v podobě ušlého kolečka na vozíku, ale ani to nám nezabránilo dovézt přes 20 metrů dlouhý kmen na místo určení. A protože daleko nejtěžším úkolem je samotné stavění máje, zveme Vás všechny v sobotu 30. dubna na soběslavské náměstí, abyste nám buďto fyzicky nebo aspoň zatnutými pěstmi pomohli máj vztyčit a vše se podařilo tak, jak má. Nebude chybět ani občerstvení a do večerních hodin bude hrát živá kapela. Stanislav Tomša V lednu jsem upadla na sídlišti Svákov U Křížku. Byla jsem překvapena, když ke mně přiběhl mladý muž a pomohl mne zvedat. Jsem ráda, že v našem městě existují tak ochotní mladí lidé. Děkuji mnohokrát za pomoc. Ciprová

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA březen 2011 Z činnosti hasičů Výjezdy požární stanice Soběslav v období odstranění nebezpečí unikajícího plynu z plynové nádrže osobního automobilu v Soběslavi odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u obce Klečaty. Při nehodě byla zraněna jedna osoba odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu u Veselí n/l. Při nehodě byla zraněna jedna osoba otevření bytu Soběslav. Jednotka na místě spolupracovala s Policií ČR jednotka likvidovala únik nafty na pozemní komunikaci z nákladního automobilu na parkovišti u obce Řípec požár knihovny v budově OÚ obce Řípec. Jednotka spolupracovala s jednotkami SDHO Řípec a Veselí n/l čerpání vody ze zatopených prostor rodinného domu v Soběslavi otevření bytu Veselí n/l otevření bytu Soběslav otevření bytu Veselí n/l otevření bytu Soběslav požár osobního automobilu v obci Čeraz záchrana tonoucího psa z vodní nádrže v obci Dvorce. Bc. Libor Smahlík, velitel stanice Soběslav Policejní zápisník Neznámý pachatel dne odcizil ze zaparkovaného osobního automobilu zn. Ford Fiesta v obci Dráchov 20 l PHM-Natural 95 v hodnotě 640,- Kč. Nezjištěným předmětem vytvořil do palivové nádrže dva otvory, čímž způsobil škodu na této nádrži ve výši 4.000,- Kč vše ku škodě Ř.V. NP dne poškodil v obci Soběslav osobní automobil zn. DAEWOO MATIZ a to tím, že propíchl tři kusy pneumatik, poškodil lak kolem celého vozidla, promáčkl všechny dveře, poškodil pravé zadní světlo, pravou zástěrku, obě boční zpětná zrcátka a dále poškodil rýhami všechny skleněné výplně tohoto vozidla, čímž způsobil škodu ve výši ,- Kč ku škodě N.T. P. P. dne překonal oplocení areálu firmy výkupny druhotných surovin Ekopron - Metal s.r.o. v Soběslavi, kdy se z tohoto objektu pokusil odcizit volně uložené el. kabely v hodnotě 1.740,- Kč, které přehodil přes oplocení. Při tomto jednání byl zadržen hlídkou OO PČR Soběslav. NP se dne vloupal do budovy Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů v Soběslavi, kde odcizil elektrickou kotoučovou pilu v hodnotě 4.100,- Kč a prodlužovací kabel s cívkou v hodnotě 400,- Kč vše ku škodě M.D. NP dne přelezl oplocení areálu spol. Eurofarms s.r.o. v obci Vlastiboř, kde překonal a odcizil 8 ks visacích zámků na různých budovách tohoto areálu. Z těchto budov odcizil měděné el. kabely různé délky a průměru a jeden kovový ruční vozík, čímž způsobil uvedené firmě škodu ve výši ,- Kč. OOP Soběslav D I V A D L O O S K A R A N E D B A L A T Á B O R B Ř E Z E N Středa h PŘÍBĚH COCO CHANEL Pondělí h HEDA GABLEROVÁ - Velká ženská hra Úterý h JAKUB SMOLÍK s kapelou Čtvrtek h 293. Barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa - DÁLNÝM VÝCHODEM Pátek h XI. DOBROČINNÝ KONCERT LIONS KLUBU TÁBOR Úterý h Sejdeme se při dechovce - BABOUCI Středa h FAUST A MARKÉTKA Čtvrtek h ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO Neděle h Přijďte s dětmi do divadla STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU Úterý h KŘÍŽ U POTOKA Příběh o hledání správných životních cest. Úterý h PAVLA BŘÍNKOVÁ, JAN JEŽEK a MUZIKÁLOVÉ HITY Středa h FOLKOVÁ JÍŠKA NA CESTÁCH II. s Lubomírem Hrdličkou a Náhlou změnou Čtvrtek h COLUMBO VRAŽDA NA RECEPT

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd 2 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 23 únor 2014 cena 10,- Kč Také do Soběslavi zavítali dální poslové radostné zvěsti, podle tradice Kašpar, Melichar a Baltazar. Mudrcové vinšující šťastný nový rok obcházeli

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 1 Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE

ROSA. Březen 2011. Zpravodaj Rosicka TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE ROSA Zpravodaj Rosicka Březen 2011 TÉMA MĚSÍCE: ZAOSTŘENO NA ČTENÁŘE Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Informace z Kratochvilky............................ 5 Slovo starosty...................................

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. květen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2011 květen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická akademie Historie

Více

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy

SUCHDO L SKÉ L ISTY. Nová éra suchdolské základní školy SUCHDO L SKÉ 12011 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Nejvyšší správní soud k letišti str. 4 Ze suchdolských škol str. 10 Nová povinnost pro majitele nemovitostí str.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY ROČNÍK VI., ÚNOR 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II/2011 Otevřený dopis strana 1 Sčítání lidu, domů a bytů strana 4 Studenti chtějí bojovat strana 5 Program kulturního domu strana 8 Mikroregion Bystřicko (Rodkov,

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší

Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší Vamberecký Kdo si hraje, nezlobí. Kdo sportuje, dělá i něco pro své zdraví. Na sportovním plese byli vyhlášeni nejlepší sportovci ve Vamberku. Je hezké, že jsou mezi nimi děti i mladí, kteří sportu věnují

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více