INFORMÁTOR. Smilovice. ã. 14 bfiezen Vážení občané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. Smilovice. ã. 14 bfiezen 2002. Vážení občané"

Transkript

1 Smilovice INFORMÁTOR ã. 14 bfiezen 2002 Vážení občané V krátkosti Vám chci popsat co v tomto roce chceme do komunálních voleb stihnout. Připravujeme rozšíření vodovodního a plynového řádu. Schvalovací řízení by mělo být ukončeno v červnu. K jednotlivým větvím se budou vyjadřovat plynárny a pokud nebude dostatek zájemců, tak některé úseky nebudeme moci realizovat. Plynárny jsou v rukou německého kapitálu a jejich cíl je rentabilita, ne ztrátovost. Realizace těchto úseků bude záviset na dostatku finančních prostředků. Úsek p. Szczuka p. Barteczek by měl být realizován v příštím roce, až Ropice zrealizuje svůj úsek. Chceme opravit místní komunikaci p. Labaj Střítežský les. Obec vlastní 18 km místních a účelových komunikací, spoustu propustků, 5 mostů a 2 lávky. Věřím, že v průběhu 2-3 let se vše opraví ke spokojenosti všech. K údržbě komunikací patří také vyorávání sněhu. Tato zima nás prověřila a musíme provést patřičná opatření do budoucna. Jedná se o 3 4 km komunikace, kterou nedokážeme běžnou technikou udržovat. Proto chceme koupit sněžnou frézu, která by tento problém vyřešila navždy. Připravili jsme úpravu územního plánu a v současné době se k němu vyjadřujou instituce a občané. Co nás k tomu vedlo? Mnoho žádostí o výstavbu rodinných domů. Dořešit sportovní areál a areál Křesťanského společenství, podle kterého se bude vycházet do budoucna. Rozšíření hřbitova o pohřebiště, urnový háj a dobudování hospodářské části. Vytvoření průmyslové zóny v severní části obce. Určitě si každý položí otázku, k čemu nám bude průmyslová zóna. V současné době se přibližujeme k 20 % nezaměstnanosti a jsme na 6 místě v okrese. Naše mládež nemá práci a to nejdražší co máme, nám odchází do světa. Hledají práci v Čechách, Německu, Americe, atd. Jsem přesvědčen, že nám dáte za pravdu, proč by nemohl být takový malý podnik jako je Optimont v Hnojníku pod kopcem i u nás. Naše obec bude taková, jakou si ji uděláme. Pokusit se musíme, když nic nebudeme připravovat, tak tu v životě nic nebude. Vrátím se k problematice výstavby rodinných domů i počtu obyvatel, atd. Už jsem jednou psal, že naše obec měla kdysi 700 obyvatel a neustále nás ubývá. K dnešnímu dni nás je 588 občanů. Mladí o svatbě nechtějí slyšet a když se už někdo rozhodne, tak odcházejí do města. Ze starých rodinných domů se předělávají rekreační chalupy a když to tak bude pokračovat, tak z čeho budeme udržovat chod obce, školy, komunikace, atd. Z chalupářů nejsou žádné příjmy pro obec. Spíš na ně doplácíme. Tento problém citlivě sledujeme a v územním plánu jsme

2 vytýčili nové lokality k zástavbě rodinných domů. Do těchto lokalit musíme dotáhnout plyn a vodu, aby byly zajímavé pro stavebníky. Připravujeme projektovou dokumentaci s SME pro výstavbu trafa mezi hřbitovem a TJ. Připravujeme a spolupracujeme na projektech revitalizace povodí Olše. Za kulturní život obce děkuji školám, sportovcům, kteří připravili karneval a ples. Děkuji také panu Riedlovi Valtrovi, panu Kowalczykovi Tadeášovi, kteří udržovali naše komunikace v zimním období a všem, kteří s námi spolupracovali. Děkuji také za dopisy, ve kterých mě občané upozorňují na současné dění v obci. Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na veřejné projednání změny územního plánu č. l, které bude spojeno s pohovorem s občany ve středu dne v hod. v sále Obecního úřadu ve Smilovicích. Pavel Szalbut, starosta obce Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání dne schválilo zvýšení ceny vodného s platností od , a to: Poplatek za vodoměr 24 Kč/rok. Vodné RD trvale obydlené 6 Kč/m 3. objekty trvale neobydlené 10 Kč/m 3. organizace 12 Kč/m 3. PRO VŠECHNY OBČANY MAJÍCÍ ŽIVNOST A SOUKROMNĚ PODNIKAJÍ Sdělte na Obecním úřadu ve Smilovicích do 29. března 2002 tyto údaje: jméno název firmy název živnosti kontakt Tyto informace jsou potřebné k prezentaci naší obce. (pokračování) znaky a pečeti: Znáte historii naší obce? Smilovice obdržely svůj první pečetní typář v roce Znamením se stalo zemědělské polní nářadí brány. Pečetidlo sloužilo představitelům obce ještě v průběhu první poloviny 19. stol.

3 Rakovec užíval společný pečetní typář se sousedním Hnojníkem, s nímž tvořil samostatné panství. Pečetidlo pochází zřejmě už ze 17. stol. Osmihranný typář nese v pečetním poli masivní písmeno H, provázené nahoře menším písmenem A s dole písmenem R. Domníváme se, že H značí Hnojník, R Rakovec a A je pouhou spojkou mezi počátečními písmeny. Pečetidlo bylo používáno až do poloviny minulého stol. Čerpáno z materiálů: Gumovski; Muler: Pečeti Život tehdejších osadníků byl provázen neustálým útlakem a omezováním volnosti. K částečnému zlepšení došlo až po vydání robotního patentu , vydaným Marií Terezií. Po nástupu na trůn Josefa II. došlo k radikálním obratům v poddanských poměrech vydáním patentu o zrušení nevolnictví (1781). V krátké době byly vydány ještě další patenty které dosah patentu o zrušení nevolnictví prohlubovaly. Byla omezena závislost poddaného na vrchnosti. Tolerančním patentem v roce 1781 povolil evangelíkům veřejné bohoslužby a zrovnoprávnil je s katolíky. Evangelíci ze Smilovic se připojili k založenému sboru v Komorní Lhotce. Těšínská komora dala svolení k postavení první školy ve Smilovicích. Škola byla dřevěná a k jejímu užíváni došlo r č. p. 21 Walachovi. (zde se data z historických pramenů rozcházejí). Druhý pramen uvádí, že pravděpodobně byla první škola postavena už v roce 1780, kterýžto rok je vyřezán na větrné korouhvičce. Z iniciativy ligotského sboru byla r postavena nová škola. Druhá škola přetrvala dvě války a byla zničena až požárem 16. ledna V roce 1965 začala stavba třetí školní budovy a ta byla otevřena 28. srpna Budova byla malá, nevyhovující s nedostatkem učeben a příslušenství. V roce 1962 byla započata stavba už v pořadí čtvrté školy. K jejímu slavnostnímu otevření došlo dne 30. srpna 1974 a vyučuje se v ní doposud. Samostatnou obcí jsou Smilovice od roku Vzhled obce v předválečných letech: chudá políčka chudých domkařů, u každé meze hromada kamení, které si majitelé sami na poli sbírali. Jinak většina polí náležela bohatým sedlákům, jimž komorníci chudí domkaři byli nuceni pracovat na jejich polích. Obec byla lemována v pozadí horskými hřebeny Godule, Javorového a Ropičky, což působilo na každého milovníka přírody velmi působivě a každý, kdo jednou poznal krásu těchto hor, rád se k nim vracel. Česká mateřská škola v obci byla otevřena Byla v budově pana J. Walacha v blízkosti nynější mateřské školy. Pro její účely byly vyhrazeny dvě malé místnosti se školními škamnami a to bylo vše. Učitelce nezbývalo nic

4 jiného, než aby celou rodinu požádala o pomoc a hračky sami zhotovili. V těchto nuzných podmínkách začala vytvářet výchovnou práci. V roce 1951 byla mateřská škola přemístěna na Kotasovku a v roce 1976 po rekonstrukci třetí školní budovy se přestěhovala do jejich prostorů kde je umístěna dosud. Život zde pod horami nebyl v minulosti snadný. Také války a okupace přinesly hodně smutku, bolesti a prolitých slz. Za druhé světové války byly Smilovice osvobozeny v časných ranních hodinách dne 3. května 1945 Rudou armádou od německých okupantů. Ti, po krátké přestřelce vyklidili obec již předešlého dne. Střelbou došlo k poškození několika domů na Rakovci. (pokračování příště) Renáta Lasotová, knihovnice INTERNETOVÁ KNIHOVNA VE SMILOVICÍCH PONDĚLÍ hod. (knihovna internet) STŘEDA hod. (knihovna internet) NEDĚLE hod. (internet) Roční čtenářský poplatek pro: dospělé Kč děti Kč (po nové registraci a zaplacení ročního poplatku obdržíte nový čtenářský průkaz) Videokazety Kč zapůjčení Internet Kč 1/2 hod. Disketa Kč Tisk Kč Výpůjční doba knih a časopisů je 2 měsíce. Výpůjční doba polských knih z Karviné je 1 měsíc. NABÍZÍME DALŠÍ MOŽNOSTI K VYUŽITÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ vytvořte si svou vlastní . adresu zde pak můžete přijímat zprávy a odesílat je vašim známým do celého světa je zde možnost využití i následujících programů: PC SUITE 2001 tabulkový procesor Tab. 602 textový editor Text. 602 Word Pad malování kalkulačka mapa znaků imaging ZÁKONY NA PC Millennium (aktuální stav k ) 11. Pracovní právo, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12. Obchodní právo 13. Občanské právo Zákoník práce 14. Finanční právo 15. Správní a národohospodářské právo

5 16. Ústavní právo 17. Trestní právo 18. Autorské, průmyslové a soutěžní právo 19. Mezinárodní právo 10. Předpisy pro obce VYUŽIJTE I TÉTO MOŽNOSTI, PROTOŽE JAK VÍTE: NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ Informace na čísle: 0658 / (v době provozu) napište nám: Informace Tělovýchovné jednoty Smilovice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Smilovice. Valná hromada se bude konat v pátek dne v hodin v budově Tělovýchovné jednoty ve Smilovicích. Jsou zváni všichni členové TJ a všichni nečlenové, kteří mají zájem se členy TJ stát. Předpokládaný program valné hromady: 11. Zahájení schůze. 12. Volba návrhové komise. 13. Volba volební komise. 14. Zprávy o činnosti TJ. 15. Zpráva předsedy TJ o dosavadních změnách ve změnách a výstavbě sportovním areálu. 16. Seznámení členů TJ s výstavbou nových sportovních zařízeních v letošním roce a plán pro výstavbu v letech dalších. 17. Zpráva o hospodaření. 18. Zpráva revizní komise. 19. Členská základna a změny ve stanovách. 10. Přestávka s občerstvením. 11. Volba výkonného výboru. 12. Návrh na usnesení. 13. Závěr. SRDEČNĚ VÁS ZVE VÝBOR TJ Seznam členů, kteří figurují na posledním seznamu a jsou stále platnými členy TJ: Seznam členů, kteří jsou vedeni v seznamu členů TJ. Seznam je starý a nepřesný, mnoho jmen, které by tam měly být, zde chybí. Jsou zde možná i jména těch, kteří členy TJ byli a již nechtějí členy TJ být. Rádi bychom na valné hromadě členskou základnu upřesnili a aktualizovali. Proto Vás prosíme, aby jste se valné hromady zúčastnili. Barsony Michal, Barteczek Boleslav, Barteczek Zbygniev, Bednář Jiří, Bobková Anna, Boczek Michal, Boczek Václav, Bělica Josef, Bolf Marek, Borovský Vladislav, Bromek Petr, Bromek Rudolf, Brzezina Lukáš, Bujok Marián, Buzáš Pavel, Cienciala Jaroslav, Cienciala Pavel, Cienciala Roman, Cieslar Josef, Cymorek Roman, Čimpel Michal, Dembinný Zdeněk, Duda Lukáš, Dyba Lukáš, Dyba Vlastimil, Dybová Jana,

6 Feher Aleš, Friedel Ludvík, Galacz Emil, Galacz Jaromír, Golík Libor, Golík Tomáš, Hamrozi Bohuslav, Havlík René, Heczko Bohdan, Helioš Vladimír, Hirsch Adolf, Janík Marek, Kaizar Radim, Kaleta Robin, Kalfas Jan, Kalužová Táňa, Kapitanov Michal, Keblušek Karel, Kisza Gustav, Kiszová Alena, Kisza David, Kiša Miloslav, Kleinhampl Kamil, Kloda Přemysl, Kniezek Karel, Kniezek Karel, Kniezek Karel, Kniezková Bohumila, Konopka Tomáš, Kotas Marian, Kotas Robert, Koukal Tomáš, Kowalczyk Marián, Král Jiří, Krejza Lev, Kubala Libor, Kubalová Pavlína, Kubalová Taťána, Kubiczek Jaroslav, Kubiček Patrik, Kyjonka Jan, Linhart Jaroslav, Lipowczan Jan, Lipowczan Robin, Lisztwan Radek, Máj Robin, Marthaus Michal, Máj Oldřich, Mikolajczak Tomáš, Mikolajczak Jan, Mikulka Miroslav, Motyka Michal, Muroň Roman, Nevěřil Petr, Nogol Martin, Nogol Miroslav, Nogol Rostislav, Nogolová Marie, Niemcová Regina, Novák Libor, Orawská Iveta, Pawera Radek, Pieter Tomáš, Pilch Gustav, Pollak Jan, Pollaková Věra, Procházka Radek, Procházka Rudolf, Procházka Rudolf, Procházková Marta, Procházka Jiří, Prokešová Soňa, Pyszko David, Pszczolka Robert, Ondraszek Kazimír, Pieter Eduard, Rajnoch Lukáš, Riedel David, Riedel Petr, Rajnochová Alena, Rajnochová Renata, Sikora Adam, Sikora Ireniusz, Sikora Jakub, Sikora Jan, Sikora Marcel, Sikora Miroslav, Sikora Roman, Sikorová Anna, Sikora Karel, Smilovský Karel, Smolka Tomáš, Slivová Lenka, Spratek Tomáš, Staš Drahomír, Stryja Martin, Supík David, Szewieczková Helena, Sztefka Robert, Szkandera Petr, Szczuková Petra, Šafranko Jakub, Šafranko Michal, Šafranková Jana, Šeda Milan, Šedovič Gustav, Tomeczak Roman, Tomiczek Jan, Tomšů Jindřich, Torač Pavel, Uhlář Rudolf, Uhlářová Františka, Vacho Milan, Tomeczková Jana, Vávra David, Vlachovič Miroslav, Vojtuš Rudolf, Vojtušová Anna, Wiewiorka Vilém, Wiewiorka Petr, Witos Patrik, Wojnar Jaroslav, Wojnar Marián, Wojnarová Lenka, Zawadzki Petr, Zbieg Rostislav, Žvak Bronislav, Žvak David. Komu nebylo příjemné zveřejnění jeho jména se omlouváme. Těm, kteří na seznamu nejsou a měli by být, se taktéž omlouváme. OZNÁMENÍ Oznamujeme občanům, že na Obecní úřad v Hnojníku bude docházet právník, který bude poskytovat služby občanům. Svou činnost započne a následně vždy každých 14 dnů ve středu, od hod. (každý lichý týden). Žádost Policie ČR v Hnojníku o spolupráci Od začátku roku 2002 se začaly v obcích Hnojník, Třanovice, Vělopolí, Střítež, Smilovice a Komorní Lhotka, ale i v dalších okolních obcích vyskytovat ve zvýšené míře případy krádeží vloupáním do nejrůznějších objektů, jako jsou například garáže, hospodářské budovy, dílny a podobně, ze kterých doposud neznámí pachatelé odcizili nejrůznější věci, nářadí a zahradní techniku. Výjimkou nejsou ani případy vloupání do rekreačních domků nebo do motorových vozidel a krádeže věcí z nich. Všechny případy, které se staly v posledních měsících mají jeden společný rys, a tím je poněkud menší ostražitost občanů a menší pozornost občanů vůči svému majetku a svému okolí. Jako příklad lze

7 uvést případy, kdy pachatelé vniknou do neuzamčené garáže, do nedostatečně zabezpečené hospodářské budovy a podobně. V jednom případě dokonce majitel své dílny v rodinném domku slyšel zvuky páčení a násilného vniknutí do dílny, avšak tomuto nevěnoval pozornost a nepřivolal policisty. Dále lze uvést případy, které jsou spáchány také proto, že samotní lidé zanechávají hodnotnější věci jako např. odnímatelná autorádia, mobilní telefony, aktovky, doklady a další věci ve svých motorových vozidlech a tím vytvářejí podmínky ke spáchání trestného činu, neboť pachatelé většinou vstupují a zcizují věci tam, kde je co odcizit. Dále je nutno občany upozornit na případy, při kterých bývá zneužita důvěřivost občanů, zejména důchodců. Pachatelé si někdy náhodně a někdy cíleně vytypují osamělou důchodkyni, nebo důchodce, přijdou za ním domů a sdělí, že jsou pracovníky sociálního úřadu nebo případně nějaké charitativní organizace, nebo někdy jen nabízejí nějaké zboží k prodeji. Poté co jej důchodce vpustí do bytu, kde s pachatelem chvíli hovoří nebo provádí nějaký nákup nabízeného zboží, využije pachatel nepozornosti důchodce a tomuto odcizí peníze, ale někdy i mobilní telefon či další věci. Těmto případům lze předejít tím, že budou dodržovány tyto zásady: 1. Nebýt vždy důvěřivý k cizím osobám 2. Nepouštět ihned neznámou osobu domů, ale hovořit s ní například přes okno 3. Nevěřit vždy tomu, že jste vyhráli nějakou cenu, značným slevám výrobků a podobně 4. Žádat aby se taková osoba představila a prokázala se patřičnou legitimací úřadu, firmy 5. Nebude-li legitimace firmy nebo úřadu věrohodná, požádat o předložení nějakého dokladu totožnosti, jestliže to osoba odmítne, více se s ní nebavit 6. Jestliže sdělí cizí osoba své jméno a příjmení a toto souhlasí například s občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným oficiálním dokladem, možno s takovou hovořit 7. Bude-li cizí osoba agresivní, nebo bude chtít násilím vstoupit do bytu nebo rodinného domu, tak nutno telefonicky přivolat Policii ČR 8. Vždy si musíte uvědomit, zda čekáte nějakou návštěvu osoby, kterou jste nikdy neviděli a podle toho jednat 9. Vždy musíte mít na paměti, jestli náhodou ten, kdo Vám nabízí výhodnou koupi zboží není člověk, který chce pouze využít Vaší důvěřivosti. Poté je potřeba pamatovat na to, že ne každý nákup musí být výhodný Policie ČR v Hnojníku se obrací na občany se žádostí o užší spolupráci, která by měla spočívat v tom, že občané budou více pozornější ke svému majetku. Dále by měli být více pozornější i ke svému okolí a v případě, že zjistí výskyt podezřelých vozidel nebo osob, nezvykle se pohybujících v okolí jejich bydliště, nebudou lhostejní a přivolají telefonicky hlídku policie. Volat možno na linku 158. Volat možno také na číslo telefonu , V případě, že se dovoláte na telefonní záznamník, můžete zanechat vzkaz, nebo bude-li to nutné a vhodnější, opět volejte linku 158. Kvalita ochrany majetku občanů spočívá mimo jiné také v dobré spolupráci policie s občany a naopak. Předem děkuji za spolupráci. Vedoucí oddělení PČR v Hnojníku: por. Bc. Sliž Martin

8 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ KONTRASTŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ V závěru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta Program je dokumentem zpracovaným podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je to základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a stanoví způsob financování a implementace. Program rozvoje kraje, jak jej zkráceně nazýváme, je rozčleněn do hlavní textové části a pěti příloh, ve kterých jsou uvedeny podrobnější informace, z nichž se vycházelo při tvorbě hlavního textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu. Na základě analýzy statistických údajů a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje. Moravskoslezský kraj chce být atraktivním, ekonomicky silným a konkurenceschopným středoevropským regionem. Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruhů rozvoje kraje, v rámci nichž jsou definovány dílčí strategické cíle: Ekonomika a podnikání Infrastruktura Lidské zdroje Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a venkov Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na opatřeních, jejichž řešení považují v dnešní situaci kraje za prioritní a zároveň stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2002 již schválilo vyčlenění finančních prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity, které jsou v souladu s cíli jednotlivých opatření. Jsou jimi například: příprava strategické průmyslové zóny Nošovice vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti pořízení studie odpadového hospodářství pořízení povodňového plánu zpracování územní energetické koncepce strategie ochrany přírody a zlepšování kvality ovzduší grantové schéma podpory agroturistiky grantové schéma obnovy kulturních památek

9 příprava a zabezpečení staveb na silnicích II. a III. třídy grantové schéma na využití volnočasových aktivit dětí a mládeže. Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje na rok 2002 vytvořilo zastupitelstvo kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku 2002 uvolňovat na další rozvojové aktivity, vyplývající z Programu rozvoje kraje. Například připravujeme: podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která by měla mj. pomoci při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze nastartovat účinné využívání výsledků výzkumu, vývoje a high-tech technologií ve firmách našeho regionu. program zaměřený na rozvoj malého a středního podnikání atd. Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kterých budou moci žadatelé předkládat své projekty a ucházet se tak o finanční podporu kraje. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány v průběhu roku 2002 a zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu vede seznam indikativních projektů, který bude průběžně doplňován a bude sloužit jako podklad k vyhlášení příslušných rozvojových programů. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je přístupný na internetových stránkách kraje: www. kr-moravskoslezsky. cz Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje Předvstupní nástroje aplikované v Moravskoslezském kraji V zájmu přípravy na členství v EU a připravenosti na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, byly pro kandidátské země střední a východní Evropy připraveny Evropskou unií určité finanční nástroje. V České republice jsou (budou) realizovány tři hlavní finanční nástroje, které mají simulovat evropské fondy. Tyto nástroje jsou Phare, Sapard a ISPA. Program Phare simuluje Evropský fond regionálního rozvoje, program Sapard Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a program ISPA Kohezní fond. PHARE V předvstupním (období do vstupu do Evropské unie) období je Program Phare vždy jednoletý, tzn. je vyhlašován každoročně. Časový rámec jednoletého programu např. Phare 2000 finanční memorandum (dohoda mezi českou a evropskou stranou) bylo podepsáno ; vyhlášení 1. kola výzvy k podávání žádostí se předpokládá v nejbližších dnech (asi březen 2002); smlouvy s příjemci podpory musí být podepsány do ; poslední termín závěrečné platby je

10 Phare 2000 Prostředky Phare 2000 mají sloužit především k odzkoušení vlastního mechanismu výběru, rozhodování a kontroly. Pro realizaci programu byly vybrány tzv. pilotní Regionální operační programy (ROP) a Sektorové operační programy (SOP). Návrh pilotních ROP a SOP předkládá k posouzení Ministerstvo pro místní rozvoj Delegaci Evropské unie. Byly vybrány 2 cílové regiony soudržnosti = regiony NUTS II Moravskoslezsko (kraj Moravskoslezský) a Severozápad (kraje Ústecký a Karlovarský) a sektory Průmysl a Lidské zdroje. Sektorové programy řídí ministerstva, ale musí být realizovány na území cílových (vybraných) regionů soudržnosti, tzn. Moravskoslezsko a Severozápad. Na Phare 2000 bylo vyčleněno 16 mil. EUR (8 mil. EUR do NUTS II Moravskoslezsko a 8 mil. EUR do NUTS II Severozápad) z evropských zdrojů. Tyto se rozdělí mezi Sektorový operační program Průmysl (2 mil. EUR), Rozvoj lidských zdrojů (2 mil. EUR) a ROP Moravskoslezsko (4 mil. EUR). Obdobně bude rozděleno výše zmíněných 8 mil. EUR v regionu soudržnosti Severozápad. Dalších 16 mil. EUR ve stejném složení (2+2+4 mil. EUR pro NUTS II Moravskoslezsko a mil. EUR pro NUTS II Severozápad) je alokováno z českých zdrojů. SOP PRŮMYSL INVESTIČNÍ FOND PRO VÝROBNÍ SEKTOR Formou grantového schématu, prostředky: 2+2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, implementační agenturou je Agentura pro rozvoj podnikání v Praze. Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem. Další informace: SOP LIDSKÉ ZDROJE FOND ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Prostředky 2+2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, implementační agenturou Národní vzdělávací fond. Fond rozvoje lidských zdrojů má přispět k naplňování národního plánu zaměstnanosti a podpořit přípravu ČR na vstup do EU, obzvláště přípravu na Evropský sociální fond. Obecným úkolem je poskytování finanční podpory na zlepšení zaměstnanosti a kvalifikační úrovně v regionech. Národní vzdělávací fond (NVF) je zodpovědný za celkovou administraci hodnotícího a výběrového procesu. Hodnotící komise je složena na tripartitním principu (MPSV, MŠMT, NUTS II, zaměstnanci, zaměstnavatelé). V regionu Ostravsko je zřízeno zastoupení NVF i MPSV (po jednom pracovníkovi). Regionální zástupce NVF v regionu bude odpovědný za výběr projektů, zástupce MPSV pak za kontrolní a monitorovací činnost. Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem. Další informace: Regionální pracoviště Ing. Ilona Blažíčková, 069/ Odbor regionálního rozvoje KÚ Mg. Jiří Hudec, 069/

11 ROP MORAVSKOSLEZSKO 1. grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání 2. velký projekt (investiční) Vědeckotechnologický park Na každý projekt bude alokováno 2+2 mil. EUR. Z dodatečné rezervy Phare 2000 budou dále dle schválení Delegace EU financovány investiční projekty: 1. Podnikatelská zóna Ostrava Mošnov 2. Podnikatelská zóna Kopřivnice Vlčovice Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání: Poskytovatel grantu je Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační agenturou Centrum pro regionální rozvoj (CRR) v Praze se svými regionálními pobočkami Regionálními výkonnými jednotkami (RVJ). Řídícím a hodnotitelským orgánem bude Regionální rada ( 16, zákon č. 248/2000 SB., o podpoře regionálního rozvoje). Kontrolním a monitorovacím orgánem pak Výbor regionálního rozvoje ( 17, zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen pěti členy. Potenciálními příjemci pomoci jsou jednak žadatelé o podporu (budoucí příjemci grantu) a dále příslušníci cílových skupin, kteří se stávají konečnými uživateli podpory. Z hlediska žadatelů se o grant mohou ucházet subjekty, které: patří mezi neziskové organizace, obce, profesní komory a další instituce veřejného sektoru mají ústřední sídlo na území České republiky, nejlépe v daném regionu NUTS II jsou přímo odpovědné za přípravu a organizaci projektu, nikoli prostředníky mohou musí doložit zajištění prostředků na spolufinancování Žadatel o podporu může pro realizaci projektu vytvořit partnerství s dalšími organizacemi, jejichž sídlo je v České republice, Evropské unii nebo dalších kandidátských zemích. Cílové skupiny musí tvořit výhradně fyzické osoby cílového regionu a právnické osoby, které mají své sídlo nebo alespoň pobočku v daném regionu a jejich zaměstnanci pracují v regionu. Další informace: Regionální výkonná jednotka Ing. Hana Tlučhořová, vedoucí RVJ 069/ linka 424 Odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Chovanioková 069/ Podrobnější informace k zmíněným programům uvedeme v následujících vydáních, dle aktuálnosti jednotlivých programů. Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje

12 PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE. PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %. FIRMA JAN CARBOL Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny), Frýdek Místek tel. 0658/ mobil 0602/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluïby: opravy, montáže a revize plynových zařízení práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t. Poradenskou službu poskytneme zdarma Vydává a do všech domácností zdarma distribuuje Obecní úřad Smilovice, náklad 250 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST PROJEKTŮ

EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST PROJEKTŮ 12.11. 2009 ŠOV Klenčí pod Čerchovem EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST PROJEKTŮ Bc. Jan Tomiczek ŠOV Třanovice Revitalizace VENKOVSKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA TŘANOVICE Vnější vazby projektu VPZ Projekt VPZ ideově vychází

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007 Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán IOP IČ: 66 00 22 22 se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 zastoupený Jiřím Čunkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 Příloha č. 1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 1. Cíl programu Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU

Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kraje ČR a čerpání ze zdrojů EU Kongresovécentrum Praha 8. prosince 2005 Obsah Programovéobdobí 2004-2006 Příprava programů Implementace programů Příprava projektů krajů Podpora ostatních subjektů Programovéobdobí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/16 1. jednání konané Z/1/16 Stanovení funkcí a počtu členů Zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s t a n o v u j e pro volební období 2016-2020 počet členů Rady uvolněných pro výkon

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015

Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Grantový systém Zdravého města Třebíče - Obecná pravidla pro rok 2015 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2015 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

domech II 37. výzva IROP

domech II 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 37. výzva IROP Ing. Pavlína Prokešová 10. 11. 2016, Blansko Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA A REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Řídící orgán Operačního programu Doprava Ministerstvo dopravy ČR IČ: 66003008 se sídlem nábř.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 81 USNESENÍ organizačního výboru ze 16. schůze 4. září 2014 k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový formulář č. 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6809/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Hanusková Lenka Ing. Materiál pro 26. zasedání

Více

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 40. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 8766/2010 /2009 Usnesení č. 1/40/2010 Ústí nad Labem, 15. března 2008 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 16.

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více