INFORMÁTOR. Smilovice. ã. 14 bfiezen Vážení občané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR. Smilovice. ã. 14 bfiezen 2002. Vážení občané"

Transkript

1 Smilovice INFORMÁTOR ã. 14 bfiezen 2002 Vážení občané V krátkosti Vám chci popsat co v tomto roce chceme do komunálních voleb stihnout. Připravujeme rozšíření vodovodního a plynového řádu. Schvalovací řízení by mělo být ukončeno v červnu. K jednotlivým větvím se budou vyjadřovat plynárny a pokud nebude dostatek zájemců, tak některé úseky nebudeme moci realizovat. Plynárny jsou v rukou německého kapitálu a jejich cíl je rentabilita, ne ztrátovost. Realizace těchto úseků bude záviset na dostatku finančních prostředků. Úsek p. Szczuka p. Barteczek by měl být realizován v příštím roce, až Ropice zrealizuje svůj úsek. Chceme opravit místní komunikaci p. Labaj Střítežský les. Obec vlastní 18 km místních a účelových komunikací, spoustu propustků, 5 mostů a 2 lávky. Věřím, že v průběhu 2-3 let se vše opraví ke spokojenosti všech. K údržbě komunikací patří také vyorávání sněhu. Tato zima nás prověřila a musíme provést patřičná opatření do budoucna. Jedná se o 3 4 km komunikace, kterou nedokážeme běžnou technikou udržovat. Proto chceme koupit sněžnou frézu, která by tento problém vyřešila navždy. Připravili jsme úpravu územního plánu a v současné době se k němu vyjadřujou instituce a občané. Co nás k tomu vedlo? Mnoho žádostí o výstavbu rodinných domů. Dořešit sportovní areál a areál Křesťanského společenství, podle kterého se bude vycházet do budoucna. Rozšíření hřbitova o pohřebiště, urnový háj a dobudování hospodářské části. Vytvoření průmyslové zóny v severní části obce. Určitě si každý položí otázku, k čemu nám bude průmyslová zóna. V současné době se přibližujeme k 20 % nezaměstnanosti a jsme na 6 místě v okrese. Naše mládež nemá práci a to nejdražší co máme, nám odchází do světa. Hledají práci v Čechách, Německu, Americe, atd. Jsem přesvědčen, že nám dáte za pravdu, proč by nemohl být takový malý podnik jako je Optimont v Hnojníku pod kopcem i u nás. Naše obec bude taková, jakou si ji uděláme. Pokusit se musíme, když nic nebudeme připravovat, tak tu v životě nic nebude. Vrátím se k problematice výstavby rodinných domů i počtu obyvatel, atd. Už jsem jednou psal, že naše obec měla kdysi 700 obyvatel a neustále nás ubývá. K dnešnímu dni nás je 588 občanů. Mladí o svatbě nechtějí slyšet a když se už někdo rozhodne, tak odcházejí do města. Ze starých rodinných domů se předělávají rekreační chalupy a když to tak bude pokračovat, tak z čeho budeme udržovat chod obce, školy, komunikace, atd. Z chalupářů nejsou žádné příjmy pro obec. Spíš na ně doplácíme. Tento problém citlivě sledujeme a v územním plánu jsme

2 vytýčili nové lokality k zástavbě rodinných domů. Do těchto lokalit musíme dotáhnout plyn a vodu, aby byly zajímavé pro stavebníky. Připravujeme projektovou dokumentaci s SME pro výstavbu trafa mezi hřbitovem a TJ. Připravujeme a spolupracujeme na projektech revitalizace povodí Olše. Za kulturní život obce děkuji školám, sportovcům, kteří připravili karneval a ples. Děkuji také panu Riedlovi Valtrovi, panu Kowalczykovi Tadeášovi, kteří udržovali naše komunikace v zimním období a všem, kteří s námi spolupracovali. Děkuji také za dopisy, ve kterých mě občané upozorňují na současné dění v obci. Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na veřejné projednání změny územního plánu č. l, které bude spojeno s pohovorem s občany ve středu dne v hod. v sále Obecního úřadu ve Smilovicích. Pavel Szalbut, starosta obce Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání dne schválilo zvýšení ceny vodného s platností od , a to: Poplatek za vodoměr 24 Kč/rok. Vodné RD trvale obydlené 6 Kč/m 3. objekty trvale neobydlené 10 Kč/m 3. organizace 12 Kč/m 3. PRO VŠECHNY OBČANY MAJÍCÍ ŽIVNOST A SOUKROMNĚ PODNIKAJÍ Sdělte na Obecním úřadu ve Smilovicích do 29. března 2002 tyto údaje: jméno název firmy název živnosti kontakt Tyto informace jsou potřebné k prezentaci naší obce. (pokračování) znaky a pečeti: Znáte historii naší obce? Smilovice obdržely svůj první pečetní typář v roce Znamením se stalo zemědělské polní nářadí brány. Pečetidlo sloužilo představitelům obce ještě v průběhu první poloviny 19. stol.

3 Rakovec užíval společný pečetní typář se sousedním Hnojníkem, s nímž tvořil samostatné panství. Pečetidlo pochází zřejmě už ze 17. stol. Osmihranný typář nese v pečetním poli masivní písmeno H, provázené nahoře menším písmenem A s dole písmenem R. Domníváme se, že H značí Hnojník, R Rakovec a A je pouhou spojkou mezi počátečními písmeny. Pečetidlo bylo používáno až do poloviny minulého stol. Čerpáno z materiálů: Gumovski; Muler: Pečeti Život tehdejších osadníků byl provázen neustálým útlakem a omezováním volnosti. K částečnému zlepšení došlo až po vydání robotního patentu , vydaným Marií Terezií. Po nástupu na trůn Josefa II. došlo k radikálním obratům v poddanských poměrech vydáním patentu o zrušení nevolnictví (1781). V krátké době byly vydány ještě další patenty které dosah patentu o zrušení nevolnictví prohlubovaly. Byla omezena závislost poddaného na vrchnosti. Tolerančním patentem v roce 1781 povolil evangelíkům veřejné bohoslužby a zrovnoprávnil je s katolíky. Evangelíci ze Smilovic se připojili k založenému sboru v Komorní Lhotce. Těšínská komora dala svolení k postavení první školy ve Smilovicích. Škola byla dřevěná a k jejímu užíváni došlo r č. p. 21 Walachovi. (zde se data z historických pramenů rozcházejí). Druhý pramen uvádí, že pravděpodobně byla první škola postavena už v roce 1780, kterýžto rok je vyřezán na větrné korouhvičce. Z iniciativy ligotského sboru byla r postavena nová škola. Druhá škola přetrvala dvě války a byla zničena až požárem 16. ledna V roce 1965 začala stavba třetí školní budovy a ta byla otevřena 28. srpna Budova byla malá, nevyhovující s nedostatkem učeben a příslušenství. V roce 1962 byla započata stavba už v pořadí čtvrté školy. K jejímu slavnostnímu otevření došlo dne 30. srpna 1974 a vyučuje se v ní doposud. Samostatnou obcí jsou Smilovice od roku Vzhled obce v předválečných letech: chudá políčka chudých domkařů, u každé meze hromada kamení, které si majitelé sami na poli sbírali. Jinak většina polí náležela bohatým sedlákům, jimž komorníci chudí domkaři byli nuceni pracovat na jejich polích. Obec byla lemována v pozadí horskými hřebeny Godule, Javorového a Ropičky, což působilo na každého milovníka přírody velmi působivě a každý, kdo jednou poznal krásu těchto hor, rád se k nim vracel. Česká mateřská škola v obci byla otevřena Byla v budově pana J. Walacha v blízkosti nynější mateřské školy. Pro její účely byly vyhrazeny dvě malé místnosti se školními škamnami a to bylo vše. Učitelce nezbývalo nic

4 jiného, než aby celou rodinu požádala o pomoc a hračky sami zhotovili. V těchto nuzných podmínkách začala vytvářet výchovnou práci. V roce 1951 byla mateřská škola přemístěna na Kotasovku a v roce 1976 po rekonstrukci třetí školní budovy se přestěhovala do jejich prostorů kde je umístěna dosud. Život zde pod horami nebyl v minulosti snadný. Také války a okupace přinesly hodně smutku, bolesti a prolitých slz. Za druhé světové války byly Smilovice osvobozeny v časných ranních hodinách dne 3. května 1945 Rudou armádou od německých okupantů. Ti, po krátké přestřelce vyklidili obec již předešlého dne. Střelbou došlo k poškození několika domů na Rakovci. (pokračování příště) Renáta Lasotová, knihovnice INTERNETOVÁ KNIHOVNA VE SMILOVICÍCH PONDĚLÍ hod. (knihovna internet) STŘEDA hod. (knihovna internet) NEDĚLE hod. (internet) Roční čtenářský poplatek pro: dospělé Kč děti Kč (po nové registraci a zaplacení ročního poplatku obdržíte nový čtenářský průkaz) Videokazety Kč zapůjčení Internet Kč 1/2 hod. Disketa Kč Tisk Kč Výpůjční doba knih a časopisů je 2 měsíce. Výpůjční doba polských knih z Karviné je 1 měsíc. NABÍZÍME DALŠÍ MOŽNOSTI K VYUŽITÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ vytvořte si svou vlastní . adresu zde pak můžete přijímat zprávy a odesílat je vašim známým do celého světa je zde možnost využití i následujících programů: PC SUITE 2001 tabulkový procesor Tab. 602 textový editor Text. 602 Word Pad malování kalkulačka mapa znaků imaging ZÁKONY NA PC Millennium (aktuální stav k ) 11. Pracovní právo, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12. Obchodní právo 13. Občanské právo Zákoník práce 14. Finanční právo 15. Správní a národohospodářské právo

5 16. Ústavní právo 17. Trestní právo 18. Autorské, průmyslové a soutěžní právo 19. Mezinárodní právo 10. Předpisy pro obce VYUŽIJTE I TÉTO MOŽNOSTI, PROTOŽE JAK VÍTE: NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ Informace na čísle: 0658 / (v době provozu) napište nám: Informace Tělovýchovné jednoty Smilovice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Smilovice. Valná hromada se bude konat v pátek dne v hodin v budově Tělovýchovné jednoty ve Smilovicích. Jsou zváni všichni členové TJ a všichni nečlenové, kteří mají zájem se členy TJ stát. Předpokládaný program valné hromady: 11. Zahájení schůze. 12. Volba návrhové komise. 13. Volba volební komise. 14. Zprávy o činnosti TJ. 15. Zpráva předsedy TJ o dosavadních změnách ve změnách a výstavbě sportovním areálu. 16. Seznámení členů TJ s výstavbou nových sportovních zařízeních v letošním roce a plán pro výstavbu v letech dalších. 17. Zpráva o hospodaření. 18. Zpráva revizní komise. 19. Členská základna a změny ve stanovách. 10. Přestávka s občerstvením. 11. Volba výkonného výboru. 12. Návrh na usnesení. 13. Závěr. SRDEČNĚ VÁS ZVE VÝBOR TJ Seznam členů, kteří figurují na posledním seznamu a jsou stále platnými členy TJ: Seznam členů, kteří jsou vedeni v seznamu členů TJ. Seznam je starý a nepřesný, mnoho jmen, které by tam měly být, zde chybí. Jsou zde možná i jména těch, kteří členy TJ byli a již nechtějí členy TJ být. Rádi bychom na valné hromadě členskou základnu upřesnili a aktualizovali. Proto Vás prosíme, aby jste se valné hromady zúčastnili. Barsony Michal, Barteczek Boleslav, Barteczek Zbygniev, Bednář Jiří, Bobková Anna, Boczek Michal, Boczek Václav, Bělica Josef, Bolf Marek, Borovský Vladislav, Bromek Petr, Bromek Rudolf, Brzezina Lukáš, Bujok Marián, Buzáš Pavel, Cienciala Jaroslav, Cienciala Pavel, Cienciala Roman, Cieslar Josef, Cymorek Roman, Čimpel Michal, Dembinný Zdeněk, Duda Lukáš, Dyba Lukáš, Dyba Vlastimil, Dybová Jana,

6 Feher Aleš, Friedel Ludvík, Galacz Emil, Galacz Jaromír, Golík Libor, Golík Tomáš, Hamrozi Bohuslav, Havlík René, Heczko Bohdan, Helioš Vladimír, Hirsch Adolf, Janík Marek, Kaizar Radim, Kaleta Robin, Kalfas Jan, Kalužová Táňa, Kapitanov Michal, Keblušek Karel, Kisza Gustav, Kiszová Alena, Kisza David, Kiša Miloslav, Kleinhampl Kamil, Kloda Přemysl, Kniezek Karel, Kniezek Karel, Kniezek Karel, Kniezková Bohumila, Konopka Tomáš, Kotas Marian, Kotas Robert, Koukal Tomáš, Kowalczyk Marián, Král Jiří, Krejza Lev, Kubala Libor, Kubalová Pavlína, Kubalová Taťána, Kubiczek Jaroslav, Kubiček Patrik, Kyjonka Jan, Linhart Jaroslav, Lipowczan Jan, Lipowczan Robin, Lisztwan Radek, Máj Robin, Marthaus Michal, Máj Oldřich, Mikolajczak Tomáš, Mikolajczak Jan, Mikulka Miroslav, Motyka Michal, Muroň Roman, Nevěřil Petr, Nogol Martin, Nogol Miroslav, Nogol Rostislav, Nogolová Marie, Niemcová Regina, Novák Libor, Orawská Iveta, Pawera Radek, Pieter Tomáš, Pilch Gustav, Pollak Jan, Pollaková Věra, Procházka Radek, Procházka Rudolf, Procházka Rudolf, Procházková Marta, Procházka Jiří, Prokešová Soňa, Pyszko David, Pszczolka Robert, Ondraszek Kazimír, Pieter Eduard, Rajnoch Lukáš, Riedel David, Riedel Petr, Rajnochová Alena, Rajnochová Renata, Sikora Adam, Sikora Ireniusz, Sikora Jakub, Sikora Jan, Sikora Marcel, Sikora Miroslav, Sikora Roman, Sikorová Anna, Sikora Karel, Smilovský Karel, Smolka Tomáš, Slivová Lenka, Spratek Tomáš, Staš Drahomír, Stryja Martin, Supík David, Szewieczková Helena, Sztefka Robert, Szkandera Petr, Szczuková Petra, Šafranko Jakub, Šafranko Michal, Šafranková Jana, Šeda Milan, Šedovič Gustav, Tomeczak Roman, Tomiczek Jan, Tomšů Jindřich, Torač Pavel, Uhlář Rudolf, Uhlářová Františka, Vacho Milan, Tomeczková Jana, Vávra David, Vlachovič Miroslav, Vojtuš Rudolf, Vojtušová Anna, Wiewiorka Vilém, Wiewiorka Petr, Witos Patrik, Wojnar Jaroslav, Wojnar Marián, Wojnarová Lenka, Zawadzki Petr, Zbieg Rostislav, Žvak Bronislav, Žvak David. Komu nebylo příjemné zveřejnění jeho jména se omlouváme. Těm, kteří na seznamu nejsou a měli by být, se taktéž omlouváme. OZNÁMENÍ Oznamujeme občanům, že na Obecní úřad v Hnojníku bude docházet právník, který bude poskytovat služby občanům. Svou činnost započne a následně vždy každých 14 dnů ve středu, od hod. (každý lichý týden). Žádost Policie ČR v Hnojníku o spolupráci Od začátku roku 2002 se začaly v obcích Hnojník, Třanovice, Vělopolí, Střítež, Smilovice a Komorní Lhotka, ale i v dalších okolních obcích vyskytovat ve zvýšené míře případy krádeží vloupáním do nejrůznějších objektů, jako jsou například garáže, hospodářské budovy, dílny a podobně, ze kterých doposud neznámí pachatelé odcizili nejrůznější věci, nářadí a zahradní techniku. Výjimkou nejsou ani případy vloupání do rekreačních domků nebo do motorových vozidel a krádeže věcí z nich. Všechny případy, které se staly v posledních měsících mají jeden společný rys, a tím je poněkud menší ostražitost občanů a menší pozornost občanů vůči svému majetku a svému okolí. Jako příklad lze

7 uvést případy, kdy pachatelé vniknou do neuzamčené garáže, do nedostatečně zabezpečené hospodářské budovy a podobně. V jednom případě dokonce majitel své dílny v rodinném domku slyšel zvuky páčení a násilného vniknutí do dílny, avšak tomuto nevěnoval pozornost a nepřivolal policisty. Dále lze uvést případy, které jsou spáchány také proto, že samotní lidé zanechávají hodnotnější věci jako např. odnímatelná autorádia, mobilní telefony, aktovky, doklady a další věci ve svých motorových vozidlech a tím vytvářejí podmínky ke spáchání trestného činu, neboť pachatelé většinou vstupují a zcizují věci tam, kde je co odcizit. Dále je nutno občany upozornit na případy, při kterých bývá zneužita důvěřivost občanů, zejména důchodců. Pachatelé si někdy náhodně a někdy cíleně vytypují osamělou důchodkyni, nebo důchodce, přijdou za ním domů a sdělí, že jsou pracovníky sociálního úřadu nebo případně nějaké charitativní organizace, nebo někdy jen nabízejí nějaké zboží k prodeji. Poté co jej důchodce vpustí do bytu, kde s pachatelem chvíli hovoří nebo provádí nějaký nákup nabízeného zboží, využije pachatel nepozornosti důchodce a tomuto odcizí peníze, ale někdy i mobilní telefon či další věci. Těmto případům lze předejít tím, že budou dodržovány tyto zásady: 1. Nebýt vždy důvěřivý k cizím osobám 2. Nepouštět ihned neznámou osobu domů, ale hovořit s ní například přes okno 3. Nevěřit vždy tomu, že jste vyhráli nějakou cenu, značným slevám výrobků a podobně 4. Žádat aby se taková osoba představila a prokázala se patřičnou legitimací úřadu, firmy 5. Nebude-li legitimace firmy nebo úřadu věrohodná, požádat o předložení nějakého dokladu totožnosti, jestliže to osoba odmítne, více se s ní nebavit 6. Jestliže sdělí cizí osoba své jméno a příjmení a toto souhlasí například s občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným oficiálním dokladem, možno s takovou hovořit 7. Bude-li cizí osoba agresivní, nebo bude chtít násilím vstoupit do bytu nebo rodinného domu, tak nutno telefonicky přivolat Policii ČR 8. Vždy si musíte uvědomit, zda čekáte nějakou návštěvu osoby, kterou jste nikdy neviděli a podle toho jednat 9. Vždy musíte mít na paměti, jestli náhodou ten, kdo Vám nabízí výhodnou koupi zboží není člověk, který chce pouze využít Vaší důvěřivosti. Poté je potřeba pamatovat na to, že ne každý nákup musí být výhodný Policie ČR v Hnojníku se obrací na občany se žádostí o užší spolupráci, která by měla spočívat v tom, že občané budou více pozornější ke svému majetku. Dále by měli být více pozornější i ke svému okolí a v případě, že zjistí výskyt podezřelých vozidel nebo osob, nezvykle se pohybujících v okolí jejich bydliště, nebudou lhostejní a přivolají telefonicky hlídku policie. Volat možno na linku 158. Volat možno také na číslo telefonu , V případě, že se dovoláte na telefonní záznamník, můžete zanechat vzkaz, nebo bude-li to nutné a vhodnější, opět volejte linku 158. Kvalita ochrany majetku občanů spočívá mimo jiné také v dobré spolupráci policie s občany a naopak. Předem děkuji za spolupráci. Vedoucí oddělení PČR v Hnojníku: por. Bc. Sliž Martin

8 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ KONTRASTŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ V závěru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta Program je dokumentem zpracovaným podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je to základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a stanoví způsob financování a implementace. Program rozvoje kraje, jak jej zkráceně nazýváme, je rozčleněn do hlavní textové části a pěti příloh, ve kterých jsou uvedeny podrobnější informace, z nichž se vycházelo při tvorbě hlavního textu nebo které rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního textu. Na základě analýzy statistických údajů a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje. Moravskoslezský kraj chce být atraktivním, ekonomicky silným a konkurenceschopným středoevropským regionem. Program rozvoje kraje vymezuje šest základních problémových okruhů rozvoje kraje, v rámci nichž jsou definovány dílčí strategické cíle: Ekonomika a podnikání Infrastruktura Lidské zdroje Životní prostředí Cestovní ruch Zemědělství a venkov Za účelem dosažení těchto cílů byla specifikována v každém problémovém okruhu konkrétní opatření. Jednotlivé pracovní skupiny se dohodly na opatřeních, jejichž řešení považují v dnešní situaci kraje za prioritní a zároveň stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2002 již schválilo vyčlenění finančních prostředků na některé konkrétní rozvojové aktivity, které jsou v souladu s cíli jednotlivých opatření. Jsou jimi například: příprava strategické průmyslové zóny Nošovice vybudování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti pořízení studie odpadového hospodářství pořízení povodňového plánu zpracování územní energetické koncepce strategie ochrany přírody a zlepšování kvality ovzduší grantové schéma podpory agroturistiky grantové schéma obnovy kulturních památek

9 příprava a zabezpečení staveb na silnicích II. a III. třídy grantové schéma na využití volnočasových aktivit dětí a mládeže. Kromě aktivit uvedených v rozpočtu kraje na rok 2002 vytvořilo zastupitelstvo kraje finanční rezervu, kterou bude v průběhu roku 2002 uvolňovat na další rozvojové aktivity, vyplývající z Programu rozvoje kraje. Například připravujeme: podmínky pro činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů, která by měla mj. pomoci při řešení nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti v kraji podmínky spolupráce s vědeckými a inovačními centry regionu ve snaze nastartovat účinné využívání výsledků výzkumu, vývoje a high-tech technologií ve firmách našeho regionu. program zaměřený na rozvoj malého a středního podnikání atd. Na základě definovaných priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kterých budou moci žadatelé předkládat své projekty a ucházet se tak o finanční podporu kraje. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány v průběhu roku 2002 a zveřejňovány na internetových stránkách a úřední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu vede seznam indikativních projektů, který bude průběžně doplňován a bude sloužit jako podklad k vyhlášení příslušných rozvojových programů. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje včetně příloh je přístupný na internetových stránkách kraje: www. kr-moravskoslezsky. cz Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje Předvstupní nástroje aplikované v Moravskoslezském kraji V zájmu přípravy na členství v EU a připravenosti na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, byly pro kandidátské země střední a východní Evropy připraveny Evropskou unií určité finanční nástroje. V České republice jsou (budou) realizovány tři hlavní finanční nástroje, které mají simulovat evropské fondy. Tyto nástroje jsou Phare, Sapard a ISPA. Program Phare simuluje Evropský fond regionálního rozvoje, program Sapard Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a program ISPA Kohezní fond. PHARE V předvstupním (období do vstupu do Evropské unie) období je Program Phare vždy jednoletý, tzn. je vyhlašován každoročně. Časový rámec jednoletého programu např. Phare 2000 finanční memorandum (dohoda mezi českou a evropskou stranou) bylo podepsáno ; vyhlášení 1. kola výzvy k podávání žádostí se předpokládá v nejbližších dnech (asi březen 2002); smlouvy s příjemci podpory musí být podepsány do ; poslední termín závěrečné platby je

10 Phare 2000 Prostředky Phare 2000 mají sloužit především k odzkoušení vlastního mechanismu výběru, rozhodování a kontroly. Pro realizaci programu byly vybrány tzv. pilotní Regionální operační programy (ROP) a Sektorové operační programy (SOP). Návrh pilotních ROP a SOP předkládá k posouzení Ministerstvo pro místní rozvoj Delegaci Evropské unie. Byly vybrány 2 cílové regiony soudržnosti = regiony NUTS II Moravskoslezsko (kraj Moravskoslezský) a Severozápad (kraje Ústecký a Karlovarský) a sektory Průmysl a Lidské zdroje. Sektorové programy řídí ministerstva, ale musí být realizovány na území cílových (vybraných) regionů soudržnosti, tzn. Moravskoslezsko a Severozápad. Na Phare 2000 bylo vyčleněno 16 mil. EUR (8 mil. EUR do NUTS II Moravskoslezsko a 8 mil. EUR do NUTS II Severozápad) z evropských zdrojů. Tyto se rozdělí mezi Sektorový operační program Průmysl (2 mil. EUR), Rozvoj lidských zdrojů (2 mil. EUR) a ROP Moravskoslezsko (4 mil. EUR). Obdobně bude rozděleno výše zmíněných 8 mil. EUR v regionu soudržnosti Severozápad. Dalších 16 mil. EUR ve stejném složení (2+2+4 mil. EUR pro NUTS II Moravskoslezsko a mil. EUR pro NUTS II Severozápad) je alokováno z českých zdrojů. SOP PRŮMYSL INVESTIČNÍ FOND PRO VÝROBNÍ SEKTOR Formou grantového schématu, prostředky: 2+2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, implementační agenturou je Agentura pro rozvoj podnikání v Praze. Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem. Další informace: SOP LIDSKÉ ZDROJE FOND ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ Prostředky 2+2 mil. EUR. Poskytovatel grantu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, implementační agenturou Národní vzdělávací fond. Fond rozvoje lidských zdrojů má přispět k naplňování národního plánu zaměstnanosti a podpořit přípravu ČR na vstup do EU, obzvláště přípravu na Evropský sociální fond. Obecným úkolem je poskytování finanční podpory na zlepšení zaměstnanosti a kvalifikační úrovně v regionech. Národní vzdělávací fond (NVF) je zodpovědný za celkovou administraci hodnotícího a výběrového procesu. Hodnotící komise je složena na tripartitním principu (MPSV, MŠMT, NUTS II, zaměstnanci, zaměstnavatelé). V regionu Ostravsko je zřízeno zastoupení NVF i MPSV (po jednom pracovníkovi). Regionální zástupce NVF v regionu bude odpovědný za výběr projektů, zástupce MPSV pak za kontrolní a monitorovací činnost. Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen 1 členem. Další informace: Regionální pracoviště Ing. Ilona Blažíčková, 069/ Odbor regionálního rozvoje KÚ Mg. Jiří Hudec, 069/

11 ROP MORAVSKOSLEZSKO 1. grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání 2. velký projekt (investiční) Vědeckotechnologický park Na každý projekt bude alokováno 2+2 mil. EUR. Z dodatečné rezervy Phare 2000 budou dále dle schválení Delegace EU financovány investiční projekty: 1. Podnikatelská zóna Ostrava Mošnov 2. Podnikatelská zóna Kopřivnice Vlčovice Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání: Poskytovatel grantu je Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační agenturou Centrum pro regionální rozvoj (CRR) v Praze se svými regionálními pobočkami Regionálními výkonnými jednotkami (RVJ). Řídícím a hodnotitelským orgánem bude Regionální rada ( 16, zákon č. 248/2000 SB., o podpoře regionálního rozvoje). Kontrolním a monitorovacím orgánem pak Výbor regionálního rozvoje ( 17, zákon č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen pěti členy. Potenciálními příjemci pomoci jsou jednak žadatelé o podporu (budoucí příjemci grantu) a dále příslušníci cílových skupin, kteří se stávají konečnými uživateli podpory. Z hlediska žadatelů se o grant mohou ucházet subjekty, které: patří mezi neziskové organizace, obce, profesní komory a další instituce veřejného sektoru mají ústřední sídlo na území České republiky, nejlépe v daném regionu NUTS II jsou přímo odpovědné za přípravu a organizaci projektu, nikoli prostředníky mohou musí doložit zajištění prostředků na spolufinancování Žadatel o podporu může pro realizaci projektu vytvořit partnerství s dalšími organizacemi, jejichž sídlo je v České republice, Evropské unii nebo dalších kandidátských zemích. Cílové skupiny musí tvořit výhradně fyzické osoby cílového regionu a právnické osoby, které mají své sídlo nebo alespoň pobočku v daném regionu a jejich zaměstnanci pracují v regionu. Další informace: Regionální výkonná jednotka Ing. Hana Tlučhořová, vedoucí RVJ 069/ linka 424 Odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Chovanioková 069/ Podrobnější informace k zmíněným programům uvedeme v následujících vydáních, dle aktuálnosti jednotlivých programů. Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje

12 PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE. PLATBA V HOTOVOSTI OD 10 %. FIRMA JAN CARBOL Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny), Frýdek Místek tel. 0658/ mobil 0602/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluïby: opravy, montáže a revize plynových zařízení práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t. Poradenskou službu poskytneme zdarma Vydává a do všech domácností zdarma distribuuje Obecní úřad Smilovice, náklad 250 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002

Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002 zpravodaj Hnojnick Vydal Obecní úřad Hnojník 1/2002 Vážení občané V krátkosti vám chci popsat co v tomto roce chceme do komunálních voleb stihnout. Letos zahájíme výstavbu vodovodu a plynovodu v lokalitě

Více

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz OBùÎNÍK â.3 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE I. SCHVALUJE 1. na základě Změny č. 1 regulativů

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více