PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKAVÁ PĚTKA OLGA MENZELOVÁ ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST. restaurace. Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje. prosinec 2013"

Transkript

1 PODNIKAVÁ PĚTKA Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s prosinec 2013 restaurace ZLATÝ HAD PIVNÍ POHOTOVOST OLGA MENZELOVÁ Není mi lhostejné, co se na Praze 5 děje

2 ÚVODNÍK Vážení čtenáři Podnikavé pětky, dostává se k Vám letos již druhé vydání magazínu Podnikavá pětka (PP). Přichází opětovně v elektronické podobě, nebo již i prostřednictvím tištěné verze, anebo si Podnikavou pětku čtete na nových stránkách U všech verzí PP Vás vítám a z Vašeho zájmu mám radost. Blíží se čas vítání nového roku, tedy čas bilancování. Já bych nerad věnoval tento úvodník reflexi dění v Informačním centru Praha 5 v minulém roce a asi by mi ani tento prostor nestačil. Zmíním snad jen to, že se nám podařilo Informační centrum stabilizovat, začalo se plnit to, co se od zařízení našeho typu očekává, a věřím, že se podařilo přinést a nabídnout spoustu nových služeb a projektů. Raději než na novoroční bilanci se zaměřím na Vánoce. Ty se v našem povědomí rovnají času klidu, míru, pohody a také dárků. Ani my nechceme zůstat stranou a pár dárků jsme si pro Vás připravili v podobě zajímavých projektů a akcí. Prvním dárkem je tento magazín. Následuje jej jeho internetová verze. Na nových webových stránkách najde občan Prahy 5, či její návštěvník, rozsáhlé informace o podnikání v páté městské části. Zájemci zde najdou katalog podnikatelů, poradnu i aktuální informace z podnikatelského prostředí. Nedílnou součástí je internetová prezentace akce Podnikatel a živnostník roku, jejíž vyhlášení proběhlo v listopadu a informační centrum je jeho partnerem. Příjemnou vánoční akci jsme pod záštitou předsedkyně sociální a zdravotní komise Diany Bubníkové (UNP) připravili na 17. prosince. Jedná se o vánoční speciální akci Praštíme do toho! 60+. Tentokrát se jeho účastníci potkají v krásném prostředí kavárny Mezi řádky ve Štefánikově ulici, kde atmosféru blížících se Vánoc umocní vůně purpury, svařeného vína a samozřejmě vánočního pečiva. Nejen vánočním, ale i celoročním dárkem pro podnikatele a občany naší městské části je pořádání seminářů a přednášek. O jejich konání Vás i nadále budou informovat webové stránky V prosinci Vám Bohuslav Čížek, ekonom/analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR, představí základní principy a filozofie investičního rozhodování podniku. Závěrem Vám chci popřát příjemné čtení, klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v soukromém i podnikatelském životě v roce Bc. Miloslav Mrštík Ředitel IC Praha 5, o.p.s. 3

3 4 POMÁHÁME POJĎTE POMÁHAT Finanční dar převzal od Simony Chytrové a zastupitele Karla Novotného vedoucí lékař dětské transplantační jednotky prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. Pragae quinta regione Partneři nadačního fondu ČSOB, a.s. Česká spořitelna, a.s. Tesco Stores ČR, a.s. Pražské služby, a.s. Občanské sdružení CoDoMa, o.s. Dar Čechii Smíchov předali předsedkyně správní rady Olga Menzelová, místopředseda fondu a zastupitel Miloslav Mrštík do rukou předsedy klubu Jiřího Vrbického. Psal se rok 2011 a Městská část Praha 5 se rozhodla založit nadační fond. Ten nese název Pragae quinta regione (PQR), v překladu Praha pátý region. Je to fond, jenž slouží výhradně na projekty v katastru MČ Praha 5. Ideou nadace je zlepšení sociálního, kulturního, sportovního či společenského života obyvatel této městské části a vytvoření zázemí k realizaci nejrůznějších projektů s tímto zaměřením spojených. Některé z nich jsou však natolik finančně náročné, že městská část, jakožto samosprávná jednotka, na zajištění těchto projektů nestačí. I proto je tady nadace, která má snahu oslovit veřejný i neveřejný sektor. Ta si klade za cíl shromažďovat finanční prostředky od podniků, podnikatelů a živnostníků se vztahem k Městské části Praha 5, kteří chtějí podporovat rozvoj právě tohoto regionu. Shromážděné finanční prostředky jsou rozdělovány mezi konkrétní prospěšné projekty v následujících oblastech: ochrana životního prostředí ochrana kulturních památek a tradic podpora vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu Shromažďování prostředků, hodnocení jednotlivých projektů či žádostí a realizace vlastních obecně prospěšných projektů leží na bedrech správní rady. Ta od jara letošního roku pracuje v novém složení, předsedkyní správní rady je Olga Menzelová, místopředsedou pak Miloslav Mrštík, členy jsou Jan Smetana a Karel Novotný. Kontrolním orgánem je revizor. Oba orgány jsou schvalovány Zastupitelstvem MČ Praha 5. Chceme aktivity fondu zintenzivnit. Jeho činnost bohužel dosud nebyla příliš vidět a nepřinášela hmatatelné výsledky. Cílem je, aby již ve druhé polovině letošního roku došlo k výrazné podpoře prospěšných projektů na území naší městské části. Jedním z nich by mohla být například revitalizace Prokopského údolí, uvedla po svém nástupu předsedkyně nadace Olga Menzelová. PQR finančně podpořil transplantační jednotku, ale třeba i fotbalisty Nadace má za sebou již několik projektů, mezi nejvýznamnější však patří podpora transplantační jednotky. V srpnu letošního roku fond prostřednictvím sdružení DONOR podpořil částkou korun transplantační jednotku na Klinice dětské hematologie Přispějte prosím a onkologie v motolské nemocnici. Finanční dar do rukou vedoucího lékaře prof. MUDr. Petra Sedláčka, CSc. a předsedy sdružení DONOR předal zastupitel Karel Novotný (UNP). Peníze poslouží k nákupu nových rehabilitačních pomůcek a zvýšení komfortu dětských pacientů v době jejich hospitalizace. Motolská transplantační jednotka již od roku 1989 slouží dětem s maligním onemocněním krvetvorby (leukémie, lymfomy), vrozenými či získanými poruchami krvetvorby, imunity či metabolizmu a dětem se solidními tumory. Provádějí se zde transplantace kmenových buněk krvetvorby vlastní (autologní) či cizí (alogenní) od rodinných i nepříbuzenských dárců. Rekonvalescence u dětských pacientů trvá i v případě úspěšné operace několik týdnů, během kterých jsou děti umístěné ve sterilních pokojích. Nadační fond PQR se rozhodl prostřednictvím občanského sdružení DO- NOR podpořit tuto transplantační jednotku. Peníze umožní pořídit do pokojů potřebné pomůcky pro rehabilitaci pacientů a případně zakoupit i vybavení pro rozptýlení dětí během jejich léčby, uvedl zastupitel Karel Novotný (UNP). Sdružení Donor je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, Vážení podnikatelé a živnostníci, pokud se chcete podílet na zlepšení života na pražské pětce, přispějte prosím. Veškeré informace získáte na webu a v Informačním centrum Praha 5, Štefánikova telefon: , otvírací doba: PO ČT , , PÁ , ). jehož cílem je rozvoj hematoonkologického oddělení transplantační jednotky v Nemocnici Motol, organizace rekondičních, rehabilitačních či kulturních pobytů pro děti a dospívající po transplantaci s rodiči, vzdělávání veřejnosti v podobě vydávání edukačních a propagačních materiálů, podpora vzdělávání a rekvalifikace u adolescentů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby. Velký důraz je kladen na pomoc rodinám dětí po transplantaci v těžké životní situaci, například v podobě nákupu či zapůjčení zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna. Více o aktivitách tohoto sdružení dozvíte na Nadační fond Pragae Quinta Regione podpořil i fotbalisty, když částkou korun přispěl na dokončení nového hřiště s umělým trávníkem třetí generace klubu SK Čechie Smíchov. Slavnostního předání se zúčastnila předsedkyně správní rady Olga Menzelová, místopředseda fondu a zastupitel Miloslav Mrštík (UNP). Šek převzal přímo v prostoru malého vápna předseda klubu Jiří Vrbický. Příspěvku od nadačního fondu PQR si velmi vážíme. Jako všude, tak i zdejším fotbalistům, scházejí peníze a sponzoři se hledají velice těžko. Klub si provoz prakticky financuje sám formou příspěvků především od samotných hráčů, rodičů malých fotbalistů, ale i od fanoušků. V Čechii vítáme každého sponzora, který se bude podílet na chodu klubu i na budování úspěšného areálu, jenž zde vzniká, poděkoval předseda Čechie Jiří Vrbický. Každý subjekt si může podat žádost o grant, kterou orgány nadace posoudí, a v případě prospěšnosti projektu pro občany Prahy 5 se pokusíme vyhovět. Zároveň chceme oslovit potenciální dárce, bez kterých by samozřejmě fond nemohl fungovat. Děkujeme proto stávajícím partnerům ze soukromého sektoru za jejich podporu, dodala předsedkyně fondu Olga Menzelová. Foto MČ Ptaha 5 5

4 6 ROZHOVOR OLGA MENZELOVÁ Není mi lhostejné, co se děje na Praze 5 Nadace Pragae quinta regione letos získala velkou posilu, když se do jejího čela postavila půvabná žena - Olga Menzelová. Úspěšná podnikatelka, manželka slavného režiséra Jiřího Menzela a obyvatelka MČ Praha 5. Paní Menzelová, v dubnu letošního roku jste se stala předsedkyní správní rady nadačního fondu Pragae quinta regione. Proč jste se rozhodla do fondu aktivně vstoupit a de facto ho svým jménem zastřešit? Byla jsem oslovena a musím říct, že mě ta nabídka potěšila. Na Praze 5 bydlím, a co se v ní děje mi není lhostejné. Věřím, že vzhledem k mé profesi produkční, producentky a fundraiserky mohu nadaci mnoho dobrého přinést. Jaká je náplň práce fondu? Nadace podporuje projekty ve sféře sociální, kulturní, sportovní a rovněž se zabývá revitalizací životního prostředí. A to vše se týká městské části Praha 5. Které projekty již nadace pod vaším vedením podpořila? Nadace v nedávné minulosti podpořila například vznik fotbalového hřiště klubu Čechie Smíchov a občanské sdružení transplantační jednotky Praha Donor. Jak takový výběr projektů, jenž získá podporu nadace, na správní radě probíhá? Jako předsedkyně máte poslední slovo? Do nadace chodí žádosti o příspěvky, které lze najít na webových stránkách nebo jednotliví členové mohou přinášet návrhy těchto podpor. Všichni členové nadace žijí na Praze 5 a dění v této městské části pečlivě sledují. Kdo může o podporu fondu zažádat? Všechny subjekty, které spadají do čtyř kategorií, které nadace PQR podporuje. Rovněž musí splnit další technické náležitosti, které lze najít na webových stránkách nadace v sekci žádosti. Prozraďte, jak těžce se shánějí peníze do fondu? Ráda bych nadaci zviditelnila více, než tomu bylo doposud. Měla by tomu dopomoci nadační večeře, která se bude konat v polovině ledna příštího roku. Ještě před tím, tedy na konci listopadu, bych ráda oslovila podnikatele v rámci slavnostního večera při příležitosti vyhlášení Podnikatele a živnostníka roku na Praze 5. S podnikateli na Praze 5 je potřeba více komunikovat. Čeká nás delší cesta, ale věřím, že bude úspěšná. Fond Pragae quinta regione je vymezený regionálně, určený výhradně pro projekty městské části Praha 5. Slyší oslovovaní podnikatelé právě na to, že jejich případné příspěvky zůstanou tzv. doma? Jistě ano. Subjekty poskytující peníze nadaci PQR mají stejný zájem o rozvoj Prahy 5 jako my. Pomáhá Vám při vyjednávání s dárci Vaše zkušenosti úspěšné podnikatelky? Určitě ano. Mnoho let se zabývám fundraisingem. Je to obor, ve kterém je stále se co učit. Jak se dívá na Vaši aktivitu v rámci městské části Praha 5 Váš manžel, režisér Jiří Menzel? Myslím, že je rád a podporuje mne. Přibližte prostřednictvím Podnikavé pětky našim čtenářům, v čem podnikáte? Jaké jsou Vaše podnikatelské aktivity? Moje společnost Medialogue se zabývá především organizováním fotografických a dokumentačních výstav u nás i ve světě. Organizujeme různé kulturní události, zabýváme se kompletní produkcí na klíč a děláme fundraising pro naše i externí projekty, které jsou nám sympatické. Už v 6 letech, kdy jste byla na dovolené v Jugoslávii, a rodiče Vám zapomněli přibalit kruh, jste si poradila tím, že jste Jugoslávcům prodávala Vitacit. Vydělala jste si nejen na ten kruh. Kde ve Vás ta obchodní zdatnost bere? To bych také ráda věděla! Často ve svých rozhovorech zmiňujete, že jste asi víc chlap než žena. Na to ale nevypadáte Vizuálně patrně ne, ale povahou rozhodně ano. Vaše dcera Anička bude podobného ražení jako Vy? To je velmi předčasné. Ale už teď víme, že je silná osobnost. Paličatá. O všem se musí přesvědčit sama. Někdy je těžké jí radit. Sama ví nejlépe, jak, co má být. Výchova dítěte je pěkná dřina. Paní Menzelová, na čem nyní pracujete, na jakou výstavu se můžeme těšit? Věřím, že výhledově do Prahy přivezu fotografickou výstavu Lindy McCartney, úžasné fotografky a první ženy Paula McCartenyho. Jsme ve fázi jednání. Jinak budeme po světě cestovat s expozicí Rozmarná léta Jiřího Menzela, kterou jsme mému muži připravili k narozeninám. Je velmi povedená a zatím jsme ji uvedli v Plzni, dvakrát v Praze a ve Washingtonu, v New Yorku a v Los Angeles. Je něco, co byste ráda podnikatelům sídlícím na Praze 5 vzkázala? Těším se na vás na naší lednové benefiční nadační večeři a věřím, že brzy najdeme společnou cestu, jak pomoci užitečným projektům na Praze 5. Foto: Roman Dietrich, Dan Sklenář 7

5 CHODÍM ULICÍ Lidická ulice místo, kde se podniká v Lidické podnikovou prodejnu zhruba 2,5 roku. S úřady problém nemají, i je trápilo parkování na jejich vyhrazeném místě, které bývalo obsazené, ale to již vyřešila městská policie. V krámku s obuví Store 4schoes nám pan Michal Sochor řekl, že zde s botami podnikají jen pět měsíců a na hodnocení toho, jak bude dál, je ještě moc brzo. Špatná doba, vysvětluje. On sám vidí problém v cenách nájmů, a ty radnice u soukromých domů ovlivnit nemůže. S úřady vychází v podstatě bezproblémově. Potíže s parkováním nevnímá tak dramaticky. Auto zastaví, vyházíme bedny se zbožím, a za pár chvilek už zase jede dál, říká. Otakar Konrád, Otako autopotřeby V centru Smíchova se nachází jedna z ulic, kde přízemní prostory domů lemuje jeden obchůdek či restaurace za druhým. Lidická je i vstupní branou do páté městské části od Palackého mostu, a tak Podnikavou pětku zajímalo, jak se zde firmám a živnostníkům daří, jak jim podnikání jde. Kousek od mostu má obchod pan Otakar Konrád, jenž tu sídlí již dva roky a prodává autodíly a kutilské potřeby. S úřady problém nemá. V Lidické se mu líbí, místo si zvolil proto, že tady nemá V celkové délce Lidické, která činí mezi mostem a jejím vyústěním u Anděla něco okolo 440 metrů, má svou adresu nebo podnikatelské místo 78 firem, 198 živností a 73 dalších podnikajících osob, což je na 43 adres už docela pěkné číslo. V ulici najdete prakticky vše. Od trafiky s novinami, přes obchůdky s potravinami, oblečením, botami, dále restaurace a bary až po specializované prodejny a různé služby. prakticky konkurenci. Jen lidí by podle něj mohlo chodit víc. Ale kdo ho již jednou objeví, ten se rád vrací. Ve zlatnictví a hodinářství Topaz, což je vlastně rodinná firma, s námi hovořil pan Jiří Hasa. Na současném místě je již od roku 1995, předtím měl krámek přes koleje naproti. Také on by uvítal více návštěvníků, obchody jdou prý v poslední době od deseti k pěti. Posteskl si nad velkým problémem parkování v Lidické ulici, zvláště když mu přivezou dodavatelé zboží třeba z Moravy. Když mi sem vezou zboží z Moravy, při nejlepší vůli se nedokážou trefit do povolených hodin, objíždějí totiž celou Prahu. Tady by radnice mohla pomoci, ale zatím se nám nepovedlo najít společnou řeč, říká pan Hasa. Za rodinné cukrářství z Písku Emil Geigher nám odpovídal pan Matěj Kužel. Firma má Hovořili jsme i s dalšími podnikateli a živnostníky, problémy, jež by jim mohla pomoci radnice vyřešit, se dají shrnout do následujícího: v Lidické je tma, kam se lidé po soumraku bojí chodit schází jim pouliční vánoční výzdoba byli by rádi, kdyby v ulici byly instalovány kamery a zvýšila se tak bezpečnost zvýšení čistoty v celé ulici parkování, jak pro zákazníky, tak i pro zavážku zboží rozumné nájemné odpovídající realitě pro podnikatele v objektech patřících radnici Podnikavá Pětka všechny tyto podněty předá radnici MČ Praha 5. Foto: Vít Drbal Zlatnictví a hodinářství Topaz 8 Rodinné cukrářství z Písku

6 10 PŘEDSTAVUJEME Živnostenský odbor na pětce Pomáhá, radí, ale i kontroluje Pokud si člověk chce založit firmu, či se prostě udělat sám pro sebe, jeho první kroky vedou na živnostňák. Tedy na živnostenský odbor, který na Praze 5 sídlí na náměstí 14. října a pro podnikatele a živnostníky zajišťuje potřebnou agendu. Ta je velmi rozsáhlá a v praxi to např. znamená, že zdejší živnostenský odbor přijímá od fyzických i právnických osob ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí, zároveň přijímá Úřední hodiny živnostenského odboru PO a ST Správní poplatek v hotovosti lze zaplatit výhradně v úřední dny v pokladně do hodin. Pokladna je uzavřena od do hod. přihlášky k daňové registraci, důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení o vzniku volných míst nebo jejich obsazení. Je provozovatelem živnostenského rejstříku, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje. Na požádání vydává úplné nebo částečné výpisy z tohoto rejstříku, potvrzení o určitém zápisu v rejstříku, nebo o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Pamatujte na to, že zaměstnanci živnostenských úřadů mají oprávnění po vás požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Provádí kontrolu dodržování tohoto zákona, vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních a zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o cestovním ruchu a dalších právních předpisů, dále vyřizuje stížnosti, provádí kontrolu podnikatelů a kontrolu nad dodržováním nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci živnostenského úřadu provádějící kontrolu pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Při výkonu kontrolní činnosti spolupracuje s dalšími odbory úřadu, Policií ČR, městskou policií, orgány hygienické služby, ČOI a dalšími orgány. Živnostenský odbor rovněž ukládá pokuty za Kontakty Informace k podnikatelům podávají jednotliví referenti podle agendy dle prvního písmene (agenda se určuje dle prvního písmene příjmení podnikatele, nebo prvního písmene názvu obchodní firmy). vedoucí Bc. Josef Žebera Č, G, CH, I, U, W, Ž Zlatuše Svobodová A, S, Š Renáta Žáková B, H, Q, Ř, Y Emília Marcinová DiS C, M, N, Z Ivana Mlynáriková D, E, K, X Jana Procházková J, L, T, V Helena Obuchovová F, O, P, R Ivana Dalla-Valle kontrolor Vladimír Borek kontrolor JUDr. Hana Procházková kontrolor Bc. Václava Lorencová kontrolor, tržní řád Tomáš Jílek porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních a zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o cestovním ruchu a dalších právních předpisů. Sledujte webové stránky www. praha5.cz/cs/organizace/odbory- -a-oddeleni/14939-odbor-zivnostensky, kde se dozvíte všechny aktuality a stáhnout si tam můžete i potřebné formuláře. O podnikání je zájem, tvrdí šéf ŽO Vedoucím živnostenského odboru na Praze 5 je Bc. Josef Žebera, jenž zodpověděl naše tři dotazy. Jaké podmínky podle Vás MČ Praha 5 podnikatelům a živnostníkům vytváří? Dle mého názoru MČ Praha 5 vytváří dobré podmínky a zároveň poskytuje velmi kvalitní a lukrativní území pro rozvoj podnikání. Kolik podnikatelů je v současné době na Praze 5 evidováno a jaký je trend? Zda noví podnikatelé přicházejí, nebo naopak své živnosti ruší? Čím to podle Vás je? Na P5 je v současnosti evidováno cca 35 tisíc podnikatelů. Z toho 22 tisíc fyzických osob a 13 tisíc právnických. Dle statistik, které máme k dispozici je zřejmé, že po mírné stagnaci z přelomu roků 2007/2008 způsobené velkou novelou živnostenského zákona v roce 2008 je opět o podnikání zájem. Čísla jsou již na hodnotách jako před rokem S jakými nejčastějšími problémy se ze strany podnikatelů a živnostníků setkáváte? Klasickým problémem bývá neznalost živnostenského zákona a s ním souvisejících pojmů. Jako příklad uvedu pojem místo podnikání fyzické osoby, které se, i možná kvůli samotným podnikatelům, v nadcházející novele v souvislosti s reformou OZ změní na sídlo fyzické osoby. Oznamuji živnostenskému úřadu ve smyslu živnostenského zákona následující skutečnosti: 02 Původní údaj Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název *) ZMĚNOVÝ LIST 01 Předměty podnikání, kterých se změna týká (u živnosti volné čísla oborů) 05 Provozování živnosti přerušeno: od: do: pro účely SSZ / ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti 2) ANO / NE m o zrušení živnostenského oprávnění b) identifikační číslo 03 Nový údaj (je li pro uvedení nového údaje samostatná kolonka, uveďte údaj do samostatné kolo 04 Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele a) datum úmrtí c) oznamuji ukončení pokračování v provozování živnosti ANO / NE *) 06 Pokračování v provozování živnosti c) pro účely SSZ: jedná se o výdělečnou činnost 2) hlavní / vedlejší *) od: c) ro d) da b) pokračovatelem je osoba uvedená d) dědické řízení pravomocně ukonč a) pro účely SSZ / ZP: jedná se zároveň o zahájení samostatné výdělečné činnosti 2) ANO / NE b) pro účely SSZ: přihlašuji se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ ke dni *) od: *) od 2) od *) o

7 CHYSTÁME Nový web pro podnikatele Pro podnikatele a živnostníky, ale i pro občany Městské část Praha 5 přichystala radnice s informačním centrem nové webové stránky Jedná se o internetovou podobu magazínu Podnikavá pětka. Na www stránkách najdou návštěvníci rozsáhlé informace o aktuálním dění na území Městské části v rámci podnikatelské činnosti (novinky, nově otevřené provozovny apod.) a to nejen o aktivitách registrovaných organizací. V podstatě se jedná o internetové noviny se zaměřením na podnikání na Praze 5. Kromě toho zde bude katalog Katalog podnikatelů v oblasti cestovního ruchu KATALOG BUDE ROZČLENĚN DO SEKCÍ Ubytování Gastronomie Kultura Služby Sport a volný čas Ostatní služby podnikatelů, poradna i aktuální informace z podnikatelského prostředí. Nedílnou součástí je pak internetová prezentace akce Podnikatel a živnostník roku. Každému podnikateli a živnostníkovi bude věnovaný vlastní banner obsahující základní informace o jeho společnosti. Rozkliknutím banneru přejde čtenář na stránky organizace, pokud je nemá, pak se návštěvníkovi zobrazí podrobnější informace v rámci zmiňovaných stránek. Údaje o společnostech, firmách, živnostnících budou zpracovány podle formuláře, který jim bude zaslán a bude s nimi i osobně konzultován. Staňte se součástí projektu Zpropagujte zdarma na portálu svoji společnost, firmu, živnost, dejte vědět o svém podnikání občanům MČ Praha 5. Stačí jediné kontaktujte A co v rámci webu získáte? Umístění v katalogu, zasílání newsletteru Podnikavá pětka, zasílání informací o zdarma konaných poradenstvích a školeních pro vás či vaše zaměstnance, možnost informovat ostatní o vašich podnikatelských aktivitách formou článku v rubrice aktuálně. Portál bude členěný do rubrik: AKTUÁLNĚ aktuality z podnikatelského prostředí na Praze 5 novinky a akce podnikatelů a živnostníků aktuální informace státní správy a samosprávy PĚTKA PRO VÁS standardní rubriky známé z newsletteru (Chodím ulicí, rozhovory, kultura, sport ) INFOCENTRUM aktuality, novinky a nabídky služeb Informačního centra Praha 5 PODNIKATEL ROKU informace o akci Podnikatel a živnostník Prahy 5 ALMANACH řemesla a služby restaurace volnočasové aktivity 12 13

8 NAVŠTÍVILI JSME Je libo grilovat krůtu, prasátko? Se vším pomůže Pivní pohotovost Jaké máte půjčovací lhůty? Máme různé půjčovné, na den, na víkend, na delší období. Ale tarif víkend bereme dost benevolentně. Pro nás je víkend od pátku do pondělí. Vyzvedni si to v pátek, kdy chceš, a vrať to v pondělí, taky kdy chceš. Když to vrátíš dřív, nevadí. Řada řidičů, ale i pěších, zná od pohledu nezaměnitelné poutače a třepetalky Pivní pohotovosti v ulici Svornosti na pražském Smíchově. Většina lidí se domnívá, že se zde prodává jen pivo nebo zajišťuje jeho rozvážka. Opak je ale dnes pravdou. Co tedy vlastně Pivní pohotovost nabízí, a jakou prošla proměnou, jsme se zeptali osob nejpovolanějších Tomáše Hrazdíry a Davida Novotného společníků ve firmě Tinkers s.r.o., která toto zařízení provozuje. Vzhledem k tomu, společníci firmy Tinkers, zleva David Novotný a Tomáš Hrazdíra že se oba pánové při odpovídání střídali a jeden doplňoval druhého, dovolíme si v rozhovoru drobné zjednodušení a odpovědi budeme uvádět souhrnně jako Pivní pohotovost. Jak jste doputovali až na Pivní pohotovost Oba strašně rádi grilujeme, především prasátka. A když jsme nějakého čuníka opekli, známí se ptali, zda to nechceme udělat někdy i pro ně. Tak jsme cvičně udělali webové stránky na půjčování grilů. Ozvalo se hodně lidí a za chvíli už pomalu nebylo, kde je skladovat. Začínali jsme v Braníku a hledali místo, kde pokračovat. Tak jsme vyrazili do Staropramenu a s nadsázkou řečeno jsme jim vysvětlili, že zde sice mají Pivní pohotovost, ale že to dělají blbě. My vám sem dodáme grily, stany, posezení, chlazení, prostě párty vybavení, aby vám sem lidi nejezdili jen pro pivo. Ve Staropramenu se chytli za hlavu a řekli, že je to dobrý nápad a zda nechceme tu novou Pivní pohotovost vést. No, slovo dalo slovo a od 1. února 2008 jsme tu. Co se s vaším příchodem do Pivní pohotovosti změnilo? My jsme to pojali úplně jinak. Když sem člověk přijede pro pivo, tak k němu potřebuje i veškerý další servis. Od posezení, přes přístřešky a grily až po maso či dřevo, na kterém se bude rožnit. Když jedete na párty, tak se prakticky stačí stavit jen u nás. To se ale bavíme o větších akcích? Kdepak, pokud má někdo nutkání, tak si může klidně udělat ohníček na zahradě pro deset lidí a my mu přivezeme vše potřebné. Samozřejmě můžeme vybavit i větší společnost a často se na nás obracejí i velké firmy. Do jaké vzdálenosti dojíždíte, co musí mít grilující k dispozici? Naším těžištěm je Praha a její blízké okolí. Pak už by byla doprava pro zákazníky moc drahá. Co se týká elektřiny, tak se dá říci, že s rezervou vystačíte s normální zásuvkou na 230 V. Co všechno můžete dostat na gril? No, když jsme zvládli grilovat prasata, tak jsme si udělali radost a nechali si postavit gril na býka. Je to takový megagril, do kterého se vejde maso o váze až 500 kg. Ještě jinak, co se griluje nejvíc? Čuníci a krůty. Nabízíme i zvěřinu. Maso zákazníkům dodáváme již naložené a připravené na grilování. Je ale nutné počítat s objednávkou alespoň týden dopředu. Máte nějaký věrnostní program, pobídky? Ano, máme naše zákaznické karty. Za odebrané zboží se načítají body, které se pak mohou využít různým způsobem. Od piva zdarma až po slevy na různé služby. Jakou máte marketingovou strategii? Nálepka náplně Pivní pohotovosti z dob minulých, tedy jen pivo a pivo a pivo, se z hlav lidí dostává těžko. Spustili jsme i novou aplikace pro chytré telefony, kde si zákazník rychle sám spočítá, na kolik ho párty vyjde. Kalkulačku najdete i na našich webových stránkách, odkud si můžete zmíněnou aplikaci i stáhnout. Z piv máte v nabídce jen Staropramen? Kdepak, i když je samozřejmě dominantní. Od nefiltrovaného, přes Velvet a Granát až po klasiku, tedy různé světlé ležáky a výčepní pivo. Nechybí samozřejmě i černý ležák. Zákazník u nás najde i značky jako Braník, Stella Artoris, Hoegaarden, Leffe a další. Jak máte otevřeno, kdy se dá objednat dovoz a půjčení? Otevřeno máme 365 dní v roce od 8 do 20 hodin. Od představy nočních dovozů jsme z mnoha důvodu raději ustoupili. Jak jste na tom se zálohami na půjčené zařízení? Vybíráme na zařízení kauci prakticky v plné výši jeho ceny. Ale i zde je prostor k jednání. Jednodušší to mají zákazníci, které již známe nebo tehdy, když vezeme zařízení na místo my. Pokud zákazník zatouží si nějaké zařízení koupit, je to možné? Prakticky všechno z techniky, co půjčujeme, také i prodáváme. Stává se nám, že zákazník po akci projeví o zařízení zájem, a pokud si chce nechat to, které si již osahal, tak dostane slevu. Co třeba samochladící sudy? Od letošních povodní si bohužel zákazníci samochladící sudy koupit nemohou. Byl totiž zaplaven sklad a došlo k jejich znehodnocení. Ale v příštím roce se na ně již opět mohou těšit. A co plánujete do budoucna? Čeká nás zde vánoční večírek s grilováním býka pro kamarády a obchodní přátele, ale bude se konat s předstihem už 29. listopadu. No, a na příští rok bychom chtěli ve spolupráci se Staropramenem uspořádat jeden či dva grilovací minifestivaly pro veřejnost, aby se lidé mohli seznámit s tím, jak Pivní pohotovost funguje a co jim vlastně nabízí. Foto: Vít Drbal 14 15

9 SPORT Císařská louka je místem pohody a klidu s tím, že chceme být maximálně otevření pro rodiče s dětmi a pro golfisty. Golf je vlastně další atrakcí k těm stávajícím, vysvětluje Stündl. Proměnou projde postupně i restaurace Cinda, která českou kuchyni doplní o italskou a o další aktivity okolo dobrého jídla a pití a jejich přípravy a podávání. Cenovou nabídku a další zajímavosti o restauraci najdete na odkazu ZDE. Podnikavá pětka se nemohla nezeptat, jak jsou na tom provozovatelé areálu s financemi. Jako soukromá firma s dotacemi prakticky počítat nemůžeme, říká s úsměvem Stündl. Financování rozvoje tedy řeší jednak vlastními silami a samozřejmě i s pomocí standardních mechanismů. Například nyní musíme někde sehnat do konce roku tři miliony, ale jak jsem říkal, vizi máme na pět let dopředu, a když se něco nepovede hned, tak si z toho velkou hlavu neděláme, dodává. Na druhou stranu ale dokážou i pomoci. Každoročně počítáme s tím, že na charitu věnujeme okolo 100 tisíc korun. Tedy, ne že bychom někomu ty peníze dali, ale zorganizujeme pro něj akci v takové hodnotě. Kdo přijde se zajímavou akcí první, tak má šanci uspět. Někdy je to dětský domov, jindy třeba sdružení postižených dětí, vysvětluje jednatel Erbie a říká, že v případě charity dokáže někdy pomoci i jejich Business club. Informace o areálu najdete na webových stránkách ZDE. Foto: Vít Drbal 16 Ostrov Císařská Louka se nachází mezi Smíchovským přístavem a hlavním ramenem Vltavy na úrovni Vyšehradu a Podolí na druhé straně řeky. Přístupný je v letních měsících přívozem od smíchovského předpolí Železničního mostu nebo celoročně přes mostík ze Strakonické ulice u bývalého lihovaru na Zlíchově. Je to místo tradičně spojované se sportem a volným časem. Jak se podniká na území, které dokáže Vltava při povodních pořádně zdecimovat, se Podnikavá pětka zeptala Dušana Stündla, jednatele společnosti Erbia Paradise, která zde na velké části ostrova provozuje sportovně-relaxační areál a příjemnou restauraci Cinda. Jsme tady již jedenáctým rokem a stále rosteme, řekl na úvod s úsměvem Dušan Stündl. Podle něj ale letos Vltava ošklivě zazlobila a spláchla či dost poničila poslední investice za asi osm milionů korun. Kdo si ale pamatuje stav před deseti lety, ten ví, že se tady udělala obrovská spousta práce, která je vidět, dodává. V současné době firma mění strategii přístupu k využívání areálu. Golf Postupně jsme opustili představu megaakcí pro 20 tisíc lidí a koncertů pro pět tisíc. Současná představa a vize na dalších pět let je zaměřena spíše komorněji, nová podoba areálu počítá s využitím tak do tisícovky lidí, ale za ideální považujeme akce třeba jen se stovkou lidí, kterým se pak můžeme věnovat individuálně, upřesňuje Stündl s tím, že kvantitu nahradí kvalita. Ani výraz sportovně-relaxační už nepovažuje za přesně vystihující. Chceme, aby si zde každý návštěvník našel to své, co se mu líbí, nebo co ho baví, říká jednatel. Ať už je to volejbal, lukostřelba, beachvolejbal nebo nohejbal. My jsme prostě restaurace s trošku větším zázemím. Pokud má někdo potřebu lezení, je zde lanové centrum, kdo si chce zahrát minigolf, petangue, kroket či u stolu poker a podobně, nebo se na to jen dívat a opékat na některém z ohnišť buřty, tak tu možnost má taky, dodává. Nově zde vzniklo i tréninkové hřiště s odpalištěm na golf (Driving Range centrum), která je ve zkušebním provozu a naostro pojede v příští sezóně, včetně trenérů a akademie. Naše vize počítá Lanové centrum Restaurace Cinda Beach volejbal

10 SPORT FK Motorlet Praha Vychovávají mladé fotbalisty a trápí je finance NABÍZÍME Radnice nabízí PROSTORY K PODNIKÁNÍ Hledáte vhodné prostory, kam byste rádi umístili svoji firmu či živnost? Městská část Praha 5 nabízí k pronájmu dva prostory. První se nachází v ulici Na Skalce Dříve zde byla ordinace lékaře, objekt se nalézá v 1. patře a jeho plocha je 65,63 m 2. Cena pronájmu činí Kč za měsíc, ročně Kč. Druhý objekt k pronájmu je v ulici Plzeňská 452. V nabídce je tentokrát bývalá prodejna masa a uzenin o rozloze 196,59 m 2. Cena je Kč za měsíc, ročně Kč. Rudolf Blažek, Předseda SK Motorlet Praha Historie klubu sahá až do roku 1912 a jeho největším úspěchem byla účast v 1. československé lize v sezóně 1963/64. V současné organizační struktuře pracuje klub skoro dvacet let a jeho cílem je výchova a příprava dětí pro mládežnický fotbal s možností přechodu do dvou mužstev dospělých. Fotbalový projekt je uskutečňován v návaznosti na Městské části Praha 5, 6 a 13, zároveň s propojením na základní školy, kde probíhají výběry dětí. A protože nemá sport v dnešní době na růžích ustláno, zeptali jsme se předsedy fotbalového oddílu SK Motorlet Praha Rudolfa Blažka, jak vidí situaci on. Jak je těžké v dnešní době financovat sportovní klub, jak jste velcí? Náš klub je největší fotbalový oddíl v Praze 5 a řadí se i mezi největší kluby v Praze. Fotbalový oddíl Motorletu Praha má celkem 560 členů z toho 440 dětí ve věku 6 až 18 let. V dnešní době je velice složité ekonomicky zabezpečit sportovní klub. V čem se od ostatních fotbalových klubů odlišujete? V loňském roce jsme oslavili 100 let výročí založení. Věnujeme se především mládeži a výchově talentovaných fotbalistů pro vyšší soutěže. Rodičům nabízíme sportovní výchovu jejich dětí ve volném čase a jejich sportovní růst, organizujeme fotbalové kempy a různé turnaje. Jak jste na tom se sponzory a co jim můžete nabídnout a naopak, sponzorujete nebo pomáháte někomu vy? Sponzoři díky složité ekonomické situaci ubývají nejen ve fotbale. Uvítáme každého, kdo by nám rozumně mohl pomoci. Na druhou stranu jsme otevření. Snažíme se jednat i se školami, se kterými rádi spolupracujeme a s dalšími veřejnými institucemi, městskou policií a jednotlivými městskými částmi. Poskytujeme naše sportoviště zdarma na jejich projekty pro děti a mládež. Co vás trápí a jak by mohla radnice klubu pomoci? Nejvíce nás trápí trvalá potřeba financí. Náš klub hraje na všech mládežnických úrovních nejvyšší soutěže v ČR. Jsme zařazeni ve sportovních třídách mládeže a sportovních centrech mládeže, což s sebou nese vysoké nároky na rozpočet. Každý rok pořádáme sérii zimních turnajů starších žáků O putovní pohár starosty MČ Praha 5. Tento turnaj je mezi ostatními kluby velice oblíbený a je o něj vždy velký zájem. Vhodně totiž doplňuje fotbalovou zimní přestávku. A zde bych rád poděkoval vedení páté městské části za dlouholetou spolupráci a pomoc našemu klubu. Foto: FK Motorlet Zájemci o tyto prostory se mohou hlásit u Lenky Holubové, tel. č ,

11 DOPORUČUJEME ZLATÝ HAD zážitková gastronomie a degustace Adresa Plaská 617/4, Praha 5 Na okraji Prahy 5, ale již v katastru Malé Strany, se na rohu ulic Šeříková a Plaská zjeví kolemjdoucímu nenápadná vinárna, restaurace, vinotéka Zlatý had. Je jedno, jaké označení pro tento podnik, nad kterým se pne opravdová vinná réva, použijeme, neboť to uvnitř se zcela vymyká zažitým představám. Podnikavá pětka proto ráda využila pozvání k návštěvě a při této příležitosti vyzpovídala duchovního otce agentury Zlatý had pana Vlastimila Svatého. Na přetřes přišlo všechno, od samotného podnikání v této oblasti, přes víno a jídlo, až po filozofii a politiku. Zlatého hada najdete v Plaské 4 již více než 14 let. Ekonomická recese zasáhla i nás. Ne, že by lidí výrazně ubylo, ale mají hlouběji do kapsy. A týká se to především firemní klientely. Když měla korporace kdysi na večírek třeba 100 tisíc, dnes se musí obejít třeba jen s pětinou, říká hostitel a dodává: O to víc se musíme snažit, aby každý zákazník byl u nás spokojený a rád se vracel. Holt je to takové, jaké to je, a poradit si s tím musíme my sami, to za nás nikdo neudělá. A právě v cílené orientaci na zákazníka je podle Svatého jedinečnost Zlatého hada. Domácí klientela tvoří prakticky 95% návštěvníků a je proto nutné, aby se vraceli. Právě okruh stálých zákazníků je nutné udržovat a pro zdar podnikání rozšiřovat. Z naší ulice sem chodí pravidelně jen jeden člověk, jsem rád, že máme klientelu z celé Prahy a i mimopražskou, vysvětluje Svatý. A na co Zlatý had láká zákazníky? Jednoznačně jsou to dobrá vína z celé zeměkoule a výborná kuchyně. Naši hosté přijdou a chtějí si užívat. Chtějí se dobře najíst, ale ne žádné hromady jídla, chtějí rozmanitost chutí. Dají si třeba tři, čtyři malinké předkrmy a ke každé chuti pak odpovídající víno. To nenabízí každý, říká Svatý. A kromě ochutnávek jídla je možné ochutnávat i různá vína. V nabídce je běžně 150 až 200 druhů vín a z nich je tak čtvrtina ve formě již otevřených lahví. Pak není problém k marinovanému lososu si vybrat třeba ze tří druhů vín a k další chuťovce pak něco jiného, co číšník doporučí. Lidé se tím baví, a když vidí, že to myslíme vážně, tak se jim to velmi líbí. Je to pro ně jak relaxace, tak i jistý druh sebevzdělávání ve vinném světě, tvrdí Svatý a dodává: V podstatě to znamená, že ochutnávku vína si návštěvník díky obměně sortimentu může udělat každý den. Nevypije sice lahev jednoho vína, ale ochutná po deci ze sedmi druhů. Kuchyně se zaměřuje především na tradiční česká jídla, ale v duchu staročeské kuchyně. Tedy bez chemie, prostě jak se vařilo dříve. Myslím si, že naše omáčky jsou pověstné, říká hostitel a dodává, že obavy nemusí mít ani celiaci, neboť, až na výjimky, mu do omáčky nesmí přijít mouka. Je to podle něj dané tím, že na omáčky má správný materiál, tedy i kosti na vývar. A jsme hned u otázky mas. Maso bereme po celých zvířatech a od našich vyzkoušených dodavatelů z domácích, vlastně farmářských chovů. Týká se to jak vepřového, tak i hovězího a například i kuřat ze Šumavy, která u nás nejsou průhledná. Pochutnáte si na dobrém guláši, i zvěřinovém, dobrý zvuk má naše svíčková, křenová a další omáčky. Kromě této klasické české kuchyně máme v nabídce i zahraniční. Denně připravujeme čtyři až pět předkrmů a zhruba stejný počet hlavních jídel. Dvě třeba z jídelníčku vypadnou a nahradí je jiná jídla, aby byla pro zákazníky nějaká obměna, říká Svatý. Otevřeno je od 12 hodin, čímž je naznačeno, že se restaurace vzdává souboje s dalšími v okolí, kteří nabízejí meníčka za 80 korun pomalu už od 10 hodin. Kdo se chce najíst v klidu nebo při obchodním jednání, ten si k nám cestu najde, vysvětluje otvírací dobu majitel. Pravda, kvalita a klid na jídlo něco stojí. Guláš je zde za 250 korun, svíčková za 290 korun, pokud si ale jídlo někdo vezme přes ulici, dostane slevu 40%. Že je Zlatý had vinotékou jsme napsali už v úvodu. Že je ale i masotékou, to nás překvapilo. Prakticky všechno, z čeho vaříme, si u nás zákazník může koupit za cenu, jako na farmářském trhu a odnést domů. Přivezou nám naporcovanou půlku krávy, dá se do lednice, kuchař z toho vaří a lidi nakupují. A když dojde, tak se objedná další. A s vínem to děláme obdobně, uzavírá s úsměvem pan Svatý. Foto: Vít Drbal 20 21

12 DOPORUČUJEME JAZZ DOCK to je kvalitní hudba, jídlo i pití Letos vás zasáhla povodeň, co to pro vás znamenalo? Byla to pro nás samozřejmě velká rána, ze které se postupně vzpamatováváme. Moc si vážíme podpory mnohých našich příznivců, kteří nabízeli jak fyzickou, tak finanční pomoc, stejně tak spontánní reakce pražských muzikantů, kteří uspořádali benefiční koncert na obnovu Jazz Docku. Náklady na renovaci však byly rozsáhlé a provozní ztráty též. 22 Hledáte romantické místo s krásným výhledem? Navíc místo, kde se můžete kvalitně najíst, napít a přitom ještě naživo poslouchat úžasnou hudbu? Milujete jazz? Pak musíte zamířit do pražského Jazz Docku, jenž se nachází na Janáčkově nábřeží. Právě zde, se Vám dostane všeho. Na pražské hudební scéně se Jazz Dock objevuje od března 2009 a za čtyři roky si mezi milovníky jazzové muziky vydobyl velké renomé. Ostatně nejen mezi muzikanty, ale i mezi lidmi, kteří si prostě rádi posedí. V letošním roce se Jazz Dock objevil mezi 10 nejlepšími bary Maurerova výběru Grand Bar O Jazz Docku jsme si popovídali s manažerkou tohoto zařízení Karlou Fišerovou. Jak se vám podnikání na Praze 5 daří? Ač jsme soukromý subjekt, jsme také kulturní instituce. Jakožto kulturní stánek, s tak úzkým zaměřením jako je jazz, spadáme mezi žadatele o dotace a granty. Nedá se tedy mluvit o čisté formě podnikání. Samozřejmě, že děláme vše pro to, abychom co nejvíce nákladů pokryli vlastními zdroji pronájmy prostor za účelem soukromé akce, tiskové konference, prezentace či jiných setkání, u nichž zajišťujeme běžnou provozní činnost. Bez dotací bychom však nemohli plnit náš hlavní cíl, a to je dramaturgie na vysoké úrovni. Jedním z našich podporovatelů je i Městská část Praha 5, s kterou každoročně pořádáme Mezinárodní jazzový festival JAZZ ON5, čemuž jsme velmi rádi. V čem se Jazz Dock odlišuje od jiných klubů, a na co byste do klubu lidi pozvali? Naším hlavním cílem od počátku bylo zpřístupnit jazz pražskému publiku, zbourat pražský fenomén, kdy jazzový klub je předražený a navštěvují jej pouze turisté. Současně nabídnout publiku zajímavou dramaturgii. Zaměřujeme se na autorskou tvorbu tuzemských formací, snažíme se, co nejvíce přivážet světové jazzo- vé interprety a muzikanty, kteří přinášejí nové prvky do současného jazzu. Také chceme, aby se hosté v našem programu orientovali a každý si našel to své. Proto máme pravidelné cykly, například bluesové úterky, taneční soboty či nedělní dixie. Také máme koncerty jak od 19, tak od 22 hodin, tedy je volba na divákovi. Co vás při podnikání trápí a jak by vám mohla radnice pomoci? Radnice nám vždy vyšla vstříc, nemohu říci, že nás něco vysloveně trápí při podnikání. Trápí nás zmíněná popovodňová situace, která je velmi nelehká. Jakákoliv podpora v tomto směru je pro nás pomocí. Foto: Vít Drbal Kontakt JAZZ DOCK Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 rezervace míst:

13 OZNAMUJEME Podnikatelem roku Prahy 5 je ANDEL S HOTEL PRAGUE ty Prahy 5 Miroslava Zeleného převzal resident manager hotelu Marek Páleník. Druhé místo patřilo Restauraci a klubu Santoška, třetí cenu z rukou radního Michala Šestáka obdržel Dům jógy Anděl. Hlavním přínosem ankety a oceňování podnikatelů je podpora malého a středního podnikání v městské části Praha 5. Ti, kteří si dnes převzali ocenění, si zaslouží respekt, a také největší odměnu v této anketě ocenění a zviditelnění jejich práce před veřejností. Praha 5 byla vždy známa jako prestižní byznys centrum metropole, za což vděčíme právě jednotlivým živnostníkům a podnikatelům. Přeji všem, aby se jim dařilo i nadále a trh konečně zažil výraznější oživení, uvedl před místními podnikateli starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP). Foto: MČ Praha 5 PŘEHLED OCENĚNÝCH PODNIKATEL PRAHY 5 ROKU 2013 (PRÁVNICKÁ OSOBA) 1. MÍSTO ANDEL S HOTEL PRAGUE 2. MÍSTO KLUB SANTOŠKA 3. MÍSTO DŮM JÓGY Živnostníkem roku Prahy 5 je JUDr. Michal Kučera, majitel prodejny s luxusní obuví a ručně šitými botami na Újezdě. Cenu pro Podnikatele roku pak získal Andel s Hotel Prague. Městská část Praha 5 své nejlepší podnikatele a živnostníky vyhlásila 28. listopadu na slavnostním večeru v Paspově sále Pivovaru Staropramen. Způsob nominací je velmi otevřený v radničním magazínu a především na webu městské části mohl kdokoliv vyplnit nominační formulář a dát porotě tip na zajímavého lokálního podnikatele nebo firmu. Do finále postoupila šestice podnikajících s nejvyšším počtem nominací, vysvětlil radní pro oblast podnikání Marek Kukrle (UNP). O konečném pořadí pak rozhodla porota na základě odborného posouzení nejen ekonomických ukazatelů, ale také aktivit v CSR oblasti (společenské odpovědnosti firmy), podpory lokálního trhu a inovací. Nejvyšší ocenění získal JUDr. Michal Kučera a jeho prodejna s ručně šitými botami. Druhé místo v kategorii Živnostník roku obdrželo krejčovství BUTTIG, ocenění z rukou radního Marka Kukrleho si převzala Vladimíra Buttigová. Na cenu za třetí místo dosáhl Ing. Miloš Hyka, který se zabývá prodejem BIO licencovaných čajů, kávy a čokolády. Kategorie Podnikatel roku hodnotila právnické osoby. Tady si vítězství odnesl Andel s Hotel Prague sídlící v samotném srdci Smíchova. Cenu z rukou staros- První Andel s hotel byl otevřen před deseti lety v moderním a živém obchodním centru pražského Smíchova, na Andělu. Jméno, které hotel dostal právě po místě, kde se nachází, se brzy proslavilo i v zahraničí, konkrétně v Polsku (Krakov a Lodž) a Německu (Berlín). Úspěšný koncept se tak dostal do světa a v současnosti se značka Andel s, která je dílem britských architektů a interiérových designérů Jestico+Whiles, a spravuje ji Vienna International Hotels & Resorts, se může pochlubit téměř 1300 pokoji a 2600 lůžky. Klub Santoška je oblíbenou restaurací místních obyvatel Prahy 5, ale i hostů z jiných čtvrtí. Často zde vaří ryby, mořské plody a jídla z tuzemských sezónních plodin - hojně se například používají cukýny, houby, rukola a červená řepa. A takové dýně se na Santošce staly hitem. Šéfkuchař a provozovatel v jedné osobě, Roman Kakos, má pro své vzácné hosty vždy připravenou nějakou specialitu nebo rád připraví pokrm dle přání. Své zkušenosti sbíral v Pražských restauracích a hotelech Parnas, Zátiší, Avalon bar, Mlýnec, U Prince a U Zlatého Stromu, kde působil 12 let na pozici šéfkuchaře. Dům jógy Anděl zahájil svůj provoz v březnu roku 2012 a pro širokou veřejnost otevřel tři sály na cvičení různých druhů jógy klasickou jógu s různými modifikacemi, hot jógu (cvičení při 42 C), nebo cvičení s pomocí zavěšených sítí (hamaků). Nabídka služeb se neustále rozšiřuje, takže Dům jóga Anděl pořádá i různě tematicky zaměřené kurzy, workshopy a semináře. Rovněž se snaží jednotlivé lekce zaměřovat na různé cílové skupiny - jsou pořádány lekce pro lidi z okolních kanceláří, lekce pro děti a jejich matky, dále pro seniory a taky děti školního věku. V současné době se rozbíhá cvičení pro teenagery a taky speciální lekci Hot jógy jen pro muže

14 PORADÍME KULTURA 26 MÁTE PROBLÉM S DLUHY? Poradí vám v infocentru Zadlužení českých domácností u bank a finančních institucí dlouhodobě roste a bohužel narůstá i počet lidí, kteří se dostávají do finanční tísně a často nejsou schopni splácet své závazky. Informační centrum Praha 5 proto ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Poradna při finanční tísni spustí pravidelnou poradnu pro občany Prahy 5. Poradenství bude zdarma. První zájemci o informace v oblasti dluhové problematiky mohou navštívit seminář Jak naložit s dluhy, který se koná již 13. prosince právě v prostorách infocentra (Štefánikova 30). Seminář zájemce z řad veřejnosti seznámí se základními finančními pojmy, jako například věřitel, smlouva o úvěru nebo smluvní podmínky. Účastníci se seznámí s metodami vedení osobních rozpočtů, jak funguje mimosoudní a soudní vymáhání dluhů. Odborníci se budou věnovat také tzv. osobnímu bankrotu jako cestě k vyřešení složité finanční situace, přiblížil obsah prvního setkání ředitel infocentra Miloslav Mrštík (UNP). Poradna bude poskytovat bezplatné seminář Jak naložit s dluhy 13. prosince Informační centrum Praha 5 Štefánikova 30, Praha 5 poradenství spotřebitelům, zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Pomáhat bude také těm, kteří například teprve o půjčce uvažují, ale chtějí předejít problému s nemožností splácet nový dluh. Jsme specialisti na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Skutečnost, že všechny naše služby poskytujeme bezplatně, nás výrazně odlišuje od všech dalších komerčních subjektů, většinou poskytujících zpočátku nějaké poradenství sice zdarma, avšak posléze za ceníkové ceny, vysvětluje David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, která v partnerství s Informačním centrem Prahy 5 bude službu zajišťovat. Smyslem poradny ale není poskytovat právní poradenství podle zákona o advokacii. Neradíme v sociální, zaměstnanecké a psychologické oblasti. Pomůžeme ale například při řešení příbuzných právních oblastí se zaměřením na finanční stránku dané věci zánik společného jmění manželů, dědictví, zástavy, ručení a podobně, dodal Miloslav Mrštík. Foto:Thinkstock Vánoční trhy ANDĚL Čekají vás stánky s klasickým vánočním zbožím a dárky, ale k dostání budou čerstvé a uzené ryby, uzeniny, pečivo, čerstvě pražené ořechy, nebo ovčí sýry. Chybět nebude ani Ráj svařáků, ve kterém konzumenti obdrží za vratnou zálohu 50 korun keramický hrnek, a bude jen na nich, zda ho vrátí. Každý den od do se na podiu budou od do hod. střídat pěvecké a taneční soubory z celé republiky, dětské pěvecké sbory, ale i zkušení matadoři české hudební scény, jako např. Vláďa Hron, Martha a Tena Elefteriadu, Daniela Šinkorová, Pražští pěvci, Petra Černocká, Maxim Turbulenc a další. Více se dočtete na Vláďa Hron Daniela Šinkorová 27

15 PŘIJĎTE AKCE V PROSINCI VÁNOČNÍ SPECIÁL PRAŠTÍME DO TOHO! 60+ Informační centrum Praha 5 připravilo pod záštitou předsedkyně sociální a zdravotní komise Diany Bubníkové (UNP) na vánoční speciál akce Praštíme do toho! 60+. Tentokrát se jeho účastníci potkají v krásném prostředí kavárny Mezi řádky, kde vánoční atmosféru umocní vůně purpury, svařeného vína a samozřejmě vánočního pečiva. U kvalitní kávy a chutného pečiva připravovaným kolektivem pracovníků kavárny zábavným seznamovacím odpolednem opět provede herec Švandova divadla Jaroslav Šmíd. Hosty pořadu budou iniciátor projektu kavárny Mezi řádky, známý novinář a reportér Jakub Knězů, a zastupitelka Diana Bubníková (UNP), zve ředitel IC Praha 5 a zastupitel Miloslav Mrštík (UNP). V ceně vstupenky (45 Kč) je dvouhodinový program a občerstvení. Vstupenky na vánoční speciál i na tradiční setkání Praštíme do toho! 60+, které bude 10. prosince, mohou zájemci zakoupit v Informačním centru Praha 5, Štefánikova č. 30. Na vánoční speciál lze získat vstupenky i v kavárně Mezi řádky. O kavárně MEZI ŘÁDKY Kavárna Mezi řádky, sídlící na adrese Štefánikova č. 40, je novým projektem obecně prospěšné společnosti Etincelle. V kavárně na pomocných pozicích pracují lidé s lehkým mentálním postižením. Projekt vznikl díky dotaci z Operačního programu Praha - Adaptabilita a spolupráci s Úřadem městské části Praha 5 a atraktivním způsobem kloubí kavárnu, pekařství i knihovnu prosince hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Před budovou MŠ Holečkova prosince hod. VÁNOČNÍ PODVEČER V KAVÁRNĚ První ročník vánočního večera v kavárně se ponese v příjemné atmosféře Vánoc. Možnost koupě drobných dárků, k pití svařené víno, pro nejmenší připravena dětská dílnička. Kavárna Mezi řádky, Štefanikova prosince hod. AUTORSKÉ ČTENÍ Z MAGICKÉ KNIHY NEVIDITELNÝ SVĚT Vladimir Václavek je výraznou osobností naší hudební scény. Proslul zejména jako baskytarista v legendární skupině Dunaj a jako hudební partner Ivy Bittové. V souvislosti s vydávanou knihou připravil nový cyklus písní, z nichž některé zazní i v kavárně. Kavárna Mezi řádky, Štefanikova 40 Více informací na a 21. prosince hod. 18. ROČNÍK TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA Turnaj v rapid šachu pro mládež do 18 let. Sál ZMČ Štefanikova 13-15, pod záštitou starosty Miroslava Zeleného 25. prosince hod. VÁNOČNÍ KONCERT RYBOVY ČESKÉ VÁNOČNÍ MŠE HEJ, MISTŘE Vystoupí Bach-Collegium Praha v kostele sv. Václava, Praha 5 Nový informační portál O KULTUŘE Co je nového v kultuře? Jaké akce, představení, výstavy či festivaly se budou konat? Jak žijí, a co chystají kulturní organizace a spolky provozující svoji činnost na území Městské části Praha 5? Tak na to vše by měl odpovědět nový informační portál jenž by měl být spuštěný v lednu Každé kulturní organizaci bude věnován vlastní banner obsahující základní informace o organizaci. Aktivní složkou www stránek bude redakční systém, který bude informovat o aktuálním kulturním dění na území Městské části, a to nejen o aktivitách registrovaných organizací. PODNIKAVÁ PĚTKA Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s Vydavatelství 4 Elements Group s.r.o., Praha 3, Bořivojova 878/35. Šéfredaktor Václav Šámal, Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství 4 Elements Group s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF zpravodaji. Foto na titulní straně: Roman Dietrich Přednáška pro zájemce O INVESTICÍCH Investice a investiční rozhodování je téma přednášky v IC Praha 5 v úterý 3. prosince od 17 hodin. Seminář je určen podnikatelům neekonomům a veřejnosti se zájmem o ekonomická témata. Bohuslav Čížek, ekonom/analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR, představí účastníkům základní principy a filozofie investičního rozhodování podniku, prozradil ředitel IC Praha 5 a zastupitel Miloslav Mrštík (UNP). Rozhodování o investicích totiž patří mezi klíčové úkoly manažera, které může společnosti pomoci zhodnotit vložené zdroje a dále se rozvíjet či být bariérou jejího růstu. Poté následuje od 18 hodin praktický příklad metody ho nocení investic (volba metody, statické a dynamické metody, diskontování na současnou hodnotu a náklady kapitálu, doba návratnosti a čistá současná hodnota). REGISTRACE: tel.: , nebo osobně v IC Praha 5, Štefánikova č

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19

Rozhovor s Milošem Szabo str. 19 K oslavám povýšení Žižkova na město zahraje Hradišťan v kostele sv. Prokopa str. 8 Osobnosti listopadu 89 dají jména novým ulicím v Praze 3 str. 2 Mám rád Žižkov, protože se tady žije Rozhovor s Milošem

Více

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO

Nejlepší jednotnou kampaň má České dědictví UNESCO Zpravodaj Města Litomyšle 5. února 2010 Ročník XX. 2 Zámek se chystá na svatebčany Hned po svém prosincovém jmenování avizovala nová kastelánka litomyšlského zámku Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti

Více

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R OB1213_AHRzpravodaj:Sestava 1 15.12.2013 21:40 Stránka 1 FÓRUM PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R Trendy hotelového designu Charitativní akce hotelů Výroční

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

FÓRUM. Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou. Zákon o potravinách

FÓRUM. Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou. Zákon o potravinách FÓRUM LEDEN 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Co trápí naše penziony? Rozhovor s Tomášem Blablou Zákon o potravinách PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI: 8 9 UDÁLOSTI 4 ROZHOVOR 6 7 POLICIE RADÍ 20

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI: 8 9 UDÁLOSTI 4 ROZHOVOR 6 7 POLICIE RADÍ 20 SENIOŘI 19 lednové výlety SERVIS 21 festival šéfkuchařů SETKÁNÍ 27 se starostou v Louvru MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 / ČÍSLO 12 PROSINEC 2013 / ROČNÍK XXII / WWW.PRAHA1.CZ UDÁLOSTI 4 Atlas přístupnosti

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Opavu čeká bohatý vánoční program

Opavu čeká bohatý vánoční program zpravodaj statutárního města opavy 12/2011 11 číslo Opavu čeká bohatý vánoční program na str. 10 a 11 Uvnitř najdete Ve městě se špatně dýchá na str. 4 Orientační běžci se stali mistry republiky na str.

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2015 Dobrovolní hasiči z Miškovic pořádájí nábor a lákají nováčky, str. 6 a 7 strana 4 MČ Praha Čakovice bude z dotací rekonstruovat

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více