PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar. B272M 60cm Multifunction built in oven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar. B272M 60cm Multifunction built in oven."

Transkript

1 PECM1SS Poloautomatický vestavný kávovar B272M 60cm Multifunction built in oven.

2 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče. 1

3 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče 2

4 Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. 3

5 Obsah Ochrana životního prostředí 2 Důležité bezpečnostní informace 5 Specifikace 7 Rozměry výrobku a pro vestavění 7 Specifikace výrobku 7 Standardní příslušenství 7 Technické údaje 8 Popis kávovaru 9 Standardní příslušenství 9 Ovládací panel 10 Filtry 10 Co je třeba udělat před prvním použitím 11 Používání espreso kávovaru 14 Příprava nápojů 17 Připojení držáku filtru k hlavnímu topnému tělesu 17 Příprava nápojů s použitím kávových kapslí 17 Příprava nápojů pomocí mleté kávy pro espreso 18 Tipy na přípravu espressa 19 Tipy na přípravu cappuccina 19 Tipy k přípravě čaje 21 Čištění a údržba 21 Části z nerezové oceli 21 Tryska na páru 21 Zásobník vody 21 Odkapávací tác 22 Topné těleso vody 22 Změkčovač vody 22 Instalace 23 Připojení do elektrické sítě 23 Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky 24 Připojení espreso kávovaru k vodovodnímu řádu 27 Odstraňování závad 28 Vysvětlení názvů druhů kávy 29 4

6 Důležité bezpečnostní informace Pro Baumatic je nejdůležitější vaše bezpečnost. Před zahájením vlastní instalace a používáním tohoto spotřebiče si prosím důkladně pročtěte tuto instrukční příručku. Pokud vám nejsou jasné jakékoli informace uvedené v této příručce, kontaktujte, prosím, technické oddělení Baumatic. Obecné informace o Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Je možné jej vestavět pouze do standardních kuchyňských skříní či linek, nesmí být používán jako samostatně stojící zařízení. o Použitím tohoto spotřebiče pro jakýkoliv jiný účel nebo v jakémkoliv jiném prostředí bez výslovného souhlasu společnosti Baumatic zaniká záruka a právo na reklamaci. o Váš nový spotřebič má záruku na elektrické nebo mechanické závady a podléhá určitým výjimkám, které jsou uvedeny v Záručních podmínkách Baumatic. Výše uvedené údaje však nijak neovlivňují vaše zákonná práva. o Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN Materiály a lepidla, které neodpovídaní uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody. o Opravy mohou provádět pouze servisní inženýři společnosti Baumatic nebo autorizovaní servisní prodejci. Upozornění a bezpečnostní instrukce o Tento přístroj odpovídá veškeré evropské bezpečnostní legislativě. Baumatic si přeje zdůraznit, že tato shoda s legislativou neznamená, že se povrch přístroje nezahřeje během provozu a že si část tepla nepodrží po jeho ukončení. o Zvýšené opatrnosti dbejte při odstraňování veškerých filtrů či trysek. Před vyjmutím z přístroje je nechte vychladnout. Zabezpečení před dětmi o Baumatic důrazně doporučuje zamezit přístupu nemluvňat a malých dětí do blízkosti spotřebiče a zabránit jim, aby se mohly kdykoliv dotknout spotřebiče. o Pokud je nezbytné, aby mladší členové rodiny zůstali v kuchyni, zajistěte prosím, aby byli po celou dobu pod 5

7 přísným dohledem. Bezpečnost obecně o Nenechávejte kávovar bez dozoru. o Nedovolte, aby se elektrické součástky a kabely dostaly do kontaktu s plochami, kde se přístroj zahřívá. o Neumísťujte přístroj do blízkosti závěsů a čalouněného nábytku. Čištění o Čištění kávovaru je nutno provádět pravidelně. o Velmi opatrně je nutno postupovat při proceduře čištění, která následuje bezprostředně po použití spotřebiče. o Důležité Přístroj musí být před začátkem procesu čištění odpojen od hlavního přívodu elektrické energie. Instalace Tento spotřebič musí být správně nainstalován osobou kvalifikovanou v příslušném oboru a v souladu s pokyny výrobce. o Baumatic odmítá jakoukoliv odpovědnost za zranění nebo za škody na osobách či na majetku, způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou instalací spotřebiče. o Výrobce prohlašuje, že tento kávovar je vyroben s použitím certifikovaných materiálů a požaduje, aby byl spotřebič nainstalován v souladu s aktuálními platnými normami. Tento spotřebič smí být používán pouze pro domácí účely. 6

8 Specifikace Rozměry výrobku a pro vestavění 200 cm 2 pro ventilaci Rozměry výrobku: Rozměry otvoru pro vestavění: Výška: 460 mm Výška: 450 mm Šířka: 596 mm Šířka: 600 mm Hloubka: 272 mm Hloubka: (min) 560 mm Specifikace výrobku o Dotykové ovládání o Povrchová úprava odolná proti otiskům prstů o Volba mezi 1 a 2 šálky o Vhodné pro kávové kapsle i mletou kávu o Tryska na páru pro přípravu cappuccina, horké čokolády, čaje a instantní kávy o Výsuvná zásuvka o Přihrádka na šálky a podšálky o Čerpadlo s oddělenými topnými tělesy na přípravu kávy a cappuccina/páry o Automatický nebo manuální systém plnění o Vyjímatelná nádoba na vodu (objem 1,8 litru) o Kontrolní indikace prázdné nádoby o LED kontrolka vysoké hustoty Standardní příslušenství o Držák filtru o 1 x filtr na 1 šálek espressa o 1 x filtr na 2 šálky espressa o 2 x šálky na espresso s podšálky 7

9 o Změkčovač vody Technické údaje o Tlak pumpy kávovaru o Celkový výkon o Výkon topného tělesa kávovaru o Výkon topného tělesa páry o Přívod elektřiny o Připojení napájení o Přívodní kabel 15 bar 1860 W 1000 W 800 W 230 V 50 Hz 16 A 3 x 1,5 mm² Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře: Model Výrobní číslo Datum prodeje 8

10 Popis kávovaru Standardní příslušenství 1. Držák filtru 2. Tryska pro jednu dávku kávy 3. Tryska pro dvě dávky kávy 4. Filtr na 1 dávku mleté kávy nebo 1 italskou kávovou kapsli 6. Filtr pro 2 dávky espresa nebo 1 francouzskou kávovou kapsli 9. Dávkovač kávy pro espreso (mleté) 10. Nástroj na stlačení kávy 11. Filtr změkčovače vody v zásobníku 12. Odkapávací tác 13. Mřížka odkapávacího tácu 14. Dvířka zásobníku vody 15. Zásobník vody 16. Vysouvací zásuvka 17. Tryska na horkou vodu a páru 18. Podstavec na šálky na espresso 9

11 9. Kruhová matice držáku filtru 10. Vypínač ON/OFF 11. Kontrolka Šetrný Ovládací panel 22. Kontrolka zapnuto (zelená) 23. Kontrolka stavu hlavního topného tělesa (zelená) 24. Kontrolka vypouštění hlavního topného tělesa (zelená) 25. Kontrolka stavu topného tělesa páry (zelená) 26. Kontrolka vypouštění páry (zelená) 27. Kontrolka vypouštění horké vody (zelená) 28. Kontrolka nízké hladiny vody (červená) 29. Tlačítko aktivace hlavního topného tělesa 30. Tlačítko vypouštění hlavního topného tělesa 31. Tlačítko aktivace topného tělesa páry 32. Tlačítko vypouštění topného tělesa páry 33. Tlačítko vypouštění horké vody Filtry o Filtr na 1 dávku mleté kávy nebo 1 italskou kávovou kapsli 10

12 o Filtr pro 2 dávky espresa z jedné francouzské kávové kapsle Co je třeba udělat před prvním použitím 1) Čištění o Důrazně doporučujeme, abyste před prvním použitím spotřebič vyčistili. Zvláštní pozornost věnujte zásobníku vody. o Další informace ohledně čištění spotřebiče najdete v pokynech k čištění na stranách ) Plnění zásobníku vodou (režim manuálního plnění) o Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce. o Otevřete dvířka zásobníku vody (14) a vyjměte zásobník (15) z kávovaru. o Vyjměte filtr změkčovače vody (11) z propojovacího potrubí a před opětovným připojením ho přibližně na 5 minut ponořte do chladné vody. o Naplňte zásobník do dvou třetin studenou vodou. o Připojte zpět filtr změkčovače vody (11) k nejdelší hadičce a 11

13 poté ho umístěte do zásobníku vody společně s dalšími dvěma hadičkami. o Vraťte zásobník zpět na místo. o Důležité Ujistěte se, aby byl zásobník na správném místě na pedálu uvnitř prostoru pro zásobník vody (viz obrázek na předchozí straně). o Zapněte přístroj pomocí vypínače ON/OFF (20), rozsvítí se kontrolka zapnuto (22). o Pokud není v zásobníku dostatek vody, rozbliká se kontrolka nízké hladiny vody (28). Naplňte zásobník vodou. o Důležité Pokud zůstane kontrolka nízké hladiny vody (28) rozsvícená i po naplnění zásobníku vodou, vypněte spotřebič pomocí vypínače ON/OFF (20) a po několika vteřinách ho opět zapněte. 2a) Co dělat, když během provozu dochází voda o Pokud během přípravy nápojů dojde voda v zásobníku, neonová kontrolka prázdného zásobníku (28) začne blikat. Kávovar zastaví veškerou právě probíhající přípravu nápojů. o Měli byste spotřebič vypnout pomocí tlačítka ON/OFF (20). o Poté postupujte podle pokynů pro Ruční plnění zásobníku popsaných výše. o Zapněte přístroj pomocí vypínače ON/OFF (20). o Proces přípravy nápoje musíte začít od začátku, jak je uvedeno v části Používání espreso kávovaru (strany 14-16). 3) Plnění zásobníku vodou (režim automatického plnění) o Instalujte spotřebič v souladu s pokyny pro instalaci, uvedenými v této příručce. o Otevřete dvířka zásobníku vody (14) a vyjměte zásobník (15) z kávovaru. o Vyjměte filtr změkčovače vody (11) z propojovacího potrubí a před opětovným připojením ho přibližně na 5 minut ponořte do chladné vody. o Připojte zpět filtr změkčovače vody (11) k nejdelší hadičce a 12

14 poté ho umístěte do zásobníku vody společně s dalšími dvěma hadičkami. o Vraťte zásobník zpět na místo. o Důležité Ujistěte se, aby byl zásobník na správném místě na pedálu uvnitř prostoru pro zásobník vody (viz obrázek na straně 11). o Zapněte přístroj pomocí vypínače ON/OFF (20), rozsvítí se kontrolka zapnuto (22). o Zásobník se bude přibližně 40 vteřin plnit. Během tohoto procesu bude kontrolka nízké hladiny vody (28) stále blikat. o Kontrolka nízké hladiny vody (28) zůstane rozsvícená, pokud bude spotřebič nedostatečně naplněn. V takovém případě spotřebič vypněte pomocí vypínače ON/OFF (20) a po několika vteřinách ho opět zapněte. Spotřebič automaticky zahájí další plnění zásobníku vodou. o Jakmile je zásobník naplněn, kontrolka nízké hladiny vody (28) zhasne. o V průběhu tohoto procesu se nedotýkejte žádného dalšího tlačítka na kávovaru. 3a) Co dělat, když během provozu dochází voda o Pokud v průběhu přípravy nápoje v zásobníku dochází voda, rozbliká se kontrolka nízké hladiny vody (28). Kávovar zastaví veškerou právě probíhající přípravu nápojů. o Po několika vteřinách zahájí zásobník automatické plnění vodou. o Jakmile je zásobník dostatečně naplněn, kontrolka nízké hladiny vody (28) zhasne. o Kontrolka nízké hladiny vody (28) zůstane rozsvícená, pokud bude spotřebič nedostatečně naplněn. V takovém případě spotřebič vypněte pomocí vypínače ON/OFF (20) a po několika vteřinách ho opět zapněte. Spotřebič automaticky zahájí další plnění zásobníku vodou. o V průběhu tohoto procesu se nedotýkejte žádného dalšího tlačítka na kávovaru. o Proces přípravy nápoje musíte začít od začátku, jak je 13

15 uvedeno v části Používání espreso kávovaru (strany 14-16). 4) Začínáme (plnění systému vodou) Důležité Před tím, než poprvé zahřejete topné těleso vody, dbejte níže uvedených pokynů. o Pod trysku (pro horkou vodu a páru) (17) umístěte konvici. o Stiskněte tlačítko vypouštění vroucí vody (33). o Nechte po několik vteřin protékat vodu systémem. o Znovu stiskněte tlačítko vypouštění vroucí vody (33), abyste zastavili proud vody z trysky na páru. Používání espreso kávovaru Důležité Hlavní topné těleso a topné těleso páry nelze ovládat současně. 1) Vypouštění horké vody přes hlavní topné těleso o Postupujte podle pokynů plnění zásobníku vodou uvedených dříve a pokračujte viz níže: o Stiskněte tlačítko aktivace hlavního topného tělesa (29) a to začne hřát. Během tohoto procesu bude blikat kontrolka stavu hlavního topného tělesa (23). o Když topné těleso dosáhne provozní teploty, kontrolka stavu hlavního topného tělesa (23) přestane blikat a zůstane rozsvícená. o Umístěte šálek pod kruhovou matici držáku filtru (19) a stiskněte tlačítko vypouštění horké vody (30). o Abyste zastavili vypouštění vody, stiskněte znovu stejné tlačítko. o Hluk, který se ozývá během této činnosti, je normální. Je způsobován aktivací vysokotlakého čerpadla během této činnosti. o Je také běžný pro odkapávání určitého množství vody na odkapávací tác. 14

16 2) Vypouštění páry přes topné těleso páry o Postupujte podle pokynů plnění zásobníku vodou (strany 11 14) uvedených dříve a pokračujte viz níže: o Stiskněte tlačítko aktivace topného tělesa páry (31) a to začne hřát. Během tohoto procesu bude blikat kontrolka stavu topného tělesa páry (25). o Zatímco se topné těleso páry zahřívá, může z trysky na horkou vodu a páru unikat malé množství vody. (17). o Když topná tělesa dosáhnou provozní teploty, kontrolka stavu topného tělesa páry (25) přestane blikat a zůstane rozsvícená. o Pro vypuštění páry stiskněte tlačítko pro vypouštění páry (32). Poznámka Pára bude vypouštěna tryskou pro horkou vodu a páru (17). o Abyste zastavili vypouštění páry, stiskněte znovu stejné tlačítko. o Hluk, který se ozývá během této činnosti, je normální. Je způsobován aktivací vysokotlakého čerpadla během této činnosti. o Je také běžný pro odkapávání určitého množství vody na odkapávací tác. o Varování: Během této činnosti buďte velice opatrní, protože vypouštěcí tryska bude horká. o Při uvolňování páry nesmí být tryska nasměrována proti žádné osobě. Mohlo by dojít k opaření. o Při vypouštění páry vždy pod trysku umístěte konvičku. 3) Vypouštění horké vody přes topné těleso páry o Postupujte podle pokynů plnění zásobníku vodou (strany 11 14) uvedených dříve a pokračujte viz níže: o Stiskněte tlačítko aktivace topného tělesa páry (31) a to začne hřát. Během tohoto procesu bude blikat kontrolka stavu topného tělesa páry (25). o Zatímco se topné těleso páry zahřívá, může z trysky na páru (17) unikat malé množství vody. 15

17 o Když topná tělesa dosáhnou provozní teploty, kontrolka stavu topného tělesa páry (25) přestane blikat a zůstane rozsvícená. o Pro vypuštění vroucí vody stiskněte tlačítko vypouštění horké vody (33). Poznámka Horká voda bude vypouštěna tryskou (pro horkou vodu a páru) (17). o Abyste zastavili vypouštění horké vody, stiskněte znovu stejné tlačítko. o Hluk, který se ozývá během této činnosti, je normální. Je způsobován aktivací vysokotlakého čerpadla během této činnosti. o Je také běžný pro odkapávání určitého množství vody na odkapávací tác. o Varování: Během této činnosti buďte velice opatrní, protože vypouštěcí tryska bude horká. o Při vypouštění horké vody dávejte pozor, abyste trysku nenasměrovali na nějakou osobu. Mohlo by dojít k opaření. o Při vypouštění horké vody vždy pod trysku umístěte konvičku. 16

18 Příprava nápojů Připojení držáku filtru k hlavnímu topnému tělesu o Zvedněte držák filtru (1) směrem ke kruhové matici držáku filtru (19) tak, aby byl v poloze znázorněné na obrázku výše. o Pokračujte se zvedáním držáku, dokud nebude uvnitř kruhové matice. o Rukojeť držáku zcela zajistěte otočením doleva. o Jakmile přestanete držák používat, otočte rukojetí doprava a vyjměte ji z kruhové matice držáku filtru (19). Důležité Když se filtr připojí k topnému tělesu, opatrně ho odstraňte. Tak během procesu přípravy espresa vznikne podtlak. Příprava nápojů s použitím kávových kapslí Kávové kapsle jsou snadným, praktickým a hygienickým způsobem přípravy kávy. Balení kávových kapslí zabraňuje rozsypání kávy a po použití jdou snadno odstranit. o Důležité Pokud používáte italské kávové kapsle, musíte použít filtr na 1 italskou kávovou kapsli (4). Pokud používáte francouzské kávové kapsle, musíte použít filtr na 1 francouzskou kávovou kapsli (6). o Nejlepšího výsledku dosáhnete, když použijete kávové kapsle před uplynutím doby spotřeby. o Postupujte podle pokynů pro plnění zásobníku vodou (strany 11 14) a vypouštění horké vody přes hlavní topné těleso (strany 14-16). o Jeden šálek espresa připravíte pomocí trysky dávkovače pro jeden šálek kávy (2) a použijte jeden šálek. o Dva šálky espresa připravíte pomocí trysky dávkovače pro dva šálky kávy (3) a použijte dva šálky. o Vložte odpovídající filtr na kávové kapsle (4) nebo (6) do 17

19 držáku filtru. o Kávovou kapsli vložte do držáku filtru (1) a umístěte ho do kruhové matice držáku filtru (19) k hlavnímu topnému tělesu a zajistěte do správné polohy. o Pod hlavní topné těleso umístěte šálek vhodné velikosti. Při přípravě dávek espresa, použijte podstavce pod šálky espreso (18). o Stiskněte tlačítko vypouštění hlavního topného tělesa (30). o Vypouštění horké vody při přípravě espresa zastavíte opětovným stisknutím stejného tlačítka. o Uvolněte držák filtru (1) z kruhové matice držáku filtru (19). o Jakmile kapsle dostatečně vychladne, vyjměte ji z držáku filtru (1) a vyhoďte. o Pokud chcete připravit další nápoj, vytřete filtry vlhkým hadříkem. o Pokud jste dokončili přípravu nápoje, můžete filtry umýt v horké vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí. Příprava nápojů pomocí mleté kávy pro espreso o Postupujte podle pokynů pro plnění zásobníku vodou (strany 11 14) a vypouštění horké vody přes hlavní topné těleso (strany 14-16). o Jeden šálek espresa připravíte pomocí trysky dávkovače pro jeden šálek kávy (2) a použijte jeden šálek. o Dva šálky espresa připravíte pomocí trysky dávkovače pro dva šálky kávy (3) a použijte dva šálky. o Vložte odpovídající filtr na kávové kapsle (4) nebo (6) do držáku filtru (1). o Při použití dodaného dávkovače kávy espreso (mleté) (9), vložte požadované množství espreso kávy do držáku filtru (1). o Použijte nástroj na stlačení kávy (10) k napěchování kávy do držáku filtru. Držák filtru vložte do kruhové matice držáku filtru (19) a k hlavnímu topnému tělesu a zajistěte do správné polohy. o Důležité Nepřeplňujte filtr kávou ani kávu příliš nepěchujte. Zabránilo by to volnému průtoku vody. 18

20 o Pod hlavní topné těleso umístěte šálek vhodné velikosti. Při použití šálku na espreso, použijte podstavce pod šálky espreso (18). o Stiskněte tlačítko vypouštění hlavního topného tělesa (30). o Vypouštění horké vody při přípravě espresa zastavíte opětovným stisknutím stejného tlačítka. o Uvolněte držák filtru (1) z kruhové matice držáku filtru (19) a vyhoďte použitou espreso kávu. o Pokud chcete připravit další nápoj, vytřete filtry vlhkým hadříkem. o Pokud jste dokončili přípravu nápoje, můžete filtry umýt v horké vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí. Tipy na přípravu espressa Espresso je silná černá káva, která je připravována protlačením horké vody přes jemně mletá kávová zrna. o Na přípravu espressa je doporučeno přibližně 7 gramů kávy. Jakmile naplníte držák filtru kávou, použijte nástroj na stlačení kávy (10) k napěchování kávy do držáku filtru. Před přípravou espresa odstraňte veškeré zbytky kávy z držáku filtru. o Pokud používáte malé šálky určené přímo na espresso, použijte podstavec na šálky (18), aby byl šálek blíže k držáku filtru (1). o Je třeba předehřát hlavní topné těleso a nechat zařízením protéct malé množství vody, aby ho zahřála. o Šálky na espreso musejí být také před přípravou espresa předehřáté. Tipy na přípravu cappuccina Espreso s čepicí odpovídajícího množství mléčné pěny. o Důležité Při přípravě kapučína musí být topné těleso páry předehřáté dříve než hlavní topné těleso kvůli zkrácení doby potřebné k rozehřátí hlavního topného tělesa. 19

21 o Po přípravě šálku espresa pokračujte vypuštěním páry podle pokynů v části topné těleso páry (strany 15 16). o Stiskněte tlačítko vypouštění topného tělesa páry (32) a několik vteřin uvolňujte páru na odkapávací tác. Tak se uvolní určité množství kondenzované vody. o Vypouštění páry zastavíte opětovným stisknutím tlačítka pro vypouštění topného tělesa páry. o Důležité Naplňte kovovou konvičku dodanou se spotřebičem cca ml mléka potřebného pro zpěnění. o Potřetí stiskněte tlačítko vypouštění topného tělesa páry a několik vteřin uvolňujte páru na odkapávací tác. Jakmile dosáhnete ustáleného toku páry, ponořte trysku (pro horkou vodu a páru) (17), kterou budete držet za část potaženou gumou, do mléka. o Nádobou s mlékem pomalu pohybujte nahoru a dolů a zároveň s ní kružte. o Teplotu mléka je třeba pečlivě sledovat opatrným přiložením dlaně k nádobě. o Mléko nesmí být přehřáté, aby nedocházelo k jeho zředění. o Když je mléko dostatečně napěnění, tuto funkci zastavíte stisknutím tlačítka vypouštění páry. o Do velikého hrnku nalijte dávku espresa a přidejte do něj ohřáté mléko z konvičky. Na vrch naneste mléčnou pěnu vytvořenou během procesu zpěnění mléka. o Důležité Pro dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být použito polotučné mléko o pokojové teplotě. o Po provedení výše uvedené funkce několikrát vypusťte tryskou určité množství páry a trysku použitou k napěnění páry očistěte vlhkým hadříkem. o Trysku použitou k napěnění mléka lze demontovat a umýt v myčce na nádobí. o Poznámka Trysku na páru můžete použít k zahřátí i jiných nápojů, jako je voda, punč, horká čokoláda, atd. 20

22 Tipy k přípravě čaje o V případě sypaného čaje postupujte podle pokynů uvedených v části příprava nápojů pomocí s použitím mleté espreso kávy (strany 18 19). o V případě porcovaného čaje v sáčcích postupujte podle pokynů uvedených v části vypouštění horké vody přes topné těleso páry (strany 15 16). Čištění a údržba Čištění je možné provádět pouze tehdy, když je kávovar vychladlý. Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení. Části z nerezové oceli o Části z nerezové oceli by měly být čištěny teplou mýdlovou vodou. o Nepoužívejte čistící prostředky, které by mohly poškrábat povrch. o Na žádnou část zařízení nepoužívejte drsné houbičky ani drátěnky. o Poté zařízení osušte jemným hadříkem. o Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy. Tryska na páru o Po každém použití byste měli trysku pročistit párou. o Poznámka Když mléko vychladne, vytváří nečistoty, které by mohly ucpat otvor pro vypouštění páry a snížit tak funkčnost zařízení. o Po použití trysky na páru demontujte zařízení na zpěňování a otřete obě části čistou houbičkou nebo vlhkým hadříkem. Zásobník vody o V případě, že zařízení nebude delší dobu používáno, měli byste vypustit vodu podle pokynů v části Vypouštění horké vody přes hlavní topné těleso (strany 15-16). o Stiskněte tlačítko vypouštění horké vody (30) dokud se 21

23 zásobník zcela nevyprázdní. o V případě, že je váš spotřebič připojen k hlavnímu přívodu vody, vypněte jej pomocí vypínače ON/OFF nebo odpojením ze sítě před tím, než začnete s plněním zásobníku. o Pravidelně čistěte zásobník vody v teplé vodě se saponátem a před opětovným umístěním do spotřebiče ho pečlivě vypláchněte. Odkapávací tác o Vytáhněte zásuvku a odstraňte odkapávací tác. o Odkapávací tác můžete umýt v teplé vodě se saponátem nebo v myčce na nádobí. o Před opětovnou instalací odkapávací tác a kryt pečlivě osušte. Topné těleso vody o V závislosti na tvrdosti vody ve vašem regionu je běžné usazování vápence na topných tělesech. Doporučujeme tedy provádět alespoň každých šest měsíců následující proces. o Manuálně naplňte zásobník 2 litry vody. o Do zásobníku vody přidejte půl sklenice kyseliny citrónové nebo octa. o Postupujte podle pokynů uvedených v části vypouštění horké vody před hlavní topné těleso (strany 15 16). o Jakmile je zásobník prázdný, naplňte jej studenou vodou (ručně nebo automaticky) a poté ji vypusťte, dokud nebude zásobník opět prázdný. o Tento postup proveďte dvakrát, abyste měli jistotu, že v zásobníku vody nezůstaly žádné stopy kyseliny citrónové nebo octa. o Důležité V supermarketech nebo ve speciálních obchodech je možné zakoupit prostředky na čištění topných těles kávovarů. Při použití těchto prostředků se prosím řiďte pokyny výrobce. Změkčovač vody o Přibližně každých šest měsíců je potřeba měnit změkčovač vody. o Pokud se barva granulí ve změkčovači vody změní, je čas vyměnit je. 22

24 o Nový změkčovač vody lze objednat v oddělení náhradních dílů Baumatic. o Když je vložen nový změkčovač vody, postupujte podle pokynů pro plnění zásobníku vody. Instalace Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů. o Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují. o Stavebními předpisy. o Předpisy pro elektrické instalace. o Předpisy o elektrické energii při práci. Připojení do elektrické sítě Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí vašeho síťového zdroje. Varování Tento spotřebič musí být uzemněn. o Tento spotřebič musí být připojen k dvoupólové zásuvce s kapacitou 16 A, jištěné pojistkami, se vzdáleností mezi kontakty 3 mm a umístěné tak, aby byla snadno přístupná pro připojení spotřebiče. Zásuvka musí být přístupná i v případě, že je kávovar umístěn ve svém krytu. fáze hnědý Síťové napájení uzemnění nula žlutozelený modrý Napájecí zástrčka kabel o Pokud musíte vyměnit napájecí kabel kávovaru, uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být vždy o 10 mm delší než ostatní napájecí vodiče. o Je nutno zajistit, aby teplota napájecího síťového kabelu nepřekročila 50 C. 23

25 o Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu, je nutno jej nahradit vhodným kabelem. Instalace kávovaru do kuchyňské skříňky Minimální větrací otvor 200 cm 2 o Ujistěte se, že otvor, do kterého chcete kávovar umístit, má rozměry uvedené na nákresu výše. o Zkontrolujte, zda byl odstraněn zadní panel skříňky a zda je dodržen zobrazený větrací prostor. o Dále je třeba zajistit otvor, kterým bude protažen elektrický kabel. Pokud budete připojovat spotřebič k hlavnímu přívodu vody, je třeba zajistit také otvor pro protažení přívodní hadice. Tyto kroky je nutné provést před tím, než budete pokračovat v instalaci. 24

26 o Důležité Pokud je váš spotřebič připojen k vodovodu, ujistěte se, zda je zavírací ventil v případě potřeby snadno přístupný. Upevňovací svorky 1. Vyměřte výšku 200 mm od základny skříňky pro umístění spotřebiče. V této výšce vyměřte vzdálenost 225 mm z přední části a vyznačte ji. Stejné měření a značení proveďte na obou stranách skříňky. 2. Na místech, která jste právě označili, použijte dodané šroubky k upevnění opěry po obou stranách skříňky. 3. Aby byly opěry umístěné v rovině, použijte vodováhu. Důležité Pokud hodláte připojit spotřebič k hlavnímu přívodu vody, v tomto okamžiku je třeba dokončit připojení vody. 25

27 Nepokračujte v instalaci podle níže uvedených pokynů, pokud jste nedokončili postup uvedený v části Připojení kávovaru k hlavnímu přívodu vody na následující straně. Měli byste také protáhnout elektrický kabel otvorem, který jste pro něj ve skříňce vytvořili. V tomto stádiu kabel nezapojujte. 4. Umístěte kávovar dovnitř skříňky. 5. Usaďte kávovar do pláště. Ujistěte se, že je kávovar v rovině se skříňkou, jinak jej nebude možné srovnat s opěrami. 6. V hlavní části kávovaru jsou dva otvory pro upevnění šroubků, jeden na pravé straně přístroje a druhý na levé. Otevřete dvířka zásobníku vody (14) a vyjměte zásobník (15), abyste získali přístup k levému. 7. Připevněte kávovar ke skříňce tak, že pevně utáhněte dodané šroubky, které protáhnete otvory podle obrázku výše. 8. Postupujte podle pokynů pro připojení do elektrické sítě na straně a zkontrolujte, zda přístroj funguje správně. Důležité Dodržujte pokyny v části Co je třeba udělat před prvním použitím na stranách

28 Připojení espreso kávovaru k vodovodnímu řádu Kávovar může být trvale připojen k vašemu hlavnímu přívodu vody. Důležité Přívodní hadice použitá k připojení spotřebiče k vodovodnímu řádu pitné vody (schválená FDA) a získaná v příslušných obchodech. 1. Připojte konektor spojky přívodní hadice k přívodnímu ventilu na zadní stěně spotřebiče viz obrázek na protější straně. Spojku řádně utáhněte. 2. Konec přívodní hadice zasuňte do hadicové spojky, kterou jste připojili k espreso kávovaru v prvním kroku. 3. Před instalací espreso kávovaru protáhněte přívodní hadici skrz připravený otvor ve skříňce kuchyňské linky. 4. Připojte spojku druhého konce přívodní hadice k vodovodnímu řádu. Varování Přívodní hadici připojte jedině k vodovodnímu řádu s pitnou vodou. 5. Konektor spojky přívodní hadice utahujte pouze rukou. Důležité Neutahujte spojku přívodní hadice příliš. 27

29 6. Druhý konec přívodní hadice vložte do spojky. 7. Důležité Zapněte přívod vody a vyzkoušejte, zda spoje dostatečně těsní. Odstraňování závad Můj kávovar vůbec nefunguje. o Zkontrolujte hlavní přívod elektrické energie a elektrickou přípojku. Můj kávovar nevypouští vodu. o Zkontrolujte, zda je zásobník naplněn vodou. o V případě, že je váš spotřebič připojen k přívodu vody, zkontrolujte: - Zda přívodní hadice vody není zkroucená nebo zablokovaná. - Zda je změkčovač vody a další trubička ponořena do zásobníku vody. Je v pořádku, pokud nechám svůj espreso kávovar zapnutý? o Spotřebič nenechávejte během procesu příprav nápojů bez dohledu. o Spotřebič přejde do pohotovostního režimu, když není používán, přibližně po 60 minutách. Restartujete ho zahájením procesu přípravy nápojů od začátku. 28

30 Červená kontrolka bliká. o Nedostatek vody v zásobníku. Postupujte podle pokynů pro plnění. Červená kontrolka svítí. o Nedostatek vody v zásobníku. Postupujte podle pokynů pro plnění. Všechny kontrolky blikají současně o Vypněte spotřebič a přibližně po 60 minutách ho opět zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické oddělení Baumatic, aby zajistilo návštěvu servisního technika. Vysvětlení názvů druhů kávy Caffe italský název pro standardní espreso. Caffe Americano slabé espreso s větším množstvím vody Caffe latte - dvojité espreso ve velkém hrnku smíchané s horkým mlékem Mělo by mít nepatrnou nebo žádnou čepici z pěny. Caffe mocha připravená ze stejného poměru mléka a kakaa. Caffeine obsah caffeine (kofeinu) v espresu představuje třetinu nebo polovinu. Čím je silnější pražení, tím nižší obsah kofeinu v espresu. Cappucino je espreso zpěněné s mlékem Stejný podíl espresa, pěny a horkého mléka. Crema představuje perfektní šálek espresa, má jemnou, oříškově nebo skořicově hnědou pěnu na povrchu espresa Tuto kávu lze připravit pouze, je-li tlak dostatečně vysoký. Crema obsahuje zpěněné oleje, které mají bohatou chuť a aroma. Espresso viz caffe. Macchiato espreso s malým množstvím horkého, zpěněného mléka, které vytváří mramorovaný vzhled. 29

31 Důležité informace a závěrečná upozornění! Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad: 1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů! 2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití. 3. Jednou z příčin závady může byt nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití. Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavec 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamace klasifikována jako reklamace nezjištěna. Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí. Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic. 30

32 Upozornění Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče. Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic nebo se obraťte na svého prodejce. 31

33 32

34 33

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

BES900BGL Kuchyňský odsavač par. B272M 60cm Multifunction built in oven.

BES900BGL Kuchyňský odsavač par. B272M 60cm Multifunction built in oven. BES900BGL Kuchyňský odsavač par B272M 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BES900BGL Kuchyňský odsavač par 90 cm POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

BU676GL-EU Komínový odsavač par z nerezové oceli a skla (široký 60 cm) BU976GL-EU

BU676GL-EU Komínový odsavač par z nerezové oceli a skla (široký 60 cm) BU976GL-EU Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BU676GL-EU Komínový odsavač par z nerezové oceli a skla (široký 60 cm) BU976GL-EU Komínový odsavač par z nerezové oceli a skla (široký 90 cm) POZNÁMKA: Tento návod

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

P36BGL-EU/P36SS- EU/TG8-EU Odsavač par

P36BGL-EU/P36SS- EU/TG8-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P36BGL-EU/P36SS- EU/TG8-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

OMBRA3.1SS-EU /BL/R/W/P36BGL-EU /P36SS-EU/TG8-EU. B272M Odsavač par 60cm Multifunction built in oven.

OMBRA3.1SS-EU /BL/R/W/P36BGL-EU /P36SS-EU/TG8-EU. B272M Odsavač par 60cm Multifunction built in oven. OMBRA3.1SS-EU /BL/R/W/P36BGL-EU /P36SS-EU/TG8-EU B272M Odsavač par 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic OMBRA3.1SS-EU/BL/R/W/ P36BGL-EU/ P36SS-EU/ TG8-EU Odsavač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28 NÁVOD K POUŽITÍ BW18 a BW28 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle

Více

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par Návod k použití pro váš přístroj Baumatic TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

BE605BGL-EU Odsavač par

BE605BGL-EU Odsavač par my BE605BGL-EU Odsavač par Návod k použití pro Váš přístroj Baumatic BE605BGL-EU 90 cm odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 4 4. INSTALACE

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1

VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1 VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B60, B60.1, B70, B75, TG1, MG1, SB1 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

COPPER ELECTROLYZER The easy and friendly way to disinfect your pool

COPPER ELECTROLYZER The easy and friendly way to disinfect your pool COPPER ELECTROLYZER The easy and friendly way to disinfect your pool 1 1 2 H E A R G F 3 C 2 4 5 R A A R S 6 3 lue Lagoon Copper Electrolyzer CZ Před instalací tohoto zařízení si prosím důkladně prostudujte

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 1. Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze Spidem Villa 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Obsah: Při používání elektrických přístrojů vždy dbejte na dodržování bezpečnostních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FE-18 FE-25 FC-18-E 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat 3. Zelená kontrolka (fritéza zapnuta) 4. Žlutá kontolka (ohřev)

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

VA R N Á K O N V I C E

VA R N Á K O N V I C E KE 4012 VARNÁ KONVICE OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svou varnou konvicí KE 4012 6 Použití vaší varné konvice KE 4012 8 Péče a čištění OBSAH 1 Gratulujeme vám k

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven.

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven. BDF465SL/W 45 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF465SL/W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více