CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ"

Transkript

1 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným Řádem celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, který upravuje podmínky CŽV v souladu s ustanovením 60 zákona 111/1998 Sb. Vlastní realizaci upravuje platná směrnice kvestora č. 48/2001 k realizaci řádu celoživotního vzdělávání na ČVUT. Seznam kurzů CŽV na ČVUT obsahuje nabídku kurzů a jejich základní údaje, které poskytují jednotlivé fakulty a ústavy ČVUT. Seznam kurzů je také k dispozici elektronicky na internetové stránce Zimní semestr PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám na vysokou školu Název Kód Získaný doklad Čeština pro zahraniční studenty intenzivní kurz Kč osvědčení o Letní semestr Název Kód Získaný doklad Čeština pro zahraniční studenty intenzivní kurz Kč osvědčení o Středoškolská fyzika Kč osvědčení o Středoškolská matematika Kč osvědčení o Středoškolská matematika a fyzika Kč osvědčení o Název : Čeština pro zahraniční studenty intenzivní kurz Cílem předmětu je získání znalostí českého jazyka pro přípravu na studium na VŠ

2 technického směru v češtině. Vedle gramatických struktur a komunikativních dovedností se studenti seznamují s reáliemi České republiky. Název : Středoškolská fyzika Cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské fyziky. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce fyziky na ČVUT: kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, gravitační pole, soustava hmotných bodů, tuhé těleso, mechanika tekutin, kmitání a vlnění, základy molekulové fyziky, termodynamika, elektrické pole, magnetické pole, elektromagnetické pole, optika, atomová a jaderná fyzika. Název : Středoškolská matematika Cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské matematiky. Důraz je kladen zejména na oblasti, na které se navazuje při výuce matematiky na ČVUT: elementární funkce a jejich vlastnosti; základní typy rovnic a nerovnic; posloupnosti a řady; komplexní čísla; analytická geometrie. Název : Středoškolská matematika a fyzika Středoškolská matematika cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské matematiky: elementární funkce a jejich vlastnosti; základní typy rovnic a nerovnic; posloupnosti a řady; komplexní čísla; analytická geometrie. Středoškolská fyzika cílem předmětu je zopakovat základní partie středoškolské fyziky: kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, gravitační pole, soustava hmotných bodů, tuhé těleso, mechanika tekutin, kmitání a vlnění, základy molekulové fyziky, termodynamika, elektrické pole, magnetické pole, elektromagnetické pole, optika, atomová a jaderná fyzika.

3 KARIÉRNÍ KURZY PRO ABSOLVENTY VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro konkrétní (zejména odborné manažerské) funkce Zimní semestr Název Kód Získaný doklad Ekonomika podniku Kč osvědčení o Evropské letecké právo Nařízení komise (ES) číslo 2042/ Kč osvědčení o Kurz bezpečnosti palivových nádrží Kč osvědčení o Kurz pro získání základních teoretických znalostí technika údržby letadel Kurz z propojovacích systémů elektrického vedení (EWIS) Kč osvědčení o Kč osvědčení o Marketing Kč osvědčení o Pokračovací kurz z lidských činitelů a lidské výkonnosti Kč osvědčení o

4 Letní semestr Název Kód Získaný doklad Evropské letecké právo Nařízení komise (ES) číslo 2042/ Kč osvědčení o Kurz bezpečnosti palivových nádrží Kč osvědčení o Kurz pro získání základních teoretických znalostí technika údržby letadel Kurz z propojovacích systémů elektrického vedení (EWIS) Kč osvědčení o Kč osvědčení o Management Kč osvědčení o Pokračovací kurz z lidských činitelů a lidské výkonnosti Kč osvědčení o Název : Ekonomika podniku Analýza a syntéza podnikových ekonomických činností se zaměřením na podnik výrobní a podnik služeb. Rozhodovací proces a ekonomické výpočty. Základní pojmy inženýrské ekonomiky. Opotřebení a obnova zařízení. Problematika zásob. Analýza nákladů. Finanční řízení. Vyhodnocování strategických záměrů. Rizika podnikové činnosti. Název : Evropské letecké právo Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003 Kurz pro získání teoretických znalostí pro pracovníky údržbových organizací. Během se student seznámení se změnami v leteckém právu, které nastaly po vydání Nařízení komise (EU) číslo 1149/2011. Podrobné seznámení s Nařízením komise (ES) číslo 2042/2003 části M, 145, 66 a 147. Kurz se skládá z prezenční výuky. Přednášky jsou vedeny v češtině nebo v angličtině. Název : Kurz bezpečnosti palivových nádrží Kurz pro získání nejnovějších znalostí oblasti bezpečnosti palivových nádrží, údržby

5 palivových systémů a nejčastěji se vyskytujících chyb majících vliv na bezpečnost provozu letadel. Kurz je zaměřen kromě bezpečnosti, také na spolehlivost těchto systémů letadel. Kurz se skládá z prezenční výuky. Přednášky jsou vedeny v češtině nebo v angličtině. Název : Kurz pro získání základních teoretických znalostí technika údržby letadel Kurz pro získání teoretických znalostí o údržby letadel, během něhož student získá teoretické znalosti s údržbou civilních letadel používaných v obchodní letecké dopravě a je připraven na teoretických zkoušek nutných pro vydání průkazu způsobilosti technika údržby letadel (AML Part 66) kategorie B1 a/nebo B2. Kurz se skládá z prezenční výuky a z řízeného samostudia. Přednášky jsou vedeny v češtině nebo v angličtině. Název : Kurz z propojovacích systémů elektrického vedení (EWIS) Kurz pro získání nejnovějších znalostí oblasti propojovacích systémů elektrického vedení, potřebných pro výkon osvědčujícího personálu. Získání nebo prodloužení oprávnění k osvědčování (autorizace) a seznámení se s technologiemi pájení, které se používají v údržbě letadel používaných pro obchodní leteckou dopravu. Kurz se skládá z prezenční výuky. Přednášky jsou vedeny v češtině nebo v angličtině. Název : Management Předmět se zabývá teorií a praxí managementu podniku z hlediska vývojových směrů, současných a budoucích metod řízení firem v mezinárodním prostředí. Zabývá se jednotlivými manažerskými funkcemi, jejich obsahem a užívanými metodami. Pozornost je věnována rozhodovacím procesům a jejich kvantifikaci. Probírány jsou organizační struktury a vliv změn v okolí podniku na organizační změny uvnitř podniku. Charakterizovány jsou i zvláštnosti managementu malého podniku. V neposlední řadě budou diskutovány i problémy související s etikou a sociální odpovědností managementu podniku. Název : Marketing Instrumentem podnikatelské strategie a úspěšností na trhu výrobků a služeb se stává marketing. Moderní podnik se bez těchto marketingových přístupů neobejde, pokud má být úspěšný a pokud má přinést prospěch především zákazníkovi.

6 Název : Pokračovací kurz z lidských činitelů a lidské výkonnosti Kurz pro získání teoretických znalostí pro pracovníky údržbových organizací. Během se student získá nejnovějších znalostí z oblasti, lidský činitel a lidské výkonnosti, potřebných pro výkon osvědčujícího personálu. Získání nebo prodloužení oprávnění k osvědčování (autorizace) a seznámení se změnami v leteckém právu, které nastaly v posledních dvou letech. Kurz se skládá z prezenční výuky. Přednášky jsou vedeny v češtině nebo v angličtině. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) se zaměřením na zájemce, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti Zimní semestr Název Kód Způsob ukončení Anglický jazyk pro mírně pokročilé Kč osvědčení o Německý jazyk pro mírně pokročilé Kč osvědčení o Památky Prahy: mezi Starým a Novým městem Kč osvědčení o Politologie (ne)všedního dne Kč osvědčení o Problematika etnických menšin Kč osvědčení o Sociální psychologie věda o nás Kč osvědčení o Základy ekonomie Kč osvědčení o Základy práce s počítačem Kč osvědčení o Základy práce s počítačem pro pokročilé Kč osvědčení o

7 Letní semestr Název Kód Způsob ukončení Anglický jazyk pro mírně pokročilé Kč osvědčení o Historie dopravy Kč osvědčení o Německý jazyk pro mírně pokročilé Kč osvědčení o Základy mezilidské komunikace Kč osvědčení o Základy práce s počítačem Kč osvědčení o Základy práce s počítačem pro pokročilé Kč osvědčení o Název : Anglický jazyk pro mírně pokročilé Angličtina je jazykem, kterým se domluvíme téměř po celém světě. Kurz poskytuje možnost naučit se výrazy, fráze a gramatická pravidla, což umožní komunikovat o základních věcech v běžných životních situacích, například při cestování do zahraničí. Název : Historie dopravy V průběhu se účastníci seznámí s historií všech druhů dopravy, které se postupně vyvinuly na našem území a které významně ovlivnily rozvoj moderní společnosti. Název : Německý jazyk pro mírně pokročilé Němčina, jazyk našich sousedů, je jazykem, kterým se domluvíme téměř v polovině Evropy. Kurz poskytuje možnost obnovit a rozšířit znalosti tohoto jazyka tak, aby absolventi byli schopni komunikovat o základních věcech v běžných životních situacích při pobytu v zahraničí.

8 Název : Památky Prahy: mezi Starým a Novým městem Poznávání vybraných částí Starého a Nového Města a jejich památek formou přednášek a vycházek. Vznik a vývoj měst pražských. Starší a novodobá zástavba na pásu bývalého opevnění a v jeho blízkosti v historických souvislostech. Epochy uměleckého vývoje od historických slohů k secesi a moderně. Hlavní představitelé výtvarného umění a jejich podíl na utváření obrazu Prahy. Název : Politologie (ne)všedního dne Tento přehledový a do jisté míry popularizační kurz si klade za cíl posluchačům přiblížit oblast vybraných politologických témat. Ohniskem zájmu bude například problematika současné krize demokracie, ale i komunální politika, volební kampaně a situace v mezinárodní dimenzi. Jednou z klíčových rovin je důraz na propojení s praktickou stránkou a na potencionální využitelnost nabytých znalostí v praktickém životě. Nemalý časový prostor bude věnován i diskusi nad aktuálními tématy. Název : Problematika etnických menšin V průběhu se účastníci seznámí s poznatky různých humanitních věd, které souvisí s problematikou etnicity, etnických majorit a minorit, etnických procesů a konfliktů a vývojem etnické problematiky v současné době. Název : Sociální psychologie věda o nás Cílem je přiblížit problematiku vrůstání člověka do společnosti, jeho chování, prožívání a získávání zkušeností. Zabývá se vývojem obsahu a forem života jedince pod vlivem sociálního prostředí, utvářením jeho rolí a pozic v sociálních skupinách. Název : Základy ekonomie V průběhu se posluchači seznámí s obsahem a významem ekonomických pojmů důležitých pro rozhodování v každodenním životě. S pojmy jako např. náklady, nabídka a poptávka, tržní rovnováha, ekonomika veřejného sektoru, státní rozpočet, daně, trh práce, nezaměstnanost a hrubý domácí produkt jsme každodenně konfrontováni prostřednictvím médií nebo při rozhodování o vlastních financích. Porozumění ekonomickým procesům a pochopení odborného pojmosloví může přispět účastníkům k lepší orientaci ve světě a také k lepšímu nakládání s vlastními prostředky.

9 Název : Základy mezilidské komunikace Kurz se zabývá interpersonální komunikací jako systémem, který sice všichni nějak ovládáme, ale který má svá úskalí. Procesy ovlivňující komunikaci souvisejí se všemi aspekty naší existence, jako je etnicita, pohlaví apod. Umět dobře komunikovat, znamená být si více jist sám sebou, ale také více rozumět druhým. Název : Základy práce s počítačem Účastníci se seznámí se základním operačním systémem, naučí se používat textový editor, tabulkový editor, elektronickou poštu, vyhledávat na internetu a aktivně využívat tyto dovednosti. Název : Základy práce s počítačem pro pokročilé Účastníci budou rozvíjet své dovednosti v MS Word a MS Excel, naučí se pracovat s MS PowerPoint a databázemi.

10

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Prodavač a aranžér květin HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více