KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?"

Transkript

1 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: Více o dnech otevřených dveří na str. 94.

3 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 O Metroolitní univerzitě Praha... 4 Přehled studijních oborů... 5 Studium... 6 Katedry MUP... 8 ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES bakalářské studium rezenční forma magisterské studium rezenční forma doktorské studium, rigorózní řízení VEŘEJNÁ SPRÁVA EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma HUMANITNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma POLITOLOGIE magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VZTAHY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGIONÁLNÍ STUDIA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium rezenční forma ANGLOFONNÍ STUDIA ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Zahraniční soluráce MUP Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Výzkumná centra a vydavatelství MUP Odborná knihovna Jiřího Hájka MUP Times Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Přijímací řízení Praha a univerzitní střediska MUP Školné a olatky Dny otevřených dveří Obsah 1

4

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší váš zájem o Metroolitní univerzitu Praha a evně doufám, že v této brožuře naleznete veškeré otřebné informace. Dovolte mi úvodem ár slov. Volba vysokoškolského studia atří mezi jeden z nejdůležitějších mezníků v životě, rotože výběrem srávné vysoké školy řeklenete omyslnou křižovatku rozhodování a vydáte se na cestu za vzděláním, které bude utvářet vaši rofesní budoucnost. Až se jednou ohlédnete zátky ři vzomínání na svoji alma mater, oznáte, co všechno vám toto rozhodnutí řineslo. Nebudou to jen nabyté vědomosti a zkušenosti, ale také noví řátelé a nezaomenutelná studentská léta. Proto je dobré si vybrat kvalitní vzdělávací instituci. Jaké jsou ale arametry kvality? Kvalitní škola se vyznačuje nabídkou vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stuni. Kvalitu instituce odoruje stabilní akademický sbor s ersektivou dalšího rozvoje. Kvalitní vysoká škola se neuzavírá světu a rozvíjí mezinárodní soluráci. Kvalitní instituce nejen vzdělává, ale také rozvíjí další činnost ve vědeckovýzkumných centrech, odoruje nadané studenty a vystuuje směrem k veřejnosti jako sociálně zodovědná instituce, která usiluje svou činností o kultivaci veřejného rostředí. Rád bych vám nyní ředstavil Metroolitní univerzitu Praha, jednu z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České reublice, která ůsobí v Praze a v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Metroolitní univerzita Praha si za dobu své existence od roku 2001 vybudovala renomé restižní univerzity, která nabízí komletní vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, doktorském stuni a také rigorózní řízení. Na naší univerzitě si můžete vybrat z humanitních, rávních a ekonomických oborů, jejichž výuka je zajišťována v českém i anglickém jazyce vysoce kvalifikovanými edagogy. Metroolitní univerzita Praha soluracuje s více než 130 zahraničními artnerskými univerzitami, kde studenti mohou strávit semestr či dva na výměnném obytu. Během akademického roku ořádá univerzita četné konference, kulaté stoly a odborné řednášky. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se snaží o co největší zaojení studentů, kteří se na těchto aktivitách odílejí. Díky Sortovnímu klubu mají studenti možnost účastnit se mnohých sortovních aktivit, ať už se jedná o každotýdenní sortovní kurzy, nebo ravidelné týdenní zájezdy zaměřené na cyklistiku či lyžování. Metroolitní univerzita Praha dbá na to, aby studenti měli ro své studium co nejleší odmínky, roto klade důraz na moderní rostředí a vybavenost. Budovy jsou bezbariérové ro studenty s ohybovým ostižením, kteří u nás studují v rámci rogramu Škola bez bariér. Závěrem bych vám rád ořál hodně štěstí ři výběru cesty, která vás v životě nasměruje tím srávným směrem, a hodně úsěchů ři budoucím studiu. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha 3

6 O Metroolitní univerzitě Praha Moderní univerzita s mezinárodní atmosférou Metroolitní univerzita Praha otevřela své dveře rvním studentům v roce Od té doby těmito dveřmi rošlo již absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V osledních letech řijímá univerzita do rvních ročníků řibližně studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České reublice. Zahraniční soluráce Metroolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem ro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na omyslný rvní stuínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající očet artnerských univerzit o celém světě, zahraniční studenti více než 55 národností, rozvíjející se rogram Erasmus, nabídka zahraničních stáží ro absolventy a v neoslední řadě rogramy Double Degree, které umožňují našim studentům studovat rok na artnerské zahraniční univerzitě a získat tak o ukončení studia dilom obou univerzit. Věda a výzkum Univerzita v současné době oskytuje vzdělání studentů. Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí svým studentům také četné dorovodné rogramy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky. Škola bez bariér Metroolitní univerzita Praha ve své činnosti nezaomíná ani na solečenskou odovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální rogram Škola bez bariér ro studenty s ohybovým ostižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stiendium ve výši školného a studují v bezbariérových rostorech. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a o absolvování studia nalézt dobré ulatnění na trhu ráce. 4 O Metroolitní univerzitě Praha

7 Přehled studijních oborů Humanitní, rávní, ekonomické obory Studijní obor Vyučovací jazyk Místo výuky Bakalářské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Humanitní studia ČJ Praha International Business AJ Praha International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní obchod ČJ Praha Průmyslové vlastnictví ČJ Praha Veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Magisterské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Asijská studia a mezinárodní vztahy ČJ Praha Evroská studia a veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Politologie ČJ Praha Regionální studia a mezinárodní obchod ČJ Praha Doktorské obory International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Rigorózní řízení International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Přehled studijních oborů 5

8 Studium Rozšiřte si obzory Metroolitní univerzita Praha sídlí v Praze, ale svá univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Univerzita nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, rávní secializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v rezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí tři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce. Metroolitní univerzita Praha tak oskytuje vysokoškolské vzdělávání v deseti bakalářských, deseti magisterských a třech doktorských oborech. Bakalářské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí je úsěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou koií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v říadě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou). Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia kromě anglicky vyučovaných oborů je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba bakalářské ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul bakalář (Bc.). Magisterské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je dva roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů a magisterského oboru Mediální studia) je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba dilomové ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing.). Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies a Asijská studia a mezinárodní vztahy na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví a Evroská studia a veřejná sráva na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oboru Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. 6 Studium

9 Podmínky ro řijetí odání řihlášky a návrhu zamýšlené rigorózní ráce v následujícím rozsahu: název ráce, vymezení tématu ráce, teoretický rámec ráce, oužitá metodologie, seznam informačních zdrojů, orientační časový rámec zracování ráce. Do rigorózního řízení se mohou řihlásit také studenti doktorského studia na MUP, kteří absolvovali magisterské studium na jiné VŠ. Ukončení rigorózního řízení nasání a obhajoba rigorózní ráce, složení státní rigorózní zkoušky, absolventi získají titul doktor (PhDr.). Doktorské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční a kombinované formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Místo studia: Praha Ukončení studia: nasání a obhajoba dizertační ráce, složení státní doktorské zkoušky, absolventi získají titul doktor (Ph.D.). Prezenční forma studia Prezenční forma studia je založena na denní výuce od ondělí do átku. Pro řijetí je třeba složit řijímací zkoušku. Podrobnosti o řijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. Kombinovaná forma studia Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia. Výuka robíhá zravidla v átek odoledne a celou sobotu cca 5x za semestr. Studenti využívají e-learning a mají k disozici online řístu k elektronickým databázím a studijním oorám. Možnost účastnit se výuky rezenčního studia. Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Studium 7

10 Katedry MUP Seznamte se s vedoucími kateder Katedra anglofonních studií doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. je vedoucím katedry Anglofonních studií na Metroolitní univerzitě Praha. Doc. Hnízdo je renomovaný olitolog, který ůsobil také několik let jako řednášející na univerzitě v Londýně (Institute of Commonwealth Studies). Doc. Hnízdo je členem vědeckých a odborných oborových institucí a ublikuje v odborných časoisech. Po roce 1989 řisěl k obnově výuky olitologie a mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě. Byl zakladatelem výuky olitické geografie a geoolitiky na filozofických a sociálně vědních fakultách v České reublice. Je autorem několika monografií. S jeho jménem je sojeno zavedení sociálně vědních studijních rogramů v angličtině na Karlově univerzitě. Je redaktorem časoisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity. Katedra asijských studií Alica Kizeková, Ph.D. vedoucí katedry asijských studií na Metroolitní univerzitě Praha získala magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy a dilomacie na Univerzitě Mateja Bela na Slovensku a titul Ph.D. v oblasti mezinárodních vztahů na Bond University v Austrálii. Dříve racovala jako odborná asistentka na Bond University a hostující odborná racovnice v Centru ro multilaterální studia, RSIS, na Nanyang Technological University v Singauru. Působila také jako ministerská oradkyně ro slovenskou vládu v oblasti informatizace solečnosti. Mezi její výzkumné zájmy atří Šanghajská organizace ro soluráci, soft a smart ower, soft balancing, Austrálie, ruská a čínská regionální olitika, ASEAN, dilomacie, regionalismus a velmocenské vztahy v širší střední Asii a asijsko-acifické oblasti. Dr. Kizeková je čestnou členkou Centra ro východo-záadní kulturní a ekonomická studia na Bond University v Austrálii. 8 Katedry MUP

11 Katedra cizích jazyků Mgr. Romana Vančáková vedoucí katedry cizích jazyků na MUP vystudovala anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK. Po ukončení studia si během raxe lektorky anglického jazyka v ražských jazykových školách zvyšovala svou odbornou úroveň a stala se akreditovanou examinátorkou mezinárodně uznávaných Cambridge Exams. Tuto zkušenost využívá i během svého ůsobení na MUP. Zde se kromě výuky anglického jazyka a vedení katedry cizích jazyků odílí i na vědeckovýzkumných aktivitách formou aktivního vystuování na lingvistických konferencích nebo ři realizaci mezinárodních rojektů zaměřených na rozvoj výuky cizích jazyků. Katedra International Relations and Euroean Studies Mitchell Belfer, Ph.D. je vedoucím a zakladatelem katedry International Relations and Euroean Studies na Metroolitní univerzitě Praha a zároveň šéfredaktorem odborného časoisu CEJISS (Central Euroean Journal of International and Security Studies). Titul Ph.D. a MPA získal v oboru International Relations Theory a mezi jeho akademické secializace atří alianční teorie, energetická bezečnost a řístu Evroy k regionální a mezinárodní bezečnosti. Je autorem ublikací Alliances and Third Party Intervention (Saarbrucken, 2010), Droing the Anchor: An EU Naval Aroach to Energy Security (Praha, 2011), Small State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain (Peter Lang, 2013) a je častým komentátorem v evroském i mezinárodním tisku včetně Wall Street Journalu. Katedra mediálních studií rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. vedoucí katedry mediálních studií Metroolitní univerzity Praha, rofesor mediálních studií a řekladatel anglické a americké literatury, člen katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK. Vede řednášky z oblasti teorie mediální komunikace a kurzy týkající se kritiky mediálních textů, vývoje médií o roce 1989 a vztahu médií a kultury. Je autorem koncece mediální výchovy ro základní a gymnaziální vzdělávání v ČR. Je soluautorem odborných ublikací knižních (s B. Kölovou Média a solečnost, 2003, Masová média, 2009, s B. Kölovou a P. Bednaříkem Dějiny českých médií, 2011) i časoiseckých. Je členem redakčních rad několika odborných zahraničních eriodik zaměřených na studium médií, v letech byl ředsedou Rady ČT. Katedry MUP 9

12 Katedra mezinárodního obchodu rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. je vysokoškolský rofesor jmenovaný v oboru Mezinárodní obchod. Problematice mezinárodních ekonomických vztahů se dlouhodobě věnuje v řednáškové činnosti i ve svém vědeckovýzkumném zaměření. Je autorem mnoha odborných ublikací zabývajících se uvedenou roblematikou. Na Metroolitní univerzitě Praha je garantem bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujícího magisterského studijního oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. Katedra mezinárodních vztahů a evroských studií doc. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. docent mezinárodních olitických vztahů a odborník na roblematiku mezinárodní bezečnosti. Od roku 2007 je členem katedry mezinárodních vztahů a evroských studií MUP, od roku 2009 je vedoucím této katedry. Zároveň je i garantem oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia na Metroolitní univerzitě Praha. V roce 2009 zde založil Centrum bezečnostních studií, jehož je i vedoucím. Ve své vědecké a ublikační činnosti se zaměřuje ředevším na roblematiku rivatizace bezečnosti, mezinárodní terorismus a řešení konfliktů. Je aktivním členem mnoha rofesních asociací, redakčních rad a odborných orgánů, mj. je ředsedou hodnotícího anelu Právní vědy a olitologie Grantové agentury České reubliky a členem stálé racovní skuiny ro sociální vědy Akreditační komise České reubliky. Katedra olitologie a humanitních studií PhDr. Petr Just, Ph.D. vystudoval olitologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2005 až 2011 rovněž ůsobil jako odborný asistent. V současnosti je vedoucím katedry olitologie a humanitních studií na Metroolitní univerzitě Praha, externě okračuje ve soluráci s FSV UK. Zabývá se zejména olitickými systémy České reubliky, Slovenska a bývalého Československa, dále zemí v regionu střední Evroy a okrajově i vybranými zeměmi záadní Evroy a USA. Je soluautorem ublikace Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční olitiky ČR v letech (2005), solueditorem ublikace Levice v České reublice a na Slovensku o roce 1989 (2010) a je jedním z autorů kolektivní monografie Česká demokracie o roce 1989 (2013). Problematiku české olitiky řednáší i v rámci jednorázových řednášek ro jiné vysoké školy, letní školy či intenzivní kurzy ro studenty řijíždějící ze zahraničí. 10 Katedry MUP

13 Katedra rávních discilín a veřejné srávy rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. je rofesorem v oboru ústavního ráva, univerzitním edagogem a advokátem, zároveň je i dlouholetým členem Mezinárodní asociace ústavního ráva (IACL), Mezinárodní akademie srovnávacího ráva (AIDC) a Světové asociace rávníků (WJA), v jejímž výkonném výboru zastává funkci rezidenta sekce rofesorů ráva. Je autorem řady monografií a mnoha desítek článků doma i v zahraničí, a to v oborech státovědy, ústavního ráva, srovnávacího a ústavního soudnictví a ráva Evroské unie. Na Metroolitní univerzitě Praha založil a vede Centrum srovnávacího a evroského veřejného ráva, které kromě jiného analyzuje vybrané aktuální otázky veřejné srávy ČR i EU. Katedra růmyslového vlastnictví rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. je vysokoškolským rofesorem a ředním odborníkem se secializací na oblast rávní ochrany duševního vlastnictví. Zároveň je ředitelem Ústavu rávní ochrany duševního vlastnictví MUP a rorektorem MUP ro vědu a výzkum. V růběhu své odborné vědeckovýzkumné činnosti na oli rávní ochrany duševního vlastnictví vytvořil více než 70 ublikací. Na MUP založil a garantuje v České reublice unikátní bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Průmyslové vlastnictví. V minulosti byl mj. ředsedou Úřadu růmyslového vlastnictví. V oblasti rávní ochrany duševního vlastnictví je aktivní v mnoha českých i zahraničních organizacích, nař. Světové organizaci duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO). Katedry MUP 11

14 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Adéla Těhníková Politická a kulturní asistentka Velvyslanectví Korejské reubliky

15 magisterské studium rezenční a kombinovaná forma rigorózní řízení ro absolventy v rámci oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia Zaměření studia Obor je zaměřen na studium tichomořské Asie, tj. Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oboru Mezinarodní vztahy a evroská studia, vyučovaného na Metroolitní univerzitě Praha, ale je také otevřen absolventům všech bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s olitickými systémy, mezinárodními vztahy a ekonomikou studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí Asijská studia a mezinárodní vztahy Usějte v asijském století složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek Asijská studia a mezinárodní vztahy 13

16 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Úvod do mezinárodních vztahů Asie Úvod do studia Indického subkontinentu Energetická bezečnost Asie Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích Politická a ekonomická geografie Asie Úvod do studia Vietnamu Indický subkontinent v moderní době Bezečnost v Asii Čína: solečnost a civilizace Moderní olitický vývoj Číny Moderní olitický vývoj Indočíny Integrační rocesy v asijsko-acifické oblasti Úvod do studia Jaonska Kolonialismus a ostkoloniální teorie Moderní olitický vývoj Jaonska Povinně volitelný ředmět 2) v Úvod do studia jihovýchodní Asie Moderní olitický vývoj Indonésie Moderní olitický vývoj Koreje Dilomový seminář Metodologický seminář/akademické saní Povinně volitelný ředmět 2) v Povinně volitelný ředmět 2) v Asijský jazyk IV 1) v Asijský jazyk I 1) v Asijský jazyk II 1) v Asijský jazyk III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Malajský svět a Filiíny v Mongolsko: civilizace a solečnost v Moderní dějiny Barmy (Myanmy) v Politické systémy zemí Indického subkontinentu v Nacionalismus a regionalismus v jižní Asii v Southeast Asia: Current Issues and Trends v Úvod do studia Thajska a Laosu v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět 14 Asijská studia a mezinárodní vztahy

17 Asijská studia a mezinárodní vztahy 15

18 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Absolvent MUP Robert Batěk Štábní racovník Oerační velitelství NATO Brunssum, Nizozemsko

19 Mezinárodní vztahy a evroská studia Odhalte odstatu mezinárodních vztahů bakalářské, magisterské, doktorské studium, rigorózní řízení rezenční a kombinovaná forma Zaměření bakalářského a magisterského studia Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evroy. Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na orozumění základním otázkám evroského integračního rocesu a zahraniční olitiky nejen Československa/Česka, ale i světových velmocí. Studium oskytuje osluchačům vyvážené znalosti z historických, rávních, ekonomických a dalších solečenskovědních discilín. Pozornost je věnována také teritoriálním asektům studia mezinárodních vztahů. Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky fundované oznatky, jež se týkají členství ČR v Evroské unii nebo souvisejí s konfliktním vývojem současných mezinárodních vztahů. Do studijního rogramu jsou řazeny kurzy tyu Solečenská etiketa a dilomatický rotokol nebo Mezinárodní konflikty a jejich řešení, které umožňují alikovat získané teoretické znalosti v raxi. Magisterské studium nabízí hlubší znalosti klíčových teoretických ředmětů mezinárodních vztahů s důrazem na komlexní roblematiku evroského integračního rocesu v jeho rávních, institucionálních a ekonomických asektech. Studenti magisterského stuně mohou získat Certifikát bezečnostních studií či Certifikát Iberoamerických studií, který se nabízí i studentům v bakalářském stuni. Double Degree Studenti rvního ročníku bakalářského oboru se mohou řihlásit do rogramu Double Degree a strávit tak rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University nebo na slovenské univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Studenti rvního ročníku magisterského oboru mohou absolvovat rok na SRH Hochschule Berlin, studenti druhého ročníku magisterského studia mohou studovat rok v Itálii na University of Trento. Po absolvování studia získají studenti dilom Metroolitní univerzity Praha i zahraniční univerzity. Podmínky ro řijetí bakalářské studium: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo šanělského) magisterské studium: test ze solečenskovědního základu (aktuální témata mezinárodní olitiky a historický vývoj mezinárodních vztahů Mezinárodní vztahy a evroská studia 17

20 o 2. sv. válce); tematické okruhy: a) současné roblémy mezinárodní olitiky b) olitická geografie, res. mezinárodní vztahy na maě c) obecné mezinárodní vztahy d) vývoj evroské integrace kombinované studium bez řijímacích zkoušek Ulatnění absolventů veřejná sráva nevládní organizace veřejné i soukromé výzkumné instituce akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách mezinárodní organizace instituce EU média Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies a Asijská studia a mezinárodní vztahy se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Více o odmínkách řijetí a informace o ukončení rigorózního řízení naleznete na str Zaměření doktorského studia Studium je konciováno tak, aby byli absolventi schoni na atřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evroské integrace. Důraz je kladen ředevším na fundované teoretické a metodologické uchoení studované roblematiky tak, aby kvalita výstuů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s ředními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké ráce budou absolventi kvalifikováni také ro vysokoškolskou edagogickou činnost. Studium je rozčleněno do bloků: Blok I Filozofie solečenských věd Teorie mezinárodních vztahů a evroské integrace Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů Studenti si vedle ovinných ředmětů rvního bloku zvolí ještě tři ředměty secializace z bloku II a III: Blok II mezinárodní vztahy Mezinárodní bezečnost Mezinárodní vztahy a kulturní diverzita Teorie řešení konfliktů Blok III evroská integrace Institucionální struktura a rozhodovací rocesy EU Politiky Evroské unie Aktuální výzvy integračního rocesu EU Podmínky ro řijetí odborná zkouška z roblematiky studijního oboru a z ísemných materiálů ředložených k řihlášce k doktorskému studiu ústní zkouška z angličtiny motivační ohovor v anglickém jazyce o vztahu uchazečů k studijnímu oboru a tématu rojektu dizertační ráce, z řečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interretace 18 Mezinárodní vztahy a evroská studia

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013 STUDIJNÍ OBORY 2013/2014 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další

Průvodce Vysokou školou finanční a správní. další Průvodce Vysokou školou finanční a správní Přípravné kurzy Bakalářské studium Magisterské studium Anglické obory Doktorské studium 2 OBSAH obsah Motto 4 Poslání VŠFS 4 Sdílené hodnoty 4 Úvodní slovo rektorky

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více