KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?"

Transkript

1 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: Více o dnech otevřených dveří na str. 94.

3 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 O Metroolitní univerzitě Praha... 4 Přehled studijních oborů... 5 Studium... 6 Katedry MUP... 8 ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES bakalářské studium rezenční forma magisterské studium rezenční forma doktorské studium, rigorózní řízení VEŘEJNÁ SPRÁVA EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma HUMANITNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma POLITOLOGIE magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VZTAHY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium, rigorózní řízení MEZINÁRODNÍ OBCHOD REGIONÁLNÍ STUDIA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium rezenční forma ANGLOFONNÍ STUDIA ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Zahraniční soluráce MUP Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Výzkumná centra a vydavatelství MUP Odborná knihovna Jiřího Hájka MUP Times Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Přijímací řízení Praha a univerzitní střediska MUP Školné a olatky Dny otevřených dveří Obsah 1

4

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší váš zájem o Metroolitní univerzitu Praha a evně doufám, že v této brožuře naleznete veškeré otřebné informace. Dovolte mi úvodem ár slov. Volba vysokoškolského studia atří mezi jeden z nejdůležitějších mezníků v životě, rotože výběrem srávné vysoké školy řeklenete omyslnou křižovatku rozhodování a vydáte se na cestu za vzděláním, které bude utvářet vaši rofesní budoucnost. Až se jednou ohlédnete zátky ři vzomínání na svoji alma mater, oznáte, co všechno vám toto rozhodnutí řineslo. Nebudou to jen nabyté vědomosti a zkušenosti, ale také noví řátelé a nezaomenutelná studentská léta. Proto je dobré si vybrat kvalitní vzdělávací instituci. Jaké jsou ale arametry kvality? Kvalitní škola se vyznačuje nabídkou vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stuni. Kvalitu instituce odoruje stabilní akademický sbor s ersektivou dalšího rozvoje. Kvalitní vysoká škola se neuzavírá světu a rozvíjí mezinárodní soluráci. Kvalitní instituce nejen vzdělává, ale také rozvíjí další činnost ve vědeckovýzkumných centrech, odoruje nadané studenty a vystuuje směrem k veřejnosti jako sociálně zodovědná instituce, která usiluje svou činností o kultivaci veřejného rostředí. Rád bych vám nyní ředstavil Metroolitní univerzitu Praha, jednu z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České reublice, která ůsobí v Praze a v univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Metroolitní univerzita Praha si za dobu své existence od roku 2001 vybudovala renomé restižní univerzity, která nabízí komletní vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském, doktorském stuni a také rigorózní řízení. Na naší univerzitě si můžete vybrat z humanitních, rávních a ekonomických oborů, jejichž výuka je zajišťována v českém i anglickém jazyce vysoce kvalifikovanými edagogy. Metroolitní univerzita Praha soluracuje s více než 130 zahraničními artnerskými univerzitami, kde studenti mohou strávit semestr či dva na výměnném obytu. Během akademického roku ořádá univerzita četné konference, kulaté stoly a odborné řednášky. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se snaží o co největší zaojení studentů, kteří se na těchto aktivitách odílejí. Díky Sortovnímu klubu mají studenti možnost účastnit se mnohých sortovních aktivit, ať už se jedná o každotýdenní sortovní kurzy, nebo ravidelné týdenní zájezdy zaměřené na cyklistiku či lyžování. Metroolitní univerzita Praha dbá na to, aby studenti měli ro své studium co nejleší odmínky, roto klade důraz na moderní rostředí a vybavenost. Budovy jsou bezbariérové ro studenty s ohybovým ostižením, kteří u nás studují v rámci rogramu Škola bez bariér. Závěrem bych vám rád ořál hodně štěstí ři výběru cesty, která vás v životě nasměruje tím srávným směrem, a hodně úsěchů ři budoucím studiu. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha 3

6 O Metroolitní univerzitě Praha Moderní univerzita s mezinárodní atmosférou Metroolitní univerzita Praha otevřela své dveře rvním studentům v roce Od té doby těmito dveřmi rošlo již absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V osledních letech řijímá univerzita do rvních ročníků řibližně studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České reublice. Zahraniční soluráce Metroolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem ro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na omyslný rvní stuínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající očet artnerských univerzit o celém světě, zahraniční studenti více než 55 národností, rozvíjející se rogram Erasmus, nabídka zahraničních stáží ro absolventy a v neoslední řadě rogramy Double Degree, které umožňují našim studentům studovat rok na artnerské zahraniční univerzitě a získat tak o ukončení studia dilom obou univerzit. Věda a výzkum Univerzita v současné době oskytuje vzdělání studentů. Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí svým studentům také četné dorovodné rogramy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky. Škola bez bariér Metroolitní univerzita Praha ve své činnosti nezaomíná ani na solečenskou odovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální rogram Škola bez bariér ro studenty s ohybovým ostižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stiendium ve výši školného a studují v bezbariérových rostorech. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a o absolvování studia nalézt dobré ulatnění na trhu ráce. 4 O Metroolitní univerzitě Praha

7 Přehled studijních oborů Humanitní, rávní, ekonomické obory Studijní obor Vyučovací jazyk Místo výuky Bakalářské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Humanitní studia ČJ Praha International Business AJ Praha International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní obchod ČJ Praha Průmyslové vlastnictví ČJ Praha Veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Magisterské obory Anglofonní studia ČJ/AJ Praha Anglohone Studies AJ Praha Asijská studia a mezinárodní vztahy ČJ Praha Evroská studia a veřejná sráva ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mediální studia ČJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Politologie ČJ Praha Regionální studia a mezinárodní obchod ČJ Praha Doktorské obory International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Rigorózní řízení International Relations and Euroean Studies AJ Praha Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví ČJ Praha Mezinárodní vztahy a evroská studia ČJ Praha Přehled studijních oborů 5

8 Studium Rozšiřte si obzory Metroolitní univerzita Praha sídlí v Praze, ale svá univerzitní střediska má také v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Univerzita nabízí studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních studií, rávní secializace, humanitních nebo mediálních studií a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v rezenční, tak v kombinované formě. Kromě českých oborů nabízí tři obory vyučované výlučně v anglickém jazyce. Metroolitní univerzita Praha tak oskytuje vysokoškolské vzdělávání v deseti bakalářských, deseti magisterských a třech doktorských oborech. Bakalářské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí je úsěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou koií maturitního vysvědčení nebo jeho ekvivalentu v říadě studia na zahraniční střední škole (s nostrifikační doložkou). Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia kromě anglicky vyučovaných oborů je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba bakalářské ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul bakalář (Bc.). Magisterské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je dva roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v bakalářském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Kombinovaná forma studia (kromě anglicky vyučovaných oborů a magisterského oboru Mediální studia) je bez řijímacích zkoušek. Místo studia: Praha, Plzeň, Liberec, Hradec Králové Ukončení studia: nasání a obhajoba dilomové ráce, složení státní závěrečné zkoušky, absolventi získají titul magistr (Mgr., Ing.). Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies a Asijská studia a mezinárodní vztahy na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví a Evroská studia a veřejná sráva na MUP se mohou řihlásit do rigorózního řízení oboru Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. 6 Studium

9 Podmínky ro řijetí odání řihlášky a návrhu zamýšlené rigorózní ráce v následujícím rozsahu: název ráce, vymezení tématu ráce, teoretický rámec ráce, oužitá metodologie, seznam informačních zdrojů, orientační časový rámec zracování ráce. Do rigorózního řízení se mohou řihlásit také studenti doktorského studia na MUP, kteří absolvovali magisterské studium na jiné VŠ. Ukončení rigorózního řízení nasání a obhajoba rigorózní ráce, složení státní rigorózní zkoušky, absolventi získají titul doktor (PhDr.). Doktorské studium Standardní doba studia v rezenční i kombinované formě je tři roky. Podmínkou ro řijetí ke studiu je úsěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stuni doložené úředně ověřenou koií dilomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České reublice řikládají úředně ověřenou koii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání. Podmínky řijímacích zkoušek do rezenční a kombinované formy studia jsou osány u jednotlivých oborů. Místo studia: Praha Ukončení studia: nasání a obhajoba dizertační ráce, složení státní doktorské zkoušky, absolventi získají titul doktor (Ph.D.). Prezenční forma studia Prezenční forma studia je založena na denní výuce od ondělí do átku. Pro řijetí je třeba složit řijímací zkoušku. Podrobnosti o řijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. Kombinovaná forma studia Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia. Výuka robíhá zravidla v átek odoledne a celou sobotu cca 5x za semestr. Studenti využívají e-learning a mají k disozici online řístu k elektronickým databázím a studijním oorám. Možnost účastnit se výuky rezenčního studia. Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Studium 7

10 Katedry MUP Seznamte se s vedoucími kateder Katedra anglofonních studií doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. je vedoucím katedry Anglofonních studií na Metroolitní univerzitě Praha. Doc. Hnízdo je renomovaný olitolog, který ůsobil také několik let jako řednášející na univerzitě v Londýně (Institute of Commonwealth Studies). Doc. Hnízdo je členem vědeckých a odborných oborových institucí a ublikuje v odborných časoisech. Po roce 1989 řisěl k obnově výuky olitologie a mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě. Byl zakladatelem výuky olitické geografie a geoolitiky na filozofických a sociálně vědních fakultách v České reublice. Je autorem několika monografií. S jeho jménem je sojeno zavedení sociálně vědních studijních rogramů v angličtině na Karlově univerzitě. Je redaktorem časoisu The Annual of Language and Politics and Politics of Identity. Katedra asijských studií Alica Kizeková, Ph.D. vedoucí katedry asijských studií na Metroolitní univerzitě Praha získala magisterský titul v oboru mezinárodní vztahy a dilomacie na Univerzitě Mateja Bela na Slovensku a titul Ph.D. v oblasti mezinárodních vztahů na Bond University v Austrálii. Dříve racovala jako odborná asistentka na Bond University a hostující odborná racovnice v Centru ro multilaterální studia, RSIS, na Nanyang Technological University v Singauru. Působila také jako ministerská oradkyně ro slovenskou vládu v oblasti informatizace solečnosti. Mezi její výzkumné zájmy atří Šanghajská organizace ro soluráci, soft a smart ower, soft balancing, Austrálie, ruská a čínská regionální olitika, ASEAN, dilomacie, regionalismus a velmocenské vztahy v širší střední Asii a asijsko-acifické oblasti. Dr. Kizeková je čestnou členkou Centra ro východo-záadní kulturní a ekonomická studia na Bond University v Austrálii. 8 Katedry MUP

11 Katedra cizích jazyků Mgr. Romana Vančáková vedoucí katedry cizích jazyků na MUP vystudovala anglický jazyk na Pedagogické fakultě UK. Po ukončení studia si během raxe lektorky anglického jazyka v ražských jazykových školách zvyšovala svou odbornou úroveň a stala se akreditovanou examinátorkou mezinárodně uznávaných Cambridge Exams. Tuto zkušenost využívá i během svého ůsobení na MUP. Zde se kromě výuky anglického jazyka a vedení katedry cizích jazyků odílí i na vědeckovýzkumných aktivitách formou aktivního vystuování na lingvistických konferencích nebo ři realizaci mezinárodních rojektů zaměřených na rozvoj výuky cizích jazyků. Katedra International Relations and Euroean Studies Mitchell Belfer, Ph.D. je vedoucím a zakladatelem katedry International Relations and Euroean Studies na Metroolitní univerzitě Praha a zároveň šéfredaktorem odborného časoisu CEJISS (Central Euroean Journal of International and Security Studies). Titul Ph.D. a MPA získal v oboru International Relations Theory a mezi jeho akademické secializace atří alianční teorie, energetická bezečnost a řístu Evroy k regionální a mezinárodní bezečnosti. Je autorem ublikací Alliances and Third Party Intervention (Saarbrucken, 2010), Droing the Anchor: An EU Naval Aroach to Energy Security (Praha, 2011), Small State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain (Peter Lang, 2013) a je častým komentátorem v evroském i mezinárodním tisku včetně Wall Street Journalu. Katedra mediálních studií rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. vedoucí katedry mediálních studií Metroolitní univerzity Praha, rofesor mediálních studií a řekladatel anglické a americké literatury, člen katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK. Vede řednášky z oblasti teorie mediální komunikace a kurzy týkající se kritiky mediálních textů, vývoje médií o roce 1989 a vztahu médií a kultury. Je autorem koncece mediální výchovy ro základní a gymnaziální vzdělávání v ČR. Je soluautorem odborných ublikací knižních (s B. Kölovou Média a solečnost, 2003, Masová média, 2009, s B. Kölovou a P. Bednaříkem Dějiny českých médií, 2011) i časoiseckých. Je členem redakčních rad několika odborných zahraničních eriodik zaměřených na studium médií, v letech byl ředsedou Rady ČT. Katedry MUP 9

12 Katedra mezinárodního obchodu rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. je vysokoškolský rofesor jmenovaný v oboru Mezinárodní obchod. Problematice mezinárodních ekonomických vztahů se dlouhodobě věnuje v řednáškové činnosti i ve svém vědeckovýzkumném zaměření. Je autorem mnoha odborných ublikací zabývajících se uvedenou roblematikou. Na Metroolitní univerzitě Praha je garantem bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujícího magisterského studijního oboru Regionální studia a mezinárodní obchod. Katedra mezinárodních vztahů a evroských studií doc. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. docent mezinárodních olitických vztahů a odborník na roblematiku mezinárodní bezečnosti. Od roku 2007 je členem katedry mezinárodních vztahů a evroských studií MUP, od roku 2009 je vedoucím této katedry. Zároveň je i garantem oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia na Metroolitní univerzitě Praha. V roce 2009 zde založil Centrum bezečnostních studií, jehož je i vedoucím. Ve své vědecké a ublikační činnosti se zaměřuje ředevším na roblematiku rivatizace bezečnosti, mezinárodní terorismus a řešení konfliktů. Je aktivním členem mnoha rofesních asociací, redakčních rad a odborných orgánů, mj. je ředsedou hodnotícího anelu Právní vědy a olitologie Grantové agentury České reubliky a členem stálé racovní skuiny ro sociální vědy Akreditační komise České reubliky. Katedra olitologie a humanitních studií PhDr. Petr Just, Ph.D. vystudoval olitologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2005 až 2011 rovněž ůsobil jako odborný asistent. V současnosti je vedoucím katedry olitologie a humanitních studií na Metroolitní univerzitě Praha, externě okračuje ve soluráci s FSV UK. Zabývá se zejména olitickými systémy České reubliky, Slovenska a bývalého Československa, dále zemí v regionu střední Evroy a okrajově i vybranými zeměmi záadní Evroy a USA. Je soluautorem ublikace Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniční olitiky ČR v letech (2005), solueditorem ublikace Levice v České reublice a na Slovensku o roce 1989 (2010) a je jedním z autorů kolektivní monografie Česká demokracie o roce 1989 (2013). Problematiku české olitiky řednáší i v rámci jednorázových řednášek ro jiné vysoké školy, letní školy či intenzivní kurzy ro studenty řijíždějící ze zahraničí. 10 Katedry MUP

13 Katedra rávních discilín a veřejné srávy rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. je rofesorem v oboru ústavního ráva, univerzitním edagogem a advokátem, zároveň je i dlouholetým členem Mezinárodní asociace ústavního ráva (IACL), Mezinárodní akademie srovnávacího ráva (AIDC) a Světové asociace rávníků (WJA), v jejímž výkonném výboru zastává funkci rezidenta sekce rofesorů ráva. Je autorem řady monografií a mnoha desítek článků doma i v zahraničí, a to v oborech státovědy, ústavního ráva, srovnávacího a ústavního soudnictví a ráva Evroské unie. Na Metroolitní univerzitě Praha založil a vede Centrum srovnávacího a evroského veřejného ráva, které kromě jiného analyzuje vybrané aktuální otázky veřejné srávy ČR i EU. Katedra růmyslového vlastnictví rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. je vysokoškolským rofesorem a ředním odborníkem se secializací na oblast rávní ochrany duševního vlastnictví. Zároveň je ředitelem Ústavu rávní ochrany duševního vlastnictví MUP a rorektorem MUP ro vědu a výzkum. V růběhu své odborné vědeckovýzkumné činnosti na oli rávní ochrany duševního vlastnictví vytvořil více než 70 ublikací. Na MUP založil a garantuje v České reublice unikátní bakalářský, magisterský a doktorský studijní obor Průmyslové vlastnictví. V minulosti byl mj. ředsedou Úřadu růmyslového vlastnictví. V oblasti rávní ochrany duševního vlastnictví je aktivní v mnoha českých i zahraničních organizacích, nař. Světové organizaci duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO). Katedry MUP 11

14 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR ASIJSKÁ STUDIA A MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ZJISTĚTE TO! Absolventka MUP Adéla Těhníková Politická a kulturní asistentka Velvyslanectví Korejské reubliky

15 magisterské studium rezenční a kombinovaná forma rigorózní řízení ro absolventy v rámci oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia Zaměření studia Obor je zaměřen na studium tichomořské Asie, tj. Dálného východu a jihovýchodní Asie, a Indického subkontinentu. Svou strukturou navazuje na bakalářský stueň studia oboru Mezinarodní vztahy a evroská studia, vyučovaného na Metroolitní univerzitě Praha, ale je také otevřen absolventům všech bakalářských oborů. Během studia se osluchači seznámí s olitickými systémy, mezinárodními vztahy a ekonomikou studovaného teritoria. Studium je zaměřeno mimo jiné na etnické, náboženské a jazykové asekty, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Studium je rozčleněno do bloků: ředměty teoretického základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na reálie jednotlivých zemí od fyzické a hosodářské geografie řes etnicitu a kulturní zvyklosti až o jejich historii Výuka asijských jazyků Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny a indonéštiny. V těchto jazycích je možné získat Certifikát z asijského jazyka, který je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět. Podmínky ro řijetí Asijská studia a mezinárodní vztahy Usějte v asijském století složení řijímací zkoušky: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek Asijská studia a mezinárodní vztahy 13

16 Ulatnění absolventů dilomacie mezinárodní obchod mezinárodní instituce a organizace instituce veřejné srávy zravodajská média české i mezinárodní neziskové a nevládní organizace cestovní ruch vědecko-edagogická činnost na vysokých školách MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA *) I. SEMESTR II. SEMESTR III. SEMESTR IV. SEMESTR NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Úvod do mezinárodních vztahů Asie Úvod do studia Indického subkontinentu Energetická bezečnost Asie Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích Politická a ekonomická geografie Asie Úvod do studia Vietnamu Indický subkontinent v moderní době Bezečnost v Asii Čína: solečnost a civilizace Moderní olitický vývoj Číny Moderní olitický vývoj Indočíny Integrační rocesy v asijsko-acifické oblasti Úvod do studia Jaonska Kolonialismus a ostkoloniální teorie Moderní olitický vývoj Jaonska Povinně volitelný ředmět 2) v Úvod do studia jihovýchodní Asie Moderní olitický vývoj Indonésie Moderní olitický vývoj Koreje Dilomový seminář Metodologický seminář/akademické saní Povinně volitelný ředmět 2) v Povinně volitelný ředmět 2) v Asijský jazyk IV 1) v Asijský jazyk I 1) v Asijský jazyk II 1) v Asijský jazyk III 1) v POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2) NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP NÁZEV PŘEDMĚTU TYP Malajský svět a Filiíny v Mongolsko: civilizace a solečnost v Moderní dějiny Barmy (Myanmy) v Politické systémy zemí Indického subkontinentu v Nacionalismus a regionalismus v jižní Asii v Southeast Asia: Current Issues and Trends v Úvod do studia Thajska a Laosu v *) Změny ve studijním lánu vyhrazeny. 1) Asijský jazyk je volitelný ředmět, který bude otevřen ouze v rezenční formě studia ři dostatečném zájmu studentů. 2) Studenti si volí v aktuálním rozvrhu daného semestru jeden z nabízených ovinně volitelných ředmětů. = ovinný ředmět / v = ovinně volitelný ředmět / v = volitelný ředmět 14 Asijská studia a mezinárodní vztahy

17 Asijská studia a mezinárodní vztahy 15

18 KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA A ZJISTĚTE TO! Absolvent MUP Robert Batěk Štábní racovník Oerační velitelství NATO Brunssum, Nizozemsko

19 Mezinárodní vztahy a evroská studia Odhalte odstatu mezinárodních vztahů bakalářské, magisterské, doktorské studium, rigorózní řízení rezenční a kombinovaná forma Zaměření bakalářského a magisterského studia Studium se zabývá mezinárodními vztahy v obecné rovině, ale také významnými státy a oblastmi Evroy. Současně se zaměřuje na světová mocenská centra a klade důraz na orozumění základním otázkám evroského integračního rocesu a zahraniční olitiky nejen Československa/Česka, ale i světových velmocí. Studium oskytuje osluchačům vyvážené znalosti z historických, rávních, ekonomických a dalších solečenskovědních discilín. Pozornost je věnována také teritoriálním asektům studia mezinárodních vztahů. Studentům se nabízejí hlubší, teoreticky fundované oznatky, jež se týkají členství ČR v Evroské unii nebo souvisejí s konfliktním vývojem současných mezinárodních vztahů. Do studijního rogramu jsou řazeny kurzy tyu Solečenská etiketa a dilomatický rotokol nebo Mezinárodní konflikty a jejich řešení, které umožňují alikovat získané teoretické znalosti v raxi. Magisterské studium nabízí hlubší znalosti klíčových teoretických ředmětů mezinárodních vztahů s důrazem na komlexní roblematiku evroského integračního rocesu v jeho rávních, institucionálních a ekonomických asektech. Studenti magisterského stuně mohou získat Certifikát bezečnostních studií či Certifikát Iberoamerických studií, který se nabízí i studentům v bakalářském stuni. Double Degree Studenti rvního ročníku bakalářského oboru se mohou řihlásit do rogramu Double Degree a strávit tak rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University nebo na slovenské univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Studenti rvního ročníku magisterského oboru mohou absolvovat rok na SRH Hochschule Berlin, studenti druhého ročníku magisterského studia mohou studovat rok v Itálii na University of Trento. Po absolvování studia získají studenti dilom Metroolitní univerzity Praha i zahraniční univerzity. Podmínky ro řijetí bakalářské studium: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo šanělského) magisterské studium: test ze solečenskovědního základu (aktuální témata mezinárodní olitiky a historický vývoj mezinárodních vztahů Mezinárodní vztahy a evroská studia 17

20 o 2. sv. válce); tematické okruhy: a) současné roblémy mezinárodní olitiky b) olitická geografie, res. mezinárodní vztahy na maě c) obecné mezinárodní vztahy d) vývoj evroské integrace kombinované studium bez řijímacích zkoušek Ulatnění absolventů veřejná sráva nevládní organizace veřejné i soukromé výzkumné instituce akademická kariéra na vysokých školách a univerzitách mezinárodní organizace instituce EU média Rigorózní řízení Absolventi magisterského studia oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia, International Relations and Euroean Studies a Asijská studia a mezinárodní vztahy se mohou řihlásit do rigorózního řízení oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia nebo International Relations and Euroean Studies. Více o odmínkách řijetí a informace o ukončení rigorózního řízení naleznete na str Zaměření doktorského studia Studium je konciováno tak, aby byli absolventi schoni na atřičné úrovni vykonávat výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evroské integrace. Důraz je kladen ředevším na fundované teoretické a metodologické uchoení studované roblematiky tak, aby kvalita výstuů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s ředními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké ráce budou absolventi kvalifikováni také ro vysokoškolskou edagogickou činnost. Studium je rozčleněno do bloků: Blok I Filozofie solečenských věd Teorie mezinárodních vztahů a evroské integrace Metodologie výzkumu mezinárodních vztahů Studenti si vedle ovinných ředmětů rvního bloku zvolí ještě tři ředměty secializace z bloku II a III: Blok II mezinárodní vztahy Mezinárodní bezečnost Mezinárodní vztahy a kulturní diverzita Teorie řešení konfliktů Blok III evroská integrace Institucionální struktura a rozhodovací rocesy EU Politiky Evroské unie Aktuální výzvy integračního rocesu EU Podmínky ro řijetí odborná zkouška z roblematiky studijního oboru a z ísemných materiálů ředložených k řihlášce k doktorskému studiu ústní zkouška z angličtiny motivační ohovor v anglickém jazyce o vztahu uchazečů k studijnímu oboru a tématu rojektu dizertační ráce, z řečtení zadaného odborného textu v anglickém jazyce a jeho ústní interretace 18 Mezinárodní vztahy a evroská studia

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

Studijní obory akademický rok 2010/2011

Studijní obory akademický rok 2010/2011 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové Studijní obory akademický rok 2010/2011 Bc. Mgr. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Anglohone Studies Mezinárodní vztahy a evroská

Více

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 STUDIJNÍ OBORY 2012/2013 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 www.mu.cz

Více

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy a evroská studia International

Více

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013 STUDIJNÍ OBORY 2013/2014 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa

Více

Rozhodnutí rektora č. 17/2015

Rozhodnutí rektora č. 17/2015 Rozhodnutí rektora č. 17/2015 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017 Tímto rozhodnutím

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní obory. akademický rok 2008/2009

Studijní obory. akademický rok 2008/2009 Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa Humanitní studia Průmyslové vlastnictví Mezinárodní obchod Anglofonní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru Metropolitní univerzity Praha pro rok 2011 Schváleno a projednáno: Vědeckou radou MUP 15.10.2010 1 1. CÍLE PRO ROK 2011 1.1. Věda a výzkum Hlavními cílem je silnější zaměření

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Den otevřených dveří k přijímacímu řízení 2014 Jaké studijní obory nabízíme? tříleté bakalářské studium: Anglický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia

Lidé. Členové katedry PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. - vedoucí katedry. doc. PhDr. Miloš Calda - garant oboru Americká studia Lidé Na Katedře severoamerických studií pracují ti nejlepší odborníci ve svém oboru. Kromě interních zaměstnanců a studentů doktorského studia katedra úzce spolupracuje také s několika experty externími

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více